You are on page 1of 20

Pierwsza bezpatna gazeta regionalna

od 2006 r.

R E K L A M A

Kdzierzyn-Kole

Racibrz

Wodzisaw lski

DWUTYGODNIK | ISSN: 2080-3664 | rok XI | 24 sierpnia 2016 | Nr 17 (218)

GazetaInformator.pl

POWIAT RACIBORSKI KOMUNIKACJA

Kolej na Raciborszczyzn.
PLK remontuje, gmina buduje

Edukacja i rozwj osobisty

W Krzyanowicach przy stacji powstanie budynek, w ktrym znajdzie si


poczekalnia z toaletami. Pocigiem szybciej pojedziemy z Kuni Raciborskiej
do Kdzierzyna-Kola i z Krzyanowic do Chaupek.

region ekologia

Wykonawc rewitalizacji odcinka Kdzierzyn-Kole Kunia


Raciborska zostaa Trakcja PRKiI.
katarzyna przypado

Budynek dworca PKP


w Krzyanowicach dwa lata temu przeja gmina.
Obiekt zosta ju wyburzony. Wkrtce na jego miejscu
ma powsta obiekt mieszkalno-usugowy, w ktrym
znajd si pomieszczenia
dla pasaerw, mieszkania i biura. Poczekalnia ma
mie powierzchni 25 m2
i wydzielon w niej oglnodostpn toalet damsk dla niepenosprawnych
i msk. Cz socjalna to
dwa mieszkania jedno o
powierzchni 35 m2, drugie

Raciborski memoria to nie


tylko turnieje sportowe i
koncerty, ale rwnie zawody wdkarskie.

25 m2 przeznaczone dla
minimum szeciu osb. W
obiekcie znajd si rwnie
dwa biura przeznaczone dla
minimum trzech osb kade.
W kwietniu PKP Polskie Linie Kolejowe ogosiy przetarg na rewitalizacj
kilku linii kolejowych w wojewdztwie lskim. Wrd
nich znalaza si linia nr
151, ktra prowadzi z Kdzierzyna-Kola do Chaupek. Remontu wymaga odcinek z Kdzierzyna-Kola
do Kuni Raciborskiej. Prace bdzie wykonywaa firma
Trakcja PRKiI, ktra na od-

Otwarcie memoriau
przycigno wielu goci.
Na plenerowej scenie
pojawili si midzy innymi
prezydent Raciborza oraz
starosta powiatu.

Godw otrzyma tytu Ekologicznej gminy


w uznaniu za wspieranie nowoczesnych rozwiza
w zakresie ogrzewania uytecznoci publicznej
i domw jednorodzinnych.
Czytaj wicej str. 6

racibrz rozrywka

Z histori
straack w tle
Fot. Katarzyna Przypado, Justyna Koniszewska

Fot. Katarzyna Przypado

Godw gmina z zielonym certyfikatem

Prace na linii kolejowej nr 177 polegaj m.in. na wymianie


podkadw. Na zdjciu naprawa toru w Tustomostach.
cinku prawie 17 km zmodernizuje osiem rozjazdw, jeden przejazd oraz odtworzy
tory boczne. Zostanie rwnie zrewitalizowana infrastruktura torowa. W wyniku prac, ktre zakocz si
z kocem wrzenia, prdko pocigw na poszczeglnych odcinkach wzronie
do 60 km/h i 100 km/h.
W tej chwili PKP PLK
szuka wykonawcy rewitalizacji linii nr 151 na szlaku
KrzyanowiceChaupki.
Planuje si m.in. przebudow nawierzchni kolejowej
na dwch torach i siedmiu
przejazdw czy wymian

Fancy wraz z towarzyszcymi tancerkami stworzy


wietn wi midzy publicznoci a scen. Jednak
publiczno nie dopominaa
si bisw.

rozjazdw. Perony w Roszkowie i Rudyszwadzie zostan podwyszone i zyskaj


antypolizgow nawierzchni. Zostan wyposaone w
nowe wiaty, awki, tablice
informacyjne i owietlenie
oraz bd dostosowane do
potrzeb osb o ograniczonych moliwociach poruszania si. Prace rozpoczn
si jeszcze w tym roku, a zakocz pod koniec 2017 r.
Trwa rwnie naprawa
bieca toru polegajca na
udronieniu ruchu pocigw na linii nr 177 od Pietrowic Wielkich do Baborowa.

Po raz pierwszy w Raciborzu zorganizowano


z powodzeniem I Nocne
Zawody Poarnicze Ognik.
Do rywalizacji stano 20
druyn.

Cho pogoda w niedzielny wieczr nie skaniaa


do zabawy pod chmurk, grupa Wilki przycigna
tumy fanw. Zesp zachwyci publiczno starszymi
przebojami i utworami z ostatniej pyty.
Koncertowe
szalestwo
oraz rywalizacje sportowe
okraszone pamici bohaterw. Kolejny raciborski
memoria przeszed do historii pod hasem dobrej
zabawy.
W miniony weekend na
stadionie OSiR przy ulicy Zamkowej odby si coroczny Memoria im. m. kpt. A. Kaczyny i
dh. A. Malinowskiego. Podczas
otwarcia imprezy wspomnienia
z rody 24 sierpnia 1992 roku
przywoa szef raciborskich straakw zawodowych. Podkreli,
e od tamtych tragicznych wydarze, co roku straacy spotykaj

si w Kuni Raciborskiej nad


symbolicznymi grobami polegych w akcji kolegw.
Patronat medialny:

jk

R E K L A M A

terminale patnicze
kasy fiskalne
mobilne kasy
i drukarki fiskalne

Czytaj rwnie
str. 2-3

dzia Plusy dla Biznesu

Racibrz, ul. Klasztorna 12,


tel. 32 415 98 18, 601 46 20 03
softib.pl centrumkasfiskalnych.pl

2 Druga strona

24 sierpnia 2016, nr 17 (218)

<< GazetaInformator.pl

Racibrz komunikacja

Remont Gubczyckiej utrudnia ycie kierowcom


Fot. Justyna Koniszewska

Jak si okazuje, cz winy za przeszkody w sprawnej komunikacji na trasie Racibrz - Pietrowice Wielkie
ponosz sami kierowcy. A co bdzie, gdy we wrzeniu droga zostanie zamknita cakowicie?
pawe strzelczyk

Remont DW 416 to trzeci etap remontu drogi na trasie


Racibrz - Pietrowice Wielkie.
Poprzednio robotami objte byy odcinki poza granicami Raciborza. Zgodnie z umow prace
maj zakoczy si 30 padziernika br. Remontowany jest odcinek o dugoci 1360 m od
skrzyowania ul. Gubczyckiej
z ul. Cegielnian w kierunku zachodnim, czyli nie do samego
ronda. Ul. Gubczycka od skrzyowania z Cegielnian do ronda
(czyli skrzyowania z Kozielsk,
Londzina i Mariask) jest drog krajow. Niektre odcinki bd zamykane cakowicie. Stanie
si to we wrzeniu. - Bdziemy
informowa o dokadnych terminach. Ruchem wahadowym
steruje sygnalizacja wietlna. W
razie potrzeby moe by wprowadzone sterowanie rczne.
Rozwaano wszystkie moliwe objazdy. Zapada decyzja
o wprowadzeniu ruchu wahadowego i krtkiego zamykania poszczeglnych odcinkw.
Jednoczenie z prowadzonym
wanie remontem budowany
bdzie cig pieszo-rowerowy na
caej dugoci remontowanego
odcinka i dalej do skrzyowania DW 416 i DW 417. czna
jego dugo wyniesie ok. 3 km.

Ju teraz przejazd drog na Kietrz sprawia nie lada trudnoci.


A od wrzenia moe by jeszcze gorzej.
Koszt remontu to 5,5 mln z - informuje Ryszard Pacer z Zarzdu Drg Wojewdzkich.

Tyle odnonie samego remontu. Kierujcy skar si,


e organizacj ruchu mona

usprawni, gdy obecnie nie


dziaa ona w zadawalajcy sposb. Co na to policja?

komentarz na gorco
Asp. sztab.
Grzegorz Mederski
specjalista Wydziau Ruchu
Drogowego KPP Racibrz
Obecnie
funkcjonujcy cykl sygnalizacji wietlnej
jest optymalny dla zachowania waciwej przepustowoci drogi w obu kierunkach.
Z jednej strony ma wyklucza
wytwarzanie zatorw drogowych, z drugiej za pozwala
na rwnomierne rozoenie
ruchu z obu stron remontowanego odcinka. Dodatkowo
wrd pracownikw firmy remontujcej znajduj si osoby
uprawnione do dawania polece lub sygnaw uczestnikom ruchu drogowego, ktre
w sytuacjach nieprzewidzianych utrudnie mog rozpocz regulacj wahadow.
Charakterystycznym elementem ich ubioru jest kamizelka
z napisem Kierowanie ruchem, a kady uczestnik ruchu drogowego ma obowizek
stosowa si do podawanych
przez te osoby polece lub
sygnaw. W praktyce moe
wystpowa dodatkowy czynnik spowalniajcy ruch pojaz-

dw, jakim jest niestosowanie


si przez kierujcych do nadawanych sygnaw wietlnych.
Osoby dziaajce w ten sposb zaburzaj cykle ruchu
wahadowego,
wyduajc
czas oczekiwania innych na
przejazd. Aby ukrci takie
postpowanie kierowcw, na
remontowany odcinek kierowane s patrole policjantw
drogwki rwnie w nieoznakowanych radiowozach,
gdzie cz sprawcw wykrocze poddawanych jest kontroli na miejscu, natomiast
cz w terminie pniejszym
- po zarejestrowaniu wykroczenia kamer lub aparatem
fotograficznym. Zazwyczaj
przy dopuszczonym, naprzemiennym ruchu po jednym
pasie jezdni, objazdy nie s
wyznaczane. Dlatego kady
kierowca sam podejmuje decyzj ktrdy zamierza jecha.
Od pocztku trwania remontu
proponowane s alternatywne drogi dojazdu do Pietrowic
Wielkich, np. drog krajow
nr 45, drog wojewdzk nr
916, czy te innymi drogami
niszych kategorii.

RACIBRZ SPRAWY KONTROWERSYJNE

Nie przestrzegaj zakazw. Co na to stra miejska?


Publikujemy tre listu,
ktry przesa nam jeden z
Czytelnikw: Skwer Pieczki to pono jedno z najbardziej reprezentatywnych
miejsc w centrum. Wadze
chwal si nim, zdobywa
nagrody w rnych konkursach architektonicznych.
Nie wnikajc, czy jego realizacja bya potrzebna czy
niepotrzebna, atwo zauway, e cieszy si popularnoci wrd raciborzan.
Szczeglnie w pogodne dni
jest oblony. I wszystko byoby adnie, piknie,
gdyby nie jeden fakt. Do
czsto mona zauway, e
niektrzy
wyprowadzaj
tam swoje psy. Zwierzta

zaatwiaj potrzeby fizjologiczne. Oczywicie nie wini pieskw, bo kady musi


to robi. Due psy bardzo
czsto wyprowadzane s
bez kagacw, a nawet (!)
spuszczane s ze smyczy.
Czy stra miejska nie mogaby bardziej przypilnowa
i zdyscyplinowa wacicieli psw? Przecie tam s tabliczki wyranie informujce o zakazie wprowadzania
zwierzt. Na skwerze szczeglnie duo bawi si dzieci.
Psy mona wyprowadza
gdzie indziej. Istniej w
miecie specjalne ogrodzone wybiegi, gdzie zwierzaki
mog zaatwi si i pobiega bez smyczy nie zagra-

ajc postronnym osobom.


Problem nie dotyczy
zreszt tylko Skweru Pieczki, ale te innych miejsc.
Nie mam nic przeciwko
psom, ale nie powinno si
zezwala na bieganie i zanieczyszczanie przez nie
cieek rowerowych (nad
Odr na Ostrogu to prawdziwa plaga). Niedawno
otworzono miejsk pla.
Uwaam, e w miejscach
takich powinno by wyrane oznaczenie zakazujce wprowadzania psw, a
stra miejska konsekwentnie powinna tego przypilnowa.
ps

Fot. Justyna Koniszewska

- S w miecie miejsca rekreacyjne, jak Skwer Pieczki, gdzie jest zakaz wprowadzania psw.
Niektrzy jednak zupenie si tym nie przejmuj - zauwaa nasz Czytelnik.

W 2015 roku stra miejska 38 razy interweniowaa w przypadkach braku rodkw


ostronoci przy trzymaniu zwierzt. 12 takich interwencji koczyo si mandatami.
9 razy funkcjonariusze karali za nieuprztnicie psiej kupy.

Zesp redakcyjny:
Pawe Strzelczyk, Anna Burek
Katarzyna Przypado, Marta Nabrdalik
Justyna Koniszewska, Krystyna Stanik
Skad: Bartomiej Mielnik, Agnieszka Subocz

Redakcje:
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12,
tel. 32 414 90 30, 502 21 31 22,
44-300 Wodzisaw, ul. w. Jana 16
47-200 Kdzierzyn-Kole,
ul. W. Planetorza 9/2
Redaktor naczelny: Ireneusz Burek

W S P P R A C A

Dzia grafiki i reklamy:

Wydawca:
Raciborskie Media
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12
www.raciborskiemedia.pl
biuro@raciborskiemedia.pl
ISSN: 2080-3664

Martyna Terka-Cebula: 533 355 277


martyna.cebula@raciborskiemedia.pl
Marzena Ruczaj: 533 362 362
marzena.ruczaj@raciborskiemedia.pl

Druk: PolskaPresse.Sp. z o. o.
Sosnowiec

Dominika Rudzka: 797 593 747


dominika.rudzka@gazetainformator.pl

Nakad: 10 000 egz.

Aleksandra Krasek: 533 399 344


aleksandra.krasek@gazetainformator.pl

Wszystkie prawa autorskie do opracowa


graficznych i reklam zastrzeone.

Marta Nabrdalik: 733 755 866


marta.nabrdalik@gazetainformator.pl

R E D A K C Y J N A

Pierwszy
portal w regionie

komentarz na gorco
Leszek Iwulski
rzecznik prasowy
Urzdu Miasta Racibrz
W regulaminie utrzymania czystoci i porzdku w
gminie Racibrz by wpisany
zapis mwicy o tym, e nie
wolno wyprowadza psw w
miejsca, gdzie istnieje zakaz
wyprowadzania zwierzt domowych oznaczonych chociaby tabliczk z przekrelonym psem. Zapis ten brzmia:
Zwierzta domowe nie mog

by wyprowadzane na place zabaw oraz nieruchomoci oznakowane zakazem wyprowadzania tych zwierzt.
Niestety ten zapis zosta zakwestionowany przez Nadzr Prawny Wojewody i z tego powodu znikn z naszego
regulaminu. Nie oznacza to
bynajmniej jednak, e z psa
mona wyprowadza wszdzie
tam, gdzie nam si podoba. Po
pierwsze taki pies musi mie
kaganiec i smycz, co reguluje

Kodeks wykrocze w artykule 77, po drugie po psie trzeba


posprzta w tym przypadku reguluje to nasz regulamin.
Jeli nie bdziemy stosowa
si do tych przepisw Stra
Miejska lub Policja moe nam
wrczy mandat. Urzd Miasta Racibrz natomiast stara
si o przywrcenie przepisu,
ktry w duej mierze pozwala na zachowanie wyszego
standardu czystoci i porzdku w miecie.

