You are on page 1of 2

DPO2278/2016

IDinternunic:366358

Fiaactuluijuridic

RepublicaMoldova
PREEDINTELEREPUBLICIIMOLDOVA
DECRETNr.2278
din18.08.2016
privindconstituireaComisieiNaionalepentruImplementarea
PlanuluiIndividualdeAciunialParteneriatuluiRepublicaMoldovaNATO
Publicat:26.08.2016nMonitorulOficialNr.277287artNr:602
ntemeiulart.94alin.(1)dinConstituiaRepubliciiMoldova,
PreedinteleRepubliciiMoldovadecreteaz:
Art.1. Se constituie Comisia Naional pentru Implementarea Planului Individual de Aciuni al
ParteneriatuluiRepublicaMoldovaNATOnurmtoareacomponen:
Preedinte
GALBURAndreiviceprimministru,ministrualafacerilorexterne
iintegrriieuropene
Vicepreedinte
ALARUAnatolieministrualaprrii
Secretar
DRUCEmilefalDirecieigeneralecooperaremultilateral
aMinisteruluiAfacerilorExterneiIntegrrii
Europene
Membri:
BULIGAValentinapreedintealComisieipoliticexterniintegrare
europeanaParlamentului
BOANRomanpreedintealComisieisecuritatenaional,aprare
iordinepublicaParlamentului
CALMCOctavianviceprimministru,ministrualeconomiei
ARMAUOctavianministrualfinanelor
CEBOTARIVladimirministrualjustiiei
JIZDANAlexandruministrualafacerilorinterne
MUNTEANUValeriuministrualmediului
BALANMihaidirectoralServiciuluideInformaiiiSecuritate
alRepubliciiMoldova
HARUNJENEduardadjunctalProcuroruluiGeneral
BARBNEAGRAlexeiconsilieralPreedinteluiRepubliciiMoldovan
domeniulaprriiisecuritiinaionale,secretar
alConsiliuluiSupremdeSecuritate
DUCAGheorghepreedintealAcademieidetiineaMoldovei
MRZACElenadirectoralCentruluideInformareiDocumentare
privindNATO.

Art.2.ComisiaNaional:
a) va asigura implementarea n continuare a Planului Individual de Aciuni al Parteneriatului
RepublicaMoldovaNATO
b)vainformaPreedinteleRepubliciiMoldovadespremersulimplementriiPlanuluiIndividualde
AciunialParteneriatuluiRepublicaMoldovaNATO.
Art.3.GuvernuliautoritileadministraieipublicevorprezentaComisieiNaionaleinformaiile
necesarepentrudesfurareaactivitiiacesteiaiivoracordaasistenmultilateral.
Art.4.SeabrogDecretulPreedinteluiRepubliciiMoldovanr.1767VIIdin29septembrie2015
privind constituirea Comisiei Naionale pentru Implementarea Planului Individual de Aciuni al
ParteneriatuluiRepublicaMoldovaNATO.
PREEDINTELEREPUBLICIIMOLDOVANicolaeTIMOFTI
Nr.2278VII.Chiinu,18august2016.

You might also like