You are on page 1of 12

Piaţa mondială a produselor din piele

şi poziţionarea României

Ay Mehmet

1

905 9. cu peste 500. 35.710 24. care aprovizionează tăbăcăriile cu materii prime provenite de la abatoarele de producţie a cărnii pentru consum.066 11. iar acest material reprezintă contribuţia substanţială pentru majoritatea sectoarelor din aval. şi finalizând producţia de bunuri de consum din piele. marochinărie.185 34. iahturi şi avioane. Într-un sens strict. Sector Pielărie(tăbăcărie) Încălțăminte Marochinărie Total Industria Europeană de pielărie în 2011 Companii Angajați CA -€1.504 274. industria europeană de pielărie se compune astăzi din aproximativ 24. Pielea se fabrică la cerere fie pentru încălţăminte.541 Exporturi în afara UE 2. 2 .000 de angajaţi şi cu o cifră de afaceri totală de 50 miliarde de euro. formată din următoarele pieţe: 3.073 Sursă: Eurostat.750 13.000 companii. 60. Europa are o tradiţie foarte îndelungată în producţia de piele. Se cunoaşte că pielea europeană are cel mai mare potenţial de valoare adăugată la produsele în care este încorporată.8% vânzări ale statelor membre Uniunii Europene pe pieţele interne (naţionale). Piața Uniunii Europene de pielărie este foarte importantă. Întreaga industrie din Uniunea Europeană este estimată că ar fi compuză din peste 40. oferindu-le avantaje competitive. Cifra de afaceri anuală totală depăşeşte 31 de miliarde de euro.464 7. însă şi piaţa din afară este relevantă. toate aceste industrii sunt prezente în zonă şi fiecare joacă un rol important pe piaţa internaţională.541 9. În consecinţă. începând cu pieţele de piei brute.783 11.700 4.Industria europeană de pielărie este formată dintr-o serie de sectoare diferite.464 392.7% comerţ intracomunitar (în interiorul UE). încălţăminte şi marochinărie.5% exporturi în afara Uniunii Europene. tapiţerie mobilă sau pentru interioare auto. Având în vedere consideraţiile menţionate.000 de angajaţi. haine şi mănuşi. Pielea este produsul intermediar al industriei. în special odată cu dezvoltarea din ce în ce mai importantă a pieţelor pentru noi consumatori în economiile în curs de dezvoltare şi cu relocarea multor clienţi în ţări cu costuri reduse.296 83. industria de pielărie se referă la sectorul de tăbăcire pieilor. Asociații antreprenoriale Această analiză se concentrează asupra a două destinaţii principale tradiţionale ale pielii: încălţămintea şi marochinăria.692 10.000 de companii şi 400.307 4.

totuși sectorul european de pielărie rămâne liderul global în ceea ce priveşte: cifra de afaceri. 23.Ponderea la nivel global sa diminuat din cauza creşterii sectorului în anumite economii. mai ales în ceea ce priveşte tehnologia. Cele mai importante sectoare de pielărie din Europa de Sud se compun în principal din întreprinderi mici şi mijlocii. Acești ani au reprezentat consolidarea Europei ca lider mondial al sectorului.8 miliarde de euro. Portugalia. corespunzând unei producţii de 224 milioane de metri pătraţi de piei finite şi aproximativ 44 de mii de tone de piei talpă. angajamentul faţă de mediu. a depăşit 11 miliarde de euro ca valoare. În 2011.5%). Producţia şi cifra de afaceri din sectorul de pielărie din Uniunea Europeană a fost în continuă creștere din anul 1970 până când în anii 2000-2001. Franţa. angajamentul social. Spania. cifra de afaceri totală a industriei europene de pielărie a fost de 7. care totalizează 29. reprezentând 26. 38. 3 .7% din totalul la nivel mondial (după China. În medie: Italia are 14 angajaţi per companie. 23. Producția din aceste țării se acsează pe sectorele de modă. inovarea în design şi stil. nivelul de calitate generală atins de industrie prin inovare de produs şi proces.

