You are on page 1of 10

REABILITARE AEROPORT -SUPRAETAJARE TURN;

EXTINDERE PAVILION SOSIRI, COPERTINE,
GALERIE PIETONALA;REFACERE FATADE;
AMENAJARI EXTERIOARE SIFIRME LUMINOASE
BENEFICIAR : CONSILIUL JUDETEAN DOLJ AEROPORT CRAIOVA

CAIETE DE SARCINI
INSTALATII HIDRAULICE BAZINE DECORATIVE
Prezentele caiete de sarcini cuprind principalele conditii de calitate pe care trebuie sa le
indeplineasca lucrarile de instalatii, precum si verificarile ce trebuie efectuate pentru a se
constata daca aceste conditii au fost indeplinite. Ele au fost intocmite conform
Normativului pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii,
indicativ C 56-1985, SR-EN-ISO 2002 si Ordinului 1013/873/2001

Certificatele de garantii vor respecta specificatiile prezentate in fisele tehnice
ale echipamentelor si utilajelor.

apa canal. Ulterior. fiind prezentate atit controlului de santier cit si pentru includerea lor in Cartea constructiei 4. . Inainte de inceperea executiei se va realiza o recunoastere temeinica a terenului pentru depistarea tuturor retelelor subterane existente pe traseu: gaze. Executia lucrarilor 5. .1. ALIMENTARE CU APA 1. . Acestea se vor marca in mod corespunzator. . convocati in mod expres in santier.STAS 1343/0-89 Alimentare cu apa . retelele subterane depistate vor fi puse in siguranta in mod corespunzator._________________________________________________________________________________________2 A. testari. fitingurilor si accesoriilor din policlorura de vinil in retele de transport apa potabila si canalizare 3. Trasarea conductelor se va face prin materializarea corecta a axului conductelor.Utilizarea tevilor.NP 003-1996 . Mostre. . portile de trasare si toate celelalte elemente de reper se vor conserva pe toata durata lucrarii. la trecerea la executie. punctele finale.racorduri.materiale pentru izolatii si materiale auxiliare executarii izolatiilor.Instructiuni de proiectare.vane de inchidere. curbe.1. in prezenta delegatiilor societatiilor detinatoare. Materiale si produse Din studiul documentatiei ofertantul va trebui sa constate necesitatea urmatoarelor: . Dupa terminarea acestor operatiuni se va incheia proces verbal de trasare a lucrarilor semnat de catre constructor si beneficiar.P 96-96 . Conditile de livrare si de manipulare sunt cele cuprinse in nomenclatorul fiecarui fabricant de astfel de materiale si produse. constructii+instalatii + retele. telefonie. 5.Normativ pentru proiectarea. electrice.STAS 10110-85 Statii distributii apa potabila. . Dupa predarea trasarii si a reperelor de nivel executantul ram`ne raspunzator de exactitatea acesteia c`t si de corecta aplicare pe teren a lucrarii proiectate.Ghid pentru proiectarea si executarea instalatiilor de canalizare a apelor meteorice din cladiri civile. 5. . material marunt si accesorii. Operatiuni pregatitoare: Cunoasterea in amanunt a intregii documentatii tehnice. executarea si exploatarea instalatiilor tehnico-sanitare si tehnologice cu tevi din polipropilena . Predarea amplasamentului conductelor de apa se face de catre beneficiar la cererea constructorului. Reperele. certificate de calitate Executantul este obligat a prezenta certificatul de calitate pentru toate materialele si produsele inglobate in opera. executie si supraveghere a lucrarilor pentru conducte din polietilena de inalta densitate . piese speciale. d`ndu-se punctele de incepere.2.Determinarea cantitatilor de apa de alimentare.tevi din polietilena si PVC in cantitati conform listelor. pozitia caminelor si a hidrantilor. Lucrari terasamente 5.2. social-culturale si industriale . Normative si norme .STAS 6002 Camine de pompare pentru apa potabila.

