ISSN 2065 - 5754

s
o
ci
aţi
a
A

pentru bibliotecile publice din Judeţul Galaţi

Anul 12, nr. 3, septembrie 2016

Editorial

„Drumul vinului” la Galați

Sumar

Editorial
• „Drumul vinului” la Galați/ 1
Evenimente
• Ce înseamnă să fii voluntar „viral” la
bibliotecă?!/ 3
• Cafeneaua Culturală - Clubul de
vacanță al adolescenților / 4
• Tabăra de creație „Axis Libri” 2016 / 5
• Clubul BiblioVACANȚA, ed. a
III-a, la Biblioteca Municipală
pentru Copii (Filiala Nr. 1) / 6
• Activități recreative estivale la Filiala
Nr. 2 „Paul Păltănea” / 7
• În vacanță ne jucăm cu prietenii la
Bibliotecă - la Filiala Nr. 4 / 8
• Clubul de vacanță - Clubul
curioșilor. O vizită la Muzeul de
Științe ale Naturii / 9
Profesional
• Sesiunea de informare/instruire în
utilizarea TinREAD, componenta
„Informații comunitare” / 15
Memorie locală
• Aniversările anului 2016 în județul
Galați : oct. - dec. 2016 / 10
Din judeţ
• În vacanță... la Biblioteca Municipală
din Tecuci / 16
• Bibliovacanța la Biblioteca Comunală
Grivița / 17
• Vacanța de vară în bibliotecile din
județ / 18
• Biblioteca Comunală Scânteiești / 20

Din primăvară,
de la primii
muguri,
la
discreta erupție
eflorescentă,
pe tot timpul
anotimpului
călduros, cu puzderii de frunze
fremătând misterios la orice adiere
de vânt, și până în toamnă, când
ciorchinii durdulii încep să prindă
culoare și parfum, vița-de-vie se
prezintă omului ca una dintre plantele
cele mai iubite, dar și cu multiple
întrebuințări ale produselor sale, de
la miraculoasa sevă scursă de după
tăierea corzii, vindecătoare de boli
de piele și de ochi, la strugurii plini
de dulceața neasemuită a zaharurilor
strânse de la soare și ploi în geografia
minusculă a bobului, alb, rozaliu sau
roșu, la mustul chemător de pastramă
sau vinul pregătit să întâmpine
anii în uriașe antale scufundate în
întunericul protector al pivnițelor și
cramelor, până la frunza chemată să
adăpostească cu dichis amestecurile
pline de arome ale tradiționalelor
noastre sarmale...
Tradiția românească a
vinuluiseprezintăîntr-ocomplexitate,
diversitate și semnificație dintre cele
mai interesante, legendara băutură
fiind prezentă în mituri,
literatură, religie, istorie,
știință, artă etc., toate într-o
inseparabilă legătură, așa
încât ne putem întreba
ce prefera să bea la masă
Decebal sau Mihai Viteazul,
de ce iubea atât de mult
Ștefan cel Mare Cotnarii,
ce fel de vin bea pârcălabul
de Covurlui, Alexandru

Ioan Cuza, în casa lui devenită astăzi
muzeu, cu ce licoare își stingea setea
membrul Parlamentului României,
Vasile Alexandrescu Urechia, când
sosea la Galați să mai asculte păsurile
oamenilor sau să mai vadă cum crește
Biblioteca dăruită de el obștii, ce
servea oaspeților Hortensia PapadatBengescu sau ce soi iubea mai mult
generalul Eremia Grigorescu, despre
care vom afla că n-a fost deloc străin
de istoria podgoriilor gălățene...
Cea mai mare dintre
acestea este astăzi Dealul Bujorului.
Când urci spre nord pe drumul
Bârladului, fie drept călător
răbdător într-un tren aproape antic,
fie la volanul unui autoturism, la un
moment dat te simți luat cu blândețe
și ghes în ospeție, ca un fel de ostatic
de lux, între colinele domoale ale
Covurluiului, străbătut discret de
un pârâu aproape nevolnic vara,
dar numit atât de frumos Bujoru.
Ca și podgoriile necuprinse care
au cucerit înălțimile coamelor
domoale, pentru a fi cât mai aproape
de soarele strălucitor și de răcoarea
hrănitoare a ploilor de vară. Se crede
că adoptarea bujorului în denumirea
de acum celebră a podgoriei vine
de la tradiționala floare roșie care
încununează dealurile și pădurile

2

cu o coroană de purpură ce ar putea
trimite la multe semnificații, la sângele
străbunilor, la focul arderii păcatelor,
la ardoarea patimei sau poate și la
culoarea vinului roșu șiroind din butoi
spre carafele băutorilor însetați de o
prea răutăcioasă caniculă. Pe aceste
coline, vița-de-vie a fost prezentă
încă de pe vremea dacilor, cu soiuri
străvechi, autohtone, dar, despre o
dezvoltare industrială a unei plantații
moderne se poate vorbi abia din
anul 1933 (fructuoșii ani interbelici
și anul nașterii poetului din Bujoru,
Grigore Hagiu) când s-au plantat aici
primii butași de viță nobilă. Exploatarea a crescut,
astfel încât în 1942 erau 714 hectare, pentru ca în
prezent Podgoria Dealul Bujorului să se întindă pe
aproximativ 4000 de hectare.
Podgoria Dealul Bujorului este astăzi un
brand, o firmă, o marcă și ea reprezintă, alături de
cealaltă cunoscută exploatare viticolă, Nicorești,
o componentă importantă a puterii economice
a județului, cu o largă recunoaștere națională și
internațională, dovada fiind nenumăratele premii
pe care le-au primit vinurile produse aici la cele
mai importante concursuri din țară și din afara țării.
Trebuie știut faptul că firma cuprinde sub prestanța
sa și culturile viticole de la Smulți, Oancea și Berești,
prefigurând o mega-zonă a vinului de calitate.
Nu departe de aici, peste doar câteva
coame de dealuri străvechi, pe care, în nopțile scurte
de vară, Luna le străbate în liniște presărând dâre de
argint peste firea adormită, se întind, între râurile
Siret și Bârlad, plantațiile celei de-a doua mari
podgorii a Galaților, Nicoreștii. Plantație viticolă de
tradiție, Podgoria Nicorești este cea mai încărcată
de istorie și legende dintre toate ale Galaților și este
suficient să amintim că însăși denumirea satului cu
același nume este, conform străvechilor povești,
legat de trecerea, în mai multe rânduri, a lui Ștefan
cel Mare pe aici. Astfel, legenda spune că după
victoria de la Podul Înalt, Ștefan s-a deplasat cu suita
sa spre est și a făcut un popas pe dealul comunei
Țepu, în locul numit Cornul Dracului. Aflat prin
preajmă, hatmanul Nicoară, comandantul armatei de
margine a Moldovei, ar fi invitat și ar fi dat un ospăț
mare pentru a se sărbători cum se cuvine victoria
împotriva turcilor și a servit din belșug un vin roșu,
produs pe aceste meleaguri. Vinul i-a plăcut atât de
mult Măriei Sale, încât acesta a hotărât ca satul acela
– Poltin fusese denumirea inițială – să fie botezat
Nicorești, după numele hatmanului Nicoară.

Septembrie 2016

Vorbind mai mult despre
Dealul Bujorului și Nicorești, am putea
uita de alte podgorii gălățene care,
chiar dacă nu s-au ridicat la nivelul
prestigiului cucerit de acestea, au avut
un cuvânt de spus și mai au încă în
istoria viticulturii gălățene. Iveștii,
târgul ce a încercat încă din Evul
Mediu să-și scoată numele la vedere,
ca un fel de „cetate” intermediară între
Galați și Tecuci, s-a remarcat nu numai
prin mulțimea locuitorilor săi, harnici
și întreprinzători, agricultori în primul
rând, dar și târgoveți ai zonei. Există
unele voci care spun că acțiunea piesei
lui Victor Ion Popa „Take, Ianke și Cadâr”, aici,
la Ivești s-ar fi desfășurat, linia ferată amintită în
construcția dramatică fiind chiar foarte aproape de
vatra comunei, iar casele-prăvălii lipite una de alta
ale celor trei negustori de nații diferite ar fi lesne de
regăsit printre construcțiile vechi acum dărăpănate
din centru.
Istoria podgoriei din Ivești este una mai
recentă. La 15 iulie 1448, Petru Voievod semnează
un act către panul Cernet Ploscar, în care se vorbește
despre o vânzare de vie. Date certe se pot înregistra
însă abia în epoca modernă când, la 1911, arendașul
Hector Economos cumpără de pe moșia boierilor
frați Theodor și Panaite Balș o cramă. Puțin mai
târziu, în anii 1914-1916, el va înființa o plantație de
viță-de-vie, pe o suprafață de 20 de hectare, punând
astfel Iveștii pe harta podgoriilor gălățene. Împovărat
probabil de datorii sau chemat la alte afaceri, nu se
știe precis de ce, arendașul Hector va dori foarte
curând să-și vândă tânăra vie, care abia intrase pe
rod, iar cei care vor prelua afacerea vor fi – istoria
are meandrele și coincidențele ei – tocmai membrii
familiei generalului Eremia Grigorescu, care murise
la 1919, dar care va fi astfel pomenit de familie cu
picături lăsate să curgă pe pământul moldovean din
cupe umplute cu vin din propria sa vie, post-mortem...
Acestea sunt podgoriile Galațiului, dar câte
vii nu împânzesc dealurile și șesurile Covurluiului,
din nord și până în sud, din est și până în vest!
De-a lungul veacurilor, orice gospodar al satelor
moldovenești, oricât de puțin înstărit ar fi fost, oricât
de puțin pământ ar fi avut, se hărnicea să-și facă
o vie a lui, culeasă toamna, alături de toți ceilalți,
într-o veritabilă ceremonie ale căror ritualuri se
transmiteau și încă se mai transmit din tată în fiu.