singura excepţie fiind anul 2006 (2007 ca valoare). ce absoarbe peste 2/3 din totalul de vânzări de piele. 4 . febra aftoasa) în 2001. răspândirea bolilor la animale (ESb. Factori economici generali care au dus la o scădere graduală sunt: criza economică de după atacurile teroriste (asupra turnurilor gemene din SUA).9%. Principala destinaţie geografică a pielii europene este piaţa internă Uniiunii Europene. UE. Printre cele mai importante țări exportatoare de textile sunt China cu 31 de procente. India cu 4% mai puțin respectiv 25.În perioada de după vârful din 2001 s-a înregistrat o scădere gradată şi continuă. cursul de schimb nefavorabil dintre Euro şi USD (care a afectat exporturile în afara UE în 2002-2009) şi criza creditelor (2008-2009). trecerea la moneda Euro în 2002.

urmate de piei ovine (14%). de asemenea este principala țară la capitolul procesare piei . care a rămas principalul client pentru pielea europeană (41% din total). nu numai în Europa. 5 . Italia este cea mai importantă destinaţie. a fost. Nu au existatschimbări semnificative pentru acestea faţă de acum zece ani. iar calitatea înseamnă valoare. deşi gama de produse (ca destinaţii de utilizare finală) este posibil să se fi modificat. Industria de tapiţerie mobilă/auto este a doua utilizare ca importanţă. Această segmentare. în mod tradiţional. având 11% şi prezentând o scădere în ultimul deceniu. căprioare…) reprezintă o foarte mică parte (mai puţin de 1%) şi pot fi considerate producţii de nişă. Țările din afara Uniunii Europene de pe ţărmul Mediteranei au beneficiat de strategiile de relocare a producătorilor europeni de articole din piele (în principal producători de încălţăminte şi marochinărie): mai ales Tunisia (7% din exporturile totale în afara UE) şi Maroc (actualmente 3%). Reprezintă 62% pentru cifra de afaceri şi 60% pentru volum în 2011. cu o pondere de 36% din exporturile totale. Spania ocupă locul al 2. în toate celelalte state membre ale UE se înregistrează prezenţa tăbăcăriilor pe propriile teritorii. aceasta se împarte în mobilă (17%) şi interioare auto (13%). nu a avut niciodată variaţii semnificative. Albania (2%). Analiza producţiei în ceea ce priveşte tipologia animală dezvăluie că industria a prelucrat întotdeauna cu precădere piei de bovine mari (71% din total). Restul tipurilor de piei animale prelucrate (în principal reptile. După cele menționate mai sus. Franţa. Principala destinaţie de utilizare a pielii. porcine. Cu excepţia Luxemburgului şi a Maltei. producţia de feţe de încălţăminte pentru sectorul de încălţăminte. O altă zonă importantă pentru exportul de piele finită din Uniunii Europene care se poate explica din perspectiva clienţilor care caută costuri scăzute ale forţei de muncă (precum ţările mediteraneene menţionate mai sus) este cea balcanică: Croaţia (6%). industria europeană de pielărie este un lider mondial în ceea ce priveşte calitatea.tăbăcării. Marochinăria preia 19% din producţia europeană de piele în timp ce îmbrăcămintea deţine în prezent doar 8%. Austria.Zona Chineză este piaţa principală din afara Uniunii Europene. Serbia (2%). Bosnia şi Herţegovina (4%). piei caprine (8%) şi piei de viţel (6%). Germania şi Regatul Unit deţin aproximativ 3% până la 6% din total. dintre toate statele membre Uniunii Europene. strict legată de industria de carne.

industria de piele și produse din piele este reprezentată în aproape toate regiunile ţării. Pielea. există posibilitatea de a caracteriza gradul civilizației umane într-o anumită etapa după modul cum era prelucrată și folosită pielea în epoca respectivă. ca adăpost și material pentru acoperirea corpului. articole de marochinărie (cca.62%). 11%). îmbrăcăminte (cca.Pieile de animal și blănurile au fost folosite încă de la începuturile existen ței omului. datată 2900 î.. Însoțind omul în dezvoltarea lui. ca produs final din tăbăcării. 15%).12%). atât prin tradiţia îndelungată în activitatea de export. tapiţerie mobilă şi auto (cca. Cel mai vechi “document” care atestă prelucrarea pieilor pe teritoriul României este tabla de lut nr.3 de la Tartaria. În România. reprezintă materia primă pentru alte industrii: încălţăminte (cca. dar şi ca un important angajator din industrie. Industria de pielărie este una din industriile tradiţionale în România. Acestă industrie reprezintă un sector important al economiei naționale. 6 .Hr. în care sunt redate în maniera ideogramelor egiptene pieile de animal.

