You are on page 1of 6

PLAN DE EVACUARE

SUBDEVIZIUNILOR
BLOC Nr. 1

APROBAT:
_________________________________
_________________________________
«___»________________ 2016.

ETAJ 1

IV
SECȚIA
REANIMARE

A A
SCARĂ

SECȚIA
INTERNARE

A A
SCARĂ

II
III

I

Căile de evacuare

I

Ieșire din clădire predestinată
pentru evacuarea secțiilor din
clădire
Ieșire de bază

ÎN CAZ DE INCENDIU
SUNAȚI 901 SAU 112

ÎN CAZ DE INCENDIU
SUNAȚI 901 SAU 112

PLAN DE EVACUARE SUBDEVIZIUNILOR BLOC Nr. ETAJ 2 A A SCARĂ HOL Căile de evacuare A A SCARĂ I Ieșire din clădire predestinată pentru evacuarea secțiilor din clădire Ieșire de bază ÎN CAZ DE INCENDIU SUNAȚI 901 SAU 112 ÎN CAZ DE INCENDIU SUNAȚI 901 SAU 112 . 1 APROBAT: _________________________________ _________________________________ «___»________________ 2016.

1 CHIRURGIE 1 APROBAT: _________________________________ _________________________________ «___»________________ 2016. ETAJ 3 A A SCARĂ CHIRURGIE 2 SALA OPERAȚII Căile de evacuare I Ieșire din clădire predestinată pentru evacuarea secțiilor din clădire Ieșire de bază ÎN CAZ DE INCENDIU SUNAȚI 901 SAU 112 ÎN CAZ DE INCENDIU SUNAȚI 901 SAU 112 .PLAN DE EVACUARE SUBDEVIZIUNILOR BLOC Nr.

4 A A SCARĂ APROBAT: _________________________________ _________________________________ «___»________________ 2016.PLAN DE EVACUARE SUBDEVIZIUNILOR BLOC Nr. ETAJ 2 SALA TERAPIE SALA NEUROLOGIE Căile de evacuare I Ieșire din clădire predestinată pentru evacuarea secțiilor din clădire Ieșire de bază ÎN CAZ DE INCENDIU SUNAȚI 901 SAU 112 ÎN CAZ DE INCENDIU SUNAȚI 901 SAU 112 .

ETAJ 4 A A SCARĂ SALA BOLI CRONICE Căile de evacuare I Ieșire din clădire predestinată pentru evacuarea secțiilor din clădire Ieșire de bază ÎN CAZ DE INCENDIU SUNAȚI 901 SAU 112 ÎN CAZ DE INCENDIU SUNAȚI 901 SAU 112 . 4 APROBAT: _________________________________ _________________________________ «___»________________ 2016.PLAN DE EVACUARE SUBDEVIZIUNILOR BLOC Nr.

PLAN DE EVACUARE SUBDEVIZIUNILOR APROBAT: _________________________________ _________________________________ «___»________________ 2016. SECȚIA BOLI CONTAGIOASE I Căile de evacuare I Ieșire din clădire predestinată pentru evacuarea secțiilor din clădire Ieșire de bază ÎN CAZ DE INCENDIU SUNAȚI 901 SAU 112 ÎN CAZ DE INCENDIU SUNAȚI 901 SAU 112 .