Prof. dr. Zanfir Ilie, Director/Manager
al Bibliotecii Județene „V.A. Urechia” Galați
http://www.bvau.ro/docs/asociatia/index.php

3
Ce înseamnă să fii voluntar „viral” la bibliotecă?!

La începutul anului 2015, la Biblioteca
Județeană „V.A. Urechia” a luat naștere clubul
V.I.R.A.L, sub îndrumarea coordonatoarei Letiția
Buruiană, club ce atrage din ce în ce mai mulți
tineri cu aceeași pasiune: cititul.

Numele clubului a fost ales în cadrul
unei ședințe, care a îmbinat utilul cu plăcutul,
prin intermediul unor activități ce au stimulat
creativitatea participanților. Acronimul V.I.R.A.L.
înseamnă „Voluntarii Inspirați Reușesc cu Ajutorul
Lecturii” și reprezintă și motto-ul grupului.

Clubul pune accent în special pe
îmbunătățirea capacității tinerilor de a concepe
planuri și proiecte, de a relaționa și de a lucra
într-o echipă, toate acestea aducând o contribuție
importantă dezvoltării lor personale.

De-a lungul timpului s-au desfășurat mai
multe activități precum târguri de carte, flashmoburi, însă cele care au avut o contribuție semnificativă
la formarea personalității voluntarului au fost
workshop-urile de comunicare interpersonală
și orientare în carieră ținute de sociologul Radu
Chitic, lecțiile de QiGong predate de prof. Letiția
Buruiană și lecțiile de biblioteconomie ținute de
către doamnele Violeta Moraru, Dorina Bălan și
Catrina Căluian. Atelierele de biblioteconomie
au pus voluntarii în pielea angajaților bibliotecii,
acumulând astfel cunoștințe cu privire la
aranjarea corespunzătoare a unor rafturi cu
cărți.

În cadrul workshop-ului de orientare
în carieră, teoria a fost însoțită de exerciții
interactive, creându-se o atmosferă veselă și
deschisă, voluntarii reușind la finalul acestuia
să-și aleagă cariera potrivită aptitudinilor și
intereselor proprii.
http://www.bvau.ro/docs/asociatia/index.php

Impresiile unora dintre membrii clubului
sunt următoarele:

Cadrul inedit pe care ni l-a oferit Biblioteca
Județeană „V.A. Urechia” prin clubul V.I.R.A.L. a
facilitat colaborarea voluntarilor în dezvoltarea
comunității. Pe lângă aptitudinile pe care ți le
însușești în urma unui stagiu de voluntariat la
bibliotecă, participarea la club m-a ajutat să îmi
înving teama de a vorbi în fața unui public, să-mi
comunic ideile eficient și să mă adaptez modului de
lucru al oricărui voluntar.( Alexandru Barbu);

După aproape un an petrecut în sfera
voluntariatului în cadrul Bibliotecii „V.A. Urechia”,
pot spune că percepția mea asupra voluntariatului
cât și efectele acestuia asupra mea s-au schimbat
complet. De la un mod de a-mi ocupa timpul
liber, acesta a devenit o modalitate de a învăța
lucruri noi și de a cunoaște persoane, în special
datorită activităților noastre care se bazează pe
interacționarea cu oamenii.
(continuare în pagina 4)

Septembrie 2016

4
Ce înseamnă să fii voluntar „viral” la bibliotecă?!
(continuare din pagina 3)

Cel mai aparte lucru legat de acest
voluntariat este faptul că nu se referă exclusiv la
lectură sau la cărți. Fără îndoială voluntariatul la
bibliotecă m-a ajutat să mă dezvolt pe plan personal
și indubitabil va fi o perioadă de neuitat pentru
mine. (Alexandra Axente)
Diana Petrașc și Laura Bucur,
voluntare, membre ale Clubului V.I.R.A.L.

Cafeneaua Culturală - Clubul de vacanță
al adolescenților

Clubul de vacanţă al adolescenţilor,
Cafeneaua Culturală, ce se desfăşoară în Parcul
„Mihai Eminescu”, la Biblioteca Estivală, în fiecare
an, vara, în zilele de joi ale săptămânii, între
orele 10.30 şi 12.00, a avut
anul acesta un program
dens, extrem de variat, cu
invitaţi de seamă, dintre
care amintim: regizorul
Daniel Lungu, prof. dr.
Elena Grigoriu, preşedintele
Patronatului
Tinerilor
Întreprinzători din regiunea
Sud-Est, domnul Radu
Oprea, inspector şcolar prof.
Camelia Nenu, preşedinta
organizaţiei educaţionale
„Happy Family Club”, Lăcrămioara Goga şi mulţi alţii.

Cafeneaua Culturală este o alternativă
pentru adolescenţii gălăţeni de petrecere

a timpului liber într-un mod plăcut, relaxat,
dar şi educativ şi creativ. Teme precum: Teatru
neconvenţional pentru adolescenţi, „La mulţi ani,
Franţa!”, Educaţie financiară şi antreprenoriat,
Aspecte din istoria
Galaţiului, Ateliere
de creativitate şi de
lectură, Întâlnire de
suflet cu părintele
Gabriel
Pandele,
Mişcare şi sport
pentru
o
viaţă
sănătoasă au reuşit
să atragă un public
numeros la fiecare
întâlnire.

Vă aşteptăm cu drag şi la ediţiile următoare
ale Cafenelei Culturale.
Simona Haidu, Secția Împrumut pentru Adulți

Septembrie 2016

http://www.bvau.ro/docs/asociatia/index.php

Tabăra de creație „Axis Libri” 2016

Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia”,
prestigioasă instituţie de cultură din Galaţi, are ca
misiune satisfacerea intereselor de studiu, lectură,
informare, documentare, educare și recreere a
publicului larg şi a venit cu o alternativă de petrecere
a timpului liber pe perioada vacanţei de vară, sub
genericul „Tabăra de creaţie Axis Libri”.

Tabăra de creaţie a fost inaugurată în
anul 2013, o dată cu deschiderea Bibliotecii
Estivale în Parcul „Mihai Eminescu” din Galaţi,
loc frecventat în principal de copii şi adolescenţi.
Parcul nu este dotat cu loc de joacă pentru copii,
iar Tabăra de creaţie vine să
ofere alternative ingenioase
şi educative de petrecere a
timpului liber într-un cadru
relaxant. Comunitatea vizată
este formată din copiii şi
adolescenţii care îşi petrec
timpul liber în Parcul „Mihai
Eminescu”.

Scopul acestui proiect
este de a oferi oportunităţi de
socializare şi educare pentru
copiii şi adolescenţii care, aflaţi în vacanţă, pot
participa la diferite acţiuni desfăşurate într-un
spaţiu neconvenţional cum ar fi parcul.

Programul educativ-recreativ Axis Libri,
eveniment central al Bibliotecii Estivale, s-a
desfăşurat pe toată perioada vacanţei de vară, cu
câte două întâlniri pe săptămână, fiind structurat
pe trei secţiuni: artă plastică, artă fotografică şi
creaţie literară, pe câte două categorii de vârstă
– 7-9 ani şi 10-15 ani. În
cadrul fiecărei secţiuni s-au
organizat câte 4 ateliere.
Atelierele
de
pictură,
origami şi handmade s-au
desfăşurat în luna iulie, cele
de fotografie în luna august,
iar cele de beletristică în
luna septembrie. Lucrările
participanţilor au intrat
automat într-o competiţie,
pe cele trei secţiuni,
menţionate mai sus şi pe
cele două categorii de vârstă. „Metropolitan Life” şi
„Librăria Donaris” au oferit un premiu la fiecare
dintre aceste şase competiţii, fiind şi sponsorii
direcţi pentru materialele necesare desfăşurării
http://www.bvau.ro/docs/asociatia/index.php

5

activităţii
în
cadrul
Taberei de creaţie Axis
Libri. Biblioteca „V.A.
Urechia” a oferit cărţi şi
diplome de participare
celor mai creativi, dar şi
mai originali dintre copii.

Pe
parcursul
desfăşurării Taberei de

creaţie Axis Libri,
participanţii
s-au
bucurat de prezenţa
unor invitaţi de seamă,
profesionişti printre
care amintim: maestrul
Nicolae Sburlan, Vera
Crăciun, ing. Adrian
Smărăndoiu, Mariana
Eftimie
Kabbout,
Georgeta
Muscă,
Camelia Nenu care au îndrumat copiii în arta
picturii, a fotografiei şi a creaţiei literare.
Iorga Andreea
Responsabil Secția Împrumut pentru Adulți

Septembrie 2016

6
Clubul BiblioVACANȚA, ed. a III-a, la Biblioteca Municipală pentru Copii

Pe perioada vacanței copiii au
putut să-și ocupe timpul cu mai multe
activități extrașcolare.