Executia umpluturii se va face numai cu materialul cel mai marunt.5. .3.70 m si o ad`ncime de 1.2. Descrierea sumara a solutiei Canalizarea de incinta se executa din tuburi de PVC pentru exterior cu etansare prin garnitura din cauciuc si urmareste traseele conform indicatiilor din planul de situatie.6. tronsoanele de conducta montata si probata se va completa cu izolatiile definitive la imbinari si se vor ingropa. B. protejarea lucrarilor incepute si neterminate este specifica fiecarei faze. p`na la 0.3.2.2. Pe faze de executie.2. 7.respectarea diametrelor conductei conform documentatiei. semnat de c`tre beneficiar si constructor. Sapatura se va executa exclusiv manual. Verificari in vederea receptiei 7. 5.7. . Dupa montarea conductei. Executia corecta a traseului. la starea lor initiala. supunerea sa la probe de presiune si refacerea hidroizolatiei in punctele de sudura. Compactarea se va executa cu maiul metalic.3.decontare 8.2.1. Deoarece lucrarile de montaj conducte in cadrul alimentarii cu apa devin lucrari ascunse. CANALIZARE 1. procesul verbal incheiat intre beneficiar si constructor va cuprinde in mod obligatoriu: . ca si rezultatul probelor de presiune. 5.integritatea izolatiei conductei inclusiv la imbinari.50m peste teava din sapatura. De-a lungul santului se va executa un parapet de protectie si se vor monta podete metalice de inventar necesare circulatiei pietonale peste transee. la cel putin 0.Umplutura in transee se va executa numai pe tronsoanele care au fost controlate si luate in primire de dirigintele de santier. 5. 5. Imediat dupa terminare umpluturii.1. 5. se vor consemna in proces verbal de receptie calitativa.50m distanta de limita sapaturii. iar intimpul noptii cu lampi de lumina rosie vizibile de la distanta. 5. executantul va reface sistemul rutier al drumurilor si aleilor traversate. In mod identic. 5.4. Latimea transeei va fi de 0. . Lucrari de montaj conducta 5.corecta montare a accesoriilor. Pe toata durata executiei se vor lua masuri de semnalizare at`t pentru pietoni c`t si pentru autovehicule.ad`ncimea de ingropare in punctele caracteristice .1.1.5. 5.3. Caminele de canalizare propuse vor fi din tuburi prefabricate din betin.2.Cantitatile pe categorii de lucrari se vor masura in conformitate cu prevederile pe fiecare articol de deviz. Se interzice executantului de a incepe sapaturile inainte de a avea fixate punctele principale ale trasarii si de a avea materialele necesare-tevi si armaturiaprovizionate in santier. se va putea trece la astuparea transeei. 5. pam`ntul din sapatura depun`ndu-se ingrijit pe marginea santului.3. 8. Masurare . 6.3.rezultatele probei de presiune. etapiz`ndu-se procesul de deschidere a transeei functie de ritmul de montaj al conductei.2. a inbinarilor si a hidroizolatiei. in straturi de cel mult 20cm grosime 5. Lucrarile subterane existente si descoperite in sapatura se vor sprijini si se vor pune in siguranta.20 m. .3.3. Protejarea lucrarilor 6.4._________________________________________________________________________________________3 5. sapaturile nu vor fi lasate mult timp descoperite.2.

