You are on page 1of 1

12 | Ombouw

Zaterdag 6 augustus 2016 | nr 22 |

Familie Bouwhuis met volière klaar voor onbehandelde leghennen

‘Meerprijs dekt extra kosten’
Familie Bouwhuis uit
het Drentse Witteveen
bouwde al hun vier
traditionele scharrelstallen om naar volière. Hierdoor hebben
hun leghennen meer
vluchtmogelijkheden.
Ze gaan vanaf nu alleen nog onbehandelde hennen opzetten en
ontvangen een meerprijs voor hun eieren.
„Die meerprijs is nodig om alle extra kosten te dekken”, zegt
Johan Bouwhuis.

Dochter Mirjam (24), moeder Rianne (49), zoon Erik (20) en vader Johan (51) Bouwhuis in hun omgebouwde leghennenstal.
Tekst en beeld: Tom Schotman

H

oewel installateurs nog
druk bezig zijn alle elektrische apparatuur in stal
4 aan te sluiten, ziet de voorzijde van het leghennen- en akkerbouwbedrijf van de familie
Bouwhuis in het Drentse Witteveen er keurig netjes uit.
De familie bouwde de afgelopen vierenhalf jaar al hun vier
traditionele scharrelstallen om
naar volière. „In een volièresysteem hebben de hennen meer
vluchtmogelijkheden en kunnen
we beter onbehandelde hennen
houden”, zegt Johan Bouwhuis
(51). Hij runt het familiebedrijf
samen met zijn vrouw Rianne
(49), dochter Mirjam (24) en zoon
Erik (20).

73.000 leghennen
Door de verbouwing groeit het
familiebedrijf van 37.000 naar
73.000 leghennen, waarvan 27.000
vrije uitloop- en 46.000 scharrelhennen. De familie maakt ongeveer de helft van het voer voor
hun leghennen zelf. Ze bewerken
100 hectare akkerbouw waar ze
maïs, tarwe en koolzaad telen en

kopen daarnaast nog grondstoffen van collega akkerbouwers bij.

Graag boer worden
Johan en Rianne, die van oorsprong uit Overijssel komen,
kochten in 1988 het akkerbouwbedrijf in Witteveen en startten in
1991 met 6.500 scharrelhennen in
een traditionele grondstal.
„Net als mijn broers Jan en
Gert wilde ik graag boer worden
en hier in Witteveen lagen mogelijkheden”, zegt Johan. Zijn twee
broers starten een paar jaar later
ook met scharrelhennen en hebben allebei net als Johan ook een
leghennen- en akkerbouwbedrijf
in Witteveen. Alle drie broers
groeiden in al die jaren in aantallen leghennen. Ongeveer tien jaar
geleden besloten de drie broers
om een gedeelte van het voer
voor de hennen zelf te gaan verbouwen. Ze investeerden samen
in een combine om tarwe, korrelmaïs en koolzaad te oogsten.
Bovendien bouwde Johan op
zijn bedrijf een sleufsilo voor
de opslag van korrelmaïs en investeerde hij in loodsen en silo’s
voor de opslag van tarwe en koolzaad. Ook kocht hij stortbakken
en mengers. De pluimveehouder

B E D R I J F SG EG EV E N S
Vader Johan (51), moeder Rianne (49), dochter Mirjam (24) en zoon
Erik (20) Bouwhuis zijn samen de eigenaren van VOF Bouwhuis agro
in het Drentse Witteveen. De familie bouwde de afgelopen vierenhalf
jaar al hun vier traditionele scharrelstallen om naar volière. Door de
verbouwing groeit het familiebedrijf van 37.000 naar 73.000 leghennen, waarvan 27.000 vrije uitloop- en 46.000 scharrelhennen. Alle hennen zijn van het ras Dekalb wit. De familie maakt ongeveer de helft
van het voer voor hun leghennen zelf. Ze bewerken 100 hectare akkerbouw waar ze maïs, tarwe en koolzaad telen en kopen daarnaast nog
grondstoffen bij. Ook nu ze zijn gegroeid naar 73.000 leghennen wil de
familie alle dagelijkse werkzaamheden met hun vieren blijven doen.
Alle vier kunnen ze alle voorkomende werkzaamheden uitvoeren.

is nog steeds blij met de stap om
zelf gedeeltelijk voer te gaan
maken. „Zelf voer maken kost
gemiddeld één tot anderhalf uur
per dag, maar zorgt voor lagere
voerkosten”, zegt hij.