Biblioteca,
centru
cultural
educativ, deși nu are cadrul instituțional al
școlii, i-a invitat pe copii, în perioada iulie
- septembrie, să petreacă ore frumoase
în care să descopere bucuria copilăriei.
Copiii au avut posibilitatea să petreacă
clipe interesante alături de alți colegi, să
socializeze și să lege noi prietenii.

Copiii au avut astfel alternativa
să-şi organizeze vacanța într-un alt mod,
gratuit şi educativ, la Biblioteca Municipală
pentru Copii, prin participarea la acţiunile
din cadrul clubului, care s-au derulat în
perioada 1iulie – 1 septembrie 2016.

Clubul „BiblioVACANȚA” a
cuprins:
- atelier de lectură;
- atelier de jocuri;
- atelier de creație DecoArt;
- vizionări de filme și desene animate;
- inițiere în limba franceză, italiană și spaniolă;
- atelier de astronomie;
- jocurile copilăriei.
Clubul de vacanță a venit în întâmpinarea
nevoii părinţilor de a crea condiţii favorabile de
dezvoltare copiilor în perioada vacanţei de vară,
oferind un cadru creativ şi antrenant pentru copii, o
alternativă de a petrece timpul liber în altă manieră
decât cea în faţa calculatorului sau a televizorului,
familiarizându-i pe aceștia cu Biblioteca Municipală
pentru Copii, cu colecţiile şi serviciile acesteia.

Am dorit ca prin Clubul de Vacanță
să implicăm copiii în activități extrașcolare.
Dezvoltarea vocabularului copiilor, a interesului
pentru lectură l-am realizat prin intermediul

Septembrie 2016

poveştilor, a cursului de inițiere în limba franceză,
italiană și spaniolă, prin ateliere creative, jocuri
și joacă în aer liber. Ne dorim să fim un mediator
între carte şi copil, determinându-l pe acesta să o
iubească, realizând şi trecerea de la limbajul oral
la cel scris, asigurând condiţiile optime pentru
desfăşurarea de activităţi cultural-educative şi
recreative, gratuite, în cadrul filialei.

Proiectul a răspuns astfel unei nevoi
crescânde a copiilor de a participa la activități
educative în timpul vacanței de vară. De asemenea,
părinții și-au exprimat dorința de a-și înscrie copiii
la aceste activități ale Clubului de Vacanță și în
viitor, apreciind activitățile desfășurate în cadrul
acestui proiect din acest an și din anii precedenți.
Responsabil Filiala Nr. 1,
Lucica Veliche

http://www.bvau.ro/docs/asociatia/index.php

7
Activități recreative estivale la Filiala Nr. 2 „Paul Păltănea”

În lumea contemporană complexă şi
dinamică a adulţilor, copiii au nevoie de capacitate
de integrare şi adaptare, dar şi de spirit de autonomie
şi independenţă, de efervescenţă creatoare.

În acest sens, în perioada 4 iulie - 1
septembrie 2016, la Filiala Nr. 2 „Paul Păltănea”
s-a desfăşurat un interesant program de vacanţă, în
cadrul căruia au fost organizate o serie de activităţi
recreative frumoase şi memorabile.

În al patrulea an de activitate al filialei şi în a
patra ediţie estivală a clubului de vacanţă „Vacanţa
ALTFEL la bibliotecă!” am dorit ca aceste activităţi
reunite în ateliere estivale petrecute în bibliotecă să
fie ingenioase şi unice, reunind veselia, prietenia şi
generozitatea, precum şi redescoperirea fascinantei
lumi a cărţilor.

Chiar
dacă
de la an la an,
participarea copiilor
a fost numeroasă, am
reuşit, grupându-i pe
categorii de vârstă, să
desfăşurăm activităţile
aşa cum ne-am propus,
captându-le atenţia de
fiecare dată.

Cultivarea gustului pentru lectură
prin intermediul unor activităţi
atractive, menite să stimuleze creativitatea
şi comunicarea în rândul copiilor, este una dintre
preocupările esenţiale ale activităţii filialei. În ediţia
estivală din acest an, am urmărit ca toate activităţile
să conţină o noutate pentru participanţi, atât prin
materialele folosite, cât şi prin tehnica folosită.

De asemenea, cărţile au constituit adevăraţi
„prieteni” pentru copii în desluşirea şi aplicabilitatea
temelor propuse a se desfăşura. Stimulându-le
posibilităţile de exprimare creativă, prin metode,
mijloace şi materiale cât mai accesibile, mai variate
şi mai bogate în expresie, copiii au realizat lucrări
originale, admirate de vizitatorii filialei, atât de cei
http://www.bvau.ro/docs/asociatia/index.php

care au fost prezenți fizic, cât şi de cei din mediul
on-line.

De la creionul multicolor care a înflorit
prin dibăcia copiilor până la banala scobitoare sau
cocheta sfoară care s-au transformat în frumoase
lucrări sau daruri, am petrecut alături de copii
momente de neuitat, presărate cu amintiri de
vacanţă şi cu voie bună.

Atelierele recreative estivale au avut ca
„vedete” tubul de carton, sfoara, scobitoarea,
creionul înflorit, steaua magică, rola de hârtie,
„pălmuţele jucăuşe”, paharul de sticlă, sclipiciul,
cartonul, hârtia creponată, hârtia de ziar şi au fost
însoţite permanent de multă veselie.

De asemenea, pe parcursul acestui program,
am vizionat filme şi desene animate, copiii făcând
cunoştinţă cu un univers
fascinant în care s-au
întrepătruns visul, magia
şi suspansul, iar atelierul
de joacă în aer liber, care
a stimulat capacitățile
creative, intelectuale și
afective ale copiilor a
demonstrat că educaţia
se poate face şi prin
joacă la bibliotecă, unde
spiritul competitiv a
fost susţinut de
distracţie
şi
socializare.
Programul
recreativ estival
desfăşurat în
cadrul Filialei
Nr.
2
„Paul
Păltănea” se doreşte a
fi de la o ediţie la alta original, plin de noutate şi
utilitate pentru copiii participanţi.

Implementarea, desfăşurarea şi dezvoltarea
activităţilor indoor şi outdoor în fiecare vară de
către Filiala Nr. 2 „Paul Păltănea”, cu sprijinul
bibliotecii judeţene, a sponsorilor generoşi şi a
voluntarilor fideli, are ca unic scop oferirea unui
mediu educaţional favorabil în bibliotecă, care
să dezvolte potenţialul creativ al tinerei generaţii,
pentru a-l transforma în timp în creativitate
inovativă şi inventivă.
Cătălina Șoltuz,
Responsabil Filiala Nr. 2

Septembrie 2016

8

În vacanță ne jucăm cu prietenii la Bibliotecă
la Filiala Nr. 4 „Grigore Vieru”

La Filiala Nr. 4 „Grigore Vieru” s-a
derulat, în perioada iulie – august 2016, Proiectul
ludic-educativ „Vacanța la bibliotecă - șah și lectură
activă!”, 2016, ediția a V-a. Deschiderea oficială a
avut loc în data de 7 iulie 2016. La deschidere au
participat: din partea conducerii Bibliotecii Județene
„V.A. Urechia” managerul general, domnul prof. dr.
Zanfir Ilie, colaboratori și parteneri de la Fundația
„Cuvântul Întrupat”, Centrul Comunitar de Zi „La
Vale”, voluntarii bibliotecii, copii din Cartierul Valea
Orașului Galați.

Scopul proiectului a fost realizarea
de servicii ludico-educative pentru copiii și
adolescenții din comunitatea Cartierului Valea
Orașului Galați.

Prin obiectivele proiectului
ne-am propus:
- atragerea copiilor şi adolescenţilor pe
perioada vacanţei de vară la activităţi
organizate de bibliotecă;
- realizarea unei activităţi săptămânale
de educație nonformală în programul
de vară al bibliotecii;

-

dezvoltarea gândirii creative prin joc şi lecturare a
resurselor documentare tematice oferite de bibliotecă.

Activităţile s-au desfăşurat o dată pe săptămână,
la care au participat 20 copii care frecventează Centrul
de zi „La Vale”. Pe lângă activităţile propuse prin
proiect, inițiere șah și lectură activă, am realizat și
activităţi de lucru pe hărți fizice ilustrate pentru copii,
precum Harta animalelor și Harta sistemului solar.

Proiectul, prin activitățile derulate în cele
cinci ediții a stârnit interesul părinţilor și copiilor să
participe la activităţi nonformale în timpul vacanţei,
pentru a micşora numărul celor care renunță la
școală, să-şi dezvolte capacităţile socio-profesionale
necesare pentru un trai mai bun și o viață decentă.