12. cu camera de lucru si cos de acces conform STAS 2448._________________________________________________________________________________________4 2. pentru un unghi la centru de 90 0.2m.STAS 1481-86 .Determinarea debitelor ape de canalizare exterioara.50m fata de marginea sapaturii. 3. .Normativ pentru proiectarea si executarea conductelor de aductiune si a retelelor de alimentare cu apa si canalizare ale localitatilor . Caminele de vizitare ale canalizarii se vor executa din zidarie de caramida.STAS 3272-80 . cote. Materialele necesare executiei canalizarii: tuburi din PVC cu etansare prin garnitura 3.5. . .Guri de scurgere cu depozit si sifon .1.Gratare pentru guri de scurgere.STAS 6701-82 .STAS 1846-90 . ca si etanseitatii montarii tuburilor de canalizare in peretii caminului. . fara sprijinirile si asigurarea corespunzatoare a acestora. pam`ntul rezultat din sapatura dispun`nduse ingrijit la o distanta de cel putin 0. amenaj`ndu-se fundul sapaturii in asa fel inc`t sa se realizeze un contact corespunzator intre suprafetele de baza a tubului si teren. Latimea transeei sapate este de 1.Retele exterioare de canalizare .Retelele de canalizare preiau apele uzate menajere si cele pluviale si le descarca in colectorul stradal.Normativ pentru proiectarea. 3. Dupa predarea trasarii si a reperelor de nivel executantul ram`ne raspunzator de exactitatea aplicarii pe teren a lucrarilor proiectate. 3.NP 003-1996 . Tuburile se vor monta in transee numai dupa verificarea cotei sapaturii prin nivelment. pozitia reperelor. 3. 3.6. Inainte de inceperea lucrarilor de terasamente se va stabili cu atentie pentru fiecare caz in parte pozitia tuturor retelelor subterane.4.STAS 2308-81 . d`ndu-se o atentie corespunzatoare rigolei de conducere a apei in camin. 3.11. conform indicatiilor din planul de situatie si din profilul longitudinal al canalizarii.8. . cu cote precise pe riglele acestora .STAS 3051-91 .STAS 2448-82 . rezultate in urma unui nivelment de precizie. fata de repere existente. materializ`ndu-se axul acestora. Nu se va permite lasarea in sapatura a retelelor int`lnite in executii.Capace si rame pentru camine.3 Pentru materializarea proiectului in teren in planul de situatie s-au prevazut elemente de trasare necesare. fitingurilor si accesoriilor din policlorura de vinil in retele de transport apa potabila si canalizare 3. etc. Pentru receptia tuburilor se vor aplica prevederile in vigoare. executarea si exploatarea instalatiilor tehnico-sanitare si tehnologice cu tevi din polipropilena .I 22-1999 . Executia lucrarilor de canalizare 3. norme . 3. Sapatura se va executa numai manual. Schimbarea de directie precum si schimbarea de panta a traseului de canalizare se va face numai intr-un camin de vizitare. sub protectia sprijinirilor de maluri prevazuta in documentatie. 3. Dupa terminarea operatiilor de trasare se va incheia un proces verbal de trasare intre constructor si beneficiar in care se vor consemna : elementele de nivelment. Normative.Camine de vizitare de canalizare. 3. Trasarea canalizarii ca si furnizarea cotelor de executie in timpul desfasurarii lucrarii se va asigura prin porti transversale amplasate si conservate in mod corespunzator.9.Canalizari exterioare.Utilizarea tevilor. Tuburile de canalizare se vor monta direct pe pam`nt. 3. . Asezarea tuburilor se va face numai dupa ce sapatura va fi realizata pe o portiune cuprinsa intre doua camine.2.10.7.

