You are on page 1of 352

2015

www.hurun.net

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
10

1
-1
0
1
5
1
-1
16
2
9
-2

2200
1450
1350
1200
920
910
850
830
810
650
650

52%
-3%
8%
11%
104%
7%
-19%
137%
84%
65%
8%

IT

12
13
13
15
16
17
17
19
20
21
21
21
24
25
25
25
28
29
30
31
32
33
33
33
36
37
37

-9
3
2
-1
7
15

-2
-9
91
19
102
8
26
5
13
-19
-9
-19
-10
-10
-9
-4
3
-8
0
206

630
600
600
550
510
500
500
495
485
480
480
480
460
450
450
450
445
420
405
395
390
380
380
380
375
370
370

-50%
46%
43%
28%
44%
79%

24%
10%
269%
118%
284%
64%
137%
55%
91%
-16%
11%
-8%
5%
5%
9%
27%
55%
21%
54%
374%

IT

IT

IT

37
40
41
42
43
44
45
45
47
48
49
49
49
49
53
53
55
55
57
57
57
60
60
62
62
62
65
65
65
65
69
70
70
70
70
74
75
75
75
75
79
79
79
79

24
34
-24
-16
35
39
-2
-19
43
91
29
-1
-17
-1
354
479
57
-4
-10
66
0
347
-25
21
-32
68
184
74
99
296
-30
30
139
489
20
86
-32
484
-24
-1
4
-36
68
60

370
360
350
345
340
330
320
320
310
305
300
300
300
300
290
290
280
280
275
275
275
270
270
265
265
265
260
260
260
260
255
250
250
250
250
245
240
240
240
240
235
235
235
235

111%
132%
-13%
10%
127%
128%
49%
2%
121%
165%
100%
50%
7%
50%
480%
590%
115%
47%
34%
120%
49%
440%
4%
83%
-9%
121%
247%
126%
160%
356%
13%
85%
194%
525%
85%
133%
12%
500%
26%
55%
62%
9%
114%
104%

IT

LED

83
83
83
83
87
87
87
87
91
92
92
92
92
92
92
98
98
98
101
101
101
101
101
101
107
108
108
108
108
108
108
108
108
116
116
116
116
120
120
120
120
120
120
120

64
56
-43
17
-36
25
13

9
68
653
-24
-2
85
8
14
90
151
-1
747
-58
11
-40

-67
-40
-50
39
58
216
299
15
-47
-43
-4
14
-55
-37
-20
1036
46
162
-37
-30

230
230
230
230
220
220
220
220
215
210
210
210
210
210
210
205
205
205
200
200
200
200
200
200
195
190
190
190
190
190
190
190
190
185
185
185
185
180
180
180
180
180
180
180

109%
100%
5%
70%
16%
69%
63%

59%
100%
577%
24%
50%
121%
56%
58%
128%
173%
48%
614%
-7%
54%
14%

-11%
12%
6%
73%
90%
217%
280%
52%
9%
16%
42%
54%
6%
24%
33%
800%
80%
165%
24%
29%

SOHO

IT

120
120
129
129
129
129
133
133
133
133
133
133
133
133
133
133
133
133
145
145
145
145
145
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
162
162
162
162
162
167
167
167
167

-8

-71
-78

-71
149
73
1023
-59
180
76
-33
-55
-33
-72
-65
17
245
-55
21

-84
-20
-72
-11
76
-27
-3
440
-67
-38
27
-3
114
385
4
47

15
-1
35
-20
-44

180
180
175
175
175
175
170
170
170
170
170
170
170
170
170
170
170
170
165
165
165
165
165
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
155
155
155
155
155
150
150
150
150

38%

-3%
-8%

-3%
150%
95%
750%
10%
174%
100%
26%
13%
26%
-3%
0%
13%
206%
18%
65%

-6%
33%
7%
39%
100%
28%
45%
310%
10%
23%
68%
45%
129%
278%
55%
82%

63%
50%
70%
36%
20%

LED

167
167
167
167
167
167
177
177
177
177
177
177
177
177
177
177
177
188
188
188
188
188
188
188
188
188
188
188
188
188
188
188
188
188
188
206
206
206
206
206
206
206
206
206

-37
194
-7
-77
-55
59
0
130
130
-54
-77
11
-87
72
230
-54
-105

21
660
-41
-22
-58
21
0
-41
219
21
38
93

-41
-11
359
-76
1
-116
236
-94
-116
950
700
400
-40

150
150
150
150
150
150
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
135
135
135
135
135
135
135
135
135

25%
163%
43%
7%
15%
88%
53%
130%
130%
16%
7%
61%
4%
93%
190%
16%
-12%

65%
400%
27%
40%
17%
65%
56%
27%
180%
65%
75%
103%

27%
47%
241%
8%
57%
-4%
181%
4%
-4%
575%
419%
255%
35%

206
206
206
206
206
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
231
231
231
231
231
231
231
231
231
231
231
231
243
243
243
243
243
243
243
243
243
243
243
243
243
243
243
243

84
20
512
42

-32
181
-90

4
251
-159
85
-18
6

414
744
59
-29
-65
-84
240
32
82
18
644
304
81
-56
-36
-17
39
-175
-96
131
-34
-34
502
402
199

-34

135
135
135
135
135
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120

108%
69%
322%
78%

44%
155%
8%

59%
183%
-26%
103%
48%
63%

247%
421%
92%
42%
25%
14%
172%
74%
102%
67%
363%
193%
100%
30%
40%
50%
76%
-29%
9%
118%
41%
41%
287%
233%
150%

41%

243
243
243
262
262
262
262
262
262
262
262
262
262
262
262
262
262
276
277
277
277
277
277
277
277
277
277
277
277
277
289
290
290
290
290
290
290
290
290
290
290
290
290
290

-169
115
-105
672
209
-96
43

-4
145
-115
-115
-36
2
20
-13
51
-50
-34
788
-28
-138
-100
47
-229
270
598
97
130
200
-46

0
0
-48
644
0
-2

-81
-160
169
316

120
120
120
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
112
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
108
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105

-23%
111%
2%
360%
150%
15%
80%

55%
130%
5%
5%
44%
64%
69%
53%
85%
40%
41%
400%
47%
-4%
16%
83%
-45%
168%
307%
100%
120%
144%
38%

62%
62%
33%
320%
62%
57%

24%
-13%
123%
176%

B2C

IT

290
290
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
334
335
335
335
335
335
335
335
335
335
335
335
335

111
-88
-62
-79
69
-41
-96
-215
-117
64
-41
-145
69

-254
172

102
-210
-118

254
-117
-41

-205
460
-159
-128
-222
851
328
34
-11
72
-45
-147
-11
-126
39
-126
-11
-71
-126

105
105
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
98
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95

106%
19%
28%
25%
82%
43%
18%
-29%
11%
79%
43%
-5%
82%

-47%
122%

100%
-44%
11%

150%
11%
43%

-26%
233%
-12%
5%
-31%
400%
180%
70%
58%
90%
46%
6%
58%
12%
73%
12%
58%
36%
12%

360

335
335
335
335
335
352
352
352
352
356
356
358
358
358
358
358
358
358
358
358
358
358
358
358
358
358
358
358
358
358
358
358
358
358
358
358
358
384
384
384
384
384
384
390

-245

-147

496
119
-88
44
-32
5

101
-109
746
3
-51
157
146
270
387
174

-34

360
119
798
-171
16
-132
-68
325
174
-68
43
-134
75
75

75

95
95
95
95
95
93
93
93
93
92
92
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
88
88
88
88
88
88
86

-32%

6%

232%
102%
33%
79%
53%
61%

91%
20%
329%
58%
43%
109%
105%
143%
190%
114%

50%

181%
100%
350%
0%
64%
13%
38%
165%
114%
38%
76%
10%
87%
87%

87%

390

293

86

153%

392
392
392
392
392
392
392
392
392
392
392
392
392
392
392

764
353
15
-232
353
123

-143
112
-85
198
236
514
-183
-68

85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85

325%
174%
70%
-19%
174%
98%

13%
93%
35%
118%
130%
227%
0%
42%

392
392
392
392
392
392
392
414
415
415
415
415
415
415
421
422
422
422
422
422
422
422
422
422
422
422
422
422

-166
-79
-166
-253
198
-68

-168
-91

491

-98
-158
-196
137
-109
-163
-15
-48
-132
-158
55
37
-158

85
85
85
85
85
85
85
83
82
82
82
82
82
82
81
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80

6%
37%
6%
-26%
118%
42%

6%
37%

215%

33%
14%
0%
100%
29%
10%
60%
45%
23%
14%
78%
70%
14%

422
422
422
422
422
422
422
422
422
422
422
422
422
448
448
450
451
451
453
453
453
453
453
453
453
453
453
453
453
453
453
453
453
453
453
453
453
453
453
453
453
453
477
477

-132
-173
-196
-132
-245
37
484
20
-234
-234

591
-158

486
140
-96
155
560
-171
651
292
79

312
-129
79
481

153
703
106
-129
-84
-84
-163
51

62
62
-46
209
429
288

80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
78
78
77
76
76
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
74
74

23%
7%
0%
23%
-16%
70%
208%
67%
-11%
-11%

248%
14%

212%
97%
31%
62%
226%
10%
257%
142%
79%

150%
25%
79%
200%

97%
275%
88%
25%
34%
34%
15%
70%

74%
74%
50%
114%
185%
147%

IT

477
480

206
126

74
73

118%
92%

480

-73

73

46%

480
483
483
485
485
487
487
487
487
487
487
487
487
487
487
487
487
487
487
487
487
487
487
487
487
487
508
508
508
511
511
511
511
511
511
511
511
519
519

52
64
162
-203
260
231
-48
-97
231
-80
-223
-163
-321
-10

-163
258

-223
-10
-223
361
-113
103
419

314
367
337
-110
311
172

-187
-52
134

226

73
72
72
71
71
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
68
68
68
67
67
67
67
67
67
67
67
66
66

74%
76%
100%
4%
129%
119%
43%
30%
119%
40%
0%
17%
-30%
56%

17%
126%

0%
56%
0%
150%
27%
79%
169%

134%
152%
139%
31%
131%
97%

12%
43%
86%

113%

IT

IT

519
519
519
519
525
525
525
525
525
525
525
525
525
525
525
525
525
525
525
525
525
525
525
525
525
525
525
525
525
525
525
525
525
525
525
556
556
556
556
556
556
556
556
556

387
-229
226

-118
137
178
-201
240
-48

-170
-118
-124
240

81
-10
-48
34
240
240
-261
-118
-235
22

178
-212
350
-212
-218
-118
-201
381

-52
419

-268
50
106
-9
162

66
66
66
66
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
64
64
64
64
64
64
64
64
64

154%
2%
113%

30%
86%
97%
8%
117%
44%

12%
30%
27%
117%

71%
51%
44%
63%
117%
117%
-7%
30%
0%
59%

97%
5%
141%
5%
3%
30%
8%
150%

45%
167%

-4%
68%
83%
56%
100%

IT

IT

556
556
556
556
556
556
556
556
556
556
556
556
556
556
556
556
556
556
556
556
556
556
556
556
556
556
556
556
556
556
556
556
597
597
597
597
597
602
603
603
603
603
603
603

-114

106
600
-234
378
-243
-52
-201
-24
-232
-201
127
548
-97

127

-9

-232
-182
3
-232
209
209
-201
127
-182
3
-149
-7
168

-228
272
219
-279
-426
100

64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
62
62
62
62
62
61
60
60
60
60
60
60

33%

83%
220%
5%
156%
3%
45%
10%
52%
7%
10%
88%
205%
36%

88%

56%

7%
16%
60%
7%
113%
113%
10%
88%
16%
60%
28%
59%
107%

11%
122%
107%
0%
-37%
82%

603
603
603
603
603
603
603
603
603
603
603
603
603
603
603
603
603
603
603
603
603
630
631
631

-279
-13

-279
-279
-44

42
115
331
-196

-279
-207

-279

134

60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
59
58
58

0%
54%

0%
0%
50%

67%
88%
140%
20%

0%
15%

0%

93%

IT

RFID

631

-189

58

21%

631
631
631
631
631
631
631
631
631
631
644
644
644
644
644
644
644
644

-262
473
-41
473
-3
244
217
-276

-257
101
290
-97

-129
-54

58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
57
57
57
57
57
57
57
57

4%
176%
49%
176%
57%
115%
107%
0%

5%
84%
128%
39%

33%
46%

644
653
653
653
653
653
653
653
653
653
653
653
653
653
653
653
668
668
668
668
668
668
668
668
668
668
668
668
668
668
668
668
668
668
668
668
668
668
690
690
690
690
690
690

-211
503

-138

-246
-176

-246
-246
412
-176
-138

-138
-538
207

488
97
154
50
-109
-404

-261
-267
-294
15
-109
-419

50
-209
-294
-226

-7
75

216

57
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
54
54
54
54
54
54

17%
180%

30%

12%
24%

12%
12%
155%
24%
30%

30%
-54%
104%

175%
83%
90%
72%
38%
-21%

10%
8%
0%
62%
38%
-27%

72%
17%
0%
15%

59%
80%

108%

LED

690
690
690
690
690

-283

216
244

54
54
54
54
54

690

-158

54

690
690
690
705
705
705
705
705
705
705
705
705
705
705
705
705
705
705
705
705
705
705
705
705
705
727
727
727
727
727
727
727
727
727
736

-158
-248
-294
143
-344
117
399

-309
-99

40

-190
60
-383
229

-146
-228
60
-24
-168
-337

286
-285

-259

54
54
54
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
52
52
52
52
52
52
52
52
52
51

8%

108%
116%

RFID

29%

29%
13%
4%
89%
-7%
83%
152%

2%
39%

71%

23%
77%
-13%
112%

33%
18%
77%
58%
30%
-4%

126%
8%

13%

58

LED

736
736
736
736
736
736
736
736
736
746
746
746
746
746
746
746
746
746
746
746
746
746
746
746
746
746
746
746
746
746
746
746
746
746
746
746
746
746
746
746
746
746
746
746

329
139
-91
112
86
-232
9
-294
-74

-339
-339
-231

-275
-352

188
-140

-520
229
-307
-304

-269
-101

19
-558
-269

-339
-118
-140

-339
-28
-422
-269

51
51
51
51
51
51
51
51
51
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

132%
89%
42%
82%
76%
16%
65%
6%
46%

0%
0%
16%

9%
-6%

100%
32%

-38%
108%
2%
4%

11%
39%

67%
-44%
11%

0%
35%
32%

0%
56%
-17%
11%

746
746
746
746
746
746
746
788
788
788
788
788
793
793

-520
-214

-269
129
188

-349
277

-316

50
50
50
50
50
50
50
49
49
49
49
49
48
48

-38%
19%

11%
85%
100%

0%
123%

7%

IT

793

363

48

140%

793

-234

48

20%

793
793
793
793
793
793
793
793
793
793
793
793
793
793
811
811
811
811

-165
-261
-75
141
-351
-351
-148
-234
-110
113

-289
363
-148
-252
64
123
202

48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
47
47
47
47

30%
14%
50%
92%
0%
0%
33%
20%
41%
85%

9%
140%
33%
18%
74%
88%
104%

811

-296

47

9%

811
811
811
811
811
811

-93
-334

-552
-264

47
47
47
47
47
47

47%
4%

-36%
15%

360

IT

811
811
811
811
811
811
828
828
828
828
828
828
828
828
828
828
828
828
828
828
828
828
828
828
846
846
846
846
846
846
846
846
846
846
846
846
846
846
846
846
846
846
846
846

345
-128

123
-504
-200
-351

-421
106

276
-63
-351

-324
-640

-434
185

-81
-369

-81
-24

-287
219
167
-184

-369
-369
-472
-201
-369
-143
-331
-314

47
47
47
47
47
47
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45

135%
38%

88%
-25%
24%
2%

-8%
84%

119%
53%
2%

5%
-49%

-13%
100%

50%
0%

50%
55%

13%
105%
96%
29%

0%
0%
-18%
25%
0%
36%
5%
7%

IT

846
846
846
846
846
846
846
846
846
846
846
846
846
846
846
846
882
882
882
882
882
882
882
882
882
882
882
882
882
882
882
882
898
898
898
898
898
898
898
898
898
898
898
898

60
-81
-342
-369
-287

-314

-143

-240
-342
-331
-81

-459
-623
93
274
131
-350
-117
-618

-220

-276
-378
-220
131
274

-76

-502

-383
-574
77
-308
-153
258

36

45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44

44
44
44

44

43

43

43

43

43

43

43

43

43

43

43

43

73%
50%
2%
0%
13%

7%

36%

18%
2%
5%
50%

-17%
-40%
83%
120%
91%
5%
47%
-37%

26%

16%
0%
26%
91%
120%

48%

-17%

0%
-28%
79%
10%
39%
115%

72%

360

IDG

IT

898
898
898
898
898
898
898
898
918
918
918
918
918
918
918
918
918
918
918
918
918
918
918
918
918
918
918
918
938
938
938
938
938
938
938
938
938
947
947
947
947
947
947
947

-133

8
-153
-439
-195
258
-308

95

-200
-476
-153
-43
-359
147
238
-153
-273
-200
95
238

218
-310

-379
-332

-244

-388
-388
-319

-319

43
43
43
43
43
43
43
43
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
41
41
41
41
41
41
41
41
41
40
40
40
40
40
40
40

43%

65%
39%
-9%
30%
115%
10%

83%

31%
-13%
40%
56%
5%
91%
110%
40%
17%
31%
83%
110%

105%
11%

3%
8%

21%

0%
0%
8%

8%

LED

IT

947
947
947
947
947
947
947
947
947
947
947
947
947
947
947
947
947
947
947
947
947
947
947
947
947
947
947
947
947
983
983
983
983
983
983
983
983
983
983
983
983
983
983
983

-388

118

-341
-99

-388
-319
-341
157
118
-285
-264
66

-388
-182
-125
-125

-388
-319

-285
-377
-161

-424
-218
82

30
-49

-161

-161

40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39

0%

82%

5%
43%

0%
8%
5%
90%
82%
14%
18%
74%

0%
33%
38%
38%

0%
8%

14%
3%
34%

-3%
30%
77%

70%
56%

34%

34%

TCL

IT
IT

IT

983
983
983
983
983
983
983
1,005
1,005
1,005
1,005
1,005
1,005
1,005
1,005
1,005
1,005
1,005
1,005
1,005
1,005
1,005
1,005
1,005
1,005
1,005
1,005
1,005
1,005
1,005
1,005
1,005
1,005
1,005
1,005
1,005
1,005
1,005
1,005
1,005
1,005
1,005
1,040
1,040

-321

-161
-541
-338

-8
-157
-528
-399
-399

-240
-287
-240

-240

-30
-260

-183
-322

-360

-399
-183

8
-528

-99
-183
-71
-415
64
-412

39
39
39
39
39
39
39
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
37
37

11%

34%
-19%
8%

63%
36%
-16%
0%
0%

27%
19%
27%

27%

58%
23%

31%
12%

6%

0%
31%

65%
-16%

46%
31%
52%
-3%
76%
0%

IT

IT

1,040
1,040
1,040
1,040
1,040
1,040
1,040
1,040
1,040
1,040
1,040
1,040
1,040
1,040
1,040
1,040
1,058
1,058
1,058
1,058
1,058
1,058
1,058
1,058
1,058
1,058
1,058
1,058
1,058
1,058
1,058
1,058
1,058
1,058
1,058
1,058
1,058
1,058
1,058
1,058
1,058
1,058
1,058
1,058

-357
114
-65

-27
-27
-134
-27

-134
-192

116

-413
-355
-313
98
-124

-543

98
-452
-236

-236

-355

98

-471
-413

37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36

9%
85%
54%

61%
61%
42%
61%

42%
32%

85%

0%
9%
16%
80%
44%

-16%

80%
-5%
24%

24%

9%

80%

-8%
0%

1,058
1,058
1,058
1,058
1,058
1,058
1,058
1,093
1,093
1,093
1,093
1,093
1,093
1,093
1,093
1,093
1,093
1,093
1,093
1,093
1,093
1,093
1,093
1,093
1,093
1,093
1,093
1,093
1,093
1,093
1,093
1,093
1,093

-83
-430

-430
-355
-210
-80
-348

-328
-328
-80
-118

-187

63

-245

63
-431
-375

11

-431

36
36
36
36
36
36
36
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35

50%
-3%

-3%
9%
29%
52%
13%

17%
17%
52%
46%

35%

75%

25%

75%
0%
9%

67%

0%

1,093

-218

35

30%

1,093
1,093
1,093
1,093
1,093
1,093
1,093
1,093

-534

63

-328
-328
-431
11

35
35
35
35
35
35
35
35

-13%

75%

17%
17%
0%
67%

1,093
1,093
1,093
1,093
1,093
1,093
1,093
1,093
1,093
1,093
1,093
1,093
1,093
1,093
1,093
1,093
1,093
1,093
1,093
1,093
1,093
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149

-431

-503
-328

-328

-448

-159
-271

-28
-271

-431

-243
-559

-327

-243

-543
-136
-466

-136
-84

35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34

0%

-10%
17%

17%

-3%

40%
21%

59%
21%

0%

31%
-13%

17%

31%

70%

-11%
48%
0%

48%
55%

1,149

-84

34

55%

1,149
1,149

-215

34
34

36%

1,149
1,170
1,170
1,170
1,170
1,170
1,170
1,170
1,170
1,170
1,170
1,170
1,170
1,170
1,170
1,170
1,170
1,170
1,170
1,170
1,170
1,170
1,170
1,170
1,170
1,170
1,170
1,170
1,170
1,170
1,170
1,170
1,170
1,170
1,170
1,170
1,170
1,170
1,170
1,170
1,209
1,209
1,209
1,209

-84
-322
-66
-236

-66
-14

-655
-405

-14
-157
-66

-452

-452

-405
-467
-322
-264
-425

-14
-809

-157

-66
-334

34
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
32
32
32
32

55%
18%
57%
32%

57%
65%

-23%
10%

65%
43%
57%

3%

3%

10%
0%
18%
27%
6%

65%
-42%

43%

57%
19%

1,209
1,209
1,209
1,209
1,209
1,209
1,209
1,209
1,209
1,209
1,209
1,209
1,209
1,209
1,209
1,209
1,209
1,209
1,209
1,209
1,209
1,209
1,209
1,209
1,209
1,209
1,209
1,209
1,209
1,209
1,209
1,209
1,209
1,209
1,209
1,209
1,209
1,250
1,250
1,250
1,250
1,250
1,250
1,250

-491

-491
-196

-491

-144

-896

-275

-196
-144

-491

-234

-53

-491
-303

-53
-491

-275

32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
31
31
31
31
31
31
31

0%

0%
39%

0%

45%

-48%

28%

39%
45%

0%

33%

60%

0%
23%

60%
0%

29%

1,250
1,250
1,250
1,250
1,250
1,250
1,250
1,250
1,250
1,250
1,250
1,250
1,250
1,250
1,250
1,250
1,250
1,250
1,250
1,250
1,250
1,250
1,250
1,250
1,250
1,250
1,250
1,250
1,250
1,250
1,250
1,288
1,288
1,288
1,288
1,288
1,288
1,288
1,288
1,288
1,288
1,288
1,288
1,288

-237

-485
-94

-185
-146

-567
-402
-485
-237

-622
-344

-505
-94
-485

-94
-316

-223
-523
-523

-626
-382
-729
-998

-184
-275

31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

35%

3%
55%

41%
48%

-9%
11%
3%
35%

-16%
19%

0%
55%
3%

55%
24%

36%
0%
0%

-14%
15%
-25%
-54%

43%
30%

IT

IT

1,288
1,288
1,288
1,288
1,288
1,288
1,288
1,288
1,288
1,288
1,288
1,288
1,288
1,288
1,288
1,288
1,288
1,288
1,288
1,288
1,288
1,288
1,288
1,288
1,288
1,288
1,288
1,288
1,288
1,288
1,288
1,288
1,288
1,288
1,288
1,288
1,288
1,288
1,288
1,288
1,288
1,342
1,342
1,342

-523

-223

-223

-354
-223

-275

-523

-523
-132
-184
-523
-523

-184
-413
-184
-313
-275

-223
-354
-132
-523
-523
-275

-186
-186

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
29
29
29

0%

36%

36%

20%
36%

30%

0%

0%
50%
43%
0%
0%

43%
11%
43%
25%
30%

36%
20%
50%
0%
0%
30%

45%
45%

3D

IT

1,342
1,342
1,342
1,342
1,342
1,342
1,342
1,342
1,342
1,342
1,342
1,342
1,342
1,342
1,342
1,342
1,342
1,342
1,342
1,342
1,342
1,342
1,342
1,342
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369

-238
-277

-367

-408
-329

-467

-186

-213
-304

-304
-304

-394

-463

-686

-521
-213

29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28

38%
32%

21%

16%
26%

7%

45%

40%
27%

27%
27%

17%

8%

-18%

0%
40%

1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,416
1,416
1,416
1,416
1,416
1,416
1,416
1,416
1,416
1,416
1,416
1,416
1,416
1,416
1,416
1,416
1,416

-304
-686

-435
-494
-521
-394
-521

-394
-394
-304

-265
-435

-312
-541

-260

-260

-974

28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27

27%
-18%

12%
4%
0%
17%
0%

17%
17%
27%

33%
12%

29%
0%

35%

35%

-44%

1,416
1,416
1,416
1,416
1,416
1,416
1,416
1,416
1,416
1,416
1,416
1,416
1,416
1,416
1,416
1,416
1,416
1,416
1,451
1,451
1,451
1,451
1,451
1,451
1,451
1,451
1,451
1,451
1,451
1,451
1,451
1,451
1,451
1,451
1,451
1,451
1,451
1,451
1,451
1,451
1,451
1,451
1,451
1,451

-312

-441

-260

-482
-260
-441
-541
-482
-788

-545
-603
-576

-295

-545

-603
-576
-347
-686

27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

29%

13%

35%

8%
35%
13%
0%
8%
-27%

0%
-7%
-4%

30%

0%

-7%
-4%
24%
-13%

IT

IT

LED

1,451
1,451
1,451
1,451
1,451
1,451
1,451
1,451
1,451
1,451
1,451
1,451
1,451
1,451
1,451
1,451
1,451
1,451
1,496
1,496
1,496
1,496
1,496
1,496
1,496
1,496
1,496
1,496
1,496
1,496
1,496
1,496
1,496
1,496
1,496
1,496
1,496
1,496
1,496
1,496
1,496
1,496
1,496
1,496

-545
-295
-904

-789

-562

-483
-562
-431
-483

-392
-621

-340
-521

-392

-648

-731

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

0%
30%
-37%

-26%

0%

9%
0%
14%
9%

19%
-7%

25%
4%

19%

-11%

-17%

IDG

IDG

IT

1,496
1,496
1,496
1,496
1,496
1,496
1,496

-793

-521
-621

25
25
25
25
25
25
25

-24%

4%
-7%

1,496

25

1,496
1,496
1,496
1,496
1,496
1,496
1,496
1,496

-562

-431

25
25
25
25
25
25
25
25

0%

14%

1,496
1,496
1,496
1,496
1,496
1,496
1,496
1,496
1,496
1,496
1,496
1,496
1,496
1,496
1,496
1,496
1,496
1,496
1,496
1,496
1,496
1,496
1,496
1,561
1,561
1,561
1,561

-340

-483
-483
-562

-562

-340

-621

-340
-964
-340
-340

-340

-586

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
24
24
24
24

25%

9%
9%
0%

0%

25%

-7%

25%
-40%
25%
25%

25%

0%

IT

1,561
1,561
1,561
1,561
1,561
1,561
1,561
1,561
1,561
1,561
1,561
1,561
1,561
1,561
1,561
1,561
1,561
1,561
1,561
1,561
1,561
1,561
1,561
1,561
1,561
1,561
1,561
1,561
1,561
1,561
1,561
1,561
1,561
1,561
1,561
1,561
1,561
1,561
1,561
1,561
1,561
1,561
1,607
1,607

-796
-405

-548

-586

-586

-457

-627

-586
-586
-548

-457
-627

-405
-496
-586
-548

-843

-632

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
23
23

-20%
20%

4%

0%

0%

14%

-4%

0%
0%
4%

14%
-4%

20%
9%
0%
4%

-25%

-4%

GQY

LED

IT

IT

1,607
1,607
1,607
1,607
1,607
1,607
1,607
1,607
1,607
1,607
1,607
1,607
1,607
1,607
1,607
1,607
1,607
1,607
1,607
1,607
1,607
1,607
1,607
1,607
1,607
1,607
1,607
1,607
1,607
1,607
1,607
1,607
1,607
1,642
1,642
1,642
1,642
1,642
1,642
1,642
1,642
1,642
1,642
1,642

-594

-732

-594

-451

-594

-594

-503

-542

-451

-538

-486

-538

23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

0%

-15%

0%

15%

0%

0%

10%

5%

15%

5%

10%

5%

LED

IT

SNS

LED

1,642
1,642
1,642
1,642
1,642
1,642
1,642
1,642
1,642
1,642
1,642
1,642
1,642
1,642
1,642
1,642
1,642
1,642
1,642
1,642
1,642
1,642
1,642
1,642
1,642
1,642
1,642
1,642
1,642
1,642
1,642
1,642
1,642
1,642
1,642
1,642
1,642
1,690
1,690
1,690
1,690
1,690
1,690
1,690

-577

-486
-577

-667
-486

-486

-667
-486

-736

-538

-486

-577

-586

-586

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
21
21
21
21
21
21
21

0%

10%
0%

-8%
10%

10%

-8%
10%

-15%

5%

10%

0%

0%

0%

5100

IT
IT

IT

1,690
1,690
1,690
1,690
1,690
1,690
1,690
1,690
1,690
1,690
1,690
1,690
1,690
1,690
1,690
1,690
1,690
1,690
1,690
1,690
1,690
1,690
1,690
1,690
1,690
1,690
1,690
1,690
1,690
1,690
1,690
1,690
1,690
1,690
1,690
1,690
1,690
1,690
1,690
1,690
1,690
1,738
1,738
1,738

-586
-677

-586

-586

-815
-586

-534
-625
-534

-534

-586
-586

-815
-534
-534

-586
###

21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
20
20
20

0%
-9%

0%

0%

-22%
0%

5%
-5%
5%

5%

0%
0%

-22%
5%
5%

0%
-40%

IDG

IT

1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738

-582

-973

-582

-582

-582
-582

-673
-582

-582
-582

-582

###
###
-582
-582

-582
-582

-634
-725

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

0%

-33%

0%

0%

0%
0%

-9%
0%

0%
0%

0%

-57%
-49%
0%
0%

0%
0%

-5%
-13%

IT

1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738

-725

-582

###
-582

-582

-582

-725

-673

-634
-582

-582

-634

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

-13%

0%

-50%
0%

0%

0%

-13%

-9%

-5%
0%

0%

-5%

IT

IT

IT

1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738

-582

-582
-582
###
-582

###

-582
-582

-916
-582

-582

-582

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

0%

0%
0%
-43%
0%

-60%

0%
0%

-31%
0%

0%

0%

100

IT
IT

1,738
1,738
1,738
1,738
1,738

-582
-725

20
20
20
20
20

0%
-13%

IT

Hurun Rich List 2015


For the full list, see www.hurun.net

Chan
Rank ge in Name
Rank

61
51
70
44
46
29
4745
63
52
69
61

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
10

1
-1
0
1
5
1
-1
16
2
9
-2

Wang Jianlin & family


Ma Yun & family
Zong Qinghou & family
Ma Huateng
Lei Jun
Yan Hao & family
Li Yanhong & Ma Dongmin
Lu Zhiqiang & family
Zhang Jindong
Lu Guanqiu & family
Yan Bin

34,400
22,700
21,100
18,800
14,400
14,200
13,300
13,000
12,700
10,200
10,200

48
7348
57
47\
44

48
45

74
69

43

48

53
54

42
64

53

41

67
34
43
51

57

59

53
49
56\

46\

12
13
13
15
16
17
17
19
20
21
21
21
24
25
25
25
28
29
30
31
32
33
33
33
36
37
37

-9
3
2
-1
7
15
New
-2
-9
91
19
102
8
26
5
13
-19
-9
-19
-10
-10
-9
-4
3
-8
0
206

Li Hejun
He Xiangjian & He Jianfeng
Xu Jiayin
Wang Wenyin & Liu Jiehong
Ding Lei
Guo Guangchang
Zhou Qunfei & Zheng Junlong
Chen Lihua
Zhang Shiping & family
Wang Jing
Wang Wenxue
Zheng Yuewen
Zhou Jianping & family
Jia Yueting
Liu Yonghao & family
Sun Guangxin
Liu Qiangdong
Liu Yongxing & family
Yang Huiyan
Zhang Zhidong
Wei Jianjun & Hang Xuejuan
Li Jinyuan
Liang Wengen
Shi Yuzhu & family
Wang Chuanfu
Huang Wei & Li Ping
Wang Guangxi & Guo Tianshu

9,800
9,400
9,400
8,600
8,000
7,800
7,800
7,700
7,600
7,500
7,500
7,500
7,200
7,000
7,000
7,000
6,950
6,600
6,300
6,200
6,100
5,900
5,900
5,900
5,860
5,800
5,800

Wealth
US$m

51
42
65
5354
6441
\
5050
51
46
46\
49
44
5150
56
45
50
52\
52
54
53\
64
47
51
59
58
50
\
62
51
53
4950
46
50
48
46\
59
52
38
44\
7266
55
5230
56
50\

37
40
41
42
43
44
45
45
47
48
49
49
49
49
53
53
55
55
57
57
57
60
60
62
62
62
65
65
65
65
69
70
70
70
70
74
75
75
75
75
79
79
79
79

24
34
-24
-16
35
39
-2
-19
43
91
29
-1
-17
-1
354
479
57
-4
-10
66
0
347
-25
21
-32
68
184
74
99
296
-30
30
139
489
20
86
-32
484
-24
-1
4
-36
68
60

Yuan Yafei
Fang Wei
Xu Rongmao & family
Lyu Xiangyang & Zhang Changhong
Lin Xiucheng & Lin Zhiqiang
Yu Yong
Gong Hongjia & Chen Chunmei
Zhu Yicai & Wu Xueqin
Ma Xingtian & family
Du Jiangtao & Hao Hong
Che Jianxing
Chen Jianhua
Wang Yusuo & Zhao Baoju
Zhu Mengyi & family
Qi Shi & family
Zhou Guohui
Li Zhongchu & family
Wei Shaojun & family
Chen Fashu
Geng Jianming & Yang Xiaoqing
Qiu Guanghe & family
Wang Junjin & family
Wu Yajun & family
Pang Kang
Zhang Yin
Zhou Chengjian & family
Su Weizhong
Sun Xishuang
Wang Wenjing
Zhou Xiaoguang & Yu Yunxin
Jiang Bin & Hu Shuangmei
Cai Dongqing & family
Huang Qisen
Liu Xiaodong
Luo Shaoyu & Zhao Jiehong
Xiong Xuqiang
Jiang Zhaobai
Li Yong
Xiao Jianhua & Zhou Hongwen
Ye Chenghai & Liao Qingqing
Feng Hailiang
Li Shufu & Li Xingxing
Wang Wenbiao
Wang Changtian & Du Yinglian

5,800
5,600
5,500
5,400
5,300
5,200
5,000
5,000
4,800
4,770
4,700
4,700
4,700
4,700
4,500
4,500
4,400
4,400
4,300
4,300
4,300
4,200
4,200
4,100
4,100
4,100
4,060
4,060
4,060
4,060
4,000
3,900
3,900
3,900
3,900
3,800
3,750
3,750
3,750
3,750
3,700
3,700
3,700
3,700

58
4945
64
57
46
50
69
35
4848
54
61
\
60
4950
56
51
5049
6434
47
49
48\
52
53
38\
5250
42
50
59
47
53
52
59\
66
68
78
71
48
5151
52
38
52
57
7349
57

83
83
83
83
87
87
87
87
91
92
92
92
92
92
92
98
98
98
101
101
101
101
101
101
107
108
108
108
108
108
108
108
108
116
116
116
116
120
120
120
120
120
120
120

64
56
-43
17
-36
25
13
New
9
68
653
-24
-2
85
8
14
90
151
-1
747
-58
11
-40
New
-67
-40
-50
39
58
216
299
15
-47
-43
-4
14
-55
-37
-20
1036
46
162
-37
-30

Fu Jun
He Qiaonv & Tang Kai
Huang Rulun
Sun Piaoyang & Zhong Huijuan
Huang Guangyu & family
Ma Jianrong & family
Shen Wenrong
Wang Tao
Fu Liquan & Chen Ailing
Jiang Wei & family
Ke Zunhong & family
Lin Yi
Miao Shouliang
Shuai Tangwen & Cao Zaiyun
Xue Xiangdong & family
Ou Zongrong
Qin Yinglin & Qian Ying
Zhang Guiping & Zhang Kangli
Chen Jinxia
Luo Yuping
Pan Zhengmin & Wu Chunyuan
Que Wenbin
Shen Guojun
Zhou Yahui & Li Qiong
Pan Shiyi & Zhang Xin
Chen Tianqiao & Lo Qianqian
Du Shuanghua
Li Shuirong
Liang Xinjun
Lin Tianfu
Liu Shaoxi & family
Sun Jimu & Sun Xiang
Sun Shoukuan & family
Du Sha & family
Liang Qingde
Xu Jingren
Zhang Zhixiang
Li Li & Li Tan
Liu Yiqian
Wu Gang
Zan Shengda
Zhang Changhong
Zhao Buchang & Zhao Tao
Zhu Gongshan

3,600
3,600
3,600
3,600
3,400
3,400
3,400
3,400
3,360
3,300
3,300
3,300
3,300
3,300
3,300
3,200
3,200
3,200
3,100
3,100
3,100
3,100
3,100
3,100
3,000
2,970
2,970
2,970
2,970
2,970
2,970
2,970
2,970
2,900
2,900
2,900
2,900
2,800
2,800
2,800
2,800
2,800
2,800
2,800

56
47
\
53
58
65
66
50
64
49
61
52
50
47
50\
62
61
43
4434
51\
44
50
48
58
56\
\
57
62
61
48\
68
63\
45
77
\
52
58
51
42
52
57
5752
42
62

120
120
129
129
129
129
133
133
133
133
133
133
133
133
133
133
133
133
145
145
145
145
145
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
162
162
162
162
162
167
167
167
167

-8
New
-71
-78
New
-71
149
73
1023
-59
180
76
-33
-55
-33
-72
-65
17
245
-55
21
New
-84
-20
-72
-11
76
-27
-3
440
-67
-38
27
-3
114
385
4
47
New
15
-1
35
-20
-44

Zhu Xingliang & family


Zhuang Min
Cai Kui & family
Chen Zhuolin & family
Ni Zugen & family
Shi Wenbo
An Kang & family
Chen Bang
Gao Tianguo
Guo Wengui & family
He Zhenggang
Huang Li & family
Huang Maoru & Zhang Jin
Shao Zhongyi
Wen Yibo & Zhang Huiming
Xu Lianjie
Zhang Hongwei
Zhang Lei
Zeng Hao & Yu Xin
Liu Hanyuan & Guan Yamei
Ou Zonghong & Xu Lixiang
Tu Guoshen
Xue Guanglin
Cao Long Xiang & family
Chen Hongtian & Yao Lini
Chen Hongdao
Chen Rong & family
Dou Zhenggang
Lou Zhongfu & family
Ma Hong & Huang Xiaoxuan
Song Zuowen & family
Xie Bing & Zheng Xiangling
Xie Shihuang
Yin Mingshan
Yu Huijiao & Zhang Xiaojuan
Fang Tonghua & family
Fu MeiCheng
Pan Weiming
Sun Qinghuan
Tu Jianhua
Cui Genliang & Cui Wei
Ding Xinxin & Zhang Xingjuan
Jiang Nanchun
Jiang Rensheng & family

2,800
2,800
2,700
2,700
2,700
2,700
2,660
2,660
2,660
2,660
2,660
2,660
2,660
2,660
2,660
2,660
2,660
2,660
2,600
2,600
2,600
2,600
2,600
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,400
2,400
2,400
2,400
2,400
2,300
2,300
2,300
2,300


\
62
5327
\
59\
53

47
57
64
46
52
62

59

52\
3534
53
45

54
57
49
52

60
5355
5154
50
53\
80

55
69

37
\
72
46
61
53

53

4948
64
62

37
45
56

47

167
167
167
167
167
167
177
177
177
177
177
177
177
177
177
177
177
188
188
188
188
188
188
188
188
188
188
188
188
188
188
188
188
188
188
206
206
206
206
206
206
206
206
206

-37
194
-7
-77
-55
59
0
130
130
-54
-77
11
-87
72
230
-54
-105
New
21
660
-41
-22
-58
21
0
-41
219
21
38
93
New
-41
-11
359
-76
1
-116
236
-94
-116
950
700
400
-40

Xie Zhikun & family


Tian Ming
Wu Guangming & Wu Qun
Xu Yu & Li Shanhu
Zhang Zhongneng & Guo Meilan
Zhu Baoguo & famiy
Dai Yongge & family
Huang Qiaoling & family
Li Rucheng
Liang Yunchao & family
Lin Li
Liu Baolin
Ni Zhaoxing & family
Pu Zhongjie & Zhang Yue'e
Wang Qicheng & Wu Yan
Yang Keng
Zhu Linyao
Ge Weidong
Huo Qinghua & family
Li Fuchao
Li Hua & family
Li Yihai
Li Zhe
Lin Jianhua & Zhang Hong
Liu Zhiqiang & Zhai Meiqing
Miao Hangen
Qi Jinxing & Qi Jiaqi
Ruan Shuilong & family
Wang Zhongjun
Wu Liangding & family
Xu Xiang & family
Yang Kai
Zhou Yaoting & family
Zhou Yifeng
Zhou Zerong
Cao Kejian
Che Fengsheng
Feng Huanpei & Fan Zhaoxia
Huang Shizai & family
Huang Wenzai
Huang Xiaojie
Huang Zhuangmian
Jin Shaoping & family
Wang Junmin

2,300
2,300
2,300
2,300
2,300
2,300
2,270
2,270
2,270
2,270
2,270
2,270
2,270
2,270
2,270
2,270
2,270
2,200
2,200
2,200
2,200
2,200
2,200
2,200
2,200
2,200
2,200
2,200
2,200
2,200
2,200
2,200
2,200
2,200
2,200
2,100
2,100
2,100
2,100
2,100
2,100
2,100
2,100
2,100


43
6057
54
43
45

48

50
5047
61

7145

53
66
\

54

5150

62
42
5153

59

6252
63
52

48
51
51
45
55
37

51

4942
5242
60
48
62
51

50
44
48
51
52
67

5743
55

67

206
206
206
206
206
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
231
231
231
231
231
231
231
231
231
231
231
231
243
243
243
243
243
243
243
243
243
243
243
243
243
243
243
243

84
20
512
42
New
New
-32
181
-90
New
4
251
-159
85
-18
6
New
414
744
59
-29
-65
-84
240
32
82
18
644
304
81
-56
-36
-17
39
-175
-96
131
-34
-34
502
402
199
New
-34

Wang Yonghong
Xiu Laigui & Li Yanhua
Xu Guanju
Yan Zhi
Yi Zhen
Shan Xiangshuang
Lin Dingqiang
Lu Chuping & Peng Hui
Wang Wenliang
Wang Zhenghua & Wang Yi
Wen Jianping
Zhang Desheng
Zheng Jianming
Zhou Yunjie
Zhu Jiman & Bai Lihui
Zuo Zongshen & family
Bu Yang
Chen Jingsong & Tong Jie
Geng Diangen
Liu jianmin & Wang ai qin
Liu Changqing & family
Nan Cunhui
Shen Nanpeng
Wu Jianshu
Yao Xinyi
Yao Zhenhua
Yu Peidi & Yu Li
Zhou Yifeng & family
Ao Xiaoqiang
Huang Hongyun & Tao Hongxia
Huang Lianxi & Zuo Xiaoping
Huang Zelan
Ji Haipeng & family
Lei Jufang
Liu Zhongtian
Shao Genhuo
Wan Yongxing
Wang Laichun
Wang Laisheng
Wang Youlin & family
Wu Xushun & family
Xu Ziquan & Kang Ning
Yu Longsheng & family
Zhang Dazhong

2,100
2,100
2,100
2,100
2,100
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
1,970
1,950
1,950
1,950
1,950
1,950
1,950
1,950
1,950
1,950
1,950
1,950
1,900
1,900
1,900
1,900
1,900
1,900
1,900
1,900
1,900
1,900
1,900
1,900
1,900
1,900
1,900
1,900

6233

\
53
64
5633
\
40
51
52
50
66
58
52\
48
\

\
44
45
61

55
61
44
52
50\
60\
53
58
65
54\

51
51
4443
5354

52

50
57

5052

\
60
52\
54

4847

243
243
243
262
262
262
262
262
262
262
262
262
262
262
262
262
262
276
277
277
277
277
277
277
277
277
277
277
277
277
289
290
290
290
290
290
290
290
290
290
290
290
290
290

-169
115
-105
672
209
-96
43
New
-4
145
-115
-115
-36
2
20
-13
51
-50
-34
788
-28
-138
-100
47
-229
270
598
97
130
200
-46
New
0
0
-48
644
0
-2
New
-81
-160
169
316
New

Zhang Li & Zhang Liang


Zhang Zhangsun
Zhu Zhiping
Chen Dakui & family
Chen Jiancheng & Chen Yanni
Huang Xi & family
Li Wenbin & family
Li Zhen & family
Liang Guangwei
Wan Lianbu & family
Wu Yiling & family
Xu Shihui & family
Yang Zhimao & Zhu Fenglian
Yao Xinquan
Yu Songbo
Zang Jianjun
Zhang Xuansong
Ding Shizhong
Fu Guangming & family
Han Tao
Huang Bingwen & family
Eric Shen Ya
Sun Weijie
Wang Zhentao & Wang Chen
Wei Qi & Wei Xiao
Xiao Fen
Xu Guanbao
Yuan Fugen & family
Zheng Jianjiang & He Yiju
Zheng Xiaodong
Ding Shijia
Chen Chichang & Lin Xiaoya
Qiu Jianping & Wang Lingling
Deng Wei
Gu Wei
Hu Gang
Hu Kaijun
Huang Minli & Xu Huiqing
Li Guoxiang
Liu Canglong
Sun Shangchuan & Liu Wei
Wang Haipeng
Wang Jia & Yan Li
Wang Linjiang

1,900
1,900
1,900
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,750
1,700
1,700
1,700
1,700
1,700
1,700
1,700
1,700
1,700
1,700
1,700
1,700
1,690
1,600
1,600
1,600
1,600
1,600
1,600
1,600
1,600
1,600
1,600
1,600
1,600
1,600

5431
49
69
49
45
52
\
59
45
45
49
51
71
52
73
49\
4339
52
52
53
\
\
71
52
44
\
60
57
64
45
5250
\
56
56
54
48
68
66
63\
34
64
50
52
61

290
290
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
334
335
335
335
335
335
335
335
335
335
335
335
335

111
-88
-62
-79
69
-41
-96
-215
-117
64
-41
-145
69
New
-254
172
New
102
-210
-118
New
254
-117
-41
New
-205
460
-159
-128
-222
851
328
34
-11
72
-45
-147
-11
-126
39
-126
-11
-71
-126

Zhang Xiugen & Zhang Hongliang


Zhu Wenchen
Cao Dewang
Chen Hua
Cheng Xue
Dong Xianjun
Huang Chulong
Huang Nubo
Huang Shaowu
Jing Baifu
Li Feilie
Lin Gang
Liu Guoben
Pan Qi
Rong Zhijian
Ruan Hongxian & Liu Qiong
Shen Hanbiao & Wang Miaoyu
Shen Xiaoping & family
Sun Hongbing
Wang Qingtao
Wu Qiang
Xu Jiangang & Xu Feijun
Ye Lipei & family
Yu Feng
Zhang Jin
Zhang Jun
Zhao Xinglong & family
Zhong Shengjian
Zhou Furen
Zhou Hongyi
Zhou Liwu & Hanxiaofang
Bu Jian
Chen Qixing
Chu Jinfu
Dai Weili
Gao Yunfeng
He Zhusheng & family
Li Denghai
Li Xianyi & Dong Xizhi
Lin Qi
Liu Xuejing & family
Liu Zhengguo
Lu Yonghua & Mao Caihong
Wang Shusheng

1,600
1,600
1,560
1,560
1,560
1,560
1,560
1,560
1,560
1,560
1,560
1,560
1,560
1,560
1,560
1,560
1,560
1,560
1,560
1,560
1,560
1,560
1,560
1,560
1,560
1,560
1,560
1,560
1,560
1,560
1,560
1,530
1,480
1,480
1,480
1,480
1,480
1,480
1,480
1,480
1,480
1,480
1,480
1,480

53\
62
61
6037
\
69
5048
52\
71
38
65
57
53
59
5050
49
49
52
57
50
59
43\
52
71
42
5958
49
43
67
47
\
50
53
53
7552
5451
55\
46
6054
44
38
46
44
73

335
335
335
335
335
352
352
352
352
356
356
358
358
358
358
358
358
358
358
358
358
358
358
358
358
358
358
358
358
358
358
358
358
358
358
358
358
384
384
384
384
384
384
390

New
-245
New
-147
New
496
119
-88
44
-32
5
New
101
-109
746
3
-51
157
146
270
387
174
New
-34
New
360
119
798
-171
16
-132
-68
325
174
-68
43
-134
75
75
New
New
75
New
New

Wang Yunfu & Wang Yangchao


Yan Xijun & family
Yang Jinzhong%Gu Yu
Zhou Qingzhi & Zhao Yilan
Zhou Weijian & Wang Manli
An Zhifu & family
Chen Qingzhou & Weng Limin
Jiang Yehua & Jiang Yu
Xia Dinghu
Yi Rubo
Zhong Yu
Chen Hongcheng & family
Chen Jinshi & family
Feng Xiaohua
He Renbao & Wang Yingmei
Hou Jianfang & family
Huang Chaoyang
Jiang Xipei
Li Defu
Li Weiguo
Liu Nianxin
Liu Zaiwang & Fu Haixia
Liu Haibin
Lu Keping & family
Ru Jiyong & family
Tang Jian & Liu Cuiying
Wang Liping & family
Wang Junhao
Wang Xicheng & family
Wu Jie
Yan Qi
Yan Jianjun
Yang Wenlong & family
Ye Yuanxi
Yu Awu & Yu Tuliang
Yuan Zhimin & Xiong Haitao
Zhang Yue & Lai Yujing
Fan Wei
Jiang Weiping & Zhang Jing
Lan Huasheng
Li Weiwei
Wang Qunbin
Zou Bingde
Liu Shuqin & family

1,480
1,480
1,480
1,480
1,480
1,450
1,450
1,450
1,450
1,440
1,440
1,410
1,410
1,410
1,410
1,410
1,410
1,410
1,410
1,410
1,410
1,410
1,410
1,410
1,410
1,410
1,410
1,410
1,410
1,410
1,410
1,410
1,410
1,410
1,410
1,410
1,410
1,380
1,380
1,380
1,380
1,380
1,380
1,340

60

390

293

Qiao Luyu

1,340

72
52
53
63
5049
47
33
59
54
60
62
46
53
6644
67

392
392
392
392
392
392
392
392
392
392
392
392
392
392
392

764
353
15
-232
353
123
New
-143
112
-85
198
236
514
-183
-68

Chen Baozhen
Chen Guoying & family
Chen Xiaxin & family
Gao Dekang & Mei Dong
Han Xu & Zhang Renhua
Hao Zhenxi & family
He Zhitao
Hou Changcai
Hu Jiqiang
Huang Junkang & family
Kang Baohua
Liu Shui
Lu Boqiang
Lyu Hui & Chen Ningning
Meng Qingshan & family

1,330
1,330
1,330
1,330
1,330
1,330
1,330
1,330
1,330
1,330
1,330
1,330
1,330
1,330
1,330

57
46

60

46
40
53

5052
53
46
50
54
5250
62
5855
\

45
52

\
49
58
55

49
64

48
58
71
63

392
392
392
392
392
392
392
414
415
415
415
415
415
415
421
422
422
422
422
422
422
422
422
422
422
422
422
422

-166
-79
-166
-253
198
-68
New
New
-168
-91
New
New
491
New
New
-98
-158
-196
137
-109
-163
-15
-48
-132
-158
55
37
-158

Mi Enhua
Sun Pingfan
Tong Jinquan
Zhang Zhirong & family
Zheng Yaonan
Zou Jianmin
Zuo Hongbo & Zhe Shuxia
Liu Xicheng
Kong Jianmin
Liu Dianbo
Wang Yiping & family
Xiang Guangming & Wang Suqin
Zhang Sixia
Zhou Mingjie
Zeng Kaitian
Chen Dejun
Cui Zhixiang
Fu Yucheng
Gao Yugen
He Yamin & family
Ke Xiping
Li Yinhui
Liu Gexin
Liu Zhendong
Qi Jianhong
Ren Jianhua
Ren Zhengfei
Sheng Baijiao

1,330
1,330
1,330
1,330
1,330
1,330
1,330
1,300
1,280
1,280
1,280
1,280
1,280
1,280
1,270
1,250
1,250
1,250
1,250
1,250
1,250
1,250
1,250
1,250
1,250
1,250
1,250
1,250

6144
\
50
52
47
45
59
57
45
78
66
48
51
57
59
49\
57
40
47
63
48
65
60
\
63
53
55
51
65
64
51
46
65
5935
45
46
48
52
65
50
57
56
43
40

422
422
422
422
422
422
422
422
422
422
422
422
422
448
448
450
451
451
453
453
453
453
453
453
453
453
453
453
453
453
453
453
453
453
453
453
453
453
453
453
453
453
477
477

-132
-173
-196
-132
-245
37
484
20
-234
-234
New
591
-158
New
486
140
-96
155
560
-171
651
292
79
New
312
-129
79
481
New
153
703
106
-129
-84
-84
-163
51
New
62
62
-46
209
429
288

Shi Zhengfu & Zhai Li


Su Meng
Wang Bufeng
Xia Zuoquan
Xiao Chunhong
Yao Wenbin
Yin Xingman & family
You Xiaoping & family
Yu Guoxiang
Zhang Jingzhang & family
Zhang Wanzheng
Zhao Xiaoqiang
Zhou Chuanyou
Ai Lihua & family
Zhang Shaori
Wang Donghui & Wu Min
Meng Qingnan & family
Yang Bin & family
Cao Renxian
Chen Miaolin
Chen Shaozhong
Fan Yonggui & family
Han Guolong & family
Jiang Ning
Jin Baofang
Li Binlan
Lin Congyin
Lin Yinsun
Lyu Yongxiang & family
Miao Shuangda
Qian Jinbo
Qiu Guogen & Luo Yi
Sun Mengquan & family
Wang Boxing & Wang Weifeng
Wang Jianfeng
Wang Kunxiao
Xu Zhantao
Xu Ling
Zhang Daocai & family
Zhang Guanfu
Zheng Yonggang
Zhou Fuhai & family
Gu Qingwei
Song Rui & family

1,250
1,250
1,250
1,250
1,250
1,250
1,250
1,250
1,250
1,250
1,250
1,250
1,250
1,220
1,220
1,200
1,190
1,190
1,170
1,170
1,170
1,170
1,170
1,170
1,170
1,170
1,170
1,170
1,170
1,170
1,170
1,170
1,170
1,170
1,170
1,170
1,170
1,170
1,170
1,170
1,170
1,170
1,160
1,160