migrarea forței de muncă - intensificarea asiatice naţionale. FACTORI .În timp de 11 ani (2000-2011).aprecierea monedei . 7 . evoluția industriei a fost influențată de factori ca: . În analizele statistice ale anului 2005 este considerat an de referință. puternice concurenţei din acest domeniu.creșterea costului forței de sectoarele activităţii de prelucrare activă muncă primare din industria de pielărie (lohn).creşterea preţului materiilor prime necesare în reducerea semnificativă a .

3 mii pers. 8 . Anul 2006 vine cu o creștere de 1. ținând seama de cifrele din anul 2005. 12% în al doilea an. cu aproape 3% în 2010 fa ță anul anterior și cu 7% în 2011. În anul 2011 apare o ușoară creștere a acestora. Față de anul 2003. 2011 aduc o ușoară înviorare a acestui sector. putem observa o creștere a producției din 2001 până în 2003 și o ușoară scădere în 2004 față de anul precedent. cu valori mai mici. în 2009 producția a scăzut cu 52%.5%.Din cele două figurile de mai sus. În 2003. După cum putem vedea. atingând o reducere de peste 50% în 2010.27% mai mare decât la sfârșitul lui 2005. a crescut cu 8% în primul an. iar în anii următori a continuat să crescă. Anul 2005 este de referință deoarece în acest an s-a atins cel mai mare număr de persoanelor angajate în acest sector industrial 94. iar din 2007 produc ția se mic șorează an de an. reprezentând 2% din totalul angajaților. IPI a fost cu 17. față de 2010. numărul angajaților scade constant. În ceea ce privește numărul de angajați din 2000 până în 2005. Anii 2010.

Euro. În 2007 a avut loc o sporire de 347 mil. ca urmare a continuării relațiilor comerciale cu partenerii tradiţionali. aproximativ 15% din întregul potențial nevalorificat al UE. scad. România se află printre cele șapte tări producătoare în industria pielăriei. după care. scăderea salariilor. cu până la 18% față de anul de referință 2005.2009 sa constat o uşoară creştere a exportului (435mil. În perioada anilor 2011. România are cel mai mare potențial de export nevalorificat în industria textilă . Valoarea exporturilor (milioane Euro) CAEN rev. 2 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Produse textile 1052 1009 615 633 754 893 Articole de îmbrăcăminte 2880 2533 2818 2244 2382 2679 Un studiu publicat de DG Enterprise and Industry la sfârșitul anului 2012 relevă faptul că dintre țările UE. însă după acesta importurile încep să scadă. adică românia exportă mai mult decât importă.Euro. În ceea ce constă articole de îmbrăcăminte. valoarea exporturilor crește până în anul 2005. migrarea forței de muncă către alte țări dar și către alte sectoare economice mai bine salarizate.Euro). cât şi pentru poziţia geografică a României faţă de parteneri. Scăderea importului oferă posibilitatea înregistrării unei balante pozitive. 1 CAEN rev. cu 278 mil. datorită delocalizării unor capacităţi de producţie a partenerilor tradiţionali către Asia. După cum putem observa în tabelul de mai jos valoarea exporturilor a produselor textile în 2008 sau redus față de 2006 cu 437 mil. 9 . apoi sa înregistrat o creștere a valorii exporturilor în anul următor. Până în anul 2011 sa înregistrat o cre ștere constantă a valorii exporturilor față de 2008. odată cu aprobarea admiterii Chinei în OMC. Importurile de piele și produse din piele au o creștere constantă până în 2007 (cu peste 36% față de 2000).€ fa ță de 2006.Scăderea numărului angajaților se datorează mai multor cauze: creșterea productivătății muncii.