Izolare mecanica: conform standard EU AQ1EGG .Tipul de fluid: apa curata .Presiunea de incercare masurata la tronsonul aval va fi de 5N/cmp (0. 3.Carcasa din inox . 4. 4. 4.2. in vederea saturarii. Inainte de executia umpluturilor se va face proba de etanseitate. in conditii normale de functionare si exploatare .Toleranta a tensiunii permisa: +/. A doua proba de etanseitate se va face dupa acoperirea transeei si terminarea executiei caminelor.Temperatura minima/ temperatura maxima a fluidului: -20/140 grade Celsius .Inscriptionare CS sau CE precum si inscriptionarea firmei producatoare. Umplutura de pam`nt a transeei se va executa dupa controlul nivelitic al cotelor cadrelor caminelor. a calitatii lucrarii in ansamblu si pe detalii. masur`ndu-se cantitatiile de apa adaugate.1450 rpm . In timpul probei se completeaza mereu apa pierduta.5 atm) iar durata probei 15 minute.15l/mp suprafata udata. 2.Izolare mecanica: conform standard EU AQ1EGG ._________________________________________________________________________________________5 3. Pierderile admise vor fi de 0. Probe si verificari 4.Temperatura minima/ temperatura maxima a fluidului: -20/140 grade Celsius .Garantie 2 ani inclusiv aparatajul electric.Rotor din inox . INSTALATII HIDROMECANICE BAZINE DECORATIVE Materialele folosite vor indeplini urmatoarele cerinte minime 1.Indice de protectie IP 55 .Presiune de lucru PN 16 .Tensiune de alimentare: 3x400 V. Pentru pompele uscate: . aceasta proba urmarind verificarea la etanseitate a constructiei caminelor. ca limite fata de valorile proiectate.Arbore din otel inoxidabil . acesta se lasa plin cu apa. ca si dupa efectuarea probei de etanseitate.Arbore din otel inoxidabil .Carcasa din otel turnat . 4. Umplutura se va face in straturi orizontale de cel mult 20cm grosime. cel putin 24 ore. Eventualele abateri.4 Pe timpul executarii lucrarilor se vor respecta cu strictete toate normele si normativele la protectia muncii.13.Dupa umplerea canalului. 50 Hz .Rotor din otel turnat .10% . Pentru pompele submersibile: .Tipul de fluid: apa curata . Aliniamentele intre doua camine se vor verifica cu ajutorul razei luminoase (cu oglinzi) iar pantele prin nivelment pe baza bornelor de nivelment.1.14. fara a se depasi insa abaterile admise pentru panta longitudinala. se va reface tronsonul respectiv sau se vor lua alte masuri cu acordul proiectantului. sunt de + 10% pentru pantele canalului si de + 5cm la cote. incep`ndu-se prin umplerea canalizarii cu apa de la capatul aval.3.1450 rpm . dupa obturarea sectiunii acestuia la capatul terminal. In caz ca rezultatele probelor nu vor fi corespunzatoare.

cu urmatoarele caracteristici: debit 151. greutate 1. la distante egale (conform proiect) Jeturile vor fi alimentate de 3 pompe.15 bar. putere instalata de 1.1. inaltime 180 mm . in conditii normale de functionare si exploatare Inscriptionare CS sau CE precum si inscriptionarea firmei producatoare.1. 2.2. Inaltimea jetului va fi de 0. 9. alimentate individual de 3 pompe. diametru=350 mm. independenta de nivelul apei. Grup 1 – cele mai departate 3 jeturi fata de caminul tehnic: -3 duze din inox.69 l/min.75 m. cu urmatoarele caracteristici: debit 151. adoptand solutii tehnice in urma carora sa rezulte instalatii performante. pe diametrul neredus al tevilor -tevi din polietilena PN 6 PEHD 2. suprafata de filtrare 0.69 l/min. greutate 1. flansa de refulare DN 50. debit 465 l/min la H=8 mca. inaltimea jetului rezultat 0. -sorb filtrant din inox. pe centrul bazinului. prindere cu filet exterior 1 1/2”. dimensiuni maxime inaltime/lungime/latime:360/560/275 mm.6 A. intrare DN 140.1 kW.4 kg.4 kg.1. cu gauri de 4 mm. concomitent cu un effort investitional minim. cu posibilitate de fixare in suruburi. prindere cu filet exterior 1 1/2”.10% Garantie 2 ani inclusiv aparatajul electric. inaltimea jetului rezultat 0. presiune 0. Jeturile vor fi impartite in trei grupe: 2. Detalii tehnice 2. acestea fiin amplasate in linie. spre caminul tehnic: -3 duze din inox.5 kg -robineti clapa fluture montati atat pe absortia cat si pe refularea pompei. 50 Hz Indice de protectie IP 68 Toleranta a tensiunii permisa: +/. inaltime=185 mm. Grup 2 – urmatoarele 3 jeturi. FANTANA ARTEZIANA GALERIE PIETONALA 1. I. anadcime minima a apei 350 mm._________________________________________________________________________________________6 - Presiune de lucru PN 16 Tensiune de alimentare: 3x400 V. inaltime 180 mm -o pompa centrifugala cu alimentare gravitationala. fiabile si conditii superioare de utilizare.15 bar. cu urmatoarele caracteristici: flansa de absortie DN 65. independenta de nivelul apei. Sistemul prevazut este conceput pentru pompe cu montaj uscat ce presupune existenta unui camin tehnic. concomitent cu exigentele obligatorii. PN 16. curent absorbit 2.44 mp. HIDRAULICA Premisa esentiala a proiectului de a asigura utilitatile necesare. presiune 0. Descriere generala Fantana arteziana este compusa din 10 jeturi verticale spumante.75m. comandate individual de un programator orar pentru oprirea/pornirea lor la orele prestabilite.1.75m.

