You are on page 1of 1

PRIPREMA ZA IRIGOGRAFIJU

Pregled debelog crijeva (irigografija ) je radiološka dijagnostička metoda koja zahtjeva Vašu punu
suradnju, kako bi se obavila sa što manje napora i rizika (od neuspjeha), a sa svrhom dobivanja
što boljeg uvida u stanje crijeva.
Nepotpuno očišćeno crijevo stvara velike dijagnostičke poteškoće i predstavlja opasnost da se
bolest predvidi.
Kako bi smo Vam omogućili da Vaš pregled bude što bolji i uspješniji važno je pridržavati se
slijedećih uputa:
1. Dan prije pretrage ujutro natašte popiti 2 dražeja Dulcolax-a;
2. Ručati oko 12 sati, nakon toga tijekom popodneva popiti najmanje 2L Donat Mg (mineralna
voda);
3. Piti tekućine po potrebi do pretrage;
4. Na dan pretrage potrebno se još dodatno očistiti s Dulcolax čepićima.