You are on page 1of 1

SIY ZBROJNE IMPERIUM

GWARDIA ELEKTORSKA
Gwardia Elektorska skada si z gronych wojownikw,
uywajcych w walce potnych, dwurcznych ostrzy. Od
owej broni, ktr mona rozpata na p odzianego
w zbroj Rycerza, Gwardzici wzili swj przydomek
Wielkie Miecze. Ruszaj w bj odziani we wspaniae,
poyskujce zbroje pytowe wykute przez Krasnoludy,
a w ich szeregi wstpi mog jedynie najdzielniejsi
i najbardziej lojalni onierze ci, ktrzy dowiedli swych
walorw w najkrwawszych i najciszych bitwach, a swymi
bohaterskimi wyczynami zyskali uznanie w oczach swych
dowdcw. Cho wyczyny to wielce niebezpieczne,
nie brakuje chtnych, gotowych zaryzykowa wasne
ycie, by dostpi takiego zaszczytu. Przytoczmy choby
przykad Albrechta Hoefnera, ktry podczas Bitwy na
Krwawym Wzgrzu, jako ostatni ocalay z regimentu
Czarnych Hemw von Menshera, broni sztandaru
swego oddziau przez cay dzie, odpierajc kolejne ataki
dnych krwi barbarzycw i zmutowanych bestii. Oto
czyn godny Wielkiego Miecza. Przyjcie do ich szeregw
jest marzeniem niemale kadego onierza w Imperium,
marzeniem, ktre staje si udziaem niewielu tych, ktrym
starcza na to odwagi bd umiejtnoci.

Gwardzista
Czempion Hrabiego (D)

R WW ZS S WT
4 4 3 3 3 1
4 4 3 3 3 1

I
3
3

A ZP
1 8
2 8

Rynsztunek
Pena zbroja pytowa: Gwardia Elektorska walczy we
wspaniaych pytowych zbrojach, ktre pono wykuli
krasnoludzcy kowale. Kady onierz odpowiedzialny
jest za stan wasnego pancerza i kadego przepenia
duma ze zdobie i przepychu jego zbroi. Pena zbroja
pytowa oferuje Ochron Pancerza na 4+.

Zasady Specjalne
Determinacja: Gwardzici to Ludzie wielkiej dumy,
ktrzy skadaj surowe luby, i nie ugn si przed
wrogiem. Wszystkie Wielkie Miecze podlegaj zasadzie
Determinacja, opisanej w podrczniku Warhammera.
onierze Zawodowi: Gwardia Elektorska moe suy
jako niezalena jednostka, jednostka gwna, ale nie
moe by jednostk pomocnicz. Patrz: zasady dotyczce
systemu jednostek pomocniczych, strony 38-39.

Gwardzici stacjonuj w zamkach Hrabiw Elektorw


i peni rol ich stray przybocznej w kadej bitwie. Kady
z onierzy skada przysig, e nie cofnie si przed adnym
wrogiem, a kady z regimentw Gwardii Elektorskiej
stosuje wasn kar wobec tych, ktrzy nie dotrzymaj
swych lubw. Przypadki takie s jednak niezwykle rzadkie,
a historia Imperium pena jest wzmianek o bohaterskich
regimentach Wielkich Mieczy, ktre odday ycie do
ostatniego onierza, stajc w obronie swego pana. Ich
lojalno i oddanie s sowicie wynagradzane. Gwardzici
odbieraj od w podwjnej wysokoci, dostaj najlepsze
jedzenie i stacjonuj w komfortowych kwaterach na
terenie zamku. Zdarza si rwnie, e szczeglnie
wyrniajcy si swym mstwem Gwardzista zostanie
pasowany przez Elektora na rycerza rzadki honor dla
onierza pochodzcego z ludu.

CARROBURGSKIE
WILEKIE MIECZE
Carroburgskie Wielkie Miecze nale do najsynniejszych regimentw Imperium, a opowieci o ich
mstwie i bezwzgldnoci kr od Marienburga po
Talabheim. Regiment zyska sobie sw krwaw renom
po obleniu Carroburga w roku 1865, kiedy to
tamtejszym onierzom udao si odeprze potn armi
Hrabiego Middenlandu. Nie zwaajc na ogrom strat
i dotkliwe rany, Wielkie Miecze walczyy zaciekle a
do zakoczenia bitwy, kiedy to ich biae reiklandzkie
mundury przesiknite byy krwi. Na pamitk
krwawego boju Carroburgskie Wielkie Miecze zmieniy
swe barwy na ciemnoczerwone.

43

Imperium_PL.indb 43

12-01-2007 12:20:10