You are on page 1of 14

Bombardino

Corazn parto

BALADA

Alejandro Sanz

q=200

? b4
4
J

?b w

bw

w
w
?b

56

?b

w
nw

> > > > >

w
w

w
w

n w
J J J w

? b<n>w
w

bw
w

#w
w

nw
w

? b J

80

? b
E

w
w

w
w
w
w
D

w
w

Solo improvisado 2 rep. Armona y base mp

69

90

2.

# J nw
w
J J

? b bw
w

36

46

J
J

J
J

?b

12

25


J
w

bw


w
w

#w
w

n nw
J J J w

nw
w

w
w


? J J
J

b
J

? nw
bw

117

? b bw
w

127

136

?b

143

?b

w
w

1.

b F

J J J J
b w
1.

> > > > >


J

2.

w
w

n bw
w

J J

b 2.

w
w


w
w

w
w

#w
w

n nw
J J J w

J

J

J J J
J

w
w

n
J
J J

JJ J

1.

J
J
J
J J

? b j

JJ J
w
w


J J J J
J

98

107

nw

Arreglos Fender
Arreglo versin 2014

n n
b
J

nw


J J

>


J
J

> U

Clarinet in Bb

Corazn parto

BALADA

Alejandro Sanz
Arreglos Fender
Arreglo versin 2014

q=200

#4
& 4

# j
&

11

#
&
A

17

j
j

j
j j
j
.

j j

.

j
j
j j

j j

j
j
J j j

&

J
J

23

#
&
J

29

#
&
J

34

1.

J J J
J

w
w

2.
> > >J > >

# J J n
J
&

40

# n
&

46

#
&

51

#
& J

56

#
& J

64

#
J
J

Solo improvisado 2 rep. Armona y base mp

j
# n
J

#
J
J

j
#
J

n
J
J

# n n
J
J

V.S.

Clarinet in Bb

# j
&

84

#
&

90

w
#
w
&

72

j
j j
j

j j j
j j

j
j
j j

j
j
j j

j
j
j j
J

#
j

& J J

96

#
&
J

102

# w
w
&

109

j j j j
j

2.
> > >J > >

1.

J J J

# n n
&

115

121

&

# J J
J
&
F

127

133

&

# n n

#
&

139

# 1. 2.

&

143

> >
J

Corazn parto

Flauta

BALADA

Alejandro Sanz

q=200

4
& b4

j
& b

11

& b
A

17

j j j j j

j
j j
j
.

Arreglos Fender
Arreglo versin 2014

j
j
j j

j
j
j j
j

j j
j
j j

j j
&b

23

29

&b

34

& b J

1.

J J J
J

2.
> > >J > >

w
w

b
b
&
JJ J

40

46

&b

51

&b

&

56

63

& b

& b J

68

j
j
n

Solo improvisado 2 rep. Armona y base mp

# b n
J
J

j
n
J

j
n

j
b

b
J
J

w
w

j
n

V.S.

Flauta
74

&b

j
& b

84

&

90

j j

j
j j
j
.

j j

.

j
j
j j

J
J
J J J

j j

J J
J

&b

96


J
&b

102

w
&b w

109

115

&b

1.
J J J
J
J

> > >J > >


2.

J J J

b b


&b

121

J J
&b
J
F

127

b b
&b

133

139

&b

1.
2.

&

143

>
> U
J

Corazn parto
Alejandro Sanz

Saxofn alto

q=200

#4
& #4

##
& J

11

#
& #
A

17

BALADA
Arreglos Fender
Arreglo versin 2014

.
J J J J
J J
J
J J

.
J
J J
J J
J J J J

J
J
J
J J##

J
&
J J

23

## J
&

29

#
j
& #

34

1.

w
ww

J
J J
J
2.
>>
#

>

J

>

>

## n

&
JJ J

40

#
& # n

46

#
&#

51

#
j
& #

56

#
& #

63

#
& #

69

j
j
#

j
j
#

Solo improvisado 2 rep. Armona y base mp

j
j
j
j
# n n

j
j
# n

j
j
n

j
j
#

ww
w

V.S.

#
&#

74

##
& J

84

#
& #

90

Saxofn alto

.
J J J J
J J
J
J J

.
J
J J
J J
J J J J

J
J
J
J J

##

J J
J
&

96

## J
&

102

## ww
w
&

109

J J J j
J

1.


2.
>>
#

>

> >

n J J
J

& # n n

115

#
&#

120

#
&#

124

& # J J J

129

& # n n

134

#

&#

139

##

&

143

1.

2.

>
>U

J

Corazn parto

Saxofn Tenor
q=200

#4
& 4w
w
w

Alejandro Sanz

ww
w

#w
& w
w

ww
w

23

w
w
w

w
w
w

#
& w
w
w

12

w
w
w

ww
w

w
w
w

ww
w
w
w
w

bw
w
w

w
w
w

w
w
w

w
w
w

w
w
w

w
w
w

w
w
w

w
w
w

bw
w
w

nw
w
w

w
w
w

w
w
w

w
w
w

w
w
w

w
w
w

w
w
w

# J 1.
& J JJ
J
#
& #
>>
2.

j

>


>>

Arreglos Fender
Arreglo versin 2014

ww
w

32

38

BALADA

w
w

n J J J
B

# n n
&

43

#
&

48

#
#
&

52

# w
& nw

56

#w
& w

65

#w
& w

73

j
j # w
J w

Solo improvisado 2 rep. Armona y base mp

w
w

w
w

j
j # #w
J w

w
w
D

w
w
w

w
w
w

w
w
w

w
w
w
w
w

w
w

nw
w

#w
w
ww
w

w
nw

#w
w

n

ww
w

w
w
w

V.S.

