You are on page 1of 24

Europäisches Magazin SOWA w dniu Matki Boskiej Czestochowskiej zawierzając się 26.

August 2016

wniosek dotyczący okoliczności katastrofy, w której zabity został pod
Smoleńskiem, m.in. śp. Andrzej Szczygło: AP III Ko 726/ 10 tu: PK I Ko2 91.2016
do wiadomości: Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny RP Zbigniew Ziobro
Aug
26

IX.świeczka
chanukowa
szames

PDO383
na scenę wchodzi
Minister
Waszczykowski
zadymia nielogicznie
ZECh Prokurator
Chłopik CANTO
DCCXXXIX
Zainteresowany, we Frankfurcie w
piątek, 26 sierpnia 2016 r.
Prokurator Mirosław Chłopik
Prokuratura Krajowa
Biuro Prezydialne
PK I Ko2 91.2016
w odpowiedzi na Pana pismo z 22.08.2016 wysłane we: Freitag, 26. August 2016 11:32 von:
Biuro Podawcze z adresu: [mailto:biuro.podawcze@pk.gov.pl] Z poważaniem przez: Joanna
Śpiewankiewicz, referent Prokuratury Krajowej
http://sowa2.quicksnake.net/obrazky/sowa2.quicksnake.net/law/pk-i-ko2-91-2016.pdf
https://de.scribd.com/skosiewski

Europäisches Magazin SOWA w dniu Matki Boskiej Czestochowskiej zawierzając się 26. August 2016

1. Niestety mija się Sz. Pan Prokurator z prawdą zakładając, iż korespondencja z mojego
adresu, którą datuje Pan na 9 sierpnia br., przytaczam jota w jotę: "nie zawiera konkretnych
skarg lub wniosków dotyczących zakresu działania prokuratury ani sprecyzowanych
oczekiwań wobec Prokuratury Krajowej", albowiem:
I. Od pierwszego dnia po
katastrofie powietrznej w
okolicach Smoleńska 10
kwietnia 2010 r. wnioskowałem
w sposób konkretny do
Prokuratury Rzeczypospolitej
Polskiej o przesłuchanie ob.
Jarosław Kaczyński w
charakterze podejrzanego o
spowodowanie wspomnianej
katastrofy, w której poniosło
śmierć 96 osób, a nie "poległo",
jak mataczy Jarosław Kaczyński.
II. Oczekiwałem i oczekuję z
anielskim spokojem Polaka i Katolika, że Prokuratura Krajowa (dzisiaj, po reorganizacji z woli
partii Kaczyńskiego struktury Ministerstwa Sprawiedliwości) przestanie ochraniać głównego
podejrzanego w tej sprawie, który w mataczeniu swoim posunął się tak daleko, że dla
odciągnięcia uwagi społecznej w Polsce od sprawy katastrofy, wywołał zastępczy konflikt o
Trybunał Konstytucyjny, aby zadymić jasny dla wielu obraz Sprawy tzw. sztuczną mgłą i
wybuchami petard, bo jak inaczej nazwać donos Ministerstwa Spraw Zagranicznych w tej
sprawie na rząd Beaty Szydło do Komisji Weneckiej, jeżeli za kapusia robił w tej sprawie sam
Minister Spraw Zagranicznych Waszczykowski?
III. Zrzucanie odpowiedzialności na jedynego tylko wiceministra, kozła ofiarnego, bez
postawienia pytania: W CZYIM INTERESIE? Wystąpił jeden z drugim członek Rządu RP?
Czy tylko po to doniósł do Komisji Weneckiej, żeby wykazać
się działalnością antyrządową i narazić siebie na
pozbawienie pracy, bez oskarżania przez Ministra od Służb
Specjalnych Kamińskiego o pracę dla wywiadu Rosji, czy
Chin (vide casus: bezpodstawnie przetrzymywany w
areszcie Mateusz Piskorski w parze z pedałem
przetrzymywanym bezpodstawnie w sprawie znalezionych
tymczasem zwłok pięknej Esterki z Poznania, której sekcji
zwłok nie dokonuje niestety żadna niezależna,
międzynarodowa Komisja Wenecka, czy Trybunał Haski,
aby uniemożliwić tym samym zacieranie śladów przez
Policję (patrz zadeptanie śladów morderstwa Andrzeja
Leppera przez policjantów z Warszawy) i mataczenie
okolicznościowe, przy okazji rzuconego psom na pożarcie
Igora Stachowiaka we Wrocławiu, dokonywane w tym
https://de.scribd.com/skosiewski

Europäisches Magazin SOWA w dniu Matki Boskiej Czestochowskiej zawierzając się 26. August 2016

czasie przez bandy żydoskich osobników zamelinowanych w strukturach Policji i
Ministerstwa Sprawiedliwości RP; patrz wreszcie: ujawnione przeze mnie bandy osobników o
żydoskich nazwiskach w Tomaszowie Mazowieckim, skąd posłem lewicy Millera był Sobotka,
który dał cynk mafijnym handlarzom bronią, współpracującym z tym właśnie Ministrem
Spraw Wewnętrznych, a jeśli sąd uznał w tych dniach, że gazeta Michnika miała rację i nie
znieważała nikogo nazywając po imieniu mafijne związki w rządzie Szydło, to co ten Jarosław
Kurski, brat Jacka Kurskiego cieszy się, jak dureń w gazecie Michnika, jakby nie rozumiał
znaczenia słowa Rodzina w języku neapolitańskim? Sodoma i Camorra, taki jest zdaniem
sądu RP związek rządu Szydło ze sekciarską polityką sodomity Jarosława Kaczyńskiego.

IV. Wielokrotnie i w sposób
jednoznaczny występowałem do
Prokuratury i Ministrów
Sprawiedliwości RP w związku ze
sprawą zakończoną bezprawnym
wyrokiem Sądu Rejonowego w
Tomaszowie Maz. 1 sierpnia 2008
r. o kasację wyroku wydanego w
postępowaniu nakazowym, z
rażącym naruszeniem prawa,
zawierającego w orzeczeniu treści
znieważające moją osobę,
uniemożliwiającego mi aktywny i
bezpośredni udział w życiu
politycznym Narodu Polskiego, co
samo w sobie jest czynem
bezprawnym, rasistowskim w
dyktatorskim systemie dzierżenia
władzy przez takich złoczyńców
kryptosyjonistycznych, jak
utrzymywany ponad prawem
Jarosław Kaczyński. .
V. Waszczykowski winien być
przesłuchany pod zarzutem
mataczenia w związku z niedawną
jego zapowiedzią w Chorwacji, do
której zabrał ze sobą, za
pominięciem
protokołu dyplomatycznego,
zatem naruszając procedury
obowiązujące w stosunkach międzynarodowych, nie tylko posła Jarosława Kaczyńskiego ale i
Marszałka Sejmu m.in., o którym mówi się przecież nie bez kozery, że jest Drugą osobą w
państwie (jak Komorowski był za czasów Lecha Kaczyńskiego) i jest zasadą w Grze, jak: po
żołędzi wino pędzi w kartach, nie towarzyszy przecież nigdy Druga osoba w państwie
jakiemuś ministrowi, ale odwrotnie! Bo inaczej, to byłaby anarchia w państwie, nie rządy
https://de.scribd.com/skosiewski

Europäisches Magazin SOWA w dniu Matki Boskiej Czestochowskiej zawierzając się 26. August 2016

prawa i demokracji, ale żydoskie przekabacanie polityki międzynarodowej, stawianie na
głowie normalnego porządku, bżydkie przesłanianie tego, co ma się do ukrycia bałaganem
żydoskim, sztucznie wywołanym, bo po co ten Waszczykowski, stypendysta amerykański,
m.in., prowokacyjnie nawiązał w Chorwacji do swojego żydokomunistycznego pochodzenia
repatriacyjnego przemilczając rolę brata wicepremiera Glińskiego, który źle wyrażał się o
rządach braci Kaczyńskich, jako o "dyktaturze ciemniaków"?

