You are on page 1of 32

Akademik Personel ve Lisansst Eitimi Giri Snav

ALES / Sonbahar / Saysal II / 15 Kasm 2009


Matematik Sorular ve zmleri
1

0,04 2
1.
ileminin sonucu katr?
25
A) 10

B) 20

C) 25

D) 40

E) 60

zm 1
1

0,04 2

25

2.

4 2
1 2
1
1

1
2
2
1
1

4 2
100
25
=
=
=
=
=
(
5
)
= 5 = 25

4
25
25
625
5

3x 2 y
x+ y
y
olduuna gre,

=
kesrinin deeri katr?
4
3
4
x

A) 2

B) 3

C) 4

D)

7
9

E)

6
11

zm 2

3x 2 y
x+ y

=
4
3
4
3

9x 8y
x+ y

=
12 12
4

9x 8y
x+ y
=
12
4

9x 8y
x+ y
=
3
1

9x 8y = 3.(x + y)
9 x 8y = 3 x + 3 y
6x = 11y

y
6
=
x
11

3. Sfrdan farkl a ve b saylar iin


a
= a.b = a 2b eitlikleri salandna gre, a + b toplam katr?
b
A) 2

B) 1

C) 0

D) 1

E) 2

zm 3

a
= a.b = a 2b
b
a
= a.b
b

a = a.b

b = 1

b=1 , b=1

b = 1 iin
a.b = a 2b

a.1 = a 2.1

a=a2

0 = 2 eitlik salanmaz.

b = 1 iin

a.b = a 2b

a.( 1) = a 2.( 1)

a=a+2

a + b = 1 + ( 1) = 1 1 = 2 elde edilir.

4. basamakl AB4 ve iki basamakl 4B saylar iin


AB4 4B = 10.A + 189 olduuna gre, B rakam katr?
A) 3

B) 4

C) 5

D) 6

E) 7

zm 4
AB4 4B = 10.A + 189
(100.A + 10.B + 1.4) (10.4 + 1.B) = 10.A + 189
100.A + 10.B + 4 40 B = 10.A + 189
90.A + 9.B = 189 + 36
9(10.A + B) = 225
10.A + B = 25

AB = 25

B=5

a=1

5. Sfrdan farkl a ve b pozitif tam saylar iin


54.a = b olduuna gre, a + b toplamnn alabilecei en kk deer katr?
A) 16

B) 19

C) 21

D) 24

E) 27

zm 5
54.a = b

2.3.3.a = b

a = 2.3 = 6
a + b = 6 + 18 = 24

54.6 = b

2.3.3 = b b = 2.3.3 = 18

6. Sfrdan farkl a, b ve c pozitif tam saylar iin


a+b=

21
olduuna gre, aadaki ilemlerden hangisinin sonucu ift saydr?
c

A) a.b + c

B) a + b.c

C) a.c + b

D) a.b.c

E) a.c + b.c

zm 6
a+b=

21
c

c.(a + b) = 21

(T T = T)

21 = Tek say olduuna gre, c = Tek say ve (a + b) = Tek say olmaldr.


(a + b) = Tek say ise
T = T + veya T = + T olacana gre,
a = Tek say ise b = ift say
a = ift say ise b = Tek say olur.
Buna gre,
c

I. Durum

II. Durum

A)

B)

C)

D)

E)

a.b + c

a + b.c

a.c + b

a.b.c

a.c + b.c

I. Durum

.T + T

+ T.T

.T + T

.T.T

.T + T.T

II. Durum

T. + T

T + .T

T.T +

T..T

T.T + .T

Sonu

7. 9. Sorular Aadaki Bilgilere Gre Cevaplaynz.


Gerel saylar kmesi zerinde ve sembolleri aadaki gibi tanmlanmtr:
A bir tam sayysa

A = A = A dr.
A bir tam say deilse

A = A dan kk en byk tam saydr.


A = A dan byk en kk tam saydr.
rnekler :

3=3=3
1,23 = 1
3,45 = 4
7. 2. ifadesinin deeri katr?
A) 2

B) 3

D)

C) 5

E) 2

zm 7
2. = 2. 3,14 3,14 = 2.3 4 = 6 4 = 2

8. 3x = 8 olduuna gre, x iin aadakilerin hangisi dorudur?