Septembrie 2016

Pe lângă copiii de la Fundație, au solicitat să
joace șah și copii cu vârste cuprinse între 12 ani și 14
ani din familii defavorizate care locuiesc în apropierea
Cartierului Piața Centrală. Copiii împrumută cărți
de beletristică și accesează Internetul la computerele
destinate publicului filialei. Pentru ei am organizat o
sesiune de inițiere și aprofundare a jocului de șah în
perioada 12 iulie – 9 august 2016, zilnic, finalizată cu
un miniconcurs în data 10 august 2016. S-au înscris
inițial șase copii, care și-au invitat frați mai mari și
prieteni experimentați ca să poată exersa mai mult la
cele două table de șah puse la dispoziție și să câștige
miniconcursul. S-au legat prietenii, au hotărât în
echipă ce mutări să facă până au reușit să înțeleagă rolul
strategiilor și cei care au pășit
prima oară în lumea șahului au
înțeles ce înseamnă să nu trișezi
și să joci fairplay. Au fost selectați
să participe doar cei care au
restituit documentele restante la
bibliotecă. Câștigătorul a primit,
ca premiu, o pereche de căști noi
din partea sponsorului.
Concluzii:
- copii au învăţat să regăsească
pe hartă locul unde trăiesc
animale pe cale de dispariție, au
plecat în călătorii imaginare pe
harta sistemului solar ilustrată
cu desene ale navetelor spațiale
și sateliților artificiali, personajelor din filme și cărți
celebre inspirate de nemărginirea universului stelar,
mare parte din ele regăsite și în colecțiile bibliotecii;
- activitatea de lectură activă a avut ca suport cărți
din colecțiile filialei precum: Eu, Haios? autori James
Patterson și Chris Grabenstein; Jurnalul unui puști,
autor Jeff Kinney; Nina. Jurnalul unei adolescente,
autor Agustina Guerrero; Ce să faci când ți-e frică
să te bagi în pat : ghid pentru copii care adorm greu,
autor Dawn Huebner;
- copiii au descoperit împărăția minunată a jocului
de șah alături de bibliotecari, educatori și voluntari,
folosind și site-urile dedicate sportului minții.

Prin activitățile realizate în vacanța de
vară, Filiala Nr. 4 „Grigore Vieru” a atras copii și
adolescenți din comunitate la bibliotecă.

Activitățile de educație nonformală, jocul pe
calculator și jocurile de societate fac din bibliotecă un
loc plăcut de petrecere a timpului în vacanța de vară.
Celozena Diaconu, responsabil Filiala Nr. 4
http://www.bvau.ro/docs/asociatia/index.php

Clubul de vacanță - Clubul curioșilor
O vizită la Muzeul de Științe ale Naturii

Lansat în anul 2013, Clubul Curioșilor,
inițiat de Secția pentru Copii a Bibliotecii, și-a
continuat activitățile și în acest an, în perioada
vacanței de vară. Copii de toate vârstele vin în
fiecare zi de miercuri la Biblioteca Estivală pentru
a participa la atractivele și diversele activități ale
acestui program educativ-recreativ.

Astfel, pe data de 20 iulie 2016, membrii
clubului, însoțiți de bibliotecare și cadre didactice au
fost încântați să se deplaseze la Complexul Muzeal
de Științele Naturii „Răsvan Angheluță”, într-o vizită
de informare. La intrarea în muzeu, copiii au fost

întâmpinați de „Lumea insectelor”, o expoziție de
fluturi și microexpoziția „La firul ierbii”, cu ceea
ce am putea numi inamicii albinei: ursul brun,
fluturele cap de mort, șoarecii, pisicile, viespile.
Toate aceste expoziții pot fi vizitate până la finele
lunii august.

Acvariul a constituit un alt punct de atracție
pentru micii vizitatori care nu încetau să-și exprime
uimirea și mai ales bucuria. Șirul surprizelor a
continuat pentru micii curioși la etajul I, unde au fost
întâmpinați de biologul muzeograf Cecilia Șerban
care, cu mult profesionalism, a prezentat continentul
african, expoziția florală, tipurile de habitate,
http://www.bvau.ro/docs/asociatia/index.php

9

foarte multe specii de animale, savana africană, cu
animalele erbivore, dar și cele carnivore, apoi jungla
africană reprezentată de păduri, maimuțe renumite,
cum sunt cimpanzeii, dar și alte animale, cum sunt
zebrele, girafele, elefanții, crocodilii de Nil, animalele
din Madagascar. Atrași de acest univers magnific,
copiii și-au manifestat satisfacția zgomotos, plini de
încântare. Masa interactivă a constituit un alt punct
de atracție, iar copiii au accesat-o în voie, apoi masa
multi-touch și tableta cu puzzle tematic. Copiii au
atins cu și fără sonor animăluțele expuse, asistați de
custodele de sală Silvia Vieru în exclamații de genul:
„super”, „foarte frumos”.

De aici, grupul s-a deplasat în parc unde
s-au așezat pe pietre mari și pe buturugi, sub umbra
unui arțar vechi, unde au povestit cartea Băiatul
miliardar de David Williams. Membrii clubului de

vacanță de la Centrul de
Zi „Sfântul Spiridon” au
citit fragmente din carte,
iar la final a fost anunțată
cartea care va fi prezentată
la următoarea întâlnire,
respectiv Unde fugim de
acasă de Marin Sorescu.

În apropierea acestui
loc, se află și un lac unde
micuții au avut posibilitatea
să vadă pești de toate
culorile, broaște țestoase, în toată splendoarea lor.
Ultimul popas s-a făcut la Grădina Senzorială, iar
de Aleea Terapeutică, gândită pentru sănătate și
relaxare, s-au bucurat și părinții și bunicii.

Toți participanții ne-au mărturisit că a fost
o zi de neuitat.
Florica Șerban,
Secția Împrumut pentru Copii

Septembrie 2016

10
Aniversările anului 2016 în județul Galați : octombrie - decembrie 2016
BRANIȘTEA
14 octombrie - 50 de ani de la moartea, în Bucureşti,
a profesorului Iordan I. TACU, cadru didactic
la Şcoala de Aplicaţie din Galaţi, care a întemeiat
revista „Şcoala de la Munte” din Predeal şi a fost
secretar al Asociaţiei Generale a Învăţătorilor din
România (n. 9 aug. 1887, com. Braniştea, jud.
Galaţi).
19 octombrie - 45 de ani de la naşterea, în com.
Braniştea, jud. Galaţi, a avocatei Angelica ROŞU,
absolventă a Liceului Pedagogic „Costache Negri”
din Galaţi, doctor în drept, avocată
în Baroul Galaţi, cadru didactic
la
Universitatea
„Danubius”
din Galaţi, vicepreşedintă a
Asociaţiei „Centrul de Mediere
Galaţi”, membră a Asociaţiei
Internaţionale de Drept Penal şi
membră fondatoare a Asociaţiei Tinerilor Jurişti
din România – Filiala Galaţi.
BEREȘTI
9 noiembrie - 50 de ani de la moartea, în Iaşi, a
medicului Nicolae BĂLAN, profesor titular la
Catedra de medicină legală a Facultăţii de Medicină
din Iaşi, medic legist şef al Tribunalului Iaşi, medic
primar oncolog la Spitalul „Sf. Spiridon” din Iaşi,
membru al Societăţii de Medici şi Naturalişti
din Iaşi, al Societăţii Germane de Patologie şi al
Societăţii Internaţionale de Patologie Geografică,
membru corespondent al Societăţii de Medicină
Legală din Paris (n. 2 apr. 1886, com. Bereşti, jud.
Galaţi).
BEREȘTI-MERIA
20 octombrie - 65 de ani de la naşterea, în sat.
Aldeşti, com. Berești-Meria,
jud. Galaţi, a inginerului şi
profesorului universitar Lucian V.
SEVERIN, absolvent al Facultăţii
de Mecanică a Universităţii
din Galaţi, doctor în inginerie,
membru al Asociaţiei Oamenilor
de Ştiinţă din România - Filiala Galaţi.
COROD
10 noiembrie - 135 de ani de la naşterea, în com.
Corod, jud. Galaţi, a preotului Neculai BOGATU,
hirotonit preot pe seama parohiei Corod II, care a
slujit la parohiile din localitatea natală şi a condus
Căminul Cultural din Corod.

Septembrie 2016

27 noiembrie - 140 de ani de la naşterea, în
com. Corod, jud. Galați, a
farmacistului și scriitorului
Ion HUZUM, cu studii liceale
la Tecuci (1895), secretar
general al Societății Studenților
în Farmacie, autor al unui
procedeu original de preparare a
extractelor din plante medicinale prin fermentare
(d. 1943, Focșani).
CUDALBI
decembrie - 30 de ani de la moartea, în Galaţi, a
învăţătorului Tache AVRAMESCU,
învăţător la Cudalbi, dirijor al
corului
Căminului
Cultural
„Ştefan cel Mare” din Cudalbi,
profesor de muzică în Galaţi, unde
a îmbinat activitatea didactică cu
cea dirijorală, componistică şi de
cercetare a folclorului din zonă (n. 1 ian. 1907, com.
Cudalbi, jud. Galaţi).
10 decembrie - 65 de ani de la nașterea, în com.
Cudalbi, jud. Galați, a scriitorului Ion AVRAM,
redactor la „Noduri şi Semne”, „Imparţial” și
„Dominus”, redactor şef adjunct
al revistei literare „Boema”,
colaborator la cotidianul „Viaţa
Liberă”, membru fondator, alături
de alţi nouă scriitori gălăţeni,
al Asociaţiei Scriitorilor pentru
Promovarea Realizărilor Artistice
„Grup Zece”, membru permanent al Cenaclului
„Moldavia” din Iaşi, al Cenaclului literar „Junimea”,
al Societăţii Scriitorilor „Costache Negri” și al
Cenaclului literar „Noduri şi Semne” din Galaţi.
FÂRȚĂNEȘTI
31 decembrie - 45 de ani de la nașterea, în com.
Fârțănești, jud. Galați, a profesorului Ion CIOROIU,
doctor în geografie, cadru didactic la Colegiul
Național „Vasile Alecsandri” din Galaţi, redactor
responsabil al revistei şcolare de cultură geografică
şi istorică „Mapamond”, membru în colegiul de
redacţie al revistei „Confluențe geografice”, cu
preocupări în domeniul cercetării istoriei locale.
INDEPENDENȚA
8 noiembrie - 105 ani de la nașterea, în com.
Independența, jud. Galați, a preotului Ioan V.
CALOIANU, preot paroh în comuna Vidra,
http://www.bvau.ro/docs/asociatia/index.php