VI. Robert Gliński, brat żydoskiego Ministra Kultury RP
Piotra Glińskiego, wicepremiera w rządzie
kryptosyjonistów Szydło zainicjował Marcowe
Rozruchy Studenckie w 48 rocznicę wystawienia
Dziadów Marcowych aktora Holoubka 1968 r. na
proseminaryjnym spotkaniu ze studentami reżyserii
Łódzkiej Szkoły Filmowej, na którym dokonał outingu
mówiąc otwartym tekstem KOD-u wg. scenariusza
pijaru, który miał za zadanie wypromowanie na Polaka
i KATOLIKA młodszego o dwa lata „zgreda” (dziada),
jak wyznał nie kryjąc żyda w rodzinie, byłego działacza
kryptosyjonistycznej partii Tadeusza Mazowieckiego
Unia Wolności.
VII. Brat Ministra Kultury RP ujawnił, że odwołany
niedawno żydoski dyrektor Teatru Polskiego we Wrocławiu, Piotr Mieszkowski, to tzw.
Przyjaciel Rodziny od lat trzydziestu, dlatego zapewne robił ten za dyrektora teatru
finansowanego przez państwo nie mając minimum wyższego wykształcenia, dla porównia:
mniej więcej z cenzusem naukowym Wałęsy był, albo tzw. muzealnika Roberta Costro.

VIII. Czy Gliński usłużnie mataczy - nagłaśnianym sztucznie
przez aktorów ze spalonego teatru, który nie umiał na siebie
zarobić, odwoływaniem przyjaciela Mieszkowskiego - sprawę
odpowiedzialności Jarosława Kaczyńskiego za śmierć 96 osób
pod Smoleńskiem z wdzięczności za otrzymane z rozdania
Kaczyńskiego stanowisko ministerialne? Czy ten ma jeszcze
może inne haki na Glińskiego i Waszczykowskiego?
O to także Prokuratura Krajowa winna zapytać na
przesłuchaniu Jarosława Kaczyńskiego, bowiem zdradził się z
mataczeniem swoim Waszczykowski potwierdzając nieprawdę
25.08.2016 i obciążając nieprawdziwymi pomówieniami
Arabskiego, którego chcą zrobić kozłem ofiarnym w sprawie
spowodowania katastrofy samolotowej przez Jarosława
Kaczyńskiego, który w telefonicznej rozmowie satelitarnej
wydał wyrok śmierci na własnego brata zwyczajem żydoskim
(patrz Kain, Abel, biblijna para bliźniaków jednojajowych).

https://de.scribd.com/skosiewski

Europäisches Magazin SOWA w dniu Matki Boskiej Czestochowskiej zawierzając się 26. August 2016

IX.świeczka chanukowa szames Parcival AKT I. Herody Herodenspiel von Stefan Kosiewski na
scenę wchodzi Witold Waszczykowski zadymiając nielogicznie:

- Dokumenty są już odtajnione. W tej chwili chcę tylko je ułożyć, chcę tylko je opisać tak,
żeby państwu je przedstawić. Przekażę je oczywiście wcześniej do prokuratury i pokażę,
że toczyła się gra przeciwko polskiemu prezydentowi - oznajmia Waszczykowski.
Piłat pyta: Dlaczego świadek nie przekazał jeszcze do Prokuratury Krajowej istotnych
dokumentów w sprawie spowodowania katastrofy pod Smoleńskiem?
Góralka Halka: On ściemnia, karty układa, zabawia się w nadinterpretację, o grze nawija,
żeby tylko zagadać, zafajdaczyć, lada co, odciągnąć Wysoki Sąd od istoty sprawy: kto zabił!? I
czy odcierpi kiedykolwiek za grzechy swoje i za te trupy?
Baran z dzwonkiem wolności na śnurku uwiązanym u szyi: Beeee, Waszyczykowski
https://de.scribd.com/skosiewski

Europäisches Magazin SOWA w dniu Matki Boskiej Czestochowskiej zawierzając się 26. August 2016

Diabełek z zidłamy: Za twe zbytki, chodź
do Piekła, boś ty bżydki. Zwraca się do
Ministra Waszczykowskiego.
Chłop z Wesela Wyspiańskiego, bez
cenzusu akademickiego, podobny trochę
do żyda Mieszkowskiego, przyjaciela
rodziny wicepremiera Glińskiego (nie z
Czeladzi Ministra Budki, z ul. Wąskiej, bo
to nie rodzina, a jeno przypadkowa
zbieżność żydoskich nazwisk: bzierzta tych psiepszonych ministruf choćby i do Nieba, nom tu
takich żydków do szczyńscia ni(e) czeba.
Minister Spraw Zagranicznych Waszczykowski w Ankarze, nazajutrz po napadzie wojsk
tureckich Erdogana, skumanego z Putinem, na stanowiska kurdyjskie na terytorium Syrii
związanej traktatem o braterskim stacjonowaniu wojsk rosyjskich tam, gdzie wjechała już
czołgami Turcja łamiąc traktaty międzynarodowe; to chyba Waszczykowski musiał ministrowi
Erdogana poukładać i pokazać, że toczy się gra przeciwko prawu międzynarodowemu, w
której Erdogan zajął pozycję agresora takiego samego, jak skazani już wyrokami
prawomocnymi w Hadze przywódcy państw bałkańskich, dla przykładu: pokażę, że toczyła
się gra przeciwko polskiemu prezydentowi śp. Lechowi Kaczyńskiemu, zwanemu w
propagandzie partyjnej sekty, Poległemu.

W tej grze uczestniczył przesłuchiwany obecnie przez
prokuraturę szef gabinetu Tuska Arabski, nie nie
rodzina Syryjczyka, to tylko przypadkowa zbieżność
nazwisk, tak się już zbiegło w Unii Wolności, w której
działał wcześniej kolega Gliński, że walcząc o stołek w
świetlicowej zabawie Bejtaru, zawsze ktoś traci
pozycję, więc ja tu bynajmniej nie mam nic
personalnie przeciwko Arabskiemu. Gra była o
rozdzielenie wylotu do Katynia premiera Tuska i
prezydenta Kaczyńskiego.
Jarosław Kaczyński szarpiąc nerwowo w tym czasie
sierść kota sąsiadki, albowiem jego kot własny wyrwał
się był nocą na Zolibórz i stąd rekwizyt zastępczy,
zachodzi uzasadniona obawa, czy łba mu jeszcze ktoś
nie ukręci, z czysto teatralnej Zemsty Fredrowskiej żyd przy pisaniu gęsim piórem padający
gęsto, chociażby. Chociażby i kaczym albo i bez powodu, zatem uczestnik per prokura Obrad
Okrągłego Stołu, zmowy w Magdalence w osobie brata, nie po to przecież tylko się załapał,
żeby się przelecieć, zaliczyć wizytę zagraniczną do Chorwacji, mruczy sobie a muzom pod
nosem: dajcie mu wypowiedzieć jego kwestię.
https://de.scribd.com/skosiewski

Europäisches Magazin SOWA w dniu Matki Boskiej Czestochowskiej zawierzając się 26. August 2016

Waszczykowski: Ja to udowodnię, że w tej wizycie, którą od wielu, wielu miesięcy przed 10tym kwietnia 2010 r. przygotowywano, wizytę w Katyniu i w tej wizycie, zgodnie z
przygotowaniami polsko-rosyjskimi miał nie brać udziału Lech Kaczyński.

