You are on page 1of 4

KANJI

Code NO.

Title

Author
KCP International
Gogaku Kenshuin
KCP International
Gogaku Kenshuin
Miyashita, Hisao
Miyashita, Hisao
Miyashita, Hisao
Miyashita, Hisao
Miyashita, Hisao

Year

10434

1 nichi 15 fun no kanji renshu ; jo

11143

1 nichi 15 fun no kanji renshu ; ge

11419
11416
11429
11417
11414

878
11384
11406
8103
845

101 ji no kihon kanji


128 ji no awase kanji
142 no onkigo
146 no onkigo
190 no shubu
2001 kanji : structure analysis, association method, fully
cross referenced, fast visual index
250 essential kanji for everyday use = seikatsu no naka no
kanji
A guide to reading & writing Japanese : the 1,850 basic
characters and the kana syllabaries = Toyo kanji
A practical guide to learning kanji : for learners from an
alphabetic background
Advanced Japanese : 2000 essential kanji with examples of
useful expressions
Basic Kanji Book Kihon Kanji 500 Vol. 1
Basic kanji book vol. 1
Basic kanji book vol. 2
Bushu asobi : kanji ga tanoshiku naru honn ; waku 3 : bushu
Character dictionary

5444

Complete guide to everyday kanji = joyo kanji kanzen gaido Habein, Yaeko Sato

1991

11194

Decoding kanji : a practical approach to learning look-alike


characters

2000

11399
6343
3154
9341
9638

1999
1999
1989
1989
1991
1991
1990

De Roo, Joseph R.

1982

Kanji Text Research


Group University of

1993

Sakade, Florence

1961

Douglas, Masako

1998

Suzuki, Junko, 1935-

1993

Kano, Chieko ... [et al.]


Kano, Chieko ... [et al.]
Kano, Chieko ... [et al.]
Miyashita, Hisao [et
Chaplin, Hamako Ito

1990
1990
1995
1987

Habein, Yaeko S.
Musashino Kikoku,
Gaikokujin Kyoiku
Sodanshitsu Kyozai
Kaihatsu Gurupu
Musashino Kikoku,
Gaikokujin Kyoiku
Sodanshitsu Kyozai
Kaihatsu Gurupu
Musashino Kikoku,
Gaikokujin Kyoiku
Sodanshitsu Kyozai
Kaihatsu Gurupu

11401

E de wakaru kantan kanji 160

11141

E de wakaru kantan kanji 80

11400

E de wakaru kantan kanji 80

1026

Easy hiragana: first steps to basic Japanese writing

Kaneda, Fujihiko

1988

9519

Easy kana workbook : basic practice in Hiragana and


Katakana for Japanese language students.

Lampkin, R.

1991

Easy katakana: how to read english loanwords in Japanese


Eibun kiso kanji
Essential Kanji : 2,000 basic Japanese characters
systematically arranged for learning and referene.
Essential Kanji : 2,000 basic Japanese characters
systematically arranged for learning and referene.

Wells, Tina
Soga, Matsuo

1986
1989

O' Neill, P. G.

1987

O' Neill, P. G.

1987

10181

Everday Japanese characters.

Pye, Michael

1977

1030

First Book of Basic Japanese Writing

Kosaka, Yasuko

1985

851

First step to kanji part 2

Osaka Gaikokugo
Daigaku

1969

1042
958
4330
4336

2002

2002

2002

6158

Gaikokujin no tame no imi kara manabu kanji ; chu jokyu yo


= learning kanji through the meaning

11343

Hajimete no kanji 300 = Kanji for beginners

6410

Handy katakana workbook

6022

Hayawakari joyo kanji, gendai kanazukai

10146
10646
1043

Hiragana / katakana in 48 minutes : teacher guide


Hiragana / katakana in 48 minutes : teacher guide
Hiragana for fun : a Japanese syllabic alphabet workbook

Oota, Yoshiko ;
Takigami, tomoko ;
Haruna, Makiko
Shimazu, Y. M.
Buyoodoo Henshuubu
(ed.)
Quackenbush, Hiroko
Quackenbush, Hiroko
Yoneji, Noriko

7900

Hiragana gambatte !

Deleece, Batt

1993

3212

Seeley, Christopher
Kaigai Gijutsusha
Kenshu Kyokai
Kanou, Chieko ... [et

1990

8254

History of writing in Japan


Hitori de manaberu hiragana katakana = self study kana
workbook : learning through listening and writing
Intermediate kanji book : kanji 1000 plus ; vol. 1

2890

Japanese kana workbook

O'Neill, P. G.

