1.11 no. - N.

1lI 5

28 de Julho de 1928

POL,A NEGRI.

, J:fl~mh' ~>J['/r~! cu« H,~ld Jm~ l;:ri.~[. illl.· ili LallJ se« lillie. ,lliS Stl~l;) flllfof' lr;rIQf~3~ ~ tjue fill p.roxima poru 3C t!arUJl'ffj ('''1 US/XUJ

2

II~. -

P~;"IfJ.d':lIfJ:~' dQ ~

SI!Jm:JWlIlII)\i!!!!DB :N''''!:ilONAL, DB "f~Ifil\OOM.WIl!. ;

- C~Jl'~alit~!!I1 D1'l.fU!: S. milU!lIL. , ... , •••..•••.•. ,. . •. l1li&1

_ Ii t ~ e; ~ •• "" ••• ", ••• ", ••• ",,... '.

,i, .. Ii I! ii Ii ._" ...... , ••• ,,, ••• ,,,, ••• !i!IIYCiJ

~, -- COTODI &III :DO'l'tUHRI!i&IIJ.I· ~ IJ me II • ~ qco: 4'2. 28P)-~

- - III!i tUM, Ci~l]lllDg, <ilM.,ilI'4s.l Clfl4fU(J"F.

,,;

= . COllltllllifiDte i!i tt ~ - -: :s me i:i~ ." ••• "'" ••• "" ••• ,, ... r 1~UiO

:1 ]'!!i 1i!!!!1 "., .. , •.•.• " .,., •• , .•. , .. ,... ~

~ Ii II ~ ~ '''1' ••• I 11 ••• I 1111111 I ••• n l'. • ~

; - fUaionU"a. iPO'rtUHU!!Ii-M ~ tI m~R(i ,,-=0. 'I it 7SI(!(j-

A dmlfiif.th"t:IIO " fJflUtw;S tit; tCOffUt ~~~~---~{l1rn~Fe~Qa:

~--- If!: .& JiIIQ BCtrn.O. ~ - U- BOA ----

-

..

TIl£IJjiiQNIIS;" Rea ~~.I0~1 'T'I'h:uJiDid4iJ t OOCI ; Amtnltin!lil,~ '01 Tr'lndIlA:hll 'tOLO; StI.enrgj do RI!iS~tfil Nort'B ~_

JiliD 1 T'@']\: ~~~-------------

I~

,~

~:r~I~I __ lit. ~nl:. ilill Ii I 1111.11 ~r. ill •• !!!lla, !iili"li ... i iii I .. IIILI .Ii'. III.. • 'I II! II .]! - -. _ -lii_!!! 11-'=-~1 _ _)i!!1~1_ ii'~ _ .1_ II-III II!nll'. II II III] • "Il • 11111 .~ II I!! II !i.ii ! 1!1! !!!.~ !"!! ~I!f !!!'~'~1!I!!i 1!. I

~ ~

~ .

L!II. II I' i!..!ll·I_i~ ~~, ~. ITlI:!ir_ ~ 11_ •• iIi. I ••••••••• 1 •••• j i --.!lj i =-- iii.ii!!li 1- .. '-1[' Ii •• 'li, '-[111' IF, • !lJtlII" ••• I!" I!!!I !! ! 11! ! iii! ~ if i iii i Ii!l.' lilil lil[[' 'Ii-' • iI,' [111.11 •• Ii I

~,

.

;

!" " ~

!I !.: !1= ! !1~11i • ::111.::111£0. IU. iii i _, Ii - ~ Ih~ 1-.-.1 •

..

Cf,Q'~ -.Nil JJ ilui mh:s.i1n, m U (!:oU CJi.(1 a. '9 (1\1 .. ,~dJ:1J. rm~1o:r t"rlii(iflo, do Qillll& !Ii da c;@n, UN'll ,jj B prod u~3" ~ !!rt~!ZI,~r-iJ , tefiomu , II" Jam O! nhlle:!ll, ~\ I:JILCB-A(I em IlIlid~ .t!I, patte ifi. !Z<NI.!Uf.rJ. com lI'~gal'". H1o~:!li Rffl:' ttgrnl'Jlll LJ!Io~O !!'I ~,e"fl:r.JJ '[Ifiu I [m)lU G,.n iI!i~ r li.!ll'sllJs1:'.,d!J _ O:s. Citl'~~ to ICtl'I JI'foUl.,.tlo;~l. e G1Al' 0 1'~~1J,O"j,~ rlim !II "O[!-[I II_!. 11',11(:. lJm~,!!o. t ! 1J~"bJ.!!! fdl/l'il !l I.Jn)pr~ flI III mpr'G sa il'i~ l~ J:ild6~A, po:r e-DIII bl~r t.l1o .I'.)i' C{Iom 0, pUi '~llc'[I ~J g S~t~ T ,nis,-L~IIiIll. o~ [JJu, Par,g,i:;o' 1:Jf'Qifjll'J'o ,I[oram li.P1ulillls... PCH·illuilJ!<~ 111'QjU Q ram de C:01",,", . CI(!DG du ~hl".1' tit

11 I! (!IILi! !II, QIJ!l.m:io .:!E.~. I'~ dU. h"aiU1~ I .... _. m.e" IATI ~'Ili ,n Q nil] e p"rt.e Il!l 0 (t lie 'IIt..,-8 Ilill DMBOU. ~~I"HJ(!:.,''I)!l 1Il.:!:Q II'!OdElfl!G=

[rI 0 ~ :11\. r:'\..16!l. como Im!!udlll.(li" e~!1 \. I .... m:ud III d' CIIIU.HH! ~liI ~{ii I nl dill I'IIl t(Jrlr

l!:!"'" IUIK;!II1.

W,I n IB'lt1 Cnrr.(i. - ~ .... (II 1ll0filQl dD rUin'i~ rl~TIIS t ~.J!~ nUDcr .. ri e n 1'116 ,,,,·,m L:lim !l)UD~ nn z I"ola i!. J!J l :/'!i'c III L~.o:51 l'! C!fi~ ([i JI,O !ii ~(I i"ll1dEi!J!Jo 'f',ft,m.c~€iolllii!j,l00 ft1umlJEl Q U ~ t'io. 0 que Dodo·. 'Inc.! lII"h lU1(! te Q

• Ci!lil"f.!!. dd cd Ili'l mao - \'Il. I 0'1 Jur;i~'o

- Ilir.(), :5tJ' dIll'DO-S ~ iii J g tell gc I L IUlli!l. ""~

dem c.&OID:l. JH)rq~ 'HIlli1hnmo = no &:0. tOll'tuli.[!! fllHttL -- ~ •• Pi!' d T11I..m (Ill n.l\~«I.i em PlL'l8.de O!li • .r.~llro"u131. III 0 loojfG do Lill-l! A.~ m::-f ell- ,~ (I e lI'1l1lb·w(HlIli.

R~I ~!inO. - IP{IJdilorfl iliA te .. urn rio op in~I!Ii(l!

IlIbMl U IIIJ 1:-6 'hID !'u'lll!. no c;billm !:t40 1'll1i81U~ mfJ!OlIIO ,fJ 0 .'ilu'~t~ i:!Ili.il"'. que D~~tifl ClI.BO 6 !Ill I)I!IJN:lC-CI:r l1:'li1:1, PilI'rI< r;1l'1,Lcl"II, II) melb(!lt ~er-ti.

I).IQ._,. flUl.fI. lP'i!l1!1 'nne ta. iIIIif! O!'l, 'Ill!!) "BmllJ:!!!.

DUDcn d1C1II\6mlll'li fl1P~lIr U'I1!!l, Ilg[l(1I i\IlIlIH.ft: lal ql] B 1Il!J.!Ilnl dC,sCD1Jilor.'1 l!JiI'TI'tillJ do J U!i~ :to fJo CrHfC(l., 'IlomeIlCliUrll'Tl!iIl quaDdo EB 11'\:'113 dIG rUmtl!i d DJl'F(lrg,M uJ-1!. d;o 'IlU r;U •

Lu .1!I~FlIlm (CDlrnli:r!:\). - A cr1fill".IIi. di(j - r.[l,I,;~.L' Sr'II1:II, II ~i!!l ':12 ;, M)d,u,,:UiII do IIr _ Jj,. C. de:'<1 c:do, , U!I fI! [!IF £.[1. ,!!:(t8

OlJ tr>l). pr"",!hJto ri!i' Dj)fI i.tl i;U!! SIiH, is!!r.A

l.al .... ,~ r J 1I~1t:!I. ~.;[t uil- d ~'~F [(I "de. i!lJtl~ Cf1., [11)1'1 !b, III 110'\ Dti I a. FcC-(lio olio !)Qd!!lmDI§. OC:IJ J;!,I!Ii''''!j 1"1 a;l, ell~em.u.li'I a.oe R j] I!l Mil do Ol'de.ID t.Jocnlcl!'I. qUill t I!lJ 1:"11 0 d ~iJi!!O iIJl (I,I)ID&o,d", O!lpo.t:,o.,

J~ ,S~l'H!]JilJJtO., - ~."" U1 :al~gov{!l': Rnt'l1:"~ blE ~IDt: II' J~I !lto:', S. 13 rid rn - .",~! till!! e.r-s--

nr~. -'2 .. ·" 4a Mi!lf:!i: 1\ rHm~ChIlJ'L. J, Pornmfrmrullt: • - :j: .... .HIiIL!IJ W'~l'bC't'" ~ !Ij rl! [!-St'bou, StuMm' ueb' l1' •• 5. - .'1, •• , I. 1·'. A,. R·m::hstrnll: • (1..1, RefUm S. 1\1. iI}'1:.

'I1m11i ~;:H",nnd Iilo C.I tH)I:'fiIL,. = 1. Ii..

CIlBl1'LI!i1 F.a'l'ftJL D 0 ;6 alll1do, :I.-,2'.LI. 0 'D1I'1~llCmDlI.'~ 'LI'iIM~ph;! tti dO '111Dti 0 .aPfU;'JotSJ B .I!!l}hn 611 bt1't d,e..:ll Nill'~rc de NIlW,1 ~ h'iIt'D. ~r~I'.~l QUI;; ~nl!l. - iP m'tm'!JoU ~Ii Uld ~ r.nu .. : '.FI tllt - iDe :rotH!;!! S~'!A410g" elll 'il'!!If ~u8'" C IlIIIr.Q ml.a..

Jo.!~1 .R~ h!!Jt.oJ. - .~. !lJ 8.L 0 ald:ll :

IlobilllllZOJ ItIl:rllisl4-.. H. I~ ,11m w ..... '2. ~ Ml'I eelM J..1 biUli1 ~ K. I, finll i!!. 1.:'12. Stir-~I rn ¥,i. - 3. ~. LoU!) tOJi'f'Lng:.BSJ Isller-.

\lin,",. 4,. }locI I iii W.

--0 tLn!li ~ d',AlI1idf,U!lC'ICotll i. -.& A.d.mtu ~I>i~li.~ 4\11 Ci.a.i}!ol-i.o N. POllJi(l~ IlhllrIe!iltD!(Qe.I1~ •

lIillill 1 .. 1 1''''1 lilil U.IIIIIUIIII.l:llI.U1I'i"FI'l.[_1 i lUi I iltl iJ!u1 I !!I II Ij = ~. ~~~

I URRUPIRll [I

JiJ~Rlrn PD.!;!] ti d G mil Pluto. - D ~tbrcru. jIobllr:[lHlQfQ :!OR mirrll!l iI!l mnl plll"1.U (IIu. t1."(:trli- tLt!I@I tt'!11tI LI 'S!(!U C!,!IHO. t'<i!I~' ,~u am Ui"OO';:I~'[I,. L"DVt'! ':1101"1;". ""rn 1~, (II "il"u iJ!Fl,",1n Il<ra flill rrilfji'j Ii I a. cru mo que ,. ::'i!a"-oll ,. VD Ih! ~f ~O: :F., .iii" II} , SludltO:!;, 700 (i(m·f 11" iSl, IJ!II II~ .... 0(1 d~ (,::II~ I rol'~ iIlJ~ III. - :,!," ",,~j U.j'''~'11'!l)o~ eem t'i !'ilJOU ""J~illihle- 'I;. J!lI_I(I .'4;'io II~ no tp8.:!l. s .lJbl'\i: 1' .. 1§xH h:tII;~5. ~~n " r~,~ "[11, Cil1 gerM. POt ,,6J .. 1.0ill mOl ~j,'O nu • (ll"la I JJ 60 ex 00,. tI urn des Q U. I.. ril)lI fll 1'11.0 fill! ih:I:f::!;!l1d:i.i1e d,~ Iidlflll11dr DIilo~ (liplnll. ao ~ue tOR" 'm I} I!!xllddo ... tllo.

:M hd, r l iii [W, - N D !f'!!'Ilpr;:m(leIDo II ffl:lil. LIB....... ~ri"FnL..,I{I,~ C iIJ III m" I"t'Ie Q.uh.o:;" if' 11!i1l(!fec".. I riel u ind 0 tiIi d'i p'oij"ril! {.~~ILII"G I'II'.(],I] r to [ '.C--'II1:l rill" .':iJfi 11 ill Iillnl'[o .ruilfe-f.llifio C1;'1 qUIlI!~ I! s' !1 D il.'1 ruom!3;tO;lt'l' .. r[[II - I!i que 11I!'ioli rl·'1<I. CI ,",~ . .1 H(II l"I(H! 'i'I(JIJl~t 'lIICOIl~ iIliJllfl~ te , P~'I'I'!I II" ,[],!lUfj:"', II PJ!!!'liIiIL~ 1 h'" ,Of" ne r.,r m(l!l! 0 Il t1 i"f\f''I:" !II, t. ~I ~m i!I. ,n,r-II~ ia .a qUill • I!I rllifiM'IC. 0' 1;1 unl dt e~l\. rn i'l~lf'«(! r : (;I.!!rnll:l'"' ··r. iltF. .. , " rnHErlo i1i?i mHIII."eourt (1Il0UIf"jtIlCl. "Ill. J .-;1!8;O i'lrO'~·1 tltlo •

Marl IItdl!'l':I II, a t!:\.-o ,III'. - C€j.nffid V,e-Ifllt

!i:!'I",nd Ij 0 3~ dell mil. n U: .. el, 1IIt>C

c.!i'~ filii .::111 hft. Pa'i i"igOr:1l rO 11D1t~r'PIN!Jl,e. ill) o hml~C71. qtJ(J f'I, de '"h:.tof- n !.lg'O. 1':1'0- dq~;t."Io illIIICTlenTI!Ii em que 1 Durrc IT1 O!!! .... tI..,tI:L~ eu i"0 flI!'oU • tv" 1.." !'i ~ CrfiIH;fi aloft. ['I'I!! i'!!. D'J'Ifh' riIJ1 r. QDn tilldo, !l} ,!iiI] d~",c(lo G !lJ'[]~ ,,;e:r:!1i I 'Fltui:'i hl'B. U£I1 ~·e,L'\aM c~U'. Call'n'orlli~!II. Iij, S. J...

Pri![!i~~PIJ I !£Iii' - F'nl, ap~m!J!~, 1Ilili'i en ...

S(fL~O. M(IIO Cf' nlll ~ 111*0 (!. !I) II';:-II~ l;l~JilJCI" dill Wlrj""" lJ~'JiJf)J'}.'8 llIuie.. (;(jjD.(jI"jW, sh;M/ (.A 8 broliOO:; ·~orl f)rtl~ {/('J8 rn.{1rI1S dg .. -.HI.,

m:J. .1Il10 Jl) U prlmclpnll 1. tl!rllr It : n,,_,_

qll.l.,,1 T(lL"Rili . It [Ia lcadln,If'/(rd!l, Q iIIll lm ad or ,6 ~'tO btll'L FI lh eNr, JJ !DO-ClUJ. diiD NDrlnll ,UOt.l/i'iJ'.

.A inl D(I! lot: 1 !II, ii''!II pe ~ !!) ui! plob Il LlID

F',t~III'b.ll>l'i,1.: • t\ e:rro[] en,. -

n Jo~4 Plntt! .Rllm() lLmlor,. ~ -I" t l\ Jtii'1~ i 1 '"'fill. d,1l (Jrandf' Paro~(.j \·Ienm 111'15 pir;:-io!!'Il 'e I neJ~TI~fh;:tl:; t!3o .stCrl/rt:I (I.;,: :'1'1 ill:e .T #I;Jllf' 1 ~o de '111I::;1i i(j dltl I:;' ~Ie 'Pe.'I{IH",c ~f(II ~~ KullliillO, ... ~.t T!!Im I'"lLT.;ia. :9~IJII. ~!!I101h01'"..1:. iJt .IlL ~Lp;"'iIl III' r ]'i.!'CI.Hjlh.~Oo () Cd~tJ~o !!1m m -IIJ(Io~~ ,f4)fld I J.;.lJ1(! •

'alLue~lto H' 1 gUfi,ll'i'i tTiSI Fo:!!) - LlI!u~ I.~. I-"Ion' na.III1:4!U if! m . I! n UIll]11 • M L!· sQurl. 1 de "'iI)\·~fi'lbl'fI ,!:Ii! 1004 ..... ~erl!'~ ~ um\'If'T.nJ ·ludlo , Uf!'h'f'ji'. ILl (;U~', Csllifornl-,. -.rt!iII (Io.lf l!.Ie l'estjonde • .il fJ '6[[10(1, '" rC'tra''O,.

JD_S~ AU:1rll1li1o [p, hto't(l! ~PCr1o). - ~.HI '~~(!.I!iI {I1 r!l{llclil pmD,l1s U_!II rl'lncn.i1.~ a f pelo~ Il'Il u 1. CI't(lt~, - 11, a ilJD! ted A:rl L~lS Stutn4]i~, i:.oo :t::!illlt ;o.,11:H~~.r.i\ ~I'I;",. '1iI,[Ji1l~-'" Ood, C!!lllt(Jr .. 1·1. -:;;:. a Pol!I(!; !18m. !I-e:O ll! or , -:Ii •• ~ ,EO 'Ij'(! od!)m D:!!i; ~oI)r QT:'''.

n-oOHICif. do SIli¥t!l -'O:ilt~ - Chnf'lH'i,'''J.Ii.o;flfl 1:\1'1 r.hr'lI!'!! r;.Uli.ogG. Pul"!llel'lotl!:!'l 111J1imo!l; TI.qo O!l coOh"'C"UIO., ni!Jm Dt::;M: i.JiJ Q IIUI ~nUJ'1'e"'!llHl1. ::-.110 lb. 'O·:ll'ees ;!Ii!!" CI!ll'L031~ ijJ!a!1c 110m ~I ,

=1 I!III I IIlIi uii!U" iiiilil I iii iii I Iii IIr I 1Ii11 I 11111 1111111111 1111 111111111111=

iiJ;_lIibl! -1J]o'm~L .. - N>'i!Q no. nl'l'ii tempo.

Demel nr.1 , IJ(lm CIIIJllII(~O. . .. l!!Ul'I

I: .(Ijr~ :It >\Ie rn.ln·n(t~. ,!!Ihld qlJ !loti 0 rUIlE. num or.ad'. 'o'Ia"'t .boll In I'~' , urI. :ti!~ .111. ~':11. S-U ~Ilnd., 0'1. rJ OSC. 0 Indtc! IJ< po. "D de: Ilnbl'rJJIC:5 erre l~iC ,w. Q~l, ntl' a il!LI':! rUel no, (11 ~ b!£!m; III:!iO \'.:Ll;J U m~iI'u •• vi· to 'Il II Ie. 'CiIIl1 tJ!lo IVtll'~ iltl ~ru:c:r a .i etne-maula ' P,-,Di}fl. in II!IUI!. :t.CIi:ilL:li1J It I'iOI!lM tiU ~:J)O ir;:1io-, [JoPfJfi litlillil D~!l.["I~~ uo tt eon ullLem 0'; dC! YCZ G In ~mll~ilth). lP'Orqus 110 n;uo ~t[~ 0 ~ .. u .£!'L1Cirl:!HlC" ':i' I-~' u;{!; rl)o('''' nU1"I1" du.~ ~ I It'! n(,(! .~, n ~ gr;'i flUi!l QUill III D ~1(!'J1 roo l. TIle il!llo!lIJe-:s;e COrn [II, hlj}rn~ 11- gt! 1111

q u" De'll~ IJ~ '.' oro J'il"~ ,,~; rn 0 ~ i!iO !.!)

I JJ4]lIO. FlU:.l!lrn QrlO t!om iJ ,pCB. ID.ellito l[lJnl 211 i

,Adml jjot' dill'! tirlliH~ • - 0 ,.iI'QlUIliDD Cl nelo e 'M".r, .:11. fll~ul !1 fI iii'. A 1 ~T ;1 Milt:'IlI ~n. (I It! []'~O ill 11111 1"1I'~'!J('t1 ('0"'0 !,!1Ii A 1 IlL m 'nib:fL., 1'i" qUfi U"", a!l'lJlII (JILl'! \,lfIilt' ~ l'llIti!IJ~'EI~, Jll n;o 11111 1'll1JiII1l11 rTlicn tli'l ~ i'l t'l1!'L. 0 A(lU on mil If: 0:1 :liui'110 Itifl'l ~Ili, )il!llo!l ,. r.i II'IlfI< :ri:rll1 CJ tit! ~ ~t'I'o II! liIll IYi"'(I 11~'Il'!li i[I t.tpr iI1I~ i':1!!1 r~ III 'C"till""" jJifinAfI,P,'fI i1o. jIi~Hljj i"i ,IJl dj'""CU 1'~~!Lo p~L 'f'!],I!. 00. h'f!.nGQ3 JfJi;j'I'j~8J! iI. 01 Irlt- 1~lIin'i IIII"' tI:!~ifi. dill t!l!f.rnln.:IJ!lII:a tl mI,lI. !!1m D GJ:'-

Ijm. -

[:llilillnH ~. - ']'<ell'fi 11Di1ili1~elJ.1 i 1'el I!'HII I).

OUIIII dOli, LI ~11.1 0l1li ll1io li'l _ I !IlilPo'i"!!.d III B eMIIlI(l4. . 18 Ill! Q tCIl!n!lIll'f¥. m ou tJ'li QI,U L;u;em nt. ~l!llIel!!II:e, ~'l!diii nt;o'R 'Ill ~!lu .... i!,~ m'ntl, e 8em IIUL Hnj;l1.l!li iii,!:! ort(f(l'fiil I)Ot'" !ill(! tl 'I ~oQ !II~ i'IIdalJl"rL~O (I'll 'Il 0 m Gn"!il 'n IlllnO. M , s ,t!! Q !l,U!) Lun.[): c.olJ"'il!ollli1J€~IIi. 'ulil]Ia t':eR .. h1li!1d~ • ~Jtt~ ,lUi 110 cJ 0 Il ;~ '~1!1 j;lr!!llli~ lJ)!)rJ ~dJ&.'!.. 1J OJ! JlN:FI:I"JlJIl!I!lSi d I 11-[r I II U LCll1IiIl 110 ~ J.":ll}iflu'IJ:U Ii :r:i.l1 I'-r60"f~!! ~J!lI:[I. ~:dm lGulDJi)ri ((lJb.!le fD.z; as "

FI J)r do!! 'If, 1i:llIl. ~..\ bel iii Artl La lIifI fn,lIIto ad m I r'l, il!i m u tiiD j 1J.1I1.l1me II i.e, ' 1~,oJ::I h P(IoUl':(!I t"'''~l. uHelrti ~ii.o, Du. ,con!lt~

qhl.B 11:1 C:J s...Jm,. Oportuu I Irt· Ii -

.. ] r rl:lll u tI ~ II!N, cmJl!.~!li.llo. ... , Flc, mlO

00 IOte 0 Its-ama,!; p~r :5!]';rJllo~ q Ill!'!! I be

&d"nu 0 IJI 11 til llIg'vlllJ il (Ie Ma.J OAI k,l.me '8 .qUI) I m:D. tll!l1 com CHI~fU".

Z~"CIDlOn~o ~J.Il', i'-c)~. - j.oIio 09: I:JrIIUl-!lJ;!:I!IUS ~ IJ '!iHiIli1'ilHi dlCi ifO'mlddlO :Mlo 1',I}QtI.J'L.!l !!\_I i! I ~hg~n 0 m.E'lltr~ Ctll Joy. -, :,]:. ~ .~I"r-L~ ,Jill evbUui: ]1U!i1.n FJj m, PI iI;t;,;-: Tr-eJL1_Il(! [till:

TLl rllD. ]J!.;lJ 1111. -:Ji. 0 1l.1:liJ. [tIl!id~d'l; q LI_~ Q t mhKlm iIJ d' (I\!U(li~ mU!l~a" liflHQI!'i!i&..

1ll1lUi., all,do LudJlid".,

Ad,BllnD ~o,m.- (!Is !ii!! de •• J 0 IIU 0

opO f"Y_~ am SIll UlJ !I&U gfMtCl • - l' quel

t<OD11l1 '];iil'f.: iii r

AJ'iJiIIlil! , '\1"110 'p~ .. ,." - e nm-Hi!I.~ I ifI:m wl!l. tI'L3 ° Kurr:Ul~t!D[I:llI11Dli I] oj n6IHlJi'"

refleccoes

oportunas

0···· .. ' (1~a~ecil"eflUJI de CioefiJo (l'gri1(i'ou a m.f/~ares...' ifiO~ ,&1m - & Q.'fRJgos do CJtte¥11G1, Como ,0 proM a. tiFi1.ge:m CtesCBlltt. d'e ml'me-f{) p(lf'a IMillle'ro e a qQ,fjnNdad~ d~ qJl'tt1~ de l'eUcfltf1.~4iJ receb~ida8 de Indo OrpM5.

St. U! f?K8.e ll~S eonsota, Illiill li!i!:!'$ d~jj(lne('t. i1iem nos ,je${'UmOf'!tl. Mojllmr do qm'!} IlJ-nglJijm CQrnl~eum'Qs .0.;$ nO$sss def':Ci~clas~ as nossos leNO$! es tilQSSa.5 imp~llel-, ~. JM;athoF d~ tiM llifJ'gllilm $DiJefJ10t; 0 (jlle. hd ~ 1(Jf!~1" PIJI'(J. '11:1.$ CilmiJillo c,or,rc5JWllda (lOsOIIJ.i(1fl'rent.r: 00 que ,(/~le poiie exigir !iJ tettor liabitl1(lf. &jfjnl!iu!!i'~ d~oid~rd de. q!!l!t ff'fJiJaliuY'Cfl1os para rlJ;.med.I,(J,I' Inlt(M e' apet /elf~gf" wb tmfoo os Q~f1i1clt)'$" (l "_O~(l ru;isia.

IFall.fildlfsem'-SJ!~ pO.ISJ, (.IS que 1(1n,reMl1Ol Os t~t~i!'l'05 e 05 de/eil(Js de rm6fitlJ~ que e$pe"am()~' ,'Sej'aIl~. fransilfirios; e aispen$tl1Nl()S !!lim fJ'Jt1.(j(JOOiMO d'a ,sr:r.a gcne1(]st1 Indl1fl!.tifr:ia~ &1' f)'WMl; csen:fhn.tttl(}'!;;' ,po.r!fc-o ~lausiDr!ls GIS ~!!JI 60m'II{1n1.

U~e:a de i.fJrf};aU$fflO C flUC ,~iJ(jl t!1t.c.rSfImo.s Sllm O£:;IfiC'fJf ~ $ua pfocetMncJa e: ,I!l a:i~fOO'id(jde de ifJ~ffNf1. pre~ l..e:trtla d(}r~'I/J",IQ~.

Agor-a fJmsmo ~o.s: ,r,'tll{jlrnr(ut~ de: t!lII~ ~',fj ql1fJl~CIl(jtlQ po.r/:tJ.ei1&J d(1l2$pec~"'(1Hd,('Jde' ()f~j't{ffdrica J.~,a' lNN·egri!l(J:. 1dkt. dt. eslr;(jIl'1u1f' 'lfJ.'e prJ&Il(,~m.~.s ,orNgos: de /{(I.rn.O'n, NwtlrffIJJ e lt1ot,Cf:liITe Day flue}6. tintlOffl f)j'tuJo nOi1/t'a,s pUhNcarr~. Gr,'flDissimfl Cij'lpa a 1l.0SSIil!

SimplesnrcRre deC!~m03 dcr;far.a.r q,t..:t1: ~l'Qll;romo:; d' l!tme. aqm:::ks Drl~flos com {1 plen.a COll$r:i~nc~'a da (fIle. laziamoo. Nt1JO ail'lJ'iI\lctdl7rOIS que NI1Ji.(lm SitiO lJ!;crNI').S de JHOpdSito pard n.rls~ C'Qn,ro 10 illU';;) to/am pra o qlli(-ftt,e-~d,;o portlll2ftrej .ou para 41!1~lflW.t' Olato ~rMdr.c.tJ ",(1:Cf:O'flal DIl lJ$J'rangeifo.

Ai[) leltor 'lll1n.fJ~ ,0'0 OOf"rellte df:J fJ.tigem e do ,sign['il:'l1Q.fJ de. ,tal oo~(lr,orl1¥UO' ua,'e ill pcna 1ZSC1t!f8~IO" ~a!"'til qtlf. (jfJ(jftc a J(~$Ur(J. d'O riJpato., 1t1'JiJD mal's h:;{:elig qU{iltto ~ ceno qll,c (ji~lld(l. ,1i'i!~)O PFCJJl1f1fcmos a qu:em nOB ,M ,tLm/J oofaborn¢o de. tOgO !!) ,f1O'll:~O lit.tdila 6' ~mlf1 a/ll ,i1xclu,SiM par-a Ii:! 1I0$S4 rt€l}tsia.

Os SBrDlroS' rie p~:t.bUclr!if1.t1'e ,i'il:05 &/aa.()S.' iJllld(JS da Aml!!J'laoJ.' em maUf~d de cJfjJem{Jl(JprD,ti(l~ e6ttlo admil., f(W.Mme'l1,tc Gr:g(:m,,;zfll1os~ e de 11Rf(1, fQ<rfll.(1. esjre~i(J1 peltz Mf!ffO-G{Jfdwyn.'.,Mo.gf r,. /isla importa;de eNl-PT~{1, dis.trNJ4e pelti ~'fTfpnitS41 mund~GII' I>gl9 ~~ pelo~ gt'aRties fjll(})titJ(antM? ~ pl1tos jO'rll,als e' ,'I'llal.stas c(JIMag,-Uas ao Cl~ nemg, f'olh,(Il; d{lCU1(Jgro/adu C!i}l.rlo!: (lrt/gas c nol:/t:lflS flXt: i:ate~m iIi.os 500,$ arti.sias ,e d SUt:j' pTodu¢_o. ~ fnfhll$ ~ qa'dsi $t1ffl'{Jf,e aCQm_panhmia~ de lot.ogta~ /f(J3. e: qU de' gr,f:},[!Jlr,~ ,etJ'lerioilpada;s p~ro ,8mwtai~ apUM~O r.1'a5 ,6f(lllite.f;: 'f(}/(JiiotES.

,Mll.'it05 da.s aillili(ioo (Ut-(g,(J5 ~Q flFt1IatiOfJ p:w ~

tlstlflS e fe.a.ligadores. ~ ci.lebfteS. /2.r:)rj~'lJlJl e &asil ,iI"e'ceix!m-lWS em pDrl'tJ.gll~ (.em gerollJasla~te abl"(:lSJle~':rod'D C q~~' COIlIH:Ufl r~fN!r e ex)/Yi'gi')~ a ,&ptJRha e !I15i Amtticas. esptlHb.D4a$ ,~m MS/ej1t(IllO~, ~ FriM~{1! ~ Ir6n~1 ,a: l.~aUo. em. il(Jliano, ,~ AlemQn.J~'(J. em Qlffm~O'~, !etc .. 'Qftr!m q{J:cr-e. tlprolJ8lta-!)-sJ ,quem n6'O qlIue ,f)iti'Fcr"os p(if(J, I[!! cest« dos pffpei's 112 ~~ti qlJ£ffl iilS selccCf:onc' If! arq(l.j'oe nas SJM3 c.Dhuulscan.IDrmG ,as. HOl}.idad'fJs ;"fOfffl'ai~~'OS~ as ra.vtUaf'o£s~ as onemo/as e altj 00 pamoo de iJl$jD. tb:llioos i!l! cr,rticos Qlle fltr.CCJ'T-am.

ClarQmenle Q,uel, ,tJprooo.i.I:'aMo, oS «qll.f lLl'l1(J ue.z Q'U o1:tlriJI1, IUJda. nos lfflf)fiirta que qllalq'l:tr!t ooleg~} S#/ll da Paris, d.o ,Po r h:J' on J6 Cffoora:s. os lellhfJ pubUc,sdQ. Doli; nwl.'lfJOS' ~lmfNU'(Jl11. !f.lill .If1i!:tSSO crilerio'. PtiI1Ae.Jro: t.l des' l?Jr~rcf~ de C~ D.~fil~ ern get(liJ ~~ 0 .Mrtm t.oaiJ!; as rteD[sias til] cspeclalidaile;' seg(lru/o:' 0< ,{fc, PO! ;SMJ.~ set' ,~(Jtiirol ({ft.)] lUlls q't:t.Cnl, (1pfec~~ es {}'fNgo~ repr'Odts.1i.r'ilQS., s.r1pO$t'Q~ poreal, qil.e' (Jlgnn.s. 08 u.mJuJ'ffl de,p~rad(J na.rdJi"tOs /OFfl.(liS m~ !f(!OIS!tM de Por,f,.t1Cal O~, dfJ estF-an'lloKro. ~ {«flO {i!' Ii'l~ r:(jciQc:/~/.o~ isto &. di," Fdo ,wm (!IS &/lfS {jo~,a~$ lIfll: ,Moo OOrl$lt,fllilm lloDi'da'i& jmra. quam lU:'l!O OOn'lpr>tl /tJ.v1o qlJ.ffllf,O sdbre cinemaU>ct'dIJa' (J.IN1/1','fl~ a lJenda.. De resto, ,a 'f,6prodiJ'~O t10tii (trUgo'S {11rlerioanQS do a f{i$/Jm,OS oomO Fegra e a. re~/sla ndo se etaboM P(JT'D. Sf!r lida. ape/ilil1$. "ela'S c~ma·' reda« on ronCCuent.es /emali4i<NofJ'S.

N~o 'j).(}lJel1l~S 6-~prinrfl'~R.OS COm rnaif)f ('rt1ruj~'t~o., ll'JUfl com ,svnf:efi fatie. fJU}~S profunda.

(ine. Comrn!iia. ~ 0 fJ'l'~m'fJSr-o' ql-lo/it:HallrJt {((ifl'cr2s ciTramtaogrd.!loo C' i~s.e,e 1I~ $W[1S '''''QIUi1~S os flftigOS. ema~ ~(J_dfJS dDs es.cl'ltorio'S aa M~triJ e {irmC:lao'$ 'PB'(1_S mr:t{,s' /t1m.osa.s f'sJ,.~/fJSj' ,se/rl ;ffl{Ii.~f'I'l' se ~(l.f$ pl'ariu~s jd i;'i'f- 1'1flm. a tUfllCJ Gi q~'e Irleqftf!~h:S D~5tS jjoo~ltct:i CORIO IE!! d[J WrJlj(J,c'i:m~'nto i.e ,qu-em, PCFCDFie as prlbli!Ca~ ptf'1.'6diCQE;. do '1M/kG e (/:6 nOt!(l! fflimdo qU_tJ Ca'eJrr. :;.lJhFe " m(Jfi,J1; aei !'mia.c~e dee ~m jornal >cOP:" 0 S~Crtda-, pot' uemptoj .rio qual ChLiHiio e 5lIpte.rl1f!ItJ'O.