A)

7
8
x
3
3

B)

8
10
x
3
3

C)

8
x<3
3

D) 3 < x <

10
3

zm 8

3x = 8

8 3x < 9

8
x<3
3

9. 1 < x < 7
1<y<7
olduuna gre, 4x 2y ifadesinin alabilecei en byk deer katr?
A) 14

B) 20

C) 22

D) 24

E) 26

E) 3 x <

11
3

zm 9

4x 2y = en byk olmas iin,


4x = en byk deeri ve 2y = en kk deeri seilmelidir.
1<x<7

4.1 < 4.x < 4.7

4 < 4x < 28 (en byk 4x = 27,9)

1<y<7

2.1 < 2.y < 2.7

2 < 2y < 14 (en kk 2y = 2,1)

4x 2y = 27,9 2,1 = 27 3 = 24

10. 12. Sorular Aadaki Bilgilere Gre Cevaplaynz.


Aadaki emada A ve B olmak zere iki park alannn bulunduu bir otopark gsterilmitir.

Kamyon ya da otobslerin park edebildii bu otoparkla ilgili unlar bilinmektedir:


Her park alannda 4 sra ve her srada 3 aralk park yeri vardr. Otopark doludur.
A alannda her srada en az bir kamyon en az bir otobs vardr.
A alanndaki kamyon says, otobs saysna eittir.
B alanndaki kamyon says, otobs saysnn 3 katdr.
B alanndaki her bir sradaki aralarn tm otobs ya da tm kamyondur.

10. Bu otoparkta ka tane otobs vardr?


A) 5

B) 6

C) 7

D) 8

E) 9

zm 10

A alannda her srada en az bir kamyon en az bir otobs vardr.


A alanndaki kamyon says, otobs saysna eittir.
A alannda, 6 kamyon + 6 otobs vardr.

B alanndaki kamyon says, otobs saysnn 3 katdr.


B alanndaki her bir sradaki aralarn tm otobs ya da tm
kamyondur.
B alannda, 9 kamyon + 3 otobs vardr.

Buna gre, otoparktaki otobs says = 6 + 3 = 9

11. Bu otoparkta otobsn bulunmad ka tane sra vardr?


A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

E) 5

zm 11
Bu otoparkta otobsn bulunmad sadece B alannda bulunan 3 sradr.

12. Bu otoparktaki otobs saysnn kamyon saysna oran katr?


A)

3
5

B)

4
5

C)

3
4

D)

2
3

E)

1
3

zm 12
Otoparktaki otobs says = 6 + 3 = 9
Otoparktaki kamyon says = 6 + 9 = 15
Bu otoparktaki otobs saysnn kamyon saysna oran =

9
3
=
15 5

13.

ekildeki ark, merkezi etrafnda ok ynnde 270 dndrldnde


arkn grnm aadakilerden hangisi olur?

zm 13
arkn 270 derece ok ynnde dndrlmesi, bu arkn 360 270 = 90 derece
ters ok ynnde dndrlmesine eittir.

14.

Mert, ekil I deki kareyi keserek ekil II deki paralardan elde etmek istiyor.
Buna gre, Mert en fazla ka para elde edebilir?
A) 4

B) 5

C) 6

D) 7

E) 8

zm 14

Buna gre, en fazla 6 para elde edilir.

15. Kilogram 4 TL olan x kg fndk ile kilogram 5 TL olan y kg fstk kartrlyor.


Karmn kilogramn 6 TL den satan kuruyemii % 25 kr elde ediyor.
Buna gre, x ile y arasndaki bant aadakilerden hangisidir?
A) y = 2x

B) y = 4x

C) 2y = 3x

D) 3y = 4x

E) 3y = 5x

zm 15
Karmn maliyeti = 4.x + 5.y
Karmn sat fiyat = 6.(x + y)
Karmn kar = % 25.(4.x + 5.y)
sat fiyat = maliyet + kar
6.(x + y) = 4.x + 5.y + % 25.(4.x + 5.y)
6.(x + y) = 4.x + 5.y +

25
.(4.x + 5.y)
100

6x + 6y = 4x + 5y + x +

x=

5y
y
4

x=

y
4

5y
4

y = 4x elde edilir.