51
33

477
480

206
126

Zhang Kaiyuan & family


Kang Qiao

1,160
1,140

47

480

-73

Lin Rongxin

1,140

480
483
483
485
485
487
487
487
487
487
487
487
487
487
487
487
487
487
487
487
487
487
487
487
487
487
508
508
508
511
511
511
511
511
511
511
511
519
519

52
64
162
-203
260
231
-48
-97
231
-80
-223
-163
-321
-10
New
-163
258
New
New
-223
-10
-223
361
-113
103
419
New
314
367
337
-110
311
172
New
-187
-52
134
New
226

Wang Tian & Zhang Haixia


Li Hongxin
Zhang Shiquan & family
Pang Qinghua
Wu Shangzhi
Cao Shiru & Cao Zengjun
Chen Kaixuan
Chen Yihong & family
Gao Wenban & family
Li Liufa & LiFengluan
Liang Liangsheng
Liu Wei
Mo Tianquan
Mu Jinxiang
Sun Fengfeng & family
Tao Huabi
Wang Wei
Yan Jinggang
Yang Jianxin & Fan Meihua
Yang Xuegang & Lu Xiaomei
Yao Wenchen & family
Yu Minhong
Zhang JianjunLu Caifen
Zhang Ronghua & family
Zhang Xuanning
Zhou Wei & Wang Ying
Huang Jiali
Shao Jianming
Zhu Guoding & Bao Xiaoru
Zeng Shaogui
Fan Xiulian
Huang Qiaolong & Liu Ping
Lin Guofang & Chen Guohong
Wang Yongping
Wu Shaoxun
Xiao Wenhui
Zhou Heping
Li Fuchen & family
Shen Dongri & Sheng Jinhua

1,140
1,130
1,130
1,110
1,110
1,090
1,090
1,090
1,090
1,090
1,090
1,090
1,090
1,090
1,090
1,090
1,090
1,090
1,090
1,090
1,090
1,090
1,090
1,090
1,090
1,090
1,060
1,060
1,060
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050
1,030
1,030

4747
62
65
60

65
6336
57

57
67
56\
64
50

51
61
34
68
44

37
46\

50

64

53
5445

45
45

4847
53
52
50\
47

52
55\
5951

44
59

58
51
69

43

56
52
54
4042
43
58
46
59
54
4545
32
\
53
5957
57
52
5028
61
\
74
61
52
53
5355
\
43
45
63
4946
51
35
5848
51
64
6337
44
46
37
59\
65
61
6349
50

519
519
519
519
525
525
525
525
525
525
525
525
525
525
525
525
525
525
525
525
525
525
525
525
525
525
525
525
525
525
525
525
525
525
525
556
556
556
556
556
556
556
556
556

387
-229
226
New
-118
137
178
-201
240
-48
New
-170
-118
-124
240
New
81
-10
-48
34
240
240
-261
-118
-235
22
New
178
-212
350
-212
-218
-118
-201
381
New
-52
419
New
-268
50
106
-9
162

Wu Yanwei
Xu Qiming
Yang Weixin
Zhang Jiayong
Cai Rongjun
Chen Dongsheng & family
Chen Haibin
Chen Jianming
Chen Jiangtao
Chen Yansheng & Chen Dongqiong
Cheng Wei
Feng Changge
Hu Bopan
Huang Hongsheng & Lin Weiping
Huang Xiaoping
Jiang Nan
Liu Dequn & Liu Xiaoqing
Liu Fuhai
Lu Feng
Mao Lixiang & family
Shen Huayuan
Sun Weimin
Wang Junlin
Wang Weilin & Liu Yajuan
Wang Wencheng & family
Xia Shudong
Xu Xin
Xue Hua
Yang Zhuoshu & family
Yu Jianwu & Guo Yijuan
Zhang Aijuan & family
Zhang Bangxin
Zhang Baoquan & Wang Qiuyang
Zhang Litian & family
Zheng Heping
Cai Mingtong & Cai Jingfu
Zeng Baobao
Zeng Zhaoqin
Chen Danian
Chen Longji & Wang Huayu
Duan Lianwen
Fan Jiangang & family
He Jinming & Song Qi
He Simo

1,030
1,030
1,030
1,030
1,020
1,020
1,020
1,020
1,020
1,020
1,020
1,020
1,020
1,020
1,020
1,020
1,020
1,020
1,020
1,020
1,020
1,020
1,020
1,020
1,020
1,020
1,020
1,020
1,020
1,020
1,020
1,020
1,020
1,020
1,020
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000


52
44\
54

53
46

64

64

8079
63
59

4944
60

4640
48\

52
57
48\

\
49\
5352
\
50
53
51
53
64
53
56

52
6766
48
72
56
53

49
69

62
53

51
44

50
51
5931

556
556
556
556
556
556
556
556
556
556
556
556
556
556
556
556
556
556
556
556
556
556
556
556
556
556
556
556
556
556
556
556
597
597
597
597
597
602
603
603
603
603
603
603

-114
New
106
600
-234
378
-243
-52
-201
-24
-232
-201
127
548
-97
New
127
New
New
-9
New
-232
-182
3
-232
209
209
-201
127
-182
3
-149
-7
168
New
New
New
-228
272
219
-279
-426
100
New

He Xuechu
He Zenglin & Liu Danying
Hu Chengzhong
Huang Hui
Huang Xiangmo
Ji Defa & family
Li Xinyan & Ni Yinying
Liao Daoxun & family
Liu Shuangmin
Liu Zhaohuai
Ma Xiuhui & Wang Yaohai
Niu Yishun
Sheng Faqiang & Wang Jing
Sun Xiaojie & Yuanjing
Tang Xiuguo
Tao Anxiang & family
Wang Mingwang & Cai Dier
Wang Qinhui
Wang Yanqing & Ni Yalan
Wang Yonghui & Chen Shumei
Wen Bingrong
Xiong Xianzhong
Xu Hang
Xu Xinjian & family
Ye Cheng
Ye Huaneng
Zhang Gongyun
Zhang Shimin
Zhou Ruxin
Zhu Min & Xu Yuqing
Zhu Xingming
Zou Jieming & family
Chen Lifen
Gao Jianrong & Feng feifei
Guo Weicheng
Jiao Zhen
Tian Xiuying
Gao Xing & family
Chen Baohua
Dai Hao
Guo Donglin
Guo Yingcheng & family
Hua Yong
Jia Quancheng & Jia Xiaoyu

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
970
970
970
970
970
950
940
940
940
940
940
940

51

50
5656

66
43
48
46

53
42
51
61
48
45
6737

45

46

52
51
50
63

5426
75
36

45

72

49
55
5351
\
52
64
57
\

51
51
47
52

52

52

5253
51
83

603
603
603
603
603
603
603
603
603
603
603
603
603
603
603
603
603
603
603
603
603
630
631
631

-279
-13
New
-279
-279
-44
New
New
New
New
42
115
331
-196
New
New
-279
-207
New
-279
New
New
134
New

Li Ping
Li Zhaoting
Lin Haoliang & Lin Ruowen
Liu Manshi & family
Liu Xuebin
Liu Zhengjun & family
Lu Zhaoxi
Lyu Dalong
Peng Lei
Qian Xiaochun & family
Shao Qinxiang & family
Shen Jinhua
Shi Tianyou
Su Suyu & Su Zhuangqi
Wang Xing
Wang Xuning
Wu Xu & family
Xiao Yongming
Yu Dexiang
Zhang Foen
Zhang Haiming & Zhang Yue
Zhang Xuejun
Cai Xiaoru
Chen Huwen

940
940
940
940
940
940
940
940
940
940
940
940
940
940
940
940
940
940
940
940
940
920
910
910

631

-189

Chen Zemin & family

910

631
631
631
631
631
631
631
631
631
631
644
644
644
644
644
644
644
644

-262
473
-41
473
-3
244
217
-276
New
-257
101
290
-97
New
New
New
-129
-54

Lai Haimin
Li Baoping & family
Liu Chengyu & Liu Ling
Sun Weiting & Chen Lingfen
Wang Jianxin
Wu Kaixian & family
Xu Shuqing
Yang Rongyi
Yang Zhenhua
Zou Xichang
Chen Lihao & family
Chen Shiliang
Diao Zhizhong
Guo Niankun
Guo Shaozeng
He Ning & Zhen Jiantao
Liang Guiqiu
Liang Shezeng

910
910
910
910
910
910
910
910
910
910
890
890
890
890
890
890
890
890

49\
54

51
72
46
4747
54

53
50
56
56

51

53

51
4341
55

32
73
52

61
47

51

44

62
58

51
56
68
57\
57
48
75
43
41
68

68
59
4839

45
50\
60

5932
54

644
653
653
653
653
653
653
653
653
653
653
653
653
653
653
653
668
668
668
668
668
668
668
668
668
668
668
668
668
668
668
668
668
668
668
668
668
668
690
690
690
690
690
690

New
-211
503
New
-138
New
-246
-176
New
-246
-246
412
-176
-138
New
-138
-538
207
New
488
97
154
50
-109
-404
New
-261
-267
-294
15
-109
-419
New
50
-209
-294
-226
New
New
New
-7
75
New
216

Xie Zilong & Chen Xiulan


Cong Lianbiao
Feng Bin
Hua Xuande & family
Huang Guangmiao
Li Zhengjiang & Li Xiyan
Liu Zhenfeng
Mao Zhongwu
Shi Guilu & family
Song Wenguang & family
Tu Huilong
Wang Piaoyang
Xiang Wenbo
Xu Mingbo
Yan Hua & Luo Hui
Zhang Keqiang
Chen Ou
Chen Yunqin & family
Gao Xingjiang
Guan Yanbin
Li Xuhui
Li Jun
Li Li
Li Xiaolin
Li Zhenjiang & family
Liu Chenyan
Lyu Peirong
Ru Boxing & Ru Zhengwei
Song Weiping & Xia Yibo
Su Zhigang
Sun Yi
Wan Long
Wang Xiangrong
Xu Pengming
Yang Zewen & family
Yang Zhao & family
Yu Jianfu
Zhang Shengqiang & Qian Juhua
Bao Shuping
Chen Huxiong
Ma Yongsheng & Suo Fang
Mu Laian & family
Ni Kailu & Ni Na
Tu Shanzhong

890
880
880
880
880
880
880
880
880
880
880
880
880
880
880
880
860
860
860
860
860
860
860
860
860
860
860
860
860
860
860
860
860
860
860
860
860
860
840
840
840
840
840
840

63
4745
64
5050
78

690
690
690
690
690

-283
New
216
244
New

Wu Ruilin
Xia Guoxin & Hu Yongmei
Xu Xianda & family
Xu Yusuo & Chen Guangzhu
Yang Quanjin

840
840
840
840
840

7758

690

-158

Ye Xiaobao & Ye Xianyu

840

50
63
\
44

4847
56
39
5049
4745
5250
5148
5240

49
50

53
\43
4039
5831
65
60

31
51
64

39
50

52
49\
52
39

49
60
60
57
52
64

690
690
690
705
705
705
705
705
705
705
705
705
705
705
705
705
705
705
705
705
705
705
705
705
705
727
727
727
727
727
727
727
727
727
736

-158
-248
-294
143
-344
117
399
New
New
-309
-99
New
40
New
New
New
-190
60
-383
229
New
New
-146
-228
60
-24
-168
-337
New
New
New
286
-285
New
-259

Yu Qibing
Zhao Yueling & family
Zheng Weihe & Huang Li
Cai Xiaodong
Chen Hui & Yang Jin
Chen Xianbao & family
Han Huiru
Huang Jinxiang & Zhao Qirong
Li Guoping & Ye Liqing
Li Xipeng & Shu Pujuan
Liu Jincheng & Luo Jinhong
Qiao Xin & Chen Yamei
Qiao Yuhua
Rao Luhua
Shi Yibing
Sun Guomin
Wang Chunsheng & Lyu Li
Wang Miaotong & Wang Yifeng
Wang Muqing
Wang Shuifu
Wei Zhenning
Wen Zhanghua
Xue Jiping
Yao Jinbo
Zhang Weiyang
Gao Huaixue & family
Guo Jiaxue & Wang Lin
Huang Huanming
Leng Tianhui
Li Ping
Wang Jinfei
Zhang Yuqiang
Zheng Yuanbao
Zhu Hanping
Cai Hongzhu

840
840
840
830
830
830
830
830
830
830
830
830
830
830
830
830
830
830
830
830
830
830
830
830
830
810
810
810
810
810
810
810
810
810
800

44
44
5227
45
\
52
59
50
54
\
51
52
55
45
50\
58
47
50
49
48
\
64
53\
4750
43
60
45
62
51
44
39
50
55
\
44
53
55
50
60
\
61
55
4747
41

736
736
736
736
736
736
736
736
736
746
746
746
746
746
746
746
746
746
746
746
746
746
746
746
746
746
746
746
746
746
746
746
746
746
746
746
746
746
746
746
746
746
746
746

329
139
-91
112
86
-232
9
-294
-74
New
-339
-339
-231
New
New
New
New
-275
-352
New
188
-140
New
-520
229
-307
-304
New
-269
-101
New
New
19
-558
-269
New
-339
-118
-140
New
-339
-28
-422
-269

Zeng Shaoqiang
Liu Guang
Shen Jiansheng & Shen Yulan
Wu Xiangdong
Wu Yulan
Xu Xiaoming
Yang Shaopeng
Zhang Wenrong & family
Zhou Xiaoping & family
Cai Lei
Dai Zhikang
Deng Hong
He Boquan
He Ye
He Zhiping & Zhang Wenli
Huang Baozhong
Huang Changhua
Huang Jianxun
Ji Qi
Jing Xiaojun
Lai Meisong
Li Jianhua
Liao Zhimin & Zhou Tao
Lin Lairong & An Sumei
Liu Yi
Ma Zhiqing
Peng Xing
Sheng Jieliang
Shi Jianxiang
Sun Yonggen
Tan Zhengyu
Wan Weifang
Wang Jianguo
Wei Xuan
Wen Chunqing
Wen Pengcheng & family
Wu Yijian
Xie Hong
Xu Jinxin & Du Xiaoyan
Xu Jin
Xu Maogen
Yang Tingdong
Yang Weidong & Yang Yazhen
Yu Haijun

800
800
800
800
800
800
800
800
800
780
780
780
780
780
780
780
780
780
780
780
780
780
780
780
780
780
780
780
780
780
780
780
780
780
780
780
780
780
780
780
780
780
780
780

63

51
53
43
53\

51
47

57
55

\
64

\
47

62\

746
746
746
746
746
746
746
788
788
788
788
788
793
793

-520
-214
New
-269
129
188
New
-349
277
New
New
New
-316
New

Yuan Kaifei
Zhang Chaoyang
Zhang Chuanwei
Zhang Jianqun
Zhang Simin & Wang Jinsong
Zhang Songqiao
Zhang Zheng
Gao Xuefeng
Jiang Chun
Wang Yanjun
Xu Changjiang
Zhou Wenhuan
Chen Guangbiao
Huang Bingjun & Sheng Chenghui

780
780
780
780
780
780
780
770
770
770
770
770
750
750

44

793

363

Huang Mingsong

750

52

793

-234

Huo Chichang

750

793
793
793
793
793
793
793
793
793
793
793
793
793
793
811
811
811
811

-165
-261
-75
141
-351
-351
-148
-234
-110
113
New
-289
363
-148
-252
64
123
202

Jiang Liming
Li Dongjun
Li Zhantong
Liang Qin & family
Lyu Zhonglou
Mi Chunlei
Wang Chaoyong & Li Yifei
Wang Weiyao
Wu Peifu & Wu Di
Xu Qingkui & Xu Yingqiang
Yang Yunchun
Yu Faxiang
Zhang Caikui & Zhang Bin
Zheng Wei
Chen Guoxiang
Chen Senjie & family
Guo Hongsheng & family
Jiang Ganjun

750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
730
730
730
730

\
57

51
44
50

39

50
52
54
\

46
44
6436

45
64
66
53
51

62

811

-296

Li Xing

730

54
49
50
50
75
43

811
811
811
811
811
811

-93
-334
New
-552
-264
New

Liao Xiaoxia
Liu Yuanbing
Lyu Jiangming
Qi Xiangdong
Su Zengfu & family
Xu Wei

730
730
730
730
730
730

50

55
47
5754
51
56
55

64
49

52

52
\
5252
69

65
61

49
48\

58

54
61
53\

50

4742
62
53

58\
\

57
47
70

62
\
51

57
53
60
52

64

\
48

45
62
49

811
811
811
811
811
811
828
828
828
828
828
828
828
828
828
828
828
828
828
828
828
828
828
828
846
846
846
846
846
846
846
846
846
846
846
846
846
846
846
846
846
846
846
846

New
345
-128
New
123
-504
-200
-351
New
-421
106
New
276
-63
-351
New
New
New
-324
-640
New
-434
185
New
-81
-369
New
-81
-24
New
New
-287
219
167
-184
New
-369
-369
-472
-201
-369
-143
-331
-314

Xu Shugen
Yang Zhenhua
Ye Delin
Zheng Heming & Chen Yuqin
Zhong Hangen
Zhou Yaxian
Dou Qiling
Guo Jinshu
Jing Zhu
Li Ning
Li Yuqin
Pan Yong
Shi Shenxiang & Luo Lianqin
Tang Yongqing & family
Wang Yiting
Wu Bo & family
Wu Daohong
Wu Mingwu & Xu Li
Yan Yan
Yang Aihua & family
Ye Qiongjiu
Zhang Yingcen & Sun Yanxi
Zhou Wen & Guo Yiqun
Zhu Yedong & Sheng Sa
Chen Runguang & Chen Jianming
Chen Wenpei & Zhang Liping
Ding Mingshan & Ding fen
Dong Lecheng
Feng Dongming
Gao Yi
Guo Yongfang
Jin Huiming & family
Kang Jingwei
Ke Jiansheng
Li Chaowang
Li Yuezhong
Liang Xisen
Liang Xiaolei & family
Liu Changle
Ma Ruren
Mo Haotang & family
Pan Gang
Ren Yuanlin
Shao Faping

730
730
730
730
730
730
720
720
720
720
720
720
720
720
720
720
720
720
720
720
720
720
720
720
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700


5449
61
55
65
66
74
64
51
58
52
47
63
49
51
60

63

\
49
52
78
48
47
69
48
47
41

53

47
64
5153

51

40
52
50
50

47

\
42
\
53

64

46

60

50

846
846
846
846
846
846
846
846
846
846
846
846
846
846
846
846
882
882
882
882
882
882
882
882
882
882
882
882
882
882
882
882
898
898
898
898
898
898
898
898
898
898
898
898

60
-81
-342
-369
-287
New
-314
New
-143
New
-240
-342
-331
-81
New
-459
-623
93
274
131
-350
-117
-618
New
-220
New
-276
-378
-220
131
274
New
-76
New
-502
New
-383
-574
77
-308
-153
258
New
36

Shen Guangqian & Sun Qian


Shen Xueru & Shen Qing
Sun Hengchao
Sun Yinhuan & family
Xia Chaojia
Xia Zhisheng & family
Xu Busheng & family
Yang Caixue
Yang Shouhai
Ye Xiaoping
Yuan Qinshan
Zhang Guoxi
Zhang Sanhuo
Zhang Yubo
Zhu Baosong & family
Zhu Xinli
Cao Shu
Du Chengcheng
Gao Wanjun & family
Gu Yunkui & family
Li Lixin
Li Wei
Ma Wanliang & family
Peng Hao
Shang Jiyong
Wang Zhuangli
Wang Zihua
Wu Guanjiang
Xu Xiaochu
Zhang Yibin & Ma Lingzhi
Zhao Fujun & Dong Taixiang
Zhong Cong
Gao Tianle
Gu Shaoming
Hua Bangsong
Li Xiaobo
Li Xiaoming
Li Xueling
Pan Laican
Shou Bonian
Wang Linxiang
Wu Qianghua
Xiong Xiaoge
Yao Xiaoqing

700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
690
690
690
690
690
690
690
690
690
690
690
690
690
690
690
690
670
670
670
670
670
670
670
670
670
670
670
670

54
\

54

64
53
\
51
53
50
7345
44

54
4545
42

42\
52

46
\

53

45
58
50
46
70
7166
55
5352

5051
47

45
57
70
\
49

55
52\

38
41
37
54
49
57
4645
65

898
898
898
898
898
898
898
898
918
918
918
918
918
918
918
918
918
918
918
918
918
918
918
918
918
918
918
918
938
938
938
938
938
938
938
938
938
947
947
947
947
947
947
947

-133
New
8
-153
-439
-195
258
-308
New
New
95
New
New
New
New
New
-200
-476
-153
-43
-359
147
238
-153
-273
-200
95
238
New
218
-310
New
New
New
-379
-332
New
-244
New
-388
-388
-319
New
-319

Yi Dasheng
Zhang Jianming
Zhang Songshan & family
Zhang Yuping
Zheng Songxing
Zheng Yuying
Zhou Minghua
Zhu Enfu & Zhou Yueling
Li Li
Li Zaichun & Li Biao
Liu Dejian
Liu Di
Liu Hujun & Xiong Jinyu
Liu Qingfeng
Luo Yanji & Jiangli
Qiu Jianmin
Diao Zhizhong
Wang ChangtianWang Shuhua
Wang Zhenhua & Wang Xiaosong
Wang Zhonglei
Wu Jianrong
Xu Yingzhuo
Yan Junxu
Zhang Yaoyuan
Zhang Zhiting & Wen Bangying
Zhao Mantang
Zhou Dehong & Zhou Xiufeng
Zhou Zhiwen & Feng Yuxia
Gao Baolin
Huang Wenjia
Peng Jiahua
Qiu Mingxiu
Wang Shutong
Wen Kaifu
Wu Shirong & family
Xu BuyunChen Jiangyue
Zhu Ye
Cai Gaoxiao
Cao Jian
Chai Huijing
Chen Chengshou
Chen Qingshui
Chen Xianglou & Yang Yumei
Chen Yuxin

670
670
670
670
670
670
670
670
660
660
660
660
660
660
660
660
660
660
660
660
660
660
660
660
660
660
660
660
640
640
640
640
640
640
640
640
640
630
630
630
630
630
630
630

53
50
5051

62

3939
64
46
58
66
52\

53
50
56
66
53
\
50
64
58
\
61\
51

34
47

\
\

58
6535
63
45
50

49

58
49
53
67
\
46

5150

44

\
55
54
58

947
947
947
947
947
947
947
947
947
947
947
947
947
947
947
947
947
947
947
947
947
947
947
947
947
947
947
947
947
983
983
983
983
983
983
983
983
983
983
983
983
983
983
983

-388
New
118
New
New
-341
-99
New
-388
-319
-341
157
118
-285
-264
66
New
New
-388
-182
-125
-125
New
New
New
-388
-319
New
-285
-377
-161
New
-424
-218
82
New
New
New
30
-49
New
-161
New
-161

Gao Naize & family


Gu Peijian
Guo Jindong
He Jianbin & family
Huang Youlong Zhao Wei
Jiang Maoyuan
Lai Ningchang
Li Dongsheng
Li Ganpo
Li Jiaquan & Chen Kaiqiong
Li Qinfu
Li Xinyu & family
Liang Fudong
Liu Hailong
Ma Yunsheng
Pan Guozhou
Shao Xiaofeng
Sun Qingyan & family
Wang Ruoxiong
Wu Huidi & family
Xiao Zhihong & Xiao Huan
Yang Zongyi
Ying Shuling
Zhang Jingyu & family
Zhao Bingxian
Zhao Kai
Zhao Yongliang & family
Zhao Yunwen & Zhang Xiaodong
Zheng Shengtao & family
Cen Zhaoxiong & Li Yiping
Cheng Zhangwen
Chi Yangming
Gao Zhu
Guo Jiangang
Hu Jijun
Ke Shuquan & family
Li Jundong & Li Yongyi
Li Huanchang
Li Jingyu & Zhang Zhijin
Li Li
Li Yuguo
Lu Bin
Lyu Rengao
Wang Baoqing

630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610

\
49
57
70
46
50
41
5554
64
\
57
5355
\
5148
51
51
53
47
61
60
50
54
70
48
65
\
\
50
\
7066
45
71\
58
55
50
59
33
\
53
\
66
59
55
\

983
983
983
983
983
983
983
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###

-321
New
-161
-541
-338
New
-8
-157
-528
-399
-399
New
-240
-287
-240
New
-240
New
New
-30
-260
New
-183
-322
New
-360
New
-399
-183
New
New
New
New
New
8
-528
New
New
-99
-183
-71
-415
64
-412

Wu Kaiting & family


Wu Mingting & family
Xi Chao
Xu Wanmao & family
Zhao Zhijun
Zhong Baisheng
Zou Chenghui
Bao Wendong & Wu Kaihui
Chen Xueli
Chen Zhenhua
Gao Yuankun
Guo Jingsong & Zhang Xiaoling
Guo Rong & Zhong Guilan
He Keneng & Zhang Xiuyuan
Hong Jiangyou
Kai Xiaosheng & family
Li Anping
Li Mantie & family
Li Xianyu & family
Li Xuechun
Liang Yanfeng
Lin Yongxian
Liu Haiyan
Liu Yi
Lu Renjun
Ma Chengxi
Ruan Renyi & Ruan Shouguo
Song De'an
Tang Qiaolian
Tang Fonan & Cui Zhengnan
Tao Lingping
Wang Dawei & Wang Danhua
Wang Jinshu
Wei Ping
Wen Zehong
Xu Xiaoping
Yang Pengwei & family
Yang Shenghui
Zhao Meiguang
Zheng Zeliang
Zheng Zhongnan
Zhou Yongli
Cao Jisheng & Jaing Xiaohong
Chen Liming

610
610
610
610
610
610
610
590
590
590
590
590
590
590
590
590
590
590
590
590
590
590
590
590
590
590
590
590
590
590
590
590
590
590
590
590
590
590
590
590
590
590
580
580

42
52
50
55
4943
45
58
61
41\
\52
57
\
51\
46
53
52
\
43
57
51
52
50
47
49
\
46
53
55
40
47
5145
47
62
55
53
51
47
40
5655
5352
\
51
35
50\

###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###

-357
114
-65
New
New
New
-27
-27
-134
-27
New
-134
-192
New
116
New
-413
-355
-313
98
-124
New
New
New
New
New
-543
New
New
98
-452
-236
New
-236
New
New
-355
New
98
New
-471
-413
New
New

Gu Jiangsheng & family


Han Junliang
Hu Yangzhong
Jiang Tianwu
Lin Jiangwei & Zhang Yuzheng
Mo Jianhua
Qian Yunbao
Qu Jianguo
Shang Xiaobo & Deng Yefang
Shen Jieyong & Shen Jinhao
Wu Yueshi
Xu Guangfu & Xu Xiang
Xu Weiming & Xu Qi
Yang Bin
Yang Zhen & family
Zhu Huiming
Bao Jigan
Chen Fucheng
Chen Wukui & family
Chen Yuzhong
Dong Caiping
Du Jiangtao & Hao Hong
Guan Jianzhong
Guan Lianping
Guo Peng
Guo Xiangbin
Guo Xiangdong
Huang Peizhao
Huang Shuating & family
Jiang Yong
Lin Longan & Guo Yinglan
Lin Zhong
Liu Ansheng
Lu Xiaojun & family
Ma Xingfa
Qi Jianping & family
Tang Liang
Tong Zhilei
Wang Min & Zhang Yongxia
Wang Shouchun & Qu Lirong
Wang Yangang & Li Chunhua
Wang Yun
Wu Jianbin
Wu Ziwen & Wu lizhu

580
580
580
580
580
580
580
580
580
580
580
580
580
580
580
580
560
560
560
560
560
560
560
560
560
560
560
560
560
560
560
560
560
560
560
560
560
560
560
560
560
560
560
560


63

51
4747
43
6132

57
70
52
56
46
5252
63

47
64

52

\
39
55
5756
\

45
5050
57\
54
49

46
68
47
42
46

77
53
50

###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###

-83
-430
New
New
-430
-355
-210
-80
-348
New
New
-328
-328
-80
-118
New
New
-187
New
63
New
-245
New
New
63
-431
-375
New
New
New
11
New
-431

Xu Jiankang & family


Xu Zhiming
Yan Shengjun & Mao Hongju
Yang Fei & family
Zhao Ruiyong & Zhao Feifan
Zhao Yongliang
Zhu Qicheng & family
An Xu
Bao Shijin
Zeng Ming
Zeng Shengqiang & Xu Zhonggui
Chen Maochun
Chen Xiaohong
Chen Yaogen
Chen Yihe
Cheng Shaoliang
Dai Shan
Shan Jianming & Bao Fengjiao
Ding Hongguang & Ding Meiying
Fu Caiyun
Guo Mao
Hang Heshui & Liu Chunxiang
He Qiqiang & Guo Miaobo
He Yan
Huang Guanlin
Huang Yu
Huang Zhenda
Huo Yan
Jiang Peng
Jin Jianhang
Li Yuhu & family
Li Yunchun
Liang Zhibin

560
560
560
560
560
560
560
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550

### -218

Lin Hao

550

57
50
66
61
57
47
53
5240

###
###
###
###
###
###
###
###

Lin Jianhua
Liu Shuangguang
Lu Chuqi
Mi Bohai
Ming Jinxing
Mo Jianrong & family
Ou Yaping
Qiu Guang & Qi Xuexia

550
550
550
550
550
550
550
550

-534
New
63
New
-328
-328
-431
11

47
45
49
53
41
\
41
41

\
85
49
60
63
7553

55
44

44\
68
47
\
51
47
57
52
6437

49
50
53
61
4842
50
50

55

7751
55
68
43

52

###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###

New
New
-431
New
New
-503
-328
New
-328
New
-448
New
-159
-271
New
New
-28
-271
New
-431
New
-243
-559
New
-327
New
-243
New
New
New
7
New
-543
-136
-466
New
-136
-84

Shi Huashan
Tong Wenhong
Wang Dfu
Wang Jian
Wang Shuai
Wang Xunxing & family
Wen Yuqing
Wu Yongming
Xu Weiping
Yang Baotian & family
Yang Longzhong
Yang Weiguo
Yi Yuanbao
Zhang En'rong & Zhang Yunsan
Zhang Jianhao
Zhang Yong
Zhang Yong & Shu Ping
Zhang Zhijun & family
Zhang Qizhong & family
Zhou Licheng & Ge Yaqin
Zhu Shanyu
Che Hongli
Chen Jianqiang
Du Xuan
Hu Delin & Hu Chun (father, son)
Li Jianguo
Li Shaobo
Liu Guoyao & family
Liu Pingshan
Luo Bangyi & Lv Jie
Mao Huixin
Qiao Qiusheng
Wang Sanyao
Wu ChunhongLiang Shiping
Xi Youliang
Xie Yunkai & family
Yang Wenjiang
Zhang Chunlin

550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
530
530
530
530
530
530
530
530
530
530
530
530
530
530
530
530
530

49

### -84

Zhang Zhenwu

530

48
51

### New
### -215

Zhao Jian
Zhao Jinhong & family

530
530

50
51
48
5147
52
50
52
4444
74
50
52
51
66
47
6236
62
55
46
52
66
67
47
55
4444
\
5931
49
\
48
43
45
5734
57
51
43
57
52
53
48
50
65
64
69
\

###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###

-84
-322
-66
-236
New
-66
-14
New
New
New
-655
-405
New
New
New
-14
-157
-66
New
New
-452
New
-452
New
-405
-467
-322
-264
-425
New
New
New
-14
-809
New
New
New
-157
New
-66
-334
New
New
New

Zhong Faping
Dai Wei
Fang Hongbo
Fu Guoping & Yang Xiaowei
Guo Liuxi
Guo Xinping
Huang Ruohong & Shi Jiafei
Ji Lijun & Zhang Lieyin
Li Guangtai
Li Jieyi
Li Xinzhou & Wu Qian
Li Xinghao
Lin Pingtao & family
Lin Yongbao
Liu JunLiu Xiang
Liu Zhenguang & family
Lu Qin
Nan Cunfei
Pan Xianwen & family
Qian Jinfa & family
Rui Fubin & family
Shi Xugang
Song Yuqing
Tang Qiu & Yan Jianhong
Tu Haiming
Wang Tianxiang & Wang Lu
Wang Dan
Wang ZhiqinSong Yanjun
Wu Jianlong
Wu Zhixiong
Xie Jianyong
Xu Jinhe & Xu Jiancheng
Xue Weicheng
Yang Yuanqing
Yi Tinglei
Yu Wei
Zhang Jinshan
Zhang Wenzhong
Zhao Tongyu
Zhu Xinmin
Che Chengju
Chen Dekang
Chen Errong & family
Chen Jianming

530
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
500
500
500
500

53
49
3736
48
\
\
43
57
50
59
42
52
5554
62\
5353
5222
55
\55
53
42
4848
52
66
57
52
\
57
43
40
5144
50
59
56
3837
69
65
47
5252
54\
70
55
47
53\
6843

###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###

-491
New
New
New
-491
-196
New
New
-491
New
-144
New
New
-896
New
-275
New
New
-196
-144
New
New
-491
New
New
-234
New
New
New
-53
New
-491
-303
New
New
-53
-491
New
New
New
New
New
-275
New

Chen Mingjin
Chen Shibin
Chen Weixiong & Chen Nana
Chen Xueling
Cheng Shenzong
Ding Yali
Feng Xin
Gao Xueming
Gao Zhendong
Guo Huaqiang
Jia Lingxia
Jiang Tao
Jiang Xuezhen & Dong Xiaoyan
Li Jianhua & Li Xiaoqi
Li Meiewn & Wang Jihua
Liao Dinghai & Liaowen
Lu Fen & Huang Yongbo
Lu Weimin & Luo Aihua
Pan Hui
Qian Yixiang
Ren Hongjun & Zhong Chao
Shao Yutian
Sheng Junhai & family
Shi Jianwei & family
Tang Zhuolin
Wang Wenan
Weng Yaogen & family
Xie Jianping
Xie Jianqiang
Yang Jianping & Xu Huifen
Yao Guoping
Yao Yuan
Yuan Jinhua
Zhang Lei & Li Xiaonan
Zheng Chuangfa & family
Zhou Zhijiang
Zhu Shucheng
Chen Bang
Chen Hankang & Zhou Zhen
Chen Zaixi & family
Shan Yinmu
Du Fang & family
Fu Shenglong & Su Weiling
Gao Shuhua & Gao Huixia

500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
480
480
480
480
480
480
480


51

\
47
42
60
49
48
\
40

42

35
60
52
47
58
50

61
51

55
59
6843
51
57

54
5352
51

60\

\
66
48

47
58
45
52
48

54
50
5353

47
47

52

59
\

###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###

-237
New
New
-485
-94
New
New
New
New
New
New
New
-185
-146
New
New
-567
-402
-485
-237
New
New
-622
-344
New
-505
-94
-485
New
-94
-316
New
New
-223
-523
-523
New
-626
-382
-729
-998
New
-184
-275

Hou Yongwang
Hu Anjun
Hu Qingzhou
Jiang Long
Jin Liangshun
Jin Minbo
Jin Xin
Li Feiwen
Lin Haifeng
Liu Hong
Liu Liang
Mai Zhenghui
Qiu Jianlin
Shi Weidong
Song lihua
Song Ying
Su Tingbao & family
Wang Donglei
Wang Liping
Wang Wenmo
Wu Peiqiang & Wu Qiongying
Xiao Xingyi & family
Yang Erzhu
Yang Tianfu
Zhang Huanong & Xu Kerong
Zhang Peiliang
Zhao Jizeng & Zhao Wei
Zhao Yin & Wang Jianjun
Zhong Liehua
Zhu Jiangming
Zou Zhaobing
Ai Luming
Chen Jun & Huang Yani
Cui Jian
Ding Guoxiong
Duan Yongping
Feng Yi
Guo Xiansheng & Han Luyun
Hong Tianzhu
Huang Hongming & Huang Zhaochun
Huang Yi
Jiang Wei & You Jie
Jiao Yun & family
Lai Jianping

480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
470
470
470
470
470
470
470
470
470
470
470
470
470


52
40
48
\
59
\

\
59

50
\
30

54
75
61
5329
7245
6335
45

52
3835

44
28
49

46
62
64
72
60
5251
65
48
68

61
52\

55
\
61

\
54
55

\
60
62

###
###
###
###
###
###
1288
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###

New
New
New
-523
New
New
New
New
-223
New
-223
New
New
New
New
-354
-223
New
New
-275
New
-523
New
-523
-132
-184
-523
-523
New
-184
-413
-184
-313
-275
New
-223
-354
-132
-523
-523
-275
New
-186
-186

Li Guangrong
Li Guangyuan
Liang Wei
Liao Rongjiu
Liu Jianshen
Liu Zhenguang
Lu Chaokang
Luo Jianqiang
Ni Bingda
Qian Yongyao
Qiu Xiangjuan
Shao Heng
Shao Xue
Shi Suibiao
Tang Yuxiang
Wan Qiusheng & Wan Bin
Wan Lipeng & Wan Feng
Wang Chengdong & Wang Yingpu
Wang Jian
Wang Junfeng
Wang Weidong & Xu Xiaoju
Wang Weibin
Wang Zhijun
Wu Haijun & family
Xia Hua
Xu Zhiwei
Ye Xinhua
Yu Jinkun
Yuan Zhongxue
Zhang Bo & Chen Leni
Zhang Guoxiang & family
Zhang Jiangping
Zhang Xuexin
Zhang Yinrong
Zhang Zemin & Liang Huaiyu
Zhao Kui
Zhao Yan
Zheng Youquan
Zhou Jinhui
Zhu Jinhui
Zhu Quanzu & Yu jinhua
An Mei
Cao Baohua
Chen Xiuyu

470
470
470
470
470
470
470
470
470
470
470
470
470
470
470
470
470
470
470
470
470
470
470
470
470
470
470
470
470
470
470
470
470
470
470
470
470
470
470
470
470
450
450
450


61
25

52
\
50

52

41
52
50\
52
71
3739

54
70
5150

57
62

61
52
53
6736
50
50
51
62
50
52
43\

39

53
53\
49
59
\

40
48
\
\

52
64

55
47

49
50

###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###

-238
-277
New
New
New
New
New
New
New
New
-367
New
New
New
New
New
New
New
-408
-329
New
-467
New
-186
New
-213
-304
New
New
-304
-304
New
New
New
New
-394
New
-463
New
-686
New
New
-521
-213

Du Kerong & family


450
Guo Huabin
450
Hu Liming
450
Huang Lihou
450
Huang Zuoqing
450
Liu Ning
450
Liu Wei
450
Lyu Xingping
450
Pan Jiangen & Meng Xin
450
Song Yong
450
Tan Rongsheng & family
450
Wang Deyan & Wang Xueying
450
Wang Ning
450
Wang Panrong & family
450
Wang Tingchun & Zhao Lingli
450
Wang Xiancheng
450
Wang Yaofang
450
Wei Zhonghao
450
Wu Jinbiao
450
Xun Jianhua
450
Yan Changxu & Yan Yaqi
450
Yang Long
450
Yi Hongwei
450
Zhu Mingqiu
450
Bu Fansheng
440
Chen Chaodian & Wang Muhong
440
Chen Luwen
440
Chen Tao & Liu Chunlan
440
Dai Lin
440
Ding Zuohong
440
Dong Ruiqin & Fu Songyang (mother, so440
Fei Zhanbo
440
He Daofeng
440
Huang Jiman
440
Huang Qingle
440
Jiang Bin
440
Li Qiang
440
Li Shiyong
440
Li Shoujun
440
Li Xiting
440
Li Zhengguo & Li Xiyan
440
Li Zhong
440
Lin Kaiwen
440
Lin Xinliang & family
440

56
58
56
55
52
48

64
49
\
62
50
57
\

\
47
5253
\
\
\
65

\
51
\
\41
35

47
\
\

\
5042
\
59
64
53

49
5352

45
46
59
46
48
50
65

###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###

New
New
New
New
New
-304
-686
New
New
-435
-494
-521
-394
-521
New
New
New
New
New
-394
-394
-304
New
New
-265
-435
New
-312
-541
New
New
New
-260
New
New
New
New
New
New
New
-260
New
New
-974

Liu Jiangshan & family


Liu Shulin
Liu Changjei
Liu Zhaonain
Lou Jing
Ma Guoli
Mu Qiru
Pang Huiming
Qiu Yibo
Shi Changjia & family
Shi Yingwen
Song Jiming
Sun Yin
Wang Tingyue
Wang Changchun
Wu Xidun & Chi Jinhua
Wu Zhenhai
Wu Zhenling
Wu Zhenshan
Xu Guifen & family
Xu Jie & Xu Xiaojie
Zhang Tongsheng
Zhang Zhenhai
Zhao Bisheng & Zhao Hui
Zheng Qiang & family
Zhou JudongDi Rong
Zhu Zheng
An Yong
Bai Fengming & family
Cai Tingxiang & Wu Danzhu
Chen Haichang
Chen Helin & family
Deng Yingzhong & family
Guo mingming
He Yuanping
Huang Heqing & Wu Yuehua
Huo Weiping
Ke Zonggui
Ke Zongqing
Kong Deyong
Li Wei & Cui Jingtao
Liang Jianfeng
Lin Shengzhi
Lin Weihua & Zhong Qiongqi

440
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420

71
47
\
50
\
\
52
59
41
58
51
46
\
6638
49
76
65
50
52
68
68\
49
\
45
43
7853
\
56
42
48
59
4940
64
53
69
50
46
55
45
52
51
34
55
51

###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###

-312
New
New
New
-441
New
New
-260
New
-482
-260
-441
-541
-482
-788
New
New
New
New
New
New
-545
-603
-576
New
New
New
New
New
New
New
-295
New
-545
New
New
New
New
New
New
-603
-576
-347
-686

Liu Yichuan
Liu Shengjun
Lu Sanping
Lyu Shiping
Shen Renxing & Shen Bin
Shi Botao
Shu Longsheng
Tong Wenqi
Wang Mo
Wang Shuqing
Xue Weicheng
Yan Xiaoping
Yang Yong
Ye Zhehua & Ye Jian
Zhang Dean
Zhang Qiaomin & family
Zheng Jianjun
Zhu Chaoyang
Chen Shuzhi
Chen Xuhua
Cheng Shangnan & Zhang Xiangwen
Cui Lianguo
Dan Hong & family
Ding Shuibo
Duan Peizhang & Fang Xiaoqin
Gong Xuebin & Gong Mingjie
Guo Xinping
Ji Xingye & family
Li Hongguo
Li Liangbin
LI Wuling
Li Xuliang & Wen Qi
Li Yikui
Li Yuping
Liao Muzhi
Liu Dehong
Liu Junhui
Liu Lingan
Lu Tingfu
Meng Xianming
Qu Naijie
Song Lin & family
Wang Licheng
Wang Xingchun

420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
410
410
410
410
410
410
410
410
410
410
410
410
410
410
410
410
410
410
410
410
410
410
410
410
410
410

50
60
60
\
4436
63
40
\
60
41
51
\
46
51
50
63
58
46
69
44
70
64
51
51
\
63
\
62
52
\
65
54
43
49
\
45
52
64
52
53
47
64
5344
55

###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###

New
New
-545
-295
-904
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
-789
New
New
New
New
-562
New
New
New
New
New
New
-483
-562
-431
-483
New
New
-392
-621
New
-340
-521
New
-392
New
-648
New
-731

Wang Zhiqing & Duanxueqin


Wei Wenyuan
Xu Jingnan & family
Yang Qiu
Yang Zhihui & Xu Ning
Ye Xiangwu
Ye Yingtao
Zhang Guochun & family
Zhang Qinghai
Zhang Qinghua
Zhang Xuke
Zhang Suyang
Zhao Make
Zhao Ruibin
Zhao Ruihai
Zheng Dabao
Zhou Quan
Zou Jianhan
Cai Jia
Cao Shu
Zeng Xiaoshan
Chen Nianci
Chen Xiangjun
Chen Yili
Dai Weidong
Fan Xiane
Guo Li
Han Zhenfa
He Ruiping
Hong Weihua
Hu Baosen & family
Huang Zhiming
Jing Xiandong
Lai Kebin
Li Jin
Li Jun
Li Lianjie & Li Zhi
Li Ping
Liang Junfeng
Lin Xiuhao
Lin Yongfei & family
Liu Honglin
Liu Zhaogui & Du Yingli
Lu Tingxiu

410
410
410
410
410
410
410
410
410
410
410
410
410
410
410
410
410
410
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390

Mao Qingjiang
Pan Wei
Peng Yijie
Qi Jian'er
Qu Quanda
Sheng Xichang & family
Sun Yaozhi

390
390
390
390
390
390
390

### New

Tai Zhengbiao & family

390

44
47
44
\
\
48
4948
67

###
###
###
###
###
###
###
###

New
New
New
New
-562
New
-431
New

Tang Yue
Tao Linggang
Wang Ji
Wang Tingting
Wu Quanshui
Wu Wei
Xing Hanxue & Wu Jianming
Xing Yunbo

390
390
390
390
390
390
390
390

52
60
50
50

58
56
54
41
52

53
59
51
6639

51

53

50
65
62
47

41
66
\50
43

44
60

###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###

-340
New
-483
-483
-562
New
New
New
New
-562
New
-340
New
New
-621
New
-340
-964
-340
-340
New
New
-340
New
New
-586
New

Xu Shaochun
Xu Yongshou
Yang Longfei
Yao Kuizhang
Yao Yong
Ye Liming & family
You Shouyi & family
Yu Siying
Zhang Nengyong
Zhang Rongming
Zhang Xin
Zhang Yisheng
Zhao Dongming
Zhao Hongfu & Zhao Yeqing
Zhao Sizhen
Zheng Haitao
Zhou Fugui
Zhou Jinming
Zhou Liankui
Zhou Lianliang
Zhou Xuhui
Zhu Mingyue
Zhu Xianggui
Chen Qiyuan & Wan Yuhua
Chen Qinpeng
Gao Feng
Gao Limin & family

390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
380
380
380
380

51
59
37
52
\
67
64

51

###
###
###
###
###
###
###

New
-793
New
-521
-621
New
New


51
6150
6553
\
52
60

53
41
56
52

51
52
48

\
5952
58\
4542
61
51
66

\
58
69
5250
41
4543
51
30
4842
65
\
52
35

5553
6938
52

4542

72
48
44

33
54
62

###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###

-796
-405
New
-548
New
-586
New
New
New
New
-586
New
New
New
New
-457
New
-627
New
-586
-586
-548
New
New
New
New
-457
-627
New
New
-405
-496
-586
-548
New
New
New
-843
New
New
New
New
New
-632

Gao Wenzhi
Guo Guanghua & Qin Lijing
Guo Qiyin & Yuan Xiangyang
Huang Litai
Jin Weidong
Li Shengfa
Lin Ke
Lin Mingfeng
Lin Yonglong
Liu Bang
Liu Chenglin
Liu Wenfeng
Liu Xiang
Liu Xiang
Liu Yansheng & Shi Caixia
Lou Guoqiang & Lu Xiaomi
Lu Xianfeng & Xu Peifei
Mao Yonghong
Ni Mingliang
Qiao Tianming
Ren Wen & family
Shen Fengfei & family
Shi Zhengmin
Song Jilong & Xu Liping
Tao Jun
Tian Chou & Jiang Xiaorong
Wang Dong
Wang Hui
Wang Hui & LiuJ
Wang Xinen
Xin Huilai
Ye Fang
Ye Guofu
Ye Mingqin & Shi Xiaoyan
Yu Jianmo & Yu Yang
Zhang Guifeng
Zhang Qingwen & Dai Furong
Zhang Shuangwang & family
Zhang Wendong
Zhou Jianlin
Zhu Lizhi
Zhu Weisong
Chen Xuehua
Chen Zhongxiao & family

380
380
380
380
380
380
380
380
380
380
380
380
380
380
380
380
380
380
380
380
380
380
380
380
380
380
380
380
380
380
380
380
380
380
380
380
380
380
380
380
380
380
360
360


48

48

46
4639
58

52
5036
\
41

56
71
52\
66

51
52
52
4634

60

46

62
56
52
51
50
55
35

51
5349

61
5857
58

45
57
51
5345

\
5137
4649

46

49

\
\
43
\

###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###

New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
-594
New
-732
New
New
-594
New
New
-451
New
-594
New
New
New
New
New
-594
New
-503
New
-542
New
-451
New
-538
New
New
New
-486
New
-538
New
New
New

Feng Tao
Gao Xiaoli
Hu Gang
Li Congwen & Zhao Wenfeng
Li Zhijiang & family
Liang Hui
Lin Wangnan & Zhan Jianxing
Liu Benzhong
Liu Suihua
Liu Xinfa
Mo Zhiming & family
Pan Jianqing & Du Haili
Qu Xueming
Sun Chengwen
Tang Yue
Tian Qixiang
Wang Aiguo & Xu Bo
Wang Daixue
Wang Zhaoming & family
Wu Haihong
Xiao Wei
Xu Haiming
Xu Jinfu
Yang Hua
Yang Junbin & Zhou Yifan
Yao Hong
Yuan Zhilun
Zhang Jie & Lin Xuxi
Zhang Youcai
Zhao Min & Xing Lianxian
Zhao Changshui
Zhu Hongtao
Zhu Muzhi
Cao Jisheng & Jaing Xiaohong
Cao Yonggui & Xu Li
Cao Yong
Chen Jingsong & Tong Jie
Chen Xiao & Lin Ping
Chen Yizhou
Deng Xijun
Ding Wenxiang & family
He Jilun
Hong Aijin
Hu Chenguo

360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340


42

47
\
49
5534
42
46

46

6256
68
59
58
60
46
6633

52
52
53
54

43

49
4956
\
51
79
5951
56\
55
52
52

49
\
48
\
53
67

56
55
5151

45

55
63
\

###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###

-577
New
New
-486
-577
New
New
-667
-486
New
New
-486
New
-667
-486
New
-736
New
New
New
New
New
New
New
New
New
-538
New
New
-486
New
-577
New
New
New
New
New
-586
New
New
New
-586
New
New

Jia Yuefang
Jia Yunmin
Jin Jie
Ke Yongkai
Li Denglong & Li Shiwei
Li Guoping
Li JianFeng
Lian Lianggui
Liu Dianping
Liu Yingjian & Xu Dongqing
Ma Chengzhang
Mei Hekang & family
Song Qidi
Su Rubo
Wang Baojun
Wang Heming & Wang Yilei
Wang Jian
Wang Zhiquan
Xie Baojun
Xie Shicai
Xing Jiayun
Xu Hong & family
Xu Kaihua & Wang Min
Yan Weimin
Yang Weiguo
Yao Buwen & family
Yao Jianhua & Zhu Chongyun
Yi Xianzhong & Guan Yuchan
Yu Guoquan
Yuan Ming
Zhang Maoyi
Zhang Yong
Zheng Shufang
Zhou Hongwei
Zhu Rongjuan & Pengtao
Zhu Shanying
Zhu Yunde
Ao Fengting
Bao Zhifang
Chen Yongdi & Shen Shaoling
Chen Zuotao
Chi Jiasheng
Ding Yi & family
Gong Sheng

340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
330
330
330
330
330
330
330

69
44
51
6944
71
51
54
\
61
\
53
\
66
50
48
46
\
52
62
53
51
\
\
67
50
50
4846
6532
61
48
\
35
38
63
62
\
53
\
7146
61

###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
1738
###
###

New
New
New
New
-586
-677
New
New
New
-586
New
New
-586
New
New
New
-815
-586
New
New
New
-534
-625
-534
New
-534
New
New
-586
-586
New
New
New
-815
-534
-534
New
-586
-1028
New
New
New
New
New

He Qinghua
Hu Xiaoling
Huang Peijin
Jin Zuming & Jin Zhifeng
Li Jihe
Li Yanjun & Li Ziwei
Lin Daofan
Lin Dongliang
Lin Xueying
Liu Canfang
Liu Kaitong
Lyu Gang
Ni Mingjing & family
Peng Peng
Shao Jianjia
Sheng Jiye
Shu Cecheng
Song Shide
Tang Yong
Wang Nandong
Wang Chuanhua & family
Wang Guibo
Wang Guoqing
Wang Haijun
Wang Jinghua
Wang Jun
Wang Lin
Wang Qi
Wang Xueqing & Hou Xiaomei
Wang Yong & Wang Di
Wang Zhenyu
Wu Tao
Yan Jianwen
Yan Jin
Yao Ming
Zhang Xiaoming
Zhao Jiqing
Zhou Bolin
Zhou Licheng & Ge Yaqin
Zhu Xinghe & family
Zhuang Chenchao
Bao Fan
Cao Mingfang & Cao Kebo
Chen Hongshun

330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
310
310
310

63
\

53
53

57
49

\
65

42
51

55

64
5544
47

\
51

51\

57
\
54
66
46
\
55
54

\
57
51
64
57

43
51
70

51

44
\
4850

58

48

50
48
61

61

###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###

New
-582
New
-973
New
-582
New
New
New
New
New
-582
New
New
New
New
New
New
-582
-582
New
-673
-582
New
New
New
-582
-582
New
-582
New
New
New
-1279
-1148
-582
-582
New
-582
-582
New
-634
-725
New

Chen Keming
Chen Liren
Chen Lianghua
Chen Niandai & family
Chen Weilin
Chen Zhizhang
Cheng Zhishan
Deng Qinhua & family
Du Guoying
Feng Chunbao
Feng Lun
Gan Lianfang
Gu Xiaofeng & Song Jie
Guo Jianqiang
Guo Jun
Guo Lei
Guo Mengrong & Lao Hongwei
Hao Xukuan
He Jinbi
He Qinghua
He Guoying
Hou Yi
Hu Jintai
Hu Min
Hu Yajun
Huang Ewen
Huang Ming
Huang Shaoliang & family
Huang Weibo & family
Huang Zongmin
Jiang Lufeng
Li Renchao
Li Anmin
Li Bin
Li Guoqiang
Li Guosheng
Li Jiankang
Li Ruijie & Zhang Yunxia
Li Sheng'an & Li Yanyi
Li Weijie
Li Xiaolong
Li Yongjun
Li Yuzheng
Lian Guangming & family

310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310

59
68
53

\
60
\

71
59
5934
46
51
42
60

\
\
44
6236

47
54
\
47

58
69
4744
5553

56
\
51

6360

44
\

52

36

49
60
55
34
40

49

81
66
63
52

###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###

-725
New
New
New
New
-582
New
New
New
New
-1179
-582
New
New
-582
New
New
New
New
-582
New
New
-725
New
New
New
New
-673
New
New
New
New
New
New
-634
-582
New
-582
New
New
New
-634
New
New

Liang Manlin
Lin Fuchun & family
Lin Liming
Lin Xiuying
Liu Menglong
Liu Zhengyun & family
Liu Chuanzhi
Lu Chulong
Lu Fengxian & Jiang Dawei
Lu Ersui
Luo Fei
Luo Weidong & family
Lyu Xiaoyi
Meng Xianhui
Mo Shuming
Peng Qian
Qi Daguang & Qi Rongni
Qiu Yu
Qu Daokui
Ren Huaican
Rong Jihua
Shang Haolei
Shi Kerong
Shi Lin
Sun Ximin & Sun Xianfa
Sun Yizheng & Zhang Yuan
Sun Zhiqiang
Teng Daochun & family
Wang Dengming
Wang Dongxiao & Lu Mudan
Wang Haiyan
Wang Hui
Wang Jinhong
Wang Liwei
Wang Mingfu
Wang Peihuan
Wang Rui
Wang Tao
Wang Wei
Wang Weihang
Wang Yongjie
Wang Yongquan
Wang Zaixing & family
Wei Kaiyan

