You are on page 1of 229

AKADEMI KEJURULATIHAN KEBANGSAAN

SKIM PERSIJILAN KEJURULATIHAN KEBANGSAAN


(SPKK)

Page

NOTA SAINS SUKAN TAHAP I

AKK2013

ISI KANDUNGAN

MAKLUMAT AM KURSUS SAINS SUKAN TAHAP I

2.

UNIT 1 FALSAFAH SUKAN

3.

UNIT 2 SUKAN DI MALAYSIA

17

4.

UNIT 3 ANATOMI DAN FISIOLOGI SUKAN

27

5.

UNIT 4 ASAS BIOMEKANIK

63

6.

UNIT 5 KESUAIAN FIZIKAL

93

7.

UNIT 6 PEMAKANAN SUKAN

113

8.

UNIT 7 KOMPETENSI KEJURULATIHAN

131

9.

UNIT 8 PSIKOLOGI SUKAN

156

10.

UNIT 9 TINGKAH LAKU MOTOR

173

11.

UNIT 10 PERUBATAN SUKAN

199

12.

SENARAI PENYELARAS DAN PENGHARGAAN

219

Page

1.

AKK2013

MAKLUMAT AM
KURSUS SAINS SUKAN TAHAP I

1.

PENGENALAN

Kursus Sains Sukan merupakan salah satu komponen di bawah Skim Persijilan kejurulatihan
Kebangsaan (SPKK). SPKK adalah satu program pembangunan kejurulatihan yang seragam dan
berterusan dan antara lain ialah untuk meningkatkan pengetahuan jurulatih dalam ilmu
kejurulatihan khususnya aspek sains sukan ke arah memajukan lagi prestasi atlet demi
kecemerlangan sukan untuk negara.

2.

PERLAKSANAAN KURSUS TAHAP I

Kelas akan berjalan selama lima (5) hari. Kehadiran peserta adalah 100%.Sesi
peperiksaan melibatkan 1 hari.Tenaga pengajar adalah terdiri daripada instruktur yang
dilantik oleh LembagaKejurulatihan Kebangsaan.Sebarang pindaan dan perubahan di
atas sebab-sebab yang tidak dapat dielakkan akan dimaklumkan kepada peserta.

3.

PENILAIAN

3.1

PEPERIKSAAN OBJEKTIF
i)

Peperiksaan ini mengandungi 60 soalan berbentuk objektif.

ii) Masa peperiksaan adalah 1 jam.


iii) Peperiksaan ini akan diadakan pada hari terakhir (hari ke-5kursus).

TUGASAN

Setiap peserta diwajibkan menyediakan satu Tugasan berdasarkan salah satu tajuk
yang akan diberikan oleh Penyelaras Kursus semasa Taklimat. Penilaian untuk
Tugasan ini adalah berdasarkan aspek-aspek berikut :-

i)

Page

3.2

AKK2013

BIL

ASPEK

PEMBAHAGIAN MARKAH

i.

Keupayaan Memahami Soalan

5%

ii.

Susunan maklumat

5%

iii.

Ketepatan Fakta

5%

iv.

Ketepatan Jawapan

5%

Kreativiti dan makluman baru

10%

Jumlah Markah

30%

ii)

Tugasan akan di pungut sebelum peperiksaan dimulakan. Peserta perlu menyerahkan


tugasan kepada penyelaras dan akan menandatangani Borang Penyerahan Tugasan.

iii)

Sekiranya peserta tidak menyerahkan tugasan maka peserta tersebut tidak dibenarkan
untuk menduduki peperiksaan.

4.

PENDAFTARAN DAN PEMBAYARAN KURSUS

Yuran pendaftaran kursus bagi peserta yang tidak mempunyai Lesen Kejurulatihan(Bukan Ahli)
adalah seperti berikut
Tahap I

RM 100.00

Tahap II

RM 150.00

Tahap III

RM 250.00

4.1 Kepada semua Peserta yang mempunyai Lesen Jurulatih di bawah Skim Pelesenan
Kejurulatihan Kebangsaan (SLKK) boleh mengikuti kursus Sains Sukan Tahap II dan III yang
dianjurkan oleh Majlis Sukan Negara Malaysia dengan mendapat diskaun yuran penyertaan .
Yuran bagi ahli SLKK adalah seperti berikut

Kursus Sains Sukan


- Tahap I

AHLI ( SPKK/LESEN)

BUKAN AHLI (TIADA LESEN)

RM100

Tahap II

RM100
mempunyai SPKK Thp I/Lesen
C

RM150

Tahap III

RM200
mempunyai SPKK Thp II/Lesen
B

RM250

AKK2013

YURAN

KURSUS

Page

BIL

4.2 Pembayaran perlu dibuat melalui wang tunai sahaja semasa menghadiri kursus dan
untuk mendapat diskaun peserta dikehendaki menunjukkan Lesen sebagai bukti.
KEPUTUSAN DAN SIJIL
a. Keputusan hanya akan diumumkan dalam Laman Web Utama MSN selepas sebulan dari
tamatnya Kursus. Nama peserta yang tiada do dalam senarai sila hubungi Urusetia di
talian 03-89929010
Prosedur: Klik Laman Web Utama MSN
Klik - Akademi

Klik - Keputusan
b. Markah lulus komponen penilaian ialah
PERKARA

KOMPONEN

PERATUS

Ujian Objektif

60

60%

Tugasan

30%

5 HARI

10%

LULUS 60%

Kehadiran

c. Markah LULUS keseluruhan ialah 60%


d. Sijil boleh diambil dari pihak penganjur selepas 3 bulan
e. Peserta yang gagal dikehendaki menghadiri dan menduduki semula kursus dan

peperiksaan sains sukan tahap 1.

Page

5.

AKK2013

KANDUNGAN KURSUS
Tahap I

FALSAFAH KEJURULATIHAN
1.1 Perbezaan Main, Permainan, Sukan.
1.2 Konsep Sukan.
1.3 Ciri-Ciri Sukan Kompetetif.
1.4 Penglibatan Individu Dalam Sukan.
1.5 Penglibatan Negara Dalam Sukan.
1.6 Mengapa Kesedaran Tentang Sukan Meningkat?
1.7 Konsep Sains Sukan
1.8 Apa Itu Kejurulatihan?
1.9 Pentingnya Kejurulatihan Yang Betul
1.10 Gaya-Gaya Kejurulatihan
1.11 Proses Kejurulatihan
1.12 Falsafah Kejurulatihan
1.13 Sifat-Sifat Jurulatih Yang Berjaya

2 jam

SUKAN DI MALAYSIA

2 jam

2.1 Sejarah Sukan.


2.2 Dasar Sukan Negara.
2.3 Struktur Sukan Di Malaysia.
3

ANATOMI DAN FISIOLOGI SUKAN

3.1
3.2
3.3
3.4
4

Pengenalan.
Sistem Rangka.
Sistem Otot Rangka.
Penghasilan Tenaga Semasa Senaman Dan Latihan

BIOMEKANIK

4.1
4.2
4.3
4.4

4 jam

3 jam

Definisi / Rujukan Anatomi Bagi Memahami Pergerakan.


Konsep-Konsep Kinematik Dan Kinetik Dalam Pergerakan.
Hukum-Hukum Newton Dalam Pergerakan.
Teknologi Video Dalam Analisis Pergerakan.

SUAIAN FIZIKAL

6 jam

5.1
5.2
5.3
5.4

AKK2013

6.1 Definisi Pemakanan Sukan.


6.2 Fungsi Makro Dan Mikronutrien Dalam Prestasi Sukan.
6.3 Kepentingan Air / Hidrasi Dalam Sukan.

2 jam

Page

Pengenalan Kepada Latihan Dan Persediaan Fizikal.


Komponen Latihan Dan Persediaan Fizikal
Prinsip-Prinsip Latihan.
Perkembangan Multilateral
5.5 Praktikal ( 3 Jam).
Pemakanan Sukan

6.4 Kepentingan Pemakanan Terhadap Prestasi Atlet.


7

KOMPETENSI KEJURULATIHAN

4 jam

7.1 Perancangan Pengajaran.


7.2 Mengajar Kemahiran Asas.
7.3 Merancang Kaedah Pengajaran.
8

PSIKOLOGI SUKAN

8.1
8.2
8.3
8.4
8.5

2 jam

Definisi Psikologi Dan Psikologi Sukan.


Pengenalan Latihan Kemahiran Psikologi
Motivasi.
Penetapan Matlamat Sebagai Teknik Meningkatkan Motivasi Atlet.
Kaedah-Kaedah Lain Untuk Memotivasikan Atlet

TINGKA LAKU MOTOR

3 jam

10

9.1 Pengenalan.
9.2 Peringkat Perkembangan Motor.
9.3 Pembelajaran Motor.
9.4 Praktis.
Kecederaan Dan Perubatan Sukan

2 jam

10.1
10.2
10.3
10.4

Keselamatan Sukan.
Pengurusan Kecederaan Sukan.
Bantu Mula Dan Pertolongan Cemas Dalam Sukan.
Kesan Latihan Dalam Kepelbagaian Sukan.
30 jam

JUMLAH MASA KURSUS

Kemajuan adalah kegiatan hari ini, dan kepastian masa depan


Ralph Waldo Emerson

Page

Moving step by step , you may travel great distance

AKK2013

7
Page
AKK2013

FALSAFAH SUKAN
OBJEKTIF
1. Boleh membezakan main (play), permainan (game) dan sukan (sport).
2. Boleh mengenalpasti ciri-ciri sukan kompetitif.
3. Tahu sebab-sebab penglibatan individu dan negara dalam sukan.
4. Huraikan pentingnya ilmu sains sukan dalam kejurulatihan.
5. Faham proses dan komponen kejurulatihan.
6. Sedar pentingnya membentuk falsafah kejurulatihan masing-masing.

ISI KANDUNGAN
1. Konsep sukan
2. Ciri-ciri sukan kompetitif
3. Mengapa individu & negara terlibat dengan sukan
4. Konsep sains sukan
5. Apa itu kejurulatihan
6. Proses kejurulatihan
7. Membina falsafah kejurulatihan
8. Sifat-sifat jurulatih yang berjaya

KONSEP SUKAN
MAIN (PLAY) - Aktiviti fizikal yg melibatkan seorang atau kumpulan peserta yang
mudah (simple) organisasinya. Main berlaku atas desakan emosi secara spontan. Ia
bertujuan untuk keseronokan dan boleh ditamatkan bila-bila masa oleh peserta-peserta.
Mereka

mengambil bahagian secara sukarela. Juga, main tidak tetap dari aspek

Contoh: Galah panjang, Polis dengan pencuri, Cuit ekor, 2 X 2 rebut bola

AKK2013

Page

peraturan, masa, dan tempat.

PERMAINAN
Aktiviti yang berstruktur dengan organisasi mengikut masa,ruang,dan peraturan yang
menjelaskan corak tingkahlaku pesertanya; hasilnya adalah untuk menentukan pihak
yang menang atau tewas (Singer 1988)
Contoh: Main Catur ; Ragbi Sentuh

SUKAN
Segala aktiviti kompetitif yang diinstitusikan dan melibatkan pergerakan dan kemahiran
fizikal di mana penyertaan seseorang itu didorong oleh kepuasan dalaman atau ganjaran
luaran.
Memancing, Dam, Menari - Sukan ????

Konsep Sukan
Sukan Massa /
Rekreasi
Konsep Sukan
Sukan Kompetitif / Elit
Ciri-ciri sukan kompetitif :

Bersifat fizikal (ada pergerakan kencang/teknik).

2.

Ada peraturan-peraturan/undang-undang yang piawai (standard rules).

3.

Berunsur persaingan/pertandingan (ada keputusan).

4.

Ada badan/persatuan yang mengawalnya (instituionalised).

5.

Memerlukan latihan untuk menguasai kemahiran/strategi.

Page

1.

AKK2013

PENGELIBATAN INDIVIDU DALAM SUKAN

Mengapa individu terlibat dalam sukan


-

Pengubahan sosio-politik masyarakat dan peredaran masa membawa perubahan


konsep dan peersepsi sukan Majulah Sukan Untuk Negara.

Penglibatan individu dalam sukan

1. Kesihatan

: Kesejahteraan diri dan kualiti hidup.

2. Kecergasan

: Penglibatan dalam aktviti fizikal/sukan.

3. Rekreasi

: Pengisian masa lapang,sihat dan seronok.

4. Keseronokan

: Mencari kepuasan dan hiburan yang sihat.

5. Budaya

: Pola tingkahlaku yang diterima masyarakat.

6. Sosial

: Peluang berinteraksi melalui aktiviti umum.

7. Teori Katarsis

: Meluahkan perasaan dan emosi.

8. Kecemerlangan : Persembahan prestasi yang terbaik.


9. Kebendaan

: Pengiktirafan pelbagai bentuk(wang,gelaran).

10. Astetik

: Menikmati kecantikan pergerakan/persembahan

KESIHATAN
KECERGASAN

MENGAPA
BERSUKAN
???????????

SOSIAL
KESERONOKAN

KECEMERLANGAN

Page

10

ASTETIK

Mr Body Beautiful

AKK2013

PENGLIBATAN NEGARA DALAM SUKAN


POLITIK
Alat perpaduan dan kestabilan negara.

KESIHATAN RAKYAT
Rakyat Sihat Negara Maju

PENDIDIKAN
Pembangunan pendidikan melalui sukan.

REKREASI
Penggalakan gaya hidup sihat.

EKONOMI
Penjana pendapatan untuk negara.

PERHUBUNGAN ANTARABANGSA
Persahabatan global melalui sukan.

MENGAPA KESEDARAN TENTANG SUKAN MENINGKAT ?


1. Perubahan Gaya Hidup.
2. Kempen Kesedaran.
3. Program Sukan.
4. Penglibatan Wanita.
5. Perhubungan Antarabangsa.

Page

11

6. PenajaanMeningkat.

AKK2013

SAINS SUKAN
Definisi
satu bidang yang mengkaji aplikasi prinsip-prinsip dan teknik-teknik saintifik untuk tujuan
membaiki dan meningkatkan pelakuan manusia dalam sukan.

Konsep Sains Sukan


Perkembangannya berasal dari bidang P.Jasmani yang berkait dengan pembelajaran
kemahiran/motor.
Usaha untuk meningkatkan prestasi atlet telah membawa perkembangan pesat dalam bidang
Sains Sukan.
Merangkumi bidang-bidang sains seperti : Nutrisi, Perubatan Sukan, Psikologi Sukan, Fisiologi
Senam, Biomekanik, Metodologi Latihan, Fisioterapi,Teknologi Sukan, Analisis Pergerakan.
Menambah ilmu tentang respons manusia terhadap latihan.

Apa Itu Kejurulatihan ?


1. Proses yang terancang untuk membantu seorang individu atau kumpulan atlet
mempelajari kemahiran dan mencapai matlamatnya .
2. Jurulatih mengujudkan keadaan yang sesuai untuk merangsang pembelajaran
dan motivasi atlet .
3. Kejuruatihan sukan melibatkan 4 aspek: Fizikal, Teknikal, Taktikal dan Psikologikal
4. Kejurulatihan memerlukan pelbagai kemahiran: merancang, mengurus, melatih,
menilai, berkomunikasi, membuat keputusan.

Pentingnya Kejurulatihan Yang Betul


Latihan yang berlandaskan prinsip-prinsip latihan.

2.

Aplikasi ilmu sains sukan.

3.

Penguasaan teknik yang betul.

4.

Mencegah dan mengurangkan kejadian kecederaan.

AKK2013

Page

12

1.

5.

Latihan yang terancang untuk memuncak pada masa yg sesuai.

6.

Mengelak kejadian kesan-kesan negatif seperti : dataran latihan, burnt out awal.

7.

Mengekalkan motivasi untuk latihan yang lebih mencabar.

Gaya Kejurulatihan
Sebagai seorang jurulatih, pemilihan gaya kejurulatihan perlu diberi perhatian untuk mengajar
kemahiran dan strategi permainan. Corak pengurusan program latihan dan pertandingan serta
peranan atlet dalam proses membuat keputusan juga dapat ditentukan.
Tiga gaya yang boleh digunakan untuk mengendalikan sesi latihan adalah :
Gaya Kejurulatihan
Autokratik
Semua arahan diberi oleh jurulatih
Atlet mengikut arahan jurulatih
Jurulatih tetapkan pilihan dan buat keputusan
Pengurusan dan pengelolaan latihan yang lebih mudah
Komunikasi satu hala
Laissez-Faire
Jurulatih memberi arahan dan bimbingan yang minimum
Hanya melibatkan diri sepenuhnya semasa wujud masalah
Tidak banyak terlibat dalam proses membuat keputusan
Atlet diberi kebebasan untuk mengendalikan latihan secara sendiri
Demokratik
Proses membuat keputusan dan pemilihan dilakukan bersama oleh jurulatih
dan atlet
Atlet diberi peluang untuk menetapkan matlamat dan membuat keputusan
sendiri

Kepercayaan yang lebih tinggi diberi kepada atlet

AKK2013

Page

Mewujudkan suasana keterbukaan

13

Komunikasi dua hala

Jurulatih boleh memilih kaedah dan teknik yang bersesuaian mengikut kumpulan atlet masingmasing.

PROSES KEJURULATIHAN
Satu proses berterusan dalam perancangan dan pelaksanaan ;
- Keputusan semua aspek kejurulatihan dibuat berasaskan maklumat
yang dikumpulkan.
- Kemajuan atlet dan kesesuaian program latihan perludibuat .
1. Mengumpul
Data/ maklumat

2. Membuat
DIAHNOSIS

KITARAN
PROSES
KEJURULATIHAN
5. Menilai

3. MERANCANG PELAN
TINDAKAN/PROGRAM
4. MELAKSANAKAN
PELAN

Proses Latihan
1. Mengumpul maklumat:
Daripada bentuk atau corak pertandingan, cuaca, tempat pertandingan, kemudahan, ranking
pencabar, peraturan - peraturan dan sebagainya.
2. Menganalisis maklumat:
Maklumat yang dikumpul tidak bererti kalau tidak dianalisa.
3. Merancang program latihan:
Merancang tindakan atau program latihan jangka panjang yang meliputi sesuatu musim atau
beberapa musim. Pengetahuan tentang periodisasi dan juga perancangan berdasarkan fasa-

Menjalankan latihan seperti yang dirancang mengikut objektif tertentu.

AKK2013

Page

4. Melaksanakan program latihan:

14

fasa latihan amat penting.

5. Membuat Penilaian:
Penilaian amat penting kerana ia dapat dijadikan kayu ukur tentang hasil latihan. Melalui
penilaian, jurulatih boleh mengenalpasti kelemahan dan kebaikan program latihan untuk terus
merancang program akan datang.

Falsafah Kejurulatihan
Falsafah kejurulatihan ialah satu pegangan dan kepercayaan tentang manusia dan sukan. Selain
itu, falsafah membolehkan seseorang individu itu berfikir secara kritis dan kreatif bagi mengatasi
sebarang cabaran dan masalah yang dihadapi.

The Need For A Coaching Philosophy

Without philosophy coaches and physical educators are unguided missiles (E Ziegler
1980)

The philosophy is the foundation to base their thoughts on and understanding as well as
direction for them to perform their duty.

varies from one coach to another but in all respects, coaches must be professionally
ethical and moral, with fundamental beliefs and values.

Coaches must understand the reasons for their involvement in coaching so that they
could focus all their expertise and effort to help the athletes achieve their goals
Coaches are not born with a neatly packaged and organised philosophy. Rather, a

philosophy is built from the ground up over years of experience (Holbrook and Barr ,1997)

M EM BIN A F ALS AF AH KEJU R U L ATIH AN

PENGETAHUAN
PENGETAHUAN
TENTANGTUGAS
TUGAS
TENTANG
KEJURULATIHAN
KEJURULATIHAN
masalah,kekangan,
masalah,kekangan,
pengorbanan,nilai
pengorbanan,nilai
sosial,pengiktirafan
sosial,pengiktirafan

AKK2013

15

PENGETAHUAN
PENGETAHUAN
TENTANGDIRI
DIRI -TENTANG
kekuatan,kelemahan,
kekuatan,kelemahan,
mengapajadi
jadij/latih?
j/latih?
mengapa

MENGENALIATLET
ATLET
MENGENALI
-personaliti,kemampuannya,
kemampuannya,
-personaliti,
matlamatnya,latihan
latihandan
dan
matlamatnya,
gayakejurulatihan
kejurulatihanyg
ygsesuai
sesuai
gaya

Page

PERTIMBANGAN

SIFAT-SIFAT JURULATIH YANG BERJAYA


1.

Berpengalaman dan berilmu

2.

Bermotivasi dan komited

3.

Mempunyai visi dan sasaran

4.

Berkemahiran merancang program latihan

5.

Kompeten melatih

6.

Mempunyai prioriti yang tepat

7.

Fleksibel (adaptability to change)

8.

Mempunyai kestabilan emosi

9.

Bertoleransi

10. Beranggapan atlet sebagai ahli keluarga sendiri


11. Tidak ulangi kesilapan yang lalu

Beliefing everybody is dangerous but believing nobody is more dangerous


If you judge people you have no time to love them

Kemuliaan kita yang terbesar bukanlah kerana kita tidak pernah jatuh, melainkan
kerana kita bangkit kembali setiap kali jatuh Goldsmith
Only a Coach who has got enough brain can be simple

Page

16

The coach or a player who doesnt learn from defaet, will always be a begginer

AKK2013

17
Page
AKK2013

OBJEKTIF

Memahami sejarah ringkas sukan di Malaysia

Memahami rasional dan matlamat dan Dasar Sukan Negara

Memahami struktur dan pentadbiran sukan di Malaysia

ISI KANDUNGAN

Sejarah ringkas sukan di Malaysia

Dasar sukan negara

Struktur sukan di Malaysia

SEJARAH RINGKAS SUKAN DI MALAYSIA


Sukan kaum tempatan
Sukan zaman kolonial
Selepas merdeka
Era semasa

SUKAN KAUM TEMPATAN


Jenis sukan :
berkait dengan kebudayaan dan gaya hidup rakyat tempatan. Contoh : gasing, layang layang, sepak raga, lumba perahu, silat

Tujuan:

Page

18

untuk hiburan, majlis perayaan, mengisi masa lapang,perayaan selepas musim menuai

AKK2013

SUKAN PADA ZAMAN KOLONIAL


Pengaruh Barat - Pentadbiran British, kedatangan tentera dan pembukaan sekolah mubaligh pada
abad ke-19 meninggalkan kesan yang mendalam dalam perkembangan aktiviti sukan di
Malaysia.
Establishment of the colonial education had the most pervasive influence on the development
of sports in Malaya (Gullick,1991)

Sukan yang dibawa oleh penjajah adalah seperti: badminton, bola sepak, kriket, ragbi, hoki, lawn
bowls dan tenis.

Sukan Bola Keranjang, Ping Pong dan Bola Tampar dibawa oleh kaum imigran dari
China dan diperluaskan dalam sistem pelajaran vernakular Cina.

Sukan-sukan ini merupakan aktiviti riadah yang popular di kawasan tinggal mereka dan
juga menjadi ciri utama budaya sekolah Cina.

Lawatan oleh pasukan dari Hong Kong dan China pada awal abad ke-20an juga adalah
faktor perkembangan sukan-sukan ini.

SEJARAH RINGKAS SUKAN DI MALAYSIA


1825 - Bolasepak diperkenalkan di Melaka.
1892 - Hoki diperkenalkan oleh askar Inggeris.
1905 - Ipoh Athletic Association ditubuhkan.
1912 - Persekutuan Angkat Berat Malaya ditubuhkan.
1920 - Kejohanan Olahraga BMAAA Pertama.
1921 - Persatuan Lawn Tenis Malaya ditubuhkan.

1930 - Persatuan Lumba Basikal Malaya ditubuhkan.

AKK2013

Page

1928 - Persatuan Ragbi Malaya ditubuhkan.

19

1925 - Persatuan Badminton Penang ditubuhkan.

1934 - BAM ditubuhkan.


1937 - Persatuan Ping Pong Malaya ditubuhkan.
1947 - Malaya Cricket Club (MCC) ditubuhkan.
1948 - Wakil Angkat Berat Malaya menyertai All-China dalam Sukan Olimpik.
1949 - Pasukan Malaya menang Piala Thomas (8-1 X Denmark) .
1949 - Penubuhan Majlis Olimpik Malaya(OCM-1997).
1954 - Persekutuan Hoki Malaya ditubuhkan.
1956 - Pasukan Hoki Malaya menyertai sukan Olimpik di Melbourne.
1958 - PTM pertama kali menyertai Sukan Komanwel di Cardiff,UK.
1958 - Persatuan Bola Keranjang PTM (MABA) ditubuhkan.
1959 - Sukan SEAP Pertama.
1959 - Persatuan Bola Tampar PTM (MAVA) ditubuhkan.
1959 - FMSSM (MSSM) ditubuhkan.
1960 - Persatuan Sepak Raga Malaya ditubuhkan.
1961 - Persatuan Judo Malaya ditubuhkan.
1963 - Tae Kwondo diperkenalkan di Malaysia oleh Duta Korea.
1964 - Jabatan Sukan dan Belia diwujudkan dalam Kem Kebajikan Malaysia.
1964 - Persatuan Lawan Pedang Malaysia ditubuhkan.
1965 - Persatuan Tenpin Boling Malaysia ditubuhkan.
1966 - Anugerah Sukan Negara di perkenalkan M. Jegathesan penerima pertama.
1971 - Majlis Sukan Negara ditubuhkan.
1972 - Pasukan Bolasepak Malaysia layak ke Olimpik Munich,Germany.
1972 - Persatuan Skuasy Raket Malaysia (SRAM) ditubuhkan.
1974 - Persatuan Tae Kwondo Sedunia Malaysia (MWTF) ditubuhkan.
1975 - Pasukan Hoki Malaysia tempat ke 4 Piala Dunia di Kuala Lumpur.
1988 - Dasar Sukan Negara diperkenalkan.

1998 - Sukan Komanwel- Malaysia sebagai Tuan Rumah.


2006 - Pemain Skuasy Malaysia,Nicol David - Juara Wanita Sedunia.

AKK2013

Page

1997 - Anugerah Jurulatih Kebangsaan diperkenalkan.

20

1991 - Sukan Asia Sepak Takraw Malaysia JohanPingat Mas.

ZAMAN SELEPAS MERDEKA


Perkembangan Aktiviti Sukan :
-

Penubuhan persatuan-persatuan sukan.

Penglibatan tokoh-tokoh politik.

Program sukan dalam sistem pelajaran.

Penubuhan Majlis Sukan Sekolah-Sekolah PTM(MSSM)1959.

Penambahan infrastruktur sukan KBS,KPM,PBT.

Peranan Majlis Sukan Negara 1971.

Pelaksanaan Dasar Sukan Negara 1988.

Akta Pembangunan Sukan 1997.

J/K Kabinet Pembangunan Sukan 2005.

Penyertaan kali pertama Malaysia di peringkat antarabangsa


Sukan Asia - 1954 Manila, Filipina
Olimpik

- 1956 Melbourne,Australia

Komanwel

- 1958 Cardiff, UK.

Sukan SEAP - 1959 Bangkok, Thailand

DASAR SUKAN NEGARA


: DASAR SUKAN NEGARA

1. Rasional DSN

AKK2013

Page

3. Strategi &
Implementasi

21

2. Matlamat

Rasional
Penggubalan DSN adalah atas rasional bahawa:

Sukan adalah sebahagian daripadarancangan pembangunan negara.

Sukan berhak mendapat pengiktirafan, penghormatan dan penggalakan seperti program


pembangunan pendidikan, perumahan, ekonomi, kesihatan

Matlamat

Membentuk satu masyarakat yang sihat, berdisiplin dan bersatu padu.

Menyediakan peluang-peluang dan kemudahan bagi memenuhi keperluan asasi, sosial,


psikologi dan fisiologi.

Membangun dan meningkatkan pengetahuan dan amalan sukan bagi kepentingan sosial
seseorang individu dan keseronokan orang ramai.
Mencapai kecemerlangan ke tahap tertinggi sekali, dengan semangat kesukanan yang

22

tulen, dengan harapan meningkatkan lagi imej negara.

Page

AKK2013

SUKAN UNTUK SEMUA


Kumpulan Sasar:
Orang ramai dan semua lapisan rakyat

Matlamat:
Gaya hidup yang sihat,cergas melalui kegiatan sukan dan rekreasi.
Mengujudkan budaya bersukan dalam masyarakat.

Strategi :
Program KBS/JBS dengan kerjasama KPM/JPN/SEKOLAH, NGOs ; penglibatan beramairamai.
- Malaysia Cergas , Sukan Komuniti, Tunas Gemilang

SUKAN PRESTASI TINGGI


Kumpulan Sasar:
Atlet yg berpotensi untuk mencapai kejayaan di peringkat kebangsaan dan
antarabangsa.

Matlamat:
Pencapaian prestasi yang cemerlang dalam kejohanan seperti Sukan SEA, Asia,
Komanwel, danOlimpik.