E 5t ,e-ssa. j'Jl1tJl1clr!.ark {'Of {JtJ.!!(1. P QHem nOS obsta .a JllSCrl",'a c:m, tai$ m,'R.c1I(;6es ,e (Jile. ., n'iJo MJfi? Quem Il~~ JmpMe~ £ii, i!'lv,s ... dIJ, fhlJ dl!1r !IJI ,(JicrA~jlmt!JR10 Que enlen(/.u:fir()$;;) AlFDcnlw-a 4 p.~rt~fl.f;.iZ d'f! QIMlqtL'ef 1!)11tiO 61''' gilo ,e JIlC,Q:fFCfflO'5 n.as ,~!Ilii!~d~ da .lei re'Pf.O'd~E<~Rdo l(1is attlJ/OSF

,/IloU:clfim(Js QU2,' as in'!1i(ila~~e1J. d(!. offf.l!'O.rcta-FUm.J .t!O Parto~ IklO rz:Otf'iJ;$jJQmilam. aC/.fuilmtil"if2, pelo me i'I Ii:! SJ' a,o~' deseJ05 de. ·;;eJ'los fflll1.~ZatIDtel e: ,cU'(inl0:3 ,0 C(l5QI 5UGe-' dido com ,~ Ca~, rNt.gfa,!;11 CfJ/oo JrrJ.etJlH·;gg lOfam 1'eJ'~ em. f'rcmpa. ~Ji;cam~flos qua 0 ~me"Jid(j a t,a/ rlQt~~ ci.a eMd na ftprod~~ ql1:£ public.tim.os ... ,tlUIn ,dot ~~ pno&i~ MmetoSi de. .tun~ I!rJMgfall(). eJ1I qne s.c' ~m

4

e ,ac-/Ot pOltu,~ Lw:S' l.elldD 1J! ll! al:J.o:r cllileno jargc !~/WUe! C~mpre"ff(}S aJlrmar q.u.e (Jacm: 5Cqi:rei.;mu ,d(l!j ;(J{!f"r::-J~c~'rJs d(JJ ,q,uilc/a f'ilm~' 101 0; pt>aptlo rea (~~a.dOf G.eltn'Oro [)/~IJ 0 qual d~s.se q4e~, lie l~~ Hm~$u sttJr; ptJ$'" ~'uel,J terfa ,leDl.ido' a cabo illtt. PQ$'tllgOS lotio 0' se« fUl7t~ mas il1Ut'i' ~ ~/l5tIl'{lftJr!S dfi ",1'nDj'ct~ n~o estO!1QaIi ca~ p~efjlfe (lpe/~hlildas. Fo.ltau a llim/ark.o artis/til. es,tfi1l!gt1ro ~ P(if(:J ,0' deSmtniir oost~ GqMIil.!oIGgr-a!w. ,,~ 00$ ,fjOSSOS eensores qlt'e ~portd.(jm Um S~'iJtefr~'gios e, para 1~"qllld(IlIIJm de ~O!l 10' as£~lrlo. o/)teiMQnI. de. a~(j'" fU1T1) Dtnl III doc.l'a'(lp60 tOtffl(Jl il~ q,ue D..$ l~t,(li(lfO~ ,rifPJ e3IlJdf,os. po'l'l:f1£lI$e:s ,$(1Usf,(lJJem 00 moJs (!,r~"tl6~~;es.

Fel~citDr.nos.iarn'Os~ se assJ'm $ucm!.iJgu,

"""" Para tel'milrlil, pOI' acO'l',Y.'l1 dlrmtlJ)s que ~11tWlct!lf~2S do ~rm/(J' ria: n:ossa~ muito maJ's ant~{1ru e "'ll~tG mQ~$ r:ait!lfOf.i'gfl,(/(iSJ. OOm cs 5e1l.5i ,alTlufootS t.'On:!!tltlddos iii! em ,(ll~ e. t;oulPS os sc~ SCI'D~ e.%elllplarmentc mallta'dos. cla#dj,cam rIml~'lide. A matcl'la rt ldo ~aB.ta, e tdCil' com·, plt!xo.~ ,a natUft~fl 11(1.£ lR{W'fllff,C{i;t:S, lEi ,Ill s.uJtll f1(}$mell.orl-· mr.1o el'e: t.ai manetr« ~.(irMi'da, i!Yl~ela' e m~"'!1clos(J' t$t(J~ QU_(}. MO g(}mli·,(i que awm_: sueeda. ~las (Uf1J.i i!cStGmos fHlril ,m'l'f'lc·ir e pl1j'(l m;eUtOfaf'! ()'ol1/ltldOl; Jr.a ~n~oo·, h!ncia. e lID f'Jo-dg,~ QtfUIUQ fiN 1IilQ$SQ..S I1U{Yi'Mos [fli· tOt(!S e' amJgos. Com I~e;s DQ,uaJtUJS • .E que cad« q~at St! rColTl_pentUe. de qf.lC ill' r:tJ.mP{[) If!' Ij'{Jr~ iii! ,cie q~lil lidO' lrd' 1!:l/l1!da 0 mfJnVl)iiH/o1, que certo» ambj(;l1(}n'Q.fd'M1~ da I'm,· pFI~' "~'If~mm(jgfdlic(j'.

Porqw ss "f't1JCr4pam MrUti] C"m.n:~O'i se «,Cis Rodr plWtcM~mQ$ l026r wmbttl MiS' n@~f,'co.:§i.. rre.m dlf~' C[jJ/t,af alll'lia l1:f(Jis' !til! e:d$.~iI1nc{(l tl00 tJ'tl1!'O!l!' p(jbre~' .~

.4 uslr.cM,fi B (lfflp/~lS$hl1:f)~ tCabe1l.fO~ a81(J. ~"fM' &enl nos atrope/armos,~

o R;tporlt.~ X .. pse~d(};rimo qu.e mal enMiJre ,um nO/,i'jg 1m'litO 00 nile cirro. lii d~ l?eh~'(Jtfto Fetrelrti; .!f'(l:da~or da Pri:rnu::iirQ a(: J~!ll~i Il'Q e col(J1;QtadOr ,ef~Cf;'Ij.;(j. u(}. :sit:!dIo, (iCll'pa-se.. f~lPrl doo &e'.r.r.& ,eo&.rlt(,'!,I"a:mGS Itw lJtI.U~QS e IlUdtiCOftff3 daf!{llde ROSSO pfe~4do c-fJiega potl'U"MUl' da if?d~(Ji(Ir:NlUrJa.de dc Ai.riu-r DJl4rt.e, .0 (J;C-l.Ot ,c-lrlem(ilfj!fl'd.· ttoo pOli'llE U~!j 6J!OfrJ: etn StrUm, A podero'f;(l. rel'etlti/Ji] du RCPiHI:~!" Xi (;oorJj~~IJ(j£la~, set« Siia ItJ'~I:(Jsiu I~ffotd.m l}~/j eL'",CQ {II lJef.l~if eJ.~~t;(;r 4(} ~fl:jga. tIll. Li's/JDo. ,i! elll Para;, lif!mpn ide"fl"()() f~() &i\!: j(Jli.ottsm,() q,r;itifSi ,e.S§lfCl,(i!o '~Ir.Hrojo ,f Jl'faf-a'"M I~:lflf)em, Ifju.r.ru'~ stfirt (Ie pefiatitJ5, eJ1.r q,tJ1J se f.tA·tjll'j 0. .tella~M(Jd8 t 'U p"Sll)tf{llt~i). de D.rmtte ,cwoMas de e.!!:~·~'o.la r:aflfinha.u.a Que O!!7~ de l.~'m 'ted.ar1fflr~iYJ do Ctj~fUJo ,Iii UIl'.I! rt:a/e 00 ,lJou{r;,w,ara t.ios ilf1'- 1i{1~Gts.. •• At~ que, lJlll ·riiai ;jJ ,I'j~S60 qfl(!f.1d(j~ gc/~~~1rfJ'rlte r:: ff'r;eq~{JlrJlo c(J'maNHitlol tao w,t1j(}Jd(J~ ftjO ,lrm:U'Il:(1.i!:IDnt:JJ'i~(id(), we fjll9, !11! t,(}Jm'bl~7! 11111 dog 1I!D5S:OS f'\"i'f':QoS f!nb.-ceftadoF;J$ de Cl'l'l'em~.r; defJQr,(1, Iltwt~ re~J'$l(1. d~ Wtuit'cs' (.Ii f't-' Ircto (ffj ,COf1lpr:MfiOlil e l(Jgo Ifcu;dros feO~$ta$ etc &rl'~Wj'l df1 .P;{JFis de lJaJ'c.e:kmD'J ,q&.~ _, Ri!:ptrr1!i:1' :x (ii (1'Hun.cJ,~ - (II (J/fop.re.l'i'lam It ,cQi£K():r~v. d.(1_5~I'f(jml(;:$' Ci,M:r,ef,~p, J_Mr,· tenGendD rf1r:lU(1~m~i?:8f,' (o.CI',euell~,(}J: ,a!n'dfj' ,Re~'"ak1o Fel'-' fdfqJ '~'(l dUe da UI(j,~.

., 0 f:.f'oni:3ta do Pl'l:meiroo, d~ J!LLDe:iro pllbUoo~ ifudo i.:i~{j dt:pols flo, 5ietlilo 1l0ficit11' ill $.Hrli!l'fi!lio a,e; .DulIJrff1 if!' dr! (lUn;fiilrrJ, h(1rJ'IJ'( s~d'{J~ (J p1i~UC(lf~fJ ,orNlgIMf.(j qllil 1HJ't.Ju!l~ r()nrf!ltl'f! 'rllY!l'l'll U1~.Jl[1 s4r~ie a(' lo/'ognJ(i()'$ {Io fi'OCSb"Q Nlm.-

RAU--;-"L LO··'P···'E'·S- FR'EIR'IE'

. __ . '. '_ . '. '.', .' ._. " __c.... '-, ,:,[.

NA p:r6::tima. '~!I;m'F?j,"i!4~, dgell!ia;lo:.grMii;~ dIS n 92ir19i2~r Raul lopes Prc;wi qu¢ ~1Mi, madt-riilL:Sa:lilIdoo 0 seu L]· :Illtm.a ta. :pra.ca, drltS Resta.'w-adoI'.'eS.J 0 p.oPlll.u C'el!lJb-alJj teo" ci o..1!Ii a, se,~ iI.IIido DOS iol()rmil.in d,O !S~e100 .. oem. 8!5i 1Mi.s, j DSrns It ealeresas ref'eJ€ll.ltcia.s i sua, ioieioaltiva;, aprtsr:!!i!,m[Ill 0.5 aH,dQ'tltilS das [[!,iilis belas e :Jlotti:~d 50 l;iNd'I,l,~i!lit5 a[,!tmi~ e {1ta.IIlC~5a$" SI£l',1 Bill: II) :8.pz;e:se:ntaDlte da ~'i.r-do de. ,lQ'f}.{lc! d'Art .. ,iI o<~ra-iIi'dma d~ Km't D.n~;,.iU~ m,QI[ly,m~nl'1) d-c: me ,I!: :pE1;nUg;~1) d~ !i(:i!lIi:~, ~ dlt A g:u:urde fJfO~a Oilli ltlllva: me]hor A 8~de pr.opaf!~O~ !lJI :lidiQ..I; niK.~Oll~l h:',lUU:b, eD~ ~i.d!tra.drj) come Ulll dO'S, :D:ij,'!!:tb.(l.re!;, Q, gu~.aJ.,

A]ueseniar-DM·M arl:Dda 111n Iilme ([it ceh:'ilir-jdlad!!i:; mo· ,dW, que; ~mto km tardade a ch'~ia.r at,e ifi-6iS r. 0 'CHlh~'lI..etj], do IJI'. CaUCl1''Fll com CfruaO. Vt:idlt IE Wif;t]};M' 1Kr~:~, doi5. Mfi.-stas e::lcepcioJllam, !f: a.m.dJi As muolS de' OI'I([.c .. lamlbi.m a!lm C!!1DC!.d 'Veidt

:Eli b:'e ou.tlf3JS pd k~i8$ die siDgular D1rUuimre;l}t'!!l. ;qiilt; R'ilIJJj'1 t-op~ F']'ieir~ l;l,O$ If:ui ctid~cer, CODbm·~ ,Ilioda~, o C~SQ diJ pf.o/essor ,Math!~ ((],~~/nr~o'ls E~R.er &g,{e), film~ d'l!: glili!, :e!i!i!~1tI! ,~d.a]~ ~a.do' aas teenas de: Firelil:r:I. rj!l. inte_it1l'ntado [pOi' 'lim:i ;U'lL~ta. die l~ b.]e:.l~~o, !!Ii q,l.'l~ acuna j!3 a1l[ldim(lr~ ~~c.f!Iler .Ku,tiS.$, ~ A dJt~'"ra' Upoia dc Ber'lim (Die £et~'te l)FQ5CI~hJ Don i!/ierlj '(1)J i.uti!rpre~dia pelo fam~ Jill: i[is;aiilo;r Lupu Pkk.

A. apJ:U~J:Lm~ di& fdm~!li di>.:sta. eO""U:!fadlJ.iln :si,gpilUC8., aJ.~lIlIl. €it:: HJ)I;:,~avd ,M'.fO'jo, 'LlIlI.li crUirio, a.rrusti.tCCo, imUIE«edQ:1! dli qtu: 0, if'GDllpr'~~d.am, 'S (!! aplau.daJ.'ll,

p(1.lr,iota ROS {UnleS estI'D'l¥J-e,fros .;,;l .r!~-!!i e:st~fiios de BerlJr:n, N(fi) d~~. prJr gOS 0 (Jilt~,~ e semp.fe falJ,~m ~ 5Gf1t1J!' (jr;mlp,(#u~efro. J'j',!QS a Cli:t~ ~ ,rrUJ:ssa~ ,!!:iU parqlle as. ,1.1""(1- ;r1J~~,fJes ,(J,f.'l:tSCa1ili~8 fillS I't!!iWlu,S lie. &~{OfltJ'JP-af"$., 11BrliJ'i'J; e. ,w,~(;lr-cs ~'mpe.dem que 06 ::J-e"5 oleos perSC¥"f1/:'(l.· nons l'i:OS 'Q,p.rl:C11~.l1,r~ QJ.!: PQTlPI.f!. IlfIO fmZ~(;jf)8 Ail'/:tji ,!J,Ut;lt"Uj lUiS gFrflnties (ltl'J't~,ft,gl"'6e& esterares, , .

CO-J.t-J'(..I ~l!.r:'f'-e qll~ UjQr lim"" ;sImples rect~'1l.cd~·ii" !af'e;,~m)$ ,~o qne plJtJNcdutO$ f!lO f('IIjll~\~1 0 ,fjfjf'{#1'1.0{, tNt (UII(~MO ,e ~1IjJ.' ttuves IUQ !{~pcl[\trtr X i ~,empre ~m dJ~~ C(l!m ""~ l!(J.(a~ .r~l.r.:dtu~ e~r~l{t$~ l.:e"Ilc, etJcGp.(1'ao: .lJu.~f'ie - mlO {W-/D ronnt.m~DII ~'e~ tr.!e qlloo~ mmC'Q, I'nu~'S l~lJ:~"'m)s 'rwliC!l'~ tJimcNI8~ iflr!1'S.!I£ (jl.#t ab{llru~ pu.r,(j, ,f.r (!~{f'(in.b'lf!JflJ _ jll n'GD p.f'l'lCRce d lIl;a.~ 001" hm!er (].rt:p,"tIfdo (II ~rl: (;\fJfUraIO oom I~G !("~f.t(J, lrabfil~l~a}u.lo ag()F(l (}61'a ,t;l c~~ UE.&e· OOl(lill,'-.f.' lllw. I-'(jln'&i}ff~ YeikrHfJl, lIlUS QIJ!?;~U iSfm &'1" i1$.l:FiNiI de prlm.eM'fJ gr;JMC~(J~ a qUB l1I'1.t.tw $1:'~'t"fdrnlrWfjte 6§UJ'Ia.ce#~~ qt.l"e 5e 'fJCI'JI'iq,(J£ delllro em bTclJe. E ~o !Jr:rJZd'dis.~1'.r!O ifedluJ'IrJ.o, chu}/Uo e ,CiNmMa, ooiallo,iI',dla Dr 2fCCtlf)(j d~ r~O&o paptfl {} ~C:lI!~iI;i~ atrOr.Jer-1r.OMUlNl:OS: a ptNi~r q.tU!~ IUllld i!Jl2'.:!!' pot o'fliral' lollr,rJ"lJS&1 ~sf.e rn~tteslo ~pw~~ .l'Pffl'~ 01 .se as rtui.s.'us dl de 10J'~ lhl2 {bt'if£t:il5Sem ptJ..f'fJ. I$...~ .uma {'Olea, ,lj q,tle. pv'SS-iW:!.t"WI~t,eJ d~ tGIi_g~ a lcmg€", ,talrie.z Q_lgllma fl()'fJi(1.{](/e. pam tU~ s{rt'j{JdSIC'(1.} aq'lJJl de(Ja.. ~' Ij'CStas Iw.mddc.s C'Otlll't~J5 e qlf£ffl satJe 3C com m(Jior

la.f:ltldadrJ tlJ(; ,q~~t a q~' t~f'Ji~(:i;mos efl~ e·il,,().n~r(J;f' ~(l"t'O$ utr-Q~os de A,.tu.r Dll~rle f;iiliiS telJ'ist'(ls hllrle!to~1' o~ew~~s. !ro~C2'SrfJS e coia/ds. . ,

5.aii!i r.a'iilClILIH:. 8.fn ,~ ~. dr.:. A.

5

-~ -

~«V!,.,IJ. 'f~u

JIACK,IE COOGAN E JIOA,N CRAWFORD

,\'0 {lime Old. CIO'~~ ('0 TJ'~:pch'Q), dlriglda pGl' WlU!iNi i~m:lll' ~ q,ue 'Olmos lJ.tJfm(lffle~e.' em LJa'oo.a~ 0 tJC,(J,l1tOO oeto», .

Qlla ,se ~(jl'no,u. c.d_lebre lilt) lMo de Charlot.. (J!SSlsl'l~' & O-SC'CIl5ifo da sclniliallte .e-&JrMc. qM 1f.e.5S!:i pell'c.airJ Q aC{Jn1p(lMQIJ(l e .qiU! GlfU'iC. i!f~O Dr~ngf"f:i a cc'lehrld(Ule na q~QI enirou $6 a (JDrtlr de .l'0'21, A ~e es i~/c~w ' do .a~o rell!r,!(;do:l .10011 (Jo.wford Ope.flIJS Nnha dais (limes em stJU acUfJo. ,A. part.il' tk ~ntdf)'~ i,e-m Op(tF6Cidf) ao (ado de 1lQdos os asUos do. ,M.·(j.~M.} comO Lon Ch(lIf..ey. John GII~rl. Ramon. NOlUl.FNJ. ete. {J hale

gOS(l do IJfJUll'epllt,{lpdo nada 'lI'fari~F .G, d{1oS ~rtist(Js da_!/UJ {f{Bifa

'b~i: 1B:r,j!IlIO:iiI &011 af!SI;e~ qJl!re ~ fado IllifiS50UIIU!! DQ.:) dii:!Ldii!:i d I} Tbol.i -!is Ol!I!ilS~ITi'OIll! iiiJ.ris. de uma $Iil!'![n!Jl!la~ p.Ma. depols no Oli mlPia k coogtmlll!l]"' :'I. QlIl']Ieifa i!lo:cio&il po:r IilimM pcucas de semanas,

A, 2 die Abril. ii~e.moo, a lP'1'1D< u ~o bibl;~ lJaJjilfJllr.t1, a 5e~i[' Q vdbL~DJO MercadoI' de 1V~n.e.l~ qQ~ peuca geill'te scube que: U;3, da Uia 1 3. 16,. a deliciesa co.medil::!l, ilia eodia bra.dJ:1J. Clara !Bow, A(f.'Uilo::II ~ef[lilr 0 homet« do lll'etropalU,aflO e f',M:0TQ:, dfZpoois, HeflQlf;i!_D1 ~ primeilrn e q ucm sab e Set :a. U1~] ma. fiti 'QllIle hag, M,oS;J(!!UkiOiC ,feez na Amine-a.; f(,iffP'jfestruJes e blD'JJ'ffl.rras e 0 Marricf{$ ecm Harold 'j, a 21~ '00 rle-ltdl!l'5'!lI ~il nfL~ mlll!iii~l A CJalsf!1 do {ld~f&S e em S~ifl.'lijd.a, Desirmf;lJo, d1a Fu~,

A 4 ,[I!I£, ]lUnJio, a Siilil[pCi'-poodu,;;5o PM~;rmo't!rfit A Ff'l1gaID ImJicia e 3, n tum a das mals p]lodi[iID'S!UJ ]lid~cuI3S da l!iEpoc:a. Qo pn_I]Jeioo, filme l1I5.s0 ij,l;»'tieotado.. entre 1[(15., lW1n~ 10 tcufDi!.l. Depois, vdn: Com medo de timor I1i t-.lifi sefu~da 1-1 If ralld.e iiI/rIal da Ufa1 c.om ,II qu;td, iJiI!Odemo:!;, d_;i_l" ~r eaeerrada 1\ prtS4:llie 06pot:.a" E' w:rd:ilde qIJ.~ n.051 OQ;J;I.5ta qull:' a'tci. OuJu'bro :nillga s-q;jiQ ' xdDid.os al(ImS: Jilmes bens,

P-elo que ac,,'1b:amrlJoS, d,e: '!jl',e:'. '0 'fl'ioli MUlb!!: ~OD'Il\I)-$:1' gLl;::l!Ite ictSpe:itar as suas ezeelentes '~!'Rd ~C~Si, a.'Pr,t!:~lt:i!Ilildo 2ecdm~n:h::: IHas, boas: e al t,!ilimas e:tode::gJ~':!i COmo A s1n!()I.'i€l ti.t .. ')l1o. o(jI?'U,(J.l~ ,,4, mo.lllt1f1_~ja Sf1;!f,!!da, OS' d~g, man' dQ,,~t!!lltos. A:10(lJ1C!l, !kfjll. (Jeste} .A l-ragal:a lRDIda I lUll,,!, 0 ter« il!ef,

E' eerte ql'l:t hO'lJ.ve alJ!1Jll1~ sellIHmllSi m::liis &ai:3iiJ mas ~d!i_zmt:n.t: m.a.o foram M'I.1!i.~~

Veiamos 3:Q'ora I)

FO I

POR J, DA NAT~IVIIDAD'E GA,SPAR

P oJ)D!. a:ilIf.,s,e~r I!:ooclclda R te:m:po·,ada tiuli!!.mat!)Sfli· f~(:a 19..l1~19'2g. [sIts cliid.os meses de ffglho; Agoslo e: Selern lIro cons~ihl~ III a leisl.;u:;1Eo 1D000ta do. Cug_enn!~ o cal-'Ol t mi1!!liR,Q aa :arh: mu~la e ]}Of isse, dos ncsscs

Silil~es. UiIlS fech.;:!JID te-IIrpo:r3Iilmeoti!: as snas ,()()ljtillS. ow.bos

o enlu:le:noo os :raNS espeetaderes (om lihm.ts de!P.'OlI:ca im'po:ulf-i.I!lOaj emOOra tnb'eme:a~s, de '!jl'e~ ,~'Il!I q~o"do. !:Dm DlIQ I)U !l)nb-a pjD-dH~Q de malor uloo, se:m dl!!i'P'~da ~ mUlitu a hcnra da easa QU im:pedir qu ::Jl ass.isttgcm d~seete po:r eOompieto.

Vcl::HD.'iJs'. 'PC!:Ii!ml Ii1I que ['(IIi !Ii ipcu 'Wi POIll{:O fiod[L, Com«:Cl!l!IO-$ pdo

'.IVOIl..1

AptSs ODS qll~ d iRS! de eDu~emtQ. j];!JlugUK!U a epo-o 3. 3, de O,~~u~rQ com. Car".len, m~ei Ill. 1lI.~ nm ser d~ !IIDl~JlI~ llDliPOI'L~IlCl~ nao de:~ldo< de _!Dt,e_resse'.

A 10 do me!) IIiti m!!s ap]lltscntnva :a lP'aFamGIi1i.o I a SUa p~eil'a veH;::ub dir:pois da. insfal3~lIo da '~ua, 'SCcde oem Ll sbea, Madame' .srirls .(j~le,. ,!!Iii! '1:1]1110111 'GlO:rI~ Swails OIl. s;em d-cu:ac de: see am;;;.l~~ (~di£j'1 !!lim POl'! e~1!hit:! h-o.

. .1\ St"~Ii~,l'~' ~sh",feOl!l'!l:ii!; A tiofbMelt1 dolr,adfl_1 com ~ If Drrll'l i*.~; IU: COS«l'(1 e 1J'1~'a bnlnc(1~ OllIIil Ado1pbe Jilenj(lu;, Pt!dro. (]I oo'f5driO., It, C;!lmes~ da lll~ ~ tsm '1i1t:i.iiltI3 oo.m ~a dl! Potti. _lOra do sell! de{llu~,l1i~o. e .aqlJ~la ,CaDi um P:am Richter (J,1iI:1t bem l(lll,ic; e: l~v3. M Su~:gfn&d iii: Os Ndp'!i.

~i_ _

? d'l: NOj't;mbrn deLli" es Q sol {fa fflflia nolle com

urllL La Plaogttq B, 14 .. 0 b~I,(I<lilm~. gracicso e lit e (lomo WD. mlll'!.u~t~ qll.te e ,jU(jnsf.elJ.'r Beallmfte. com IJ !!:te.tllDa,· mente s3.G.dlMiO Rudolph V,iliC:l:IiliDO; a 21"" ;'!J~'(!i!!Dp~ha.Ddo. ,A m'/j,IJ:,,~ mo(/eFna~ d~ M:alria COird;a~ (oOi aibid!l essa llDi:ntvdllm. da r;::lQC.[[j.iIi~)Of:r'ilI:tia~ A si~f(Nli(l. ,dUlJlli c{jpUat~ um:a dlM, m~ pufella.'i pelfculas Qjue 'hi::em. ''Iil~llIdo aes n~SS08

allies.,. e df;p0i3 FidR/"-J''U-ia" !tom GI1.~,r1:;Ji, SwaIliS:llil~., ,

Na prime;irn. s~mag3l de D'eil!!:mbfu! :.tP~Ditoo1i e d.el:i:E da o pccm;\ Ida De:~e;. ,A, ffl'O~JalrJra $l1frroda. a que se ses!w.u 0 ~'eit'o da Rosa; M!!iemua do Natal.,iJ :5. IJ.p u-' prOOUiIl;-Jio de Cecil B. De lilliE. 05 cI~ mandll'flCR,tos, ~ll& pe:m~ hn tu V'i~do jt tim tar;;~o tJIJ~~d~·1 ,(h:,po,~ 0 J~ ffafior tie :radrdsJ que, 8pe~ de iLDc.g:a:Vlt.I51 qli3lHla!Jes fielD a I.oao$ ;a.~,radC!u.

IlL :2 ,[Ij~ Ja.IlIt:-.iirn. 0 ,h.OHUH'li m,oSM' iC 0 ,(ffI.uido ~1.3 to~ J.05; :~ Ij~ 8rDliIDpilIPha:'D.do 'I1l1tla !l:Qmcdi:a :[iImtJicaIl:a~ 0 I~~. eel~ILle d!.a'It!lIDe;g,la(,~iJi A s fa~-I1$1i~t1-S do .Ern(/(~fI."jo ; a se;it~ijj ~ ,D. 'Qw'x"()'f:e de la Maru:/la. ,I). x.~ tWIO do MrM. a g:Il1c:a ~i~_a de ][h:mJ!~ J:<imh~ 9J~e (1. ri.'i'D~i 'i!:lli:iOIU Desbl i]KI.CiJI e it 10, 0 bt!:l!l) dOC'lll:l1ellmlO ffOGJ:l'o .. (II h,r:mlU t per /'f1rlo.

Em {., de: ~e:'!l~!fe_irg,. d.1!:fd.':m,Q(S CasanOD{l_;, 'flie DOs des~ putOlL sariidade;s d.e III cerro -lo-sjoOukme qrg,e l't:iZ Ii) K~(]'R~' depoi - A dli4ti.f.2iI tJ; ,0 c.f_i,ado com ,0. a~~:'lvd dUf) Flo* lI'IelmoCE: 'idol[' ,~ Mo.lp-b.e Itleojou. sF:lld~ ~~lbida Ill(l, ,m'SSmo [pi'(If_r31IUl uma s;mci-t;l~lI, cowedia de R :Jymoilil,dI Grtffi~_b.

A ,22. :ilI:p:res&n;~~Il'DQ.5..A "rt'Ffr:"a do.s lrop;OOSI pdioeuia qlllE: "iIIilA!!Si POIli:1iiI 'tt-II'l:PO de:~iS! die tlliiJ:' 8ud,o h:ita" I::ail V IliZ, 'P,ID!Ili m-O!5i tCQmpt liIJ$;!i.rcm de: Ql,ltTI!.5i qu.e "i'eem ~, iW~ .'l[lJm [It.r;a.Z(JI die ma'~ d!l:' :stls aDO~ Q QO~ p3rn, 'DlDlI i'iJ1me ~ J:i a id.ad.e !l:;adtiiea. ~RY_LD~~.e.i.~c A !litJ/Il'Q C(1rilta~ ,em qjue (!! (DD~tic:DdDS-O desem_lH:Dha de ~~51_a J!.~[]J~~ atrai.'l.( 11 pte: :tl::uue:ot'e; So .s de. M::Iir~o;! e!ilrcon·s-Ifi: 0 pecaifor dirJ. no. dlepois Quo Vodis?, III U,[]_~C3i ma t,~ rqnc, Jl~La If;pO-Ca,. "'.LntM 0 i!li.a:l1de: b:[hg'iDiS~ a 12, !iJi !i;llUlde pKI D~' dill:: Hn-

ODEON

Foi mill\i'lmtda, 21 de Sc!~mDro~ com a pn~~a tHa a_P':~ot~a . pEin ::igelu;i;a ~ j)rebt}.Goid;~'Yl! • !Itaya ern b~bo:a.. A V/~lfDa A I.f1/!1T-e,. '!;Ii,Ill_(: ,i;~m teda a J t1Sti~OII -a:er.3d~!'~

oo;g~gdi;Ji·sl!)! ~rto de: ill WnZIfl: dias 0,0 cartas, ,

A 5 de OI)!t.J bro; ~~eli)m:':ile II!) &1 ~/(M Cmo-BoYSi de Buster K~to!):rn'~ a s-ei: uill' , 0 f){~-O dl1f~f ooil01 !t.'Qmfr,l'o;rma SaUR], ~ A rr.~~nd(1d(1 JflfildUul' ,com ~-O:!!Ii eM'll ey.

A 26 a, so.oorba It lIi1dogrn.da I!:J 'brn de Rel:: m~);-am!

Mtue fila lrU"11 qille 3f!6s. ,~_oas5e_ma];!.~s (J_e; eaeheates fo:!. :s:g~tiluid_::li pDr 0 ,uI,U,udq...A!oFinl,Q com !Ramo1li Novano. a q!iL~, se se2u~JJ 0 Ci,oC-O d-a' Dia 00 , A Torremel c-'lJm

Grt::ti1 G.a.d'01 Arnor e Sport e 0 &Rliole§ro.. _.

A 14 dlt Dcz.t-m boo, um filgr:Ci !:I.e Walor :lm]jJ'll!'rlU6~ Os ffOfweflS fie A,~jo ,com 0 ~nC:ljldo btiU.o:m SI!Us c ,a 5Wl R:Sp.g.eb'l;l'a, (i5:POS~'; .tIit.p-oLs, Ma!s we C(1St1I' •• "t No,. Tla/'n.Q d~ ,qwme:ra: Sua. A Ue.:ail: Bo.re-M,;. ,Dr am,of (1'161(1~' 0 C-ottJf dB dia"U1~tes; A escraoo da mQli(J~

3,1 de Ja:milili"o filii '1lm:1 dal3i bb.6rlC:a. p;m'!l III OdtO'o.

Es-tK-ou,·se Ollila d3!l pd .~das que mois :tiJl:l:ll. 3Irada~~ ~m Us'boa t:: que 101 par-a Hql1a1!~ sali1.o '0 m_~10:r tirl11c;fo ad 1'5:t!,W It !tim~DCe.IJ['(j A {Jrande Parnd~ ,~3. bela evoa_~J!) dillllmi>DI" lngU,i:a, dos; iUtl1Jl~S seeWoo. . .• __

m l Mtto '0' e:nt,o c 00 na:IMal '1~rCi'M'~!l'!il) qo:e 'iJi Odeolll Q,'bl~'I1.e: ~OQli essa M~~ p;ois, :a. a:pusenJol!!! d~ h\r~ nCepCli'~· d.oDa]~ il:om 'u.ma e:rood~D'tt:: orquesln IE: &om ~ u.R,d.g,S pe.:rfe.Jr lame:ote sl DCl"Oll'Ll3.dM re: t!J.do l:stl;li $i! III ;aum.eJl~O< ~ pMr;oo

!) que IInlitoO e para ](iliI1!F3iJr. • • ,

A (JramJe Par(J(/a lIbirill,tt,'re,·se em eli:lbL~D d-esdJ!: ::U de: Jaodro att: 15 IIL:l: M.:alg :ii,p.1ia8 5oeDdo< 'ott-ffOmpida pt:lo WJ1ItVll] e DOli SleWaDili Si!!D'~a; ~m, ~u,ja :l1Htltil Sfl e51" 1ft.oll Nass(J' Se'f1hOtti tJ(iiJ Ra811S1 com V10ia D;M!_&.

r(Con"iml0 nG p6gi'nt'i. 8)

j

l,.Im 8~;UJ anQun'C{)', .MJPlf',I"lcano, ,roI'~, o"'!f~j fJl~!;Irl{J,eo. deBt::'tn.r/"I1J~ rI Jude~s. e8~1ie';!Jr~~ ntl C'I1"IfJ'.fi em UJ:!,":. iOO !J dlN!~ de Grlllltlr. lffCl1rlUHl Q flG,uTa f1 JtJda$ mil mil. I d09 ,["tid • a C /I

B. a .'1111 •

o

QUE, FOI

A, T" MP'ORADA, ·DE. 1927-192,8

A 11~ 0 inferno de ]Janie. dis. F'D~ que ab:alll multia. deJil!l~ :ao .P!!iLteama" a que se se:g,tllig A Rostl d~ P.aris: na pnmi;:lfd. S maD:a de: IDe.'remibJo Os u{limos eNos de Pom_peia: ~~pois q horrmm_ do, .HlsfHlIlD,' 0 m0r..w.~ilJ(J; As DIla.S Vufas; F(}g1J t, p!tUcm.i.a q_o:e Portlllg:al fen UllI des pdmeiros. pa.be:s ,[I, vel" ~ ,Q ,unmo def'(t',tlu1: Iqhalltagc; o Tf,~urJfo €fu R«ll,. A /kvista. das R..t~~SI(l:S; ~lti1 lilA litm ])Qi":U;;O (.fJIle[jjJdit 1 A P{),fD.la Btlllnf.:tJ enJn as F/JJ'(J$J' ,~m. CCi;g::jp:t!!l41;i) ,~~. :as.sis, ~::!IItii~ = Afal'ldos de Edith • Bo'leQlll'" lliJa de Po,tJs,' Dlell 'TI1Q;In.: Cap,'I'lcha de rnuffl'Ci',~ A Serete de Se,wlir4,

A :2 de Itmi!ilICJiuma g bf~ IdlijfDa de f,efltr&cla ~ SJtIn.Cfot tilp.tima, euOl, .0 de. H. B. W~l!:r; a. I~ a lOlly-aW]. iIi"~~O dl!: J(~n.i 3!fUII', II: ; a '5;e,~lllir a ~m~ pel ~~a Ide Ho.o~ Gih;roil1J i!$b'.co~.!e p:.l/h(J de J\f1l!onarlo _ eo III Fll;ptll(!t VIMI" 1 uatitlll(:otii., cem .A tUUma f':OnleJftl / d~po:is, Tess no pols d(j5 ()dl,06 eltJi [[Ile la.ry 1P1.tJd'md e l~ol Jll;)tavtl. iii. ii~i rues!IRQ Olim mais, de seis a..'IilIOS. este if'ilmc' :mwda, e gLma, ·bda. ~o4u~Q. No mltSDl!IJ; prnJf~O!ma; ILIi :e~adlllS[I oCome.a:[.a de:

Marie. ?lil100t,. A IIga. d:t. M;~ f?,J~h. Depo.':r.s Od(jlj,e, pcltcala rnctema de. Bufi'D11 (] e.'«J.(J:n1I'icc oom rtlt:n. DoU.flas dl!: Diik"i:;l 'ltlmpos; ,e 0 F~'l'eiUJI da AJde!~a.

