You are on page 1of 16

BEZPŁATNA GAZETA REGIONU BYDGOSKIEGO | NR 72 | 26 SIERPNIA 2016 | ISSN 2084-9117 | NAKŁAD 30 000 EGZ.

|
www.pozabydgoszcz.pl

Ptaszek złapany w dziupli
Spostrzegawczy policjanci na terenie gminy Koronowo odkryli samochodową dziuplę
Dąbrowa Chełmińska . Dobrcz . Osielsko . Sicienko . Koronowo . Nowa Wieś Wielka . Białe Błota . Solec Kujawski

Jest światełko
w tunelu
4
Jest szansa, że Bydgoszcz uzyska łatwy dostęp do autostrady A1,
a Toruń dobrą komunikację z bydgoskim lotniskiem. Ogłoszono
przetarg, który rusza z miejsca zablokowane na początku roku
prace nad odcinkiem Bydgoszcz-Toruń drogi ekspresowej S10
Gmina Osielsko:
Złota medalistka tegorocznej
olimpiady odwiedzi Bożenkowo
w czasie Święta Borowika. Atrakcji będzie więcej

Gmina Dobrcz:

Gmina Nowa Wieś Wielka:

Tysiące gości zawitają w pierwszy weekend września do Strzelec Dolnych, by posmakować
najlepszych wyrobów ze śliwek

Takich dożynek nie było w gminie od 15 lat – zachwalają mieszkańcy. Dopisali nie tylko goście,
ale także artyści i… pogoda

Poza Bydgoszcz

. 26 sierpnia 2016

Gmina Białe Błota:
Najmłodsi z sołectwa Lisi
Ogon od niedawna mogą korzystać z nowoczesnego placu
zabaw

.

2

POZABYDGOSZCZ.PL

Partyzanci
dostaną broń
JACEK
KIEŁPIŃSKI

Tego się można było spodziewać. Święto Wojska Polskiego w tym roku obchodzono naprawdę hucznie,
prężąc muskuły. Za największy cud, by nie powiedzieć
cud nad Wisłą, bo ogłoszony
15 sierpnia w rocznicę bitwy
warszawskiej, trzeba uznać
przemianę armii z „defiladowej” i „wydmuszkowej”,
w „skuteczną” i „odstraszają-

cą”. Takich słów używali politycy i generałowie tego dnia.
Skojarzenia z 1939 rokiem
były wręcz widzom narzucane. Tym razem zaatakują nas
ze wschodu, więc na wschodniej granicy rozmieszczamy
wojska. Swoje i sojusznicze.
Jednocześnie rusza nabór do
nowych Wojsk Obrony Terytorialnej. Każdy ochotnik
dostanie 500 zł miesięcznie.

Za tę kwotę, jakby co, stanie
do walki w obronie ojczyzny.
Przy okazji krytykowano za
to inną formację - Narodowe Siły Rezerwowe (powstałe w 2010 roku). Tworzyły
ponoć „żołnierzy drugiej
kategorii”. Na marginesie,
ciekawe jak się czują? Trudno więc w tym szumie informacyjnym uwierzyć w polską
armię. Za dużo nadętych deklaracji i blichtru.
Osobiście tzw. Ruskiego
nie boję się aż tak. Sporo podróżowałem po Rosji, poznałem wielu Rosjan o szerokich
poglądach i wyobraźni, którzy logicznie pytali: „a na kakij ch... nam Polsza?” Gdyby
jednak do wieszczonego kon-

fliktu doszło, największą nadzieję pokładam w formacji,
o której zdecydowanie ciszej.
Myślę o, powstałej w 2013
roku, Federacji Organizacji
Proobronnych, zrzeszającej
między innymi liczne w Polsce związki strzeleckie. To
w większości młodzi ludzie,
którzy działają nie za 500
zł miesięcznie, ale dlatego,
że chcą służyć ojczyźnie. To
taka przyszła miejska i wiejska partyzantka. Słynęliśmy
z niej w czasach powstania
styczniowego, wzorowała się
na tym systemie Szwajcaria.
A dziś zaczyna się mówić
o przekazywaniu Strzelcom
broni. I to jest dopiero wiadomość!

Masz dla
nas temat?

Red. Łukasz Piecyk
czeka na informacje

Kontakt pod numerem:
733 842 795

stopka redakcyjna
Redakcja „Poza Bydgoszcz”
Złotoria, ul. 8 Marca 28
redakcja@pozabydgoszcz.pl
Wydawca
Goldendorf
Redaktor naczelny
Radosław Rzeszotek
Sekretarz redakcji
Łukasz Piecyk (GSM 733 842 795)
Redaktor wydania
Kinga Baranowska
Dział reportażu i publicystyki
Jacek Kiełpiński
(GSM 723 030 103)
Dział informacyjny
Michał Ciechowski, Piotr Gajdocki,
Piotr Lampkowski
Kultura
Michał Ciechowski,
Maciej Koprowicz
Zdjęcia
Łukasz Piecyk, Piotr Lampkowski
Sport
Karol Żebrowski
REKLAMA
Dyrektor działu reklamy
Karol Przybylski
(GSM 665 169 292),
Aleksandra Grzegorzewska
(GSM 512 202 240),
Agnieszka Korzeniewska
(GSM 534 206 683),
Małgorzata Kramarz
(GSM 607 908 607),
Iwona Zuchniak
(GSM 500 324 572)
reklama@pozabydgoszcz.pl
Korekta
Piotr Gajdocki
Skład
Studio Poza Bydgoszcz
Druk
Agora S.A
ISSN 4008-3456
Redakcja nie odpowiada za treść
ogłoszeń.
***
Na podstawie art.25 ust. 1 pkt 1b ustawy z dnia
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych Agencja Public Relations Goldendorf zastrzega, że dalsze rozpowszechnianie
materiałów opublikowanych w “Poza Bydgoszcz”
jest zabronione bez zgody wydawcy.

Poza Bydgoszcz

. 26 sierpnia 2016

Poza Bydgoszcz

. 26 sierpnia 2016

.

POZABYDGOSZCZ.PL

REKLAMA

3

TEMAT NUMERU

.

4

POZABYDGOSZCZ.PL

Droga S10 znów realna

Jest szansa, że Bydgoszcz uzyska łatwy dostęp do autostrady A1, a Toruń dobrą komunikację z bydgoskim lotniskiem.
Ogłoszono przetarg, który rusza z miejsca zablokowane na początku roku prace nad odcinkiem Bydgoszcz-Toruń drogi
ekspresowej S10. Pojedziemy nim najwcześniej w 2021 r.
Piotr Gajdowski | fot. Grażyna Brzezińska/Adam Zakrzewski

Sprawa budowy s10 jednoczyła posłów z każdego ugrupowania. Na zdjęciu konferencja prasowa przy węźle w Stryszku w lutym 2015 roku.

- Dziś trudno jeszcze stwierdzić, którędy dokładnie pobiegnie S10 między Bydgoszczą i Toruniem. Rozpisany 12
sierpnia przetarg ma wskazać
ostateczną lokalizację tej trasy – mówi Tomasz Okoński,
rzecznik bydgoskiego oddziału
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
GDDKiA już drugi raz ogłasza przetarg na wykonanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego drogi S10
dla odcinka Bydgoszcz-Toruń.
Wcześniej wykonano jedynie
tzw. studium korytarzowe, czyli bardzo ogólny przebieg trasy.
Teraz poznamy konkretne warianty jej lokalizacji, a GDDKiA
wybierze ten najlepszy. Oferty
można składać do 22 września.
To dobra wiadomość, bo jeszcze
niedawno wiele wskazywało na
to, że budowa tego odcinka S10
jest zagrożona.
Przypomnijmy: w październiku 2015 r. GDDKiA ogłosiła
przetarg, który w lutym został
unieważniony. Na realizację