Piese auxiliare -piesa mixta cu urmatoarele functionalitati: preaplin (racord DN 110 pt teava PVC de scurgere) cu posibilitate de reglare a inaltimii pt +/. putere instalata de 1.5 kg -robineti clapa fluture montati atat pe absortia cat si pe refularea pompei. dop din bronz cu garnitura de cauciuc.15 bar. intrare DN 140. diametru=350 mm. greutate 1. racordate prin lipire. 210x210 mm. filet exterior). cu racorduri de 1 ½ “. din bronz. rezistenta UV. iernare. anadcime minima a apei 350 mm. independenta de nivelul apei. -sorb filtrant din inox. 150 kg nisip cuartos. Dimensiuni maxime ale filtrului:H=1010 mm. flansa de refulare DN 65.5 kW. pe diametrul neredus al tevilor -tevi din polietilena PN 6 PEHD 2. 9. avand astfel flexibilitate in posibilitatile de programare. PN 16.400 V. debit 14 mc/h.1. cu urmatoarele caracteristici: flansa de absortie DN 80. curent absorbit 3. cu gauri de 4 mm. dimensiuni L x l x adancime: 340x200x155 -sifon de golire cu dop. inaltime 180 mm -o pompa centrifugala cu alimentare gravitationala. inaltime=185 mm. Sistem filtrare -filtru din plastic injectat. Grup 3 – cele mai apropiate 4 jeturi fata de caminul tehnic: -4 duze din inox. inaltimea jetului rezultat 0. intrare DN 140. inaltime=185 mm.4 kg.5.3. cu posibilitate de fixare in suruburi.1.1 kW.25 HP. evacuare. pe diametrul neredus al tevilor -tevi din polietilena PN 6 PEHD 2. debit 465 l/min la H=7 mca. conexiune prin lipire exterior DN 63 sau interior DN50.44 mp.6 A.69 l/min. dimensiuni maxime inaltime/lungime/latime:340/560/300 mm. cu posibilitate de fixare in suruburi.44 mp. clatire. se incastreaza in perete. alimentare cu apa de la retea (DN 1”. PN 16. suprafata de filtrare 0. prindere cu filet exterior 1 1/2”. cu bila. presiune 0. debit 14mc/h pt H=10 mca. DN 1 ½”. Sunt dotate cu unitati universale de control computerizat (CUC) al functionarii. anadcime minima a apei 350 mm. -sorb filtrant din inox. posibilitate de blocare a gurii de absortie.6. diametru=350 mm. tub special cu presetupa pentru etansarea cablului aferent senzorilor de nivel ce se pot monta in interiorul piesei. spalare. D=600mm. conexiune 2” cu filet interior -skimmer ABS alb. Toate partile in contact cu apa sunt din inox. recirculare fara filtrare) montata deasupra. cu urmatoarele caracteristici: flansa de absortie DN 80.4 A. Conexiuni din PVC-G. Putetre 1.Toate echipamentele sunt cu regenerarea rasinii schimbatoare de ioni cationice in contra-curent si ._________________________________________________________________________________________7 -o pompa centrifugala cu alimentare gravitationala. 50 Hz -sifon din ABS alb. cu conexiune DN 110 pt teava de scurgere PVC DN 110. confectionat din inox. actionat prin tragere 2. suprafata de filtrare 0. dimensiuni maxime inaltime/lungime/latime:360/600/300mm.1. Dedurizator Special dimensionate pentru dedurizarea apei in aplicatii industriale. cu nisip. cu gauri de 4 mm.5 kg -robineti clapa fluture montati atat pe absortia cat si pe refularea pompei. debit 13 mc/h. curent absorbit 2. conexiune 2” cu filet interior. D=600 mm -pompa de filtrare cu autoamorsare.75m. valva cu 6 cai (filtrare. cu pierderi mici de presiune.1. putere instalata de 1. indice de protectie IP 55. sistem “multiflow”. debit 5 mc/h -gura de refulare din ABS alb. debit 5 mc/h 2. flansa de refulare DN 65. clasa de izolare F. cu gura largita (L=455 mm). dotat cu cos de prefiltrare.functioneaza la debite mari. Este dotata cu gratar de inox pentru prefiltrare. rezistent la raze UV. 9. debit 620 l/min la H=8 mca. cu urmatoarele caracteristici: debit 151.20 mm.4. 3000 rpm.