GazetaInformator.pl >>

ps

racibrz PRZETARGI

Drosze
ni oczekiwano
grudnia. Straacy-ochotnicy z
Sudou, zgaszajc ten projekt,
wygrali ostatnie rozdanie budetu obywatelskiego.
18 sierpnia dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty (oprcz ceny liczy si okres
gwarancji). W postpowaniu
wziy udzia trzy raciborskie
firmy budowlane. Najtaniej
swe usugi zaoferowa Borbud,
ktry podj si zrealizowa zadanie za 389 872,62 z, i to jego
oferta zostaa przyjta. Przypomnijmy, wczeniej inwestycj
szacowano na ok. 330 tys. z.
ps

racibrz PRZETARGI

Szpitalny Oddzia
Ratunkowy
Uruchomienie SOR-u w raciborskim szpitalu ma poprawi zdecydowanie bezpieczestwo mieszkacw
powiatu raciborskiego.
W porzdku obrad sierpniowej sesji rady powiatu
znalaz si projekt uchway o
zmianie statutu raciborskiego
szpitala. Zmiana ma polega na
dodaniu punktu o brzmieniu
Szpitalny Oddzia Ratunkowy. Starania o SOR maj ju
kilkunastoletni histori. 30
wrzenia 2003 r. rada powiatu podja uchwa w sprawie
zatwierdzenia programu funkcjonalno-uytkowego Szpitala
Miejskiego w Raciborzu wraz
ze Zbiorczym Zestawieniem
Kosztw, w ktorej przewidziaa utworzenie w raciborskim
szpitalu Szpitalnego Oddziau
Ratunkowego. Zostao to podtrzymane w kolejnych uchwaach zmieniajcych uchwa z
2003 r.
Majc na uwadze, dyrektor
lecznicy zaproponowa utworzenie w Raciborzu Szpital-

nego Oddziau Ratunkowego


Szpitalny oddzia ratunkowy to
jednostka systemu Pastwowe
Ratownictwo Medyczne, ktra niezwocznie udziela wiadcze opieki zdrowotnej, polegajcych na wstpnej diagnostyce
oraz podjciu leczenia niezbdnego dla stabilizacji funkcji yciowych osb znajdujcych si
w stanie nagego zagroenia
zdrowotnego. Jeli zachodzi
taka potrzeba, zapewnia transport sanitarny pacjenta do najbliszego podmiotu leczniczego wykonujcego wiadczenia
opieki zdrowotnej w odpowiednim zakresie.
Jak informuje dyrektor,
istnieje moliwo pozyskania rodkw na uruchomienie
dziaalnoci szpitalnego oddziau ratunkowego z Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa lskiego. W
2016 roku przewidziano nabr
wnioskw w okresie listopad grudzie.
ps

Popularna lokomotywa jeszcze w tym roku opuci swoje


lokum przy dworcu kolejowym i zostanie przewieziona
na miejsce remontu.
Fot. Justyna Koniszewska

pikarze. Rne wzgldy, m.in.


wysokie koszty, powstanie aquaparku czy modernizacja stadionu na potrzeby lekkoatletw sprawiy, i plany te nie
doczekaj si realizacji. Dlatego te wadze w porozumieniu
z zarzdem KS Unia Racibrz
zdecydoway o umiejscowieniu
boiska na terenie (oddanego
klubowi w uyczenie) stadionu
przy ul. Srebrnej. - Aby jednak
doszo do rozpoczcia inwestycji, przesunicie istniejcej pyty
gwnej jest niestety niezbdne
- odpisuje prezydent na interpelacj radnego.
KS Unia Racibrz w tym
roku na biec dziaalno
otrzyma z miejskiego budetu
dotacj w wysokoci 325 tys. z.
To niemal 30% rodkw, jakie
miasto dzieli midzy wszystkie
instytucje startujce w konkursie na wsparcie kultury fizycznej

Halinka nam odjedzie

w skrcie

Prace zostan wykonane na terenie raciborskich zakadw.


W kosztach remontu bdzie partycypowa Miasto Racibrz i raciborskie firmy.
pawe strzelczyk

Miasto Racibrz z du
pomoc lokalnych firm przeprowadzi modernizacj Lokomotywy TW 53 - Halinki
,czyli polskiego parowozu tendrzak produkowanego w latach
1953 54. Powstao jedynie
20 sztuk pojazdw tego typu.
Parowz na torze poziomym
mg rozpdzi si do prdkoci 15 kilometrw na godzin i
mg cign wagony o masie
137 ton. Przez wiele lat Halinka staa na Placu Dworcowym,
penic funkcj dekoracyjn.
Niestety, ten stan rzeczy nara-

zi j na naturaln w tych warunkach korozj. Z tego powodu podjto decyzj o remoncie


tego wanego dla mieszkacw
obiektu.
W modernizacj zaangaowao si (take finansowo)
kilka raciborskich firm. Pojazd
jeszcze w tym roku opuci plac
przy dworcu kolejowym i zostanie przewieziony na miejsce remontu. Z uwagi, e jest
to bardzo ciki obiekt way ponad 32 tony bdzie konieczne wykonanie specjalnego
torowiska. Torowisko to zostanie umieszczone na ciarwce, na ktrej parowz zostanie

przetransportowany na miejsce
remontu. Wraz z lokomotyw
wyremontowany zostanie rwnie semafor towarzyszcy od
lat ciuchci. Prace remontowe
parowozu bd polegay m.in.
na oczyszczeniu, konserwacji
i naniesieniu powok lakierniczych, uzupenieniu stalowego
poszycia, podg i wymian jego skorodowanych elementw,
uzupenieniem takich brakujcych elementw.
Cho byy zakusy, aby Halinka trafia do rudzkiego muzeum rudzkiej wskotorwki,
po remoncie parowz wrci na
swoje miejsce.

racibrz sport

Raptors Racibrz walczyli


o udzia w mistrzostwach Polski
Mimo e Raptorsi dali z siebie wszystko,
musieli uzna wyszo przeciwnikw.
Pierwszym wydarzeniem
tegorocznego Memoriau im.
m. kpt. A. Kaczyny i dh. A. Malinowskiego by turniej kwalifikacyjny mistrzostw Polski PLFA
8. Na stadionie PWSZ rywalizoway cztery druyny futbolu
amerykaskiego: Wizards Opole, Warsaw Eagles B, Warsaw
Dukes B i gospodarze Raptors Racibrz. W swoim pierwszym meczu Raptors spotkali
si z zespoem z Opola. Mecz by
bardzo zacity, niestety to przyjezdni ostatecznie cieszyli si ze
zwycistwa, wygrywajc 14:12.
Spotkanie z Warsaw Eagles B
raciborzanie przegrali 0:14. Zapowiadaj jednak dalsze cikie
treningi. O tym, kto awansuje do fazy wierfinaowej mistrzostw Polski, zadecyduje turniej w Opolu, ktry odbdzie si
4 wrzenia.
kp

Fot. Katarzyna Przypado

Boisko na
Srebrnej zamiast
na Zamkowej?

Rozstrzygnito przetarg na
budow centrum ratowniczego OSP Sud przy ul.
Hulczyskiej w Raciborzu. W ramach budetu
obywatelskiego zadanie
oszacowano na 330 tys. z.
Wszystkie oferty byy jednak wysze.
Budowa centrum ratowniczego OSP Sud przy ul. Hulczyskiej w Raciborzu obejmuje wybudowanie pomieszczenia
garaowo-magazynowego przy
Ochotniczej Stray Poarnej w
Raciborzu - Sudole. Kubatura
obiektu - 605,57 m3. Termin
wykonania okrelono na 15

region

RACIBRZ remonty

RACIBRZ sport

Utworzenie boiska pikarskiego treningowego na


stadionie Unii wie si z
przesuniciem pyty gwnej.
Na zy stan techniczny stadionu Unii przy ul. Srebrnej
zwrci uwag na ostatniej sesji
miejskiej radny Marek Rapnicki. W odpowiedzi na jego interpelacj prezydent podzieli pogld, i obiekt jest zaniedbany
i wymaga interwencji. Dlatego
te miasto rozpoczo modernizacj budynku zaplecza sportowego stadionu, na ktry to cel
zabezpieczono w budecie kwot 500 tys. z. Dodatkowo, dziki staraniom miasta, inwestycja otrzymaa dofinansowanie z
Programu Rozwoju Bazy Sportowej Wojewdztwa lskiego
w wysokoci 132 tys. z.
Jeszcze 2-3 lata temu na
stadionie OSiR przy Zamkowej
planowano boczne boisko treningowe ze sztuczn nawierzchni, na ktrym mogliby wiczy

Wiadomoci 3

24 sierpnia 2016, nr 17 (218)

Futbol amerykaski jest bardzo widowiskowym


sportem. Rwnie w meczu Raptors z Wizards
nie brakowao zacitej walki.
Wyniki meczw:
Raptors Racibrz Wizards Opole 12:14
Warsaw Dukes B Warsaw Eagles B 6:12
Warsaw Dukes B Wizards Opole 12:26
Raptors Racibrz Warsaw Eagles B 0:14

Ruszy remont
biblioteki
Rozstrzygnito przetarg na modernizacj Gminnej Biblioteki
Publiczna w Ndzy. Wygraa firma z ukowa lskiego,
ktra zaproponowaa cen 319
800,00 z brutto. Inwestycja
zostanie dofinansowana ze
rodkw Ministerstwa Kultury i
Dziedzictwa Narodowego. Z ponad 250 wnioskw z caej Polski do dofinansowania wybrano
89. Wniosek zosta zoony
jeszcze w styczniu do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Biblioteka w Ndzy
uzyskaa dofinansowanie w
wysokoci 280 431,00 z, co stanowi 75% wartoci inwestycji.
W ramach remontu odnowione
zostan ciany, drzwi, podogi i
sanitariaty. Wszystko zostanie
dostosowane do potrzeb osb
niepenosprawnych.
VI Rajd Rowerowy
Prawie 250 cyklistw wzio udzia w rajdzie zorganizowanym wsplnie przez gmin
Krzyanowice i firm Alas Utex
w sobot 13 sierpnia. - To od
kilku lat najwiksza impreza
rekreacyjna tego typu, w ktrej
z kadym rokiem bierze udzia
coraz wicej uczestnikw z
gminy Krzyanowice, powiatu
raciborskiego, wodzisawskiego, rybnickiego, a take z Czech
- ciesz si mieszkacy. W rajdzie wziy udzia rwnie cae
rodziny, nie brakowao dzieci w
przyczepkach lub w siodekach
na rowerach z rodzicami.
Gmina promuje
rozwizania OZE
Wychodzc naprzeciw oczekiwaniom mieszkacw zainteresowanych dofinansowaniem
do inwestycji Odnawialnych
rde Energii - kolektorw
sonecznych (tzw. solarw) i
pomp ciepa gmina Ndza zaangaowaa si w promocj tych
rozwiza pod hasem DOTACJA OZEINSTAL. W zwizku
z tym, ruszyy zapisy mieszkacw z terenu gminy zainteresowanych zamontowaniem w
swoich gospodarstwach domowych kolektorw sonecznych i
pomp ciepa w ramach promocji DOTACJA OZEINSTAL.
Rodzinny Rajd
Rowerowy
3 wrzenia startuje Rodzinny
Rajd Rowerowy organizowany
przez Urzd Miasta Krzanowice
oraz Miejski Orodek Kultury w
Krzanowicach. W rajdzie mog
bra udzia rodziny z dziemi a
kada z rodzin bdzie odrbn
druyn. Rajd rozpocznie si o
godzinie 13:00 na krzanowickim rynku a punktem docelowym bdzie boisko sportowe w
Bojanowie. Na kadym punkcie
postojowym bdzie si odbywa quiz, w ktrym pojawi si
pytania dotyczce gminy oraz
okolic.
Pomoc materialna
dla uczniw
Wniosek o stypendium szkolne
w gminie Kornowac mona zoy do 15 wrzenia. W
przypadku suchaczy kolegiw
pracownikw sub spoecznych
wniosek o stypendium szkolne
mona zoy w terminie do
dnia 15 padziernika. Wniosek
o zasiek szkolny mona zoy
w terminie dwch miesicy od
daty wystpienia zdarzenia losowego.

4 Publicystyka

24 sierpnia 2016, nr 17 (218)

<< GazetaInformator.pl

racibrz SYLWETKI

Nie mog si podda

katarzyna czy

Pi sekund
Otworzyem oczy i zorientowaem si, e le na plecach.
Wok byo ciemno, a ja nie potrafiem si ruszy. Nie wiem,
co dokadnie si stao, ale te
kilka sekund zmienio wszystko. ycie moje, mojej rodziny...
Nie da si tego zapomnie, takie chwile zostaj w pamici na
cae ycie.
Typ sportowca
Od dziecistwa uprawiaem sport. Zreszt caa nasza
rodzina jest mocno sportowa.
Pi lat studiowaem na Wydziale Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii na Politechnice Opolskiej, potem zrobiem
studia podyplomowe z odnowy
biologicznej. Byem instruktorem narciarstwa, trenerem II
klasy piki nonej w Raciborzu, sam graem LKS Ocicie w
A-klasie, uczyem w-f w Technikum Mechanicznym w Raciborzu, pracowaem te w naszej
PWSZ. Troch nurkowaem,
jedziem nawet do Egiptu,
eby tam popywa. I nagle to
wszystko si skoczyo.
Kadej godziny szkoda
By 13 marca 2013 r.,
dzie wyboru papiea Franciszka. Wpadlimy z kolegami
na pomys krtkiego wyjazdu
do Slden. Jako instruktorzy
chcielimy spdzi 2,5 dnia na
nartach, podszkoli si, przetestowa nowy sprzt. Do Austrii przyjechalimy pnym
popoudniem. Tak naprawd
mielimy wystartowa dopiero nastpnego dnia. Ale jako
tak cigno mnie w gry, wic
postanowilimy wybra si na

dwie godziny na nocny stok,


bo kadej godziny szkoda. Kiedy dotarlimy na stok, koledzy
od razu zaczli zjeda. Ale ja,
jako instruktor, nauczyciel, postanowiem trzyma si regu i
najpierw si rozgrza. Kiedy w
kocu ruszyem, to udao mi
si przyjecha moe ze sto metrw, kiedy snowboardzista na
plecach wjecha mi pod narty.
Miaem z 50 takich sytuacji w
yciu, w kocu jed na nartach od ponad 30 lat, jestem
instruktorem, wic wiedziaem
jak si zachowa. Chciaem odbi w prawo, eby nie zrobi
chopakowi krzywdy, ale skrciem troch za mocno, podbio
mnie na muldzie i poleciaem w
d. Musiaem uderzy gow w
drzewo, bo ju po powrocie do
Polski ogldalimy kask i znalelimy w nim troch kory. Ale
nic z tego nie pamitam.
Telefon do domu
Najgorsze byo to, e nie
potrafiem si ruszy. Leaem w przepaci, ten snowboardzista chyba si wystraszy,
bo nie udzieli mi pomocy. Na
szczcie rwnoczenie ze mn
rozgrzewa si tam starszy pan,
ktry wszystko widzia. Podjecha do mnie i zawiadomi
austriacki GOPR. Przyjechali
bardzo szybko i przetransportowali mnie do szpitala w Insbrucku. Czuem straszny bl,
ale w karetce znw straciem
przytomno. Kiedy si obudziem, zapytano mnie, czy
chc gdzie zadzwoni. Wic
zadzwoniem do domu.
Wszystko bdzie dobrze
Ju wtedy bardzo ciko
mi si mwio. Odebra mj
tata. Powiedziaem, e miaem

o g o s z e n i e

W dniu 17 sierpnia 2016 roku


w wieku 71 lat zmar po dugiej
chorobie i wielu cierpieniach

p. Jzef Marcal
Od urodzenia mieszka na Poni.
By znanym i szanowanym raciborzaninem.
W latach 1990-2012 by radnym Rady Miasta
Racibrz, a w okresie III kadencji
jej wiceprzewodniczcym.
Przez wiele lat piewa w Chrze w.Cecylii przy
franciszkaskim kociele w. Paschalisa na Poni,
gdzie wykorzystywa swoje talenty i umiejtnoci.
By czowiekiem wielkiej wiary, prawym,
wyrozumiaym i yczliwym. Pozostanie w naszej
wdzicznej pamici na zawsze.