310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310

49
50

50
5655
\
80
45
50

53

60
\

54
50
56
52
54
50
\

51

52
44

44
43
50

5051
52

52
32

53
6237
60
45

41
\

53
49

43

52

50

52
5129

52

45

###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###

New
New
New
New
-582
New
New
New
New
-582
-582
-1076
-582
New
New
-1331
New
-582
-582
New
New
New
New
New
-916
-582
New
New
New
New
-582
New
New
New
New
New
New
-582
New
New
New
New
New
New

Wang Yong
Wu Bingchi
Wu Tie
Xia Chongyao & Yuan Liyu
Xie Haiyu
Xu Chuanhua
Xu Zhiyong
Xu Delai
Xu Zhiping
Xue Fangquan
Yan Yude
Yang Hualing
Yang Jianzhong
Yang Shuping
Yang Xiangbo
Yang Xiu
Yao Mingfang
Ye Honghan
Yi Xiaodi
Yi Xiaodi
Yu Haomiao
Yu Jianming
Yu Rongqiang
Yu Jianqiu
Yu Yu & Li Guoqing
Yu Wenpin & family
Yu Xiaochun
Yue Lei
Zhan Lixiong
Zhang Dehua & Zhang Gang
Zhang Guangfu
Zhang Guoan
Zhang Hui
Zhang Jiangbo
Zhang Lei
Zhang Pin
Zhang Tao
Zhang Xinghai
Zhang Xuhao
Zhang Yuchun
Zhang Zhiyong & Zhang Min
Zhao Jian & Zhao Kang
Zhao Linghuan
Zhao Wenquan

310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310

61
53
59
52
48

###
###
###
###
###

-582
-725
New
New
New

Zhou Jincai
Zhu Linan
Zhu Shouchen & family
Zhu Shuangquan
Zhu Shunquan

310
310
310
310
310

Chang
e in
Wealt
h
52%
-3%
8%
11%
104%
7%
-19%
137%
84%
65%
8%
-50%
46%
43%
28%
44%
79%
New
24%
10%
269%
118%
284%
64%
137%
55%
91%
-16%
11%
-8%
5%
5%
9%
27%
55%
21%
54%
374%

Company

Industry

Headqua
Age
rters

Wanda
Real estate, en Beijing
61
Alibaba, Ant Financial E-commerce, finZhejiang 51
Wahaha
Drinks
Zhejiang 70
Tencent
IT, entertainme Guangdong44
Xiaomi Technology
Mobile phone, i Beijing
46
China Pacific ConstructRoads
Jiangsu
29
Baidu
IT
Beijing
47, 45
FanHai
Real estate, fin Beijing
63
Suning
Retail, real estaJiangsu
52
Wanxiang
Car parts, real eZhejiang 69
Reignwood
Red Bull, real esBeijing
61
Hanergy
Midea
Evergrande
Amer
Netease
Fosun
Lens
Fu Wah International
Weiqiao Pioneering
Xingwei
Fortune Land Develop
Creat
Hailan
Letv
New Hope
Guanghui
JD
East Hope
Country Garden
Tencent
Great Wall Motor
Tiens
Sany
Giant Investments
BYD
XinHu
Yongtai

Solar
Beijing
48
Home applianceGuangdong73,
Real estate, in Guangdong57
Cable and coppe
Guangdong47,
IT, entertainme Guangdong44
Investments, st Shanghai 48
Manufacturing Hunan
45
Real estate
Beijing
74
Textiles, alumi Shandong 69
Telecoms
Beijing
43
Real estate
Beijing
48
PharmaceuticalsBeijing
53
Apparel, invest Jiangsu
54
IT
Beijing
42
Agriculture, fin Sichuan
64
Car sales, energXinjiang
53
E-commerce
Beijing
41
Aluminium, chem
Shanghai 67
Real estate
Guangdong34
IT, entertainme Guangdong43
Car manufacturHebei
51
Healthcare prodTianjin
57
Heavy machinerBeijing
59
Finance, online Shanghai 53
Car manufacturiGuangdong49
Real estate, fin Zhejiang 56,
Energy
Beijing
46,

48
\

\
\

111%
132%
-13%
10%
127%
128%
49%
2%
121%
165%
100%
50%
7%
50%
480%
590%
115%
47%
34%
120%
49%
440%
4%
83%
-9%
121%
247%
126%
160%
356%
13%
85%
194%
525%
85%
133%
12%
500%
26%
55%
62%
9%
114%
104%

Sunpower
IT retailer, real Jiangsu
51
Fangda
Carbon, steel, cBeijing
42
Shimao
Real estate, in Shanghai 65
Guangzhou Youngy
Investments
Guangdong53,
Sanan Group
LED
Fujian
64,
Cathay Fortune Corp Molybdenum miShanghai \
Hikvision Digital Techn Video surveillanZhejiang 50,
Yurun
Food, real estat Jiangsu
51
Kangmei
Pharmaceutical Guangdong46
Junzheng
Coal, chemicalsInner Mongo
46,
Macalline
Furniture retaili Shanghai 49
Wujiang Henli ChemicalTextiles, chemica
Jiangsu
44
ENN
Gas, energy
Hebei
51,
Hopson, Pearl River
Real estate, in Guangdong56
Eastmoney
Information servShanghai 45
Eternal Asia
Supply-chain m Guangdong50
Shiji Information Techn IT
Beijing
52,
Longjitaihe
Real estate, ne Hebei
52
Xinhuadu Industrial Gr Retail, mining, Fujian
54
RiseSun Holdings
Real estate
Hebei
53,
Semir
Apparel
Zhejiang 64
JuneYao
Real estate, airliShanghai 47
Longfor Properties
Real estate
Beijing
51
Haitian
Food flavorings Guangdong59
Nine Dragons Paper
Paper & PackagiGuangdong58
Metersbonwe
Apparel
Shanghai 50
Huaxin
Oil, chemical Shanghai \
Yifang
Real estate, in Beijing
62
Yonyou
Software
Beijing
51
Xinguang
Jewelry, real es Zhejiang 53
GoerTek
IT
Shandong 49,
Alpha Animation
Animation
Guangdong46
Thaihot
Real estate
Fujian
50
Bairun
Flavor, wine indShanghai 48
Dongyin
Propergy, speci Chongqing 46,
Yinyi
Real estate, mi Zhejiang 59
Pengxin
Real estate, inv Shanghai 52
Huaxin
Oil, chemical Shanghai 38
Tomorrow
Finance, invest Hong Kong 44,
Salubris PharmaceuticaPharmaceutical Guangdong72,
Hailiang
Copper, investmZhejiang 55
Geely
Car manufacturZhejiang 52,
Elion Resources
Chemicals, pharBeijing
56
Enlight Media
Entertainment Beijing
50,

54
41
50

50

50

\
66
30
\

109%
100%
5%
70%
16%
69%
63%
New
59%
100%
577%
24%
50%
121%
56%
58%
128%
173%
48%
614%
-7%
54%
14%
New
-11%
12%
6%
73%
90%
217%
280%
52%
9%
16%
42%
54%
6%
24%
33%
800%
80%
165%
24%
29%

Macrolink
Mining, real est Beijing
58
Orient Landscape
Landscaping
Beijing
49,
Century Golden ResourReal estate
Beijing
64
Hengrui Medicine
Pharmaceutical Jiangsu
57
Gome
Retail, real estaBeijing
46
Shenzhou
Textiles, apparelZhejiang 50
Sha Steel
Steel
Jiangsu
69
DJI-Innovations
TMT
Guangdong35
Dahua Technology
Software
Zhejiang 48,
Bailing
Pharmaceutical Guizhou
54
Kanghong Pharmaceutic
Pharmaceutical Sichuan
61
Shenglong
Real estate
Shanghai \
Fuyuan
Real estate, hydGuangdong60
Er-Kang PharmaceuticaPharmaceutical Hunan
49,
DHC Digital TechnologySoftware
Beijing
56
Zhenro Group
Real estate
Fujian
51
Muyuan
Husbandry
Henan
50,
Suning Universal
Real estate, in Jiangsu
64,
Yongjin
Pharmaceutical,Shanghai 47
Zhongtian Urban
Real estate
Guizhou
49
AAC Acoustic TechnologAcoustics
Guangdong48,
Hengkang Medical
Biopharmaceutic
Gansu
52
China Yintai
Retail, real estaBeijing
53
Kunlun Tech
IT
Beijing
38,
SOHO China
Real estate
Beijing
52,
Shanda
Investments, onShanghai 42
Rizhao Iron and Steel Steel
Shandong 50
RongSheng Holdings Chemical fibres Zhejiang 59
Fosun
Investments, st Shanghai 47
GRN Group
Sportswear, shoFujian
53
Yihua Timbar Stock
Wood, health, i Guangdong52
Sinogiant
Steel
Beijing
59,
Jiacheng
Refractories, coLiaoning 66
Pacific Links
Golf, investmenTianjin
68
Galanz
Household appliGuangdong78
Yangtze River Pharmacy
Pharmaceutical Jiangsu
71
Jianlong
Steel, mining, s Beijing
48
Hepalink
Pharmaceutical Guangdong51,
Sunline
Investments
Shanghai 52
JD Capital
Investments
Beijing
38
Zongyi
New energy, IT,Jiangsu
52
Dazhihui
Data services Shanghai 57
Buchang
Pharmaceutical Beijing
73,
Golden Concord HoldinSolar, power staHong Kong 57

45

48

50

49
34

\
50

51

49

38%
New
-3%
-8%
New
-3%
150%
95%
750%
10%
174%
100%
26%
13%
26%
-3%
0%
13%
206%
18%
65%
New
-6%
33%
7%
39%
100%
28%
45%
310%
10%
23%
68%
45%
129%
278%
55%
82%
New
63%
50%
70%
36%
20%

Gold Mantis
Construction
Jiangsu
56
Protruly
Electronic equi Guangdong47
Longfor Properties
Real estate
Beijing
\
Agile Property
Real estate
Guangdong53
KingClean Electric
Motor facilities Jiangsu
58
HengAn Group
Personal care p Fujian
65
Hualan Biological Engi Biopharmaceutic
Henan
66
Aier Ophthalmology
Medical servicesHunan
50
Guozhijie
Investments
Shanghai 64
Zhengquan Property Real estate, in Beijing
49
Hebang Corporation Mining, chemicaSichuan
61
Guide Electrics
Electronics
Hubei
52
Maoye
Real estate, retaGuangdong50
Chenxi
Petrochemical, Shandong 47
Sound Environment
Environmental pBeijing
50,
HengAn Group
Personal care p Fujian
62
Orient
Energy, retail Beijing
61
Hillhouse Capital
Investments
United Stat43
Rapoo
Mouse
Guangdong44,
Tongwei
Agriculture, ne Sichuan
51,
Rongxin Group
Real estate
Fujian
44
Zhongheng Huizhi InveInvestments
Guangdong50
Brightoil
Oil exploitation,Guangdong48
Jumpcan
Medicine
Jiangsu
58
Cheung Kei
Investment, realGuangdong56,
JDB
Drinks
Beijing
\
Zhonglu
Investments, boShanghai 57
Jinjiang
Energy, chemicaZhejiang 62
Guangsha
Construction, reZhejiang 61
Souyute
Apparel
Guangdong48,
Nanshan
Aluminium, appa
Shandong 68
Sino Biopharmaceutial Pharmaceutical Beijing
63,
Alibaba, Ant Financial E-commerce, finZhejiang 45
Lifan
Motorcycles, auChongqing 77
YTO
Delivery
Shanghai \
ZBD Pharmaceutical Pharmaceutical Heilongjian52
Huace Film & TV
Television & med
Zhejiang 58
Fusheng Group
Real estate, conFujian
51
MLS
Led
Guangdong42
Longcin
Motorcycles, reaChongqing 52
Hengtong
Cable, energy, Jiangsu
57
Yasha Decoration
Building decoratZhejiang 57,
Focus Media
Digital new medShanghai 42
Zhifei Biological ProuduVaccine
Chongqing 62

34
\

\
\

52

25%
163%
43%
7%
15%
88%
53%
130%
130%
16%
7%
61%
4%
93%
190%
16%
-12%
New
65%
400%
27%
40%
17%
65%
56%
27%
180%
65%
75%
103%
New
27%
47%
241%
8%
57%
-4%
181%
4%
-4%
575%
419%
255%
35%

Zhongzhi
Finance, invest Beijing
\
Meyer
Electronic devicAnhui
62
Jiangsu Yuyue Medical Medical equipmJiangsu
53,
Trendy International Apparel
Guangdong\
HEC
Aluminium, pharGuangdong59,
Joint Care
Pharmaceutical Guangdong53
Renhe
Real estate, agrHeilongjian47
Worldland
Tourism, real esZhejiang 57
Youngor
Apparel, real esZhejiang 64
BY-Health
Healthcare prodGuangdong46
Liye
Finance, invest Guangdong52
Jointown
Pharmaceutical Hubei
d
62
Zhongrong
Culture productsShanghai 59
Lepu Medical
Medical equipmBeijing
52,
Hakim
IT, media, real Zhejiang 35,
Languan
Real estate
Sichuan
53
Huabao International Fragrances, flavGuangdong45
Hundun investment
Investments
Shanghai \
China Kingho
Coal
Beijing
54
Guilin Fuda
Auto parts
Guangxi 57
Excellence
Real estate
Guangdong49
Jiangxi Jiminkexin
Pharmaceutical Jiangxi
52
Riverside
Real estate
Beijing
60
First
Photovoltaic
Zhejiang 53,
Heung Kong
Real estate, finaGuangdong51,
Shenghong Printing & Printing and dyeJiangsu
50
Binjiang
Real estate
Zhejiang 53,
Lonsen
Chemicals, steeZhejiang 80
Huayi Bros
Entertainment Beijing
55
Zhongbao
Automobile partZhejiang 69
Zexi
Investments
Shanghai 37
Huishan Dairy
Dairy
Liaoning \
Hongdou
Apparel, rubber Jiangsu
72
Hongda Xingye
Plastic chemica Guangdong46
Kingold
Real estate, in Guangdong61
KaiShan Holdings
Compressor
Zhejiang 53
Sihuan Pharm
Pharmaceutical Beijing
53
Jing Yun Tong
Solar
Beijing
49,
Great China InternationReal estate
Guangdong64
Star River
Real estate, in Guangdong62
JD Capital
Investments
Beijing
37
Feima International
Warehousing logi
Guangdong45
Jinglong
Electronics, realZhejiang 56
Haisco Pharmaceutical Pharmaceutical Tibet
47

27
\

\
34

55
54
\

48

108%
69%
322%
78%
New
New
44%
155%
8%
New
59%
183%
-26%
103%
48%
63%
New
247%
421%
92%
42%
25%
14%
172%
74%
102%
67%
363%
193%
100%
30%
40%
50%
76%
-29%
9%
118%
41%
41%
287%
233%
150%
New
41%

ZhongHong
Real estate, in Beijing
43
Xiuzheng
Pharmaceutical Jilin
60,
Chuanhua
Chemical, agricu
Zhejiang 54
Zhuoer
Real estate, in Hubei
43
Hithink RoyalFlush Inf Software
Zhejiang 45
Zhongke
Investments
Beijing
48
Kamfei
Real estate
Beijing
50
Dayang
Micro-motor proGuangdong50,
China Rilin
Logistics, constrLiaoning 61
Spring Airlines
Airlines
Shanghai 71,
Originwater
Sewage treatmeBeijing
53
Wanma
Cable, real estaZhejiang 66
Shunfeng PV
Solar, shipbuildiJiangsu
\
ORG Packaging
Packaging
Beijing
54
Gloria PharmaceuticalsPharmaceutical Heilongjian51,
Zongshen
Motorcycles, reaChongqing 62
Suning
Retail, real estaJiangsu
42
Shilian Real Estate
Real estate
Guangdong51,
Internet integrated services
Sinnet Technology
Beijing
59
Jianxin
Non-ferrous metBeijing
62,
Julong Financial Equip Fiance
Liaoning 63
Chint
Industrial elect Zhejiang 52
Sequoia Capital
Investments
Beijing
48
Tuopu
Automobile partZhejiang 51
DunAn
Manufacturing, Zhejiang 51
Baoneng
Investments, rea
Guangdong45
Dongfu Group
Real estate
Fujian
55
Oriental Energy
Petrochemicals Jiangsu
37
SDL Technology
Instruments
Beijing
51
Jinke
Real estate
Chongqing 49,
L&S
Plastic pipes and
Guangdong52,
Zhangyuan Tungsten Tungsten minin Jiangxi
60
Logan Estate
Real estate
Guangdong48
Qizheng PharmaceuticaPharmaceutical Tibet
62
Zhongwang
Extruded alumi Liaoning 51
Dabeinong
Animal feed, se Beijing
50
China Coal Solution
Coal supply ch Henan
44
Luxshare Precision
Computer conneGuangdong48
Luxshare Precision
Computer conneGuangdong51
Canny Elevator
Elevators
Jiangsu
52
Wuhu Shunrong Automo
Automobile, ne Anhui
67
Jetsen
IT
Beijing
57,
Longsheng Auto Parts Automobile partZhejiang 55
Dazhong Investments Investments
Beijing
67

57

47
45

50

53
52

42
42

43

-23%
111%
2%
360%
150%
15%
80%
New
55%
130%
5%
5%
44%
64%
69%
53%
85%
40%
41%
400%
47%
-4%
16%
83%
-45%
168%
307%
100%
120%
144%
38%
New
62%
62%
33%
320%
62%
57%
New
24%
-13%
123%
176%
New

R&F
Real estate, minGuangdong62, 33
Glory
Real estate
Beijing
\
Tongfang Unite
Real estate
Zhejiang 53
Zhongda Polyolefin ShrPackaging mater
Zhejiang 64
Wolong Holdings
Electrical equip Zhejiang 56, 33
Goodfirst Group
Finance, real esFujian
\
Yunnan Junfa Real EstaReal estate
Yunnan
40
Anhui Guoxuan
Real estate, screenculture,
Anhui
51
batteries
Huaqiang
High-tech inform
Guangdong52
Kingenta Ecological En Fertilizer
Shandong 50
Yiling Pharmaceutical Pharmaceutical Hebei
66
Dali Group
Food
Fujian
58
Xin Shiji
Investments
Guangdong52, \
DunAn
Manufacturing, Zhejiang 48
Herun
Real estate, shi Zhejiang \
Huaxin
Oil, chemical Shanghai \
Yonghui Superstores Supermarket reta
Fujian
44
Anta
Sportswear
Fujian
45
Sunner Group
Agriculture
Fujian
61
Goldenmax
Electronic materShanghai 55
Dongfeng Printing
Printing
Guangdong61
Vipshop
B2C online retaiGuangdong44
Jereh Oilfield Service Oil equipment Shandong 52
Aokang
Shoes, real estaZhejiang 50, \
Tianhe Chemicals
Chemicals
Liaoning 60, \
Fenda
Audio technology
Guangdong53
Chuanhua
Chemical, agricu
Zhejiang 58
Dongshan Precision MaPrecision castin Jiangsu
65
AUX
Household appliZhejiang 54, \
Tofflon
Medical equipmShanghai 51
Anta
Sportswear
Fujian
51
Qtone Education
TMT
Guangdong44, 43
GreatStar Industrial
Tools
Zhejiang 53, 54
Bright Oceans CorporatTelecoms, energBeijing
52
MTC
Digital productsXinjiang
50
Newland Group
IT
Fujian
57
CheChc
Pharmaceutical Beijing
\
Manwah
Recreational sofHong Kong 50, 52
Heaven-sent Captial Investments
Beijing
\
Hongda
Metallurgical in Sichuan
60
Tatfook
Communications
Guangdong52, \
MYS
Packaging produGuangdong54
Venustech
IT
Beijing
48, 47
Heaven-sent Captial Investments
Beijing
\

106%
19%
28%
25%
82%
43%
18%
-29%
11%
79%
43%
-5%
82%
New
-47%
122%
New
100%
-44%
11%
New
150%
11%
43%
New
-26%
233%
-12%
5%
-31%
400%
180%
70%
58%
90%
46%
6%
58%
12%
73%
12%
58%
36%
12%

Hawtai Motor
Car manufacturiBeijing
54,
Furen Medicine
Pharmaceuticals,
Henan
49
Fuyao Glass
Glass
Fujian
69
Kingkey
Real estate
Guangdong49
Haitian
Food flavorings Guangdong45
Huaxia Rongchuang Real estate
Jiangsu
52
Galaxy
Real estate, in Guangdong\
Zhongkun
Real estate
Beijing
59
SinoPostgraduate
Mobile phones, G
l uangdong45
Angzhan Investment Real estate
Beijing
45
Feishang
Mining, steel, e Guangdong49
CMS
Pharmaceutical Guangdong51
Camel
Batteries
Hubei
71
YH Group
Transmission anGuangxi 52
Citic Pacific
Investments, rea
Hong Kong 73
Hongxiang Yixintang PhMedicine
Yunnan
49,
Holike
Manufacturing Guangdong43,
Tongding
Cable
Jiangsu
52
Sunac China Holdings Real estate
Tianjin
52
Shandong Coking
Coal
Shandong 53
JD Capital
Investments
Beijing
\
Gangtai
Real estate, minShanghai \
Super Ocean
Real estate
Shanghai 71
Yunfeng Capital
Investments
Shanghai 52
Junhua
Investment, realGuangdong44
Fu De
Finance, real esGuangdong\
Xinglong Industry
Hand crafts
Yunnan
60
Yanlord
Real estate, indu
Shanghai 57
Xiyang
Fertilizer, steel Liaoning 64
Qihoo
Software
Beijing
45
Xinyuan Filter
Filter
Zhejiang 52,
Santai Electronics
Software, electrSichuan
\
Changying Investment Electronics
Guangdong56
Senyuan Electric
Electric
Henan
56
Marvell
Semiconductors,United Stat54
Hanslaser
Laser equipment
Guangdong48
Houying
Refractories, st Liaoning 68
Denghai Seeds
Agriculture
Shandong 66
Xinyi Glass
Glass
Hong Kong 63,
Youzu
Network game Shanghai 34
GMK
Meat, copper sm
Shandong 64
Originwater
Sewage treatmeBeijing
50
Linyang Electronics
Electronic ener Jiangsu
52
DTW Logistics
Logistics, airlin Beijing
61

31

\
39

50

New
-32%
New
6%
New
232%
102%
33%
79%
53%
61%
New
91%
20%
329%
58%
43%
109%
105%
143%
190%
114%
New
50%
New
181%
100%
350%
0%
64%
13%
38%
165%
114%
38%
76%
10%
87%
87%
New
New
87%
New
New

TungKong
PharmaceuticalsZhejiang 53,
Tasly
Pharmaceutical Tianjin
62
Baling Technology
Car manufacturGuangxi 61
Narada
Battery, invest Shanghai 60,
Maydos
Coating
Guangdong\
Fulin
Real estate, tra Sichuan
69
Hytera
Wireless serviceGuangdong50,
Huayu
Real estate
Chongqing 52,
Zhongding
Rubber and plasAnhui
71
Zhongall
Real estate
Beijing
38
Kangde Xin Composite Composite mater
Beijing
65
Rieys Group
Real estate, in Guangdong57
Zhongnan
Real estate, conJiangsu
53
Nanhua Sugar
Sugar
Guangxi 59
Yongtai Technology
Chemicals
Zhejiang 50,
Chuying Farming
husbandry
Henan
49
SCE
Real estate, vol Hong Kong 49
Jiangsu Far East
Cable, pharmaceu
Jiangsu
52
Vcanland
Real estate, fin Tianjin
57
Oriental Yuhong
Waterproofing mBeijing
50
Hongtao Decoration Construction
Guangdong59
Jiangho
Construction
Beijing
43,
Bairun
Fragrances, flavShanghai 52
Jiangsu Sunshine
Textiles, biomedJiangsu
71
Der International HomeFurniture
Jiangsu
42
Jieshun Science and Te TMT
Guangdong59,
Hengli Highpressure OilOil cylinder
Jiangsu
49
JuneYao
Real estate, airliShanghai 43
Linglong
Tires
Shandong 67
Yangguangcheng Grou Real estate
Fujian
47
Luhuitou
Real estate
Hainan
\
Zenitek
Information, in Shanghai 50
Renhe
Pharmaceutical Jiangxi
53
Grandland
Decoration
Guangdong53
Sun & Moon
Jewelry, real estZhejiang 75,
Kingfa
Plastic
Guangdong54,
Broad
Air conditioningHunan
55,
Fosun
Investments, st Shanghai 46
Tianqi
Mining
Sichuan
60,
Dasheng
Agriculture
Guangdong44
Wuhu Shunrong Automo
Automobile, ne Anhui
38
Fosun
Investments, st Shanghai 46
Medicalsystem BiotechBiopharmaceutic
Zhejiang 44
Science Sun
Pharmaceutical Beijing
73

37

48
\

50

58

52
51
\
54

153%

Jinja

Manufacturing Guangdong60

325%
174%
70%
-19%
174%
98%
New
13%
93%
35%
118%
130%
227%
0%
42%

Shanghai 72
Wangsu Science & TechIT
GMTech
CommunicationFujian
52
Xizi
Elevators, boilerZhejiang 53
Bosideng
Apparel
Jiangsu
63
Realcan PharmaceuticaPharmaceutical Shandong 50, 49
Hokai Medical InstrumeMedical equipmGuangdong47
Liaison Interactive
IT
Zhejiang 33
Yuanchang Group
Real estate
Fujian
59
Conba Pharmaceutical Pharmaceutical Zhejiang 54
Topspring
Real estate
Hong Kong 60
Yuanda Aluminium InduConstruction, elLiaoning 62
Techand
Ecological gard Guangdong46
Noposion
Pesticide formulGuangdong53
Pioneer Metals HoldingSteel, mining Hong Kong 66, 44
Meihua
Edible condimenHebei
67

6%
37%
6%
-26%
118%
42%
New
New
6%
37%
New
New
215%
New
New
33%
14%
0%
100%
29%
10%
60%
45%
23%
14%
78%
70%
14%

Hualing
Real estate, liv Xinjiang
57
Cixing
Machinery
Zhejiang 46
Changfeng Real Estate Real estate
Shanghai 60
Hengsheng, RongshengReal estate, shi Shanghai 46
Cosmo lady
Underwear
Guangdong40
Autren
Real estate
Guangdong53
Aurora
Photoelectric ma
Heilongjian50, 52
Nanfangtongzheng Inv PharmaceuticalsGuangdong53
KWG Property
Real estate
Guangdong46
Luye pharma
Pharmaceutical Shandong 50
Jifeng
Automobile partZhejiang 54
Weiming Environment Pgarbage power Zhejiang 52, 50
Hanhe
Cable
Shandong 62
Ocean's King
Lampsandlanterns
Guangdong58, 55
Wuhu Shunrong Automo
Automobile, ne Anhui
\
Shentong Express
Delivery
Shanghai 45
Shandong Fangyuan Non
Copper
Shandong 52
Yeshine
Real estate, shi Tianjin
\
Shengli
Instrument manu
Jiangsu
49
Leejun Industrial
Machinery manuf
Sichuan
58
Hengxing
Investment, realFujian
55
Qinghai Huzhu Barley Wine
Qinghai
49
Kelun Pharmaceutical Pharmaceutical Sichuan
64
LDUV
Real estate, ste Beijing
\
Sparkle Roll
Automobiles, luxBeijing
48
Robam
Home applianceZhejiang 58
Huawei
Telecom solutionGuangdong71
Belle
Shoes
Guangdong63

23%
7%
0%
23%
-16%
70%
208%
67%
-11%
-11%
New
248%
14%
New
212%
97%
31%
62%
226%
10%
257%
142%
79%
New
150%
25%
79%
200%
New
97%
275%
88%
25%
34%
34%
15%
70%
New
74%
74%
50%
114%
185%
147%

Tonghua Investment Investments


Shanghai 61, 44
Gold Tak Land
Real estate
Guangdong\
Real Force
Coal, new energShandong 50
BYD
Automobiles, mo
Guangdong52
Honglicheng
Real estate
Guizhou
47
Ourpalm
Online games Beijing
45
Xinzhi Motor
Motor manufactZhejiang 59
Huafeng
Chemical, alumZhejiang 57
New Hengde Property Real estate, in Shanghai 45
Haitian
Injection moldi Zhejiang 78
Three-Circle
Electronic compGuangdong66
Meisheng Culture & CreApparel
Zhejiang 48
Zhongjin Investment Mining, investmShanghai 51
Aishi
Manufacturing Hunan
57
Zhongsheng Pharmaceu
Pharmaceutical Guangdong59
United Electronics
IT
Beijing
49, \
Wuhan Fingu ElectronicCommunications
Hubei
57
Shen Yan Industrial
Ferrous metals Ningxia
40
Sungrow Power SupplyElectric equipmAnhui
47
Zhejiang Kaiyuan
Real estate
Zhejiang 63
Zhongnan Heavy IndustMachine parts Jiangsu
48
Yonggui
Electric
Zhejiang 65
Citichamp Holdings
Real estate, wa Fujian
60
Xingwei
TMT
Beijing
\
Jinglong
Solar
Hebei
63
A.Best
Supermarket reta
Guangdong53
Jiumuwang
Apparel
Fujian
55
Zhengbang
Fodder, cultivatJiangxi
51
Yongda
Electrical manufJilin
65
Shuangliang
Air conditioningJiangsu
64
Hongqingting
Shoes, real estaZhejiang 51
Chongyang InvestmentInvestments
Shanghai 46
Luhua
Edible oils
Shandong 65
Zhongli
Cable
Jiangsu
59, 35
Joyson
Automobile partZhejiang 45
Jereh Oilfield Service Oil equipment Shandong 46
Chongto
Environmental pHong Kong 48
Zhongke oil
Oil exploitation,Hong Kong 52
Sanhua Holding
Industrial equipZhejiang 65
Xinbang
Medicine
Guizhou
50
Shanshan
lithium battery, Shanghai 57
APALT
Metal compositeJiangsu
56
Dinghan Technology IT
Beijing
43
Shindoo Chemi-industry
Chemicals
Sichuan
40

118%
92%
46%
74%
76%
100%
4%
129%
119%
43%
30%
119%
40%
0%
17%
-30%
56%
New
17%
126%
New
New
0%
56%
0%
150%
27%
79%
169%
New
134%
152%
139%
31%
131%
97%
New
12%
43%
86%
New
113%

SPC Environment Protec


Environmental pBeijing
Searainbow Holding CoMedical e-commHainan
Real estate,
titanium
San Sheng Real Estate
Fujian
pigment

51
33
47

Better Life Retail


Retail
Hunan
47,
Sunpaper
Papermaking Shandong 62
Shibao Company
Automobile partZhejiang 65
Pangda
Car sales
Hebei
60
CDH
Investments
Beijing
65
Hongqi Chain
Retail
Sichuan
63,
Liby
Daily chemical Guangdong57
China Dongxiang
Apparel
Beijing
57
Stanley
Compound fertiliShandong 67
Tianrui
Aluminum, ceme
Henan
56,
C-Bons
Daily chemical Hubei
64
PCI
IT
Guangdong50
Soufun
Real estate webBeijing
51
Lianhe Chemical TechnChemicals
Zhejiang 61
Jingu
Auto parts
Zhejiang 34
Laoganma
Food
Guizhou
68
Longmaster
Computer techno
Guizhou
44
Zhongji
Building materiaShanghai 37
Global Top E-Commerc Textiles, logisticShanxi
46,
Risun
Coal, chemicalsBeijing
50
Yaoji
Pocker
Shanghai 64
New Oriental EducationEducation
Beijing
53
China ERA
Plastic products,Zhejiang 54,
Rockcheck Steel
Steel
Tianjin
45
Yonghui Superstores Supermarket reta
Fujian
45
Winning Software
Software
Shanghai 48,
Huangshi
Dairy
Guangxi 53
Highsun Yongye
Commercial realGuangdong52
Zhonghen
IT
Zhejiang 50,
Hybio Pharmaceutical Pharmaceutical Guangdong47
Haisco Pharmaceutical Pharmaceutical Tibet
52
Worldland
Tourism, real esZhejiang 55,
Fuanna
Home textiles Guangdong59,
Xingwei
TMT
Beijing
44
Jingjiu
Liquor
Hubei
59
Macrolink
Mining, real est Beijing
58
Woer
PyrocondensatioGuangdong51
Ng Fung
Food
Hebei
69
LANCY
Apparel
Beijing
43

47

36

45

47

\
51

154%
2%
113%
New
30%
86%
97%
8%
117%
44%
New
12%
30%
27%
117%
New
71%
51%
44%
63%
117%
117%
-7%
30%
0%
59%
New
97%
5%
141%
5%
3%
30%
8%
150%
New
45%
167%
New
-4%
68%
83%
56%
100%

Zhonghua GeotechnicaFoundation wor Beijing


56
China Xulong
Sea food, real esZhejiang 52
Bros
Textiles
Zhejiang 54
UE Furniture
Furniture
Zhejiang 40,
0-Film Tech
IT
Guangdong43
Taikang Life, China GuaInsurance, art aBeijing
58
Dian Diagnostics
Medical devicesZhejiang 46
Sansheng-Hongye
Shipping, real eShanghai 59
Watertek Information IT
Beijing
54
Rastar
Car model
Guangdong45,
DidiKuaidi
IT
Beijing
32
Harmony
Car sales, real eHenan
\
NHU
Pharmaceutical Zhejiang 53
Skyworth
Home applianceGuangdong59,
Changfa
Machinery manuf
Jiangsu
57
Shengfeng
Rubber products,
Guangdong52
Yiqiao Marine Seeds Marine fisheriesLiaoning 50,
Dahai
Textiles
Shandong 61
Wind Info
Data services Shanghai \
Fotile
Kitchenware
Zhejiang 74
Chengdu China Club Clubs, collectiblSichuan
61
Suning
Retail, real estaJiangsu
52
Langjiu
Real estate, liquSichuan
53
Nanjiang
Real estate
Shanghai 53,
Dazhong
Stone, real estaGuangdong\
China TransInfo TechnoIntelligent tran Beijing
43
Capital Today
Investments
Shanghai
Haid
Agriculture
Guangdong45
Zhuoda
Real estate
Hebei
63
Sundy
Real estate
Zhejiang 49,
Zhejiang Runtu
Dye
Zhejiang 51
Xueersi
Education
Beijing
35
Jindian
Real estate, mod
Beijing
58,
Yashily
Milk powder
Guangdong51
Delisi Food
Food
Shandong 64
Torch Electron Technol Electronic compFujian
63,
Fantasia Holdings
Real estate
Guangdong44
Tianye
Real estate, minShandong 46
Shanda
Online games Shanghai 37
Regal International
Oil exploitation,Hong Kong 59,
Nanjinzhao
Steel, mining Shandong 65
Fengfan
Power transmis Jiangsu
61
Renrenle Commercial Retail
Guangdong63,
Eastups
Manufacturing Guangdong50

42

45

57

28

55

46

48

37

49

33%
New
83%
220%
5%
156%
3%
45%
10%
52%
7%
10%
88%
205%
36%
New
88%
New
New
56%
New
7%
16%
60%
7%
113%
113%
10%
88%
16%
60%
28%
59%
107%
New
New
New
11%
122%
107%
0%
-37%
82%
New

Hon Bridge
Mining, high-purHong Kong 52
Tianhe
Communications
Shaanxi
44, \
Delixi
Industrial electrZhejiang 54
Sanxiang Holding
Real estate
Shanghai 53
Yuhu
Hydroelectric poGuangdong46
Step Electric
Electrical equi Shanghai 64
Lonking
Heavy constructShanghai 64
Shijue, China ITS
IT
Beijing
80, 79
Keda
Infrastructure, rShandong 63
Infinova
Electronic secu Guangdong59
Opple
Energy-saving l Shanghai 49, 44
Hixih
Tires, conveyor S
bhandong 60
Toread
Apparel
Beijing
46, 40
Chunxing Precision
Communications
Jiangsu
48, \
Sany
Heavy machinerBeijing
52
Asian Star Anchor ChaiShipping faciliti Jiangsu
57
Sunwoda
Manufacturing Guangdong48, \
Xingwei
TMT
Beijing
\
Lead
Automation equJiangsu
49, \
Xiangxue PharmaceuticPharmaceutical Guangdong53, 52
China High Speed Rail Manufacturing Guangdong\
Hongkelong
Retail, real estaJiangxi
50
Mindray Medical
Medical equipme
Guangdong53
Sunrain Solar Energy Solar equipmenJiangsu
51
Landbridge
Petrochemicals,Shandong 53
Baolihua New Energy New Energy
Guangdong64
Himile
Machinery
Shandong 53
Yuantong Coal
Coal
Inner Mongo
56
BDStar Navigation
Satellite navigating
Beijing
equipment
52
Cybernaut
Investments
Zhejiang 67, 66
Inovance Technology Electrical mach Guangdong48
Sanjin Pharmaceutical Pharmaceutical Guangxi 72
Jiangsu Sunshine
Textiles, biomedJiangsu
56
Joinin
Real estate
Jiangsu
53
Sihuan Pharm
Pharmaceutical Beijing
\
CDH
Investments
Beijing
49
Junzheng
Coke chemicals,Inner Mongo
69
Xingtai
Real estate, conInner Mongo
62
Huahai PharmaceuticalPharmaceutical Zhejiang 53
Zhongfa Industry
Real estate, ins Beijing
51
Yishion
Apparel
Guangdong44
Kaisa
Real estate
Hong Kong 50
Shunwang Technology IT
Zhejiang 51
Hengshunzhongsheng Electrical equi Shandong 59, 31

0%
54%
New
0%
0%
50%
New
New
New
New
67%
88%
140%
20%
New
New
0%
15%
New
0%
New
New
93%
New

Teamgo
Mining, metallu Guangdong51
Tunghsu
Photoelectric display,
Beijingphotovoltaic
50
Jinfa Labi
Consumer produGuangdong56, 56
Manshi
Coal
Inner Mongo
66
Cinese
Real estate, eduGuangdong43
Yonker Environmental PEnvironmental pHunan
48
Alibaba, Ant Financial E-commerce, finZhejiang 46
Xingwei
TMT
Beijing
53
Alibaba, Ant Financial E-commerce, finZhejiang 42
Tronly New Electronic MIndustrial chemiJiangsu
51
Garden
Industrial manufZhejiang 61
Focus Technology
Network technoJiangsu
48
Billion Industrial
Textiles
Fujian
45
Lianmei
Real estate, minGuangdong67, 37
Meituan
IT
Beijing
\
Jiuyang
Consumer produShanghai 46
Sincere
Real estate, fin Chongqing 52
Zangge Potash FertilizePotash fertilizerQinghai
51
TGOOD Electric
Electrical equi Shandong 50
Dragon Spring
Real estate
Guangdong63
Hile Bio-Technology Manufacturing Shanghai 54, 26
Infogem Technologies Computer softwGuangdong75
Tatwah Smartech
TMT
Guangdong36
M&G Stationery
Stationery
Shanghai 45

21%

Sanquan Food

4%
176%
49%
176%
57%
115%
107%
0%
New
5%
84%
128%
39%
New
New
New
33%
46%

Horoy
Real estate
Guangdong49
Yellow River Mining
Coal
Shaanxi
55
Kstar
Electronic
Guangdong53, 51
Huafu Melange Yarn
Yarn
Guangdong\
Futong
Fiber optic cableZhejiang 52
Zhongyeda Electric
Electrical produGuangdong64
Zhongheng Group
Pharmaceuticals,
Guangxi 57
Rong Chao
Real estate
Guangdong\
Philisense
CommunicationBeijing
s
51
Changsheng
Real estate
Guangdong51
Europol Steel Logistics TMT
Guangdong47
Zhejiang Tongkun
Chemical fiber, Zhejiang 52
Glodon
Software
Beijing
52
Chuangjia
Investment
Xinjiang
\
China Fortune
Real estate
Beijing
52
Honggao Creative
Construction
Beijing
52, 53
Glory Medical
Medical equipmGuangdong51
Shirong
Real estate
Guangdong83

Food

Henan

72

New
17%
180%
New
30%
New
12%
24%
New
12%
12%
155%
24%
30%
New
30%
-54%
104%
New
175%
83%
90%
72%
38%
-21%
New
10%
8%
0%
62%
38%
-27%
New
72%
17%
0%
15%
New
New
New
59%
80%
New
108%

Laobaixing
Pharmacyretail Hunan
49,
Haoyue
Beef and mutton
Jilin
54
UTour
Tourism
Beijing
51
Zonebanner Jiuzhou Pharmaceutical Zhejiang 72
Zhongzhou
Real estate
Guangdong46
Xi'an Longi
Silicon material Shaanxi
47,
Jereh Oilfield Service Oil equipment Shandong 54
Sany
Heavy machinerBeijing
53
Rongmin
Real estate
Shaanxi
50
Xingyuan
Tires
Shandong 56
Haiya Commercial
Real estate, inv Guangdong56
Water Business Doctor Sewage treatmeBeijing
51
Sany
Heavy machinerBeijing
53
Shuanglu PharmaceuticPharmaceutical Beijing
51
Huachangda
Special equipm Hubei
43,
Poly Real Estate
Investments, rea
Guangdong55
Jumei
E-commerce
Beijing
32
David Medical Device Medical devicesZhejiang 73
Yongxing Iron and steelSteel
Zhejiang 52
Sunflower Pharmaceutic
Pharmaceutical Heilongjian61
Haitian
Food flavorings Guangdong47
Leyard Optoelectronic LED
Beijing
51
Masterwork
Printing equipmTianjin
44
Linda
Real estate, in Beijing
62
Shineway
Pharmaceutical Hebei
58
Wangsu Science & TechIT
Shanghai 51
Dadi Group
Apparel, investm
Fujian
56
Jiangnan Baixin
Industrial manufJiangsu
68
Greentown
Real estate
Zhejiang 57,
Chime Long
Other services Guangdong57
Fuchunjiang Hydropow Hydropower equZhejiang 48
Shuanghui
Food processingHenan
75
Leo
Machinery, inveZhejiang 43
JinmaoTextile ChemicalChemicals
Shandong 41
Nangfeng Ventilator Ventilation equ Guangdong68
Glorious Sun
Apparel, real esHong Kong 68
Nanxiang
commercial logistics
Anhui
59
Xingguang AgriculturalManufacturing Zhejiang 48,
2345 Network Holding Computer softwShanghai \
M&G Stationery
Stationery
Shanghai 45
Yunnan Haolong
Mining, utilities,Yunnan
50,
Xinyi Pharmaceuticals Pharmaceutical Henan
60
Gcl System IntegrationSolar equipmenShanghai 59,
Pubang
Landscaping
Guangdong54

47

41

39

\
32

8%
New
108%
116%
New

29%

29%
13%
4%
89%
-7%
83%
152%
New
New
2%
39%
New
71%
New
New
New
23%
77%
-13%
112%
New
New
33%
18%
77%
58%
30%
-4%
New
New
New
126%
8%
New
13%

Qiaoxing
Communications
Guangdong63
Ellassay
Apparel
Guangdong47, 45
Delian
Automobile chem
Guangdong64
Invengo Information TeRFID products, sGuangdong50, 50
Xingwei
TMT
Beijing
78
Home
appliances,
Xingxing
electronic
Zhejiang 77, 58
component
Qibing
Glass
Zhejiang 50
Jinlin Group
Chemicals
Shandong 63
Cowin
Investments
Guangdong\
Alpha Animation
Animation
Guangdong44
Dongyi Risheng
Home decoratioBeijing
48, 47
Hefei Huatai
Food and beverAnhui
56
East Steel Tower Stock Steel products Shandong 39
Anhui Guangxin
Fertilizer, real eAnhui
50, 49
Cosunter PharmaceuticPharmaceutical Fujian
47, 45
Shengrun Holding
Real estate, ele Henan
52, 50
Eve Energy
lithium battery Guangdong51, 48
Sea Star
Energy, TMT
Guangdong52, 40
Shuangxin Resources Coal, chemical Inner Mongo
49
Clou Electronics
Electronics
Guangdong50
Wonders Information IT
Shanghai 53
Netsun
Software
Zhejiang \, 43
Anjie Technology
Insulation materJiangsu
40, 39
Century Huatong Autom
Automobile partZhejiang 58, 31
Zhengtong Auto
Car sales
Hubei
65
Xizi
Elevators, boilerZhejiang 60
51Rsl
Investments
Beijing
31
Meidu
Energy, real estZhejiang 51
ZTT
Cable
Jiangsu
64
58
IT
Beijing
39
Dongjiang EnvironmentWaste circulatioGuangdong50
GI Technologies
Oil equipment Beijing
52
Dongsheng
Pharmaceutical Shaanxi
49, \
Mingfa Group
Real estate
Fujian
52
Jiutian
Die cutting
Yunnan
39
Dongtu
CommunicationBeijing
s
49
Jinfeida
Auto air-condit Jiangsu
60
Zhenshi Holding
Real estate, minZhejiang 60
People ElE Appliance Industrial electrZhejiang 57
SanFeng Intelligent C Intelligent con Hubei
52
Hubei Daohuaxiang
Liquor
Hubei
64

132%
89%
42%
82%
76%
16%
65%
6%
46%
New
0%
0%
16%
New
New
New
New
9%
-6%
New
100%
32%
New
-38%
108%
2%
4%
New
11%
39%
New
New
67%
-44%
11%
New
0%
35%
32%
New
0%
56%
-17%
11%

Hybio Pharmaceutical Pharmaceutical Guangdong44


Video processing technology
Netposa
Beijing
44
Yinbang Clad Material Aluminum alloyJiangsu
52,
Huaze
Wine, investmen
Beijing
45
Dayuan
Pharmaceutical Jiangsu
\
Nanguo Real Estate
Real estate
Hubei
52
SITC Maritime
Shipping
Shanghai 59
Yalong
Cable, real estaShanghai 50
Shinye
Automotive lightJiangsu
54
JD Capital
Investments
Beijing
\
Zendai
Real estate
Shanghai 51
Chengdu International Real estate
Sichuan
52
Nowaday
Investments
Guangdong55
Infogem Technologies Computer softwGuangdong45
Huajian
Real estate, in Guangdong50,
Wanlin
Logistics
Jiangsu
58
Kingsignal
CommunicationGuangdong47
f
Lian Tai
Real estate, infrGuangdong50
Home Inn
Hotel chain
Shanghai 49
Surfilter
Computer softwGuangdong48
ZTO
Delivery
Shanghai \
Huatai
Paper, chemicalShandong 64
JDL
Environmental pJiangxi
53,
Zhongxing Coal
Mining
Tianjin
47,
China Coal Solution
Coal supply ch Henan
43
Qingyuan
Petrochemicals Shandong 60
Fapai
Apparel, invest Zhejiang 45
Kuangda
Manufacturing Jiangsu
62
Kuailu
Investments
Shanghai 51
Tiansheng
Chemical fibers Zhejiang 44
JD Capital
Investments
Beijing
39
Wutong CommunicatioCommunications
Jiangsu
50
Five Star Appliance
Home furniture,Jiangsu
55
Tianhe Chemicals
Chemicals
Liaoning \
Da Baihui
Tobacco, real esGuangdong44
WENS
Poultry farming,Guangdong53
Ginwa
Real estate, ph Shaanxi
55
Beinmate
Dairy
Zhejiang 50
Shanghai Zhixin ElectriElectrics
Shanghai 60
Kouzi Distillery
Liquor, glass
Anhui
\
Zhejiang Yuandong HuaChemical fiber Zhejiang 61
Blue Sky Trading
Liquor
Jiangsu
55
Zhejiang Satellite Petr Chemicals
Zhejiang 47,
Baolide
Car sales
Zhejiang 41

27

\
50

47

-38%
19%
New
11%
85%
100%
New
0%
123%
New
New
New
7%
New

Newcentury Shipbuildi Shipbuilding


Jiangsu
63
Sohu
IT, entertainme Beijing
51
MingYang
Power mains, e Guangdong53
Yizhou
Cement, coal chShandong 43
Neptunus
Pharmaceuticals,
Guangdong53, \
Zhongyu Industry
Real estate
Hong Kong 51
Ligeance Mineral ResouNon-ferrous minShaanxi
47
Jinchengtai
Coal, chemicalsInner Mongo
57
ChuJiang
Non-ferrous metAnhui
55
China Fortune
Real estate
Beijing
\
Wenfeng
Trading, hotel Jiangsu
64
Homyear
Real estate, ph Beijing
\
Huangpu Investment New materials, Jiangsu
47
Changxing
Heavy industry,Hong Kong 62, \

140%

Csg Smart

20%

New Zhongyuan CeramCeramics

30%
14%
50%
92%
0%
0%
33%
20%
41%
85%
New
9%
140%
33%
18%
74%
88%
104%

Lited
Car sales
Guangdong\
Jinlian
Logistics, real e Liaoning 57
Datong Investment
Gas, pharmaceut
Tianjin
51
Yangjie Technology
Electronic compJiangsu
44
Qinhe Energy
Coal
Shanxi
50
Zhongying
Golf, real estateShanghai 39
China Equity CompanyInvestments
Beijing
50
Jiangsu World
Machinery manuf
Jiangsu
52
Shuangxin Color
Packaging materi
Jiangsu
54
JiuYang
Steel, smelt, m Shandong \
Navtech
Communications
Beijing
46
Sunriver
Infrastructure, rZhejiang 44
Shandong Shanshui CeConcrete
Shandong 64, 36
Haisco Pharmaceutical Pharmaceutical Tibet
45
Xiangsheng
Real estate, conZhejiang 64
Sunshing
Lighting
Zhejiang 66
Blue Silver AutomationAutomation equLiaoning 53
Sogal
Furniture
Guangdong51
Phosphorus
chemical
Jiangyin Chengxing
Jiangsu
62
industry,
petrochemical

9%

47%
4%
New
-36%
15%
New

Auto Electric Power


Mayland
Top Choice Medical
Qihoo
Supor
Tensyn

Intelligent poweShanghai 44
Guangdong52

Eclectics
Guangdong54
Real estate, infrGuangdong49
Medical devicesZhejiang 50
Software
Beijing
50
Kitchen tools, i Zhejiang 75
IT
Beijing
43

New
135%
38%
New
88%
-25%
24%
2%
New
-8%
84%
New
119%
53%
2%
New
New
New
5%
-49%
New
-13%
100%
New
50%
0%
New
50%
55%
New
New
13%
105%
96%
29%
New
0%
0%
-18%
25%
0%
36%
5%
7%

Zhejiangdingli
Manufacturing Zhejiang 50
New Culture
Media
Shanghai 55
Newpearl Ceramics
Ceramics
Guangdong47
Kaiser
Information facilGuangdong57,
Huifeng Agrochemical Pesticides
Jiangsu
51
Shenguan Holdings
Food ingredientGuangxi 56
Yibai medicine
Medicine
Guizhou
55
Huineng
Coal, constructiInner Mongo
64
Haima Automobile
Car manufacturHainan
49
Li-ning
Sportswear, invBeijing
52
TRS Information TechnoIT
Beijing
52
YH Group
Transmission anGuangxi \
Youpon
Integrated ceili Zhejiang 52,
Yulong Steel Pipe
Steel tube
Jiangsu
69
Thaixi Coal
Coal
Inner Mongo
65
Estun
Manufacturing Jiangsu
61
Shenwu EnvironmentalEnvironmental pBeijing
49
Shengtai
Papermaking Fujian
48,
SAIF
Investments
Beijing
58
Baoxin
Car sales
Shanghai 54
Hithink RoyalFlush Inf Software
Zhejiang 61
Tianlun Gas
Natural gas extrHenan
53,
Pret Composites
Plastics manufac
Shanghai 50
Sinodata
IT
Beijing
47,
Guangda
Real estate
Guangdong62
SCAS
Car dealership Guangdong53
Huali
Tourism, pharmac
Beijing
58,
Jingcheng
Aviation, real e Yunnan
\
Markor
Furniture, chemiXinjiang
57
Yifeng Pharmacy
pharmacy retailHunan
47
Meiya Pico
IT
Fujian
70
Dahua
Real estate
Shanghai 62
Cogobuy
E-commerce
Guangdong\
Sogal
Furniture
Guangdong51
Vinda Paper
Health productsHong Kong 57
WELLE
Environmental pJiangsu
53
Xisen
Real estate, agriShandong 60
Chunhe
Shipbuilding
Zhejiang 52
PhoenixTV
Media
Hong Kong 64
Renai
Real estate, ste Tianjin
\
Sangem
Real estate, in Guangdong48
Yili
Dairy
Inner Mongo
45
Yangzijiang ShipbuildinShipbuilding
Jiangsu
62
Green City Real Estate Real estate
Zhejiang 49

54

52

\
42

73%
50%
2%
0%
13%
New
7%
New
36%
New
18%
2%
5%
50%
New
-17%
-40%
83%
120%
91%
5%
47%
-37%
New
26%
New
16%
0%
26%
91%
120%
New
48%
New
-17%
New
0%
-28%
79%
10%
39%
115%
New
72%

Leadman Biochemistry Biopharmaceutic


Beijing
54, 49
Aoyang
Textiles, chemica
Jiangsu
61
Bao Ta Petrochemical Petrochemicals,Ningxia
55
Yida
Real estate, so Liaoning 65
Hejia
Automobile partSichuan
66
Meida
Kitchenware
Zhejiang 74
Chinsun
Security doors, Zhejiang 64
Xinyangfeng Fertilizer Fertilizer, chemiHubei
51
Redsun
Pesticides, chemJiangsu
58
Tigermed Consulting Pharmaceutical Zhejiang 52
Tongda
Motorcycle manu
Shanxi
47
Guoxi
Woodcarving, rea
Jiangxi
63
Caton
Real estate, minShanxi
49
Blue Sky Trading
Liquor
Jiangsu
51
Baoding Heavy Industr Casting productZhejiang 60
Huiyuan
Drinks
Beijing
63
Qihoo
Software
Beijing
\
Wanshun Package
Packaging mater
Guangdong49
Xinjin Steel
Steel
Hebei
52
Jiangsu Yongding
Cable, real estaJiangsu
78
Lishi
Plastic productsZhejiang 48
Synear Food
Food, real estat Henan
47
Huanghe
Coke, steel, liv Inner Mongo
69
Sunway CommunicatioCommunicationGuangdong48
f
Wanda Holdings
Tire, cable, che Shandong 47
Leo
Machinery, inveZhejiang 41
Jingaogang
Steel trade, rea Beijing
53
Zhifei Biological ProuduMedicine
Chongqing 47
Yabang
Chemicals, pharm
Jiangsu
64
New Sea
Communications
Jiangsu
51, 53
Join-cheer Software
Software
Beijing
51
Kingee Culture Develo Metal crafts
Beijing
40
Tengen
Industrial electrZhejiang 52
Baoying
Construction
Guangdong50
Wison
Chemicals
Jiangsu
50
Xingwei
TMT
Beijing
47
Qinglong
Mining, investmBeijing
\
YY
Voice software, Guangdong42
Haitian
Food flavorings Guangdong\
Greentown
Real estate
Zhejiang 53
Erdos
Cashmere, coal,Inner Mongo
64
Egova
IT
Beijing
46
IDG Capital Partners Ventureinvestment
United Stat60
Chase Sun PharmaceutiPharmaceutical Tianjin
50

43%
New
65%
39%
-9%
30%
115%
10%
New
New
83%
New
New
New
New
New
31%
-13%
40%
56%
5%
91%
110%
40%
17%
31%
83%
110%
New
105%
11%
New
New
New
3%
8%
New
21%
New
0%
0%
8%
New
8%

