You are on page 1of 5

NCL

(SEVN GETRC HABER)


NCLN YUNANCA ASLINDAN
ADA TRKEYE EVRS

Tm haklar sakldr. Telif hakk sahiplerinin yazl izni olmakszn kitap herhangi bir yolla oaltlp
yaymlanamaz, elektronik, mekanik, fotokopi ve kaydetme yollaryla baka ortamlara aktarlamaz.
Kaynan belirtmek kouluyla 100 ayeti gemeyen ya da Yeni Antlama kitaplarnn herhangi birinin
tamamn iermeyen alntlar iin izin alma gerei yoktur.

MSOE
Postfach 223345
57093 Siegen
Almanya

NDEKLER

nsz
Matta
Markos
Luka
Yuhanna
Habercilerin leri
Romallara Mektup
Korintoslulara I. Mektup
Korintoslulara II. Mektup
Galatyallara Mektup
Efesoslulara Mektup
Filippililere Mektup
Koloselilere Mektup
Selaniklilere I. Mektup
Selaniklilere II. Mektup
Timoteosa I. Mektup
Timoteosa II. Mektup
Titosa Mektup
Filimona Mektup
branilere Mektup
Yakupun Mektubu
Petrosun I. Mektubu
Petrosun II. Mektubu
Yuhannann I. Mektubu
Yuhannann II. Mektubu
Yuhannann III. Mektubu
Yahudann Mektubu
Vahiy
Aklamalar

NCL
(SEVN GETRC HABER)
NSZ
Kutsal Kitapn Eski Antlama ve Yeni Antlama diye bilinen iki kesimi vardr.
Tanrnn insanlkla ilikisi ve balants antlamaya dayanr. Antlama iki tarafn
anlamas deil, dorudan doruya Tanrnn ilgisinden ve iyiliinden kaynaklanan,
Tanrca saptanan balantdr. nsanla sevgiyle yaklaan Tanrnn kayra
antlamas evrensel ve koulsuzdur. nsan ona hibir katkda bulunamaz, ondan bir
ey karamaz. Yaklam tek yanldr, Tanrdandr. Tm alar ve sonsuzu kapsar.
Tanrnn nceki alarda, zellikle Musa araclyla aklad ve srailoullaryla
kurduu iliki Eski Antlamadr. Yalnz srailoullarn deil, tm insanl kapsayan
ilikisi ise Yeni Antlamadr. Yeni Antlamann Eski Antlamayla ilikisi, atalara
verilen vaadin Tanrca btnlenmesidir.
Tanr esinlemesiyle peygamberlerin Eski Antlamay kaleme almas bin yl akn
bir zaman sresini kapsar. Yine Tanr esinlemesiyle yazarlarn Yeni Antlamay
kaleme almas da yz yl kapsar. Halk dilinde NCL diye bilinen Yeni Antlamaya
aslnda EVANGELYON denir. z anlam SEVN GETRC HABERdir. Kutsal
Kitapn Yeni Antlama kesimi yirmi yedi ayr yazy ierir. Bunlar drt genel konuya
deinerek srekli bir btn oluturur:
1. sann yaam Matta, Markos, Luka, Yuhanna adnda drt yazar tarafndan
kaleme alnd. Bu dnem insanlk tarihinin doruunda yaanan en nemli
olguyu aklar, alar deitiren taptaze bir r aan olaylar tantr. Yazarlar
hem olaylara dorudan doruya tank oldu, hem de grenlerden gerekli
bilgileri toplad. sadan sonra 150 ylna girmeden nce bu yazlar bir btn
olarak yaymlanmaktayd.
2. Habercilerin leri, ilk srada belirtilen yazlar gibi, tarihsel konular ele alr.
Kendi adyla bilinen Lukann yazd bu para, dirilip gklere ykselen sa
Mesihin inanllarna Kutsal Ruhunu gndermesiyle balar. Bu yaz Mesih
ballarnn olumas ve gelimesiyle ilgili olaylar ierir, Roma
mparatorluunun drt kesine iletilen haberin nasl tantldn gsterir.
3. Habercilerin yazd yirmi bir mektubun tm sa Mesihin dirilmilikteki
kiiliini ve bununla ilgili retiyi kapsar. Haberci Pavlos bunlarn on n
belli yerlerdeki topluluklara ve kiilere yazmtr. Geriye kalan sekiz mektup
birok yere dalm bulunan inanllara yneltilmitir. Her mektubun ana
izgisi gncel, tanrsal konularla ilgilidir. Tanr gnahly kayrayla artan
egemen, kutsal Kiidir. Gnahlnn doal yaps Tanrnn z varlyla
elikidedir. Yaamdaki gnah Tanry acndran belirgin dzensizlik
eylemidir.
4. Vahiy yazsnn ana izgisi eskatologya (son olaylar bilgisi) ile ilgilidir. sa
Mesihin yeniden geliine ve kuraca evrensel egemenlie deinen
peygamberlik bildirisi..
Kutsal Kitapta aklanan egemen Tanr kendisini kutsall ve gl ileriyle tantr.
Eski Antlamada gz kamatrc eylemlerini kantlayan Tanr, Yeni Antlamada