Serdeczne podzikowania wszystkim tym,


ktrzy wzili udzia w uroczystociach
pogrzebowych p. Jzefa Marcala
skada rodzina.

wypadek, le w szpitalu w Insbrucku pod bardzo dobr opiek. Dodaem: Nie martwcie
si, wszystko bdzie dobrze.
Ja ju wiedziaem, e jest le,
ale nie chciaem ich martwi.
W kocu telefon wzia pani ambasadorka i nie owijaa
w bawen: Pan Sawek ma
uszkodzony krgosup, parali
czterokoczynowy, prawdopodobnie nie bdzie rusza nogami i rkami. Rodzice przyjechali tutaj, zdyli zobaczy, jak
wjedam na sal operacyjn,
ale byem wtedy nieprzytomny.
I wybudzono mnie dopiero po
trzynastu dniach, ju w Polsce,
w Jastrzbiu.
Zostaa tylko gowa
Pierwsza rzecz, ktr pamitam to to, e byem pod
respiratorem,
otumaniony
rodkami farmakologicznymi. Dopiero po dwch dniach
zaczo do mnie dociera, co
si stao, co to wszystko oznacza. Podjto prb odczenia
mnie od respiratora i udao
si zapaem wasny oddech.
Teraz oddycham przeponowo,
bo puca te s troch poraone. Potrafiem tylko porusza
gow na boki. Mogem jedynie lee. Wygldao to wszystko koszmarnie. Nawet lekarze uwaali, e jeli uda si mi
usi na wzku to bdzie cud.
Rurka, blacha, wzek
Teraz oddycham dziki rurce tracheotomijnej. Podjlimy
ju jedn prb jej wycignicia, ale zaatakowaa mnie jaka bakteria i znw trafiem do
szpitala. Kolejne 13 dni spdziem w piczce. Stan by bardzo
ciki, ale jeszcze raz udao mi
si z tego wyj. Nastpn prb chcemy podj w padzierniku, tym razem w Krakowie.
Problemy z oddychaniem wynikaj ze zmiadonych krgw
szyjnych C3, C4, C5. Krg C4
miaem skruszony w caoci
zrekonstruowano go dziki wycinkowi koci z biodra, zczyli
to wszystko blach, rubami i
tak to ju zostao na stae. No i
wci ta myl, eby wsta z ka. Po intensywnej rehabilitacji

Fot. Justyna Koniszewska

10 sierpnia obchodzimy Dzie Przewodnikw i Ratownikw Grskich. Z tej okazji przygotowalimy reporta o
niezwykym Sawomirze Praszeliku mieszkacu Raciborza, ktry uczy ludzi jak dba o bezpieczestwo w grach, a potem sam uleg wypadkowi.
udao mi si usi na wzku,
najpierw na takim zabudowanym, podpierajcym szyj. A
teraz umiem ju stabilnie siedzie na wzku bez podparcia
szyi. Swobodnie poruszam grn czci ciaa, nawet umiem
troch unie rk.
Rodzice, creczka,
lekarze i terapeuci
Bez wsparcia rodziny, mamy i taty, bez bardzo dobrych
lekarzy oraz terapeutw, ktrzy do dzisiaj do mnie przychodz nie byoby tego sukcesu. Oczywicie na pocztku
byo totalne zaamanie. Moja narzeczona nie wytrzymaa takiego ciaru, odesza z
nasz creczk. Nie mam do
niej o to pretensji, wiem, e
dla dziecka tak jest lepiej. Ale
mam z crk dobry kontakt,
kilka razy w tygodniu rozmawiamy przez Skypa. Mam
takie poczucie, e moe przeyem ten wypadek, eby jej
co przekaza. No i mam niesamowit motywacj chc
jeszcze si z ni pobawi w
ogrodzie, zabra j na wycieczk. Wic codziennie si
rehabilituj i staram si z nadziej patrze w przyszo.
Wolne w niedziel
Codziennie przychodzi do
mnie fizjoterapeuta, wicz
kilka godzin. Raz w miesicu
jed do orodka w Mysowicach tamtejsi specjalici
posadzili mnie na wzek. Pocztki byy straszne, jedziem tam na leco karetk,
przenosili mnie na ko na
przecieradle i tam wykonywalimy pierwsze wiczenia.
Poprawa jest wic ogromna.
Oprcz tego pracuj zdalnie, za pomoc komputera. Mam specjalny program
to pisania za pomoc gowy.
Obsuguj programy Word,
Excel, odpisuj na maile.
Wolne robi sobie tylko w soboty i niedziele, ale to te nie
zawsze. I nie wyobraam sobie jak ludzie w takiej sytuacji
jak ja yli bez komputerw
i internetu. Dla mnie to jest
prawdziwe okno na wiat.

Czasem przychodzi zwtpienie, zmczenie. Ale wiem, e nie


mog si podda, bo czowiek moe si zaama tylko raz i
potem ju nie jest w stanie si podnie. A ja mam dla kogo
y mwi Sawomir Praszelik, ktry od ponad trzech lat
ma sparaliowane rce i nogi.
Nie mnie to dotyczy
Kademu zdrowemu al
niepenosprawnych, ale nikomu nie przyjdzie do gowy, e wypadek moe zdarzy
si take jemu. Gdzie tam ja?
Zawsze taki silny fizycznie,
wysportowany. Ja podoam
wszystkiemu. Nawet po wypadku miaem takie myli: jako to zrobimy, wywiczmy.
Ale nie jest to wszystko takie
proste. Dlatego te przestroga i proba dla innych osb:
pamitajcie zawsze o jakim
dodatkowym ubezpieczeniu.
Jeli uprawiamy sport ekstremalny, obojtnie czy latem czy
zim, to nigdy nie wiadomo co
si wydarzy. Mj pobyt w szpitalu w Austrii kosztowa 120
tys., a ja byem ubezpieczony
dodatkowo na 100 tysicy i to
mnie uratowao.
Druga rodzina
Niepenosprawni z orodka w Mysowicach, kulawi
jak si sami nazywamy, to
moja druga rodzina. Wspieramy si wzajemnie, doradzamy
sobie, motywujemy si, dzielimy wnioskami i dowiadczeniami. Rni nas wiele czas
od wypadku, rodzaj uszkodze, wiek.. Co nas czy? To,
e chocia mielimy pecha, nie
poddajemy si i walczymy. To
wsparcie jest wane szczeglnie dla osb, ktre nie maj

rodziny. Im jest naprawd


bardzo ciko. Nie tylko ze
strony psychicznej, ale te finansowej. Renta nie wystarcza na lekarstwa czy rehabilitacj to s niesamowite
pienidze. A nie wszyscy mog
pracowa jak ja, bo nie wszyscy chc zatrudni niepenosprawnych. Niektrzy nawet
si nas boj. A przecie my jestemy normalnymi ludmi.
Jeli kto si nas boi albo jest
mu przykro z naszego powodu, to zachcam do rozmowy.
Mimo wszystko
mam marzenia
To by po prostu pech. Ale
widocznie mam jeszcze co
do zrobienia na tym wiecie,
jak misj. Chciaabym pomaga ludziom, tak jak pomagaem wczeniej. Jeli Pan
Bg odda mi rce to mgbym
usi na skibobie. Gdybym
znowu mia rce i nogi, to
od razu poszedbym na narty. Chciabym te wrci do
nurkowania, bo to bya moja druga pasja. Kiedy wyjm
mi t rurk tracheotomijn to
chciabym sprbowa, wiem,
e w Zabrzu jest grupa niepenosprawnych nurkw. Chciabym w ten sposb udowodni
sobie i innym ludziom, e czowiek ma siln wol i moe sobie poradzi take jako niepenosprawny.

R E K L A M A

oliwka
Maa Gastronomia
- Dawna Bina Cafe -

Organizujemy przyjcia okolicznociowe!


Oferujemy: lody, kaw mroon, desery, napoje
47-400 Racibrz, ul. Mariaska 2A
Tel. 690 089 327

PLUSY BIZNESU
DLA

Dodatek tematyczny 17/2016


RACIBRZ

GazetaInformator.pl 24 sierpnia 2016 nr 17 (218)

PRACA

Bezrobocie najnisze od lat. Zagroenie na rynku pracy


Pracodawcom brakuje odpowiednio wykwalifikowanej kadry, coraz mniej osb poszukuje pracy.
ireneusz burek

Przyzwyczailimy si, i poruszane w mediach zagadnienie


bezrobocia oznacza problemy
mieszkacw ze znalezieniem
pracy, a to z kolei przenosi si
na brak rodkw do ycia i standard ycia jako taki. Od wielu lat
obserwujemy migracj zarobkow nie tylko modych ludzi oraz
absolwentw szk wyszych do
duych miast.
Na koniec lipca w Powiatowym Urzdzie Pracy w Raciborzu zarejestrowane byy 2373
osoby (w tym 1451 kobiet). To o
77 mniej ni miesic wczeniej,
za wskanik bezrobocia osign poziom nienotowany wczeniej (spad do poziomu 6,6% w
2016 z 8,9% w 2013).
Aleksander Ciesielski z PUP
w Raciborzu udzieli redakcji
wyjanie, i bezrobotnych bdcych w szczeglnej sytuacji na
rynku pracy byo w sumie ponad
dwa tysice (osb bez pracy do
25. roku ycia byo 313, powyej
50. roku ycia 715, a bezrobotnych niepenosprawnych 211),
za dugotrwale bezrobotnych
zarejestrowanych byo w lipcu

a 1214 (osoby, ktre pozostaj w rejestrze PUP przez ponad


dwunacie miesicy w okresie
ostatnich dwch lat), za a 546
osb pozostaje bez pracy od ponad dwch lat.
Warto zwrci uwag na
wany wskanik struktury bezrobotnych oraz odpowiedzie
sobie na pytanie kim s osoby
bez pracy w naszym powiecie.
Dla bezrobotnych ustalany jest
w PUP profil pomocy, czyli zakres form pomocy w ramach
realizacji indywidualnego planu dziaania. Dla blisko poowy zarejestrowanych ustalono
profil III, co oznacza, e s to
osoby oddalone od rynku pracy, majce problemy uniemoliwiajce im aktywno na rynku
pracy (m.in. ograniczenia zdrowotne, wiek, opieka nad dziemi czy potocznie mwi brak
motywacji do podjcia pracy).
Mimo tego, i urzd pracy monitoruje sytuacj tych osb oraz
informuje o moliwoci zmiany
profilu na II (ktry daje bezrobotnym formy wsparcia np.
stae, szkolenia, dotacje na dziaalno gospodarcz) ilo osb
pasywnych, niebdcych za-

interesowanych powrotem na
rynek pracy nie maleje. W ewidencji raciborskiego poredniaka przede wszystkim figuruj
osoby o niskich kwalifikacjach
bd ich braku. Najwicej bezrobotnych jest z wyksztaceniem
gimnazjalnym i niszym 751.
Zasadnicze zawodowe wyksztacenie ma 639 osb. Osoby z wyksztaceniem wyszym (280) to
zazwyczaj humanici, gwnie
pedagodzy i socjolodzy, na ktre to kwalifikacje zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy
jest niewielkie. Nawet jeli absolwenci uczelni o kierunkach
humanistycznych maj okazj
do szybko by aktywizowani w postaci staw, to pniej
zdarza si, e rejestruj si ponownie. Osoby z wyksztaceniem wyszym technicznym na
rynku pracy radz sobie dobrze
co czsto oznacza, e otrzymuj
profil I, ktry nie daje im moliwoci sigania po instrumenty
wsparcia PUP.
Wrd
przedsibiorcw
bardzo powszechnie syszymy
opini, i na lokalnym rynku
pracy miejsc pracy nie brakuje
za brakuje osb do pracy. Pro-

blem tkwi w opisanym powyej


braku kandydatw wyksztaconych w konkretnych zawodach
albo te mamy absolwentw
uczelni wyszych, ktrzy posiadaj nadmierne oczekiwania
nieadekwatne do raciborskiego
rynku pracy. Wielu pracodawcw proponuje prac na umowach mieciowych lub kwoty wynagrodzenia na poziomie
najniszej krajowej. Kolejnym
problemem jest brak spjnoci nabywanych kwalifikacji w
procesie edukacji z potrzebami
przedsibiorcw. Nie funkcjonuj obecnie takie mechanizmy
oprcz oglnych dyskusji o potrzebie ich stworzenia.
Przeprowadzenia zmian w
temacie szk zawodowych zamierza podj si Ministerstwo
Edukacji (poruszalimy temat w
artykule Zmiany w ksztaceniu
zawodowym dla rynku pracy
dwutygodnik Gazeta Informator, nr 216).
Kluczowe w tym temacie
s dziaania rodowisk przedsibiorcw na rzecz edukacji.
To pracodawcom dzi powinno zalee na przygotowywaniu
w taki sposb absolwentw na

lokalnym rynku aby odpowiadali zapotrzebowaniu na proponowanych


stanowiskach.
Znalezienie odpowiednio wykwalifikowanego pracownika
jest na chwil obecn jednym z
wikszych problemw rozwijajcych si firm.
Wsppraca biznesu z edukacj jest coraz mocniej akcentowanym kierunkiem dziaania
rodowisk gospodarczych. Izba
Gospodarcza w Wodzisawiu w
ramach odpowiedzialnoci spoecznej biznesu organizuje czynne wsparcie szkolnictwa zawodowego, promuje zatrudnianie
pracownikw modocianych na
stanowiskach zawodowych oraz
wsparcie w dalszej fazie nauki
dla najzdolniejszych uczniw.
Izba Gospodarcza wraz ze Starostwem Powiatowym, wsplnie opracowaa dziaania zmierzajce do przygotowania
absolwentw do zatrudnienia
w przedsibiorstwach powiatu wodzisawskiego, ktre konsekwentnie przeprowadza. W
Raciborzu podjto pierwsze
kroki w kierunku rozwizania
tego problemu. Podczas spotkania Raciborskiej Izby Gospo-

darczej w Raciborzu w czerwcu


br. prof. Ewa Stachura, rektor
PWSZ, zadeklarowaa otwarto uczelni na wspprac z biznesem. W tej chwili relacje na
linii Pastwowej Wyszej Szkoy
Zawodowej w Raciborzu a rodowiskiem biznesowym nie s
wystarczajce i nie jestem usatysfakcjonowana tym stanem
rzeczy... wyjania. Szkoa wysza jest jednak jednym z ostatnich etapw ksztacenia przyszej kadry pracowniczej. Izba
w Wodzisawiu podja dziaania edukacyjne poczwszy od
przedszkola, szko podstawow, gimnazjaln i zawodow. W
powiecie raciborskim i wodzisawskim organizowane s spotkania z uczniami w ramach dni
otwartych szk oraz na targach
edukacji. Rozmowy prowadzone s rownie na styku Starostwa Powiatowego w Raciborzu,
Centrum Ksztacenia Zawodowego oraz wybranych przedsibiorcw. Nadal brakuje jednak
rozwiza z udziaem maych
i rednich firm, w ktrych zatrudnienie znajduje kilka tysicy osb a wiele kolejnych miejsc
pracy nie jest obsadzonych.