Fuxing
Real estate, carHunan
54
MinYoung
Real estate
Sichuan
\
Huapont Pharm
Pharmaceutical Chongqing 54
Xinyu Hengdeli
Luxury retail
Hong Kong 64
CSC
Real estate
Guangdong53
Wuxin Yufu
Financial servic Guangdong\
Huahai PharmaceuticalPharmaceutical Zhejiang 51
Kaimeite Gases
Chemical gasesHunan
53
Aier Ophthalmology
Medical servicesHunan
50
Haite High-Tech
Transportation Sichuan
73,
Netdragon
Online game, wFujian
44
Sanlian Hope
Textiles
Beijing
54
Liantronics
LED
Guangdong45,
Iflytek
IT
Anhui
42
Inly Media
Advertisement Beijing
42,
Deren Electronic
Electronics
Guangdong52
Glodon
Software
Beijing
46
Yuhua Steel
Steel
Hebei
\
Xincheng Real Estate Real estate
Shanghai 53
Huayi Bros
Entertainment Beijing
45
Zhongnan
Construction, a Zhejiang 58
Haid
Animal feed
Guangdong50
Titan
Wind power equJiangsu
46
Country Garden
Real estate
Guangdong70
Guizhou Shenqi
Pharmaceuticals,
Guizhou
71,
Shengda
Mining, hotels Gansu
55
Baoli Asphalt
Pitch
Jiangsu
53,
Staidson Biopharmaceut
Biopharmaceutic
Beijing
50,
Wanchang Science & TChemical manufShandong 47
Shouhang Resources S Refrigeration e Beijing
45
HJS
Real estate, gas,Shanxi
57
Jingsheng Mechanical &Electromechani Zhejiang 70
Lead Holding
TV
Fujian
\
Holitech
Touch screen ma
Shandong 49
Wanzheng Investment Highway, buildinInner Mongo
55
Buyang
Security doors, e
Zhejiang 52,
Zeus Entertainment
IT
Beijing
38
0-Film Tech
IT
Guangdong41
Jingsheng Mechanical &Electromechani Zhejiang 37
Guodu
Real estate
Zhejiang 54
Xinming
Real estate
Zhejiang 49
Yinlu Group
Beverage, machi
Fujian
57
Quanxin Cable TechnolPhotoelectric ma
Jiangsu
46,
Huaxi Hope
Agriculture, cheSichuan
65

45

45
\

66
52
51

45

0%
New
82%
New
New
5%
43%
New
0%
8%
5%
90%
82%
14%
18%
74%
New
New
0%
33%
38%
38%
New
New
New
0%
8%
New
14%
3%
34%
New
-3%
30%
77%
New
New
New
70%
56%
New
34%
New
34%

Jurassic Mining
Coal
Shaanxi
53
YLZ
IT
Fujian
50
Gpro
Petrochemical, rJiangsu
50,
Paier Luoer
Drilling engineeBeijing
62
Investments
Beijing
39,
Hu Bao
Apparel, real esJiangsu
64
Dongling
Cooking oil, realGuangdong46
TCL
Electronics
Guangdong58
Jingye
Steel
Hebei
66
Lomon
Titanium dioxid Sichuan
52,
Nine Dragon Hill
Real estate
Shanghai 53
Talkweb Information S IT
Hunan
50
Huaren PharmaceuticalPharmaceutical Shandong 56
Hongda
Metallurgical in Sichuan
66
Jingbo Holding Develo Chemicals, logisShandong 53
Dayuan
Pharmaceutical Jiangsu
\
Alibaba, Ant Financial E-commerce, finZhejiang 50
Fuchunjiang
Cable, energy Zhejiang 64
Tiantai
Real estate
Shandong 58
Fengli
Mining, steel traJiangsu
\
Tangel Publishing
Culture, publishHunan
61,
Fuzhong
IT, pharmaceutic
Jiangsu
51
YingXiong
IT
Beijing
\
Huapengfei Modern Logi
Logistics
Guangdong47
Investment
Investments
Beijing
\
Chengdu International Real estate
Sichuan
\
Dongda Mongolia King Agriculture, realInner Mongo
58
Tianyin ElectromechaniElectrical acces Jiangsu
65,
Shenli
Machinery, real Zhejiang 63
Age Gardens
Real estate
Guangdong45
Neway Valve
Valve
Jiangsu
50
Lanxum Technology
IT
Beijing
49
Mengfa
Coal
Inner Mongo
58
Donlim Kitchen
Consumer produGuangdong49
Meihua
Edible condimenHebei
53
Taiantang
Pharmaceutical Guangdong67
Canvestt environmental
Environmental pGuangdong\
Changhong TechnologyDie
Guangdong46
WKW Automotive PartsAutomobile partBeijing
51,
Ultrapower
Software
Beijing
44
Jiutai
Investment, realBeijing
\
Neway Valve
Valve
Jiangsu
55
Dragon Pipe ManufactuPipeline
Zhejiang 54
Neway Valve
Valve
Jiangsu
58

51
39

35

50

11%
New
34%
-19%
8%
New
63%
36%
-16%
0%
0%
New
27%
19%
27%
New
27%
New
New
58%
23%
New
31%
12%
New
6%
New
0%
31%
New
New
New
New
New
65%
-16%
New
New
46%
31%
52%
-3%
76%
0%

Malata
Information tec Fujian
\
Ken Holding
Power tools
Shanghai 49
Neway Valve
Valve
Jiangsu
57
Huamao
Stationery, educa
Zhejiang 70
Tiandi
Real estate
Beijing
46
Tempus Global Business
Commercialservices
Guangdong50
Akcome Science
Solar energy pr Jiangsu
41
Dongxing Aluminium Mining
Yunnan
55,
Shandong Weigao
Medical devicesShandong 64
Dahua
Real estate, conZhejiang \
Linuo
Solar, pharmaceShandong 57
Sotech Smarter
Manufacturing Guangdong53,
Zixin Pharmaceutical InPharmaceutical Jilin
\
Yimei Holding
Real estate, cheZhejiang 51,
Honz Pharmaceutical Pharmaceutical Hainan
51
Shengyun
Environmental pAnhui
51
Zhendong
Pharmaceuticals,
Shanxi
53
Ledman OptoelectronicLighting facility Guangdong47
Double Dove
Pharmaceutical,Zhejiang 61
Fufeng
Fermentation prShandong 60
Zhonggeng Group
Real estate
Fujian
50
ShengXing
Metal products Fujian
54
Continental Hope
Energy, chemical
Sichuan
70
Andong
Medical devicesTianjin
48
Tuozhong
Engineering conShanghai 65
Tianjin Modern
Real estate, tra Tianjin
\
Spearhead Integrated Other services Beijing
\
Desheng
Steel, mining Sichuan
50
Wuxin Yufu
Financial servic Guangdong\
Gongjin
Communications
Guangdong70,
Lionco
Pharmaceutical Zhejiang 45
Gongjin
Communications
Guangdong71,
Yuhuang Chemical
Petrochemicals Shandong 58
Zeus Entertainment
IT
Beijing
55
Morn Electric
Cable
Shanghai 50
Zhenge Jijin
Investments
Beijing
59
Changhai
Fiberglassproducts
Jiangsu
33
Longtu
IT
Beijing
\
Jilong Mining
Gold mining
Inner Mongo
53
Wuxin Yufu
Financial servic Guangdong\
Nanyang
Cable
Guangdong66
Yongli
Textiles, real e Zhejiang 59
Yisheng Livestock & Pou
Aquaculture,feed
Shandong 55
Tianbao Mining
Hotel
Guangdong\

54

55
48

66
\

9%
85%
54%
New
New
New
61%
61%
42%
61%
New
42%
32%
New
85%
New
0%
9%
16%
80%
44%
New
New
New
New
New
-16%
New
New
80%
-5%
24%
New
24%
New
New
9%
New
80%
New
-8%
0%
New
New

Kuka
Furniture
Zhejiang 42
Sinovel
Wind power equBeijing
52
Hikvision Digital Techn Video surveillanZhejiang 50
Mendale Hometextile Home textiles Hunan
55
Zhonglai
Solar material Jiangsu
49, 43
Binjiang
Real estate
Zhejiang 45
Hengbao
Card products Jiangsu
58
Canature
Fireplaces, WateShanghai 61
Honglu Steel Structure Manufacturing of
Anhui
41, \
CNP Pump
Pump
Zhejiang \, 52
Yuan Longping High-te Agriculture
Hunan
57
Daquan
Electrical equip Jiangsu
\
Sunleader
Electronics, aut Guangdong51, \
Jinka
Electronic produZhejiang 46
Jiajia Food
Food processingHunan
53
Binjiang
Real estate
Zhejiang 52
Hengda
Real estate
Jiangsu
\
Songz
Automotive air cShanghai 43
Shenzhen Topray Solar Solar
Guangdong57
Zhangjiagang Chemicalmachinery
Jiangsu
51
Zenith Steel
Steel, investmeJiangsu
52
Junzheng
Coal, chemicalsInner Mongo
50
Jiahua Energy
Chemicals
Zhejiang 47
Oriental Nations
CommunicationBeijing
s
49
Puyang Iron and steel Steel
Hebei
\
Huawei
Cultural entert Guangdong46
Dongzhao Changtai
Real estate, in Beijing, Ch 53
Batian
Agriculture
Guangdong55
Hollyland
Electronic produFujian
40
Bailing
Pharmaceutical Guizhou
47
Yuzhou Group
Real estate
Fujian
51, 45
Xuhui
Real estate
Shanghai 47
Kouzi Distillery
Liquor, glass
Anhui
62
Roshow Technology
ElectromagneticZhejiang 55
Tianma Bearing
Bearing
Zhejiang 53
Honglei
Copper
Zhejiang 51
Ossen
General
Shanghai 47
ChineseAll
Cultural
Beijing
40
Liyuan Precision ManufExtruded alumi Jilin
56, 55
Xian Tan
Husbandry
Shandong 53, 52
China Animal Healthca Animal HealthcaBeijing
\
Minch
Real estate
Shanghai 51
Shuanglin
Automobile partZhejiang 35
Sunrise
Automotive rim Fujian
50, \

50%
-3%
New
New
-3%
9%
29%
52%
13%
New
New
17%
17%
52%
46%
New
New
35%
New
75%
New
25%
New
New
75%
0%
9%
New
New
New
67%
New
0%

Powerlong
Real estate
Shanghai 63
SUNPEC
Oil and gas
Hong Kong 51
China Tianying
garbage power Jiangsu
47,
Zhongchao Holding
Wire, cable
Jiangsu
43
Changcheng Media
TV
Zhejiang 61,
Dongda Mongolia King Agriculture, realInner Mongo
57
Luxing
Coke chemicals Shanxi
70
SLAC
Packaging mater
Jiangsu
52
Jixin Machine
Solor equipmenJiangsu
56
Alibaba, Ant Financial E-commerce, finZhejiang 46
SZZT Electronics
Computer softwGuangdong52,
Xinghua Fortune
Steel
Hebei
63
Glodon
Software
Beijing
47
Yatai
Pharmaceuticals,
Zhejiang 64
Zhongyou Jinhong
Energy
Beijing
52
Yintai
real estate, minBeijing
\
Alibaba, Ant Financial E-commerce, finZhejiang 39
Mizuda
Textiles, real e Zhejiang 55
Goldensea EnvironmenEnvironmental pZhejiang 57,
Dayuan
Pharmaceutical Jiangsu
\
Zisun
Fiberglassproducts
Chongqing 45
Yichun
Shipping, real eJiangsu
50,
Changqing
Manufacturing Guangdong57,
GoldTel Electronical
Communications
Sichuan
54
Shenzhou
Textiles, apparelZhejiang 49
Feitian Safe
IT security
Beijing
46
Lian Tai
Real estate, infrGuangdong68
Capula Investment Ma Hedgefund
London
47
Alibaba, Ant Financial E-commerce, finZhejiang 42
Alibaba, Ant Financial E-commerce, finZhejiang 46
Maiquer
Food
Xinjiang
77
Walvax
Biopharmaceutic
Yunnan
53
Xin Shiji
Real estate, cheGuangdong50

30%

VRV software

-13%
New
75%
New
17%
17%
0%
67%

Tenwow
Food
Shanghai 57
Gosuncn
IT
Guangdong50
Vanward
Household appliGuangdong66
Zhenghai
Magnetic materiShandong 61
People's Food HoldingsMeat
Shandong 57
Boee
Real estate
Zhejiang 47
Sinolink Worldwide HolNatural gas, reaHong Kong 53
Riland
Manufacturing Guangdong52, 40

Information
security

Beijing

47
32

52

56

50
\

New
New
0%
New
New
-10%
17%
New
17%
New
-3%
New
40%
21%
New
New
59%
21%
New
0%
New
31%
-13%
New
17%
New
31%
New
New
New
70%
New
-11%
48%
0%
New
48%
55%

55%

New
36%

Idear-hanyu
Manufacturing Guangdong47
Alibaba, Ant Financial E-commerce, finZhejiang 45
Hongzhou
Real estate, yacGuangdong49
Alibaba, Ant Financial E-commerce, finZhejiang 53
Alibaba, Ant Financial E-commerce, finZhejiang 41
Huanyu
Low-voltage eleZhejiang \
Da Baihui
Tobacco, real esGuangdong41
Alibaba, Ant Financial E-commerce, finZhejiang 41
ABP
Real estate
Beijing
\
Red Phase
Meter
Fujian
85
BYD
Automobiles, mo
Guangdong49
Bros
Textiles
Zhejiang 60
Fuxing
Real estate, carHunan
63
Molong
Machinery
Shandong 75,
Saixiang Technology Radial tire
Tianjin
55
Alibaba, Ant Financial E-commerce, finZhejiang 44
Haidilao Hotpot
Restaurants
Beijing
44,
Bicheung
Pharmaceuticals,
Guizhou
68
Yilida Ventilator
Ventilator
Zhejiang 47
New United
Rail, wind poweJiangsu
\
Weiming Environment Pgarbage power Zhejiang 51
Sinocare
Medical devicesHunan
47
SpringLand
Retail
Jiangsu
57
Kingdom
Software
Guangdong52
Suzhou Electrical AppaEquipment manu
Jiangsu
64,
Yujia
Real estate
Beijing
49
Sinocare
Medical devicesHunan
50
Keyuan
Manufacturing Jiangsu
53
Straits(pingtan)develo Forestry
Fujian
61
Youngsun Intelligent Packaging equi Zhejiang 48,
Unifull
Chemical fibres Zhejiang 50
Huanghe Group
Sino-Crystal di Henan
50
Dongyuan
Sewage treatmeInner Mongo
55
Shijue, China ITS
Internet materiaBeijing
77,
Daminggong
Construction mat
Shaanxi
55
Energas
Engineering facil
Liaoning 68
Kingteller Technology Financial self-s Guangdong43
Safbon
Water treatmenShanghai 52
Petrochemicals
, energy
Eastar
Shandong 49
saving
equipment
Kingdom
Shanxi Jingang

Software
Guangdong48
Real estate, coaShanxi
51

53

37

42

51

55%
18%
57%
32%
New
57%
65%
New
New
New
-23%
10%
New
New
New
65%
43%
57%
New
New
3%
New
3%
New
10%
0%
18%
27%
6%
New
New
New
65%
-42%
New
New
New
43%
New
57%
19%
New
New
New

Corun New Energy


Battery, new enHunan
50
Daxian
IT
Liaoning 51
Midea
Home applianceGuangdong48
Jinfu
IT
Jiangsu
51, 47
Zhengzhou Sino-CrystaSino-Crystal di Henan
52
Unistrong
Satellite navigating
Beijing
equipment
50
Redco
Real estate
Guangdong52
Anoky
Chemicals
Shanghai 44, 44
Weihai Guangtai
Manufacturing Shandong 74
Kingdom
Software
Guangdong50
Pioneer Pharma
Medicine
Shanghai 52
China Chigo Air
Home applianceGuangdong51
Jialong
Food
Guangdong66
ShengXing
Metal products Fujian
47
Julong Transmission
Electricappliance
Anhui
62, 36
Lonyer Fuels
Petrochemical Shanghai 62
Keda Clean Energy
Environmental pGuangdong55
Chint
Industrial elect Zhejiang 46
Sansheng
Building materiaChongqing 52
Ningbo Gaofa
Auto parts
Zhejiang 66
Jiangnan
Cable
Jiangsu
67
OB Telecom ElectronicsSoftware
Zhejiang 47
Zhongdeng
Real estate, petShaanxi
55
Ysstech
Computer softwGuangdong44, 44
Hodoor
Real estate
Shanghai \
Fuan Pharmaceutical Pharmaceutical Chongqing 59, 31
Luxin
Packaging mater
Shanghai 49
V.GRASS
Apparel
Shanghai \
Sunowe Photovoltaic Solar
Zhejiang 48
Linewell Software
Software
Fujian
43
Yotrio
Outdoor productZhejiang 45
ZHONGHE
Textiles
Fujian
57, 34
Luolai
Household goodShanghai 57
Lenovo
IT
Beijing
51
Jinlei
Manufacturing Shandong 43
Global Infotech
Communications
Beijing
57
Phichem Material
Photoelectric ma
Shanghai 52
WuMart
Retail
Beijing
53
Gl Tech
Electrical and Henan
48
Chint
Industrial elect Zhejiang 50
Qixiang Petrochemical Chemicals
Shandong 65
Shapuaisi PharmaceuticPharmaceutical Zhejiang 64
Est Tools
Tools
Zhejiang 69
Sansheng-Hongye
Shipping, real eShanghai \

0%
New
New
New
0%
39%
New
New
0%
New
45%
New
New
-48%
New
28%
New
New
39%
45%
New
New
0%
New
New
33%
New
New
New
60%
New
0%
23%
New
New
60%
0%
New
New
New
New
New
29%
New

Golden Dragon
General
Macao
53
Pacific Quartz
Manufacturing Jiangsu
49
Bobaolon
Apparel
Guangdong37, 36
M&G Stationery
Stationery
Shanghai 48
Superior Aviation Beiji Aviation
Beijing
\
Anta
Sportswear
Fujian
\
Baofeng Energy
CommunicationBeijing
s
43
Northglass Technology Glass
Henan
57
Baoshide
Power tools
Jiangsu
50
Sunyard
Software
Zhejiang 59
Boer Power
Electric power dJiangsu
42
Houpu
Equipment manu
Sichuan
52
Tenglong
Automobile partJiangsu
55, 54
Weihua
Floor
Guangdong62, \
Wondfo Biotech
Pharmaceutical Guangdong53, 53
Hi-Target Navigation Sat-nav equipmGuangdong52, 22
Zhongrun Resources Mining, real est Shandong 55
Kondarl
Agriculture, inv Guangdong\, 55
Kelun Pharmaceutical Pharmaceutical Sichuan
53
Boer Power
Electric power dJiangsu
42
Hanwei Electronics
instruments
Henan
48, 48
Nanyang Technology Film
Zhejiang 52
Romon
Apparel
Zhejiang 66
NanFang Bearing
Bearing
Jiangsu
57
Dongfang Precision
Manufacturing Guangdong52
Wenan Steel
Steel
Hebei
\
Huadong Heavy MachinManufacturing Jiangsu
57
Yotrio
Outdoor productZhejiang 43
Yotrio
Outdoor productZhejiang 40
Xuelang Environmentalenvironmental pJiangsu
51, 44
YH Group
Transmission anGuangxi 50
My
Real estate, in Shanghai 59
Sany
Heavy machinerBeijing
56
Meichen Science
Manufacturing Shandong 38, 37
Guanghua Sci-tech
Manufacturing Guangdong69
Jiuli Hi-tech Metals
Steel pipe
Zhejiang 65
Henan Longcheng
Steel
Henan
47
Tiancheng Controls
Automobile partZhejiang 52, 52
Kangsheng
Tubular productZhejiang 54, \
Dynavolt Power TechnoManufacturing Guangdong70
Hangxiao Steel StructuBuilding materiaZhejiang 55
Allwin TelecommunicatCommunicationLiaoning 47
Dahan Holding
Steel trading, reHunan
53, \
Changshan BiochemicalPharmaceutical Hebei
68, 43

35%
New
New
3%
55%
New
New
New
New
New
New
New
41%
48%
New
New
-9%
11%
3%
35%
New
New
-16%
19%
New
0%
55%
3%
New
55%
24%
New
New
36%
0%
0%
New
-14%
15%
-25%
-54%
New
43%
30%

Erdos
Cashmere, coal,Inner Mongo
51
Water Business
Sewage treatmeBeijing
\
Yitoa Intelligent ControlIT
Guangdong47
GoerTek
IT
Shandong 42
Jinggong
Construction, e Zhejiang 60
Kingdom
Software
Guangdong49
Dajin heavy
Steel products Liaoning 48
Sha Steel
Steel
Jiangsu
\
Risen
Solar
Zhejiang 40
Letv
IT
Beijing
42
9U
Online games Shanghai 35
Changqing
Manufacturing Guangdong60
Hengyi
Chemical fibres Zhejiang 52
Deli Household Glass Manufacturing Anhui
47
Anke Biotechnology
Pharmaceutical Anhui
58
Talkweb
CommunicationHunan
50
Rongda Mining
Noble metal
Inner Mongo
61
Elec-Tech international Home applianceGuangdong51
Fushan International EnCoal
Hong Kong 55
Anta
Sportswear
Fujian
59
Sanlux
Rubber product Zhejiang 68,
Soling Industrial
Manufacturing Guangdong51
Country Garden
Real estate
Guangdong57
Tech-full
Electrical machiHeilongjian54
Center Power Tech
Manufacturing Guangdong53,
Conglin
Aluminum, ceme
Shandong 51
Beijing Lier
High-temperaturBeijing
60,
China VAST Industrial Building
Beijing
\
Tapai
Concrete
Guangdong66
Dahua Technology
Software
Zhejiang 48
Weiduoli
Retail, real estaInner Mongo
47
Wuhan Dangdai science
Pharmaceuticals,
Hubei
58
Dohia Home Textile
Home textiles Hunan
45
Eastsoft CommunicatioSoftware, integShandong 52
Qiaodan
Sportswear
Fujian
48
BBK
Electronics, inv United Stat54
Tianlong
Manufacturing Guangdong50
Linzhou Zhongji GroupSpecial machineHenan
53,
Texhong Textile
Textiles
Shanghai 47
Chuanghong
Real estate
Guangdong47
Zhongsheng
Car sales
Beijing
52
Haohai Biological
Biopharmaceutic
Shanghai \
Baotailong
Coal
Heilongjian59
Haitian
Food flavorings Guangdong\

43

52
\

53

New
New
New
0%
New
New
New
New
36%
New
36%
New
New
New
New
20%
36%
New
New
30%
New
0%
New
0%
50%
43%
0%
0%
New
43%
11%
43%
25%
30%
New
36%
20%
50%
0%
0%
30%
New
45%
45%

Tehua
Investments
Beijing
52
Star Cable
Cable
Sichuan
40
Golden Laser
Laser, 3D print Hubei
48
Sun City
Education, real Guangdong\
International Medical Medical services,
Shaanxi
59
Sha Steel
Steel
Jiangsu
\
Kangde
Real estate
Chongqing \
Chenxiang investment Solar equipmenShanghai \
Sunlord Electronics
New type electrGuangdong59
Beijing Tianli
CommunicationBeijing
s
50
Hengyi
Chemical fibres Zhejiang \
Century Huatong Autom
Automobile partZhejiang 30
Huayu
IT
Beijing
54
Dianguang Technology Antiknock devicZhejiang 75
Yutong Bus
Car manufacturHenan
61
Sanhe Textile
Textiles
Shandong 53,
CTI
IT
Guangdong72,
Shuangcheng Pharmace
Biopharmaceutic
Hainan
63,
Focused Photonics
Detecting instr Zhejiang 45
Erdos
Cashmere, coal,Inner Mongo
52
Yinghe Technology
Automation equGuangdong38,
Suntrans
Real estate, art Beijing
44
MYS
Packaging produGuangdong28
Hasee
Computers acceGuangdong49
Eve
Apparel
Beijing
46
Longliqi
Daily necessitieJiangsu
62
Yuanli
Steel, metal proZhejiang 64
Jin Chuang
Rail equipment,Jiangsu
72
Mesnac
Device softwareShandong 60
Anjubao
Electronic equipGuangdong52,
Juxing
Real estate, conZhejiang 65
Peacebird
Apparel, textilesZhejiang 48
Xinfalvdian
Aluminum, alumShandong 68
Erdos
Cashmere, coal,Inner Mongo
61
Saturday Shoes
Apparel
Guangdong52,
Erdos
Cashmere, coal,Inner Mongo
55
Freda
Pharmaceutical Shandong \
Rebecca Hair Products Manufacturing Henan
61
Sinobo
Real estate, minBeijing
\
Mingtai
Real estate
Guangdong54
Ya Tai
Real estate
Gansu
55
Ultrapower
Software
Beijing
\
Chunfeng
Equipment manu
Hebei
60
Tianguang Fire-fightin Fire-fighting
Fujian
62

29
45
35

35

51

38%
32%
New
New
New
New
New
New
New
New
21%
New
New
New
New
New
New
New
16%
26%
New
7%
New
45%
New
40%
27%
New
New
27%
27%
New
New
New
New
17%
New
8%
New
-18%
New
New
0%
40%

Xinmao Investment
Real estate, co Tianjin
61
Yaosheng
Tungsten mining,
Jiangxi
25
Yanhua Smartech
IT
Shanghai 52
Sha Steel
Steel
Jiangsu
\
Tianbao
Food
Liaoning 50
Winning Software
Software
Shanghai 52
Spearhead Integrated Other services Beijing
41
Huijie
Apparel
Guangdong52
Everfine Photo-E-Info Photoelectric ma
Zhejiang 50,
Dirui Industrial
Medical devicesJilin
52
Dongfang Electric HeatElectronic produJiangsu
71
Zhongguang Lightning Manufacturing Sichuan
37,
Ultrapower
Software
Beijing
54
SEC Electric MachineryElectric generatJiangsu
70
Boji Medical
Pharmaceutical Guangdong51,
Jchx
Mining manage Beijing
57
Qianhong Biopharma Pharmaceutical Jiangsu
62
Apple
Fragrances, flavShanghai 61
Billion Industrial
Textiles
Fujian
52
EGing Photovoltaic Tec Solar
Jiangsu
53
Guoguang
Chemurgy
Sichuan
67,
Feilong
Zinc
Yunnan
50
LingNan Landscape Real estate
Guangdong50
Simei
Media
Zhejiang 51
Hangxin Aviation TechnAirlines
Guangdong62
Orient Zirconic
Non-ferrousmetals
Guangdong50
Jinguang
Steel, nickel-ch Sichuan
52
Victory Giant Technolo Electrics
Guangdong43,
U9 game
Network game Shanghai 39
Yuexing
Real estate, ret Shanghai 53
Ruifeng steel
Steel
Hebei
53,
Suntront Technology Instruments
Henan
49
Kunming Sinobright
Retail
Yunnan
59
Sha Steel
Steel
Jiangsu
\
Shouhang Resources S Refrigeration e Beijing
40
Kingdomway
Healthcare prodFujian
48
Sha Steel
Steel
Jiangsu
\
Ensign
Citric acid, liquoShandong \
Ringpu Bio-technology Pharmaceutical Tianjin
52
Mindray
Pharmaceutical Guangdong64
Youbo Pharmaceutical Pharmaceutical Heilongjian55
Guolian Aquatic
Fisheries
Guangdong47
Kaiquan
Pumps
Shanghai 49
Kerui Steel Plate
Steel
Shandong 50

39

50

36

New
New
New
New
New
27%
-18%
New
New
12%
4%
0%
17%
0%
New
New
New
New
New
17%
17%
27%
New
New
33%
12%
New
29%
0%
New
New
New
35%
New
New
New
New
New
New
New
35%
New
New
-44%

Longxing
CommunicationHebei
s
56
Jointown
Pharmaceutical Hubei
d
58
Longquan
Cement
Shandong 56
Jointown
Pharmaceutical Hubei
d
55
3SBio
Pharmaceutical Liaoning 52
Victory
Coal, automobile
Shanxi
48
Zhaotai
Investments, rea
Beijing
64
Dali Technology
Infrared thermaZhejiang 49
Hengyi
Chemical fibres Zhejiang \
Grace Textile
Towels, underweZhejiang 62
Ronghe Group
Real estate
Guangxi 50
Xishui
Tire cords, chemShandong 57
Titan Holdings
Real estate
Shaanxi
\
Jiaming Investment
Real estate
Beijing
\
Sunline Tech
Computer softwGuangdong47
Tonze
Consumer electrGuangdong52, 53
Tianshan
Real estate
Hebei
\
Tianshan
Real estate
Hebei
\
Tianshan
Real estate
Hebei
\
Huangshanghuang
Food processingJiangxi
65
Phoenix Healthcare
Medical devicesBeijing
\
C&U
Machinery, retaiZhejiang 51
Tianshan Group
Real estate, ph Hebei
\
Jinyuan Cement
Concrete
Zhejiang \, 41
Zhongrun Investment Real estate
Shandong 35
Haoyuan Natural Gas Natural gas
Xinjiang
47
Sha Steel
Steel
Jiangsu
\
Tianyu
Coal, real estat Inner Mongo
\
Xintong
real estate, minInner Mongo
\
Culture Group Holding Ceramics
Guangdong50, 42
Protruly
Electronic equi Guangdong\
Aishida Electric
Kitchenware
Zhejiang 59
Zhongshun
Paper
Guangdong64
Southeast Space FrameBuilding materiaZhejiang 53
Originwater
Sewage treatmeBeijing
49
Wanliyang
Transmission Zhejiang 53, 52
Oriental Nations CorporCommunicationBeijing
s
45
Bluedon
Computer softwGuangdong46
Bluedon
Computer softwGuangdong59
WHWH
Investments
Zhejiang 46
IER
Investments
Guangdong48
Chaohua Technology Electronic compGuangdong50
Huijie
Apparel
Guangdong65
Truly
Flat panel displ Hong Kong \

29%
New
New
New
13%
New
New
35%
New
8%
35%
13%
0%
8%
-27%
New
New
New
New
New
New
0%
-7%
-4%
New
New
New
New
New
New
New
30%
New
0%
New
New
New
New
New
New
-7%
-4%
24%
-13%

Fenglin Wood Industry Timber processiGuangxi 71


Himile Mechanical
Manufacturing Shandong 47
Dayang
Micro-motor proGuangdong\
Fuan
Steel casting Liaoning 50
Huaji
Paper machinery
Jiangsu
\
Zeus Entertainment
IT
Beijing
\
Xinlong Electrical
Electric equipmAnhui
52
Qiya
Aluminum
Sichuan
59
Der International HomeFurniture
Jiangsu
41
Shanghai Forest ManorReal estate
Shanghai 58
Luolai
Household goodShanghai 51
Eppen Biotech
MSG, lysine
Ningxia
46
Longwen Education
Education
Beijing
\
Kunlun
Real estate, in Zhejiang 66,
Yongda Automobiles Car sales
Shanghai 49
Longji Machinery
Manufacturing Shandong 76
Dahao
Manufacturing Beijing
65
Liuzhou PharmaceuticaWholesale & reta
Guangxi 50
Prolto Supply Chain M TMT
Guangdong52
Sinodata
IT
Beijing
68
NRB Corporation
Machine parts Jiangsu
68,
Jiutai
Petrochemicals Shandong 49
Wudeli
Flour
Hebei
\
Xtep
Sportswear
Fujian
45
Longyun
Advertisement Shanghai 43
Longda
Food processingShandong 78,
Yibei
Computer softwShanghai \
Xingye
Mining
Inner Mongo
56
Lecron Energy Saving Energy saving m
Shandong 42
Ganfeng Lithium
Non-ferrous metJiangxi
48
Comfort
Medical devicesFujian
59
Kingsun
LED
Guangdong49,
Dongbao
Pharmaceutical Jilin
64
Nature Holdings
Real estate
Zhejiang 53
CHJ
Jewelry
Guangdong69
Hualu Baina
Cultural
Beijing
50
Walvax
Biopharmaceutic
Yunnan
46
Hansen PharmaceuticalPharmaceutical Hunan
55
Dasheng
Agriculture
Guangdong45
Hengxin Mobile
TMT
Hebei
52
Haichang
Petrochemical tra
Liaoning 51
Xinpeng
Installation kit Shanghai 34
Holley
Pharmaceutical,Zhejiang 55
Winsway Coking Coal Coal
Hong Kong 51

38

53

40

New
New
0%
30%
-37%
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
-26%
New
New
New
New
0%
New
New
New
New
New
New
9%
0%
14%
9%
New
New
19%
-7%
New
25%
4%
New
19%
New
-11%
New
-17%

Qing Shui Yuan


Chemicals
Henan
50
Huarui
Wind power equBeijing
60
Peak
Sportswear
Fujian
60
Hengxing
Real estate, in Guangdong\
Landing
Real estate
Anhui
44, 36
Jingfeng Pharmaceutical
Pharmaceutical Shanghai 63
Ourpalm
Online games Beijing
40
Chunxing Precision MecSteel
Hebei
\
Kedi
Food
Henan
60
Fangsheng PharmaceutiPharmaceutical Hunan
41
Pulike
Bioengineering Henan
51
IDG Capital Partners Ventureinvestment
United Stat\
P&S Information Techn Electronic compHubei
46
QuMei
Manufacturing Beijing
51
QuMei
Manufacturing Beijing
50
CSC
Real estate
Guangdong63
IDG Capital Partners Ventureinvestment
United Stat58
Comfort Science
Medical devicesFujian
46
Sinodata
IT
Beijing
69
Philisense
CommunicationBeijing
s
44
Zengs'
Aluminum, alumShanghai 70
Sanjiang Shopping Clu Retail
Zhejiang 64
Infogem Technologies Computer softwGuangdong51
Originwater
Sewage treatmeBeijing
51
Guomin Investment
Real estate
Tianjin
\
Longjin PharmaceuticalPharmaceutical Yunnan
63
CDH
Investments
Beijing
\
Jilin Zhengye
Pig breeding and
Jilin
62
Richwood
Real estate
Guangdong52
Minghua
Real estate, ph Liaoning \
Henan Jianye
Real estate
Henan
65
Xinzhu
Bridge construcSichuan
54
Alibaba, Ant Financial E-commerce, finZhejiang 43
Yongkai
Sugar, real estaGuangxi 49
Li-ning
Sportswear, invBeijing
\
Infogem
Computer softwGuangdong45
Yuandong
Investments, enHong Kong 52
Danbond Technology High-tech produGuangdong64
Chaohua Technology Electronic compGuangdong52
Blackcow Food
Food
Guangdong53
CANUDIL
Apparel
Guangdong47
Sanmu
Chemicals, coppJiangsu
64
Skyray Instrument
Chemical instr Jiangsu
53, 44
Electric Equipment
Electronics, rolaJiangsu
55

New
-24%
New
4%
-7%
New
New

Haoyun Security Techno


IT
Guangdong51
Weiqian Noodle
Restaurants
Shanghai 59
Alibaba, Ant Financial E-commerce, finZhejiang 37
Fulida
Textiles, electricZhejiang 52
Hongsheng
Coal
Shanxi
\
Yoke Technology
Chemical materiJiangsu
67
Wanxi
PharmaceuticalsHenan
64

New

Taier Heavy Industry

New
New
New
New
0%
New
14%
New

Blue Ridge China


Investments
Beijing
Lionco
Pharmaceutical Zhejiang
Century Huatong Autom
Automobile partZhejiang
Water Business Doctor Sewage treatmeBeijing
Quanshun Group
Real estate, fin Fujian
Alibaba, Ant Financial E-commerce, finZhejiang
Kaier
Enamel
Zhejiang
Tianrun Crankshaft
Manufacturing Shandong

25%
New
9%
9%
0%
New
New
New
New
0%
New
25%
New
New
-7%
New
25%
-40%
25%
25%
New
New
25%
New
New
0%
New

Kingdee
Financial softwaGuangdong52
Tapai
Concrete
Guangdong60
Lerthai
Real estate
Hebei
50
yangyuan
Drinks
Hebei
50
My
Real estate, in Shanghai 58
Shengyang Science And
Cable
Zhejiang 56
Dongcheng BiochemicaPharmaceutical Shandong 54
Alibaba, Ant Financial E-commerce, finZhejiang 41
Tapai
Concrete
Guangdong52
Aimer
Underwear
Beijing
\
TBEA
Electric equipmXinjiang
53
Yisheng PharmaceuticalPharmaceutical Jilin
59
Hesheng Special MateriElectronic materJiangsu
51
Jincheng Pharmaceutica
Pharmaceutical Shandong 66, 39
Kangda
Sewage treatmeChongqing \
Sumavision Technologies
IT
Beijing
51
Sany
Heavy machinerBeijing
53
Sino Geophysical
Oil
Beijing
50
People's Food HoldingsMeat
Shandong 65
People's Food HoldingsMeat
Shandong 62
Geeya Technology
Manufacturing Sichuan
47
Chongqing
IT
Chongqing 41
Senda
Shoes
Jiangsu
66
Bawang
Common producGuangdong\, 50
Comix Group
Stationery
Guangdong43
Huaye Steel
Steel trade
Shanghai 44
Hailide
Chemical fiber Zhejiang 60

Heavy industry Anhui

51
44
47
44
\
\
48
49, 48
67

-20%
20%
New
4%
New
0%
New
New
New
New
0%
New
New
New
New
14%
New
-4%
New
0%
0%
4%
New
New
New
New
14%
-4%
New
New
20%
9%
0%
4%
New
New
New
-25%
New
New
New
New
New
-4%

Xingguang
Coal
Inner Mongo
51
New China Dragon Mo Molybdenum miLiaoning 61,
GQY
TMT
Zhejiang 65,
LAD
Gas, apparel, reJiangsu
\
Wellhope Agri-Tech JoinFodder
Liaoning 52
Hengfeng Rubber & Plas
Tires, rubber
Shandong 60
Sanju Environmental PrEnvironmental pBeijing
53
Unilumin
LED
Guangdong41
ShengXing
Metal products Fujian
56
Das Intellitech
Information facilGuangdong52
MEC
Coal
Hong Kong 51
Wenfeng Iron and steelSteel
Hebei
52
Xinguodu
Electronics
Guangdong48
9U
Online games Shanghai \
Yuandong Drive Shaft ElectromechanicHenan
59,
Jintian Copper
Copper, trade Zhejiang 58,
Xianfeng New Material Composites
Zhejiang 45,
Baibuting
Real estate, shi Hubei
61
Scimee Sci.& Tech
environmental pSichuan
51
JNC
Liquor
Sichuan
66
Wisdom-china
Entertainment, tBeijing
\
Huacheng
Construction, reZhejiang 58
Innover Technology
Manufacturing Zhejiang 69
Donly
Transmission e Zhejiang 52,
Zhongxing Bio-technol Ediblemushrooms
Gansu
41
Kennede
Manufacturing Guangdong45,
Dayu Water-saving
Agriculture, fo Gansu
51
Huaze Cobalt & Nickel Mine, machiner Sichuan
30
Yinjiang
IT
Zhejiang 48,
Humon
Non-ferrous metShandong 65
distinctclinic
Real estate
Hebei
\
Landbridge
Petrochemicals,Shandong 52
Ai Yaya
Accessories retaGuangdong35
Goldenport holdings, IliCar park, furnituBeijing
55,
Sunlight Machinery
Manufacturing Liaoning 69,
Longma EnvironmentalEnvironmental pFujian
52
Boomsense
IT
Beijing
45,
Yitai
Coal
Inner Mongo
72
Edifier Technology
Stereo equipmeGuangdong48
MIG Technology
IT
Guangdong44
JD Capital
Investments
Beijing
\
Youzu
Online games Shanghai 33
Huayou Cobalt
Non-ferrousmetals
Zhejiang 54
Changping
Steel, coal
Shanxi
62

50
53

52
\
42

50
43

42

53
38
42

New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
0%
New
-15%
New
New
0%
New
New
15%
New
0%
New
New
New
New
New
0%
New
10%
New
5%
New
15%
New
5%
New
New
New
10%
New
5%
New
New
New

Yongxuan
Investments
Shanghai 48
Hwa Create
CommunicationBeijing
s
48
Huana Bailu
Cultural
Beijing
46
Wenke Landscape
Real estate
Guangdong46,
Mason Technologies
LED
Guangdong58
Originwater
Sewage treatmeBeijing
52
Nanxing
Manufacturing Guangdong50,
Sha Steel
Steel
Jiangsu
\
Kelun Pharmaceutical Pharmaceutical Sichuan
41
Zhongyou Tipo
Investments
Beijing
56
Mingguan
Hotels, real estaGuangdong71
TDG Holding
Electronic materZhejiang 52,
Country Garden
Real estate
Guangdong66
Interact Technology
CommunicationBeijing
s
51
Truking Technology
Car manufacturHunan
52
Cnstarch
Food, steel, realShandong 52
Guoen
Plastic
Shandong 46,
Beilu
Pharmaceutical Beijing
60
Hotision & Monsod Drou
Agriculture
Inner Mongo
46
Dahao
Manufacturing Beijing
62
Kanion Pharmaceutical Pharmaceutical Jiangsu
56
Dayang
Micro-motor proGuangdong52
Tinci Materials
Manufacturing Guangdong51
Shenglu Telecommunica
TMT
Guangdong50
Fuhuang
Steel, food
Anhui
55
Weidai
IT
Zhejiang 35
Bosai Minerals
Mining
Chongqing 51
Anne Corporation LimitPaper products Fujian
53,
Deer Valley
Investments, rea
Shanghai 61
Bode Energy EquipmenEquipment manu
Shaanxi
58,
Qi Xing
Aluminum, electShandong 58
Joyoung
Consumer produShanghai 45
Xin Nanfang
Real Estate, Ph Guangdong57
Changbao Steeltube Steel tube
Jiangsu
51
Jingui Silver Industry Silver
Hunan
53,
Letv
IT
Beijing
\
Baosi Energy EquipmenCompressor
Zhejiang 51,
Hongfeng Electrical All Alloy material Zhejiang 46,
Renren
Social network Beijing
46
Boshi
Automation equHeilongjian49
Tehong
Coal
Inner Mongo
\
Liantronics
LED
Guangdong\
CNCR-IT
IT
Zhejiang 43
Delixi
Industrial electrZhejiang \

39

36

34

49
57

45
37
49

0%
New
New
10%
0%
New
New
-8%
10%
New
New
10%
New
-8%
10%
New
-15%
New
New
New
New
New
New
New
New
New
5%
New
New
10%
New
0%
New
New
New
New
New
0%
New
New
New
0%
New
New

Letv
IT
Beijing
42
Letv
IT
Beijing
47
Sha Steel
Steel
Jiangsu
\
Fuma Food Group
Food, finance Fujian
49
Gushen Biological TechSoybean procesShandong 55,
Hongli Opto-Electronic Electronic devicGuangdong42
CNNC Hua Yuan TitaniuChemicals
Gansu
46
Binhai Zhe TradespeoplReal estate
Tianjin
46
Judian
Mining
Beijing
\
Hanwang
IT
Beijing
62,
Hongli Opto-Electronic Electronic devicGuangdong68
Jiangnan Industrial
Metallurgical, c Jiangsu
59
Kelin Environmental ProEnvironmental pJiangsu
58
Country Garden
Real estate
Guangdong60
Hongyun
Real estate, retaLiaoning 46
Cosmos Group
Real estate
Zhejiang 66,
Tibet Spring 5100
Mineral water Beijing
52
China High Speed Rail Manufacturing Guangdong52
engxing Science & Tec Steel wine, metHenan
53
Boway Alloy Material Alloy material Zhejiang 54
La Chapelle
Apparel
Shanghai 43
Hi-tech Control
Industrial automShanghai 49
GEM
Stationery
Guangdong49,
Sha Steel
Steel
Jiangsu
\
Newcapec
IT
Henan
51
Oriental Material
Logistics equip Shanxi
79
Enqing
Apparel, invest Guangdong59,
Hedy Holding
Computer
Guangdong56,
Changqing AgrochemicPesticides, chemJiangsu
55
Coship Electronics
Electronics, sof Guangdong52
Jasan Holding Group Textiles
Zhejiang 52
Linfeng
Investments
Beijing
49
Dongbai Group
Retail
Fujian
\
HopeRun Software
Computer softwJiangsu
48
Beihai Gofar Marine BioBiology
Guangxi \
Weiming Environment Pgarbage power Zhejiang 53
Yunsheng
Motor manufactZhejiang 67
Mengtai
Coal
Inner Mongo
56
Boton Technology
Rubber product Jiangsu
55
Rainbow Fine ChemicalEnvironmental pGuangdong51,
Top Resource ConservaEnvironmental pBeijing
45
StarNeto Technology Inertial technol Beijing
55
Noblelift
Manufacturing Zhejiang 63
Sha Steel
Steel
Jiangsu
\

34

56

33

56

51
\

51

New
New
New
New
0%
-9%
New
New
New
0%
New
New
0%
New
New
New
-22%
0%
New
New
New
5%
-5%
5%
New
5%
New
New
0%
0%
New
New
New
-22%
5%
5%
New
0%
-40%
New
New
New
New
New

Sunward Intelligent
manufacturing Hunan
69
CDH
Investments
Beijing
44
Grand Agriseeds TechnAgriculture
Hainan
51
SJEC
Elevators
Jiangsu
69,
Mingzhu International Furniture, real eShaanxi
71
Hengshi Mining
Mining
Hebei
51
Songfa
Ceramics
Guangdong54
IDG Capital Partners Investments
United States
Yango
Real estate
Fujian
\
Jiuzhou Investment
Real estate, in Jiangsu
61
Sinodata
IT
Beijing
\
Jingxin Pharmaceutical Pharmaceutical Zhejiang 53
Shanlu
Coal, solar
Inner Mongo
\
Oriental Times Media Instruments, intGuangxi 66
Highsun Yongye
Commercial realGuangdong50
Nsfocus
CommunicationBeijing
s
48
Wuzhou International Commercial realJiangsu
46
Shengtai
Tires
Shandong \
Maker Biotechnology Pharmaceutical Sichuan
52
JPMF Guangdong
Manufacturing Guangdong62
Yanggu Huatai
Chemical manufShandong 53
Xinlang Sinoer
Apparel
Shandong 51
Baiyilong
Real estate, fla Liaoning \
Wantong Petroleum & Petrochemicals Shandong \
Uroica
Manufacturing Shandong 67
Wantong Petroleum & Petrochemicals Shandong 50
CDH
Investments
Beijing
Hwa Create
Communications
Beijing
50
Luqing
Petrochemicals Shandong 48,
Xiwang Sugar
Food, steel
Shandong 65,
CDH
Investments
Beijing
Huace Film & TV
Television & med
Zhejiang 61
Metalforming Machine T
Heavy machinerAnhui
48
Xingyao
Real estate
Yunnan
\
Yaoming
Entertainment Shanghai 35
Minghua
Coal
Inner Mongo
38
Failong Crystal TechnolElectronics
Guangdong63
Dalian Greater
Construction, reLiaoning 62
New United
Rail, wind poweJiangsu
\
Jiangxi Hengda Hi-Tech Chemical produc
Jiangxi
53
Qunaer
E-commerce
Beijing
\
Renaissance
Finance
Beijing
Mould & Plastic TechnoAutomobile partJiangsu
71,
Philisense
CommunicationBeijing
s
61

44

46
32

46

New
0%
New
-33%
New
0%
New
New
New
New
New
0%
New
New
New
New
New
New
0%
0%
New
-9%
0%
New
New
New
0%
0%
New
0%
New
New
New
-57%
-49%
0%
0%
New
0%
0%
New
-5%
-13%
New

Kemen Noodle ManufacFood


Hunan
63
Renhe
Retail, real estaSichuan
\
BlueFocus CommunicatCulture communi
Beijing
53
Huiren
Pharmaceutical,Jiangxi
53
TBEA
Electric equipmXinjiang
57
Wuyang Construction Construction, reZhejiang 49
Sinovel Wind Group
Wind power equBeijing
\
Tianbao Heavy
Manufacturing Sichuan
65
Yiren Yiben
Computers
Beijing
42
Jikai
Manufacturing Hebei
51
Wantong
Real estate
Beijing
55
Xingpai
Real estate, pooBeijing
64
Dirui Industrial
Medical devicesJilin
55, 44
Donlim Kitchen
Consumer produGuangdong47
Chenxiang investment Solar equipmenShanghai \
Maker Biotechnology Pharmaceutical Sichuan
51
Hi-tech Control
Industrial automShanghai 51, \
Weixing
Cashmere
Inner Mongo
57
Maike Holdings
Non-ferrous metShaanxi
\
Dijing
Real estate
Guangdong54
Huasi
Pelt
Hebei
66
Selen Science
Organic polymerGuangdong46
Jiarong
Supermarket chGuangdong\
Xinlian Electronics
Electronic equi Jiangsu
55
Eastsoft CommunicatioTechnology servShandong 54
Visual China
IT
Beijing
\
Himin Solar Energy
Solar
Shandong 57
Sunrise
Real estate, inf Guangdong51
Xilong Chemical
Chemical
Guangdong64
Sanhe
Auto repair & ret
Sichuan
57
Tuozhogn
Engineering conShanghai 43
China Western Power Manufacturing Sichuan
51
Shanxi Antai
Coal, chemicalsShanxi
70
Yinche
Automobile mark
Beijing
\
Zhongsheng
Car sales
Beijing
51
StarNeto Technology Inertial technol Beijing
44
Zhuhai Zhongyoutaxin Petrochemical
L
Guangdong\
Zhongqingbao
Computer softwGuangdong48, 50
Aika
Real estate
Shanghai 58
Yuyang
Taxi, real estateBeijing
48
Net263
IT
Beijing
50
Strong
Food
Guangdong48
Jin Yi
Cinema chain, rGuangdong61
Simon
Coal, real estat Inner Mongo
61

-13%
New
New
New
New
0%
New
New
New
New
-50%
0%
New
New
0%
New
New
New
New
0%
New
New
-13%
New
New
New
New
-9%
New
New
New
New
New
New
-5%
0%
New
0%
New
New
New
-5%
New
New

CSC
Real estate
Guangdong59
Guanfu
Ceramics, real eFujian
68
Chint
Industrial elect Zhejiang 53
Yongxing Investment Investment, realBeijing
\
Esun Display
Other services Guangdong60
Shilin
Home furniture Jciangsu
\
Lenovo
IT
Beijing
71
Vanward
Household appliGuangdong59
Liba
Industrial materJiangsu
59,
Jiangsu Sanyou
Textiles
Jiangsu
46
Biostime
Infant nutrition Guangdong51
Jinhui
Copper
Jiangsu
42
Hifuture Electric
Electronic, cableGuangdong60
Sihuan Pharm
Pharmaceutical Beijing
\
Mingguan
Hotels, real estaGuangdong\
Tapai
Concrete
Guangdong44
Langyuan
Fruit, vegetable Shandong 62,
Lummy
Pharmaceutical Chongqing 47
Robot
Automation equLiaoning 54
NorthStar
Real estate, re Yunnan
\
Dowstone Technology Manufacturing Guangdong47
Chuangjia
Investment
Xinjiang
\
Sanhe Hopefull Grain &Food
Beijing
58
TungKong
Printing
Shandong 69
Minhe
husbandry
Shandong 47,
Yimikang
Manufacturing Sichuan
55,
Hengtong
Building materiaBeijing
56
Tianue
Coal
Jiangsu
\
Maker Biotechnology Pharmaceutical Sichuan
51
Jinhe
Bio additive
Inner Mongo
63,
Sany
Heavy machinerBeijing
44
Zhongnan Heavy IndustPipe equipmentJiangsu
\
Glodon
Software
Beijing
52
Kunlun Tech
IT
Beijing
36
Hejun
Consulting, inv Beijing
49
Jiajiayue
Retail
Shandong 60
Eastsoft CommunicatioTechnology servShandong 55
Huaze Cobalt & Nickel Mine, machiner Sichuan
34
Sunwoda
Manufacturing Guangdong40
Teamsun Technology IT
Beijing
49
Boshi
Automation equHeilongjian81
Zhongcheng Holding Construction, reZhejiang 66
Haode
Real estate
Guangdong63
Sinosun Technology
Computer softwGuangdong52

34

36

44
53

60

New
New
New
New
0%
New
New
New
New
0%
0%
-43%
0%
New
New
-60%
New
0%
0%
New
New
New
New
New
-31%
0%
New
New
New
New
0%
New
New
New
New
New
New
0%
New
New
New
New
New
New

Leejun
Cement, manufa
Sichuan
49
Chint
Industrial elect Zhejiang 50
BlueFocus CommunicatCultural commun
Beijing
50
Orient Wires & Cables Cable
Zhejiang 56,
Isea
Real estate
Guangdong\
Chuanhua
Chemical, agricu
Zhejiang 80
Liaison Interactive
IT
Zhejiang 45
Zhongzhu
Real estate, ph Guangdong50
BlueFocus CommunicatCultural commun
Beijing
53
Minsheng Energy
Energy, real estChongqing 60
Derui Enterprise
Education, real Sichuan
\
Jiatai
Chemicals
Hong Kong 54
Juli
Rigging, energyHebei
50
Chengqi
Real estate
Guangdong56
Shirble Department StoRetail, hotel
Guangdong52
Tiandi
Real estate, muJiangsu
54
Mingfang
Steel
Hebei
50
Jian Libao
Food and beverGuangdong\
Sunshine100
Real estate
Beijing
51
Sany
Heavy machinerBeijing
52
Hithink RoyalFlush Inf Software
Zhejiang 44
New Horizon
Investments
Hong Kong 44
Loften
Manufacturing Shandong 43
China Metal Resources Metal
U
Sichuan
50
Dangdang
E-retail
Beijing
50,
Xingle
Wire, cable
Zhejiang 52
Bairun
Fragrances, flavShanghai 52
Sanpower
IT retailer, real Jiangsu
32
Trust & Far TechnologyIT
Beijing
53
Huapeng Glass
Glass-making Shandong 62,
Guangfu
Steel
Shandong 60
Tong Oil Tools
Technical servicShaanxi
45
Vanfund Urban
Real estate, ph Beijing
41
Peacebird
Apparel, textilesZhejiang \
Lead Eastern InvestmeReal estate, ph Beijing
53
Anjubao
Electronic equipGuangdong49
Dianping
Life informationShanghai 43
Xiaokang Holdings
Cars, automobile
Chongqing 52
Ele
Online order pl Shanghai \
Boshi
Automation equHeilongjian50
Miteno
Communications
Beijing
52
Jinlihua Electric
Electrics
Zhejiang 51,
Hony Capital
Investments, rea
Beijing
52
BlueFocus CommunicatCultural commun
Beijing
45

55

51

37

29

0%
-13%
New
New
New

Jincheng
Lenovo
Jianxin Chemical
Dinglong Chemical
Dinglong Chemical

Petrochemicals
IT
Chemicals
Chemicals
Chemicals

Shandong
Beijing
Hebei
Hubei
Hubei

61
53
59
52
48

Hurun Rich List 2015


For the full list, see www.hurun.net

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
10

1
-1
0
1
5
1
-1
16
2
9
-2

Wang Jianlin & family


Ma Yun & family
Zong Qinghou & family
Ma Huateng
Lei Jun
Yan Hao & family
Li Yanhong & Ma Dongmin
Lu Zhiqiang & family
Zhang Jindong
Lu Guanqiu & family
Yan Bin

Chang
Wealth e in
Wealt
US$m
h
34,400 52%
22,700 -3%
21,100 8%
18,800 11%
14,400 104%
14,200 7%
13,300 -19%
13,000 137%
12,700 84%
10,200 65%
10,200 8%

