You are on page 1of 2

SIY ZBROJNE IMPERIUM

LUTHOR HUSS
L

uthor Huss jest odstpc od wiary Kapanw


Bitewnych, ktry wdruje przez Imperium, goszc
sowa Sigmara i tropic wyznawcw za. Wysanemu
w modym wieku do Altdorfu w witej misji Luthorowi
przyszo ujrze, e wielu Kapanw Sigmara to duchowni, ktrym bliej do polityki ni do ich witego powoania: walki z Chaosem.
Z ca si poncej w nim wiary, Luthor stan na
schodach katedry Sigmara i tu powita Kapanw Rady
cikimi sowami penymi wyrzutw. Oczywicie jego
Zakon nakaza mu przeprosi Kapanw. Dano mu trzy
dni na modlitw i rozwaenie wagi wypowiedzianych
sw, a nastpnie poprowadzono przed oblicze
Arcykapanw, by wygosi swe przeprosiny. Luthor
nie okaza skruchy. Co wicej, wyrzek si swej pozycji
w strukturach kultu, podnis swj mot i wyszed
z katedry, w ktrej zawrzao od wezwa do oboenia
go ekskomunik i da jego mierci. Od tego
dnia Luthor sprzeciwia si deprawacji i nawouje
wiernych, by wypeniali wol Sigmara i nie zawierzali
duchowiestwu.
Luthor sta si zmor wszystkich zdeprawowanych
kapanw, utrapieniem niewiernych i biczem na
tych, ktrzy zawierzyli Mrocznym Bogom. Kr
plotki, e to wanie on odpowiedzialny jest za
mier grupy altdorfskich kapanw, podejrzanych
o sprzeniewierzenie pienidzy z tac ofiarnych.
Opowieci o wymierzaniu sprawiedliwoci na wasn
rk i w tak okrutny sposb skoniy Arcykapanw
Kultu Sigmara do wysunicia kolejnych da o wyklcie
Luthora. Jednake Wielki Teogonista Volkmar
stanowczo odmwi podjcia tak drastycznego kroku,

co skonio wielu do snucia domysw, czy starzec nie


wie przypadkiem czego na temat ostatecznego losu
pisanego Luthorowi.
Cz jego przeznaczenia ujawnia si po rozgromieniu
armii Volkmara przez siy Archaona pord pnocnych
pustkowi. Pord rozpaczy ogarniajcej Imperium,
Luthor przemierza kraj wzdu i wszerz, szukajc
znakw powrotu Sigmara. Niesychane wieci o synu
kowala przywiody go do wioski Lachenbad, gdzie Luthor
spotka modego Valtena, w ktrym ujrza Sigmara
odrodzonego. Zabra przeto Valtena do Altdorfu przed
oblicze Imperatora i ogosi go nowym Sigmarem. Za
Luthorem staa sia wiary ludu i Imperator musia
liczy si z jego sowem. Powierzy wic Valtenowi
Ghal Maraz i ogosi do Czempionem Sigmara, a ten
poprowadzi lud Imperium do ostatecznej rozprawy
z Archaonem pod murami Middenheimu.
Po tajemniczym znikniciu Valtena, Luthor Huss,
zgodnie z wol Imperatora, wyruszy w dzicz, by gosi,
i Sigmar powrci do swego ludu w najczarniejszej
z godzin. Luthor pojawia si wszdzie tam, gdzie
siom Imperium walczy przychodzi z nikczemnym
i bezbonym wrogiem: Zwierzoludmi, Skavenami czy
Nieumarymi. Wszelkie tego typu okropiestwa s jawn
obraz Sigmara i ulec musz wiernym! Powodowany
susznym gniewem, Luthor wspiera onierzy
Imperium swym orem i gorcymi kazaniami, ktre
s natchnieniem w walce z tak podym wrogiem.
Luthor Huss jest Bohaterem i przewysza swymi
umiejtnociami zwykych Kapanw Bitewnych Sigmara, co
czyni ze doskonaego generaa dla niewielkiej armii, tudzie
dobrego zastpc w siach, w ktrych walczy jedna lub wicej
postaci na poziomie Lorda.

MARSZ ZAGADY
Przez Imperium wdruj obkani fanatycy, ktrzy
nios nad gowami ikony zagady i gosz bliski koniec
wiata. Wkraczajc w granice miasta czy wioski, wzywaj
mieszkacw, by ci stali si wiadkami ich makabrycznego
samoumartwiania si. Po zebraniu si odpowiednio
licznej gawiedzi, Biczownicy okadaj si pejczami
i kolczastymi acuchami, pki ich ciaa nie zaczn obficie
broczy krwi, a wszystko to przy wtrze radosnych pieni
piewanych na chwa Sigmara.
Pord trzasku batw i okrzykw blu, prorok zagady
wylicza cikie grzechy, jakich dopuci si rodzaj ludzki
i gosi, e jedynie przyczajc si do pochodu udrczonych
zbawi mona wiat. W kazaniu proroka pobrzmiewa taka
sia i zapa, e wielu suchaczy porzuca swe dotychczasowe
ycie i przycza si do Biczownikw. Kawalkada rusza do
kolejnego miasta, niosc swe straszne brzemi i wznoszc
ku niebu swe aobne pieni.

Luthor Huss
Ko Bojowy

R WW ZS S WT
4 5 3 4 4 2
8 3 - 3 3 1

I
4
3

A ZP
2 8
1 5

Rynsztunek
Luthor Huss wada dwurcznym motem (wielka bro)
i walczy w cikiej zbroi.
Wierzchowiec: Luthor dosiada Konia Bojowego
w kropierzu.

Zasady Specjalne
Kapan Bitewny: Luthor Huss podlega wszystkim
zasadom dla Kapanw Bitewnych Sigmara (patrz
strona 52).
Wybraniec Sigmara: w bitwie Luthora otacza moc
Sigmara, ktra chroni go przed zem. Luthor dysponuje
Magiczn Ochron na 4+.
Budzi Strach: Luthor ma opini bicza na wrogw
Imperium i budzi Strach.

62

Imperium_PL.indb 62

12-01-2007 12:20:31

SIY ZBROJNE IMPERIUM

63

Imperium_PL.indb 63

12-01-2007 12:20:32