A. 12 dill: .M~ - data que e.ve fmQ( wS't6ria '1110:;, ~:li 5: da clilJil: III ilto.Jftll&ia llsbeeta - J'oi apresenteda I!:DlI :rio dm de i!da pernrg.tJt '(jjma sil:e.cla assmstiDi~ :11 o'brn mbi~ ma de t~cil B. De:' i me'i hsc 8'1lhlime B ,iHl,~e,lhn. d~ llll:l~ ~ J,WJ'!mi3J s;a~ild;:l', ~ue itn'l1:r~ :010 nesse teulo a mals ma,.~ ir.ar'vdM:taJ daB It oea.9i!i-e:S;. que ~Iil para 0< Cifi.ema ICIl}il10 a Mi~a 'm t~ de ~ eethov,go &9t3. 1[Jru'a :8, m1l!;k~ = 0 I&~ do.s Rei'S.

N:ro e ~tJI';3do ,alirllll!U q.IU.~ fQ:L IJ pom.c:atmJ~ 0. CilJ,1tm.a ~Il:e 1e.u 8J hOJlIa de ~pr£-$t:fil:a.r 0 maior f~me da wmperada,

~3.S ••• e k':!stie ve.ri:lid,-ki. ~ !l;libra. q,lU tede ,0 MU1I.do ~l'QIJ!~ que ~1J'IT3.Dte meses 1;, meses S~ (OnSertOkli lla t-da des m::dou.5, (_in~~ de UIri"~fS{Il teVit, ~ Uslroa 11m Rmad..o, :rd.ativam.~;g.!e curte,

A *1llilbi :indif.e:N::DClJi i;;~m Q,iH: o fllib1i co a :r<c-ad~ct!. fD:~ .1~lIiltDta'iil!:lmente m~ us.ta ~.a (!i CiliiCDla It para 01 lou,l'avd 1!S-f~19J daqueie s que se a.balilU!;Jlmm 31, b;,a.'itcr atl ruSs um.,a 'pr!Jd!ll:~ de: tal It 1Ji'''f;f!:a.dIll:<Ii.

A 2~ e:lm:OU:4e: 1(J5mina~' se;(lJiu,·se 0 Slgn(lt da'

Amar' re: ~ .Faule'uJI 47~' A jOgad()FlJ' e AmoF PIlIal' .

Dis!'a,eTi iA JUllJ'lr.ar do8. (jUf1£OS / C.(f)lUlulstadof Slmp(f. iioa: Nolle de. Ndpc"{o$ ,7 0' chelk chic; f'dUrna A11lagtoM (Q~ ap1ansos d.e !I,!II:t: f.o.i ahr'(l 'ljl'leram. ]I''t:1;f,I!:W a C'imtiD~ tria dil ctal}rXce !!nQ' Cin,lI!:ma); Hlsldria duma. Ir"'.sle oidtll com Norma: Ta! madQ:..e ~ AI GrandfJ Amfga i' 0' lIofftl!flI iiff) Ri1n.cho IE: PfOTfKmf(}rro dos ,r::;;gt!'mfes.

C! tiH:imos 'espe..ctiCM1iMl lOF-lm pn.oitDthidos I!XIm Pr(!Ig,l';1'iliiJ P ,acdiiD 0 unt.

i(~1 P,o-ii'til;:am31 Il!:mDoxa. ,j):plIe:se:II.m.ssc:, algdD'!;; ilm.&'S bcQ'$, c' ou.tr09: 1i1111ti5!.OS; !qJo dIl!:DOrIlll, :p!):Mm, de e~lnar 'IilI.m :rasoou[ 'mhIero de, baM )llo.dJii~l5"eS aif,umas d.e 1\X~pci~ri a1 'itaIM' ('GUllO 0 ,/1,(;u,q~II:JrQ. (J:(j Vt:J!'(J1 SU~Ir.clo e 0 !k,i tlos !kIt;,

. ]6 d!~ MaiCi erlbiu, 0 t(}PJU1IlC{! do danf(1l';'ia com (:.(IlHtauoCiI: T.almadtl!: a que se k~uiu. ;,I fOllit-CeriO c dle1)Ols AI BocmM elg qilit Lilian Gi.s.lii ~ow a 'sua su.proclQa ule'i dC:D:OD na 'p-e:DgIrJ'k~[[jl iss~, d:0'~ 'in~ ueeiveis m~J~ prc:tl\':S !II,I A GrtJiUle Polflda .. ff!!John Gllbm IE: RCfi~iC. Adoru.,

IDglol.$ :i\pF~!!:!ijdll}[II 0 .rrOno .nOrlaamenirD. a 10 de J 1iII~b..o 0 !f,jC'(,(Ju'J' i!:ODli WD Chane:y "" a :SiCflU A J1]:rd!i'Cflt(l de. fYJrlda !l':om [laiN ''Windsor.

O· ~de~m, d.~gtit c:sila tempornd~i :i!;p~I-.:Iiodo< uclli!l~ SilifB.mr:nt.e. p:roOfllYIHUl da. ~ldN· ~oldW'l"'D- l.{llfd~ nilo. ~. c.-vi!:ar. <Illlll.e se e.:Dbisscm ~~llres, fitas qae ll~m umpre. e:f m ~. no. emtantc, .~. imjusfo esq_oeeu' qDt, apre-

.e:l1tou tamih.£m ebras ,le mf:Qd lil.Ddivrl mol:' de: ~:ilItrt: ss IIlWl" lJi6.:II as;siDaI.;ar AI VJULi'Q AlfJgre, Marc Nostru.m. Homens de' Ate,. A forFfJntc. 0 gul1rd(j~larinh" Ie A Qroru:ic p(u-'(JJ:/fJ.

fP\miem~ a,~om 10

A'hr.i!l as S!J.~ porta! cOill0 O.n!:IIUli 8 1 de Abril e n·l~ com lChitv!t de (!'1HO pre:s.cntalldo., IIIma (lQf'.a mtiHo dis&lU tid! , mas d~ imOCill~est:j]j; d v'fi.lor!, }''f.elr~olis.

A ~Qri~ do iiiOs.so. !publico, ~nfd.hme:Dte~ :!l!D cube

~ollllp1lee.:JJ.de.b, 'Ii iii i:a.ri'eKa da ~gI:!W-ITU.D!lt: oDr;a de: F:rd'Z

WI: 'D~,!) cli;&161J1 a i;[ liiillz....f.: dias, nes.te: sa-lilo, _

A 2{J dio mtl;Sm..o mis. iiiu:reseDtOIJ. Kfbi Com NI!ili.rma Tal!ll.~'ut~t. It. a 21 A !lora S~pre1tfl]1 a ~omoiljl'l;:~I'C 'p:t\od.lJ~!Qi d.e: B'ou!J:Q:I!:. qJii.i.e ii::omD A (iranae Parada !:an~. :po aSfrado. do :1105:50. jl:I"!J'b]il;~ (C~O 'i:i' JUOiljl'!til Joota ~J'flirn, ii ue 1~1ii'~ DO 01 b,m.. Ap~ dilSSOM no.o &. LI!!!~ 'n;[.o es.te'il~ m~ de 11Wa. U mi.:l.1Iia..

SI!:(Wu.u.lli.-e Rap(Jrlgo.s de IUJJe: QtI!al tim dfl6S jl' C 0 Or,tJ2eiFt) lliJ.ilW: 0 fJlI ~-o dllfft lu,r{Jm,(~n/(ji : 1,(11110- CJle5; A Ci{l(Jrra e 6 Form/go. i 0 ,~J'sdfio LuIU!e,' AI F_orr.a do De5tilll)" 0 Anj:o flOj Treeas; J f(JtQ,-H~ri; A. ,lku.sa ua jf1Sftf(l.

A 91 de: lm'hoil re:tdisctl,st. urn es~l;;tatlillu 'r!lxitraJj)Nm:i· dOli 'miD qi!l;iil se ,e~Diri3l1!!t ~ lfiLiI:I1lt. Dat>ioD:c,aJ! &lUoJUio aD .sol II!; em (j,f)(1bfwpr.em f1!fie a pd!c;ola. a]fH~!I 0 ne~~ do'S

A !.I'al'i~adoo;- Cent tOl .

N a te:mporada dt S, lub ho-uve pt,lkiUli!'S OO~ e JIRC~. numa IQjwi iJUM ~:rQpOi'(-l.o... [odepelidcotem Db.: d:ag li!.e:~ asl, Id a saiimtaf Atetfopoli,s, f:lor-a Sl1.pnm(I ,I!: 0 An/a das' Trevas,

S~ ,pone!), D!l3E nlc CODdm e:sq'Ueeel' 1Il!!!:i!: :iii, tpoca 1i!It!

S. lJUis n:io foil al!ifii de 'III1S, trts m.ests. "femM ~J;!Ua'g,w de q II: IE' <Ii pr6~ ~cmpor.uia s.em, 3J i qJl!laIque.:r coba de:

III (i t B:,. eL

POUT!AMA

~'L~i.o.ii a sua ~~ eige~i!!Ilc.i!:r:ifiea a 15 de OI!!!~.I!librO' ~om 0 lim de. j'Jf'[m/e-CoIla qoe Tcs$wcitou 1)1 ~UdQ ~~JlLl!:lII:O de umlJJ gra..rlll:l1c f f'alilctiS!:a &rl-igJi que M. iil:O.o ' tanto 'IiiJDS ntlJ.S.tasmOI!ll g,i AI lJumtl d(J's Cameirus C fiGS Scte:

Pecot/()S Moria Is. A;~2:a.[' dlissol 0 lim de ftfonte·CarlQ 3itr;ido~

SquB,IJI-s$"l!b.1!: om mmc d.e Hr;tCt Gih~ril ~ t~ Os ~~s tH{J$qudeifOS .~c D~H,(las F~~lHrgbj ;~i~ i:l a.1go, ~,~ t~$!!a, A 21= l!l:!SbWIl-,SiI!: B_ra ,I\ll,i'tl {N'lnct,m, dd.li!::rD'$3. ,o()mim, ((1m, Jose:p:o. S.e:bi1dkmu'l ~ :iii 31 0. maln,lr.ada, Barquelro dl(J VO~R(:!i" b~i:ll di.~~iJ' de: lDu:1Jlio]i' :5bf.tt~

Nlit!i jj)'$I:aDt~ t,;:r fca:[bRdo, f d!.it03 i~ to-do Q dQ:d:io a cm_PIlesa POl DOS< 1c tenlado !a:p:r~gta:r 'CtDr..a d~ mi ma,gnih.t4c.

. A, 1 de: N~ve:IiIlJIJI'(I, A &rftolra riM' ~p{IS c ~:;ltI(Jl'Ie; lie[pO'iS! J;lefJOS ettl'lU'l '.' 0 P,lnclpe Ziluh: Urn HarJO [)i. _ Juan; 0 h do Fooi"'BaU: Bin-Un·tln Ie 0 Ccn.dDr.

CENTRAL

No llrlmiE.H-J!lI pro.Q<r,~ma. dlt (hlln'Drol, ,e.:dbiu 0 Mom,enlo rrd,ko e Ai,/Fora SQ~pentlJ ' Si~~uiIlDt:SC Em' iJU5C-(l &(1 f'-O:f/il{i(i. • ilII 17'1 :a ].n~J{cl!.i]~ da Vb )I, NQlrj{j do .BoM%~f~' d'l:pOl$ 6 Despertt1'f; '[t hJi1~~D.'~e 'C:oiii1~dia AA "tisla do VaF~~Mes; A ,Pl't'f!~' de' New-· Yod COlli Pa,g]ine Ga~ mn; A. J'11i'(J (los SoMas d~ lila f! 0 Vencedol' df). C(!u p;e:1u milo;t::tdol N'lJ!mlR:~e.f ~ Ern reaor dum lJ.all~; 0 1'0-

rfl:QiI'Cl:l d~Jll '(JPce pQbre.. . ,

. ,e 1itllfldpiO de: De::!l:eliIlJb]'~ esk',I!iDIiII-s,. AI Ca:iia S~'~a~

(Continua l1a p~ infJ 14)

II: ,~ ~ 'iMS":"~ .....:...::..~

V'ida

iii

e

*~ :I; * *' '* . ~"- ~ :;" - d Ie .}: ~l; -~~' ~'* ; ~h .' .. ,

Ivan Mosjoukine

• Ii • Ii

. (Con ell U ' ,10: d.o n u mero an ter ior)

A a.mpa.oJliiia J~'P::Jiva coms~I'o :J;S p:eMcLil~lS ,i~ i.roJJ,p~e~io na.d,iJ$ du iii:!, fllme;! CQm~d.o em Jalta, de qu,£ ID'!lJ nuih:me era 00 a.g~ol' e {I inh::rprere ,g Prob)z.a:no.lif Q ,re!di~ :i"..i]dor. E[Jl COMlanl:inQ'Pla loram filmad:as mMIS a.l:i!Uimas, seeDil5\. moo_ii~l!rltdo '1'e.viato~Dltc o 51;iIl cliiriu, de f'Ot,Ina a i:J.dapMlc is. no< as cm:LllIis.I:l1JJ.dM d~gga;Ji'" Olll!rai.$ s;t:~!I:!Ia!l ('o:ram fil· m.adh?is a 'OO.rdo !:Jib D3:viOo que colulllzi'1ll :31 i::1lD1p3..ll..bia:a. "ii!£r~)ha, cutras :i1Jwda., nesta eid;adJe: e as Ies~alilJ(e$ ja em ~is, 11.<B ~dgd..i.1l d.e - LOlliO€i.ull·so1.l8,· Hoefs.. NIF:s.se :limJimiCl e.xi· bido wm 0 L{kdo A rmglJsl:l(Jllte Qrni'n'r'lITlQl~ lO5>jr;l1lkil!!u:: ,imp1'~si!l) 001 'Y.LV;;:I,mt:ll,le ~ D piiMko Uallc£S q_ lin, :;ItJ]u, II) '!J~-O c(tDhe!1:La. Gl.Dt;:t--S~ ral:t qLlI!! ill ~d!iIJ. e. n.mhvgrado ado1" Sbire:rin- lars, 10'&1100 €ss;e: rD[m~ l~ j 11I1~ando han urn t:sll"eatlle, Lh~ predisse um.a eaneira '~;J;ot.ep(i!Jm;a1.

o S'c,i!l!orio ka'b.aiJho ]'ealiz:ado e a:pll~e:lI:ttadil) p~la troupe; em lPan5~ foi a 5iCij!uoda ''i'a-s;!lo_ do Precf~,.ador~ de qg,~ ja h!.I~ll1iln 1~[I~amii,1:'III't'B~ >E; Il[LJIC h [Iita 0 'tlliulo JllsJi.(;~ tfr:ibani. li'(IB [t seil~~'r l,"enf«oi d<u c(jI'It~~C:i'l~ sce:nnio da :aut.o:ria do prtO~ri,j) l'losjo W~ ~ remfJesl.(lil§~ &(Je.liaNcC! e realizaclIo de Boudrioz. ill! ii, c.asa do m'sJ:efio~ clIl:lrafda. dum 0 manee popw.ar ,dle. Juies M:M"f"

Y'~m ,dt.po1;s ,.0 .lJFrt12:t]lff) artki?:!e~ IqjIUe 'F]m05, :M. anos nO n"olJL,. ~ CIl~iLD:a.do.. reallsade e 'mle:rpletadO' iJiI!I)-£ M..QS· ~au.kj~e. Ob,!;!' ilI,1:: 'i'an$!lila:rdal e:!!i:tnlll:r!ime t:e o;ri,~i.o. al, miX~lJI de ~calidade: c (fli: ~I;IDb.o.i esse filme. foi L..evado lis DU:fem: pela a1tica aV:3n.;ad:a iIP,: por :f£::!IIid.e 'IPm,e; do iPii~ bhic:o. It. a.ioda a.duahnemle IIlm ndq LaIJilJ! (it !to1I1l1e.a Ita ilc-jlilieira iill.ba die lod32j, as produltiu do grao!l:h:: ~dOf r!lS5Q,

A ... -Sociili Ermoh~r~ tirJ'ba tomadc, POI esse leIDPO, ~ grande: ~e5e:1l Oll'ime:lll:o, ItIaiIJI.sm~dlo.s~\, :sob ~, d.lfi~O de Alexandre Kame: _ ka, D,oS; !iI:~ilms. .AJ Da,troSl!'. E~if: d~vl)l¥i.mI1Dto. J!umi~iil a losi ou.k:i'nl! 8J :uMlisat;;lo d,'1IIl!.'Il! .grande !Cmpr1eendi []].'I!:!ifI,'!~ lIiJtlE s;[!ID:.hO da :5'!l.'1 ca!rl~irOL o.e.adls t3: 'CfI!U!lT~ para. '0< (mn~ma, a, :M.!ura de: Edmo1J d Kean~ qJ~& j~ rncamarn 110 teaa~l), 0 s!:lt!ilariCt foi ~r:ad.Q PIlE JlI06Jollkine.,. Yo oM e Ell> e:Lm Fgss, d;li C.OUhCCldi..<;SJrna ]X¥Ii, rd.t:: DumM pal, <tne Rh'a~ a v.ida dll) l~~~lbre adtif i[].,~~,~_ ~ Q.L'lE: I1;QDslitL1i1ij ,00 !Jell: te:mpo, ~m dol;!. ,g]j'a:DI~ des UIIDS de EdI!l.8Jrdo' Bra~-io. '!tlta II!.flS 'iiftl:1lhlMl, rnoldes do ftabOr roD.li1nIi~o, e5Q3, pc~ b,"\Jg 1I] C Sl!:m. :intlM1~1 CM'" p!nte:jada ~Olfi lodoiS 00, «rodrifLli '~~ do m~[~mak.~:r. 'ifJti ;a '\f,t;lliko.lj seeeansta If; reall 8il.d or, e a (\osJrIliue, SO:l!I~i.sti!.~ enscenadcr if;.': m:bt,::r(lM~e" pan a, (;GIJ15tnu;:ij0' dEs~ hime: irandi0&O e 'In:lJl)'! ~Ii!l!!i: lis 'bo a, ICiflrimi.D '~odo 0 mOlldlo, 'Iol'i11 e adilllil'~Hl'~ H{Zan 011 t5:e:svrdoCffl C a4nit'J'.

~ftl fide om rnth:o rn.DC~..s, Koan D~O ,~ li!!m !£i'LiJIIC ~pu ..

I'S-Illil:1!Ite VB.so.al,.. 'lD'!iiouk.Liii~ ~ Villl!lroUp 00 llUdde~ 'I!;X~ l~!::J:I:a.. ]JNtl.llM3.D1 bu-Jo hWllDiliDII;i!,~ p.at~IJC:Ib~ ~!JI~ !l:omo di$'st ..A:b~I, GaDa!:, '!id~p.rt:~arnm (]I ,3~radar ,i 1ii',~:5bi f-i~, i!rCJl) _d.rt I ~o.:; ao CIl:ra~!O d,Q e.s:peeI<lidOnr,. D.aq um, JCiSUllou gllH!1 :i1'~];!dE: sobr.L~dladlt tli~Jik.a, li.lima 'cspUf& de ... dllS5i· ds.mo e illigl1lrr (;1)'" qu£:, faz~Ddo !re:ssaJtu a: emCl!~o,! 10110 !lam fs.t~ 'iumc. jmpe.lIert~vel. Mo~jl)uk~DiC t'cm iDeM uma. d..a.'Il :§.IIM mdh.ores, :Ill_a.is intell'sa.s cl'ea(:G'u. A ~r.~Ddl!: ~i:tl]]r.aJ fOl!l_.a.t1hca e dli!.dil POl' ~l~ e.m todo .:lr lIilJg.:k.f: il.a sua di£.Sl;Iolfd~m genial, e:m lodo5. (!is; ~it:il!i se!l1lt i.me:!lItos a,iudissimos: IE:

-

d~~3m bel b<H:l!D.5. E ~ '~:r t p3~ S.Gf fiS!~do {I ti_r;ifieo D.J'iy l:3.g1cCi) no ~kQ. losp;I.lJ.km!li'/1 ~ Hamlcmi Trl:daw.oII Wutihe.r. ~ se:mpJIE: com a mesma me.strj3~ 3 mri;SJnti. c'llm,pkta it dtr fionh\'£L iDcarll~~Ji) ~a 'p~f8~JJJlgE::m., (og[!j a ,~a~ d~ Ke't1JtJ I \11Jim llikh 1Jrli:i's,Jo-llklLi:u:. 0 ~tuda.t~ abd:a, d;e ',hr.;(o'lltl. ji, i!!f~1Jl(I!dC! e q_de.:rii.dio de. 'tll)dos es p~blicCi~ c:on~ (]l'ui-5to'U gill 1~~lC qll!,~ 0 ~(!iklg muito a(.~wa da j!r.:Iiflde Il~bli!!n,os.:t JormRda pd<3!5l ".;~h'!l!'l!S~ diD CinemS;1 e,m i'~:{lilif ' LJlUr3,.side.R.at~ €lmLe so rem P,Dr ,co:mpanh;eif.os de :ifra 'Iil'itil' l~ i!liiil JallJ'tlI!l]jfs It lilD, , Cb.apllmi.

D'C[rois dWi;:: Rr,'lgdie tr]liDi'fo, r les] eukine, decid;Edl'll~ m~lllc: fecl,lDdOo seenaeista, e'!ill:r~:!itu. e iotl::rprelou. As somhras que PQ.SS(3fll,l blme. qrg,e l:oi .re:ali~'!.rdD '(XU' '\ o!LkoH, e 130 qual mais a.dlailte !l)ltar,emos ,3. :r.-el~rir'- DOs" p!lo que 18.~e DOS; pa'u~ oC[lli~e.u d~ car.a..:te.r-j di.e1Jo para a defi_Di~~'o

da sua arte. '

SceIliaristi~ die: :ll!rnJlId.re ousadia, actor l.l,ri!fWaJjiiSimO~ te.ndo ma.rcado a sua pos;r!;iIio ad Il,~ d!1l) al'alll(1ldissimo Cim:ma, russo da. ~ra.ade ciJ)OCill ban il'.[w.iz IigUiI"(L1l' ,lliO'm<II pe]fey 13. il;gjo il:\e:alis1i.di;).!' fo.s~t om elneasta hLil'U:~ ~d' ;;!,VaDit~ard~.

J ean Ep8t~ill iI::-'1.'l:ie:bJ'l;sa:ra·se ental) cem Cf1!lil' pde/e.

M.osjoukim.e e.dcilt're~Ou,,,o de dtrigiI 0 Jel1'o Ull MO/ljl'6Iifl. mais om 5c!!:narill) da sua 3utooia, 'rm!o d~ So:tOfi Tritmla"l1e .e;, d!-, 0 brtl!elro' atde~!fl~ pe.lc.1irl~mo ~nt;l:slico e ,ltL'i'e1"O'.!ltmiLb_:oJ)_~ d'i3i dabul:a(.iO'. J'Jr~O:i;JlI)tLIUlle nn.EL0'1J. com o teu.o (/tJ mUII',q,ej fi(]1 ma~8 om3i 1lii,1:Z'i ![!I, ~ujj pDI~diJl~C~1) vdg; Ciu£:m.ill oDd~ a im:ilitina~iW ~QndJQ" 0' d!t!$l!:tI.r!b.lar ~a, a~o e 0' m.gViir da_.s r:~~Ill'i18, urn Vomiadeiri;j' dlm.o de, 'P~tl0J' aos COJJ fi I:IJS do. $.oIil;11) e da l:w.t~ia pl.1J'a. ' l:a:.'i, ,rllo-sjo'll me. ~ III.lU actor de :q.a[idlruH.!.!:s', hLlm:mo- ali 30 ~a~ :ro:ci5 m,O da <dill' iCll1I da alE-tria. dJando. todas. as. flllll.as :adJe-

,:,;Ul''&.\i, dla 1tlldJ inte.riflI' ~ el1tS!imesmandlHif:. nap£t!i.Oo3,Jern t:;

10

f'!ll!:e:lldo:-a l'iv-.e:r e pMJ!!ibJ' com nIDI !501'fO aUUlo.il00.C10 iiI.g SI(:1l. q'fiMi com nma a.lllma ao~ft,cpend~:t!_te da sua,

E eoUio sillJfii: (I CQll.~:5k maral1 llhese : f itD.:ra:s de seDhi;l'~ II:QDcePQiIt!S ·imaR.~gallvas de ~wRsimilb.iul~il. 3bs.oIt.:J, so.ir.leod 0' ~ :amandl), rmdo e 0dia.m.d.ei vi endo, emfiml B;H!Iduo.sall!.i!U!tel ,eom uma reilid.a.fh::.i y~vi5Sim:a €. qUML pre~t:lilIle. Tal i 0 pmJ_ndpe. mo.m,i!ol RO'!lIi!_di:hij~Q; Si.m.I1. T:riDS.:pl~CLI.a.d(!l pan a dv:ilisat;lM! (:.LII'QP,B~a, d . rfI:Uofi :D~(! tioh,:J ::Ii g;J;'lS peqfi~Da ,nl)~o cu IJ~" Dotter:J1 esse b-=lo J!!Utn ~ Clolioil5< ;j]j['tD iis e sen .. lhtl~tCi5 dillall]J ~~ .~ mg~ ~o.s .SfCtl 11Ili~1 POlS, 0 S~'IJ, p:a1s cntahsoOi iIlOltDll rt~\i"llmsaylo arcaiea II: ~J.-

en D,Q lila's eornplete iselamento, deixa trallis-pafltCCr JJ[I. ~is~O'gomia, de. Huha!; Uo nDl)I['t'~J e I!:O~ olhoo de tlo e:rimghl) e rihr.tElite I(I.~Q, :B! 19ta ~e:meod-3, que. St. ~r.!Jva e:.11~e: iii! sua 3lma (JoJ1~Dtal ,~ antig:1 !Iil: Do alma Iloval e th difer&.fllte, d~s terras ecid otais.

EsHa;;. p:remissa:s do !!:Olll'~O ~C! e,idl!:iIDtU!l~Dt€. i:l'tttas.ticu e i..cJVCI'Q.5IJ'1le:i.s ~ - Dill) :;e lii:la .. dn,eDl05 111 oMl.· 1.0 ,I dum scl'~a.g~:rn trutdo p<iI<li. 0 meie dill J!:11i'l'ili~ilf[O. Ca90 corrente: e dB t04051 es dlia$ e .,go b~m ,d~!;_rHb e alludisado' pdcQ.- ir~ mE'! 00. Thara.udj DQ seu bdo remaaee l,(L, FQ.'f1.dorme-c de Samba D (,uf. Trata-se 5l~m dum. d :lzado. emlbD a ,eh.lH:la cP.l'ca que: ]Xld~mll1-S oO.lllpa~ .it E d!ad.~ MtiiIi~ ,e:I[JM:pe~it! tcoillZldQ d~ chofre a.o :re.dtmclllho ,lias m v>E:nQiJe:s. p:wch.!tJ,Qs;as do GQ5.S0 ~e:H),p!I'iI de.sd~:aJ i,;J;vil'!,io !100 jOlizz. bJ!D.di •• ' A5i prernissas sJo impo~iv,"h;;: - mas SIi: pudessemes Tes;su5iCltar um d.aqw!l~ cavaleues Iqjue Firdolil:Cf i:al!lhJ" pelas allaa f.a(;Mlhas d,~ :eu!&na, 111) seu jmdel'mifi~~d SwtJh-Na 112'11" iI!i c 1:aD~fZmOSj sem tr.-a:u i(a.Oa DdS Magas coplex:lS e i'uid(CiSas. duma Babel hd:pe["-(!;:.' vili:z.ada cemo Paris, de~ut(D eli; DaD leIla Jes~os C _ -XPI .(!i~:p.;mIi exiel'io:ri ax 0 S~lJ, %",:mlo~ a sua llieolD !pJ;.....,;Il,s[oQ, 1000. o kJl~d.LlitL'U:[ aD'li!lgiJo.I!.~mG ,e:ml'lre :(i! sua :aiLm, Qr~eot:il e m.i1e!i!iarla It a alma a C' ILiza~lo. m,c.m.'I." TDJIS, diferentes drys ~iI1~to& e: des expft;S5l'!1f.S _~om que 1~::I}!!! iQsjoll.kin ~ _aDimi[)lJ~ a~ .:ro'!> ]'imI1es da .~.aii~.a:dc l(1ig,~ gn1'tt :I ]:I rsO'IlIa.LlililJd,e dQ prlgdp~ RQ.llllodR~lIlo. ,~hot

, tusj Duk Lm:J, !IJ.Q tf;9tOOtO., p:u';e,ce 0[0. tel liLinda Qlideifo

com 1 ta~cDte '0' seLl. t~!li.jo de tnbalhar sob ~ dIUC(_,fOI dllm n:;~ . .h!.adof d:~ WDfurud~ .lliUtD. fdl!D.f;: d~ V.ulj!Oiill'd.a. E filOJ a 'c~t::lo Feu. fetlh.idS P'OS:C'(1. t., q~t L;sb&:Ji "tu 11:0.lJi Q m wo 0 dr-f,uluo P(l~c.tll, ~:;~:El'l~rlo dJS Piralld.eU'IJ e R(!.li~ sado j.}!ilIr .-b.udi VK;r'biaJ ~ t.do pol J.fioH~, wmo 00 ·eu traballio caj!lltaL

P"oi egU,Q q 1.1& Ganoe se deixcu senuz iF peta 1deia de lb.c CQgfial.' 0 seq lVlJojJolet1o. !.la.pel para ::! SU:l eDvof:r,gad I.tr~,; dece:rrol e ~m :nos Iii oldt:iS dtl.s crcco,!;-(ies U. sua pt,t::krtn ~ II: tal e8s.<li fif:o;-a. di!: de'.Stioo .;o!J!lpleJ:o e .io1 ;;iIILu,;,adla em ,g:randt:!:a it em ·pail';r)r:s. ]mp~I!.LQs.as. Mas _ 0 cs.; ro vulo do ar· m. :!:il~ "i 'Dt;1!U tj).d3S 85 udu.:;l\Jes. - JI;ba liIl)f;MD:rI1F !i':i~eao, l!iJfIJ 'l!;!!~ce5liirIQ is'IlJl'U::m,cts rr:.~dli!J' !StD'~~1 m!.s J t)ras mal:!,;. r cond ~'-a.s do, stHli s!!r 00 li'~Hgj_Q j oap.aiavel Ill. ob~t:tli['4Ji ita :!!1raod.e: e:popeUl e do J!t.iIi[]d~ honU'J]L,~USll)1.ii. R~cm..<;;Qg aesdcnh;lndo a ,~16rjA iln~'lJsa q~le d:Ji Ihe: ad:yii' iI. '05 hoDS de:s.e.jos do i[',talL!HI,dor, !I~ .PI9''V~ reilllsadas: com pl iii!110 eXJ tOo, tmto, ExoLllllP~O df; p;fo'hdd.ad~ :::LriJ5.tiic:.a 'bem ]" 'rQ, t!i:ss.e ~est{t dt': 'lOS~Qgl;, De" ultrap~saod!J1 <II ffiJ2ura do ador~ il'lll!l1ll1J,iI c:

I!:JljIl;Jj_gd~ce 00 c:lli .. .ch~r do hOOJ,!:m. -

-

W'iDOS, E.;ntao J'f(t~f(fl(ll StrogGIf. 0 flO<jlimi.lari!)SimllJ 10-

manee de Jul f o Vt:1'ii1C fl)i adla.plado ):lor j\'Q~j ou.k ine e Boris ,F~ti;ii~\titch e ,['o(! alisado p6.r I'onf iam.::;.\y. \,im!J·i.-o 110 fi'lii)H" .n~o ha mUllQ tt,mJ?i) aiDd~. £, ease 'hem rJ.cJoO, ae ccn trM-J:o da Iframll.(: malOlU do!> filmes ad::lipta!il.o;s de rem am: es, q ue !!!lOS desil udem e DOS aborrecem, po.f apreseetarern alIlJbi!Sum~L seenas !:: fign!a~ to,~a.llIllll:ll~tE dilaoo. tes d:a:q tl~ t'l!5 !!;lue a lellUJrlll desperta.rdi It hxia'a no nesso ~l' £itoj ,M'-guf!1. SI'f'{)"Ofl npese.ciou lima v~roclIadeiJi.a .Ii!!S,:S\lr,U~l (M (If:! W;:U':(I:'I1 llicsa a.'¥itD1ru:ra g'Lle: e!i.C3JilitctL o DO~ espirito ill ft'llllii.il. Io.s.jOirl.k iDe b~.m ill f!a.ri:!o;;(I! e herdic-a corrdo. do Tsar' dtssl!: h:.IllpO em qut:.. d~¥OI~a :lIDOS as ... A 11112XiiS ltlr:Jordhlhi:3s"'. F el a..S$~[]1 ,qu..e e falillt:l.s iii'mos reef: 1;l!'llId~ 0 ~sad'!1 ~~go diil.~ mJo.5, dl,o im.p.!1r"3Q;o:! de todss, es Rill 59:!! e fO'1! assaa qut: il !!1058a I maS!lIi.aQQ 10 se[jfuilll! ;Jjh·a"..-e.2. d.a:a: II;st,~~~ llll-eI1lJPi!;!:iVC1-S e des PU:l'IRoo ~1IIi o;loto. Tudo, 'Ill;! SII4::L inte .... p:uet~o~ COIlC"Orda. ~ .5e ad.apta ac fi]m~ J)si~i)l6g eo so~j~J[.hi:to que 0. hw.o ~ca..lllt:adl!lf ~ra' vim, Do nosso eerebre, D~ resto, loda a to bra :re'Tifi!Ja '!..lm ~uidait.(l so lie'!o e dllige:n' A.s Ji:l!:O ... 35 ,:riD d"pa~..5 fol"J[ ,!t:!i;!::IJ).~hid IlS 100m ~ralDde: felie i daik N:;]IlbaLia KO'W='It!!ko lOL uma. iN di'a pLeD'" de 5impUddade e d~ emo(1to. E ol:m:n o l1'afdldfp !!.!!Ii jlJi"'J-aa Alcade Jelii.v"&i'~ (I Call1rr.ii ,HaJIi' iBIO'ILD1? S"",o Dltm 4!l '!;, vivos ,~flagr 1:e5, de liIIl fJc;r~ q.LtliIi:. DI!I~ pareceu ]'~g;pbea-l08" to:m~lr a 'IiI',e-,I.o~ !lP050 ]oo:fos aD~ de ausbic.L::!. N :r~ahZa,(3JjJ' Tourjao ky pi5s tOOl) >0 $cq 5::1bu, ,AJlt:uma:s, seenas ~~o '!t.i mpleslJl.cnte: Plii.m~$.Sa'!i, 11:) bai le 1100 P4I.Jaclo de JU,¥1;fiI1oiJ' de S. P~~.rsb.l.ll'10 ~ dlln.ma beleza e duma ele.-g,.3JmJt;i:a vis~ al w~Jgpa:r.;i""e.i , .A Sf(;DOlI do s.i1pLitlo', q]U::lD_d.,o (IiS tartares 'f'3.!i~3.rn ,e;m .fr,ltliil'~C dos O]hM ~d{] c.oruio do Tsu nm s.abE. JDC3I.nd~lflilC!', e duma Jft.a!lntad.e tre,1IIl!!:[j dia" E. 00 e.ll'b"I1IO, essa seen a J:L~O ~S&it duma I['!&prti~o tn itl e-.adilll' f10rq I!I,~ 0:::11 S.1l:aJ pnmeira fIil.m a:R:Il:!IlI . ~os;jo-u.ti De 3J:pl'e'Sco:~aY'<I! IIImi!, eliij):ress.ilo doloresa rdle: ~~1 :::11;:0 ~dad.,e, l!'tO ~J 1.1'': iaaate, ilI.!:I.e: '0 ualhitiliQ\l' a ] (tDi d .... ;:t!IIlIIMicdi ~m de' w:lsla I!: :5u~iI';epli'!il\el dlt jgoomocax os. 'i:spe.elad.ort5" m:an. Uueo, iJI'UlhI n-ga-l;a. (Q[[IO' ohsu a, UI:g biognlD hances de [~g I'll QsjoukUilt: , CI,I!'!il'~ ,s;e.r ~r!!. (11 wnc.-o ~a.s~ 'e:P1. (]jUtE: 11ll1al S«:I!:il f(li It'!!:pl!:iid:a:, 1130 por Sf!f fr-ae.a. m3:5 pijir ;Sel' baa, de mals.