11
jud. Vrancea, deţinut politic, arestat în 1958 şi
condamnat la închisoare administrativă, trecând
prin lagărele 5 Culme şi Periprava, eliberat în 1960.
IVEȘTI
28 octombrie - 95 de ani de la naşterea, în com.
Iveşti, jud. Galaţi, a preotului Visarion COMAN
(nume de mirean Vasile Coman), părinte duhovnic
la Mănăstirea Bogdana, Schitul „Înălţarea
Domnului”, Mănăstirea Măgura, Mănăstirea
Suceviţa, Mănăstirea Clocociov, care a îndeplinit
mai multe misiuni oficiale în străinătate (d. 11 apr.
2002).
8 decembrie - 140 de ani de la naşterea, în com. Iveşti,
jud. Galaţi, a scriitoarei Hortensia PAPADATBENGESCU, autoarea primului
roman psihologic din literatura
română, laureată a Premiului
Societăţii Scriitorilor Români
pentru romanul „Logodnicul”
(1936) şi a Premiului Naţional
pentru Proză în 1946 (d. 5 mart.
1955, Bucureşti).
LIEȘTI
10 octombrie - 140 de ani de la naşterea, în
com. Lieşti, jud. Galaţi, a preotului Constantin
PAVEL, doctor în teologie şi pedagog, preot în
Parohia Buceşti din comuna Iveşti, preşedinte al
Consistoriului eparhial (1909-1923) şi membru în
Adunarea Eparhială a Episcopiei „Dunării de Jos”
(d. 1950, sat Buceşti, com. Iveşti, jud. Galaţi).
26 octombrie - 90 de ani de la naşterea, în satul
Şerbăneşti, com. Lieşti, jud. Galaţi,
a juristului Constantin BULAI, cu
studii gimnaziale în Lieşti, profesor
de drept penal la Facultatea de
Drept a Universităţii din Bucureşti,
autor a numeroase lucrări şi studii
de drept penal, judecător la Curtea
Constituţională a României, decorat cu Ordinul
Naţional „Pentru Merit” în grad de Mare Cruce (d.
30 apr. 2014).
MĂSTĂCANI
6 octombrie - 65 de ani de la naşterea, în com.
Măstăcani, jud. Galaţi, a artistului
plastic Ioniţă BENEA, pictor şi
grafician cu numeroase expoziţii
personale, stabilit la Tg. Bujor, care
a participat la expoziţii de grup
şi la tabere de creaţie, a semnat
ilustraţia mai multor cărţi, a realizat
http://www.bvau.ro/docs/asociatia/index.php

lucrarea de artă monumentală „Istoria viticulturii”
pentru Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru
Viticultură şi Vinificaţie Bujoru, a publicat albumul
de autor „Veneţia – visare”.
MUNTENI
5 noiembrie - 20 de ani de la moartea, în Galați,
a inginerului și epigramistului Victor FERU,
şef al Serviciului de Investiţii de pe Platforma
„Sidex”, colaborator la diverse reviste de umor
din ţară („Urzica“, „Epigrama“, „Porto Franco“,
„Buzunar” - supliment al ziarului „Viaţa liberă“),
membru fondator al Clubului rebusist „Dunărea” şi
colaborator la cunoscuta revistă „Rebus” (n. 1 mart.
1935, com. Munteni, jud. Galaţi).
NEGRILEȘTI
31 octombrie - 80 de ani de la naşterea, în com.
Negrileşti, jud. Galaţi, a profesorului
Toader MOROZAN, doctor în
matematică cu teza „Stabilitatea
sistemelor cu parametri aleatori”
la Universitatea din Bucureşti,
cercetător
la
Institutul
de
Matematică al Universităţii din
Bucureşti, cercetător principal grd. II la Institutul
Naţional de Creaţie Ştiinţifică şi Tehnică, cercetător
principal grd. I la Institutul de Matematică al
Universităţii din Bucureşti, laureat al Premiului
„Gheorghe Lazăr” al Academiei Române (1972).
NICOREȘTI
2 noiembrie - 90 de ani de la naşterea, în satul
Ionăşeşti, com. Nicoreşti, jud. Galaţi, a pictorului
Ştefan SEVASTRE, absolvent
al Institutului de Arte Plastice
„Nicolae Grigorescu” din Bucureşti,
promoţia 1951, clasa profesorului
Jean Al. Steriadi, profesor la Liceul
de Artă „Nicolae Tonitza” din
Bucureşti, participant la peste 125
de expoziţii de grup sau colective din ţară şi din
străinătate, colaborator, cu eseuri şi articole de
critică de artă, la revista „Arta”, distins cu Premiul
Tineretului (1958), Premiul pentru pictură al
Uniunii Artiştilor Plastici (1990), Diploma de
„Cetăţean de Onoare al Municipiului Tecuci”
(1996), Ordinul Naţional Pentru Merit în grad de
Comandor (2000), membru al Uniunii Artiştilor
Plastici din România.
OANCEA
18 octombrie - 50 de ani de la moartea, în Bucureşti,
a generalului Gheorghe BUICLIU, matematician

Septembrie 2016

12
şi profesor, unul dintre fondatorii
şi conducătorii revistei „Gazeta
matematică”, care a desfăşurat
o bogată activitate ştiinţifică şi
tehnică în calitate de specialist
militar şi profesor, membru al
Academiei de Ştiinţe a României
(n. 20 ian. 1883, com. Oancea, jud. Galaţi).
PRIPONEȘTI
2 octombrie - 60 de ani de la naşterea, în satul
Ciorăşti, com. Priponeşti, jud, Galaţi, a profesoarei
Săndiţa TACU (născută Viuleţ),
doctor în biologie, cadru didactic la
Şcoala Generală din Jorăşti (19791984) şi la Grupul Şcolar „Eremia
Grigorescu” din Tg. Bujor, biolog
şi cercetător ştiinţific la Staţiunea
de Cercetare-Dezvoltare pentru
Viticultură şi Vinificaţie Bujoru.
ROGOJENI
10 octombrie - 130 de ani de la naşterea, în com.
Rogojeni, jud. Covurlui (actualul
jud. Galaţi) a medicului Mihai
ISANOS, doctor în medicină, tatăl
scriitoarei Magda Isanos (soţia
lui Eusebiu Camilar), distins cu
Ordinul
„Coroana
României”
cu spade, în grad de Cavaler, cu
panglica „Virtutea Militară” şi cu Medalia „Victoria”
a Marelui Război pentru Civilizaţie 1916-1921.
SMULȚI
13 octombrie - 105 ani de la naşterea, în com.
Smulți, jud. Galați, a poetului
Teodor Al. MUNTEANU, secretar
de redacție la revista „Convorbiri
literare”, colaborator la publicaţii
literare ale vremii, membru al
Societății Scriitorilor Români (d. 12
dec. 1988, Bucureşti).
3 decembrie - 40 de ani de la moartea profesorului
Costache HOGAŞ, inginer agronom, director
al Şcolii de Viticultură „D. Cantemir” din
Huşi, conferenţiar la Casa Şcoalelor, ministru
al agriculturii, membru de onoare al Oficiului
Naţional al Viei şi Vinului (n. 25 ian. 1885, com.
Smulţi, jud. Galaţi).
17 decembrie - 55 de ani de la naşterea, în com.
Smulţi, jud. Galaţi, a preotului Eugen CEPRAGA,
absolvent al Institutului Teologic de Grad