- Fokus MSN & ISN, Progam Elit, Pelapis dan Pembangunan, Program Sukan

AKK2013

Page

23

Strategi:

Teras, TID.
- Cari Bakat, Kejurulatihan dan Sains Sukan.
- Insentif kpd atlet/ jurulatih /persatuan sukan.
- Peranan Kem. Pelajaran MSSM/JPJS;
- Peranan MOM dan PSK.

STRUKTUR SUKAN DI MALAYSIA


J/KUASA KABINET UNTUK PEMBANGUNAN SUKAN
KEM BELIA & SUKAN

KEM PELAJARAN MALAYSIA

PIHAK-PIHAK
PIHAKPIHAK-PIHAK
UTAMA
UTAMAYANG
YANGTERLIBAT
TERLIBATDALAM
DALAM
SUKAN
SUKANDI
DIMALAYSIA
MALAYSIA

BADAN PROFESIONAL SUKAN

MAJLIS OLIMPIK MALAYSIA

Page

24

PERSATUAN SUKAN KEBANGSAAN

AKK2013

STRUKTUR PENTADBIRAN SUKAN DI MALAYSIA

KEMENTERIAN BELIA & SUKAN


Bahagian Sukan KBS; MSN; ISN dll. di peringkat kebangsaan/pusat.
Di peringkat negeri Jabatan Belia dan Sukan(JBS) bekerjasama dengan Majlis Sukan.
Negeri (bawah potfolio Exco Belia dan SukanKerajaan Negeri).
Di peringkat daerah Pejabat Belia dan Sukan (PBS).

KEMENTERIAN PELAJARAN
Jabatan Pendidikan Jasmani & Sukan (JPJS) ; Majlis Sukan Sekolah2 Malaysia
Di peringkat negeri : Unit Sukan JPN ; MSS Negeri berkerjasama dgn JBS dan
MSNegeri.
Di peringkat daerah : PPD (Sukan) ; PBS Daerah.

MAJLIS OLIMPIK MALAYSIA (MOM)


Sebuah badan bukan kerajaan (NGO) berdaftar di bawah Pesuruhjaya Sukan (Akta
Pembangunan Sukan 1997).
Ahli gabungan J/Kuasa Olimpik Antarabangsa (IOC)
Persatuan sukan kebangsaan berpayung dibawah MOM dalam penyediaan atlet
danpegawai untuk Temasya Sukan seperti di Sukan Olimpik, Komanwel, Asia dan SEA.

MAJLIS PARALIMPIK MALAYSIA (MPM)


Majlis Paralimpik Malaysia atau MPM merupakan sebuah badan pengawalan sukan
kebangsaan untuk semua golongan Orang Kurang Upaya (OKU) di Malaysia.
Sebuah organisasi bukan berorientasikan keuntungan
Ditubuhkan pada tahun 1989 dan pada masa itu dkenali sebagai Majlis Sukan Malaysia

Page

25

bagi OKU.

AKK2013

Pada tahun 1996, ditukarkan kepada MPM dan merupakan ahli gabungan kepada
International Paralympic Committe (IPC) dan juga persatuanFar East and South Pacific
for Disable Games (FESPIC).
Badan sah untuk ke kejohanan- kejohanan antarabangsa.
Merupakan badan yang mewakili pertubuhan sukan kebangsaan OKU meliputi enam
jenis kategori kecacatan iaitu:

Cacat pendengaran

Cacat penglihatan

Cacat anggota

Terencat akal/ lembap pembelajaran

Spastik atau CP

Orang kerdil

PESURUHJAYA SUKAN

Diwujudkan bawah Akta Pembangunan Sukan 1997.


Mengawasi perjalanan persatuan sukan negeri/kebangsaan.
Bekerjasama dengan MOM menyelesaikan disputes PSK.
Everyone is thinking of changing the world but nobody is thinking of changing himself
Three sentences for getting success: Know more than others/Work more than
other/Expect less than other

Kalau manusia begitu jahat, padahal sudah ada agama , bagaimana jadinya kalau
tidak ada agama- Benjamin Franklin
When the coaches of today tend to teach the way they were taught in the past, how

Page

26

we can expect progress

AKK2013

27
Page
AKK2013

Objektif Kursus

Pada akhir unit ini, jurulatih akan dapat mengenalpasti, memahami dan menerang

Organisasi tubuh badan

Jenis sistem organ

Sistem skeletal

Sistem otot

Sistem kardiovaskular

Metabolism tenaga

KATA KUNCI
1) Anatomi

11) Isokinetik

2) Fisiologi

12) Isotonik

3) Rangka axial

13) DOMS

4) Rangka Apendikular

14) Agonis

5) Ligamen

15) Antagonis

6) Tendon

16) Kitar pulmonari

7) Kartilej

17) Kitar sistemik

8) Fiber sentak pantas

18) Kadar nadi

9) Fiber sentak perlahan

19) Isipadu Strok (SV)

10) Isometrik

20) Keluaran kardiak (Q)

1) Definisi Anatomi dan Fisiologi

Anatomi merujuk kepada kajian struktur dan bentuk tubuh badan. Apabila kita melihat

Apabila kita melihat struktur seni seperti sel di bawah mikroskop, maka kita melihat
anatomi mikroskopik.

AKK2013

Page

anatomi kasar.

28

kepada struktur badan yang besar seperti tulang dan jantung, kita sedang melihat

Fisiologi merujuk kepada kajian bagaimana tubuh badan serta bahagiannya berfungsi.

Page

29

Rajah 1 Tahap organisasai struktur

AKK2013

2) Tahap Organisasi Struktur Badan

Tubuh manusia terdiri dari pelbagai struktur organisasi dari yang paling ringkas ke
kompleks (Rajah 1)

1) Tahap kimia (atom membentuk molekul seperti air, glukosa dan protein)
2) Tahap sel (molekul membentuk sel, unit hidup yang paling asas)
3) Tahap tisu (sekumpulan sel yang sama yang mempunyai fungsi yang sama akan
membentuk tisu contoh tisu jantung)
4) Tahap organ ( organ dibentuk oleh pelbagai jenis tisu)
5) Tahap sistem organ (sistem organ terdiri dari pelbagai organ yang bekerja
serentak)
6) Tahap organism (organisma manusia terdiri dari pelbagai sistem organ)

3) SISTEM-SISTEM TUBUH
1. Integumentari

2. Skeletal

3. Otot

4. Saraf

5. Endokrin

6. Kardiovaskular

7. Limfatik

8. Respiratori

9. Pencernaan

10.Urinari

Page

30

11.Reproduktif

1. SISTEM INTEGUMENTARI

AKK2013

Kulit

Kompenan kulit
Kelenjar peluh
Kelenjar minyak (sebum)
Rerambut
Kuku

Sistem ini terdiri daripada kulit, rerambut dan kuku.


Fungsi
Melindungi tisu-tisu dalaman dari kecederaan

Menyelenggara suhu badan

Menyah bahan kumuh

Mensintesis vitamin

Page

31

2. SISTEM SKELETAL

AKK2013

Rajah 3 Sistem skeletal


Sistem skeletal terdiri daripada rangka axial dan rangka apendikular
Fungsi
Menyokong badan

Melindungi organ-organ

Membolehkan pergerakan

Menstor bahan mineral dan lemak

Pembentukan sel darah

Page

32

AKK2013

3. SISTEM OTOT

Sel otot kardiak

Sel otot rangka

Sel otot licin


Rajah 4 Sistem otot
Sistem otot merangkumi tiga jenis otot

Otot rangka

Otot licin

Otot kardiak

Menghasil pergerakan

Mengekal postur tubuh

Menstabil sendi semasa pergerakan

Menjana haba dari aktiviti penguncupan otot

Page

33

Fungsi

AKK2013

1. SISTEM SARAF

Otak

Saraf Periferi

Saraf Tunjang
Rajah 5 Sistem saraf

Sistem saraf terdiri daripada otak, saraf tunjang dan saraf periferi.

Fungsi
Menerima, mentafsir dan memberi tindakbalas terhadap rangsangan dalaman

34

dan luaran.

Page

AKK2013

1. SISTEM ENDOKRIN

Kelenjar Pineal
Hypotalamus
Kelenjar Pituitari

Kelenjar Tyroid
Kelenjar Paratyroid
Tymus
Kelenjar adrenal
Pankreas

Ovari (perempuan)
Testis (lelaki)
Rajah 6 Sistem Endokrin

Sistem ini terdiri daripada tisu dan kelenjar endokrin.


Fungsi

Page

35

Mengawal dan menyelaras fungsi tubuh badan melalui hormon

AKK2013

4. SISTEM KARDIOVASKULAR

Jantung

Pembuluh
Darah

Rajah 7 Sitem kardiovaskular

Sistem ini terdiri daripada jantung, pembuluh darah dan darah.

Fungsi
Menghantar darah, nutrien dan hormon ke seluruh badan

Menyahkan gas karbon dioksida

Page

36

AKK2013

5. SISTEM LIMFATIK

Sumsum Tulang
Tymus

Duktus
Limfa

Pembuluh
Limfatik

Limfa

Noda Limfa

Rajah 8 Sistem Limfatik

Sistem ini terdiri daripada pembuluh limfatik, pelbagai tisu dan organ limfoid

Mengangkut cecair limfatik

Memain peranan utama dalam sistem imunisasi

Mengangkut hasil pencernaan

Page

37

Fungsi

AKK2013

6. SISTEM RESPIRATORI

Farink
Larink
Trakea

Paru-paru

Alveoli (Dalam
paru-paru)
Rajah 9 Sistem respiratori

Sistem ini terdiri daripada larink, farink, trakea, paru-paru dan alveoli.

Fungsi

Membekal oksigen

Menyingkir karbon dioksida


Page

38

AKK2013

7. SISTEM PENCERNAAN

Ruang
mulut
Esofagus
Pankreas

Kelenjar
air liur
Perut

Pankreas
Usus kecil
Usus besar
Apendiks
Rektum

Rajah 10 Sistem pencernaan


Sistem ini terdiri daripada

Ruang mulut, esofagus, hati, perut,usus kecil, usus besar, rektum dan anus.

Organ tambahan (gigi, kelenjar air liur, pankreas dan apendiks)


Fungsi

Mengurai makanan

Menyerap nutrien

Mensingkir bahan kumuh

Page

39

8. SISTEM URINARI

AKK2013

Buah
Pinggang

Ureter

Pundi
Kencing
Uretra

Rajah 11 Sistem urinari

Sistem ini terdiri daripada ginjal, ureter, pundi kencing dan uretra.

Fungsi
Menyahkan bahan kumuh

Mengawal isipadu dan komposisi bahan kimia

Page

40

AKK2013

9. SISTEM REPRODUKTIF
Sistem ini terdiri daripada organ-organ reproduktif lelaki dan perempuan

Fungsi

Menghasilkan zuriat

Menghasilkan hormon

Organ (Perempuan)

Organ (Lelaki)

Ovari

Penis

Tiub Fallopian

Testes

Uterus

Skrotum

Vagina

Vesikel semen

Genitalia luaran

Kelenjar Prostrat

Uretra

Page

41

AKK2013

SISTEM
TULANG

SISTEM
KARDIOVASK
ULAR

SISTEM
OTOT

SISTEM
ENDOKRIN

SISTEM
SARAF

SISTEM
RESPIRASI

Page

Rajah 12 Sistem organ utama dalam pergerakan sukan

42

3) SISTEM ORGAN UTAMA DALAM PERGERAKAN SUKAN

AKK2013

SISTEM SKELETAL

Sistem skeletal terdiri daripada tulang-tulang dan struktur sokongan seperti


ligamen, kartilej dan tendon.

206 ketul tulang dalam rangka manusia.

Terbahagi kepada rangka axial dan rangka apendikular

Rangka Axial
Rangka
Apendikular
Rajah 13 Sistem skeletal

RANGKA AXIAL

Tengkorak

Sternum

Tulang rusuk
7 tulang benar, 3 tulang tak benar dan 2 tulang terapung

AKK2013

Page

43

Rangka axial merangkumi

Tulang vertebra
Servikal (7 tulang)
Toraksik (12 tulang)
Lumbar (5 tulang)
Sakrum (5 tulang yang bersambung)

44

Koksik (4 tulang yang bersambung)

Page

AKK2013

RANGKA AXIAL

Tengkorak
Sternum

Tulang Rusuk

Page

45

Rajah 14 Sistem axial

AKK2013

TULANG VERTEBRA

Lengkuk
Servikal
(Cekung
)7 vertebra, C
1
C7
Proses
Spinous
Transver
s
proses
Lengkuk
Toraksik
(Cembung)
12
vertebra,
T1T12
Plat
Intervertebr
a
Intervertebr
al
foramen

Lengkuk
(cembung)
Lumbar
5 vertebra, L1
L5

Anterior view

Lengkuk
Sakral
(cekung)
5 vertebra yg bersambung
sacrum

Right lateralview

Rajah 15 Tulang vertebra

AKK2013

Page

46

Coccyx
4 vertebra yang
bersambung

RANGKA APENDIKULAR
Rangka apendikular merangkumi

Rangka pektoral
Klavikel dan scapula

Anggota badan atas


Humerus, radius, ulna, karpal, metacarpal dan falanges

Rangka pelvic
Ilium, ischium dan pubis

Anggota badan bawah


Femur, tibia, fibula, tarsal, metatarsal dan falanges

Rangka
Pektoral
Klavikel
Skapula

Anggota Badan Atas


Humerus
Radius
Ulna
Karpal
Metakarpal

Rangka Pelvik
Ilium
Ischium
Pubis

AKK2013

Page

Rajah 16 Rangka apendikular

47

Anggota Badan Bawah


Femur
Tibia
Fibula
Tarsal
Metatarsal

KOMPENEN SISTEM RANGKA

Ligamen
- tisu berfiber yang menyambung tulang ke tulang
untuk membentuk sendi.
Contoh: anterior cruciate ligament di lutut

Tendon
- melekatkan otot pada tulang

Kartilej
tisu di hujung tulang yang
membentuk sendi.

Kartilej
Tisu lembut yang
menyaluti
hujung tulang

Rajah 17 Kompenan Sistem rangka

AKK2013

Page

Tendon
Tisu penyambung yg
menyambung otot ke
tulang

48

Ligamen
Tisu berfiber yang
menyambung dua atau
lebih tulang

JENIS SENDI

Struktur Sendi

Bola dan soket

Lutut

49

Pinggang

Rajah 18 jenis sendi

AKK2013

Page

Sendi
Sambung
an
diantara
tulang

TULANG
Fungsi
1. Memberi sokongan kepada rangka tubuh badan
2. Melindungi organ (tengkorak melindungi otak)
3. Penghasilan sel darah merah dan darah putih
4. Penstoran mineral kalsium dan fosforus

Tulang leper
(sternum)
Tulang panjang
(humerus)

tulang tak serupa


(vertebra)

Page

Rajah 19 Jenis tulang

50

Tulang pendek
(talus)

AKK2013

FUNGSI OTOT SKELETAL


a) Menghasil pergerakan
- penguncupan otot rangka menghasilkan pergerakan seperti

berlari dan

melompat.
b) Mengekal postur
- otot mengekalkan postur semasa berdiri atau duduk, serta tubuh tegap semasa
berbasikal
c) Menstabil sendi
- menstabil sendi lutut semasa pergerakan
d) Menghasil haba
- haba semasa otot rangka menguncup ia menghasil haba

AKTIVITI KELAS
Dalam satu kumpulan, sila bincang dan namakan sekurang-kurangnya 4
otot rangka.

51

Selepas 5 minit, sila namakan otot-otot rangka yang telah anda


kenalpasti di hadapan kelas.

Page

AKK2013

Page

Rajah 20 Otot-otot skeletal utama

52

OTOT-OTOT RANGKA UTAMA

AKK2013

JENIS FIBER OTOT SKELETAL

Fiber otot rangka terdiri daripada dua jenis


Fiber sentak pantas (FT)

Terlibat dalam aktiviti pantas, berkuasa tinggi dan berjangka masa


pendek.

Fiber sentak perlahan (ST)

Terlibat dalam aktiviti intensity sederhana dan berjangka masa


panjang.

JENIS PENGUCUPAN OTOT

Penguncupan Isometrik
Penguncupan otot yang tidak melibat sebarang pergerakan pada sendi.

Penguncupan Isokinetik
Penguncupan otot yang melibatkan pergerakan bahagian tubuh badan.

Penguncupan Isotonik
Penguncupan Konsentrik
Penguncupan di mana otot memendek.
Contoh: Mendagu - bisep memendek semasa fasa menaik.
Penguncupan Eksentrik
Penguncupan di mana otot memanjang dalam keadaan tegang.

DOMS merujuk kepada rasa sengal dan kekejangan pada bahagian otot.

AKK2013

Page

Delayed Onset Muscle Soreness (DOMS)

53

Contoh: Mendagu bisep memanjang semasa fasa menurun.

Ianya dirasa 24-72 jam selepas senaman esentrik.

DOMS adalah satu simptom kecederaan otot.

KLASIFIKASI OTOT AGONIS,ANTAGONIS DAN SINERGIS


Agonis
Otot-otot penggerak utama yang menguncup untuk menghasil pergerakan
khusus.
Antagonis
Otot-otot yang bertindak secara serentak tetapi berlawanan dengan otot
pengerak utama.
Sinergis
Otot-otot yang membantu otot-otot penggerak utama serta menstabilkan sendi
dimana otot-otot melekat.

AGONIS
Bisep
menguncup

AKTIVIT

Page

I KELAS
Dalam
satu21 Klasifikasi Otot
Rajah
kumpulan,
sila bincang
dan
namakan
sekurangkurangnyaAKK2013
4
otot rangka.

54

ANTAGONIS
Trisep
memanjang

SISTEM KARDIOVASKULAR
Sistem Kardiovaskular terdiri dari jantung, darah dan pembuluh darah
Fungsi
Membawa darah beroksigen dan nutrien / oksigen ke seluruh badan dan menyahkan
bahan buangan dan karbon dioksida dari sel tubuh.

Paru-paru

Jantung

Vena

Page

55

Arteri

AKK2013

Rajah 22 Sitem kardiovaskular dan struktur jantung manusia

AKTIVITI KELAS
Berdasarkan video tadi, sila jawab soalan berikut:
1. Namakan atrium dimana darah kurang oksigen akan masuk ke jantung.

56

2. Namakan ventrikel yang akan mengepam darah keluar dari jantung ke


seluruh badan.

Page

PEMBULUH DARAH

AKK2013

PEMBULUH DARAH

Kapila
ri

Vena

Arteri

Venule

Rangkaian
kapilari
Rajah 23 pembuluh darah
KITARAN DARAH DALAM BADAN

Kitaran Pulmonari

Aliran darah dalam kitaran ini ialah dari ventrikel kanan jantung, ke paru-paru dan balik
ke atrium kiri jantung
Kitaran Sistemik

Aliran darah dalam kitaran ini ialah dari ventrikel kiri, ke seluruh badan, kemudian

Page

kembali ke atrium kanan jantung.

57

AKK2013

Rajah 24 kitaran darah dalam badan

KADAR NADI (HR)

Kadar nadi (HR)


Kadar denyutan jantung setiap minit. Unit ukuran ialah beats per minute
(beats/min).

Kadar nadi rehat (RHR)


Kadar denyutan jantung sebaik selepas bangun pagi dalam keadaan rehat

Kadar nadi latihan (THR)


Kadar nadi yang telah ditetap sebagai sasaran berdasarkan peratusan

Kadar nadi maksimum (MHR)

Page

58

intensiti latihan

AKK2013

Kadar nadi tertinggi yang boleh dicapai berdasarkan anggaran dari umur
MHR=220-umur

FORMULA KARVONEN
Formula Karvonen digunakan untuk mengira Kadar Nadi Latihan

Kadar Nadi Latihan = [(MHR-RHR) x % intensiti] + RHR

Soalan latihan:
Akmal, berumur 20 tahun, merupakan seorang atlet larian jarak jauh. Kadar nadi rehat
beliau lazimnya adalah 60beats/min. Beliau ingin mensasarkan kadar nadi latihannya
pada 70% sehingga 80%. Gunakan Formula Karvonen untuk mengenalpasti kadar nadi
latihan.

Kadar Nadi Latihan = [(MHR-RHR) x % intensiti] + RHR


(THR)

= [ ((220-20)-60) x (70/100)] + 60
= [ (200 60 ) x 0.7] + 60
= [ 140 x 0.7 ] + 60
= 98 + 60
= 158 beats/min

ISIPADU STROK (SV)


Isipadu strok (SV)
isipadu darah yang dikeluarkan oleh ventrikel kiri dalam satu kuncupan.

59

Unit ukuran ialah millilitre per beat (ml/beat)

Page

AKK2013

KELUARAN KARDIAK (Q)

Keluaran jantung (Q)


-

isi padu darah yang dikeluarkan oleh ventrikel kiri dalam tempoh masa
satu minit.

Unit ukuran ialah millilitre per minute (ml/min)

Q = HR x SV

METABOLISMA TENAGA

Ia merujuk kepada satu siri tindak balas kimia yang menjana ATP dan
menghasilkan bahan sampingan.

ADENOSIN TRIFOSFAT (ATP)

Adenosin Trifosfat merupakan mata wang tenaga kimia untuk semua


aktiviti otot.
ATP distor dalam sel otot.

P
Arteriole

Rajah 25 Adenosin trifosfat (ATP)

AKK2013

60

Adenosine

Page

BAGAIMANA TENAGA DIHASILKAN

Adenosin Trifosfat (ATP) menjana tenaga apabila ikatan antara molekul


fosfat diuraikan.

Selepas proses ini ATP menjadi ADP

Adenosine

Tenaga

Rajah 26 Bagaimana tenaga dihasilkan

BAGAIMANA ATP DISINTESIS


ATP disintesis apabila satu molekul fosfat dicantum ke ADP untuk menjadi ATP.

Tenaga
Tenaga dari makanan dan
fosfokreatin

Rajah 27 Bagaimana ATP disintesis

AKK2013

T
e
n
a
g
a
d
a
ri
m
a
k
a
n
a
n
d
a
n
f

61

Adenosine

Page

LALUAN METABOLIK TENAGA


Terdapat tiga laluan sistem tenaga

Laluan Anaerobik Alaktik (< 15 saat)

Laluan Anaerobik Laktik (15 saat- 3 minit)

Laluan Aerobik (>3 minit)

Tempoh masa yang ditunjuk merujuk

kepada sumbangan laluan sistem tenaga utama

semasa aktiviti fizikal.

SUMBER RUJUKAN

Marieb, Elaine N. (2012) Essentials of Human Anatomy and Physiology (10th


Edition),Pearson

Wilmore, Jack H. and Costill, David L. (2007) Physiology of Sport and Exercise
(4th Edition), Human Kinetics, Illinois.

VIDEO RUJUKAN
http://www.youtube/watch?v=iqO3Q0gN5kY

62

Skeletal muscle action and contraction

Page

AKK2013

63
Page
AKK2013

Biomekanik

ialah

disiplin

sains

sukan

yang

mengkaji

pembolehubah

yang

mempengaruh kualiti dan kuantiti sesuatu pergerakan yang dihasilkan. Bidang ini
mensintesis disiplin-disiplin ilmu biologi dan fizik dalam menjelaskan pencapaian
prestasi pergerakan manusia. Pengetahuan biomekanik asas seterusnya bleh
diperkaya dengan mengetahui maklumat-maklumat mengenai jenis daya serta kaedah
tindakan sesuatu daya untuk menentukan kualti mutlak pergerakan yang kita lakukan.

Fokus:
Definisi/rujukan asas memahami pergerakan manusia
Kinematik linear dan kinematik angular, dan
Kinetik linear dan Hukum-hukum Newton
Pengenalan kepada teknologi video dalam pergerakan manusia

Objektif

Menerangkan prinsip asas pergerakan.

Mengenalpasti faktor-faktor yang mempengaruhi pergerakan; dan

Menentukan penggunaan teknologi dalam sukan

Page

64

AKK2013

Page

65

4.1. Definisi/rujukan anatomi bagi memahami pergerakan manusia

AKK2013

Page

66

4.1.1. Satah dan aksis pergerakan

AKK2013

67
Page
AKK2013

Page

68

4.1.2. Terminologi pergerakan sendi

AKK2013

Fleksi-dorsi &
fleksi-plantar

Ektensi

Hiperesktensi

Protraksi & retraksi

Fleksi

Pronasi & supinasi

Page

69

4.1.3. Orientasi pergerakan

AKK2013

Superior
Merujuk kpd semua
orientasi pergerakan
yang mengarah ke
bahagian atas jasad.
Inferior
Merujuk kpd semua
orientasi pergerakan
ke bahagian bawah
jasad.

Lateral
Merujuk kepada semua
orientasi yg mengarah ke
luar jasad berdasarkan
aksis tubuh.

Medial
Merujuk kepada semua
orientasi yg mengarah ke
dalam jasad berdasarkan
aksis tubuh.

Intermediate

Page

70

Merujuk kepada semua


orientasi yang mengarah ke
tengah jasad berdasarkan
aksis tubuh.

AKK2013

Distal
Merujuk kpd semua
orientasi yg paling
jauh dpd bahagian
aksis jasad.

Proksimal
Merujuk kpd semua
orientasi yg paling
hampir
kpd
bahagian aksis jasad.

KINEMATIK:
4.2. Kinematik linear
4.2.1. Pergerakan linear

JENIS-JENIS PERGERAKAN

Linear

Angular

Pergerakan melibatkan
peralihan (translatory)

Pergerakan
yang
terhasil
apabila
berlaku
putaran
jasad
pada
satu
paksi rujukan.

Page

71

Pergerakan melibatkan
jasad beralih daripada
posisi asal
ke posisi
baru.

AKK2013

PERGERAKAN LINEAR

Rektilinear

Curvilinear

Pergerakan yg melibatkan
peralihan keseluruhan jasad
mengikut garis tegak; pada
kadar yang sama dari arah,
jarak & kelajuan

Pergerakan yg melibatkan
peralihan
jasad
dalam
laluan melengkung.

PERGERAKAN ANGULAR

Pergerakan yang berlaku


pada paksi bayangan yang
dikenali sbg paksi putaran.
(axis of rotation)

Page

72

Paksi
putaran
adalah
bersudut tepat dgn satah di
mana rotasi berlaku. Paksi
putaran ini boleh bersifat:
(a) dalaman
(b) luaran.

AKK2013

4.2.2. Pergerakan am

PERGERAKAN AM
(general motion)

Pergerakan
terhasil
daripada kombinasi
pergerakan linear &
angular.
Kemahiran
sukan
banyak
melibatkan
pergerakan am.

4.2.3. Sesaran, halaju dan pecutan

JARAK & SESARAN


Variabel kinematik yang mengukur
kadar peralihan sesuatu jasad.
Jarak linear diukur sepanjang
laluan pergerakan; sesaran linear
diukur berdasarkan garis tegak
peralihan dpd posisi asal ke posisi
baru.
Jarak angular mengukur berapa
besar
perubahan
sudut
yang
berlaku berdasarkan pergerakan
jasad.

Page

Unit sesaran linear ialah meter (m);


Unit sesaran angular ialah radian.

73

Sesaran
angular
mengukur
perubahan
sudut
berdasarkan
posisi akhir jasad selepas beralih
daripada posisi asal.

AKK2013

PECUTAN
Pecutan ialah kadar perubahan
halaju yang berlaku pada suatu
jeda masa.
Sekiranya
perubahan
halaju
meningkat, pecutan adalah positif.
Sekiranya
perubahan
halaju
menurun, pecutan adalah negatif.
[Dikenali sebagai deceleration]
Sekiranya tiada perubahan halaju,
pecutan adalah sifar, bermakna
jasad tidak mengalami pecutan.
Dalam pergerakan projektil, jasad
mengalami pecutan yang dikenali
sebagai pecutan graviti.

Kuantifikasi pecutan linear

PECUTAN LINEAR (a)


Halaju akhir Halaju awal
Perubahan Masa

a=vu/t
@ v = u + at
Kuantifikasi pecutan angular

PECUTAN ANGULAR ()

= 1 / t
NILAI PECUTAN
GRAVITI IALAH

9.81 m/s2

HUBUNGKAIT MEKANIKAL
SESARAN, HALAJU & PECUTAN
Bila berlaku peningkatan sesaran dpd
satu rangka masa, halaju akan turut
meningkat.

Bila sesaran tekal berdasarkan satu


rangka masa, halaju berkeadaan
malar.

Bila halaju malar, pecutan adalah


sifar.

Bila
halaju
mencapai
tahap
maksimum, pecutan adalah sifar.

Page

74

AKK2013

4.2.4. Projektil

PROJEKTIL
Projektil ialah pergerakan jasad yang tersesar ke
udara dan jatuh semula ke bumi & hanya
dipengaruhi oleh daya semulajadi.
Daya-daya semulajadi
rintangan udara.

ini

ialah

graviti

dan

Trajektori

Range

Beberapa jenis trajektori

Trajektori Menegak
Permulaan pelepasan lebih
rendah dpd pendaratan.