1967

9401

Japanese, the written language

Jorden, Eleanor Harz

1994

5919

Jigi jikun jiten

Satoo, Kiyoji

1985

869

Jikei to hitsujun

Hida, Koufu

1991

872

Jitsuyo kanji renshucho

Ezoe, Takahide

1985

1025

Jitsuyo Nihongo hiragana katakana renshucho

10756

1991
1992
1993
1990
1994
1994
1990

2000
1996

5422
1006
9584
3179
6175
4864

Ezoe, Takahide
Shinjuku Nihongo
Jitsuyo Nihongo kanji 1000
Gakko Sakusei Staff
Joyo kanji kokurigana, gendai kanazuaki ,hitsujun reikai jiten Shiraishi, Daiji
Joyo kanji no gakushu
Pye, Michael
Jugyo de tsukaeru kanji asobi besuto 50
Kamijo, Haruo
Kanamoji no oshiekata
Suda, Kiyoshi
Kane, kai jiten : kanji hyakuwa kane, kai no bu
Umieda, Mari
Kango no chishiki
Ikkai, Tomoyoshi

1987
1984
1997
1977
1988
1981

873

Kanji

Bunkachou

1982

Hadamitzky, Wolfgang

1981

Naganuma, Naoe

1977

Naganuma, Naoe

1977

Naganuma, Naoe

1977

8503

853
3285
3286
3289
9518
8101
8102
8104
8106
9415
7320
7321
9517

Kanji & kana: a handbook and dictionary of the Japanese


writing system
Kanji book accompanying the second revised naganuma
readers ; Vol. 1
Kanji book accompanying the second revised naganuma
readers ; Vol. 2
Kanji book accompanying the second revised naganuma
readers ; Vol. 3

Lam, Martin ; Shimizu,


Kaoru
Miyashita, Hisao ... [et
Kanji ga tanoshiku naru hon ; waku 1 : 101 ji no kihon kanji
al.]
Miyashita, Hisao ... [et
Kanji ga tanoshiku naru hon ; waku 2 : 159 ji no kihon kanji
al.]
Kanji ga tanoshiku naru hon ; waku 4 : kanji no oto asobi : Miyashita, Hisao ... [et
keisei moji 1
al.]
Miyashita, Hisao ... [et
Kanji ga tanoshiku naru hon ; waku 6 : kanji no tango asobi
al.]
Wallace, George ;
Kanji idioms.
Kimiya, Kayoko
Nishiguchi, Kooichi ;
Kanji in context : reference book
Kono, Tamaki
Nishiguchi, Kooichi ;
Kanji in context : workbook vol. 1
Kono, Tamaki
Nishiguchi, Kooichi ;
Kanji in context : workbook vol. 2
Kono, Tamaki
Kanji from the start

1993

1995
1994
1994
1993
1994
1995
1994
1994
1994

Suzuki, Shuuji

1990

3419

Kanji johoryoku saihakken : sono sugureta hyogenryoku,


dentatsuryoku, keizairyoku
Kanji kakijun jiten

Fujiwara, Hiroshi

1982

5780

Kanji kakijun jiten

Fujiwara, Hiroshi (ed.)

1990

875

Kanji koza 12

Satou, Kiyoji
Aku akademi kyozai
sekusei iinkai
Hashimoto, Mantaroo
Togawa, Yoshio
Mitsumura Kyouiku
Tosho
Kawarazaki, Mikio ;
Kawarazaki, Megumi
Takebe, Yoshiaki
Halpern, Jack
Miyashita, Hisao

1988

5168

10605

Kanji masuta vol. 1, 4 kyu kanji 100

856
11719

Kanji minzoku no ketsudan


Kanji no choryu

989

Kanji no gakushu 2-nen 1-gakki

2313

Kanji no kusuri : gaikokujin no tameno kanji kyozai

959
855
11428
961
11718
877

Kanji no oshiekata : Nihongo o manabu hikanjikei gaijin no


Kanji no saihakken
Kanji no tango zukuri
Kanji no tsukaikata monoshiri jiten : jozu na hyogen, tadashi
hyoki ga minitsuku hon
Kanji no yoho
Kanji nyumon
Kanji o kagaku suru

5800

6150

2000
1987
2000

1922
1989
1987
1991

Fukumoto, Jun

1988

Takebe, Yoshiaki
Zenshoji, Toshiyuki
Kaiho, Hiroyuki

1982
2000
1984

Kanji ondokugo no nichu taio

Bunkachoo

1983

4706
11137
7272
5256
7986
1044

Kanji pict-o-graphix : over 1,000 Japanese kanji and kana


mnemonics.
Kanji shohyakka jiten
Kanji to Nihongo kyoiku
Kanji wa muzukashiku nai = kanji isn't that hard!
Kanji, pratcial guide for beginners
Katakana flashcards
Katakana for fun : a Japanese syllabic alphabet workbook

Rowley, Michael,
1962Harada, Taneshige
Fukuda, Tomoyuki
Takebe, Yoshiaki
Murata, Mizue
Lampkin, Rita L.
Yoneji, Noriko

1989
2000
1993
1991
1985
1991

7901

Katakana gambatte !