daha da gl sonulamalar Mesihin kiiliinde belgeledi. O, peygamberlerin tek


azdan geliini bildirdikleri, insan bedeni kuanan sa Mesihtir. brahimin, Davutun
soyundan olan sa, yol ac zelliiyle gnderilen Yahya tarafndan herkese tantld,
yceliini gl ilerle belgeledi. Din adamlarnn ve egemen Romallarn dzeniyle
armha akld, Tanrnn tasarsnda kurban niteliinde aktlan kann sunarak ld,
sonra gmld, nc gn dirildi ve krk gn geince gklere ykseldi. Kargaalkl
dnyamza tanrsal grkemle yeniden geleceini belirtti. Tanrca kararlatrlan bu
olgular zinciri insanla kurtulu, Yaratanla bar ve sonsuz paydalk bildirisi olarak
yayld.
Bu yirmi yedi yaz, o dnemin evrensel dili Hellencede halk tarafndan kullanlan
dilde yazld, ikinci yzyln ortalarnda ruhsal topluluklarca kullanlmaya baland.
200 yl dolaylarnda eitli dillere evrilmeye baland. Bylece baka baka
topluluklar onu kendi dilinde okuyabildi.
Orta Asyadaki Trk dillerine evrilen bir iki para ok gerilere gider. Trkeye ilk
eviri Sultan IV. Mehmetin batercman Ali Bey tarafndan yapld. Geni ilgi
toplayan bir eviri 1666 ylnda btnlendi. imdi Hollandada Leyden niversitesi
kitaplndadr. Bu eviriye dayanan ilk Trke Yeni Antlama 1819da 5000 bask
olarak basld. Tm Kutsal Kitap da 1827de yaymland.
ada Trke evirisinden nceki bask, genellikle daha eski evirilere dayanarak
1941de yaymlanmtr. Kutal Kitapn Yeni evirisi 2001 ylnda yaymland.
ada Trke ncilin ilk basks 1988de Yunanca aslndan evrilmi, Kitab
Mukaddes irketi tarafndan baslm ve gnmzde tkenmitir. Bu, nceki
evirilerin dil biimini izlemeyen bir almadr. Elinizdeki bask bu evirinin batan
baa gzden geirilmi, gerekli dzeltmeler uygulanm en son sunusudur.
KTAPIN KULLANILII:
Bu kitab bilinli olarak kullanmanza yardmc aklamalarn dikkate alnmasn
neririz.
Yeni Antlamay oluturan yirmi yedi yaznn her biri nszle tantlyor. Bunlar o
yazyla ilgili genel bilgiyi iermektedir. ncil paralar blmlere ve ayetlere ayrlmtr.
Sayfa altnda a,b,c harfleriyle gsterilen dipnotlar orada Eski Antlamadan gelen bir
alnt bulunduunu ve bunun nereden aktarldn anlatmaktadr. rnein, Matta
1:23 Eski Antlamada Yeaya 7:14teki peygamberlik bildirisinden alntdr. Bunlar
genellikle trnak iinde gsterilmektedir. Yine, Matta 2:6 Mika 5:1-3ten alntdr. Yeni
Antlamann yaklak yzde onu Eski Antlamadan alntdr. Dipnotlarn bazs
metindeki belirli konularla ilgili aklamalardr. Ayrca, metinde yldz iaretleri
bulacaksnz. rnein, Matta 2:1de Kral Herodesle ilgili aklama. Yldz iaretiyle
gsterilen bu trden konular daha iyi renebilmek iin kitabn sonundaki
AIKLAMALARa bavurarak, rnein Matta 2:1e bakabilirsiniz. Bylece, pek ok
konuda geni bilgi sunulduunu greceksiniz.
Paralarda ierilen konular birer balkla gsteriliyor. rnein, Matta 8:23-27de sa
Frtnay Durduruyor. Alttaki aklamaysa bu olayn Markos 4:35-41; Luka 8:22-25te
de konu edilmesiyle ilgilidir. Bir de genel balklar vardr. Bunlar byk harflerle
gsteriliyor: SANIN DOUMU VE OCUKLUK AI gibi.

Kitapta birka haritaya* rastlayacaksnz. rnein, HABERCLERN LERndeki


drt harita o yerlerdeki blmlerin daha iyi izlenmesine yardmc olacaktr. Vahiydeki
ve kitabn sonundaki haritalar da bu amala konulmutur. Bu yardmc aklamalar
konular kolaylkla anlamanza katkda bulunur. Tanr esiniyle gelen, sekin
yazarlarca kaleme alnan ncili okurken size Kutsal Ruhtan verilen tanrsal kavram
ve aydnlanma dileinde bulunuruz.
*[Haritalar Online basksnda bulunmamaktadr.]