Trajektori Parabolik
Permulaan pelepasan sama
tinggi dengan pendaratan.

Trajektori Mendatar

Page

75

Permulaan pelepasan lebih


tinggi dpd pendaratan.

AKK2013

Faktor-faktor yang mempengaruhi projektil

Sudut Pelepasan
Halaju Pelepasan

Tinggi Pelepasan

4.3 Kinematik angular

76

4.3.1. Jarak/sesaran angular

Page

Arteri

AKK2013

4.3.2. Halaju angular ()

KINETIK
4.4. Linear Kinetik
Pusat graviti
Pusat graviti didefinisikan sebagai titik keseimbangan jasad. Penentuan pusat graviti
sesuatu jasad dipengaruhi oleh tumpuan taburan jisim jasad berdasarkan satah - satah
anatomi yang wujud dalam pergerakan. Bagi setiap jasad pegun, posisi pusat graviti
adalah tetap dan jasad tersebut akan berada di dalam keadaan yang dikenali sebagai
ekuilibrium. [Konsep ekuilibrium akan diperkenalkan dalam topik seterusnya.]
Kestabilan dan Keseimbangan
Stabiliti merujuk kepada keadaan yang mampu membolehkan keseimbangan

Page

adalah asas utama bagi membolehkan atlet melakukan pergerakan kemahiran yang

77

dikekalkan. Dalam sukan, aspek stabiliti penting kerana mengekalkan keseimbangan

AKK2013

kompleks dengan baik. Penentuan posisi stabil adalah berdasarkan kedudukan pusat
graviti jasad.
Faktor - faktor mempengaruhi kestabilan
1. Pusat tarikan graviti: Jika pusat graviti beralih dari kawasan tapak sokongan
kestabilan akan berkurangan.

2. Pegun: Objek yang pegun lebih stabil daripada objek yang bergerak
3. Inersia: Objek yang mempunyai inersia yang tinggi lebih stabil daripada objek
yang mempunyai inersia rendah.

4. Luas tapak sokongan: Objek yang lebih luas akan lebih stabil.
5. Jisim: Objek lebih stabil apabila beratnya tertumpu pada tapak sokongan.

6. Pusat graviti: Objek lebih stabil jika pusat gravitinya lebih rendah

Tapak sokongan

Faktor utama dalam pemerolehan stabiliti ialah saiz dan bentuk tapak sokongan.
Syarat untuk mencapai stabiliti ialah dengan memastikan pusat graviti sentiasa berada

Page

78

di atas tapak sokongan.

AKK2013

Berdasarkan rajah di atas, situasi yang paling stabil adalah situasi di


tengah. Ini kerana pusat graviti berada di atas tapak sokongan yang
paling luas, berbanding situasi - situasi di kiri dan kanan.
Kestabilan juga dianggap sebagai keseimbangan posisi jasad bagi sesuatu keadaan
sama ada semasa jasad berada dalam keadaan statik atau dinamik. Stabiliti juga
menjelaskan tentang hubungkaitan antara berat atlet atau objek dan apa yang
menyokong berat tersebut. Hubungkaitan ini amat mempengaruhi keupayaan objek
atau individu untuk bergerak atau menahan sebarang pergerakan.

Beberapa prinsip stabiliti yang releven dengan situasi kesukanan adalah seperti berikut:

PRINSIP 1

Jasad semakin stabil apabila kedudukan pusat graviti semakin rendah.

Contoh aplikasi prinsip ini dalam sukan:

Aksi fleksi lutut merendahkan posisi pusat graviti, jadi memudahkan jasad mencapai

Page

kembali kedudukan stabil.

79

Gimnas artistik yang hilang keseimbangan akan secara automatik memfleksikan lutut.

AKK2013

PRINSIP 2

Stabiliti yang lebih tinggi akan dicapai sekiranya tapak sokongan diluaskan pada arah
tindakan daya.

Contoh aplikasi prinsip ini dalam sukan:

Dalam tenis, ketika membuat hantaran atau membalas pukulan, luaskan tapak
sokongan pada arah daya akan diaplikasi. Aksi meluaskan tapak sokongan secara
abduksi kaki pada arah pukulan menghasilkan posisi dirian yang lebih mantap.

PRINSIP 3
Jisim yang tinggi adalah jasad yang lebih stabil.

Contoh aplikasi prinsip ini dalam sukan:


Bagi sukan yang berfokus kepada aspek kestabilan dan rintangan terhadap impak, atlet
bertubuh besar lebih berkemampuan mengekalkan stabiliti. Sebagai contoh, dalam
sukan ragbi, pemain berjisim tinggi lebih sesuai untuk posisi melakukan skrum. Semua
ahli gusti sumo mempunyai jisim badan yang berlebihan supaya sukar hilang stabiliti.

PRINSIP 4

Untuk kestabilan maksimum, garis graviti perlu merentasi tapak sokongan pada titik: (a)
yang menghasilkan julat pergerakan yang tinggi, dan (b) yang berlawanan arah dengan
daya yang menghasilkan pergerakan.

bolasepak, pastikan garis graviti berada di bahagian tengah tapak sokongan. Situasi ini

AKK2013

Page

Ketika menunggu hantaran balas dalam tenis, atau menunggu tendangan penalti dalam

80

Contoh aplikasi prinsip ini dalam sukan:

boleh dicapai secara dirian dengan kaki diabduksi seluas bahu. Posisi begini selain
menjamin tahap stabiliti yang baik, turut memudahkan pertukaran arah pergerakan.

PRINSIP 5

Daya geseran yang tinggi pada tempat kontek permukaan dan jasad akan
menghasilkan situasi yang lebih stabil.
Contoh aplikasi prinsip ini dalam sukan:

Penggunaan kasut - kasut sukan yang sesuai mengikut keperluan stabiliti sukan yang
terlibat jelas memperlihatkan aplikasi prinsip ini. Sebagai contoh, kasut tenis untuk
gelanggang keras dan kasut tenis untuk gelanggang tanah liat mempunyai struktur
binaan dan corak tapak yang berbeza.

PRINSIP 6

Kestabilan dinamik lebih mudah dicapai sekiranya atlet memberi tumpuan visual
terhadap objek pegun.

Contoh aplikasi prinsip ini dalam sukan:

Gimnas yang menghadapi kesukaran untuk mengimbangkan badan di papan imbangan


digalakkan untuk menumpukan kepada sesuatu peralatan yang tidak bergerak, seperti

Page

81

papan skor, meja pengadil atau aparatus yang berdekatan.

AKK2013

4.5. HUKUM-HUKUM NEWTON DALAM PERGERAKAN

4.5.1.Hukum Newton Pertama HUKUM INERTIA

Pergerakan Linear

Jasad tidak akan menghasilkan pergerakan sekiranya tiada sebarang aplikasi daya ke
atas jasad tersebut. Jasad yang bergerak tidak akan berhenti sekiranya tiada daya
bertindak ke atasnya.

Pergerakan Angular
Sesuatu jasad akan kekal berada dalam keadaan asalnya (sama ada sedang pegun
atau berputar pada paksi rotasinya) sehingga wujud tindakan daya tork ke atas jasad
tersebut.

4.5.2. Hukum Newton Kedua HUKUM PECUTAN

Pergerakan Linear

Daya berhubungkait positif dengan pecutan. Konsep pecutan turut melibatkan daya
yang terhasil apabila berlaku perubahan pada kadar halaju.
Pergerakan Angular

Pecutan jasad semasa pergerakan rotasi adalah berkadar terus dengan tork yang
menghasilkan pergerakan tersebut.

Pecutan rotasi wujud pada arah yang sama

Page

82

dengan arah tork. Pecutan ini berkadar songsang dengan momen inertia jasad tersebut.

AKK2013

4.5.3. Hukum Newton Ketiga HUKUM REAKSI


Pergerakan Linear
Aplikasi sesuatu daya akan diiringi daya tindakan dengan magnitud yang sama tetapi
pada arah yang berlawanan.

Pergerakan Angular

Apabila tork jasad pertama diaplikasi ke atas jasad kedua, jasad kedua akan menjana
tork yang berlawanan, tetapi dengan nilai magnitud yang sama, ke atas jasad pertama

Daya dan Pergerakan


Setiap pergerakan dilakukan adalah hasil interaksi daya-daya yang bertindak ke atas
jasad yang menghasilkan lakuan tersebut. Daya juga membolehkan jasad berubah arah
dalam pergerakan. Secara amnya, daya boleh didefinisikan melalui persamaan berikut:

F = ma
[F ialah daya (force), m ialah jisim (mass) dan a ialah pecutan berdasarkan graviti
(acceleration)]

Setiap jenis daya mempunyai ciri-ciri yang terdiri daripada komponen-komponen daya
menegak dan daya mendatar. Daya resultan diperoleh hasil daripada interaksi keduadua komponen daya ini ke atas jasad seperti yang digambarkan pada rajah 4.6. Kita
tidak boleh melihat sifat-sifat daya menegak dan daya mendatar. Namun interaksi

Page

diperlihatkan melalui kualiti pergerakan yang dihasilkan.

83

komponen daya ini boleh direalisasikan menerusi daya resultan. Sifat daya resultan

AKK2013

Daya menegak
Resultan

Daya
mendatar

Rajah menunjukkan tindakan komponen


daya yang menghasilkan resultant.
Konsep halaju dalam pecutan

Halaju adalah kadar perubahan kelajuan pergerakan dalam satu tempoh masa.
Pecutan pula merupakan kadar perubahan halaju dalam satu tempoh masa.

Sekiranya halaju akhir pergerakan adalah lebih tinggi daripada halaju


pergerakan, jasad akan mengalami pecutan.

Sekiranya halaju akhir pergerakan adalah lebih rendah daripada halaju awal,
pergerakan jasad akan mengalami pecutan negatif (deceleration).

Sekiranya tiada perubahan antara halaju akhir dengan halaju awal, jasad
bergerak malar dan tidak mengalami sebarang pecutan.

Oleh itu, jasad hanya boleh memecut sekiranya berlaku peningkatan halaju ketika
berlaku pergerakan.

Page

84

Jenis-jenis Daya

AKK2013

Daya yang mempengaruhi pergerakan terdiri daripada daya dalaman dan daya luaran.
Daya dalaman ialah daya yang dijana daripada penguncupan otot. Daya ini juga
dikenali sebagai daya intrinsik. Kuantiti daya dalaman yang mampu dihasilkan jasad
adalah bergantung kepada saiz, jenis otot dan ciri pelekatan otot tersebut pada sendi.
Sebagai contoh, otot quadriceps mampu menjana daya dalaman yang lebih tinggi
berbanding otot gastrocnemius. Hal ini kerana saiznya lebih besar dan pelekatannya
pada sendi lesung membolehkan pencapaian julat pergerakan yang luas.

Daya luaran pula merujuk kepada daya-daya yang wujud secara semulajadi dalam
persekitaran. Daya ini juga dikenali sebagai daya ekstrinsik. Tarikan graviti, geseran
dan rintangan udara adalah contoh daya luaran yang mempengaruhi kualiti pergerakan.
Sebagai contoh, atlet boleh memecut dengan lebih pantas jika memakai spike
berbanding kasut trek yang biasa. Faktor utama yang membezakan prestasi ialah
geseran permukaan lebih tinggi yang diperoleh dengan memakai spike. Geseran ini
membolehkan otot terlibat menjana daya dalaman berdasarkan potensi sebenar otot
tersebut.
Tindakan daya ke atas sistem mekanikal jasad

Hasil akhir sesuatu lakuan adalah ditentukan oleh kaedah tindakan daya ke atas
jasad yang menghasilkan pergerakan tersebut. Tindakan daya ini berlaku dalam
konteks:

Magnitud daya
Magnitud memberi pengertian saiz atau kuantiti daya yang diaplikasi. Magnitud
daya yang besar bermaksud kuantiti daya yang banyak. Sebagai contoh, jika kita
mampu melonjak ke atas dengan megnitud daya yang besar, maknanya kita

Arah Daya
Arah daya bermaksud arah daya dialikasikan ke atas jasad. Sebagai contoh, jika
arah aplikasi daya adalah ke hadapan, jasad akan bergerak ke hadapan.

AKK2013

Page

85

mampu melompat dengan tinggi.

Titik Aplikasi Daya


Titik aplikasi daya ialah lokasi daya diaplikasikan dengan merujuk kepada pusat
gravity pada jasad. Sekiranya titik aplikasi daya selari dengan kedudukan pusat
gravity, jasad akan menghasilkan pergerakan linear. Pergerakan bersudut
terhasil sekiranya titik aplikasi day atidak selari dengan kedudukan pusat graviti.

Garis Tindakan Daya


Garis tindakan daya ialah garis lurus bayangan yang wujud melalui titik aplikasi
serta arah tindakan daya ke atas jasad. Garis tindakan ini adalah rujukan utama
dalam menentukan pencapaian kestabilan dinamik semasa kita sedang beraksi.

Keempat-empat aspek tindakan daya tersebut adalah perkara asas yang perlu dikaji
dalam proses melakukan analisis biomekanik kemahiran sukan. Dalam aplikasi sains
sukan peringkat tinggi, proses analisis biomekanik boleh dilakukan secara kualitatif.
Kemahiran melakukan analisis-analisis ini dengan tepat memerlukan kefahaman tinggi
mengenai Hukum Newton dalam mekanik pergerakan manusia.

Hukum Newton
Semua mekanik lakuan yang dipengaruhi oleh daya graviti mematuhi tiga Hukum
Newton, seperti berikut:

Hukum Pertama : Hukum Inersia

jasad. Hukum ini menyatakan bahawa jasad yang pegun kekal berada dalam keadaan

86

pegun sehingga terdapat aplikasi daya untuk menggerakkan jasad tersebut.

Page

Inersia ialah kuantiti jasad yang mewujudkan rintangan terhadap perubahan pada

AKK2013

Sebaliknya, jasad yang bergerak akan kekal begerak sehingga terdapat aplikasi daya
untuk menghentikan pergerakan tersebut. Jumlah daya yang perlu untuk mengubah
keadaan jasad tersebut adalah berkadar terus dengan jisim jasad yang terlibat.

Dalam sukan, aplikasi Hukum Inersia adala berkait rapat dengan konsep stabiliti. Bagi
sukan yang memerlukan kestabilan tinggi seperti gusti, atlet yang bersaiz besar
berpotensi untuk mencapai prestasi tinggi. Hal ini demikian kerana daya yang tinggi
diperlukan untuk mengatasi inersia yang tinggi daripada jisim jasad yang besar.
Pernahkah kita melihat ahli gusti sumo berbadan kecil?

Sebaliknya, bagi sukan-sukan yang memerlukan pergerakan lincah dan perubahan


arah seperti gimnastik, atlet berbadan kecil lebih berpotensi mencapai prestasi tinggi
kerana hanya sedikit sahaja daya yang diperlukan untuk mengatasi inersia yang rendah
daripada jisim jasad yang kecil.
Hukum Kedua : Hukum Pecutan

Daya berhubung kait positif dengan pecutan. Pecutan ialah daya yang terhasil apabila
berlaku perubahan velositi pada jasad yang sedang mengalami pergerakan.
Berdasarkan hukum ini, daya dihubungkaitkan dengan kadar perubahan pada
momentum jasad.
Momentum merujuk kepada kuantiti mekanikal sesuatu jasad dan dipengaruhi oleh
faktor-faktor jisim dan halatuju jasad. Hubung kait ini boleh dinyatakan menerusi

M = mv

Page

[M ialah momentum, m ialah jisim dan v ialah velositi]

87

persamaan:

AKK2013

Perubahan momentum dalam jasad adalah sama dengan impuls. Impuls ialah panduan
antara daya dengan jangkamasa daya tersebut bertindak ke atas jasad. Penghasilan
impuls yang tinggi ketika sesuatu tindakan mempengaruhi kualiti pergerakan secara
keseluruhan.

Aplikasi Hukum ini dalam sukan adalah berfokus kepada kepantasan aplikasi daya ke
atas jasad. Sebagai contoh, sekiranya kita menendang 0.5 kg bola dengan daya
setinggi 10 N, daya pecutan yang dihasilkan oleh bola semasa pergerakan ialah 20 m/s.
Jika daya yang sama dikenakan ke atas bola yang berjisim 1 kg, pecutannya akan
menjadi

berkurangan.

Berdasarkan

hukum

ini,

jika

kita

inginmemaksimukan

penghasilan daya, kita perlu melakukan pergerakan dengan pantas kerana situasi ini
akan meminimumkan nilai t (kerana masa yang singkat) dan meniggikan nilai v (kerana
velositi pergerakan yang laju). Hasilnya ialah nilai F (daya) yang besar.

IMPULS
Impuls adalah paduan
di antara daya dgn
jangkamasa
daya
tersebut bertindak.
Impuls penting dalam
kinetik lakuan kerana
pergerakan yg terhasil
dpd tindakan sesuatu
daya dipengaruhi oleh
tempoh
daya
tsbt
bertindak.

Kuantifikasi impuls
Impuls

= Daya x Masa
(Force x time)

Page

88

= Ft
[Unitnya ialah Ns]

AKK2013

MOMENTUM
Momentum ialah kuantiti
mekanikal sesuatu jasad.
Jasad ada momentum bila
dalam keadaan dinamik.
Momentum sifar ketika
jasad berkeadaan statik.
Perubahan
momentum
dalam jasad adalah sama
dgn impuls.
F
= ma
= m [v u /t]
Ft
= mv mu
= m [v u]
= mv

Kuantifikasi momentum:
M = mv (jisim x velositi)
Unit ialah kgm/s

Hukum Ketiga : Hukum Reaksi

Hukum ini menyatakan bahawa aplikasi sesuatu daya akan diiringi oleh daya reaksi
dengan magnitud yang sama tetapi bertindak pada arah yang berlawanan. Konsep
yang penting mengenai hukum ini dalam pergerakan ialah bahawa daya sentiasa
bertindak secara berpasangan, iaitu mengikut konsep aksi-reaksi. Bagi setiap daya aksi
yang diaplikasi, akan wujud daya reaksi yang sama sifatnya kecuali daya ini bertindak
mengikut arah yang bertentangan.

Aplikasi Hukum ini amat meluas dalam situasi sukan. Apabila atlet menggunakan blok
permulaan ketika memulakan lari pecut, daya yang mampu dijana ke hadapan adalah

tanpa menggunakan blok permulaan tetapi tidak optimum. Hal ii demikian, kerana

AKK2013

Page

dengan daya reaksi ke hadapan daripada blok tersebut. Daya reaksi ini masih wujud

89

tinggi kerana daya tolakan ke belakang yang dikenakan ke atas blok akan dibalas

aplikasi daya tolakan ke bumi biasanya tidak setinggi berbanding di blok permulaan.
Dalam aktiviti lompatan pula, ternyata kita mampu melompat lebih tinggi sekiranya
sendi lutut difleksikan ketika melompat. Aksi fleksi lutut ini mengaplikasi tindakan daya
ke bumi dan daya reaksi daripada bumi akan bertindak ke atas jasad untuk membantu
penjanaan daya yang lebih tinggi ketika melompat.

4.6. ASAS TEKNOLOGI VIDEO DALAM ANALISIS PERGERAKAN


4.6.1. Kepentingan analisis pergerakan melalui video

1. Imej dapat menyakinkan atlet terhadap pembetulan teknik yang diperlukan.


2. Dapat membentangakan imej yang sukar dilihat oleh para jurulatih
-

shutter speeds yang tinggi dapat

hentikan atau perlahankan

pergerakan

frame rates yang tinggi membolehkan pelbagai imej dihasilkan

Komputer mengawal dan membandingkan imej

3. Rakaman video bertindak sebagai alat bantuan tambahan bagi jurulatih ketika
berlatih bersama atletnya.
4. Jurulatih dapat reviu dan analisis pencapaian selepas acara berlangsung.

Bagaimana menggunakan teknologi video ini?

Dari perspektif Biomekanik:

Mengenalpasti dan memperbetulkan kesalahan lakuan kemahiran tanpa banyak


menggunakan kira-kira.= Analisis Kualitatif Video

Penghuraian dan penerangan lakuan kemahiran dengan menggunakan sistem


kira-kira yang diamalkan dalam biomekanik. = Analisis Kuantitatif Video

90

Page

AKK2013

Matlamat penggunaan:
Untuk Meningkatkan Pencapaian di samping mengurangkan sebarang risiko
kecederaan
4.6.2. Memperkenalkan penggunaan perisian Microsoft Movie Maker

1.

Muat turun Microsoft Movie Maker.

2. Beberapa video footage permainan akan dibekalkan.


3. Sesi tunjuk ajar dan amali akan disusuli ketika kuliah.
4. Calon dikehendaki melakukan analisis berdasarkan garis panduan berikut:
4.1.

Turn on Microsoft Movie Maker;

4.2.

buka fail video yang telah dimuat turunkan;

4.3.

Gunakan Trim tool untuk menyunting video yang dikehendaki;

4.4.

Set Start point pada frame video permulaan dan end point pada frame
video akhir;

4.5.

Klik edit di Movie Maker dan pilih kelajuan pergerakan yang sesuai;

4.6.

Kemudian, calon dikehendaki menganalisis video footage yang sudah diedit


itu,

91

Terangkan ciri-ciri yang ada pada atlet yang dianalisis itu.

Page

4.7.

AKK2013

Di Dunia ini benda-benda tidak berubah kecuali kalau ada yang mengubahnya Garfield

Page

92

You can help a player a lot by correcting him, but more by encouraging him

AKK2013

93
Page
AKK2013

PENGENALAN KEPADA LATIHAN DAN PERSEDIAAN FIZIKAL

Penentuan kalah dan menang dalam sesuatu pertandingan sukan kini bukan lagi
bergantung sepenuhnya kepada bakat dan genetik seseorang atlit, tetapi ditentukan
oleh tahap kualiti dan kuantiti latihan dan persedian fizikal yang dijalani sebelum,
sewaktu dan selepas setiap pertandingan. Di dalam nota Suaian Fizikal Tahap 1 ini
para jurulatih akan diperkenalkan kepada konsep dan pengetahuan asas dalam suaian
fizikal yang merangkumi komponen kecergasan, adaptasi latihan, jenis latihan, prinsipprinsip asas latihan dan komponen utama yang perlu ada dalam satu-satu sesi latihan.
Latihan dan persediaan fizikal
Aktiviti fizikal merujuk kepada pergerakan badan yang dihasilkan oleh otot rangka;
memerlukan penghasilan tenaga dan memberi faedah kesihatan secara berperingkat
(Hoeger & Hoeger, 2005). Sementara kecergasan fizikal pula merujuk kepada
kemampuan sistem tubuh untuk berfungsi dengan berkesan dan efisien (Wuest &
Bucher, 2003). Seseorang individu yang cergas akan mampu mengendalikan
gerakkerja harian dengan penuh semangat dan kewaspadaan,tanpa sebarang keletihan
yang tidak wajar, dan dengan penuh bertenaga

untuk menikmati

kegiatan masa

lapang dan menghadapi sebarang kecemasan luar jangka (Wuest & Bucher, 2003).

Keperluan latihan dan persediaan fizikal


Pada asasnya terdapat dua matlamat utama latihan iaitu meningkatkan prestasi; dan
mengurangkan risiko kecederaan dan kesakitan.
Bagi memudahkan pemahaman berkaitan kecergasan fizikal, secara mudahnya

kecergasan berteraskan kesihatan dan komponen kecergasan berteraskan lakuan

Page

motor.

94

kecergasan fizikal dibahagikan kepada dua komponen utama iaitu komponen

AKK2013

Komponen Kecergasan
berteraskan kesihatan
Daya tahan
kardiovaskular

Komponen kecergasan
berteraskan lakuan motor
Kuasa

Daya tahan otot

Kelajuan

Kekuatan otot

Ketangkasan

Kelenturan otot

Koordinasi

Komposisi tubuh
badan

Masa reaksi
Kesedaran
Kinestetik

KOMPONEN LATIHAN DAN PERSEDIAAN FIZIKAL: KECERGASAN BERKAITAN


KESIHATAN
Kecergasan kardiovaskular
Kecergasan kardiovaskular merujuk kepada kemampuan jantung, paru-paru, dan organ
untuk mengambil, menghantar dan menggunakan oksigen. Oleh itu, untuk memiliki
daya tahan kardiovaskular yang baik seseorang atlit itu perlu membina kemampuan
sistem kardiovaskular seperti kemampuan jantung, paru-paru dan organ ke tahap
maksima. Dari segi sistem tenaga, kecergasan kardiovaskular merujuk kepada tahap
kemampuan sistem tenaga aerobik. Untuk itu, di dalam nota ini semua latihan berkaitan
kecergasan kardiovaskular akan merujuk kepada latihan yang membina kemampuan

Page

95

sistem tenaga aerobik.

AKK2013

Pengenalan kepada latihan aerobik: Terma dan definisi


Latihan aerobik merujuk kepada latihan yang meningkatkan kemampuan penggunaan
dan penghantaran oksigen ke seluruh badan. Ianya melibatkan adaptasi terus kepada
sistem tenaga aerobik (penghasilan tenaga dengan kehadiran oksigen).Terdapat dua
jenis adaptasi yang boleh berlaku kesan daripada latihan yang dijalani. Adaptasi
pertama adalah adaptasi akut, iaitu adaptasi segera yang berlaku samada sewaktu
menjalani latihan atau beberapa ketika selepas menjalani latihan, daripada beberapa
minit selepas latihan hingga tidak lebih 6-8 minggu pertama latihan. Adaptasi kedua
pula adalah adaptasi yang lebih bersifat jangka masa panjang, seperti adaptasi yang
berlaku bermula minggu ke 8-12 latihan dan ke atas. Adaptasi kronik bersifat lebih kekal
selagi latihan masih dijalankan, dengan kesan adaptasi kronik ini adalah hasil kumulatif
kesan-kesan adaptasi akut.

Adaptasi akut dan kronik latihan aerobik:


Adaptasi akut latihan aerobik meliputi tindak balas kardiovaskular dan tindak balas
respirasi. Tindak balas kardiovaskular melibatkan kadar pengeluaran jantung, stroke
volume, kadar nadi, kadar pengambilan oksigen, tekanan darah, dan kawalan aliran
darah dalam badan. Sementara tindak balas respirasi melibatkan tindak balas gas dan
pengangkutan gas dan bahan kumuh metabolik oleh darah.
Adaptasi kronik latihan aerobik pula meliputi adaptasi kardiovaskular, adaptasi respirasi,
adaptasi neural, adaptasi otot, adaptasi tulang dan tisu penyambung, dan adaptasi

Page

96

endokrina

AKK2013

Pemboleh ubah

Adaptasi latihan daya tahan aerobik

Prestasi:
-

Kekuatan otot

Tiada

Daya tahan otot

Meningkat sedikit untuk pengeluaran daya


berkapasiti rendah

Kadar pengeluaran

Tiada perubahan / tidak menurun

Tidak berubah & tidak memberi kesan

daya maksima
-

Lompat tinggi

Kuasa anaerobik

Laju pecutan

negatif
-

Tiada perubahan

Tiada perubahan

Fiber otot:
-

Saiz fiber otot

Tiada perubahan / sedikit meningkat

Ketumpatan kapilari

Meningkat

Ketumpatan mitokondria

Meningkat

Komponen Myofibrillar
-

Tiada perubahan

Creatine phosphokinase

Meningkat

Myokinase

Meningkat

Phosphofructokinase

Pelbagai

Page

97

Aktiviti Enzim:

AKK2013

Lactate dehydrogenase

Pelbagai

Sodium-potassium

Mungkin meningkat sedikit

ATPase

Simpanan Tenaga Metabolik:


-

Simpanan ATP

Meningkat

Simpanan creatine-

Meningkat

Meningkat

phosphate
-

Simpanan glikogen

Simpanan trigliceride

Meningkat

Tisu Penyambung:
-

Kekuatan ligamen

Bertambah

Kekuatan Tendon

Bertambah

Kandungan kolagen

Pelbagai

Kepadatan tulang

Tiada perubahan atau peningkatan

Komposisi Tubuh:
-

Peratus lemak badan

Menurun

Jisim bebas lemak (Fat

Tiada perubahan

free mass)

Faktor yang mempengaruhi latihan aerobik:

98

Maximal Aerobic Power

Page

Lactate Threshold
Exercise Economy

AKK2013

PEMBINAAN PROGRAM LATIHAN AEROBIK:


Di bahagian ini para jurulatih akan didedahkan kepada jenis/kaedah senaman
(berbasikal, berlari dll), kekerapan latihan, intensiti latihan (tahap kesukaran), tempoh
masa senaman dan kaedah peningkatan senaman (ansur maju).