Góralka Halka: Co ten gupi chce udowadniać i komu?
Przecież wiadomo, że zgodnie z procedurami
obowiązującymi każdego arabskiego w Kancelarii
Premiera RP nigdy, ale to przenigdy i pod żadnymi
pozorami, nie mogą się zabrać do jednego samolotu
dwie najważniejsze osoby w państwie: prezydent i
premier, zgodnie ze zasadą obowiązującą w
teatrologii, że nie mnoży się trupów ponad potrzebę
spektaklu, żeby nie powtórzyło się nie daj Bóg
barachło z katastrofą samolotu CASA, zakupionego u
żydów amerykańskich przez Komorowskiego bez
zachowania procedur konkursu publicznego,
otwartego.
Diabełek w kasku strażackim i z wężem w dłoni ze
stacji benzynowej wyciąganym: Od dolewania oliwy do ognia, to MY! A nie duplomatołki, jak
mawiał św. pamięci prof. Bartoszewski, były członek rady nadzorczej ERGO, anonimowego
kapitału z branży ubezpieczeń. Wara gołym w golusie od rządzenia w Polsce przez silnych i
bogatych, jak jasno postawił w Sejmie stary Morawiecki zgłaszając młodego, nepotycznie, bo
syna na fotel premiera po Beacie Szydło, która winna odejść ze zderzakami do męża, o
którym prasa brukowa donosi, że biedak nie wie, co robić ze żoną we Warszawie na delegacji
i dlatego kupuje znoszone przez żydów zachodnioeuropejskich koszule w Oświęcimie, w
sekondshop; tak mu się spieszy, nie może doczekać się swojego Zbawienia.
Baran: Jeżeli Arabski mówi, że nikt nie rozdzielał nigdy wyjazdu premiera od wyjazdu
prezydenta, a Waszczykowski nie ma dowodów takiego rozdzielenia, to o jakiej grze chce
mówić?
Góralka Halka: toć oni oba gadajom po próżnicy to samo: NIE BYŁO RAZEM!
Baran: To i nie było nigdy żadnego rozdzielenia.
Anioł ze skrzydłami: W to miejsce jest ZADYMA.
Sztuczna Mgła Waszczykowskiego. I o to biega, o to się
żydom rozchodzi, żeby odciągnąć uwagę publiczności
od najważniejszego, od sprawy Nieba i Piekła.
św. Piotr z kluczami: dwóch wsi polskich o takich
nazwach (Niebo i Piekło) z terenu Województwa
Kieleckiego, które Poeta Polski Stefan Kosiewski, autor
sztuki teatralnej HERODY Herodenspiel von Stefan
Kosiewski, w której my wszyscy, gramy: zgłosił przed
https://de.scribd.com/skosiewski

Europäisches Magazin SOWA w dniu Matki Boskiej Czestochowskiej zawierzając się 26. August 2016

laty PROJEKT Międzynarodowy, jeszcze premierowi Marcinkiewiczowi, jako miejsce na Ziemi,
w którym hitlerowski Wehrmacht zamordował niewinnych mieszkańców zaraz po
wkroczeniu do Polski w 1939 r. Sielpia to jest miejsce jedyne na prawdziwe, rzeczywiste
pojednanie narodów: polskiego i niemieckiego. Tam nad rzeką Sielpia będzie spotykać się
młodzież w lesie na wakacjach, cudownej urody Polki (patrz załączona fotografia) na maliny
z wysokimi Niemcami o błękitnych oczach, noszących w sobie pamięć wspólnej przeszłości
języków: słowiańskich i germańskich, mitów i wierzeń europejskich, bogów z czasów
budowania piramid; takich, jak gromowładny Perun Odyn Rudra Neptun i tryzub w Gdańsku
Jędruś Halny. I pozdrawiam także Tatry, Spisz pozdrawiam i Podhale, na tej Ziemi.

Piotr św. dzwoni kluczami złotymi, Baran dzwoneczkiem wolności dzwoni, Waszczykowski od
tych dzwięków samych, ze strachu kłapie sztucznymi szczękami, podzwanianiom i kłapaniom
towarzyszą ze sztucznymi szczękami bracia Glińscy ( w tym miejscu może uzkazać się nad
sceną, na ekranie w języku niemieckim reklama kliniki dentystycznej na Węgrzech, ze
słowami: zapewniamy! Jakość niemiecka, ceny węgierskie), gulasz, czardasz, muzyka,
Mendelssohna Bartholdy´ego Handkäs mit Musik.
Jarosław Kaczyński nie wzruszony ostatnim dzwonkiem nad przebytem doczesnych
szczątków bratostwa na gruncie kościelnym, z powyciąganymi zawczasu sznurówkami z
butów, mruczy sobie już tylko, bowiem żadnej muzy przy nim nie uświadczy, kot wyrwał się
drapiąc pazurkami łapy z palcyma krótkimi, grubymi spłoszony międoleniem, zostawił aktora
ze spalonego teatru samotnego, ten mruczy coś jeszcze pod rozłażącym się na starość nosem
na wzór kartofla rozgotowanego, ale tak cicho, że nie wiadomo, czy sapie tylko ostatkiem sił,
czy bucha bez pary, niczym ociężała lokomotywa Tuwima.
https://de.scribd.com/skosiewski

Europäisches Magazin SOWA w dniu Matki Boskiej Czestochowskiej zawierzając się 26. August 2016

Zatem dopisuje się tu jeszcze tylko, dla potrzeb nagłych
prokuratora Chłopika, który we wieloświatowym teatrze
HERODY Herodenspiel von Stefan Kosiewski za Boga nie
ma nic, ale to NIC do stracenia, czy szukania, albowiem
winien tylko przyjąć na koniec do wiadomości jedność
monadyczną: innymi słowy mówiąc, że pomawiając
gołosłownie, bez racji żadnej i bez najmniejszego
dowodu jak również bez określenia bliższego, o co się żydu
(rusycyzm świadomy, zamiast żydowi w tym miejscu, nie
poprawiać, uwaga do Korekty!) rozchodzi, zarówno w
przypadku pomówienia ks. Biskupa Franciszka-Piotra z
Limburga jak i Poety Jego o rzeczy niebywałe, które nie
miały nigdy miejsca, jak np.: pomówić Poetę Polski o
wpisanie do PROJEKTU zbyt kosztownego Lustra
Weneckiego dla potrzeb ubowców w łazience biskupa (kto
to słyszał?), których firma ochroniarska z Opolszczyzny
obstawiać miała na koniec wszystkiego tak, żeby nic z tego
nie wyszło na jaw, krótko mówiąc nikt nie twierdzi, że
Prokurator Chłopik chciałby zagrać za Chłopka, czy niech mu będzie: Chłopika ze spalonego
teatru Jarosława Kaczyńskiego, dlatego mataczy zajadle: "zawiera treści znieważające"
popełniając: *błąd zawodowy, **grzech ciężki prywatny, czy też ***przestępstwo w miejscu
pracy, albo służby publicznej Justycji, jeśli jeszcze kumają, co to takiego symbolizuje
niewiasta w Tomaszowie Maz. odważająca na szalach łapówki .
Z Panem Bogiem
Z Frankfurtu nad Menem czytał Autor
https://gloria.tv/audio/WBPoKRVmBdenJ2Wv2XfPFVBCs

POLEN
Stefan Kosiewski
303 obserwatorów

Stefan Kosiewski
POLEN
sie 27, 00:23
Aug
26
IX.świeczka chanukowa szames Parcival AKT I. Herody
Herodenspiel von Stefan Kosiewski PDO383 na scene wchodzi Minister Waszczykowski
zadymia nielogicznie ZECh Prokurator Chlopik CANTO DCCXXXIX
https://plus.google.com/u/0/116748846165184263175/posts/6KHEoKKxoW6
https://de.scribd.com/skosiewski

Europäisches Magazin SOWA w dniu Matki Boskiej Czestochowskiej zawierzając się 26. August 2016

wniosek dotyczacy okolicznosci katastrofy, w której zabity zostal
pod Smolenskiem, m.in. sp. Andrzej Szczyglo: AP III Ko 726/ 10
tu: PK I Ko2 91.2016
Written by sowa (») yesterday at 16:48 in category law, read: 3×
http://sowa2.quicksnake.net/law/wniosek-dotyczacyokolicznosci-katastrofy-w-ktorej-zabity-zostal-podSmolenskiem-m-in-sp-Andrzej-SzczygloAP-III-Ko-726-10-tu-PK-I-Ko2-91-2016
Parcival: Rittergedicht, Bände 1-2