12
13
13
15
16
17
17
19
20
21
21
21
24
25
25
25
28
29
30
31
32
33
33
33
36
37
37

-9
3
2
-1
7
15
New
-2
-9
91
19
102
8
26
5
13
-19
-9
-19
-10
-10
-9
-4
3
-8
0
206

Li Hejun
He Xiangjian & He Jianfeng
Xu Jiayin
Wang Wenyin & Liu Jiehong
Ding Lei
Guo Guangchang
Zhou Qunfei & Zheng Junlong
Chen Lihua
Zhang Shiping & family
Wang Jing
Wang Wenxue
Zheng Yuewen
Zhou Jianping & family
Jia Yueting
Liu Yonghao & family
Sun Guangxin
Liu Qiangdong
Liu Yongxing & family
Yang Huiyan
Zhang Zhidong
Wei Jianjun & Hang Xuejuan
Li Jinyuan
Liang Wengen
Shi Yuzhu & family
Wang Chuanfu
Huang Wei & Li Ping
Wang Guangxi & Guo Tianshu

9,800
9,400
9,400
8,600
8,000
7,800
7,800
7,700
7,600
7,500
7,500
7,500
7,200
7,000
7,000
7,000
6,950
6,600
6,300
6,200
6,100
5,900
5,900
5,900
5,860
5,800
5,800

Chan
Rank ge in Name
Rank

-50%
46%
43%
28%
44%
79%
New
24%
10%
269%
118%
284%
64%
137%
55%
91%
-16%
11%
-8%
5%
5%
9%
27%
55%
21%
54%
374%

37
40
41
42
43
44
45
45
47
48
49
49
49
49
53
53
55
55
57
57
57
60
60
62
62
62
65
65
65
65
69
70
70
70
70
74
75
75
75
75
79
79
79
79

24
34
-24
-16
35
39
-2
-19
43
91
29
-1
-17
-1
354
479
57
-4
-10
66
0
347
-25
21
-32
68
184
74
99
296
-30
30
139
489
20
86
-32
484
-24
-1
4
-36
68
60

Yuan Yafei
Fang Wei
Xu Rongmao & family
Lyu Xiangyang & Zhang Changhong
Lin Xiucheng & Lin Zhiqiang
Yu Yong
Gong Hongjia & Chen Chunmei
Zhu Yicai & Wu Xueqin
Ma Xingtian & family
Du Jiangtao & Hao Hong
Che Jianxing
Chen Jianhua
Wang Yusuo & Zhao Baoju
Zhu Mengyi & family
Qi Shi & family
Zhou Guohui
Li Zhongchu & family
Wei Shaojun & family
Chen Fashu
Geng Jianming & Yang Xiaoqing
Qiu Guanghe & family
Wang Junjin & family
Wu Yajun & family
Pang Kang
Zhang Yin
Zhou Chengjian & family
Su Weizhong
Sun Xishuang
Wang Wenjing
Zhou Xiaoguang & Yu Yunxin
Jiang Bin & Hu Shuangmei
Cai Dongqing & family
Huang Qisen
Liu Xiaodong
Luo Shaoyu & Zhao Jiehong
Xiong Xuqiang
Jiang Zhaobai
Li Yong
Xiao Jianhua & Zhou Hongwen
Ye Chenghai & Liao Qingqing
Feng Hailiang
Li Shufu & Li Xingxing
Wang Wenbiao
Wang Changtian & Du Yinglian

5,800
5,600
5,500
5,400
5,300
5,200
5,000
5,000
4,800
4,770
4,700
4,700
4,700
4,700
4,500
4,500
4,400
4,400
4,300
4,300
4,300
4,200
4,200
4,100
4,100
4,100
4,060
4,060
4,060
4,060
4,000
3,900
3,900
3,900
3,900
3,800
3,750
3,750
3,750
3,750
3,700
3,700
3,700
3,700

111%
132%
-13%
10%
127%
128%
49%
2%
121%
165%
100%
50%
7%
50%
480%
590%
115%
47%
34%
120%
49%
440%
4%
83%
-9%
121%
247%
126%
160%
356%
13%
85%
194%
525%
85%
133%
12%
500%
26%
55%
62%
9%
114%
104%

83
83
83
83
87
87
87
87
91
92
92
92
92
92
92
98
98
98
101
101
101
101
101
101
107
108
108
108
108
108
108
108
108
116
116
116
116
120
120
120
120
120
120
120

64
56
-43
17
-36
25
13
New
9
68
653
-24
-2
85
8
14
90
151
-1
747
-58
11
-40
New
-67
-40
-50
39
58
216
299
15
-47
-43
-4
14
-55
-37
-20
1036
46
162
-37
-30

Fu Jun
He Qiaonv & Tang Kai
Huang Rulun
Sun Piaoyang & Zhong Huijuan
Huang Guangyu & family
Ma Jianrong & family
Shen Wenrong
Wang Tao
Fu Liquan & Chen Ailing
Jiang Wei & family
Ke Zunhong & family
Lin Yi
Miao Shouliang
Shuai Tangwen & Cao Zaiyun
Xue Xiangdong & family
Ou Zongrong
Qin Yinglin & Qian Ying
Zhang Guiping & Zhang Kangli
Chen Jinxia
Luo Yuping
Pan Zhengmin & Wu Chunyuan
Que Wenbin
Shen Guojun
Zhou Yahui & Li Qiong
Pan Shiyi & Zhang Xin
Chen Tianqiao & Lo Qianqian
Du Shuanghua
Li Shuirong
Liang Xinjun
Lin Tianfu
Liu Shaoxi & family
Sun Jimu & Sun Xiang
Sun Shoukuan & family
Du Sha & family
Liang Qingde
Xu Jingren
Zhang Zhixiang
Li Li & Li Tan
Liu Yiqian
Wu Gang
Zan Shengda
Zhang Changhong
Zhao Buchang & Zhao Tao
Zhu Gongshan

3,600
3,600
3,600
3,600
3,400
3,400
3,400
3,400
3,360
3,300
3,300
3,300
3,300
3,300
3,300
3,200
3,200
3,200
3,100
3,100
3,100
3,100
3,100
3,100
3,000
2,970
2,970
2,970
2,970
2,970
2,970
2,970
2,970
2,900
2,900
2,900
2,900
2,800
2,800
2,800
2,800
2,800
2,800
2,800

109%
100%
5%
70%
16%
69%
63%
New
59%
100%
577%
24%
50%
121%
56%
58%
128%
173%
48%
614%
-7%
54%
14%
New
-11%
12%
6%
73%
90%
217%
280%
52%
9%
16%
42%
54%
6%
24%
33%
800%
80%
165%
24%
29%

120
120
129
129
129
129
133
133
133
133
133
133
133
133
133
133
133
133
145
145
145
145
145
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
162
162
162
162
162
167
167
167
167

-8
New
-71
-78
New
-71
149
73
1023
-59
180
76
-33
-55
-33
-72
-65
17
245
-55
21
New
-84
-20
-72
-11
76
-27
-3
440
-67
-38
27
-3
114
385
4
47
New
15
-1
35
-20
-44

Zhu Xingliang & family


Zhuang Min
Cai Kui & family
Chen Zhuolin & family
Ni Zugen & family
Shi Wenbo
An Kang & family
Chen Bang
Gao Tianguo
Guo Wengui & family
He Zhenggang
Huang Li & family
Huang Maoru & Zhang Jin
Shao Zhongyi
Wen Yibo & Zhang Huiming
Xu Lianjie
Zhang Hongwei
Zhang Lei
Zeng Hao & Yu Xin
Liu Hanyuan & Guan Yamei
Ou Zonghong & Xu Lixiang
Tu Guoshen
Xue Guanglin
Cao Long Xiang & family
Chen Hongtian & Yao Lini
Chen Hongdao
Chen Rong & family
Dou Zhenggang
Lou Zhongfu & family
Ma Hong & Huang Xiaoxuan
Song Zuowen & family
Xie Bing & Zheng Xiangling
Xie Shihuang
Yin Mingshan
Yu Huijiao & Zhang Xiaojuan
Fang Tonghua & family
Fu MeiCheng
Pan Weiming
Sun Qinghuan
Tu Jianhua
Cui Genliang & Cui Wei
Ding Xinxin & Zhang Xingjuan
Jiang Nanchun
Jiang Rensheng & family

2,800
2,800
2,700
2,700
2,700
2,700
2,660
2,660
2,660
2,660
2,660
2,660
2,660
2,660
2,660
2,660
2,660
2,660
2,600
2,600
2,600
2,600
2,600
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,400
2,400
2,400
2,400
2,400
2,300
2,300
2,300
2,300

38%
New
-3%
-8%
New
-3%
150%
95%
750%
10%
174%
100%
26%
13%
26%
-3%
0%
13%
206%
18%
65%
New
-6%
33%
7%
39%
100%
28%
45%
310%
10%
23%
68%
45%
129%
278%
55%
82%
New
63%
50%
70%
36%
20%

167
167
167
167
167
167
177
177
177
177
177
177
177
177
177
177
177
188
188
188
188
188
188
188
188
188
188
188
188
188
188
188
188
188
188
206
206
206
206
206
206
206
206
206

-37
194
-7
-77
-55
59
0
130
130
-54
-77
11
-87
72
230
-54
-105
New
21
660
-41
-22
-58
21
0
-41
219
21
38
93
New
-41
-11
359
-76
1
-116
236
-94
-116
950
700
400
-40

Xie Zhikun & family


Tian Ming
Wu Guangming & Wu Qun
Xu Yu & Li Shanhu
Zhang Zhongneng & Guo Meilan
Zhu Baoguo & famiy
Dai Yongge & family
Huang Qiaoling & family
Li Rucheng
Liang Yunchao & family
Lin Li
Liu Baolin
Ni Zhaoxing & family
Pu Zhongjie & Zhang Yue'e
Wang Qicheng & Wu Yan
Yang Keng
Zhu Linyao
Ge Weidong
Huo Qinghua & family
Li Fuchao
Li Hua & family
Li Yihai
Li Zhe
Lin Jianhua & Zhang Hong
Liu Zhiqiang & Zhai Meiqing
Miao Hangen
Qi Jinxing & Qi Jiaqi
Ruan Shuilong & family
Wang Zhongjun
Wu Liangding & family
Xu Xiang & family
Yang Kai
Zhou Yaoting & family
Zhou Yifeng
Zhou Zerong
Cao Kejian
Che Fengsheng
Feng Huanpei & Fan Zhaoxia
Huang Shizai & family
Huang Wenzai
Huang Xiaojie
Huang Zhuangmian
Jin Shaoping & family
Wang Junmin

2,300
2,300
2,300
2,300
2,300
2,300
2,270
2,270
2,270
2,270
2,270
2,270
2,270
2,270
2,270
2,270
2,270
2,200
2,200
2,200
2,200
2,200
2,200
2,200
2,200
2,200
2,200
2,200
2,200
2,200
2,200
2,200
2,200
2,200
2,200
2,100
2,100
2,100
2,100
2,100
2,100
2,100
2,100
2,100

25%
163%
43%
7%
15%
88%
53%
130%
130%
16%
7%
61%
4%
93%
190%
16%
-12%
New
65%
400%
27%
40%
17%
65%
56%
27%
180%
65%
75%
103%
New
27%
47%
241%
8%
57%
-4%
181%
4%
-4%
575%
419%
255%
35%

206
206
206
206
206
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
231
231
231
231
231
231
231
231
231
231
231
231
243
243
243
243
243
243
243
243
243
243
243
243
243
243
243
243

84
20
512
42
New
New
-32
181
-90
New
4
251
-159
85
-18
6
New
414
744
59
-29
-65
-84
240
32
82
18
644
304
81
-56
-36
-17
39
-175
-96
131
-34
-34
502
402
199
New
-34

Wang Yonghong
Xiu Laigui & Li Yanhua
Xu Guanju
Yan Zhi
Yi Zhen
Shan Xiangshuang
Lin Dingqiang
Lu Chuping & Peng Hui
Wang Wenliang
Wang Zhenghua & Wang Yi
Wen Jianping
Zhang Desheng
Zheng Jianming
Zhou Yunjie
Zhu Jiman & Bai Lihui
Zuo Zongshen & family
Bu Yang
Chen Jingsong & Tong Jie
Geng Diangen
Liu jianmin & Wang ai qin
Liu Changqing & family
Nan Cunhui
Shen Nanpeng
Wu Jianshu
Yao Xinyi
Yao Zhenhua
Yu Peidi & Yu Li
Zhou Yifeng & family
Ao Xiaoqiang
Huang Hongyun & Tao Hongxia
Huang Lianxi & Zuo Xiaoping
Huang Zelan
Ji Haipeng & family
Lei Jufang
Liu Zhongtian
Shao Genhuo
Wan Yongxing
Wang Laichun
Wang Laisheng
Wang Youlin & family
Wu Xushun & family
Xu Ziquan & Kang Ning
Yu Longsheng & family
Zhang Dazhong

2,100
2,100
2,100
2,100
2,100
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
1,970
1,950
1,950
1,950
1,950
1,950
1,950
1,950
1,950
1,950
1,950
1,950
1,900
1,900
1,900
1,900
1,900
1,900
1,900
1,900
1,900
1,900
1,900
1,900
1,900
1,900
1,900
1,900

108%
69%
322%
78%
New
New
44%
155%
8%
New
59%
183%
-26%
103%
48%
63%
New
247%
421%
92%
42%
25%
14%
172%
74%
102%
67%
363%
193%
100%
30%
40%
50%
76%
-29%
9%
118%
41%
41%
287%
233%
150%
New
41%

243
243
243
262
262
262
262
262
262
262
262
262
262
262
262
262
262
276
277
277
277
277
277
277
277
277
277
277
277
277
289
290
290
290
290
290
290
290
290
290
290
290
290
290

-169
115
-105
672
209
-96
43
New
-4
145
-115
-115
-36
2
20
-13
51
-50
-34
788
-28
-138
-100
47
-229
270
598
97
130
200
-46
New
0
0
-48
644
0
-2
New
-81
-160
169
316
New

Zhang Li & Zhang Liang


Zhang Zhangsun
Zhu Zhiping
Chen Dakui & family
Chen Jiancheng & Chen Yanni
Huang Xi & family
Li Wenbin & family
Li Zhen & family
Liang Guangwei
Wan Lianbu & family
Wu Yiling & family
Xu Shihui & family
Yang Zhimao & Zhu Fenglian
Yao Xinquan
Yu Songbo
Zang Jianjun
Zhang Xuansong
Ding Shizhong
Fu Guangming & family
Han Tao
Huang Bingwen & family
Eric Shen Ya
Sun Weijie
Wang Zhentao & Wang Chen
Wei Qi & Wei Xiao
Xiao Fen
Xu Guanbao
Yuan Fugen & family
Zheng Jianjiang & He Yiju
Zheng Xiaodong
Ding Shijia
Chen Chichang & Lin Xiaoya
Qiu Jianping & Wang Lingling
Deng Wei
Gu Wei
Hu Gang
Hu Kaijun
Huang Minli & Xu Huiqing
Li Guoxiang
Liu Canglong
Sun Shangchuan & Liu Wei
Wang Haipeng
Wang Jia & Yan Li
Wang Linjiang

1,900
1,900
1,900
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,750
1,700
1,700
1,700
1,700
1,700
1,700
1,700
1,700
1,700
1,700
1,700
1,700
1,690
1,600
1,600
1,600
1,600
1,600
1,600
1,600
1,600
1,600
1,600
1,600
1,600
1,600

-23%
111%
2%
360%
150%
15%
80%
New
55%
130%
5%
5%
44%
64%
69%
53%
85%
40%
41%
400%
47%
-4%
16%
83%
-45%
168%
307%
100%
120%
144%
38%
New
62%
62%
33%
320%
62%
57%
New
24%
-13%
123%
176%
New

290
290
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
334
335
335
335
335
335
335
335
335
335
335
335
335

111
-88
-62
-79
69
-41
-96
-215
-117
64
-41
-145
69
New
-254
172
New
102
-210
-118
New
254
-117
-41
New
-205
460
-159
-128
-222
851
328
34
-11
72
-45
-147
-11
-126
39
-126
-11
-71
-126

Zhang Xiugen & Zhang Hongliang


Zhu Wenchen
Cao Dewang
Chen Hua
Cheng Xue
Dong Xianjun
Huang Chulong
Huang Nubo
Huang Shaowu
Jing Baifu
Li Feilie
Lin Gang
Liu Guoben
Pan Qi
Rong Zhijian
Ruan Hongxian & Liu Qiong
Shen Hanbiao & Wang Miaoyu
Shen Xiaoping & family
Sun Hongbing
Wang Qingtao
Wu Qiang
Xu Jiangang & Xu Feijun
Ye Lipei & family
Yu Feng
Zhang Jin
Zhang Jun
Zhao Xinglong & family
Zhong Shengjian
Zhou Furen
Zhou Hongyi
Zhou Liwu & Hanxiaofang
Bu Jian
Chen Qixing
Chu Jinfu
Dai Weili
Gao Yunfeng
He Zhusheng & family
Li Denghai
Li Xianyi & Dong Xizhi
Lin Qi
Liu Xuejing & family
Liu Zhengguo
Lu Yonghua & Mao Caihong
Wang Shusheng

1,600
1,600
1,560
1,560
1,560
1,560
1,560
1,560
1,560
1,560
1,560
1,560
1,560
1,560
1,560
1,560
1,560
1,560
1,560
1,560
1,560
1,560
1,560
1,560
1,560
1,560
1,560
1,560
1,560
1,560
1,560
1,530
1,480
1,480
1,480
1,480
1,480
1,480
1,480
1,480
1,480
1,480
1,480
1,480

106%
19%
28%
25%
82%
43%
18%
-29%
11%
79%
43%
-5%
82%
New
-47%
122%
New
100%
-44%
11%
New
150%
11%
43%
New
-26%
233%
-12%
5%
-31%
400%
180%
70%
58%
90%
46%
6%
58%
12%
73%
12%
58%
36%
12%

335
335
335
335
335
352
352
352
352
356
356
358
358
358
358
358
358
358
358
358
358
358
358
358
358
358
358
358
358
358
358
358
358
358
358
358
358
384
384
384
384
384
384
390

New
-245
New
-147
New
496
119
-88
44
-32
5
New
101
-109
746
3
-51
157
146
270
387
174
New
-34
New
360
119
798
-171
16
-132
-68
325
174
-68
43
-134
75
75
New
New
75
New
New

Wang Yunfu & Wang Yangchao


Yan Xijun & family
Yang Jinzhong%Gu Yu
Zhou Qingzhi & Zhao Yilan
Zhou Weijian & Wang Manli
An Zhifu & family
Chen Qingzhou & Weng Limin
Jiang Yehua & Jiang Yu
Xia Dinghu
Yi Rubo
Zhong Yu
Chen Hongcheng & family
Chen Jinshi & family
Feng Xiaohua
He Renbao & Wang Yingmei
Hou Jianfang & family
Huang Chaoyang
Jiang Xipei
Li Defu
Li Weiguo
Liu Nianxin
Liu Zaiwang & Fu Haixia
Liu Haibin
Lu Keping & family
Ru Jiyong & family
Tang Jian & Liu Cuiying
Wang Liping & family
Wang Junhao
Wang Xicheng & family
Wu Jie
Yan Qi
Yan Jianjun
Yang Wenlong & family
Ye Yuanxi
Yu Awu & Yu Tuliang
Yuan Zhimin & Xiong Haitao
Zhang Yue & Lai Yujing
Fan Wei
Jiang Weiping & Zhang Jing
Lan Huasheng
Li Weiwei
Wang Qunbin
Zou Bingde
Liu Shuqin & family

1,480
1,480
1,480
1,480
1,480
1,450
1,450
1,450
1,450
1,440
1,440
1,410
1,410
1,410
1,410
1,410
1,410
1,410
1,410
1,410
1,410
1,410
1,410
1,410
1,410
1,410
1,410
1,410
1,410
1,410
1,410
1,410
1,410
1,410
1,410
1,410
1,410
1,380
1,380
1,380
1,380
1,380
1,380
1,340

New
-32%
New
6%
New
232%
102%
33%
79%
53%
61%
New
91%
20%
329%
58%
43%
109%
105%
143%
190%
114%
New
50%
New
181%
100%
350%
0%
64%
13%
38%
165%
114%
38%
76%
10%
87%
87%
New
New
87%
New
New

390

293

Qiao Luyu

1,340

153%

392
392
392
392
392
392
392
392
392
392
392
392
392
392
392

764
353
15
-232
353
123
New
-143
112
-85
198
236
514
-183
-68

Chen Baozhen
Chen Guoying & family
Chen Xiaxin & family
Gao Dekang & Mei Dong
Han Xu & Zhang Renhua
Hao Zhenxi & family
He Zhitao
Hou Changcai
Hu Jiqiang
Huang Junkang & family
Kang Baohua
Liu Shui
Lu Boqiang
Lyu Hui & Chen Ningning
Meng Qingshan & family

1,330
1,330
1,330
1,330
1,330
1,330
1,330
1,330
1,330
1,330
1,330
1,330
1,330
1,330
1,330

325%
174%
70%
-19%
174%
98%
New
13%
93%
35%
118%
130%
227%
0%
42%

392
392
392
392
392
392
392
414
415
415
415
415
415
415
421
422
422
422
422
422
422
422
422
422
422
422
422
422

-166
-79
-166
-253
198
-68
New
New
-168
-91
New
New
491
New
New
-98
-158
-196
137
-109
-163
-15
-48
-132
-158
55
37
-158

Mi Enhua
Sun Pingfan
Tong Jinquan
Zhang Zhirong & family
Zheng Yaonan
Zou Jianmin
Zuo Hongbo & Zhe Shuxia
Liu Xicheng
Kong Jianmin
Liu Dianbo
Wang Yiping & family
Xiang Guangming & Wang Suqin
Zhang Sixia
Zhou Mingjie
Zeng Kaitian
Chen Dejun
Cui Zhixiang
Fu Yucheng
Gao Yugen
He Yamin & family
Ke Xiping
Li Yinhui
Liu Gexin
Liu Zhendong
Qi Jianhong
Ren Jianhua
Ren Zhengfei
Sheng Baijiao

1,330
1,330
1,330
1,330
1,330
1,330
1,330
1,300
1,280
1,280
1,280
1,280
1,280
1,280
1,270
1,250
1,250
1,250
1,250
1,250
1,250
1,250
1,250
1,250
1,250
1,250
1,250
1,250

6%
37%
6%
-26%
118%
42%
New
New
6%
37%
New
New
215%
New
New
33%
14%
0%
100%
29%
10%
60%
45%
23%
14%
78%
70%
14%

422
422
422
422
422
422
422
422
422
422
422
422
422
448
448
450
451
451
453
453
453
453
453
453
453
453
453
453
453
453
453
453
453
453
453
453
453
453
453
453
453
453
477
477

-132
-173
-196
-132
-245
37
484
20
-234
-234
New
591
-158
New
486
140
-96
155
560
-171
651
292
79
New
312
-129
79
481
New
153
703
106
-129
-84
-84
-163
51
New
62
62
-46
209
429
288

Shi Zhengfu & Zhai Li


Su Meng
Wang Bufeng
Xia Zuoquan
Xiao Chunhong
Yao Wenbin
Yin Xingman & family
You Xiaoping & family
Yu Guoxiang
Zhang Jingzhang & family
Zhang Wanzheng
Zhao Xiaoqiang
Zhou Chuanyou
Ai Lihua & family
Zhang Shaori
Wang Donghui & Wu Min
Meng Qingnan & family
Yang Bin & family
Cao Renxian
Chen Miaolin
Chen Shaozhong
Fan Yonggui & family
Han Guolong & family
Jiang Ning
Jin Baofang
Li Binlan
Lin Congyin
Lin Yinsun
Lyu Yongxiang & family
Miao Shuangda
Qian Jinbo
Qiu Guogen & Luo Yi
Sun Mengquan & family
Wang Boxing & Wang Weifeng
Wang Jianfeng
Wang Kunxiao
Xu Zhantao
Xu Ling
Zhang Daocai & family
Zhang Guanfu
Zheng Yonggang
Zhou Fuhai & family
Gu Qingwei
Song Rui & family

1,250
1,250
1,250
1,250
1,250
1,250
1,250
1,250
1,250
1,250
1,250
1,250
1,250
1,220
1,220
1,200
1,190
1,190
1,170
1,170
1,170
1,170
1,170
1,170
1,170
1,170
1,170
1,170
1,170
1,170
1,170
1,170
1,170
1,170
1,170
1,170
1,170
1,170
1,170
1,170
1,170
1,170
1,160
1,160

23%
7%
0%
23%
-16%
70%
208%
67%
-11%
-11%
New
248%
14%
New
212%
97%
31%
62%
226%
10%
257%
142%
79%
New
150%
25%
79%
200%
New
97%
275%
88%
25%
34%
34%
15%
70%
New
74%
74%
50%
114%
185%
147%

477
480

206
126

Zhang Kaiyuan & family


Kang Qiao

1,160
1,140

118%
92%

480

-73

Lin Rongxin

1,140

46%

480
483
483
485
485
487
487
487
487
487
487
487
487
487
487
487
487
487
487
487
487
487
487
487
487
487
508
508
508
511
511
511
511
511
511
511
511
519
519

52
64
162
-203
260
231
-48
-97
231
-80
-223
-163
-321
-10
New
-163
258
New
New
-223
-10
-223
361
-113
103
419
New
314
367
337
-110
311
172
New
-187
-52
134
New
226

Wang Tian & Zhang Haixia


Li Hongxin
Zhang Shiquan & family
Pang Qinghua
Wu Shangzhi
Cao Shiru & Cao Zengjun
Chen Kaixuan
Chen Yihong & family
Gao Wenban & family
Li Liufa & LiFengluan
Liang Liangsheng
Liu Wei
Mo Tianquan
Mu Jinxiang
Sun Fengfeng & family
Tao Huabi
Wang Wei
Yan Jinggang
Yang Jianxin & Fan Meihua
Yang Xuegang & Lu Xiaomei
Yao Wenchen & family
Yu Minhong
Zhang JianjunLu Caifen
Zhang Ronghua & family
Zhang Xuanning
Zhou Wei & Wang Ying
Huang Jiali
Shao Jianming
Zhu Guoding & Bao Xiaoru
Zeng Shaogui
Fan Xiulian
Huang Qiaolong & Liu Ping
Lin Guofang & Chen Guohong
Wang Yongping
Wu Shaoxun
Xiao Wenhui
Zhou Heping
Li Fuchen & family
Shen Dongri & Sheng Jinhua

1,140
1,130
1,130
1,110
1,110
1,090
1,090
1,090
1,090
1,090
1,090
1,090
1,090
1,090
1,090
1,090
1,090
1,090
1,090
1,090
1,090
1,090
1,090
1,090
1,090
1,090
1,060
1,060
1,060
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050
1,030
1,030

74%
76%
100%
4%
129%
119%
43%
30%
119%
40%
0%
17%
-30%
56%
New
17%
126%
New
New
0%
56%
0%
150%
27%
79%
169%
New
134%
152%
139%
31%
131%
97%
New
12%
43%
86%
New
113%

519
519
519
519
525
525
525
525
525
525
525
525
525
525
525
525
525
525
525
525
525
525
525
525
525
525
525
525
525
525
525
525
525
525
525
556
556
556
556
556
556
556
556
556

387
-229
226
New
-118
137
178
-201
240
-48
New
-170
-118
-124
240
New
81
-10
-48
34
240
240
-261
-118
-235
22
New
178
-212
350
-212
-218
-118
-201
381
New
-52
419
New
-268
50
106
-9
162

Wu Yanwei
Xu Qiming
Yang Weixin
Zhang Jiayong
Cai Rongjun
Chen Dongsheng & family
Chen Haibin
Chen Jianming
Chen Jiangtao
Chen Yansheng & Chen Dongqiong
Cheng Wei
Feng Changge
Hu Bopan
Huang Hongsheng & Lin Weiping
Huang Xiaoping
Jiang Nan
Liu Dequn & Liu Xiaoqing
Liu Fuhai
Lu Feng
Mao Lixiang & family
Shen Huayuan
Sun Weimin
Wang Junlin
Wang Weilin & Liu Yajuan
Wang Wencheng & family
Xia Shudong
Xu Xin
Xue Hua
Yang Zhuoshu & family
Yu Jianwu & Guo Yijuan
Zhang Aijuan & family
Zhang Bangxin
Zhang Baoquan & Wang Qiuyang
Zhang Litian & family
Zheng Heping
Cai Mingtong & Cai Jingfu
Zeng Baobao
Zeng Zhaoqin
Chen Danian
Chen Longji & Wang Huayu
Duan Lianwen
Fan Jiangang & family
He Jinming & Song Qi
He Simo

1,030
1,030
1,030
1,030
1,020
1,020
1,020
1,020
1,020
1,020
1,020
1,020
1,020
1,020
1,020
1,020
1,020
1,020
1,020
1,020
1,020
1,020
1,020
1,020
1,020
1,020
1,020
1,020
1,020
1,020
1,020
1,020
1,020
1,020
1,020
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

154%
2%
113%
New
30%
86%
97%
8%
117%
44%
New
12%
30%
27%
117%
New
71%
51%
44%
63%
117%
117%
-7%
30%
0%
59%
New
97%
5%
141%
5%
3%
30%
8%
150%
New
45%
167%
New
-4%
68%
83%
56%
100%

556
556
556
556
556
556
556
556
556
556
556
556
556
556
556
556
556
556
556
556
556
556
556
556
556
556
556
556
556
556
556
556
597
597
597
597
597
602
603
603
603
603
603
603

-114
New
106
600
-234
378
-243
-52
-201
-24
-232
-201
127
548
-97
New
127
New
New
-9
New
-232
-182
3
-232
209
209
-201
127
-182
3
-149
-7
168
New
New
New
-228
272
219
-279
-426
100
New

He Xuechu
He Zenglin & Liu Danying
Hu Chengzhong
Huang Hui
Huang Xiangmo
Ji Defa & family
Li Xinyan & Ni Yinying
Liao Daoxun & family
Liu Shuangmin
Liu Zhaohuai
Ma Xiuhui & Wang Yaohai
Niu Yishun
Sheng Faqiang & Wang Jing
Sun Xiaojie & Yuanjing
Tang Xiuguo
Tao Anxiang & family
Wang Mingwang & Cai Dier
Wang Qinhui
Wang Yanqing & Ni Yalan
Wang Yonghui & Chen Shumei
Wen Bingrong
Xiong Xianzhong
Xu Hang
Xu Xinjian & family
Ye Cheng
Ye Huaneng
Zhang Gongyun
Zhang Shimin
Zhou Ruxin
Zhu Min & Xu Yuqing
Zhu Xingming
Zou Jieming & family
Chen Lifen
Gao Jianrong & Feng feifei
Guo Weicheng
Jiao Zhen
Tian Xiuying
Gao Xing & family
Chen Baohua
Dai Hao
Guo Donglin
Guo Yingcheng & family
Hua Yong
Jia Quancheng & Jia Xiaoyu

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
970
970
970
970
970
950
940
940
940
940
940
940

33%
New
83%
220%
5%
156%
3%
45%
10%
52%
7%
10%
88%
205%
36%
New
88%
New
New
56%
New
7%
16%
60%
7%
113%
113%
10%
88%
16%
60%
28%
59%
107%
New
New
New
11%
122%
107%
0%
-37%
82%
New

603
603
603
603
603
603
603
603
603
603
603
603
603
603
603
603
603
603
603
603
603
630
631
631

-279
-13
New
-279
-279
-44
New
New
New
New
42
115
331
-196
New
New
-279
-207
New
-279
New
New
134
New

Li Ping
Li Zhaoting
Lin Haoliang & Lin Ruowen
Liu Manshi & family
Liu Xuebin
Liu Zhengjun & family
Lu Zhaoxi
Lyu Dalong
Peng Lei
Qian Xiaochun & family
Shao Qinxiang & family
Shen Jinhua
Shi Tianyou
Su Suyu & Su Zhuangqi
Wang Xing
Wang Xuning
Wu Xu & family
Xiao Yongming
Yu Dexiang
Zhang Foen
Zhang Haiming & Zhang Yue
Zhang Xuejun
Cai Xiaoru
Chen Huwen

940
940
940
940
940
940
940
940
940
940
940
940
940
940
940
940
940
940
940
940
940
920
910
910

0%
54%
New
0%
0%
50%
New
New
New
New
67%
88%
140%
20%
New
New
0%
15%
New
0%
New
New
93%
New

631

-189

Chen Zemin & family

910

21%

631
631
631
631
631
631
631
631
631
631
644
644
644
644
644
644
644
644

-262
473
-41
473
-3
244
217
-276
New
-257
101
290
-97
New
New
New
-129
-54

Lai Haimin
Li Baoping & family
Liu Chengyu & Liu Ling
Sun Weiting & Chen Lingfen
Wang Jianxin
Wu Kaixian & family
Xu Shuqing
Yang Rongyi
Yang Zhenhua
Zou Xichang
Chen Lihao & family
Chen Shiliang
Diao Zhizhong
Guo Niankun
Guo Shaozeng
He Ning & Zhen Jiantao
Liang Guiqiu
Liang Shezeng

910
910
910
910
910
910
910
910
910
910
890
890
890
890
890
890
890
890

4%
176%
49%
176%
57%
115%
107%
0%
New
5%
84%
128%
39%
New
New
New
33%
46%

644
653
653
653
653
653
653
653
653
653
653
653
653
653
653
653
668
668
668
668
668
668
668
668
668
668
668
668
668
668
668
668
668
668
668
668
668
668
690
690
690
690
690
690

New
-211
503
New
-138
New
-246
-176
New
-246
-246
412
-176
-138
New
-138
-538
207
New
488
97
154
50
-109
-404
New
-261
-267
-294
15
-109
-419
New
50
-209
-294
-226
New
New
New
-7
75
New
216

Xie Zilong & Chen Xiulan


Cong Lianbiao
Feng Bin
Hua Xuande & family
Huang Guangmiao
Li Zhengjiang & Li Xiyan
Liu Zhenfeng
Mao Zhongwu
Shi Guilu & family
Song Wenguang & family
Tu Huilong
Wang Piaoyang
Xiang Wenbo
Xu Mingbo
Yan Hua & Luo Hui
Zhang Keqiang
Chen Ou
Chen Yunqin & family
Gao Xingjiang
Guan Yanbin
Li Xuhui
Li Jun
Li Li
Li Xiaolin
Li Zhenjiang & family
Liu Chenyan
Lyu Peirong
Ru Boxing & Ru Zhengwei
Song Weiping & Xia Yibo
Su Zhigang
Sun Yi
Wan Long
Wang Xiangrong
Xu Pengming
Yang Zewen & family
Yang Zhao & family
Yu Jianfu
Zhang Shengqiang & Qian Juhua
Bao Shuping
Chen Huxiong
Ma Yongsheng & Suo Fang
Mu Laian & family
Ni Kailu & Ni Na
Tu Shanzhong

890
880
880
880
880
880
880
880
880
880
880
880
880
880
880
880
860
860
860
860
860
860
860
860
860
860
860
860
860
860
860
860
860
860
860
860
860
860
840
840
840
840
840
840

New
17%
180%
New
30%
New
12%
24%
New
12%
12%
155%
24%
30%
New
30%
-54%
104%
New
175%
83%
90%
72%
38%
-21%
New
10%
8%
0%
62%
38%
-27%
New
72%
17%
0%
15%
New
New
New
59%
80%
New
108%

690
690
690
690
690

-283
New
216
244
New

Wu Ruilin
Xia Guoxin & Hu Yongmei
Xu Xianda & family
Xu Yusuo & Chen Guangzhu
Yang Quanjin

840
840
840
840
840

8%
New
108%
116%
New

690

-158

Ye Xiaobao & Ye Xianyu

840

29%

690
690
690
705
705
705
705
705
705
705
705
705
705
705
705
705
705
705
705
705
705
705
705
705
705
727
727
727
727
727
727
727
727
727
736

-158
-248
-294
143
-344
117
399
New
New
-309
-99
New
40
New
New
New
-190
60
-383
229
New
New
-146
-228
60
-24
-168
-337
New
New
New
286
-285
New
-259

Yu Qibing
Zhao Yueling & family
Zheng Weihe & Huang Li
Cai Xiaodong
Chen Hui & Yang Jin
Chen Xianbao & family
Han Huiru
Huang Jinxiang & Zhao Qirong
Li Guoping & Ye Liqing
Li Xipeng & Shu Pujuan
Liu Jincheng & Luo Jinhong
Qiao Xin & Chen Yamei
Qiao Yuhua
Rao Luhua
Shi Yibing
Sun Guomin
Wang Chunsheng & Lyu Li
Wang Miaotong & Wang Yifeng
Wang Muqing
Wang Shuifu
Wei Zhenning
Wen Zhanghua
Xue Jiping
Yao Jinbo
Zhang Weiyang
Gao Huaixue & family
Guo Jiaxue & Wang Lin
Huang Huanming
Leng Tianhui
Li Ping
Wang Jinfei
Zhang Yuqiang
Zheng Yuanbao
Zhu Hanping
Cai Hongzhu

840
840
840
830
830
830
830
830
830
830
830
830
830
830
830
830
830
830
830
830
830
830
830
830
830
810
810
810
810
810
810
810
810
810
800

29%
13%
4%
89%
-7%
83%
152%
New
New
2%
39%
New
71%
New
New
New
23%
77%
-13%
112%
New
New
33%
18%
77%
58%
30%
-4%
New
New
New
126%
8%
New
13%

736
736
736
736
736
736
736
736
736
746
746
746
746
746
746
746
746
746
746
746
746
746
746
746
746
746
746
746
746
746
746
746
746
746
746
746
746
746
746
746
746
746
746
746

329
139
-91
112
86
-232
9
-294
-74
New
-339
-339
-231
New
New
New
New
-275
-352
New
188
-140
New
-520
229
-307
-304
New
-269
-101
New
New
19
-558
-269
New
-339
-118
-140
New
-339
-28
-422
-269

Zeng Shaoqiang
Liu Guang
Shen Jiansheng & Shen Yulan
Wu Xiangdong
Wu Yulan
Xu Xiaoming
Yang Shaopeng
Zhang Wenrong & family
Zhou Xiaoping & family
Cai Lei
Dai Zhikang
Deng Hong
He Boquan
He Ye
He Zhiping & Zhang Wenli
Huang Baozhong
Huang Changhua
Huang Jianxun
Ji Qi
Jing Xiaojun
Lai Meisong
Li Jianhua
Liao Zhimin & Zhou Tao
Lin Lairong & An Sumei
Liu Yi
Ma Zhiqing
Peng Xing
Sheng Jieliang
Shi Jianxiang
Sun Yonggen
Tan Zhengyu
Wan Weifang
Wang Jianguo
Wei Xuan
Wen Chunqing
Wen Pengcheng & family
Wu Yijian
Xie Hong
Xu Jinxin & Du Xiaoyan
Xu Jin
Xu Maogen
Yang Tingdong
Yang Weidong & Yang Yazhen
Yu Haijun

800
800
800
800
800
800
800
800
800
780
780
780
780
780
780
780
780
780
780
780
780
780
780
780
780
780
780
780
780
780
780
780
780
780
780
780
780
780
780
780
780
780
780
780

132%
89%
42%
82%
76%
16%
65%
6%
46%
New
0%
0%
16%
New
New
New
New
9%
-6%
New
100%
32%
New
-38%
108%
2%
4%
New
11%
39%
New
New
67%
-44%
11%
New
0%
35%
32%
New
0%
56%
-17%
11%

746
746
746
746
746
746
746
788
788
788
788
788
793
793

-520
-214
New
-269
129
188
New
-349
277
New
New
New
-316
New

Yuan Kaifei
Zhang Chaoyang
Zhang Chuanwei
Zhang Jianqun
Zhang Simin & Wang Jinsong
Zhang Songqiao
Zhang Zheng
Gao Xuefeng
Jiang Chun
Wang Yanjun
Xu Changjiang
Zhou Wenhuan
Chen Guangbiao
Huang Bingjun & Sheng Chenghui

780
780
780
780
780
780
780
770
770
770
770
770
750
750

-38%
19%
New
11%
85%
100%
New
0%
123%
New
New
New
7%
New

793

363

Huang Mingsong

750

140%

793

-234

Huo Chichang

750

20%

793
793
793
793
793
793
793
793
793
793
793
793
793
793
811
811
811
811

-165
-261
-75
141
-351
-351
-148
-234
-110
113
New
-289
363
-148
-252
64
123
202

Jiang Liming
Li Dongjun
Li Zhantong
Liang Qin & family
Lyu Zhonglou
Mi Chunlei
Wang Chaoyong & Li Yifei
Wang Weiyao
Wu Peifu & Wu Di
Xu Qingkui & Xu Yingqiang
Yang Yunchun
Yu Faxiang
Zhang Caikui & Zhang Bin
Zheng Wei
Chen Guoxiang
Chen Senjie & family
Guo Hongsheng & family
Jiang Ganjun

750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
730
730
730
730

30%
14%
50%
92%
0%
0%
33%
20%
41%
85%
New
9%
140%
33%
18%
74%
88%
104%

811

-296

Li Xing

730

9%

811
811
811
811
811
811

-93
-334
New
-552
-264
New

Liao Xiaoxia
Liu Yuanbing
Lyu Jiangming
Qi Xiangdong
Su Zengfu & family
Xu Wei

730
730
730
730
730
730

47%
4%
New
-36%
15%
New

811
811
811
811
811
811
828
828
828
828
828
828
828
828
828
828
828
828
828
828
828
828
828
828
846
846
846
846
846
846
846
846
846
846
846
846
846
846
846
846
846
846
846
846

New
345
-128
New
123
-504
-200
-351
New
-421
106
New
276
-63
-351
New
New
New
-324
-640
New
-434
185
New
-81
-369
New
-81
-24
New
New
-287
219
167
-184
New
-369
-369
-472
-201
-369
-143
-331
-314

Xu Shugen
Yang Zhenhua
Ye Delin
Zheng Heming & Chen Yuqin
Zhong Hangen
Zhou Yaxian
Dou Qiling
Guo Jinshu
Jing Zhu
Li Ning
Li Yuqin
Pan Yong
Shi Shenxiang & Luo Lianqin
Tang Yongqing & family
Wang Yiting
Wu Bo & family
Wu Daohong
Wu Mingwu & Xu Li
Yan Yan
Yang Aihua & family
Ye Qiongjiu
Zhang Yingcen & Sun Yanxi
Zhou Wen & Guo Yiqun
Zhu Yedong & Sheng Sa
Chen Runguang & Chen Jianming
Chen Wenpei & Zhang Liping
Ding Mingshan & Ding fen
Dong Lecheng
Feng Dongming
Gao Yi
Guo Yongfang
Jin Huiming & family
Kang Jingwei
Ke Jiansheng
Li Chaowang
Li Yuezhong
Liang Xisen
Liang Xiaolei & family
Liu Changle
Ma Ruren
Mo Haotang & family
Pan Gang
Ren Yuanlin
Shao Faping

730
730
730
730
730
730
720
720
720
720
720
720
720
720
720
720
720
720
720
720
720
720
720
720
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700

New
135%
38%
New
88%
-25%
24%
2%
New
-8%
84%
New
119%
53%
2%
New
New
New
5%
-49%
New
-13%
100%
New
50%
0%
New
50%
55%
New
New
13%
105%
96%
29%
New
0%
0%
-18%
25%
0%
36%
5%
7%

846
846
846
846
846
846
846
846
846
846
846
846
846
846
846
846
882
882
882
882
882
882
882
882
882
882
882
882
882
882
882
882
898
898
898
898
898
898
898
898
898
898
898
898

60
-81
-342
-369
-287
New
-314
New
-143
New
-240
-342
-331
-81
New
-459
-623
93
274
131
-350
-117
-618
New
-220
New
-276
-378
-220
131
274
New
-76
New
-502
New
-383
-574
77
-308
-153
258
New
36

Shen Guangqian & Sun Qian


Shen Xueru & Shen Qing
Sun Hengchao
Sun Yinhuan & family
Xia Chaojia
Xia Zhisheng & family
Xu Busheng & family
Yang Caixue
Yang Shouhai
Ye Xiaoping
Yuan Qinshan
Zhang Guoxi
Zhang Sanhuo
Zhang Yubo
Zhu Baosong & family
Zhu Xinli
Cao Shu
Du Chengcheng
Gao Wanjun & family
Gu Yunkui & family
Li Lixin
Li Wei
Ma Wanliang & family
Peng Hao
Shang Jiyong
Wang Zhuangli
Wang Zihua
Wu Guanjiang
Xu Xiaochu
Zhang Yibin & Ma Lingzhi
Zhao Fujun & Dong Taixiang
Zhong Cong
Gao Tianle
Gu Shaoming
Hua Bangsong
Li Xiaobo
Li Xiaoming
Li Xueling
Pan Laican
Shou Bonian
Wang Linxiang
Wu Qianghua
Xiong Xiaoge
Yao Xiaoqing

700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
690
690
690
690
690
690
690
690
690
690
690
690
690
690
690
690
670
670
670
670
670
670
670
670
670
670
670
670

73%
50%
2%
0%
13%
New
7%
New
36%
New
18%
2%
5%
50%
New
-17%
-40%
83%
120%
91%
5%
47%
-37%
New
26%
New
16%
0%
26%
91%
120%
New
48%
New
-17%
New
0%
-28%
79%
10%
39%
115%
New
72%

898
898
898
898
898
898
898
898
918
918
918
918
918
918
918
918
918
918
918
918
918
918
918
918
918
918
918
918
938
938
938
938
938
938
938
938
938
947
947
947
947
947
947
947

-133
New
8
-153
-439
-195
258
-308
New
New
95
New
New
New
New
New
-200
-476
-153
-43
-359
147
238
-153
-273
-200
95
238
New
218
-310
New
New
New
-379
-332
New
-244
New
-388
-388
-319
New
-319

Yi Dasheng
Zhang Jianming
Zhang Songshan & family
Zhang Yuping
Zheng Songxing
Zheng Yuying
Zhou Minghua
Zhu Enfu & Zhou Yueling
Li Li
Li Zaichun & Li Biao
Liu Dejian
Liu Di
Liu Hujun & Xiong Jinyu
Liu Qingfeng
Luo Yanji & Jiangli
Qiu Jianmin
Diao Zhizhong
Wang ChangtianWang Shuhua
Wang Zhenhua & Wang Xiaosong
Wang Zhonglei
Wu Jianrong
Xu Yingzhuo
Yan Junxu
Zhang Yaoyuan
Zhang Zhiting & Wen Bangying
Zhao Mantang
Zhou Dehong & Zhou Xiufeng
Zhou Zhiwen & Feng Yuxia
Gao Baolin
Huang Wenjia
Peng Jiahua
Qiu Mingxiu
Wang Shutong
Wen Kaifu
Wu Shirong & family
Xu BuyunChen Jiangyue
Zhu Ye
Cai Gaoxiao
Cao Jian
Chai Huijing
Chen Chengshou
Chen Qingshui
Chen Xianglou & Yang Yumei
Chen Yuxin

670
670
670
670
670
670
670
670
660
660
660
660
660
660
660
660
660
660
660
660
660
660
660
660
660
660
660
660
640
640
640
640
640
640
640
640
640
630
630
630
630
630
630
630

43%
New
65%
39%
-9%
30%
115%
10%
New
New
83%
New
New
New
New
New
31%
-13%
40%
56%
5%
91%
110%
40%
17%
31%
83%
110%
New
105%
11%
New
New
New
3%
8%
New
21%
New
0%
0%
8%
New
8%

947
947
947
947
947
947
947
947
947
947
947
947
947
947
947
947
947
947
947
947
947
947
947
947
947
947
947
947
947
983
983
983
983
983
983
983
983
983
983
983
983
983
983
983

-388
New
118
New
New
-341
-99
New
-388
-319
-341
157
118
-285
-264
66
New
New
-388
-182
-125
-125
New
New
New
-388
-319
New
-285
-377
-161
New
-424
-218
82
New
New
New
30
-49
New
-161
New
-161

Gao Naize & family


Gu Peijian
Guo Jindong
He Jianbin & family
Huang Youlong Zhao Wei
Jiang Maoyuan
Lai Ningchang
Li Dongsheng
Li Ganpo
Li Jiaquan & Chen Kaiqiong
Li Qinfu
Li Xinyu & family
Liang Fudong
Liu Hailong
Ma Yunsheng
Pan Guozhou
Shao Xiaofeng
Sun Qingyan & family
Wang Ruoxiong
Wu Huidi & family
Xiao Zhihong & Xiao Huan
Yang Zongyi
Ying Shuling
Zhang Jingyu & family
Zhao Bingxian
Zhao Kai
Zhao Yongliang & family
Zhao Yunwen & Zhang Xiaodong
Zheng Shengtao & family
Cen Zhaoxiong & Li Yiping
Cheng Zhangwen
Chi Yangming
Gao Zhu
Guo Jiangang
Hu Jijun
Ke Shuquan & family
Li Jundong & Li Yongyi
Li Huanchang
Li Jingyu & Zhang Zhijin
Li Li
Li Yuguo
Lu Bin
Lyu Rengao
Wang Baoqing

630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610

0%
New
82%
New
New
5%
43%
New
0%
8%
5%
90%
82%
14%
18%
74%
New
New
0%
33%
38%
38%
New
New
New
0%
8%
New
14%
3%
34%
New
-3%
30%
77%
New
New
New
70%
56%
New
34%
New
34%

983
983
983
983
983
983
983
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###

-321
New
-161
-541
-338
New
-8
-157
-528
-399
-399
New
-240
-287
-240
New
-240
New
New
-30
-260
New
-183
-322
New
-360
New
-399
-183
New
New
New
New
New
8
-528
New
New
-99
-183
-71
-415
64
-412

Wu Kaiting & family


Wu Mingting & family
Xi Chao
Xu Wanmao & family
Zhao Zhijun
Zhong Baisheng
Zou Chenghui
Bao Wendong & Wu Kaihui
Chen Xueli
Chen Zhenhua
Gao Yuankun
Guo Jingsong & Zhang Xiaoling
Guo Rong & Zhong Guilan
He Keneng & Zhang Xiuyuan
Hong Jiangyou
Kai Xiaosheng & family
Li Anping
Li Mantie & family
Li Xianyu & family
Li Xuechun
Liang Yanfeng
Lin Yongxian
Liu Haiyan
Liu Yi
Lu Renjun
Ma Chengxi
Ruan Renyi & Ruan Shouguo
Song De'an
Tang Qiaolian
Tang Fonan & Cui Zhengnan
Tao Lingping
Wang Dawei & Wang Danhua
Wang Jinshu
Wei Ping
Wen Zehong
Xu Xiaoping
Yang Pengwei & family
Yang Shenghui
Zhao Meiguang
Zheng Zeliang
Zheng Zhongnan
Zhou Yongli
Cao Jisheng & Jaing Xiaohong
Chen Liming

610
610
610
610
610
610
610
590
590
590
590
590
590
590
590
590
590
590
590
590
590
590
590
590
590
590
590
590
590
590
590
590
590
590
590
590
590
590
590
590
590
590
580
580

11%
New
34%
-19%
8%
New
63%
36%
-16%
0%
0%
New
27%
19%
27%
New
27%
New
New
58%
23%
New
31%
12%
New
6%
New
0%
31%
New
New
New
New
New
65%
-16%
New
New
46%
31%
52%
-3%
76%
0%

###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###

-357
114
-65
New
New
New
-27
-27
-134
-27
New
-134
-192
New
116
New
-413
-355
-313
98
-124
New
New
New
New
New
-543
New
New
98
-452
-236
New
-236
New
New
-355
New
98
New
-471
-413
New
New

Gu Jiangsheng & family


Han Junliang
Hu Yangzhong
Jiang Tianwu
Lin Jiangwei & Zhang Yuzheng
Mo Jianhua
Qian Yunbao
Qu Jianguo
Shang Xiaobo & Deng Yefang
Shen Jieyong & Shen Jinhao
Wu Yueshi
Xu Guangfu & Xu Xiang
Xu Weiming & Xu Qi
Yang Bin
Yang Zhen & family
Zhu Huiming
Bao Jigan
Chen Fucheng
Chen Wukui & family
Chen Yuzhong
Dong Caiping
Du Jiangtao & Hao Hong
Guan Jianzhong
Guan Lianping
Guo Peng
Guo Xiangbin
Guo Xiangdong
Huang Peizhao
Huang Shuating & family
Jiang Yong
Lin Longan & Guo Yinglan
Lin Zhong
Liu Ansheng
Lu Xiaojun & family
Ma Xingfa
Qi Jianping & family
Tang Liang
Tong Zhilei
Wang Min & Zhang Yongxia
Wang Shouchun & Qu Lirong
Wang Yangang & Li Chunhua
Wang Yun
Wu Jianbin
Wu Ziwen & Wu lizhu

580
580
580
580
580
580
580
580
580
580
580
580
580
580
580
580
560
560
560
560
560
560
560
560
560
560
560
560
560
560
560
560
560
560
560
560
560
560
560
560
560
560
560
560

9%
85%
54%
New
New
New
61%
61%
42%
61%
New
42%
32%
New
85%
New
0%
9%
16%
80%
44%
New
New
New
New
New
-16%
New
New
80%
-5%
24%
New
24%
New
New
9%
New
80%
New
-8%
0%
New
New

###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###

-83
-430
New
New
-430
-355
-210
-80
-348
New
New
-328
-328
-80
-118
New
New
-187
New
63
New
-245
New
New
63
-431
-375
New
New
New
11
New
-431

Xu Jiankang & family


Xu Zhiming
Yan Shengjun & Mao Hongju
Yang Fei & family
Zhao Ruiyong & Zhao Feifan
Zhao Yongliang
Zhu Qicheng & family
An Xu
Bao Shijin
Zeng Ming
Zeng Shengqiang & Xu Zhonggui
Chen Maochun
Chen Xiaohong
Chen Yaogen
Chen Yihe
Cheng Shaoliang
Dai Shan
Shan Jianming & Bao Fengjiao
Ding Hongguang & Ding Meiying
Fu Caiyun
Guo Mao
Hang Heshui & Liu Chunxiang
He Qiqiang & Guo Miaobo
He Yan
Huang Guanlin
Huang Yu
Huang Zhenda
Huo Yan
Jiang Peng
Jin Jianhang
Li Yuhu & family
Li Yunchun
Liang Zhibin

560
560
560
560
560
560
560
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550

50%
-3%
New
New
-3%
9%
29%
52%
13%
New
New
17%
17%
52%
46%
New
New
35%
New
75%
New
25%
New
New
75%
0%
9%
New
New
New
67%
New
0%

### -218

Lin Hao

550

30%

###
###
###
###
###
###
###
###

Lin Jianhua
Liu Shuangguang
Lu Chuqi
Mi Bohai
Ming Jinxing
Mo Jianrong & family
Ou Yaping
Qiu Guang & Qi Xuexia

550
550
550
550
550
550
550
550

-13%
New
75%
New
17%
17%
0%
67%

-534
New
63
New
-328
-328
-431
11

###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###

New
New
-431
New
New
-503
-328
New
-328
New
-448
New
-159
-271
New
New
-28
-271
New
-431
New
-243
-559
New
-327
New
-243
New
New
New
7
New
-543
-136
-466
New
-136
-84