Jenis-jenis latihan aerobik


Terdapat beberapa kaedah latihan aerobik iaitu:

Long, Slow Distance


Training (LSD)

Latihan Pace/Tempo

Latihan Jeda
(IntervalTraining)
Latihan Ulangan
(Repetition Training)

Page

99

Latihan Fartlek Training

AKK2013

Jenis

Kekerapan

Tempoh masa

Intensiti

latihan

seminggu

LSD

1-2

~30-120 min

~70% VO2 max

Pace /tempo

1-2

~20-30 min

Pada kadar lactate


threshold / sedikit tinggi
drpd pace perlumbaan

Interval

1-2

Repetition

3-5 min (nisbah kerja:

Hampir kepada VO2

rehat ~1:1)

max

30-90 saat (nisbah

>VO2 max

kerja:rehat 1:5)
Fartlek

20-60 minit

Pelbagai (bergantung
pada fasa latihan,
seperti intensiti LSD
atau pace)

Penanda Aras Latihan Aerobik


Latihan tanpa sebarang penanda aras atau ukuran dilakukan bagi memantau
prestasi fizikal berkaitan akan menjadi penyebab kegagalan sesuatu sesi latihan
memberikan ransangan fisiologi sepatutnya kepada sistem tubuh bagi menjamin
wujudnya peningkatan berterusan dalam adaptasi latihan. Dua kaedah bagi
memantau prestasi latihan adalah melalui pengiraan kadar nadi dan penggunaan
skala tahap kesukaran Borg.
Pengiraan kadar nadi:

Karvonen Method

Age-predicted maximum heart rate (APMHR) = 220 age

AKK2013

100

Pengiraan Target Heart Rate (THR)

Page

Heart rate reserve (HRR) = APMHR resting heart rate (RHR)

Target heart rate (THR) = (HRR exercise intensity) + RHR

Lakukan pengiraan ini dua kali bagi menentukan target heart


rate range (THRR).

Skala Borg (10 mata):


SKALA

INTENSITI

Nothing at all

Very light

Fairly light

Moderate

Somewhat hard

Hard

6
7

Very hard

8
9
10

Very, very hard

BORG, G. (1982) Psychophysical bases of perceived exertion. Medicine and Science


in Sports and Exercise, 14 (5), p. 377-81
BORG, G. et al. (1983) A category-ratio perceived exertion scale: relationship to

BORG, G. (1970) Perceived Exertion as an indicator of somatic stress. Scandinavian

Page

journal of Rehabilitation Medicine, 2 (2), p. 92-98

101

blood and muscle lactates and heart rate. Med. Sci. Sports Exerc., 15 (6), p. 523-528

AKK2013

PENGENALAN KEPADA LATIHAN ANAEROBIK


Latihan anaerobik merujuk kepada latihan berintensiti tinggi,dengan ransangan
senaman berselang masa seperti latihan bebanan, senaman pliometrik, latihan
pecutan, ketangkasan dan jeda yang menggunakan sistem tenaga anaerobik
sebagai sumber tenaga utama. Contoh terbaik latihan anaerobik adalah seperti
latihan bebanan bagi pembinaan kekuatan dan latihan pliometrik bagi pembinaan
kuasa otot. Latihan jeda seperti pecutan jarak dekat dengan sela masa rehat yang
panjang boleh dikatakan latihan anaerobik, dengan gabungan ulangan dan set yang
banyak boleh menjadikan latihan tersebut turut membina komponen kuasa aerobik.

Adaptasi Kepada Latihan Anaerobik

Adaptasi latihan anaerobik merangkumi adaptasi neural, adaptasi otot rangka dan
adaptasi tisu penyambung. Tindakbalas segera kesan latihan anerobik seperti
peningkatan kekuatan otot yang berlaku seawal minggu ke 4 (mengikut sesetengah
kajian) atau seawal minggu ke 8 adalah kesan adaptasi neural, di mana struktur
fisiologi tubuh yang sedia ada di beri ransangan oleh latihan menyebabkan peratus
penglibatan

motor

unit,neuromuscular

junction,

dan

neuromuscular

reflex

potentiation meningkat, sekaligus meningkatkan apa sahaja prestasi fizikal yang


berkait dengannya. Kesan terkumpul daripada adaptasi neural yang berlaku secara
berterusan akan menyebabkan berlakunya adaptasi otot rangka selepas jangkamasa
tertentu, iaitu kebiasaannya selepas 8-12 minggu bergantung kepada isipadu dan
kualiti latihan. Adaptasi otot rangka melibatkan tumbesaran otot, perubahan saiz
fiber, transisi transisi jenis fiber dominan, perubahan struktur dan lain-lain adaptasi
otot. Dan adaptasi yang bersifat separa kekal ini (selagi latihan masih diteruskan)

Page

102

pada masa yang sama akan menyumbang kepada adaptasi tisu penyambung.

AKK2013

Pemboleh ubah

Adaptasi latihan anaerobik (latihan


bebanan)

Prestasi:
-

Kekuatan otot

Meningkat

Daya tahan otot

Meningkat untuk penghasilan kuasa

Kuasa aerobik

Kadar maksima

Tiada perubahan atau meningkat sedikit

penghasilan daya otot

Meningkat

Ketinggian lompatan

Kemampuan meningkat

Kuasa anaerobik

Meningkat

Kelajuan pecutan

Meningkat

Meningkat

Tiada perubahan atau penurunan

Menurun

Meningkat

Meningkat

Meningkat
Meningkat
Meningkat
Tiada perubahan atau kesan agak
pelbagai
Meningkat

lebih tinggi

Fiber otot:
-

Saiz fiber

Ketumpatan kapilari

Ketumpatan mitokondria

Isipadu Myofibrillar

Isipadu cytoplasmic

Aktiviti Enzim:
- Creatine phosphokinase
Myokinase

Phosphofructokinase

Lactate dehydrogenase

Sodium-potassium
ATPase

Page

103

AKK2013

Simpanan Tenaga Metabolik:


- Simpanan ATP
- Simpanan creatinephosphate
- Simpanan glikogen
- Simpanan trigliceride

Meningkat
Meningkat
Meningkat
Meningkat
Mungkin meningkat

Tisu Penyambung:
- Kekuatan ligamen
- Kekuatan Tendon
- Kandungan kolagen
- Kepadatan tulang

Mungkin meningkat
Mungkin meningkat
Mungkin meningkat
Tiada perubahan atau peningkatan

Menurun
Meningkat

Komposisi Tubuh:
- Peratus lemak badan
- Jisim bebas lemak (Fat
free mass)

Komponen Kecergasan Berkaitan Lakuan Motor

Di dalam pembelajaran Tahap 1 komponen kecergasan berkaitan lakuan motor


hanya akan disentuh sepintas lalu, dengan penekanan lebih mendalam akan
diberikan di dalam Tahap 2 dan Tahap 3. Secara konsepnya, seseorang atlit perlu
menguasai kesemua komponen kecergasan berkaitan kesihatan terlebih dahulu
sebelum penekanan diberikan kepada komponen kecergasan berkaitan lakuan
motor. Komponen kecergasan berkaitan lakuan motor terdiri adalah seperti kuasa,
kelajuan, ketangkasan, koordinasi, dan keseimbangan. Kuasa merujuk kepada
kemampuan mengeluarkan letusan daya dalam masa yang singkat. Kelajuan

pergerakan yang tinggi. Sementara ketangkasan pula adalah kemampuan menukar

104

arah pergerakan dengan lancar dan berkesan, tanpa kehilangan kelajuan, kekuatan

Page

merujuk kepada kemahiran dan kemampuan yang diperlukan untuk mencapai halaju

AKK2013

dan kuasa pergerakan. Koordinasi pula boleh didefinisikan sebagai kemampuan


untuk menghasilkan keseragaman pergerakan dengan berkesan dalam mencapai
sesuatu matlamat pergerakan. Akhir sekali, keseimbangan bermaksud kebolehan
untuk mengekalkan kedudukan badan, samada dalam keadaan statik atau dinamik.

KELENTURAN DAN JULAT PERGERAKAN


Julat pergerakan merujuk kepada darjah pergerakan yang berlaku pada mana-mana
bahagian sendi badan, sementara kelenturan pula merujuk kepada kemampuan
menggerakkan bahagian sendi badan melalui satu julat pergerakan tanpa rintangan
(strain) kepada artikulasi dan lekatan otot. Rajah di bawah menunjukkan secara
mudah konsep kelenturan otot, yang di bahagikan kepada kelenturan statik dan
kelenturan dinamik.

KELENTURAN

DINAMIK

STATIK
Julat pergerakan yang
mungkin bagi sesuatu
sendi

Kemampuan julat
pergerakan sewaktu
pergerakan aktif sendi
otot

Dari sudut prestasi fizikal dalam sukan, setiap sukan dan aktiviti memerlukan julat
pergerakan optima khusus kepada keperluan pergerakan sukan dan aktiviti yang
berkaitan. Oleh itu, amat penting bagi jurulatih untuk membina kelenturan atlit

secara umum bagi suatu tempoh sekurang-kurangnya melebihi 3 bulan. Faktor yang

Page

mempengaruhi kelenturan :

105

terbabit mengikut keperluan sukan berkenaan, selepas melepasi latihan kelenturan

AKK2013

Struktur Sendi
Umur dan Jantina
Tisu Penyambung
Latihan bebanan dengan julat pergerakan terhad
Pertambahan saiz otot
Tahap aktiviti

Bilakan atlit perlu melakukan regangan?


Pada amnya atlit memerlukan regangan sekurang-kurangnya selepas latihan dan
pertandingan. Regangan sebelum latihan lebih menumpukan kepada regangan
dinamik di mana regangan yang bersifat pasif sebelum sesuatu aktiviti boleh
menurunkan prestasi dan pada peringkat tertentu boleh meningkatkan risiko
kecederaan. Selain daripada itu regangan juga boleh diadakan sebagai suatu sesi
khas dalam latihan. Aktiviti regangan sebaik-baiknya dilakukan paling kurang
sebanyak 2 kali seminggu dengan tempoh masa 15 hingga 30 saat bagi setiap
bahagian otot yang diregangkan.Tahap kesukaran atau intensiti regangan pula boleh
ditandakan dengan regangan ditahan pada tahap SEDIKIT kurang selesa, namun
tidak melampau, bagi mengelakkan risiko kecederaan. Regangan tidak harus
melanggar struktur mekanikal asas pergerakan sendi terbabit. Perlu diingat, semua
aktiviti regangan perlu didahului dengan aktiviti memanaskan badan terlebih dahulu.
Prinsip-Prinsip Latihan
Prinsip latihan adalah satu set panduan dalam menjana apa sahaja program atau

item kepada adaptasi dan prestasi fizikal. Prinsip-prinsip latihan yang perlu dipatuhi
adalah seperti:

AKK2013

Page

dalam sains sukan yang telah menunjukkan had atau kesan positif dan negatif setiap

106

sesi latihan, di mana prinsip-prinsip ini dibina berteraskan penyelidikan-penyelidikan

Individualisasi : merujuk kepada keperluan mematuhi prinsip bahawa setiap


individu adalah berbeza, yang mana adaptasi latihan secara khususnya turut
berbeza. Dengan itu, dalam pembinaan latihan, aspek keperluan individu
perlu diberi perhatian.

Pengkhususan: merujuk kepada aspek pengkhususan dalam latihan, di mana


setiap latihan perlu bersifat spesifik dan memenuhi keperluan individu, jenis
sukan dan matlamat latihan.

Ansur maju : prinsip ini merujuk kepada keperluan tahap kesukaran latihan
ditingkatkan secara beransur-ansur bagi membolehkan adaptasi berlaku
dengan baik dan seiring dengan proses pemulihan kesan latihan sebelumnya.
Ianya juga merujuk pada keperluan untuk tidak memberikan sesuatu
ransangan dalam latihan secara mengejut, contohnya meningkatkan intensiti
latihan ke aras lebih tinggi dengan ketara secara mengejut pada setiap
latihan.

Rehat dan pemulihan: mengikut prinsip ini setiap suatu siri latihan perlu
disusuli dengan masa rehat yang mencukupi bagi membantu proses
pemulihan ke aras lebih tinggi. Rehat dan pemulihan boleh sahaja merujuk
pada rehat antara setiap set dalam latihan dan rehat selepas sesi latihan.
Secara umumnya setiap bahagian tubuh yang terlibat dengan latihan akan
memerlukan sekurang-kurangnya 48-72 jam untuk proses pemulihan penuh.

Kebolehbalikan: Prinsip ini mengatakan bahawa stiap kesan adaptasi latihan


boleh kembali ke asal sekiranya tiada ransangan atau latihan berterusan
dijalankan.
Variasi: merujuk kepada kemampuan badan untuk membiasakan diri dengan
setiap ransangan latihan, sekaligus mengurangkan kesan adaptasi. Untuk itu,
ransangan berbentuk baru yang diberikan selepas ransangan sama diberi

intensity dan jenis latihan berkenaan, sekaligus memberi ruang peningkatan


prestasi yang lebih hasil daripada latihan yang pelbagai. Latihan yang
pelbagai akan turut membantu mengurangkan risiko kecederaan yang bersifat

AKK2013

107

untuk suatu tempoh tertentu akan mengelakkan sistem tubuh selesa dengan

Page

terlebih guna, kerana setiap komponen akan silih berganti digunakan setiap
kali variasi latihan dilakukan (konsep multilateral).

Keseimbangan: Prinsip keseimbangan merujuk kepada keperluan untuk


memastikan setiap program latihan memberi penekanan yang seimbang bagi
setiap komponen, contohnya dalam latihan bahagian atas dan bawah badan
diberi penekanan yang sama berat bagi mengelakkan hanya bahagian
tertentu sahaja dibina dan digunakan, sekaligus meningkatkan risiko
kecederaan.

Sesi Praktikal
Sesi pemanasan badan.

Pemanasan badan (umum).

Regangan (dinamik).

Pemanasan badan (spesifik)atau

Pemanasan badan dinamik.

Sesi latihan.

Latihan litar dan latihan berat badan.

Sesi penyejukan badan.

Penyejukan badan .

Regangan (statik dan berpasangan).

Page

108

AKK2013

Faedah pemanasan badan:


Kontraksi otot yang lebih pantas dan rehat secukupnya kepada otot
agonis dan antagonis.
Meningkatkan kadar penghasilan daya dan masa reaksi.
Peningkatan kekuatan dan kuasa otot.
Mengurangkan rintangan kelikatan dalam otot.
Meningkatkan kadar penghantaran oksigen dimana suhu yang lebih
tinggi membantu pelepasan oksigen dari hemoglobin dan myoglobin.
Meningkatkan pengaliran darah ke otot yang aktif.
Meningkatkan reaksi metabolik.
Regangan sewaktu memanaskan badan:

Memanaskan badan secara dinamik adalah di cadangkan sewaktu sesi


memanaskan badan.

Regangan dinamik sewaktu memanaskan badan perlu mengambilkira julat


pergerakan dan tahap keperluan stretch shortening cycle dalam sukan yang
terlibat

Komponen sesi memanaskan badan:

5-10 minit memanaskan badan secara umum dengan aktiviti seperti


berjogging.
8-12 minit pemanasan badan spesifik, dengan aktiviti regangan dinamik mirip

109

lakuan sukan terbabit mengikut julat pergerakan yang diperlukan.

Page

AKK2013

Menyejukkan badan:
Faedah:

Membantu menyahkan bahan buangan otot.

Mengurangkan kelesuan dan kekakuan otot.

Membantu mengekalkan prestasi otot bagi aktiviti sama dalam masa terdekat.

Komponen menyejukkan badan

2-3 minit jogging perlahan / berjalan sederhana pantas.

5-10 minit aktiviti regangan bagi otot-otot utama yang telah digunakan.

Statik.

Ballistic.

Dinamik.

Regangan Proprioceptive Neuromuscular Facilitation (PNF)

Tahan-Rehat.

Kontraksi-Rehat

Tahan-Rehat dengan kontraksi otot utama.

Kebiasaannya PNF dilakukan bersama dengan rakan menggunakan aktiviti


regangan biasa bagi setiap otot.

Adalah perlahan dan tetap, dengan setiap posisi akhir (julat pergerakan otot)
ditahan pada kadar lebih kurang 30 saat.

Page

110

Regangan statik:

AKK2013

Regangan ballistic:

Kebiasaannya melibatkan penglibatan aktif otot dan menggunakan jenis


pergerakan henjutan/lantunan dimana posisi akhir tidak ditahan.

Regangan dinamik:

Sejenis aktiviti regangan yang berteraskan senaman mirip lakuan pergerakan


spesifik sukan terbabit bagi menyediakan badan untuk aktiviti (kontraksi otot
adalah pada kadar normal dan mungkin turut melibatkan pergerakan ballistic
bagi gerakan-gerakan tertentu).

Regangan Proprioceptive Neuromuscular Facilitation (PNF)


-

Tahan-Rehat:

Pra-regangan

pasif

(10

saat),

tahan

isometrik

(6 saat), regangan pasif (30 saat).


-

Kontraksi-Rehat: Pra-regangan pasif (10 saat), Kontraksi otot secara


konsentrik melalui julat pergerakan sepenuhnya, regangan pasif (30 saat).

Tahan-Rehat dengan kontraksi otot utama: Sewaktu fasa ketiga (regangan


pasif), kontraksi konsentrik otot utama (agonis) digunakan bagi meningkatkan
daya regangan .

Panduan regangan statik:


-

Kurangkan intensiti regangan sekiranya mengalami sebarang kesakitan atau


ketidakselesaan melampau.

Berhati-hati sewaktu melakukan regangan dibahagian badan dengan

Elakkan kombinasi regangan yang melibatkan tulang belakang (spine).

Otot stabilizer (pengimbang) sepatutnya diaktifkan bagi mengelakkan

Page

pergerakan tidak diingini dan kecederaan.

111

sambungan hypermobile.

AKK2013

Latihan Litar Dan Latihan Berat Badan


Latihan litar merujuk kepada kombinasi latihan suaian fizikal yang menggabungkan
latihan rintangan dengan aspek intensity tinggi komponen.

Kemuliaan kita yang terbesar bukanlah kerana kita tidak pernah jatuh, melainkan
kerana kita bangkit kembali setiap kali jatuh Goldsmith.

Page

112

The player who runs has to think, and the one who thinks has to run

AKK2013

113
Page
AKK2013

Definisi
Pemakanan
Pemakanan di definisikan sebagai jumlah proses yang melibatkan pengambilan dan
penggunaan bahan makanan oleh organisma hidup, termasuk pengambilan
makanan, penghadaman, penyerapan dan metabolisma makanan. Pemakanan turut
di pengaruhi oleh pelbagai faktor seperti psikologi, sosiologi dan ekonomi.

Pemakanan Sukan
Pemakanan sukan di definisikan sebagai aplikasi strategi pemakanan untuk
menggalakkan kesihatan, mengadaptasi pemakanan kepada latihan, mengurangkan
masa pemulihan selepas latihan serta meningkatkan prestasi optimum semasa
latihan dan pertandingan (Burke, 1999)

Fungsi Makronutrien Dan Mikronutrien Dalam Prestasi Sukan

Tenaga
Proses biokimia yang berlaku dalam tubuh untuk menghasilkan tenaga terdapat
dalam makronutrien iaitu karbohidrat, protein dan lemak. Sesetengah tenaga ini
diperlukan untuk sintesis sel baru dan mengekalkan fungsi asas tubuh,
sesetengahnya untuk keperluan tenaga semasa aktiviti fizikal, dan sesetengahnya
hilang sebagai haba. Nutrien yang membekalkan tenaga yang tidak digunakan akan
disimpan sebagai lemak dalam tubuh. Tenaga simpanan ini boleh membekalkan
tenaga apabila sumber makanan tiada. Dalam masa yang panjang, jika tenaga yang
diambil melebihi tenaga yang digunakan, simpanan tubuh akan meningkat dan
menyebabkan peningkatan berat badan. Jika kurang tenaga diambil berbanding
keperluan tubuh, tubuh akan menggunakan simpanan lemak dan karbohidrat serta

Page

114

protein tubuh untuk memenuhi keperluan tenaga, maka berat badan akan menurun.

AKK2013

Piramid Makanan Malaysia


Kita disarankan untuk makan mengikut piramid makanan. Terdapat tiga kunci untuk
mencapai pemakanan yang baik iaitu seimbang, pelbagai dan sederhana. Piramid
makanan mengkelaskan makanan kepada kumpulan dan memberi gambaran kuantiti

Page

115

makanan yang disarankan.

AKK2013

a) Karbohidrat
Aras 1 ialah kumpulan karbohidrat. 1 gram karbohidrat membekalkan 4 kcal tenaga
untuk tubuh. Fungsi utama kumpulan ini adalah memberi tenaga untuk fungsi asas
tubuh seperti fungsi organ dalaman serta membekalkan tenaga semasa aktiviti
fizikal. Fungsi ini dilakukan oleh glukosa. Gula galaktosa diperlukan untuk
membentuk tisu saraf. Terdapat 2 jenis gula yang penting untuk tubuh iaitu
deoxyribose dan ribose yang merupakan struktur utama dalam DNA dan RNA
(ribonucleic acid) yang mempunyai maklumat genetik yang diperlukan untuk sintesis
protein.

Contoh sumber makanan untuk aras 1 ialah nasi, mee, bijirin, roti, tepung, ubi-ubian,
pasta dan produk bijirin. Keperluan karbohidrat harian untuk atlet ialah 6-10g/kg
berat badan.

Aras 2 ialah kumpulan sayur-sayuran dan buah-buahan. Kumpulan ini merupakan


sumber karbohidrat yang rendah tenaga berbanding sumber makanan di aras 1.
Fungsi utama kumpulan ini adalah membekalkan vitamin dan serat yang diperlukan
untuk melancarkan sistem tubuh.

b) Protein
Aras 3 ialah kumpulan protein. Jumlah tenaga yang dibekalkan oleh kumpulan
protein ialah 4 kcal untuk setiap 1 gram. Kumpulan ini terbahagi kepada 2 kumpulan
iaitu kumpulan susu dan hasil tenusu serta kumpulan sumber haiwan dan tumbuhan.
Fungsi protein ialah struktur kepada sel didalam tubuh, membentuk sistem
pertahanan tubuh, menyokong proses tumbesaran, membina dan membaiki otot tisu
didalam tubuh.

Contoh sumber makanan untuk aras 3 ialah: Kumpulan susu dan hasil tenusu: susu,

Page

laut dan kekacang seperti kacang soya dan produk kekacang.

116

yogurt, dan keju. Kumpulan haiwan dan tumbuhan: ayam, daging, ikan, makanan

AKK2013

Keperluan protein untuk atlet ialah:


Kumpulan

Keperluan atlet (g/kg/day)

Sedentary men and women

0.8-1.0

Recreational exercise, adult

1.0-1.5

Elite male enduramce athletes

1.6

Moderate-intensity endurance athletes

1.2

Adolescent athletes

1.8-2.0

Body builder athlete, adult

1.4-1.8

Resistance athletes (early training)

1.5-1.7

Resistance athletes (steady state)

1.0-1.2

Calories restriction athletes

1.4-2.0

Limit of maximum intake, adult

2.0
Tenaga dari makanan
dan fosfokreatin

c) Lemak
Aras yang tertinggi iaitu aras 4 ialah kumpulan lemak, minyak, gula dan garam.
Contoh sumber makanan di aras ini ialah minyak, mentega, marjerin, mayonnaise,
salad dressing, garam, makanan tinggi garam serta makanan tinggi gula.

Fungsi lemak adalah sumber tenaga simpanan dalam tubuh. Tenaga simpanan ini
dapat digunakan semasa latihan jangka masa panjang. Jumlah tenaga yang
dibekalkan oleh 1 gram lemak ialah 9 kcal. Lemak dalam bentuk tisu adipos turut
berfungsi sebagai pelindung kepada organ dalaman dari hentakan. Tisu adipos juga
berfungsi mengawalatur suhu didalam badan.

Disamping itu lemak berfungsi sebagai struktur dalam sel otak dan sistem saraf,

untuk sistem penghadaman dan penyerapan makanan serta penghasilan hormon

Page

seks untuk menyokong proses tumbesaran dan pembentukan karekter jantina.

117

fungsi regulatori untuk hormon dan vitamin larut lemak (A,D,E,K), sintesis hempedu

AKK2013

d)

Vitamin

Vitamin ialah bahan organik yang diperlukan dalam kuantiti yang sedikit untuk
mengelakkan kekurangan dan gangguan kesihatan, tumbesaran dan sistem
pembiakan. Vitamin tidak dapat dihasilkan oleh tubuh dan tidak memberi sebarang
tenaga untuk tubuh. Terdapat 2 klasifikasi untuk vitamin iaitu vitamin larut air dan
vitamin larut lemak.

Vitamin larut air memerlukan medium air untuk diserap dan berfungsi dalam tubuh.
Pengambilan yang melebihi keperluan tubuh akan disingkirkan melalui urin. Senarai
vitamin, fungsi dan sumber makanan untuk vitamin larut air adalah seperti berikut:

Vitamin
B1 (Tiamin)

Fungsi

Sumber makanan

Sistem saraf, koenzim dalam

Bijirin sarapan, bijirin

penghasilan tenaga dari glukosa

penuh, kekacang, legum,


organ dalaman

B2 (Riboflavin)

Penghasilan tenaga dari karbohidrat,

Susu, hati, daging merah,

lemak dan protein, menukarkan folat,

ayam, ikan, bijirin yang

niasin, vit B6 dan vit K ke bentuk aktif

diperkaya dan bijirin


penuh, sayuran hijau

B3 (Niasin)

Biotin

Koenzim dalam glikolisis dan

Bijirin yang diperkaya,

metabolisma lemak

kacang, tuna, ayam,

Koenzim dalam penghasilan glukosa

Hati, kuning telur

Koenzim dalam kitar Kreb,

Daging merah, bijirin

Pantotenik

metabolisma lemak

penuh, legum

B6 (Piridoksin)

Koenzim dalam metabolisma protein,

Daging merah, legum,

neurotransmitter, sintesis hemoglobin

sayuran hijau, bijirin penuh

Koenzim sintesis DNA, metabolisma

Sayuran hijau, organ

protein

dalaman, legum, jus oren

B9 (Folat)

Page

Asid

118

dan metabolisma lemak

AKK2013

B12

Koenzim dalam metabolisma folat,

(Kobalamin)

sistem saraf

Kolin

Sintesis sel, neurotransmitter

Produk haiwan

Kuning telur, organ


dalaman, sayuran hijau,
kekacang

Sintesis kolagen, hormon dan

Buah-buahan sitrus,

neurotransmitter, antioksida

strawberi, brokoli, sayuran


hijau

Vitamin larut lemak memerlukan medium lemak untuk diserap. Pengambilan


yang berlebihan akan disimpan dalam tubuh. Senarai vitamin, fungsi dan sumber
makanan untuk vitamin laurt lemak adalah seperti berikut:
Vitamin
A

Fungsi
Penglihatan, tumbesaran, sistem imun

Sumber makanan
Hati, ikan, lobak merah,
sayuran hijau, susu
diperkaya, keledek &
brokoli

Penyerapan kalsium dan fosforus

Kuning telur, hati, minyak


ikan, tuna, salmon, susu
yang diperkaya dan
cahaya matahari

Antioksida, melindungi membran sel

Minyak sayuran, sayuran


hijau & kekacang

Pembekuan darah

Sayuran hijau & minyak


sayuran

Mineral ialah bahan bukan organik yang dijumpai secara asli di muka bumi.
Berdasarkan keperluan harian, mineral diklasifikasikan sebagai makromineral (cth:
natrium, kalium, kalsium, fosforus dan magnesium) dimana keperluan harian ialah

AKK2013

119

Mineral

Page

e)

lebih daripada 100 mg/hari dan mikromineral (cth: ferum, zink, kuprum, dan
selenium) yang diperlukan kurang 20 mg/hari.

Senarai makromineral serta fungsi dan sumber makanan


Makromineral
Kalsium (Ca)

Fungsi

Sumber

Pertumbuhan tulang dan gigi,


membantu kontraksi otot, membantu

Susu, keju, yogurt, kekacang

pembekuan darah, mengurangkan

kering, sayuran hijau, makanan

tekanan darah, membantu kontraksi

yang diperkaya dengan kalsium.

otot jantung
Fosforus

Magnesium
(Mg)

Susu, kuning telur, air minuman

Pertumbuhan tulang dan gigi


Membantu

pelbagai

dan makanan laut.

tindak

balas

enzim,

menukar

glukosa

kepada

tenaga

dan

penting

untuk

Bijirin, daging, susu, sayuran


hijau dan kekacang.

metabolisma kalsium dan vitamin C.


Kalium (K)

Natrium (Na)

Elektrolit dalam cecair intraselular,

Pisang, buah citrus, sayuran,

pengangkutan glukosa ke dalam sel

susu, daging dan ikan.

Elektrolit dalam cecair ekstraselular,


sistem saraf, kontraksi otot,
keseimbangan asid-bes

Garam, makanan yang telah di


proses dalam tin, kicap.

Senarai mikromineral serta fungsi dan sumber makanan


Fungsi

Sumber

Pembentukan hemoglobin darah,

Hati, daging, kuning telur,

(Ferum)

pembentukan mioglobin otot,

kekacang, bijirin, sayur hijau,

membantu pelbagai tindakbalas

udang dan tiram.