16. Bir sandktaki limonlar drder, altar ya da onar paketlendiinde


her seferinde sandkta 1 limon kalyor.
Buna gre, sandkta en az ka limon vardr?
A) 59

B) 61

C) 73

D) 71

E) 79

zm 16
Limon says = L olsun.
L = 4a + 1 = 6b + 1 = 10c + 1
L 1 = 4a = 6b = 10c = okek(4 , 6 , 10).k
L 1 = 60.k
Limon saysnn en az olmas iin, k = 1
L 1 = 60

L = 61 olur.

okek(4 , 6 , 10) = 60

17. Bir satc bir pantolonu % 20 krla, bir gmlei de % 10 zararla satmtr.
Pantolonun fiyat gmlein fiyatnn 2 kat olduuna gre,
bu satcnn bir pantolon ve bir gmlein satndaki kr zarar durumu nedir?
A) % 15 zarar

B) % 10 zarar

C) % 20 kr

D) % 15 kr

E) % 10 kr

zm 17
Pantolonun fiyat = p = 2g
Gmlein fiyat = g
Pantolonun satndan elde ettii kar = % 20.p =

p
2g
=
5
5

Gmlein satndan elde ettii zarar = % 10.g =

g
10

1 pantolon ve 1 gmlein satndaki toplam kar =


(p + g) = (2g + g) = 3g
3g

3g
10

100

x.3g = 100.

3g
10

x = 10

% 10 kar

p
g
2g
g
3g

=
5 10
5
10 10

18.

Merkezleri ayn dorultuda olan K ve L arklar ekil I de belirtilen ynlerde dnmektedir.


L ark bir tam dn yaptnda arklarn yeni grnts ekil II deki gibi oluyor.
Buna gre, K arknn yarap uzunluu L arknnkinin ka katdr?
A) 2

B) 3

C)

3
2

D)

5
2

E)

4
3

zm 18
L ark bir tam dn yaptna gre, 360 derecelik dn yapmtr.
L arknn evresi = 2.. rL
K arknn evresi = 2.. rK
K ark 180 derecelik dn yaptna gre, 2.. rK .

180
1
= 2.. rK . = . rK
360
2

Dn yaparken aldklar uzunluklar eit olduuna gre, 2.. rL = . rK

rK = 2. rL

19. 21. Sorular Aadaki Bilgilere Gre Cevaplaynz.


Dikkat! Her Soruyu Birbirinden Bamsz Olarak Cevaplaynz.
Bir plajdaki insanlar iin
A = {sahilde gnelenenler}
B = {denizde yzen erkekler}
C = {kitap okuyan turistler}
D = {30 yandan byk erkekler}
kmeleri tanmlanmtr.
Plajdaki her bir insan bu kmelerin en az birine dahildir.
Bu kmelerin kesiimi ve birleimi ile yeni kmeler oluturuluyor.

19. Aadaki kmelerden hangisi sahildeki turistlerden gnelenirken kitap okuyanlar


ifade etmektedir?
A) A C

B) A C

C) B A

D) C B

E) C B

zm 19
A = {sahilde gnelenenler}
A C (hem gnelenecek hem de kitap okuyacak)
C = {kitap okuyan turistler}

20. B D =
Yukardaki eitlik aadakilerden hangisini ifade etmektedir?
A) 30 yanda olan erkeklerin tm denizde yzmektedir.
B) 30 yandan byk erkeklerin hibiri denizde yzmemektedir.
C) Denizde yzenlerin tm 30 yann zerindeki turistlerdir.
D) Denizde yzen kadn turistlerin tm 30 yandan kktr.
E) Denizde 30 yann zerinde olan kadnlar yzmektedir.

zm 20
B = {denizde yzen erkekler}
BD=
D = {30 yandan byk erkekler}
B) 30 yandan byk erkeklerin hibiri denizde yzmemektedir.

21.

AD=C

Yukardaki eitlik aadakilerden hangisini ifade etmektedir?


A) Kitap okuyan turistler ya sahilde gnelenmektedir ya da 30 yandan byk erkeklerdir.
B) Sahilde gnelenen turistler ya erkektir ya da 30 yandan kk kadnlardr.
C) 30 yandan byk erkekler ya turisttir ya da sahilde gnelenmektedir.
D) Hem kitap okuyan hem de sahilde gnelenen turistlerin tm erkektir.
E) Kadnlarn tm hem 30 yandan byktr hem de sahilde gnelenmektedir.
zm 21
A = {sahilde gnelenenler}
C = {kitap okuyan turistler}

AD=C

D = {30 yandan byk erkekler}


A) Kitap okuyan turistler ya sahilde gnelenmektedir ya da 30 yandan byk erkeklerdir.

22. 24. Sorular Aadaki Bilgilere Gre Cevaplaynz.


Maya uygarlnda saylar

(nokta) ve

Ayrca sfr gstermek iin

(izgi) sembolleriyle yazlmaktayd.

sembol kullanlmaktayd.

Bir maya saysnda nokta 1, izgi ise 5 deerindeydi ve rakamlarda en fazla 4 nokta ve
en fazla 3 izgi bulunuyordu.
0 dan 19 a kadar olan maya rakamlar aada gsterilmitir.

Mayalar, yirmilik say sistemi kullanyordu ve basamaklar alt alta yazyordu.


rnein, 10078 says yle yazlmaktayd :

22. Maya say sisteminde 5 nokta, 1 izgi ve 1 sfr sembolyle 2000 den kk
en byk hangi say yazlabilir?
A) 1302

B) 1720

C) 1810

D) 1890

E) 1995

zm 22
Say 2000 den kk olduu iin en ok sembol 400 ler basamana brakmalyz.

23.

Maya sembolleriyle yazlm yukardaki say katr?


A) 8328
zm 23

B) 10425

C) 16328

D) 18653

E) 34503

24.

Yukardaki toplama ileminin sonucu aadakilerden hangisidir?

zm 24

25. ve 26. Sorular Aadaki Bilgilere Gre Cevaplaynz.


Ksa kenar a cm, uzun kenar b cm olan dikdrtgen biimindeki bir levha stlyor.
Istldktan sonra levhann her bir kenar uzunluunun % 10 artt gzlemleniyor.

25. Istldktan sonra levhann alan yzde ka artmtr?


A) 10

B) 11

C) 20

D) 21

E) 25

zm 25
Istlmadan nce,
Ksa kenar = a
Alan = a.b
Uzun kenar = b

Istldktan sonra,
Ksa kenar = a + % 10.a = a +

a
11a
=
10
10
Alan =

Uzun kenar = b + % 10.b = b +

Alandaki art miktar =

a.b

21.a.b
100

100

x.a.b = 100.

21.a.b
100

b
11b
=
10
10

121.a.b
21.a.b
a.b =
100
100

x = 21

11a 11b 121.a.b


.
=
10 10
100

26. Istldktan sonra levhann evresinin uzunluunun stlmadan ncekine oran katr?
A)

6
5

B)

9
4

C)

11
5

D)

11
10

E)

21
20

zm 26
Istlmadan nce,
Ksa kenar = a
evre = 2.(a + b)
Uzun kenar = b

Istldktan sonra,
Ksa kenar = a + % 10.a = a +

a
11a
=
10
10
evre = 2.(

Uzun kenar = b + % 10.b = b +

b
11b
=
10
10

11.(a + b)
11.(a + b) 11
5
Oran =
=
=
2.(a + b)
10.(a + b) 10

11a 11b
11.(a + b)
+
)=
10
10
5

27. 29. Sorular Aadaki Bilgilere Gre Cevaplaynz.


Dikkat! Her Soruyu Birbirinden Bamsz Olarak Cevaplaynz.
A ve B kargo irketleri toplam 480 paket tamtr.
Tama creti,
A irketinde her 60 paket iin 10 TL, B irketinde ise her 20 paket iin 12 TL dir.

27. Paketlerin tanmas iin A irketine 60 TL denmise B irketine ka TL denmitir?


A) 30

B) 36

C) 48

D) 60

E) 72

zm 27
A irketinde her 60 paket iin
x

10 TL
60 TL

x.10 = 60.60

x = 360 paket

Toplam 480 paket tandna gre, 480 360 = 120 paketi B irketi tamtr.
B irketinde ise her 20 paket iin

12 TL

120
y.20 = 120.12

y TL

y = 72 TL

28. Paketlerin

1
n A irketi, geri kalann da B irketi tamsa
4

denen cret toplam ka TL dir?


A) 144

B) 168

C) 196

D) 224

E) 236

zm 28
A irketinin tad paket says = 480.

1
= 120
4

B irketinin tad paket says = 480 120 = 360

A irketinde her 60 paket iin

10 TL

120

x TL
x.60 = 10.120

B irketinde ise her 20 paket iin

x = 20 TL

12 TL

360
y.20 = 360.12

y TL

y = 216 TL

denen toplam cret = x + y = 20 + 216 = 236 TL

29. Paketlerin tanmas iin toplam 158 TL cret dendiine gre,


A irketi ka paket tamtr?
A) 180

B) 200

C) 240

D) 300

E) 320

zm 29
A irketinin tad paket says = a
a + b = 480
B irketinin tad paket says = b
A irketinde her 60 paket iin

10 TL

x TL
x.60 = 10.a

x=

B irketinde ise her 20 paket iin

a
TL
6

12 TL

y TL

y.20 = b.12

denen toplam cret = x + y =

y=

3b
TL
5

a 3b
+
= 158 TL 5a + 18b = 4740
6 5

a + b = 480 olduundan, b = 480 a


5a + 18b = 4740

5a + 18.(480 a) = 4740

13a = 3900

a = 300

13.a = 8640 4740

30. 32. Sorular Aadaki Bilgilere Gre Cevaplaynz.


