You are on page 1of 2

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LAKI-LAKI METHODIST

, JALAN HANG
JEBAT, 50150 KUALA LUMPUR
Tel: 20782293
Fax: 20341346
Laman web: www.mbsskl.edu.my
Email:
mbsskl@mbsskl.edu.my

JADUAL PEPERIKSAAN PERCUBAAN TINGKATAN 3 (2016)


TARIKH/
HARI

22 OGOS
ISNIN

WAKTU

MATA PELAJARAN

MASA
2 jam

GURU PENGAWAS

08.05

Bahasa Melayu

10.05

Rehat

1015

KHB (Teknikal)

2 jam

1040

Sejarah

1 jam 15

1050

Pembersihan Kelas

minit

1420
0805

Bahasa Inggeris

2 jam

1005

Rehat

3M : MRMM , ECL , HY
3E : RAS , NZ

1015

Sains

2 jam

3T : RRR , FAZ

1040

Pendidikan Seni

45 minit

1100

Visual (teori)

1300

Pembersihan Kelas

3M : MRMM , MAS
3E : WKT , ARH , NFM
3T : AF , FAZ
3H : ZI , MSS , IH
3O: NAA , KIJ , ECL
3D : RAS , YH

WMH , FG , ECL , ZI
MSS , NS , NZ , WNY
NFK , RMY , MSS , FAK ,
IH
ARH , VDR , FAK , SSHR
SSHR , NFM , LET , NAR
Rh , AF , KAH , RMY

1250
1305 -

23 OGOS
SELASA

3D : ARM , KAH

1335 1420
0805
1005
24 OGOS
RABU

Bahasa Cina
Bahasa Tamil

2 jam

Rehat
1015
1040

Matematik

3H : RH , MSS , NAR
3O: WNY , LET

2 jam

Pembersihan Kelas

1140

Rh , NZ , FAZ ,
MSS , WKT , ARH ,
SZD , SOR
AF ,KAH , ZI , MSS ,
NAW
FAK , LET , ARM , IH
ECL , KIJ , MSS , NFM ,
NAA
NAR , HY , ARH , YH ,
AF

3M : FAZ , HH

ZI , MRMM , ZI , Rh , FG

3E : WMH , MSS

WNY , NAW , WKT , NS

3T : RMY , KIJ

MRMM , RV, NAW , IH

3H : IH , RRR

FAK , NFM , MSS

3O: AZH , ECL

NAA , KIJ , MSS , NAR

3D : CM , AF

YH , SSHR , RMY , HY

3M : FAZ ,MRMM , NZ

ECL , FG , HY , HH

3E : ARH , WMH , MSS ,


WKT
3T : IH , KIJ , KAH

NFM , NS , SOR

3H : MSS , LET

ARM , VDR , NAR

3O: HY , NAW , SZD

NAR , NAA , MSS , KIJ

1340
1300
1355
0805
1005
25 OGOS
KHAMIS

Pendidikan Seni
Visual (amali)

2 jam

Rehat
1015

ZI , RMY , MRMM

2 jam

1040

Pendidikan Islam
Pendidikan Moral

1050

Geograf

1 jam 15

1250

Pembersihan Kelas

minit

3D : FAK , CM , Rh ,
NAR

ARH , YH , AF , RMY

Inventori Kecerdasan
Pelbagai ( Kertas 2)

45 minit

3M : MRMM , MAS

WMH , FG , ECL , ZI

Inventori Kecerdasan
Pelbagai ( Kertas 1)

1 jam 50
minit

3E : WKT , ARH , NFM


3T : AF , FAZ

MSS , NS , NZ , WNY
NFK , RMY , MSS , FAK ,
IH
ARH , VDR , FAK , SSHR
SSHR , NFM , LET , NAR
Rh , AF , KAH , RMY

13.05
14.20
09.15
10.00
29 OGOS
ISNIN
11.00
12.45

14
OKTOBE
R
JUMAAT

0805
1005

3H : ZI , MSS , IH
3O: NAA , KIJ , ECL
3D : RAS , YH
IGCSE

2 jam

(Selepas
Peperiksaa
n PT3)