Deleece, Batt

1994

8105

Keisei moji asobi : Kanji ga tanoshiku naru hon ; waku 5

Miyashita, Hisao ... [et


al.]

1994

4789

Kodansha's compact kanji guide : a new character


dictionary for students and internationals

Kodansha International

1991

9520

Kodansha's pocket kanji guide

Kodansha International

1994

2907

Let's learn hiragana : workbook for basic Japanese writing

9222

Let's learn kanji

2908

Let's learn Katakana

885
899
900
897
893
6179
883
3394
5311

Manga de oboeru shogaku kanji jiten


Mike Hooser's scratch n' mimic hiragana, plus Japanese
conversation
Minna no kanji; chukan : dare demo manaberu
Minna no kanji; gekan : dere demo manaberu
Minna no kanji; jokan : dare demo manaberu
Moji no kino
Mushi, mushi jiten : kanji hyakuwa mushi no bu
New dictionary of kanji usage
New dictionary of kanji usage = atarashii kanji yoho jiten
NHK omoshiro kanji mini jiten : yomeru! Kakeru! Oboeru!

1040
8444
8446

9516

9954

Mitamura, Yasuko
Kosaka
Mitamura, Joyce umi ;
Mitamura, Yasuko
Kosaka

1992

1982
1997

Mitamura, Yasuko
Kosaka

1985

Kawashima, Yutaka

1983

Hooser, Mike

1990

Nagamatsu, Michio
Nagamatsu, Michio
Nagamatsu, Michio
Morioka, Kenji
Okumoto Daisaburoo
Kuratani, Naoomi
Kuratani, Naoomi
Shibata, Michihiro

1988
1988
1988
1987
1988
1982
1982
1988

Nihongo kana nyumon

O'Neill, P. G.

1967

Nihongo kana nyumon : Eigo ban


Nihongo kana nyumon : Eigo ban [Cassette tape]

Kokusai Kooryuu Kikin


Kokusai Kooryuu Kikin

1978

3016

Nihongo kanji nyumon : Eigo ban = Nihongo : first lessons in


Kokusai Kooryuu Kikin
kanji

7729

Nihongo kyoshi no tameno kanji shido aidea bukku

4701

Okina katsuji no kanji hyoki jiten

10063

Oto to tsukuri no new type Kanjiten.

Kawaguchi, Yoshikazu
; Kano, Chieko ; Sakai,
Junko
Sanseidoo Henshuujo
(ed.)

1978
1995
1987
1997

7913

Power Japanese : all about katakana

Stewart, Anne
Matsumoto

894

Practical guide to Japanese signs

Moriyama, Tae

1987

861

Remembering the kanji ; 1

Heisig, James W.

1986

864

Remembering the kanji ; 2

Heisig, James W.

1987

8289

Remembering the kanji ; 3

1993

3221
7791

Heisig, James W. ;
Sienko, Tanya
Remembering the katakana : with a supplement on learning Heisig, James
how to remember
W...[et.al.]
Sakana, sakana, sakana jiten : kanji hyakuwa sakana no bu Suehiro,
Sake, sake jiten : kanji haykuwa tori, kome, mugi no bu
Yamamoto,
Osaka Gaikokugo
Second step to kanji part 1
Daigaku
Kawashima, Yutaka
Shogakusei no tame no kanji o oboeru jiten
Sogo hyoki renshu : tanoshiiminagara renshu suru romoji, Isobe, Yoshiko ... [et
katakana, hiragana, kanji
al.]
Pye, Michael
Study of kanji
Tegami, kimari monku to jitsuyo bunrei
Togo, Minoru

9984

The Kodansha kanji learner's dictionary.

Kodansha International

1999

6174

Tori, tori jiten : kanji hyakuwa tori no bu

Nippon Yachoo no Kai

1989

3268

Toyo kanji onkunshyo, okurigana no tsukekata

Bunkachoo ed.

1976

Kobayashi, Noriko

1995

Toyoda,Toyoko
Imada, Shigeko
Fugimoto, Tsutomu
Atsuji, Tetsuji

1989
1987
1986
1989

9284
6176
6047
938
956
9297

912
972
981
5297
4909

Wakuwaku bunpo risuningu 99 waku shito : mimi de


manabu Nihongo = mastering Japanese by ear.
Yoku tsukawareru shinbun no kanji to jukugo
Yoku wakaru joyo kanji
Yomu Nihon kanji hyakka
Zusetsu kanji no rekishi

1994
1990
1987
1988
1969
1990
1990
1971