Industria de textile şi articole de îmbrăcăminte românească se confruntă cu mari probleme. în principal.1%) sunt principalii contribuitori la valoarea producţiei din această industrie. acesta fiind o pondere foarte redusă în cifra de afaceri din Uniunea Europeană. de lipsa materiilor prime autohtone şi a personalului calificat. preţurile la energia electrică şi necorelarea preţului bumbacului cu cel practicat de Rezerva Statului la vânzarea bumbacului. cu 22 de companii mai puține decât în Spania și 1218 în Italia. potrivit unui studiu publicat de DG Enterprise and Industry la sfârşitul anului 20122. România are cel mai mare potenţial de export nevalorificat în industria textilă. fiscalitate ridicată. România detinând doar 0. deşi.După cum putem vedea și în figura de la sus. raportat la numărul mare de angaja ți din această industrie. cauzate.50%. 1 În anii 2010-2011 privind Raportul Social și de Mediu-Industria europeană de pielărie (date prezente sunt potrivit unui studiu care sa aplicat un anumit numar de firme) 2 “The development of productive structures of EU Member States and their international competitiveness” 10 . Țara noastră deținea 91 de companii 1 cu un număr de 539 de angajați. Italia (71%) şi Spania (11. se relevă că dintre ţările UE. aproximativ 15% din întregul potenţial nevalorificat al UE.

9 8676.7 3772. în sectorul industriei textile. 2 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Produse textile 3859.9 7558.5 2353. Scăderea numărului de societăţi comerciale s-a înregistrat şi în anul 2011". în anul 2011.3 8652.5 5546. 2 2006 2007 2008 2009 2010 2011 3932.3 963.8 1196.2 3655.5 1634.6 Articole de îmbrăcăminte 7159.1 3354 3035 3545 3988 2454.5 3372. "În perioada 2005-2008 are loc o scădere a numărului de societăţi comerciale. când multe societăţi s-au închis.7 3982 2811 3118.7 2071.428 societăţi comerciale.5 8946 7819 7991 8919 3859.4 3854. 1 3 CAEN rev.Pe de altă parte.6 Articole de îmbrăcăminte 2293.2 2348. În industria textilelor funcţionau în anul 2011 un număr de 5.2007-2011 -3 Cifra de Afaceri CAEN rev.9 3433. Dinamica principalilor indicatori din sectorul industriei textile .428 societăţi comerciale.1 7101. scădere care s-a accentuat în anul 2010.4 1398.8 1180.3 7441.8 2256.8 8302.7 Sursa: INS şi Ministerul Economiei 11 .3 2173.4 3662 3228.4 Întreprinderi mari 1477. funcţionau 5. a anunţat Ministerul Economiei în urma consultării cu reprezentanţii industriei. 1 CAEN rev.5 4606.6 4879.1 Produse textile IMM IMM Întreprinderi mari Producţia industrială (milioane lei) -2007 – 2011CAEN rev.8 4964 5008 4700. număr în continuă scădere începând cu anul 2005. printre cauzele principale aflându-se criza economică.6 440 5.

2 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Produse textile 2365 2343 1770 1631 1499 1317 IMM 2304 2295 1738 1609 1475 1294 61 48 32 22 24 23 Articole de îmbrăcăminte 5698 5410 5867 5313 4480 4111 IMM 5523 5250 5691 5189 4366 4001 Întreprinderi mari 175 160 176 124 114 110 Întreprinderi mari Producția în categoria pielărie și încălțăminte a înregistrat o scădere semnificativă începând cu anul 2008. produsele de pielărie românești nu sunt exploatate la nivelul altor țări.6 mil.lei pentru produsele textile şi o scădere cu 1200. În 2010 a crescut.4 față de 2009. În anul 2011 s-a înregistrat atât o creștere în productia produselor textile cât și a articolelor de îmbrăcăminte cu 1378. atât din punct de vedere a volumului producției. 1 CAEN rev.8 pentru articole de îmbrăcăminte. după care a întâmpinat atât scăderi cât și şi creşteri. 12 . însă nu a nivelul atins în 2005. a numărului de persoane angajate dar și din punct de vedere a nivelului salariului.Producţia industrială a industriei textile a crescăt până în anul 2005. deși industria de pielărie din România există pe piață de mai bine de 50 de ani și a cunoscut pe parcurs o creștere a exporturilor.2 respectiv 1575. Numărul de societăţi comerciale active -2007 – 2011- CAEN rev. Anul 2011 este un an de revigorare a industriei de pielărie. a valorii exportului. În concluzie. Anul 2009 a indicat față de 2008 o scădere cu 433.