A IiiiUnm~ 'lP:rodu~() de 'losiOl.tkint!-nJ Frn.o(a {1(]i, Co?I1IjO~n. O!Jh'o pa!lk'~ ~. 51.la altura. Dc(;idi d:3lm~Dru, ' lOoSj{}!l~ kine ;50 So::: SCDt~ b~reJi ~~Dtm dil pde de Htrliil1jd.m:1Jldade:s e.dti!.6rdiniria.s • -'x11'aord I ti ;j.ri1l~ Jlt:los rei los e!Dill psi.~l,o!('a. A~g.lIIns .c.rHi.o~~ (O~Q .Au~ LillI:3g, ll;lii~ ~jjoSi~a:r.<Ii!III d~ CI!lSa'lIDvD. A m:LtaritID: S!I:.Ill L'~s~n~: Je::lbZill~I); g.t baudQ, :i!. ,dllii{llID.d~ de t(l1ccias. as ~C:i!,Q1ISIO s.l1p~mD 'b9m ,~O~ril) das dl:~W'a,or,:5l If; do QttLadrus, A.e.lciram mL.Dldas as myJhll!rt.i s,. d.e.slulJJ bffl.Dte:S ,as l:t.":!i t~s do C:u:na''&';;I!I, em V I!D&.'ta, ~las d.epwram que oj) :Mm.t:: Diiio t...enh:a illtt:::i:lsidlad • toQdo ~Ie i;Jjue.bri::i.IIlo ,Il: d!i~J [do cOl ~queOQs. epis 5.d.iQS q.~1i:. D!Lo. i4; hf:3lm. q,lJ:it u1io CIlliOd.I:IIZ~1Jj) :a: urn fr:cho de R~i¥l{ll cl.dm,i.u:illDlc e fJ'Oiilt!:f(!I!l;o. Dest!ls def,eitos d~d!:lzem mn lofJt:l'iOi" t.r.iliib@lhOo do< i [!.i"t f £ird~r 'tiiillll ib'crn p~nhdill! em d i""aRa,¢it~1 em 5c~mLS scm. ~C]l s;celldo." lluma ,aGtlo (lUI: tbE: Ilia -pC'rmmte d:J:r ,0 m;i_1irimo die 1I!:;I!~oi:::l'"I.iJr.:il:a.;;[o.l Cm!ll!blld. N[Q CO[[u;.gTdamos mID ~SIt!~ ,cd f(:Q:i, CQ:san.OD(lj. adaiIJlacla, di:5::i dli:beITUWli$ e 4; --

'«P,ARAIMOIU NT FI'LM»' u. S. A,

• AU~ 18RAAMCAMP. N.O '1o-L II SBOA 0.00

•• 00 o. . SE E UM f-ll LfIJIlE IPAIRAMOUNT. E 0 MElHOR 00 P~OGlRAMA ... I~

LSADO PELA COI1\tISsA.o DE C~_SURA

1

~lld:difl.!i3.:SC1l!:m6ritil$ g(l tS:;:C~lI!dalj)~ t ci]ebre ::Ji'!i1'~!l"'ll]1f.il~ q ue hd G·i IIrt0!J10' C:aM.DO\1"3J d~ Sei3ll:i11. e. adaf.lta"]li) deotm da :!idcl±dlade:' IE: da dE:oe;acia, tiDh::Jiie: :ru:S'~D.'~ ir-se, ¢'i'id«!l· temente, do b:af:m~lIltilrill) dessas m.es~ m,t;;:rntirias 00 m;;;:· thor das a.~~Dhil'-.1c5 I!JIU.t:: i!l!_da~ se aarram, Nl!o pooe.mMI 1IlI:a:0 dtvl!lJlQ5. e;;:i,g~ q!J.1: htd0'5 os ifilmes kmib,am pl'm~[pl(ji mt"iD ill: hm, m$lg 'e" n[4J d~'P-e.mos p.r!tten.rJie.1' 'illlJJe a_ a.c~Q doe 'hHlas as: pe:lfcllLas 'Seja oos:ead.a. !l]O:ii mt.sWo~ mgM!~;1 ~ol!ldluz.idJ8 de fOli'ma. :ill dM 'iIi.m~ seeea dl4:' mhima iiifelllsidiade. pasa

calf .J3pid IIl1l1tllle J!l.Q de5fU'b~ iju,e _

tlQ:5i dramas ft :ilaB_iaD:I e dJ merle, e cas .;::omidias ,mnh!riC3!11l1 iQ ~me:nt'lll, Castrliooa l!!iiG e 13m drama em. uma tom~th.a. ~lai s !&~5 aDd aIri 1I,JI:tO~, cl!,amaJJ:d'll!·lhe d!ll)cu'lDle.lIliltido., it IUma ~iirie .dl~ 'lllilld.r'i) Hg~ifO~' II: enit3Dtld!ore~ ~[ltfc Sl!: t~trar;a'D!Ii as, aveIl'lUI~o.;; de. atner, ill: e 111I'.as dQ Ia~~ua.do a;ve;nbJH:Ic'o~ • e. lendo POl' L1JlICo fun Stnlr de: lDatUl~ :'101 talenao fOfmida''i'IE'~ de losjoukine. ,!p'Grqlle ~_1o-si"km~ . i iW'~id~i¥d, de '~fll.nlasl~ de l'enr-e e U .~lIl!l~ aesse HI tDC, A ,5ef!:Dii. ~ IJ!I, q,u~ ii~ exh as t!}lfefles" :I'O'Llb;:uiM R !.lID C(ls.IIjJ~,(!:h'Q de lParjs~ pe:rn.D.'t~ a impe:r<1Ibi~ da JblSSi31 C ehela de S;(l1b:Ct 1JJIUJJlGrBltto :~ de , irt.ores.co , C;JS[WO~,ll den lyulo ~Im : 00 me.smo.'S olhM seasuais t giU"'~S. a JJtcsma belca. ,gu· 1~9 e iriDlIClh uma ii!~~(J1 de: mud3ci4hl.d&, de: despre2l~ de ii:~bf· ~aJ e de ,hlTari.a. 'tiudo ism iund'id~ :1IIlJ~Jr;llllmdo ¢ a'!~g'll.i!.dAI1 ~! IJ sorrise fiao It ca:~i~aDl£.., '1& m:lts uma v,e.:z ~ ,,'ud'll! ~em as c:ois.as- Dlio tot.1ll :fiL' ~'o os o-.i~Jw:; des~oph:Dh~~. Casa. 110M t ern um

fltcho. WDI POD~ lo de. ~ Q! l mjtI:a~iQJ que e preeisa mente, (11 HUtL QUllI do. ,fHE', ~J;;~uJiJdiJi ptles esb irres, !~.f.t:: de Ve:t1~' u d f:sfiJ.I (:a d i) em, m~"'Hheiro" ;3.0 nlmr pam o buc{rj qu~ (!I

IC'P!& iVOgdu~ i]' oong'f:. .:II DO'VaS PIiO~ta'S1 ~~ DO Ollis um;>j lmdill mlJ.lh~r·. A ruatlll::., q ne oil! ~IM 'lil'ern, t3 'p'e'id 01: - m:J5 !Ie nlha,

um serriso n~$!lDDdt·UI.c, Ii> 0 avelttureirl;ll de :!lOVO d~1 a terra e _ I::m iPa1L'otLe:ar-se II! anastar a ;i:5a .a f.iciii.m a :PlEa. qlEle so MO enfra no iIlU,ibt1!'O das S!JJl:S iu.{iimdalWei:'ii con· quist.as p'ofq at (] pcr: go j minente 10 f!Mi~;t a t'!l2:1r ~f; vez:~

stc Hnal; ~ta (!Uta :sun<l., l!il!ll que MosJoulme fot]] duma <virhlos!dad.e ma~islJ::i!l, da'l:!,do-a em I.odo 01 :seu CaQ.dc!:', ~~ 1~o iD_ \,jf,6r illa p:-d_~~aogii3J e d? .. :s{itLh:o~o. tq'U~ .. ~cm:al s l~1e.tisa pllJi!i!"}]]l'E:Dt-e tl J 1.S!W'a quasI ,LJ1:lIiUiria (I.e Gl:1~ lam!:! CasauJ01f~ d~ :S~~Dt:aU~ ;j) :i!!JIlDWft'11l :a'9eILtll1ift:iM 'I,ue lLldo an'i.sca 1J;I(t1' ulna .ItIi.o:ra dt; [9,l;!lin,t pD:r 'IlDl 'be:ii,iG Illrlnro (lILl ]to! 'II'1Il. $orri!tOt 1em alitHttllb.iJi •••

E COm CtUG'lfou.a rerml11lo9 a ,ipoca ffil:heesa da carrei· ra d;: ~lI)$i~g,killle:. A Uo'irt'1C ;iii i;;O~batO!J.. or. :3 ~o dJe 'Q~I .. MosJo·IiJti_ne, lC..fDbarc.liIva. em D~2lembl\Q1 de. llJU_ :!:l Cilmloho dos Estados-1iJ:c.id,os II! de. HOUlj'W;oodj 0 t:IAi110Z' de I:ui~u figlJ.flIS diab6lieas (lU ~bItl1!iumagas upous:a.ra da.· riilllJe: c:mco a:.o~, [['aib.a!l~dlo pam 0 clMe. e dOl Cwema

am!trit:~lh;li, II'Ilii:D d,e CQm;phl~~'e:s, p5jli:olJQ~im!! 'it de: eases i!!I~tem0<5, de cODS:J:i.encLa. ])'e8~a11SO be m alwe:ja.do pdo artWlR! N!i.o !3.fir,m~'Il 'Me, ptIftJ.oD ~Dtte!i d'l!: partir'. ·~,~!I:!iI:=:Ldo po-r t~:!~ 3. e:rp.O(~es ~iofe~'ffi5l des 'Ji\"iol~tas, fif;.-.it~ q'IJJ~ :m~JlOil, Pl:'1!:f~r~ qQ lquer lilme: de Douglas <1.0 l1Qbl~e UQ Dr., CaUgtl n e tit 0 I1Ulmo dos iromens .il

Contal R4;U.fj JtaIHL~ rllll!ie qUarDd.o Ganli:e ~:5-Q1!I e!!l!!l. (:Qn.

£jar;a. 'too; ouki:ae (I papet de Nap4ld~ =d.~ Inirn llill f,,'2: :Dobll;' qlle e ~:m.de ;)jt::oo:r ['!l;S:5Q. !Il~!IlIhlJJmilS ]Ii a r ecUJi~ tmlm tom e :lraDde: 1m· lP~rndor. Gaul;;;:: mw~ to'll om. mommlo if: J!£;SI' II:i~tlJl •• ~ T e HI ~o"

(lIiJol!lk~lIle. i! m nada se

pare" com Nap!l'le1o. mas tem isto ..• 11' E COllil as m~os, iodic:ava tIm ~iJina Ilia, C<ilb-e~a" uma .ul!relJ.~:a i:c.T~5i;Ii!tl. Irea-

di!J~, 1f1~[do Ii:Qg:Hl:[lIi~1fi1ii'iJo. i l3i :p:r~ Dlt-ira, a lR!rn:nd~ earai;tui:5~iic;l de. MO$i{lu.kin~. Ao ';:::oDt:nizio de tankrs ;lliIDlM

da seen a muda Qiue :a~gas. se imp6'€:ID, peln ~alQr do :s.e.u tra- 1<lUho hi5tr~6giolJ.j ~Ios]o1lki..De

lI:owe;;a, po_[ 1fl:00DIIl!.llii;w (i iPY,DUro c ''i'cDC'!~l!l) ~ su'bj!J:.t;i..]1l) peb. slla simples pres~ca~ POi:' q_1!!.a,lquIC:f :c~. d.e MIIJ]le" na:!I!Ual, ,IJli'possi,vd de ,dehfiU' n meslillOi 3rprn'xLma"dalllu~:1li[i;~;1 1ilD.e ;SIJ;; d!h'IPNudlS de toda a saa 'P1!!.ssN. do m8.R)l~ti.5mo

frio des seus o1h,o~d!.l08 de esla: 0. das:sua.s m:io5 iiiLeirVOSilS.

de b.i~'-$~:tIS-'~ vel, dilllS ira9=lS m.a1"tt:ados e re'Iil'1t: [,ad ODt.S da 51.:131, il:siWlom ia. . l 0 :!ll j 0 uk i: III e: apa:t.t:!!:e ~ D.oS '~em os uma sensa" ~.o, 1'11EJla~ de V Id~, Esla ali urn tlOIlle:mEsti 31M '0< Hem.em 1Il0< !lI,1I:e. iJ~ '1~1ti, riA!: mii.'i.l pode:tI~o; d.~ mOIl I So '!ifj ib'J'idil.. if £ mais sur-

IP~ 'ii ri :0 iii e iii t$.

EstlOt di 1!.Um1 '~ODItad~ e uma alma. 1ht:i ali ILUll su CJ!.1!.ja (,.;);r1!ga mu~or c(ionremp1::l!_fl1~ e que IUIl~ rev-e;fu ~~p' l3i P:iJllCOF ao saMl' d~ JI~'ft!ii q'll.c!tC:l"j I) s.el!ll mu!!1dO lclerJ.Ol'. l'!~ a:s. eue: mJtrnd.o m15fJC:~.Qsll!. lIUJ!.ca ~le III li~v&la c.ollQ]lii!I;1:b,~ Ditt:1ilc. Nos ;5.f;tl5 oJhos lui sempre: 0 fie Ile:xo Iduma idea 'ml tdl1liI1 :5ell't:ime:R~1jJI Q.1]e; o1Iio lo,l'ramC!s decmar e ([Ut ~e Ru.a:rda ,,!'If.'a· rame:lIi~e: p.....-a $~, Es1a t a ~ug,d~ W'adui5tfa de Mos,iookiiii (j' • ,1 SI!ll8. ft5iODom~ e !c, t~clill::L1J do 51l:U cenbm c: ella sua :al III a. N'l!da se: :R~hc~&m p:lin~:eSl if: :!;lfarlimmtos~' - um M V&'Z'e5 C:'ODI a. ~itit:lle;z dl~Jlia grn,,;,ulr.l. em (iJ b.r!l] :r~~~.&imos: e. 'PaJpita1ib~S ~ OtLb-as, 'Il~t:.... e5j'gm.ado~~ il:lli'Pl!ilWIS iE:',!;!lI MdW:3. sDQ:crigdQ a~RM" NOI Lrdo da MiO~otia. 16m a de/u.fUo. PlMto.J. e il'im mwt.os oulros _fihneSI MosjoukiJ::l.e ap!I"es.&nta tdiver-sa ' 11t:l'p]',essiM q,UII!i OJgf~malb ~ 'lJgG tdi;sr semM. QUIl3.DdO'. c: iIIi i'tiguel StropJ t ve apromntm!IIII'5e:

J'rJ.fjl1 j&fo~ion.lrl".e lIm l.'olll!R'e, .0 o$fmd:ro, fl1mf} QlJ.(!j <1M 'l'CllnMJl~ pL'fI{,i ,a P'nJr,lBl'sal_ ~il jlmill'lI'lca

BO'W EM

FOCO'

", ':. . .... ,', ....

I

. ". . ." ". . ...

A deUc~io:sa. \l'edet~1 ~IU~ ina,\I'emos de lire!'" em !l"iA81[lUh,! e qUI!! t9f1rfo, mos an,oa,n~olU em .AqlUl~lo~, ree a ba I~h~ i';ia'l!ll1le!tl'~tel !)JIm do:s: m 8,~ $ %rolily m 09'@,S C:O rlre~los: die! m IU lita 0

CURet Bow nasc~~. ~a .a _ adlmir;a~l'!1 dDS ~~I.1l~

I :fIi~S'll DO 1D:cI.hoI' d~ ~~iJ~t:LIIS" ilXim a e:c.b~D

. de lt, a (uJ~wanle com6d~~, qmie rimas.. irlnOa :b!

:pGmiC~ te:mpill~ !:lOom ill ·tiJ:u.1!1!Ii AqlJNo. Ii: po.ltaoto flM"3. IiI'~ podemes di*l~ uma m@mit P!!:Q.i&!Ii:n.~, ~ sf·]o·M s6 'p;ga :m!6~] Clar-a. 60-'" e tl!!!m!. boo.eq;lIi1maj] 'IIi!m d ia:brere, ueia Ia.·, jjl~ii.a tnq1iUD~ II!: maJJc'lIE:.ada, de: elhes m;a]~,l;;ior.i0.5, e de: serrise :lU:'t.mOp ~~. :a f8ice:. ca.vada 11m. Covioli;J!S irncj'i}535~ \iTa it saati~,fti IQCID .5.'Jl3, po:mliwiLI: de mdiiqjilllcirn., 3quii1o a q,u:e 0 1Ii~ pC"~o ehi\lI:iffiil !iii: IIigJ.a 'pan~d:a na IDola 10, E de~o:is, CJ.aor.:1 B!Jw, oomo a. h~]'g.iDa d~ It, 1'&EH. .R.:aI]!Dj~rm.'!~ Aqt~Jtt1, '!J;Dl !:mIll 4i ,0;110 sei qlU.€:~, lI1ma 'IiliOprieta.d~ atraCnV.3l1 qllhi h!ii.pg6Uc~, i:.II.ILle:,e :c;uuJo .mai:s, ,;[0 qlll..e 0 !II: charme !io des :fraoC'f:iSe£ !t, dti quit! a 'D05S:1 ,'!! :5illli1PfI1ia~,. , •

:It a ale-tria. :r~~i:iJJit.lcada : = mM a ,iI1~.g;ria naJ:walii 'i'll'll: .oi!o' blJS~a dl!:lt05, nos :i!~iID5l ,eallmhlmis e 1i::Iil:t:remos do. bIL!lIDDmmO e da ~~" IE a JJlWilbiu :F!'Srs~i.ead:Ji: na :lro~a, D::L ,k:millii]u;i;a_d..e:, lila, 'bdem e 1l8i tUiJ;grn Hq lJ.iu, des SIli:U_~ (!ilhoC!~ JmC~s.. t 1!.,um;;J, gr.dD.d~ :a~.tri~,. pirla 'H:ia 1l:9mIca eSpl;tfililJ,lllf;a e Mell. p!!:la ''V.c:madt l:)i:,':11!1 miilada etas ~r'~" si.es; pd,a m!mka. IM_t~~liI:, e ~giDal~ ~ ~mlPrit ibli~.

Nasa;g e.m B:~Jooki'Yi!!, :110 ilia 2 de Agos~(I! de U 9o.S, C:l1l'm~ :pIi!:t~j Jl'Orti~![!j dJ!:nib:'Q de bf~'I;f~, diriM 23 ,~iJ~ G.I; riJtl)ade:. Em 19,L3~ u Ula, n:.li\l~~, .rimJr;l1IcallJ:(I .• cI'g~Il!is;lJu. 1;i!!I!!i OC:!lCWf5tI de Ib~l~-a, Cl1jo i urj e.:.ra, COll-BUhiidlJ< 'pdiJ$ a.r:tid~;,;, [~11$SQ~ Fhhr;lil:', :N'evsua.1lI bb~ .l\tF,::i Ill! ~ HQW(Lc{ C'ru..ndl!~[' Cihun~I,¥" • C!~I que &tq,I!i:!tDt~:'i'a ~II,~O a EI)I;;~t!l ,~h!.p~IO'J"~ lBilJYtuli;l;:~, eeneorreu !E. ga.:g.hQU 10 :p.r1J.I)t;Q PT;£.!itI;IO,. F~d~, g~ meses, ~li!an!fl9 essa '9~tO'J'm d3:Jj ~!I.m 'V"Il~_d.~d~,L_nba de: cole.1!tal bo.l!lfll;jl; !id...::: tod.o se lli~ apag;ara. na m1!m.o:r~ uma ~irm<1 proilldil;;.t!tKD'a di'Zo pehzulas ehameu-a, IPM'a I!!oD~r d~a a.n.gu· ,milS piD<'ii'it.'S, ,!ol~i!;emca51 i111.l5 ssus es Lr.lidLQc~. E'86aS :p:fO<V~ flbnJ!1l sa:DIlh!l.atO:rla5, ~ Clera Bbl."" £!M. ICOllllrnll:iliO.a paro. !l1~m·' 'P~!mha:Ji' 'llmJ, ~~,U£DI[Ji papel Dill htrn(i Pa.ft:l. fa ao A roo-ins, d~ ~rm.c Btl.LLe: D01O'~ e:E;ij, a i.i.glil:ra f1r.hii!l(.I~i, Jfil,d,:L",i,W~tc" it j:lat:1IlC i Ci~ebda POI' C~i!II['<L lc'IIC dt:: s.el' p!;i$la, dt:: 1 a..:ll 0;, por di;i:'fcikl de ll:araLtd~sa(:.!i!o ~. 1(!i~'In:~till:i ~~lll,djda~ Gillot abudogit!'~ 00, SI)]lbos iLjn~ma~Oi:r~J]il:oo. de gL.Q;r,~a ~. rlQrhll':~1 q U~ 00i. m~m!l:gto! a b.,a,"M'iam :i1iLakllltad(!. e :r.iligte5SO<U :;i Hs.., 1tQ1(l; ~ 'l1llwar IPffrW, pr'O,rii,\'UMII'IlJeDh:~ ,1If'iliIiI if(iIDC.~ de !I:"CDiI.:i:libdt.dadJe.

ul~va, @mt~ porem, q,!l~ 05: mi5tUtOS d.f!' ~ De:ll!Il:t, ~ do ,Ii! Flj'l;f,C,f:los a u~m d~ i 1JlKI5l .compootos ,e Qolll:ras b~ii" dadt-S. do moo,do ma!:a'l.i!ill. d.o:ii :fiitgJJd~ iJj;,1jo prl;l:;g,dI~jam :por m;gjJt:!)i temIJ'D ~ hlid). g9J'il'itaj d,e il:a~d~ira dAtS[:I~~ !.&ada ~ d~ aIm::JJ m~:i:s 'brio~liJ:,ollia !S des&lJ,idolda do ql:ue eab:r1tinho DOVO ou ml.m!!!<HIldo ]cl~z. Tre m~, d..ep!DIis {l!o io5iD~~ do :ieil ptime-uali bahaiho, EJm_er ClilhrDl di5:5;I1l~' ~.bil'!'j :pe:k1, ~,~~Jt;::fitJl[l!iil!'j CJiuc ,!M;ta'ilia. ~1P'3j':a:llido Il/l rna pdfcw ~ c q_l1i;;R' a i IItl~ iP. .. d:as. i@'t@'gra(i~, q[lIle ¥ira ma.:s, ,n;;-'V~:ta£ i1~$-' traitas, ~ da. 0 tip!) de mulhil:f q]1lre [be ILib.Ili'lifiriba :Pai'it ess.a p:ii'odi!li~~o. Chin ~:i!::i': :C,O/Pia.s prO'li'~ r-o10 giirirk.as, <!JIII&

ii!g)'adaram p1i!:1!l:amiE:Ei~i!l: :a Cmt.g;il 'IS Np~~m p:IIH e:l'II ~ ior::ressOo defigriti'lllO' 'DO ~pe::dad9 p~i50 d;a 5ilima, .A.rtt.. N!Eo fDr;itjjl lv.,Q!o dllt: :ioit:~o ,_ mas; o me5;g!l.o :!iuite'de:u. IE;mbm milltM i lIBlilltJ:!l Q Oli:Ii!:~O~ a mail;Jll' ~ti!' diU ~ estritl;u ~ - a ,laima it '0$ gQ!i5SiJoS 'IPrQ1ieilo~: ,I) SGy, pl'il;!;!,I1:~O COlllirnJlalim.ita:r .. a-se a 1ilIl~ !Ii 0' que :modJes-ta Q:IiI-"i::!!tia de cic,lllcE:cb d~lares, !pef :st.i::Iiiifn;~. Dtira.'t~ g.!i 'rink: i!i do:~ mi!:~ I![l!It d,WfIoD. a. :re:alita,(JD do, mOlt: de (HUoD, C~ 'I~~t dlt· SOI!rCf tod.<li a C31Stl! d~ inc.h::mtllcias !t. de: maiiliS modiiKSji (;apai5~ de woem iraqj,lleja.r a 'VO'Dta.,die m~Ji.Si ,dteiliidiu, e c :a;g i Iliil mais mb'l1St1ll'. El~ pm~p a tudu It'eSisliu1 Ie, ~ stu, d~(.Qr, IOC!1~l;,veDceod1l! -se de q,1il1t Clilf'.il pcss'ttla. mJm3, a1QU!: de 3JJ:'tisla It q"faudlades matas,:pan 8t.1' 11mil le1l1C:il:.ie!i!l.~c ~(:h;til:. ofil!~e:!.!,. Ulili!i :3i iDt~e;t:l~o dlllm impDirmll!i:re '(I:!pei IlO :!iI.me D~wl'i: to UI{J Sea ,in '"u! Ships. Tao sid.islatGrU:t1lltDte: GJOS-tJllIP:mlln.-il!'ll a ;nov&! acml: (II ~Q &DC~~ q]D.e III ~~-Jt(l:r n;J,g he .. S'i te 'II, ~m. imclw-l:a Ilia d.:WI'lbu.iQ!o da. peJlerna, G'I'~'I. ii):DI!I:~ C!l!'otrns.ceOOIl!l, com IG!1!F,i:1Uli HU!!ll;~u. D'e(ID:is: Oli~ru€:~n !&m l!11ad! O.:tM,. Ma!ltiffle~ PoiMm'td Pa'f-adl5l!, Hden.i'S_ &bies~ Tim Adorab.ic' Sc.Cofttood e ,~;I:!iI, It.~ a q!i!.~ ja JlIJ.$ KI~rim.o!.i, e onde :a~"Cjili, :0:0 Jad!o te Al:lIt..o:m.io M'OM.DO. 'V"6·lla~:bll:moo brel'e.me:DJ~ :go gramie; fdlmiE U!~'n'gs ,r~! :m~c.oD.5'IlI:~Lri!(iO das 'Pr<i~ d4$ avi::ui.or.es il1M'~,!):;'1 dumo.'tiil: a iGirnndle:: Gu~a. D,~~iil:m qUii': Q 5!eg, blbalhlJ Il~ JiIm~, o:tlde. 1eIIl OlIDlO 1JaJ'lcn.au'e Charles Rill'JiMSp uc&de: 05; .clIe todas as suas 8JltlUi~:M5 pwd'lli~~ pd::li mt~DHd:ui:.e: da ,m.I~fieta~o ~ pelo hum..aJili,Jll!) 'qj.lll-emlt.e e dace d_3i U{rHa Icd:ada.

lPob :N'Il=,irl ~1b8iDd[lOO a Ammci3i IE: ~ai tr.Ii~ em ]llJ!Lat~ua. rdo mi;1I1lQ~ [€tram estas as OJ.titm~ :0 ali e:i.a5 , QneJD. a £1II.b.stJtum\ ? A.sse,~,Ilr.l.se qw:e Clasa ,!Bow" clljo l.e:m· P.~t.(! ::lr'liostuo mw;to se as&eme1.b.a aCI G. eile'tiue. fi6" laea, AC]le.5gDb.-:Si:' amda qUIl ha p.rn'billnjLuiad&s .de quit rL:il!Cl: Bow ioh~r.p~~e: 'liII.IDa DO'lr.l Mr1.daffl€ SflllS G~.e, qU!!; S'&l'lil. Gm;ll:ida pflr :ErneSt lLurutsh..

CliU'a &~ ~ soUcir1lJ. Pa1'l~ce mm"Oci. mai ~! Ni[o( de,o· i!:eft~ iP'ilf fulta de. :prdtl1d.ellltes." Adlmlrad(Jo~e;s '!eII1 .~la a~ :rn:tUlar~" :iP'. P., O'Brieo. ,admiois:tradllu' d,ijls ClDfli'eiM em. Los A.o~f:les.. W:t Ifjue Clarr,a, lIeil:e'Dt::lL d1wranle (II m!!Si de ,"biG 33 .. 7,2:1 r;;C!rl.as pr(!iit:tdl!:p!t$ dg: t'Odo iil! ,Dli.liJj,dI~; ~liaDltidii!,dc ~'I.:!:~ 'ba'~c: a~d~:) ~ tl.."CtJlds ail.tl't~iw~ :tJ,o qJlLI.e .fi~;peila <Ii. 1!':4~PQnde.neaa !lie ~td:las.. Seglllillido as; i!iIl!§~ IiO~~ ~~Idi's~i~~ ~;!l1Ji de co H'eJ' Q.o rd-erido< t!l~ Ci ~1;;.lO:t' Cbl&5 il!'.iDi!:e.rs'1 qJu.c:: como di~Em~Si a.par'!l:ct ~]B el~, 'tlP W~l!;gd. l:Ei:(~d:l&,1J, 19. 9'45 C3:_c1:a~, 0 q!J.~ 0 !lDC::JI :~CO:!lteoe:Q, a. Rodotlo 'Valentino 1ll>O tem.pD' da. :sua m_:3i~r.' oe.kbridad~.

I'riots. ~ bI~SI wi] reh':ceot;u; e viute e 5i~:(: !!;'[Il"'~ e s6 iJj,om, m&,!' le;H~." S:~ t8«cW;~ ~ HiDdia CbQ! E~,~ il:m ,rtS [:I OS ta. uoe~ um rett.<lilo !I:~iili, as:JS.ifiil1W':il1. e ,du:ars ,jI!allli. 'VfIDl, ,maveis, gao, i;.c~I!i1i1Jt;5 um, ~!elte sO'[!Iib", de mra:l:ri'Dilo.· .010 ~ Lem'!ilrn.-l-e de q.ll,:loe; lig;ilos: o.!i: ,rL'!.~o~i,i: I~ fu.z~ cm:u;QrK'!:'!.cia 'lfiD:~a !;l:' '~a1. mlll cEll.~alhe5:lioo~ CIII]D [iIllim&1 coma. Ii} w~ Clrtrn, Bov.'I I'I [0 i;;:u ~!li:q UiH •• i' --:5' . .lit:

,~ gTacios~ e ptftutb(#Ue e.s.lrfllaJ ltD f~1Im~ Aquilo'l a ,Que se fag fcterdncia "0 artigo pncedente. Ie a quI!. as IrDllce.se£ defam: 0 tltulo de Le Cl!'iljli de foudre. Alas 0 que d Ai;( uilo? O~ brasllelJ'as di~em que ~ «0 00.0 tel quI JQS muilr~'~ ,. . OS (lt1mir{1'fiores. dg ClaM assegW'tf:1m seT tr~Q cqisa de' que eta Pf!sslli If) ,$ 'Rredo: • • . .

r:~t) OI'QUE

I

.,

14:

FO""

. '.

J

A

DE

J(Continu:ado da pa,gina n. ~ 8)

j'Ml.. a Q.~!E se .RQ I,lig Pot COJl$iJ' (fa' Da~f!l: l:kJi, dies de /J'ISba. i ,A HI!;t-()rja' dum J~fUhdo de Dollars e S~~RiIe. de Ariisla.

-A :2 t"" JiaJlt:il\o. a tpt:l{~t;!I:t!, il.:IIUaJ1a. &das Sfj'n,gtef1f.(lJ; ~ a. 91 1:1, .MtJ.UN21· 1VI1(1 ; a Ui, A !JtJqIJ~ do Foifes Bergeres " rl~'JiiQ.l~ .A IffifJO: TelelJra{isto e Efe.... ot: eia ... ; ~n(:w~l.f;)' riO. Ciu~fra IC. .A. 1'1(1 .R'tJI1l011c, ; A (/i!'U$.' jllf)'{111tmk com a IlJ~ingamJte: C~:r.[ijeD B'ODi; As Sele Fi/has da ~Sr.ll (iUllrirolPic/ls; 0 CrlmlnosD) lPor Andd MOl( j;<li exeeLerJle: :p:raduwo limor r:tim~f(JrlcJ(!; Do C(mIJl)~t'"fI'I aD Cairo.- maqurJC1J!~; 0 }'lil(J;tre de Gen~smon.~ .. obnl! de ~rtl[] wlor; A Pl'isr"ofreira {tIS X~I.'ngal ; A a(Jl)(ff11fi~/()ro~' o &'fdadD' Descol1hecMo. q_!l!.~ levllR ill! Ce.n:lru :1 aumeaIta. lit saa crq_utlSf:ra.1 (I, pri.ndpal 'gi otiviJ' por ([U bte fillme $li;: OoM!l;noo mais 'I em])!:!, ern e:t'ib~~o" v.is~o q_ue iCJ :se:u

1iaiOif' ~m esa:._'>'So. /"

. '0 aumc;cJo da orqUI!M Wa:Dtev.e-5'e ~ . fi!t}ti'StZ da. ).1elr6fKJi~s~ ~ge :SIC n~D iu :i1Ii ~.im. amt~ri(l:r. repHse. essa muito . pilrn icou,,,=,aT', ~LstQ ~Ir. ;P~frm.itid6F per :p]le~51 'Op-In!.Ja.~ [',iC-!F1 a vido de ();brn de tal jmpo!tt!l1L.Diil•

V!!o'JU dtpois, Vdllnc!a; :r!l ::U::;gI!!i~Jj'i p.~'i{l. ~ ~ .N,ti'1o ••• Ar~n:eUe; e A Cd~-a tu» ~Olll(!m. Em ;HI!IJ!;. de .M"I ~ 0 FaR- 1,~m(J dc, WlIrJtte; de;J.bis. 0 flcroi (If) Bfji,ro J~ Jf~'nll(J l'ia P. ; i rna 1';6, I,; !l:~m H'~Dn)' Pc-mn ~ p:;'Ixa. CIiU.JTa· meJJJo It ifra.ci(ls-!I! comM~.iIi. ,dia lih P't11enii'dade. il1l!.sptlFlJa{J.

ilJs ;[1m..e:5, irgle:rW[ill.$1 1iir!;Siht It.::[fiJ!!o:rada~ :[!l~Jlda ~-im Dlo, Mrnm ]li'OUCOS, 10 Qge oio, .impodi~ que. heuvesse, I~m~ mmros que de:vemo5i co~sijd~~[' boos.. '·'0 emJ3.I!!to. D.a.!J! se es.l.nl:!DiLl :nen)}lllI'L de e:Jil:Ii:e.])C~.oI;i!l8![ impottlc,cki..

Ape2'aI de lllLdlQ, 0 ~Ln't'Q t;m11£'l!lIltador e i:n:lelJigsnlc d]1!: [Rau[ Lo~~, rl'6ire i. assaz OOillhl!OdJD para que se po~ dnvjdaJr . de qllJt: !!eli!: fiej:::li 1Ul.'~~~ de fThn:r 'm~i.5 e men •. or.

o 'vclho Ceobal,era om ClIIlema ~.diiiu:nle poplllmIS 051 S-~~ pro:,e!tlUm as eram em :f~rnllelabomdoSi .nk-s-~ X.D~ 'miQ. i1hs to.do !~ ac~.bcn.

.D~ui a IDeKS elrgu.er--5~-lb 1 a1.~ 'lJ..1m1 ~:t5 md!horl!:$ was Ilia, ,caPItal.l• ODd.~. ~.:r.r~]';jj0' es mll:lb.c;[Iesi J~mes e l;JI.!:!!iile .lo~ o efihdt-lrf"G\ IOnlfii.loi) mCOJl~~ :aJ .DialS; eOiJJlpld~ satisf~l;).

