23.2.2010. 01. tko je napisao de mortibus persectorum Laktancije 02.

sto su apologete Pisci koji u svojim spisima brane krsćanstvo Justin iz Efeza, Tertulijan Kartaški, Marko Minucije Felix iz Rima, Ciprijan, Tacijan Asirac 03. tlocrt marusinca

04. tlocrt oratorij a

05. tlocrt eufrazijeve bazilike (6 st. Ima biskupsku palaču)

07. gdje je freska salonitanskih mucenika u amfiteatru 08. simboli evanđelista čovjek (Matej), vol (Luka), lav (Marko), orao (Ivan) 09. prvi historijski dokazan mucenik u istri sv. Mauro porečki 10. sant apolinare in classe

11. sant apolinare nuovo slike

12. tko je naredio izgradnju tih crkvi Teodorik

13. slika santa maria maggiore crkve

14. slika iz san vitalea

15. prvi ranokrcscanski skup, gdje, tko organizirao 49. godine u Jeruzalemu, organizira Pavao

16. gdje je pokopan asterije i 5 mucenika Kapljuč 17. slika mauzoleja gale placidije eksterijer

18. staklena plitica iz štrbinaca

19.tri reklikvijara

brončana oplata relikvijara iz Siscije IV. st.

relikvijar sa prikazom Krista i apostola 4-5 st Novalja

relikvijar od slonovače Samagher 5st

20.slika sarkofag konstantine

21. Konstantinov portret

22. kada je dioklcijena provodio najgore progone krscana 301-311 tzv veliki progon 23. kako se zvao pavao prije Savao 24. prvi krscanski sabor (koncil), kada i gdje u Niceji 325 ? 25. kada je krscanstvo postalo drzavnom religijom carstva 381 Teodozije 26. milanski edikt kada 13.06.313. 27. koja sekta se povezuje sa qumranskim spisima Esseni 28. na latinskom kuca zajednica domus ecclesia

29. prve katakombe Kalistove 30. na kojoj ulici Via Appia 31. po kojima su nazvana katakombe (san sebastiano) 32. slika nekakve mense Salona 5 st 33. sarkofag sa prvim krscanskim spomenom (marko aurelije prosena) 219 34. slika sarkofag junija basa

35. tipovi prostorija u katakombama - loculi, akoroslij, cubiculi, forma 36. krist kao rimski bog atributi,koji Apolon, Helios vidi to još 37. slika joninog sakrofaga, st. maria antigua marko aurelije porsena

38. ima jedna slika na kojoj su na gornjem dijelu dobri pastir na donjem adam i eva, to treba napisati 39. onda neki sarkofag na kojem je Mojsijev prijelaz preko crvenog mora, to treba navesti 40. tlocrt kapljuca

i slika crkve na kapljucu 41. poslanik od Pavla, Tit; Pavao spominje Ilirik (Rimljanima), odnosno Dalmaciju (Timoteju) da je poslao svojeg misionara Tita tamo 42. u koja tri grada su kuce zajednice u hrvatskoj (porec, zadar, salona) 43. slika iz eufrazijeve bazilike

44. slika mozaike ribe

45. kako se zvalo predgradje Tunisa (od tuda domus caritatis nekinaziv) Tabarka ? 46. zajednica krscana koja postuje zidovske obrede judeokrščani 47. sto je arijanstvo: Arijanstvo je kristološki nauk što ga je širio prezbiter Arije, koji je živio i naučavao u ranom 4. stoljeću u Aleksandriji u Egiptu. Prema ovom nauku božanska narav Isusova podređena je naravi Boga Oca, pa je tako bilo vrijeme u kojem druga božanska osoba nije postojala, već je stvorena od Oca 48. zadnji poganski car Julije Apostata 49. gdje je ubijen kvirin Savarija 50. gdje su jos nadjene katakombe izvan italije Tunis, Malta 51. datacija dura europosa 231/2 52. koje je crkve Konstantin dao izgraditi u Konstantinopolu Aja Sofija, Sveta Irena, Apostoleion 53. otkuda je porjeklom Domnio iz Sirije

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful