You are on page 1of 1

Fisa de lucru-suma masurilor  unui  : 4.05.

2006
1. Determinati masurile unghiurilor unui triunghi isoscel daca un
unghi al sau are masura de :
a) 30 ; b) 150 .
2. Determinati masurile unghiurilor unui triunghi daca acestea
sunt proportionale cu :
a) 2,3 si 4 ; b) 4,5 si 6 .
3. Aflati masura unui unghi al unui triunghi stiind ca masurile
celorlate doua unghiuri sunt :
a) 45 , 102 ; b) 6745 si 9656 ; c) 364636 si 674954 .
4. Masura unui unghi exterior al unui triunghi dreptunghic este de 150.
Sa se determine masurile unghiurilor interioare ale triunghiului .
5. Un unghi exterior al unui triunghi are masura de 30 iar unul interior
are masura de 40 . Sa se afle masurile unghiurilor triunghiului.
6. Masurile a doua unghiuri exterioare ale unui triunghi sunt de 100 si
respectiv 150 . Sa se afle masurile unghiurior triunghiului.
7. Triunghiul ABC are m(B)=70 si m(C)=60. Sa se calculeze
unghiul format de bisectoarea  B si inaltimea din C.
Fisa de lucru-suma masurilor  unui  : 4.05.2006
1. Determinati masurile unghiurilor unui triunghi isoscel daca un
unghi al sau are masura de :
a) 30 ; b) 150 .
2. Determinati masurile unghiurilor unui triunghi daca acestea
sunt proportionale cu :
a) 2,3 si 4 ; b) 4,5 si 6 .
3. Aflati masura unui unghi al unui triunghi stiind ca masurile
celorlate doua unghiuri sunt :
a) 45 , 102 ; b) 6745 si 9656 ; c) 364636 si 674954 .
4. Masura unui unghi exterior al unui triunghi dreptunghic este de 150.
Sa se determine masurile unghiurilor interioare ale triunghiului .
5. Un unghi exterior al unui triunghi are masura de 30 iar unul interior
are masura de 40 . Sa se afle masurile unghiurilor triunghiului.
6. Masurile a doua unghiuri exterioare ale unui triunghi sunt de 100 si
respectiv 150 . Sa se afle masurile unghiurior triunghiului.
7. Triunghiul ABC are m(B)=70 si m(C)=60. Sa se calculeze
unghiul format de bisectoarea  B si inaltimea din C.
Fisa de lucru-suma masurilor  unui  : 4.05.2006
1. Determinati masurile unghiurilor unui triunghi isoscel daca un
unghi al sau are masura de :
a) 30 ; b) 150 .
2. Determinati masurile unghiurilor unui triunghi daca acestea
sunt proportionale cu :
a) 2,3 si 4 ; b) 4,5 si 6 .
3. Aflati masura unui unghi al unui triunghi stiind ca masurile

celorlate doua unghiuri sunt :
a) 45 , 102 ; b) 6745 si 9656 ; c) 364636 si 674954 .
4. Masura unui unghi exterior al unui triunghi dreptunghic este de 150.
Sa se determine masurile unghiurilor interioare ale triunghiului .
5. Un unghi exterior al unui triunghi are masura de 30 iar unul interior
are masura de 40 . Sa se afle masurile unghiurilor triunghiului.
6. Masurile a doua unghiuri exterioare ale unui triunghi sunt de 100 si
respectiv 150 . Sa se afle masurile unghiurior triunghiului.
7. Triunghiul ABC are m(B)=70 si m(C)=60. Sa se calculeze
unghiul format de bisectoarea  B si inaltimea din C.
Fisa de lucru-suma masurilor  unui  : 4.05.2006
1. Determinati masurile unghiurilor unui triunghi isoscel daca un
unghi al sau are masura de :
a) 30 ; b) 150 .
2. Determinati masurile unghiurilor unui triunghi daca acestea
sunt proportionale cu :
a) 2,3 si 4 ; b) 4,5 si 6 .
3. Aflati masura unui unghi al unui triunghi stiind ca masurile
celorlate doua unghiuri sunt :
a) 45 , 102 ; b) 6745 si 9656 ; c) 364636 si 674954 .
4. Masura unui unghi exterior al unui triunghi dreptunghic este de 150.
Sa se determine masurile unghiurilor interioare ale triunghiului .
5. Un unghi exterior al unui triunghi are masura de 30 iar unul interior
are masura de 40 . Sa se afle masurile unghiurilor triunghiului.
6. Masurile a doua unghiuri exterioare ale unui triunghi sunt de 100 si
respectiv 150 . Sa se afle masurile unghiurior triunghiului.
7. Triunghiul ABC are m(B)=70 si m(C)=60. Sa se calculeze
unghiul format de bisectoarea  B si inaltimea din C.