..

DItP,Ols die iim La.f'j!1l en!IXr.rnm.e~I:o. ~abrii1 as 8"M ~ b.$ (:Q,1lJ. :tl.DaRls ..iIiilC-lhornmflilll95\, 1 dr. A·bril. (lOom A E5cr,~D," lJrarrCQ c PririUIJJt!ra i1 que se S~gWLl a tradOosa e ~lii:eim.ru1. m:mMia 0 dltimo- IJomem sobro a Terra' p' cit:pots. a !J.da PfQdI~1.Q Q F(]~ 0 COf)(1fD de FetfG; Q,t/(ltW:;' Millgtl.ante' J: a Ie, cd ote: fila 0' Vel~iro frilln/{Jf?te;· d(:po is, a :n:LaI(na. ena~.CI de: j'Qbl); ii!D}',Ill-Ol'C, D. jIUH'j i.. Fwti¥J. o ,Gil,. Dos repdr/er:3: 0 loiJo dO$. Mares J~ ,0 Cafflinho (i.o Inf~,n(); V~Da.t'm r .. s . .F.

A 2:2 de Mai(li"fo!l 3, ~u-e.ia de umll. dill~ mtlhore.s 'Pr'O~ dlll:~i!ks da ::J.[Q\".f Bm Os Amore.s ,al! .MM'O~, ~lknb a 10do 'os t(tulos e;\((:lt:lltCj '.auto! e:omo nm]iu~ e;omo ~tup1.da!~!, Dep.o:i5l de: alfa:n_s til Illts: de m>e:lI!Q:f i ~'Plf~_cD'.a!. e.:ri'&illl-S~ A lalla/dade p_ef(JrrJ~ 0 A mOT C;O:ID. Nll)fmS, T,ailnugl ~ A !t{utllet' do. Pro.:dflt.OJ:' C4~le~ro l/il¥fQQot:

A Ved~'gem ~Q tMn~: C(ImiMO .(10. Resgru.e ; Rl:ijtl/J~tJ. e' .NofJte1!r:l It SaltlMflores de' E;tPI~ 1110 iin do 1Il~1: ,de Jub.~.

o Ccudu 1li&'tes bb m&su, apre1C.Dtou bas~aIl!k5 flilm~Si die comprnl'ildio lIlleJlltdmUJilo. Ii!. par d.oe OUbOii de mp;;:llOS :iDi])l:iJ;'lanlCri;aJ. Rte:Grd~m~, &llIl:u: ~5i prime:uoS 0 CG",f){l(g Of: f'fJrmj 0 Vele!r(;i1 TrJ.rm/cm.Je. 1)'- jlUJ..il 'Il. Os .. 4 ,{Jf:OTCS de Mg"'iOI'1-

IQ'U- P-

.A. 3: de O~hlibN, esl'roE::Ou Ail ;J 'PatIJr:1jf}§f,~ iJb.ffUf.s:; di!:pois 0' proro da !Valatulf!: il HopOl'lgl.lila do Po.lc~

com a r;!r;tlido:5a Belt, Bi!lfQo~~ ,;I bell! f!rod.!ili~l£o .Ikm'U:m.oo dum Ph'rfCipe.; /?oP(U Q.,\jl' RaparllllJ rL 0 H()FJflcldlo e. A ridc/onlsili.

A ',21', mi~oli ~ ma em ep~6dij.Qs 0 Capiir;o RaSC(}S3€. t:O\W. Gabriel GabriiA}~ b~m inierill):r' a sua !UE!:a,~.o ~POIS M.J. ~'f('J!ce.:'sJ It no 'lil]t do 'IE&. a !1:omedia de Niktilas K,o,bliC. o E;NluuidD dela"

- A ~4 de No embr>o. 0 ~igal1ie de i!PD, VWmrtl tie 51 pr6prJ.'a ,~ .A,so FeCrltOJ!, do:;.,.. Jacli,t da. P:ar.amou.nl; 3. Z1. 1I1IIHt dl:as IblQ~· fl'r.od 1l~i5es. fffiDlte5~ So ~ Na~ /Rll'rtU rio l)'(.mIO, jll.l:nlam&lIille: comi /!las maf1f(!/j!j do l}{lIJubiaj de: Lya . lara: se~u.iu.do-·se t:rb fLlomes. da Parn.mo!.l~t

1'1<\ }lrime:i ea ~~.(·mi;lllia de D&ulI!,bN', 11J,icioll B. exil:dc~ de 0 judell (J'u"(Jlllf! jllJl'llla~Iti'fite com .D()g/~ll1 .. 0 piJI;n.r]~ (/or, 'Pcr Palll. R~,cb.'t~[' i ill 2i\ .Pat e PataClwn. oriisl(1s (f(! CitCO -; dep.o<~ C'abm'et, Ne,,~yf}l'k .!1'. 0 i'RCOtTigfu,eJ. todas bEs: d~ P,u.amoolil;~ e (1:m seS!:wda CampeOll.(!IQ dl! amO!F.

Em -16 dc Jaueire, esl:reOiJJ d'l1ai$ 0 'bras. de [rand;: valer~' SomlJras Ii!: Q cil(jpe,tl fie palfia de !t"lJ.t1.

A ·pl'~me.irn sti, t~ic uma ,e:d'bi~a:~ iJ'llQ, 'Iil'm due de u..m iI:!.Gcnrll:b~!il\d d~Qrnd(,'i do JybHeQ" (U:at.ur'almt'Dt· ,dlo mltSmg que ap1~:~dill F(tfima mUa.grO$a) It a !t!~tilld.a~ i~:llfllm~IlI~!1 i1i~O tt."i~ ., ~it.~ 9oe. ~e~~. E5~l;!rn~Ocs q;~c Somhl'os lloHt: ;[11. ser &Ebulj. POlS! !J:, Iliitlfi'O'S5ilVeL que pQF causa da estl!lll ta int:o.w;plIilitIJ ~(ji d.C: meta. CUl:i:iil de ~@.~ s.e tooham privttd.o es '!I1',e:ma:dli:iro:;; a~dil)re!;, da a.'I'1te; de: um l'itme de tal imll,,1l1'r

A n I A lta l,.(jlf'lf)~· i!I.epa.i~ 0 ten nte de mar/nlm:

ParSg 1 ... _ Paris f.. " QIJ(lll'lfo I!) afflOT Y'(l$C£; A COlma de elm : Um btlfJo mrm t(l.~{ ; 0 conde de. w'.r.e.miJul',!ro; Se:o.norUa .Barba ... 1~t.d; 0 gr(j~'de ~"TiJ. do, amor; Adl

e Ptuaf.}roltJ moras df! Irrzf" j" SortO'I' Caridade., ~

.' .5 de .~1af'Oi)~ !:preseutcrlJ, a 1J.o'tii~d IPmdl(l,~O de !Lu~ dljlJl:I{ 1Bel~~fj Os rne$l.re.s. ~a~tfJres dfJ N~~rl{JmlhY{t!; em segllld;Ji If mlllJ~eJ' QU~ N.{jt'll sabe diu, qllil lIdo; Efetll,o coqllereri'a • .l,cRJ.cuTa,_t:( da mochimJe; AI me.lltor ffloaist.a tM Paris: J; Fl!Jifa, com GI.o:r~a S-l,'-\lliSO:cJi; Mfflzobralldo 'rna,idas J~ l"'lri~a$ d€ ,Basliaofes; /3,tll' e AaI·a,chOIt, '!Oemtrabandi$It1$; Lu.ia de .t\~,fi!ici$; Ao.::.s dtJ /mpion(J; Um '~o. mem ~/u.',)d; /Jes.afi'an.d-o a: m()N.e: 1I011UNI1 1611'2, ,'~ 0 IlfJff1em macaco; II hJ.tJCl de .ferro e Um prolJinCiuR(J enl .lkl'/im.

):1 nO!Jbo lu~aT 11cou dito ql!i~ pr:ime:i.rtJ, tkou' Oeste ~ dep.ill;s A hOT'(l mprorna. :5C OOMerv.arnm eID exibu;!lQ dg~ :rante ID'Ilit>05i dUls IliWStill: ~li!o<.

l-Ia. a. :iftfis;far lIle5ta t~[[] J=lDr<lda 11m. esc;rg.(IulIDi fi~ ~1:S:a. :t!Ii..za~ dio.s.- ,ro1!ra~iIS., :s,llpcI:oi aD· ta.s e~$ agk,Mr..e:s. Emoora hiJtl'i'U~ :lililm.t! 50 de PO:UCI) m.Bu1mellikl, as '0 'bns d~ v;ll~iJr Wrdm b.ar;taDfe.s~ !Sp1U1;:111mtllteas 5(jU!wte.ij.· .Q Ch{lpel~ de p.alh(J. de /,tan'!-J Sarof' GartdfItiCJ SomiJr05 e Os 1J1€Slrt!S canl"oft5 de J.'!iIlJ'(!t1.oug.

Al~m. ~Oli sM~~5. It.t:ima im~C&!do.~ ~prls.e.nb.r:~u~, exli"i!C!ird..manilllle.lIlI.h:. fiml ;::m. IJiIllf1Ielfi3i e:;;llli~, Ii:~ Lisboa, mifW Q~ ~gu...ifite.s ~

A 28 de Outobm, Um /J.omem de f1Xf}ed'enle' 0 $e10 drJ CardJ; a 12: d:e [)e'KtIlbto~ 0 groom do M«.~d!'i'l!J5. ;com Nik;g,J!I!'i .Rimsky~ a ,6 de .llJpjllt 5. "1'11nclSOO XooJ-er. if; a 30, 0 /jCff)/ do Vl!lo clda de .

VARlfDADfS

Na ~r.:!A dime.l'a c<Lrrciwa ~(Ji ('memal' 'ilpn:.5~tou: [3ef,Yilda em PUfisJ ,or Bibe. DaJ:!J~ls, e 0 rJ/f!1f1da"fe cJ()

(Clone/Iii BIJ pdglrlu 26')

15

o que e 0 BARQUEfRO DO VOLGA

A prifilC~ Vei'31 :iIfJiI)ddildm E. f",;rmoswa em fior, filna de '-elh[) Ni.kit~. 'U5~ta, de ELutomo'V£ll ao 1.Q!!Igo das JDwll!!UII.s do l'o~gtl.>C om IlJi prinr::ip~ D.Lm:i,b-i. sella ,noL"'Q. ,,(h;i ] do eJ:~!I;:i 0< do t.iW'.. C~~~am 8i Dim [l;c:::mrpame:Dto lirtf'lfili e, em.qu:m '0 IJ.ID<I: di',.::IiD:Iii ~ i 3 5 lna aes noires, 5:tI!ri e Dm ~iJ"tlJltCl pi1oMC;O dt;; DlrqutiroS dD "Iii 'ol~a eotoaodo a b lJlil)!i., C.1D\.~(I des qUI!: pULlm J.t :sir,ia. Enln: Elcs. abb1in,g1U::'st: ~ tlli!I(.O e be:lo F~do]'" que: ;atr~i I~o a :::LkD~O' ,dit prill,Qe5;:l [.l la bOli.rmo0 ia da 5.11;.1 ""01. e pela 3J u ..... il:Z do WLl olhar.

Feodor vai he:b~r iii (onte; e saJ pica as betas altas do principe quem inditll:1:d(l<. !bill. erdena que lhas limpe, 0 !!t3TQ,Ui!!1'rO recusa, Dimilri e.~ l'h:i~se e Jusllf<t-u COIll Ii sen ]ltIlUf!IJ.O ch. ieo t.c: iii! ~ ~R· vallltra. las.~. pl'ianol;~!io1i inil!Epcc-5£". a 1'1":a u e a Q prill:t:ips daQiud3i P!I!t105a.

·.uaA;3Q if; ambos prosse~u~ In 0 p3ssdo inlerremrido. em!l nan~6 arlu· c~,,!!, :j!! cigana, lU'ocw:-a seCuzir Feodor que a repale i& 'Ii.ru ter Cam CoS seus cow p:<tohl!irQi5 q'lltl: tQ-ntmm a pesada tarela,

Est;] La a :re\'Ojlll~CI.

o castele do llriiIJCiJi~ 'N Ikila i ataeade, Os .U~,,"~r hl't;lonirioo: lomam cootill da .1rLs!OC:rntlca :rd Idim.cia ~ simulam oor os fLdal· t ,(.IDltam It daiil~m penmte lOS olhos alOn itos do< d.oao da casa, Um .. Ms, tTbd:115 mofljt:I Va!Silil, om, des lr.c:v.olu.<:IQIlli... ries raais :cio'vos II;!: mais I!IC is. F eoQor, 'I) c:h.d:c do ~do" reela .. ma a jl'C.t!,[I. de laI110:. 'lifida. per ,ld~. 05: homeos 3POder3lm'~ e dEl ,rEfa, .tn.:\S Q baJIq,'U,d:r'~ a.ilJUlJ.C ia qu e: tIe pN~ pr·1:l a ~J:ecg'ari. Oi'd~na a na(;uayi~ iiI!, sal .... e fica so ,,"oll!ll 31 priacesa, Ao cabo· de Llm momc:olo, fec(mhece que nlo lcm lCO.ra~·tm pam. :l matar c :r!!SOiw ih:nuhr a '1l~t:!t.llr ~o.

Dtrr<lllIl ~ vi_g bo SJ:ible II) lies I I do de Ver:at dispara 01 lit,~oJ""l!ir para ill IlCdo IE! ab:re ::J.S po:rtas ;].Os compaW:Lwo~ 0 ~o

q ue ::JI pri'll C!t5.R fh!le:indlPs~ merta, (:SIt '~tendidla 1l4i! cb.lo.

A dIana. laJi.wi:ba, JlI"um, desee b:mot a b-a!iLde if: a .lIiJu.I.~

furi~~ pOl tee S'ido luifb£lade I p'r~ci pfla-se '[ill, necM.oo de Feodor e de 'V U.3. De:masi.a.t.l9 tarde r Os ftlfit1'i1'O$j :ydlaQdo pa. ra 11ma U-o.- 'a ~ metem a '~!ibada. ~ COD$~'I,l,iii:m ir eseander-se puma esta- 13J!l!:w Dgd Q bal\q!.leiro aprese oJlli 011 pl"~ DIi:e5:::!. como sua mu1her,

TrDpu do erucito Co,ntfll-reYohJ:ciQIl lido ifrompem. de: s'IlDito. II!: pniDlliem os dois j'tIJ:!iti~ VOS. O:~ 'S.oldados. ]a l:I(:Am m.:lo de Vt'ral qIUC:~(!,mam ])Or uma campoaesa, 'iii, co me tt:!li!lJ1 a d!~i-m, quande cbe..-g:l 0 p:rlndp!:

D~'Illitri', ,commd:m!e: do ti;;iI!;erc i'~~ !D qual, recenhecende a DOl\'a.1 a U'!ifl'a di8:5. sivieias des ~e:DS li)fi. ciais If: a cebre mm a. SDa capa. D.e:po1s) s,a benIlk! qlll!: a 'Prj ii~ ,3$:S(lJI!I a Doit!!: 00 III F.eoo.ot, l!lIf'd~i!l3 qj'llS isle ~i<ll Iusilado duranh: s, fcsb. Qjo.e DO dia :sqllJiilJil'>e ~ eiec'lI.at'i.

56a a h!!:lra Ilia. e::ilii .. (;mI~O. Foodt.tr, aDuL.rrau ao gr:adeamCD'to des po rtIJr,;5 da I\~~~<ia. pl'inci~ ~S,QI iLl.5SB51ti :(LO' abr,j r d~ coM em q ~t: baol dB:. sefjuJta-]o, :lS5.Lm J qme ,0 1L\L· sile.m, 11 era apfti:l! mit~se e ,0 D:m}ue:iro CQJiI f~T lhc 1Gd.o '!Ji StU :3I[U(lf,1 qUI!: ,va d.Lz.«tm:plldillhar. . .M..u. maqjllle t: instia Dtli!:~ p:fOO:U2rS.IE um C:QD't:r,a-auilult dos nvo]u,dcm~nM quI!. li'b~t!;lm F~doj):r. Corn~ :11i:p:c:~ia, es ·a.ficirris cUitristas II;; 3 ' damas da eerte em trn~f. de so~'rte' ~o obri~31dos ;:]I pear a 5iFga o bareo que a ensto deslisa pela mar-

ilem do V'Qli,~. .

Os p:r~[onei'.rtn, compartcen:i~ por' tim. ~l1le 0 ~.rabdl!: lrihuXlaI fev,oluc:iOoHIitlio. FcOOor ob t~m C!I perodil-O para V'era C P""' Dim.:i.ltri, aes C[llilli'S e dadA:! esco.'hhe:r ,~I" ,go eolO' e {I causa da .reillilliL~O •. Di1l;!l!,itri lESQC!'lh~ 0 wHo .. '\rgra, que 111m3 F~odlu, 0 barq_ 1rI:~i:fo, escoJlhe: a eansa qi1~ fisiLf: d.e.funde

r

16

FoodoTJ 0 {;o'l'(jlll1f"D do v:.o1P:(lI, ('WllllfJ!l1 Bo!J.fl)~ soffi, iFoniCiPlumifJ. pe!,(Jiile e

oTgullr.o {lfJiJdo Q m;tiigttdC-i10 do pFlnc~ Dimi'tl'l que 0 maitrata

(VI'eto.r Varcfm.o.

F I~ L 1M E S CE

I

Fe!!).dC!!I". Q Jj~rqUi{'ho ..... A [prUIII01!'s.n. Y~I"JL •• , •••••••. , o prilllll:ip' mru~mrl ...••..

A '! l{"li!r) ~ ••••••••••••••.•

o r+e ~1"..p Li"iQ , ...••.••

il) 11t'~]]dP'll X~ I.:u,n ••••.•..

. 'tdapLa,.!i.o do li'(lLillllJ: "pOl' I

----- ... ~.~~~ .. ~-~- ~--

11

"

i -'ll~

s.~

~ .# "..

,_-

CELEBRES

18 U lCAo

~nu"am tJt1~'a IiU~('j t:t1~'f

!'i.cIM' Vr1.i'OOlf.{ jl.1lja hJy'C

Tfl !IdOl' /(oo"afl Robut lrd.e$~n

c!I!e.n B. de III ~

ce de ":01'11" d l~.rOO\'lti I re .I, .orroec

~--

1

-~

Feodor-, a /ull'qlleir(J do Vo/~c.J ,comopido com. 0 in/(}.filmlo de -rfasili. 0 pobr.e ,cotnp(1l'1.iletllJ Ide so/fmumto e de reDolla, ocalenia"D nO-S oraffjsJ

no: 110Ft! ,(}(1 ff,g,onro.

..

.. ,

I

PIltE;J;ljnt"""~1!: aa Al!WI:;t~ _ p.iD3. g~~e; ~~m~~d~eta ~5.Gbte ~ ui.d'll~tr.La. do fiJme'l ditVil!!t1,o:o pooioOl'lj!aJ'a' se POi sels n'1Il3[].~S. A I~U-' nii'll) eleetua-se !tim! ih::dtm. ,l, ASS'i)ci:a:~o diu E;Mibido~ res A]cm[es, nce1J.ern 1IIl il

Oio~_pa;d~::!i 1)0:(' ela e{l'DIviid;;1j- , ' " _',

d.os. A CCDJe:rf:n~till d.ruea quatftil .d1,a5i1 de :21 a 24 de A-i!l)~to. Se:rilio dades e5,peC1:i1l.ilh~"S if !5ii!!l1:na'l.~ e m h'i1l~n dOIS, lCio;mln::s·, sistas que as ~I;lbi hil id;J.Ili~ iIIlil: IJjls; _ d,,:_ ~'i1mtl; te;D,CU~Jrlam acarlehar, :NQ '[J~og._l'l:!im;:" ij:!l:liIlfi1 uma Y,I!iillla a Nil: uba'bcJs .. becl1:.t. a 'iliHoU:ywood aie:milt!F"

***

T-JHJ' sua ~~;1 iIlS;~~ gr41f! :n~Ja~d~ 'pJ-1 UnID, 1&'11 i s I, a :i'a:'aDCIU::1. lBirifil1~ He:lm estasa b~ bih~"lJdc DO ~S1 Lidic< $o'b ,liS ~d£'ns, dE: l11~el i.' H:lol:ir'b.r er, Urn [omalista, le:rm ,~m L'Gfles, ,:185 ,'!:j.'lli!: i S;~ it na e j IIfi ~ 0 d;IE,L~ iliilll, rdlp.aiz a~'to q,1[~ :5~j. ~'!Jia com interesse !D '!raMIbI!Jo~ 0 i'QTli i111ls.~. :j!J eerta aLlum. 'NUDa·SIC pa:ra 0 d~!IIh~'tLi:lQi e~::dam~]).dilli'~

-~.~ lIiIl'lilhe:x tem ge:!to! e v,Il'j 'hem! o O!J'tr.Ci; :sO'rriDdo. I1i:l~ NW:rqui!J1.

I I) jomillista i _

,-Nillio a 0lI;ii'l:1ta? Se qnere ~,iI!~ en Ufi!i. iiiJp:[i!;:$~nl£, ,. o !)'Ll:IJ.'ei !Mm um a-~ .ele :~I.I;a:nhll!lIlJloe:Qt,OI. CO:g,t~D !,1,a·'Q',a l!li!.udio, - M3S IIiI.={Q ~e:imb:a n:oeio; urn jl)],lIIaJist:.t ~diE. tude, Ell

apresento-e, E I!) ool\:ro:

- E" iO'L1!liI. N,iI.o se iiticomodic,. L ~tl.ik!, l[Ji'bdjt;i.d.o ~ Eu SO'll () m;,lJl'ido de :E'i("jJ!i.~h H,dgm.

,&!::Q,!i":I!.ao se:~ dJ~J:' que I!) forg~~a DlilllaQU d!~ ci5\~ •••

. ;, ~,

r'.~. -~'. "'-. '. ~'" - - .~ ..... ; ... ~ .. :.,. ".~. ~_ ,'"_ "_ •.... 11: .~~,;,:.! ... ,.,: , .. !!:, .. , ~,~." ;~..;

Ff~m~, qll!:e: 5Ie [JreiPRram:

Um.fJ mutlu~:r ck 'nepociosl' It:lI!trnido de 1!Jl1J!::Jj in,Q1i1'id~ d!i;l:

Mie.~cli A.rJenl!!:um Gnta, IGfll"bCi'. .,

(Joid Br(J.id. ctlm bH!li!l!iD N!J,'!i1'al'OOi sob a ,fuilj~o de

G~qr~.t Hi[~, , . _

lVt&t '0/ Z~fi~UNj,t. C9m l-o;g, Cb$IIlIiI~:r. ~!IJt' a Idl.rt,C:~tQ

de T (!;dJ BJ'QW]D'mg;", .

Folse Colors.: ~m .. ~la.I'~?lId M.a~ D. E~mWld UJit,l\Ill e Lm1is 1I11iIr.aJIl" :lr::aI U:&ild01i. 'Wl Uta m K'. H6WaJ"d'1

- Slron. ~ ArlIT ~ ii:oul GC:D:~t'.c OI'B:~'i!eD If: .D..o.~'~, Moif.a!o, Rea·, li:radl;J\C"1 ,t,e. IEHljIst.ol)D(:,

.s~·n,~(~tie S<Jt com Phfl~!j :H.[!l'!;l',~[. .. ,

AI sua I"lnfl pl'l'l}aff.o, com: Adolpfu.e: MeD] Gill.

9 OfJ.f!ft1dWl CDm Boster K.e;;!l,1:oo. "

,)1 ltllJ'Ulel' ao 'lJ.it;;rthD" .com DoJlNi' Da'iO!l!i, e biii.r,li Ro3lJj D.~.

Rit~[j!!iS!elo dt: 1. dl~ :BarO:l:lli::dl~. ,

Ui!f(i m:ulher ,de ne.g6(Mos. (A 'lYa/1i''01I"i of fJffr.1Jr;s),

co!!;!:!' G;reta G.u boo lD IJecc!.o de: C larence Bw;,,;,1IIJ.. ,

A, PaEiSC II" LrJ ~JoIl)~, Slell.l~d.o a ~. d..1i:: H, Ea· I'MlL.e'1 mm Andre N{I'l:DO d.lJ.q,iIlti: Ide; Cb.a.~es. R!'!:all:z.:a~~ d~ UODOI1: Perrel'.

'. * .-

Os prodJU!tO\fe5i ,e:s:p:l[lluris ped~mm ae lC!i~mu de Madfflid

Q.:I:I!: f(]omasse :pwvi dead:l;S para [protef a 0 hLIl:il: .,,~,s;p:t:[1~i 1!Xi1llm a. 1~po,t~ilii d~ hta:s. ts~J!1:]13s. ~~'!J IliIdo uui cabo~r.ilma d.o c~mi:5iS~ ['[!;It C1:IIIlc:11; I ,ill l d~ C;:, R. Ca.o'tf P!l'Va !D dt~[mrtAmiligJtg. d:,=!' ~(1Imb,do, lll;l~m, f~ili35 d!Uoo iSGfes~~~_~ OQ~!il:~(lmIt~ a 'lPlJ!mel.rn,l 051 propne: t;lloJ..~5 de 's:<iIi:as 's:t.J"lam (!;briJi~dos a fa~e;r J.i~S&::Iir dDiOO' peJi!l:wl!;S . .es~iEI'bDI:iL5 _ !(:m c:uia !l::em esmfi,~cifi!!...S: e 1alpMptii:r(::liC! suge'Ltar;.· !i~~ib.~R ::1, re~!M:pt;ri6d~Ci1!;'~ C:oii!i'!:Q:I iiIIt!1: a ~U.D.d8'i iEJo~ cada '7II.1l1e it CL!l!l;'l) :fi1PiP liJll!po.rt ad, 0$, h~"lifer'~ Ulmi ~;,tpOiC'~adO\.

***

o ~omte dlb'S- Jo,[o.;,;;' QU lE]liicns, de Ams!~d1'['(!, Pl!lruiJ

'!.lma SCI mal Ique :fiJtir;::olulide-rn~ ~glr.adi'ss;lm~ fldl;!§, direit'll!$ a.Dl!!t£tcal;!;os da f:l4matil:m. dM d ~~eli'~l!I.I'e;!:I :ruu III 'tl! ci" iiDtnlo.:;; d~~.rti'V'O:i" Em f:i1.>L~ d1bc:!io~ a.s. scbl ~(lc~dadc; d<e ,a~!~,~~!tod~ filma.das ~ POi,tit.,:;; r~riHIJ,i;l1i1ntj Fam{lU5 L~kV'1 F'O;!(I' G'. ,M I, G'I ,K;'l.fictra·1!Il5 iIii ]-DlI-erll!I)i!.!Jon[l] iI:Iii'::cm;:aram ~, de: cwnum aJ:dt..m,(!j deti~~ :ab5Iu-~.

•••

10 :rn:wis:b:-o i~:aH.tilno dOl come.:relom 1t:xii!:!r.Ili) 'iPu'blimu. lima tsbU~~ria~;!'UI!i::ss:aale n1allVd! aD merc:ado do fi.1.me t-In ,[la1~~. NQ de.;;:~rsQ' do all:i:l:J, d!~ 19.27 el!l:pl~.Ii Q'tJ··.s~ OlD .miLbAiJili IE; 14U.IOOO 1IDf;'bui;s: de (iluils a m~r,~c:ano, 341.100 lIl.~b!1k5 de film.e; ir.wc~ e 515.000 m~tJd)!; d-e ffime: iiiil~I~. 0 Jrillrll i!' aLellWlio soltt.u UDl ill, ]):li~ ttl: 50. J!!Ci'l" c~nlo II! (j kanm, ,[u:os:;a 'lI:hlIl!a ~['-@lid'e: ~m:inur~o a iP'M't~ dJt 1923.

***

P.aF3. urn mme: didact~co. iL',~cO'nstnrLU~Sle Do ~tiidJj(i d~

'N i!QibJ.lbf:1sbe-lf 0 ~DrlO de P~fmoutb. ~m tEI1O" A re:-OOn~ ~o ~o± hi!'~a ~,Q ,3iF4[lJ~teC't~ Fr. S.~tma.D,:n; ~~nd! uma :fraft1m iihDhf~ (: 'Sob a dlrec~;o de dr" Ulnd K3.VSru-,

-**

Ii UIDIiao Iatemaeieaal doe MUslo(lcs, de NI!it'va, York"

ma'CJH..:d!UN~~ J:uob;;:,. .0 mimi: ,bi,ad~ e iP~s.;5e de: adimg. CiJ<IJt :,1 FodiL"Ta~ dQ TI';aib1!!lh.Q' plil"a ex~'i:r. die'6 miJIJ1~es. .:U.llJ,ai.5 ae g,o.l:[!!feS de mdelfl1llisill~1) par.iI D.S. 1:),!00I) musiCI)8 doe Cmemas illfi~ se pre S;lill'ie. q,b:lil!' ~~Q.u!l:!W !i~ m 'I r!l:t;alll.[], no ease de i!l!ue ~e jm.ph[],'. e D Ill)Tl10 'Pf<liCU&O'.

• ••

I©S lOUIliS ulistu dt:: Ciuema ,Sa:U'r Eilers; e ,~1:a:~il' Rl!:nl!]i, i£;'ia .cit 18 [tn~ e ~le: doe :20. casaram-ss, AQ Cio:!]!,kah:l-:lo5\, M.in;~ S~]ll]dl:, que '~rer:earia que ~ivet':5,~m acllgado.- 0 easameate, p;ftis: esta cOlli,di(:i!l; []~9 ~e: ~l.J!i!.nm dllJ:ra.l!I!te um 'puiillido mW,imu iiI!: a[] co :u!l1Ml. A cl::ll[l8uh. 1.01 :ae:t&taJ.

::t ' ...

D]z~m, do CaiD:ti q'lJ.~ a. 'I!!:Ce!n.do.r Fi]MJo' JiimQ,i:lJ '!ifMLa~ :!H:~a:s iII~ fil~, Pl!FI!lHlkJ(!'S Irdg:l'c(lS\" P~14 p["~m!',dm 'Ve11 'IWma IrOllf.J~ dlii,~'!I}:lki_j:r,UtC:B! +:!l¢ct!!!,~u ~C!E:na.'5. :a.~'biHi~s 11:0 l'e.rtke da i.l'.mdl~ ,[Flil:r.utlid¢.

..

• ' * It,

- )

Em 'f9ll:d(i :niJJiJ f~i ~t;Jrm.md$. ,a ,g:li"bi(:I1) do {thl!<S A ,'fIla

:5tl'JrI sM (fA n~e ~n;S" jnre)., 01 ~ ilme de 'Bn[i tte He') m iD~

·titll!l~d.o Um ornor de logo; ,ftley setrau ,~:rand~ C:(jr1'1~,

***

Jesse L~' OOI1'lnif'll"U! I~m Lo!lldl~ !Ill j o'P~m 3.e;'(ll ~ILill&

§. "".ho ud~, ;qW:!l em .AgI!I'51ki, :pa1'~&, .p:.rn Hon~w!MdI e: qlJii? 9~ I~~ a~ b~(i d~ F!orena Vldu.

***

FoLapll~!]t.'iid..o cm Nl'ova York j) Hlme 'tir.ad.o de L '/~'"

SDU"i'1~~; a 'p~i\ d~ Pj~l'le FJoondaie:, iu t~JfU'.:1':u:il~, :I!l.o~ '~mdpUs [piI,pcisl POl' Cha.dfj~, F:ili:rt'cl1 ~ O~I~, N~II •

***

A]~.eftitlli~d.e.'II'~ ~I:ar em Frn~,~ ,1lM ~iill-: d~ A~:o.~~ p~ llim a r" t;.' ,iI, pr'!Dlrua '!re;Z q~e uabalba 1!l.e55e: pai.s.

*: t:: ::iji::

o a'tlfumt.:llIki, ,m,QI J1lrii'.~!J.elro m.me; !4I!1e 1'1~l\1~(;~ CIlu.eval.1u 't<ili m,t~rprn:taF' e:.m IioJllvwlb:od f:; ;f';S{1rltlJl eJll;p'l'~lI1leut!i!i pol Pj;t.rm W oU.

t:: * :l'1It

LeI!JQ05 :a notfda d~ qll~ (II rei ]o~.~e V 'i"!l)iecl~'I13, ~ gra-, '!:i:ar ChCtlil'ie Chlll:pl'ig, cl)m 0' til I!)lo JiiJib!b;irQ_lJiw dll: sir. PollIElJ!:-C1 :s.t:l!u~.g)o 'iJ1 m~:!HDO i;;1iri.g!O,' 'b.-OB.1011, que flillr."li. _tal ,1!t1!1:.U~ ~e fOl;l!a ~ c.bm[]t iJ, CWlIili!li:J,GI !Ole ¥ll' hh:1I a,-r ~;:tcll!!!-'

..

GE:ORGE 'K., ARTHIUR

I

o jOoQJal actol" jrlf)'I~·c(1.·se ~ e.~ s_lm.fjlt~Mmflu:e;p ,"gila. crial/o de sreso e c02inJrrdrol' Cit)Jl11a ~(j'U,tt(13 f!}C:('J~[.(ms e. ao rna-mill tefT(PO;, 0 ,pa55.r1geiro de. Uflil QulomolJeJ Ii] 0' cha:~eUll." ,q~' lite' a'brc. a [Jar/a

IG~e IL AF.th.W'~ ill! ~Ii) :a"rod~dg. c6:Ei:li~~ l'ef,e, ~, i!:~~" O~Q de 1.I!s SCm8Jl.:8l d~ Ur1a!5, e veiu pilSSii-L.a~ ,8, :EuoJia.. AI) :!pta1l-se 0,0 eomMi~ '~DSa:U~Citi!eo t m Paris &!ar.e SaiCJt-la.t~)i ;jloolhi.3Jm~DIiI! es TitIJ~J'lib_'tliks da: JL.~'G.-M,.· ~ aI.r!lWS i;g.l'il~!" ~IU_(: tr:J.:~ em dnas lInhM 0 5im.pahciJo pU.w. do< mo:mo a,!:W:r de: lIIafi2. .a1!'rebJtadoO~ Fize:.. mmAh'lli mil 'f1Rl.lJoDh,s - :fol a 111) d~ c-OfIeldt ~ >e: iJl:ttl'roIa;ram.·no sobre iii! tempg di! ilIC:lI!!iOO':L G~cq& K.. ,j.a:tbijU

~edtilXQoU 'q!.'Le: em Paris mio p9t...La dtmoru·,s;ema:is d~ !Do]k!, d]~. E lemb:rava·~~: mm laG:llIi :saii:d:,ui·e de. c.apitai I':raolQesa ende ~ti'fi~:ra di,ulfaQ'tc! a lll:iei'ii'il.l. ,M~ jlDl,pu.n.'ha,.$i!: '0 ~~S;!;i) a Cg.lvu Cil!f; ogd~ 0' a:g~da,'If,am iP'MoII ~iI:'rnl.' uum DOV~ :t.iilme:. AdfGll, das suas 1lHiIi1::ui pdk!Jil:as, disse ql1~ e.'rnJD d'liIla.S. fl!lims de: 2slrlta~ .My BablJ" !!:.Ilja ,~xJ.bi~ em F:raglG3, C;S ta¥di, p~ br'I!:'M\~ if: Tile. Col1lJidj IllfiaJ 100mb

&abu~~ .

Sivam£:,Dt~ em ,[O~Ia~e~ .so:!!. i i\Jl]rja de; oriil!:~D1.. [) que ,D!LO mwD.S t (lll:lt: 0 f~ilii) ,mch;()Itgi!l!,j£:rm.h:~ II!: ~1r,i$c;Q dQ g~~~aJ, intel:pllttll:, Ilia QlJlmel"ll do OiT-O 1!l.5!eja peJ:0:5, arll1Jl.:)te.s . " • E

tali". m •

. .' .