REKLAMA

projektu zabrakło wtedy pieniędzy - najniższa proponowana
cena wynosiła 2 mln zł, a GDDKiA miała tylko 1 mln 50 tys.
zł. Tym razem w budżecie zarezerwowano aż 5 mln 300 tys. zł.
W czerwcu Program Inwestycji
dla drogi ekspresowej S10 na
odcinku Bydgoszcz -Toruń podpisał wiceminister infrastruktury i budownictwa Jerzy Szmit.
Udało się to dzięki staraniom
lokalnych samorządów i parlamentarzystów, m.in. wspólny list
do premier Beaty Szydło napisali
prezydenci Rafał Bruski i Michał
Zaleski. Apelowali w nim, by
rząd dotrzymał realizacji projektu „w terminie określonym
w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023”.
Teraz już wszystko w rękach
uczestników przetargu. Wykonawcy studium muszą uwzględnić wnioski z konsultacji społecznych, jakie przeprowadzono
w 2013 roku. A tych było niemało – zwłaszcza w gminach Solec
Kujawski i Wielka Nieszawka
inwestycja wzbudziła kontrowersje. Jeden z konsultowanych

wtedy wariantów trasy zakładał
powstanie węzła S10 w położonej w gminie Solec Kujawski
wsi Makowiska – jej mieszkańcy obawiali się odcięcia komu-

nikacyjnego od dróg lokalnych
i utrudnienia dojazdu do wsi.
Poza tym węzeł zablokowałby
komunikację między sąsiadującymi firmami koncernu Drobex-Agro, w którym pracuje ponad
1000 osób. Obawiano się, że mogłoby dojść nawet do likwidacji
Drobexu. „Propozycja lokalizacji węzła Makowiska jest dla nas
nie do przyjęcia i będzie oprotestowana przy dalszych etapach
działań GDDKiA” – pisali wtedy.
Z kolei w Cierpicach mieszkańcy zbuntowali się przeciwko
wariantowi, w którym dwa osiedla znalazłyby się w kleszczach
pomiędzy torami kolejowymi
i położoną zbyt blisko drogą
o dużym natężeniu ruchu. Ale
obawiali się nie tylko uciążliwego hałasu – w ich piśmie do
dyrektora GDDKiA czytamy, że
poprowadzenie drogi lasem oddzieliłoby zwierzynę od Zielonej
Strugi i zagroziło wielu chronionym gatunkom, co mogłoby też
wywołać protesty organizacji
ekologicznych.
- Zanim inwestor ruszy z budową, musi uzyskać prawomocną decyzję środowiskową, która
potwierdzi, że wybraliśmy wa-

riant najmniej szkodliwy dla
otoczenia. Dopiero po tym urząd
wojewódzki wyda decyzję o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej, które pozwoli też
zająć nieruchomości na potrzeby
budowy drogi. Na razie jednak
nie znamy zakresu możliwych
wywłaszczeń – mówi rzecznik
GDDKiA.
A liczba przejętych gruntów
może być spora – już wiadomo,
że w przypadku kujawsko-pomorskiego odcinka drogi ekspresowej S5 o długości 128 km (ma
być gotowy w 2019 r.) chodzi o 4
tys. działek, w tym 150 zamieszkałych.
Obecny przetarg to dopiero
początek inwestycji. Konieczne
będzie jeszcze ogłoszenie kolejnych przetargów na wykonanie
dokumentacji technicznej tego
odcinka S10 (ma być rozpisany
jeszcze w tym roku, a dokumentacja będzie gotowa najpóźniej
na początku 2018 r.) i na samą
budowę. A to na razie odległa
perspektywa – jeśli wszystko
pójdzie zgodnie z planem, droga będzie gotowa najwcześniej
w 2021 roku.

Droga s10 będzie przedłużeniem istniejącej obwodnicy bydgoszczy. Połączy się ona z planowaną trasą s5.

Poza Bydgoszcz

. 26 sierpnia 2016

.

POZABYDGOSZCZ.PL

Ptaszek złapany w dziupli

Oratorskie zdolności 32-letniego mieszkańca Białych Błot pozwoliły mu na spędzenie kilku
godzin na bydgoskim komisariacie. Pijany mężczyzna, podczas
przejazdu radiowozem do izby
wytrzeźwień, znieważył funkcjonariuszy, groził im, a następnie
próbował wręczyć łapówkę.

Michał Ciechowski | fot. KWP Bydgoszcz
W ostatnim czasie koronowscy
policjanci mieli pełne ręce roboty. Niepozorne wezwanie do
uszkodzonej bramy zakończyło
się dla syna właściciela posesji
zarzutem paserstwa. Kilka dni
później zatrzymali 21-latka, posiadającego narkotyki.

oraz Jaguara. Po sprawdzeniu
w policyjnej bazie danych okazało się, że oba samochody zostały
skradzione na terenie Niemiec.
Pierwszy w maju, a drugi pod koniec lipca 2016 roku.
Zatrzymany 38-letni właściciel posesji trafił do aresztu. Znalezione w stodole części zabezpieczono do dalszej analizy. Śledczy
z Koronowa na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego przedstawili podejrzanemu
zarzut paserstwa, za który grozi
do 5 lat pozbawienia wolności.
Trzy lata za kratkami spędzić

zaś może 21-letni mieszkaniec
miasta, który posiadał znaczne
ilości marihuany i amfetaminy.
Mężczyzna wylegitymowany został 22 sierpnia około 1 w nocy,
podczas policyjnego patrolu
w okolicach dworca PKS.
- Podczas sprawdzania mężczyzny, policjanci znaleźli w jego
plecaku jeden woreczek z białą
substancją oraz dwa woreczki
z zielonym suszem roślinnym –
informuje przedstawiciel policji.
- Wstępne badania potwierdziły,
że badane przedmioty to amfetamina oraz marihuana. 21-latek

5

Podróż za kraty

Spostrzegawczy policjanci na terenie gminy Koronowo odkryli samochodową
dziuplę. Nakryli też nastolatka z „maryhą”

- W środę, 17 sierpnia, dzielnicowy z Koronowa otrzymał informację o uszkodzonej bramie
przy jednej z posesji w gminie –
relacjonuje podkom. Przemysław
Słomski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.
Zgłaszający podejrzewał, że
za zniszczeniem stoi jego syn.
Wspólnie z dzielnicowymi udali się na miejsce, gdzie aktualnie
przebywał.
W trakcie rozmowy policjanci
zauważyli w stodole pocięte elementy karoserii od luksusowych
samochodów. Już na pierwszy
rzut oka widać było, że najprawdopodobniej pochodzą one
z przestępstwa
- Po przeszukaniu stodoły i garażu znaleźliśmy silniki, drzwi,
skrzynie biegów i inne elementy
od samochodów z usuniętymi
numerami identyfikacyjnymi –
opowiada podkom. Słomski. –
Na miejscu zjawili się funkcjonariusze z Koronowa i Bydgoszczy.
Wstępne oględziny potwierdziły
ich przypuszczenia. Zidentyfikowano dwa pojazdy - Audi A4

REGION

został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu.
Dalsze działania policji pozwoliły na przeszukanie mieszkania, które zajmował. Tam
funkcjonariusze odkryli kolejne
porcje narkotyków – 20 gram
amfetaminy i dwie działki marihuany. Śledczy z Koronowa na
podstawie zgromadzonego materiału dowodowego przedstawili
podejrzanemu zarzut posiadania
narkotyków. Najbliższe trzy lata
może więc spędzić w więzieniu.

Mundurowi podjęli interwencję, legitymując pijanego 32-latka.
Po badaniu alkomatem okazało
się, że ma on w organizmie trzy
promile.
- Patrol podjął decyzję o przewiezieniu mężczyzny do placówki
dla osób nietrzeźwych – relacjonuje podkom. Przemysław Słomski z bydgoskiej policji. - W trakcie
przejazdu pasażer zaczął ubliżać
funkcjonariuszom, a następnie
im grozić. Mundurowi od razu
uświadomili go, że popełnił przestępstwo i pojedzie do komisariatu na bydgoskim Błoniu.
Pijany mówca postanowił ratować więc sytuację, proponując policjantom pięćset złotych łapówki.
- Mężczyzna nie zdawał sobie
sprawy, że w tym momencie złamał prawo po raz kolejny – podsumowuje podkom. Słomski.
- Śledczy na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego
przedstawili mu zarzut znieważenia funkcjonariusza, zmuszanie
groźbą funkcjonariusza do odstąpienia od czynności służbowych
oraz obietnicy udzielenia korzyści
majątkowej.
Za te przestępstwa grozi kara
do 10 lat pozbawienia wolności.
Mężczyzna otrzymał dozór policyjny.
(MC)
REKLAMA

Poza Bydgoszcz

. 26 sierpnia 2016

KORONOWO i OSIELSKO

.

6

POZABYDGOSZCZ.PL

Borowikowy
zawrót głowy

Złota medalistka tegorocznej olimpiady odwiedzi
Bożenkowo w czasie Święta Borowika
Maciej Koprowicz | fot. Urząd Gminy Osielsko
Bożenkowo położone jest wśród
malowniczych lasów, a mieszkańcy wsi chętnie korzystają
z ich darów. Leśnym skarbom
poświęcono imprezę, która
tradycyjnie organizowana jest
w Bożenkowie pod koniec lata.
Zapraszamy na Święto Borowika!
Przełom lata i jesieni to najlepszy czas dla grzybiarzy. Także położone wśród lasów Bożenkowo
przeżywa wtedy ich istny najazd.
Nic więc dziwnego, że właśnie
tam odbywa się coroczny festyn,
którego motywem przewodnim
są grzyby.
- Specjalnie na grzybobranie
przyjeżdża do nas wiele osób
z okolicy. Ale z owoców lasu korzystają również liczni w Bożenkowie działkowicze oraz sami
mieszkańcy wsi, którzy oprócz
grzybów zbierają również jagody
czy żurawinę leśną. To właśnie
dla nich wszystkich organizujemy Święto Borowika – wyjaśnia
Hanna Kątna, opiekunka świetlicy w Bożenkowie. - Ta impreza,
której pomysłodawcą był kilka lat
temu Daniel Kossakowski, inte-

gruje miejscową społeczność oraz
naszych gości.
Tegoroczna edycja imprezy
odbędzie się w sobotę 27 września na terenie gminnej bazy
wypoczynkowej w Bożenkowie.
Poprowadzi ją właśnie Daniel
Kossakowski, instruktor świetlicy z Maksymilianowa. Tegoroczne święto będzie szczególne,
bo przybędzie wyjątkowy gość.
Bożenkowo odwiedzi wioślarka
Magdalena Fularczyk-Kozłowska, złota medalistka zakończonych właśnie igrzysk w Rio de Janeiro (była najlepsza w kategorii
dwójka podwójna).
- To dla nas ogromny zaszczyt
– cieszy się Hanna Kątna. - Będzie można porozmawiać z naszą
mistrzynią i oczywiście zobaczyć
złoty medal!
Święto Borowika zacznie się
o 15. Właśnie wtedy organizatorzy ogłoszą pierwszy konkurs.
- Zawsze organizujemy cztery
konkursy, których forma i tematyka pozostają jednak tajemnicą aż do dnia imprezy – mówi
opiekunka bożenkowskiej świetlicy. - Mogę jedynie zdradzić, że
pierwszy konkurs związany jest

Czas dożynek

z tematyką grzybową. Przewidujemy także konkurencję specjalnie dla panów, jedną tylko dla pań
i jeden konkurs dla całej rodziny.
Na pewno zarówno uczestnicy,
jak i widzowie będą świetnie bawić się podczas pełnych humoru
konkurencji. W naszych konkursach publiczność zawsze chętnie
bierze udział.
Rozwiązanie
pierwszego,
„grzybowego” konkursu przewidziane jest na ok. 15.30. Konkurs
dla pań odbędzie się o 16.10, a dla
panów dziesięć minut później.
O 16.55, 17.30 i 18.00 odbędą się
trzy serie konkursu rodzinnego
dla rodziców i dzieci – jego rozstrzygnięcie zaplanowano na ok.
18.20. Wtedy też zostaną wręczone nagrody, ale to nie jedyna
okazja do ich zdobycia podczas

Koniec wakacji to początek wytężonej pracy dla uczniów i tradycyjny czas,
kiedy na polach kończą się prace przy zbiorach. Jak Polska długa i szeroka,
w niemal każdej gminie odbywają się dożynki
Piotr Lampkowski | fot. Adam Zakrzewski

Święta Borowika. Imprezie tradycyjnie towarzyszy loteria fantowa. Losy kosztują w niej 3 zł
i każdy wygrywa. Każdy los może
też wziąć udział w jeszcze jednym losowaniu, które odbędzie
się po wręczeniu nagród konkursu rodzinnego. Do wygrania
m.in. żelazko, lampy, koc, kosze, suszarki do bielizny, plecaki,
szlafrok i wiele innych. Pieniądze
zebrane w loterii przeznaczone
będą na cele działalności świetlicy w Bożenkowo, na ten sam cel
będzie przeznaczony też zysk ze
sprzedaży grochówki ugotowanej
przez Leszka Ratusznego.
Na Święcie Borowika nie
zabraknie
obowiązkowych
na takich imprezach atrakcji.
O oprawę muzyczną zadba kapela
podwórkowa Cynamony. Z wiel-

kich dmuchanych zabawek między 15 a 18 bezpłatnie będą mogły skorzystać dzieci. Najmłodsi
będą mogli wziąć udział również
w zabawach prowadzonych przez
animatorkę. Zaprezentują się także na scenie jako modele – odbędzie się pokaz mody, na którym
zobaczymy efekty letnich warsztatów w świetlicy. Po zakończeniu
wszystkich konkursów ok. 18.45
rozpocznie się zabawa taneczna,
która potrwa aż do 1 w nocy.
Organizatorami imprezy są
świetlica w Bożenkowie, Gminny
Ośrodek Kultury Osielsko i Rada
Sołecka z Bożenkowa. Dużym
wsparciem jest zaangażowanie
młodzieży z Bożenkowa, która
pomaga przy organizacji i sprzątaniu po imprezie.

Autobus uczy
oszczędności

6 i 7 września gminę Koronowo odwiedzi Autobus Energetyczny, w którym funkcjonuje mobilne
centrum edukacyjno-informacyjne przeciwdziałania
zmianom klimatu
Piotr Lampkowski
Organizatorem kampanii jest
Krajowa Agencja Poszanowania
Energii S.A., która pozyskała
na ten cel środki z Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej.

Gmina Koronowo zaprasza
wszystkich chętnych na tradycyjne Dożynki Gminne, które odbędą się w Koronowie
w dniu 3 września.
Uroczystość rozpocznie się
o godzinie 14.30 mszą świętą w kościele p.w. św. Andrzeja
w Koronowie przy ulicy Farnej. Po mszy korowód przejdzie
na plac dożynkowy przy hali
sportowo-widowiskowej, gdzie
odbędzie się ceremoniał do-

żynkowy. W części artystycznej
zaplanowano m.in: Narodowe
Czytanie z Miejską Biblioteką Publiczną, występ zespołów
działających przy MGOK: orkiestry dętej, Wesołych Gospodyń,
a także Ananasów i Repliki. Zaplanowano także dwa koncerty
- zespół Bayera będzie bawił nas
w rytmach disco polo, a grupa
Nagła Zmiana Klimatu zadowoli
miłośników muzyki gitarowej.
Dożynki zakończy zabawa taneczna z didżejem. Organiza-

torami Dożynek Gminnych są:
Burmistrz Koronowa Stanisław
Gliszczyński, Miejsko-Gminny
Ośrodek Kultury w Koronowie
oraz Miejsko-Gminny Ośrodek
Sportu i Rekreacji w Koronowie.
Partnerami Dożynek Gminnych są: Elewator w Koronowie
sp. z o.o., Gminna Spółdzielnia
Samopomoc Chłopska w Koronowie, Bank Spółdzielczy w Koronowie, Miejska Biblioteka Publiczna w Koronowie.
Poza Bydgoszcz

. 26 sierpnia 2016

Autobus będzie stacjonował
na placu przy Hali Sportowo-Widowiskowej MGOSiR przy
ul. Wąskotorowej 4 w Koronowie, w godzinach 9-15. Eksperci
KAPE będą zachęcać odwiedzających do podejmowania działań na rzecz poprawy klimatu,
poprzez np. oszczędzanie wody
czy energii elektrycznej. Głównym celem kampanii jest zwiększenie świadomości społecznej
odnośnie istoty i przyczyn zmian
klimatu, działań, jakie można
podjąć, aby im skutecznie przeciwdziałać oraz zachęcenie każdego właśnie do przeciwdziałania
im na co dzień: w domu, w pracy,
w szkole, w lokalnym środowisku. Mimo że wzrasta świadomość społeczna dotycząca zmian

klimatu, nadal brakuje wiedzy, że
każdy z nas przyczynia się do ich
powstawania oraz może podjąć
działania, aby im zapobiegać.
Na miejscu odbywać się
będą gry i konkursy dla dzieci
i młodzieży. Autobus jest otwarty dla wszystkich mieszkańców.
W przypadku dużego zainteresowania istnieje możliwość
przeprowadzenia półgodzinnych
zajęć pokazowych dla 25-osobowych grup uczestników. Patronat honorowy nad projektem
sprawuje Ministerstwo Gospodarki i Ministerstwo Środowiska.
Szczegółowe informacje o projekcie znajdują się na stronie www.
autobusenergetyczny.pl.
Ze względu na ograniczenia
czasowe kampanii (dwa dni) należy zgłosić chęć udziału grup
(z określeniem konkretnej godziny i liczby zainteresowanych) najpóźniej do 5 września w Urzędzie
Miejskim w Koronowie. Adres:
Plac Zwycięstwa 1, pok. nr 7, tel.
(52) 3826442.