Shi Huashan
Tong Wenhong
Wang Dfu
Wang Jian
Wang Shuai
Wang Xunxing & family
Wen Yuqing
Wu Yongming
Xu Weiping
Yang Baotian & family
Yang Longzhong
Yang Weiguo
Yi Yuanbao
Zhang En'rong & Zhang Yunsan
Zhang Jianhao
Zhang Yong
Zhang Yong & Shu Ping
Zhang Zhijun & family
Zhang Qizhong & family
Zhou Licheng & Ge Yaqin
Zhu Shanyu
Che Hongli
Chen Jianqiang
Du Xuan
Hu Delin & Hu Chun (father, son)
Li Jianguo
Li Shaobo
Liu Guoyao & family
Liu Pingshan
Luo Bangyi & Lv Jie
Mao Huixin
Qiao Qiusheng
Wang Sanyao
Wu ChunhongLiang Shiping
Xi Youliang
Xie Yunkai & family
Yang Wenjiang
Zhang Chunlin

550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
530
530
530
530
530
530
530
530
530
530
530
530
530
530
530
530
530

New
New
0%
New
New
-10%
17%
New
17%
New
-3%
New
40%
21%
New
New
59%
21%
New
0%
New
31%
-13%
New
17%
New
31%
New
New
New
70%
New
-11%
48%
0%
New
48%
55%

### -84

Zhang Zhenwu

530

55%

### New
### -215

Zhao Jian
Zhao Jinhong & family

530
530

New
36%

###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###

-84
-322
-66
-236
New
-66
-14
New
New
New
-655
-405
New
New
New
-14
-157
-66
New
New
-452
New
-452
New
-405
-467
-322
-264
-425
New
New
New
-14
-809
New
New
New
-157
New
-66
-334
New
New
New

Zhong Faping
Dai Wei
Fang Hongbo
Fu Guoping & Yang Xiaowei
Guo Liuxi
Guo Xinping
Huang Ruohong & Shi Jiafei
Ji Lijun & Zhang Lieyin
Li Guangtai
Li Jieyi
Li Xinzhou & Wu Qian
Li Xinghao
Lin Pingtao & family
Lin Yongbao
Liu JunLiu Xiang
Liu Zhenguang & family
Lu Qin
Nan Cunfei
Pan Xianwen & family
Qian Jinfa & family
Rui Fubin & family
Shi Xugang
Song Yuqing
Tang Qiu & Yan Jianhong
Tu Haiming
Wang Tianxiang & Wang Lu
Wang Dan
Wang ZhiqinSong Yanjun
Wu Jianlong
Wu Zhixiong
Xie Jianyong
Xu Jinhe & Xu Jiancheng
Xue Weicheng
Yang Yuanqing
Yi Tinglei
Yu Wei
Zhang Jinshan
Zhang Wenzhong
Zhao Tongyu
Zhu Xinmin
Che Chengju
Chen Dekang
Chen Errong & family
Chen Jianming

530
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
500
500
500
500

55%
18%
57%
32%
New
57%
65%
New
New
New
-23%
10%
New
New
New
65%
43%
57%
New
New
3%
New
3%
New
10%
0%
18%
27%
6%
New
New
New
65%
-42%
New
New
New
43%
New
57%
19%
New
New
New

###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###

-491
New
New
New
-491
-196
New
New
-491
New
-144
New
New
-896
New
-275
New
New
-196
-144
New
New
-491
New
New
-234
New
New
New
-53
New
-491
-303
New
New
-53
-491
New
New
New
New
New
-275
New

Chen Mingjin
Chen Shibin
Chen Weixiong & Chen Nana
Chen Xueling
Cheng Shenzong
Ding Yali
Feng Xin
Gao Xueming
Gao Zhendong
Guo Huaqiang
Jia Lingxia
Jiang Tao
Jiang Xuezhen & Dong Xiaoyan
Li Jianhua & Li Xiaoqi
Li Meiewn & Wang Jihua
Liao Dinghai & Liaowen
Lu Fen & Huang Yongbo
Lu Weimin & Luo Aihua
Pan Hui
Qian Yixiang
Ren Hongjun & Zhong Chao
Shao Yutian
Sheng Junhai & family
Shi Jianwei & family
Tang Zhuolin
Wang Wenan
Weng Yaogen & family
Xie Jianping
Xie Jianqiang
Yang Jianping & Xu Huifen
Yao Guoping
Yao Yuan
Yuan Jinhua
Zhang Lei & Li Xiaonan
Zheng Chuangfa & family
Zhou Zhijiang
Zhu Shucheng
Chen Bang
Chen Hankang & Zhou Zhen
Chen Zaixi & family
Shan Yinmu
Du Fang & family
Fu Shenglong & Su Weiling
Gao Shuhua & Gao Huixia

500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
480
480
480
480
480
480
480

0%
New
New
New
0%
39%
New
New
0%
New
45%
New
New
-48%
New
28%
New
New
39%
45%
New
New
0%
New
New
33%
New
New
New
60%
New
0%
23%
New
New
60%
0%
New
New
New
New
New
29%
New

###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###

-237
New
New
-485
-94
New
New
New
New
New
New
New
-185
-146
New
New
-567
-402
-485
-237
New
New
-622
-344
New
-505
-94
-485
New
-94
-316
New
New
-223
-523
-523
New
-626
-382
-729
-998
New
-184
-275

Hou Yongwang
Hu Anjun
Hu Qingzhou
Jiang Long
Jin Liangshun
Jin Minbo
Jin Xin
Li Feiwen
Lin Haifeng
Liu Hong
Liu Liang
Mai Zhenghui
Qiu Jianlin
Shi Weidong
Song lihua
Song Ying
Su Tingbao & family
Wang Donglei
Wang Liping
Wang Wenmo
Wu Peiqiang & Wu Qiongying
Xiao Xingyi & family
Yang Erzhu
Yang Tianfu
Zhang Huanong & Xu Kerong
Zhang Peiliang
Zhao Jizeng & Zhao Wei
Zhao Yin & Wang Jianjun
Zhong Liehua
Zhu Jiangming
Zou Zhaobing
Ai Luming
Chen Jun & Huang Yani
Cui Jian
Ding Guoxiong
Duan Yongping
Feng Yi
Guo Xiansheng & Han Luyun
Hong Tianzhu
Huang Hongming & Huang Zhaochun
Huang Yi
Jiang Wei & You Jie
Jiao Yun & family
Lai Jianping

480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
470
470
470
470
470
470
470
470
470
470
470
470
470

35%
New
New
3%
55%
New
New
New
New
New
New
New
41%
48%
New
New
-9%
11%
3%
35%
New
New
-16%
19%
New
0%
55%
3%
New
55%
24%
New
New
36%
0%
0%
New
-14%
15%
-25%
-54%
New
43%
30%

###
###
###
###
###
###
1288
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###

New
New
New
-523
New
New
New
New
-223
New
-223
New
New
New
New
-354
-223
New
New
-275
New
-523
New
-523
-132
-184
-523
-523
New
-184
-413
-184
-313
-275
New
-223
-354
-132
-523
-523
-275
New
-186
-186

Li Guangrong
Li Guangyuan
Liang Wei
Liao Rongjiu
Liu Jianshen
Liu Zhenguang
Lu Chaokang
Luo Jianqiang
Ni Bingda
Qian Yongyao
Qiu Xiangjuan
Shao Heng
Shao Xue
Shi Suibiao
Tang Yuxiang
Wan Qiusheng & Wan Bin
Wan Lipeng & Wan Feng
Wang Chengdong & Wang Yingpu
Wang Jian
Wang Junfeng
Wang Weidong & Xu Xiaoju
Wang Weibin
Wang Zhijun
Wu Haijun & family
Xia Hua
Xu Zhiwei
Ye Xinhua
Yu Jinkun
Yuan Zhongxue
Zhang Bo & Chen Leni
Zhang Guoxiang & family
Zhang Jiangping
Zhang Xuexin
Zhang Yinrong
Zhang Zemin & Liang Huaiyu
Zhao Kui
Zhao Yan
Zheng Youquan
Zhou Jinhui
Zhu Jinhui
Zhu Quanzu & Yu jinhua
An Mei
Cao Baohua
Chen Xiuyu

470
470
470
470
470
470
470
470
470
470
470
470
470
470
470
470
470
470
470
470
470
470
470
470
470
470
470
470
470
470
470
470
470
470
470
470
470
470
470
470
470
450
450
450

New
New
New
0%
New
New
New
New
36%
New
36%
New
New
New
New
20%
36%
New
New
30%
New
0%
New
0%
50%
43%
0%
0%
New
43%
11%
43%
25%
30%
New
36%
20%
50%
0%
0%
30%
New
45%
45%

###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###

-238
-277
New
New
New
New
New
New
New
New
-367
New
New
New
New
New
New
New
-408
-329
New
-467
New
-186
New
-213
-304
New
New
-304
-304
New
New
New
New
-394
New
-463
New
-686
New
New
-521
-213

Du Kerong & family


450
Guo Huabin
450
Hu Liming
450
Huang Lihou
450
Huang Zuoqing
450
Liu Ning
450
Liu Wei
450
Lyu Xingping
450
Pan Jiangen & Meng Xin
450
Song Yong
450
Tan Rongsheng & family
450
Wang Deyan & Wang Xueying
450
Wang Ning
450
Wang Panrong & family
450
Wang Tingchun & Zhao Lingli
450
Wang Xiancheng
450
Wang Yaofang
450
Wei Zhonghao
450
Wu Jinbiao
450
Xun Jianhua
450
Yan Changxu & Yan Yaqi
450
Yang Long
450
Yi Hongwei
450
Zhu Mingqiu
450
Bu Fansheng
440
Chen Chaodian & Wang Muhong
440
Chen Luwen
440
Chen Tao & Liu Chunlan
440
Dai Lin
440
Ding Zuohong
440
Dong Ruiqin & Fu Songyang (mother, so440
Fei Zhanbo
440
He Daofeng
440
Huang Jiman
440
Huang Qingle
440
Jiang Bin
440
Li Qiang
440
Li Shiyong
440
Li Shoujun
440
Li Xiting
440
Li Zhengguo & Li Xiyan
440
Li Zhong
440
Lin Kaiwen
440
Lin Xinliang & family
440

38%
32%
New
New
New
New
New
New
New
New
21%
New
New
New
New
New
New
New
16%
26%
New
7%
New
45%
New
40%
27%
New
New
27%
27%
New
New
New
New
17%
New
8%
New
-18%
New
New
0%
40%

###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###

New
New
New
New
New
-304
-686
New
New
-435
-494
-521
-394
-521
New
New
New
New
New
-394
-394
-304
New
New
-265
-435
New
-312
-541
New
New
New
-260
New
New
New
New
New
New
New
-260
New
New
-974

Liu Jiangshan & family


Liu Shulin
Liu Changjei
Liu Zhaonain
Lou Jing
Ma Guoli
Mu Qiru
Pang Huiming
Qiu Yibo
Shi Changjia & family
Shi Yingwen
Song Jiming
Sun Yin
Wang Tingyue
Wang Changchun
Wu Xidun & Chi Jinhua
Wu Zhenhai
Wu Zhenling
Wu Zhenshan
Xu Guifen & family
Xu Jie & Xu Xiaojie
Zhang Tongsheng
Zhang Zhenhai
Zhao Bisheng & Zhao Hui
Zheng Qiang & family
Zhou JudongDi Rong
Zhu Zheng
An Yong
Bai Fengming & family
Cai Tingxiang & Wu Danzhu
Chen Haichang
Chen Helin & family
Deng Yingzhong & family
Guo mingming
He Yuanping
Huang Heqing & Wu Yuehua
Huo Weiping
Ke Zonggui
Ke Zongqing
Kong Deyong
Li Wei & Cui Jingtao
Liang Jianfeng
Lin Shengzhi
Lin Weihua & Zhong Qiongqi

440
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420

New
New
New
New
New
27%
-18%
New
New
12%
4%
0%
17%
0%
New
New
New
New
New
17%
17%
27%
New
New
33%
12%
New
29%
0%
New
New
New
35%
New
New
New
New
New
New
New
35%
New
New
-44%

###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###

-312
New
New
New
-441
New
New
-260
New
-482
-260
-441
-541
-482
-788
New
New
New
New
New
New
-545
-603
-576
New
New
New
New
New
New
New
-295
New
-545
New
New
New
New
New
New
-603
-576
-347
-686

Liu Yichuan
Liu Shengjun
Lu Sanping
Lyu Shiping
Shen Renxing & Shen Bin
Shi Botao
Shu Longsheng
Tong Wenqi
Wang Mo
Wang Shuqing
Xue Weicheng
Yan Xiaoping
Yang Yong
Ye Zhehua & Ye Jian
Zhang Dean
Zhang Qiaomin & family
Zheng Jianjun
Zhu Chaoyang
Chen Shuzhi
Chen Xuhua
Cheng Shangnan & Zhang Xiangwen
Cui Lianguo
Dan Hong & family
Ding Shuibo
Duan Peizhang & Fang Xiaoqin
Gong Xuebin & Gong Mingjie
Guo Xinping
Ji Xingye & family
Li Hongguo
Li Liangbin
LI Wuling
Li Xuliang & Wen Qi
Li Yikui
Li Yuping
Liao Muzhi
Liu Dehong
Liu Junhui
Liu Lingan
Lu Tingfu
Meng Xianming
Qu Naijie
Song Lin & family
Wang Licheng
Wang Xingchun

420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
410
410
410
410
410
410
410
410
410
410
410
410
410
410
410
410
410
410
410
410
410
410
410
410
410
410

29%
New
New
New
13%
New
New
35%
New
8%
35%
13%
0%
8%
-27%
New
New
New
New
New
New
0%
-7%
-4%
New
New
New
New
New
New
New
30%
New
0%
New
New
New
New
New
New
-7%
-4%
24%
-13%

###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###

New
New
-545
-295
-904
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
-789
New
New
New
New
-562
New
New
New
New
New
New
-483
-562
-431
-483
New
New
-392
-621
New
-340
-521
New
-392
New
-648
New
-731

Wang Zhiqing & Duanxueqin


Wei Wenyuan
Xu Jingnan & family
Yang Qiu
Yang Zhihui & Xu Ning
Ye Xiangwu
Ye Yingtao
Zhang Guochun & family
Zhang Qinghai
Zhang Qinghua
Zhang Xuke
Zhang Suyang
Zhao Make
Zhao Ruibin
Zhao Ruihai
Zheng Dabao
Zhou Quan
Zou Jianhan
Cai Jia
Cao Shu
Zeng Xiaoshan
Chen Nianci
Chen Xiangjun
Chen Yili
Dai Weidong
Fan Xiane
Guo Li
Han Zhenfa
He Ruiping
Hong Weihua
Hu Baosen & family
Huang Zhiming
Jing Xiandong
Lai Kebin
Li Jin
Li Jun
Li Lianjie & Li Zhi
Li Ping
Liang Junfeng
Lin Xiuhao
Lin Yongfei & family
Liu Honglin
Liu Zhaogui & Du Yingli
Lu Tingxiu

410
410
410
410
410
410
410
410
410
410
410
410
410
410
410
410
410
410
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390

New
New
0%
30%
-37%
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
-26%
New
New
New
New
0%
New
New
New
New
New
New
9%
0%
14%
9%
New
New
19%
-7%
New
25%
4%
New
19%
New
-11%
New
-17%

###
###
###
###
###
###
###

New
-793
New
-521
-621
New
New

Mao Qingjiang
Pan Wei
Peng Yijie
Qi Jian'er
Qu Quanda
Sheng Xichang & family
Sun Yaozhi

390
390
390
390
390
390
390

New
-24%
New
4%
-7%
New
New

### New

Tai Zhengbiao & family

390

New

###
###
###
###
###
###
###
###

New
New
New
New
-562
New
-431
New

Tang Yue
Tao Linggang
Wang Ji
Wang Tingting
Wu Quanshui
Wu Wei
Xing Hanxue & Wu Jianming
Xing Yunbo

390
390
390
390
390
390
390
390

New
New
New
New
0%
New
14%
New

###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###

-340
New
-483
-483
-562
New
New
New
New
-562
New
-340
New
New
-621
New
-340
-964
-340
-340
New
New
-340
New
New
-586
New

Xu Shaochun
Xu Yongshou
Yang Longfei
Yao Kuizhang
Yao Yong
Ye Liming & family
You Shouyi & family
Yu Siying
Zhang Nengyong
Zhang Rongming
Zhang Xin
Zhang Yisheng
Zhao Dongming
Zhao Hongfu & Zhao Yeqing
Zhao Sizhen
Zheng Haitao
Zhou Fugui
Zhou Jinming
Zhou Liankui
Zhou Lianliang
Zhou Xuhui
Zhu Mingyue
Zhu Xianggui
Chen Qiyuan & Wan Yuhua
Chen Qinpeng
Gao Feng
Gao Limin & family

390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
380
380
380
380

25%
New
9%
9%
0%
New
New
New
New
0%
New
25%
New
New
-7%
New
25%
-40%
25%
25%
New
New
25%
New
New
0%
New

###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###

-796
-405
New
-548
New
-586
New
New
New
New
-586
New
New
New
New
-457
New
-627
New
-586
-586
-548
New
New
New
New
-457
-627
New
New
-405
-496
-586
-548
New
New
New
-843
New
New
New
New
New
-632

Gao Wenzhi
Guo Guanghua & Qin Lijing
Guo Qiyin & Yuan Xiangyang
Huang Litai
Jin Weidong
Li Shengfa
Lin Ke
Lin Mingfeng
Lin Yonglong
Liu Bang
Liu Chenglin
Liu Wenfeng
Liu Xiang
Liu Xiang
Liu Yansheng & Shi Caixia
Lou Guoqiang & Lu Xiaomi
Lu Xianfeng & Xu Peifei
Mao Yonghong
Ni Mingliang
Qiao Tianming
Ren Wen & family
Shen Fengfei & family
Shi Zhengmin
Song Jilong & Xu Liping
Tao Jun
Tian Chou & Jiang Xiaorong
Wang Dong
Wang Hui
Wang Hui & LiuJ
Wang Xinen
Xin Huilai
Ye Fang
Ye Guofu
Ye Mingqin & Shi Xiaoyan
Yu Jianmo & Yu Yang
Zhang Guifeng
Zhang Qingwen & Dai Furong
Zhang Shuangwang & family
Zhang Wendong
Zhou Jianlin
Zhu Lizhi
Zhu Weisong
Chen Xuehua
Chen Zhongxiao & family

380
380
380
380
380
380
380
380
380
380
380
380
380
380
380
380
380
380
380
380
380
380
380
380
380
380
380
380
380
380
380
380
380
380
380
380
380
380
380
380
380
380
360
360

-20%
20%
New
4%
New
0%
New
New
New
New
0%
New
New
New
New
14%
New
-4%
New
0%
0%
4%
New
New
New
New
14%
-4%
New
New
20%
9%
0%
4%
New
New
New
-25%
New
New
New
New
New
-4%

###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###

New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
-594
New
-732
New
New
-594
New
New
-451
New
-594
New
New
New
New
New
-594
New
-503
New
-542
New
-451
New
-538
New
New
New
-486
New
-538
New
New
New

Feng Tao
Gao Xiaoli
Hu Gang
Li Congwen & Zhao Wenfeng
Li Zhijiang & family
Liang Hui
Lin Wangnan & Zhan Jianxing
Liu Benzhong
Liu Suihua
Liu Xinfa
Mo Zhiming & family
Pan Jianqing & Du Haili
Qu Xueming
Sun Chengwen
Tang Yue
Tian Qixiang
Wang Aiguo & Xu Bo
Wang Daixue
Wang Zhaoming & family
Wu Haihong
Xiao Wei
Xu Haiming
Xu Jinfu
Yang Hua
Yang Junbin & Zhou Yifan
Yao Hong
Yuan Zhilun
Zhang Jie & Lin Xuxi
Zhang Youcai
Zhao Min & Xing Lianxian
Zhao Changshui
Zhu Hongtao
Zhu Muzhi
Cao Jisheng & Jaing Xiaohong
Cao Yonggui & Xu Li
Cao Yong
Chen Jingsong & Tong Jie
Chen Xiao & Lin Ping
Chen Yizhou
Deng Xijun
Ding Wenxiang & family
He Jilun
Hong Aijin
Hu Chenguo

360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340

New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
0%
New
-15%
New
New
0%
New
New
15%
New
0%
New
New
New
New
New
0%
New
10%
New
5%
New
15%
New
5%
New
New
New
10%
New
5%
New
New
New

###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###

-577
New
New
-486
-577
New
New
-667
-486
New
New
-486
New
-667
-486
New
-736
New
New
New
New
New
New
New
New
New
-538
New
New
-486
New
-577
New
New
New
New
New
-586
New
New
New
-586
New
New

Jia Yuefang
Jia Yunmin
Jin Jie
Ke Yongkai
Li Denglong & Li Shiwei
Li Guoping
Li JianFeng
Lian Lianggui
Liu Dianping
Liu Yingjian & Xu Dongqing
Ma Chengzhang
Mei Hekang & family
Song Qidi
Su Rubo
Wang Baojun
Wang Heming & Wang Yilei
Wang Jian
Wang Zhiquan
Xie Baojun
Xie Shicai
Xing Jiayun
Xu Hong & family
Xu Kaihua & Wang Min
Yan Weimin
Yang Weiguo
Yao Buwen & family
Yao Jianhua & Zhu Chongyun
Yi Xianzhong & Guan Yuchan
Yu Guoquan
Yuan Ming
Zhang Maoyi
Zhang Yong
Zheng Shufang
Zhou Hongwei
Zhu Rongjuan & Pengtao
Zhu Shanying
Zhu Yunde
Ao Fengting
Bao Zhifang
Chen Yongdi & Shen Shaoling
Chen Zuotao
Chi Jiasheng
Ding Yi & family
Gong Sheng

340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
330
330
330
330
330
330
330

0%
New
New
10%
0%
New
New
-8%
10%
New
New
10%
New
-8%
10%
New
-15%
New
New
New
New
New
New
New
New
New
5%
New
New
10%
New
0%
New
New
New
New
New
0%
New
New
New
0%
New
New

###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
1738
###
###

New
New
New
New
-586
-677
New
New
New
-586
New
New
-586
New
New
New
-815
-586
New
New
New
-534
-625
-534
New
-534
New
New
-586
-586
New
New
New
-815
-534
-534
New
-586
-1028
New
New
New
New
New

He Qinghua
Hu Xiaoling
Huang Peijin
Jin Zuming & Jin Zhifeng
Li Jihe
Li Yanjun & Li Ziwei
Lin Daofan
Lin Dongliang
Lin Xueying
Liu Canfang
Liu Kaitong
Lyu Gang
Ni Mingjing & family
Peng Peng
Shao Jianjia
Sheng Jiye
Shu Cecheng
Song Shide
Tang Yong
Wang Nandong
Wang Chuanhua & family
Wang Guibo
Wang Guoqing
Wang Haijun
Wang Jinghua
Wang Jun
Wang Lin
Wang Qi
Wang Xueqing & Hou Xiaomei
Wang Yong & Wang Di
Wang Zhenyu
Wu Tao
Yan Jianwen
Yan Jin
Yao Ming
Zhang Xiaoming
Zhao Jiqing
Zhou Bolin
Zhou Licheng & Ge Yaqin
Zhu Xinghe & family
Zhuang Chenchao
Bao Fan
Cao Mingfang & Cao Kebo
Chen Hongshun

330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
310
310
310

New
New
New
New
0%
-9%
New
New
New
0%
New
New
0%
New
New
New
-22%
0%
New
New
New
5%
-5%
5%
New
5%
New
New
0%
0%
New
New
New
-22%
5%
5%
New
0%
-40%
New
New
New
New
New

###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###

New
-582
New
-973
New
-582
New
New
New
New
New
-582
New
New
New
New
New
New
-582
-582
New
-673
-582
New
New
New
-582
-582
New
-582
New
New
New
-1279
-1148
-582
-582
New
-582
-582
New
-634
-725
New

Chen Keming
Chen Liren
Chen Lianghua
Chen Niandai & family
Chen Weilin
Chen Zhizhang
Cheng Zhishan
Deng Qinhua & family
Du Guoying
Feng Chunbao
Feng Lun
Gan Lianfang
Gu Xiaofeng & Song Jie
Guo Jianqiang
Guo Jun
Guo Lei
Guo Mengrong & Lao Hongwei
Hao Xukuan
He Jinbi
He Qinghua
He Guoying
Hou Yi
Hu Jintai
Hu Min
Hu Yajun
Huang Ewen
Huang Ming
Huang Shaoliang & family
Huang Weibo & family
Huang Zongmin
Jiang Lufeng
Li Renchao
Li Anmin
Li Bin
Li Guoqiang
Li Guosheng
Li Jiankang
Li Ruijie & Zhang Yunxia
Li Sheng'an & Li Yanyi
Li Weijie
Li Xiaolong
Li Yongjun
Li Yuzheng
Lian Guangming & family

310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310

New
0%
New
-33%
New
0%
New
New
New
New
New
0%
New
New
New
New
New
New
0%
0%
New
-9%
0%
New
New
New
0%
0%
New
0%
New
New
New
-57%
-49%
0%
0%
New
0%
0%
New
-5%
-13%
New

###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###

-725
New
New
New
New
-582
New
New
New
New
-1179
-582
New
New
-582
New
New
New
New
-582
New
New
-725
New
New
New
New
-673
New
New
New
New
New
New
-634
-582
New
-582
New
New
New
-634
New
New

Liang Manlin
Lin Fuchun & family
Lin Liming
Lin Xiuying
Liu Menglong
Liu Zhengyun & family
Liu Chuanzhi
Lu Chulong
Lu Fengxian & Jiang Dawei
Lu Ersui
Luo Fei
Luo Weidong & family
Lyu Xiaoyi
Meng Xianhui
Mo Shuming
Peng Qian
Qi Daguang & Qi Rongni
Qiu Yu
Qu Daokui
Ren Huaican
Rong Jihua
Shang Haolei
Shi Kerong
Shi Lin
Sun Ximin & Sun Xianfa
Sun Yizheng & Zhang Yuan
Sun Zhiqiang
Teng Daochun & family
Wang Dengming
Wang Dongxiao & Lu Mudan
Wang Haiyan
Wang Hui
Wang Jinhong
Wang Liwei
Wang Mingfu
Wang Peihuan
Wang Rui
Wang Tao
Wang Wei
Wang Weihang
Wang Yongjie
Wang Yongquan
Wang Zaixing & family
Wei Kaiyan

310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310

-13%
New
New
New
New
0%
New
New
New
New
-50%
0%
New
New
0%
New
New
New
New
0%
New
New
-13%
New
New
New
New
-9%
New
New
New
New
New
New
-5%
0%
New
0%
New
New
New
-5%
New
New

###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###

New
New
New
New
-582
New
New
New
New
-582
-582
-1076
-582
New
New
-1331
New
-582
-582
New
New
New
New
New
-916
-582
New
New
New
New
-582
New
New
New
New
New
New
-582
New
New
New
New
New
New

Wang Yong
Wu Bingchi
Wu Tie
Xia Chongyao & Yuan Liyu
Xie Haiyu
Xu Chuanhua
Xu Zhiyong
Xu Delai
Xu Zhiping
Xue Fangquan
Yan Yude
Yang Hualing
Yang Jianzhong
Yang Shuping
Yang Xiangbo
Yang Xiu
Yao Mingfang
Ye Honghan
Yi Xiaodi
Yi Xiaodi
Yu Haomiao
Yu Jianming
Yu Rongqiang
Yu Jianqiu
Yu Yu & Li Guoqing
Yu Wenpin & family
Yu Xiaochun
Yue Lei
Zhan Lixiong
Zhang Dehua & Zhang Gang
Zhang Guangfu
Zhang Guoan
Zhang Hui
Zhang Jiangbo
Zhang Lei
Zhang Pin
Zhang Tao
Zhang Xinghai
Zhang Xuhao
Zhang Yuchun
Zhang Zhiyong & Zhang Min
Zhao Jian & Zhao Kang
Zhao Linghuan
Zhao Wenquan

310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310

New
New
New
New
0%
New
New
New
New
0%
0%
-43%
0%
New
New
-60%
New
0%
0%
New
New
New
New
New
-31%
0%
New
New
New
New
0%
New
New
New
New
New
New
0%
New
New
New
New
New
New

###
###
###
###
###

-582
-725
New
New
New

Zhou Jincai
Zhu Linan
Zhu Shouchen & family
Zhu Shuangquan
Zhu Shunquan

310
310
310
310
310

0%
-13%
New
New
New

2015
www.hurun.net
Headqua
Age
rters

Wanda
Real estate, en Beijing
61
Alibaba, Ant Financial E-commerce, finZhejiang 51
Wahaha
Drinks
Zhejiang 70
Tencent
IT, entertainme Guangdong44
Xiaomi Technology
Mobile phone, i Beijing
46
China Pacific ConstructRoads
Jiangsu
29
Baidu
IT
Beijing
47, 45
FanHai
Real estate, fin Beijing
63
Suning
Retail, real estaJiangsu
52
Wanxiang
Car parts, real eZhejiang 69
Reignwood
Red Bull, real esBeijing
61

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
10

1
-1
0
1
5
1
-1
16
2
9
-2

Hanergy
Midea
Evergrande
Amer
Netease
Fosun
Lens
Fu Wah International
Weiqiao Pioneering
Xingwei
Fortune Land Develop
Creat
Hailan
Letv
New Hope
Guanghui
JD
East Hope
Country Garden
Tencent
Great Wall Motor
Tiens
Sany
Giant Investments
BYD
XinHu
Yongtai

12
13
13
15
16
17
17
19
20
21
21
21
24
25
25
25
28
29
30
31
32
33
33
33
36
37
37

-9
3
2
-1
7
15

-2
-9
91
19
102
8
26
5
13
-19
-9
-19
-10
-10
-9
-4
3
-8
0
206

Company

Industry

Solar
Beijing
48
Home applianceGuangdong73,
Real estate, in Guangdong57
Cable and coppe
Guangdong47,
IT, entertainme Guangdong44
Investments, st Shanghai 48
Manufacturing Hunan
45
Real estate
Beijing
74
Textiles, alumi Shandong 69
Telecoms
Beijing
43
Real estate
Beijing
48
PharmaceuticalsBeijing
53
Apparel, invest Jiangsu
54
IT
Beijing
42
Agriculture, fin Sichuan
64
Car sales, energXinjiang
53
E-commerce
Beijing
41
Aluminium, chem
Shanghai 67
Real estate
Guangdong34
IT, entertainme Guangdong43
Car manufacturHebei
51
Healthcare prodTianjin
57
Heavy machinerBeijing
59
Finance, online Shanghai 53
Car manufacturiGuangdong49
Real estate, fin Zhejiang 56,
Energy
Beijing
46,

48
\

\
\

Sunpower
IT retailer, real Jiangsu
51
Fangda
Carbon, steel, cBeijing
42
Shimao
Real estate, in Shanghai 65
Guangzhou Youngy
Investments
Guangdong53,
Sanan Group
LED
Fujian
64,
Cathay Fortune Corp Molybdenum miShanghai \
Hikvision Digital Techn Video surveillanZhejiang 50,
Yurun
Food, real estat Jiangsu
51
Kangmei
Pharmaceutical Guangdong46
Junzheng
Coal, chemicalsInner Mongo
46,
Macalline
Furniture retaili Shanghai 49
Wujiang Henli ChemicalTextiles, chemica
Jiangsu
44
ENN
Gas, energy
Hebei
51,
Hopson, Pearl River
Real estate, in Guangdong56
Eastmoney
Information servShanghai 45
Eternal Asia
Supply-chain m Guangdong50
Shiji Information Techn IT
Beijing
52,
Longjitaihe
Real estate, ne Hebei
52
Xinhuadu Industrial Gr Retail, mining, Fujian
54
RiseSun Holdings
Real estate
Hebei
53,
Semir
Apparel
Zhejiang 64
JuneYao
Real estate, airliShanghai 47
Longfor Properties
Real estate
Beijing
51
Haitian
Food flavorings Guangdong59
Nine Dragons Paper
Paper & PackagiGuangdong58
Metersbonwe
Apparel
Shanghai 50
Huaxin
Oil, chemical Shanghai \
Yifang
Real estate, in Beijing
62
Yonyou
Software
Beijing
51
Xinguang
Jewelry, real es Zhejiang 53
GoerTek
IT
Shandong 49,
Alpha Animation
Animation
Guangdong46
Thaihot
Real estate
Fujian
50
Bairun
Flavor, wine indShanghai 48
Dongyin
Propergy, speci Chongqing 46,
Yinyi
Real estate, mi Zhejiang 59
Pengxin
Real estate, inv Shanghai 52
Huaxin
Oil, chemical Shanghai 38
Tomorrow
Finance, invest Hong Kong 44,
Salubris PharmaceuticaPharmaceutical Guangdong72,
Hailiang
Copper, investmZhejiang 55
Geely
Car manufacturZhejiang 52,
Elion Resources
Chemicals, pharBeijing
56
Enlight Media
Entertainment Beijing
50,

54
41
50

50

50

\
66
30
\

37
40
41
42
43
44
45
45
47
48
49
49
49
49
53
53
55
55
57
57
57
60
60
62
62
62
65
65
65
65
69
70
70
70
70
74
75
75
75
75
79
79
79
79

24
34
-24
-16
35
39
-2
-19
43
91
29
-1
-17
-1
354
479
57
-4
-10
66
0
347
-25
21
-32
68
184
74
99
296
-30
30
139
489
20
86
-32
484
-24
-1
4
-36
68
60

Macrolink
Mining, real est Beijing
58
Orient Landscape
Landscaping
Beijing
49,
Century Golden ResourReal estate
Beijing
64
Hengrui Medicine
Pharmaceutical Jiangsu
57
Gome
Retail, real estaBeijing
46
Shenzhou
Textiles, apparelZhejiang 50
Sha Steel
Steel
Jiangsu
69
DJI-Innovations
TMT
Guangdong35
Dahua Technology
Software
Zhejiang 48,
Bailing
Pharmaceutical Guizhou
54
Kanghong Pharmaceutic
Pharmaceutical Sichuan
61
Shenglong
Real estate
Shanghai \
Fuyuan
Real estate, hydGuangdong60
Er-Kang PharmaceuticaPharmaceutical Hunan
49,
DHC Digital TechnologySoftware
Beijing
56
Zhenro Group
Real estate
Fujian
51
Muyuan
Husbandry
Henan
50,
Suning Universal
Real estate, in Jiangsu
64,
Yongjin
Pharmaceutical,Shanghai 47
Zhongtian Urban
Real estate
Guizhou
49
AAC Acoustic TechnologAcoustics
Guangdong48,
Hengkang Medical
Biopharmaceutic
Gansu
52
China Yintai
Retail, real estaBeijing
53
Kunlun Tech
IT
Beijing
38,
SOHO China
Real estate
Beijing
52,
Shanda
Investments, onShanghai 42
Rizhao Iron and Steel Steel
Shandong 50
RongSheng Holdings Chemical fibres Zhejiang 59
Fosun
Investments, st Shanghai 47
GRN Group
Sportswear, shoFujian
53
Yihua Timbar Stock
Wood, health, i Guangdong52
Sinogiant
Steel
Beijing
59,
Jiacheng
Refractories, coLiaoning 66
Pacific Links
Golf, investmenTianjin
68
Galanz
Household appliGuangdong78
Yangtze River Pharmacy
Pharmaceutical Jiangsu
71
Jianlong
Steel, mining, s Beijing
48
Hepalink
Pharmaceutical Guangdong51,
Sunline
Investments
Shanghai 52
JD Capital
Investments
Beijing
38
Zongyi
New energy, IT,Jiangsu
52
Dazhihui
Data services Shanghai 57
Buchang
Pharmaceutical Beijing
73,
Golden Concord HoldinSolar, power staHong Kong 57

45

48

50

49
34

\
50

51

49

83
83
83
83
87
87
87
87
91
92
92
92
92
92
92
98
98
98
101
101
101
101
101
101
107
108
108
108
108
108
108
108
108
116
116
116
116
120
120
120
120
120
120
120

64
56
-43
17
-36
25
13

9
68
653
-24
-2
85
8
14
90
151
-1
747
-58
11
-40

-67
-40
-50
39
58
216
299
15
-47
-43
-4
14
-55
-37
-20
1036
46
162
-37
-30

Gold Mantis
Construction
Jiangsu
56
Protruly
Electronic equi Guangdong47
Longfor Properties
Real estate
Beijing
\
Agile Property
Real estate
Guangdong53
KingClean Electric
Motor facilities Jiangsu
58
HengAn Group
Personal care p Fujian
65
Hualan Biological Engi Biopharmaceutic
Henan
66
Aier Ophthalmology
Medical servicesHunan
50
Guozhijie
Investments
Shanghai 64
Zhengquan Property Real estate, in Beijing
49
Hebang Corporation Mining, chemicaSichuan
61
Guide Electrics
Electronics
Hubei
52
Maoye
Real estate, retaGuangdong50
Chenxi
Petrochemical, Shandong 47
Sound Environment
Environmental pBeijing
50,
HengAn Group
Personal care p Fujian
62
Orient
Energy, retail Beijing
61
Hillhouse Capital
Investments
United Stat43
Rapoo
Mouse
Guangdong44,
Tongwei
Agriculture, ne Sichuan
51,
Rongxin Group
Real estate
Fujian
44
Zhongheng Huizhi InveInvestments
Guangdong50
Brightoil
Oil exploitation,Guangdong48
Jumpcan
Medicine
Jiangsu
58
Cheung Kei
Investment, realGuangdong56,
JDB
Drinks
Beijing
\
Zhonglu
Investments, boShanghai 57
Jinjiang
Energy, chemicaZhejiang 62
Guangsha
Construction, reZhejiang 61
Souyute
Apparel
Guangdong48,
Nanshan
Aluminium, appa
Shandong 68
Sino Biopharmaceutial Pharmaceutical Beijing
63,
Alibaba, Ant Financial E-commerce, finZhejiang 45
Lifan
Motorcycles, auChongqing 77
YTO
Delivery
Shanghai \
ZBD Pharmaceutical Pharmaceutical Heilongjian52
Huace Film & TV
Television & med
Zhejiang 58
Fusheng Group
Real estate, conFujian
51
MLS
Led
Guangdong42
Longcin
Motorcycles, reaChongqing 52
Hengtong
Cable, energy, Jiangsu
57
Yasha Decoration
Building decoratZhejiang 57,
Focus Media
Digital new medShanghai 42
Zhifei Biological ProuduVaccine
Chongqing 62

34
\

\
\

52

120
120
129
129
129
129
133
133
133
133
133
133
133
133
133
133
133
133
145
145
145
145
145
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
162
162
162
162
162
167
167
167
167

-8

-71
-78

-71
149
73
1023
-59
180
76
-33
-55
-33
-72
-65
17
245
-55
21

-84
-20
-72
-11
76
-27
-3
440
-67
-38
27
-3
114
385
4
47

15
-1
35
-20
-44

Zhongzhi
Finance, invest Beijing
\
Meyer
Electronic devicAnhui
62
Jiangsu Yuyue Medical Medical equipmJiangsu
53,
Trendy International Apparel
Guangdong\
HEC
Aluminium, pharGuangdong59,
Joint Care
Pharmaceutical Guangdong53
Renhe
Real estate, agrHeilongjian47
Worldland
Tourism, real esZhejiang 57
Youngor
Apparel, real esZhejiang 64
BY-Health
Healthcare prodGuangdong46
Liye
Finance, invest Guangdong52
Jointown
Pharmaceutical Hubei
d
62
Zhongrong
Culture productsShanghai 59
Lepu Medical
Medical equipmBeijing
52,
Hakim
IT, media, real Zhejiang 35,
Languan
Real estate
Sichuan
53
Huabao International Fragrances, flavGuangdong45
Hundun investment
Investments
Shanghai \
China Kingho
Coal
Beijing
54
Guilin Fuda
Auto parts
Guangxi 57
Excellence
Real estate
Guangdong49
Jiangxi Jiminkexin
Pharmaceutical Jiangxi
52
Riverside
Real estate
Beijing
60
First
Photovoltaic
Zhejiang 53,
Heung Kong
Real estate, finaGuangdong51,
Shenghong Printing & Printing and dyeJiangsu
50
Binjiang
Real estate
Zhejiang 53,
Lonsen
Chemicals, steeZhejiang 80
Huayi Bros
Entertainment Beijing
55
Zhongbao
Automobile partZhejiang 69
Zexi
Investments
Shanghai 37
Huishan Dairy
Dairy
Liaoning \
Hongdou
Apparel, rubber Jiangsu
72
Hongda Xingye
Plastic chemica Guangdong46
Kingold
Real estate, in Guangdong61
KaiShan Holdings
Compressor
Zhejiang 53
Sihuan Pharm
Pharmaceutical Beijing
53
Jing Yun Tong
Solar
Beijing
49,
Great China InternationReal estate
Guangdong64
Star River
Real estate, in Guangdong62
JD Capital
Investments
Beijing
37
Feima International
Warehousing logi
Guangdong45
Jinglong
Electronics, realZhejiang 56
Haisco Pharmaceutical Pharmaceutical Tibet
47

27
\

\
34

55
54
\

48

167
167
167
167
167
167
177
177
177
177
177
177
177
177
177
177
177
188
188
188
188
188
188
188
188
188
188
188
188
188
188
188
188
188
188
206
206
206
206
206
206
206
206
206

-37
194
-7
-77
-55
59
0
130
130
-54
-77
11
-87
72
230
-54
-105

21
660
-41
-22
-58
21
0
-41
219
21
38
93

-41
-11
359
-76
1
-116
236
-94
-116
950
700
400
-40

ZhongHong
Real estate, in Beijing
43
Xiuzheng
Pharmaceutical Jilin
60,
Chuanhua
Chemical, agricu
Zhejiang 54
Zhuoer
Real estate, in Hubei
43
Hithink RoyalFlush Inf Software
Zhejiang 45
Zhongke
Investments
Beijing
48
Kamfei
Real estate
Beijing
50
Dayang
Micro-motor proGuangdong50,
China Rilin
Logistics, constrLiaoning 61
Spring Airlines
Airlines
Shanghai 71,
Originwater
Sewage treatmeBeijing
53
Wanma
Cable, real estaZhejiang 66
Shunfeng PV
Solar, shipbuildiJiangsu
\
ORG Packaging
Packaging
Beijing
54
Gloria PharmaceuticalsPharmaceutical Heilongjian51,
Zongshen
Motorcycles, reaChongqing 62
Suning
Retail, real estaJiangsu
42
Shilian Real Estate
Real estate
Guangdong51,
Internet integrated services
Sinnet Technology
Beijing
59
Jianxin
Non-ferrous metBeijing
62,
Julong Financial Equip Fiance
Liaoning 63
Chint
Industrial elect Zhejiang 52
Sequoia Capital
Investments
Beijing
48
Tuopu
Automobile partZhejiang 51
DunAn
Manufacturing, Zhejiang 51
Baoneng
Investments, rea
Guangdong45
Dongfu Group
Real estate
Fujian
55
Oriental Energy
Petrochemicals Jiangsu
37
SDL Technology
Instruments
Beijing
51
Jinke
Real estate
Chongqing 49,
L&S
Plastic pipes and
Guangdong52,
Zhangyuan Tungsten Tungsten minin Jiangxi
60
Logan Estate
Real estate
Guangdong48
Qizheng PharmaceuticaPharmaceutical Tibet
62
Zhongwang
Extruded alumi Liaoning 51
Dabeinong
Animal feed, se Beijing
50
China Coal Solution
Coal supply ch Henan
44
Luxshare Precision
Computer conneGuangdong48
Luxshare Precision
Computer conneGuangdong51
Canny Elevator
Elevators
Jiangsu
52
Wuhu Shunrong Automo
Automobile, ne Anhui
67
Jetsen
IT
Beijing
57,
Longsheng Auto Parts Automobile partZhejiang 55
Dazhong Investments Investments
Beijing
67

57

47
45

50

53
52

42
42

43

206
206
206
206
206
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
231
231
231
231
231
231
231
231
231
231
231
231
243
243
243
243
243
243
243
243
243
243
243
243
243
243
243
243

84
20
512
42

-32
181
-90

4
251
-159
85
-18
6

414
744
59
-29
-65
-84
240
32
82
18
644
304
81
-56
-36
-17
39
-175
-96
131
-34
-34
502
402
199

-34

R&F
Real estate, minGuangdong62, 33
Glory
Real estate
Beijing
\
Tongfang Unite
Real estate
Zhejiang 53
Zhongda Polyolefin ShrPackaging mater
Zhejiang 64
Wolong Holdings
Electrical equip Zhejiang 56, 33
Goodfirst Group
Finance, real esFujian
\
Yunnan Junfa Real EstaReal estate
Yunnan
40
Anhui Guoxuan
Real estate, screenculture,
Anhui
51
batteries
Huaqiang
High-tech inform
Guangdong52
Kingenta Ecological En Fertilizer
Shandong 50
Yiling Pharmaceutical Pharmaceutical Hebei
66
Dali Group
Food
Fujian
58
Xin Shiji
Investments
Guangdong52, \
DunAn
Manufacturing, Zhejiang 48
Herun
Real estate, shi Zhejiang \
Huaxin
Oil, chemical Shanghai \
Yonghui Superstores Supermarket reta
Fujian
44
Anta
Sportswear
Fujian
45
Sunner Group
Agriculture
Fujian
61
Goldenmax
Electronic materShanghai 55
Dongfeng Printing
Printing
Guangdong61
Vipshop
B2C online retaiGuangdong44
Jereh Oilfield Service Oil equipment Shandong 52
Aokang
Shoes, real estaZhejiang 50, \
Tianhe Chemicals
Chemicals
Liaoning 60, \
Fenda
Audio technology
Guangdong53
Chuanhua
Chemical, agricu
Zhejiang 58
Dongshan Precision MaPrecision castin Jiangsu
65
AUX
Household appliZhejiang 54, \
Tofflon
Medical equipmShanghai 51
Anta
Sportswear
Fujian
51
Qtone Education
TMT
Guangdong44, 43
GreatStar Industrial
Tools
Zhejiang 53, 54
Bright Oceans CorporatTelecoms, energBeijing
52
MTC
Digital productsXinjiang
50
Newland Group
IT
Fujian
57
CheChc
Pharmaceutical Beijing
\
Manwah
Recreational sofHong Kong 50, 52
Heaven-sent Captial Investments
Beijing
\
Hongda
Metallurgical in Sichuan
60
Tatfook
Communications
Guangdong52, \
MYS
Packaging produGuangdong54
Venustech
IT
Beijing
48, 47
Heaven-sent Captial Investments
Beijing
\

243
243
243
262
262
262
262
262
262
262
262
262
262
262
262
262
262
276
277
277
277
277
277
277
277
277
277
277
277
277
289
290
290
290
290
290
290
290
290
290
290
290
290
290

-169
115
-105
672
209
-96
43

-4
145
-115
-115
-36
2
20
-13
51
-50
-34
788
-28
-138
-100
47
-229
270
598
97
130
200
-46

0
0
-48
644
0
-2

-81
-160
169
316

Hawtai Motor
Car manufacturiBeijing
54,
Furen Medicine
Pharmaceuticals,
Henan
49
Fuyao Glass
Glass
Fujian
69
Kingkey
Real estate
Guangdong49
Haitian
Food flavorings Guangdong45
Huaxia Rongchuang Real estate
Jiangsu
52
Galaxy
Real estate, in Guangdong\
Zhongkun
Real estate
Beijing
59
SinoPostgraduate
Mobile phones, G
l uangdong45
Angzhan Investment Real estate
Beijing
45
Feishang
Mining, steel, e Guangdong49
CMS
Pharmaceutical Guangdong51
Camel
Batteries
Hubei
71
YH Group
Transmission anGuangxi 52
Citic Pacific
Investments, rea
Hong Kong 73
Hongxiang Yixintang PhMedicine
Yunnan
49,
Holike
Manufacturing Guangdong43,
Tongding
Cable
Jiangsu
52
Sunac China Holdings Real estate
Tianjin
52
Shandong Coking
Coal
Shandong 53
JD Capital
Investments
Beijing
\
Gangtai
Real estate, minShanghai \
Super Ocean
Real estate
Shanghai 71
Yunfeng Capital
Investments
Shanghai 52
Junhua
Investment, realGuangdong44
Fu De
Finance, real esGuangdong\
Xinglong Industry
Hand crafts
Yunnan
60
Yanlord
Real estate, indu
Shanghai 57
Xiyang
Fertilizer, steel Liaoning 64
Qihoo
Software
Beijing
45
Xinyuan Filter
Filter
Zhejiang 52,
Santai Electronics
Software, electrSichuan
\
Changying Investment Electronics
Guangdong56
Senyuan Electric
Electric
Henan
56
Marvell
Semiconductors,United Stat54
Hanslaser
Laser equipment
Guangdong48
Houying
Refractories, st Liaoning 68
Denghai Seeds
Agriculture
Shandong 66
Xinyi Glass
Glass
Hong Kong 63,
Youzu
Network game Shanghai 34
GMK
Meat, copper sm
Shandong 64
Originwater
Sewage treatmeBeijing
50
Linyang Electronics
Electronic ener Jiangsu
52
DTW Logistics
Logistics, airlin Beijing
61

31

\
39

50

290
290
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
334
335
335
335
335
335
335
335
335
335
335
335
335

111
-88
-62
-79
69
-41
-96
-215
-117
64
-41
-145
69

-254
172

102
-210
-118

254
-117
-41

-205
460
-159
-128
-222
851
328
34
-11
72
-45
-147
-11
-126
39
-126
-11
-71
-126

TungKong
PharmaceuticalsZhejiang 53,
Tasly
Pharmaceutical Tianjin
62
Baling Technology
Car manufacturGuangxi 61
Narada
Battery, invest Shanghai 60,
Maydos
Coating
Guangdong\
Fulin
Real estate, tra Sichuan
69
Hytera
Wireless serviceGuangdong50,
Huayu
Real estate
Chongqing 52,
Zhongding
Rubber and plasAnhui
71
Zhongall
Real estate
Beijing
38
Kangde Xin Composite Composite mater
Beijing
65
Rieys Group
Real estate, in Guangdong57
Zhongnan
Real estate, conJiangsu
53
Nanhua Sugar
Sugar
Guangxi 59
Yongtai Technology
Chemicals
Zhejiang 50,
Chuying Farming
husbandry
Henan
49
SCE
Real estate, vol Hong Kong 49
Jiangsu Far East
Cable, pharmaceu
Jiangsu
52
Vcanland
Real estate, fin Tianjin
57
Oriental Yuhong
Waterproofing mBeijing
50
Hongtao Decoration Construction
Guangdong59
Jiangho
Construction
Beijing
43,
Bairun
Fragrances, flavShanghai 52
Jiangsu Sunshine
Textiles, biomedJiangsu
71
Der International HomeFurniture
Jiangsu
42
Jieshun Science and Te TMT
Guangdong59,
Hengli Highpressure OilOil cylinder
Jiangsu
49
JuneYao
Real estate, airliShanghai 43
Linglong
Tires
Shandong 67
Yangguangcheng Grou Real estate
Fujian
47
Luhuitou
Real estate
Hainan
\
Zenitek
Information, in Shanghai 50
Renhe
Pharmaceutical Jiangxi
53
Grandland
Decoration
Guangdong53
Sun & Moon
Jewelry, real estZhejiang 75,
Kingfa
Plastic
Guangdong54,
Broad
Air conditioningHunan
55,
Fosun
Investments, st Shanghai 46
Tianqi
Mining
Sichuan
60,
Dasheng
Agriculture
Guangdong44
Wuhu Shunrong Automo
Automobile, ne Anhui
38
Fosun
Investments, st Shanghai 46
Medicalsystem BiotechBiopharmaceutic
Zhejiang 44
Science Sun
Pharmaceutical Beijing
73

37

48
\

50

58

52
51
\
54

335
335
335
335
335
352
352
352
352
356
356
358
358
358
358
358
358
358
358
358
358
358
358
358
358
358
358
358
358
358
358
358
358
358
358
358
358
384
384
384
384
384
384
390

-245

-147

496
119
-88
44
-32
5

101
-109
746
3
-51
157
146
270
387
174

-34

360
119
798
-171
16
-132
-68
325
174
-68
43
-134
75
75

75

Jinja

Manufacturing Guangdong60

390

293

Shanghai 72
Wangsu Science & TechIT
GMTech
CommunicationFujian
52
Xizi
Elevators, boilerZhejiang 53
Bosideng
Apparel
Jiangsu
63
Realcan PharmaceuticaPharmaceutical Shandong 50, 49
Hokai Medical InstrumeMedical equipmGuangdong47
Liaison Interactive
IT
Zhejiang 33
Yuanchang Group
Real estate
Fujian
59
Conba Pharmaceutical Pharmaceutical Zhejiang 54
Topspring
Real estate
Hong Kong 60
Yuanda Aluminium InduConstruction, elLiaoning 62
Techand
Ecological gard Guangdong46
Noposion
Pesticide formulGuangdong53
Pioneer Metals HoldingSteel, mining Hong Kong 66, 44
Meihua
Edible condimenHebei
67

392
392
392
392
392
392
392
392
392
392
392
392
392
392
392

764
353
15
-232
353
123

-143
112
-85
198
236
514
-183
-68

Hualing
Real estate, liv Xinjiang
57
Cixing
Machinery
Zhejiang 46
Changfeng Real Estate Real estate
Shanghai 60
Hengsheng, RongshengReal estate, shi Shanghai 46
Cosmo lady
Underwear
Guangdong40
Autren
Real estate
Guangdong53
Aurora
Photoelectric ma
Heilongjian50, 52
Nanfangtongzheng Inv PharmaceuticalsGuangdong53
KWG Property
Real estate
Guangdong46
Luye pharma
Pharmaceutical Shandong 50
Jifeng
Automobile partZhejiang 54
Weiming Environment Pgarbage power Zhejiang 52, 50
Hanhe
Cable
Shandong 62
Ocean's King
Lampsandlanterns
Guangdong58, 55
Wuhu Shunrong Automo
Automobile, ne Anhui
\
Shentong Express
Delivery
Shanghai 45
Shandong Fangyuan Non
Copper
Shandong 52
Yeshine
Real estate, shi Tianjin
\
Shengli
Instrument manu
Jiangsu
49
Leejun Industrial
Machinery manuf
Sichuan
58
Hengxing
Investment, realFujian
55
Qinghai Huzhu Barley Wine
Qinghai
49
Kelun Pharmaceutical Pharmaceutical Sichuan
64
LDUV
Real estate, ste Beijing
\
Sparkle Roll
Automobiles, luxBeijing
48
Robam
Home applianceZhejiang 58
Huawei
Telecom solutionGuangdong71
Belle
Shoes
Guangdong63

392
392
392
392
392
392
392
414
415
415
415
415
415
415
421
422
422
422
422
422
422
422
422
422
422
422
422
422