}I1aqiud Ha.np. a, 1if~delijj, d~, IQf1.(Jlf(/ F:lih(}j~ U;a ~nd:a, :rooe.!IiI,I,cmt DillS . il!I~ 5~ID:plgs f~iOfa!l1'E" Hill mten'a]1l) des 1I;-.J;I1!,'~jJ.'lo5 ia dI.iJIl!:Wdo om :1iiL~dI~tQ ~~ta,~'h:; em &1- ]f\IIiIl!lJoIII. 0 bHo d.g. ~y, 'ilItm.{!I tJJm~ f'ot 1tamiUJb..!} Q_1lliifi; .I1e hz~m 't~li!ldQI-a5propos-tas_1 mo.'avG p.o!' que i3.~iIlffOiUilil 0' seu ~!l;t(jcw.

&'t!.!lind.o dris:... q'l[lf: ,ass.iDa it (1;I~:pond~c:i8. em Chu}" m(1g_{liE/lle~ O!P.&r15 e ill !I;(Ij]lli~:.:d mals po'bf'e: em betas salas de Cinema. As Que t'!dstern sJ',e indij:!:nas de 'I:l!liia t~dad~ llll>Di10 Pa'Uts,!Io E a~~«D ~i1~, 'li!CO[ij1b:~'!;'Oi- es p{l'a,C{:~ de '~ M liD I de Lond.re:5j d>e: B.rUl:clas, di;1 N'o'lila Y 0:rk e das :er.am.dles

,cidades da Amuit:a. Nada. de semelhaate :aqraliJ!l'. ht"J' es,ere'ljf!Il;U~Se mtes da albl;rtur.t do, <ilP~mD'Iliilt-:r.wla~ q,D~ iilio iili:zef' d~ .lrj:!i~~ ~li:elld!!l£;u WIlli Jacuna,

'. * =41::

051 imlQi",~ w'mu, de FIO'nM at-If: toe c1(l~l~s do La

Vlrgenl prime:D'!!I'", e I~m ~liijd.a ]esl13. de }'f~di'l1dCeU. com Peri_(;jJ! La:rrooilga.

***

'H!do e vuI,~ar que n1L mesma Ci.iaLd~, all) me:sm.o t~mpo

e em varios: Clll~n:t.;tSi !:I;. O:D~m ~dm~ ¢!IiD. CjJ,1IW :rt'pn"iSiUl.le it!! ~e::im'~ ac:tO'f. Sucedeu Isse R.i:om em Los AIL,ieles ~m Rii!:O'tilard Bartb,elm~ q,l!I!eapamr::ia '~~h~u!l.do em, ciD.C!!) ~H~lIlI2 dli.'¥~.

***

I

N'a, R'mia wi w<eaJizal'~~ ru.ma. e:x:,Jl;oo.~~ cime_lDalc..f.ri· :h:c.a in!L'I:t.m;lilci~D~"

i! \.

.. ' .. '

("ft/· .. ·::G

Op inioe s.

ICOM IfJ'/W~ tf!.JM:l~ad(J ~r-jladr!i'(~mtN'1M me:rit6.ti~1 p!l7r~

m10 (ku'f ;1f'1ICIIIQ, ~rf(j$ CDf.H?Unfias, qll(' 'I},10i!fR (~ 11Ifil'.£[2if1 do CimH1Jfl" ,(!xi{(tN,j, ent f!rltf~d2 Ifrila, til Si~'l!'I'e£.~l~ d.o ~7N.lsiC(1, 005 sr:fhlS; de prajtIC-(-fw. 0 filtilc~ prele~,?denl eI:Os~ I}p.r~"odlcafflcll!e, fkf~ tm·g~t pt'li'"(;JI t/~fJtrtilf' ~(i nl,m] ilm; 11Ulltifi6~s as cr~wfW~ desej(,ri~ pt.4n reaIi~a.d(), _ J'Lllt/~n.i(111eis cJ.'f'efi'~'i1ci(JS mml sid() (eifa.s se'fJ~dG t1!j. .';;U{JS sHg{!8ltJ.es.. pO-f(P"r! as !c'ntrlfiooS m(Jlo~ /1t'tlr~'{I~-s2 _ Palo min/l'(J :jJ(11N~ ,e feflJr(»-.Q ,f"s'Crilo rmsOfls ,v'!.2'$, ill/ttO QlJe a mlisrciJ, ~ e~l1.a;~,', illf/tsIKYl${1f)ei, tillr.o~jJe ,tJl 'Proj~C(Xf.O de ~~m; {UWI-!:"

A, 'Yi;fjrt; {1f'lIsHcQ lila, Cl mellto! teull~ad(J, ,h.'1T-€C(! f.l!lii!,j1 {J()tlw, 'h'lsi2.J nj~/flll-c6liM, 5elrl a;\l'~ cDrlt£'flltirlo mu" si.r:ot upf<.JpfiadD. Cel'tamenl-e h,q;Ofl'O Qfilr!s de ma~'s: ~UW{1 q:lrt II (lJt1P~lI(:,/;,O f,li!'f(l 11&~'tp~ 0 e£IJecl6cl:ifO l)i5JIBi. !ie {U$JW'(H em d'iUtI(iSl.o. .0 cspccJ(uJot" ~W6"lJ~ (l' :';!!J!(l' «fef1- ''t1D.. <0 uQro,. do fUme Cfuc'fJulrI?'SR d'l'f-j,rflllfd.o, NfJ.M!-O; se N!:pelird (J,SSfiSn'I.:JRte que os setec(:des m~]$i;c(j~'s (kJ~,m, lio. Ch1.tilUl, set fe:Nas. com m'IJit,a, e-lJidtuiG •. 04. I?~ 11111.,slcal de~ S2g'l:lif' [l psloolQgi(J de!' lillltl!.~ IMlrmmriJ;trf-,£,'e de. aigl.mt ,111M;:' oor,;:~ do.

P.arNI.~J"M fSjN2.Cra's do pot ~ze.$ t]!;c-ri'1(1J; {)f.i/'4 as f(!(jliilt1f6e.r.i impt)'I',~,emfes, l\'lem .sempre estso ao (If:()().II~ {_W OFqiJ!!SlI'rJ.$ tf!!slr.:tas. lJ' mister" f}OiS, ~fJe 0 ebe/e' £1(1 O,f(}/Je-sINl tesue apQSSQF<s-e do &'fijJ',,"rlji'j (/0 obra J)f¢jiJ:CNit/a .e te €lpfo.x.1me d~~c 0' m[li$ pO£:r.Jllel. 0 fiime s;~ 1$-n.ty~'t)S1) ~ f,MfUl }ul-rosla «Ie ijJ pr,eb-er1Je,. ap~UJS delNulidfJ por mJ1 dimlmrf,{ssj:ltlo 1lI}n,fr!TO de po.Ni(itJrios,

PItIIl.LIJ!'R SIi.RLJIi. T

.. .. '" '.

H A ,~(l ,fffil'Qf)a lim il0mClJI c.~lja (J(;fd, 1J'·C!i Slit!! i~t(J,U ..

f1f1f!J.e~ se ass.'n-.dla pC/a cxprtssoo hl#lt(Ui(J. de ,'1m esti1o, ,J'!sge IJtlmeiil {} l~~Pll Pick, 0' gtwu}e cif1l!(iSM~ q~~e: !g(i'n~tHJ. 0 R:~dil~ ,.4 R~" A No;Ue de:. S. :Sih1',~!n; Po. ehallipa 1.l'3!tL':all ,11. uHblil". lip!}ja dlc' Buli m. 0 piII~D 'b:r,a,1iib. A ooJ:l~iitll{'d'(jd£. do sell. ,(]'s!drr;Q, a pCno~[I'itJ(!!drt.. (!fi(.1'iUU/:{1 :por ~l-e sAo adt1lf,l'm;11;~. SfmpU,cidJarJe de e.rpf,(!sstU), sobrJe-dade' dC" me/os". rUllIo1, ~uj'if/adc da om-a, ,e;6 (Jlgtmms {las {fIJtd':uJ:ades d.os fllllI.es fie !J.lfJf~' Pick"

IFRAr;":()@l'lJ 1I1ol!.stkll.'i!'!1P.:

"' .. ,.

(jlu'A, d!{lSSl! ~/(!, teJ'Jf"2$2f.Mt1f;li.o C'itl~mQ~ogr..6.fie-d H(.I'

COJ'1&t,~mMftQ '? Certamell~jJ ,ql&e sr.m. ,0 !IJ~fl{,() i/fi ,fj-tte ml«/f;l 1& ,fa/~ ,erlil tlillli1o. OfJ~'llMol ,qUill d~ {Jqll~: d dl!~ lI!nos, l'i'ffOi dduJ,f'tl. ~/e Ie., 11']1 Si21£ Institl1io e (J$ ,SI.!!'a5i eseelos e stt«. ,~~f~1a Ir.(j{iJ"4 f}(IF(i (II ""'$SO Cf)il$tr()(1M'i'~i.o (~ tron~s) Ct}(jf de;sdf! i6. ~'/j~ t!:t)(/e;ro. d£ Ciif~m(ff:-.()gr~fi(J, Api(Uldi:rci' olgot(_}'s(l11Wi11.e tor/o 0' (l5/01'f!j I'i'~s:se ,se11litlo c d~n()'olfJ,erel; u J61' ilf-11tM(ltifJJ Qi;- IIIU QF{flltnCtlfo'S q~e Im:Ut,fj/~' et11 j(Ij]Df' de.:Md cri'(J~iiD.'"

\

lJlf aR.Q de In.tiliSlti(l ,dRelllFJ,l£J!lr~fi,rn tqJfest11to f-lj t-

tt.6es R(k~tGS' e Cl"llfllflfl.S de fUmes. Um !l'1J'j'1l) sip(?ific--o (}).JIl;}'S, mas fQf},lJ~1l1 i'dSlIOI!~" A .tell/. br.afj'C{l deIHJE'(J ~'Il~Sstmjel'm~11f:i' penS{111W'R/O e esfd.r~. (JQru (l'C{j/lTlClcr a sua f.ebH. dl?OOMdM(1~ de NOlle {;Ii sli.f. dg esse ,('[ o {!'.s/t!, tr/JfjQt1~u·$t! ~/{i oeses te lf~l:(jj IYN!Jt1. J) COllI 1m,/]' pnsst1 de.mruJenrlle, A ;[!lmt~/I.I'f>tof11ij dclCJl¥S1 .real/2ad.o-' I"{'S, reria.t!:mrN, de. Il~rJlos. h)iIO$. se dgllafj~ para !-orneC£1' ea Cifl~"~Q (p see alimfmio" Cl~ meses decO-Frido!: fCt'fffffl'J ,i'j(!! (lMQ11~Q j ff?-l'I.eis elli erls.rtl(il1telttos lite /~da (1 ~ec''e. o !I:'lnre 11't1r1.cts SMut/Hlo deu ptIDOOS do SCt~ Incoll-l,os· laIU'fllJt1/01', Q,f1QlIil(J sCJftla a aUj'a conoo:r:r.lnda (/1.1 fJr'fJt- • dllfili.eJ eslf'Qrl.fJ'I!lroJ. era o'/}j'ec/eJ de ant r;s/drr;a In'Q'&.d~fo

e ilfllllJtl.tta'"$e d:e,fi'nUilm.trl(!I1le. Que :se-ra 10 Idrnc de omQ>< 111M? AI c;,lmmr.alDgro!i',a til c£J~S o.lJre-llu~ ,~m(m$tlS per~Cn:Ot1S. ,.11flJJeR.r;ii.fJ !if (r(iilCf!1,s{J, A nosso arto {l'tlll1t:aM

..I! ,. i..__.~ I' " ,

~ ,a p'l'lflHJ,ra Ql' oese ~'Clar ;Pt)!,tf ~'S$O,

J.ElA~ CH1iII..TA IQ~II!R

e 00' =- ~

U~f' Conserc1(J.Jrlrol() d~ Cirlelt~Q~~:ra,r\O ~ Part') ellsln;(ll'

(J '1{l~? 0 Cuumlal6grafe» JJ.tI!O U npl':end..e: 2111 d~"' $4". N{Jif} r1 d~CD. Naill. S$1lzf!it' ~ classJliM{/()" 1!' 11~'tJ(}. rnIXa que se i'lllplirrtt.. As. ir:f)fjeS da ,oIdll a1iqlliullI·se !.I'D! r)idtJ ,Ill' .nas1li2-S-.;1' impr'e'1;SOf do JJid~~ como $t1 llasce pee/a. U"t~ ctlfYN,I'[JEJ.M:l'io [ ,P'(JJ"il (IDi1.~rfJlJr 0 Q'l/~.' P 0 CJn~ma.· Idgra!fJ I"I'do ,~2m ~G.dQ, ...,tcab.Gl de' naseer, 1"1(10 ,~~J.e ;F. It(jl}[drf}.'d~. ,l&jllfJUefllDS ,OOflJ. tsso. A.S' /l'()'IJ,;drid(!,S 'lml~m In,(il~ (jiM .08' prodllios d(J. ;J:G,i'jSiJt'lUI.

,M.l'tR'!:li!lI. I,' HI!:RiIlll1!llt

'. ' .. '.

FA.2~R bons .fi/mes ~ lima' if~{_#SptnWvel nece_ssirJarJe"

.il:f,ti!S nua basta. Conc4m amli(J e.,.t.piord-Jos mlegtalmenfit. $erla e1',f'-an.oo (.'t~f tj~JC a qluiUtlade ~il~iC{1 de ~ml(J prodt~f;J.O ~ slJ/iclMM ,){_It(1 i'fflp(J~I'1 ,e ,f1if,!~di~/fl. .~ obtef1.iJ:do ck resi~'lados tQ,pi~!os de-ptrule (1(1 ef,io(i'C.i(J, gM, fmhlir:idadc.

(\I '0- .. •

filA 0 kG {ll£vif/f11 /U~libiJ"n(J de i/~lg llm(l Ci(1S£e {it! (1~'itt!-

trJ,(l ur~f1 iluilSf)f!RSdf!el J!:~O COflsg,rJmidrif) ne;r.td l.o.'!{1 (N'l Q112 Ifl lela lJroJlC(1 (Jc$SUnJe tfl~kl.;"t~f.W/'Mt1ciQ ool/m 0 UUH'I'D" )!:1dS eFs, ill~'gI6f IWmt(Jf 'f)(Jj"(}. ,eia lJ.~~~ ~

C l1'fU !mmflm ~lldqJCniJellte_

-$0 ~, Q @

A .o.rfe HaC) :l1!111 Ir(}nte.r((i~ ,e' (.i: arte ffllMt1. (J~lld{1 '~'CHOO

, q'llXl q;U(ltqlJ~r ()U~f,fJ; pois ql...:re' ~ ~ Ilntplt18fJm' (jlct

lala ill lOODS !OS ,CQi'Of..utS do mllMo.

GiEo.:Ra~ DIlI'PQI'II"if'

~ 0' e &

,(}J"IiI l-~elll8J i 1ll-IUl O"Iil~tT-a de palu.v'f'flS.., 11m filme s:

~~mQ, ~l'lillleSl'ro. ,lie ~'magen&. _

PU!!gitKE ~ ~L~"I,iD

21

JA~U[ ~'AT[lAfN ~[US ~,NICIDS NO CI'N[MA f SUA RA rimA ~ SC,ENsj 0

.i!'

NA S[TfMA Ann

-=-

A' 1 d.am:u de:'i'ot.as do.s mO!;iOS . altos: e esf;woi\dt ciega't'Lc;ia, rl~MeDt~mecJ1l~ bi.jiJ, 110 reslo 05 re:Ue:mSi da ~~QIe5ce_lIl1da. qu~ OL.caba de [I3.5~; de;ixadio d(ill::~ Upf'~S.:$i3'.e;s ~ ,~te~~ ~l\de'Mm Jaqll.l!! CateJ:a.m a lilI'IIItrn quaRQuu iRI;: r.moc~~ de Ij)~ Mo:S,. JM! 0:5, e 10- II:II(1:slos, fisu.:no~ dt l!ra90! tortu e ~SptctG ririJ e d!l£-cidido, que . .i!i!a,

:ra.tica dos ii1esporhls S~ adQlUl ft. 110 i q~ili C:li~es den:tm de: tel" no ia'~m amsm 111m cw.tor .iatihgeo. te II: h3ibil M.a.ll :apec5M do!lo C]iiUddoo ,;) qllU: se Co.DS::igml C[I!teLaio oonun'.a. wna. lmh::. - if: 'I:a.hi',cz, POI" W;o .!I!ll!smo; ~ de '~$ilheltl!la If; de flc;ttibilidad.<e qne cO:I!!iiliil1lle c t:!lalDW de mlll.HaSi miS;g_iJtLa:' ro-

. :ti!dliS It att de iJiUma'S, sen o:rns ti}u.el ~~Ddo' ~ ~I m:w.~o,. eapalMi dl!: se apM~6DM' peloSi $oblri.chM dete fulhi!:.

"COlD etJ. mos ~t~ e ~~co mals de Lit:2- de gnl!rnm &.rilistilt~

J[J;I\IJI}~ Cabtl;ain, ja . tem ,11 s~a ~i,~~, , :ffitl.ha. I!: cl-e: l~r6iPm:O a ,e.s.!ili Jr(:..cIl,i-i!mdo,i It:OBUli se I~e¥esse :a$ m~,m6:ria~ Q.!!Lg_-CI~ ~lib~, ~~~~ ,e'U_anbl' para.!O Lumo da e:mlbe:lleL3: e ~ Jidda p.m~l{llD:atI_l

Nasddo ;a '9 g;i; Feverelro' dlc: l8W, IIC p~J:~ilhi!o Henri I'll, tm S.ainl~Gumam·e:n-La,-e, Jaqee t nll.ho< do lIiomc:m de. ltlra ' Em'iI!:-lfla11 'GuiriD~Ca~ela.m.iJJ. iIJ! fi~anbQpo a qu:t-m. se den a fQDda~D da ociednde Na(:mo.oM de COIi:lJ~fli:',!!:]j.cia~ PopyJBfie:S c: mota 'liJ:g'~e: es ,3scegde-DtlllSp il~m de f.r,;UJcil:ses, :Jil'6Ji' tiJa.iJda 1lI.e seu ~ ~_UC'o:i8 pc!:if l~ 1lI!i!E: it :3liJ!ida J'l.I5So!. nit m.esIll.-.oO c~D.fe.$Sa ~ 4!:~Jio '~Ilde ~:)Ij;aprt]' a vip1i!C1! e prcru.gda ioifl~elll:la ,eSjIi!l"",a~ :n~jj~_a <e: Iatina, :!I-e100~ de que. de J''&stJO. IIHIIQ<C!I me q'llI!:D~-e:I. e 'il'IH!: de 'Ina I W::iII.$ tarde" .J&var:m~ para ~ Mtl!l:~, OOm ,3, .me:sm.a :!;~Cliraiil.t;,a do 'rClDto JlD_:pell!1ld!!l! 100 nillliH) PMa 0 POrl~i}.~

A :infaooa d_ec:mrelll-ihe Dum lrand~ .cn-dt.em.>I. perdido na 'J~ dres e ¥ . se lbe ,iI,Jm.iriJ 11 0 (;Dsto paM belas-artes: .a. P«$I a m ~lC:3. 'e: 0 deseaho, J\oo Dove moo, rnOidl'i',a. d~'c d6S It.mli!mg de _Bm:ll!es • .A05i d-ez~ d.W<ILD,~!!: uma curtil puJJlalJ.tD~ em Parts, I!:.xtasi:ava~se, s&iD hIli, a oo@vi1' as operas de W3~)1e_r. A(!s OD'Ze" i!Seili!:Wj;L i!;. ]li~:a em. 5lCe03 ~~~ tr~ge-dJja em v.ild& :ljtros!. A.o:5l dtJo,-~~ 01, KU, fdolo ~~ NiJIIIIlski e 'fQom~'M'a a f&Sol,UII;~O de: :su baJ!l2l!'IZlt:Jo. It tiltlUUa Qpu.o.b:a-se l~mmanl:e:IIIl~Jd~!to, IIlIm~~::JiV-ll-l~~ q,tle ~s;hld!lsse., Aos, 1iIIlIIIIZC1 estuda as d;_~Jph.Das liuah'l pg:!ldo de: ]ado 0 'rto! [no, g'IUSf e{lmplemme·,g,le e P1aD(!lj e 0 desenhe,

Em 1'9]], I.aqo:e. mabi'l:.:ulna.-:!'i~ nil Ae:a.d&mia..Juliao.

.etN!Qt~ a IlIIel1"lL Sel!ll p.rep3:r;!II;.,lo rugllUlla 'Pl:ra. (:1$ Pi!$htd05 da. ar . dJalll:ail:iQ,::tpns~.D,h!.rse ::lOS: eltafillif:5 d.e RdmiiSS~-t) 110 COllun::dorio.. EDtliam:do aa elasse iliI~ ~~Q; MQu'Ilet, estuda fJfp6liro II;; F(}f1lillio, Decorrido-s lJliir'mesu, ~_~t!lld(!i

..

~[pe.fiilS mibti!iI.G 111m ~~UDdl;) ]n emi '" de ].ik::ralu;tila Dlo ~. ra ~i~ ex.amJf!5 de .Jim ,~.e ~DO it Dband~:a. o. CW'S(li~ _ .

Em 19Uj" laglLlJf!: e:sta amtlldo Ita, a.rti.1.b.arlfl ptSida.. ,E,I no pri:ncipiCi do ano, Em 1911~ era t~o-.rmado h:mpcr.U'.I3.menre. M:jlf'Lel V Herbier ptthM::i.ci.a 11 :S('1:lt;B,o ciDemato,ld. Iiea do t:X(~,it:(l c: ti'gba a;;;~badQ de 'e:5~n.l'U ~ [ehrihl!l~nl~ (Ii seD. pri_mcirnUl!'ilUJJlen1:o. 0. au cma.rio,JO, C(imo dizWl 01:> fmaceses, VHer'oie:'ii' .bh. pdaprjm.ei.ta 1lC:~ :a sma', 10m arte mudla com Catc.l3fu c: an~gCi8Jb.e:. que Lo'Lris M.en:'aDtM e R~iili H~il VaAl! ser S!£1J,5. j oh:rp~l~ .. Era AI

'torrente. .

JMjlIU_(i deixa-se .hedOi~! pelo Ciltema. It DO ano s!t~liig_,t~ (;om kn'0I05-O em;pe:nho de aeertar, Itnba em R-(}~Fi"(lnr;e, '!lm filn;m~ que _ cla.tSHiea. iie ~~t~lIa pm-ail' II: em ,g.I!.1~1 aa sua Op1tfi'hl(tl1 Ma«:,d L I HetD,lC.l' .E]'It dav:a. es prodiV08OriS ire~s; dl~ !!1m 'tale lito mw.m :pessoab. IQ'liI!mta ao se u [)Y\O<)l'io estado de ;alm.aM como .artisl:ill ,cii.nii:mato~i~o< • c:olIIsidernv<lI·o «demasiado arlliB.cial. dtmasiadQ btioi!l'.

Em HH9'. :s.emp.F-1t. Oo.m lib:t"rQel VHe-J'_oiu, ainda 0:[[0 mais !i3.wfi!:!i.to. c:oiiJI5i~:o m~~m~. :feali1avi! Le &U:iln~, ,~em ~it-!ua.da en'li a "Hii'.: dQ C(lFlJao{d das Vo,.;,edfldes. tin 192-01 ~li:elltu:a'"".am'·sl! es pl'&.l!["e.$.~Si D(!j 1Ii'~:ah~~1Ji de lj Homm.r! d~~ large" 'Ollt;a.l!ti.o-lo£ -4. CiD-j!E>t::tiV.a. fli ~Jo .me arena" Pela ~~ Eili!:iil';\ !e~, esq ~~~ . (I; ~m~.11 :l'Mto ~1 l'~J~ i) dramaJ D',i!:lQ' !!lei!!: .. A mmib.:.l J!lropna ILluli1O'1Qtlallidade:' cede: Q passo ao< iil1lji¥iduo ;gus d.evo npi"E-s~.'lar .•• :0.

r (10m (II lSI iJQl'(ldOI it: m [921, c:ria. run h.omem do Nprll-II s!!:l'~,Q'i :!i;d!..'1'¥e', todQ i~~ '!iI'~da mtuior, CDfI1l!:lifLtario do proprio illJ.lbpreile: .'<fA. badiuolllo n~o t f!!:Hz. Q u;ajg,lo tlmis qUUfi' tJprinns-sc tim. estes, Ulla.is 1;Di£:lIIh: ~ sua VuSt:ifia.Hdadlt:,. me-

I

,

22

m95 l'wJil:aO,giN t.. i[) i:L e'1!llltifo .mi!'!IUllSi S~ cd~_riO<l'ii~ij1, e :mm i;Iaci:d e OQD."i'i&uciJl):I1!1] Sit 'I:oma em l;r;e-Dte: dn oj) bje.ebv.a.:.o V6eIW. depeis, sueessi v:.am.<!1;DJ&J PrDltlcl-elE &.nqHeil'o,

D. IU(J~,e P:Cu~s!o.

'Em 19~t :a]l':t~X(I~~-:tt. ~a. mise t!m S~fi,~ IE: 1I,"iS1'I.'112!J. Lt MOj'{:.!talld .fi~ ptal:;drs. ir'o'JI![ ut e para (I'Lli~? ~Am bicioIl!o. modcslame.o'te (c,.sane: Ja.q].'I1ti:)~ demoDsit:rar 'utLlUlas 'V1!:i['. dati(:;5, q_El:JC, !(;:nl:;LC' ~nfLcb~.lii'

[~mQ ~iHrm di'~~, J:aqllJli;: t;al~l.;:r~.!!, e:5tr!t~y,-SC, Imcj. a;r't~ mllld:a ,em. 1 'Sl ~ 7. Am.di:;]. oao te:ve - >iiI!: IJI a's-segura ~ moQtiv(iI IP~ !:e ,~pl!:ndJer e anma d_:a~ re\flsta~ em tj'l1it .~h'~ibra. aiada l'1'Z.-«g~~;me:gl't IIiIQ$ exp1fi]lh;liJ as [",a I'! 0 I!: s· JlusolitiLCiJ:!Ji.lE'as dll) Sg!J !J];ll>dlo de sentir:

."'(] aelnr cioelll1aJG,~raiioCQ>. d~'Il,e:m05 ucollD'tiJ.Jl:io,Nol' 100m Dl:O'liyo !l)[1J sern 1DI1l)1i1'll,! :n~.6 i d.o~ me.IlO:!i~S idoios ~II . nessa iipccl'i. (~j;[].s, IDy.Hlp~l;I{i, mcics de i:!l)lmIuniQdia a.jlllda Oil ,iI. cQ-ILc5.a,ii!rLllr· llII1iv,e:rsaimeotlt :f\~pl;liIa~~, :a'1iqJlLiLirld~ il:.1;g, l~d(i~ os l:'a'IROS da acli'iil.~d.:ad-e h(JIlWa~lt:3i. Pots, lIl:f[o eifioRtCl<.,...e .PEDsalr ql!l!C~ nOS· fl:t2tT& afa:gtfido~ Pi}ke~1 as; Jtlto:Jf,r'aI[i.as di~ al,gamas eshoi!I1i.$ Wi!: lares eI!!~n Iboni1~ :s~ ,~[j..cDPlbam emoldllll'adi\l's, eu vr-eRad~s eoen 5impi~ ~1J1ijlju.t~! na :inl]midJad~ de:,. :5.e-r~s .que as compruilId..eI;am !!i amaram l1~reou llilQjucle61me? Q fi1di1e ".; 0 f.'l'1I.tld~ viaj:{llD.bt que baIiilSf;I!lum. CD.lIi. relit"! a .",.!)U:a ,clio glob"," 1Il1;!1i\ l.argil piIlrle da ,~Il!:~ribll~,diad~i til vida ~-. ~m.:t~ I!;II'IJ.~ a:r.ra:oIt::3l .• 10S. arli.8ti1s1 e: mb:'ilblJ.e::-:a~ lil.ftalllle::m;l-e" ~bt(ji 'Pt[O'~ ,Dbms. ,como. pc:I.o!li :tir::O'S. A~ lnuraeras r::Dl-a~ .qJPt de t·o-dos: ~ ~!t! ~ltc~, ([g. 'D..!::!!i'F'l:'rso< ''P't:l(::!iiIl, .ilitl il4li'~ q_ mia5;1! !S'Il'bml£l'R1r, B 6'X:~5:~&nd.a. do iot~rpni:1te: d!l!;e:m3il'O,~r,:Ui!OO ~Q para &te 0. que slo .pa.r;a, 0 actor 'I.lI1e. t~m a llilllD.tat!fiIIl de 'I';:dar em ItOD:tacl~ d~do i:om 0 l!)6Ilho!! ~ [ltffl~liii.1t ,1110 !It;hIlf d~ ti:abg. - QIS 81pl~!I!; .. ';'Q5i eada gQ~t~ ,f(:co~:h~dQ5i .... ,,'"

PDs;adCl ·pmuc.'jlI tempQ<~ c)lllm~[t~a a Jaz~·$ii: !i(e;r:ll.Wi5r :nuuk, Coll:1~!ilL'~ir~.l! ~ 'ilJJlI:lt:rrulfad~ .. me. !:m~u,II_r:n!MII:~e;!, n(;jII lc:ghl;:l< iii (ert!!'Z:~. de 'tt;( ~i'l1ia.o (II meli F3.]!!cJI~ dilt !D! ih~ . .,.,t;r '!1.'8Dtido. 'I;;~J1IIi 'fad3dl£:~ "''It de tu .::tp!:na.s U!S1tdil dRS :acq lJIid~J&'S, do rneu ofid~. I©S melheres .::trm.~as. ll:ID eseapam a l~tll~D !l\il_Mi 1llSjliillti~a die Pl',lth:r.irew. 1 el!l1o~o '!O'~]'dilil·

d~in (I g!ll::S~:4J es!;d~ndidlo,,5! , . . ._

A irnl.fflQnQ. fui :rea.1ffiad3 em. 11923. J!Jrll~~ C8Jd~Uli ki$!!i, q'llf: ,DeSSI! epoJ:a 0< Cinewa S; 0 £ria. Wlm~ lr.ilII.Jsf~l'm:a~, h:ILI~~ ~m i!I:Ii'lll".id~j m~~ (}:1liI!: 05 1Iill<li~~ -M.[d~.a:~s; .a tsadl~fli m:t.o pDiliam. vir. E .aai£5&eIliro.: .>i\S ~DtiiIJ.DI!os '~O[lO5: qJlII.(: a nessa :;rrtel o!o; pOOl&'li'l:3i &s.'I:ap:lll' iL e'!rolu~@ q_!.l.~ afe:cJav3J ~odQiS i~LS Di1tra$ e I~Dib~m i!t~t. e:Fa .m~.:!lte;r Oa:6 cODtmIlMmml. :5empr;!; 'v>l;il~d~ 'pru-a >os el!1sill1!am¢i:llti(ioS ~!) p~:S$i!dQ, ma~ "ptiilQ c;m:rtr~.:ri(i'. 6Dcar-armoo, 'be:~ _ de iD:le:itrr~ il" ftlitLU"Q., .[ji'~li ",.erda:dI~]r:tlimellit~ naqu.ele JIIe:r.u}diol qJlII€; 0 iCllllLem:aJ d!&1'2!t ~aoIDi lit 101.5 Sl!:us ijf..ali5l!::ii de Sdtima A.th~', to<

- Om :tJjJa(i de: igi.'i,::: , , _

"'Em ~924, hvoE: ~ idi'3 de: e.sC:fE::~a 1"CJ.;;:5'GJ;!D~]Qc~ p:tir.a. a Galer~a this Moestros ... R.edIQ'ir,rea.lli:s.:ar if: mkf]ll'elar :11. II)bt:ll~ tlide a.bs!lrvc:u elltac:~:amellite rquil.'ii'lG.l::Iim di:..8~. A mE: tsmpo' e ;;IiO :lad..Q !iii!: hq,m:~ es,rrca'i'a-!'j;~ Lib:us M(I;ra.u~ que ,Hit c:l:ilss.mca Q~ ,~lisia d·!d~dos!l,:O-

Dep.tlll8. Q,i) Prf'1C#}(1 ,l:fJJC(lRta:tiCH" 'I,1'em 0 CaWlf,ei1"G.qff. l(,06i1, iI..!I.iiIL d.o$ 1:r~.'~~.l:I!iIO!i, iilji!i ~ ,fIIL~t:utido<..s ill; m~is crHieadiilli d~ Ywl~ill. Data dJ~ ~ 9,2.5~ em V ~(:n~. 0 p~~prjD ifil.clp~C'te drz: q_ 01& e5.'iiil: bVI}l' o!!:t{ll man; mllaSl.ot:ru. il[!.liil:. C!'[lI<tani!il:.ggrfil~l;lJ'lI!· e aip_fed.a.1Ili De.:r:tlls .s,L,~,iil.jjic.;alj'hfll!l pa[ilVl'as ~ o!!:Um J!ilI11il: ? V rna <6 p t:: r.;a ~ N~.Ci! C r'G: i 0' aqJ.cs 'tJiu c: ,11: [".a. lima il q.cs t.r.a ~1i 0. m 'L:I~Sl r: all :snvin,dlo de te:ma p:ri!lc1 paJi ;] 1,1'1;11 Mel'ch na.mado,1!

,'. . A Vertw~l'1f, e um fume ,(Ie .191l>,i!11 ~xmidg. IJja .[JII; ~~. dJ~ C'blt-s ~li:~'t'i qtl& ,t~[[l !l) .mt:!i lito. titulo. e .~lJe se: relPr~e:iO,log. Ii II!, LLSb~ ~ ~O ·h:atfO .N ;;!Jcuutl.:1l.j, H ii. q~!e:Jll. ~~PUit.e. a in tuput[l~Q; !iQo g~l:i !COJll,!) oj) m ~llioiC' dos 'tl,',a'ba.!hg.$ dJa l:illi'Rirn die ]ague.