R E K L A M A

OBEK, PRZEDSZKOLE, SZKOLNE


Wielkimi krokami zblia si nowy rok szkolny
Warto przyjrze si kilku mitom dotyczcym
ubezpieczenia dzieci w obkach, przedszkolach i szkoach.
Z raportw towarzystw ubezpieczeniowych oraz biura Rzecznika Ubezpieczonych, a take na podstawie sygnaw rodzicw, wyania si do smutny obraz zbudowany z niewiedzy rodzicw o ubezpieczeniach dzieci od nastpstw nieszczliwych wypadkw.
Czy ubezpieczenia w szkoach i przedszkolach s obowizkowe?
Rodzic nie ma obowizku opacania grupowego ubezpieczenia dziecka od nastpstw nieszczliwych
wypadkw oferowanego przez szko. Co wicej, ubezpieczenie, o ktrym najczciej sysz na pocztku roku szkolnego, nie jest ubezpieczeniem obowizkowym. Szkoa nie powinna wymusza, sugerowa
obowizku opacenia tej skadki.
Ubezpieczenie NNW jest ubezpieczeniem dobrowolnym. Rodzicielskie poczucie odpowiedzialnoci
podpowiada, e powinno si ubezpieczy dziecko, ale rodzic nie musi korzysta z ubezpieczenia grupowego oferowanego przez szko, wanie dlatego, e bardzo czsto nie wie wtedy, za co paci i ma mocno
utrudnione zaatwianie formalnoci w razie wypadku.
Skoro nie jest obowizkowe, to kupowa je czy nie?
Ubezpieczenie NNW warto wykupi. Mona zrobi to w dowolnym miejscu oraz dowolny sposb.
Zawsze jednak warto zapozna si z warunkami ubezpieczenia. Kryteria, ktre zdecydoway o wyborze
ubezpieczyciela w szkole mog posiada inne priorytety ni rodzica. Szkoa bowiem przyjmowaa oferty
od towarzystwa i spord nich wybieraa. Rodzic jednak ma wiksze pole wyboru. Dzi mona ju rwnie
kupi indywidualne ubezpieczenie NNW przez internet. Np. na platformie bezpieczny.pl rodzic moe
porwna rne warianty ubezpieczenia, jego koszty oraz wysoko wiadcze. Do zawarcia polisy
nie jest wymagany osobisty kontakt z porednikiem ubezpieczeniowym.

PRZY ZAKUPIE ON-LINE NA BEZPIECZNY.PL


SKORZYSTAJ ZE ZNIKI WPISUJC KOD RABATOWY
ZAPAMITAJ SWJ KOD WIELOKROTNEGO UYTKU

25056

TWJ KOD RABATOWY NA

10% ZNIKI

Wicej o zakupie on-line

PLUSY BIZNESU

24 sierpnia 2016, nr 17 (218)

DLA

<< GazetaInformator.pl

Niezbdnik przedsibiorcy

Pion fiskalny
terminale patnicze
kasy i drukarki fiskalne
materiay eksploatacyjne
czytniki kodw kreskowych
wagi sklepowe, szuflady kasowe

Zapytaj o
P R O MO C J E n a
terminale
patnicze

ib.pl

Wszystkie atuty w rku!

0 03

47, 697 212 351


aciborskiemedia.pl biuro@raciborskiemedia.pl

KUPUJC

KAS FISKALN

PAKIET REKLAMY

ib.pl

GRATIS!
*)
i
c

o
rt
a
w
Do 60%

Pion komputerowy
Sprzeda sprztu komputerowego
notebooki, komputery, drukarki
sprzt sieciowy, podzespoy
Obsuga serwisowa firm
oprogramowanie dla firm, wdroenia
bezpieczestwo danych, backupy
sieci komputerowe LAN oraz WiFi
serwis komputerw, drukarek

ledzimy zmiany

Zamieszanie wok skalizacji on-line


Znamy projekt rozporzdzenia Ministra Finansw o kasach skalnych
Fot. PIXABAY

W ostatnich miesicach
w mediach bardzo czsto pojawiay si informacje o zmianach rzdu w zakresie kas skalnych oraz przymiarce do
tzw. skalizacji on-line. Wrd
specjalistw trwaa analiza rozwiza wielu krajw, w ktrych
skalizacja (rejestracja obrotu
detalicznego majca eliminowa szar stref w gospodarce)
odbywa si w innych sposb
ni w Polsce. Redaktorzy artykuw czsto diagnozowali,
i z Polski mog znikn kasy
skalne. Dyskusje w mediach
podchwytywali przedsibiorcy i coraz czciej nasi klienci,
stojcy przed decyzj o zakupie
kasy skalnej dzielili si obawami czy zakup jest celowy,
gdy rzekomo od nowego roku
nie bdzie koniecznoci uywania kasy skalnej.
Lobby bankowe forsowao
rozwizania oparte o terminale patnicze, w ktrych docelowo eliminowane byyby kasy skalne. Koncepcja jednak
upada, choby z tego wzgldu, i obecnie w Polsce dziaa
okoo 2mln kas skalnych, za
terminali zaledwie 400 tys. W

wielu branach te wprowadzenie terminali nie ma uzasadnienia. Przyjcie modelu


chorwackiego, w ktrym urzdzenia skalne nie wystpuj a
system skalny oparty jest na
rozwizaniu programowym
(oprogramowanie sprzedaowe poczone jest bezporednio z serwerami ministerstwa)
rwnie nie zostao przyjte
do polskich warunkw. Mona przypuszcza, i gwnie
z dwch powodw; rynek
chorwacki jest zdecydowanie
mniejszy i atwiejszy do oprogramowania oraz z uwagi na
fakt, i w Polsce posiadamy 20
letnie dowiadczenie stosowania kas skalnych z pamici,
w ktrej zapisuje si historia
obrotu skalnego (kasy skalne w Polsce wprowadzane s
od 1993 roku). W ostatnich
tygodniach prowadzone byy
rozmowy z udziaem ministerstwa oraz producentw urzdze skalnych, ktrzy przedstawiali moliwoci techniczne
rozwiza sprztowych.
Zamieszanie wok tematu niejako koczy projekt rozporzdzenia Ministra Finan-

sw o warunkach technicznych
kas skalnych, ktry ukaza si
18 sierpnia 2016 roku.
Przyjte w nowym projekcie rozporzdzenia MF koncepcje zmian przypominaj
system wgierski, w ktrym
kasy skalne posiadaj pami
skaln oraz pami kopii paragonw (kasy z kopi elektroniczn), za dane z urzdzenia s transmitowane do
systemu Ministerstwa. Koncepcja uwzgldnia zatem zalety dotychczasowego systemu
opartego na kasach skalnych,
za wdroenie kas przystosowanych do transmisji danych
odbdzie si stopniowo, wraz
z naturalnym cyklem wygasania homologacji na konkretne
urzdzenia. Pierwsze kasy nowej generacji pojawi si maj
od stycznia 2018 roku (do tego
czasu w sprzeday bd urzdzenia dotychczasowe). Z rynku natomiast wkrtce znikn
kasy tzw. dwurokowe, nieposiadajce elektronicznej kopii
paragonw.
IRENEUSZ BUREK
SOFTIB.PL

Zmiany: Skorzystaj z prawa do wystpienia


o ulg w ZUS
Zakad Ubezpiecze Spoecznych daje moliwo wystpienia o odroczenie
terminu patnoci skadek dla przedsibiorcw, ktrzy maj chwilowe problemy z ich opacaniem.
Jak informuje ZUS, odroczenie terminu patnoci skadek oznacza, e nie zostanie
wszczta procedura egzekucyjna. Dodatkowo w takiej sytuacji nie zostan naliczane odsetki za zwok. Usuga jednak
nie jest bezpatna pobierana
jest opata prolongacyjna, wynoszca 50% stawki odsetek za
zwok obowizujcej w dniu
podpisania umowy.

O odroczenie terminu patnoci skadek moe wystpi


kady patnik aktualnie zobowizany do ich opacania, ktry
ma chwilowe problemy patnicze, uniemoliwiajce uregulowanie skadek w ustawowym
terminie.
Odroczenie moe dotyczy
jedynie skadek biecych lub
przyszych, ktrych ustawowy
termin patnoci nie upyn.

Dlatego wniosek o odroczenie naley zoy najpniej w


dniu terminu patnoci danej
skadki. Szczegowe informacje o warunkach odroczenia
terminu patnoci skadek, wymaganych dokumentach oraz
sposobie zoenia wniosku s
na stronie www.zus.pl (w sekcji
Polecane).
DR /RDO: ZUS/

Artykuy do rubryki Niezbdnik przedsibiorcy


opracowane zostay we wsppracy z firm SOFT-IB Ireneusz Burek

ib.pl
Wicej na softib.pl

SOFT-ib Ireneusz Burek, NIP 639-100-40-27


Oddziay:

Racibrz, ul. Klasztorna 12, | tel. 32 415 98 18 504 18 18 27


Wodzisaw lski, ul. w. Jana 16, | tel. 32 440 89 88 601 46 20 03
Kdzierzyn, ul. W. Planetorza 9/2, | tel. 77 482 67 47 533 355 477
*)

O szczegy promocji pytaj handlowcw.

softib.pl centrumkasskalnych.pl r-media.pl

GazetaInformator.pl >>

PLUSY BIZNESU

24 sierpnia 2016, nr 17 (218)

DLA

ib.pl

Najnowszy projekt
F
M
ia
n
e
z
d

z
r
o
p
z
ro
o kasach fiskalnych
W zwizku z wieloma pytaniami naszych Klientw w sprawie zmian przepisw dotyczcych kas fiskalnych nowej generacji oraz tzw. fiskalizacji on-line przedstawiamy najnowsze
informacje w tym zakresie.
Przed kilkoma dniami, 18 sierpnia Ministerstwo Finansw opublikowao projekt nowego
rozporzdzenia okrelajcego wymagania techniczne dla kas rejestrujcych. W projekcie
zostay okrelone wymagania dla kas on-line, dziki ktrym bd posiaday komunikacj
z centralnym serwerem Ministerstwa Finansw, zbierajc dane o sprzeday. Dziki bardzo
wnikliwej analizie obecnego rynku fiskalnego oraz tendencji zmian przepisw majcych
na celu uszczelnienie podatkowe zmniejszajce tzw. szar stref, ministerstwo zakada:
kontynuacj fiskalizacji w oparciu o urzdzenia fiskalne (kasy i drukarki fiskalne)
kasy fiskalne bd drukoway paragony dla klientw
na yczenie klienta kasy bd mogy wysya paragon elektroniczny
pami fiskalna kasy przewidziana na okres 5 lat
obudowy kasy bd plombowane jak dotychczas
ochrona pamici kopii elektronicznej paragonw
wyposaenie kasy w modu do komunikacji z serwerami MF.
Rozporzdzenie ma wej w ycie od 1 stycznia 2018 roku. Kasy dotychczas produkowane
i wprowadzone do obrotu do tej daty bd mogy dziaa do wypenienia pamici fiskalnej. W nowym projekcie nie wymienia si kas z kopi paragonw na rolkach papierowych,
zatem kasy te bd w ofercie zapewne do koca homologacji lub do koca 2017 roku.
Ireneusz Burek
waciciel SOFT-IB

ektroniczn
Najtasza z pamici el

1089,00

+ PAKIET REKLAMY
O WARTOCI 650,00
GRATIS! *)

Kasa fiskalna
Kobra Aclas
lnej:
parametry drukarki fiska
ia
kop
elektroniczna
3 000 PLU
nazwa PLU 40 znakw
7 stawek VAT
)
szybki wydruk (44 linie/s
waga 0,55 kg
PS2, szuflady
zcza: microUSB, RS232,
komunikacja Bluetooth

Pion wydawniczy
agencja reklamowa
Wydawnictwo
dwutygodnik Gazeta Informator
portal GazetaInformator.pl
portal raciborz.com.pl
Agencja reklamowa
reklama zewntrzna
poligrafia
kreacja wizerunku
marketing internetowy

P R O M O C JA

T
R
A
T
S
A
N
A
N
O
R
S T
je:
Promocja obejmu
kowej
wykonanie wizytw
strony internetowej
domena
hosting
domenie
e-mail we wasnej

...Z A JEDYNE

400 Z

*)

promocja trwa do 30 wrzenia 2016 r. O szczegy pytaj handlowcw. Ceny netto

N E T TO !

*)

Z regionu

wiadomoci

24 sierpnia 2016, nr 17 (218)

<< GazetaInformator.pl

RACIBRZ URODA

Nowo otwarte Studio Sun Flowers w Raciborzu


Fot. Studio Sun Flowers

Profesjonalna stylizacja rzs i paznokci, a take solarium z nowoczesnymi lampami.


Stylizacja paznokci
Donie s wizytwk kadej
kobiety. Niezbdne jest wic to,
by zadba o nie w kadym detalu: od delikatnoci skry po
zdrowy i schludny wygld paznokci.
W naszym studio Sun Flowers wykonujemy popularny w
ostatnim czasie manicure hybrydowy, ktry jest bezpieczny
dla naturalnej pytki paznokcia,
a take zajmujemy si przeduaniem paznokci metod elow.
Stylizacja rzs
Permanentne przeduanie rzs to zabieg podany
przez wiele kobiet. Nic w tym
dziwnego dugie, gste rzsy
to gwarancja elektryzujcego
spojrzenia. Wszystkie Panie,
ktre marz o takiej stylizacji
rzs, zapraszamy do studia Sun
Flowers.
Specjalizujemy si w przeduaniu rzs nastpujcymi
metodami 1:1 ( rzsy jedwabne), 2:1 (naturalne wosie z norek syberyjskich) oraz metod
objtociow. Pracujemy na
materiaach najwyszej jakoci,
dlatego zabiegi wykonywane w
naszym studio s w peni bezpieczne dla naturalnych rzs.
Bezpieczne opalanie
Nasze solarium wyposaone jest w nowoczesne lam-

py, ktre stanowi gwarancj bezpiecznego opalania. W


Lampach New Technology Independence 03 ograniczono
emisj promieniowania do poziomu 0,3W/m2, co jest zgodne z najnowsz europejsk norm. Jej celem jest zapewnienie
bezpiecznego i zdrowego opalania we wszystkich krajach
czonkowskich UE.
Lampy New Technology
gwarantuj zdrow i brzow
opalenizn oraz lecznicz wiatoterapi zmniejszajc dolegliwoi depresji sezonowych.
Z kilkunastominutowych nawietla wynika rwnie wiele
innych korzyci zdrowotnych,

w szczeglnoci takich, ktre


dotycz powstawania niezwykle wanej witaminy D3 oraz
jej roli w organizmie czowieka. Jedynie 10% witaminy D3
jest dostarczane do naszego organizmu wraz z poywieniem,
90% natomiast trafia do ciaa
czowieka przez skr na skutek oddziaywania promieni
sonecznych.
Witamina D3 wpywa korzystnie na nasz nastrj oraz
system odpornociowy, a take zapobiega osteoporozie,
nadcinieniu krwi, chorobom
autoimmunologicznym oraz
chorobom skrnym. Zwiksza
rwnie odporno na gryp

oraz infekcj grnych drg oddechowych. Dzienne zapotrzebowanie dorosego czowieka


na witamin D3 waha si w
przedziale 1000-2000 jednostek i mona j zaspokoi podczas jednej sesji opalania. Wymiemy zatem zalety opalania
si wedug nowej normy:
zdrowa, bezpieczna opalenizna bez rumienia skry
dugotrway efekt
naturalny kolor opalenizny
brak specyficznego zapachu
po opalaniu
relaks podczas opalania
dostarczenie organizmowi
odpowiedniej dawki Witaminy D3.