Parcival
books.google.de
brak plus jedynek
Opublikowano 3 hours ago, autor: sowa
Lokalizacja: Tomaszów Mazowiecki, Polen

http://sowamagazyn.blogspot.de/2016/08/ixswieczka-chanukowa-szames-parcival.html
Written by sowa (») today at 16:48 in category law, read: 3×
RADIO: https://www.gloria.tv/audio/G6xj5DXeGgSDJuC6f9w72udBj niech Boża Dziecina

błogosławi walce Sprawiedliwych ze Złem, które zagnieździło się w strukturach Ministerstwa
Sprawiedliwości RP jak w całej Ojczyźnie Polaków! Dotyczy: Katastrofa w Smoleńsku.
Prokuratura Apelacyjna w Warszawie AP III Ko 726/ 10 3068Rzeplinski Karczewski PDO372
CHAZAROMACHIA FO WG: PK I Ko2 91.2 Pk-i-ko2-91-2016
https://ligon.wordpress.com/2016/08/26/dotyczy-katastrofa-w-smolensku-prokuraturaapelacyjna-w-warszawie-ap-iii-ko-726-10-3068rzeplinski-karczewski-pdo372-chazaromachiafo-wg-pk-i-ko2-91-2016/
https://de.scribd.com/skosiewski

Europäisches Magazin SOWA w dniu Matki Boskiej Czestochowskiej zawierzając się 26. August 2016

Dotyczy: Katastrofa w Smoleńsku. Prokuratura Apelacyjna w Warszawie AP III Ko 726/ 10
sowa 5 roku temu, tu: tu: PK I Ko2
91.2016
Rzeczpospolita Polska
Prokuratura Krajowa
Biuro Prezydialne

Warszawa, 22.08.2016 r.
PK I Ko2 91.2016
Pan Stefan Kosiewski
skosiewski@gmail.com
Potwierdzam otrzymanie Pana
korespondencji z dnia 9 sierpnia 2016 r.,
przesłanej m.in. do Prokuratury Krajowej.
Jednocześnie informuję, że wobec tego, iż
wskazana korespondencja nie zawiera
konkretnych skarg lub wniosków
dotyczących zakresu działania prokuratury ani sprecyzowanych oczekiwań wobec
Prokuratury Krajowej, a nadto zawiera treści znieważające, w Biurze Prezydialnym złożono ją
do akt o numerze jak wyżej.
Prokurator Mirosław Chłopik
Ul. Rakowiecka 26/30
02-528 Warszawa

Von: Biuro Podawcze [mailto:biuro.podawcze@pk.gov.pl]
Gesendet: Freitag, 26. August 2016 11:32
An: skosiewski@gmail.com
Betreff: PK I Ko2 91.2016
Witam,
Zgodnie z poleceniem w załączeniu przesyłam pismo z dn. 22 sierpnia 2016 r. o sygn. PK I
Ko2 91.2016.
Z poważaniem
Joanna Śpiewankiewicz
referent
Prokuratury Krajowej

mysowa
2 tygodnie temu
28:59 723
https://de.scribd.com/skosiewski

Europäisches Magazin SOWA w dniu Matki Boskiej Czestochowskiej zawierzając się 26. August 2016

Rzeplinski Karczewski PDO372 CHAZAROMACHIA FO
von Stefan
Kosiewski ZR
CANTO CANTO
DCCXXX

CHAZAROMACHIA Prolegomena
do Odżydzania po Myśli prof.
Feliksa Konecznego L.dz. 372
Fascynacja Obłędem von Stefan
Kosiewski Zniweczona
Rzeczywistość CANTO DCCXXX
PDF:
de.scribd.com/…/RzeplinskiKarc… Rzepliński źle wyraził się o
Marszałku Senatu …
3068Rzeplinski Karczewski PDO372
CHAZAROMACHIA FO WG: PK I
Ko2 91.2016
https://de.groups.yahoo.com/neo/groups/sowa/conversations/messages/3068

https://de.scribd.com/document/320574519/Rzeplinski-Karczewski-PDO372CHAZAROMACHIA-FO-von-Stefan-Kosiewski-ZR-CANTO-DCCXXX-20160808-MagazynEuropejski-SOWA
Radio: http://gloria.tv/audio/3RCXesdpD1vYVBUwCToucNkV5
Rzeplinski Karczewski PDO372 CHAZAROMACHIA FO von Stefan Kosiewski ZR CANTO
DCCXXX
Written by sowa (») 8. 8. in category Masonry, read: 70×
CHAZAROMACHIA Prolegomena do Odżydzania po Myśli prof. Feliksa Konecznego L.dz. 372
Fascynacja Obłędem von Stefan Kosiewski Zniweczona Rzeczywistość CANTO DCCXXX
https://twitter.com/sowa/status/762743506121138176
https://de.scribd.com/skosiewski

Europäisches Magazin SOWA w dniu Matki Boskiej Czestochowskiej zawierzając się 26. August 2016

http://sowamagazyn.blogspot.de/2016/08/rzeplinski-karczewski-pdo272.html

https://de.pinterest.com/pin/452752568773076282/
Rzepliński źle wyraził się o Marszałku Senatu RP zarzucając Karczewskiemu
(cytuję): "kłamstwo, insynuację... przyszywanie mi łatki wroga Parlamentu"
A zrobił tak w piśmie z 4.08.2016, które w zał. przerzucam do wiadomości
Zbigniewa Ziobro, jak ubowiec donos na mnie uczynnie zostawił mi na biurku
do zapoznania się w końcu 1977 wychodząc z pokoju na najwyższym piętrze
budynku MO w Sosnowcu przy ul. Teatralnej, rzekomo tylko, żeby odlać się
https://de.scribd.com/skosiewski

Europäisches Magazin SOWA w dniu Matki Boskiej Czestochowskiej zawierzając się 26. August 2016

W donosie czytanym do góry nogami stało na głowie: "źle wyraża się o rządzie
PRL", albowiem nikt nie wyrażał się już wtedy dobrze o rządach późnego Gierka
Czynię tak w nawiązaniu do Pisma z 21 marca 2016 przesłanego do wiadomości
Ministra Sprawiedliwości Ziobro, w którym powtórzyłem prawdę o zmowie rodziny
Rzeplińskiego z rodziną Komorowskiego, o której Karczewski wyrazić się miał
zdaniem zainteresowanego w telewizji: "To jest zmowa polityków PO z prezesem

Rzeplińskim, który przekroczył już naprawdę wszystkie bariery". Karczewski
oceniając dotychczasowe działania Rzeplińskiego nie miał rzecz jasna wiedzy
na temat tego, jaki Rubikon przekroczy jeszcze Cezar, jak ja nie wiem obecnie
gdzie zapodział się "Piesek przydrożny" Miłosza, którego zdjąłem z półki, aby
mieć pod ręką przy Amielu, z którego teraz przytaczam Przykazanie Wolnomularza
"Kpijcie sobie z faryzeizmów, ale mówcie wprost do uczciwych ludzi" 15.08.1871

Ponieważ faryzeusz w piśmie własnoręcznie podpisanym, opatrzonym datą, miejscem
wydania z nagłówkiem: Prezes Trybunału Konstytucyjnego, pod znakiem ZP-070-05/16
nie umieszcza jednak wezwania Marszałka Karczewskiego do odszczekania w terminie
takim a takim, wzorem prawa obyczaju szlacheckiego w Rzeczypospolitej, mniemanej
potwarzy, zatem zasadne jest zapytanie, o co tu właściwie żydostwu chodzi? Czego
czepia się Rzepliński Karczewskiego, jak rzep psiego ogona, jeśli nie ma .:Sprawy

którą należałoby właściwie rozważyć tu, na Posiedzeniu Warsztatowym fartuszkowej
.:braci żydomasońskiej i postkomunistycznej po teściu Dziadzia, fałszywego hrabii
Komorowskiego na Ziemiach Odzyskanych, prowadzonego przed ślubem przez
teściową z SB do uznania pochodzenia figuranta po matce tam, gdzie w Izraelu dają
obywatelstwo pierwszego dnia, kiedy tylko postawi się nogę z narzeczoną i pęknie
szkło Wiednia pod obcasem Lecha Dodi, panie kochanku mój, o co się tu rozchodzi