Em 1912i ~ foi itom~tlldl) !D lL~ VQ1'o~ Q!ue; mais ~amlE: :S'B iotih:ilO'!.t U Di~'btt. O~ CN~' ,. S(!i1!'u:fdamc.J!lifl!:iI f!E~-:re .Pd~'(1rru:~, Q.ue: fui pL!l.sl'4ll das cMma~~ dePlllis 00 ·filllil.f; coLorido. ,Pf~~~ iGmps d'amofJ.'1" e :rneOJJle;~·se:: Ptlnamc'. A. h!ll :rc;s.,pF:do e.5O't.l'(:: Cat.(:la jig. !i!~m~efl.dltJ1d1(ji a iSf:,fllllda ,recdI8d~~O da >ohra de F:ra;n~L:S CaJIWj ~:mll;·e:bi \tm ~rtD lII~os!(j; m:~$' 'bJrado de;. I'Uet(t. 0 ·ti:!.Il!o:r de- Ga~ :rC;''i1iV~f dia.oh~ d~ ,!J."El';t.. ~dh.(f! dlt. It!mad il !!I.'I!i vis.t2l's, IiIIW::li vl~dia 'imJluls1'1il'3.1 dJe lu a preoci!ii~~o de iI:'~o;ipn9.l· (i Jl3.'fld do 'fnyIQrd, W. mm-o, .0 lnib:a iulagiJ:mdo ::1, pnmcira v~z. t de a:pc;tlas ba~' med",

A neces sidade dos consorcios

. Q~rn le.ll ~ :rLiJ0550 &lJi'tigo. prind.pa] do ,:DWn~rn_ p~;ado i!LI:vt le:r;' e mcddar ,~hM :L.Dlll}l'm.ar;~, ~ld:raiidM de .L~ t_~bel'~

tQd~ de fi~"dn~ ; _ . .. _ _ _ _ , •

. [) CJrUico c:~noE:mat(l>-ilra~~~,!) ,AnM;g.I~ Gasdill.lr5arauO esm fl'l~!i:!ldo ne.:{Mla~~ pam h_lmM 3.1 lI1o;lj7d~ de Albm~ ~sda La MI1#r, ,el torero 11 ,al taro: ~5te MiWI.e; .r:all""i~~._ mb~ diante !Jlm. i;;ODWir>i;;io ]]Jj;p'a..D(iHli!filtn~D(!hil!l~!IliIlQ. [h. 'I1mt~ ljllllt.'jti.1 mam-se em ,eshidi~, ga~a'!:1ICoO~ !!;l: 00· €'x<t~riiJ:Jn mil AD.i~bdtiJzia,

A 'I;~ !!itiifli C~ ~ a q_~1!'1 ~.rtewL'C!fim, as :pood.c:~ii!t$ e:s~IIl:bO,!a5 0 rfeg_r,o qlfJJ t-ln}ja a ,(jima ~'~ri~a .. >$ .;t CQ~d~:$'SQ. MarlaJ "at .rsd Liar: III ~ JlitYli'a 'I_;lciu;:u] a iI;.Dta;hdadl:l Cttfa~.oes strl'.! Filma ,e;, ~ada ~a oOlifd~, d~ Pfl~ Ma!t:L o d'lifel::l!Dr dnJ,!1:!ilIl.aoo~fim II:: Be1l..lto. paJ!l)'J!l) QlWl: cllil!llta iO~lll. a coi:3ibD:ro¢ol d.e ar tislas, '~$~ali~,,?i!>. e ~Jql!llg~i["'O:s.j n~ 11- ]",a:ndu <Il:!iUre 1ITI.50 e QU~IrOs,; .[lilpefl.Q~~e:l!d.inR'1 Valieg1ta!;t P~fai P,ituslill I B61~y Bud .. Ann '1RaIh1 L'I;r1~,Pa~Dcl.I.i, etc. . Ju. te5~as C:Om, ,!Es~1ii8 <lli'"Wm, sew. Inclu'Lif ,.,.Lat,e.ii8 :i!titl.i:ll

hos;p~da:ri~. Gdc~alIn-;!l;C. ,em. 200.011)0 p!l!;1;:1~5" . , _

Ao. i3l~.9 de Ci!l.r1llilp(5es s.em rmno dmou& em Mi3df1d" B3.f«:~o.lII;ai' T'OIIi!lillo, Sa.!il Se.'bllstim e BiHjt~Z. Em San S~· b~tiiD flhna-se gmi! $!ii.'diDidht wJ!aii£li ¢Pl. i!tLltl!: tomam 'Pme di!lo~ ,Ii1(11zmoH .. liila-s if; ,:vio COg$I~U!~f-$i hl,'xL1l!)~ 'IribUJI:&!ii ;para 0' l!ubHCiG. os lilrt~:fl.o~ ~ fel:too_ DiD'S Igsl~~~~ ~a 5oC:1ii::~~ .Bmdk:ll~ de M'I,;I.g!(b, 'J;(IilI.e ~uaei:r,rnm. es iiUJljmo~ aper.lel~a.mto[JJoos,. Pltil.<il. pr.im..eira li'e;-z; :mIlLi.~ pel ri;~:tJj ~pa~J;J,o-la, ~ ru'lti~~R5 "i'~O ~;p~ooer sern maq1l'lllliaJ~ o'lil:Dh!l'm.a.

D &1J5'tCii IOOtrnl de I.i!.lme: i&m!uiera, lim m.ilblbll dlt ptl.Htas..

.oieam.eote. as I:ei~e.s prmcrrp:lllji dessa P!t.t~P:!lige.!iD ~1IiI ,uiilltir. nela, Ii

E:c.l.(,e a!i ptii.me,iF~'& ebras e 6S, 1;!rime;~]los .3l'~isl'aS ~I (ine;ma III ~e:, ~~ gll1l:5, dOlU al!l!0:51 Cdlf¥~w.la:q~e. Ca:~li;u.Jl, reeerda Ii!le .Motet' .lJoi(Jfosa e F(!}flO; filar, PI(.k(uMI em. ~l,rAI~J; c~oraHil.d11i) _ve.rdI.ad.eira.s lilgr,LJlHi{ii em pr1mei.fo 'iP']~liilii ~ .DQi;l;~hI5 Fa~£b(tj[]k;:J.i >C1m .. ¥,.~~ GtJ.en/H!:t1l.em NO'lJ6 YOJFk:I, eeahsandc !lJJOeZM a~.fobah(;ai5, ~ \!fdh~m Hi\\d ,~m P't1M stlj'U6r ~ ,!S.rf{! fara~ Qe;scobrliodto' B05: ~~US Q]ih~, da.:C'~s: ii '1f!O~'ia d.(!l "~lL' b"WI!~~ kDie. :Lo'fiG LmHse; GlauB, [h3d~, Ray e: Blfl;Ss,e ~~sUlt;; !(II ['1'. 13, lI~ur(l de I1jll(l. diffl{J~ lli:J!S QJta~ro ktl]ll'lj'esfIS~ do l&al~di;;tJ lJ1Qm:a.s Igo~j IIliS p.F.IIlIill(:i!po~ Chapl.:iu~ CI~ prLmciros GriH.i~ lem. q]ue "'-~ :angthql ~iJil..'hl!i Gis'b a1;!.;;'1!'4;l~~ Ii ~{)m a SIIlEil .fl~~ rn. d.e menno;]. math," :rJ.s.ilIdill~·. E 0 g,,)]a b'anc(iS r.t:h::ll!I'tiJr<Ii a S:1:I:i!:~ LtII~ [I)ililr .DOS :biav'€;r ~fi s,hoad(il qu.e um lliom&1ID iP'!lid..I~ ,[)~!t' s~m'!lll.rall~;;IiI.D~iIli~~ iiJ.~' 1IiIl~5mDmmc II.!tii11 :i!'~l Ls.adoir Jiur.1JJJ 1ii)~O ~ 1U!i!l actoif' d~ g:~nio~1I ~ ~ lJHl)mi!!Jll e Sj ID.!!,bOD nlll .TOFj"o. il/lfltm i:l: :~a Dllpia {l_lJfm~llra (j'o engefl,~r1iO .ubet

lI1Ii~'ii'ilH~i!..'i1lI ~,d~EI'~;f!B ill. Lml!lli,OllH .. · d~-llbiill2l. ~)[!o~. ~~tl[! i'111!!! gfll:'-. ul.lU:Il!l,li;!l', iOl!II m~llIIlc(l,jl <I!i rtmildl.itllll fC!C~mli:irig_~rg"'~Ql~ ,ill qll~ iiiI f,~

11.110 11O'i:(l:t't'I.il dial 1IIIJ1!1l'(l1;! rio

IISI T RI,P 10 10:S

08 SA In~Ul e PI 8,1.1:& ~O,IIB B,S,)}

sA.o :BARA Ti(l!S, PO:JiqUf: DURA. JI ~MBNSO TH_~'iPOI 'VEND'E]l~SH 'em hlld~· Q~ ~tabii~e.i!im.eILt.o8 =~ de: LISBOA 'E PORTO

.AGENIE GENAl.: F~i$CO A Y Ri.O

22, lI.'IiJUA :DO .rl[.::o.~~" ~

PO.~T'O

61: " \. "~t.rJ'

J 0·-·. R) G·" E'"

.' .•••• .:_. ,'[ ,'I

,

0'81 :.1 R···· IE,' N:·''..'

,I '. " . . I

23~~T~=~~~ ~~_

Urn

atleta-actor:

I

Til! :II III ill , • por ass; m _din It' , wid.ado a

earre ua de: ad!).u cmcm 1ltug:r.it I co em CaDalo ,d~ Ferro; p:[!j-.~iIlI oil ma,ior c11ide:lJ(.i[IJ a obr:a.-iLJrim.:a de . UrUil'1J. mliltolab A,l'Ifora 011 Am{/nb~T' e q,1lJ1!;. :[!!lcda lJao vimos ern :n. is!J.OIL

I:ltUD t¢lliIl!:D I~'i &:!1m ilil'lE(I;olo I1IQ Condes, aa fJ2S!"r'ro, aieda m,a is (OiDO aJlela ql!l.t i;;omo 34:10:1"" N~g ha des~~o que D~ t::u.liti'fle. !EDI Los Aqd~Si :residindo com 51:US pais, dispGe. ua easa lPatel;"DJi. dt- htdQ (jjl!JomiQ!.lIm vea:d""d.il:!rn bomem de dl~{iI:do po-tie arnbi.cioli4K: pi,scilHII pam. lI<lit.a~;lhI'1 aparelhes de Ii. lI];islJiu. co~"t para 1:!!rll;lil.r:'S'1 deis It:ava!es, para mOCita .. e dll!!is po]d;rns 'pa. [,fI, jO.g:1I!f iJ! ~ol~. A marcha pedeskll!i. e /a(Jt .. l)(lU. ;iii pe$cai 8. ~ in ~!less.ilIm'"l!b.i!. lcomo a tquit.a~o, lit lanca mell't!) do . iSQ;I_ o da ~ l«:ch'li e do dardQ"

E' t[1l1!3Ina. al'imcO!ta~.o" mQJ:'lgua.do

nes co:~tU.tllesl re:R:Ii'~dado nil. vJ:d.O!l. Dei .. ta·:SiB ~.f!dJo. il!fill.ro. d.a vld'h~ !lI!! i.e , ifJI.ue 0 ad.Q[";a. t· do pai. que n !Jibe FOil." 'lI!c Ideb:kiil, ,i uma a-ian~.

A'S. eeisas de espil'Ho ~!lIlallll eate G prendem: es.~uda (II &.me!:! 0 IlIlemJlo e t.:nnb.e:m - saibam-ae as 0.0. sas f,eo tis cempetrictas l ~ bmb~m (10 porhlglll.es., ]ii. &:ooht>t:t:: do. I2Spmhol til bastante pill'i!. ]ir es bODS: 3'lll'Of1e:s IE: bur- se entender [jj'!J.[lJJ.dlQ iI) f~~. Tern Z iflli!::l,~, iii :5(\iU~il''O, .lIlorc.llillli 11m tudO-llaida cst r~ 'biw, I~ belo :Dej!roi medos amveis, animo bOll!lioO$O.

11'11rnJ.liI~ ae &i,i.if!, em A.UJ'D1"fl] admira a-lhe miiIJ so 3i aDS La. de SEr um bern ::llctOf como ·taIDbl;l:i!::Il!,:HI de: saba al!emi\o Iii

,. I'll. • ..31 .f"

COH'I~!_:a- U£I ~n'IIiIO:!l)1 i!KS lioac:;e:IS e:rrn:!L • "

..

24

.

Na. Ba,'Iil'i~ antes da 1t!le;f.f.iI]" A ~a S-eohowa Bernle ~ a d:t~oQ Qla.m:l de: Cl_llaltro bd~ 'rapazes: J((i~lIillllli :f1'raDz~ J ~e:]lIb. it ilDd:mas. 0 terceire !I::xp;a.tria. se, :Ma, AmuiUJ eonshm tam£lia e !!l:atu~!Liza-'s~ i;~d;idlo ame::ru::aDII. &Ial:a a (U!!:n';ll! JohL.aIID 1& F:r9Z, que ccm'b~,'btiJ1 1I!I:<iI frel!lltil:, ms5o:aI, lJioI;il]\t:!ID. Pilil: saa ,,"H, {il maic.5 u,oVQ, A nm,eit-s, e1ll!1Ii'1.!'ir'jii Ill:! g IldOfm~ de' .ca..mp<aolia. ]fos.etp~ 0 ame:r.li:!.mCJI, ~(;m p~ F:rau~, 'eg(llrpl;l~d.Q' [j:1iI8 I:r,i)'p~: d.c!~ Estados. _~oi(fu~. Ce:rm ma.b.[bquaodil ilia Qh~D!il,va .:"ll:or.rl):~~ des :lc. l~do~, ~~iiX!,t:L. bi;t's~ _. IDe a b.a mm. ltDU&Ul, ler~d(!. :a,~t!iI!l [Siailil te, () pobFt: :r~:pa:z; mOr'.i!'ie~The iIlO:; bra:coo.

MmPsUl;io!

Em 'V'oit31, da m~ ilia 1Ii!1~ &~f: bj, II[ u.ablo· lu~u '!ji',:lll.i.oS;. EDt!tO, ~'poILd.e_t1do an :lpUI;I< d'lli 'uQic:.p. lil.bo que: [h~ :rt!tij a [pO~re ~e:l.k:a, a4'ave:ss.a 6S mMt:S p:::"r~ PO (00- vJvio de J!!)5~"~ se !l;(!llI.s!).lia]"j de ~1[UIl modo, da iP'E"da des eutres 'tWo E/ a ~lQniliQ;a!). <do ,~omcio daft, 1IIIJIe5, e a tl!:l:a1~o do ~ntime:lID:hll ioi!il~ I~I-t tod!) iii' hom~m, bern

f~['m~.do,: 10 am1l!:I:' filial. .

A urtiG l:ran!:;:~, eeasideeeu 1l,4miro'li"d a ~~cll,i~, de JohD '~:fd qJg_(; ~Ii':~ Lt'bii~,tgn d.eiioWW:a ;.;!l) poeta da ]u~'. ,eoloeam:aQ·;Ci :aciom d!! Fnnek BO:l:1lage.. _

,[ot~r]lrete:s,: lilil'J;Q~t ~lmm, a mae j ]am~ :Hall, C..ha.l'· les M'~~lfIl ,iF']',mc.i£ A" Bus_binalli <e: G~W',~e Ilolt:ck!tcl', os. q'll.att:Q tiilhlltli, e a.~.Ifu:l:a I) :!Uql1.dfiCJI,'Il~ [e~pold.Qo dill Ausl<rm.

:N i1$ d~JlCDdllilld~~ db ci[lOO a:mbg,'~:[!JDt~ !ltc:[[]~J[L~ni d~· clara-se mc:eJ!!diCl. Um :PG'b.ri~, ''lr.iig~~i'UDdti,_ ~ue: mal g3Ilihia. e.[O, hllllll:rilbao.tes s.uviC05) ,aTi; mot1~]' de tome, eerre e :ul11i'a !lIas ILham.a:!: to o.oebll des dones dQ lc.Df'LOI was< to, §etI, gulo flt.l, i~J;I,i;ka,diil'. Ad.o~tn~!l:e junto da Irn~dil! barraca 1 DO dia se:g,~t~ repaJam-lbt. [p.lII[';iII, a c~ra l': lCiJm'oliLII'rn·]!I(!! ,r;:~1!I::i 0 roaI.ha~Ib., d_aa<l.Q·lhe I[I! ,gome de Yilo.

\tioJlar a IUha des Rommell i, ~ Ci!lsa.d!a e:ow RrDbe:.rtOo.

Fa~~'DJ. os G.[ji!:> RDi fillrn.e.I'O ~ oes~t: ¢ em sl!:,g'uidilr lLl,mit. prulItom:i.w_a. Booi.l:e :ri1,lPazj 1:I.i1:I:.:Ji, :ra:pari:ia ~maDtlca :i3J~," ~OO:JlI::Ji,~OO [pOi:' ~kr QIlE: -.1<: C'o:Frlt-S(IOlIliie. 'film. S'Ill'J!:reeDd.e;u, ICst!t.!i :am on;:!;, if: lii.o6u de5li!;O,iil1l!5o'O. tahre:z ]!iiJ~'l;Ji1liCr 111,.0 ,~~d~ do :5W cO'r.J.r;;;ao, ,[lma, .... a Vl01a. ,(rhs ·tern ~1Ci: ,1iJ' dueg,tg. d!~ :,UIlil1i ?

,Rg~rlD 1,1',,.1 :ruf!ir com a lIrIilui h.t;:T, a qUoI;!:m ~ID:a. T ilo s.ab~o. Viola oac- g igoilll'$., EIIlHi.c, d;l me:~e: rum ~fl,ti~D :a 'PMer D::Ii, p.&stola com il;JJY~, :IlD :!~m da Jii:;LnJloermitma qw.oti. d.i-a.ri ai l'ih;!! s:lm'Li1.a II:nrLrnl"b.

Equim!J1'~s~$, II Ii!!me.:l\Ci!; de: dfi(J'S!St1.'l!fe. ,ete. su~~ m-s.t: If!: cis, Q,lJle S~ re,presenti ,3], paotiJillliililA. Viob. I~~ta. muit'411 ~ub, ~ iil!!), 3.00. al '\1'ej ;i.la" tni'm~. Di:r·:s~- ia 'glUe: ['(iL~ia ,Il [-a. l;did~de .. " J)LsIJiilfrJl II;: Viol:i!! cai. Q!iL~ ifiut-rlil lao- :nit.~~ ! o [ptl,'b'hc:o ,a,plaut€; e ri qo:andQ Tilo" d~~(:O~:Il:i!ild!o 0\ '\1"erdade;, co:rii'(: ~, :!:i3Ja tit; 'i:iS:~!!ic:t;ie!Jilo a tlI~e]amar ~1!lIl, IIIil ~d,k(1l. Que pa.lha9) lfio '~D~r.a~adQ !

A aL~; do lill.iiIl.e die. Geol'~:!fl: J:arOOby Iii cog,d~II!I.~,ll!laid.i:1i de 'bons ]l!DrmenG.1'e:50 h~mon~tie6$. A, l:eirnieE1l, S~g:LlDd,.o,:a:

oL.r'itiea1 aeusa mtrltas '!:JI,ualidlad!~, . _ ."

,lRein.1Jb[d Sc[l!l.'ijm~e] tl!liil1 lUDa e:n;u;J:1) [10 [p3p£1 di!: li]o. (iiI dt: Vioo'la iii dese!!IJII_X:nbadio pilrr (la.r.a, brumer, que p~s~ :tlu:~ taie-noo. Compl~rnm. a dis~rlbuJ!'~o 'E1:ia B1'.ink Ii:: '\fklor laD~O;g,

A CASA DO CARRASCO

A ;af;'(.lo ~esULvol"~~~ na li Lr]_awia. . N~ ~W\ ~n~ rt;Sl.

dena;). de:.n!!.ifil[]ooa . A C-itS1l do ~(l~1I_ 0. b.:Irl:{}

.Jam . es OJ B.rl!'rtl!l~ ,!g_Ii.,e1P! I!~u.i.is'tr~d{ll i inrPli!ti:a~e.1J 'if~i :m~r. ,A.ot~1 pOi~r::m. ~ sua iililla, lKa;lhle~lJ, !fQIIJIl. J.olJrg d'Arr;!fS. Lim, _E.t~ic:o ;3i'!jl'g!ll:~lll'e.irn.. N6 d..i'a s~~~t~ :ao, do ~meD!!i, De:JlI$ H!J.Iil.n, u tn. ~oDd!;1Jli!.dIJ' p0011tiOO;'l seb disJaNlS d!~ DI-aLdi,Qo,voHa ,ii, h-li'l:!!da ])ua i;;:a;st~g;u d,',An,~s~ I[Ut. lh ~.j!. dU'ii:ir;a, e abandOO8.J'3 a ir,m:i Hog~ ~~f.tSelit~,-!:;~ ~ dJlll~f-io t(']!W::: D bz [p]'e:L1de]'., E, a.p6Si drnmahcas: 'l]Jeflp.e;C1:!IS Ie: ~ Jii,lJric-sa rixa, d'A:r,c:ys inc~ndtia 'iliA, ClIiSLt di) Ca.rx,In(OJo e 'pu«& II:;:!;!) c~lIiIIa:t, Ho,i'aD ]'¢tIo:C1a !Ill call1lla;in.iu! do uilil)" aa p:lS~!} que: K.zdhli;1;fm easa cem rrta-c-Dr;:l'PLo.l, i!l_!D~g;'!lI d'1l: iul!:tlid~ que: 1II'1[li1Ica de:ixarn de amar,

fQt~;ril;lroI~tiM~ Vidm' ,~bc t3j!len (Deeds IkrJjillrtiI\ June ICQUver {Ka.ILu1t~n)1l Eu:U~ Foo:' ,~ H'o ~~ B!i)S'il,l'orlh. ,Ke,a· 'liza~i'1o. de 10M ford.

V'U.l ,~~lm-'n,w.A I mllllb.e.r drt 111m. jl([~S: de rn s.1r~~~i). iii!!: V~:~ljf.aa, sqpooDdo.r ~m ~,Ei~o.r qitloe seu m.an,do Sf: dUlIii' ~e:~a:li'a dela, eede a:IJ:S g~htDh~iD!; de Uja Sch~,gu.ioj ru'ie-otureuo dill soeiedade rde:~:ut&n qu,.e: a corte:j L1. esperaadc U:r eJ:lcli)lIIbadc III iII~U~a.'S [lelaQihe.s; '!.iliM <1iPo.io l~'9e::hro.". Net II!!,~Te8$!l de: uma .""ta~cm a ,F:L.ilIil,~i!ld 5ed!!::(IlllD. ~ !l)bn,i!ado a. ~~a;r uma di"'i1.iid( :um~rhm_~~ ~ }:I1!!.mJe ;a V'c::~ iJ[i:I!~ g. sux:iltel'. Rr£oi:U53. I!IldD,en:ada. a CI'.!atw:'~ q ue rOO m]l!JE:gJJ lit t, ,emi.m., iil! mc bi1. a qlil.e Ill! am:Uli:!e o~tiLi~lI::U se:.mp1ii'e. Cern :Ii c,a'bi!;(a ,F;r(Lida pt:F(ir~.'te g. ,!Ul'(Il[ ilil: Sch.eflihn<, ,:1 d!1!:.$~i[',aJ~da pegs. iIlW!!l u'iol,vu'. dis~, e prestra, :ClOlW', llj a S.;;'h!i!.guiD.

[) jw.s JrH.ne\.v~ marxao da C1"im:io.~5<l, e enean.'e:,~lLdo de msl:mir ill! procesS(! _ II:: 'iLtiali!l,.[I!.a preader 'Ilm lI:wim.io~ ~tita. ii:O!!D,e;~~a dQ ~s:sinii!.dOi e: qu;e giJM d.(; ,tl;liJ;!i :rc:p~:~~t!, Vern, cbm die: Je:mQr,:;~1 clI)mess"lII 1udo.. Sem. gaql,le:~, C-1lID}, (I eo:ra~o. '~lr~tMadlli t.m.'bo._n. ,0 D]_md~ eILlKS;.:J.·~ l i usli~. O~ ,i'lir.a.d_g~i' ]i!!Ilireml :a! b~:iii!m,-liiIa iC V era, em li1bm .. dAd~'. 1i1o'irta. para 10' mft't'ido, q gIE: ~e demiluu, diJ c.u,g,o.