Page

Zat besi

120

Mikromineral

AKK2013

enzim.

Kuprum

Kegunaan ferum dan hemoglobin


dalam tubuh.

Zink

Meningkatkan metabolisma,

proses tumbesaran.

Selenium

kekacang, ginjal, ayam, itik, tiram


dan coklat.

membantu proses enzim, menyokong

Kromium

Hati, udang, kerang, bijirin, ceri,

Susu, hati, ikan dan bran


gandum.

Meningkatkan fungsi insulin dan

Minyak jagung, kepah, bijirin

sistem saraf

penuh, daging dan air paip.

Bertindak sebagai enzim dan

Bijiran, bawang, daging, susu

antioksida

dan sayuran.

Kepentingan Air/Hidrasi dalam Sukan

Kandungan air
Kandungan air dalam badan ialah 40-70% bergantung kepada umur, jantina dan
komposisi tubuh. Kandungan air dalam otot adalah sebanyak 65-75% dan lebih
kurang 50% berat di dalam lemak tubuh. Oleh kerana itu, perbezaan peratus air

Jumlah air

53

Selular

30

Ekstraselular

23

Interstitial

19

Plasma

AKK2013

Page

Bahagian

121

dalam tubuh akan mempengaruhi perbezaan komposisi tubuh antara individu.

Cecair intraselular: cecair yang terkandung dalam sel

Cecair ekstraselular: cecair yang berada diluar sel contohnya cecair dalam darah,
sistem limfa, mata dan di antara sel dan tisu.
Cecair interstitial: sebahagian cecair ekstraselular yang berada dalam ruang antara
sel.

Keperluan air bergantung kepada berat badan individu. Keperluan berbeza dalam
setiap kitaran hidup. Dalam persekitaran suhu dan aktiviti biasa, seorang dewasa
memerlukan 1 mililiter air per kalori (1ml/kcal) pengambilan tenaga. Keseimbangan
air bergantung kepada pengambilan air dan kehilangan air melalui pernafasan, urin
dan perpeluhan. Sumber pengambilan air adalah dari air minuman dan makanan.
Fungsi air ialah:

i. Air merupakan bahan binaan sel protoplasma, komponen asas semua sel
hidup

ii. Pelindung tisu utama dalam tubuh iaitu saraf tunjang dan otak

iii. Air mengawal tekanan osmotik di dalam badan, atau mengekalkan


keseimbangan yang sesuai di antara air dan elektrolit.

iv. Air merupakan bahan utama dalam darah, medium pengangkutan utama
untuk oksigen, nutrien, hormon dan bahan-bahan lain ke sel untuk
digunakan, dan membawa bahan buangan hasil metabolisma ke organ
seperti paru-paru dan buah pinggang

Page

vi. Medium untuk vitamin larut air iaitu vitamin B dan C

122

v. Mengawalatur suhu badan dengan proses perpeluhan

AKK2013

Faktor-faktor Kehilangan Air


Haba yang dihasilkan oleh otot yang aktif akan meningkatkan suhu dalam badan.
Suhu badan yang tinggi akan mengganggu prestasi atlet. Walaubagaimanapun
badan mempunyai sistem untuk mengawalatur suhu. Terdapat 4 kaedah haba
dibebaskan dari tubuh iaitu:

i.

Haba dibebaskan melalui radiasi: haba dari badan dibebaskan ke


persekitaran.

ii.

Haba dibebaskan melalui konduksi: haba dibebaskan secara langsung


melalui ceciar, pepejal atau gas.

iii.

Haba

dibebaskan

melalui

konveksi:

haba

dibebaskan

melalui

dibebaskan melalui evaporasi: haba

dibebaskan

melalui

pergerakan udara atau air di badan.

iv.

Haba

penghasilan peluh
Apabila suhu persekitaran melebihi suhu di permukaan kulit, haba dibebaskan
dengan cara penghasilan peluh iaitu cara evaporasi. Tahap kecergasan seseorang
atlet turut menyumbang kepada kehilangan air dari tubuh. Semakin tinggi tahap
kecergasan seorang atlet, sistem penyejukan (penghasilan peluh) akan lebih efesien
berbanding atlet yang tahap kecergasan yang lebih rendah.

Suhu persekitaran dan peratus kelembapan udara (humiditi) turut menyumbang


kepada jumlah kehilangan air dari tubuh atlet. Semakin tinggi suhu persekitaran,
semakin banyak jumlah kehilangan air. Udara persekitaran yang lembap akan
menyukarkan peluh dibebaskan ke udara. Ini akan menyebabkan atlet menghadapi
kesukaran untuk menurunkan suhu tubuh.

Atlet perlu mengenalpasti keperluan air untuk setiap sesi latihan dan pertandingan.

123

Keperluan setiap atlet sangat berbeza bergantung kepada tahap intensiti latihan, saiz

Page

Tanda-tanda Dehidrasi

AKK2013

badan serta suhu persekitaran. Disebabkan keperluan yang berbeza atlet perlu
mengenalpasti tanda-tanda dehidrasi untuk memastikan prestasi atlet tidak
terganggu oleh dehidrasi. Diantara tanda-tanda dehidrasi ialah dahaga, pening, loya,
muntah, mulut dan bibir kering serta urin berwarna gelap.
Keperluan air adalah berbeza untuk setiap individu. Atlet perlu mengetahui
kadar perpeluhan untuk mengenalpasti keperluan air pada setiap sesi latihan dan
pertandingan. Cara untuk mengetahui peratus kadar perpeluhan ialah menimbang
sebelum dan selepas latihan:
Berat sebelum-berat selepas X 100
Berat sebelum
Kesan Dehidrasi Kepada Prestasi Sukan
Kehilangan berat badan melebihi 2% akan mengganggu prestasi atlet. Jika latihan
berterusan melebihi 90 minit atau berintensiti tinggi, minuman yang disarankan
adalah air yang mengandungi karbohidrat dan elektrolit (natrium). Kesan kepada
prestasi sukan mengikut peratusan kehilangan berat badan adalah seperti berikut:
Peratus (%) kehilangan berat

Kesan kepada prestasi sukan

badan
0-1

Dahaga

Terlalu dahaga, ketidakselesaan

Peningkatan kepekatan darah, aktiviti fizikal


terganggu

Loya, perlu memaksa untuk melakukan aktiviti


fizikal

Sukar untuk fokus

Gagal

untuk

membebaskan

suhu

yang

Pening, keletihan

Kekejangan otot

10

Kekurangan jumlah darah menyebabkan


kegagalan peredaran normal darah, kegagalan
fungsi ginjal

AKK2013

Page

124

berlebihan

Berikut ialah panduan pengambilan air sebelum, semasa dan selepas menjalani
latihan dan pertandingan:
Masa

Jumlah pengambilan air (ml)

2 jam sebelum

500 ml (2 gelas)

15 minit sebelum

250 ml (1 gelas)

Setiap 15 minit

125-250 ml (1/2 hingga 1 gelas)

Dalam masa 24 jam

750 ml (3 gelas) untuk setiap 1/2kg kehilangan berat

selepas

badan
Rujukan: Maughan dan Noakes, 1991

Natrium Merupakan Sebahagian Daripada Formula Hidrasi


Natrium ialah elektrolit utama dalam bentuk mineral larut yang dijumpai dalam peluh.
Penggantian natrium dalam tubuh mengekalkan keseimbangan air dan elektrolit.
ACSM mencadangkan penggunaan atau pengambilan minuman sukan yang
mengandungi natrium untuk menggantikan natrium yang hilang semasa senaman.
Dengan pengambilan natrium ini, ia bukan sahaja menggantikan kandungan natrium
yang hilang dari tubuh, ia turut membantu penyimpanan (retensi) air yang telah
diminum.

Kepentingan Pemakanan Kepada Prestasi Atlet

Penurunan Berat Badan Bukan Secara Mendadak


Kadang kala atlet perlu menurunkan berat badan atau mengurangkan jumlah lemak
tubuh untuk mencapai potensi prestasi mereka. Walau bagaimanapun penurunan
berat badan perlu perancangan masa dan keadaan yang sesuai. Situasi di mana
atlet sedang menjalani latihan intensiti tinggi dan berjangkamasa panjang amatlah

season) atau sebelum memulakan sesi latihan yang pesat dan intensif. Ini adalah

AKK2013

Page

Atlet perlu membuat sasaran penurunan berat badan semasa luar musim (off-

125

tidak sesuai untuk menurunkan berat badan.

kerana atlet sangat memerlukan tenaga dan nutrien yang cukup untuk kekal sihat
dan memaksimumkan faedah dari latihan. Sekiranya keadaan ini tidak berlaku,
proses penurunan berat badan semasa latihan sedang berlangsung akan
menyebabkan atlet kehilangan jisim otot, masa pemulihan yang perlahan dan
peningkatan risiko mendapat kecederaan serta penyakit. Tambahan pula, bagi atlet
perempuan yang pengambilan tenaga hariannya sering kurang dari saranan, akan
mengalami keadaan ketidakseimbangan hormon yang membawa kepada gangguan
kitaran haid serta kehilangan jisim dan kekuatan tulang.

Karbohidrat Paling Penting


Kajian perpustakaan dari dulu hingga ke yang terkini, tetap menyatakan karbohidrat
adalah sumber makanan utama bagi atlet. Semasa latihan daya ketahanan
(endurance), otot bergantung kepada lemak dan karbohidrat sebagai sumber tenaga.
Semakin meningkat tahap intensiti, maka semakin tinggi kebergantungan otot
kepada karbohidrat sebagai sumber tenaga.

Bagi atlet yang menjalani senaman/latihan berintensiti sederhana ke tinggi, ia boleh


bertahan selama 1-4 jam di mana 50-60% tenaga yang disumbangkan kepada otot
datangnya dari karbohidrat dan selebihnya daripada sumber lemak. Masalahnya,
simpanan karbohidrat dalam otot dan hati (hepar) adalah terhad tidak seperti
simpanan lemak tubuh. Latihan berat (intense) selama beberapa jam boleh
menyebabkan pengurangan atau kehabisan simpanan tenaga dalam bentuk
glikogen. Oleh itu, keperluan atau saranan karbohidrat harian bagi atlet perlu
berdasarkan berat badan semasa iaitu 6 10 g/kg berat badan. Contohnya: Atlet, 72
kg memerlukan 432 720 g karbohidrat sehari. Maka, atlet patut tahu bahawa
karbohidrat amat penting bagi mereka dan ianya boleh diperoleh daripada sumber
bijirin, buah-buahan dan sayuran berkanji (rujuk piramid makanan Malaysia 2010).

Keperluan Protein Bagi Atlet Daya Tahan (endurance) dan Kekuatan (strength)
badan/hari. Bagi atlet 72 kg, beliau memerlukan 86 101 g protein/hari.

126

Kebanyakkan atlet mencapai atau melangkaui saranan keperluan protein harian

Page

Majoriti atlet daya tahan memerlukan protein dalam julat 1.2 1.4 g/kg berat

AKK2013

mereka tetapi yang menjadi masalah ialah ketidakcukupan pengambilan tenaga dan
karbohidrat serta kombinasinya dengan protein. Apa yang atlet patut tahu ialah,
sekiranya mereka kekurangan tenaga (kcal) dan karbohidrat, tubuh akan
menggunakan asid amino dari protein yang dimakan sebagai sumber tenaga. Hal
yang demikian, fungsi asal protein untuk membina tisu otot baru dan membaiki tisu
rosak akan terjejas.
Atlet yang menjalani latihan kekuatan (strength-training) lazimnya memerlukan
protein yang sedikit lebih tinggi berbanding atlet daya tahan. Saranan pengambilan
ialah 1.2 1.7 g/kg berat badan/hari. Bagi atlet, 72 kg, beliau memerlukan 86 122
g/protein/hari. Sekali lagi ditekankan bahawa, padanan protein dengan jumlah
tenaga yang cukup akan memastikan matlamat untuk pembentukan otot akan
tercapai. Diet tinggi protein dan kalori yang mencukupi adalah penting pada
peringkat awal latihan kekuatan kerana berlakunya peningkatan pembentukan otot
dalam tempoh tersebut.

Sumber protein termasuklah ikan, poultri (ayam/itik), telur, daging lembu kurang
lemak, susu dan produk tenusu rendah lemak, kacang dan kekacang. Atlet yang
memilih untuk menjadi vegetarian, dan hanya mengambil protein dari sumber
tumbuh-tumbuhan, maka mereka perlu protein tambahan. Ini adalah kerana bagi
sesetengah sumber protein seperti kekacang, tidak dihadam sepenuhnya maka
keperluan protein sebenar tidak dapat dipenuhi. Oleh itu, saranan pengambilan
protein bagi vegetarian ialah 1.31.8 g/kg berat badan/hari. Maka, untuk atlet yang
mempunyai

berat

badan

72

kg

memerlukan

94

130

protein/hari.

Saranan Pengambilan Air Sebelum dan Semasa Senaman / Latihan


Atlet perlu berada dalam keadan hidrasi yang optimum untuk memastikan prestasi
mereka di tahap memuaskan. Prestasi atlet akan terjejas sekiranya mereka

air bagi atlet 72 kg dan kehilangan ini sangat lazim berlaku semasa sesi latihan

Page

panjang atau pertandingan. Keadaan dehidrasi boleh menyebabkan kemungkinan

127

kehilangan air tubuh sebanyak 2% dan ke atas. Ianya melibatkan 1.4 kg kehilangan

heat stroke yang mengancam nyawa.

AKK2013

Dehidrasi boleh dicegah dengan cara menggalakkan atlet minum sebelum dan
semasa senaman. Laporan American College of Sports Medicine (ACSM) yang
terkini menyarankan atlet mula mengambil minuman 4 jam sebelum latihan atau
pertandingan. Dengan ini, status hidrasi dapat dipastikan dan lebihan air yang
diminum dapat dikumuh sebelum acara pertandingan/sesi latihan bermula. Kaedah
mudah untuk memastikan status hidrasi baik sebelum senaman ialah dengan
meminum 60 ml (2 oz) bagi setiap 11 kg berat badan.
Semasa senaman, matlamat hidrasi ialah mencegah kehilangan air melebihi 2% dari
berat badan. Setiap atlet perlu mengetahui keperluan air dengan mengambil kira
kehilangan berat badan selepas setiap sesi latihan dan kadar perpeluhan masingmasing.

Pengambilan Makanan Sebelum Senaman


Atlet yang mengambil makanan sebelum memulakan aktiviti senaman/latihan
kebiasaannya lebih bertenaga dan menunjukkan prestasi yang baik berbanding
mereka yang tidak makan. Pengambilan makanan sebelum senaman sangatlah
penting kerana tujuannya untuk memastikan simpanan glikogen hati dan otot berada
di tahap maksimum serta untuk mengelakkan atlet merasa lapar sebaik sahaja
memulakan latihan.

Garis panduan American College of Sports Medicine (ACSM)

Mengambil makanan 34 jam sebelum senaman.

Makanan

mestilah

tinggi

karbohidrat

dan

sederhana

protein

untuk

menggalakkan dan mengekalkan simpanan tenaga.

Memilih makanan yang senang dihadam iaitu rendah lemak dan serat supaya
makanan tersebut tidak mengganggu perut semasa senaman.

Minum

air

selepas

mengambil

makanan

utama

atau

snek

untuk

menggalakkan hidrasi

disaran mengambil hidangan atau snek dalam bentuk cecair berbanding


makanan pejal (solid food).

128

Atlet yang cenderung mendapat gangguan penghadaman semasa senaman,

Page

AKK2013

Jika ingin mencuba makanan/minuman baru, lakukannya semasa sesi latihan


dan bukannya pada hari pertandingan.

Sumbangan Tenaga Semasa Senaman


Menurut ACSM, penyelidikan terkini menyokong manfaat/faedah pemberian
karbohidrat dalam bentuk minuman sukan termasuk kepada atlet daya tahan bagi
acara kurang dari 1 jam. Apa yang berlaku adalah, karbohidrat membantu
mengekalkan aras glukosa darah dan seterusnya meningkatkan prestasi atlet,
terutamanya bagi yang menjalani senaman/latihan pada awal pagi selepas berpuasa
semalaman di mana simpanan glikogen hati (hepar) mereka adalah rendah.
Bagi acara yang lebih panjang (long duration), pengambilan 30 60 g
karbohidrat/jam dengan jelas memanjangkan tempoh daya tahan atlet. Pengambilan
karbohidrat semasa senaman menjadi lebih kritikal atau penting sekiranya atlet tidak
sempat/tidak mengambil langsung makanan sebelum latihan. Kajian menunjukkan
pengambilan karbohidrat semasa senaman, dalam bentuk satu dos yang besar
adalah kurang efektif berbanding pengambilan dalam jumlah yang kecil setiap 15
minit.

Pemulihan (recovery) Selepas Senaman


Atlet yang mempunyai masa rehat selama 1 atau 2 hari di antara acara pertandingan
biasanya dapat pulih sepenuhnya terutama dengan pengambilan makanan dan
minuman mengikut keperluan masing-masing. Walau bagaimanapun, atlet yang
terlibat dalam latihan/ pertandingan dan hanya ada jangka masa singkat/pendek (<8
jam)

antara

satu

acara

dengan

yang

seterusnya,

maka

mereka

perlu

memaksimumkan tempoh pemulihan. Proses pemulihan ini memerlukan kepada


penggantian simpanan sumber karbohidrat, membaiki dan membina tisu otot dan
menggantikan kehilangan air dan natrium tubuh.
ACSM menyarankan pengambilan 1.01.5 g karbohidrat per kg berat badan dalam
tempoh 30 minit selepas senaman, kemudiannya pada setiap sela 2 jam sehingga

sebaik sahaja tamat senaman, dan mengulangi pengambilan/hidangan karbohidrat

129

setiap 2 jam. Pengambilan protein bersama dengan karbohidrat selepas senaman

Page

46 jam berikutnya. Bagi atlet, 72 kg disarankan mengambil 72 - 108 g karbohidrat

AKK2013

akan lebih mempercepatkan proses pemulihan serta membekalkan asid amino perlu
untuk pembinaan dan pembaikan tisu otot.

Atlet turut akan kehilangan air tubuh selepas senaman, Bagi menggantikan
kehilangan air, atlet mestilah minum secara berkala sebanyak 450675 ml air bagi
setiap 0.5 kg berat badan yang hilang. Kandungan natrium daripada perpeluhan juga
perlu digantikan. Ianya boleh dicapai dengan pengambilan minuman yang
menggandungi natrium seperti minuman sukan dan makanan atau snek bergaram.
Oleh yang demikian, natrium dalam makanan/minuman akan merangsang rasa haus
dan menggalakkan retensi air yang diminum.

Rujukan:
American Dietetic Association; Dietitians of Canada; American College of Sports
Medicine, Rodriguez NR, DiMarco NM, Langley S. 2009.
American College of Sports Medicine position stand.
Nutrition and athletic performance. Med Sci Sports Exerc 41:709731
McArdle WD.,Katch F.I., Katch V.L, sports 7 Exercise Nutrition 2nd edition 2005
Burke L. & Deakin V. Clinical Sports Nutrition, 3rd Edition, 2006

Kemajuan adalah kegiatan hari ini, dan kepastian masa depan


Ralph Waldo Emerson

Page

130

Coaches who dont apply new remedies should expect to suffer new troubles

AKK2013

131
Page
AKK2013

Objektif
Peserta mampu:

Menerangkan peranan jurulatih;

Menjelaskan kemahiran-kemahiran jurulatih;

Memahami struktur sesi latihan dan menyediakan rancangan sesi latihan


sukan;

Peranan jurulatih

Merancang

Mengelola

Menilai

a. Merancang

Matlamat umum - Menentukan

matlamat keseluruhan dan khusus.

Matlamat dinyatakan secara am. Ia akan mendorong dan memberi arah


untuk mencapai sesuatu matlamat. Cth: Matlamat ialah untuk mencapi
taraf kecergasaan optimum bagi semua atlet.
Matlamat khusus lebih sempit dan pratikal. Ia dinyatakan dengan jelas
dan padat. Ia membawa kepada tingkah-laku yang boleh dilihat, boleh
diukur dan boleh dicapai. Cth: membolehkan 80% daripada para atlet
menggunakan litar sekurang-kurangnya tiga kali seminggu, 30 minit setiap
kali latihan, merangkumi:

1. Persediaan Fizikal

132

1.0

Mengenalpasti dimensi, ciri-ciri dan ujian bakat baru.

2. Persediaan Teknikal
3. Persediaan Taktikal

Page

4. Persediaan Psikologi

AKK2013

b. Mengelola

Satu proses di mana dua atau lebih jurulatih menggembleng tenaga


dan sumber untuk mencapai tujuan tertentu.

Ia meliputi mengagih dan mengumpul kerja-kerja yang patut dilakukan


kepada kerja individu serta menjelaskan pertalian antara individu yang
menjalankan tugas.

Cth: Pembahagian tugas memerlukan pengkususan. Bilangan kumpulan


sasaran atlet (rendah, pertengahan atau tinggi) yang banyak dan besar
serta bilangan atlet yang ramai dalam sesi latihan menyebabkan seorang
jurulatih tidak dapat memberi perhatian atau menyumbang tenaga
sepenuhnya.

Dirancang hasil daripada latihan yang dilakukan sebelumnya. Penilaian


dibuat dalam setiap sesi latihan.

Perkara yang perlu diberi tumpuan:


o Keselamatan

Perlu ditekan demi keselamatan semua pihak. Contoh:


keselamatan peralatan

o Motivasi

Ubahsuai pendekatan dan variasikan kaedah supaya


menjadi lebih menarik

o Matlamat pembelajaran

Perlu belajar kemahiran yang diajar

o Organisasi
Bentuk pengelolaan

o Masa

Pengagihan masa sesuai dengan kemahiran yang diajar

133

Page

AKK2013

c. Menilai

Latihan seharusnya diatur supaya penilaian boleh dilakukan ke atas


keberkesanan kemahiran yang diajar.

Perlu beri maklum balas tentang perlakuan yang atlet tunjukkan.


o Memerhati atlet dengan baik
o Sampaikan maklumbalas dalam bentuk lakuan sebenar

Kemahiran jurulatih

Kemahiran konseptual

Kemahiran teknikal

Kemahiran pengurusan

Kemahiran interpersonal

a. Kemahiran konseptual

Keupayaan melihat semua bahagian latihan sebagai satu bahagian


besar; gambaran keseluruhan

Beri contoh sukan masing-masing

Kemahiran ini penting jika mempunyai ramai orang bawahan.


Bagaimana?

Kemahiran ini merangkumi efisien & efektif

Efisien = melakukan perkara yg betul, guna peruntukan dengan betul,


mengguna sumber manusia (pemain, jurulatih, staf dll) dengan betul
Efektif = melakukan perkara yg betul utk mencapai matlamat/objektif yg
telah ditetapkan

134

Page

2.0

AKK2013

b. Kemahiran teknikal

Kecekapan & kefahaman tentang satu aktiviti khusus terutamanya yg


libatkan kaedah, proses, prosedur @ teknik

Kemahiran

berkaitan

dengan

bidang

jurulatih

masing-masing;

kemahiran, latihan fizikal, penilaian tahap pencapaian dll

Asas yang kukuh berlandaskan pengkhususan profesional, pendidikan


formal, pengalaman & latar belakang

Jurulatih seharusnya belajar untuk memperolehi pengetahuan berkaitan


melalui kursus, seminar, perbincangan & bacaan

Cth: buat belanjawan, membeli & menjaga alat, merancang &


memelihara kemudahan, merancang & menjadual jadual pertandingan,
mengesan kesalahan atlet, merancang kurikulum, mengurus latihan,
mengawas & menyelia pengajaran, mentadbir pejabat, melakukan
perhubungan awam & penilaian dll

c. Kemahiran pengurusan / pentadbiran

Kemahiran ini lebih diperlukan pada tahap kejurulatihan yg tinggi.


Adakah anda bersetuju?
Kemahiran merancang, mengurus, memimpin & mengawal
o Cth: Perancangan

Masa latihan yang diperuntukan

Jadual latihan, pra pertandingan dan pertandingan

Bilangan peserta

Belanjawan yang diberi

Menetapkan

tempat

latihan,

pra

pertandingan

dan

135

keperluan atlet atau badan sukan

Page

AKK2013

d. Kemahiran interpersonal

Jurulatih perlu berurusan, berinteraksi dan memahami perasaan dan


kedudukan orang lain yang akan memudahkan orang lain memahami
beliau

Keperluan individu

Pencapaian objektif

Kejayaan jurulatih meliputi kejayaan menangani atlet, jurulatih lain,


pelajar, ibu bapa, staf, kawan, media dll

3.0

Pengajaran kemahiran-kemahiran asas

Klasifikasi kemahiran sukan terkawal dan luar kawal

Peringkat pembelajaran permulaan, pertengahan & lanjutan

Pengajaran kemahiran sukan (4 langkah):


Langkah 1 : Memperkenalkan kemahiran
Langkah 2 : Membuat demonstrasi & menerangkan kemahiran
Langkah 3 : Melatih kemahiran
Langkah 4 : Memberi maklumbalas untuk membetulkan kesalahan

Klasifikasi kemahiran sukan terkawal dan luar kawal

Semua kemahiran sukan dikategorikan kepada dua iaitu:

Kemahiran terkawal

Kemahiran luar kawal

1. Kemahiran terkawal
Dilakukan di bawah persekitaran yang tetap, stabil dan tidak berubah

2. Kemahiran luar kawal

Dilakukan dalam suasan yang boleh berubah-ubah dan hasil


akhirnya sukar diramal

AKK2013

136

Page

Peringkat pembelajaran permulaan, pertengahan dan lanjutan


o Pembelajaran motor asas dibahagi kepada 3 peringkat:
1. Peringkat permulaan (kognitif)
2. Peringkat pertengahan (asosiatif)
3. Peringkat lanjutan (automatik)

1. Peringkat permulaan (kognitif)

Belajar satu perkara pada satu masa

Pembelajaran libatkan 3 langkah


a. Memperkenalkan kemahiran
b. Membuat demonstrasi & beri penerangan ringkas
c. Membantu atlet utk terus ke peringkat seterusnya

Ciri-ciri

Kesalahan

Prestasi yg berbeza

Perlu ulangan berkualiti

Atlet berjuang utk faham bahasa sebelum bertindak

Pergerakan perlahan, pelaku cuba kawal pergerakan

Peringkat ini utk bentuk Program Kemahiran Motor @ Pelan Mental

Setelah mendengar & melihat, pelaku mula bentuk arahan secara


tersusun

Jika berjaya melakukan kemahiran bererti program kemahiran motor


dilaksanakan dgn berkesan
Tempoh peringkat bergantung daripada beberapa minit hingga
tempoh yang panjang
- bergantung pada pengalaman atlet
- kerumitan tugas

137

Page

AKK2013

2. Peringkat pertengahan (Asosiatif)

Latihan diteruskan

Motivasi jurulatih

Dapat maklum balas perlakuan

Kenal pasti cara atasi kelemahan/ kesilapan

Tempoh peringkat daripada beberapa jam, beberapa hari atau pun


beberap tahun

Selesai belajar akan menghasilkan perlakuan yang konsisten

3. Peringkat lanjutan (automatik)

Perlakuan secara automatik

Pelaku memahami prestasinya tanpa maklum balas jurulatih

Pelaku ketahui kesalahannya dengan serta merta & dapat


perbaikinya

Wujud dengan latihan yg banyak, ulangan berkualiti & pengalaman

Sedia untuk perlawanan

Pengekalan prestasi penting, motivasi dari jurulatih, maklum balas yang


positif

Betulkan kesalahan atau tukar tabiat pelaku perlu proses pembelajaran yg


berbeza

Jika

salah,

pelaku

perlu

kenal

pasti

kesalahan

dulu

seblum

membetulkannya

Kemahiran dilakukan secara tidak konsisten atau belajar semula

Kesalahan berlaku secara konsisten atau menghapuskan apa yg telah


dipelajari; pelaku perlu kenal pasti tabiat & buang tabiat tersebut
Selepas tabiat dibuang,

baru belajar cara yg betul, contoh, atlet lari

berpagar yang sentiasa tergantung semasa melepasi pagar, berpunca

138

daripada tabiat mendarat kaki hadapan yang terlalu jauh ke hadapan pagar.