Fioletowy raj

DOBRCZ

.

POZABYDGOSZCZ.PL

7

Tysiące gości zawitają w pierwszy weekend września do Strzelec Dolnych, by posmakować najlepszych wyrobów ze śliwek
Michał Ciechowski | fot. Łukasz Piecyk
Nad gminą Dobrcz od 3 września unosić się będzie zapach
smażonej śliwki. Wszystko
za sprawą XVI edycji święta
tego owocu, które odbędzie się
w Strzelcach Dolnych. Potrwa
dwa dni i rozpocznie się w sobotę o 12.00 na boisku sportowym.
- Tradycyjnie główną atrakcją
będzie smażenie powideł w kotłach kuprowych, czyli miedzianych – mówi Jan Iwanowski, organizator Święta Śliwki. - Kupić
będzie można również gotowe
wyroby lokalnych gospodyń: powidła, smalec, chleby, wędliny,
miody z lokalnych pasiek, a także
twarogi i sery. Nie zabraknie również dzieł tutejszych rzemieślników i artystów.
Tradycja Święta Śliwki wiąże
się z bogatą historią tego owocu
na ziemiach Kujaw i Pomorza.
- Na przełomie XIX i XX wieku kwitła nad Dolną Wisłą pro-

dukcja powideł – opowiadają
państwo Iwanowscy. - Lokalne
gospodynie do kuprowych kotłów wsypywały dojrzałe śliwki,
zazwyczaj węgierki. Smażone
były na małym ogniu nawet przez
trzy dni. Najczęściej obywało się
to bez cukru. Gotowy produkt
umieszczano w kamiennych
garnkach i zapiekano w piecu
chlebowym. Gdy na powierzchni
powideł utworzyła się spieczona
skorupka, powidła były gotowe.
Tak przygotowane powidła są
zdatne do spożycia nawet po 2-3
latach.
Ten odwieczny sposób przygotowywania pysznych powideł
przetrwał do dziś i jest kultywowany w gospodarstwie państwa
Iwanowskich. Na specjalnie przygotowanych stoiskach towarzyszących świętu zobaczyć będzie
można wiele atrakcyjnych rzeczy.
Na kramach staną więc figurki z drewna, kamienia, produkty

z wikliny i galerie artystów „Pod
chmurką”. Królować będzie jednak to, co najważniejsze – śliwki
w każdej postaci. Będą drożdżówki, dżemy, chleby ze śliwką,
śliwki w occie oraz ciasta.
- Jak co roku przejechać
się będzie można tramwajem,
a także przepłynąć się statkiem
po malowniczej Wiśle - dodają

organizatorzy. - Czas umilać będą
lokalne zespoły muzyczne oraz
taneczne, a także gry, zabawy
i konkursy dla dzieci i dorosłych.
W weekend 3-4 września przy
drodze wojewódzkiej w Strzelcach Dolnych zostanie wprowadzona zmiana organizacji ruchu
– obowiązywał będzie zakaz parkowania po obu stronach drogi.

Organizatorzy XVI edycji Święta
Śliwki gwarantują za to parking
na specjalnie wydzielonym miejscu – płatny 2 zł za cały dzień.
Malownicze Strzelce Dolne
zapraszają więc na wspólne rozpoczęcie jesiennego sezonu przy
pysznych, strzeleckich powidłach. Bo warto tam być!

Już wkrótce miłośnicy rowerów będą mogli podróżować ścieżką z Karolewa do
Borówna

Malowanie twarzy, bieg w worku
i przeciąganie liny – tak między
innymi bawili się mieszkańcy
Gądecza podczas festynu „Pożegnanie wakacji”. W imprezie
wzięły udział całe rodziny.

wie i integracji.
Zorganizowano też konkursy: tor przeszkód, bieg w worku,
przeciąganie liny, rzuty piłką do
kosza i bieg kelnera. Mnóstwo
radości sprawiły dzieciom także
zabawy w klasy czy wspólne skakanie przez skakankę. Punktem
kulminacyjnym było malowanie
wspomnień z wakacji.
Zwieńczeniem zabawy była
loteria nagrodowa, gdzie każdy uczestnik mógł wylosować
skromny upominek za udział
w konkursach.
(MC)

Przez gminę rowerem Pożegnali wakacje

Michał Ciechowski | fot. Łukasz Piecyk (archiwum)

- Piknik odbył się 20 sierpnia
– relacjonuje Monika Śladewska z Gądecza. - Impreza miała
charakter pikniku, gdzie każdy
przynosił ze sobą coś do jedzenia
i picia na wspólny stół. O godzinie 15 nasz plac zabaw zatętnił
życiem. Przyszły całe rodziny,
by razem spędzić popołudnie na
wspólnym biesiadowaniu, zaba-

Zebrania sołeckie

Prawie 8 km ścieżek rowerowych i wiślana trasa rowerowa
po obu brzegach Wisły – miłośnicy dwóch kółek w gminie
nie mogą narzekać na brak
miejsc do podróżowania. A kolejne wciąż powstają.
Obecnie trwają prace przy
drogach powiatowych Kotomierz–Dobrcz i Dobrcz-Borówno. Dodatkowo planowana jest
ścieżka rowerowa z Nekli do Kotomierza, która powstanie w ramach Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych. Dzięki temu istniejące już odcinki dróg połączą
się w pętlę – od Żołędowa po Wudzyn.
Cykliści nie unikną jednak korzystania z dróg publicznych. Na
razie mogą skorzystać ze ścieżek
na trasach Strzelce Górne-Gądecz
oraz Kusowo-Borówno-Dobrcz-Kotomierz-Karolewo-Wudzyn.
Już wkrótce będzie można także
pojechać z Nekli do Kotomierza.
Udogodnieniem dla rowerzystów jest biegnąca przez tereny

gminy wiślana trasa rowerowa, na
której zlokalizowano dwa punkty
postojowe. W województwie kujawsko-pomorskim biegnie po
obydwu brzegach Wisły, począwszy od granicy woj. mazowieckiego w okolicach Włocławka i Dobrzynia nad Wisłą aż do granicy
woj. pomorskiego w okolicach
Grudziądza i Nowego. Długość
prawobrzeżnej części szlaku wynosi 212 km, a lewobrzeżnej 238
km. Podróżujący nią cykliści zawitają do Suponina, Kozielca, Gądecza, Strzelec Górnych i Strzelec
Dolnych.
- Trasa jest stosunkowo łatwa, a jej pokonanie nie powinno
sprawiać najmniejszych kłopotów praktycznie nikomu – zaznaczają twórcy projektu. - Prowadzi
najczęściej asfaltowymi drogami
o małym natężeniu ruchu. Niekiedy trasa wiedzie ścieżkami rowerowymi, a na użytkach rolnych
lub w lasach gruntowymi traktami o gdzieniegdzie piaszczystej
nawierzchni.
W trakcie aktywnego wypo-

czynku można odwiedzić także
znajdujące się po drodze gospodarstwa agroturystyczne i zobaczyć lokalne zabytki – kościół we
Włókach czy jaskinię Bajka.
- Cyklistów, którzy wybiorą
się na wyprawę po drogach gminy Dobrcz, zapraszamy nie tylko
do korzystania ze ścieżek rowerowych. Proponujemy czasami
wjechać w polne dróżki wzdłuż
Wisły, by podziwiać piękno królowej polskich rzek – zachęca
Anna Kutkowska, Starszy Specjalista ds. Programów i Projektów. – Zachwyca także krajobraz
utworzony miliony lat temu przez
lodowiec. W trakcie podróży zobaczyć można też stanowisko lnu
austriackiego w Kozielcu i torfowiska w Augustowie. Jeżeli chcemy poznać wiejskie smaki, warto
zajrzeć do gospodarstw agroturystycznych i skosztować chleba
ze słynnymi u nas powidłami lub
smalcem. Zapraszamy do odkrywania gminy Dobrcz i poznawania jej nie tylko zza szyby samochodu.
Poza Bydgoszcz

. 26 sierpnia 2016

sołectwo

dzień (wrzesień)

godzina

MIEJSCE

Augustowo

07

17:30

Świetlica
w Nekli

Borówno

06

18:00

Zespół Szkół

Dobrcz

01

19:00

GOK

Gądecz

12

19:00

Świetlica

Kotomierz

08

18:00

Świetlica

Kozielec

13

18:00

Świetlica

Kusowo

12

17:00

Świetlica

Magdalenka

14

17:00

Świetlica

Nekla

07

19:00

Świetlica

Sienno

22

19:00

Świetlica

Stronno

22

17:00

Świetlica

Strzelce Dolne

15

20:00

Świetlica

Strzelce Górne

15

18:00

Szkoła Podstawowa

Suponin

21

19:00

Świetlica

Trzebień

05

19:00

Świetlica

Trzęsacz

21

17:00

Świetlica

Włóki

19

19:00

Świetlica

Wudzyn

26

18:00

Świetlica

Wudzynek

20

18:00

Świetlica

Zalesie

14

19:00

Świetlica

NOWA WIEŚ WIELKA

.

