You are on page 1of 1

BAHAGIAN PEMBANGUNAN DAN PENILAIAN KOMPETENSI

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA


BORANG MARKAH KEBERHASILAN TAHUN 2016
ANIS SHAZREEN BINTI SHAMSIR

NAMA PYD

GRED JAWATAN

DG 41

TEMPAT BERTUGAS

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI PENCHALA, JALAN


DAMANSARA, 60000 KUALA LUMPUR

890107145902

NO.K.P.
JANTINA

PEREMPUAN

JAWATAN

PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (GURU PEMULIHAN


KHAS)

BIDANG TUGAS

NO

KURIKULUM

Menyediakan Rancangan Pengajaran Tahunan bagi Kelas Pemulihan Khas (Literasi


dan Numerasi Tahun 1,2 dan 3).

100

Menyediakan Rancangan Pengajaran Harian bagi Kelas Pemulihan Khas setiap


minggu.

100

Melaksanakan Ujian Diagnostik Literasi dan Numerasi bagi murid Tahun 1 Anggerik
bagi bertujuan mengesan tahap penguasaan murid. sebelum masuk ke Kelas
Pemulihan Khas

100

8
10

KO KURIKULUM

Memastikan 6 daripada 8 orang murid Tahun 1 Anggerik menguasai LINUS 2.0


(Literasi) Konstruk 1 dan 2 pada Saringan 1 (Ogos-September).

Memastikan 13 daripada 14 orang murid Tahun 1 Anggerik menguasai LINUS 2.0


(Numerasi) Konstruk 1 dan 2 pada Saringan 1 (Ogos-September).

Memastikan 100% murid Tahun 2 Anggerik (Kelas Pemulihan Khas) menguasai


LINUS 2.0 (Literasi) Konstruk 3 dan 4 pada Saringan 1 (Ogos-September)

Memastikan 2 daripada 5 orang murid Tahun 2 Anggerik (Kelas Pemulihan Khas)


menguasai LINUS 2.0 (Literasi) pada Saringan 1 (Ogos-September)
Memastikan Ahmad Danish dan Suhailee dari Kelas 3 Cempaka melepasi Konstruk 9
LINUS 2.0 (Numerasi) pada Saringan 2 (Ogos-September)

Memastikan Ahmad Danish melepasi LINUS 2.0 (Literasi) pada Saringan 2 (Ogos September)

14

Memastikan minit mesyuarat HEM ditaip dan direkodkan setiap kali mesyuarat
dijalankan.

15

Menyediakan pelaporan guru bertugas seperti yang telah ditetapkan dalam Takwim
Pengurusan Sekolah 2016

16

Menghadiri mesyuarat HEM seperti yang ditetapkan oleh Bahagian Pengurusan


Sekolah.

17

19
20
22

Menghadiri mesyuarat Ko Kurikulum seperti yang ditetapkan oleh Bahagian


Pengurusan Sekolah
Menjalankan 100% tugas sebagai Penyelaras Kelab Kraftangan dan Kesenian/ Guru
Pembimbing Unit Beruniform Pengakap dan Guru Pembimbing Rumah Sukan
(Temenggung).
Mencapai sekurang-kurang 60% kehadiran ahli Kelab Kraftangan/Kesenian

PENCAPAIAN
SKOR

PP2

0
0
#DIV/0!

0
0
#DIV/0!

#DIV/0!

85
90
80
90
100
90

100
90
90
90

90

Menjalankan 100% tugas yang diberi untuk program-program sekolah seperti Majlis
Hari Guru, Majlis Anugerah Cemerlang dan program-program lain yang dirancangkan.

JUMLAH MARKAH

PYD

19
1730
91.05

80

90

Mencapai sekurang-kurangnya 70% kehadiran ahli Unit Beruniform Pengakap

PENILAIAN PERTAMA

MELEBIHI SASARAN

95

BILANGAN SASARAN YANG DINILAI

PP1

PENILAIAN AKHIR

80

13

18

TUGAS SAMPINGAN

PENILAIAN PERTAMA

Menanda buku latihan murid Kelas Pemulihan Tahun 1A, 2A, 2C dan 3C (Literasi dan
Numerasi)
Menghadiri mesyuarat panitia mengikut jadual yang ditetapkan oleh ketua panitia
Bahasa Malaysia dan Matematik

12

HAL EHWAL MURID

SASARAN KERJA

90

PENILAIAN AKHIR

CATATAN