Jeżeli zmowa córek Rzeplińskiego z córką Komorowskich należy do całości układu
o którym przebąkiwał Jarosław Kaczyński mając na myśli niewątpliwie coś więcej
niż tylko zmowę polityków PO z prezesem Rzeplińskim, gdyż każda wanna z trupem
posiada jeszcze drugie dno, czyli za Górą stoi druga Góra z trumną w Kościółku
na szczycie i gwiazdką taką samą, jak Magen David w signum Arcybiskupa Krakowa
którego ciągle nadużywa papuciowy jp2 kryty za siatkę Ojca Hejmo we Watykanie

Kościół skazany na obżydzanie i zagładę przez bezbożników z Magdalenki zgodnie
z maksymą: terror Latinorum signa turbavit córkojebców nikczemnych, złoczyńców
Rózi i Zosi, jako rzecze Madam Analia w Dziele Teatralnym HERODY Herodenspiel
von Stefan Kosiewski Akt I., tu kliknij, wysłuchaj Piłacie dla potrzeb .: Dochodzenia
na co córki Rzeplińskiego: Roża i Maja ze Zosią Komorowskiego z Platformy wydały
300 tys. dolarów dotacji, a nie są przecież takie głupie, żeby (wy)dawać bez potrzeby

https://de.scribd.com/skosiewski

Europäisches Magazin SOWA w dniu Matki Boskiej Czestochowskiej zawierzając się 26. August 2016

Z Panem Bogiem
Z Frankfurtu nad Menem czwartego dnia Igrzysk Olimpijskich 2016 WRYJO czytał Autor
zapraszając do wysłuchania pliku PDO 369 FO HERODY Herodenspiel von Stefan Kosiewski
ZECh ZR CANTO DCCXXVIII Jesu spes mea,
https://gloria.tv/audio/3RCXesdpD1vYVBUwCToucNkV5
usuniętego przez pożydecznego idiotę, czyli nieludzki algorytm, który rzecz jasna nie
rozumie, jakim to słowem w Rzeczypospolitej Przedrozbiorowej określano to, co przy pasach
noszone było a z czasem POROZUMIENIE przeniosło do CENTRUM
https://archive.org/details/Pieklo4Sierpnia2016Rzeplinski
vide:
Rzeplinski Komorowski Prolegomena do Odżydzania po Myśli prof. Feliksa Konecznego
L.dz.305 dobrze WYPASIONA FUNDACJA von Stefan Kosiewski Zniweczona Rzeczywistość
CANTO DCLXXXXVIII
https://archive.org/details/fav-sowa-frankfurt
Upload

Kutasom basso continuo PDO 369
FO HERODY

d.
O warunkach recydywy:
Zarząd Stowarzyszenia 61, reprezentowany przez Różę Rzeplińską, córkę Prezesa Trybunału
Konstytucyjnego, Rzeplińskiego nie zgłosił do Sądu Rejonowego Wniosku o zmianę w KRS w
związku z rzekomym zawieszeniem przed 18 maja 2015 r. przez córkę prezydenta
Komorowskiego, Zofię Komorowską działalności w Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia 61
http://wiadomosci.onet.pl/kraj/zamieszanie-po-debacie-komorowski-duda-stowarzyszenie61-wyjasnia-i-wyraza-ubolewanie/srge3e

https://de.scribd.com/skosiewski

Europäisches Magazin SOWA w dniu Matki Boskiej Czestochowskiej zawierzając się 26. August 2016

Natomiast z informacji upublicznionej na stronie internetowej zarządzanej przez podmiot
można wynioskować, że Zarząd zgłosił 22 maja 2015 zmianę dot. zastąpienia osoby Zofii
Komorowskiej przez osobę trzecią,
przypuszczalnie, na podst. zał. do Wniosku z 9.10.2015:
Magdalena Tędziagolska PESEL 81042700468
Niezgodnie z prawdą zapowiedziany jako:
"Wniosek o zmianę danych podmiotu w KRS (zmiany zgłoszone 22 maja i 9 października
2015)", albowiem PDF nie zawiera wniosku z 22 maja 2015
http://mamprawowiedziec.pl/file/10432/
Zachodzi wobec tego uzasadnione podejrzenie, że:
Zarząd Stowarzyszenia 61 ukrywa przed obywatelami RP prawdziwy charakter prowadzonej
działalności, w tym uczestnictwo córki b. prezydenta Komorowskiego w działaniach władz
Stowarzyszenia 61, finansowanego od samego początku przez Bank Swiatowy i Fundację
Batorego, założoną w Polsce w celu monitorowania prywatyzacji majątku Narodu Polskiego,
dokonywanej pod osłoną pluralizacji przy udziale Aleksandra Smolara (z Grupy tzw.
Komandosów Marcowych) na bazie globalistycznych działań żydoskiego spekulanta
giełdowego, filantropa Sorosa, który osłabił funta brytyjskiego.

Madam Analia: dobrze wypasiona fundacja, czyli STOWARZYSZENIE 61, która na sam tylko
portal „Mam prawo wiedzieć” wydała 300 tys. dolarów dotacji. Portal rozsławił tatuś Zosi
machając przed nosem wydrukiem w debacie prezydenckiej, swojemu kontrkandydatowi.
https://de.scribd.com/skosiewski

Europäisches Magazin SOWA w dniu Matki Boskiej Czestochowskiej zawierzając się 26. August 2016

Tatuś Zosi w grudniu 2010 r mianował tatusia Rózi Prezesem TK. Po przegranych wyborach
(prezydenckich) tatuś Rózi i Mai, drugiej córeczki z tej samej fundacji, napisał z kolegami
ustawę dającą instytucji [na czele] której stoi prawo blokowania każdej ustawy nowej władzy
(zabezpieczenie] przed wygraną PIS). Projekt wniósł tatuś Zosi, bo tata Rózi ma wszelkie
uprawnienia, prócz inicjatywy ustawodawczej. Tatuś Zosi projekt złożył do sejmu, bo był
jeszcze prezydentem. Koalicja PO-PSL, uchwaliła go szybciutko, wybierając sędziów TK na
zapas, tak by żaden kandydat nowej władzy nie miał szans dołączyć do trzódki tatusia Rózi. I
jeszcze jeden drobiazg. Rózia ma męża, mąż ma pracę. Jest sekretarzem Miasta Stołecznego
Warszawy i nazywa się Marcin Wojdat. Wszyscy są apolityczni, niezależni i uczciwi. zwiń

Uwe, Poeta Polski zwraca się do Ministra Sprawiedliwości Ziobro:
Radio: https://gloria.tv/audio/qF4Eh76Rpsu
Stowarzyszenie Europejskie PONS GAULI Polnisches Kulturzentrum e.V.
Stefan Kosiewski Rzecznik Interesu Społecznego
Frankfurt nad Menem 21 marca 2016
do: Stowarzyszenie 61
ul. Warecka 4/6
00-040 Warszawa
61@art61.pl
roza.rzeplinska@art61.pl
Róża Rzeplińska, prezes; Tomasz Kapliński, członek
http://mamprawowiedziec.pl/strona/info-projekty/s61#dane-kontaktowe
Wezwanie do złożenia w trybie niezwłocznym zawiadomienia do Prokuratura Generalnego
o popełnieniu przez siebie przestępstwa we warunkach recydywy
przez Zarząd Stowarzyszenia 61
i niezwłoczne podanie prawdziwych danych osobowych
zgłoszonych fałszywie Sądowi Rejonowemu we Warszawie Wydział XII do KRS
wnioskiem z 9.10.2015 r. (w zał.)
do wiadomości: Minister Sprawiedliwości
Prokurator Generalny RP Zbigniew Ziobro

http://sowa.quicksnake.es/HERODY-Herodenspiel-von-StefanKosiewski/Rzeplinski-Komorowski-PDO305-dobrze-WYPASIONAFUNDACJA-ZECh-SCENA-1-NOWA-Akt-I-HERODY-Herodenspiel-vonStefan-Kosiewski-ZR-CANTO-DCLXXXXVIII-FO-z-corami-na-wydaniu

https://de.scribd.com/skosiewski

Europäisches Magazin SOWA w dniu Matki Boskiej Czestochowskiej zawierzając się 26. August 2016