8

POZABYDGOSZCZ.PL

Dożynki za nami
Michał Ciechowski | fot. Łukasz Piecyk

Takich dożynek nie było w gminie od 15 lat – zachwalają mieszkańcy. Dopisali nie tylko goście,
ale także artyści i… pogoda.
Słońce rozpaliło wszystkich do
zabawy.

Aktywni na start
W trzecią sobotę września ruszy jedna
z największych imprez sportowych w regionie
Michał Ciechowski
Rodzinny Rajd Rowerowy zainauguruje tegoroczną, dziewiątą
edycję Festiwalu Sportowo-Turystycznego, który odbędzie

się już 17 września w Brzozie
i Przyłękach. Do tych dwóch
sąsiednich miejscowości przyjechać może nawet 2 tys. gości.

Cykliści jak co roku wystartują
z gminy Nowa Wieś Wielka, aby
metę przekroczyć w gminie Białe
Błota. To właśnie w Przyłękach
odbędzie się piknik sportowo-turystyczny, który jest kolejnym
miejscem wspólnych, sportowych zmagań. W planach organizatorów znajduje się również Bieg
Trzeźwości na dystansie dziesięciu kilometrów. Miłośnicy nordic
walking zmierzą się na pięciokilometrowej trasie, dzieci zaś będą
mogły wziąć udział w specjalnie

REKLAMA

Poza Bydgoszcz

. 26 sierpnia 2016

Tegoroczne dożynki, połączone ze Świętem Gminy, odbyły się
w sobotę 20 sierpnia w Nowej Wsi
Wielkiej. Na mieszkańców czekały liczne stragany, oferujące produkty lokalne i rękodzieło. Była
grochówka, biesiada i mnóstwo
wspaniałych atrakcji.
W muzyczny świat, prosto
z dożynkowej sceny, gości zabrał
ludowy zespół Nasze Kujawy
z Rojewa. Do Włoch zaś zaprowadził Roberto Zucaro, artysta,

dla którego tegoroczne święto
plonów odwiedzili goście z Bydgoszczy, Torunia i wielu innych
oddalonych od gminy miejscowości. Gwiazdą wieczoru był zespół
Mejk, grający muzykę disco polo.
Tuż po zmroku grupa Nemezis zaprezentowała swój widowiskowy
pokaz ognia, a do tańca zaprosił
DJ Tomek.
Wójt gminy Wojciech Oskwarek zaprosił wszystkich mieszkańców na przyszłoroczne dożynki
i Święto Gminy Nowa Wieś Wielka, które odbędą się w podbydgoskiej Brzozie.
Honory Starostów Dożynek
2016 gminy Nowa Wieś Wielka
pełnili Agnieszka Grzegórska i Tadeusz Kasprzak.

dla nich organizowanych biegach, konkursach i animacjach.
- W ramach Biegu Trzeźwości dodatkowo klasyfikowane są
służby mundurowe – informują
organizatorzy tego święta sportu.
- W ubiegłym roku w całym festiwalu udział wzięło ponad 1,5 tys.
osób. Jest to jedno z największych
wydarzeń sportowo-rekreacyjnych w powiecie bydgoskim.
Impreza z każdym rokiem
zyskuje większy rozgłos. Bieg
Trzeźwości w roku 2014 otrzymał
wyróżnienie „Złoty Bieg 2014”,

a w roku 2015 otrzymał certyfikat
jakości – 1 miejsce w biegach dla
miejscowości do 5 tys. mieszkańców, nadany przez portal internetowy Maratony Polskie wspólnie
z biegaczami z całej Polski. Wydarzenie jest więc dostrzegane
nie tylko na lokalnym gruncie.
Sukcesy osiąga także w ogólnopolskich rankingach.
Festiwal Sportowo-Turystyczny organizuje Stowarzyszenie
„Rowerowa Brzoza” przy współpracy Gminy Nowa Wieś Wielka
i Gminy Białe Błota.

Poza Bydgoszcz

. 26 sierpnia 2016

.

POZABYDGOSZCZ.PL

REKLAMA

9

BIAŁE BŁOTA i SOLEC KUJ.

.

10

POZABYDGOSZCZ.PL

Ruch ponad wszystko
Najmłodsi z sołectwa Lisi Ogon od niedawna mogą korzystać z nowoczesnego
placu zabaw
Michał Ciechowski | fot. Łukasz Piecyk

Miejsce przy świetlicy wiejskiej
w Lisim Ogonie zyskało nowe,
bardzo atrakcyjne oblicze –
wszystko za sprawą modernizacji placu zabaw i siłowni pod
chmurką. Inwestycja została
zrealizowana z budżetu gminy
Białe Błota oraz funduszu sołeckiego.
- Doposażenie i unowocześnienie dotychczasowego placu
zabaw to koszt 19 tys. złotych –
informuje Mariusz Grządziela,
sołtys sołectwa Lisi Ogon. – Przy

ulicy Wyczynowej zlokalizowano nowe elementy do zabaw dla
dzieci: huśtawkę wahadłową typu
bocianie gniazdo, podwójną huśtawkę wahadłową oraz bujak skuter.
Od niedawna mieszkańcy
sołectwa mogą także korzystać z wyposażenia siłowni pod
chmurką. Do ich dyspozycji oddano wahadło, biegacz, a także
orbitek i ridder.
- Inwestycja obejmowała również wykonanie strefy bezpieczeństwa w postaci nawierzchni

Zabawa na całego
Już w sobotę 27 sierpnia rusza wielkie Święto
Gminy Białe Błota. Tydzień później w Lisim Ogonie
odbędzie się Święto Pieczonego Ziemniaka
W ostatnią sobotę sierpnia
i pierwszą sobotę września
mieszkańcy gminy Białe Błota nie będą mogli narzekać
na nudę. A wszystko to za
sprawą Święta Gminy, które odbędzie się 27 sierpnia
na placu przy ul. Czeremchy oraz Święta Pieczonego
Ziemniaka, które rusza 3
września. Na oba wydarzenia zapraszają władze gminy
i przedstawiciele Gminnego
Centrum Kultury.

dostosowanej do rodzaju sprzętów fitness i wysokości upadkowej określonej dla tych urządzeń
– dodaje Andrzej Pasek z Urzędu
Gminy Białe Błota. - Wszystkie
elementy znajdujące się na placu
są odpowiednio zabezpieczone
przed szkodliwym działaniem
czynników
atmosferycznych
i przeznaczone do użytku zewnętrznego. Projekt realizowała
firma Magic Garden Daniel Gacek z Pakości.