Page

AKK2013

Pembelajaran motor asas


Pengajaran kemahiran sukan melibatkan 4 peringkat
Peringkat 1 : Memperkenalkan kemahiran
Peringkat 2 : Membuat demonstrasi & menerangkan kemahiran
Peringkat 3 : Melatih kemahiran
Peringkat 4 : Memberi maklumbalas untuk membetulkan kesalahan

Peringkat 1 : Memperkenalkan kemahiran


A. Mengurus atlet
i. Formasi separuh bulatan
Atlet boleh duduk atau berdiri utk mendengar dan
melihat

ii. Formasi separuh bulatan berlapis

X
X

B
e
r
a
t
s
e
AKK2013
b
e
l

J
Jur
X
ulat
ih
JJu
rula
tih

J
X
X
X

J
Atl
X
etX Jur
dud ulat
X ihX
uk

Atl
et
ber
diri

Jur
ulat
ih
-

139

Page

Be
rat
se
bel
u
miii. Formasi Selang-seli
be
X XX X X X X X X X
rat
sel
X X X X X XX X
ep
as
X
X
10
0

Exercising
approximately four
to five times per
week for 45-60min;
Exercising four to
five times per week
for 30 min at <55%
VO peak
iv: Formasi berkumpulan

B. Menyampaikan pengenalan

Sediakan atlet secara mental

Pengenalan perlu ringkas, tepat & mudah difahami

Kenalkan kemahiran & mengapa dipelajari

Masa pendek, contoh, 3 minit

Titik beratkan umur, kematangan & pengalaman atlet semasa memilih perkataan

C. Memberi penerangan

Kaitkan kemahiran baru dengan yang pernah dipelajari atau dengan aktiviti dalam
kehidupan seharian seperti membaling batu leper

Guna kata-kata yang mudah seperti atas, bawah, hadapan, atas untuk servis cedok
dalam bola tampar

Beri gambaran keseluruhan bagaimana kemahiran akan diajar

Langkah 2 : Membuat demonstrasi & menerangkan kemahiran


a. Guna khidmat orang lain
b. Guna rakaman video
c. Guna gambar bercetak
d. Mengadakan latihan kendiri sehingga dapat menguasai kemahiran & boleh buat
demonstrasi

Faktor yg mempengaruhi kejayaan demonstrasi

Perhatian pastikan atlet dapat melihat & mendengar dengan jelas

Ingatan & ulangan


o minta atlet menyebut butiran-butiran mengajar
o berpasangan, seorang atlet menyebut butiran & seorang melakukan kemahiran
o jurulatih ajar ikut turutan
Motivasi motivasi dalaman, tahap kerumitan tugasan

Page

140

o berpasangan, atlet mengajar rakan

AKK2013

Bilakah demonstrasi harus dilakukan?


a. Sebelum latihan
o perlakuan sebenar selepas penerangan lisan
o perlakuan dari pelbagai sudut
o pecahkan perlakuan jika perlu disusuli dengan pergerakan sekali gus
b. Semasa sesi latihan
o demonstrasi diulang beberapa kali
o demonstrasi ikut kumpulan
o demonstrasi untuk atlet lemah
o jika perlu guna rakan atlet untuk mengajar
c. Selepas latihan
o dilakuan oleh jurulatih atau beberapa atlet terpilih
o demonstrasi ini galakkan latihan mental kpd atlet

Langkah 3 : Melatih kemahiran

Pelbagai kaedah diperlukan untuk atlet membuat latihan


Tinggi

Darjah kebergantungan

Rendah

antara bahagian tugas

Kaedah bahagian

Kaedah

terjun air

bola keranjang

gerak-geri berenang
(strokes)

hayunan golf

bola tampar (merejam)

tenis (servis)

Darjah kerumitan tugas

(lay-up)

Tinggi

Langkah 4 : Memberi maklumbalas untuk membetulkan kesalahan

AKK2013

rangkaian tarian

141

Rendah

Gabungan kedua-dua

Page

Kaedah Keseluruhan
angkat berat
memanah
berbasikal
bola sepak
(menanduk bola)
bola tampar
(menghadang)
bola keranjang
(hantaran paras dada)

Selain latihan, maklum balas penting untuk jamin kejayaan pembelajaran sesuatu
kemahiran

Jurulatih perlu buat analisis & memerhati kesalahan

Pendekatan membetul kesalahan


o memelihara ego atlet individu
o tumpu pada satu keslahan pada satu masa
o memuji usaha atlet & membetulkan kesalahan
o memberi penerangan & membetulkan kesalahan

Merancang Kaedah Pengajaran


i. Perancangan yang rasional memerlukan

Tempoh masa latihan

Objektif

Aktiviti

Organisasi / Pengurusan

Kemudahan, peralatan dan tempat

Penilaian ambil kira faktor keselamatan, pemain (kemahiran, sikap, motivasi,


tahap kecergasan), peralatan yang ada, masa dan pelan.

Contoh Kaedah Pengajaran


Tarikh

24 Mac 2013

Masa

0900 1000 (60 minit)

Kemahiran

Pergerakan Asas
Lokomotor Berlari

Umur atlet

9 tahun

Bilangan atlet

20 orang (10 lelaki dan 10 perempuan)

Pengalaman dan

Atlet-atlet pernah didedahkan dengan aktiviti berlari minggu

Pengetahuan

lepas.

Page

142

Lepas / Sedia ada

AKK2013

Objektif

Di akhir sesi latihan, atlet-atlet dapat:-

a. Melakukan sekurang-kurangnya 2 daripada 3 aktiviti


berlari

dengan

teknik

yang

betul

dan

selamat

(Psikomotor)
b. Menyatakan otot-otot badan yang terlibat semasa
melakukan aktiviti berlari (Kognitif)
c. Menunjukkan rasa seronok dan melakukan aktiviti
berlari dengan teknik yang betul (Afektif)

Peralatan

Wisel (1), skital (8), pundi kacang(8), pemukul lalat (6), bola

getah (8), tali skip (8)

Bahagian/Masa

Butiran Latihan

Permulaan
(10 minit)

Organisasi

Alatan/Catatan

1. Kehadiran

Peralatan:

2. Pakaian

Skital (4)

3. Keselamatan

Wisel (1)
Pemukul Lalat
(6)

Aktiviti memanaskan badan


Permainan

Memukul

Lalat

b- lalat

Cara bermain:
1. Atlet-atlet

dibahagi

kepada dua kumpulan.


2. Kumpulan

pemukul
kumpulan

- kumpulan
a - pemukul lalat

adalah
lalat

adalah

lalat.
3. Apabila wisel ditiup,
kumpulan

akan

mengejar

dan

cuba

untuk
kumpulan

memukul
B

dengan

AKK2013

143

- kumpulan

Page

Secara

pemukul lalat.
4. Kumpulan B pula cuba
untuk

mengelak

ringkas

jelaskan
kelas

bagaimana

itu

dikelolakan

daripada dipukul oleh

semasa

kumpulan

menjalani aktiviti

semasa

berjalan/berlari

&

atlet-atlet

Gambarajah

boleh

membantu

Regangan Umum

x x x x

Regangan Spesifik

x x x x
x x x x
x x x x
J
X - atlet
J jurulatih

(12 minit)

jurulatih

Alatan:

(Demonstrasi)

Jurulatih menerangkan dan


menunjukkan cara berlari

Skital (8)

X JJur
ulati
h

dengan langkah lambat dan

Wisel (1)

pantas
Langkah ansur maju cara
X

berlari:
a. Langkah Lambat
i. Tangan
berlari

dan

kaki

setempat

AKK2013

144

Langkah 1

1. Penerangan

Page

Aktiviti

perlahan-lahan
mengikut kiraan 1-8
dalam

rentak

perlahan.
ii. Berlari

perlahan X - atlet

dari skital A ke J- jurulatih


skital B (3 meter)
mengikut kiraan 1-8
dalam

rentak

perlahan.
b.

Langkah Pantas
i. Berlari

pantas

dengan

tangan

dihayun

dengan

cepat dan lutut kaki X - atlet


dinaikkan

separas J- jurulatih

pinggang.
ii. Berlari pantas dari
skital a ke skital B
(langkah

kecil)

tetapi

tangan

dihayun

dengan

cepat dan lutut kaki


dinaikkan

separas

pinggang.

2.

Perlakuan

atlet

secara

melakukan

aktiviti

Atlet

berlari dengan jarak 10


meter.
Jurulatih

menerangkan

AKK2013

Page

145

individu

aspek-aspek

keselamatan

yang perlu diambil kira


semasa melakukan aktiviti
lokomotor berlari.
a. Memastikan
untuk

kawasan
melakukan

aktiviti berlari dalam


keadaan yang selamat.
b. Memastikan atlet tidak
berebut

atau

menolak

tolaksemasa

membuat larian.

Atlet-atlet dibahagi kepada


empat kumpulan.

Apabila wisel ditiup, atletatlet akan berlari dengan


lambat

ke

skital

yang

ditetapkan dan berlari balik


dengan

pantas.

Rakan

seterusnya akan melakukan


aktiviti yang sama.
Aktiviti

ini

diulang

146

sebanyak 3 kali.

Page

AKK2013

Langkah 2

1.

Penerangan jurulatih

Peralatan:

(12 minit)

Skital (4)

Jurulatih menerangkan dan

Wisel (1)
Tali skip (4)

menunjukkan cara berlari


sisi dan berlari tukar arah.

2.

Perlakuan

atlet

secara

berkumpulan

Atlet

melakukan

aktiviti berlari sisi dan


X - atlet

berlari tukar arah

J- jurulatih
Atlet-atlet dibahagi kepada
dua kumpulan.
Apabila wisel ditiup, atletatlet

akan

berlari

ke

hadapan sehingga ke skital


yang ditetapkan dan berlari
ke sisi serta tukar arah.
Rakan

seterusnya

melakukan

akan

aktiviti

yang

sama.
Aktiviti

ini

diulang

sebanyak 3 kali.
Penerangan jurulatih

Peralatan:

(12 minit)

Skital (6)

X
Jurulatih menerangkan dan

Wisel (1)
X

menunjukkan cara berlari

Rotan

mengutip bola getah dan

(8)

berlari zig-zag.

Bola getah (8)


X

2.

Gelung

Perlakuan

atlet

secara

AKK2013

Tali skip (8)

147

1.

Page

Langkah 3

berkumpulan

X - atlet

- Atlet melakukan aktiviti J- jurulatih


berlari

zig-zag

dan

- gelung rotan

mengutip dan meletak bola


getah

di

dalam

gelung

rotan.
Atlet-atlet dibahagi kepada
dua kumpulan.
Apabila

wisel

murid-murid

ditiup,

akan

mula

berlari zig-zag. Atlet akan


mengutip dan meletak bola
getah

di

dalam

gelung

rotan.
Rakan yang lain juga akan
melakukan

aktiviti

yang

sama.
Aktiviti

ini

diulang

sebanyak 3 kali.

Jurulatih menerangkan dan


menunjukkan

J
J

x
x

cara

permainan dijalankan.
x

Cara perlaksanaan
1. Atlet-atlet

dibahagi

kepada dua kumpulan.


2. Apabila wisel ditiup,

AKK2013

x
x

x
J

148

(10 minit)

Permainan kecil

Page

Permainan kecil

murid

dikehendaki

membawa

pundi X - atlet

kacang di atas kepala G- jurulatih


sambil berlari ke arah
skital.
3. Apabila sampai si skital
yang ditetapkan, atlet
tersebut akan menepuk
tangan rakan yang lain.
4. Atlet-atlet

bertukar

giliran sehingga semua


rakan

berjaya

melakukannya.
Kumpulan

yang

paling

cepat habis dikira sebagai


pemenang.

Penutup

a. Aktiviti rengangan dengan

(4 minit)

tujuan mengembalikan

x x x x

fungsi sistem tubuh badan

x x x x

ke tahap sebelum latihan

x x x x

dilakukan

x x x x
J

b. Maklumbalas atlet/
Rumusan

X - atlet

J - jurulatih

Jurulatih menjalankan
refleksi bersama
dengan atlet-atlet.

dilaksanankan semasa

Page

dan selepas aktiviti

149

c. Penilaian boleh

latihan

AKK2013

4.0 Struktur Satu Sesi Latihan

Pengenalan

Aktiviti memanaskan badan

Latihan kemahiran atau teknik

Permainan

Latihan kecergasan

Aktiviti pulihan

Penilaian/Maklumbalas latihan

Pengenalan
o Jurulatih memperkenalkan
i. objektif / matlamat latihan ii. kemahiran / strategi iii. aktiviti-aktiviti latihan

Aktiviti memanaskan badan


o Menyediakan badan secara fizikal, fisiologikal dan mental untuk aktiviti
sebenar yang lebih berat kerjanya demi mendapat kesan latihan yang optimum
di samping mengelakkan daripada kecederaan
o Regangan otot dilaksanakan untuk mengurangkan ketegangan otot, menambah
jarak dan lingkungan pergerakan dan mengelakkan kecederaan ketika
menjalani latihan
o Memanaskan badan am (untuk meningkatkan suhu badan) cth: lari anak, lari
setempat
o Memanaskan badan khusus / spesifik (aktiviti yang dilakukan khusus untuk
sesuatu latihan) cth: regangan statik dan regangan dinamik

Latihan kemahiran atau teknik


o Mengetahui tanggungjawab pengajaran juga merupakan perkara yang penting.

latihan, pertandingan dan transisi.

150

o Jurulatih perlu membuat program latihan dan penilaian mengikut tiga fasa:

Page

AKK2013

Jenis jenis Latihan.


1. Latihan Tetap (Fixed Practice)
2. Latihan Terkumpul (Massed Practice)
3. Latihan Ubah (Variable practice)
4. Latihan Bercampah (Distributed practice)
1. Latihan Tetap (Fixed practice) Latihan latih tubi yang melibatkan
pengulangan latihan terhadap kemahiran secara keseluruhan dalam usaha
untuk menguatkan motor program. Latihan jenis ini sebaiknya dijalankan
dengan kemahiran yang terkawal dan secara berasingan.
2. Latihan Terkumpul (Massed practice) Satu bentuk latihan secara
berterusan seperti rali di dalam badminton yang mana pemain mesti
mengulangi dan mengaplikasikan kemahiran drop shot. Ini boleh
menyebabkan kelesuan dan ia membawa kepada tahap atau pencapaian
yang lewat didalam satu satu permainan.
3. Latihan Ubah (Variable practice) Baik diadakan bagi kemahiran
kemahiran luar kawal yang melibatkan pengulangan kemahiran yang
berbeza

mengikut

keadaan

semasa.

Contohnya,

bagi

kemahiran

menjaringkan gol dalam permainan bola sepak, sudah semestinya jurulatih


akan menyediakan latih tubi yang berbeza dan pelbagai bermula daripada
strategi kedudukan pemain hinggalah yang melibatkan

pertahanan. Ini

bertujuan untuk mewujudkan skema yang boleh digunakan dalam mana


mana situasi permainan yang berlangsung.

4. Latihan Bercampah (Distributed practice) - Memiliki kemahiran yang


memerlukan pembahagian masa dan aktiviti yang mengisi diantara setiap

persediaan mental. Jenis latihan ini sesuai digunakan dalam keadaan yang
sukar, bahaya, genting atau kemahiran mengawal kelesuan (keletihan)bagi

151

sesi latihan iaitu kebenaran yang diberikan untuk berehat dan juga

Page

AKK2013

pemain muda dan yang memiliki tahap motivasi dalaman individu yang
rendah.

Kaedah Dalam Latihan


o Kaedah Keseluruhan (Whole Method)
o Kemahiran ini hendaklah didemonstrasi terlebih dahulu dan
dilatihkan secara lengkap sebagai satu kemahiran penuh bermula
daripada awal hinggalah ke akhirnya. Ia sesuai digunakan ketika
pengaplikasian kemahiran kemahiran pantas yang tidak dapat
dipisahkan kepada beberapa bahagian kecil teknik seperti dalam
acara melontar lembing. Kaedan ini tidak sesuai digunakan bagi
pemain yang mempunyai tahap tumpuan perhatian yang lebih,
sukar ataupun kemahiran kemahiran yang berbahaya.
o Kaedah Bahagian Demi Bahagian (Part Method)
o Bahagian bahagian kemahiran ini dilatih secara berasingan dan
amat berguna di saat saat kesukaran dan siri kemahiran ini
berperanan penting dalam mengekalkan motivasi serta tumpuan
(fokus) dalam sesuatu kemahiran yang khusus dan spesifik.
o Kaedah Keseluruhan Bahagian Keseluruhan (Whole-part-whole
method)
o Keseluruhan kemahiran ini hendaklah ditunjukkan terlebih dahulu
dan dilatih sebelum ianya dibahagikan dan dipecahkan kepada
beberapa bahagian dan pemain tersebut perlu mempertingkatkan
tahap penguasaannya pada kemahiran tersebut sebelum ianya
digabung bersama untuk dijadikan sebagai satu latihan penuh.

Sukan Renang. Atlet renang tersebut perlu menguasai keseluruhan

152

o Berkesan untuk digunakan bagi kemahiran yang kompleks seperti

kemahiran stroke dan barulah ianya dipecahkan kepada bahagian

Page

AKK2013

kecil untuk mengenalpasti kelemahan yang dihadapi oleh atlet


tersebut. Contohnya, kekuatan tolakan kaki dan penggunaan alat
apungan di tangan bagi memastikan hanya berfokus kepada kaki
sebelum melakukan stroke semula secara keseluruhan bersama
sama.
o Kaedah Bahagian Secara Progresif (Progressive Part Method/Chaining
Method)
o Turut dikenali sebagai Kaedah Rantaian @ Rangkaian
o Bahagian yang terdapat didalam sesuatu kemahiran dipraktiskan
secara individu sebelum kemahiran ini dikaitkan bersama dan terus
diperkembangkan menjadi satu kemahiran yang lengkap.
o Contoh: Bersedia dalam permainan bola keranjang, membaling dan
menyambut, bola dijaringkan dan seterusnya dibalingkan dan
disambut semula ke dalam jaring gol.
o Melibatkan semua atlet sepanjang masa

Permainan
o Memberi peluang kepada atlet mengalikasikan kemahiran yang diperlajari
o Ringkas, mudah dan melibatkan semua atlit.
o Berunsur pertandingan.
o Berkait kemahiran yang diajar.
o Menampakkan ciri-ciri keseronokan
o Suasana aktif & penglibatan ramai

Latihan kecergasan
o Latihan kecergasaan perlu melalui latihan yang bersistematik, terancang dan
dijalankan mengikut prinsip-prinsip latihan yang sesuai serta displin yang
o Contoh: Prinsip lebihan bebanan, prinsip perbezaan individu, prinsip
pengkhususan, prinsip kebolehbalikan.

153

tinggi.

Page

AKK2013

o Program latihan perlu dipelbagaikan untuk mengekalkan minat individu dalam


sesuatu individu.

Aktiviti pulihan
o Untuk menurunkan suhu badan di mana kadar peredaran darah akan
dikembalikan ke tahap biasa.
o Untuk mengendurkan otot-otot yang tegang.

Penilaian / Maklumbalas latihan


o Satu proses dalam menentukan sejauh manakah objektif latihan tercapai:

Amali

Soal-selidik

Pemerhatian

Analysis video

o Beri maklumbalas tentang perlakuan persembahan yang atlet tunjukkan

Panduan pengurusan maklumbalas


i. Memerhati atlet dengan baik
ii. Sampaikan maklumbalas dalam bentuk lakuan sebenar

5.0 Mengenalpasti bakat

TID (Talent Identification) ialah satu proses berterusan untuk mengenal pasti atlet
berbakat di pelbagai peringkat dalam sukan yang mereka ceburi, di mana mereka telah
mempamerkan ciri-ciri dan kualiti sebagai atlet elit berpotensi.
o Matlamat TID ialah mengenalpasti atlet yang benar-benar berkebolehan dari
peringkat awal

kebolehan serta pencapaian atlet dari aspek perkembangan kemahiran dan teknik. Ia
dapat dimulakan lebih awal dengan cara sistematik serta progresif untuk memastikan
pembangunan maksima di kalangan atlet.

AKK2013

154

Program Mengenal Pasti Bakat Sukan di peringkat awal dapat meningkatkan

Page

Dimensi dalam identifikasi bakat


o Generik (latarbelakang keluarga yang mempunyai pencapaian sukan yang
tinggi sebelum ini.
o DNA (ujian yang sainstifik dan dapat keupayaan atlet pada peringkat awal dan
risiko adalah kurang)

Ujian-ujian untuk mengenalpasti bakat


o Ujian anthropometrik pengukuran melibatkan struktur tubuh badan
o Contoh ujian anthropometrik:
Ketinggian berdiri, panjang depa, ketinggian duduk dan berat badan
o Ujian kecergasan
Ujian lari pecut 40m, Ujian Lari ulang Alik 10m, Ujian Larian 800m, Ujian
Jangkauan Melunjur, Ujian Lompat Menegak, Ujian Lompat Jauh Berdiri dan
Ujian Baling Bola keranjang

Di Dunia ini benda-benda tidak berubah kecuali kalau ada yang mengubahnya Garfield

Page

155

You can help a palyer a lot by correcting him, but more by encouraging him

AKK2013

156
Page
AKK2013

OBJEKTIF

Di akhir bab ini, peserta di harap dapat

MENERANGKAN PERANAN PSIKOLOGI SUKAN DALAM MENINGKATKAN


PRESTASI.

MENERANGKAN PRINSIP ASAS LATIHAN KEMAHIRAN PSIKOLOGI.

MENERANGKAN PROSES PENETAPAN MATLAMAT DAN BAGAIMANA UNTUK


MEMOTIVASIKAN ATLIT.

DEFINISI PSIKOLOGI DAN PSIKOLOGI SUKAN

Psikologi
Psikologi merujuk kepada kajian saintifik mengenai perlakuan atau tingkah laku,
afektif atau emosi dan kognitif manusia (Wann, 1997).
Terdapat pelbagai disiplin atau pengkhususan di dalam bidang psikologi. American
Psychological Association membahagikan disiplin psikologi kepada 56 disiplin yang
berlainan. Psikologi sukan merupakan disiplin ke 47 dalam senarai disiplin psikologi.
Lain-lain pengkhususan yang berkaitan dengan sukan tetapi berlainan adalah;
Division 17 Kaunseling (Pengkhususan yang memberi rawatan terapi kepada
individu bermasaalah untuk memastikan kesihatan mental individu).
Division 12 Psikologi Klinikal (Pengkhususan yang memberi rawatan terapi untuk
individu dengan masalah mental).

Page

Psikologi sukan boleh ditakrifkan sebagai kajian saintifik terhadap tingkahlaku fizikal,
afektif (emosi), dan kognitif individu di dalam konteks sukan dan senaman samaada
mereka terlibat secara langsung (seperti atlit) atau tidak langsung dalam sukan
(seperti peminat).

157

Psikologi Sukan

AKK2013

Peranan Psikologi Sukan


Secara umumnya, psikologis sukan memainkan tiga peranan utama.
Pendidik
Penyelidik
Pakar perunding

a)

Pendidik

Sebagai pendidik, pakar psikologi sukan berperanan sebagai agen penyebar


maklumat seperti teknik-teknik latihan psikologi kepada individu yang terlibat dalam
sukan.

b)

Penyelidik

Sebagai penyelidik, psikologis sukan berperanan menjalankan kajian dan


penyelidikan untuk mengembangkan lagi pengetahuan berkenaan psikologi dalam
konteks sukan.

c)

Pakar Perunding

Page

158

Sebagai pakar perunding, psikologis sukan berperanan melatih individu yang


terlibat dalam sukan (seperti atlit dan jurulatih) kaedah-kaedah latihan psikologi bagi
meningkatkan kemahiran dan kekuatan mental mereka.

AKK2013

PERANAN PSIKOLOGI SUKAN

PENDIDIK
Menyebarkan ilmu psikologi
sukan

PENYELIDIK

PERUNDING

Menjalankan kajian
berkenaan psikologi di dalam
konteks sukan

Melatih individu yang terlibat


dalam sukan kemahirankemahiran psikologi

PENGENALAN LATIHAN KEMAHIRAN PSIKOLOGI


Latihan kemahiran psikologi boleh di takrifkan sebagai kaedah-kaedah latihan
psikologi yang dibentuk untuk atlit mencapai kemahiran psikologi (Gill 2000). Ia
merupakan satu latihan yang tekal dan sistematik
Latihan kemahiran psikologi mengandungi teknik dan kaedah (contoh:. Imageri,
penetapan matlamat) dengan tujuan untuk membantu untuk meningkatkan
kemahiran psikologi atlet (seperti konsentrasi, keyakinan dll). Seterusnya, membantu
untuk mencapai matlamat penglibatan sukan mereka dan .meningkatkan prestasi
dalam bersukan.
Prestasi seseorang atlet adalah hasil dari gabungan beberapa komponen penting
seperti komponen fizikal, emosi dan kognitif supaya atlet dapat melakukan prestasi

Kemahiran Psikologi Dan Kaedah Kemahiran Psikologi

AKK2013

Page

159

yang paling optima semasa pertandingan.

Terdapat perbezaan di antara kemahiran dan kaedah latihan psikologi. Jadual di


bawah menyenaraikan kemahiran psikologi dan kaedah latihan kemahiran psikologi.
Jadual 1. Kaedah dan kemahiran psikologi
Kemahiran Psikologi

Kaedah kemahiran Psikologi

Merujuk kepada kualiti dan kebolehan

Merujuk kepada teknik atau kaedah

individu dalam :

yang digunakan untuk meningkatkan

Konsentrasi

kemahiran psikologi;

Motivasi

Penetapan matlamat

Komunikasi

Relaksasi

Keyakinan

Self-talk (kata diri)

Kekuatan mental

Persediaan mental

Kepentingan Latihan Psikologi


Antara kepentingan latihan kemahiran psikologi adalah;
Kebanyakan masa latihan hanya tertumpu pada latihan fizikal sahaja, sedangkan
prestasi sukan juga bergantung kepada komponen psikologi
Membantu atlet mengekalkan prestasi dalam persekitaran yang tidak menentu dari

Page

Membantu atlet menstabilkan prestasi pada hari terburuknya (off days)

160

hari ke hari

AKK2013

Salah Tanggapan Terhadap Latihan Kemahiran psikologi walaupun kepentingannya


diakui, terdapat salah tanggapan berkenaan latihan kemahiran psikologi. Beberapa
salah faham terhadap penggunaan latihan kemahiran psikologi adalah seperti;
Latihan Kemahiran Psikologi hanya untuk atlet yang bermasalah
Latihan Kemahiran Psikologi hanya untuk atlet elit
Latihan Kemahiran Psikologi ialah pemulihan ringkas/segera
Latihan Kemahiran Psikologi tidak membantu dalam peningkatan atlet
Fasa Program Latihan Kemahiran Psikologi
Aplikasi latihan psikologi harus dibuat mengikut 3 fasa berikut;
Fasa pendidikan
Fasa ini bertujuan mendedahkan kaedah latihan psikologi kepada jurulatih,
pegawai dan atlit.
Pendedahan ini bertujuan untuk menerangkan perkara berikut;
Kepentingan Latihan Kemahiran Psikologi
Kesan Latihan Kemahiran Psikologi terhadap prestasi atlet
Kemahiran psikologi boleh dipelajari seperti kemahiran fizikal

2.

Fasa latihan

Fasa ini bertujuan untuk melatih atlit menggunakan kaedah latihan psikologi bagi

Mengikuti arahan dan tunjuk ajar dari jurulatih

Page

Latihan kendiri atlit

161

tujuan penguasaan kaedah psikologi tersebut. Turutan yang perlu diikuti adalah,

AKK2013

Pemantauan pengunaan kaedah psikologi sendiri oleh atlet


Pengukuhan pengunaan kaedah psikologi sendiri oleh atlet

3.

Fasa aplikasi program latihan kemahiran psikologi dalam program latihan

seharian
Menyepadukan latihan kemahiran psikologi dengan situasi latihan serta pertandingan

Implementasi Program Latihan Kemahiran Psikologi


Dalam mengimplementasikan latihan kemahiran psikologi, perkara-perkara berikut
perlu dititik berat;
Tempoh
10-15 minit/hari (sebaiknya permulaan dan di akhir sesi latihan)
3-5 hari/minggu (biasanya selama 3-6 bulan)
Masa
Bila-bila masa, walaubagaimanapun masa yang terbaik untuk melatih kaedah
psikologi adalah di luar musim
Siapa yang patut mengendalikan?
Program latihan psikologi sebaik-baiknyanya dirancang dan diselia oleh pakar
psikologi yang berpengalaman. Walau bagaimanapun, jurulatih memainkan peranan
yang sangat besar dalam melaksanakan program tersebut. Kelebihan jurulatih dalam

Page

162

melaksanakan program latihan tersebut di senaraikan di dalam Jadual 2 dibawah.

AKK2013

Jadual 2: Kelebihan Psikologis Sukan dan Jurulatih dalam Latihan dan Aplikasi
Kaedah Latihan Psikologi
Psikologis Sukan

VS

Jurulatih

Mengenali atlet
Terlatih
Dipercayai atlet
Berpengetahuan
Kurang pengetahuan
Tidak bertemu atlet setiap hari
Perhubungan dua hala
Orang luar
Sangat terbuka

a)

Proses membina dan mengimplementasikan program latihan kemahiran


psikologi

Menjelaskan kepada atlet apa itu psikologi sukan dan Latihan Kemahiran Psikologi
Menilai keperluan atlit
Bagaimana untuk menilai keperluan atlet?
Memberi maklumbalas penilaian kepada atlet
Menentukan kekuatan dan kelemahannya
Menentukan kaedah latihan mental yang akan digunakan

Menilai keberkesanan semua program Latihan Kemahiran Psikologi atlet yang telah

Page

disusun.