Fabricarea solutiei de saramura cu apa dedurizata. Responsabilitatea exploatarii revine proprietarului. a normativelor. utilizatorului sau administratorului. reglementarilor si standardelor conexe. curatarea si schimbarea apei recirculate. Posibilitatea introducerii valorii efective a duritatii apei Executantul lucrarii are obligatia de a respecta pervederile proiectului de executie (cerintelor). zilnic si mediu. Parametri de functionare controlati de microprocesor . FANTANA ARTEZIANA SENS GIRATORIU 1. Se vor efectua probe de presiune si etanseitate dupa cum urmeaza: conductele de apa rece: -incercarea de etanseitate la presiune la rece -incercarea la functionare la apa rece Se vor efectua inainte de montarea aparatelor si armaturilor . Rezervor de sare uscat.1. Descriere generala Fantana arteziana este compusa dintr-un kit plutitor. care asigura exploatarea tutror instalatiilor. corp plutitor cu posibilitate de montaj a corpurilor de iluminat. Avertizare in cazul in care cantitatea de sare este prea scazuta. conductele de canalizare: -incercarea de etanseitate -incercarea de functionalitate Exploatarea instalatiilor sanitare se va realiza in conformitate cu prevederile normativului I9/1-1996. HIDRAULICA . cablu.6 m 2.4 m si diametru de 5. sistem de ancorare. periodic -curatarea pompelor si pastrarea lor in bune conditii peste iarna -curatarea duzelor II. Afisarea consumului de apa instantaneu. ca o garantie a realizarii criteriilor de preformanta necesare prevazute de lege si de proiectul tehnic (cerinte). Afisarea capacitatii de tratare ramasa. Detalii tehnice 2. duza. ale Normativului pentru proiectarea si executarea instalatiilor sanitare indicativ I9-94. Acest kit va fi montat in centrul fantanii arteziene. Prin exploatarea instalatiilor se inteleg urmatoarele opreratii: -revizia instalatiei -reparatii curente -reparatii capitale -reparatii accidentale -tratarea._________________________________________________________________________________________8 dotate standard cu control volumetric (cu posibilitate de setare dupa timp sau de declansare manuala a etapelor individuale din cadrul regenerarii). format din: pompa submersibila. Afisaj pe display electronic. Inaltimea jetului va fi de aprox 4.

