You are on page 1of 6

SEKOLAH KEBANGSAAN SERI PANDAN

KERTAS KERJA
MENJALANKAN PROJEK MEMBINA TAPAK PERMAINAN TENG-TENG DI
SEKOLAH KEBANGSAAN SERI PANDAN
TEMPAT:
Laluan ke Dewan sekolah
SK Seri Pandan
Parit Raja, 86400 Batu Pahat, Johor.

TARIKH:
31 Julai - 4 Ogos 2016

DIANJURKAN OLEH:
Guru-Guru Pelatih
Ipg Kampus Tun Hussein Onn
Muhammad Haziq bin Zuzly
Nik Muhammad Faiq bin Shamsudin

PROJEK MEMBINA TAPAK PERMAINAN TENG-TENG DI SEKOLAH


KEBANGSAAN SERI PANDAN
1

Program :
Membina permainan tradisional seperti teng-teng.

Dikemukakan Oleh:
Guru-guru pelatih Program Ijazah Sarjana Perguruan, Institut Pendidikan
Guru Kampus Tun Hussein Onn :
- Muhammad Haziq bin Zuzly
- Nik Muhammad Faiq bin Shamsudin

Rasional :
1

Mengisi masa lapang murid-murid di sekolah semasa menunggu


ibu bapa atau penjaga menjemput pulang ke rumah.

2
4

Dapat menceriakan lagi kawasan sekolah.

Matlamat dan Objektif :


1

Mewujudkan iklim yang kondusif serta identiti sekolah sebagai


institusi yang bersih, indah, selamat dan ceria.

Meningkatkan

keceriaan

kawasan

sekolah

bagi

mencapai

keselesaan yang maksimum.


3

Mewujudkan dan meningkatkan semangat kerjasama yang padu


antara guru pelatih dalam melaksanakan aktiviti yang berkaitan
dengan program keceriaan sekolah.

Meningkatkan keprihatinan dan komitmen guru pelatih terhadap


kebersihan,

keindahan

dan

keceriaan

serta

menghargai

kemudahan yang telah disediakan.


5

Menyumbang

tenaga

dan

idea

yang

bersepadu

dalam

merealisasikan keberkesanan aktiviti.


6

Memberi

pengalaman

sebenar

menceriakan suasana sekolah.

kepada

guru

pelatih

dalam

Mewujudkan semangat kerjasama dalam kalangan guru-guru


sekolah.

Merancang, melaksana, memimpin program, bekerjasama dan


mengambil peranan secara aktif dalam kumpulan.

Memberi pengetahuan dan kesedaran kepada guru pelatih tentang


kepentingan menceriakan suasana sekolah.

Tarikh Aktiviti :
25 - 28 Julai 2016

Masa :
7.30 pagi 1.20 petang

Tempat :
Pondok Bacaan SK Seri Pandan

8.0

Senarai Ahli Jawatankuasa Projek:


AHLI JAWATANKUASA PROJEK MEMBINA TAPAK PERMAINAN
TENG-TENG DI SEKOLAH
AHLI JAWATANKUASA INDUK
Penaung

: TN. HJ. JAMIAN BIN ABDUL HAMID BADROS

Guru Penasihat

: EN ROHANI BIN MONSI @ MON

AHLI JAWATANKUASA PENGELOLA

MUHAMMAD HAZIQ BIN ZUZLY

NIK MUHAMMAD FAIQ BIN SHAMSUDIN

9.0

Anggaran perbelanjaan :

Bil

Peralatan

1.

Cat

5.

Pita pelekat

Harga seunit (RM)

Kuantiti

Jumlah
(RM)

15.00

15.00

2.00

2.00

JUMLAH

Jumlah harga bagi peralatan yang diperlukan = RM17.00

17.00

10.0 Pelan Tindakan:


Tarikh
25.07.2016

Perkara
Merancang alatan dan bahan yang akan digunakan untuk

26.07.2016

membina tapak permainan.


Menyediakan alatan dan bahan yang digunakan untuk
membina tapak permainan Teng-teng.

27.07.2016
28.07.2016

Membersihkan kawasan tapak permainan.


Membuat lakaran Teng-teng.
Mengecat Teng-teng

11.0 Penutup :
Diharapkan projek menghias oleh guru-guru pelatih IPG Kampus Tun
Hussein Onn ini dapat menceriakan suasana Sekolah Kebangsaan Seri
Pandan. Melalui projek ini, guru-guru pelatih dapat menimba pengalaman
dan ilmu pengetahuan dalam menceriakan suasana di sekolah. Projek ini
adalah penting kerana ia memberi peluang kepada guru-guru pelatih
untuk berkhidmat kepada sekolah.

Disediakan oleh,
..
(Muhammad Haziq bin Zuzly)
Guru Pelatih IPG Kampus Tun Hussein Onn

Disemak oleh,
.........................................
(En. Rohani bin Monsi @ Mon)
Guru Penasihat,
SK Seri Pandan,
Batu Pahat, Johor.

Diluluskan oleh,
..........................................
(Tn. Hj. Jamian bin Abdul Hamid Badros)
Guru Besar,
SK Seri Pandan,
Batu Pahat, Johor.