Oficjalne
uroczystości
Święta Gminy rozpoczną się
o godzinie 16.00. Gości powita orkiestra dęta Publicznego Gimnazjum im. Mariana
Rejewskiego, a także gminni
artyści – członkowie folklorystycznego zespołu Łochowianie. W programie będzie
również wiele konkursów
i koncertów.
- Dla sportowców przygotowaliśmy białobłocki marsz
nordic walking, warsztaty ruchowe i zumbę – mówi Andrzej Pasek z Urzędu Gminy
Białe Błota. - Dużo atrakcji
znajdą także najmłodsi mieszkańcy, którymi zajmą się
członkowie grupy Mimezis
Art, czyli artyści do zadań spe-

cjalnych. Na placu przy ulicy
Czeremchy działać też będzie
między innymi przedszkole
„Mali odkrywcy”.
O godzinie 17.30 na scenie rozpoczną się pierwsze
koncerty. Przed publicznością zaprezentują się Żuki,
Dandi Dance i Lider Dance,
zaś na koniec przygotowano
wspaniałą zabawę taneczną.
Wszystko w całość złożą prezenterzy radiowi - Anna Jarecka i DJ Patryk Cyranowski.
Tydzień później, w pierwszą
sobotę września, sołectwo Lisi
Ogon zaprasza na tradycyjne
Święto Pieczonego Ziemniaka.
- Tego dnia królować będzie
polska bulwa – mówi Mariusz
Grządziela, sołtys sołectwa
Lisi Ogon. – Jak co roku zorganizujemy wiele konkursów
i zabaw, nie tylko dla najmłodszych. Swoje umiejętności będzie można sprawdzić między
innymi w rywalizacji w obieraniu ziemniaka na czas. Ale
przede wszystkim pieczone
ziemniaki pojawią się na naszych talerzach. Po prostu
trzeba tu być!
(MC)

To już 25 lat działalności „Jagódki”
Świetlice to często jedyne miejsca na obszarach wiejskich, gdzie mieszkańcy mogą realizować swoje pasje
lub po prostu lepiej poznać swoich sąsiadów i zintegrować się w prężną społeczność lokalną
Piotr Lampkowski | fot. nadesłane
Już 25 lat działa świetlica
o wdzięcznej nazwie „Jagódka”. Położony przy ulicy Kujawskiej obiekt jest miejscem
spotkań młodszych i starszych pokoleń, które mają
szansę uczyć się wzajemnie
od siebie.
Właśnie edukacyjną funkcję „Jagódki” podkreśliła
burmistrz Solca Kujawskiego
Teresa Substyk w liście gratulacyjnym: „Z okazji 25-lecia
świetlicy „Jagódka” przekazuję wszystkim Państwu najserdeczniejsze podziękowanie za
działalność przez te wszystkie
lata. Dzięki Wam „Jagódka”
żyje. Jest miejscem pięknych
wydarzeń kulturalnych, promocyjnych i integracyjnych.
Jest ośrodkiem spotkania pokoleń, gdzie młodsi uczą się
od starszych, a starsi czerpią
siłę do działania od młodszych. Na szczególną uwagę
zasługuje Wasza życzliwość
i gościnność, szacunek dla innych i uśmiech na co dzień. Za
wszystko serdecznie dziękuję.
Życzę, by nie brakowało Państwu ciekawych pomysłów,
by każdą inicjatywę wieńczył
sukces, a praca na rzecz spo-

Nie zabrakło urodzinowego tortu.

łeczności lokalnej była źródłem zadowolenia i satysfakcji”.
- W świetlicy działa Zespół
Ludowy Solecczanie, który istnieje już 30 lat. Mamy również
Koło Gospodyń Wiejskich,
które w tym roku obchodzi
29-lecie swojej działalności

oraz Klub Seniora „Niezapominajka”, działający od 17 lat
– wylicza Halina Franaszczuk,
która prowadzi świetlicę od
początku. Oprócz grup stałych w świetlicy zawsze można
spotkać mnóstwo dzieci, które
lubią spędzać tu czas wolny od
nauki w szkole.
Poza Bydgoszcz

. 26 sierpnia 2016

Uroczystości jubileuszowe
odbyły się w świetlicy „Jagódka” w sobotę 20 sierpnia.
Wśród zaproszonych gości
obecni byli m.in. zastępczyni
burmistrza Solca Kujawskiego Barbara Białkowska, która
pojawiła się w imieniu Teresy
Substyk, a także dyrektorka

Wydziału Administracji soleckiego ratusza Barbara Grzona-Górna. Jubileusz uświetnił
zespół Solecczanie, a także
liczne atrakcje dla dzieci oraz
poczęstunek. Po części oficjalnej odbyła się zabawa taneczna.

.

POZABYDGOSZCZ.PL

SICIENKO

11

Walczą o zwycięstwo
Koło Gospodyń Wiejskich z Kruszyna pochwalić się może prawie siedemdziesięcioletnią tradycją
Michał Ciechowski | fot. nadesłane
Przez lata działali dla innych – dziś
to oni potrzebują naszej pomocy.
Trzydzieści sześć pań i dwóch panów
z KGW Kruszyn startuje w plebiscycie „Kobiety na Start” organizowanym
przez portal gospodyni.com.pl. Za
nimi już pierwszy sukces – znaleźli się
w finałowej szesnastce.
- Do pierwszego etapu zgłosiłyśmy się
same – informuje Jolanta Grygiel, członkini KGW. – Bardzo się cieszymy, że udało nam się przejść dalej. Teraz wszystko
jest w rękach naszych przyjaciół, znajomych i mieszkańców całego powiatu.
Koło Gospodyń Wiejskich w Kruszynie działa nieprzerwanie od prawie
siedemdziesięciu lat. Od zawsze zgod-

nie z jedną zasadą: „działamy dla innych
i cieszymy się tym, co robimy”. Współpracujemy z mieszkańcami, urzędem
i wieloma innymi organizacjami. Szczególnie ważną dla nas sprawą jest przekazywanie młodzieży tradycji naszych
terenów.
- Od początku istnienia koła organizujemy kursy rękodzielnicze, szycia i kulinarne – opowiada Jolanta Grygiel. - Na
sercu leży nam również los mieszkających w okolicy osób samotnych i starszych, więc specjalnie dla nich organizujemy wiele wydarzeń, m.in. wigilię i stół
wielkanocny. Wyspecjalizowałyśmy się
również w produkcji i promocji swoich
lokalnych produktów, które z powodzeniem sprzedają się na okolicznych jar-

markach. Najbardziej jesteśmy dumne ze
swoich rękodzielniczych umiejętności,
dzięki którym stałyśmy się mistrzyniami
w wyplataniu tradycyjnych dożynkowych wieńców.
A te podziwiać będzie można już 3
września na Gminnych i Powiatowych
Dożynkach, które odbędą się na placu
przy Stadionie Sportowym w Sicienku.
Na licznych kramach i stoiskach nie zabraknie wyrobów kruszyńskiego KGW.
- Jesteśmy aktywnym zespołem, który
swoją działalność realizuje przy współpracy z Ochotniczą Strażą Pożarną, parafią czy włodarzem gminy – zaznacza
rozmówczyni. – Razem z nami działa
także Gminna Rada Kobiet, a nawet
Urząd Marszałkowski w Toruniu i Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy.
Dzięki mobilizacji i chęciom do
działania KGW Kruszyn pochwalić się
może swoim największym osiągnięciem

– zwycięstwem w konkursie „Najładniejszy wieniec wykonany w Stylu Tradycyjnym” zorganizowanym w ramach
dożynek województwa kujawsko-pomorskiego i diecezji bydgoskiej. Sukces
ten zapewnił jego członkom wyjazd na
dożynki prezydenckie w Spale.
- Chcemy, aby tu, w naszej małej ojczyźnie, każdemu żyło się lepiej – dodaje
przedstawicielka KGW. – Propagujemy
więc kulturę, sztukę, a także stawiamy na
radość, nowoczesność i wygodę. Nie jest
nam obcy żaden mieszkaniec sołectwa,
a nawet gminy, bo na każdym kroku odczuwamy wielkie wsparcie.
Tego wsparcia potrzebują zwłaszcza
teraz. Wysyłając SMS pod numer 7148
o treści „KNS.2” można oddawać głosy na KGW Kruszyn, które ma szansę
znaleźć się w pierwszej trójce konkursu.
Głosowanie trwa do 31 sierpnia do godziny 23.59.

W sobotnie popołudnie 20 sierpnia
przy Szkole Podstawowej w Strzelewie
spotkali się mieszkańcy, by wspólnie
wziąć udział w rodzinnej zabawie zorganizowanej przez sołtysa Romana
Maćkiewicza i radę sołecką.

korzystały z miniparku zabaw.
Mieszkańcy regionu mogli skosztować także domowej grochówki, zapoznać
się ze sprzętem pożarniczym, który zaprezentowała Ochotnicza Straż Pożarna
ze Strzelewa i posłuchać koncertu, który
dali artyści z regionu.
Swoim głosem zachwyciła Zuzanna
Draus, wokalistka z Kruszyna, na scenie
pojawił się również zespół baletowy i orkiestra. Zabawa trwała do późnych godzin popołudniowych.