-166
-79
-166
-253
198
-68

-168
-91

491

-98
-158
-196
137
-109
-163
-15
-48
-132
-158
55
37
-158

Tonghua Investment Investments


Shanghai 61, 44
Gold Tak Land
Real estate
Guangdong\
Real Force
Coal, new energShandong 50
BYD
Automobiles, mo
Guangdong52
Honglicheng
Real estate
Guizhou
47
Ourpalm
Online games Beijing
45
Xinzhi Motor
Motor manufactZhejiang 59
Huafeng
Chemical, alumZhejiang 57
New Hengde Property Real estate, in Shanghai 45
Haitian
Injection moldi Zhejiang 78
Three-Circle
Electronic compGuangdong66
Meisheng Culture & CreApparel
Zhejiang 48
Zhongjin Investment Mining, investmShanghai 51
Aishi
Manufacturing Hunan
57
Zhongsheng Pharmaceu
Pharmaceutical Guangdong59
United Electronics
IT
Beijing
49, \
Wuhan Fingu ElectronicCommunications
Hubei
57
Shen Yan Industrial
Ferrous metals Ningxia
40
Sungrow Power SupplyElectric equipmAnhui
47
Zhejiang Kaiyuan
Real estate
Zhejiang 63
Zhongnan Heavy IndustMachine parts Jiangsu
48
Yonggui
Electric
Zhejiang 65
Citichamp Holdings
Real estate, wa Fujian
60
Xingwei
TMT
Beijing
\
Jinglong
Solar
Hebei
63
A.Best
Supermarket reta
Guangdong53
Jiumuwang
Apparel
Fujian
55
Zhengbang
Fodder, cultivatJiangxi
51
Yongda
Electrical manufJilin
65
Shuangliang
Air conditioningJiangsu
64
Hongqingting
Shoes, real estaZhejiang 51
Chongyang InvestmentInvestments
Shanghai 46
Luhua
Edible oils
Shandong 65
Zhongli
Cable
Jiangsu
59, 35
Joyson
Automobile partZhejiang 45
Jereh Oilfield Service Oil equipment Shandong 46
Chongto
Environmental pHong Kong 48
Zhongke oil
Oil exploitation,Hong Kong 52
Sanhua Holding
Industrial equipZhejiang 65
Xinbang
Medicine
Guizhou
50
Shanshan
lithium battery, Shanghai 57
APALT
Metal compositeJiangsu
56
Dinghan Technology IT
Beijing
43
Shindoo Chemi-industry
Chemicals
Sichuan
40

422
422
422
422
422
422
422
422
422
422
422
422
422
448
448
450
451
451
453
453
453
453
453
453
453
453
453
453
453
453
453
453
453
453
453
453
453
453
453
453
453
453
477
477

-132
-173
-196
-132
-245
37
484
20
-234
-234

591
-158

486
140
-96
155
560
-171
651
292
79

312
-129
79
481

153
703
106
-129
-84
-84
-163
51

62
62
-46
209
429
288

SPC Environment Protec


Environmental pBeijing
Searainbow Holding CoMedical e-commHainan
Real estate,
titanium
San Sheng Real Estate
Fujian
pigment

51
33

477
480

206
126

47

480

-73

480
483
483
485
485
487
487
487
487
487
487
487
487
487
487
487
487
487
487
487
487
487
487
487
487
487
508
508
508
511
511
511
511
511
511
511
511
519
519

52
64
162
-203
260
231
-48
-97
231
-80
-223
-163
-321
-10

-163
258

-223
-10
-223
361
-113
103
419

314
367
337
-110
311
172

-187
-52
134

226

Better Life Retail


Retail
Hunan
47,
Sunpaper
Papermaking Shandong 62
Shibao Company
Automobile partZhejiang 65
Pangda
Car sales
Hebei
60
CDH
Investments
Beijing
65
Hongqi Chain
Retail
Sichuan
63,
Liby
Daily chemical Guangdong57
China Dongxiang
Apparel
Beijing
57
Stanley
Compound fertiliShandong 67
Tianrui
Aluminum, ceme
Henan
56,
C-Bons
Daily chemical Hubei
64
PCI
IT
Guangdong50
Soufun
Real estate webBeijing
51
Lianhe Chemical TechnChemicals
Zhejiang 61
Jingu
Auto parts
Zhejiang 34
Laoganma
Food
Guizhou
68
Longmaster
Computer techno
Guizhou
44
Zhongji
Building materiaShanghai 37
Global Top E-Commerc Textiles, logisticShanxi
46,
Risun
Coal, chemicalsBeijing
50
Yaoji
Pocker
Shanghai 64
New Oriental EducationEducation
Beijing
53
China ERA
Plastic products,Zhejiang 54,
Rockcheck Steel
Steel
Tianjin
45
Yonghui Superstores Supermarket reta
Fujian
45
Winning Software
Software
Shanghai 48,
Huangshi
Dairy
Guangxi 53
Highsun Yongye
Commercial realGuangdong52
Zhonghen
IT
Zhejiang 50,
Hybio Pharmaceutical Pharmaceutical Guangdong47
Haisco Pharmaceutical Pharmaceutical Tibet
52
Worldland
Tourism, real esZhejiang 55,
Fuanna
Home textiles Guangdong59,
Xingwei
TMT
Beijing
44
Jingjiu
Liquor
Hubei
59
Macrolink
Mining, real est Beijing
58
Woer
PyrocondensatioGuangdong51
Ng Fung
Food
Hebei
69
LANCY
Apparel
Beijing
43

47

36

45

47

\
51

Zhonghua GeotechnicaFoundation wor Beijing


56
China Xulong
Sea food, real esZhejiang 52
Bros
Textiles
Zhejiang 54
UE Furniture
Furniture
Zhejiang 40,
0-Film Tech
IT
Guangdong43
Taikang Life, China GuaInsurance, art aBeijing
58
Dian Diagnostics
Medical devicesZhejiang 46
Sansheng-Hongye
Shipping, real eShanghai 59
Watertek Information IT
Beijing
54
Rastar
Car model
Guangdong45,
DidiKuaidi
IT
Beijing
32
Harmony
Car sales, real eHenan
\
NHU
Pharmaceutical Zhejiang 53
Skyworth
Home applianceGuangdong59,
Changfa
Machinery manuf
Jiangsu
57
Shengfeng
Rubber products,
Guangdong52
Yiqiao Marine Seeds Marine fisheriesLiaoning 50,
Dahai
Textiles
Shandong 61
Wind Info
Data services Shanghai \
Fotile
Kitchenware
Zhejiang 74
Chengdu China Club Clubs, collectiblSichuan
61
Suning
Retail, real estaJiangsu
52
Langjiu
Real estate, liquSichuan
53
Nanjiang
Real estate
Shanghai 53,
Dazhong
Stone, real estaGuangdong\
China TransInfo TechnoIntelligent tran Beijing
43
Capital Today
Investments
Shanghai
Haid
Agriculture
Guangdong45
Zhuoda
Real estate
Hebei
63
Sundy
Real estate
Zhejiang 49,
Zhejiang Runtu
Dye
Zhejiang 51
Xueersi
Education
Beijing
35
Jindian
Real estate, mod
Beijing
58,
Yashily
Milk powder
Guangdong51
Delisi Food
Food
Shandong 64
Torch Electron Technol Electronic compFujian
63,
Fantasia Holdings
Real estate
Guangdong44
Tianye
Real estate, minShandong 46
Shanda
Online games Shanghai 37
Regal International
Oil exploitation,Hong Kong 59,
Nanjinzhao
Steel, mining Shandong 65
Fengfan
Power transmis Jiangsu
61
Renrenle Commercial Retail
Guangdong63,
Eastups
Manufacturing Guangdong50

42

45

57

28

55

46

48

37

49

519
519
519
519
525
525
525
525
525
525
525
525
525
525
525
525
525
525
525
525
525
525
525
525
525
525
525
525
525
525
525
525
525
525
525
556
556
556
556
556
556
556
556
556

387
-229
226

-118
137
178
-201
240
-48

-170
-118
-124
240

81
-10
-48
34
240
240
-261
-118
-235
22

178
-212
350
-212
-218
-118
-201
381

-52
419

-268
50
106
-9
162

Hon Bridge
Mining, high-purHong Kong 52
Tianhe
Communications
Shaanxi
44, \
Delixi
Industrial electrZhejiang 54
Sanxiang Holding
Real estate
Shanghai 53
Yuhu
Hydroelectric poGuangdong46
Step Electric
Electrical equi Shanghai 64
Lonking
Heavy constructShanghai 64
Shijue, China ITS
IT
Beijing
80, 79
Keda
Infrastructure, rShandong 63
Infinova
Electronic secu Guangdong59
Opple
Energy-saving l Shanghai 49, 44
Hixih
Tires, conveyor S
bhandong 60
Toread
Apparel
Beijing
46, 40
Chunxing Precision
Communications
Jiangsu
48, \
Sany
Heavy machinerBeijing
52
Asian Star Anchor ChaiShipping faciliti Jiangsu
57
Sunwoda
Manufacturing Guangdong48, \
Xingwei
TMT
Beijing
\
Lead
Automation equJiangsu
49, \
Xiangxue PharmaceuticPharmaceutical Guangdong53, 52
China High Speed Rail Manufacturing Guangdong\
Hongkelong
Retail, real estaJiangxi
50
Mindray Medical
Medical equipme
Guangdong53
Sunrain Solar Energy Solar equipmenJiangsu
51
Landbridge
Petrochemicals,Shandong 53
Baolihua New Energy New Energy
Guangdong64
Himile
Machinery
Shandong 53
Yuantong Coal
Coal
Inner Mongo
56
BDStar Navigation
Satellite navigating
Beijing
equipment
52
Cybernaut
Investments
Zhejiang 67, 66
Inovance Technology Electrical mach Guangdong48
Sanjin Pharmaceutical Pharmaceutical Guangxi 72
Jiangsu Sunshine
Textiles, biomedJiangsu
56
Joinin
Real estate
Jiangsu
53
Sihuan Pharm
Pharmaceutical Beijing
\
CDH
Investments
Beijing
49
Junzheng
Coke chemicals,Inner Mongo
69
Xingtai
Real estate, conInner Mongo
62
Huahai PharmaceuticalPharmaceutical Zhejiang 53
Zhongfa Industry
Real estate, ins Beijing
51
Yishion
Apparel
Guangdong44
Kaisa
Real estate
Hong Kong 50
Shunwang Technology IT
Zhejiang 51
Hengshunzhongsheng Electrical equi Shandong 59, 31

556
556
556
556
556
556
556
556
556
556
556
556
556
556
556
556
556
556
556
556
556
556
556
556
556
556
556
556
556
556
556
556
597
597
597
597
597
602
603
603
603
603
603
603

-114

106
600
-234
378
-243
-52
-201
-24
-232
-201
127
548
-97

127

-9

-232
-182
3
-232
209
209
-201
127
-182
3
-149
-7
168

-228
272
219
-279
-426
100

Teamgo
Mining, metallu Guangdong51
Tunghsu
Photoelectric display,
Beijingphotovoltaic
50
Jinfa Labi
Consumer produGuangdong56, 56
Manshi
Coal
Inner Mongo
66
Cinese
Real estate, eduGuangdong43
Yonker Environmental PEnvironmental pHunan
48
Alibaba, Ant Financial E-commerce, finZhejiang 46
Xingwei
TMT
Beijing
53
Alibaba, Ant Financial E-commerce, finZhejiang 42
Tronly New Electronic MIndustrial chemiJiangsu
51
Garden
Industrial manufZhejiang 61
Focus Technology
Network technoJiangsu
48
Billion Industrial
Textiles
Fujian
45
Lianmei
Real estate, minGuangdong67, 37
Meituan
IT
Beijing
\
Jiuyang
Consumer produShanghai 46
Sincere
Real estate, fin Chongqing 52
Zangge Potash FertilizePotash fertilizerQinghai
51
TGOOD Electric
Electrical equi Shandong 50
Dragon Spring
Real estate
Guangdong63
Hile Bio-Technology Manufacturing Shanghai 54, 26
Infogem Technologies Computer softwGuangdong75
Tatwah Smartech
TMT
Guangdong36
M&G Stationery
Stationery
Shanghai 45

603
603
603
603
603
603
603
603
603
603
603
603
603
603
603
603
603
603
603
603
603
630
631
631

-279
-13

-279
-279
-44

42
115
331
-196

-279
-207

-279

134

Sanquan Food

631

-189

631
631
631
631
631
631
631
631
631
631
644
644
644
644
644
644
644
644

-262
473
-41
473
-3
244
217
-276

-257
101
290
-97

-129
-54

Food

Henan

72

Horoy
Real estate
Guangdong49
Yellow River Mining
Coal
Shaanxi
55
Kstar
Electronic
Guangdong53, 51
Huafu Melange Yarn
Yarn
Guangdong\
Futong
Fiber optic cableZhejiang 52
Zhongyeda Electric
Electrical produGuangdong64
Zhongheng Group
Pharmaceuticals,
Guangxi 57
Rong Chao
Real estate
Guangdong\
Philisense
CommunicationBeijing
s
51
Changsheng
Real estate
Guangdong51
Europol Steel Logistics TMT
Guangdong47
Zhejiang Tongkun
Chemical fiber, Zhejiang 52
Glodon
Software
Beijing
52
Chuangjia
Investment
Xinjiang
\
China Fortune
Real estate
Beijing
52
Honggao Creative
Construction
Beijing
52, 53
Glory Medical
Medical equipmGuangdong51
Shirong
Real estate
Guangdong83

Laobaixing
Pharmacyretail Hunan
49,
Haoyue
Beef and mutton
Jilin
54
UTour
Tourism
Beijing
51
Zonebanner Jiuzhou Pharmaceutical Zhejiang 72
Zhongzhou
Real estate
Guangdong46
Xi'an Longi
Silicon material Shaanxi
47,
Jereh Oilfield Service Oil equipment Shandong 54
Sany
Heavy machinerBeijing
53
Rongmin
Real estate
Shaanxi
50
Xingyuan
Tires
Shandong 56
Haiya Commercial
Real estate, inv Guangdong56
Water Business Doctor Sewage treatmeBeijing
51
Sany
Heavy machinerBeijing
53
Shuanglu PharmaceuticPharmaceutical Beijing
51
Huachangda
Special equipm Hubei
43,
Poly Real Estate
Investments, rea
Guangdong55
Jumei
E-commerce
Beijing
32
David Medical Device Medical devicesZhejiang 73
Yongxing Iron and steelSteel
Zhejiang 52
Sunflower Pharmaceutic
Pharmaceutical Heilongjian61
Haitian
Food flavorings Guangdong47
Leyard Optoelectronic LED
Beijing
51
Masterwork
Printing equipmTianjin
44
Linda
Real estate, in Beijing
62
Shineway
Pharmaceutical Hebei
58
Wangsu Science & TechIT
Shanghai 51
Dadi Group
Apparel, investm
Fujian
56
Jiangnan Baixin
Industrial manufJiangsu
68
Greentown
Real estate
Zhejiang 57,
Chime Long
Other services Guangdong57
Fuchunjiang Hydropow Hydropower equZhejiang 48
Shuanghui
Food processingHenan
75
Leo
Machinery, inveZhejiang 43
JinmaoTextile ChemicalChemicals
Shandong 41
Nangfeng Ventilator Ventilation equ Guangdong68
Glorious Sun
Apparel, real esHong Kong 68
Nanxiang
commercial logistics
Anhui
59
Xingguang AgriculturalManufacturing Zhejiang 48,
2345 Network Holding Computer softwShanghai \
M&G Stationery
Stationery
Shanghai 45
Yunnan Haolong
Mining, utilities,Yunnan
50,
Xinyi Pharmaceuticals Pharmaceutical Henan
60
Gcl System IntegrationSolar equipmenShanghai 59,
Pubang
Landscaping
Guangdong54

47

41

39

\
32

644
653
653
653
653
653
653
653
653
653
653
653
653
653
653
653
668
668
668
668
668
668
668
668
668
668
668
668
668
668
668
668
668
668
668
668
668
668
690
690
690
690
690
690

-211
503

-138

-246
-176

-246
-246
412
-176
-138

-138
-538
207

488
97
154
50
-109
-404

-261
-267
-294
15
-109
-419

50
-209
-294
-226

-7
75

216

Qiaoxing
Communications
Guangdong63
Ellassay
Apparel
Guangdong47, 45
Delian
Automobile chem
Guangdong64
Invengo Information TeRFID products, sGuangdong50, 50
Xingwei
TMT
Beijing
78
Home
appliances,
Xingxing
electronic
Zhejiang 77, 58
component

690
690
690
690
690

-283

216
244

690

-158

Qibing
Glass
Zhejiang 50
Jinlin Group
Chemicals
Shandong 63
Cowin
Investments
Guangdong\
Alpha Animation
Animation
Guangdong44
Dongyi Risheng
Home decoratioBeijing
48, 47
Hefei Huatai
Food and beverAnhui
56
East Steel Tower Stock Steel products Shandong 39
Anhui Guangxin
Fertilizer, real eAnhui
50, 49
Cosunter PharmaceuticPharmaceutical Fujian
47, 45
Shengrun Holding
Real estate, ele Henan
52, 50
Eve Energy
lithium battery Guangdong51, 48
Sea Star
Energy, TMT
Guangdong52, 40
Shuangxin Resources Coal, chemical Inner Mongo
49
Clou Electronics
Electronics
Guangdong50
Wonders Information IT
Shanghai 53
Netsun
Software
Zhejiang \, 43
Anjie Technology
Insulation materJiangsu
40, 39
Century Huatong Autom
Automobile partZhejiang 58, 31
Zhengtong Auto
Car sales
Hubei
65
Xizi
Elevators, boilerZhejiang 60
51Rsl
Investments
Beijing
31
Meidu
Energy, real estZhejiang 51
ZTT
Cable
Jiangsu
64
58
IT
Beijing
39
Dongjiang EnvironmentWaste circulatioGuangdong50
GI Technologies
Oil equipment Beijing
52
Dongsheng
Pharmaceutical Shaanxi
49, \
Mingfa Group
Real estate
Fujian
52
Jiutian
Die cutting
Yunnan
39
Dongtu
CommunicationBeijing
s
49
Jinfeida
Auto air-condit Jiangsu
60
Zhenshi Holding
Real estate, minZhejiang 60
People ElE Appliance Industrial electrZhejiang 57
SanFeng Intelligent C Intelligent con Hubei
52
Hubei Daohuaxiang
Liquor
Hubei
64

690
690
690
705
705
705
705
705
705
705
705
705
705
705
705
705
705
705
705
705
705
705
705
705
705
727
727
727
727
727
727
727
727
727
736

-158
-248
-294
143
-344
117
399

-309
-99

40

-190
60
-383
229

-146
-228
60
-24
-168
-337

286
-285

-259

Hybio Pharmaceutical Pharmaceutical Guangdong44


Video processing technology
Netposa
Beijing
44
Yinbang Clad Material Aluminum alloyJiangsu
52,
Huaze
Wine, investmen
Beijing
45
Dayuan
Pharmaceutical Jiangsu
\
Nanguo Real Estate
Real estate
Hubei
52
SITC Maritime
Shipping
Shanghai 59
Yalong
Cable, real estaShanghai 50
Shinye
Automotive lightJiangsu
54
JD Capital
Investments
Beijing
\
Zendai
Real estate
Shanghai 51
Chengdu International Real estate
Sichuan
52
Nowaday
Investments
Guangdong55
Infogem Technologies Computer softwGuangdong45
Huajian
Real estate, in Guangdong50,
Wanlin
Logistics
Jiangsu
58
Kingsignal
CommunicationGuangdong47
f
Lian Tai
Real estate, infrGuangdong50
Home Inn
Hotel chain
Shanghai 49
Surfilter
Computer softwGuangdong48
ZTO
Delivery
Shanghai \
Huatai
Paper, chemicalShandong 64
JDL
Environmental pJiangxi
53,
Zhongxing Coal
Mining
Tianjin
47,
China Coal Solution
Coal supply ch Henan
43
Qingyuan
Petrochemicals Shandong 60
Fapai
Apparel, invest Zhejiang 45
Kuangda
Manufacturing Jiangsu
62
Kuailu
Investments
Shanghai 51
Tiansheng
Chemical fibers Zhejiang 44
JD Capital
Investments
Beijing
39
Wutong CommunicatioCommunications
Jiangsu
50
Five Star Appliance
Home furniture,Jiangsu
55
Tianhe Chemicals
Chemicals
Liaoning \
Da Baihui
Tobacco, real esGuangdong44
WENS
Poultry farming,Guangdong53
Ginwa
Real estate, ph Shaanxi
55
Beinmate
Dairy
Zhejiang 50
Shanghai Zhixin ElectriElectrics
Shanghai 60
Kouzi Distillery
Liquor, glass
Anhui
\
Zhejiang Yuandong HuaChemical fiber Zhejiang 61
Blue Sky Trading
Liquor
Jiangsu
55
Zhejiang Satellite Petr Chemicals
Zhejiang 47,
Baolide
Car sales
Zhejiang 41

27

\
50

47

736
736
736
736
736
736
736
736
736
746
746
746
746
746
746
746
746
746
746
746
746
746
746
746
746
746
746
746
746
746
746
746
746
746
746
746
746
746
746
746
746
746
746
746

329
139
-91
112
86
-232
9
-294
-74

-339
-339
-231

-275
-352

188
-140

-520
229
-307
-304

-269
-101

19
-558
-269

-339
-118
-140

-339
-28
-422
-269

Newcentury Shipbuildi Shipbuilding


Jiangsu
63
Sohu
IT, entertainme Beijing
51
MingYang
Power mains, e Guangdong53
Yizhou
Cement, coal chShandong 43
Neptunus
Pharmaceuticals,
Guangdong53, \
Zhongyu Industry
Real estate
Hong Kong 51
Ligeance Mineral ResouNon-ferrous minShaanxi
47
Jinchengtai
Coal, chemicalsInner Mongo
57
ChuJiang
Non-ferrous metAnhui
55
China Fortune
Real estate
Beijing
\
Wenfeng
Trading, hotel Jiangsu
64
Homyear
Real estate, ph Beijing
\
Huangpu Investment New materials, Jiangsu
47
Changxing
Heavy industry,Hong Kong 62, \

746
746
746
746
746
746
746
788
788
788
788
788
793
793

-520
-214

-269
129
188

-349
277

-316

Csg Smart

793

363

793

-234

Lited
Car sales
Guangdong\
Jinlian
Logistics, real e Liaoning 57
Datong Investment
Gas, pharmaceut
Tianjin
51
Yangjie Technology
Electronic compJiangsu
44
Qinhe Energy
Coal
Shanxi
50
Zhongying
Golf, real estateShanghai 39
China Equity CompanyInvestments
Beijing
50
Jiangsu World
Machinery manuf
Jiangsu
52
Shuangxin Color
Packaging materi
Jiangsu
54
JiuYang
Steel, smelt, m Shandong \
Navtech
Communications
Beijing
46
Sunriver
Infrastructure, rZhejiang 44
Shandong Shanshui CeConcrete
Shandong 64, 36
Haisco Pharmaceutical Pharmaceutical Tibet
45
Xiangsheng
Real estate, conZhejiang 64
Sunshing
Lighting
Zhejiang 66
Blue Silver AutomationAutomation equLiaoning 53
Sogal
Furniture
Guangdong51
Phosphorus
chemical
Jiangyin Chengxing
Jiangsu
62
industry,
petrochemical

793
793
793
793
793
793
793
793
793
793
793
793
793
793
811
811
811
811

-165
-261
-75
141
-351
-351
-148
-234
-110
113

-289
363
-148
-252
64
123
202

811

-296

Auto Electric Power


Mayland
Top Choice Medical
Qihoo
Supor
Tensyn

811
811
811
811
811
811

-93
-334

-552
-264

Intelligent poweShanghai 44

New Zhongyuan CeramCeramics

Guangdong52

Eclectics
Guangdong54
Real estate, infrGuangdong49
Medical devicesZhejiang 50
Software
Beijing
50
Kitchen tools, i Zhejiang 75
IT
Beijing
43

Zhejiangdingli
Manufacturing Zhejiang 50
New Culture
Media
Shanghai 55
Newpearl Ceramics
Ceramics
Guangdong47
Kaiser
Information facilGuangdong57,
Huifeng Agrochemical Pesticides
Jiangsu
51
Shenguan Holdings
Food ingredientGuangxi 56
Yibai medicine
Medicine
Guizhou
55
Huineng
Coal, constructiInner Mongo
64
Haima Automobile
Car manufacturHainan
49
Li-ning
Sportswear, invBeijing
52
TRS Information TechnoIT
Beijing
52
YH Group
Transmission anGuangxi \
Youpon
Integrated ceili Zhejiang 52,
Yulong Steel Pipe
Steel tube
Jiangsu
69
Thaixi Coal
Coal
Inner Mongo
65
Estun
Manufacturing Jiangsu
61
Shenwu EnvironmentalEnvironmental pBeijing
49
Shengtai
Papermaking Fujian
48,
SAIF
Investments
Beijing
58
Baoxin
Car sales
Shanghai 54
Hithink RoyalFlush Inf Software
Zhejiang 61
Tianlun Gas
Natural gas extrHenan
53,
Pret Composites
Plastics manufac
Shanghai 50
Sinodata
IT
Beijing
47,
Guangda
Real estate
Guangdong62
SCAS
Car dealership Guangdong53
Huali
Tourism, pharmac
Beijing
58,
Jingcheng
Aviation, real e Yunnan
\
Markor
Furniture, chemiXinjiang
57
Yifeng Pharmacy
pharmacy retailHunan
47
Meiya Pico
IT
Fujian
70
Dahua
Real estate
Shanghai 62
Cogobuy
E-commerce
Guangdong\
Sogal
Furniture
Guangdong51
Vinda Paper
Health productsHong Kong 57
WELLE
Environmental pJiangsu
53
Xisen
Real estate, agriShandong 60
Chunhe
Shipbuilding
Zhejiang 52
PhoenixTV
Media
Hong Kong 64
Renai
Real estate, ste Tianjin
\
Sangem
Real estate, in Guangdong48
Yili
Dairy
Inner Mongo
45
Yangzijiang ShipbuildinShipbuilding
Jiangsu
62
Green City Real Estate Real estate
Zhejiang 49

54

52

\
42

811
811
811
811
811
811
828
828
828
828
828
828
828
828
828
828
828
828
828
828
828
828
828
828
846
846
846
846
846
846
846
846
846
846
846
846
846
846
846
846
846
846
846
846

345
-128

123
-504
-200
-351

-421
106

276
-63
-351

-324
-640

-434
185

-81
-369

-81
-24

-287
219
167
-184

-369
-369
-472
-201
-369
-143
-331
-314

Leadman Biochemistry Biopharmaceutic


Beijing
54, 49
Aoyang
Textiles, chemica
Jiangsu
61
Bao Ta Petrochemical Petrochemicals,Ningxia
55
Yida
Real estate, so Liaoning 65
Hejia
Automobile partSichuan
66
Meida
Kitchenware
Zhejiang 74
Chinsun
Security doors, Zhejiang 64
Xinyangfeng Fertilizer Fertilizer, chemiHubei
51
Redsun
Pesticides, chemJiangsu
58
Tigermed Consulting Pharmaceutical Zhejiang 52
Tongda
Motorcycle manu
Shanxi
47
Guoxi
Woodcarving, rea
Jiangxi
63
Caton
Real estate, minShanxi
49
Blue Sky Trading
Liquor
Jiangsu
51
Baoding Heavy Industr Casting productZhejiang 60
Huiyuan
Drinks
Beijing
63
Qihoo
Software
Beijing
\
Wanshun Package
Packaging mater
Guangdong49
Xinjin Steel
Steel
Hebei
52
Jiangsu Yongding
Cable, real estaJiangsu
78
Lishi
Plastic productsZhejiang 48
Synear Food
Food, real estat Henan
47
Huanghe
Coke, steel, liv Inner Mongo
69
Sunway CommunicatioCommunicationGuangdong48
f
Wanda Holdings
Tire, cable, che Shandong 47
Leo
Machinery, inveZhejiang 41
Jingaogang
Steel trade, rea Beijing
53
Zhifei Biological ProuduMedicine
Chongqing 47
Yabang
Chemicals, pharm
Jiangsu
64
New Sea
Communications
Jiangsu
51, 53
Join-cheer Software
Software
Beijing
51
Kingee Culture Develo Metal crafts
Beijing
40
Tengen
Industrial electrZhejiang 52
Baoying
Construction
Guangdong50
Wison
Chemicals
Jiangsu
50
Xingwei
TMT
Beijing
47
Qinglong
Mining, investmBeijing
\
YY
Voice software, Guangdong42
Haitian
Food flavorings Guangdong\
Greentown
Real estate
Zhejiang 53
Erdos
Cashmere, coal,Inner Mongo
64
Egova
IT
Beijing
46
IDG Capital Partners Ventureinvestment
United Stat60
Chase Sun PharmaceutiPharmaceutical Tianjin
50

846
846
846
846
846
846
846
846
846
846
846
846
846
846
846
846
882
882
882
882
882
882
882
882
882
882
882
882
882
882
882
882
898
898
898
898
898
898
898
898
898
898
898
898

60
-81
-342
-369
-287

-314

-143

-240
-342
-331
-81

-459
-623
93
274
131
-350
-117
-618

-220

-276
-378
-220
131
274

-76

-502

-383
-574
77
-308
-153
258

36

Fuxing
Real estate, carHunan
54
MinYoung
Real estate
Sichuan
\
Huapont Pharm
Pharmaceutical Chongqing 54
Xinyu Hengdeli
Luxury retail
Hong Kong 64
CSC
Real estate
Guangdong53
Wuxin Yufu
Financial servic Guangdong\
Huahai PharmaceuticalPharmaceutical Zhejiang 51
Kaimeite Gases
Chemical gasesHunan
53
Aier Ophthalmology
Medical servicesHunan
50
Haite High-Tech
Transportation Sichuan
73,
Netdragon
Online game, wFujian
44
Sanlian Hope
Textiles
Beijing
54
Liantronics
LED
Guangdong45,
Iflytek
IT
Anhui
42
Inly Media
Advertisement Beijing
42,
Deren Electronic
Electronics
Guangdong52
Glodon
Software
Beijing
46
Yuhua Steel
Steel
Hebei
\
Xincheng Real Estate Real estate
Shanghai 53
Huayi Bros
Entertainment Beijing
45
Zhongnan
Construction, a Zhejiang 58
Haid
Animal feed
Guangdong50
Titan
Wind power equJiangsu
46
Country Garden
Real estate
Guangdong70
Guizhou Shenqi
Pharmaceuticals,
Guizhou
71,
Shengda
Mining, hotels Gansu
55
Baoli Asphalt
Pitch
Jiangsu
53,
Staidson Biopharmaceut
Biopharmaceutic
Beijing
50,
Wanchang Science & TChemical manufShandong 47
Shouhang Resources S Refrigeration e Beijing
45
HJS
Real estate, gas,Shanxi
57
Jingsheng Mechanical &Electromechani Zhejiang 70
Lead Holding
TV
Fujian
\
Holitech
Touch screen ma
Shandong 49
Wanzheng Investment Highway, buildinInner Mongo
55
Buyang
Security doors, e
Zhejiang 52,
Zeus Entertainment
IT
Beijing
38
0-Film Tech
IT
Guangdong41
Jingsheng Mechanical &Electromechani Zhejiang 37
Guodu
Real estate
Zhejiang 54
Xinming
Real estate
Zhejiang 49
Yinlu Group
Beverage, machi
Fujian
57
Quanxin Cable TechnolPhotoelectric ma
Jiangsu
46,
Huaxi Hope
Agriculture, cheSichuan
65

45

45
\

66
52
51

45

898
898
898
898
898
898
898
898
918
918
918
918
918
918
918
918
918
918
918
918
918
918
918
918
918
918
918
918
938
938
938
938
938
938
938
938
938
947
947
947
947
947
947
947

-133

8
-153
-439
-195
258
-308

95

-200
-476
-153
-43
-359
147
238
-153
-273
-200
95
238

218
-310

-379
-332

-244

-388
-388
-319

-319

Jurassic Mining
Coal
Shaanxi
53
YLZ
IT
Fujian
50
Gpro
Petrochemical, rJiangsu
50,
Paier Luoer
Drilling engineeBeijing
62
Investments
Beijing
39,
Hu Bao
Apparel, real esJiangsu
64
Dongling
Cooking oil, realGuangdong46
TCL
Electronics
Guangdong58
Jingye
Steel
Hebei
66
Lomon
Titanium dioxid Sichuan
52,
Nine Dragon Hill
Real estate
Shanghai 53
Talkweb Information S IT
Hunan
50
Huaren PharmaceuticalPharmaceutical Shandong 56
Hongda
Metallurgical in Sichuan
66
Jingbo Holding Develo Chemicals, logisShandong 53
Dayuan
Pharmaceutical Jiangsu
\
Alibaba, Ant Financial E-commerce, finZhejiang 50
Fuchunjiang
Cable, energy Zhejiang 64
Tiantai
Real estate
Shandong 58
Fengli
Mining, steel traJiangsu
\
Tangel Publishing
Culture, publishHunan
61,
Fuzhong
IT, pharmaceutic
Jiangsu
51
YingXiong
IT
Beijing
\
Huapengfei Modern Logi
Logistics
Guangdong47
Investment
Investments
Beijing
\
Chengdu International Real estate
Sichuan
\
Dongda Mongolia King Agriculture, realInner Mongo
58
Tianyin ElectromechaniElectrical acces Jiangsu
65,
Shenli
Machinery, real Zhejiang 63
Age Gardens
Real estate
Guangdong45
Neway Valve
Valve
Jiangsu
50
Lanxum Technology
IT
Beijing
49
Mengfa
Coal
Inner Mongo
58
Donlim Kitchen
Consumer produGuangdong49
Meihua
Edible condimenHebei
53
Taiantang
Pharmaceutical Guangdong67
Canvestt environmental
Environmental pGuangdong\
Changhong TechnologyDie
Guangdong46
WKW Automotive PartsAutomobile partBeijing
51,
Ultrapower
Software
Beijing
44
Jiutai
Investment, realBeijing
\
Neway Valve
Valve
Jiangsu
55
Dragon Pipe ManufactuPipeline
Zhejiang 54
Neway Valve
Valve
Jiangsu
58

51
39

35

50

947
947
947
947
947
947
947
947
947
947
947
947
947
947
947
947
947
947
947
947
947
947
947
947
947
947
947
947
947
983
983
983
983
983
983
983
983
983
983
983
983
983
983
983

-388

118

-341
-99

-388
-319
-341
157
118
-285
-264
66

-388
-182
-125
-125

-388
-319

-285
-377
-161

-424
-218
82

30
-49

-161

-161

Malata
Information tec Fujian
\
Ken Holding
Power tools
Shanghai 49
Neway Valve
Valve
Jiangsu
57
Huamao
Stationery, educa
Zhejiang 70
Tiandi
Real estate
Beijing
46
Tempus Global Business
Commercialservices
Guangdong50
Akcome Science
Solar energy pr Jiangsu
41
Dongxing Aluminium Mining
Yunnan
55,
Shandong Weigao
Medical devicesShandong 64
Dahua
Real estate, conZhejiang \
Linuo
Solar, pharmaceShandong 57
Sotech Smarter
Manufacturing Guangdong53,
Zixin Pharmaceutical InPharmaceutical Jilin
\
Yimei Holding
Real estate, cheZhejiang 51,
Honz Pharmaceutical Pharmaceutical Hainan
51
Shengyun
Environmental pAnhui
51
Zhendong
Pharmaceuticals,
Shanxi
53
Ledman OptoelectronicLighting facility Guangdong47
Double Dove
Pharmaceutical,Zhejiang 61
Fufeng
Fermentation prShandong 60
Zhonggeng Group
Real estate
Fujian
50
ShengXing
Metal products Fujian
54
Continental Hope
Energy, chemical
Sichuan
70
Andong
Medical devicesTianjin
48
Tuozhong
Engineering conShanghai 65
Tianjin Modern
Real estate, tra Tianjin
\
Spearhead Integrated Other services Beijing
\
Desheng
Steel, mining Sichuan
50
Wuxin Yufu
Financial servic Guangdong\
Gongjin
Communications
Guangdong70,
Lionco
Pharmaceutical Zhejiang 45
Gongjin
Communications
Guangdong71,
Yuhuang Chemical
Petrochemicals Shandong 58
Zeus Entertainment
IT
Beijing
55
Morn Electric
Cable
Shanghai 50
Zhenge Jijin
Investments
Beijing
59
Changhai
Fiberglassproducts
Jiangsu
33
Longtu
IT
Beijing
\
Jilong Mining
Gold mining
Inner Mongo
53
Wuxin Yufu
Financial servic Guangdong\
Nanyang
Cable
Guangdong66
Yongli
Textiles, real e Zhejiang 59
Yisheng Livestock & Pou
Aquaculture,feed
Shandong 55
Tianbao Mining
Hotel
Guangdong\

54

55
48

66
\

983
983
983
983
983
983
983
1,005
1,005
1,005
1,005
1,005
1,005
1,005
1,005
1,005
1,005
1,005
1,005
1,005
1,005
1,005
1,005
1,005
1,005
1,005
1,005
1,005
1,005
1,005
1,005
1,005
1,005
1,005
1,005
1,005
1,005
1,005
1,005
1,005
1,005
1,005
1,040
1,040

-321

-161
-541
-338

-8
-157
-528
-399
-399

-240
-287
-240

-240

-30
-260

-183
-322

-360

-399
-183

8
-528

-99
-183
-71
-415
64
-412

Kuka
Furniture
Zhejiang 42
Sinovel
Wind power equBeijing
52
Hikvision Digital Techn Video surveillanZhejiang 50
Mendale Hometextile Home textiles Hunan
55
Zhonglai
Solar material Jiangsu
49, 43
Binjiang
Real estate
Zhejiang 45
Hengbao
Card products Jiangsu
58
Canature
Fireplaces, WateShanghai 61
Honglu Steel Structure Manufacturing of
Anhui
41, \
CNP Pump
Pump
Zhejiang \, 52
Yuan Longping High-te Agriculture
Hunan
57
Daquan
Electrical equip Jiangsu
\
Sunleader
Electronics, aut Guangdong51, \
Jinka
Electronic produZhejiang 46
Jiajia Food
Food processingHunan
53
Binjiang
Real estate
Zhejiang 52
Hengda
Real estate
Jiangsu
\
Songz
Automotive air cShanghai 43
Shenzhen Topray Solar Solar
Guangdong57
Zhangjiagang Chemicalmachinery
Jiangsu
51
Zenith Steel
Steel, investmeJiangsu
52
Junzheng
Coal, chemicalsInner Mongo
50
Jiahua Energy
Chemicals
Zhejiang 47
Oriental Nations
CommunicationBeijing
s
49
Puyang Iron and steel Steel
Hebei
\
Huawei
Cultural entert Guangdong46
Dongzhao Changtai
Real estate, in Beijing, Ch 53
Batian
Agriculture
Guangdong55
Hollyland
Electronic produFujian
40
Bailing
Pharmaceutical Guizhou
47
Yuzhou Group
Real estate
Fujian
51, 45
Xuhui
Real estate
Shanghai 47
Kouzi Distillery
Liquor, glass
Anhui
62
Roshow Technology
ElectromagneticZhejiang 55
Tianma Bearing
Bearing
Zhejiang 53
Honglei
Copper
Zhejiang 51
Ossen
General
Shanghai 47
ChineseAll
Cultural
Beijing
40
Liyuan Precision ManufExtruded alumi Jilin
56, 55
Xian Tan
Husbandry
Shandong 53, 52
China Animal Healthca Animal HealthcaBeijing
\
Minch
Real estate
Shanghai 51
Shuanglin
Automobile partZhejiang 35
Sunrise
Automotive rim Fujian
50, \

1,040
1,040
1,040
1,040
1,040
1,040
1,040
1,040
1,040
1,040
1,040
1,040
1,040
1,040
1,040
1,040
1,058
1,058
1,058
1,058
1,058
1,058
1,058
1,058
1,058
1,058
1,058
1,058
1,058
1,058
1,058
1,058
1,058
1,058
1,058
1,058
1,058
1,058
1,058
1,058
1,058
1,058
1,058
1,058

-357
114
-65

-27
-27
-134
-27

-134
-192

116

-413
-355
-313
98
-124

-543

98
-452
-236

-236

-355

98

-471
-413

Powerlong
Real estate
Shanghai 63
SUNPEC
Oil and gas
Hong Kong 51
China Tianying
garbage power Jiangsu
47,
Zhongchao Holding
Wire, cable
Jiangsu
43
Changcheng Media
TV
Zhejiang 61,
Dongda Mongolia King Agriculture, realInner Mongo
57
Luxing
Coke chemicals Shanxi
70
SLAC
Packaging mater
Jiangsu
52
Jixin Machine
Solor equipmenJiangsu
56
Alibaba, Ant Financial E-commerce, finZhejiang 46
SZZT Electronics
Computer softwGuangdong52,
Xinghua Fortune
Steel
Hebei
63
Glodon
Software
Beijing
47
Yatai
Pharmaceuticals,
Zhejiang 64
Zhongyou Jinhong
Energy
Beijing
52
Yintai
real estate, minBeijing
\
Alibaba, Ant Financial E-commerce, finZhejiang 39
Mizuda
Textiles, real e Zhejiang 55
Goldensea EnvironmenEnvironmental pZhejiang 57,
Dayuan
Pharmaceutical Jiangsu
\
Zisun
Fiberglassproducts
Chongqing 45
Yichun
Shipping, real eJiangsu
50,
Changqing
Manufacturing Guangdong57,
GoldTel Electronical
Communications
Sichuan
54
Shenzhou
Textiles, apparelZhejiang 49
Feitian Safe
IT security
Beijing
46
Lian Tai
Real estate, infrGuangdong68
Capula Investment Ma Hedgefund
London
47
Alibaba, Ant Financial E-commerce, finZhejiang 42
Alibaba, Ant Financial E-commerce, finZhejiang 46
Maiquer
Food
Xinjiang
77
Walvax
Biopharmaceutic
Yunnan
53
Xin Shiji
Real estate, cheGuangdong50
VRV software

Information
security

Beijing

47
32

52

56

50
\

Tenwow
Food
Shanghai 57
Gosuncn
IT
Guangdong50
Vanward
Household appliGuangdong66
Zhenghai
Magnetic materiShandong 61
People's Food HoldingsMeat
Shandong 57
Boee
Real estate
Zhejiang 47
Sinolink Worldwide HolNatural gas, reaHong Kong 53
Riland
Manufacturing Guangdong52, 40

1,058
1,058
1,058
1,058
1,058
1,058
1,058
1,093
1,093
1,093
1,093
1,093
1,093
1,093
1,093
1,093
1,093
1,093
1,093
1,093
1,093
1,093
1,093
1,093
1,093
1,093
1,093
1,093
1,093
1,093
1,093
1,093
1,093

-83
-430

-430
-355
-210
-80
-348

-328
-328
-80
-118

-187

63

-245

63
-431
-375

11

-431

1,093

-218

1,093
1,093
1,093
1,093
1,093
1,093
1,093
1,093

-534

63

-328
-328
-431
11

Idear-hanyu
Manufacturing Guangdong47
Alibaba, Ant Financial E-commerce, finZhejiang 45
Hongzhou
Real estate, yacGuangdong49
Alibaba, Ant Financial E-commerce, finZhejiang 53
Alibaba, Ant Financial E-commerce, finZhejiang 41
Huanyu
Low-voltage eleZhejiang \
Da Baihui
Tobacco, real esGuangdong41
Alibaba, Ant Financial E-commerce, finZhejiang 41
ABP
Real estate
Beijing
\
Red Phase
Meter
Fujian
85
BYD
Automobiles, mo
Guangdong49
Bros
Textiles
Zhejiang 60
Fuxing
Real estate, carHunan
63
Molong
Machinery
Shandong 75,
Saixiang Technology Radial tire
Tianjin
55
Alibaba, Ant Financial E-commerce, finZhejiang 44
Haidilao Hotpot
Restaurants
Beijing
44,
Bicheung
Pharmaceuticals,
Guizhou
68
Yilida Ventilator
Ventilator
Zhejiang 47
New United
Rail, wind poweJiangsu
\
Weiming Environment Pgarbage power Zhejiang 51
Sinocare
Medical devicesHunan
47
SpringLand
Retail
Jiangsu
57
Kingdom
Software
Guangdong52
Suzhou Electrical AppaEquipment manu
Jiangsu
64,
Yujia
Real estate
Beijing
49
Sinocare
Medical devicesHunan
50
Keyuan
Manufacturing Jiangsu
53
Straits(pingtan)develo Forestry
Fujian
61
Youngsun Intelligent Packaging equi Zhejiang 48,
Unifull
Chemical fibres Zhejiang 50
Huanghe Group
Sino-Crystal di Henan
50
Dongyuan
Sewage treatmeInner Mongo
55
Shijue, China ITS
Internet materiaBeijing
77,
Daminggong
Construction mat
Shaanxi
55
Energas
Engineering facil
Liaoning 68
Kingteller Technology Financial self-s Guangdong43
Safbon
Water treatmenShanghai 52
Petrochemicals
, energy
Eastar
Shandong 49
saving
equipment
Kingdom
Shanxi Jingang

Software
Guangdong48
Real estate, coaShanxi
51

53

37

42

51

1,093
1,093
1,093
1,093
1,093
1,093
1,093
1,093
1,093
1,093
1,093
1,093
1,093
1,093
1,093
1,093
1,093
1,093
1,093
1,093
1,093
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149

-431

-503
-328

-328

-448

-159
-271

-28
-271

-431

-243
-559

-327

-243

-543
-136
-466

-136
-84

1,149

-84

1,149
1,149

-215

Corun New Energy


Battery, new enHunan
50
Daxian
IT
Liaoning 51
Midea
Home applianceGuangdong48
Jinfu
IT
Jiangsu
51, 47
Zhengzhou Sino-CrystaSino-Crystal di Henan
52
Unistrong
Satellite navigating
Beijing
equipment
50
Redco
Real estate
Guangdong52
Anoky
Chemicals
Shanghai 44, 44
Weihai Guangtai
Manufacturing Shandong 74
Kingdom
Software
Guangdong50
Pioneer Pharma
Medicine
Shanghai 52
China Chigo Air
Home applianceGuangdong51
Jialong
Food
Guangdong66
ShengXing
Metal products Fujian
47
Julong Transmission
Electricappliance
Anhui
62, 36
Lonyer Fuels
Petrochemical Shanghai 62
Keda Clean Energy
Environmental pGuangdong55
Chint
Industrial elect Zhejiang 46
Sansheng
Building materiaChongqing 52
Ningbo Gaofa
Auto parts
Zhejiang 66
Jiangnan
Cable
Jiangsu
67
OB Telecom ElectronicsSoftware
Zhejiang 47
Zhongdeng
Real estate, petShaanxi
55
Ysstech
Computer softwGuangdong44, 44
Hodoor
Real estate
Shanghai \
Fuan Pharmaceutical Pharmaceutical Chongqing 59, 31
Luxin
Packaging mater
Shanghai 49
V.GRASS
Apparel
Shanghai \
Sunowe Photovoltaic Solar
Zhejiang 48
Linewell Software
Software
Fujian
43
Yotrio
Outdoor productZhejiang 45
ZHONGHE
Textiles
Fujian
57, 34
Luolai
Household goodShanghai 57
Lenovo
IT
Beijing
51
Jinlei
Manufacturing Shandong 43
Global Infotech
Communications
Beijing
57
Phichem Material
Photoelectric ma
Shanghai 52
WuMart
Retail
Beijing
53
Gl Tech
Electrical and Henan
48
Chint
Industrial elect Zhejiang 50
Qixiang Petrochemical Chemicals
Shandong 65
Shapuaisi PharmaceuticPharmaceutical Zhejiang 64
Est Tools
Tools
Zhejiang 69
Sansheng-Hongye
Shipping, real eShanghai \

1,149
1,170
1,170
1,170
1,170
1,170
1,170
1,170
1,170
1,170
1,170
1,170
1,170
1,170
1,170
1,170
1,170
1,170
1,170
1,170
1,170
1,170
1,170
1,170
1,170
1,170
1,170
1,170
1,170
1,170
1,170
1,170
1,170
1,170
1,170
1,170
1,170
1,170
1,170
1,170
1,209
1,209
1,209
1,209

-84
-322
-66
-236

-66
-14

-655
-405

-14
-157
-66

-452

-452

-405
-467
-322
-264
-425

-14
-809

-157

-66
-334

Golden Dragon
General
Macao
53
Pacific Quartz
Manufacturing Jiangsu
49
Bobaolon
Apparel
Guangdong37, 36
M&G Stationery
Stationery
Shanghai 48
Superior Aviation Beiji Aviation
Beijing
\
Anta
Sportswear
Fujian
\
Baofeng Energy
CommunicationBeijing
s
43
Northglass Technology Glass
Henan
57
Baoshide
Power tools
Jiangsu
50
Sunyard
Software
Zhejiang 59
Boer Power
Electric power dJiangsu
42
Houpu
Equipment manu
Sichuan
52
Tenglong
Automobile partJiangsu
55, 54
Weihua
Floor
Guangdong62, \
Wondfo Biotech
Pharmaceutical Guangdong53, 53
Hi-Target Navigation Sat-nav equipmGuangdong52, 22
Zhongrun Resources Mining, real est Shandong 55
Kondarl
Agriculture, inv Guangdong\, 55
Kelun Pharmaceutical Pharmaceutical Sichuan
53
Boer Power
Electric power dJiangsu
42
Hanwei Electronics
instruments
Henan
48, 48
Nanyang Technology Film
Zhejiang 52
Romon
Apparel
Zhejiang 66
NanFang Bearing
Bearing
Jiangsu
57
Dongfang Precision
Manufacturing Guangdong52
Wenan Steel
Steel
Hebei
\
Huadong Heavy MachinManufacturing Jiangsu
57
Yotrio
Outdoor productZhejiang 43
Yotrio
Outdoor productZhejiang 40
Xuelang Environmentalenvironmental pJiangsu
51, 44
YH Group
Transmission anGuangxi 50
My
Real estate, in Shanghai 59
Sany
Heavy machinerBeijing
56
Meichen Science
Manufacturing Shandong 38, 37
Guanghua Sci-tech
Manufacturing Guangdong69
Jiuli Hi-tech Metals
Steel pipe
Zhejiang 65
Henan Longcheng
Steel
Henan
47
Tiancheng Controls
Automobile partZhejiang 52, 52
Kangsheng
Tubular productZhejiang 54, \
Dynavolt Power TechnoManufacturing Guangdong70
Hangxiao Steel StructuBuilding materiaZhejiang 55
Allwin TelecommunicatCommunicationLiaoning 47
Dahan Holding
Steel trading, reHunan
53, \
Changshan BiochemicalPharmaceutical Hebei
68, 43

1,209
1,209
1,209
1,209
1,209
1,209
1,209
1,209
1,209
1,209
1,209
1,209
1,209
1,209
1,209
1,209
1,209
1,209
1,209
1,209
1,209
1,209
1,209
1,209
1,209
1,209
1,209
1,209
1,209
1,209
1,209
1,209
1,209
1,209
1,209
1,209
1,209
1,250
1,250
1,250
1,250
1,250
1,250
1,250

-491

-491
-196

-491

-144

-896

-275

-196
-144

-491

-234

-53

-491
-303

-53
-491

-275

Erdos
Cashmere, coal,Inner Mongo
51
Water Business
Sewage treatmeBeijing
\
Yitoa Intelligent ControlIT
Guangdong47
GoerTek
IT
Shandong 42
Jinggong
Construction, e Zhejiang 60
Kingdom
Software
Guangdong49
Dajin heavy
Steel products Liaoning 48
Sha Steel
Steel
Jiangsu
\
Risen
Solar
Zhejiang 40
Letv
IT
Beijing
42
9U
Online games Shanghai 35
Changqing
Manufacturing Guangdong60
Hengyi
Chemical fibres Zhejiang 52
Deli Household Glass Manufacturing Anhui
47
Anke Biotechnology
Pharmaceutical Anhui
58
Talkweb
CommunicationHunan
50
Rongda Mining
Noble metal
Inner Mongo
61
Elec-Tech international Home applianceGuangdong51
Fushan International EnCoal
Hong Kong 55
Anta
Sportswear
Fujian
59
Sanlux
Rubber product Zhejiang 68,
Soling Industrial
Manufacturing Guangdong51
Country Garden
Real estate
Guangdong57
Tech-full
Electrical machiHeilongjian54
Center Power Tech
Manufacturing Guangdong53,
Conglin
Aluminum, ceme
Shandong 51
Beijing Lier
High-temperaturBeijing
60,
China VAST Industrial Building
Beijing
\
Tapai
Concrete
Guangdong66
Dahua Technology
Software
Zhejiang 48
Weiduoli
Retail, real estaInner Mongo
47
Wuhan Dangdai science
Pharmaceuticals,
Hubei
58
Dohia Home Textile
Home textiles Hunan
45
Eastsoft CommunicatioSoftware, integShandong 52
Qiaodan
Sportswear
Fujian
48
BBK
Electronics, inv United Stat54
Tianlong
Manufacturing Guangdong50
Linzhou Zhongji GroupSpecial machineHenan
53,
Texhong Textile
Textiles
Shanghai 47
Chuanghong
Real estate
Guangdong47
Zhongsheng
Car sales
Beijing
52
Haohai Biological
Biopharmaceutic
Shanghai \
Baotailong
Coal
Heilongjian59
Haitian
Food flavorings Guangdong\

43

52
\

53

1,250
1,250
1,250
1,250
1,250
1,250
1,250
1,250
1,250
1,250
1,250
1,250
1,250
1,250
1,250
1,250
1,250
1,250
1,250
1,250
1,250
1,250
1,250
1,250
1,250
1,250
1,250
1,250
1,250
1,250
1,250
1,288
1,288
1,288
1,288
1,288
1,288
1,288
1,288
1,288
1,288
1,288
1,288
1,288

-237

-485
-94

-185
-146

-567
-402
-485
-237

-622
-344

-505
-94
-485

-94
-316

-223
-523
-523

-626
-382
-729
-998

-184
-275

Tehua
Investments
Beijing
52
Star Cable
Cable
Sichuan
40
Golden Laser
Laser, 3D print Hubei
48
Sun City
Education, real Guangdong\
International Medical Medical services,
Shaanxi
59
Sha Steel
Steel
Jiangsu
\
Kangde
Real estate
Chongqing \
Chenxiang investment Solar equipmenShanghai \
Sunlord Electronics
New type electrGuangdong59
Beijing Tianli
CommunicationBeijing
s
50
Hengyi
Chemical fibres Zhejiang \
Century Huatong Autom
Automobile partZhejiang 30
Huayu
IT
Beijing
54
Dianguang Technology Antiknock devicZhejiang 75
Yutong Bus
Car manufacturHenan
61
Sanhe Textile
Textiles
Shandong 53,
CTI
IT
Guangdong72,
Shuangcheng Pharmace
Biopharmaceutic
Hainan
63,
Focused Photonics
Detecting instr Zhejiang 45
Erdos
Cashmere, coal,Inner Mongo
52
Yinghe Technology
Automation equGuangdong38,
Suntrans
Real estate, art Beijing
44
MYS
Packaging produGuangdong28
Hasee
Computers acceGuangdong49
Eve
Apparel
Beijing
46
Longliqi
Daily necessitieJiangsu
62
Yuanli
Steel, metal proZhejiang 64
Jin Chuang
Rail equipment,Jiangsu
72
Mesnac
Device softwareShandong 60
Anjubao
Electronic equipGuangdong52,
Juxing
Real estate, conZhejiang 65
Peacebird
Apparel, textilesZhejiang 48
Xinfalvdian
Aluminum, alumShandong 68
Erdos
Cashmere, coal,Inner Mongo
61
Saturday Shoes
Apparel
Guangdong52,
Erdos
Cashmere, coal,Inner Mongo
55
Freda
Pharmaceutical Shandong \
Rebecca Hair Products Manufacturing Henan
61
Sinobo
Real estate, minBeijing
\
Mingtai
Real estate
Guangdong54
Ya Tai
Real estate
Gansu
55
Ultrapower
Software
Beijing
\
Chunfeng
Equipment manu
Hebei
60
Tianguang Fire-fightin Fire-fighting
Fujian
62