Dikkat! Her Soruyu Birbirinden Bamsz Olarak Cevaplaynz.
Bir toptancya yapm olduu belirli saydaki mal almlar iin zel bir fiyat listesi
belirlenmitir.
Benzer ekilde toptanc da kendi belirledii adetlerdeki mal satlar iin bir fiyat listesi
oluturmutur.
Maln adetlerine gre fiyat listelerindeki birim al ve sat fiyatlar aadaki grafiklerde
gsterilmitir.

rnein, 400 adet birden alndnda maln birim al fiyat 16 TL dir.


150 adet birden satldnda ise maln birim sat fiyat 18 TL dir.
Snr deerlerindeki adetlerde, maln birim al ve sat fiyat dk olan fiyattr.
rnein 500 adet birden alndnda maln birim al fiyat 15 TL dir.

30. Toptanc bu maldan 600 adet birden alrsa ve tamamn 100 lk paketler hlinde satarsa
yzde ka kr elde eder?
A) 10

B) 12,5

C) 15

D) 20

E) 25

zm 30
600 adet birden alndnda maln birim al fiyat 15 TL dir.
100 adet birden satldnda ise maln birim sat fiyat 18 TL dir.
Satlan bir maldan elde edilen kar = 18 15 = 3 TL
15 TL

3 TL

100

x.15 = 3.100

x = 20

31. Toptanc bu maldan 40 adet birden alp hepsini birden satyor.


Toptancnn bu sattan kr ka TL dir?
A) 110

B) 120

C) 130

D) 140

E) 148

zm 31
40 adet birden alndnda maln birim al fiyat 17 TL dir.
40 adet birden satldnda ise maln birim sat fiyat 20 TL dir.
Satlan bir maldan elde edilen kar = 20 17 = 3 TL
40 adet maldan elde edilen kar = 40.3 = 120 TL

32. Toptanc bu maldan x adet birden alp hepsini birden satyor.


Maln birim al fiyat 16 TL, birim sat fiyat 18 TL olduuna gre,
x in alabilecei en kk deerle en byk deerin toplam katr?
A) 149

B) 299

C) 349

D) 599

E) 749

zm 32
x adet birden alndnda maln birim al fiyat 16 TL dir.

100 x < 500

x adet birden satldnda ise maln birim sat fiyat 18 TL dir.


100 x < 500

50 x < 250

100 x < 250


50 x < 250
x in alabilecei en kk deerle en byk deerin toplam = 100 + 249 = 349

33. ve 34. Sorular Aadaki Bilgilere Gre Cevaplaynz.


Bir sakz makinesinde 5 krmz, 4 sar ve 1 mavi sakz vardr.

33. Bu sakz makinesinden art arda alnan iki sakzn krmz renkte olmas olasl katr?
A)

1
9

B)

2
9

C)

5
9

D)

1
3

E)

2
3

zm 33
I. Yol
Krmz sakz says = 5
Sar sakz says = 4

Toplam sakz says = 5 + 4 + 1 = 10

Mavi sakz says = 1

1. sakzn krmz olma olasl =

5
10

2. sakzn krmz olma olasl =

4
9

Alnan sakzlarn ikisinin de krmz olma olasl =

5 4
2
. =
10 9
9

II. Yol

5
5 .4

istenen seim sayisi
2
5 .4
2
stenen olaslk =
= = 2 =
=
10.9
10.9
9
tm seim sayisi
10

2
2

34. Ayn renkte sakz elde etmeyi garantilemek iin


makineden en az ka sakz alnmaldr?
A) 4

B) 5

C) 6

D) 7

E) 8

zm 34
Gelebilecek deiik renkteki sakzlar inceleyelim.
I. Durumda, 1 krmz + 1 sar + 1 mavi gelsin.
II. Durumda, 1 krmz + 1 sar gelsin.
Toplam 5 sakz olur.