REGION RODZINA

Wszyscy przedsibiorcy mog doczy do oglnopolskiego programu


Karta Duej Rodziny przyjtego ustaw z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Duej Rodziny.
dla rodzin posiadajcych Kart
Duej Rodziny. Celem programu jak podkrelaj inicjatorzy jest wspieranie rodzin z
trojgiem i wicej dzieci w korzystaniu z oferty kulturalnej,
sportowej czy edukacyjnej, jak
rwnie zmniejsza codzienne
wydatki z rodzinnego budetu.
Doczajc do programu, firmy
mog posugiwa si znakiem
Tu honorujemy Kart Duej
Rodziny. Na stronie https://

rodzina.gov.pl dostepna jest


aktualna lista firm uczestniczcych w programie.
Jak zgosi przedsibiorstwo do programu? Naley:
okreli, jakiego rodzaju zniki,
ulgi bd inne korzyci firma/
instytucja moe zaoferowa rodzinom wielodzietnym, wypeni e-deklaracj doczenia
do Karty Duej Rodziny dostpn pod adresem: https://
empatia.mpips.gov.pl/web/

piu/formularz-zgloszenia-kdr.
Po weryfikacji formularza z firm/instytucj zostan
uzgodnione szczegowe warunki wsppracy i Minister
Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej lub Wojewoda (w przypadku firm/instytucji dziaajcych lokalnie) podpisze z firm
umow ws. przyznania uprawnie rodzinom wielodzietnym.
j

RACIBRZ BIZNES

VI EUROPEJSKI KONGRES MSP


Racibrz przystpi do
wsppracy nad organizacj i promocj VI Europejskiego Kongresu MSP w
charakterze Organizatora
Wspierajcego. Podpisano
porozumienie o wsppracy z RIG Katowice.
Miasto Racibrz, majc na
celu m.in. wspieranie lokalnego
biznesu, zdecydowao o przystpieniu do udziau w VI Europejskim Kongresie MSP w charakterze Organizatora Wspierajcego i
podpisao z RIG Katowice porozumienie o wsppracy. Wspie-

ranie lokalnego biznesu poprzez


aktywny udzia miasta w najwikszym skierowanym dla MSP
wydarzeniu o randze europejskiej to jeden z elementw wdraanego przez miasto Programu
Wspierania Przedsibiorczoci
Miasta Racibrz na lata 20152020 podkrela Leszek Iwulski, rzecznik prasowy raciborskiego magistratu.
Raciborscy urzdnicy zachcaj przedsibiorcw do udziau w kongresie. Jak zaznaczaj
bdzie to okazja by raciborscy
przedsibiorcy mogli si zorien-

towa, co w trawie europejskiej


gospodarki piszczy, ale take by
nawizali cenne relacje biznesowe i sami promowali wasn
dziaalno gospodarcz. Fakt,
e kongres w cigu trzech dni
odwiedz setki, jeli nie tysice
osb, z pewnoci dostarczy raciborskim przedsibiorcom moliwo zaprezentowania swojej
bogatej przecie oferty dodaje
rzecznik.
VI Europejski Kongres MSP
to rwnie szereg imprez towarzyszcych, m.in. Targi Biznes
Expo, gdzie stanowisko bdzie

mia rwnie Racibrz, ktry bdzie promowa potencja gospodarczy i ofert inwestycyjn miasta, ale take propagowa bdzie
dziaajcy w miecie lokalny biznes.
VI Europejski Kongres Maych i rednich Przedsibiorstw
odbdzie si w Midzynarodowym Centrum Kongresowym w
Katowicach w dniach 10-12 padziernika 2016 roku. Zarejestrowa mona si na www.ekmsp.
eu.
j

ul. Karola 3
47-400 Racibrz
Tel. 502 645 638
www.facebook.com/
sunflowersraciborz/
Artyku sponsorowany

R E K L A M A

Zosta partnerem programu Karta


Duej Rodziny
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej zachca przedsibiorcw oraz osoby
zarzdzajce instytucjami, niezalenie od sektora czy rodzaju dziaalnoci, do wsppracy
i partnerstwa w oglnopolskim
programie Karta Duej Rodziny przyjtego ustaw z dnia 5
grudnia 2014 r. o Karcie Duej
Rodziny. Warunkiem uczestnictwa jest zapewnienie zniek
albo dodatkowych uprawnie

W naszym salonie pomagamy dobra odpowiedni kosmetyk, dopasowany do indywidualnego fototypu skry.
Wykwalifikowana i dowiadczona kadra chtnie odpowie
na wszelkie pytania.

GazetaInformator.pl >>

24 sierpnia 2016, nr 17 (218)

Edukacja i rozwj osobisty


REGION ROZRYWKA

Rozwj osobisty pusty slogan czy inwestycja w siebie?


MARTYNA CEBULA

Rozwj osobisty wymaga duej dawki samozaparcia, motywacji oraz wytrwaoci. Pomimo korzyci jakie
z pewnoci niesie za sob
praca nad samym sob, nie
jest to nic prostego wrcz
przeciwnie wiateko w tunelu najczciej pojawia si
dopiero po wielu porakach.
Natomiast bardzo wane jest
to, by nie dawa za wygran
i nie poddawa si, kiedy co
pjdzie nie tak, w kocu
po deszczu zawsze wychodzi
soce!
Praca nad sob moe odbywa si pod rn postaci
dla jednych jest to toczenie
walki z wasnymi sabociaR E K L A M A

mi, dla drugich panowanie


nad swoimi emocjami, za
dla jeszcze innych po prostu
zmuszenie si do tego, by rano wsta na zajcia do szkoy,
bd nauczy si na egzamin.
Z pewnoci mona natomiast powiedzie, e kady
przejaw rozwoju osobistego
jest wielkim sukcesem, niezalenie od tego, czy dla innych
to, co robisz jest cenne, czy
te nie nie pozwl, by kto
podcina Ci skrzyda. Pamitaj, e to nie ten kto upada
jest przegrany, lecz ten, kto w
ogle nie podejmuje adnych
stara, by rozwija samego
siebie.
Droga samorozwoju jest
drog krt i wyboist, ostatecznie jednak nic nie moe

rwna si z satysfakcj, jak


osigamy, pokonujc wasne
saboci. Jeeli na pocztku
twoja praca nad sob jest pasmem poraek, nie bierz tego do siebie i nie wymagaj od
siebie zbyt wiele. Pamitaj, e
masz cae ycie na to, by rozwija siebie, dlatego moesz
spokojnie, maymi kroczkami i naprzd.
Na drodze samorozwoju bardzo czsto napotykamy zniechcenie. Dlaczego
tak si dzieje? Poniewa nieustannie porwnujemy si
do innych, zamiast patrze
tylko na siebie. Jeeli cigle
bdziesz oglda si na to, co
myl, robi, czy mwi inni
bdziesz cigle sta w miejscu.

Rzeczywisty samorozwj
to nie puste slogany, ktre
nios za sob jedynie frustracj i zniechcenie. Rozwj osobisty to wiadomo
wasnych saboci, doskonaa znajomo wasnego ja,
ktre s motorem napdzajcym do tego, by siga wyej.

Cokolwiek potrasz lub mylisz, e


potrasz, rozpocznij to. Odwaga ma
w sobie geniusz,
potg i magi.
Johann Wolfgang
von Goethe

Fot. freepik.com

Droga samorozwoju jest drog krt i wyboist, ostatecznie jednak nic nie moe rwna si z satysfakcj,
jak osigamy, pokonujc wasne saboci.

66 Wiadomoci
Edukacja i rozwj osobisty

Zoty rodek

24 sierpnia
2016,
nrnr17
24 sierpnia
2016,
17(218)
(218)

<< GazetaInformator.pl

RACIBRZ EDUKACJA

Fulnart wprowadzi Ci w wiat muzyki


Nauka gry na instrumentach, lekcje piewu, muzykoterapia i wiele wicej.
Fot. Fulnart

Jeli od dawna chciae


nauczy si gry na instrumencie, ale brakowao ci do
tego odwagi, chciaby aby
Twoje dziecko czas wolny
spdzao bezpiecznie, a przy
okazji rozwijao swoje pasje,
ksztatowao swoj osobowo, to zdecydowanie powiniene skontaktowa si z
rm Fulnart.
Muzyka to nasza pasja
Kadr rmy tworzy grupa pasjonatw o rnych
gustach muzycznych i wysokich kwalikacjach, ktra w
sposb przystpny i ciekawy
wprowadzi kadego w zaczarowany wiat muzyki. Nauka
z nimi niczym nie przypomina lekcji w tradycyjnych
szkoach muzycznych. Podczas nauki uczcy nie powielaj ustalonych schematw,
a do postawionych im zada podchodz z penym zaangaowaniem. Caa kadra
dziaa w oparciu o wiedz,
dowiadczenie oraz umiejtnoci nie tylko czynnych
muzykw, ale i pedagogw.
System nauki oparty jest na
indywidualnych lekcjach nauki gry na instrumencie. W
zalenoci od Pastwa gustw i upodoba program
zaj dostosowany zostaje
do Paskich potrzeb i wymaga.
R E K L A M A

Zdecyduj, co chcesz gra


Jeli czujesz niech do
przykurzonych klasykw i lepiej speniasz si grajc nowoczesne kawaki bez obaw,
wsplnie z nauczycielem wybierzecie interesujcy obie
strony program atrakcyjny dla ucznia, ale realizujcy
pewne etapy ksztacenia istotne z punktu widzenia nauczyciela. Dziki temu, osoba uczca si gry na wybranym przez
siebie instrumencie, zdobdzie
umiejtnoci techniczne, a take spdzi czas mio i bezstresowo. Prowadzenie zaj w domu
klienta daje uczniom poczucie
bezpieczestwa. Uczcy si
nie odczuwa presji otoczenia,
dziki czemu proces nauki jest
przyjemny i daje poczucie samorealizacji i samospenienia.
Najwiksi geniusze wszech
czasw, Mozart i Chopin, podstaw muzyki uczyli si w domu. Kady uczy si w innym
tempie, dlatego proponowane
przez rm Fulnart zajcia s
doskonaym rozwizaniem.
Program zaj jest dostosowany do zdolnoci ucznia.
Zajcia
dla najmodszych
W swojej ofercie Fulnart
posiada rwnie zajcia umuzykalniajce i rytmiczne dla
dzieci ju od 3. roku ycia. Zajcia te maj bardzo pozytyw-

ny wpyw na oglny rozwj


dziecka. Naukowcy z Uniwersytetu w Vermont udowodnili,
e wszelkiego rodzaju zajcia
muzyczne maj bezporedni
wpyw na formowanie si kory
mzgowej dziecka, ktra odpowiada za koncentracj i kontrol emocji. Dodatkowo lekcje muzyki poprawiaj pami,
co w przyszoci moe zaowocowa w innych dziedzinach
nauki, podczas zaj w szkole.
Zajcia muzyczne dla najmodszych prowadzone przez kadr
Fulnartu przeprowadzane w
warunkach domowych pozwalaj na zrwnowaony rozwj
dziecka. Prowadzcy zajcia,
oprcz odpowiednich kwalikacji, posiadaj rwnie wyjtkow charyzm, dziki czemu
w sposb perfekcyjny dogaduj si z najmodszymi, tworzc
przy tym rodzinn atmosfer.
Edukacja muzyczna
w kadym wieku
Nasi nauczyciele zawsze
dostosowuj zarwno wymagania jak i styl pracy do wieku
dziecka oraz jego moliwoci.
Edukacja muzyczna to jednak nie tylko umiejtno gry
na konkretnym instrumencie,
to take rozwj emocjonalny,
ktry na pewno przyniesie pozytywne skutki w przyszoci.
Dziecko bdzie bardziej kreatywne, a take wraliwe na

sztuk oraz otaczajcy je wiat.


Udzia w zajciach muzycznych rozwija w dziecku odpowiedzialno i obowizkowo,
a take ma istotny wpyw na
umiejtno koncentracji. Prowadzone przez rm Fulnart
lekcje nie s przeznaczone tylko dla dzieci. Modzie, osoby
dorose, a take te w starszym
wieku mog miao rozpocz
swoja przygod z muzyk. Na
nauk gry na instrumentach i
lekcje muzyki nigdy nie jest za
pno.
Muzykoterapia
Firma Fulnart to nie tylko
nauka gry na instrumentach,
to take specjalne indywidualne sesje muzykoterapeutyczne
oraz grupowe zajcia z zakresu
muzykoterapii polecane zarwno dzieciom z dysfunkcjami czy
niepenosprawnoci, jak osobom dorosym i starszym. Zajcia te pomagaj w rozwijaniu pamici i koncentracji, w
zwikszaniu potrzeby i umiejtnoci komunikacji. Wpywaj na wzrost poziomu energii yciowej, umuzykalniaj,
doskonal percepcj suchow,
pozytywnie wpywaj na postaw ciaa, orientacj przestrzenn oraz zmys rwnowagi, poprawiaj stany emocjonalne
poprzez redukcj stresu, rozwj
twrczego mylenia, wzrost
pewnoci siebie i zwikszenie

Fulnart na lekcje gry na instrumentach


zaprasza zarwno dzieci jak i osoby dorose.
motywacji, uatwiaj kontrol
wasnych emocji. Prowadzone
przez wykwalikowanych terapeutw sesje terapeutyczne
umoliwiaj osobom z rnego
rodzaju dysfunkcjami kontakt
z innymi, stwarzaj okazj do
spotka i integracji.
Opieka nad dziemi
Firma Fulnart nie tylko
nauczy Wasze pociechy gry
na instrumencie, ale take
zorganizuje opiek nad dziemi w trakcie wesel czy festynw. Dzieci spdz ten czas
bezpiecznie i kreatywnie nie
utrudniajc dorosym zabawy. Nasi wykwalikowani instruktorzy zorganizuj dzieciom absorbujce i rozwijajce
zajcia, a Pastwo bdziecie
mogli odpocz.

Dodatkowo rma Fulnart prowadzi rnego rodzaju warsztaty muzyczno-ruchowe w przedszkolach,


szkoach i innych placwkach
owiatowych. W swojej ofercie posiadaj rwnie lekcje
piewu. W ramach lekcji wokalnych prowadzone s zajcia z emisji gosu oraz pracy
nad repertuarem jego doborem i interpretacj.

FulnArt
www.fulnart.pl
tel. 502 107 314
krzysztoffulneczek@gmail.com
Artyku sponsorowany

GazetaInformator.pl >>

24
sierpnia
2016,
17 (218)
24 sierpnia
2016,
nr 17 nr
(218)

Edukacja i rozwj osobisty

Wiadomoci
Zoty rodek 77

REGION EDUKACJA

Medyczna Szkoa Policealna czymy teori z praktyk


NABR
TRWA D
O KO
SIERPNIA CA
!
Fot. Justyna Koniszewska

Wychodzimy do Pastwa z bogat ofert kierunkw medycznych.