-pompa submersibila din inox. Conexiuni din PVC-G.1. valva cu 6 cai (filtrare. debit 5 mc/h 2.400 V. Afisarea consumului de apa instantaneu. manta de protectie din inox pentru pompa. putere 1. spalare. debit 14 mc/h. alimentare cu apa de la retea (DN 1”. din bronz. D=600mm. Jet central: -1 duza tip vulcan. clasa de izolare F.2 A. cu bila. conexiune prin lipire exterior DN 63 sau interior DN50. 50 Hz -sifon din ABS alb.5 kW. debit 13 mc/h. Posibilitatea introducerii valorii efective a duritatii apei . diametru 1200 mm. Dedurizator Special dimensionate pentru dedurizarea apei in aplicatii industriale. cu pierderi mici de presiune. Rezervor de sare uscat. Este dotata cu gratar de inox pentru prefiltrare. DN 1 ½”. 400 V.1. cu mai multe jeturi concentrice. Piese auxiliare -piesa mixta cu urmatoarele functionalitati: preaplin (racord DN 110 pt teava PVC de scurgere) cu posibilitate de reglare a inaltimii pt +/. formand un cerc. concomitent cu exigentele obligatorii.1. dop din bronz cu garnitura de cauciuc. Afisarea capacitatii de tratare ramasa. -sistem de ancorare de radier 2.Toate echipamentele sunt cu regenerarea rasinii schimbatoare de ioni cationice in contra-curent si dotate standard cu control volumetric (cu posibilitate de setare dupa timp sau de declansare manuala a etapelor individuale din cadrul regenerarii). conexiune 2” cu filet interior -skimmer ABS alb. filet exterior).6. posibilitate de blocare a gurii de absortie. Sistem filtrare -filtru din plastic injectat. 50-60 Hz. dimensiuni L x l x adancime: 340x200x155 -sifon de golire cu dop. indice de protectie IP 55. Toate partile in contact cu apa sunt din inox. debit 5 mc/h -gura de refulare din ABS alb. clatire.functioneaza la debite mari. Afisaj pe display electronic. conexiune 2” cu filet interior. 150 kg nisip cuartos. indice de protectie IP 68. Parametri de functionare controlati de microprocesor . Avertizare in cazul in care cantitatea de sare este prea scazuta. Adancimea apei minim 850 mm. concomitent cu un effort investitional minim. cu racorduri de 1 ½ “. spre exterior. Sunt dotate cu unitati universale de control computerizat (CUC) al functionarii.6 m. se incastreaza in perete. dotat cu cos de prefiltrare. Fabricarea solutiei de saramura cu apa dedurizata. D=600 mm -pompa de filtrare cu autoamorsare. 3000 rpm. cu gura largita (L=455 mm). racordate prin lipire. cu accesorii pentru montajul corpurilor de iluminat. cu conexiune DN 110 pt teava de scurgere PVC DN 110.1. iernare. evacuare. zilnic si mediu. tub special cu presetupa pentru etansarea cablului aferent senzorilor de nivel ce se pot monta in interiorul piesei.25 HP. debit 14mc/h pt H=10 mca.4.5. Dimensiuni maxime ale filtrului:H=1010 mm. sistem “multiflow”. 4. rezistenta UV. rezistent la raze UV. fiabile si conditii superioare de utilizare. actionat prin tragere 2. Putetre 1. confectionat din inox. recirculare fara filtrare) montata deasupra. adoptand solutii tehnice in urma carora sa rezulte instalatii performante. 210x210 mm. 2. inaltime kit 1100 mm.20 mm. orientate parabolic.4m.1. cu nisip._________________________________________________________________________________________9 Premisa esentiala a proiectului de a asigura utilitatile necesare. iar diametrul format de jeturi la cadere este de 5. Inaltimea maxima 4. -corp plutitor din plastic. Duza din plastic si inox. avand astfel flexibilitate in posibilitatile de programare.

reglementarilor si standardelor conexe. care asigura exploatarea tutror instalatiilor. curatarea si schimbarea apei recirculate. Se vor efectua probe de presiune si etanseitate dupa cum urmeaza: conductele de apa rece: -incercarea de etanseitate la presiune la rece -incercarea la functionare la apa rece Se vor efectua inainte de montarea aparatelor si armaturilor . periodic -curatarea pompelor si pastrarea lor in bune conditii peste iarna -curatarea duzelor Intocmit. conductele de canalizare: -incercarea de etanseitate -incercarea de functionalitate Exploatarea instalatiilor sanitare se va realiza in conformitate cu prevederile normativului I9/1-1996. Ing. Prin exploatarea instalatiilor se inteleg urmatoarele opreratii: -revizia instalatiei -reparatii curente -reparatii capitale -reparatii accidentale -tratarea. ca o garantie a realizarii criteriilor de preformanta necesare prevazute de lege si de proiectul tehnic (cerinte). ale Normativului pentru proiectarea si executarea instalatiilor sanitare indicativ I9-94. a normativelor. OACHES VALENTIN . Responsabilitatea exploatarii revine proprietarului. utilizatorului sau administratorului._________________________________________________________________________________________ 10 Executantul lucrarii are obligatia de a respecta pervederile proiectului de executie (cerintelor).