Radosna zabawa

- Pogoda dopisała, zabawa też była
znakomita – mówi sołtys wsi Strzelewo.
– Choć na organizację festynu mieliśmy
skromne fundusze, udało się zorganizować dmuchane zamki dla dzieci, trampolinę, a także basen z kulkami. Widać było
wielką radość na twarzach dzieci, które
Poza Bydgoszcz

. 26 sierpnia 2016

(MC)

BUDOWLANKA

.

12

POZABYDGOSZCZ.PL

Piąta elewacja
Zabieramy was na dach, aby sprawdzić
najlepsze jego pokrycia
Michał Ciechowski
Dobrze wykonany dach służyć
będzie nam na lata. Oprócz
wyglądu, spełniać też musi
swoje najważniejsze zadania.
O najlepsze pokrycia dachowe
– z blachodachówki, dachówki
ceramicznej i betonowej pytamy ekspertów z bydgoskiej firmy Art.-Bud.
Jeżeli szukamy najlepszego
rozwiązania, warto zaufać wciąż
popularnej
blachodachówce.
Jest eleganckim i trwałym pokryciem dachowym nadającym
się na wszystkie rodzaje dachów
stromych. Są nie tylko lekkie,
ale i nie ulegają odkształceniom.
Nieco droższe produkty, pokryte posypką z żywicami, zawiera
substancje grzybobójcze. Przeważają nad ceramiką, gdyż nie
porastają mchem i glonami, zapewniając estetykę pokrycia. Jeżeli chodzi o trwałość, najlepiej
wypada jednak właśnie ceramika.
- Pokrycie z dachówek ceramicznych zapewnia doskonałą
wentylację dachu – informuje
Jan Lachowski, właściciel firmy
Art-Bud. – Przepływ powietrza
nie wpływa jednak na szczelność
powierzchni dachowej. Zachodzące na siebie dachówki cera-

miczne sprawiają, że deszcz nie
przedostaje się w żaden sposób
pod spód, spływa zaś po nich do
rynien. Plusem są także jej właściwości tłumiące.
Spośród szerokiej gamy produktów, które oferuje firma
Art.-Bud, znajdują się również
dachówki betonowe. Takie rozwiązanie jest nie tylko niedrogie, ale także staje się gwarancją
prawie siedemdziesięcioletniej
funkcjonalności.
- O jakości tego produktu
świadczyć może chociażby mała
porowatość betonu i gładkość
powłoki – dodaje właściciel firmy. – Są mrozoodporne, a przede
wszystkim mało nasiąkliwe.
Najprostszym rozwiązaniem
jest jednak zastosowanie papy.
Swój pozytywny odbiór zawdzięcza ona lekkości i cenie odpowiadającej jej właściwościom.
Idealnie sprawdza się w każdych
warunkach klimatycznych.
- Odpowiednio położona
papa zachowuje właściwości
wodoszczelne przez ponad trzydzieści lat – opisuje Jan Lachowski. – Najpopularniejszym rodzajem papy jest asfaltowa, która
doskonale nadaje się do łatania
dachów. Dużą zaletą jest stosowanie jej na dachu niewymia-

rowym. Kiedy remont dotyczy
pokrycia płaskiego, warto pomyśleć o papie klejonej lepikiem.
Wśród innych rodzajów jest też
ta termozgrzewalna lub płynna.
Najważniejsze jednak, aby każda
z nich była całkowicie szczelna.
Zanim jednak zabierzemy się
za krycie dachu, należy pomyśleć o jego ociepleniu. Pomocny temu będzie materiał zwany
styropapą, która wytworzona
jest przez jedno lub dwustronnie
sklejone płyty styropianowe oraz

Poza Bydgoszcz

. 26 sierpnia 2016

papę asfaltową na welonie z włókien szklanych. Stosowana jest
nie tylko do pokryć dachowych,
ale także do remontu budynków
już istniejących.
- Jeżeli chodzi o korzyści tego
materiału, należy zaznaczyć jej
nieszkodliwość dla ludzi – podsumowuje nasz rozmówca. – Ponadto, nie obciąża ona konstrukcji i ma wysoką skuteczność
izolacji termicznej. Zachowuje
także optymalne warunki w zakresie utrzymania ciepła i odpro-

wadzania wilgoci.
Niezależnie od tego, jaki materiał do krycia dachów wybierzemy, ważna jest dobra realizacja zadania przez ekspertów
w dziedzinie dekarstwa. Nie
możemy zapomnieć o samym
produkcie - powinien być wysokiej jakości i pochodzić od
sprawdzonego producenta. Nie
bez powodu więc dach nazywany
jest piątą elewacją domu. Oprócz
realizacji swojego zadania, musi
być też piękną wizytówką domu.

.

POZABYDGOSZCZ.PL

Ucz się kreatywnie

EDUKACJA

13

Ten wie wystarczająco dużo, kto wie, jak się uczyć

Rok szkolny zbliża się wielkimi krokami, a w związku z nim
lista nowych sprawdzianów do
zaliczenia. Słynna metoda 3xZ
sprawdza się tuż przed ważną
klasówką czy sesją egzaminacyjną. Są jednak sposoby na to,
żeby wiedzę przyswoić na dłużej. Jak zapamiętywać, by nie
zapomnieć?
Temat związany z metodami
szybkiej nauki stał się ostatnio
popularny. Strony internetowe
proponują nowatorskie rozwiązania i oferują niezliczoną ilość
kursów, jednak w pojedynkę
również możemy zwiększyć
efektywność naszej pracy. Klucz
tkwi w odpowiednim segregowaniu informacji i przejrzystych
notatkach.
Pomocne będą tu wszelkiego
rodzaju mapy pojęć. Są one dwu-

pojęć i ich wzajemnych relacji ze
sobą. Są ważne w nauce ze zrozumieniem – widoczne związki
pomiędzy pojęciami pomagają
w zrozumieniu i zapamiętaniu
nowych faktów. Przydadzą się
wszędzie tam, gdzie występują
skomplikowane struktury wiedzy i złożone pomysły.
Na podobnej zasadzie opierają się mapy myśli. Tworzy się
je szybciej niż tradycyjne notatki, a dzięki ich wizualnemu
charakterowi łatwiej przegląda
i zapamiętuje. Składają się one
z centralnego wyrazu-pojęcia.
Naokoło centralnego wyrazu
narysowanych jest od kilku do
kilkunastu pojęć, które się do
niego odnoszą. Kolejne rozgałęzienia tworzone są na podobnej
zasadzie. Mapy myśli uwalniają
w ten sposób umysł od linearnego myślenia,
pozwalając nowym pomysłom
na szybszy przeNiestety, same metody kre- pływ.
Korzystam
atywnego uczenia się nie wystarczą. z tego typu rozKażdy materiał trzeba powtórzyć. wiązań dopiero
od kilku mieNaukowcy mówią tu o “krzywej za- sięcy, ale efekty
widoczne były
pominania”.
od zaraz – mówi
Marcin, student
socjologii. – Podczas nauki musze
wymiarowymi reprezentacjami
operować złożoną terminologią

‘‘

i fachowymi pojęciami, a mapy
myśli ułatwiają mi ich szybkie
kojarzenie.
Inne źródła odsyłają nas do
mnemotechniki. Chodzi w niej
o dostrzeżenie łatwej do zapamiętania zależności pomiędzy
informacją, którą się pamięta, a którą chce się zapamiętać.
Sęk w tym, aby zależność była
łatwiejsza do zapamiętania niż

docelowa informacja. Wtedy
mimo, że “nie pamięta się” tego
co powinno, jesteśmy w stanie
przypomnieć sobie szybko tę informacje, korzystając z zapamiętanej zależności. Ruszmy zatem
naszą wyobraźnię!
Niestety, same metody kreatywnego uczenia się nie wystarczą. Każdy materiał trzeba
powtórzyć. Naukowcy mówią tu

o “krzywej zapominania”. Znając
ten wykres możemy w przybliżeniu ocenić, kiedy dana informacja będzie bliska zapomnienia.
Zamiast jednak tracić czas na to,
żeby obliczać, ile czasu zajmuje
nam zapominanie, skupmy się
na zapamiętaniu! Metoda powtórki jest prosta. Przeprowadzić proces nauki jeszcze raz.
Tylko szybciej.
REKLAMA

Poza Bydgoszcz

. 26 sierpnia 2016

EDUKACJA

.