(2.K + 2.S + 1.M)

Ayn renkte sakz olmas iin, 1 krmz sakz veya 1 sar sakz daha olmaldr.
Sonu olarak, makineden en az : 5 + 1 = 6 sakz alnmaldr.

35.

Yukardaki grafikte bir torbadaki toplarn saysnn renklere gre dalm verilmitir.
Buna gre,
I. Torbada toplam 40 top vardr.
II. Beyaz toplar torbadaki toplarn % 20 sidir.
III. Krmz toplarn says, sar toplarn saysnn 2 katdr.
yarglarndan hangileri dorudur?
A) Yalnz I

B) Yalnz II

C) I ve II

D) I ve III

E) II ve III

zm 35
I. Torbada toplam 40 top vardr.
6 krmz + 4 sar + 4 yeil + 8 mavi 10 siyah + 8 beyaz = 40
II. Beyaz toplar torbadaki toplarn % 20 sidir.
40 top

8 i beyaz

100

x.40 = 100.8

x = 20 (% 20)

III. Krmz toplarn says, sar toplarn saysnn 2 katdr.


6 krmz = 4 sar
Buna gre, I ve II dorudur.

36. ve 37. Sorular Aadaki Bilgilere Gre Cevaplaynz.


Aada ABC geni ve genin dokuz nokta emberi gsterilmitir.

Tanm:
Bir ABC geninde, kenarlarn orta noktalarndan (A , B , C) , yksekliklerin ayaklarndan
(D , E , F) ve yksekliklerin kesitii nokta H olmak zere [HA] , [HB] ve [HC] nin orta
noktalarndan (A , B , C) bir ember geer ve bu dokuz zel noktadan geen embere ABC
geninin dokuz nokta emberi denir.
Dikkat:
ABC geninin kenar ve a zelliklerine gre bu zel noktalarn bazlar akr ve bylece
birbirinden farkl zel nokta says dokuzdan az olur.

36. Bir ekenar gende dokuz nokta emberi ka farkl zel noktadan geer?
A) 3

B) 4

C) 5

D) 6

E) 7

zm 36

ABC ekenar gen olduuna gre, dokuz nokta emberi 6 farkl zel noktadan geer.

37.

Yukardaki ABC ikizkenar dik geninde B noktas hangi zel noktalarla akr?
A) A, F ve C

B) A, F ve B

C) B, D ve B

D) D , E ve A

E) D , F ve B

zm 37

Ykseklik ayaklar = (D , E , F)
ABC ikizkenar dik gen olduuna gre,
B = D = F = B

38.

ekildeki dairesel saat zerinde 1 , 4 ve 6 rakamlar arasna izilen doru paralaryla oluan
x asnn ls ka derecedir?
A) 90

B) 105

C) 120

D) 135

E) 140

zm 38

Dairesel saati tamam = 360 derece


ember, 12 e paraya blnmtr.
Ardk saylar arasndaki yayn ls =

360
= 30
12

x evre asnn grmedii yaylarn lleri toplam = (30 + 30 +Y 30) + (30 + 30) = 150
x in grd yayn ls =360 150 = 210
x asnn ls =

210
= 105
2

39.
ABCD bir kare
[AD] apl yarm ember
[CE] yarapl eyrek ember

DC = 4 cm
CE = EB
Yukardaki verilere gre taral blgenin alan ka cm dir?
A) 12 2

B) 12 3

C) 16 3

D) 16 5

E) 20 5

zm 39
ABCD bir kare

DC = 4

CE = EB = 2

eyrek emberin yarap = 2


Yarm emberin ap = AD = 4 ise
Yarm emberin yarap = 2

Taral alan = alan (ABCD) [(yarm emberin alan) + (eyrek emberin alan)]
Taral alan = 4.4 [

.2

= 16 3

.2
4

40. Boyutlar 25 cm, 30 cm ve 40 cm olan dikdrtgenler prizmas eklindeki bir kutunun


ierisine bir ayrtnn uzunluu tam say olan kp eklinde e paketler yerletirilecektir.
Hi boluk kalmayacak biimde kutuya en az ka paket yerletirilebilir?
A) 240

B) 250

C) 280

D) 300

E) 320

zm 40
En az sayda kutu olmas iin,
Obeb(25 , 30 , 40) = 5
Kutu says =

V prizma
Vkp

25.30.40
= 240
5 .5 .5

Adnan APRAZ
adnancapraz@yahoo.com
AMASYA