Septembrie 2016

Universitar din Sibiu, hirotonit preot la Biserica
„Sf. Nicolae” din comuna Matca (8 nov. 1990),
preot la Parohia Corod IV, preot la Parohia „Sf.
Ioan” din Tecuci din octombrie 1998.
TÂRGU BUJOR
29 octombrie - 60 de ani de la naşterea, în Târgu Bujor,
jud. Galaţi, a profesorului universitar doctor inginer
Iulian-Gabriel BÎRSAN, cadru
didactic în Galaţi la Liceul „Vasile
Alecsandri” şi la Universitatea
„Dunărea de Jos”, decan al
Facultăţii Transfrontaliere Cahul
(Republica Moldova), prorector
şi rector al Universităţii „Dunărea
de Jos” din Galaţi, membru al Societăţii Române
de Tribologie, al Asociaţiei Române de Transmisii
Mecanice, al Polish Society of Composite Materials
şi al Asociaţiei Generale a Inginerilor din România,
autor a numeroase monografii de specialitate şi a
peste 190 de articole în reviste de specialitate din ţară
şi străinătate.
31 decembrie - 115 ani de la naşterea, în Târgu Bujor,
jud. Galaţi, a medicului Gheorghe BUZOIANU,
profesor de clinică Otorinolaringologică la
Facultatea de Medicină a Universităţii din Cluj
între anii 1934-1948, fondator al „Revistei
ştiinţelor otorinolaringologice” şi al Societăţii
otorinolaringologice din Transilvania, ctitorul
„Bibliotecii
Ştiinţelor
Otorinolaringologice”
din Cluj, preşedinte al Societăţii Române de
Otorinolaringologie, autor de lucrări în domeniu
(d. 26 apr. 1974, Bucureşti).
TECUCI
11 octombrie - 50 de ani de la naşterea, în Tecuci,
jud. Galaţi, a doctorului în drept Jana MAFTEI,
absolventă a Liceului „Costache
Negri” din Galaţi, cadru
didactic
la
Universitatea
„Danubius” din Galaţi, autoare
şi coautoare de lucrări de drept
şi articole ştiinţifice în revistele
de specialitate, membră a
Asociaţiei Române de Ştiinţe Penale şi a Asociaţiei
Române de Relaţii Internaţionale şi Studii Europene.
12 octombrie - 100 de ani de la
moartea, în Ploieşti, a actorului
şi regizorului Constantin Gh.
RADOVICI, unul dintre actorii
de bază ai Teatrului Naţional din
Bucureşti, care a adus pe scena
http://www.bvau.ro/docs/asociatia/index.php

13
românească un nou stil de joc, caracterizat prin
fineţea, frumuseţea şi sinceritatea exprimării (n. 13
febr. 1876, Tecuci, jud. Galaţi).
13 octombrie - 30 de ani de la moartea, în Paris,
a artistului plastic George APOSTU, absolvent al
Liceului „Dimitrie Sturdza” din Tecuci, sculptor cu
numeroase expoziții personale în ţară şi străinătate,
membru al Uniunii Artiştilor Plastici din România
(n. 20 dec. 1934, com. Stănişeşti, jud. Bacău - fostul
jud. Tecuci).
30 octombrie - 100 de ani de la naşterea, în Tecuci,
jud. Galaţi, a poetului şi prozatorului Gheorghe
DIMITRIU, autor de cărţi dedicate copilăriei
şi adolescenţei, autodidact în domeniul artelor
plastice, ilustrator a celor mai multe dintre cărţile
sale (d. 13 oct. 1999, Chişinău, Republica Moldova).
5 noiembrie - 100 de ani de la naşterea, în Tecuci,
jud. Galaţi, a regizorului de teatru
şi film Dinu NEGREANU, stabilit
în S.U.A., realizator de filme
de ficţiune, regizor de teatru în
Bucureşti (d. 14 nov. 2001, San
Diego, California).
6 noiembrie - 160 de ani de la naşterea, în Tecuci, jud.
Galaţi, a scriitorului Trandafir George DJUVARA,
doctor în litere, cu o îndelungată
carieră diplomatică, secretar de
legaţie la Bruxelles şi la Sofia,
ambasador la Belgrad, Sofia,
Istanbul, Bruxelles şi Atena,
director al revistei „Ateneul
român”, membru fondator al
Asociaţiei Literare şi Artistice Internaţionale, cu
sediul la Paris şi al Comisiei Europene Dunărene
(d. 1935, Paris).
8 noiembrie - 185 de ani de la naşterea, în
Tecuci, jud. Galaţi, a lui Anton CINCU, primar al
oraşului Tecuci (1864-1871), care
a realizat lucrări capitale pentru
modernizarea oraşului şi care
şi-a donat averea, prin testament,
comunităţii pentru construirea
Spitalului „Anton Cincu” din
Tecuci şi al Spitalului din Nicoreşti
(d. 6 aug. 1894, Tecuci, jud. Galaţi).
8 noiembrie - 180 de ani de la naşterea, în Tecuci,
jud. Galaţi, a juristului şi omului politic Dimitrie
(Tache) Petre ANASTASIU, prefect al judeţului
Tecuci (1877-1878, 1881-1891), senator pentru
judeţele Tecuci, Tutova şi Covurlui, proprietar al
Conacului de la Ţigăneşti, care şi-a lăsat averea,
http://www.bvau.ro/docs/asociatia/index.php

prin testament, Academiei Române,
aceasta înfiinţând Fundaţia „Tache
Anastasiu”, care, la rândul ei, a pus
bazele a două şcoli în conacele de la
Călmăţui şi Ţigăneşti, una primară,
iar cea de-a doua de agricultură,
Şcoala de Agricultură a Academiei
(d. 10 mart. 1900, Bucureşti).
20 noiembrie - 75 de ani de la naşterea, în satul
Căbeşti, com. Podu Turcului, jud. Tecuci (în prezent
jud. Bacău), a profesorului de geografie Ghiorghe
GAVRILESCU, cercetător ştiinţific,
cadru didactic în învăţământul
preuniversitar din Tecuci şi director
al Şcolii Nr. 5 din Tecuci, autor
a unor lucrări ştiinţifice privind
vegetaţia şi fauna din Tecuci şi
din ţară, colaborator al revistelor
culturale locale.
28 noiembrie - 45 de ani de la moartea, în
Bucureşti, a prozatorului şi traducătorului Eugen
BOUREANUL, redactor şi editor de reviste, pionier
în domeniul biblioteconomic
prin editarea unui îndrumar în
organizarea şi administrarea
bibliotecilor, membru al Societăţii
Scriitorilor Români, încadrat între
povestitorii moldoveni care au
împletit în opera lor visarea cu
scrutarea atentă a realităţii (n. 18 febr. 1885, Tecuci,
jud. Galaţi).
6 decembrie - 110 ani de la naşterea, în Tecuci, jud.
Galaţi, a compozitorului Max HAHN, absolvent
al Conservatorului din Bucureşti, colaborator
al Teatrelor de revistă „Alhambra” şi „Izbânda”
din Bucureşti (1930-1940), care a colaborat cu
diverse teatre din Paris, membru al Societăţii
Compozitorilor Români şi al Societăţii Autorilor,
Compozitorilor şi Editorilor de Muzică (SACEM)
din Paris (d. Paris).
6 decembrie - 100 de ani de la
naşterea poetului şi juristului
Emil BĂICOIANU, care a
funcţionat ca magistrat în
Bucureşti şi în Tecuci, afirmânduse publicistic în cunoscute
reviste literare precum „Albina”,
„Curentul”, „Revista Fundaţiilor Regale”, „Universul
literar şi artistic”, „Vremea” şi ca traducător din
Baudelaire, Leconte de Lisle, Puşkin (d. 2 iul. 1998,
Tecuci, jud. Galaţi).

Septembrie 2016

14
7 decembrie - 45 de ani de la moartea, în Bucureşti,
a poetului şi traducătorului Ion
Mihai RAŞCU, critic şi istoric
literar, profesor suplinitor în Tecuci,
profesor titular în Bucureşti şi
Focşani, colaborator la publicaţii
literare ale vremii, editor al revistelor
moderniste „Versuri” şi „Îndreptar”
(n. 31 mart. 1890, Iaşi).
9 decembrie - 125 de ani de la naşterea, în Tecuci,
jud. Galaţi, a inginerului şi economistului Mihail
MANOILESCU, director general
al Direcţiei Refacerii Industriale în
cadrul Ministerului Industriei şi
Comerţului, ministru subsecretar
de stat în Ministerul de Finanţe,
ministru al Lucrărilor Publice,
ministru
al
Comunicaţiilor,
ministru al Industriei şi Comerţului, ministru al
Afacerilor Străine, profesor de economie politică
la Institutul Politehnic din Bucureşti, guvernator
al Băncii Naţionale a României, ale cărui lucrări au
intrat în istoria doctrinelor economice, membru
fondator şi preşedinte al Asociaţiei Generale a
Inginerilor din România şi preşedinte al Uniunii
Camerelor de Comerţ şi Industrie, membru
fondator al Institutului Internaţional de Ştiinţe
Economice din Paris (d. 30 dec. 1950, Sighet, jud.
Maramureş).
15 decembrie - 20 de ani de la moartea, în Bucureşti,
a profesorului şi folcloristului Constantin
CIUCHINDEL, doctor în ştiinţe
filologice, istoric literar, cercetător
ştiinţific la Institutul de Istorie Literară
şi Folclor din Bucureşti, rector la
Facultatea de Filologie a Institutului
Pedagogic din Galaţi (1964-1973),
colaborator la numeroase publicaţii
de cultură, istorie literară şi folclor (n. 22 ian. 1926,
Tecuci, jud. Galaţi).
17 decembrie - 25 de ani de la moartea, în Tecuci,
jud. Galaţi, a profesorului Constantin SOLOMON,
director al Liceului „D. A. Sturdza”
din Tecuci, publicist şi animator
cultural, cu o intensă activitate
de cercetare în ceea ce priveşte
valorificarea tradiţiilor istorice şi
literare locale, unul dintre fondatorii
Muzeului din Tecuci (n. 27 ian.
1899, sat Avrămeşti, com. Voineşti, jud. Vaslui).