PERHATIAN:
1. Peperiksaan Bahasa Inggeris/IGCSE: diadakan di kelas set masing-masing.
2. Peperiksaan PSV (Amali) : Guru perlu memastikan 2 buah baldi disediakan sebelum memulakan peperiksaan. Satu baldi
diisi dengan air bersih dan 1 baldi dikosongkan untuk pelajar menuang air kotor.
TINDAKAN GURU :
1. Memastikan keadaan bilik/dewan peperiksaan adalah bersih sebelum memulakan kertas.
2. Memastikan pelajar duduk mengikut pelan kedudukan pelajar.
3. Mengisi dan melengkapkan borang kawalan peperiksaan dan borang kawalan kelas.
4. Membuat rondaan di sekitar bilik/dewan peperiksaan dan tidak boleh duduk semasa mengawas peperiksaan.
5. Tidak membuat kerja-kerja lain KECUALI mengawas peperiksaan.
6. Memastikan pelajar tidak duduk berkelompok semasa membuat ulang kaji.
7. Mengawasi peperiksaan dengan cermat untuk mengelakkan sebarang penipuan.
8. Memastikan pelajar tidak tidur semasa peperiksaan/ulang kaji .
9. Tidak dibenarkan menggunakan telefon bimbit untuk tujuan lain KECUALI atas sebab peperiksaan.
10. Mengutip semua kertas jawapan dan kertas soalan selepas tamat peperiksaan.
11. Mengutip semua kertas tulis (bersih atau telah diconteng) dan pulangkan ke bilik cetakan.
12. Memastikan murid membersihkan kelas sebelum bersurai.
13. Memastikan lampu, kipas dan penghawa dingin ditutup sebelum bersurai.

TINDAKAN PELAJAR :
1. Hadir untuk menduduki peperiksaan atau mengulang kaji di dalam kelas masing-masing.
2. Setiausaha kelas menyediakan pelan kedudukan pelajar mengikut angka giliran /abjad dan ditampalkan pada papan notis
kelas.
3. Memastikan peralatan lukisan, kain lap dan surat khabar dibawa untuk mengalas meja semasa peperiksaan PSV (Amali).
Jika meja atau lantai kotor, pelajar dikehendaki membersihkan lantai atau meja tersebut dengan segera. Peralatan
lukisan yang telah digunakan perlu dibungkus dan dibawa balik ke rumah untuk dibersihkan. Pelajar membawa kain
buruk untuk mengelap meja atau lantai yang basah.
4. Sekiranya tidak hadir menduduki peperiksaan, pelajar dikehendaki membawa sijil sakit ke sekolah atau ibu bapa pelajar
dikehendaki membawa surat ketidakhadiran ke sekolah. Markah akan direkodkan sebagai tidak hadir (TH). Kegagalan
membawa sijil/surat ketidakhadiran akan mengakibatkan pelajar mendapat markah 0.

PELAJAR DILARANG :
1. Keluar dari bilik/dewan peperiksaan sebelum tamat peperiksaan.
2. Membawa sebarang alatan telekomunikasi, bahan bacaan dan beg ke dalam bilik peperiksaan.
3. Memakai atau membawa jam tangan smart watch ke dalam bilik peperiksaan.
4. Tidur semasa peperiksaan/ulang kaji berlangsung.
5. Membawa masuk penutup kalkulator/sarung botol minuman/ liquid paper ke dalam bilik/dewan peperiksaan.
6. Meniru, cuba meniru, membantu untuk meniru atau cuba berkomunikasi semasa peperiksaan. Hal ini akan
mengakibatkan pelajar mendapat markah 0. Pelajar yang dibuktikan kesalahannya dalam kes meniru, akan DIBUANG
SEKOLAH atau diminta BERTUKAR SEKOLAH dan semua jawatannya akan DILUCUTKAN. Sebarang rayuan
tidak akan dilayan.

Disediakan oleh:

Disemak oleh:

..
KHAIRUL IZHAR B. JAAFAR
Penyelaras Tingkatan 3

.
WONG CHEE KHEON
Pengetua