Jestemy szko, ktra bezpatnie ksztaci uczniw w trybie dziennym, wieczorowym i zaocznym.
W trakcie wyboru kierunku
edukacji, modzi ludzie z pewnoci spotykaj si z wieloma
dylematami. Decyzja o tym, co
robi w przyszoci z pewnoci
nie naley do najprostszych, w
szczeglnoci e dzisiejszy rynek edukacyjny wychodzi do
nich z tak rnorodn ofert.
Bogaty wybr kierunkw
medycznych
W tym roku szkolnym ruszamy z nowym kierunkiem:
technik sterylizacji, ktry staje
si coraz bardziej popularny na
rynku pracy. Innym szczeglnie obleganym kierunkiem jest
technik masaysta w ofercie
dla osb studiujcych, czyli
realizowany w toku wieczorowym. Na tym kierunku wprowadzamy elementy zjoterapii
i organizujemy kursy z innowacyjnych technik masau. Innymi kierunkami w naszej ofercie s: terapeuta zajciowy,
higienistka stomatologiczna,
technik usug kosmetycznych,
opiekun w domu pomocy spoecznej, opiekunka dziecica oraz opiekun medyczny.
Wszystkie te kierunki, z wyjtkiem ostatniego odbywaj si
w 2-letnim cyklu ksztacenia.
Kierunek opiekun medyczny
daje uczniom uprawnienia do
opieki nad osobami starszymi
R E K L A M A

oraz chorymi przewlekle. W ramach tej specjalnoci, przygotowujemy uczniw do pracy za


granic, uczc jzyka niemieckiego oraz wsppracujc z rnymi agencjami porednictwa
pracy w Niemczech.
Wszystkie kierunki w naszej szkole ciesz si duym zainteresowaniem w krajach Unii
Europejskiej.
Do kogo kierujemy nasz
ofert?
Oferta Medycznej Szkoy
Policealnej Wojewdztwa lskiego nr 1 w Raciborzu skierowana jest zarwno dla osb
z wyksztaceniem rednim,
zawodowym jak i wyszym.
Osobom po szkole zawodowej

proponujemy uczestnictwo w
kursach kwalikacyjnych. Natomiast dla uczniw z wyksztaceniem rednim oraz wyszym
posiadamy ofert dostosowan
do ich potrzeb poszerzajc wiedz i umiejtnoci, bd
pozwalajc j zdoby od podstaw. Ponadto umoliwiamy
naszym uczniom jednoczesne
ksztacenie w dwch zawodach,
elastycznie dopasowujc grak
zaj.
Indywidualne podejcie
do ucznia
Medyczna Szkoa Policealna nr 1 stawia przede wszystkim na wspprac z uczniami:
wierzymy, e tylko dziki temu
bdziemy w stanie wsplnymi

siami wypracowa jak najlepsze wyniki. Do kadego ucznia


staramy si podchodzi indywidualnie, co wyraa si midzy
innymi tym, e dopasowujemy
harmonogram zaj, a nawet
egzaminw do ich potrzeb.
Wysoce wykwalikowana
kadra nauczycielska
Jako szkoa jestemy wiadomi tego, e wysoce wykwalikowana kadra nauczycielska
to lar, od ktrego wiele zaley. Wanie dlatego dokadamy
wszelkich stara, aby inwestowa w nauczycieli i ich rozwj.
Cyklicznie uczestnicz oni w
rnych kursach podnoszcych
kwalikacje oraz poszerzajcych wiedz. Dziki temu s w

stanie przekazywa uczniom


wiedz, ktra znacznie wykracza poza program nauczania.
Stawiamy na praktyk!
Jestemy szko policealn, ktra ogromn wag przykada do zaj praktycznych,
co daje nam przewag nad
konkurencyjnymi placwkami
edukacyjnymi. Nasi uczniowie
nie musz zaatwia praktyk
zawodowych na wasn rk,
poniewa robimy to za nich!
Wsppracujemy z lokalnym
rynkiem, dziki czemu wybieramy dla nich takie miejsca,
w ktrych mog si wiele nauczy, wykorzystujc zdobyt
wiedz w praktyce.
Co wiecej, gwarantujemy

praktyki zawodowe w rnych miejscach, co oznacza,


e uczniowie mog sprawdzi
swoje umiejtnoci wielu sytuacjach i tym samym pozna
specyk pracy z rnorodnymi pacjentami.
W celu podniesienia wiedzy uczniw, organizujemy
konferencje naukowe i otwarte warsztaty, a take umoliwiamy uczestnictwo w dodatkowych kursach zawodowych,
ktre kocz si wydaniem
stosownych
zawiadcze.
Dziki temu absolwenci naszej szkoy s przygotowani do
pracy w zawodzie i posiadaj
gotowe portfolio, co czyni ich
bezkonkurencyjnymi na rynku pracy.
Wicej
szczegw
uzyska mona pod numerem telefonu 32 415 32
44, bd na naszej stronie
internetowej.

Medyczna
Szkoa Policealna
ul. Warszawska 7
47-400 Racibrz
medyk.raciborz@interia.pl
www.medykraciborz.com.pl
Artyku sponsorowany

88 Wiadomoci
Edukacja i rozwj osobisty

Zoty rodek

REGION STYL YCIA

Komunikowanie si z dziemi wymaga znajomoci


podstawowych zasad. Dziecko musi mie poczucie,
e dorosy traktuje je powanie i interesuje si nim.

Suchaj aktywnie
Kolejnym elementem dobrej komunikacji z dzieckiem
jest aktywne suchanie, czyli
pokazanie mu, e jego uczucia
s wane oraz e jest kto, kto
si nim interesuje. Pozytywne rezultaty mona osign
R E K L A M A

dziki stosowaniu si do poniszych regu.


Parafrazuj
Parafrazowanie ma miejsce wtedy, kiedy suchacz prbuje usysze i zrozumie, co
mwi i odczuwa nadawca lub
co mwi jego wypowied, potem formuuje to, co zrozumia
wasnymi sowami i przekazuje
nadawcy (dziecku) w celu uzyskania potwierdzenia. Naley
w tym celu uywa nastpujcych sformuowa:
Masz na myli, e...., O
ile dobrze rozumiem...., Z tego, co mwisz wynika, e...,
Chcesz powiedzie, e...,
Mylisz, e..., itp.
Zadawaj
dodatkowe pytania
Dziecko musi mie poczucie, e dorosy sucha, co ono
prbuje mu przekaza. Zadawanie dodatkowych pyta
przez suchacza (osob doros) sprawi, e pociecha bdzie
odczuwaa zainteresowanie z
Twojej strony. Uwaga: zasady
tej nie wolno naduywa, poniewa zbyt dua ilo zbdnych pyta rozprasza uwag i
odciga od waciwego wtku.

<< GazetaInformator.pl

Postaw na presti

Jak budowa relacj


z dzieckiem?
Zwr uwag
na mow ciaa
Poniej przedstawiamy
podstawowe elementy mowy
ciaa, ktre uatwiaj dobr
komunikacj z dzieckiem:
przyjmij przyjazn pozycj
wobec dziecka zni si do
jego poziomu (usid, kucnij, klknij lub po prostu si
schyl);
zawsze zwracaj si do dziecka twarz;
przyjmuj otwart postaw
ciaa zachcajc do kontaktu;
utrzymuj kontakt wzrokowy,
ale nie przygldaj si dziecku
w sposb cigy;
zachowuj miy wyraz twarzy;
zwracaj si do dziecka uywajc spokojnego i miego
tonu gosu;
uywaj adekwatn do rodzaju komunikacji mimik twarzy.

24 sierpnia
2016,
nrnr17
24 sierpnia
2016,
17(218)
(218)

Proba o powtrzenie lub wyjanienie, powinna mie miejsce wtedy, gdy nie jest si pewnym, czy wypowied dziecka
zostaa dobrze zrozumiana.
Uywaj
zrozumiaych sw
Pamitaj, e dziecko komunikuje si w prosty sposb
i tego oczekuje w zamian. Kiedy si do niego zwracasz, mw
krtko i konkretnie oraz formuuj proste zdania.
Powysze treci zostay opracowane na podstawie
podrcznika operacyjnego:
Zoolandia Dbamy o rozwj
Twojego dziecka.

ZOOLANDIA
ul. Targowa 5
44-300 Wodzisaw lski
tel. 32 454 70 80
e-mail: biuro@zoolandia.eu
www.zoolandia.eu
Artyku sponsorowany

GazetaInformator.pl >>

24 sierpnia 2016, nr 17 (218)

wiadomoci

Z regionu

REGION KOMUNIKACJA

Kiedy przetarg na remont dworca w Raciborzu?


rdo: Silesia Info Transport

Cigle nie ogoszono przetargu na modernizacj dworca kolejowego w Raciborzu.

Pierwsza wizualizacja
dworca PKP w Raciborzu.
katarzyna przypado

Postpowanie przetargowe na modernizacj dworca kolejowego w Raciborzu

R E K L A M A

wizytwki
ulotki >>>

32 414 90 30
533 355 277

Dzia grafiki i reklamy:


reklama@GazetaInformator.pl

miao by ogoszone do koca czerwca, jednak, jak informuje Maciej Butowicz z


PKP S.A., w tej chwili opracowywana jest jeszcze aktuali-

zacja koncepcji przebudowy


obiektu, ktra jest zwizana
z konsultacjami spoecznymi
przeprowadzonymi w maju
na wniosek prezydenta mia-

sta. Jednoczenie PKP opracowuje dokument okrelajcy


zasady oraz priorytety realizacji zada inwestycyjnych w
latach 2016-2023, w zwizku

z czym weryfikowane s rwnie harmonogramy rozpocztych wczeniej zada inwestycyjnych. Prowadzone s


rwnie rozmowy z zarzdc

infrastruktury, spk PKP


Polskie Linie Kolejowe, w celu uzgodnienia zakresu wsppracy przy modernizacji stacji
kolejowej.

10 Z regionu

zdrowie

24 sierpnia 2016, nr 17 (218)

REGION ZDROWIE

<< GazetaInformator.pl

REGION ZDROWIE

Zadyszka? Skoki cinienia? Napa- Ostrzegaj przed gron


dowe koatania serca? potrzeba chorob wi
pomocy specjalisty
Wzrasta zagroenie wystpienia w Polsce afrykaskiego

Najbardziej zagroeni rozwojem choroby wiecowej s


mczyni w wieku 40-55 lat.
Wystpowanie choroby wyranie ronie z wiekiem w grupie
osb starszych zapadalno na
t chorob jest dla obu pci podobna. Nie jest to jednak choroba jedynie osb w podeszym
wieku. W krajach rozwinitych
choroba wiecowa dotyka ludzi
coraz modszych. W wikszoci
przypadkw przebiega bezobjawowo a jej pierwsze widoczne
dla nas objawy mog by fatalne doprowadzaj do zawau
minia sercowego lub, w najgorszym przypadku, do zgonu.
W wikszoci przypadkw
choroba wiecowa ma podoe
miadycowe. W prawidowych

warunkach istnieje rwnowaga midzy dopywem krwi do


serca, a jego potrzebami, ktre
znacznie rosn podczas wysiku
fizycznego. Wskutek rnych
zaburze dochodzi do niewystarczajcego dostarczania tlenu i zwizkw energetycznych
w stosunku do aktualnego zapotrzebowania minia sercowego.U ludzi z miadyc w
cianie naczy wiecowych,
podobnie jak w cianach innych
ttnic, tworz si blaszki miadycowe, ktrych obecno
powoli prowadzi do zwenia
wiata naczy i upoledzenia
dopywu krwi do serca.
Kiedy warto zgosi si do
specjalisty? Jeeli obserwujesz
u siebie: ble wysikowe w klatce piersiowej, duszno w czasie normalnej aktywnoci yciowej, napadowe koatanie serca,
istotne pogorszenie wydolnoci fizycznej, niekontrolowane

zwyki cinienia ttniczego czy


zasabnicia. Specjalici poradni kardiologicznej NZOZ Kardio-Plus zapraszaj do w peni
wyposaonych pracowni, gdzie
wykonywane s wszystkie niezbdne badania. Jak zapewnia
kierownik poradni, kardiolog
dr n. med. Witold Streb Poradnia dysponuje dwoma aparatami UKG, a nasza pracownia, jako jedyna w subregionie,
posiada certyfikat Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.
PORADNIA
KARDIOLOGICZNA
KARDIO-PLUS
ul. Rybnicka 64, 44-310 Radlin
Tel. 505 388 736, 32 733 00 81
www.kardioplus.pl
Artyku sponsorowany

pomoru wi. Lokalizowane s kolejne ogniska tej choroby.


W zwizku z wzrastajcym
zagroeniem wystpienia w
Polsce afrykaskiego pomoru
wi, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Raciborzu przekazuje
hodowcom informacje, co czyni w przypadku stwierdzenia
choroby.
Kraj, w ktrym wystpi
ASF naraony jest na bardzo
due straty ekonomiczne w
przemyle misnym oraz hodowli, powodowane wstrzymaniem obrotu i eksportu
wi, misa wieprzowego oraz
produktw pozyskiwanych od
wi, a take padniciami wi
i kosztami likwidacji ognisk
choroby. ASF dotyczy wi zarwno w duych, jak i maych
gospodarstwach.
Niedawno w Polsce w woj.
podlaskim po raz kolejny zlokalizowano ogniska tej choroby. W zwizku z przesuwaniem
si granic tego obszaru w kierunku poudniowym, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Raciborzu przypomina, e kady
niepokojcy przypadek zachorowa lub zwikszonych upadkw w stadach trzody chlewnej
naley zgasza do Powiatowego Lekarza Weterynarii.
Kontakt: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Raciborzu, ul. Katarzyny 6, 47-400

REGION ZDROWIE

Fot. PIXABAY

ALZHEIMER. BEZPATNE WARSZTATY I SZKOLENIA

Fundacja KTOTO organizuje cykl bezpatnych


szkole wraz z warsztatami dla opiekunw, rodzin, kadry i wolontariuszy z rehabilitacji osb
niepenosprawnych z powodu choroby Alzheimera.

Fundacja KTOTO-Zrozumie Alzheimera jest mod organizacj pozarzdow,


ktra powstaa po osobistych
dowiadczeniach w opiece nad
chorob Alzheimera. Nasz
misj jest wsparcie opiekunw w opiece nad chorymi
oraz propagowanie wiedzy

na temat choroby, diagnostyki, sposobw leczenia, opieki


nad chorym na Alzheimera i
demencj podkrela prezes
fundacji Jerzy Duda. Autorski projekt fundacji "I Opolska Akademia opiekunw,
rodzin, kadry i wolontariuszy
osb chorych na Alzheimera,
demencj pt. "Alzheimer i Ja
- razem zrozumiemy" jest to
cykl bezpatnych szkole wraz
z warsztatami, ktre obejm
problematyk zwizan z chorob Alzheimera, wyzwaniami stojcymi przed rodzin
zarwno w sprawach opieki
jak i rehabilitacji. - Istotnym
tematem jest "Opiekun i jego trudna rola" i odpowied
na pytanie jak opiekun moe
zadba o siebie, by nie dopuci do wypalenia psychicznego w trudnej pracy zwizanej z
opiek - zaznacza szef organi-

zacji. Podczas warsztatw bd wiczenia z zakresu m.in.


arteterapii, sensoryczne wiczenia usprawniajce, trening
racjonalnej terapii zachowa.
Projekt finansowany jest
przez Samorzd Wojewdztwa Opolskiego ze rodkw
PFRON i objtych jest nim 8
miast wojewdztwa opolskiego. Jednym z nich jest Kdzierzyn-Kole. Cykl warsztatw i
szkole ruszy we wrzeniu.
Szkolenie z warsztatami trwa
7 godzin. W szkoleniach mog uczestniczy opiekunowie,
rodziny, kadra, wolontariusze
opiekujcy si osobami chorymi na Alzheimera, demencj.
Osoby chcce uczestniczy w
projekcie proszone s o kontakt: fundacja.ktoto@onet.eu,
tel. 792 47 27 36.
j

WODZISAW LSKI ZDROWIE

Miasto dopaca do szczepie


Dzieci zameldowane w Wodzisawiu l., ktre urodziy si
w 2014 roku, mog skorzysta z wsparcia wodzisawskiego magistratu.
Rodzice dzieci zameldowanych w Wodzisawiu l. i urodzonych w 2014 roku, ktrzy
zdecyduj si na zaszczepienie
dziecka przeciwko meningokokom, ponios 50 proc. kosztw.