TUDOR VLADIMIRESCU
12 decembrie - 5 ani de la
moartea, în Galaţi, a profesorului
universitar
doctor
inginer
Dumitru CĂLUEANU, absolvent
al Liceului „Vasile Alecsandri”,
decan al Facultăţii de Mecanică
din cadrul Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi
(1984-1989), unul dintre fondatorii învăţământului
de inginerie electrică (n. 6 iun. 1934, com. Tudor
Vladimirescu, jud. Galaţi).
ȚEPU
17 octombrie - 95 de ani de
la moartea, în Chișinău, a
etnografului și folcloristului Tudor
PAMFILE, unul dintre primii
culegători de folclor ai secolului
XX, al cărui nume îl poartă
Festivalul de Datini și Obiceiuri de Crăciun și de Anul
Nou, organizat în Galaţi în preajma sărbătorilor de
iarnă (n. 11 iun. 1883, com. Ţepu, jud. Galaţi).
VALEA MĂRULUI
17 octombrie - 115 ani de la naşterea, în satul
Mândreşti, com. Valea Mărului, jud. Galaţi, a
inginerului constructor Nicolae STRAT, profesor
şi director la Şcoala Medie Tehnică de Drumuri şi
Poduri din Iaşi (d. 12 mai 1981, Iaşi).
5 decembrie - 120 de ani de la naşterea, în com.
Puţeni (azi com. Valea Mărului),
jud. Galaţi, a preotului Iosif
GAFTON, absolvent al Seminarului
Teologic din Galaţi, episcop timp
de 35 de ani al Eparhiei RâmnicuIui
şi Argeşului, autor al monografiei
acestei eparhii şi a unor studii
teologice, o pildă de viaţă creştinească şi dragoste
de oameni (d. 9 iun. 1984, Râmnicu Vâlcea).
VLĂDEȘTI
10 decembrie - 80 de ani de la
moartea, în Viena (înhumat la
Galaţi), a magistratului Eugen
M. BONACHI, judecător şi prim
procuror la Tribunalul Covurlui,
consilier şi prim-preşedinte al
Curţii de Apel din Galaţi, delegat supleant din partea
României în Comisia Europeană a Dunării, preşedinte
de comisie interimară (febr - 27 mart. 1918),
preşedinte al Tribunalului Maritim (n. 12 oct. 1875,
com. Vlădeşti, jud. Covurlui, actualul jud. Galaţi).

Rubrică realizată de Tena Bezman şi Rocsana Irimia, Serviciul Referințe

Septembrie 2016

http://www.bvau.ro/docs/asociatia/index.php

15
Sesiunea de informare/instruire în utilizarea Sistemului integrat de
bibliotecă TinREAD, componenta „Informații comunitare”

Întâlnirea care a avut loc la Biblioteca
Judeţeană „Panait Istrati” Brăila în data de 18
mai 2016 s-a adresat cu precădere personalului
din compartimentele de informare bibliografică
(bibliografie locală), referinţe electronice, centre
de informare comunitară şi în general a tuturor
specialiştilor în ştiinţa informării interesaţi de
subiect.

Au participat bibliotecari din judeţele:
Bacău, Brăila, Buzău, Constanţa, Galaţi, Ploieşti,
Vâlcea, Vaslui, Vrancea.

Sesiunea a constat într-o prezentare
realizată de dl Liviu-Iulian Dediu, director IME
România. Printre punctele urmărite s-au numărat:
-
prezentarea componentei „informaţii
comunitare” din cadrul programului TinREAD în
specificul muncii de bibliotecar şi impactul pe care
îl poate avea asupra comunităţii locale;
-
stabilirea unor principii unanim acceptate
de către toţi participanţii la sesiune privind modul
de completare a datelor;
-
realizarea legăturilor între componenta
„informaţii comunitare”, „bibliografic” şi „autorităţi”
în conformitate cu standardele Unimarc.

Participanţii au adus în discuţie diferite
aspecte legate de utilizarea informaţiilor introduse
în programul TinREAD, aspecte lămurite de lector.

De asemenea au fost prezentate şi unele
componente ale sistemului de bibliotecă şi modul
în care acestea pot fi exploatate pentru conexiuni
între diferite intrări din sistem.

Instruirea a fost completată de discuţii
pe problematica informaţiilor comunitare care
au continuat şi după încetarea întrevederii
prin mijloace de comunicare online: Grupul
Utilizatorilor de TinREAD (în cadrul facebook),
forumul TinREAD (http://forum.tinread.ro/
viewtopic.php?f=28&t=106), ceea ce a dus la
crearea unei micro-reţele a celor interesaţi de
modulul „informaţii comunitare”.

În urma sesiunii de instruire au fost introduse
în modulul „informaţii comunitare” al Bibliotecii
„V.A. Urechia” noi înregistrări ale evenimentelor
ce au avut loc la nivel local, prezentarea acestora
însoţită de afişul evenimentului, menţionarea
organizatorilor cu realizarea legăturilor în modulul
„Autorităţi”, a adresei însoţită de localizarea pe
hartă, a articolelor referitoare la evenimente din
modului „Bibliografic”.
http://www.bvau.ro/docs/asociatia/index.php

Totodată au fost completate date în macheta
„informaţii comunitare – tip înregistrare: persoană”,
prezentarea activităţii desfăşurate, menţionarea
adresei şi localizarea pe hartă şi realizate legături
cu macheta „Autorităţi” ce oferă posibilitatea
consultării lucrărilor aflate în legătură cu persoana.

În cadrul machetei destinate organizaţiilor
au fost completate datele de contact însoţite de
localizarea pe hartă, au fost prezentate serviciile/
facilităţile oferite sau după caz obiectul de activitate
al organizaţiei, au fost realizate legături la site-uri
oficiale/pagini de facebook, precum şi la articolele
din modulul „Bibliografic” în care sunt menţionate.

Bianca Mărgărit, Biroul Informare bibliografică

Septembrie 2016

16
În vacanță... la Biblioteca Municipală din Tecuci

Vara rămâne, fără îndoială, anotimpul
copilăriei. Cei mici au la dispoziţie trei luni de
vacanţă şi voie bună, timp în care Biblioteca
Municipală „Ştefan Petică” a rămas prietena lor,
oferind un program special creat pentru ei.

Biblioteca
de
vacanţă,
aşteptată
cu
nerăbdare de copii şi elevi,
s-a desfăşurat în perioada
27 iunie – 26 august reunind
trei proiecte: „Lecturi în
parc” (căsuţa cu cărţi),
programul de voluntariat
„Fii util! Implică-te!” şi
„Biblioteca celor mici”.

Aceste programe au strâns laolaltă un număr
impresionant de elevi, precum şi cadre didactice.
În urma mediatizării activităţilor s-au înscris
aproximativ 150 de copii de vârstă preşcolară şi
şcolară, 80 de elevi voluntari de la diferite şcoli
şi colegii din Tecuci şi un număr de 20 de cadre
didactice voluntare, care ne-au sprijinit în realizarea
activităţilor propuse.

În vederea satisfacerii tuturor cerinţelor am
împărţit programul în trei perioade: 27 iunie – 15
iulie; 18 iulie – 5 august; 8 – 26 august.

Spaţiile instituţiei s-au umplut de râsete
şi zarvă de copii, veniţi aici să-şi petreacă plăcut şi
util timpul vacanţei de vară. Copiii au avut ocazia
să-şi dezvolte talente şi pasiuni în cadrul atelierelor
creative, au legat prietenii, au călătorit virtual prin
frumuseţile lumii, şi-au testat inteligenţa participând
la cursurile, jocurile şi concursurile pregătite.

Activităţile au fost variate de la ateliere de
creaţie: pictură, origami, quilling, jocuri interactive,
ora poveştilor, lecturi şi jocuri în parc, karaoke,
concurs de şah, ateliere de creaţie populară, unde

Septembrie 2016

cei mici au aflat povestea iei şi au încercat cusături
tradiţionale româneşti, şi cursurile de iniţiere în
limba franceză, astfel încât fiecare zi a fost specială
în felul ei şi a adus elevilor bucurii noi.

Sub deviza „O carte valorează cât o mie de siteuri web”, căsuţa cu cărţi
amplasată în parcul
„Al.I. Cuza”, a oferit
iubitorilor de lectură
şi nu numai, reviste
sau volume pe care să
le citească în aer liber.
Voluntarii au distribuit
pliante şi fluturaşi
cu informaţii despre
activităţile bibliotecii.

Atât cei mici cât şi cei mari au petrecut o vară
frumoasă şi instructivă cu entuziasmul şi bucuria
specifică vârstei lor.
Toate aceste activităţi din cadrul proiectului
Biblioteca de vacanţă au avut în vedere ocuparea
într-un mod creativ-educativ a timpului liber,
dezvoltarea abilităţilor şi înclinaţiilor artistice ale
copiilor, formarea deprinderilor de a comunica într-o
limbă străină şi de a descoperi lumea fascinantă
a bibliotecii, care presupune nu numai lectură şi
informaţie, dar şi amuzament, destindere şi prietenie.