Aug 8
Krewny Wyklętego Kaczyńskiego nie zamordował osobiście rotmistrza Pileckiego: Witold
Moritz Swiątkowski, Volksdeutch pochowany na Powązkach, mógł co najwyżej zatwierdzić
wyrok śmierci na bohaterskim żołnierzu WP
..musi sobie Kaczyński także uświadomić, że
Narodu Polskiego nie można w nieskończoność okłamywać.
... żeby nie tylko Jarosław Kaczyński mógł ujrzeć we właściwym wymiarze skrócony z własnej
woli swój sezon polityczny i marność swojego zasiadania na fotelu przemiera RP, nad
marnościami, jak również oszukańczy charakter przedwyborczych zapowiedzi dekomunizacji
postkomuny, które - po
ograniczeniu się przez
Kaczyńskiego do pobielenia
jednego grobu na warszawskich
Powązkach - może
on sobie zaprawdę wsadzić
tam, gdzie na to te obietnice
zasługują.
Cyrankiewicz był
żydokomunistycznym złoczyńcą
takim samym jak szef
Naczelnego Sądu Wojskowego
PRL, Swiątkowski, mówiąc po
żydowsku: grosonkel
Kaczyńskich...

Stefan Kosiewski
3 sierpień o 19:49
http://sowa.quicksnake.es/…/kutasom-basso-continuo-

PDO369-F…

https://www.facebook.com/groups/Prawdziwi.Narodowcy/permalink/1270988242941876/
(...)Winni są urzędnicy Ministerstwa Sprawiedliwości RP ukrywający przestępców o
żydowskich nazwiskach w strukturach Ministerstwa Sprawiedliwości RP, którzy w stosunku
do swoich syjonistycznych pobratymców stosują ze szkodą dla Polaków rasistowską
solidarność plemienną nie obawiając się przy tym kompromitacji w postaci publicznego
ujawnienia dowodów ich przestępczej działalności choćby przed zapowiedzianym na 24
lutego 2011 r. w Jerozolimie wspólnym posiedzeniem rządu Izraela i rządu Donalda Tuska.Dla
przykładu przesyłam w zał. pismo Biura Ministra Sprawiedliwości Krzysztofa Kwiatkowskiego,
Wydział Skarg i Wniosków z 28.09.2010 r. informujące mnie fałszywie i pokrętnie o tym, że
orzeczenie Sądu Rejonowego w Tomaszowie Maz. z 1 sierpnia 2008 r. „nie podlega ocenie
Ministerstwa Sprawiedliwości“, podczas kiedy w innym, wcześniejszym piśmie z 16 kwietnia
2009 r. poinformowany zostałem przez to samo Biuro Ministra Sprawiedliwości, Wydział
Skarg i Wniosków o tym, że moja korespondencja w tej sprawie adresowana do ministra
https://de.scribd.com/skosiewski

Europäisches Magazin SOWA w dniu Matki Boskiej Czestochowskiej zawierzając się 26. August 2016

Czumy przekazana została „do Prokuratury Krajowej Biuro Postępowania Sądowego Zespół
Kasacji“. Nadesłana tymczasem przez Zespół Kasacji odmowa uruchomienia postępowania
kasacyjnego została zabezpieczona jako kolejny dowód niekompetencji i złej woli osób
stosujących wobec wszystkich obywateli RP dyskryminujące, rasistowskie praktyki
kryptosyjonistyczne. Trudno uwierzyć, że bandy złoczyńców o żydowskich nazwiskach,
ukryte w strukturach państwowych RP, prowadzą bezinteresownie bezprawną działalność ze
szkodą dla obywateli Polski polskiego pochodzenia narodowego. Należy się domyślać, że
motorem ich działania jest jak u większości chazarów korzyść materialna, zysk taki sam, jaki
osiągnął ostatnio syn premiera Michał Tusk korzystając z zafundowanej mu przestępczo
wycieczki do Chin na koszt rujnowanego przedsiębiorstwa PKP.Nie ma dla Pana Boga różnicy
między wycieczką zorganizowaną w 2010 r. na koszt państwa dla ulegającego z własnej,
nieprzymuszonej woli zjawisku korupcji członka rodziny premiera Tuska, a stolarką okienną,
którą fundowali sobie w PRL-u na koszt Polski żydokomunistyczni promineci w KatowicachBrynowie.To jest ten sam grzech śmiertelny złodziejskiej żydokomuny i te same metody
łamania prawa, z którymi Ministerstwo Sprawiedliwości RP musi sobie wreszcie kiedyś dla
przykładu poradzić, żeby nie trzeba było znowu wyrzucać z Polski młodych i uczciwych
Polaków, dziennikarzy i żeby nie trzeba było zamykać ust starym Polakom, dziennikarzomrencistom przebywającym na emigracji politycznej za granicą wyrokami wydawanymi
zaocznie i z zemsty pod fałszywymi zarzutami za to tylko, że mają odwagę szatańskie Zło
nazwać Złem. Za niewinność i prawdę mówioną komu trzeba w oczy: Złoczyńcami jesteście
WY! Plemię żmijowe szatana zorganizowane w tajne, przestępcze bandy utrzymujące się w
Polsce na etatach i u władzy kosztem ograbionych z własności i wolności Polaków(...).
Postkomuniści zamienili się w kapitalistów, a partia Kaczyńskiego wywodzi się też z tego
samego etnicznie źródła co i wszystkie inne partie rządzące w Polsce po Magdalence i tzw.
przemianach ustrojowych 1989 roku. Katastrofy samolotowej zarządzonej 10 kwietnia 2010
r. w Smoleńsku z woli braci Kaczyńskich można było uniknąć, a osoby winne spowodowania
tej katastrofy, w wyniku której poniosło śmierć 96 obywateli RP dawno już należało
aresztować, aby uniemożliwić im obżydliwe mataczenie dokonywane na oczach całego
świata. Prokuratorów, którzy nie podjęli właścwych działań po 10 kwietnia 2010 r. należało
już dawno odwołać a nie mianować za bezczynność generałami. Murarz, który nie prowadzi
na budowie robót budowlanych, nie powinien budowniczym przeszkadzać. W 2010 r.
zgłosiłem do Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie wniosek dotyczący okoliczności
katastrofy, w której zabity został pod Smoleńskiem, pośród innych znanych mi osób, m.in. śp.
Andrzej Szczygło. Wniosek ten opatrzony został numerem sprawy: Ap III Ko 726/ 10 i
przekazany do Wojskowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Wnoszę jak we
wcześniejszej korespondencji o inicjatywę Ministra Sprawiedliwości RP na rzecz Kasacji
krzywdzącego mnie wyroku Sądu Rejonowego w Tomaszowie Mazowieckim z 1 sierpnia
2008 r. oraz o uznanie mnie za stronę procesową w sprawie katastrofy samolotowej w
Smoleńsku a także o odsunięcie od sprawy bezczynnych i szkodzących Polsce
prokuratorów.Dziękuję za zainteresowanie się Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie
działalnością prowadzonego od 1996 r. przeze mnie Polnisches Kulturzentrum, w
szczególności internetowym serwisem informacyjnym Magazynu Europejskiego SOWA z 18 i
20 maja br. a ostatnio z 23 grudnia, w którym postawione zostały publicznie pytania
dotyczące braku aktywności prokuratury w Warszawie w zakresie ustalenia sprawcy, bądź
sprawców przestępstwa spowodowania katastrofy samolotowej i śmierci w wyniku tego
przestępstwa 96 osób, obywateli RP. Z szacunkiem
Stefan Kosiewski http://www.gloria.tv/media/BreuFbBdnsD
https://de.scribd.com/skosiewski

