You are on page 1of 7

Wzory na

pochodne
funkcji...
...które musisz znać
obliczone.pl

Pochodne funkcji potęgowych

Pochodne funkcji logarytmicznych

Pochodne funkcji wykładniczych

Pochodne funkcji trygonometrycznych

Pochodne funkcji cyklometrycznych

Co dalej?
Kliknij i ucz się pochodnych na przykładach