You are on page 1of 4

JU MS MAGLAJ

ELEKTROTEHNIKA
KOLA

PRIMJENA RAUNARA U
ENERGETICI

KOLSKA GODINA :
20 ./ .

IZVJETAJ
o provedenom ispitivanju
Laboratorijska vjeba br. 2
Paralelno RLC kolo

Datum :

Ime,prezime i razred :

Ovjerio :

Zadatak vjebe :
Elektrino kolo prostoperiodine struje, prikljueno je na izvor prostoperiodinog
napona maksimalne vrijednosti 16[V], frekvencije 1,6[kHz], odnosno krune
frekvencije 104[rad/s]. Elementi elektrinog kola prikljueni su paralelno izvoru
napona (slika 1).
Karakteristike elemenata su: R=400[], L=10[mH] i C=200[nF].
Potrebno je odrediti analitike
izraze za trenutne vrijednosti struja kroz
pojedine elemente elektrinog kola, struju koju daje izvor, snage koje se
razvijaju na pojedinim elementima elektrinog kola, te primjenom PSpice-a
nacrtati vremenske dijagrame napona i struja i
vremenske dijagrame razvijenih snaga na pojedinim elementima elektrinog

+
u(t)

kola.

Slika 1. Paralelno RLC kolo

Komentar :