Europäisches Magazin SOWA w dniu Matki Boskiej Czestochowskiej zawierzając się 26. August 2016

ZNAK JONASZA PDO168 Akt I swieczka 9 HERODY
Herodenspiel von Stefan Kosiewski ZECh CANTO DLIII
by Sowa
https://shoudio.com/user/sowa/status/18458
Abp Salvatore Pennacchio Nuncjuszem Apostolskim w Polsce SANTO SUBITO
Zydobiskup Trocki FO286 Arcypedofil Wesolowski Smutno mi, Boze PDO71 Hymn
FO285 Stefan Kosiewski ZECh CANTO CDXLVII
de.pinterest.com/pin/452752568773354011/
Präsident Lech Kaczyński

POLIN

Stefan Kosiewski
http://sowa.quicksnake.at/Zniweczonarzeczywistosc/Kaczynski-z-Wawelu-EKSPULSJAPDO161-FO-von-Stefan-Kosiewski-ZniweczonaRzeczywistosc-CANTO-DLV
http://sowa-magazyn.blogspot.de/2016/08/krewny-wykletego-kaczynskiego-nie_91.html
Opublikowano 4 hours ago, autor: sowa
PDF: Rzeplinski Karczewski PDO372 CHAZAROMACHIA FO von Stefan
Kosiewski ZR CANTO DCCXXX 20160808 Magazyn Europej... by Stefan
Kosiewski on Scribd
https://archive.org/details/Pieklo4Sierpnia2016Rzeplinski
44:42 879

Smolenskie strzaly PDO374 ZR von Stefan Kosiewski
ZECh prowokuja i maszeruja po trupach swoich …
...posłowi towarzyszył Marszałek Sejmu i dwóch Wicemarszałków, z
których jeden wrócił dopiero co z Białorusi
sowa2.quicksnake.net/Expedition/Smolenskie-strz… I. Wstęp Heraklit z
Efezu jest niewątpliwie postacią bezspornie historyczną; wiemy o nim …
https://de.scribd.com/skosiewski

Europäisches Magazin SOWA w dniu Matki Boskiej Czestochowskiej zawierzając się 26. August 2016

Katastrofa w Smoleńsku. Prokuratura Apelacyjna w Warszawie AP
III Ko 726/ 10
sowa 5 roku temu Wyświetlenia 3,2k
sowa.quicksnake.co.uk/…/Prokuratura-Ape…
Stefan Kosiewski
Frankfurt am Main, 29 grudnia 2010 r.
Ministerstwo Sprawiedliwości
Al. Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa
z dopiskiem „Antykorupcja”
Szanowni Państwo,
w pierwszych słowach mojego listu chciałbym życzyć Państwu owocnej pracy w Nowym 2011 Roku;
niech Boża Dziecina błogosławi walce Sprawiedliwych ze Złem, które zagnieździło się w strukturach
Ministerstwa Sprawiedliwości RP jak w całej Ojczyźnie Polaków!
Walce z korupcją w Polsce poświęciłem młode lata mojego życia w PRL-u wnioskując m.in. w 1981 r.
do Prokuratury Rejonowej w Katowicach najpierw jako Sekretarz Komisji Zakładowej NSZZ
Solidarność a potem Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przy ZPD PRODRYN w Katowicach o
wszczęcie dochodzenia przeciwko dyrektorom tego przedsiębiorstwa w związku z niegospodarnością
i kradzieżą mienia państwowego znacznej wartości. W pięcioosobowym składzie delegacji
związkowców przekazaliśmy wtedy miłej, starszej Pani Prokurator wiele akt dowodowych
zgromadzonych i zawierzonych nam przez załogę przedsiębiorstwa skupiającego ponad tysiąc
pracowników 21 zakładów przemysłowych wykorzystywanych w trzech województwach m.in. do
wykonywania stolarki budowlanej w domach jednorodzinnych żydokomunistycznych sekretarzy:
Gierka i Grudnia w Katowicach-Brynowie.
Wnet dowiedzieliśmy się wtedy, że miła Pani Prokurator, która patrząc na dokonane przez nas
zestawienia liczbowe uświadamiające skalę przestępstw, których dotyczyło nasze zawiadomienie,
wydobyła z siebie westchnienie człowieka poczciwego: "A czy panowie wiedzą, ile ja zarabiam?"
odesłana została pospiesznie na emeryturę, a Milicja Obywatelska z Komisariatu przy ul. Zwirki i
Wigury zaczęła zastraszać naszych kolegów-robotników legendami o moich rzekomych związkach z
KOR-em i KPN-em.
W grudniu 1981 r. generał Jaruzelski ogłosił stan wojenny i po pewnym czasie prokuratura w
Katowicach przysłała do mnie najpierw jedno, a potem drugie wezwanie, z którymi za radą mecenasa
Kurcyjusza zamiast do prokuratury, to zgłosiłem się do kilku ambasad w Warszawie, a po uzyskaniu
po tygodniu promesy wizy z Ambasady RFN poszedłem z otrzymanym przyrzeczeniem przejęcia na
teren innego państwa po paszport upoważniający mnie do jednokrotnego przekroczenia granicy PRLu. Od 15 grudnia 1982 r. przebywam dzięki temu w Niemczech jako obywatel RP, azylant polityczny.
Wspominam zaś o tym w tym miejscu jedynie dlatego, że latem 2008 r. padłem znowu ofiarą zemsty
bandy osobników o żydowskich nazwiskach zagnieżdżonej w strukturze Ministerstwa Sprawiedliwości
RP oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrzych i Administracji RP. Złoczyńcy ci dopuścili się w lipcu 2008 r.
m. in. na mojej osobie pogromu antypolskiego w Tomaszowie Mazowieckim. Następnie zaś dla
zatarcia śladów swojej przestępczej działalności dokonali szeregu kolejnych aktów bezprawia, które
nie zostało jeszcze osądzone przez Wymiar Sprawiedliwości ustanowionej w Magdalence
Rzeczypospolitej.
https://de.scribd.com/skosiewski

Europäisches Magazin SOWA w dniu Matki Boskiej Czestochowskiej zawierzając się 26. August 2016

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim, którzy dopuścili się
przekroczenia uprawnień i złamania prawa narażając mnie przy tym na utratę zdrowia a nawet życia,
nie zostali jeszcze zwolnieni ze służby, ani nie zostali ukarani przez sąd za działania, których się
dopuścili, bo ich przestępcza działalność ochraniana była i jest przez kolegów z Komendy
Wojewódzkiej w Łodzi oraz z Komendy Głównej Policji w Warszawie a także przez prokuratorów z
Tomaszowa Mazowieckiego i Piotrkowa Trybunalskiego, których przestępczą działalność kryją z kolei
przełożeni w Ministerstwie Sprawiedliwości RP.
Złoczyńcy ci zatrudnieni w policji na terenie Tomaszowa, oskarżyli mnie fałszywie o kradzież dzieciom
starej piłki do gry w piłkę nożną a Sąd Rejonowy w Tomaszowie dał wiarę fałszywym oskarżeniom i
skazał mnie 1 sierpnia 2008 r. zaocznie wyrokiem nakazowym jako rzekomo mieszkającą w Polsce,
bezrobotną osobę, a więc krótko mówiąc: 57-letniego magistra lumpa, któremu zdaniem policji i
sądu nie chce się pracować dla dobra kapitalistów w wyzwolonej przy okrągłym stole
Rzeczypospolitej i nie ma on nic lepszego do roboty, jak tylko kraść dzieciom stare, bez wartości piłki
do gry w piłkę nożną.
Szczegółowo opisałem tę sprawę w korespondencji opublikowanej w internecie a kierowanej także
na adres byłego Ministra Sprawiedliwości Czumy, który w 1981 r. zatrudniony był tak samo jak ja w
Zarządzie Regionu Sląsko-Dąbrowskiej Solidarności i nawet zachodził do mojego pokoju
redakcyjnego, żeby uwiarygadniać swoją opozycyjną działalność w PRL-u. Andrzej Czuma odszedł z
urzędu przedwcześnie i w niesławie spowodowanej jego niekompetencją i próżniaczym stylem życia
tak w Ameryce jak i w Polsce. Nie skorzystał przy tym z możliwości wniesienia o Kasację wyroku
wydanego na mnie z powodu uchybień wskazanych w art. 104 § 1 k.p.w. a także innego rażącego
naruszenia prawa, które miało istotny wpływ na treść orzeczenia.
O to przestępstwo zaniechania nie obwiniam oczywiście tylko i wyłącznie Andrzeja Czumy, ponieważ
nie wiem, czy nauczył się on już korzystać z internetu chociażby na poziomie refleksji byłego
przewodniczącego KK NSZZ Solidarność Lecha Wałęsy, który jest wiernym Czytelnikiem i
niestrudzonym Współpracownikiem redagowanego przeze mnie magazynu SOWA.
https://de.scribd.com/skosiewski