14

POZABYDGOSZCZ.PL

Szeroka oferta KujawskoPomorskiej Szkoły Wyższej

Kujawsko-Pomorska
Szkoła
Wyższa w Bydgoszczy wciąż poszerza swoją ofertę i dopasowuje
ją do zapotrzebowań rynku pracy oraz oczekiwań studentów.
W związku z tym, w roku akademickim 2016/2017 uruchamiane są nowe atrakcyjne specjalności i kierunki, po ukończeniu
których łatwiej będzie znaleźć
zatrudnienie.
Dużym powodzeniem wśród
kandydatów cieszą się kierunki
techniczne, po których ukończeniu można uzyskać stopień
inżyniera. Wśród absolwentów
tych studiów odnotowuje się co
roku najniższy procent bezrobocia. Przykładem jest kierunek
Budownictwo, które rozszerzyło
swoją ofertę o pożądaną wśród
pracodawców specjalność – Budownictwo drogowe. Nową specjalność uruchamia również
Geodezja i kartografia. Jest to
jedyny taki kierunek w regionie.
Od października rusza na nim
specjalność Geoinformatyka.
- Geoinformatyka łączy wiedzę informatyczną z wiedzą
ge o de zyjno-kar tog raf iczną.
Większość budowanych obecnie
nowoczesnych systemów informatycznych do swego działania
wymaga dostępu do różnorod-

nych map cyfrowych zaczynając
od map adresowych, poprzez zobrazowania lotnicze i satelitarne,
po trójwymiarowe modele miast
i mapy prezentujące infrastrukturę techniczną. Prawie każdy kto
korzysta z urządzeń mobilnych
tj., tabletów, smartfonów potrzebuje zlokalizować się w przestrzeni i nawigować do wybranych
celów. To wszystko sprawia, że
istnieje potrzeba tworzenia innowacyjnych produktów geoinformacyjnych – wyjaśnia Dziekan
Wydziału Technicznego KPSW,
dr inż. Joanna Gęsikowska.
Kierunek Informatyka oferuje dodatkowo swoim studentom
Akademię CISCO. Certyfikat po
jej ukończeniu upoważnia do obsługi rozległych i lokalnych sieci
komputerowych i teleinformatycznych.
Popularnością cieszą się też
kierunki Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii KPSW
Administracja wprowadza nową
specjalność – Politykę resocjalizacyjną, a na kierunku Prawo zaczęły działać dodatkowe moduły
przygotowujące adeptów Prawa
do wykonywania zawodów, takich jak sędzia, prokurator, czy
adwokat.
Wydział Nauk Społecznych
i Filologicznych KPSW również

ma bogatą ofertę kształcenia.
Na kierunku Filologia, edukacja odbywała się do tej pory na
specjalnościach: j. angielski, j. niemiecki, j. hiszpański, j. rosyjski.
Obecnie powstaje nowa specjalność – Neofilologia z elementami
lingwistyki stosowanej. Możliwe
jest też kształcenie z dwóch języków, np. angielskiego i niemieckiego, angielskiego i hiszpańskiego, czy angielskiego i rosyjskiego.
Na kierunku Pedagogika nowo-

Poza Bydgoszcz

. 26 sierpnia 2016

ścią są specjalności stworzone
specjalnie jako odpowiedź na zapotrzebowanie współczesnego
rynku pracy. Jest to np. specjalność: Edukacja przedszkolna
i wczesnoszkolna z programowaniem na pierwszym etapie kształcenia, skierowana do wszystkich
tych, którzy chcą podjąć pracę
w przedszkolach i klasach I-III
szkoły podstawowej. Oprócz
uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela absolwent tej

specjalności zyska umiejętności
do prowadzenia zajęć z programowania, które już od 2017 roku
mają obowiązywać na wszystkich
etapach edukacji. Inne nowości
w ofercie to: Pedagogika regionalna i miedzykulturowa, Resocjalizacja z profilaktyką uzależnień
oraz Edukacja zdrowotna i pedagogika rekreacyjna z elementami
odnowy biologicznej.

.

POZABYDGOSZCZ.PL

Polepszamy pamięć

EDUKACJA

15

Podczas snu nie tylko zregenerujemy siły, ale również poprawimy swoją pamięć. Jest
kilka sposobów, aby zwiększyć efektywność naszej nauki

Sen, to bez wątpienia bardzo ważny element w naszym życiu. Dzięki niemu odpoczywamy, regenerujemy ciało, umysł i pozbywamy
się stresu. W trakcie naszego snu,
następuje również utrwalenie
informacji, które przyswoiliśmy
w ciągu dnia. Czy jest to metoda
na poprawianie efektów naszej
edukacji?
Nauka przez sen, wzbudza
ogromne zainteresowanie, bo
przecież każdy z nas, czas który
poświęca na przyswajanie nowej
wiedzy, wolałby spędzić na przyjemnościach, czyli zabawie bądź
spotkaniach z przyjaciółmi. Odkrycia naukowców, dotyczącego
nauki przez sen, wykorzystują
szkoły językowe i oferują nam
również taką metodę uczenia się.
Jak dowodzą badania, podczas
snu, uczymy się najefektywniej.
Niestety nie jesteśmy w stanie
przyswoić nowej wiedzy, ale
utrwalamy to czego, doświadczyliśmy wcześniej. Podczas snu,
mózg analizuje na nowo to, co
przeżyliśmy w ciągu dnia i cementuje nabytą wiedzę. Aby efekty były bardziej zadowalające,
należy przywołać wspomnienia
tego, czego się nauczyliśmy np.
poprzez odsłuchanie lekcji, porcji słówek czy scen sytuacyjnych.
Mimo iż śpimy, nasz mózg przyswaja wiadomości i polepsza na-

szą pamięć.
Jeśli nasz sen jest spokojny, śpimy odpowiednią ilość godzin, nie
budzimy się w jego trakcie, to jest
duża szansa, że ten sposób nauki
będzie naprawdę efektowny. Aby
przyswoić jakąkolwiek wiedzę,
nasz sen nie może być zbyt płytki, ani zbyt głęboki. Bardzo duże
znaczenie ma również godzina,

w której odsłuchujemy nagrania
i faza snu, w której znajduje się
organizm. Wiadomo, że nie zawsze uda się spełnić wszystkie
te warunki, ale warto próbować
utrwalać wiedzę, właśnie tą metodą. Wiele szkół językowych,
oferuje nam szkolenia połączone
z nauką przez sen. Zalecają, aby
przed zaśnięciem i w trakcie snu

odtwarzać nagrania z lekcji, fragmenty kursu czy materiał, który
powtarzaliśmy za dnia. Metoda
nauki przez sen zwana hipnopedią, może polepszyć rezultaty
naszej edukacji, ale nie zastąpi
nam jej zupełnie. W dalszym
ciągu będziemy musieli uczyć się
w tradycyjny sposób. Metodą,
która pomoże nam wyćwiczyć

mózg, ale już nie podczas snu,
jest biofeedback. Na czym to polega? Biofeedback, to nic innego
jak trening mózgu. Dzięki temu
usprawniamy jego pracę, udoskonalimy pamięć i motorykę ciała,
zwiększamy koncentrację i poprawiamy zdolność do radzenia
sobie w nerwowych sytuacjach.
Z tej metody korzystają głównie
sportowcy, aktorzy czy dziennikarze, którzy w codziennym życiu
narażeni są na stres, ale również
wykorzystuje się ją do nauki języków obcych. Wszystkie ćwiczenia
wykonywane są bez użycia rąk
i głosu, a obraz komputera sterowany jest falami emitowanymi
przez nasz mózg. Wrażenia, których doświadczamy w przypadku poprawnego i negatywnego
wykonania zadania, wpływają na
kodowanie w mózgu, tym samym
utrwalając poprawne rozwiązania
i skłaniając mózg do koncentracji
w przypadku niepowodzenia.
W czasach gdzie technologia
idzie do przodu, jest bardzo dużo
metod, które poprawią naszą pamięć, zdolność i szybkość uczenia
się, czy koncentrację, ale nie ma
jeszcze takiej, która zwolniłaby
nas zupełnie z tego obowiązku.
Warto korzystać z każdego dostępnego sposobu aby poprawiać
pracę mózgu i odkrywać jego
sekrety, by łatwiej było nam przyswoić wiedzę.
REKLAMA

Poza Bydgoszcz

. 26 sierpnia 2016

Related Interests