Saxofn Tenor

#
& w
w
w

w
w
w

w
w
w

# w
& w
w

bw
w
w

nw
w
w

w
w
w

w
w
w

81

90

# n
&

100

1.
108

&

w
w
w
w
w
w

w
w
w

w
w
w

w
w
w

w
w

ww
w

w
w
w

ww
w
w
w
w

w
w
w
ww
w

w
w
w
w
w
w

bw
w
w

J J J
J
J

2.

# j
> > >


>>

n J J J

# n
&

114

# n
&

119

#
&

124

JJ J
&

129

# n n
&

134

#
&

139

# 1. 2.

&

143

> > U

Corazn parto

Trombon

q=200

? b4 w
w
4w

w
w
w

w
w
w

w
w
w

A 1 TACET

?b w
w
w

16

2.
> b >
?b

> > >J

38

? b # J nw
w
J J
? b


? b J J

95

ww
w

n b w
w
w
J

- bb-

w
bww

Tocar desde 1 repeticion

? b n J nw
w
J J
b

? b n

ww
w

1.

b
3

w
w
w

- b -
b

Tocar desde 1 repeticion

w
w

w
w
w
w
w
w

w
w

w
w

w
w
w

w
w
w

E 1 TACET

J


J

2.
> b >

b 2.

1.

#w
w

ww
w

w
w

ww
w

w
w
w

w
w
w
J

w
ww

> > >J

b F
J J J
J

n bw
w

w
w
w

w
w

w
w

w
w
w

J
ww

w
w

w
b w

1.w
ww

w
w
w

w
w
w

wbww

w
w
w

Arreglos Fender
Arreglo versin 2014

w
w
w

n nw
J J J w

J
w
ww

w
w
w

JJ J

w
w

w
w

bw
w

<n>
b

<n>

?b
J J

142

w
w
J J J w

n bw
w

116

134

w
ww

w
w

w
w
w

w
w
w

?b w
w
w

?bJ
J

83

125

w
w
w


?b

-
? b

w
w
w

Solo improvisado 2 rep. Armona y base mp

70

105

w
w
w

w
w

47

ww
w

w
w
w

w
w
w
J

w
ww

ww
w

w
w
w

?
b

27

56

BALADA

Alejandro Sanz

w
w
J J
n


JJ J

w
w


J

w
w

n J

nw
nw
3

> > U

J J
J

Corazn parto
#4 j
& 4

q=200

&

# 2.>n> > >>


&
J

38

#
&

55

#
&

63

1 TACET
#
&
J

# 2.>n> >
&
J

>>

#
&

111

&

w
w
w
J

- n-
b

w
bww

w
ww
1.


J
1.

w
w

2.
n


w
w
w
JJ J
-

- n-
b

#w

w
bww

# n

Tocar desde 1 repeticion

j w
J
J

w
w
J
w

w
ww

ww
w
J

#
&
J

# n

Tocar desde 1 repeticion

100

143

Solo improvisado 2 rep. Armona y base mp

#
& w

#
&

J
J

w
ww

w
w
w
J

81

138

#
&

128

Arreglos Fender
Arreglo versin 2014

J J J n

71

90

w
ww
B


J
J

&
J

27

1 TACET
#
&
J

17

BALADA

Alejandro Sanz

Trompeta en Sib

#w
#w

J
J

1.

w
ww


J
J
>

> U

Corazn parto

Tuba

Alejandro Sanz

q=200

? b4
4w

?b

? b
j

25

33

?b

40

nw

17

BALADA

?b

1.

nw

Arreglos Fender
Arreglo versin 2014

n w

j
w

w
b

J
w

2.

j
> > > > >

j
j
j
j
j

J #
J

?b j

46

j n j

? b j j
j
j
J #

51

j
j
? b
j
j
j

J #
J
n

56

Solo improvisado 2 rep. Armona y base mp

?b j
j

62

68

?b

j
j
j
j

j
j
j
J # j j

V.S.

2
74

Tuba

?b

j
w

82

?b

? b
j

90

106

?b

113

?b

nw

98

?b

n w

1.

j
w

w
b

j j
>> > >>

nw

2.

j
j
j
j
j

J #
J

?b j

119

j n j

j
? b j j
j

J
#

124

? b
j
J n

129

?b j
j

141

144

?b

1.

J
j

j
J #

j
j
j
j

135

?b

2.

U
j
>
>

Corazn parto

Bateria

BALADA

Alejandro Sanz

q=200

4
/4

13

25

/
2.

/
78

102

137

1.

2.
> > > > > > >

1.

1.

113

125

E Ritmo songo en 2 rep

90

Solo improvisado 2 rep. Armona y base mp

68

56

46

A Ritmo songo en 2 rep

> > > > > > >

38

Arreglos Fender
Arreglo versin 2014


2.

U
j

Related Interests