Misiunea a fost îndeplinită prin atragerea în
bibliotecă a unui număr tot mai mare de utilizatori
chiar şi în această lume dominată de mass media
şi de noile tehnologii ale informării şi comunicării,
unde copiii pot fugi de toate aceste tentaţii şi
descoperă minunata lume a cărţilor, a aventurilor,
a poveştilor prin intermediul cărora îşi pot dezvolta
imaginaţia şi spiritul.
Grigoraş Daniela, Manager al Bibliotecii
Municipale „Ştefan Petică” Tecuci
http://www.bvau.ro/docs/asociatia/index.php

17
Bibliovacanța la Biblioteca Comunală Grivița
Ateliere creative, lectură și cursuri interactive
pentru copii și adolescenți, bucuria de a învăța și
a descoperi, dar și distracție cât cuprinde, muzică
și surprize i-au așteptat pe cei care au pășit pragul
Bibliotecii Comunale Grivița în fiecare zi de
miercuri ora 10, în perioada vacanței de vară.

Elevi, cadre didactice și persoane cu
aptitudini de comunicare din comuna Grivița,
au fost cei cu ajutorul cărora BIBLIOTECA a fost
pregătită să transforme orele petrecute de copiii
și adolescenții care au venit la bibliotecă într-un
tărâm magic, fabulos, de care să se bucure cu folos,
învățând lucruri noi și interesante.

Pentru cei care iubesc lectura și discuțiile
despre cărțile preferate și pentru cei care au vrut
să-și facă noi prieteni în personaje de poveste
sau de viață, spațiul bibliotecii le-a oferit această
posibilitate de a fi împreună într-un spațiu relaxant,
în care să poată citi, dezbate subiecte interesante și
călători în lumea fascinantă a cărților bune, dar și a
personajelor preferate. De ce? Pentru că la bibliotecă
vor putea învăța să iubească lecturile, să-și dezvolte
gândirea, creativitatea, vocabularul și să învețe să-și
exprime liber propriile trăiri și emoții.

Pe parcursul a două luni de vacanță am desfășurat
următoarele activități:
http://www.bvau.ro/docs/asociatia/index.php

1. Copilărie, timp de aur!
2. Mâini îndemânatice!
3. Un copil politicos!
4. Dacă aș fi un vrăjitor!
5. Să creștem sănătos, să creștem frumos!
6. Eroul preferat din cartea preferată!
7. E-educație rutieră!

Pe parcursul a opt întâlniri, am descoperit cu
toții un mod deosebit de a ne petrece timpul, am
închegat prietenii, am învățat să fim folositori
atunci când e nevoie.
Iată și câteva impresii referitoare la activitățile
desfășurate:

Violeta Pleșa: Biblioteca rămâne și anul acesta locul
în care poți petrece vacanța într-un mod activ.
Felicitări, stimată doamnă, pentru activitățile pe
care le organizați și le desfășurați! Rămâneți pentru
noi, profesorii, un model demn de urmat și un
partener serios în educația piticilor.
Constandache Loredana:  Am descoperit un mod
deosebit de a ne petrece timpul. Mulțumim doamnă
Marus Georgeta ! Păcat că nu toată lumea înțelege
cât sunteți de valoroasă și cât de importantă este
munca d-voastră în comunitate! Respect! Bravo!
bibliotecar
Georgeta Marus

Septembrie 2016

18
Vacanța de vară în bibliotecile din județ

Vacanţa de vară reprezintă o perioadă potrivită pentru desfăşurarea unor activităţi dedicate copiilor
şi adolescenţilor în bibliotecile din ţară. Nu fac excepţie de la această regulă nici bibliotecile din judeţul
Galaţi, astfel că prezentăm în continuare, pe scurt, câteva aspecte din acţiunile desfăşurate în vara anului
2016 în bibliotecile din județul Galați, reflectate pe paginile de blog sau facebook ale acestora.

Biblioteca Comunală Barcea

Între 1 iulie și 1 septembrie 2016, a avut
loc programul „Biblioteca de vacanţă”, la Biblioteca
Comunală Barcea, axat pe activităţi dedicate
copiilor, un loc de frunte aparţinând clubului de
lectură „Te provoc să citeşti o carte!”. Copii au citit
diferite cărţi, iar unele din impresiile lor despre
acestea le găsiţi pe http://bibliotecabarcea.blogspot.
ro/

Biblioteca Comunală Gohor
Ziua Internaţională a Copilului – 1 Iunie a

fost sărbătorită şi la Biblioteca Comunală Gohor,
printr-o serbare, iar micii participanţi au primit
diplome din partea instituţiei.

Biblioteca Comunală Drăgănești

Cooperarea şcoală-bibliotecă a fost reliefată
la Biblioteca Comunală Drăgăneşti, prin activitatea
„La revedere clasa a IV-a!”, desfăşurată în colaborare
cu înv. prof. Vasilica Hahue.

Septembrie 2016

Biblioteca Comunală Grivița
Atelierul „Mâini îndemânatice”, parte

componentă a Clubului Biblio-vacanţa al Bibliotecii
Comunale Griviţa, le-a prilejuit participanţilor să
deprindă abilităţi de lucru manual, în fiecare zi de
miercuri.

http://www.bvau.ro/docs/asociatia/index.php

19
Biblioteca Comunală Independența

Formaţia de dansuri
„Mărgăritar”, coordonată
de Elena Costin şi Mirela
Cozloschi (bibliotecară
– Biblioteca Comunală
Independenţa) a câştigat
trofeul
Festivalului
„Dragi mi-s cântecul şi
jocul”, Tecuci, mai 2016.

Biblioteca Municipală „Ștefan Petică” Tecuci
Activităţile dedicate copiilor şi tinerilor la

Biblioteca Municipală „Ştefan Petică” Tecuci au
fost reunite sub genericul „Biblioteca de vacanţă”
şi au cuprins, printre altele, cursuri de limba
franceză, lecturi în Parcul „Alexandru Ioan Cuza”
din oraş, în spaţiul special amenajat, karaoke sau
activităţile specifice, dedicate tinerilor voluntari,
acestea din urmă fiind animate de sloganul „Fii
util! Implică-te!”.

Biblioteca Comunală Matca

Voluntarii adolescenţi din localitatea Matca
şi-au oferit sprijinul în activităţi de curăţenie şi
aranjare a cărţilor pe rafturile Bibliotecii Comunale
Matca, pe lângă atât de cunoscutele activităţi de
lectură, toate acestea derulându-se sub genericul
„Biblioteca în vacanţă”.

http://www.bvau.ro/docs/asociatia/index.php

Ioana Chicu
Centrul de Informare Comunitară
Serviciul Referințe

Septembrie 2016

20

Biblioteca Comunală Scânteiești

Ritmul tot mai accelerat de evoluție al
lumii contemporane și al acumulării progresive de
informații și-a pus amprenta asupra preocupărilor și
modului de viață al familiei de azi. Oamenii ocupați
s-au îndepărtat de lumea cărților, iar televizorul,
calculatorul, internetul au devenit pentru ei cele mai
importante surse de informație, determinându-i să
facă tot mai rar sau chiar deloc „gestul” de a citi o
carte, de a intra într-o bibliotecă sau o librărie.

Din acest motiv am inițiat, la
începutul anului școlar 2015 –
2016, următoarele proiecte de
parteneriat educațional între
Biblioteca Comunală Scânteiești și Școala Primară
Scânteiești: „Lumea minunată a cărților ” - clasa I,
învățător Dinu Livia; „În lumea basmelor” - clasa
a II-a, învățător Barbu Eugenia Săftica; „Cartea –
prietena noastră” - Grădinița Scânteiești, educatoare
Negraia Mioara.

În fiecare lună din anul școlar, au avut loc
activități practice și activități cultural-artistice
pe diferite teme ce au avut drept scop stimularea
Biroul executiv al Filialei Galaţi a ANBPR:

Zanfir Ilie, preşedinte, zanfirilie@yahoo.com
Geta Eftimie, vicepreşedinte (BVAU), egeta_67@yahoo.com
Camelia Toporaş, membru (BVAU), camitoporas@yahoo.com
Manuela Cepraga, membru (Tecuci), bstpetica@yahoo.com
Vica Blaga, membru (Tg. Bujor), blagavica@yahoo.com
Georgeta Marus, membru (Grivița), marusgeta@yahoo.com
Mihaela Gudană, membru (Ghidigeni), mihagudana@yahoo.com

interesului elevilor pentru lectură și aprofundarea
literaturii române și a celei universale.

Activitățile s-au desfășurat atât în incinta
bibliotecii, cât și în sălile de clasă ale școlii, fiind
implicați activ elevii, cadrele didactice, bibliotecarul
și părinții, folosindu-se în mod frecvent fondul de
carte, echipamentul IT al bibliotecii și internetul.

La sfârșitul proiectelor
educaționale, elevii și
cadrele didactice au primit
diplome de participare.

Proiectele
au
reprezentat o încercare
de a repune în drepturi „cartea” și „biblioteca”, de
a le readuce în atenția copiilor și părinților, de a
contribui la redescoperirea lecturii ca o plăcere, o
relaxare, promovând conduita pozitivă a copilului
spre literatură.
Bibliotecar
Oana Ceapă
Publicaţie editată de Filiala Galaţi a ANBPR

Director: ZANFIR ILIE
Redactor şef: Camelia Toporaş
Redactori: Geta Eftimie, Manuela Cepraga, Vica Blaga,

Georgeta Marus, Mihaela Gudană
Secretar de redacţie: Ioana Chicu
Machetare: Camelia Toporaş
ANBPR. Filiala Galaţi
800208, Galaţi, Mihai Bravu nr. 16,
Tel: 0236/411037; Fax: 0236/311060