You are on page 1of 3

ISTILAH SAINS TAHUN 4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18 19 .

Melintang: Ke bawah: 1 Proses tumbuhan membuat makanannya sendiri 2 Penyingkiran sisa-sisa makanan melalui dubur 3 Ciri-ciri persamaan yang diwarisi daripada kedua-dua ibu bapa 4 Garisan bayangan yang menganjur dari Kutuh Utara ke Kutub Selatan 5 Ketulan batu atau logam yang terapung dan beredar di angkasa lepas 5 Meteor yang terhempas di permukaan Bumi Bahan yang tidak membenarkan haba/arus elektrik melaluinya 6 8 Jalan atau landasan di ruang angkasa yang tidak dapat dilihat secara fizikal 7 Penyingkiran bahan buangan daripada badan 9 Gas-gas beku. batuan dan debu yang beredar mengelilingi matahari 12 Proses melapiskan permukaan besi dengan logam lain yang bukan besi 13 Kuantiti jirim dalam sesuatu objek 16 Jarak antara dua titik 19 Besarnya sesuatu kawasan 10 Satelit semulajadi bumi 11 Batuan logam yang mengelilingi matahari 14 Besarnya sesuatu ruang 15 Bahan yang membenarkan haba/arus elektrik melaluinya 17 Keadaan atau perubahan yang dapt dikesan oleh hidupan 18 Tempoh antara dua ketika 19 Bahan yang menghalang cahaya daripada menembusinya .