29
45
35

35

51

1,288
1,288
1,288
1,288
1,288
1,288
1,288
1,288
1,288
1,288
1,288
1,288
1,288
1,288
1,288
1,288
1,288
1,288
1,288
1,288
1,288
1,288
1,288
1,288
1,288
1,288
1,288
1,288
1,288
1,288
1,288
1,288
1,288
1,288
1,288
1,288
1,288
1,288
1,288
1,288
1,288
1,342
1,342
1,342

-523

-223

-223

-354
-223

-275

-523

-523
-132
-184
-523
-523

-184
-413
-184
-313
-275

-223
-354
-132
-523
-523
-275

-186
-186

Xinmao Investment
Real estate, co Tianjin
61
Yaosheng
Tungsten mining,
Jiangxi
25
Yanhua Smartech
IT
Shanghai 52
Sha Steel
Steel
Jiangsu
\
Tianbao
Food
Liaoning 50
Winning Software
Software
Shanghai 52
Spearhead Integrated Other services Beijing
41
Huijie
Apparel
Guangdong52
Everfine Photo-E-Info Photoelectric ma
Zhejiang 50,
Dirui Industrial
Medical devicesJilin
52
Dongfang Electric HeatElectronic produJiangsu
71
Zhongguang Lightning Manufacturing Sichuan
37,
Ultrapower
Software
Beijing
54
SEC Electric MachineryElectric generatJiangsu
70
Boji Medical
Pharmaceutical Guangdong51,
Jchx
Mining manage Beijing
57
Qianhong Biopharma Pharmaceutical Jiangsu
62
Apple
Fragrances, flavShanghai 61
Billion Industrial
Textiles
Fujian
52
EGing Photovoltaic Tec Solar
Jiangsu
53
Guoguang
Chemurgy
Sichuan
67,
Feilong
Zinc
Yunnan
50
LingNan Landscape Real estate
Guangdong50
Simei
Media
Zhejiang 51
Hangxin Aviation TechnAirlines
Guangdong62
Orient Zirconic
Non-ferrousmetals
Guangdong50
Jinguang
Steel, nickel-ch Sichuan
52
Victory Giant Technolo Electrics
Guangdong43,
U9 game
Network game Shanghai 39
Yuexing
Real estate, ret Shanghai 53
Ruifeng steel
Steel
Hebei
53,
Suntront Technology Instruments
Henan
49
Kunming Sinobright
Retail
Yunnan
59
Sha Steel
Steel
Jiangsu
\
Shouhang Resources S Refrigeration e Beijing
40
Kingdomway
Healthcare prodFujian
48
Sha Steel
Steel
Jiangsu
\
Ensign
Citric acid, liquoShandong \
Ringpu Bio-technology Pharmaceutical Tianjin
52
Mindray
Pharmaceutical Guangdong64
Youbo Pharmaceutical Pharmaceutical Heilongjian55
Guolian Aquatic
Fisheries
Guangdong47
Kaiquan
Pumps
Shanghai 49
Kerui Steel Plate
Steel
Shandong 50

39

50

36

1,342
1,342
1,342
1,342
1,342
1,342
1,342
1,342
1,342
1,342
1,342
1,342
1,342
1,342
1,342
1,342
1,342
1,342
1,342
1,342
1,342
1,342
1,342
1,342
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369

-238
-277

-367

-408
-329

-467

-186

-213
-304

-304
-304

-394

-463

-686

-521
-213

Longxing
CommunicationHebei
s
56
Jointown
Pharmaceutical Hubei
d
58
Longquan
Cement
Shandong 56
Jointown
Pharmaceutical Hubei
d
55
3SBio
Pharmaceutical Liaoning 52
Victory
Coal, automobile
Shanxi
48
Zhaotai
Investments, rea
Beijing
64
Dali Technology
Infrared thermaZhejiang 49
Hengyi
Chemical fibres Zhejiang \
Grace Textile
Towels, underweZhejiang 62
Ronghe Group
Real estate
Guangxi 50
Xishui
Tire cords, chemShandong 57
Titan Holdings
Real estate
Shaanxi
\
Jiaming Investment
Real estate
Beijing
\
Sunline Tech
Computer softwGuangdong47
Tonze
Consumer electrGuangdong52, 53
Tianshan
Real estate
Hebei
\
Tianshan
Real estate
Hebei
\
Tianshan
Real estate
Hebei
\
Huangshanghuang
Food processingJiangxi
65
Phoenix Healthcare
Medical devicesBeijing
\
C&U
Machinery, retaiZhejiang 51
Tianshan Group
Real estate, ph Hebei
\
Jinyuan Cement
Concrete
Zhejiang \, 41
Zhongrun Investment Real estate
Shandong 35
Haoyuan Natural Gas Natural gas
Xinjiang
47
Sha Steel
Steel
Jiangsu
\
Tianyu
Coal, real estat Inner Mongo
\
Xintong
real estate, minInner Mongo
\
Culture Group Holding Ceramics
Guangdong50, 42
Protruly
Electronic equi Guangdong\
Aishida Electric
Kitchenware
Zhejiang 59
Zhongshun
Paper
Guangdong64
Southeast Space FrameBuilding materiaZhejiang 53
Originwater
Sewage treatmeBeijing
49
Wanliyang
Transmission Zhejiang 53, 52
Oriental Nations CorporCommunicationBeijing
s
45
Bluedon
Computer softwGuangdong46
Bluedon
Computer softwGuangdong59
WHWH
Investments
Zhejiang 46
IER
Investments
Guangdong48
Chaohua Technology Electronic compGuangdong50
Huijie
Apparel
Guangdong65
Truly
Flat panel displ Hong Kong \

1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,416
1,416
1,416
1,416
1,416
1,416
1,416
1,416
1,416
1,416
1,416
1,416
1,416
1,416
1,416
1,416
1,416

-304
-686

-435
-494
-521
-394
-521

-394
-394
-304

-265
-435

-312
-541

-260

-260

-974

Fenglin Wood Industry Timber processiGuangxi 71


Himile Mechanical
Manufacturing Shandong 47
Dayang
Micro-motor proGuangdong\
Fuan
Steel casting Liaoning 50
Huaji
Paper machinery
Jiangsu
\
Zeus Entertainment
IT
Beijing
\
Xinlong Electrical
Electric equipmAnhui
52
Qiya
Aluminum
Sichuan
59
Der International HomeFurniture
Jiangsu
41
Shanghai Forest ManorReal estate
Shanghai 58
Luolai
Household goodShanghai 51
Eppen Biotech
MSG, lysine
Ningxia
46
Longwen Education
Education
Beijing
\
Kunlun
Real estate, in Zhejiang 66,
Yongda Automobiles Car sales
Shanghai 49
Longji Machinery
Manufacturing Shandong 76
Dahao
Manufacturing Beijing
65
Liuzhou PharmaceuticaWholesale & reta
Guangxi 50
Prolto Supply Chain M TMT
Guangdong52
Sinodata
IT
Beijing
68
NRB Corporation
Machine parts Jiangsu
68,
Jiutai
Petrochemicals Shandong 49
Wudeli
Flour
Hebei
\
Xtep
Sportswear
Fujian
45
Longyun
Advertisement Shanghai 43
Longda
Food processingShandong 78,
Yibei
Computer softwShanghai \
Xingye
Mining
Inner Mongo
56
Lecron Energy Saving Energy saving m
Shandong 42
Ganfeng Lithium
Non-ferrous metJiangxi
48
Comfort
Medical devicesFujian
59
Kingsun
LED
Guangdong49,
Dongbao
Pharmaceutical Jilin
64
Nature Holdings
Real estate
Zhejiang 53
CHJ
Jewelry
Guangdong69
Hualu Baina
Cultural
Beijing
50
Walvax
Biopharmaceutic
Yunnan
46
Hansen PharmaceuticalPharmaceutical Hunan
55
Dasheng
Agriculture
Guangdong45
Hengxin Mobile
TMT
Hebei
52
Haichang
Petrochemical tra
Liaoning 51
Xinpeng
Installation kit Shanghai 34
Holley
Pharmaceutical,Zhejiang 55
Winsway Coking Coal Coal
Hong Kong 51

38

53

40

1,416
1,416
1,416
1,416
1,416
1,416
1,416
1,416
1,416
1,416
1,416
1,416
1,416
1,416
1,416
1,416
1,416
1,416
1,451
1,451
1,451
1,451
1,451
1,451
1,451
1,451
1,451
1,451
1,451
1,451
1,451
1,451
1,451
1,451
1,451
1,451
1,451
1,451
1,451
1,451
1,451
1,451
1,451
1,451

-312

-441

-260

-482
-260
-441
-541
-482
-788

-545
-603
-576

-295

-545

-603
-576
-347
-686

Qing Shui Yuan


Chemicals
Henan
50
Huarui
Wind power equBeijing
60
Peak
Sportswear
Fujian
60
Hengxing
Real estate, in Guangdong\
Landing
Real estate
Anhui
44, 36
Jingfeng Pharmaceutical
Pharmaceutical Shanghai 63
Ourpalm
Online games Beijing
40
Chunxing Precision MecSteel
Hebei
\
Kedi
Food
Henan
60
Fangsheng PharmaceutiPharmaceutical Hunan
41
Pulike
Bioengineering Henan
51
IDG Capital Partners Ventureinvestment
United Stat\
P&S Information Techn Electronic compHubei
46
QuMei
Manufacturing Beijing
51
QuMei
Manufacturing Beijing
50
CSC
Real estate
Guangdong63
IDG Capital Partners Ventureinvestment
United Stat58
Comfort Science
Medical devicesFujian
46
Sinodata
IT
Beijing
69
Philisense
CommunicationBeijing
s
44
Zengs'
Aluminum, alumShanghai 70
Sanjiang Shopping Clu Retail
Zhejiang 64
Infogem Technologies Computer softwGuangdong51
Originwater
Sewage treatmeBeijing
51
Guomin Investment
Real estate
Tianjin
\
Longjin PharmaceuticalPharmaceutical Yunnan
63
CDH
Investments
Beijing
\
Jilin Zhengye
Pig breeding and
Jilin
62
Richwood
Real estate
Guangdong52
Minghua
Real estate, ph Liaoning \
Henan Jianye
Real estate
Henan
65
Xinzhu
Bridge construcSichuan
54
Alibaba, Ant Financial E-commerce, finZhejiang 43
Yongkai
Sugar, real estaGuangxi 49
Li-ning
Sportswear, invBeijing
\
Infogem
Computer softwGuangdong45
Yuandong
Investments, enHong Kong 52
Danbond Technology High-tech produGuangdong64
Chaohua Technology Electronic compGuangdong52
Blackcow Food
Food
Guangdong53
CANUDIL
Apparel
Guangdong47
Sanmu
Chemicals, coppJiangsu
64
Skyray Instrument
Chemical instr Jiangsu
53, 44
Electric Equipment
Electronics, rolaJiangsu
55

1,451
1,451
1,451
1,451
1,451
1,451
1,451
1,451
1,451
1,451
1,451
1,451
1,451
1,451
1,451
1,451
1,451
1,451
1,496
1,496
1,496
1,496
1,496
1,496
1,496
1,496
1,496
1,496
1,496
1,496
1,496
1,496
1,496
1,496
1,496
1,496
1,496
1,496
1,496
1,496
1,496
1,496
1,496
1,496

-545
-295
-904

-789

-562

-483
-562
-431
-483

-392
-621

-340
-521

-392

-648

-731

Haoyun Security Techno


IT
Guangdong51
Weiqian Noodle
Restaurants
Shanghai 59
Alibaba, Ant Financial E-commerce, finZhejiang 37
Fulida
Textiles, electricZhejiang 52
Hongsheng
Coal
Shanxi
\
Yoke Technology
Chemical materiJiangsu
67
Wanxi
PharmaceuticalsHenan
64

1,496
1,496
1,496
1,496
1,496
1,496
1,496

-793

-521
-621

Taier Heavy Industry

51

1,496

44
47
44
\
\
48
49, 48
67

1,496
1,496
1,496
1,496
1,496
1,496
1,496
1,496

-562

-431

Kingdee
Financial softwaGuangdong52
Tapai
Concrete
Guangdong60
Lerthai
Real estate
Hebei
50
yangyuan
Drinks
Hebei
50
My
Real estate, in Shanghai 58
Shengyang Science And
Cable
Zhejiang 56
Dongcheng BiochemicaPharmaceutical Shandong 54
Alibaba, Ant Financial E-commerce, finZhejiang 41
Tapai
Concrete
Guangdong52
Aimer
Underwear
Beijing
\
TBEA
Electric equipmXinjiang
53
Yisheng PharmaceuticalPharmaceutical Jilin
59
Hesheng Special MateriElectronic materJiangsu
51
Jincheng Pharmaceutica
Pharmaceutical Shandong 66, 39
Kangda
Sewage treatmeChongqing \
Sumavision Technologies
IT
Beijing
51
Sany
Heavy machinerBeijing
53
Sino Geophysical
Oil
Beijing
50
People's Food HoldingsMeat
Shandong 65
People's Food HoldingsMeat
Shandong 62
Geeya Technology
Manufacturing Sichuan
47
Chongqing
IT
Chongqing 41
Senda
Shoes
Jiangsu
66
Bawang
Common producGuangdong\, 50
Comix Group
Stationery
Guangdong43
Huaye Steel
Steel trade
Shanghai 44
Hailide
Chemical fiber Zhejiang 60

1,496
1,496
1,496
1,496
1,496
1,496
1,496
1,496
1,496
1,496
1,496
1,496
1,496
1,496
1,496
1,496
1,496
1,496
1,496
1,496
1,496
1,496
1,496
1,561
1,561
1,561
1,561

-340

-483
-483
-562

-562

-340

-621

-340
-964
-340
-340

-340

-586

Heavy industry Anhui

Blue Ridge China


Investments
Beijing
Lionco
Pharmaceutical Zhejiang
Century Huatong Autom
Automobile partZhejiang
Water Business Doctor Sewage treatmeBeijing
Quanshun Group
Real estate, fin Fujian
Alibaba, Ant Financial E-commerce, finZhejiang
Kaier
Enamel
Zhejiang
Tianrun Crankshaft
Manufacturing Shandong

Xingguang
Coal
Inner Mongo
51
New China Dragon Mo Molybdenum miLiaoning 61,
GQY
TMT
Zhejiang 65,
LAD
Gas, apparel, reJiangsu
\
Wellhope Agri-Tech JoinFodder
Liaoning 52
Hengfeng Rubber & Plas
Tires, rubber
Shandong 60
Sanju Environmental PrEnvironmental pBeijing
53
Unilumin
LED
Guangdong41
ShengXing
Metal products Fujian
56
Das Intellitech
Information facilGuangdong52
MEC
Coal
Hong Kong 51
Wenfeng Iron and steelSteel
Hebei
52
Xinguodu
Electronics
Guangdong48
9U
Online games Shanghai \
Yuandong Drive Shaft ElectromechanicHenan
59,
Jintian Copper
Copper, trade Zhejiang 58,
Xianfeng New Material Composites
Zhejiang 45,
Baibuting
Real estate, shi Hubei
61
Scimee Sci.& Tech
environmental pSichuan
51
JNC
Liquor
Sichuan
66
Wisdom-china
Entertainment, tBeijing
\
Huacheng
Construction, reZhejiang 58
Innover Technology
Manufacturing Zhejiang 69
Donly
Transmission e Zhejiang 52,
Zhongxing Bio-technol Ediblemushrooms
Gansu
41
Kennede
Manufacturing Guangdong45,
Dayu Water-saving
Agriculture, fo Gansu
51
Huaze Cobalt & Nickel Mine, machiner Sichuan
30
Yinjiang
IT
Zhejiang 48,
Humon
Non-ferrous metShandong 65
distinctclinic
Real estate
Hebei
\
Landbridge
Petrochemicals,Shandong 52
Ai Yaya
Accessories retaGuangdong35
Goldenport holdings, IliCar park, furnituBeijing
55,
Sunlight Machinery
Manufacturing Liaoning 69,
Longma EnvironmentalEnvironmental pFujian
52
Boomsense
IT
Beijing
45,
Yitai
Coal
Inner Mongo
72
Edifier Technology
Stereo equipmeGuangdong48
MIG Technology
IT
Guangdong44
JD Capital
Investments
Beijing
\
Youzu
Online games Shanghai 33
Huayou Cobalt
Non-ferrousmetals
Zhejiang 54
Changping
Steel, coal
Shanxi
62

50
53

52
\
42

50
43

42

53
38
42

1,561
1,561
1,561
1,561
1,561
1,561
1,561
1,561
1,561
1,561
1,561
1,561
1,561
1,561
1,561
1,561
1,561
1,561
1,561
1,561
1,561
1,561
1,561
1,561
1,561
1,561
1,561
1,561
1,561
1,561
1,561
1,561
1,561
1,561
1,561
1,561
1,561
1,561
1,561
1,561
1,561
1,561
1,607
1,607

-796
-405

-548

-586

-586

-457

-627

-586
-586
-548

-457
-627

-405
-496
-586
-548

-843

-632

Yongxuan
Investments
Shanghai 48
Hwa Create
CommunicationBeijing
s
48
Huana Bailu
Cultural
Beijing
46
Wenke Landscape
Real estate
Guangdong46,
Mason Technologies
LED
Guangdong58
Originwater
Sewage treatmeBeijing
52
Nanxing
Manufacturing Guangdong50,
Sha Steel
Steel
Jiangsu
\
Kelun Pharmaceutical Pharmaceutical Sichuan
41
Zhongyou Tipo
Investments
Beijing
56
Mingguan
Hotels, real estaGuangdong71
TDG Holding
Electronic materZhejiang 52,
Country Garden
Real estate
Guangdong66
Interact Technology
CommunicationBeijing
s
51
Truking Technology
Car manufacturHunan
52
Cnstarch
Food, steel, realShandong 52
Guoen
Plastic
Shandong 46,
Beilu
Pharmaceutical Beijing
60
Hotision & Monsod Drou
Agriculture
Inner Mongo
46
Dahao
Manufacturing Beijing
62
Kanion Pharmaceutical Pharmaceutical Jiangsu
56
Dayang
Micro-motor proGuangdong52
Tinci Materials
Manufacturing Guangdong51
Shenglu Telecommunica
TMT
Guangdong50
Fuhuang
Steel, food
Anhui
55
Weidai
IT
Zhejiang 35
Bosai Minerals
Mining
Chongqing 51
Anne Corporation LimitPaper products Fujian
53,
Deer Valley
Investments, rea
Shanghai 61
Bode Energy EquipmenEquipment manu
Shaanxi
58,
Qi Xing
Aluminum, electShandong 58
Joyoung
Consumer produShanghai 45
Xin Nanfang
Real Estate, Ph Guangdong57
Changbao Steeltube Steel tube
Jiangsu
51
Jingui Silver Industry Silver
Hunan
53,
Letv
IT
Beijing
\
Baosi Energy EquipmenCompressor
Zhejiang 51,
Hongfeng Electrical All Alloy material Zhejiang 46,
Renren
Social network Beijing
46
Boshi
Automation equHeilongjian49
Tehong
Coal
Inner Mongo
\
Liantronics
LED
Guangdong\
CNCR-IT
IT
Zhejiang 43
Delixi
Industrial electrZhejiang \

39

36

34

49
57

45
37
49

1,607
1,607
1,607
1,607
1,607
1,607
1,607
1,607
1,607
1,607
1,607
1,607
1,607
1,607
1,607
1,607
1,607
1,607
1,607
1,607
1,607
1,607
1,607
1,607
1,607
1,607
1,607
1,607
1,607
1,607
1,607
1,607
1,607
1,642
1,642
1,642
1,642
1,642
1,642
1,642
1,642
1,642
1,642
1,642

-594

-732

-594

-451

-594

-594

-503

-542

-451

-538

-486

-538

Letv
IT
Beijing
42
Letv
IT
Beijing
47
Sha Steel
Steel
Jiangsu
\
Fuma Food Group
Food, finance Fujian
49
Gushen Biological TechSoybean procesShandong 55,
Hongli Opto-Electronic Electronic devicGuangdong42
CNNC Hua Yuan TitaniuChemicals
Gansu
46
Binhai Zhe TradespeoplReal estate
Tianjin
46
Judian
Mining
Beijing
\
Hanwang
IT
Beijing
62,
Hongli Opto-Electronic Electronic devicGuangdong68
Jiangnan Industrial
Metallurgical, c Jiangsu
59
Kelin Environmental ProEnvironmental pJiangsu
58
Country Garden
Real estate
Guangdong60
Hongyun
Real estate, retaLiaoning 46
Cosmos Group
Real estate
Zhejiang 66,
Tibet Spring 5100
Mineral water Beijing
52
China High Speed Rail Manufacturing Guangdong52
engxing Science & Tec Steel wine, metHenan
53
Boway Alloy Material Alloy material Zhejiang 54
La Chapelle
Apparel
Shanghai 43
Hi-tech Control
Industrial automShanghai 49
GEM
Stationery
Guangdong49,
Sha Steel
Steel
Jiangsu
\
Newcapec
IT
Henan
51
Oriental Material
Logistics equip Shanxi
79
Enqing
Apparel, invest Guangdong59,
Hedy Holding
Computer
Guangdong56,
Changqing AgrochemicPesticides, chemJiangsu
55
Coship Electronics
Electronics, sof Guangdong52
Jasan Holding Group Textiles
Zhejiang 52
Linfeng
Investments
Beijing
49
Dongbai Group
Retail
Fujian
\
HopeRun Software
Computer softwJiangsu
48
Beihai Gofar Marine BioBiology
Guangxi \
Weiming Environment Pgarbage power Zhejiang 53
Yunsheng
Motor manufactZhejiang 67
Mengtai
Coal
Inner Mongo
56
Boton Technology
Rubber product Jiangsu
55
Rainbow Fine ChemicalEnvironmental pGuangdong51,
Top Resource ConservaEnvironmental pBeijing
45
StarNeto Technology Inertial technol Beijing
55
Noblelift
Manufacturing Zhejiang 63
Sha Steel
Steel
Jiangsu
\

34

56

33

56

51
\

51

1,642
1,642
1,642
1,642
1,642
1,642
1,642
1,642
1,642
1,642
1,642
1,642
1,642
1,642
1,642
1,642
1,642
1,642
1,642
1,642
1,642
1,642
1,642
1,642
1,642
1,642
1,642
1,642
1,642
1,642
1,642
1,642
1,642
1,642
1,642
1,642
1,642
1,690
1,690
1,690
1,690
1,690
1,690
1,690

-577

-486
-577

-667
-486

-486

-667
-486

-736

-538

-486

-577

-586

-586

Sunward Intelligent
manufacturing Hunan
69
CDH
Investments
Beijing
44
Grand Agriseeds TechnAgriculture
Hainan
51
SJEC
Elevators
Jiangsu
69,
Mingzhu International Furniture, real eShaanxi
71
Hengshi Mining
Mining
Hebei
51
Songfa
Ceramics
Guangdong54
IDG Capital Partners Investments
United States
Yango
Real estate
Fujian
\
Jiuzhou Investment
Real estate, in Jiangsu
61
Sinodata
IT
Beijing
\
Jingxin Pharmaceutical Pharmaceutical Zhejiang 53
Shanlu
Coal, solar
Inner Mongo
\
Oriental Times Media Instruments, intGuangxi 66
Highsun Yongye
Commercial realGuangdong50
Nsfocus
CommunicationBeijing
s
48
Wuzhou International Commercial realJiangsu
46
Shengtai
Tires
Shandong \
Maker Biotechnology Pharmaceutical Sichuan
52
JPMF Guangdong
Manufacturing Guangdong62
Yanggu Huatai
Chemical manufShandong 53
Xinlang Sinoer
Apparel
Shandong 51
Baiyilong
Real estate, fla Liaoning \
Wantong Petroleum & Petrochemicals Shandong \
Uroica
Manufacturing Shandong 67
Wantong Petroleum & Petrochemicals Shandong 50
CDH
Investments
Beijing
Hwa Create
Communications
Beijing
50
Luqing
Petrochemicals Shandong 48,
Xiwang Sugar
Food, steel
Shandong 65,
CDH
Investments
Beijing
Huace Film & TV
Television & med
Zhejiang 61
Metalforming Machine T
Heavy machinerAnhui
48
Xingyao
Real estate
Yunnan
\
Yaoming
Entertainment Shanghai 35
Minghua
Coal
Inner Mongo
38
Failong Crystal TechnolElectronics
Guangdong63
Dalian Greater
Construction, reLiaoning 62
New United
Rail, wind poweJiangsu
\
Jiangxi Hengda Hi-Tech Chemical produc
Jiangxi
53
Qunaer
E-commerce
Beijing
\
Renaissance
Finance
Beijing
Mould & Plastic TechnoAutomobile partJiangsu
71,
Philisense
CommunicationBeijing
s
61

44

46
32

46

1,690
1,690
1,690
1,690
1,690
1,690
1,690
1,690
1,690
1,690
1,690
1,690
1,690
1,690
1,690
1,690
1,690
1,690
1,690
1,690
1,690
1,690
1,690
1,690
1,690
1,690
1,690
1,690
1,690
1,690
1,690
1,690
1,690
1,690
1,690
1,690
1,690
1,690
1,690
1,690
1,690
1,738
1,738
1,738

-586
-677

-586

-586

-815
-586

-534
-625
-534

-534

-586
-586

-815
-534
-534

-586
###

Kemen Noodle ManufacFood


Hunan
63
Renhe
Retail, real estaSichuan
\
BlueFocus CommunicatCulture communi
Beijing
53
Huiren
Pharmaceutical,Jiangxi
53
TBEA
Electric equipmXinjiang
57
Wuyang Construction Construction, reZhejiang 49
Sinovel Wind Group
Wind power equBeijing
\
Tianbao Heavy
Manufacturing Sichuan
65
Yiren Yiben
Computers
Beijing
42
Jikai
Manufacturing Hebei
51
Wantong
Real estate
Beijing
55
Xingpai
Real estate, pooBeijing
64
Dirui Industrial
Medical devicesJilin
55, 44
Donlim Kitchen
Consumer produGuangdong47
Chenxiang investment Solar equipmenShanghai \
Maker Biotechnology Pharmaceutical Sichuan
51
Hi-tech Control
Industrial automShanghai 51, \
Weixing
Cashmere
Inner Mongo
57
Maike Holdings
Non-ferrous metShaanxi
\
Dijing
Real estate
Guangdong54
Huasi
Pelt
Hebei
66
Selen Science
Organic polymerGuangdong46
Jiarong
Supermarket chGuangdong\
Xinlian Electronics
Electronic equi Jiangsu
55
Eastsoft CommunicatioTechnology servShandong 54
Visual China
IT
Beijing
\
Himin Solar Energy
Solar
Shandong 57
Sunrise
Real estate, inf Guangdong51
Xilong Chemical
Chemical
Guangdong64
Sanhe
Auto repair & ret
Sichuan
57
Tuozhogn
Engineering conShanghai 43
China Western Power Manufacturing Sichuan
51
Shanxi Antai
Coal, chemicalsShanxi
70
Yinche
Automobile mark
Beijing
\
Zhongsheng
Car sales
Beijing
51
StarNeto Technology Inertial technol Beijing
44
Zhuhai Zhongyoutaxin Petrochemical
L
Guangdong\
Zhongqingbao
Computer softwGuangdong48, 50
Aika
Real estate
Shanghai 58
Yuyang
Taxi, real estateBeijing
48
Net263
IT
Beijing
50
Strong
Food
Guangdong48
Jin Yi
Cinema chain, rGuangdong61
Simon
Coal, real estat Inner Mongo
61

1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738

-582

-973

-582

-582

-582
-582

-673
-582

-582
-582

-582

###
###
-582
-582

-582
-582

-634
-725

CSC
Real estate
Guangdong59
Guanfu
Ceramics, real eFujian
68
Chint
Industrial elect Zhejiang 53
Yongxing Investment Investment, realBeijing
\
Esun Display
Other services Guangdong60
Shilin
Home furniture Jciangsu
\
Lenovo
IT
Beijing
71
Vanward
Household appliGuangdong59
Liba
Industrial materJiangsu
59,
Jiangsu Sanyou
Textiles
Jiangsu
46
Biostime
Infant nutrition Guangdong51
Jinhui
Copper
Jiangsu
42
Hifuture Electric
Electronic, cableGuangdong60
Sihuan Pharm
Pharmaceutical Beijing
\
Mingguan
Hotels, real estaGuangdong\
Tapai
Concrete
Guangdong44
Langyuan
Fruit, vegetable Shandong 62,
Lummy
Pharmaceutical Chongqing 47
Robot
Automation equLiaoning 54
NorthStar
Real estate, re Yunnan
\
Dowstone Technology Manufacturing Guangdong47
Chuangjia
Investment
Xinjiang
\
Sanhe Hopefull Grain &Food
Beijing
58
TungKong
Printing
Shandong 69
Minhe
husbandry
Shandong 47,
Yimikang
Manufacturing Sichuan
55,
Hengtong
Building materiaBeijing
56
Tianue
Coal
Jiangsu
\
Maker Biotechnology Pharmaceutical Sichuan
51
Jinhe
Bio additive
Inner Mongo
63,
Sany
Heavy machinerBeijing
44
Zhongnan Heavy IndustPipe equipmentJiangsu
\
Glodon
Software
Beijing
52
Kunlun Tech
IT
Beijing
36
Hejun
Consulting, inv Beijing
49
Jiajiayue
Retail
Shandong 60
Eastsoft CommunicatioTechnology servShandong 55
Huaze Cobalt & Nickel Mine, machiner Sichuan
34
Sunwoda
Manufacturing Guangdong40
Teamsun Technology IT
Beijing
49
Boshi
Automation equHeilongjian81
Zhongcheng Holding Construction, reZhejiang 66
Haode
Real estate
Guangdong63
Sinosun Technology
Computer softwGuangdong52

34

36

44
53

60

1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738

-725

-582

###
-582

-582

-582

-725

-673

-634
-582

-582

-634

Leejun
Cement, manufa
Sichuan
49
Chint
Industrial elect Zhejiang 50
BlueFocus CommunicatCultural commun
Beijing
50
Orient Wires & Cables Cable
Zhejiang 56,
Isea
Real estate
Guangdong\
Chuanhua
Chemical, agricu
Zhejiang 80
Liaison Interactive
IT
Zhejiang 45
Zhongzhu
Real estate, ph Guangdong50
BlueFocus CommunicatCultural commun
Beijing
53
Minsheng Energy
Energy, real estChongqing 60
Derui Enterprise
Education, real Sichuan
\
Jiatai
Chemicals
Hong Kong 54
Juli
Rigging, energyHebei
50
Chengqi
Real estate
Guangdong56
Shirble Department StoRetail, hotel
Guangdong52
Tiandi
Real estate, muJiangsu
54
Mingfang
Steel
Hebei
50
Jian Libao
Food and beverGuangdong\
Sunshine100
Real estate
Beijing
51
Sany
Heavy machinerBeijing
52
Hithink RoyalFlush Inf Software
Zhejiang 44
New Horizon
Investments
Hong Kong 44
Loften
Manufacturing Shandong 43
China Metal Resources Metal
U
Sichuan
50
Dangdang
E-retail
Beijing
50,
Xingle
Wire, cable
Zhejiang 52
Bairun
Fragrances, flavShanghai 52
Sanpower
IT retailer, real Jiangsu
32
Trust & Far TechnologyIT
Beijing
53
Huapeng Glass
Glass-making Shandong 62,
Guangfu
Steel
Shandong 60
Tong Oil Tools
Technical servicShaanxi
45
Vanfund Urban
Real estate, ph Beijing
41
Peacebird
Apparel, textilesZhejiang \
Lead Eastern InvestmeReal estate, ph Beijing
53
Anjubao
Electronic equipGuangdong49
Dianping
Life informationShanghai 43
Xiaokang Holdings
Cars, automobile
Chongqing 52
Ele
Online order pl Shanghai \
Boshi
Automation equHeilongjian50
Miteno
Communications
Beijing
52
Jinlihua Electric
Electrics
Zhejiang 51,
Hony Capital
Investments, rea
Beijing
52
BlueFocus CommunicatCultural commun
Beijing
45

55

51

37

29

1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738
1,738

-582

-582
-582
###
-582

###

-582
-582

-916
-582

-582

-582

Jincheng
Lenovo
Jianxin Chemical
Dinglong Chemical
Dinglong Chemical

Petrochemicals
IT
Chemicals
Chemicals
Chemicals

Shandong
Beijing
Hebei
Hubei
Hubei

61
53
59
52
48

1,738
1,738
1,738
1,738
1,738

-582
-725

15

www.hurun.net

2200
1450
1350
1200
920
910
850
830
810
650
650

52%
-3%
8%
11%
104%
7%
-19%
137%
84%
65%
8%

IT

630
600
600
550
510
500
500
495
485
480
480
480
460
450
450
450
445
420
405
395
390
380
380
380
375
370
370

-50%
46%
43%
28%
44%
79%

24%
10%
269%
118%
284%
64%
137%
55%
91%
-16%
11%
-8%
5%
5%
9%
27%
55%
21%
54%
374%


48

7348
57

47\
IT
44

48
45

74
69

43

48

53
54
IT

42

64

53

41

67

34
IT
43

51

57

59

53

49
56\

46\

61
51
70
44
46
29
4745
63
52
69
61

370
360
350
345
340
330
320
320
310
305
300
300
300
300
290
290
280
280
275
275
275
270
270
265
265
265
260
260
260
260
255
250
250
250
250
245
240
240
240
240
235
235
235
235

111%
132%
-13%
10%
127%
128%
49%
2%
121%
165%
100%
50%
7%
50%
480%
590%
115%
47%
34%
120%
49%
440%
4%
83%
-9%
121%
247%
126%
160%
356%
13%
85%
194%
525%
85%
133%
12%
500%
26%
55%
62%
9%
114%
104%

IT

LED

51
42
65
5354
6441
\
5050
51
46
46\
49
44
5150
56
45
50
52\
52
54
53\
64
47
51
59
58
50
\
62
51
53
4950
46
50
48
46\
59
52
38
44\
7266
55
5230
56
50\

230
230
230
230
220
220
220
220
215
210
210
210
210
210
210
205
205
205
200
200
200
200
200
200
195
190
190
190
190
190
190
190
190
185
185
185
185
180
180
180
180
180
180
180

109%
100%
5%
70%
16%
69%
63%

59%
100%
577%
24%
50%
121%
56%
58%
128%
173%
48%
614%
-7%
54%
14%

-11%
12%
6%
73%
90%
217%
280%
52%
9%
16%
42%
54%
6%
24%
33%
800%
80%
165%
24%
29%

SOHO


IT

58
4945
64
57
46
50
69
35
4848
54
61
\
60
4950
56
51
5049
6434
47
49
48\
52
53
38\
5250
42
50
59
47
53
52
59\
66
68
78
71
48
5151
52
38
52
57
7349
57

180
180
175
175
175
175
170
170
170
170
170
170
170
170
170
170
170
170
165
165
165
165
165
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
155
155
155
155
155
150
150
150
150

38%

-3%
-8%

-3%
150%
95%
750%
10%
174%
100%
26%
13%
26%
-3%
0%
13%
206%
18%
65%

-6%
33%
7%
39%
100%
28%
45%
310%
10%
23%
68%
45%
129%
278%
55%
82%

63%
50%
70%
36%
20%


LED

56
47
\
53
58
65
66
50
64
49
61
52
50
47
50\
62
61
43
4434
51\
44
50
48
58
56\
\
57
62
61
48\
68
63\
45
77
\
52
58
51
42
52
57
5752
42
62

150
150
150
150
150
150
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
135
135
135
135
135
135
135
135
135

25%
163%
43%
7%
15%
88%
53%
130%
130%
16%
7%
61%
4%
93%
190%
16%
-12%

65%
400%
27%
40%
17%
65%
56%
27%
180%
65%
75%
103%

27%
47%
241%
8%
57%
-4%
181%
4%
-4%
575%
419%
255%
35%

62

5327

59\

53

47
57

64

46
52

62

59

52\

3534

53
45

54
57

49

52

60

5355
5154

50

53\
80

55

69

37

72

46
61

53

53

4948

64
62

37

45

56

47

135
135
135
135
135
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120

108%
69%
322%
78%

44%
155%
8%

59%
183%
-26%
103%
48%
63%

247%
421%
92%
42%
25%
14%
172%
74%
102%
67%
363%
193%
100%
30%
40%
50%
76%
-29%
9%
118%
41%
41%
287%
233%
150%

41%


43

6057

54
43

45

48

50
5047
61

7145

53

66

54

5150

62

42
5153

59

6252

63

52

48

51
51
45

55

37

51

4942

5242

60

48

62

51

50

44
48
51

52

67

5743
55

67

120
120
120
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
112
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
108
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105

-23%
111%
2%
360%
150%
15%
80%

55%
130%
5%
5%
44%
64%
69%
53%
85%
40%
41%
400%
47%
-4%
16%
83%
-45%
168%
307%
100%
120%
144%
38%

62%
62%
33%
320%
62%
57%

24%
-13%
123%
176%

6233

53

64

5633
\

40

51

52

50

66

58

52\
48

\

\

44

45

61

55

61
B2C 44
52
50\

60\

53

58

65
54\

51

51
4443

5354

52

50
IT
57

5052

60
52\

54

4847

105
105
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
98
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95

106%
19%
28%
25%
82%
43%
18%
-29%
11%
79%
43%
-5%
82%

-47%
122%

100%
-44%
11%

150%
11%
43%

-26%
233%
-12%
5%
-31%
400%
180%
70%
58%
90%
46%
6%
58%
12%
73%
12%
58%
36%
12%

360

5431
49
69
49
45
52
\
59
45
45
49
51
71
52
73
49\
4339
52
52
53
\
\
71
52
44
\
60
57
64
45
5250
\
56
56
54
48
68
66
63\
34
64
50
52
61

95
95
95
95
95
93
93
93
93
92
92
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
88
88
88
88
88
88
86

-32%

6%

232%
102%
33%
79%
53%
61%

91%
20%
329%
58%
43%
109%
105%
143%
190%
114%

50%

181%
100%
350%
0%
64%
13%
38%
165%
114%
38%
76%
10%
87%
87%

87%

53\
62
61
6037
\
69
5048
52\
71
38
65
57
53
59
5050
49
49
52
57
50
59
43\
52
71
42
5958
49
43
67
47
\
50
53
53
7552
5451
55\
46
6054
44
38
46
44
73

86

153%

85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85

325%
174%
70%
-19%
174%
98%

13%
93%
35%
118%
130%
227%
0%
42%

85
85
85
85
85
85
85
83
82
82
82
82
82
82
81
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80

6%
37%
6%
-26%
118%
42%

6%
37%

215%

33%
14%
0%
100%
29%
10%
60%
45%
23%
14%
78%
70%
14%


57

46

60

46

40

53

5052
53

46

50
54

5250

62

5855

45

52

\

49

58
55

49

64

48

58
71

63

60
72
52
53
63
5049
47
33
59
54
60
62
46
53
6644
67

80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
78
78
77
76
76
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
74
74

23%
7%
0%
23%
-16%
70%
208%
67%
-11%
-11%

248%
14%

212%
97%
31%
62%
226%
10%
257%
142%
79%

150%
25%
79%
200%

97%
275%
88%
25%
34%
34%
15%
70%

74%
74%
50%
114%
185%
147%


IT

6144
\
50
52
47
45
59
57
45
78
66
48
51
57
59
49\
57
40
47
63
48
65
60
\
63
53
55
51
65
64
51
46
65
5935
45
46
48
52
65
50
57
56
43
40

74
73

118%
92%

51
33

73

46%

47

73
72
72
71
71
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
68
68
68
67
67
67
67
67
67
67
67
66
66

74%
76%
100%
4%
129%
119%
43%
30%
119%
40%
0%
17%
-30%
56%

17%
126%

0%
56%
0%
150%
27%
79%
169%

134%
152%
139%
31%
131%
97%

12%
43%
86%

113%

4747

62

65

60

65

6336

57

57

67
56\

64
IT 50

51

61
34

68

44

37
46\

50

64

53

5445

45

45

4847

53

52
IT
50\

47

52
55\

5951

44

59

58

51

69

43

66
66
66
66
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
64
64
64
64
64
64
64
64
64

154%
2%
113%

30%
86%
97%
8%
117%
44%

12%
30%
27%
117%

71%
51%
44%
63%
117%
117%
-7%
30%
0%
59%

97%
5%
141%
5%
3%
30%
8%
150%

45%
167%

-4%
68%
83%
56%
100%


IT

IT

56
52
54
4042
43
58
46
59
54
4545
32
\
53
5957
57
52
5028
61
\
74
61
52
53
5355
\
43
45
63
4946
51
35
5848
51
64
6337
44
46
37
59\
65
61
6349
50

64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
62
62
62
62
62
61
60
60
60
60
60
60

33%

83%
220%
5%
156%
3%
45%
10%
52%
7%
10%
88%
205%
36%

88%

56%

7%
16%
60%
7%
113%
113%
10%
88%
16%
60%
28%
59%
107%

11%
122%
107%
0%
-37%
82%

52

44\

54

53

46

64


64

8079

63

59

4944

60

4640

48\

52

57

48\

49\

5352

50

53

51

53

64

53

56


52

6766

48

72

56

53

49

69

62

53


51

44

50

51

5931

60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
59
58
58

0%
54%

0%
0%
50%

67%
88%
140%
20%

0%
15%

0%

93%

51

50

5656

66
43

48
46

53
42

51

61
48

45

6737
IT

45

46

52

51

50

63

5426
75
RFID
36

45

58

21%

58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
57
57
57
57
57
57
57
57

4%
176%
49%
176%
57%
115%
107%
0%

5%
84%
128%
39%

33%
46%

49

55
5351

52

64
57

51

51

47
52

52

52

5253

51

83

72

57
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
54
54
54
54
54
54

17%
180%

30%

12%
24%

12%
12%
155%
24%
30%

30%
-54%
104%

175%
83%
90%
72%
38%
-21%

10%
8%
0%
62%
38%
-27%

72%
17%
0%
15%

59%
80%

108%

49\

54

51

72

46

4747
54

53

50

56

56

51

53

51

4341
55

32

73

52

61

47
LED

51

44

62

58

51

56

68

57\

57

48

75

43

41

68

68

59

4839

\

45

50\

60

5932
54

54
54
54
54
54

54

54
54
54
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
52
52
52
52
52
52
52
52
52
51

8%

108%
116%


RFID

63
4745
64
5050
78

29%

7758

29%
13%
4%
89%
-7%
83%
152%

2%
39%

71%

23%
77%
-13%
112%

33%
18%
77%
58%
30%
-4%

126%
8%

13%

58

50

63

44

4847

56
39

5049

4745

5250

5148
LED
5240

49

50

53

\43

4039

5831

65

60

31

51

64

39

50

52

49\

52

39

49

60
60

57

52

64

51
51
51
51
51
51
51
51
51
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

132%
89%
42%
82%
76%
16%
65%
6%
46%

0%
0%
16%

9%
-6%

100%
32%

-38%
108%
2%
4%

11%
39%

67%
-44%
11%

0%
35%
32%

0%
56%
-17%
11%

44
44
5227
45
\
52
59
50
54
\
51
52
55
45
50\
58
47
50
49
48
\
64
53\
4750
43
60
45
62
51
44
39
50
55
\
44
53
55
50
60
\
61
55
4747
41

50
50
50
50
50
50
50
49
49
49
49
49
48
48

-38%
19%

11%
85%
100%

0%
123%

7%

63
IT

51

53
43
53\

51
47

57
55

\
64

47

62\

48

140%

44

48

20%

52

48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
47
47
47
47

30%
14%
50%
92%
0%
0%
33%
20%
41%
85%

9%
140%
33%
18%
74%
88%
104%

\
57

51

44

50

39

50

52

54

46

44

6436

45
64

66
53

51

47

9%

62

47
47
47
47
47
47

47%
4%

-36%
15%

360


IT

54
49
50
50
75
43

47
47
47
47
47
47
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45

135%
38%

88%
-25%
24%
2%

-8%
84%

119%
53%
2%

5%
-49%

-13%
100%

50%
0%

50%
55%

13%
105%
96%
29%

0%
0%
-18%
25%
0%
36%
5%
7%

50

55

47

5754

51

56

55

64

49

52

52

5252

69

65
61

49

48\

58

54

61
53\

50
IT

4742

62

53

58\

\

57

47

70

62

51

57

53
60

52

64

\
48

45

62

49

45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44

44
44
44

44

43

43

43

43

43

43

43

43

43

43

43

43

73%
50%
2%
0%
13%

7%

36%

18%
2%
5%
50%

-17%
-40%
83%
120%
91%
5%
47%
-37%

26%

16%
0%
26%
91%
120%

48%

-17%

0%
-28%
79%
10%
39%
115%

72%

360

IDG

5449
61

55

65

66

74

64

51

58

52

47

63
49

51
60

63

49

52
78

48
47

69

48

47

41

53

47

64

5153

51

40

52

50

50

47

42

53

64
IT

46

60

50

43
43
43
43
43
43
43
43
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
41
41
41
41
41
41
41
41
41
40
40
40
40
40
40
40

43%

65%
39%
-9%
30%
115%
10%

83%

31%
-13%
40%
56%
5%
91%
110%
40%
17%
31%
83%
110%

105%
11%

3%
8%

21%

0%
0%
8%

8%

54

54

64

53

51

53

50
7345

44

54
LED
4545

42

42\

52

46

53

45
58

50

46

70
7166
55

5352

5051

47

45

57

70

\
49

55

52\
IT

38

41

37

54

49

57
4645

65

40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39

0%

82%

5%
43%

0%
8%
5%
90%
82%
14%
18%
74%

0%
33%
38%
38%

0%
8%

14%
3%
34%

-3%
30%
77%

70%
56%

34%

34%

TCL

53

50
5051

62

3939
64

46

58

66

52\

53

50

56

66

53

\
50
64

58

\
61\
IT
51
IT

34

47

58

6535

63

45

50
IT

49

58

49
53

67

46

5150

44

\

55

54

58

39
39
39
39
39
39
39
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
37
37

11%

34%
-19%
8%

63%
36%
-16%
0%
0%

27%
19%
27%

27%

58%
23%

31%
12%

6%

0%
31%

65%
-16%

46%
31%
52%
-3%
76%
0%

IT


IT

\
49
57
70
46
50
41
5554
64
\
57
5355
\
5148
51
51
53
47
61
60
50
54
70
48
65
\
\
50
\
7066
45
71\
58
55
50
59
33
\
53
\
66
59
55
\

37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36

9%
85%
54%

61%
61%
42%
61%

42%
32%

85%

0%
9%
16%
80%
44%

-16%

80%
-5%
24%

24%

9%

80%

-8%
0%

42
52
50
55
4943
45
58
61
41\
\52
57
\
51\
46
53
52
\
43
57
51
52
50
47
49
\
46
53
55
40
47
5145
47
62
55
53
51
47
40
5655
5352
\
51
35
50\

36
36
36
36
36
36
36
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35

50%
-3%

-3%
9%
29%
52%
13%

17%
17%
52%
46%

35%

75%

25%

75%
0%
9%

67%

0%

63

51

4747

43

6132

57

70

52

56
46

5252

63

47
64

52

\
39

55

5756

\

45

5050
57\
54
49

46

68

47
42
46

77

53

50

35

30%

35
35
35
35
35
35
35
35

-13%

75%

17%
17%
0%
67%

\
57
50
66
61
57
47
53
5240

35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34

0%

-10%
17%

17%

-3%

40%
21%

59%
21%

0%

31%
-13%

17%

31%

70%

-11%
48%
0%

48%
55%

47
45

49
53
41

41
41

85

49

60

63

7553


55
44

44\

68

47

51

47

57

52

6437


49

50

53

61

4842

50

50

55

7751

55

68

43

52

34

55%

49

34
34

36%

48
51

34
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
32
32
32
32

55%
18%
57%
32%

57%
65%

-23%
10%

65%
43%
57%

3%

3%

10%
0%
18%
27%
6%

65%
-42%

43%

57%
19%

50
51
48
5147
52
50
52
4444
74
50
52
51
66
47
6236
62
55
46
52
66
67
47
55
4444
\
5931
49
\
48
43
45
5734
57
51
43
57
52
53
48
50
65
64
69
\

32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
31
31
31
31
31
31
31

0%

0%
39%

0%

45%

-48%

28%

39%
45%

0%

33%

60%

0%
23%

60%
0%

29%

53
49
3736
48
\
\
43
57
50
59
42
52
5554
62\
5353
5222
55
\55
53
42
4848
52
66
57
52
\
57
43
40
5144
50
59
56
3837
69
65
47
5252
54\
70
55
47
53\
6843

31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

35%

3%
55%

41%
48%

-9%
11%
3%
35%

-16%
19%

0%
55%
3%

55%
24%

36%
0%
0%

-14%
15%
-25%
-54%

43%
30%

51

\
IT
47

42

60

49
48

40
IT

42

35
60

52

47
58

50

61

51

55

59

6843

51

57

54
5352
51

60\

66

48

47

58

45

52

48

54

50
5353

47

47

52

59

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
29
29
29

0%

36%

36%

20%
36%

30%

0%

0%
50%
43%
0%
0%

43%
11%
43%
25%
30%

36%
20%
50%
0%
0%
30%

45%
45%

52

40
3D 48
\

59

\

\
59

50

30
IT

54

75

61

5329

7245

6335

45

52
3835

44

28
49

46

62

64

72

60

5251
65

48

68

61

52\

55

61

\

54

55

\
60

62

29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28

38%
32%

21%

16%
26%

7%

45%

40%
27%

27%
27%

17%

8%

-18%

0%
40%

61

25

52

50

52

41

52
50\

52

71

3739

54

70

5150

57

62

61

52

53

6736

50
50

51

62

50

52
43\

39

53

53\
49

59

40

48

\

52

64

55

47

49

50

28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27

27%
-18%

12%
4%
0%
17%
0%

17%
17%
27%

33%
12%

29%
0%

35%

35%

-44%

56

58

56

55

52

48

64
49

\
62

50
57

47
5253

65

51

\41
35

47

\
\

\

5042

59

64

53

49

5352

45
46

59

46

48

50

65

27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

29%

13%

35%

8%
35%
13%
0%
8%
-27%

0%
-7%
-4%

30%

0%

-7%
-4%
24%
-13%

IT

IT

LED

71
47
\
50
\
\
52
59
41
58
51
46
\
6638
49
76
65
50
52
68
68\
49
\
45
43
7853
\
56
42
48
59
4940
64
53
69
50
46
55
45
52
51
34
55
51

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

0%
30%
-37%

-26%

0%

9%
0%
14%
9%

19%
-7%

25%
4%

19%

-11%

-17%

IDG

IDG

IT

50
60
60
\
4436
63
40
\
60
41
51
\
46
51
50
63
58
46
69
44
70
64
51
51
\
63
\
62
52
\
65
54
43
49
\
45
52
64
52
53
47
64
5344
55

25
25
25
25
25
25
25

-24%

4%
-7%

51
59
37
52
\
67
64

25

51

25
25
25
25
25
25
25
25

0%

14%

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
24
24
24
24

25%

9%
9%
0%

0%

25%

-7%

25%
-40%
25%
25%

25%

0%

52

60

50

50

58

56

54
41

52

53

59

51

6639

\
IT

51

53

50

65

62

47

41

66

\50

43

44

60

44
47
44
\
\
48
4948
67

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
23
23

-20%
20%

4%

0%

0%

14%

-4%

0%
0%
4%

14%
-4%

20%
9%
0%
4%

-25%

-4%

GQY

51

6150

6553

52

60

53
LED
41

56

52

51

52

48

\

5952
58\

4542
61

51

66

58

69

5250

41
4543

51

30
4842

65

52
35

5553

6938

52
IT

4542

72

48
IT
44

\

33

54
62

23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

0%

-15%

0%

15%

0%

0%

10%

5%

15%

5%

10%

5%

48

48

46

4639
LED
58

52

5036

41

56
71

52\

66

51

52

52

4634

60

46

62

56
52
51

50
55
35

51

5349

61

5857

58

45
57

51

5345
IT

5137

4649
SNS

46

49

\
LED
\

43

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
21
21
21
21
21
21
21

0%

10%
0%

-8%
10%

10%

-8%
10%

-15%

5%

10%

0%

0%

0%

5100

IT

42
IT

47

\
49

5534

42

46

46

\
IT

6256

68

59

58

60
46

6633

52

52

53

54

43

49

4956

51

79
5951

56\

55

52

52

49

\
48

53

67

56

55

5151

45

55

63

21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
20
20
20

0%
-9%

0%

0%

-22%
0%

5%
-5%
5%

5%

0%
0%

-22%
5%
5%

0%
-40%

IDG


IT

69
44
51
6944
71
51
54
\
61
\
53
\
66
50
48
46
\
52
62
53
51
\
\
67
50
50
4846
6532
61
48
\
35
38
63
62
\
53
\
7146
61

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

0%

-33%

0%

0%

0%
0%

-9%
0%

0%
0%

0%

-57%
-49%
0%
0%

0%
0%

-5%
-13%

63

53
53

57
49

\

65

42

51

55

64

5544

47

\

51

51\

57

54

66

46

55

54

\
57

51

64

57

43

51
70

\

51

44
\

4850

58

48
IT

50

48

61

61

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

-13%

0%

-50%
0%

0%

0%

-13%

-9%

-5%
0%

0%

-5%

59

68

53

60

\
IT

71

59

5934

46

51

42

60

\
\

44

6236

47
54

47

58

69

4744

5553

56

51

6360

44

52
IT

36

49

60

55

34
40
IT

49

81

66

63

52

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

0%

0%
0%
-43%
0%

-60%

0%
0%

-31%
0%

0%

0%

100

49

50

50

5655

80

45
50

53

60
\

54
50

56
52

54

50

51

52

44

44
43

50

5051
52

52
IT
32
IT

53

6237

60

45

41

53

49

43

52

\

50

52

5129

52

45

20
20
20
20
20

0%
-13%

IT

61
53
59
52
48

4745

7348

5354
6441
5050

5150

4950

7266
5230

4945

4848

4950

5049
6434

5250

5151

7349

4434

5752

5327

3534

5355
5154

4948

6057

5047
7145

5150

5153
6252

4942
5242

5743

6233

5633

4443
5354

5052

4847

5431

4339

5250

6037

5048

5050

5958

7552
5451

6054

5049

6644

5052

5250
5855

6144

5935

4747

6336

5445

4847

5951

4042

4545

5957

5028

5355

4946

5848

6337

6349

8079

4944
4640

5352

6766

5931

5656

6737

5426

5351

5253

4747

4341

4839

5932

4745
5050

7758

4847

5049
4745
5250
5148
5240

4039
5831

5227

4750

4747

6436

5754

5252

4742

5449

5153

7345

4545

7166
5352
5051

4645

5051
3939

6535

5150

5554

5355
5148

7066

4943

5145

5655
5352

4747
6132

5252

5756

5050

5240

7553

6437

4842

7751

5147

4444

6236

4444
5931

5734

3736

5554
5353
5222

4848

5144

3837

5252

6843

6843

5352

5353

5329
7245
6335

3835

5251

3739

5150

6736

5253

5042

5352

6638

7853

4940

4436

5344

4948

6639

6150
6553

5952
4542

5250
4543

4842

5553
6938
4542

4639

5036

4634

5349
5857

5345
5137
4649

5534

6256

6633

4956

5951

5151

6944

4846
6532

7146

5544

4850

5934

6236

4744
5553

6360

5655

5051

6237

5129