Meerprijs nodig
De familie Bouwhuis zette in februari van dit jaar hun eerste
koppel onbehandelde hennen
op. „Die zijn nu 40 weken oud
en leggen goed. Ook is de uitval
beperkt”, zegt Rianne. „De onbehandelde hennen geven we precies hetzelfde voer en dezelfde
voerbeurten als de behandelde
en dat gaat tot nu toe goed. Eén
keer hebben we al het voer in
de ochtend verstrekt omdat we
’s middags onderhoud pleegden
aan het voersysteem en toen zagen we de onbehandelde hennen
meer met het voer knoeien”, aldus Erik.
De leghennenhouders gaan
vanaf nu alleen nog onbehandelde hennen opzetten omdat hun
Duitse afnemer dit vraagt. Ze ontvangen daar een meerprijs voor
van 0,4 cent per scharrelei en 0,6
cent per Freilandei van hun Duitse eierhandelaar. „Die meerprijs
is nodig om alle extra kosten en
het risico op extra uitval te dekken”, stelt Johan. „Eén van ons is
anderhalf tot twee uur per dag extra kwijt door het vervangen van
de pikblokken en luzerne en het
lopen van extra controlerondes.”
Tijdens de controlerondes letten
ze nu meer op de bevedering. Ook
zijn de risico’s volgens Bouwhuis
groter omdat onbehandelde hennen, vanwege hun scherpere snavel, veel meer schade aan kunnen
richten dan behandelde.
Naast het plaatsen van luzernebalen in luzerneruifjes en
pikblokken paste de familie hun

werkwijze niet aan nu ze onbehandelde hennen houden. Zo
blijven ze in al hun stallen met
hoogfrequente en dimbare tl-verlichting werken omdat ze daar
goede ervaringen mee hebben.
„We hebben wel nagedacht over
led-verlichting, maar dat kostte
alleen al voor stal 4 ongeveer
10.000 euro meer”, weet Johan.
Net als bij behandelde hennen
zetten ze de verlichting op 60 procent als de hennen uit de opfok
arriveren. Vervolgens verlagen de
pluimveehouders de verlichting
stapsgewijs naar 35 procent.

Efficiënter werken
De familie bouwde hun stallen
van scharrel- naar volièrehuisvesting om zodat ze meer hennen konden houden. „Gaandeweg kwamen we erachter dat
volièrehuisvesting beter geschikt
was om onbehandelde hennen te
houden omdat de hennen meer
vluchtmogelijkheden
hebben”,
zegt Johan. De pluimveehouders
kozen in alle vier stallen voor het
volièresysteem Comfort 2 van
Jansen. „We hebben verschillende volièresystemen bekeken en
wilden met één systeem werken
en dit leek ons het beste”, motiveert Johan. Ze zijn tot nog toe
tevreden. „De uitval is lager en
onze hennen leggen langer”, aldus Mirjam. De productie van de
vorige koppel in stal 2 en nu stal
1 en 3 lag vijftig weken boven de
90 procent. Ook bereikten ze een
top van 98 procent.
Bouwhuis koos voor draadroosters in plaats van kunststof,
zodat bloedluizen zich minder
goed kunnen verschuilen en ze
deze beter kunnen bestrijden.
„Tot nu toe houden we het bloedluisprobleem beheersbaar, maar
we moeten het wel bijhouden.

Doordat we met meerdere mensen zijn, lukt dat”, vertelt Mirjam.

Investering
Om al het werk nu, na de groei
van 37.000 naar 73.000 leghennen
ook met hun vieren af te kunnen,
investeerde de familie in een eierinpakmachine en een palletiser
die de stapels eieren automatisch
op pallets zet. Ook pakt de palletiser automatisch lege pallets en
tussenlagen. „De inpakmachine
en palletiser zorgen voor arbeidsverlichting”, zegt Mirjam.
Vroeger pakten ze de stapel
eieren met de hand op pallets en
stapelden ze maximaal tot vijf
hoog. Nu pakt de machine de stapels eieren zes lagen hoog. Hun
eierenhandelaar kan daardoor
meer eieren meenemen. „We verwachten dat we straks ruim drie
uur per dag bezig zijn in het eierlokaal. We houden meer hennen
maar zijn door de automatisering en capaciteitsverhoging niet
meer tijd kwijt met sorteren en
inpakken”, legt Mirjam uit.
De familie werkt met drie leeftijden, zodat ze jaarrond verschillende gewichtstypen eieren kan
leveren. Tot nu toe viel de ziektedruk op hun bedrijf mee, waardoor meerdere leeftijden niet
voor problemen zorgde. „Ik kan
me niet meer herinneren wanneer we voor het laatst antibiotica hebben ingezet”, zegt Johan
met een brede glimlach.
Nu alle stallen zijn omgebouwd
van scharrel- naar volièrehuisvesting heeft de familie op korte
termijn geen bouwplannen meer.
„Wellicht dat we op lange termijn
wel weer een nieuwe uitdaging
aangaan”, besluit Johan.
Kijk voor een fotoreportage van
de omgebouwde leghennenstallen op pluimveeweb.nl

Related Interests