Europäisches Magazin SOWA w dniu Matki Boskiej Czestochowskiej zawierzając się 26. August 2016
Winni są urzędnicy Ministerstwa Sprawiedliwości RP ukrywający przestępców o żydowskich
nazwiskach w strukturach Ministerstwa Sprawiedliwości RP, którzy w stosunku do swoich
syjonistycznych pobratymców stosują ze szkodą dla Polaków rasistowską solidarność plemienną nie
obawiając się przy tym kompromitacji w postaci publicznego ujawnienia dowodów ich przestępczej
działalności choćby przed zapowiedzianym na 24 lutego 2011 r. w Jerozolimie wspólnym
posiedzeniem rządu Izraela i rządu Donalda Tuska.
Dla przykładu przesyłam w zał. pismo Biura Ministra Sprawiedliwości Krzysztofa Kwiatkowskiego,
Wydział Skarg i Wniosków z 28.09.2010 r. informujące mnie fałszywie i pokrętnie o tym, że
orzeczenie Sądu Rejonowego w Tomaszowie Maz. z 1 sierpnia 2008 r. "nie podlega ocenie
Ministerstwa Sprawiedliwości", podczas kiedy w
innym, wcześniejszym piśmie z 16 kwietnia 2009 r. poinformowany zostałem przez to
samo Biuro Ministra Sprawiedliwości, Wydział Skarg i Wniosków o tym, że moja korespondencja w tej
sprawie adresowana do ministra Czumy przekazana została "do Prokuratury Krajowej Biuro
Postępowania Sądowego Zespół Kasacji".
Nadesłana tymczasem przez Zespół Kasacji odmowa uruchomienia postępowania kasacyjnego została
zabezpieczona jako kolejny dowód niekompetencji i złej woli osób stosujących wobec wszystkich
obywateli RP dyskryminujące, rasistowskie praktyki kryptosyjonistyczne.
Trudno uwierzyć, że bandy złoczyńców o żydowskich nazwiskach, ukryte w strukturach państwowych
RP, prowadzą bezinteresownie bezprawną działalność ze szkodą dla obywateli Polski polskiego
pochodzenia narodowego. Należy się domyślać, że motorem ich działania jest jak u większości
chazarów korzyść materialna, zysk taki sam, jaki osiągnął ostatnio syn premiera Michał Tusk
korzystając z zafundowanej mu przestępczo wycieczki do Chin na koszt rujnowanego
przedsiębiorstwa PKP.
Nie ma dla Pana Boga różnicy między wycieczką zorganizowaną w 2010 r. na koszt państwa dla
ulegającego z własnej, nieprzymuszonej woli zjawisku korupcji członka rodziny premiera Tuska, a
stolarką okienną, którą fundowali sobie w PRL-u na koszt Polski żydokomunistyczni promineci w
Katowicach-Brynowie.
To jest ten sam grzech śmiertelny złodziejskiej żydokomuny i te same metody łamania prawa, z
którymi Ministerstwo Sprawiedliwości RP musi sobie wreszcie kiedyś dla przykładu poradzić, żeby nie
trzeba było znowu wyrzucać z Polski młodych i uczciwych Polaków, dziennikarzy i żeby nie trzeba było
zamykać ust starym Polakom, dziennikarzom-rencistom przebywającym na emigracji politycznej za
granicą wyrokami wydawanymi zaocznie i z zemsty pod fałszywymi zarzutami za to tylko, że mają
odwagę szatańskie Zło nazwać Złem. Za niewinność i prawdę mówioną komu trzeba w oczy:
Złoczyńcami jesteście WY! Plemię żmijowe szatana zorganizowane w tajne, przestępcze bandy
utrzymujące się w Polsce na etatach i u władzy kosztem ograbionych z własności i wolności Polaków.
W zał. przesyłam dwa pisma z datą 28 grudnia 2010 r., których kopie otrzymałem dzisiaj drogą
elektroniczną z Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie , bo nie może być tak, żeby premier Donald
Tusk, ojciec dostrzeżonego złoczyńcy o chińskiej orientacji turystycznej ponosił odpowiedzialność za
grzechy swojego syna. Premier Donald Tusk ma własny zakres obowiązków a do nich należy
podstawowy obowiązek krytycznej kontroli działań jego ministrów oraz innych urzędników
państwowych.
Zaprezentowane powyżej fakty dokumentują to, iż premierd Tusk nie wywiązuje się ze swoich
obowiązków służbowych. Niestety w Polsce nie ma demokratycznej opozycji, która winna
kontrolować parlamentarnie bezprawie rządzących. Postkomuniści zamienili się w kapitalistów, a
partia Kaczyńskiego wywodzi się też z tego samego etnicznie źródła co i wszystkie inne partie
https://de.scribd.com/skosiewski

Europäisches Magazin SOWA w dniu Matki Boskiej Czestochowskiej zawierzając się 26. August 2016
rządzące w Polsce po
Magdalence i tzw. przemianach
ustrojowych 1989 roku.
Katastrofy samolotowej
zarządzonej 10 kwietnia 2010 r.
w Smoleńsku z woli braci
Kaczyńskich można było
uniknąć, a osoby winne
spowodowania tej katastrofy, w
wyniku której poniosło śmierć
96 obywateli RP dawno już
należało aresztować, aby
uniemożliwić im obżydliwe
mataczenie dokonywane na
oczach całego świata.
Prokuratorów, którzy nie podjęli
właścwych działań po 10
kwietnia 2010 r. należało już
dawno odwołać a nie mianować
za bezczynność generałami.
Murarz, który nie prowadzi na
budowie robót budowlanych,
nie powinien budowniczym
przeszkadzać.
W 2010 r. zgłosiłem do
Prokuratury Apelacyjnej w
Warszawie wniosek dotyczący
okoliczności katastrofy, w której
zabity został pod Smoleńskiem,
pośród innych znanych mi osób,
m.in. śp. Andrzej Szczygło.
Wniosek ten opatrzony został
numerem
sprawy: Ap III Ko 726/ 10 i
przekazany do Wojskowej
Prokuratury …

https://www.gloria.tv/audio/G6xj5DXeGgSDJuC6f9w72udBj
http://sowa2.quicksnake.net/Masonry/Rzeplinski-Karczewski-PDO372-CHAZAROMACHIAFO-von-Stefan-Kosiewski-ZR-CANTO-DCCXXX
http://sowamagazyn.blogspot.de/2016/08/abp-salvatore-pennacchionuncjuszem.html?view=magazine
http://sowa.quicksnake.org/_/MINISTERSTWO-ZWOJU
https://gloria.tv/mysowa
https://de.scribd.com/skosiewski