Rodziny posiadajce kart Rodzina 3+ mog liczy na cakowite pokrycie kosztw przez
miasto.
Program realizuje NZOZ
"Na eromskiego" w Wodzi-

sawiu lskim (ul. eromskiego 18A, budynek poradni mieci si za aptek caodobow
Vivax). Liczba szczepionek jest
ograniczona. Decyduje kolejno zgosze. Meningokoki

wywouj seps oraz zapalenie


opon mzgowo-rdzeniowych.
Szczepienie poprzedzone jest
konsultacj z lekarzem pediatr.
j

Fot. PIXABAY

Choroby niedokrwienne serca, ze swoimi nastpstwami zawaem serca i niewydolnoci serca, s powodem najczstszej
mierci Polakw. To zdecydowanie pierwszy zabjca powodujcy porwnywaln liczb zgonw, co wszystkie nowotwory
zoliwe razem wzite.

Kraj, w ktrym wystpi ASF, naraony jest na bardzo due


straty ekonomiczne w przemyle misnym oraz hodowli.
Racibrz, tel./fax. 32/4154903,
32/4154613, numer wew. dla
fax 17, pon.-pt. 7:30-15:30
Tel. alarmowy na wypadek
wystpienia chorb zakanych:
514 282 134 (ca dob):
Za winie zabite, poddane
ubojowi oraz pade w wyniku
R E K L A M A

zastosowanych zabiegw nakazanych przez IW przy zwalczaniu afrykaskiego pomoru


wi przysuguje odszkodowanie ze rodkw budetu pastwa.
ps

GazetaInformator.pl >>

24 sierpnia 2016, nr 17 (218)

motoryzacja

Z regionu 11

R E K L A M A

Zobacz sal szkoleniow

12 Z regionu

ogoszenia.GazetaInformator.pl

dodaj bezpatne ogoszenie w internecie

CENNIK OGOSZE:
drobne:

tekstowe 6 z w ramce 10 z
moduowe: tekstowe 20 z graczne 35 z

na kolorowym tle 14 z

ul. Klasztorna 12 (rg Klasztornej i Ogrodowej) Racibrz


tel. 533 399 344, 32 414 90 30, ogloszenia@gazetainformator.pl

ceny brutto (z VAT)

TAXI na lotniska i w kade


inne miejsce. Tanio, bezpiecznie, dyskretnie. Kdzierzyn-Kole i ok. Tel. 511
929 121.

FINANSE

ALUZJE/ROLETY. Najtasze aluzje/rolety. Tel. 604 729


874, 502 890 351. Racibrz, ul.
Opawska 21/2 (rg Opawskiej i
Ogrodowej).

ZDROWIE
NIERUCHOMOCI
SPRZEDAM
Pawilon handlowy, Racibrz,
ul. Ocicka 5a. Konstrukcja metalowa, instalacja elektryczna i
WOD-KAN. Powierzchnia 50m2
+ moliwo dobudowy garau,
cena 50 tys. z do negocjacji z
wyposaeniem lub bez. Tel. 503
138 972.
Wynajm lokal 4500 m na
magazyny, hurtownie, sklepy.
Atrakcyjna cena i lokalizacja,
parking rampa. Budynek znaj-

GABINET
BIOENERGOTERAPII

Do wynajcia warsztat samochodowy z zapleczem biurowo-socjalnym i placem postojowym. Racibrz, tel. 698 300 561
Do wynajcia hala 200 m2 na
magazyn, warsztat, gara lub
dowoln dziaalno.
Racibrz, tel. 698 300 561

duje si w Raciborzu przy ul.


Reymonta 14 (byy sklep meblowy ABRA). Tel. 509 241 296.

PRACA
Zatrudni do pracy na 1/2 etatu fryzjerk z dowiadczeniem (damsko-mska). Salon Fryzjerski COLETTE
ul. Duga 3, Racibrz. Kontakt osobisty w salonie lub tel. 668 324 058.

PRACA:
HANDLOWIEC
SPRZTU
KOMPUTEROWEGO
Jeli posiadasz:
dobre rozeznanie
w technologiach IT
dobr znajomo internetu
znajomo zagadnie
sieciowych
dowiadczenie
w obsudze klienta
Wyslij CV na adres e-mail:

biuro@softib.pl

AKUPUNKTURA
Zabiegi akupunkturowe s skuteczne w wielu przypadkach
chorobowych m.in.: zapaleniach
nerek, kamicach ukadu moczowego; zapaleniach trzustki;
migrenach, blach gowy.

schorzenia krgosupa
i narzdw ruchu
stany blowe
choroby wewntrzne
47-400 Racibrz
ul Mickiewicza 18
Rejestracja telefoniczna

Rejestracja 781 289 867


Racibrz, ul. Ocicka 51a
Rudnik, ul. Soneczna 38a

32 755 21 31

PRAKTYKA
STOMATOLOGICZNA
lek. stom. Grayna
Serwinowska-Awsiuk
W ramach NFZ:
pon.,r., czw.: 14.00-18.00
wt.: 9.00-13.00, pitek na telefon
Racibrz, ul. orska 45/2
Tel. 32 417 76 40, 32 415 17 06
BEZ KOLEJEK!

PORADNIA
ORTOPEDYCZNA
przy Centrum Zdrowia

WWW.HAMARO.PL
hamaro@onet.pl

32 415 19 91, 691 960 146

amortyzatory, oyska
ukady: hamulcowe,
kierownicze, napdowe
Racibrz
ul. Klasztorna 9
Tel. 32 419 06 27

MECHANIKA
POJAZDOWA

SERWIS
SAMOCHODOWY

szybko tanio solidnie

naprawy gwne i biece


diagnostyka komputerowa

Usugi w zakresie
mechaniki pojazdowej
47-400 Racibrz
ul. Mariaska
Tel. 32 415 18 86
SERWIS
SAMOCHODOWY

Kamil Majcher

naprawy gwne i biece


diagnostyka komputerowa

tel. 513 369 298


Ndza, ul. Sobieskiego 16
Czynne: pn.-pt .8:00-17:00
sob. 8:00-14:00

Kamil Majcher

tel. 513 369 298


Ndza, ul. Sobieskiego 16
Czynne: pn.-pt .8:00-17:00
sob. 8:00-14:00

Skad znajduje si
z tyu budynku.

EKSPRESOWE
POYCZKI
POD ZASTAW
Najnisze
oprocentowanie

KOMIS LOMBARD
Poyczki pod zastaw
Odsetki od 5 z

(dla emerytw i rencistw

10% zniki)

Racibrz,
ul. Staszica 8

(wejcie od podwrza)

Rejestracja telefoniczna:

(rg Opawskiej i Ogrodowej)

ODZIE ROBOCZA

PRACOWNIA
PROTETYCZNA

Przychodnia Weterynaryjna

Izabela Kuczmierczyk

USUGI
REMONTOWO-BUDOWLANE

Monika Fita & Barbara


Koodziej-Sordyl
Racibrz, ul. Mysowicka 16/9
Tel. 693 155 008, 795 729 389

centrovet

Racibrz, ul. Opawska 27a/1


Tel. 513 129 915
czynne: pn.-pt. 9-13
Protezy akrylowe,
nylonowe, acronowe,
NAPRAWY PROTEZ

781 289 867

Przyjmujemy:
pon.- pt. 9-20, sob. 9-14

www.centrovet.pl

Tartak oferuje wiby dachowe, deski, aty, podbitke, transport hds gratis
oraz kompleksowe wykonawstwo dachw. Wodzisaw. Tel. 694 620 098.

MERCEDES-AUDI
BMW-VOLVO

Tel. 32 415 18 80
Mariaska 1, Racibrz

Tel. 512 271 815


32 430 10 45.

Racibrz
ul. Opawska 21/2

Sprzedam MAZDA 323F, rocznik 1995, stan dobry, przebieg ok.


200.000. Tylko 2 tys. z. Tel. 503 138 972.

Holowanie gratis
ul. Rudzka 66
47-400 Racibrz

Rzuchw, ul. Rybnicka 61

604 729 874, 502 890 351

RNE

AUTO-GARA

Firma STACH-DREW
oferuje drewno kominkowe,
drewno opaowe
w dobrej cenie.

WARSZTAT
LUSARSKO-MECHANICZNY
Adam Majnusz

ul. Ocicka 51a w Raciborzu.


Godziny przyj:
pon. 16:00-18:00

MOTORYZACJA

ZOMOWANIE
WSZELKICH POJAZDW

Warsztat: naprawa ROWERW


MOTOROWERW,
WZKW TOWAROWYCH
z wieloletni tradycj od 1946 r.

Zygmunt Banik
kompleksowe
wykoczenia wntrz
Tel. 694 403 205

Komis od A-Z
(Kup, Sprzedaj)
Dla Ciebie mie,
Dla Kogo Skarb
Masz zbdne rzeczy
Nie wyrzucaj, Przynie
sprawisz Komu rado.
Zapraszamy
od pn.-pt.: 9:00-16:00
47-400 Racibrz
ul. Ogrodowa 10
(naprzeciw byego Jaworu)

Tel. 660 287 150


797 638 860

Tel. 32 419 01 95
502 633 072

ARTYKUY BHP, P.PO.,


SPAWALNICZE, CHEMIA
GOSPODARCZA,WE.
Racibrz, ul. E ichendorffa 12
tel./fax 32 440 30 36
kom. 512 936 444
www.deln-raciborz.pl

PRANIE DYWANW
TAPICERKI
SAMOCHODOWEJ,
MEBLOWEJ,
POLEROWANIE MASZYNOWE,
PASTOWANIE,
CZYSZCZENIE
CIAN I ELEWACJI
Tel. 32 763 40 43
Kom. 504 412 875
Racibrz, ul. Ogrodowa 46

www.green-clean.pl

GazetaInformator.pl >>

Reklama 5

24 sierpnia 2016, nr 17 (218)

R E K L A M A

reklama | poligrafia >>>

Dzia grafiki i reklamy: reklama@GazetaInformator.pl


32 414 90 30, 533 355 277

6 Ekologia

24 sierpnia 2016, nr 17 (218)

<< GazetaInformator.pl

EK LOGIA
GODW ekologia

Godw gmina z zielonym certyfikatem


katarzyna czy

Wedug raportu wiatowej Organizacji Zdrowia


(WHO) Godw zajmuje 8.
miejsce wrd miejscowoci z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem w Unii
Europejskiej.
Tymczasem
Polska Izba Ekologii i Platforma Producentw Urzdze Grzewczych na Paliwa Stae wyrniy gmin
zielonym certyfikatem za
wspieranie nowoczesnych i
ekologicznych rozwiza w
zakresie ogrzewania. Jak to
moliwe? Wjt gminy, Mariusz Adamczyk, zwraca uwag, e jedn z przyczyn tak
wysokiej pozycji w rankingu
WHO moe by... lokalizacja
punktu pomiarowego: Nasze miejscowoci s bardzo
zanieczyszczone i naley nad
tym ubolewa. Jest nam naprawd przykro, e zajmujemy sme miejsce w UE. Ale
trzeba pamita, e taki wynik moe by te rezultatem
tego, e punkt pomiarowy jest
zlokalizowany wanie na terenie naszej gminy. Nie zmienia to jednak faktu, e wci
musimy pracowa nad popraw jakoci naszego powietrza.
Wrd gwnych filarw
walki o czystsze rodowisko
wjt wymienia modernizacj budynkw mieszkalnych
oraz cig edukacj. Gmina
od wielu lat korzysta z do-

stpnych rodkw unijnych


oraz wsparcia Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Dziki
dotacjom i poyczkom z
WFOiGW
wymienilimy
ju okoo 300 rde emisji, przeprowadzilimy te
szereg modernizacji budynkw publicznych wyjania
wjt. W latach 2007-2015 na
dziaania zwizane z ograniczeniem niskiej emisji w latach wydano 3 779 714,03 z
z czego 2 009 122,96 z stanowio wsparcie WFOiGW
w Katowicach. W ostatnich
latach udao si zmodernizowa m.in. kilka szk podstawowych na terenie gminy, budynek stray poarnej
czy orodek kultury. Obecnie
trwaj prace nad projektami
kolejnych remontw. Oprcz
wymiany rde energii obejmuj one rwnie wymian
okien, docieplenie stropodachw i elewacji zewntrznej.
Najwaniejszym
problemem pozostaje jednak
kwestia ogrzewania domw
jednorodzinnych. Z jednej
strony mieszkacy gminy systematycznie wymieniaj okna
czy instaluj panele fotowoltaiczne, ale z drugiej wci
trudno przekona wiele osb,
e to, czym i w jaki sposb
pali si w piecach, ma negatywny wpyw na nasze zdrowie. Czsto mwi si, ze

truje nas czeska elektrownia,


ale niestety prawda jest taka,
e trujemy siebie sami opowiada Mariusz Adamczyk.
Gros osb uwaa, ze jak kupi mu lub flot za 200 z to
zaoszczdzi. Ale po pierwsze
dziki nowym piecom zuywa
si mniej opau, a po drugie
to wanie rodzaj tego opau
wpywa na stan powietrza.
Inn wan kwesti jest
te palenie mieci. Teraz
kady paci za wywz odpadw, niezalenie od tego ile
ich jest. A mimo to s ludzie,
ktrzy wol spali w piecu
swoje mieci ni wyrzuci je
do kuba. Trudno przekona
ich, e w ten sposb szkodz
samym sobie, swoim dzieciom i ssiadom rozkada
rce Adamczyk. Jego zdaniem, trzeba wic wci edukowa mieszkacw oprcz
ulotek informacyjnych, gmina zachca do udziau w spotkaniach np. na temat spalania od gry bardziej
wydajnego i przyjaznego do
rodowiska. Optymizmem
napawa jednak fakt, e pilotaowy program likwidacji niskiej emisji prowadzony przez
WFOiGW cieszy si zainteresowaniem mieszkacw
gminy i moe by kolejnym
elementem sucym poprawie jakoci powietrza.
Kompleksowy plan dziaa na rzecz czystego powietrza przedstawiono w gmin-

Fot. Katarzyna Czy

Certyfikat Ekologiczna gmina. Ogrzewamy z gow trafi wanie do Godowa za wspieranie nowoczesnych
i ekologicznych rozwiza w zakresie ogrzewania na terenie gminy.