163

Membina jadual Latihan Kemahiran Psikologi untuk atlet

AKK2013

b)

Pertimbangan Etika Latihan Kemahiran Psikologi

Dalam membina dan mengimplementasi latihan kemahiran psikologi untuk atlet,


beberapa etika perlu di ambil kira.
Menyimpan rahsia atlet dan akauntabiliti
Sensitif dan empati
Berpengetahuan dan berpengalaman
Mudah berbicara dan berhubung
Mudah didampingi / disukai (terbatas)
Mengendalikan secara individu
c) Teknik atau kaedah Asas Latihan Kemahiran Psikologi
Beberapa kaedah asas latihan kemahiran psikologi adalah seperti yang disenaraikan
dibawah;

Pernafasan
Relaksasi mental dan fizikal
Visualisasi dan imageri
Konsentrasi dan fokus
Kata kendiri

Page

164

Penetapan matlamat

AKK2013

MOTIVASI (MOTIVATION)
Konsep motivasi boleh didefinisikan sebagai peranan kuasa luaran dan/atau
dalaman untuk menghasilkan permulaan, arah tujuan, kesungguhan dan kegigihan
dalam tingkahlaku (Vallerand & Thill, 1993).
Dalam konteks ini, arah merupakan tindakan individu sama ada untuk menghampiri
atau menjauhi sesuatu situasi. Usaha menggambarkan tahap kesungguhan individu
itu ke arah menghampiri atau menjauhi situasi tersebut.
Motivasi memainkan peranan penting kerana dapat mempertingkatkan semangat
dan inisiatif atlet untuk berjaya dalam bidang sukan.

Sumber-sumber Motivasi
Setiap atlit mempunyai pelbagai sebab mengapa mereka terlibat didalam sukan.
Sebab-sebab ini akan mempengaruhi tahap usaha dan kesungguhan mereka.
Penyertaan seseorang individu dalam sukan dipengaruhi samada oleh motivasi
intrinsik (dalaman) dan/atau motivasi ekstrinsik (luaran).
Penyertaan dalam aktiviti disebabkan minat atau keseronokan melakukan aktiviti
tersebut boleh diklasifikasikan sebagai motivasi intrinsik.
Sebaliknya jika penglibatan dalam aktiviti disebabkan keinginan untuk mendapat
ganjaran atau faktor luaran lain boleh diklasifikasikan sebagai motivasi ekstrins
Motivasi, Ganjaran Luaran dan Ganjaran Dalaman
Jenis-jenis ganjaran samaada ekstrinsik atau intrinsik boleh mendatangkan kesan

mendapat kepuasan dan keseronokan dari pencapaiannya akan meningkatkan


motivasi intrinsik atlet tersebut. Sebaliknya, jika ganjaran ekstrinsik menjadi sasaran

AKK2013

Page

Penyertaan atlet yang bermotifkan ganjaran ekstrinsik dan pada masa yang sama

165

positif atau negatif kepada atlet.

utama kepada penyertaan atau penglibatan atlet tadi, ini akan melemahkan motivasi
intrinsik atlet tersebut.
Individu yang bermotivasi intrinsik mempunyai keazaman diri yang kental.
Penyertaan dalam sesuatu pertandingan akan memberi kepuasan dan keseronokan
pada dirinya.
Disamping itu juga, ia dapat meningkatkan kemahiran, persaingan semulajadi dalam
sukan serta sasaran pencapaian prestasi.
PENETAPAN MATLAMAT SEBAGAI TEKNIK MEMOTIVASIKAN ATLIT
Matlamat merupakan sasaran yang dirancang untuk dicapai dalam jangka masa
tertentu. Oleh itu, penetapan matlamat boleh di definisikan sebagai sasaran untuk
mencapai tahap dan kecekapan yang spesifik dalam satu tugasan atau aktiviti yang
dapat disukat dalam unit jarak, masa dan tingkat pencapaian matlamat (Locke,
1981).
Penetapan matlamat merupakan salah satu strategi psikologi yang berkesan untuk
meningkatkan motivasi dan juga prestasi atlet.
Jenis-jenis Penetapan Matlamat
Matlamat Hasil (Outcome Goals) seperti keputusan pertandingan
Matlamat Proses / Prestasi (Performance Goals) seperti lakuan khusus atlet
Selain itu, matlamat boleh dibahagikan kepada matlamat jangka panjang, matlamat
jangka sederhana dan matlamat jangka pendek.
Prinsip-prinsip Penetapan Matlamat Cox (1994 ) menggariskan beberapa prinsip
penetapan matlamat untuk memastikan penetapan matlamat yang lebih berkesan.

166

Utamakan matlamat pencapaian prestasi dan bukan sekadar matlamat pencapaian

Page

hasil

AKK2013

Matlamat harus difokuskan kepada pencapaian prestasi individu terlebih dahulu


supaya dapat membuat persembahan terbaik semasa pertandingan.

Menetapkan matlamat yang mencabar


Atlet akan membuat latihan yang lebih gigih untuk mencapai matlamat yang lebih
mencabar
Matlamat yang mencabar akan lebih memotivasikan atlet dari matlamat yang mudah
dicapai
Matlamat yang tidak dicapai hendaklah diterima dan dijadikan panduan untuk
penetapan matlamat yang berikutnya.

Menetapkan matlamat yang spesifik


Bagi atlet adalah sukar untuk mengenalpasti samada matlamat yang ditetapkan itu
dapat dicapai atau tidak jika matlamat yang ditetapkan terlalu umum dan tidak
spesifik.
Menggunakan matlamat jangka pendek untuk mencapai matlamat jangka panjang.
Matlamat jangka pendek perlu ditetapkan untuk membantu atlet mencapai matlamat
jangka panjang

Menetapkan matlamat yang realistik dan boleh dinilai atau ukur


Matlamat perlu boleh dinilai dan diukur supaya pencapaian dan keberkesanannya

atlit. Ia harus mengikut tahap pencapaian dan prestasi semasa atlet

AKK2013

Page

Matlamat yang realistik adalah matlamat yang tidak terlalu susah untuk dicapai oleh

167

boleh dikenalpasti

Pencapaian prestasi perlu didokumentasikan untuk memastikan pencapaian


matlamat

Faedah Penetapan Matlamat


Menurut kajian, antara kesan penetapan matlamat adalah:
Meningkatkan tahap keyakinan kendiri, motivasi dan menurunkan tahap
kebimbangan atlet.
Atlet yang terlibat dengan penetapan matlamat dalam program latihan akan belajar
memberi penumpuan yang lebih tinggi dalam mencapai matlamat mereka
Atlet yang mampu mencapai matlamat mereka akan sentiasa berfikiran positif
Atlet yang mempunyai matlamat yang tersusun akan lebih bersedia bersedia
menghadapi pelbagai situasi semasa latihan dan pertandingan.
Mengekalkan ketenangan dalam diri semasa melaksanakan tugasan dan
menghasilkan prestasi yang baik
Semangat kesepaduan atau komitmen dalam pasukan membawa kepada
peningkatan prestasi.

Proses Penetapan Matlamat


Penilaian kekuatan dan kelemahan - Kekuatan dan kelemahan hendaklah
dikenalpasti untuk menetapkan matlamat yang hendak dicapai
Pengukuran Prestasi Matlamat hendaklah boleh diukur samada dalam bentuk

Page

168

masa, rintangan, ulangan, jarak dan lain-lain.

AKK2013

Penentuan Piawai - Tentukan pencapaian mengikut piawai yang ditentukan


berdasarkan maklumat prestasi. Contoh: Mengikut rekod yang lepas dalam satu-satu
acara

Pengutamaan matlamat - Penetapan matlamat ikut keutamaan


Penyelarasan keperluan - Menyelaraskan mengikut keperluan atlet dan sukan
KAEDAH-KAEDAH LAIN UNTUK MEMOTIVASIKAN ATLIT

Kaedah Secara Langsung


Kaedah langsung adalah kaedah memotivasikan atlet melalui interaksi secara
langsung dengan atlet.
Memotivasikan atlit secara langsung dengan arahan.
Memotivasikan atlit dengan meningkatkan rasa hormat terhadap jurulatih dan
semangat berpasukan (identifikasi).
Memotivasikan atlit dengan memastikan rasa seronok penglibatan mereka dalam
latihan dan pertandingan (internalisasi).

Kaedah Tidak Langsung


Kaedah tidak langsung merujuk kepada teknik motivasi dengan memanipulasikan

Menukarkan situasi psikologikal individu

AKK2013

Page

Menukarkan situasi persekitaran fizikal

169

persekitaran.

Internalisasi

kaedah

MOTIVASI

DIRECT

Identifikasi

Sumber Ekstrinsik
Berdasarkan faktorfaktor luaran seperti
x
keinginan untuk

Ikut Arahan

mendapatkan
ganjaran berbentuk
Sumber Intrinsik
kebendaan, pujiMelibatkan usaha
pujian, penghormatan
PENUTUP
dalaman diri atlet,
atau anugerah
Kaedah memperbaiki
latihan kemahiran
psikologi boleh membantu atlet meningkatkkan prestasi
tertentu
serta
berjuang,
mereka. pencapaian,
Kaedah seperti
kebenaran
dan penetapan matlamat didapati berkesan untuk untuk
bersaing
bagi atlet
meningkatkan
motivasi
galakan
ibu bapa
mencapai kejayaan
Peningkat motivasi akan menjamin usaha athlet untuk mencapai prestasi yang lebih
dan tidak dipengaruhi
tinggi Selain itu, teknik-teknik secara langsung dan tidak langsung boleh diguna
oleh ganjaran atau
pakai untuk memotivasikan atlet.
pengaruh luaran
PERBINCANGAN
a) Cadangkan teknik-teknik motivasi yang pernah anda aplikasikan dalam sukan

b) Bagaimana anda boleh memanipulasikan ganjaran intrinsik atau ekstrinsik?

Page

Terangkan mengapa?

170

anda.

AKK2013

ULANGKAJI
Berikan komponen-komponen yang mendorong kepada pencapaian prestasi
seseorang atlet.
Apakah yang dimaksudkan dengan latihan kemahiran mental?
Senaraikan fasa-fasa perlaksanaan program latihan kemahiran mental.
Berikan etika yang harus dipertimbangkan semasa melaksanakan program latihan
kemahiran mental.
Cadangkan beberapa teknik asas yang biasa digunakan dalam latihan kemahiran
mental.
Apakah yang anda faham tentang penetapan matlamat?
Bagaimana anda dapat membantu atlet membentuk penetapan matlamat bagi
meningkatkan prestasinya.
Nyatakan prinsip-prinsip dalam penetapan matlamat.
Adakah anda yakin bahawa Latihan Kemahiran Mental dapat membantu atlet anda

Page

171

meningkatkan motivasi kendiri?

AKK2013

PRAKTIKAL
Senaraikan ciri-ciri ideal seseorang atlet atau sesuatu pasukan dalam sukan anda.
Senaraikan kelemahan dan kekuatan atlet atau pasukan anda.
Berdasarkan kelemahan yang dikenalpasti, rancang dan bina matlamat untuk
pasukan dan atlet anda menggunakan prinsip-prinsip penetapan matlamat.

When I meet a man I never think of race, colour and religion but I feel that I have
met another member of my human family
If we cannot love the person whom we see, how can we love God, whom we cannot
see

Page

172

There is no greater power on the playing field than the players intelligence

AKK2013

173
Page
AKK2013

OBJEKTIF
Peserta mampu:
1. Menghuraikan cabang-cabang Tingkah Laku Motor
2. Mengenalpasti Kemahiran Pergerakan Asas
3. Mengenalpasti Kemahiran Motor Asas
4. Mengelaskan Kemahiran mengikut klasifikasi kemahiran
5. Mengenalpasti jenis praktis yang sesuai dengan kemahiran yang ingin diajar

3 Cabang Disiplin
Perlakuan Motor
Utama dalam Kajian
Perlakuan Motor

Kawalan Motor

Memahami
perlaksanaan prosesproses yang mengarah
kepada pergerakan
mahir.

Perkembangan
Motor

Mengkaji kesan
peningkatan umur ke
atas pembelajaran dan
kawalan kemahiran
motor

Pembelajaran
Motor

Modifikasi perlakuan
motor hasil daripada
pengalaman dan
penyesuaian latihan.

1. Kawalan Motor - Memahami pelaksanaan proses-proses yang mengarah


kepada pergerakan mahir

Page

pembelajaran dan kawalan kemahiran motor

174

2. Perkembangan Motor - Mengkaji kesan peningkatan umur ke atas

AKK2013

3. Pembelajaran Motor - Modifikasi perlakuan motor hasil daripada pengalaman


dan penyesuaian latihan

1.

Kawalan Motor
Pergerakan manusia tentang mekanisme sistem biologi menghasilkan lakuan
motor dan mekanisme yang mengawalnya
Kawalan pergerakan dicapai menerusi interaksi semua jenis lakuan motor
yang mampu dihasilkan oleh sistem biologi.

Perkembangan Motor
Fokus kepada perubahan yang berlaku pada mekanisma kawalan motor hasil
daripada proses-proses semulajadi seperti:
1. Tumbesaran
2. Perkembangan
3. Kematangan
4. Penuaan

2.1 Perkembangan Motor

Perkembangan yang berlaku tahap keupayaan individu (bayi)


melaksanakan pergerakan, daripada pergerakan mudah ke pergerakan
kompleks.
Perubahan yang berlaku boleh dilihat mengikut kumpulan umur tertentu.

Perkembangan umur yang signifikan boleh dilihat pada peringkat

Dari lahir hingga 2 tahun

Dari 2 tahun hingga 7 tahun

Dari 7 tahun hingga peringkat dewasa

Dewasa hingga tua

AKK2013

175

peringkat umur berikut:

Page

2.

2.2 Perubahan Fisiologi

Perkembangan motor diiringi perubahan fisiologi yang berlaku pada


sistem biologi.
Sistem Saraf Pusat
Sistem Reseptor
Perkembangan pada sistem saraf pusat
Fungsi dan Kematangan Otak
Peningkatan Fungsi dan Kematangan Dicapai
Menerusi Proses Mielinasi Serta Percambahan Sel-Sel Nueron.
Peningkatan fungsi sistem-sistem reseptor
Sistem visual, kinestetik dan vestibular
Melalui proses mielenasi dan percambahan sel-sel neuron.
Sistem kinestetik dan vestibular berkembang lebih awal daripada
sistem visual.

2.3 Peringkat Perkembangan Kemahiran Motor


Prinsip I: Prinsip Cephalo Caudal
Prinsip ini berteraskan perkembangan dari kepala ke bawah
Contoh : Dari keupayaan fleksi tengkok sehingga duduk tanpa
sokongan.
Prinsip II: Prinsip Proksimo Distal
Prinsip ini berteraskan perkembangan daripada aksis tubuh ke arah

mempunyai fasa & tahap yang tidak bersinambungan (discontinuous)


dan bertindih (overlapping)

AKK2013

Page

Boleh dikonsepkan dalam bentuk hourglass.sebagai proses yang

176

luar.

2.4 Proses Yang Mempunyai Fasa & Tahap


Berkembang dari mulut ke kompleks
Adalah bersekuen dan teratur
Membina kemahiran atas kemahiran
Memerlukan penguasaan kemahiran asas sebelum kemahiran kompleks
Kadar perkembangan berbeza dari individu ke Individu

2.5 Fasa-Fasa Perkembangan Motor

Page

177

Reflexive Movement Phase


in utero - I tahun
Rudimentary Movement Phase
Lahir hingga 2 tahun
Fundamental Movement Phase
2 hingga 7 tahun
Specialized Movement Phase
7 hingga 14 tahun

AKK2013

The Hourglass

Konsep Perkembangan

sebagai proses

sebagai hasil

Aspek dinamik (Lakuan, Individu & Persekitaran)


Hourglass yang diterbalikkan
TapisanHereditary (genetik)

Tapisan gaya hidup (Lifestyle filter)

Peluang pembelajaran sepanjang hidup

178

Page

2.6

AKK2013

Page

179

Tahap Kematangan & Perkembangan Motor

AKK2013

Perkembangan Keupayaan Bukan Lokomotor

Page

180

Tukar Situasi Fizikal

AKK2013

Perkembangan Kawalan Postur

Kemahiran Motor Asas

Aktiviti motor am yang mempunyai corak yang spesifik


Menjadi asas kepada kemahiran sukan dan pergerakan yang kompleks
Overhand Throw

Asas Kepada
Membaling Sofbol
Merejam Lembing

181

Servis Tennis

Page

Kemahiran Motor Asas Kritikal

AKK2013

Menangkap
Menendang
Berlari
Lompatan Vertikal
Overhand throw
Melantun Bola
Melonjak
Dodge
Punt
Pukulan Forehand

Page

182

Pukulan sisi dua belah tangan

AKK2013

Rumusan

Pengetahuan mengenai proses dan hasil perkembangan motor membantu dalam


memperihalkan

bagaimana

penguasaan

kemahiran

berlaku

agar

aktiviti

perkembangan yang sesuai dengan tahap perkembangan boleh dirancang

3. Pembelajaran Motor

Fokus kepada perubahan yang berlaku pada mekanisma kawalan motor


hasil daripada praktis:
Pemerolehan Kemahiran

3.1 Pemerolehan Kemahiran Motor


Keupayaan mencapai objektif sesuatu pergerakan dengan usaha yang
minimum.
Kejayaan mencapai objektif juga dapat dilakukan dengan konsisten.
Setiap proses pembelajaran sesuatu kemahiran motor akan melalui
berbagai peringkat tertentu.
Terdapat beberapa model yang dikemukakan bagi menggambarkan
peringkat pencapaian sesuatu kemahiran motor. Model yang agak
mudah difahami adalah model yang dikemukakan oleh Fitts & Posner

Page

183

(1957).

AKK2013

MODEL FITTS & POSNER

Page

184

Kategori Lakuan Motor

AKK2013

Jenis-jenis Kemahiran
Individu
Kemahiran yang dilakukan secara berasingan, contoh: Lompat Tinggi
Ko Aktif
Kemahiran yang dilakukan serentak dengan individu yang lain tanpa konfrantasi,
contoh: Acara Renang
Interaktif
Penghasilan kemahiran dengan penglibatan langsung individu lain, contoh: Bola
Sepa

Kemahiran Mudah & Kompleks


Kemahiran Mudah
Terus straight forward
Memerlukan tahap konsentrasi rendah & kebolehan kognitif
Kemahiran Kompleks
Memerlukan konsentrasi tingg
complicated dan dipraktis agar penghasilan semasa pertandingan
adalah mudah

Kemahiran sebagai satu tugas (task)


Menembak, mengawal bola sepak, memotong ikan dsbny
Boleh dikelasifikasikan mengikut

AKK2013

Page

Boleh dilihat dari 2 sudut

185

KLASIFIKASI KEMAHIRAN MOTOR

Dimensi & Ciri


Kemahiran sebagai tahap profisiensi
Membezakan antara berkemahiran tinggi & berkemahiran
rendah

Perspektif Tugas/Task
Dikelaskan berpandukan ciri
Jenis otot yg digunakan
Organisasi
Kestabilan Persekitaran
Kepentingan Elemen Motor & Kognitif dalam prestasi lakuan

Page

186

KRITERIA PENGKELASAN 1

AKK2013

KEMAHIRAN MOTOR KASAR & KEMAHIRAN MOTOR HALUS

Kemahiran

KELASIFIKASI

Lontar Peluru
Menjahit
Menulis
Menjahit dengan Mesin Jahit
Melakukan pembedahan
Pengukir kayu
Menendang
Mengayuh baisikal
Memotong Kayu

Page

187

KRITERIA PENGKELASAN 2

AKK2013

Lengkapkan jadual di bawah dengan memberi contoh untuk setiap kelas


aktiviti

Diskrit
Permulaan & akhir yang
nyata

Siri

Terus

Aksi diskrit
dikaitkan

Tiada permulaan atau akhir yang nyata

MASALAH PENGKELASAN BERDASARKAN STABILITI PERSEKITARAN

AKK2013

Page

188

KRITERIA PENGKELASAN 3

Pengkelasan kemahiran kepada jenis terkawal & luar kawal sukar untuk ditentukan
secara mutlak.

Sebagai contoh, tendangan penalti secara teknikal adalah kemahiran terkawal


(dalam kawalan pelaku); tetapi pada hakikatnya,aksi tendangan turut dipengaruhi
oleh reaksi penjaga gol.
Lebih praktikal untuk mengkelaskan kemahiran mengikut kontinuum (keselanjaran)
lakuan.

TERKAWAL

TERK

LUAR KAWAL

Kontinuum kemahiran
Aplikasi pengkelasan kemahiran berdasarkan stabiliti
persekitaran

Kemahiran Terkawal

PersekitaranTidak Stabil

189

PersekitaranSepara Stabil

Page

Persekitaran Stabil

Kemahiran Luar Kawal

AKK2013

Page

190

KESELANJARAN KEMAHIRAN

AKK2013

191
Page
AKK2013

Dimensi Kognitif Motor


Kemahiran Motor

Kemahiran Kognitif

Membuat Keputusan Minimum


Kawalan Motor Maksimum

Membuat Keputusan Maksimum


Kawalan Motor Minimum
Memandu Kereta

Catur

Angkat Berat

Bermain Bola Sepak

Jurulatih

Page

192

Lompat Tinggi

AKK2013

193
Page
AKK2013

194
Page
AKK2013

195
Page
AKK2013

196
Page
AKK2013

197
Page
AKK2013

No great work can be done without sacrifice.


The only man who makes no mistakes is the man who never does anything

JUST A LITTLE BOY

He stands at the plate with heart pounding fast.


The bases are loaded;the die has been cast.
Mom and Dad cannot help him,he stand alone.
A hit at this moment would send the team home.
The ball meets the plate;he swings and he misses.
There is groan from the crowd,with some boos and some hisses.
A thoughtless voice cries,Strike out the bum.
Tears fill his eyes;the games no longer fun.
So open your heart and give him a break.
For its moments like this, a man you can make.
Keep this in mind when you hear someone forget.

Page

198

He;s just a little boy and not a man yet.

AKK2013

199
Page
AKK2013

KANDUNGAN UNIT 10 PERUBATAN SUKAN TAHAP 1

10.1 Kecederaan Sukan


10.1.1 Punca Kecederaan
10.1.2 Keselamatan Sukan
10.1.3 Semakan Keselamatan
10.1.4 Kecederaan Sukan yang Kerap Berlaku
10.1.5 Mekanisma Kecederaan

10.2 Tindakan Jurulatih Sekiranya Berlaku Kecederaan


10.2.1 Tanggungjawab Jurulatih
10.2.2 Ciri-Ciri Jurulatih dalam Mencegah Kecederaan
10.2.3 Tips Pencegahan Kecederaan

10.3 Asas Pertolongan Cemas dalam Sukan


10.3.1 Apa itu Kecemasan?
10.3.2 Asas Pertolongan Cemas dalam Sukan
10.3.3 Prinsip Pertolongan Cemas
10.3.4 Ciri-Ciri Pemberi Pertolongan Cemas
10.3.5 Kandungan Peti Pertolongan Cemas
10.3.6 Rawatan Pendarahan

10.4 Penilaian Kecederaan Menggunakan Kaedah T.O.T.A.P.S

10.5 Rawatan Kecederaan Tisu Lembut Menggunakan Kaedah R.I.C.E

10.6 Resusitasi Kardiopulmonari (C.P.R)


10.6.1 Situasi yang memerlukan C.P.R

Page

200

10.6.2 Teknik C.P.R C.A.B

AKK2013

10.1 KECEDERAAN SUKAN

Kecederaan kepada tisu badan disebabkan pendedahan kepada pelbagai impak


yang menjejaskan struktur badan.

10.1.1 PUNCA KECEDERAAN

Kecederaan boleh disebabkan oleh tiga (3) faktor utama;

- Faktor Manusia
- Faktor Peralatan
- Faktor Persekitaran

Faktor Manusia adalah seperti kelemahan anggota badan, kurang pengalaman atau
latihan. Faktor Peralatan termasuklah peralatan yang kurang sesuai atau rosak.
Faktor persekitaran pula merujuk pada padang atau gelanggang yang tidak diperiksa
atau diselenggarakan dengan baik sebelum digunakan.

Punca kecederaan juga boleh dibahagikan kepada punca intrinsik dan ekstrinsik.

Punca Intrinsik adalah faktor penyebab dalaman badan seperti:

Umur
Orang yang berusia adalah berisiko tinggi untuk mengalami kecederaan.

Saiz badan
Saiz badan yang besar.

Berat badan

Page

201

Berat badan yang tinggi.

Pengalaman

AKK2013

Individu yang kurang pengalaman.

Struktur badan
Keabnormalan struktur, kelemahan otot, tendon, ligamen dan tulang setiap
manusia adalah berbeza, dan hampir semua daripada kita mempunyai satu
atau dua tulang yang lemah di mana susunan tulang dan otot akan
mengakibatkan kita terdedah kepada kecederaan. Faktor biasa yang
mendedahkan kecederaan buku lali, kaki, lutut, dan pinggul termasuk:
panjang kaki tidak sekata, pronation berlebihan (Flat feet), kaki cavus (overhigh arches) dan bowlegged.

Punca Ekstrinsik adalah faktor penyebab luaran seperti:

Persekitaran
Pastikan persekitaran adalah selamat untuk bersukan. Persekitaran tidak
selamat boleh meningkatkan risiko kecederaan semasa menjalankan aktiviti
sukan. Jika aktiviti sukan melibatkan air atau sukan lasak, pakailah pakaian
perlindungan, dan pastikan keselamatan di tempat tersebut.

Untuk mengelakkan daripada terperangkap dalam cuaca buruk, semak


ramalan cuaca sebelum aktiviti sukan. Membatalkan atau menangguhkan
apa-apa aktiviti luar jika terdapat tanda-tanda hujan lebat atau kilat dan
mencari perlindungan jika anda terperangkap dalam cuaca ribut yang
kencang.

Pakaian
Pastikan pakai pakaian dan kasut yang sesuai mengikut jenis sukan.

Peralatan
Peralatan

yang

tidak

diselenggara

dengan

baik

atau

rosak

boleh

Page

202

Keselesaan pakaian dan kasut perlu diutamakan.

menyebabkan kecederaan.

AKK2013

Latihan
Kaedah latihan yang tidak sesuai dan berlebihan. Sebagai contoh, otot
memerlukan 48 jam untuk pulih selepas bersenam. Meningkatkan intensiti
senaman terlalu cepat dan tanpa henti semasa bersukan boleh menyebabkan
kecederaan serius.

Pesaing
Sukan kontek (Contact sports) adalah lebih berisiko tinggi kerana pesaing
mungkin akan mengakibatkan kecederaan.

10.1.2 KESELAMATAN SUKAN

Keselamatan sukan perlu diambilberat untuk meminimakan risiko kecederaan atau


penyakit daripada pendedahan kepada hazad (hazard) atau ancaman (threat). Ia
boleh dilaksanakan dengan aktiviti berikut: Budaya bersukan dengan selamat.
Faham dan patuhi peraturan sukan.
Sediakan semakan keselamatan, contohnya: pastikan persekitaran dan
peralatan selamat.

Langkah-Langkah Keselamatan Diri Elak dehidrasi

Bawa bersama sebotol air sejuk atau minuman isotonik untuk apa-apa aktiviti
sukan.

Minum air yang mencukupi untuk mengelakkan badan kita daripada

sudah berlaku.
Elakkan minum kopi atau minuman beralkohol kerana minuman tersebut boleh

Page

203

kepanasan melampau; air kencing berwarna adalah satu tanda dehidrasi

mengakibatkan dehidrasi.

AKK2013

Sebaik-baiknya, minum kira-kira 500ml air 30 minit sebelum bersenam, diikuti


dengan minum air antara 250ml hingga 500ml setiap setengah jam semasa
senaman dan minum lebih kurang 1000ml air selepas bersenam.

10.1.3 SEMAKAN KESELAMATAN

Jurulatih perlu membuat semakan seperti berikut: Sediakan pelan tindakan kecemasan
Sentiasa bawa bersama peti pertolongan cemas
Sentiasa sediakan minuman yang secukupnya
Sentiasa periksa padang, gelanggang dan tempat latihan
Pastikan keselamatan atlet sepanjang masa
Susun peralatan yang baik di tempat yang sesuai.
Sentiasa pentingkan keselamatan untuk semua.

10.1.4 KECEDERAAN SUKAN YANG KERAP BERLAKU

Ligament Sprain
Muscle Strain
Dislocation
Fraktur
Heat Stroke
Hipotermia

LAIN-LAIN KECEDERAAN SUKAN

204

Kapsul sendi koyak


Konkusi otak akibat hentakan

Page

Kecederaan dalam abdomen

AKK2013

10.1.5 MEKANISMA KECEDERAAN

Kecederaan sukan boleh terjadi akibat mekanisma berikut:-

Pertembungan
Hentakan secara langsung
Terjatuh
Aktiviti yang berlebihan

10.2 TINDAKAN JURULATIH SEKIRANYA BERLAKU KECEDERAAN

Sekiranya atlet mendapat kecederaan, jurulatih perlu bertindak seperti berikut: Pastikan jenis dan keseriusan kecederaan yang berlaku.
Berikan bantuan awalan sekiranya perlu.
Pastikan pihak yang perlu dihubungi untuk rawatan lanjut.

10.2.1 TANGGUNGJAWAB JURULATIH

Selain dari itu, jurulatih bertanggungjawab: Mengambil tindakan untuk mengurangkan risiko kecederaan.
Kenal pasti hazad dan ancaman.

Page

205

Memberi kesedaran kepada atlet mengenai langkah keselamatan.

AKK2013

10.2.2 CIRI-CIRI JURULATIH DALAM MENCEGAH KECEDERAAN

Di dalam usaha untuk mencegah kecederaan, jurulatih perlu: Bersikap baik


Berpengetahuan
Memberi nasihat
Menyelia dengan berkesan
Memastikan peralatan sesuai dan selamat
Memeriksa kemudahan
Melatih secara saintifik dan sistematik
Memberi arahan yang jelas
Mengutamakan keselamatan

10.2.3 TIPS PENCEGAHAN KECEDERAAN

Pencegahan kecederaan adalah usaha untuk menghalang atau mengurangkan


keterukan (severity) kecederaan badan yang disebabkan oleh mekanisma luar.

Sukan adalah suatu aktiviti yang menyeronokkan, tetapi ia juga adalah sangat
berbahaya jika anda tidak berhati-hati. Anda boleh membantu mencegah kecederaan
dengan:

Mendapatkan pemeriksaan fizikal untuk memastikan anda sihat sebelum anda

Memakai kasut, pakaian yang sesuai dan pastikan peralatan selamat diguna.

Minum banyak air.

Melakukan aktiviti memanasan badan dan regangan.

Page

206

mula bersukan.

AKK2013

Jika anda telah tercedera semasa bersukan, pastikan anda sembuh sepenuhnya
sebelum anda melakukan semula aktiviti sukan lagi. Adalah baik untuk melindungi
bahagian yang cedera dengan alat pelindung yang sesuai. Apabila anda bersukan
semula, pastikan anda berhati-hati supaya tidak cedera semula.

Usaha untuk mencegah kecederaan dibahagikan kepada sebelum, semasa dan


selepas bersukan.

Sebelum Bersukan:
-

Adakan pemeriksaan kesihatan dan kecergasan.

Latihan yang berjadual.

Berlatih secara sistematik.

Regangan dan aktiviti memanaskan badan yang mencukupi.

Dapatkan bantuan jurulatih.

Periksa kemudahan, peralatan dan tempat.

Faham dan patuhi peraturan.

Gunakan alat peranti diri.

Ambil makanan yang seimbang.

Semasa Bersukan:
-

Bermain ikut peraturan.

Tingkatkan masa dan intensiti secara beransur.

Gunakan teknik yang betul dan tepat.

Elakkan latihan yang berlebihan.

Selepas Bersukan:
Aktiviti menyejukkan badan yang mencukupi.

Ambil masa untuk berehat dan pemulihan dengan secukupnya.

Ambil pemakanan yang seimbang.

Penjadualan semula latihan.

Page

207

AKK2013

10.3 ASAS PERTOLONGAN CEMAS DALAM SUKAN

10.3.1 APA ITU KECEMASAN?

Kecemasan adalah sesuatu situasi kritikal yang mengancamkan nyawa. Jika tidak
diberi rawatan segera, kecederaan akan bertambah teruk dan boleh mengakibatkan
kematian.

Pertolongan cemas adalah bantuan awalan untuk merawat kecederaan atau


penyakit. Ia terdiri daripada teknik menyelamatkan nyawa dengan menggunakan
kelengkapan asas yang minima.

Tujuan:
-

Menyelamatkan nyawa.

Mengurangkan komplikasi kecederaan.

Mengurangkan kesakitan.

Menggalakkan pemulihan.

Memberi kelegaan dan keselesaan kepada pesakit.

10.3.2 PRINSIP PERTOLONGAN CEMAS

Mengurangkan kecederaan agar tidak bertambah teruk.


Mengenalpasti situasi yang mengancam nyawa.
Membekalkan

pengaliran

udara

(ventilation)

dan

pengedaran

darah

(circulation).
Mengawal pendarahan yang berlebihan.
Memastikan mangsa dalam keadaan tenang dan selesa.

Page

Mengurangkan rasa sakit atau kebimbangan.

208

Menghalang jangkitan kuman.

AKK2013

10.3.3 CIRI-CIRI PEMBERI PERTOLONGAN CEMAS

Tajam Perhatian
Pantas Bertindak
Berbudi Bahasa
Bertimbang Rasa
Bantu Sekadar Yang Mampu

10.3.4 KANDUNGAN PETI PERTOLONGAN CEMAS

Pemberi pertolongan cemas seharusnya mengetahui kandungan peti


pertolongan cemas dan cara menggunakannya.

Cadangan Kandungan Peti Pertolongan Cemas


1. Sarung tangan getah (guna buang)
2. Plaster dan Pita perekat
3. Kain kasa (gauze)
4. Kain anduh segitiga
5. Kayu belat (splint)
6. Pembalut bergulung
7. Pembalut crepe
8. Kapas
9. Gunting lipat

10.3.5 CARA MENDAPATKAN PERTOLONGAN

i. Telefon 999.

iv. Beritahu nombor telefon pemanggil.


v. Ceritakan apa yang terjadi.

AKK2013

Page

iii. Beritahu tempat kejadian.

209

ii. Memperkenalkan diri.

vi. Beritahu bilangan dan keadaann mangsa yang terlibat.


vii. Apakah tindakan yang telah diambil.

Peringatan 1: Pemanggil jangan meletak telefon sehingga diberitahu.

Peringatan 2:

Periksa pendarahan, jika ada, hentikan pendarahan dengan

segera.

10.3.6 RAWATAN PENDARAHAN

Apabila berlakunya pendarahan pada mangsa, pemberi pertolongan cemas perlu


mengambil tindakan seperti berikut:

a. Periksa tempat luka.


b. Tekan kawasan yang berdarah dengan kain bersih sehingga pendarahan
berhenti.
c.

Jika pendarahan masih mengalir, tambahkan tekanan dan balut kawasan


yang berdarah.

d. Pastikan kawasan yang luka diangkat lebih tinggi daripada paras jantung.
e. Tenangkan mangsa.
f.

Hantar mangsa ke hospital dengan segera.

10.4 PENILAIAN KECEDERAAN MENGGUNAKAN KAEDAH T.O.T.A.P.S

Apabila berhadapan dengan seseorang atlet yang tercedera, gunakan kaedah

Page

210

berikut:

AKK2013

TALK:
Tanya bahagian mana yang sakit, jenis dan tahap kesakitan yang dialami.

OBSERVE:
Perhatikan sekiranya ada bengkak atau kemerahan, atau perbezaan saiz dengan
bahagian anggota lain.

TOUCH:
Sentuh bahagian yang cedera untuk menentukan bahagian yang kesakitan. Periksa
samada terdapat perubahan suhu kulit.

ACTIVE MOVEMENT:
Minta pesakit menggerakkan sendiri bahagian yang tercedera.

PASSIVE MOVEMENT:
Bantu pesakit menggerakkan bahagian yang cedera jika pesakit tidak mampu
melakukannya sendiri.

SKILL TEST:
Uji pergerakan asas pada bahagian yang cedera seperti berdiri, berjalan, berlari dan
melompat.

Sekiranya terdapat kecederaan, hentikan permainan dan berikan rawatan yang


sesuai.

10.5 RAWATAN TISU LEMBUT DENGAN MENGGUNAKAN KAEDAH R.I.C.E

Kebiasaannya kecederaan tisu lembut (sprain dan strain) diberi rawatan awal

Elevation(tinggikan anggota yang cedera melebihi paras jantung). Tujuan rawatan

Page

ini adalah untuk mengurangkan rasa sakit serta menghilangkan bengkak. Langkah

211

dengan prinsip R.I.C.E iaitu Rest (rehat), Ice(ais), Compression(balutan) dan

AKK2013

ini adalah penting agar atlet cepat sembuh dan boleh menjalankan latihan asas dan
aktiviti fizikal.

Kaedah R.I.C.E merangkumi langkah-langkah berikut:

R - Rest : Rehatkan anggota yang cedera.


I - Ice : Letakkan ais selama 15 minit setiap 1-2 jam.
C - Compression : Berikan tekanan menggunakan balutan yang sesuai.
E - Elevation : Tinggikan bahagian yang cedera melebihi paras jantung.

Rehat
Hentikan atlet daripada meneruskan permainan. Minta atlet yang cedera berehat.
Jangan menggunakan atau menggerakkan anggota yang cedera.

Ais
Ais berperanan mengurangkan bengkak, pendarahan dan rasa sakit. Ais
mengecilkan salur darah (vasoconstriction) dan mengakibatkan sensasi kebas pada

boleh gunakan kain, plastik atau tuala sebagai lapik.

AKK2013

Page

Apabila melaksanakan prosedur ini, jangan meletakkan ais terus ke atas kulit. Anda

212

saraf. Ini akan menghentikan pendarahan dan mengurangkan rasa sakit.

Gunakan ais selama 15 minit dan ulangi semula setiap 1-2 jam terutama pada 2 atau
3 hari selepas kecederaan berlaku.

Tekanan
Tekanan (compression) boleh mengurangkan bengkak dan pendarahan. Sekiranya
darah berkumpul di kawasan yang cedera, proses penyembuhan lambat berlaku.

Gunakan balutan yang boleh diregangkan (elastic) seperti pembalut crepe untuk
memberi tekanan kepada bahagian yang cedera. Tentukan balutan tidak terlalu ketat
kerana ini boleh mengurangkan pengaliran darah kepada tisu.

Meninggikan Anggota yang Tercedera

Ini adalah salah satu cara untuk mengurangkan bengkak. Anggota yang tercedera
boleh diletakkan di atas bantal atau apa-apa bahan yang sesuai.

Sebaik-baiknya,

paras ketinggian hendaklah lebih tinggi daripada paras jantung.

10.5.1 KAEDAH PENGGUNAAN AIS

Prosedur:

a.

Isikan ais kiub yang kecil atau yang telah dihancurkan di dalam beg

plastik.
b.

Ikat beg plastik dan kemudian bungkus dengan tuala atau pembalut tiga

segi.
c.

Letakkan ais yang dibungkus pada tempat yang cedera selama 15 minit

Page

213

kemudian ganti ketulan ais tersebut.

AKK2013

PERINGATAN !!

Berwaspada dalam menggunakan ais :


Jangan berikan ais jika sensitif pada kesejukan.
Jangan letak ais melebihi 20 minit.
Jangan letak ais ke atas luka terbuka.
Jangan letak ais terus ke atas saraf.
Jangan letak ais jika bahagian yang cedera kebas atau kekurangan sensori
kulit.

10.6 RESUSITASI KARDIOPULMONARI (C.P.R)

Bantuan kecemasan yang diberikan kepada mangsa yang tidak mempunyai

Merupakan kombinasi teknik pernafasan bantuan mulut ke mulut dan tekanan


dada.

Page

214

denyutan nadi dan tidak bernafas.

AKK2013

Berperanan membantu jantung mengepam oksigen yang dihembus ke seluruh


anggota badan.

10.6.1 SITUASI YANG MEMERLUKAN C.P.R

C.P.R boleh dilakukan bagi memulihkan atlet yang berhadapan dengan situasi
berikut:

Lemas

Sakit Jantung

Renjatan Elektrik

Panahan Petir

10.6.2 PROSEDUR C.P.R

Apabila melakukan resusitasi kardiopulmonari C.P.R, pastikan urutan prosedur


adalah betul seperti berikut:

D - Danger (bahaya)
R Respond (tindak balas)
C Compression (tekanan dada)
A Airways (saluran udara)
B Breathing (pernafasan)

D - Danger (bahaya)

Alihkan bahaya dari mangsa atau alihkan mangsa dari bahaya.

Pastikan keselamatan anda dan mangsa.

Page

215

AKK2013

R Respond (tindak balas)

Panggil atau kejutkan mangsa.

Jika tiada tindak balas, minta bantuan.

C Compression (tekanan dada)

Periksa nadi karotid di bahagian leher dengan dua jari.

Jika tiada denyutan nadi, lakukan tekanan dada di tengah-tengah sternum


sedalam
2 inci (5 cm) dengan kadar kelajuan 100 per minit.

Lakukan 30 tekanan diikuti dengan 2 kali hembusan.

Teruskan bantuan sehingga mangsa sedar atau bantuan pakar perubatan


tiba.

Dongakkan kepala mangsa untuk membuka saluran udara dan pernafasan


dengan kaedah Head Tilt - Chin Lift/dongak kepala - angkat dagu.

Page

216

A Airways (saluran udara)

AKK2013

B Breathing (pernafasan)

Periksa pernafasan mangsa dengan kaedah 3M (Melihat, Merasa dan


Mendengar).

217

Jika tiada pernafasan, berikan 2 hembusan udara ke dalam mulut mangsa.

Page

AKK2013

10.6.3 KESIMPULAN

Pada tahun 2010, The American Heart Associationtelah mengesyorkan agar tekanan
dada (compression) digunakan sebagai langkah pertama resusitasi kardiopulmonari.

Prosedur pelaksanaan C.P.R adalah semudah C-A-B. Pemberi pertolongan cemas


perlu memastikan pelaksanaan C.P.R mengikut urutan yang betul iaitu C-A-B, bukan
A-B-C.

If we are to make progress, we must not repeat history but make new history

Page

218

History stands witness to the fact that those who cut theirs countrys throat end up
cutting their own

AKK2013

APPRECIATION
SPORT SCIENCE CURRICULUM IMPROVEMENT AND REVIEW PANEL MEMBER
Advisor
En. Ahmad Zawawi Bin Zakaria
Master in Nutrition - University Kebangsaan Malaysia
Bachelor Degree in Science (Nutrition) - University Kebangsaan Malaysia
Professional Sports Qualification
CPCS Level II, National Sports Institute, 2001
ISAK II Level II, Singapore Sports Council, 2006
Personal trainer to SPBYDA, National Palace, 2007-2011
Nutrition & Coaching Advisor, Malaysia Body Building Federation, 2002 till current
National Coaching Academy President of Advisory Panel
Chairman of Improvement and Review Panel
Dr. Balbir Singh a/l Bhagwan Singh
PhD in Sports Science (Sports Psychology) - University Melbourne Australia.
Master in Education (Sports Psychology) University Kebangsaan Malaysia.
Bachelor Degree in Education (Health and Physical) University Putra Malaysia.
Senior Lecturer, University Malaya Sports Center

Page

219

Professional Sports Qualification


i) Hockey Instructor (Malaysia Hockey Federation) Level I, II and III (1998-2001)
ii) Federation International Hockey (F.I.H), Instructor for 2012
iii) Tennis Coaching Course 1979, Level I
iv) Cricket Coaching Course 1978, Level I
v) Handball Coaching Course 1999, Level I
vi) Soccer Coaching Course 1986, Level I

AKK2013

HEAD OF DEPARTMENT NATIONAL COACHING ACADEMY

Vice Chairman and Coordinator of Improvement and Review Panel


R.Vivekanandan a/l K.Ramiah
Master in Education ( Planning and Management in Education) - University Malaya.
Bachelor Degree in Sports Science University Malaya.
One Year Specialist Course in Physiacl Education Maktab Perguruan Ilmu Khas Kuala
Lumpur (MPIK) Specialist Teachers Training Institute (STTI).
Diploma in Teaching Health and Physical Eduction Specialist Teachers Training Institute
Professional Sports Qualification
i) Federation of International Hockey High Performance Coaching Course, New Delhi India
2010.
ii) Federation of International Hockey and Asia Hockey Federation Workshop Development, Umpiring & Coaching Kuala Lumpur, Malaysia 2010.
iii) Federation of International Hockey High Performance Indoor Coaching Course Vienna,
Austria 2007.
iv) Federation of International Hockey High Performance Coaching Course, Rotterdam,
Holland 2005.
v)Federation of International Hockey Special Coaching Course, Kuala Lumpur, Malaysia 2003.

vi) Malaysia Hockey Federation(MHF) Coaching Course Level I (1990),II (2001) and III (2001)
vii) Malaysia Hockey Federation Hockey Goal Keeper Coaching Course, 2005.
viii) ) Malaysian Hockey Federation Instructor for Hockey Level I,II & III Coaching Courses
(2006-2014)

ix) Fitness Instructor Ministry of Youth and Sports 1986.


x) National Facilitator for Fitness Instructors Ministry of Youth and Sports (1987-1992)
xi) MAAU and Selangor Amateur Athletic Coaching Course, 1982.
xii) Bronze Medallion Persatuan Penyelamat Kecemasan Diraja, 1985.
Sports Science Head Coordinator of Improvement and Review Panel

Page

220

YM Dr. Tengku Fadilah Bt. Tengku Kamalden


PhD. In Sports Psychology and Nutrition (University Sains Malaysia)
Master in Sports and Exercise Sicence (University Sheffield, United Kogdom)
Bachelor Degree in Science (Hons) (University Sains Malaysia)
Senior Lecturer, Sports Education Department, Faculty Education Studies, University Putra
Malaysia.

AKK2013

Topic 1 and 2 : Sport Philosophy and Sports In Malaysia


Leader : En. M P Haridas D Menon
Diploma in Teaching (KPM).
Diploma in Sports Management, United Kingdom.
Former Lecturer of Health and Physical Education (Maktab Perguruan Teknik).
General Manager Olympic Council Malaysia (1994-2009).
Professional Sports Qualification
Hockey (Organized by Ministry of Youth and Sports/ Malaysia Hockey Federation),
Advanced 1972.
Athletic (Course by Bill Miller, USA), Preliminary, 1962 & 1963.
Athletic (Course by Charles Taylor, UK), Advanced, 1965.
Athletic (Course by Tom Rosadich, USA), Advanced, 1968.
Athletic (Course by Manfred Lokhen, Ger), Instructors, 1969.
Instructor of Athletic Coaching Course, Preliminary, 1963 hingga1983.
Volleyball (Organized by Ministry of Youth and Sports/ Malaysia Volleyball Association),
Preliminary, 1964.
Football (Organized by Ministry of Youth and Sports/Asia Football Confederation),
Preliminary, 1965.
Assoc. Prof. Dr. Wee Eng Hoe
Associate Professor Sports Science and Physical at Arts and Science School, Tuanku Abdul
Rahman College, Kuala Lumpur
PhD in Physcial Education, University Malaya, Kuala Lumpur.
Master in Physical Education, University Malaya, Kuala Lumpur.
Bachelor Degree in Humanities, University Science Malaysia.

Page

221

Professional Sports Qualification


i) Basic Volleyball Coaching Course, Penang, 1977.
ii) FIVB Volleyball Federation Coaching Certificate, IOC, 1984.
iii) FIVB Volleyball Coaching Certificate-International Level I, 1988.
iv) FIVB Mini Volleyball Coaching Certificate, FIVB & MAVA, 1990.
v) Basic Basketball Coaching Course, 1978.
vi) SRAM Course Squash Racquets Association Malaysia, Level I, 1987.
vii) National Facilitator for Fitness Instructors, Anjuran KBS (MOE & MYS), 1980

AKK2013

Tn Hj. Gapor Ahmad


Certificated Special Teacher Physical Education
Maktab Perguruan Ilmu Khas Kuala Lumpur (STTI).
Bachelor Degree in Physical Conditioning, University Pertanian Malaysia.
Former Head Department of Physical Education MPIK, Kuala Lumpur.
Professional Sports Qualification
i) Sepak Takraw Level I & II, 1996 - 2013
ii) National Facilitator for Fitness Instructors Ministry of Youth and Sport (Level 1-3)
Topic 3 : Sports Anatomy and Physiology
Leader : YM Dr. Tengku Fadilah Bt. Tengku Kamalden
En. Gordon Nicholas Jemat Anchang
Master in Arts (Physical Education) University Columbia.
Bacherlor Degree in Education (TESL) University Malaya.
Head of Sports Science Education Center, University Teknologi MARA, Sarawak.
Mr. Tan Kok Siang
Bacherlor Degree in Science (University Putra Malaysa)
Bachelor Degree in Education (Physical Eduction) University Putra Malaysia

Topic 4 : Basic Biomechanics


Leader : Assoc. Prof. Dr. Ong Kuan Boon
PhD in Biomechanic, Australia
Master in Science (Biomechanic) , USA
Bachelor Degree in Education (Physical Eduction) University Putra Malaysia

AKK2013

Page

En. Ahmad Pharmy Jalil


Bachelor Degree in Sports Science, University Malaya.

222

Professional Sports Qualification


i) Johor Athletic Coaching Course, Level I, 1992.
ii) Perak Handball Coaching Course, level I, 2004

Youth and Sports Officer, High Performance Department, National Sports Institute Malaysia
Professional Sports Qualification
Rowing Coaching Course, Level 1, 2013.
Topic 5 : Training and Physical Preparation
Leader: Dr. Nur Ikhwan Mohamad
PhD in Strength and Physical Conditioning
Lecturer, Faculty of Sports Science and Coaching UPSI, Tanjung Malim, Perak.
Master in Sports Science, University Technology MARA
Bachelor Degree in Sports Science.
Diploma in Health and Fitness, University Technology MARA
Professional Sports Qualification
License C AFC (Football), Level 1, 2013.
En. Erik Tan Check Hiong
Master in Strength and Physical Conditioning, Edith Cowan University Australia.
Bachelor Degree in Exercise Science, Universiti Griffith, Queensland, Australia.
Youth and Sports Officer, Physical Conditioning Center, National Sports Institute Malaysia
Professional Sports Qualification
Power Plate, Level I, 2007.
Certified Strength & Conditioning Specialist (CSCS), 2003.
CPCS, Level III, 2006.

Cik Azimah Ahmad


Bachelor Degree in Dietetic University Kebangsaan Malaysia.

AKK2013

Page

Leader : Assoc. Prof. Dr. Nik Sanita Safii


PhD in Nutrition University Kebangsaan Malaysia.
Master in Human and Metabolisme Science Nutrition University of Aberdeen.
Bachelor Degree (Hons) in Dietetic University Kebangsaan Malaysia.
Diploma in Science UniversityTechology MARA.
Doctor Nutrition Philosophy, UKM.
Lecturer in Dietetic Program, Pusat Pengajian Sains Jagaan Kesihatan Fakulti Sains
Kesihatan, UKM.

223

Topic 6 : Sport Nutrition

Master in Sports Science UniversityTechnology MARA.


Head of Satelit Center Perlis, National Sports Institute Malaysia.

Topic 7 : Coaching Competencies


Leader : Prof. Dr. Abdul Hafidz Omar
Ph.D (Health)
M.Sc (Education-Leadership)
B.Sc (Physical Education),
Director of sports innovation center, University Technology Malaysia

AKK2013

Page

Dr. Chin Ngien Siong


PhD in Sports Psychology, University Malaya,
Lecturer, Health and Physical Education Department, Institut Pendidikan Guru, Campus Tun
Abdul Razak, Sarawak
Professional Sports Qualification
United States Professional Tennis Registry (USPTR), Level I, 1992.
United States Professional Tennis Association (USPTA), Level III, 1999.
En. Ravi a/l Margapandu
Master in Science (Human Resoursce) UNIMAS.
Bachelor Degree in Education (Physical Education) University Putra Malaysia
Certificated Teaching (TESL) MPMK.
Head of Department, Health and Physical Education, Institut Pendidikan Guru Kampus Gaya,
Sabah
Professional Sports Qualification
Hockey Coaching Course, level III, 2008.
AHF Coaching Course Hockey, 2011.
IHF High Performance Coaching, 2010.

224

Professional Sports Qualification


Athletic Coaching Course Level 1, 1982
Hockey Coaching Course Level 1, 1990
Badminton Coaching Course Level 1, 1988
Rugby Coaching Course Level 1, 1988
Intermediate Swimming Coaching Course, 1988

Topic 8 : Sport Psychology


Leader : Dr. Lim Boon Hooi
PhD in Sports Psychology (University Malaya).
Vice Director of Sports Center, University Malaya.
Advance Certificated in Health and Physical Education Institut Perguruan Darul Aman.
Diploma in Teaching Maktab Perguruan Temenggung Ibrahim Johor Bahru.
Master in Sports Psychology University Pertanian Malaysia.
Bachelor Degree in Sports Science University Malaya.
Professional Sports Qualification
Volleyball, Level I, II & III, 2005 -2013.
Power weight lifting, Level I & II, 2011.
Hockey, Level I & II 2005 - 2013.
Dr. Hairul Anuar Hashim
PhD in Psychology and Exercise, Australia.
Master in Sports Psychology, Springfield, USA.
Bachelor Degree in Psychology, University Islam Antarabangsa.
Coordinator of Sports Science Unit, University Science Malaysia.
Lecturer, Sports Science Education Unit, University Science Malaysia, Kubang Kerian,
Kelantan.
Dr. Ong Kong Swee
PhD in Psychology University Pendidikan Sultan Idris,Tanjung Malim, Perak.
Master in Human Resource Management, St. Clement University West Indies, USA.
Bacherlor Degree in Physical Education, University Putra Malaysia.
Excellent Lecturer of Physical Education, Institut Pendidikan Guru Kampus Rajang, Sarawak.

Page

225

Professional Sports Qualification


Badminton Coaching Course, Level I 1989, Level II 2007, Level III 2013.
Hockey Coaching Course, Level I, 2001.
Volleyball Coaching Course Level I, 1985.
Athletic Coaching Course Level I, 1992.
Tennis Coaching Course Level I, 1996.

AKK2013

Topic 9 : Motor Behavior


Leader : En. Patmanathan K. Supiah
Special Tecahing Certificated (Physical Education), Institut Pendidikan Darul Aman, 1993.
Diploma in Athletic Coaching, Universiti Johannes Guthenberg, Germany, Athletic
Federation , Mainz, Germany.
Master in Physical Education, UPM.
Lecturer, Social Development and Education School, University Malaysia Sabah.
Professional Sports Qualification
Diploma in Athletic Coaching, 2007.
Dr. Jeffrey Low Fook Lee
Bachelor Degree in Physical Education.
Master in Sports Science, University Putra Malaysia.
PhD in Motor Behavior, University John Moores, Liverpool, UK.
Senior Lecturer, Faculty of Coaching and Sports Science, University Pendidikan Sultan Idris
(UPSI), Perak.

Page

226

Professional Sports Qualification


Basic Archery Course, Malaysia Archery Association MSN, 1996.
Basic Hiking Course, Malaysia Hiking Federation, 2003.
Cricket Coaching Course, Malaysia Cricket Association, 2000.
Cricket instructor Course, Malaysia Cricket Association MSN, 2003.
Cricket Coaching Course, Asia Cricket Council (ACC), 2012.

AKK2013

Topic 10 : Sport Medicine and Sport Injuries


Leader : Mej. Jen. Prof. Dato Dr. Mohd Zin Bidin (Retired)
DPMS, PAT, JSM, DSM, SMP, KAT, KMN, MD, MPH, MScCTM, FACTM, FAOEMM, FFTM,
FPHMM, AM, DTM&H, DISM, Dipsmed DipAeromed MMIM psc
Dean, Faculty of Health and Medical, University Pertahanan Nasional, Kem Sungai Besi.
(Retired)
Kolonel (Dr) Zainal B. Othman
M.D (UKM), M.P.H (UKM),
Master in Sport Medicine, (University Nottingham, United Kingdom).
Science Physic Member, Hospital Angkatan Tentera Kem Terendak, Melaka.
Professional Sports Qualification
Symposium of Sports Health in Industry, 2010.
FIMS Advance Emergency Sports Medicine Course, 2010.
FIMS Team Physician Development Course, 2011.
4th AFC Conference on Seminar Football Medicine, 2011.
AFC Elite Education Seminar, 2012.
21st Conference on Sports Rehabilitation and Traumatology, 2012.
3rd International Football Medicine Conference, South Africa, 2010.
Dr. Mohd Nahar Azmi Mohamed
Bachelor Degree in Medicine, Padjadjaran University, Bandung, Indonesia, 1995
Master / Special Degree in Sports Medicine, University Malaya, 2003
Head of Sports Medicine Department, University Malaya Medical Center

Page

227

Professional Sports Qualification


Master Trainer of National Facilitator for Fitness Instructors KBS, 2005

AKK2013

PENGHARGAAN

Page

228

PERHARGAAN JUGA DIPANJANGKAN KEPADA SEMUA YANG


TELAH MENYUMBANG SECARA LANGSUNG DAN TIDAK
LANGSUNG TERUTAMA PENULIS-PENULIS MODUL SAINS SUKAN
TAHAP I, TAHAP II SEHINGGA TAHAP III YANG TERDAHULU
SEHINGA BERJAYANYA MENGHASILKAN MODUL INI.

AKK2013