JPS/SPK-HEM/08

190692

JABATAN PELAJARAN SELANGOR
JALAN JAMBU BOL 4/3E SEKSYEN 4
42604 SHAH ALAM
SELANGOR DARUL EHSAN

INSTRUMEN PEMANTAUAN DISIPLIN
1

NAMA SEKOLAH

2

KOD SEKOLAH

3

ALAMAT SEKOLAH

5

4

TELEFON

6

NAMA PENGETUA / GURU BESAR

7

BIL. GURU

8

BIL. MURID

L

9

P
L

MELAYU
CINA
INDIA
LAIN-LAIN
JUMLAH

FAKSIMILI

0

JUM

P

JUMLAH

0

0
0
0
0
0

TARIKH PEMANTAUAN

PEGAWAI PEMANTAU
10

11

TANDATANGAN PEGAWAI PEMANTAU

Cop Sekolah

……………………………………………
12

Tandatangan Pengetua/Guru Besar

13

Tarikh Terima :

Nota Penting : Sekiranya terdapat Laporan Keakakuran ( Borang PK 03-1)
1

Pihak sekolah diminta mengembalikan semula Borang PK 03-1 ke JPN/PPD dalam tempoh
14 hari bekerja dari tarikh terima.

1 1.3 1.7 Jawatankuasa Pengurusan Disiplin Sekolah Carta Organisasi Pengurusan Disiplin Sekolah Minit Mesyuarat Surat rasmi penurunan kuasa merotan Senarai tugas Ketua Guru Disiplin Senarai tugas AJK / Guru Disiplin Pengurusan badan/lembaga pengawas sekolah Papan Kenyataan / Info Disiplin Sekolah Buku Peraturan Disiplin Sekolah Fail Pengurusan Disiplin Perancangan Strategik Disiplin Bilik gerakan disiplin Buku laporan perhimpunan Rekod / Laporan Ponteng Laporan Pemeriksaan Mengejut Buku Kawalan Kelas Rekod salah laku murid Pengurusan Data SSDM Pengurusan Data BPD (Borang Pengurusan Disiplin ) Pengurusan Data KPJ Pengurusan Jadual Kedatangan Murid Buku Panduan Tatacara Disiplin Untuk Guru Besar Dan Guru Ordinan Pelajaran 1957 .5 3.3 2.1 2.9 3.8 1.10 1.6 3.7 2.8 2.6 1.7 2 PENGURUSAN REKOD DAN DATA DISIPLIN Banyak kekuatan yang melebihi keperluan minimum 1.JPS/SPK-HEM/08 PEMANTAUAN DISIPLIN Nama Sekolah Kod Sekolah Taraf Skor Deskripsi Cemerlang 6 Kekuatan keseluruhan yang sangat jelas dan mempunyai nilai tambah mendapat dan boleh menjadi contoh kepada sekolah lain Baik Harapan Memuaskan Lemah Sangat Lemah 5 4 3 2 1 Kekuatan keseluruhan yang sangat jelas BAHAGIAN 1 PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN 3 BAHAN RUJUKAN Banyak kekuatan yang memenuhi keperluan minimum Sedikit kekuatan tetapi terdapat banyak kelemahan Banyak kelemahan yang memerlukan tindakan pembetulan dengan segera Aspek Yang Dinilai 1.4 3.5 1.4 1.6 2.1 3.12 2.Peraturan-peraturan Pelajaran (Disiplin Sekolah) 1959 1996 Akta Pendidikan Pekeliling Ikhtisas Disiplin Buku Panduan Mengatasi Ponteng Sekolah Buku Panduan Pengurusan Menangani Buli di Sekolah Buku Konsep Dan Manual Sekolah Selamat .3 3.2 2.11 1.5 2.2 3.9 1.4 2.2 1.

2 Program Sekolah Selamat Jawatankuasa Sekolah Selamat Polisi Sekolah Selamat Minit Mesyuarat Arahan/prosedur keselamatan Permuafakatan agensi luar Laporan Aktiviti 5.1 5.3 Kelab Pencegahan Jenayah Jawatankuasa KPJ Carta Organisasi Minit Mesyuarat Perancangan Tahunan Laporan Aktiviti 5.5.2.6 5 PROGRAM DISIPLIN 5.3.3 5.1 Peti Aduan Disiplin Lokasi Tatacara Penggunaan Peti Aduan Tindakan Terhadap Aduan 5.1 5.5.1.2.5 5.3 4.3 5.JPS/SPK-HEM/08 BAHAGIAN 4 TATACARA HUKUMAN MURID Aspek Yang Dinilai 4.2 5.1 5.4.2 5.2.2 5.3.3.5.2 4.2.5 Program Pencegahan Salahlaku Berfokus Ponteng Sekolah Salahlaku Berat Salahlaku Sederhana Salahlaku Ringan .1 5.3 5.5 5.3.4 Program Menangani Disiplin Perancangan Tahunan Laporan Aktiviti 5.3 5.3.1.4 5.1.2 5.4 Hukuman Rotan .4.Tatacara didokumen & ikut pekeliling Gantung Sekolah-Tatacara didokumen & ikut pekeliling Buang Sekolah-Tatacara didokumen & ikut pekeliling Denda-Tatacara didokumen & ikut pekeliling Amaran-Tatacara didokumen & ikut pekeliling 5.2.1 5.5 5.4 4.1 4.2.5.2 5.4 5.

T Pegawai Pemantau Nama & T. Guru Besar / Pengetua Tarikh Pemantauan Tarikh Terima . Nama & T.JPS/SPK-HEM/08 Ulasan Keseluruhan Cadangan Penambahbaikan Laporan Ketakuran Laporan ini disediakan sekiranya terdapat ketakuran / ketidakpatuhan di temui semasa pemantauan dijalankan. T. Sila rujuk Borang PK 03-1 untuk mengenalpasti ketakuran tersebut supaya tindakan pembetulan dan pencegahan dapat diambil.

JPS/SPK-HEM/08 .

am tempoh JPS/SPK-HEM/08 .

JPS/SPK-HEM/08 ambah mendapat pengiktirafan ngan segera Skor 6 6 6 6 6 6 6 6 6 Jumlah Skor 72 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 54 42 .

JPS/SPK-HEM/08 Skor 6 6 6 6 Jumlah Skor 30 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 18 36 6 6 6 6 6 30 6 6 12 6 6 6 6 24 .

JPS/SPK-HEM/08 .

JPS/SPK-HEM/08 .

89 CEMERLANG 90 .79 HARAPAN 80 .JPS/SPK-HEM/08 Nama Sekolah : Kod Sekolah : BIL.100 GEMILANG KEPUTUSAN 100.39 LEMAH 40 . Markah Penuh Markah Diperoleh PENGURUSAN & PENTADBIRAN PENGURUSAN REKOD DAN DATA DISIPLIN 72 72 54 54 3 BAHAN RUJUKAN 42 42 4 TATACARA HUKUMAN MURID 30 30 5 PROGRAM DISIPLIN 120 120 JUMLAH 318 318 1 2 ASPEK PENILAIAN PETUNJUK PRESTASI % SKOR TAHAP 0 .69 SEDERHANA 70 .0 GEMILANG .

0 100.0 100.JPS/SPK-HEM/08 ANG PERATUS 100.0 100.0 100.0 100.0 SKPM 1&2 3 4 5 6 .