Powszechna opinia, e to przede wszystkim Czesi zatruwaj gmin Godw, nie jest
zdaniem wjta, w peni uprawniona. Niestety, przede wszystkim trujemy siebie sami,
palc mieci w gospodarstwach domowych mwi Mariusz Adamczyk.
nym Programie Ograniczania
Niskiej Emisji. W dokumencie wymienia si nastpujce sposoby realizacji zaoe
programu:
uwiadomienie mieszkacom Gminy zagroe rodowiskowych wynikajcych
z prowadzenia nieracjonal-

nej gospodarki energetycznej w budynkach,


wskazanie kierunkw dziaa prowadzcych do optymalizacji zuycia energii na
cele grzewcze, w tym wykorzystania odnawialnych rde energii,
wskazanie korzyci eko-

nomicznych na etapie eksploatacji wysokosprawnych


urzdze,
wytworzenie mechanizmu
zacht finansowych dla
przyspieszenia procesu modernizacyjnego (pod wzgldem energetycznym) w budynkach.

region FUNDUSZE UNIJNE

Fundusz przeszkoli zainteresowanych POIi


WFOiGW w Katowicach
zamierza bezpatnie przeszkoli podmioty zainteresowane udziaem w unijnym
Programie Operacyjnym Infrastruktura i rodowisko.
Szkolenia na temat dziaania Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie
konurbacji lsko-dbrowskiej, realizowanego w ramach I osi priorytetowej
(Zmniejszenie emisyjnoci
gospodarki), odbd si 25
sierpnia (temat: poddziaanie 1.7.3 - Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej
Kogeneracji ciepa i energii elektrycznej w konurbacji lsko- dbrowskiej) i 8

wrzenia (omwienie poddziaa 1.7.2 - Efektywna dystrybucja ciepa i chodu w konurbacji lsko- dbrowskiej,
1.7.3 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej Kogeneracji ciepa i energii elektrycznej w konurbacji
lsko- dbrowskiej) w Centrum Biurowo-Szkoleniowym
w Katowicach.
Zakres szkolenia obejmuje m.in. zakres wsparcia, ktre mona uzyska w ramach
Programu, zasady aplikowania o unijne rodki finansowe, obowizki beneficjentw
czy praktyczne wskazwki
dotyczce wypenienia wniosku.

Podstawowym celem PO
Infrastruktura i rodowisko
2014-2020 jest wspieranie
gospodarki, ktra efektywnie korzysta z zasobw i jest
przyjazna dla rodowiska
oraz sprzyja spjnoci terytorialnej i spoecznej. Do dziesiciu osi priorytetowych naley m.in. rozwj transportu
kolejowego w Polsce, wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia i
wspomniane ju zmniejszenie emisyjnoci gospodarki.
O wsparcie mog ubiega
si (w zalenoci od obszaru
prowadzonej dziaalnoci)
jednostki samorzdu terytorialnego, mae, rednie i due

Treci zawarte w publikacji nie stanowi oficjalnego stanowiska organw


Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

przedsibiorstwa, organizacje spoeczne, instytucje kultury, nauki, edukacji i ochrony zdrowia, suby publiczne
oraz administracja publiczna,
zwizki wyznaniowe i przedsibiorstwa, ktre realizuj
cele publiczne.
Informacje na temat Funduszy Europejskich przyznanych Polsce przez Uni Europejsk oraz roli WFOiGW w
Katowicach w realizacji POIi w naszym wojewdztwie
s udzielane telefonicznie,
osobicie w siedzibie Funduszu lub za porednictwem
poczty elektronicznej.
kc

Fot. WFOiGW w Katowicach

25 sierpnia i 8 wrzenia w katowickim Centrum Biurowo-Szkoleniowym odbd si spotkania


dla potencjalnych beneficjentw Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko.

WFOiGW w Katowicach po raz kolejny peni funkcj


instytucji wdraajcej dla dziaa w ramach POIi. W
poprzedniej perspektywie finansowej (lata 2007-2013)
koordynowa dziaania w ramach 2 osi priorytetowych:
1. Gospodarka wodno-ciekowa i 2. Gospodarka
odpadami i ochrona powierzchni ziemi (dla projektw o
wartoci poniej 25 mln euro).

GazetaInformator.pl >>

Zapowiedzi 7

24 sierpnia 2016, nr 17 (218)

Patronat medialny:

RACIBRZ STADION OSIR - 27-28 SIERPNIA

II MIDZYNARODOWE ZAWODY MONDIORINGU


27 oraz 28 sierpnia na
stadionie OSiR w Raciborzu odbdzie si druga edycja Midzynarodowych Zawodw Mondioringu. Dla
wszystkich przybyych przygotowano szereg atrakcji
zwizanych bezporednio z
szeroko rozumian kynologi. W programie znalazy
si m.in. bezpatne konsul-

tacje weterynaryjne, pokazy


i konsultacje groomerskie czy
porady behawioralne i ywieniowe dla wacicieli psw.
Na terenie stadionu bdzie
rwnie punkt informacyjny
OTOZ Animals, gdzie bdzie
mona uzyska informacje
zwizane z adopcj i pomoc
zwierztom z raciborskiego
schroniska. W sobot orga-

racibrz SP4 - 27-28 SIERPNIA

II RAFAKO PMARATON RACIBRZ


28 sierpnia o godz. 10:00
z ulicy Wojska Polskiego wystartuj uczestnicy II Rafako
Pmaraton Racibrz. Dugo biegu wynosi 21 097,5
m, a trasa, posiadajca atest
PZLA, biegnie ulicami miasta.
Dla najlepszych biegaczy przewidziano nagrody. Dodatkowo kady z zawodnikw, ktry
ukoczy bieg w regulaminowym czasie, otrzyma pamitkowy medal. Ponadto bd
przyznawane nagrody w klasyfikacji najszybsza raciborzanka i najszybszy raciborzanin
w ramach Mistrzostw Raciborza w Pmaratonie. Kady,
kto ukoczy bieg, bdzie mg
wzi udzia w quizie, w ktrym nagrodami bd m.in.
55-calowy telewizor, zegarek sportowy i rower. Osobne
nagrody otrzymaj rwnie
przedstawiciele brany energetycznej, poniewa rwnolegle

odbywa si bd Mistrzostwa
Polski Energetykw w Pmaratonie oraz Zawody o Puchar
Prezes Rafako S.A. Przed gwnym biegiem odbdzie si Mini
Rafako Pmaraton Racibrz
liczcy 2109 m, z ktrego dochd przeznaczony bdzie na
leczenie i rehabilitacje dwjki
modych raciborzan - Wiktorii
i Jurka.
Oprcz samego biegu odbd si liczne atrakcje dla kibicw. Na terenie Szkoy Podstawowej nr 4 znajdzie si
miasteczko biegowe, w ktrym
w niedziel od godz. 10:00 do
13:00 bd odbyway si animacje z Lilu Pay, gry, zabawy,
konkursy, warsztaty taneczne
i plastyczne dla najmodszych.
Dodatkowo dr Clown poprowadzi mini gr terenow, a dla
lubicych aktywno odbdzie
si dance aerobic. Na scenie
wystpowa bd modzi ar-

tyci Raciborskiego Centrum


Kultury. O godz. 13:00 zaprezentuje si zesp taneczny
Skaza. Na godz. 13:30 zaplanowano wrczenie nagrd najlepszym pmaratoczykom. Godzin pniej pojawi si znany
z programu telewizyjnego Mali Giganci raciborzanin Jonatan Koczy wraz z koleank Kasi z Katowic. Po ich wystpie
dla publicznoci zagra jeszcze
Trio Appassionato, Perspektywa i Because Reasons.
W sobot 27 sierpnia w ramach pmaratonu Akademia
Fitness zorganizuje wydarzenie
pod nazw Fitness dla Zdrowia. Miejscem trzygodzinnych zaj fitness na wieym
powietrzu bdzie ogrdek biegacza na terenie SP4. Program
rozpocznie si o godzinie 17:00
treningiem prozdrowotnym.
Bdzie to zestaw wicze z zakresu zaj Aktywni 50+, Zdro-

Patronat medialny:

wy Krgosup i Pilates. Zajcia


te charakteryzuj si niskim
stopniem trudnoci i ma intensywnoci, a na celu maj
zwikszenie sprawnoci aparatu ruchowego i rwnowagi, przypieszenie przemiany
materii, poprawienie kondycji
oraz uelastycznienie mini i
zmniejszenie ich napicia. O
godz. 18:00 organizatorzy zapraszaj na Trening Metaboliczny. S to zajcia o wysokim
stopniu intensywnoci, na ktrych wykorzystuje si ciar
wasnego ciaa. Celem Treningu Metabolicznego jest poprawa kondycji, podkrcenie
metabolizmu i przypieszenie
spalania tkanki tuszczowej.
Natomiast o 19:00 rozpoczn si tace w rytmach Latino
Dance. W ramach akcji bdzie
mona porozmawia rwnie z
trenerami personalnymi, fizjoterapeutami i dietetykiem.

Repertuar imprez
KULTURA ROZRYWKA
27 SIERPNIA - RUINY ZAMKU - UBOWICE
27 sierpnia o godz. 18:00 Grnolskie Centrum Kultury i Spotka w ubowicach zaprasza na spektakl teatralny noweli
Josepha von Eichendorffa pt. Zamek Drande, ktry
odbdzie si w plenerze parku i ruin paacu Eichendorffw.
Wstp wolny.
27-28 SIERPNIA - STADION - KUNIA RACIBORSKA
W ostatni weekend wakacji Miejski Orodek Kultury Sportu i
Rekreacji w Kuni Raciborskiej zaprasza na imprez z okazji
poegnania lata. W sobot wystpi artyci MOKSiR i Andrea Lattari, a gwiazd wieczoru bdzie zesp Freaky Boys. W
niedziel o godz. 14:00 odbdzie si XVIII Rajd Rowerowy. Od
16:00 bdzie mona posucha artystw MOKSiR oraz zespow
17 Rano i Biegnij Grubasie, Biegnij. Gwiazdami wieczoru bd
Liber, Ola Nizio i Mateusz Ziko. Wstp 5 zotych.

3 WRZENIA - PRZYSTA KAJAKOWA - RACIBRZ


3 wrzenia o godz. 20:00 na przystani kajakowej nad Odr Pedro y Mari, czyli Maria Kudeka-Gonet (piew, flet poprzeczny,
shaker) i jej brat Piotr Kudeka (gitara) zagraj koncert pod
nazw Bossa nova noc. Duet specjalizuje si w muzyce
brazylijskiej: bossa-nova, samba, muzyce penej soca i radoci. Wstp wolny.
3 WRZENIA - RUINY ZAMKU - TWORKW
Modzieowa Rada Gminy Krzyanowice zaprasza na zakoczenie wakacji z gmin Krzyanowice, ktre odbdzie si
3 wrzenia przy ruinach zamku w Tworkowie. Pocztek o godz.
17:00. Gwiazd wieczoru bdzie zesp Tabu, ktry zagra koncert
o godz. 21:30.

3-4 WRZENIA - ZAMEK PIASTOWSKI - RACIBRZ


3 i 4 wrzenia na dziedzicu Zamku Piastowskim w Raciborzu odbdzie si festiwal kulinarny - zlot food truckw.
Biorce udzia w zlocie mobilne bary bd si charakteryzoway
rnorodnoci menu. Cao bdzie podzielona na trzy strefy:
strefa food truck od 15 do 20 samochodw, strefa dj i strefa chillout (z kcikiem i atrakcjami dla najmodszych).

4 WRZENIA - BOISKO LKS - RUDA KOZIELSKA


4 wrzenia w Rudzie Kozielskiej odbd si doynki gminne
gminy Kunia Raciborska. O 11:00 na placu OSP odbdzie si
msza wita. Po czci oficjalnej i przemarszu na tereny rekreacyjne LKS Ruda Kozielska rozpocznie si cz artystyczna, podczas ktrej wystpi: orkiestra KWK Rydutowy, zesp taneczny
Sukces, Smerfy z przedszkola w Rudach, Leszek Filec i wokalistki
z Kuni Kultury. Zostanie wybrana rwnie najpikniejsza korona
doynkowa. Wieczorem bdzie mona bawi si przy muzyce
zespou Fuego.

3 WRZENIA - ZAMEK PIASTOWSKI - RACIBRZ


3 wrzenia odbdzie si V edycja Narodowego Czytania, w
ktr wczy si rwnie Zamek Piastowski. Od 17:00 do 18:00
na zamkowym dziedzicu fragmenty powieci Quo vadis
Henryka Sienkiewicza bd czytali artyci Teatru Amatorskiego
Na Zamku.

7 WRZENIA - GALERIA OBOK - RACIBRZ


7 wrzenia w raciborskiej Galerii Obok odbdzie si wernisa
wystawy Bartomieja Mielnika pt. Plomby pamici.
Na fotograficznych komplikacjach artysty na nowo odywa to
czego w Raciborzu ju nie ma. Wydarzenie rozpocznie si o godzinie 18:00.

R E K L A M A

SALA SZKOLENIOWA do wynajcia!


Racibrz centrum
(dogodny dojazd, parking, media)
Idealna na: kursy, szkolenia, korepetycje,
spotkania handlowe
biuro@raciborskiemedia.pl
Tel. 533 362 362

Zobacz zapowiedzi

nizatorzy zapraszaj w godzinach 9:00-18:00, a w niedziel od 10:00 do 14:00. Wstp


bezpatny.
Mondioring to bardzo widowiskowy sport. Same zawody nie s jedynie zwyczajnym
pokazem posuszestwa psa,
a wydarzeniem posiadajcym zaplanowany scenariusz
z przygotowanym np. miejscem imitujcym wizienie
R E K L A M A

czy statkiem kosmicznym stojcymi na rodku ringu tworzcymi elementy przeszkd.


Raciborskie zawody odbd
si w scenerii nawizujcej
do tematyki Kosmos. Sdzi
bdzie dowiadczony sdzia
midzynarodowy z Francji.
Pozoranci biorcy udzia w
zawodach w Raciborzu przyjad z Francji, Austrii, Czech,
Sowacji i Polski.

8 Kultura

24 sierpnia 2016, nr 17 (218)


R E K L A M A

racibrz rekreacja

wizytwki 32 414 90 30
ulotki >>> 533 355 277

Raciborska plaa ju gotowa

<< GazetaInformator.pl

Dzia grafiki i reklamy:


reklama@GazetaInformator.pl

Mionicy piasku, wody i ruchu na wieym powietrzu maj


powody do radoci - plaa miejska zostaa otwarta.
justyna koniszewska

stali z flybag-u, a mionicy


kajakw wzili udzia w inauguracyjnym spywie. Przy
niektrych punktach programu nie dopisaa pogoda,
jednak to nie przeszkodzio
raciborzanom w witowaniu.
Fot. Anna apka

14 sierpnia plaa miejska


zostaa oficjalnie oddana do
uytku mieszkacom. Jest
to pierwsza cz inwestycji
pod nazw Bulwary Nadodrzaskie. Podczas impre-

zy otwierajcej nie zabrako


atrakcji. Raciborzanie nie
tylko mogli przyglda si
pokazowym workout-u, ale
rwnie sprbowa swoich
si na urzdzeniach sucych tego typu wiczeniom.
Oprcz tego odwani korzy-

ART. BHP
P. PO
SPAWALNICZE
CHEM. GOSPODARCZA
WE
www.delfin-raciborz.pl

Raciborska plaa, cho z opnieniem, zostaa w kocu otwarta.


Korzystanie z niej bdzie moliwe do pnej jesieni, a w kolejnych latach
zostanie rozbudowana. Jej budowa kosztowaa 650 tys. z.

Godziny otwarcia:
pn.-pt. 8:00-16:00
sob. 9:00-13:00

47-400 Racibrz
ul. Eichendorffa 12
Tel./fax (32) 415 29 34
(32) 430 30 36
Kom. 512 936 444