Concluzii

.1

Concluzii A întelege mai bine care factori determină cererea este crucial pentru firmă să
realizeze şi să susţină profituri mari. Această cunoaştere poate fi utilizată pentru a identifica pe care pieţe de desfacere sau segmente de piaţa eforturile competiţionale vor fi concentrate. Aceasta permite firmei să fabrice produse care se vor vinde bine fiindcă acestea au fost făcute să răspundă cererilor consumatorilor. Pentru a diferenţia produsul firmei faţă de celelalte ale firmelor concurente, firma poate introduce schimbări reale (reflectate în obiectivitatea caracteristicilor produsului) sau să-şi dea seama de diferenţe, care sunt întărite cheltuielile cu advertising-ul şi alte activităţi promoţionale. Un spot publicitar la diferitele televiziuni, particulare sau de stat, deşi este mai scump, este şi cea mai rentabilă forma de activitate promoţională, deoarece un spot publicitar poate fi văzut de mai multa lume, de mai multe persoane la un singur moment. Deci firmele vor fi foarte intersate să-şi promoveze produsele sau serviciile prin televiziune. Problema care se pune, la aceste televiziuni, posturi de televiziune, este să difuzeze aceste spoturi cât mai eficient pentru ele, în condiţiile impuse de contracte, adică să obţină un profit cât mai mare, aceasta făcându-se şi prin utilizarea cât mai eficientă a timpului, a duratei maxime a publicităţii ( în acest caz nici o firmă care a încheiat contracte cu respectiva televiziune nu poate veni să spună că nu i-a fost transmis spotul la o anumită oră şi într-o anumită zi, deşi condiţiile din contractul respectiv au fost respectate cel puţin în condiţiile sale minime). Rezultă că vom avea o problemă de croire ( datorată duratei maxime a publicităţii – suportul - şi a duratelor diferitelor spoturi publicitare – repere-) cu doua funcţii obiectiv: - minimizarea timpului neutilizat; - maximizarea profitului respectivului post de televiziune.

Concluzii

.2

După cum am văzut, problema de croire depinde de cunoaşterea apriorică a tuturor reţetelor de croire. La aceasta dificultate, în majoritatea cazurilor insurmontabilă, se adaugă greutăţile inerente rezolvării problemelor de programare în numere întregi. În acest fel, determinarea optimului acestei probleme necesită un efort de calcul imens, care de cele mai multe ori nu se justifică prin reducerea consumurilor prevăzute. În practică suntem interesaţi în obţinerea unei soluţii acceptabile care, fără a fi cea mai bună, poate fi obţinută rapid şi cu volum rezonabil de calcule. Din acest punct de vedere, în abordarea “suboptimală” a problemei de croire au fost intreprinse cercetări importante, care s-au soldat cu rezultate satisfăcătoare. Ideea de bază a metodelor “suboptimale” de rezolvare a problemei este următoarea: se generează un număr de reţete iniţiale simple şi se rezolvă problema de programare liniară asociată (fără restricţia de integritate impusă variabilelor). Un test relativ simplu arată că dacă reţetele optimale găsite sunt optimale pe mulţimea necunoscută a tuturor reţetelor posibile. Dacă nu, se generează o noua reţetă de croire care îmbunătateşte soluţia curentă. Procedeul continuă până la obţinerea unei soluţii satisfăcătoare din punctul de vedere al restului, al calităţii reţetelor generate, al timpului şi efortului de calcul etc. Revenind la programarea spoturilor publicitare observăm că aceasta nu se poate face decât prin abordarea “suboptimală”, deorece numărul de reţete posibile este foarte mare. Posibilitatea utilizării metodei croirii este dată de condiţiile din contracte prin care ni se cere, de obicei, un număr minim de spoturi difuzate într-o emisiune sau pe săptămână, sau chiar lună, în acest caz specificându-se orele între care trebuie difuzat. În acest moment programarea calupurilor publicitare se face în ordinea în care acestea sunt primite ( ne referim la contracte), deci în ordinea în care sunt încheiate. În cazul în care avem o siuaţie de genul: o firmă doreşte să-şi difuzeze un spot publicitar în trei din cele cinci emisiuni din respectiva săptămână,sau lună, el va fi difuzat în primele trei săptămâni, neluându-se în considerare faptul ca ar putea fi difuzat şi în alte zile decât acestea, fapt care ar putea duce la obţinerea unui profit mai mare decât

Concluzii

.3

cel actual, prin prisma faptului ca s-ar putea utiliza mai eficient timpul destinat publicităţii. Abordarea problemei prin metoda croirii are şi părţi bune, dar şi părti proaste. Obţinerea unui profit mai mare este un motiv foarte serios pentru a ne determina să folosim aceasta metoda, dar complexitatea şi timpul foarte mare necesar generării tuturor retetelor posibile este un impediment în această cale. Oricum, chiar dacă abordam “suboptimal” ajungem rapid şi mult mai usor la o soluţie, nu neapărat cea mai bună, dar suficient de “motivantă“ pentru problema noastră. Dezvoltarea economiei româneşti nu se poate face decât prin investiţii mari ale diferitelor companii, care pentru a promova cât mai rapid şi cât mai eficient pe piaţa româneasca apelează la advetising, spoturile publicitare fiind, poate cea mai utilizată formă a acestora. Cererea tot mai mare pentru diferitele spaţii publicitare va atage dupa sine, pe de o parte utilizarea cât mai eficientă a timpului maxim pentru publicitate, iar pe de altă parte creşterea preţurilor acestor spoturi, ( în S.U.A un spot publicitar la o oră de vârf costă 85000$), pentru utilizarea cât mai eficientă a spaţiului publicitar, metoda propusă în această lucrare poate fi o soluţie.

Concluzii

.4

Bibliografie
1.

Appleby R. C., - “Modern Business Administration”-Sixth Edition , Ed. Pitman Brown P. W., Martin D., Schultz D. E., -“Strategic Advertising Campaigns”, Ed. Ciobanu V., - “Note de Curs - Cercetări Operaţionale” – A.S.E., Bucureşti, 1997; Ennew C., Watkins T., WrightM., _ “ Marketing Financial Sevices” - Second Ferguson P. R.,Ferguson G, J., Rathschild R., - “Business Economics” – Ed. Press Mărăcine V., - “Îmbunătăţirea Deciziilor Manageriale” – Ed. Economică, Morogan L.,Gruian A., - “Reporterul de Televiziune- Ghid Practic” – Ed. Global Nica V., - “Note de Curs - Cercetări Operaţionale” – A.S.E., Bucureşti, 1998; Zidăroiu C., Sburlan S., Nădejde I., - “Probleme de Cercetări Operaţionale” - Ed. 10.

Publishing, Singapore, 1994;
2.

NTC Business Books, Bringstoke, 1984;
3. 4.

Edition, Ed. Scotprint Tld, Musselburgh 1995;
5.

LFP, 1993;
6.

Bucureşti, 1998;
7.

Media Image, Deva, 1999;
8. 9.

Academiei R.S.R., Bucureşti, 1971;

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful