You are on page 1of 1

Ayat Seruan digunakan untuk menyatakan perasaan seperti

gembira,marah,takut,terkejut,dan sebagainya.
Ayat seruan akan diakhiri dengan tanda seru ( ! ) .
Ayat seruan akan menggunakan kata seru di awal ayat.
Contoh kata seru dan penggunaannya
(a) Aduh - untuk menyatakan perasaan sakit.
(b) Aduhai - untuk penyataan perasaan sedih atau hampa
(c) Amboi - untuk menyatakan perasaan hairan atau mengejek
(d) Cis - untuk menyatakan perasaan marah,benci atau jijik
(e) Hai - untuk menegur seseorang atau menarik perhatian
(f) Nah - untuk menyatakan perasaan memberikan sesuatu dengan marah
(g) Oh - untuk menunjukkan perasaan terkejut,hairan,atau kecewa
(h) Wah - untuk menyatakan perasaan terkejut,hairan,kagum atau gembira
(i) Wahai - untuk menyatakan perasaan memberikan sesuatu dengan marah
(j) Syabas - untuk menyatakan perasaan gembira dan mengucapkan tahniah

Contoh ayat :
i.

Amboi,mahal sungguh baju ini !

ii. Cis,kurang ajar sungguh budak ini !

Latihan:
Padankan.

Cis ,

: ini wang kamu !

Wah ,

: berani engkau menumbuk aku !

Nah ,

: baru saya teringat !

Aduh ,

: indahnya pantai di Malaysia !

Oh ,

: lama kita tidak berjumpa !

Syabas ,

: sengalnya kakiku ini !

Hai ,

: malang sungguh nasibku !

Aduhai ,

: kamu telah berjaya !