A Hta i tirada de: uma _Pllii~a. do mesme ti~lIlio. do 'e:9 !Wit'!)! O~D2l0I1i POl' R'Ildotpll MciDt:rt, que reallseu ~

~~~L .

[n'h;q:rr~t~: ~l-Mii\ JHioQ~mi (V'n.a}! Jealll ugcle< (0 rnlJ!rio,er) , W;a.nvkk Ward. (0. allll_::lifi!e}1 ~ T.iIIl'tlill'f ~:a bailJ· rin.a. [Kd,~;a,1,I'.a1 1G._Rto;~is (hJlJi(l!l"a ~ !,ltit~lta, Ril,lIs.e:udU. !F~to d~ N~ kO.:llJl!IS F:Mta.

a CLUB 173.

BAIl:IRV, c.:lle!e d;L_~i1ad:ri1~ d~. oI!;Club 7!h. apab:ona.st;

JX!'li' l.oana; g IDO:IJ, ,~h:s!::ollh!t(ld.a que, ~r .u:aso em. 1)):0.-' In e I1lUie: lb.(; :Di~Vda qJl!J(: rHlJQe 1IlD'lJ!itO' 1b~1l!l q l,;I;itm €J.c i. ,Bru'Ij' :s.bt~e qllle: :S~ 'trnla de: IJ.lIma mmhe.x al) Se:ri'l0i;0 ~ p!l}l tda ,:ruer,~t3i ,iII1~ J M!!I:Ji, rI'L~-lhe a lifemad!e f. qJdc:r,! 'pro.. ',.,;ar :;!Ii, igoci:I! ciia, d.o :s!U lIlioivo. i;;:a:i~;i!! !Ii! I,lm ~DCg. ]',i;;iU'bilid.o peh 'iZII lila wha. [mpll'ession ~df!o e ICOnmvidti pi_Ia mNl:i,>Em ,dia fi1IiiP'af'~Q,a, B~rv ,:[~~~hii-,I.bt.: ,as: a..e:~~e;!i :liw1adas Ie ~l.a pNY,a ::liE'S] m a :LoO"Or:1nCJa do ~Ql~!ll. p!{!!t :sit'll '~JUm(li1 [II baDdidg. ]j',gmaiill,Ml!:D ditsl s.~e: de :a. ICO:rRjM" •. , •

lnt~~']ujete:s; ~1;;1 I]!' .A $'iol:' {Jo~'ii1ia.), _ [-dmuDd iL-o":;t (c.apL· l!tio d.of: lat~e81 ill: Utili I~d. R~Il!:.a!!;!LiD de b-w I!ii tLlW' mj!1!R$i,

[Fi I lL, 111.[[ S QUE V A M 0 S V E R

"G

A

DE

Ho

ELI"

,-liltJfi (.H'41"dj' Ch-f"ilf./JOfrB) C I'JI .~rMtr) {GUfr~lrer' JfarklnllJ. a ,f;O:r-riliS 6(j cr.i',fffl!trJU1, (I1lC, tJ.ffYlfll. ~ lima Cflm,arnfia, 1GJ..'p,...'nrJ!

es s /lilmen/os d.rt:'tw gIJl! a leel1tn ill: QIlcrl/icttr·se IIl'Or lit!

O b~te~ I Ol1cl~ S41 (.rD~m 35. e, mt&du es~Ii:lIh;J, ~I '~i$~ teuntSa!i" a'V!E.!lIur~ ~ 0 fmMlc ~ 'ilad!a wtim. Quaui:a50 e que: pessoas 1iI:lIJe :Hi:o:s~da:5! 0 mmv'· dUD q~e: cemeleu 0 IiI3 lraude il aoda. fgifdOl1 01 diplll:t!ll~ta cslriLrifeiro q_I1C gao ~em easa propcial !D i;o;reur ae -liJ, iii ~ond~ iJJ(;6glJ it.Ji com (II sen ama Illite ~ Q ~",1i'Ji]J.ciMo enm a. ~aa. I ~mllia., es marquLstas !;itI'l:!;!, a 'bda eanoorn, e taiiJ.to~· (lab-os Q.ut no tmrat!o ccQ]ltam D' ~u s~f.r&to.

iE.ctre U~!!:!11 ,.I\gi. a cciadioM, que, na ve:rdad~ ,i!j '1Jm1l. pebre dtUGa,g1'e de. m~idlll.a -MI,:para podiE-'f comple.tiU' i)

CUfSO'i pn:h.a. ,M..Liim '0; Pia. de ~ dlia. (] se,lredo.ella. sUS! alma t 0 im,or q. ue coOosat~ 1,l,m j mm sibioj tpa!bte Cogmo ~1a, Ii!: q ae habub 0. Qd.aI1\O, '~ mCl~t!lli II;;: m~ns bi!.rnt.c do ib.otd. ellit:fief:ll~ aos i!-Studoo de OIlD3. i.mJve:m~ qliU:' M die s.cY' ~it ,abJljiJjlUlwa.d!& om ~rallcle beneficio.

o dicl:IItirn! [l'QRml ~t.s:se:.ial e 0 sa'hi(! tltrnll:to-:r, que ~l\ed5'al dae ,a:m~ as 5:WI.'S. Ultilmu, !t:Xp£ri€lloiM.., de:s~· I-a.do~ JW'b, wm. J om precJOc-sa ~ a..nJt~a ilIrnII'q,Wsta. UIii!i1. U'l_ada, Q~ IU1'R (!I easo lit !l;ODta,-g a tada ill leDte. All!Dtt~ 'pam ~l"'ar 'D jt'i!f"e.m a IilHemlII!l.3J, leota, POf SJa, vn .;lpgd.~-

( COlfd.l'lSJO da :prig. 14)

MIG da :sedu¢o.. !E-gJJ j,Q di!. No'V.cl!iitJro~ e 0' mill1 ella a'll g.MrJa' e P,{ll'O{SO ,fHoibiffO. a 'bcla IJ;:ritt(lo .dIe; Pcla Ii !l:~l~ !l!ln 6 df!; D~:OO:liD hlln"

U Il:li des me:J!.hoN5: CiiD(ima;.;; de :te.tIlo.da ordem e:.;;UeoiUj :a l d~ FoevereiN, 0 cl]()!!l'ei'fo def!iC-()n;freci>t:l()~ da Fili'S~ Ma,' t[~iI!I~ 1!'1: a 17 de Mar~;,,} Ba;rl'cj'ra~ 'Qucbt(klr:.s • .[IIa. M~I:r~,

jOAQUU\ :DE ALMElDA

A lD diii: N!I]Iv:emlb]"(]~ () IWf7~d()l~lro Jfuf~ldfr.Uco e ~' des[lra~a a ,r;c"fIIFa~ da PM~mg.11I'l!IIt,

Jul:g.arrm9.t" It:r elililltllerado 0:<11 sua iii 1Ii5:i. t~t~id~dl!: t'OiIlI.o$ D!i, Hb:nes mills i.mrpo:rl;il,ot.eS! estreados li!im. Lisb6c:l. E,' d:uo ql.te 1l):ll11'UM alQuell!E$ ap~~niado~ ([]mO m~'PLe:me . nto de pm,i!:t:I!lIiIia e ~e.ral:tl1eotll:, de: m~i!l(iJ;' ~mp!D]"I~Dc.n!l!l.

A k':mporadJa 1 aa saa letli!1;wid:ad£, pede cl!1J;J,!i(d;tn!l'-~ bea, pe:rm;~tUgdo -nns a,pr>f: elar DOS 'viote e 'lant05 fUmes d~ gr.:iliiilde ~a]!!lr. A ':Pir~,I!1~ aiDlBrica!lla, ~c~~~ riI"!m_:a PJ'O' POl"~D de 75.~!f!'1 ~ta~dQ '0' ~iI:.~lIih~: :a5S11IiII, .. ,fII~s~151i~do.::, ~I~ Q!:!!cag. I!l'~JiC:~ 15 rJfliJ'~ idem[, ]0 rJ/ : chDa~m.~'ii"qil.les31 It~,· liaili;:L e d(:v'r.i!J~ ,o,ut[lOO 'f!a:is,;e;s e[);~lob::ni:3, ~ 'oJ I ~ ud~.

lost D'~, NlIbTIVID'AIlI£ G,w,5.P.l1l.i1:

~~ ... ---.- -_ ...... - - ----

CO/ItO NA TCHECO SLOV A.OULA

SR PROTEGE, A PRQ:DLTCAO NACIONAl.

A:p6:~, 1II1IlEll,e.roS~ di;)cl!I55oe:s prcl~ rnillll;.1iJ[.es. Mhn ~ DO'IiI\D :pmj ~d~ de, lei FelatL'Vo a proaucilo de fii.i'mG:3; na Teheees]c.101aqui~. 0 WOil i!( to. [ief.e;rido fm 5!Jje:ito 8. :8pr-ec i ii"il'O _ d~ ~rua do Co;gte:r~ig. E} !!lii, lndlJiastria de IPl:nf:~. E5tm. re,~CI· 'f~tIi 'l:odas as cl.a~~, ,Ii ifj:~c~pc1io ,fit. !!lima 1 :t~(!.1mL.o a QU~ 1~O .. ~ MiIlfp.d.ur fiillerii:rLdo,l' ~ 'f~I'[]J;es; C. [J<b~jl!adf!< al~~~r nm ;Wm(: dC!: ~i(!!iii:ll~c!' teheque de dOls '~1liI, diol s aMI.o~ l;I~ ac~1I!I.:::JI111l;a.;1I!k!~ ~® a!gladous. de: JilmJJ.eS. K~is'~3id0'.5, iii! ~ '[ d.llt;· cos't!ftll~\l=' 0 q,Q:t ~w:',a.'li'a ill lJ]'!bj~{i'o pelo :tD;COO~ .c:!t. 25~' . es tcheques ]110]" ,~ilfIl[! ..

:r.J.:u-'st d'a jdta. ~ntue ll'Il'.:UIa que a poUch. veD~ 'IPNCOOIllJ' a diH.~&!'c:ias. Os; ,all~IIi.tsIas. [R!.m o:a'o' $t q,illle:l.X,iU'~ do J'O'!llibo :8, j (l.t5"nri ~j t~IiI:il.iii bllU 0 m&'5'mo e $1!I!£Pl"'~mdlel!Di

ADtl:li. ~~' q,!l.Y1:c d~ .s;Ab.iO'. - .. .• ,_

An'llll C ('f!ft~da a de:sia.ll:cf"-~~ ;ib, 161~ 1tJI1[l~ p::.~ de mJilo ~m ,m~, :iIIi~ liIiDf:ll:tm. q_ ne:l'e gl!laJdA,·h com m.,~~ da iPO~ I!c~a, Ig,U! no eg~ta.'lLto~ a!p'UJam:diD :31 p~~Ji~ dins, ,~. qu.isw Ill~' hotd '0' assalta." Do m(!~~Hldo em ~1lI:.i!:_UJJl, ba.iie de IID~~ e.sl~ 'DO 5ell!! ~,u,e;. .ADD I omll:a 0 :sab~1Qi 'DO ~DI piI~rio quaril:o ~ DO me:w dla, IOQD I ~(i;~ ~~~ a. hu:. QUa:Jl1d(l ~ ~ 't~o:a: ;I, aeeader, 0 p9JJ!!!'ICO ~ lIii-rell)h~(!; fClo'J'am. d~ tlI, erdem. 'ill!. as salas se ,:l85.emdham ,]I. pm, c;am,pi!!' de bat~.

A j 6ia t. ~coIlibad:t. CD ~Jb.io e salvo e ~,i 'pa:.;;_~<iI, 3. ser

pittR .• e1~ ~'~~I?mlteirn a .~l!D.i~, C :iI, p_I'0tedorn. .',

Cm~~rDlI:IlIttdLa de :ReJa :!a1il~. RiEWhz!iC5'o d.o D., ]oDill!Ines (lulu. Pri.l!!~ ipai$ in~]'~:tes,: ~ladf CJi~i di::tDB~ .GiIl1l-· ihl!i' Hata.nk, Daill!!f Se!r1i'i~u~S'l "'"rider R~oCbMd, DUD Wa1b~1 JY,:d. Pta,teD. Ema MOt'elliW. flh'l(l..l1!!' 1'1iinzll W !f!f'[!I~ ,!F'Ul!:tt~

ra'IJ hul, Ott!!. ., ,. . ,

. . FQ.t\O~n~~a d~ ~~thu, Km~Ji!'I, COll,g1m~es e dt:;QOI",,IQ.~ d~: E:nib C~~n ... cn:m.

PFoout'!1J Ufa. ,!lptM1!Dtada I!l;m f'QriUl~~l Pfi'r Ra:m Lo· ps F:~t'~.

I

N'O IM.mt: A DeS./Ol'ftJ. (Ji,o(J;lJl t:xiibido Id'lim.:a:Lilt~lilItt: :Co lCo:mdl!:'~, g FFi!!!.cipaj, 'Pi-pel h:mi!!i!~o(!! ~ra, ii]!ii~~[pl\l!:l~!do p!lf 'B,iII~ e DQ<ve~ !)l'j ~5lI:a IOJQlQfSb.50lim{!!, qJU.e ~~I!D!!)S; hUJJ bim em Todas os irmlt.as fdrffm Dt!1'antcs1 eem L9g Ch~Jmt::y: o r.~"{).Pf},C/~R{!laJ e~m, T (! rn. Mil:; 0 OMndan'ifJ do ()~/.e d.a se jI.SW()~ >t:fifil1 N!nlb. ~UY' It!: 1 adk: Hell 'I .A mae il1dop· iil1(J', COOl! W'glLi.'l!lIllI, iphiD~i C ,.4, le5te.mullh(l impr:eDlst(J'1 com n;ua Bo,,,,,,,l e Eddi~ c:rmh~[".

BiUie ]}ove, Clue 1!l<Jj Des!orrtl CQ'Dtn:1SCe:I!ll.fJ 100m G~t,~!t

~ ~.'

O'SraelJ!, 1rn.~~U iCiiD! N!l)"~ 'iiJD.lTk 'b! 18 aDM e e: C3;$::uh3ji1:~Hil ~11D, Will:::tt, e c;oilth~C:Ldlo dir~etO']' ~ :n:aJ.liz.a . .dilllof. Fmqntlil.'tn, 3. '!MiCM:a! dea t~::.\fts: dQ Bl'ood.''IJJ;:;I,Y'! d~ orm.dl! ~~wru. Pa:dI, II Cil!ll!!m~. Goolai d.e. mU.,!ljea, I!itl!l!~.l~Oi It:i'ltl.l;;3. if: d.a Ii~a. T:amlbtm g(!Sita. d..e COs:iDMT'".. N~Q S!cu-di'nam t PDLS< aqw tum uma receila iilt: B:~.Hi.e .DOI!iii&. E' urn. pml'9 Vli=t~,'1t'i~oo !II u~ ,eonh: ibui ·pRT.l il::OD5!trvair a 'bcl.eza iii: ,:1 :saude US~~5, ExiltU,bm.e.l!lIt~lllIl· ~o !i15, lcil9r~,. , , a. qILilCDli. 1ilI,[.o ~~:[m:e:

,iI?1(:3.:m .. ~.c11 Im;am.eDte.1 cenouras .~ a,Jip.o ~ iDll stura-se II) :piad.o ii:.om um Dliililho; de: to.matl£: h:Uo I;l:J]!, 'fUr loU:-,aDd.i:!~lb.e: as :5eTIlE:Dite:s lIS ~ lJId!!: ~ ,ch::.][a·se por dma '11m J[L!l)~.b.o !t:OIij,' posl'O de aze.He di-: c4i,l'~i~~ Snm!il! .d:~ lim.i,o ;:u;:u'CM' rn:asca ... 'PO'a"d]ift1_ 'p~Eii~iillb if: ~[I s£l'11'indo iSS is!o st!bl'>e,,{~lM'S' de :!lJJ:n~

BiU];~ D'o'k: <iI~lii:'iiIia que M (le:iIIIO~$ e.o:i~h:1Ii:z~w a c'L1ns, a altace 'b:fa:mq~i!J:ia, :i3i_ I,r J.!); des elhes, 0 a;~pa 1!!I;311Il (!j oS: :IlIY~~, ill: e ~o:m:}t~ 'Iooilica.

S!t!r,a, v~Made?

..

0.9, tRiG 5:510'8 ]'I!! i,t;Oii\'..es (jl!1I.]i~ vcrnFlioC la mo, !'~d!1Q palli!~ IB ~,iI:" u'n:w-i1 t!tIffiJ:pifi;j'",adia. '1M]' C!iII mp(ll'1I itm :fi,['al'ua e, IOU iL!::: rnri!tlilli! , C"'ltOnl'!:r;D'M ,CHiliEF1LO ~ "",'~i'iId.:!i 1Iil,11I.!!I, ,8ig~ 11Ii>C~0Jl1j Q,Q S\t,COLOI e I1IiQ!S! el!jil~:I!!l e'h~ r!::~,:n"j'if i'iI"O!l1 CljiU'C' VClllI ~Clm ~'lliM~CBl~3~.a, .. A ~O ~~ 'f.'E!'iiI:~iII!~.a co l'II"i~ l'II'lH,!lV,ti (II t.if:-WOi!l, ,::iO eO:r'rcl'llt't': d96i :f,dilil>i: ~"aii.8' :r .. c.ti!llol!!i, 1iiII1Y'!:-, em !m;:).t.~ ['i,Sii d,c cLmc: m ~,~,gr.',l3InEl; otil:tCorft In

I n!k!J E'i&I"~,9l111 'if1 AI. m,if'Z':~G!iii. ~---

27

II....-_B ......... al ........ an_...,~o...-:' ........ d .; ,a_q_u_inz_",,_~e_n_a--:;:II Urn ~rande realizador I

FJl.MES SONS,

o arqlJJMlUlltt e .111 dO:~F,ina (Del." &lleUt:F~b.£!f.zcQ , i;OIJlll)ill-i11 Gra.lll8, Ul'ml;;D. Carle'llJj~ne~ A~bo1 P,aDLIigi "W'ir'El1H' Plthl~, dc. Real. de Ma3: Ncuidd. 9 'pMl:es.. (fi· ~!il. " Os ~fJis_if'ltId{)6 ~!CJ' so~ der. Jrngar). C:um adl, CIlJri~-

ti:m.'il. L ta E"J~Dl:ISdJ,lJl2.. la.ti:lls ,l.Cm.an;-W ~e:f ,FuH~1ie!l'1J ,Karl Klock. IStC. R~a1. de Fr~ h: W e:D~l~gsi!~" (0 Llim,ia)., !mprlld~rrc.I,{j ~!l!ti!le!',arfal' c,g,!ll Mool Giiboon. DLrec:~o

de E<lWilId SerlJ!w i tk (Colldt:S). ., _

A ffwlher C(Jmprada, eorn .Alma Ri1bejj~ Mar:i!:lIll!dh: de 1:11 ~lCJtte:; lame:s K~:r.k";'Il1iodl WaJt~:r j)brt Grni ~" Reid d . .g

E. FI n. ((onde~ A mor sesu I'lun{J (l:l'ou n~""a knew \\lomen)t C6W P1D· r£OCIE: l'idoli. Lowell She:!l"malll~ CUve Brenk, ,~~ BUD.del, Ro~ 5lewarl. R~al. WilUam l~iJli'l'i.3:fi.. 1 partes (n'VQii~, A C~'ff(lllt~l{j do pfO"'.N!SSO (Tb.c OV~r,lood Sl~gll!), com

KeD ~ 3;l\'Daro . K~,tllh:i;!Ii CQl]iJ:ls, FloJ'e:JJ.ce TurDe:r! 'T.'om S~ld!j(hi, e 1'(. '1 'pawiu. Re:LI1. de Al'butRo~dl. ~Od~O'tL},

A Im(g ett{JnlCB I(H:IIU Waf Girl). Ic:crtll, ])oris K~;g,_YO<I!1, l1(jl~ Hugges, Hebart Bos'!,(acl. '1 ~t~. RJ~~~, de Johu Francis Di!JOD, lOd~!tIr1:lll.

FiLMES mGUUitiES

(cr:mr:lu,s-/Jo da !JDg. 11)

68 Carr3!:OOS Cam :a Jilmi!P3i rubra que e ha de: l:J!:~ari ~ sua l[silDnolJllia !l:Qlltmii-seD'I.:Ull r'iJf:tius de &a"'6:r., Os olbos salemlh.; das orbitas, a b6c:a urcpila~w. E I) m&lo rulim;],i~ insti.cti,,"o, m:altrial. aD pod~ havu, nJ'AlI ha w'!!e:rj!&l cias :stere 0 que essa fisiODOlIl!l:3 ezprlme, .M.JS quande, ne i..d1o (fa fonIJolf~j 0 ~riC1dpe R~dgb_ioo 51~g S~ &:m'~:rl~~a DOIll !IlCllbar>eb mal::;; com (fi nhmo enervate cia milklcil do que com ~ :.J CD~~I '0111 q 'nag iodin a 'c;ab~ '!il'tnddiJ' 1»1' mil e it.I'I)~O:(;S. 1110 :rc.:t..}IfO~ de ",' ~Uialli:iIJ t, i ~!;t.tl\JDiil qy,em ~tra dii;wr que: eeisas, qtl~ ,;t~!£lI!S IrlsHss1!D:lS II!: .ude:nor0E:5 e:slao tOOrl.ttmpiaDclI.(i1 ,,,<tudes, ollio.os duma. <tJiPl'~ tM . a,i.:l: e de: lir,ilJiII fe '" A sua jlisiO:lllomi;i'li [tl:plimc b..b:i btm mea iUIi~l!Ii!ilrioill '!.Un :p<Iv'6r. um. IIliI.&IO j):miOli e alt';upirur~e:.

as S!f:!Ilh:.-:se bem 'Qlue <110 W\fez da seena do sabr-e Itm Mi~ ue! St,ogoll ~qlji Q! pc:rig~1 0 mDti: 01 allllCioante, 'fi'fe a penas I!IflI 81j]~:Wm~ it ncla se eseeade ((imD ~ood!o. t~-, 'nl'el qua lliJ:ilgulI!lJl de''!1e 5i:3I1be"1 •. tM]!I).;&ige e, ~m. CO'JliD I:.il(!~ D ,3,"'01 de mhlma. eli:1e.riQ:ri.sa~o psiquiea.. Isto (II a]jilil"e»t:l] 11 d6is do-l!. mai$ dramaticos .artnstas da scena muda, Cbarlot il'l hmpiin:&5" cu] as t.e:OlriaS if;. priPclprO$ tie: !ryf1l!lei~OIl iii: [l~ 50 em pri:!~Gil. em A!s sombrM que pt15Sam. Como Ch..ll'h~" e. Pamplm l1a~i I osj r:rl,1.kine anopia m uitas e- 0!6. :aql.l'tlaf&rmLltlll ~ que ji alguem ehamoiil, ,de <fd.OlS, hl'nl5'"'" Como (hcaJ"i!Jt que em :si CODt!llD. em sf.m~l(l e gg ill;C~g~, IMar a ~DlC: i.;)o da p.ob:re hl1ih3,O iQd~~ com suas U:a1ll!Jt~ seus d Dj rnes, sua humj M.ade e SIJ.a5 aa m,s.h:rn~ 011 ,r:Onm.o ~~milli~i1~ que lIt;p~~ll:'n ~ ;sug~lclI~ a f6~, 1imper.a~i,va, !l: lodu.cta.vd do de5tl!lCt~ '[os.~(nlilluju:;j ~[,a, .d!E'~ das h~'l."!!I"ils q_u.e lootarnlt\ It J- 'Z.. er Da tc.l;<i)i pr'OJer;:til srnibolo:s que 'PO" dtlli n: U2U-se: 3. vcnladcs QIIi veuais.

S.N.

REX INGRAJ~

Q f!1(mde f{!{1l1z(J'dOf de. 0& Qtl:iIbQ C::li'lil'a1ekO$ de ApD!!:~' lipse., de M.~1t NOS.1rDDl e de tonlo.s rudras hems (11- m~s, E' Q marldo d.e Alice Terry. (V.{de Cbltblo, iIil, il 3, pag. 9).

o . ue viu a Aus,tria

01 d!!p1:rhi,mento It igemalo,lra1ico da Ckmaro de CODlt£. 60 dl! Vi~Da pub.lll!:o!ili uma fl!:s~~tb;tieH doo Ullm.es. explDr.1~ (fOB :03 ,AIIlSI:rI~ ~ m !,!U7" I'lln 3,% ;!t<lillldc:s peLtCUI8!5 jmpiIlrbadas._ CClllam se,; 191 a.m,u,kir.il~ '11. [J m.emu, 28 ~Ci:Si$ e apenas Um:ili int)e~. :E:J:!!lu. OiS iilm~ de :im~ l.."lgciHl scC1lllu.ki9~ que: fmm 7Il, Impoll'tadG:i:. i:O[lt)!lI'[ti,"St: 'iUS amerlesncs, 143 ,a.]t:ll:l.ia IS U9 fraDc~~

• '0

a proteccionismc [em Itailia

(omilll:1ic;lJ11i de Rom;]. q_lIIle a fG.llha ofie W l?EIliJ!,icolU. UJIII d~II::ndD h::rudo em 25 pOE !l:tiII'~O II) ]J r1m~o de hoes itaL(uGS, ql!MO devem SeJ' aDu.,dll!!lll!te xllirdos no tetal dos que eada Cmema iI:;;n'ib~. CIWl.I,-Se: t.arn'bim. uma !i:(ii~Q. upe.-

eial para lit it'ti3l~rm;.i!.Q de ,DIIlI'Ii'.EIi!i di:"-po:;1i({l't:!i,, .

tT«V1\f)

._. -

o Hlm e

ala do

QU. falan.te

Opin10'SS . Ii ver'sas - COlJO.O U:t:n..a COD.9ult.a sebr

Como se hi de t~2:U: fiJm~ fal:ado !I)~ .Il]m~ r:.till~I!lItt:?

Os <ll!lluf canes d.e!:i:iJ!o~m es filmes em Que se "1:Iifill:~ 0 Slru:fulllasmo do som e dla Ii.Illafem POl:' estes te;rmo~, i!Jlidll~ fe:J1ltlltcnleIl:h: '; m·rJ f}~'ct(}ne, oSiap1iolfe_ TOrma p3(;''I_~res,

StjtlrJ'hro'1ll 00 picrnresJ trtJlkluf! p.ldllrgs~ ete, ,

o jcmm1~ sta fmDc& H eaa M8.l,~tl.el 'Pl'o-p5e ([lilt se; cbam& ;;:cinde!}frafia~! e 9.ue :I:!lo ~ f6.cil de pr~OlHI neiae. Em IFraDtal potl~m~ cOll51dflr:alldQ·s~ ~1llC'o c,((Iofonnes po.m :1 :sifilb.ME. as! de s~Cl1a(ijes oIIifilme: bl~dQ'P. ~ .fml.lbe falallltl!:" a1.Jl.i!im. ,iibrl. :l!l!1!I. tm!J.l.t'<t!'o a uma eo~y_H e (.Omtca POi' 'PTD~ ¢r (3h: iI!IOCIiot~smo ~cril.mcfo:m~,.

Vcl!tm.o$ I!:m Q.1.Ii~ plram as milJodl;ul •• ,.

"t,- ~lo * *'

R(!I1~ C/(jir, 0 ,aumin:rtio :r,~(llJ~(uffN!' de U m Chil;ptlU d:c pallia de [_' [ill, eSC,.eDI nO ~@clidl!: 0 se. ",dttls .:

o filIDI!!: (alan'e, ou ml!is I~Mlldamcnk: I!) slncronismo tUI, lrIi:p;IIg.dncaQ M.s ima,ft.1ls e dOB 8(joJill~ 'poderi r cJjJ !.W acOmrprulhame,llil-o ,mllLSica] das p.dfcw:a· ae a'1ida~ 3:0 cioem i1, <eduQiltivOi I!:t(:. N~c' ~f:ria. aU: ';mpoossi ~[Que se eriasse mg~ arte poo·pri~ dOl fume bla.n:ti-e ,e: (:l1jo objed'O e cOIi:as leis se mID::I' pre.VUIllJ :m.lid:hQJ de q,UIt _~t: plIevia !!Ii (I:.lill(l]'o. do :rim!;!i~ film.1£ em U900.

MAls' pnlI'ljT:aUmo.5 COt!lhel:i£:l:' mall a :c.~ .. ~lClitlt die eilllt~:t, Sit d.eix'<)J'1l1tlllS, flliLC :[13 1I(lI~Il:S e5peral!1~· cr:ritLii. [pafa &$CS ib.or:isoli:li res , NilIl) tar,da III. lJe os ];!,~ , d ~riJ!r: IJJ"tS iP;N;iCIJ..I?m. iaU:.f do. mme. rah.nte nm I"iv;a] pefiigos:.ame'!lk: eeo't10m'lI;O das iO.tlrtl..e.'es Bru'd! tedes f!! altos do teatro5 da capiWi cam os r~'"Spectivos 5:Ceo!rio~ ill: j!uillda·rolUp:Ii, metidoi5i em w:s babnllll illS!: Q Iif:m [.,csi.!tiria a em'briadoro teo-

'tR~o1 , ,

Ade1JS Peregrlfio, Cltc.o~ 5Jf!(ll dOl ZOt:"I'()J Prlme/ro A m.o.rl T'esOl!l{,O d' A1l'flt. PaI,em'#tI~, 'T!'J$J I..d2e'SI' It mdM: e~ se.!l;llIt,!dhilS de om LirismCJI DlO'llOo! II tempm ~ al de fiM ! - de: wltill' h '1:llIl)s:s:.:lS ~'~u::~is pTol-et::ia5.

051 s~g;Mres !!LiII. tela, dizi:a (I; D!l)SSQ c'OIlifere:ILd:5lt,a~ es qUj£' d.i.qlO-il:m dOl pGdtr t ~o dinheiru~ t~d~m a ~,MPW_~I'. do ~ioema QI l.OO'O(:([I q,L1.~ Dc~e ft'!!fla. dI~ lfi_de~d~j)cail irt~tic;a~ Cogd~i!:t;g,-I!IO~ ,ina a mti.dudria..li;~a~o :L_l:Iite~ral. ~ 'por al m e:5>mti' l!;Ijue po-de 'vtir 't: m~is d~res"'-A do ql:l:i!: :S~ :i.mqin~ ill lim dCI Cim:mn.

A io.dllitirlal.Wi.Ilf~o pode. CQEIl, i!b:j ~Oi 9m3lD 1mI', dltslrUlr tG1iH as. ~e$f!«aD,~1 q_1J.1f:. em !.l6s·n nha f~vl(l I:iIMC~~ ,} ~co'bt:.da. do m_do. dils 1'Ill<l,ieos, 8as~~m~ uIDa rn,¥;~g~,g 'b~m ~om!:lla. [poOr r:::omuc.tall'ies haDelt,e belli acol1!I!J~. p:1.rm m~JLII . .Q:lt5t'O do 'flu, h,li!.':Oo, N:l'[@.hIe do Cm"~ma li::lolo:Yid(i I~ ~ml1ti:ra <0' !;~11 coDb~.tlo 'pMsa. IMt!I ::Iilr· e ~1:R:.c.:m ~ mas, pol eRIII:pw. do cmema [illB.nl~ i:i101lst:ro l~Ifre]1 m:a~Jf), C::Og;Ilr.3i~D:a:t!.mlI' ;grR~ " :l q'l.al II, tt:ta :sc: tomB.Tlii :lUllm pob~ kabo., iD' tcat'ro' poblC" C uja:9 p~~ ~ tsrptda(u!o c ~e~to - :!eriam Llirn.d '~ 'ce.:oleD3.5 de u'tJ[l;p1sl'oi!S. S~ as s_alas de 'Cioema adoptiam nma:c.hl 0 mme ~~ll;1n~ , ~lo:rid.IJ' II;:

I:fil j'Eoitclf,OJ 5l!i1ie Id.il'euil~ emte: tOme; e5S1lS 'i'llS'~ as de tMIro? 0. Ooema, eSiS3. :H'tt. d!l!. i.ma,ellill~, !i'lm qu.e tantll~ e:spe-nnw se f11lJ.(I.3..fa.ill I te:rf d~p3li'!l!icidlo,

* *' :il:' ~F-

lJg J. ]{, IRa!F.[I1ol:iid. i.illet!

QI1!.ro .s..e;:r a :nDt'al disocndaul:e !Il{:s1Lt O:tM,te. SOU'l1iill fo(-~so' p_~dm.o do lilmc coiorldo 'I:: dQ ~LI~e [ahm.i.c.

Aitt b.oJelii:rn~s ilC ]lIJ'odlrro d!l,s gnMllle j Q cmcm.a. dta'Vl pa, ieoC'u:rilhata d05 amin'b~ qQe ICOllt)uztlD. ,:io 19;fij~fhJ C ,31 fefrie. Com, a. ~r, ei·l~ nllalmc:~h: d!!:tl,glbn-

sa 'hat de deno·:DJ.inar? o neolQ -ISl.'r1.0

culizadc •. A. Jilin:. ~(JIUOIl a. sa bn e llil'O IIIm.a. a.'IlSioc:.ta. ill! sombro. t'itli: bi1Jt1J :ai!lilda olll.tem eta um destDhOI .i[I;Lm,iDado. Haje. ~i,.~O' ~5IJim::'l'I!I;lilc; m illili ll.Co It '''''oE'rmelll~, l~omQ' qllle [pam, ser tri]Lcad:rJI. '&'t~ ~JIU'oDr,aJ ~ i]i:m~i'Ill, UI!l!f!l auora. Este .r~st(ll .e um :Ki5oo., Eshl n."'T, u!!na '111£.

.linda qUI!: Ib:S reaic3.do:res. em Q,UJIf:' dep~ita'mos !CalL-' .tiIUlCl. iI:rI.ao tenbam tmto Q'6sto e tmda ddka,deza, .IIi~n .fi ila5 nows le1tfltnencias com, pOii' uemplQ, as IIlOs.QS cnm pa 0 hcica$ na ~l.ha cia car da-s seus tecid~, D dia die' '~maoh! :hI die :s.eJ' cheto de, pozos Si!lil<s,os; muais.

:!Do m~mo m(Mfoj D film!!: Wrude me f1ana om eeal pro~~e:sso.

No €I W;~ :J!i1!l:!ip£U:a _maiis ~pu-iil1mmle aes d:~cmnmMt:iM. q, ue.m o=to 'Vt 0 :~ntljl:rbs.e !lie 1P1OIlIttsSo 1 OU'¥JiI.'emos a<QIuW!. omdor C!JI!O IDO'vimli:ut", dg [a'bios IDIOS: if".Ii'l!.a.·'i'a iDu·im·~lIlIe~lt.. N:Eo me iil.,i'f'ildwol p~l' OF:;l'iI:o. S;egUL[ R ~OD""F:;fS!!I~g, dos IfIMione1ros de uma C!ornidm{ll, las, Q,1!la:c,[io 0 Cige.lilUl se Je~ ilradJotOf de. epopeia:s, iIl;f(o g:!'Dbaria plo.poD.do--no51 a :£l?b[e:imPf'~D ~o~ nqss.os P~Z:re.5, QcLllar e' autitivo? NJio 00 sat.ldarlill. (iUVIf iii. p:rodama;;Io de Booapar1e aOI wldado.s de) eJibcHo de ltalia? Dlll"ilnte a. balalha, :nilo :5.el'ia malS; I!:;lcl.ta [IJ~C D~'Vi'D'-llb.e e alarido It 0 e::stUpUo ~

!,')~ 'ill"lElJ I;;~o. ~[]!i!::: ~rmitt ~RiJ;til[' ~ ~D.1I.~:llC.m ~ (II SolD nn m~ma -pe:lfcWl~, D.ID ~nOSi a.brJ(a :a a~I'ls.]_O~~t', ae H:i!MJ]]O 'l:ernp<!l que ,jJ! 5iIlIm. a fabli'Qj b.l.1ima.Ilil~ PlO~e .:;Cr- tlma. ada- 1!'1:a~(! Irlutsical 'pukl~euh~ !lic c:.ro:Dj:s~da.. E t~:relILiJ~ 'IIl1(ll ob:daote.., U1ll nblle: mteT.!l tldOtIlHtl. E es J1$qU.~g05· do. nemas led!), s~m musico&, ,gronde.'ii Qt'Q~;s:.

"Em, . erdade ~M dilO qlLl~ '0' 'Cinema mi "river dills maf'3,'vil Iinso5, • '

NaO' hi ddvida dl!: que 0.' filmc eolorido ~ e ru.me fa~ laale aJi 9~~ oao 9W:lS!ua'l:rl. ,0, Falj(J de pe:d,eiifio. ~lIie ]KI dem~ :ambCCJ.o:CM. Ac~ ~m de nas~'e.r. DeUa.'ll que. 00':;·

l'Uem iiidllde: da r,1,z;<ill)_ . _ • ••

~ Ni!811 em 1'Ll.eaJ" d.e: dt~nI!!I)!i, 'lillie siD illlutE:ISi_ ClU :uLtotul velemMp01' .eles:, O'IJ'¥rtnlO'''i~; gllllJil:!mIo-iitl'$" ;!!\.Ql['.Uil:i!!l!;fiiio..10$.

E ealem 3. b6!.':a 05 srrobs e es MonclD'S I![Q!; qm:trem :.1im~h'AII:' G Cinema a, dou~rjiC.:ls. o.u a escalas, Sabem Q q I;!.C llbl.l~ fa.ltil II!: D q_1li!: l..h.e nlo fait ~ cODhei:E:m·!he: 0 futQro, C~geID:!Ii 'pobl'~ (~I1!Wla.r fcstam muH~ de: g ~ .al,euma!il pes.

oilS g!l)5ta!lJl at~ dlt ma!iiado. •

A IC· [Pi!. e t~a ':. ~ Itillo belo D<l bUl ma.scula. J !JI?<eDtude !

;;1:: ';.j- '- *

o IlOtabiUssimQ, nalhador M;J;!.fDau. ~ q,UE:m dt.1i'!tmos F'OJW$lo.,. 0 IJlllmo dw; h.omen-s e A 11rOra (ou Amaofilh.wer ), e 11m dos adepws. do tillIte (alamo IE: :adapt..ol,l, :as 'fo~dp de vislu Oil sua. 1U .. :U.ima l'Wi.fA,¥ito Os tlnalToQ Dtabo!l :MIl J!10vl<:loDC" ,!;m Iq~ 0 !Mm £ _m.J!asl.:i.do Da p.e:lir::rub, sim!J!lta.:rlea:g;!,oI~gte tom a..'i: !tCi!:Qas. tilmadAlS. No [ado esqllle.rdo da fita, cb".c - dt b.&$ m;illim,thos 'sa~1 ou!r~a:2rd.dos i fot.oO~l'a·~ia dllls SODS.. ,I um:lll '!f!£:S£n'Oll!!i pojS~ iP'O,- r mdo de om. lli!euo cacifJl', (l espa~a o~o e dis,p6!; as 'SlliI.S s.c~ e mao !lle:ira a mcolI·r.tr-se hem no '~~ da im:l\te~x

.Jallflet Gil:voor dc.tem of} p:lU11el:JiO' papel ~gl!.ining.i fies ali'aC~O Sl!lusaeiCl':cal, C:(j.1in li1nrv Dill'tu::.an.

* * ~ *

A U:cilW :fu:krnacioo:aJ de M.L1SlcM, de. Nov-a '¥,ork,

ma'['l ife.sto1.ll"u CO'!!!Iba (!I fibmt fill. ad 0. if:; p4s.H; de 'lIdr-dll! com a Fedlaa.~Q do Tr.lbaillo llU'<io 1!t:D:fir de.:z: Dillh.6~ DlUa" d,.g d..1.]~ de i1J.dcmois~,~ ~ os 75.000 mlli5i~ !oos ,de. Cin~m:t'S qille SoB pU:i!HI!.i!l:: q,ile fiq,ll!Wl :rem 'lGIlbdho, llIot:a'SG ,a;e q,Ut' Sf.: i mp'lMttt Q :novo 'PfOOt!:so.

29"

•• !! •• !II I!.!l: ••

• III • II' •• 1Il.1 1.11 •• hl .liIi.~ Ii iill~ ~I~ i iii: • !I!~ •• "I1l. •• -1' • I I! I II" • , •• i~ I !II! ~r= Iii: 1!1i • :..Ill'. I I":!i-:-I I· • ilil. • •• I~ ! ~ !I !l!1~1! !l!!1!f I!I!I!.'. III( • ~'lL II • IliI:. Ii ~I.I

FAZEM

r QUEM SAO E 0 QUE

. ~_.........._...~~~

,

.\tAnr .DUl'"CAN

aseee :p.e;rto de RichmOJH! ('V irgiDB.a.). Tem ~bca d.~ 20 aJigs, f'l' ,qil:e:ldoijl a UDivef'.)Jdad.e de (OYDelI ~ .~a.trJ~ culandc-se em sdfulc:las.. .N as Jestas escelares, m;awftc::;ilou 'SC])rc. a sua DGa~D para. :!Ii :tc~ na, Alb.i!indQII"lIlId.O':a U oi· . tfSwdtl.: e j ndo p1.ll'a NQ~a York,b:'avou ;Conb.e.ammto l[JI[lL Y·Ii~llIl.:: GUiilbe:rl de: quem l(li disdpL1.la. helm ~0Ii10' nit Lih Lehmannl as quai a de.stifia¥am a 6pe!ra <c6m~ca.

Mills. 11lill)' D D IilC~g. eptcu pe:! 0< drama it ~c.l'e bens ,~ .. halos. IoddeI!Jc:m.eo'te repeesenteu ao ~t James Ib..eO\tre:. de LtiJ:l.dtC$, eob'alldo em Tile' Ner,tiO'l1$ Wre(;J:t. De retress.o aes &tiJ.dos. U l!IJillioS<1 CrliDd (] lP'l~IIIL~J..[O papd d.c IliI ~ pel!;1!l [)1) a. 0, de :PQiPP~. tlR S/l(Jngrri Ues.ll-lrtl no oQllllM brd.boo dois ac os, DesQ~ a ,.fJ:.Dle:.Jtl'a li't:.p~enta.;.ao, a i" 6J1l tenteu-a, ma.s sO ::Ji1Di eaib.(JI >dla.qu.~~e;g. 'IO'[nli.<e: If; 'q ua'lto mes~, se dr;itldl.l;Il a Inbalbar pm o lme.rn.a em peql;nm.o5 papels OOID Ohve Gorden primdfo E: M.a.dle .Bl::-lIamy deJlo.E. Mli:I1£Jlatl eseolh.c:~·a pam 0 p<!:peli iiit: a"'''''t!i~urlC:UR Ii:!I(lS QUalfO Olp~~S,

VMa·ltmgs: 300' ]ado de Charles 1'aneU DO pronmo liIllIe !Jac'bWa.5h (0 R'e{lll-.'ro)i de .F~.k BDrt~:(~; de Ylt'Q3" [Co La :lcD, :nO' Cap,t,am Lash.J e ainda ·llou:bo5.

IJRJGIT'f E liE LjU

• ~clu:d rr e1l1e' . em' F~.u~, dtse:mp~n1i.in:do (j priineITQ ~pcl [ rninioo. DC Iilme q Di'flh.eiro.l ~IJ a._ dtrcc!¥io d. nreel l,'K!fr1b1eii'1 tl$ot~ 3~!~f;:t n~C:~J hOji: c !,e.b!C1, ~f!JJ.<L _

20 anes e CasOU-5IIl; DO dia 1 de hm'bo dUi.m~, AOl:i l6 aJI0~ esl.udlal'a ~im:da num C'oiig,io'll.~u;J,llIdli) Fri't!: lan~ a ~~g.tlr.Ull ~ [be ~ollfiog 0 ·priDIdp.a.1 papcl f~o d~ "tdrd polis. Dt.~l:!i de reah:za[ esta rntupj'e.tia.t~o ~,.eD]a1, de: . Ill111Peo hOI!ll ~m t;l;nc es film.&;S, Na fun do ml1.ndQ~ Urn ullIor ile joaru;1. N,'e'y'~. Ma~dr,Gpor(l ~ qtlse. ~:ririUe ~cl m i;OD!5ldera ~te ]Joeow.ltimoQ' mm.g b;md{!i sido 0 mm!! que Ilhe: dte:1iII :r~OJJ1e.

J~ L.asky, (JiI1e c 011 tra:! 0 III Chltva.iil:f, ,ro'pilb tambim um CQJJJrnto ! i.i;tr'iz aJema para im- trabalhar Ilia Ami£iCrI; A PI"'pooia gaO fei aeelta, Em mEeados do, m~z qM va,i £Jilldar, tCD(ioo;]l ela ,es.mi!.[ em BBi 'e .BadeD; t£:ai:zcudi) es ezte ricres do- 5eU. JIIIo'V,g lilme 0 ,€sCth:it/olo de Bad:c,. .. ./Jatt.tn.

ALFRED ABEL

o ac to]' :ue:mi'lo q;ul; Q pt'iibU(!o coaheee ae ~'U rabal!ho em !~1CH~POli$~ estrecu-se ,~o .f~'tfil!: Dcmt(}r MaplIsc, ~eo.d,o, aq:D;ate sido ;]I sua _:setuoda c:nai;-i(iW. IE.-:o se lll:da., fez 0. 1'raRsfJiarios (tes Egafes) com Asta. ielsen i U]ca_ruamd.tI a fiJ!'Ill"i! ,dt, :SaI8~t1s, papd a_'Elltipati(o ~ fu~ra~l}, assi m das-

. ~t~r;ad;!) pel!} pro-pdo . D'ttrptd~, 'q' q]u.arto Dlmel foi Ai 96ft!tic ~i1'Il,l!nO e, D~tl!: m~m" t~ e.5til Ir.abal.ban.do IU(I> DmlwINJ; dleh~,cd lIHerbie:1', (tli:tL~ 'I;~ido d-o romneifi; de

~~~. , . .

Q 11all~~ .. ar;abM, ~a. ~~~ _.~.-A~l ~ J1~41 .

Russia oou" em 'M'll L~~l\ CDm hall .Room. [jJ man. Bout de·Sa.l/. lIt. mesmo it:lJeiama: «i~ ::l!Up:liSS3.ot· us m1[M do~, rDl$SO:1i,. ~ilIlc'['pr.~tildil f!'Il1 ' urn." I~m;ro! Tr-.cllIlci de bO{'rOT! ~

.

.:~

f'i'!k":f)

.. !Ll'm 1,;1,,", f',i1!Um' (r~O!'FI:ri~. ~ '!o '0

!i!,'.Ht[!1",. 0 sr. N IJv,!!I11II l: 0 Bitro ~1[lI0:H'l~lI!:ti'19JI. iii U DQilIll.!'IKJU C t I! ~ r/ii ~G 4 z: ~ R e II.oJrrl!l ~, lID1ilJr: lid de dl UI:r D,M'IHt., ID_ID HI Jl!J.rno.' iii, JlortlllSU811ti . 'Il],Qri"~,v.cI'IDe~Uo 000 nftio iIIerl' r'I U Dlihta." ~l'io ti U I"ll~

~ i!'X:P.'lleti(6!!i1'l que ,1I'IJiI.L Gon!l.lJ ~t

.&dm'I •• .e. Mul fo'll III.' .t;~ ~~ S d!!i I il'lll:' 11)[1,0 ... ,dC-oCfld III :li.jJ,il Bbl r6'-'lslai frlLl!Lr:-;C'B'R; j It '0, Si!eculo J1(!1tlcE 'Ji'. (fb'1 0' p,I'Illl"hO lOffi:Jii II !hllln.il itll" !J! ul!lulIil:a-) ,11; T'DItd"", Ir.f!l 1lU:~~ .11I1Hdlttlifl. Jlie:m. como fII, l:! iHu~ ~a.IIII11!i!! de

\~r.

II;! 'I! I"IlAtlO" -!lJlIJlmI(Jilli :EIIflllJu_!!i '~o.rnpi'! (:..ru'1·m,Q marr~u.. U. 1li,lIqllJild .~l(!llh:' r' II~ it;IDIb_~ ;(I'~~'oi)~~ nd-o ,('1(1 1J1Ci'l'llld(l ~rorll[l.~a dell U~i!ll.1I1!1. C p!:!!Bihoil!'l, ill UD iSO lit J." \. I ~ (l . all_ iiU./IJ ~ IIUi. [rnJj'l' IIM* e !DIll:!! IIC.rlll lUi R ,IlJ Uf! 1111" I. f,lDer (li O{t'O];jj d,t!. t~ I;t, {L1'. 'U ~1 fl. (ll]o DJD.~ii'JDta" IH1!t~i'F!. r,ol 0 pr~ Illeho 'm c ,ilOO i).III!!.. 1\.11,1;( ue~. 11!.!ii! ll1Jo IDO :J:l 0[\!l0 IJIlllllro dB: Tr.l.II!l IIIII!!J. mtmcu Ilmll!, dM Ii«iilu (lJIlo. nillie N(J~jW'no, n !l'!iu~].

'nO, iIIlDitllQW, 11111111 IIlA.o roOl I!Ixlbhlg Ci

11'..1 i!illOiL.

Lrlam. -N :!Irooll. D_ B l.ctr,g . l1li J! !I>c.tI}LI L 1Il:$, G.i!lI~f'eI i!II )"r'I,j'i,I!fI Om IIilCllflllii!!il liLliUl"" ru I;;ODhI'm""j:;~ p-cmlPrG JU{JIillU • 1:';'0 C ~ni)IlI'i~. It!! tm au r.i! II~. Nil (I f)OLl if!. fo (i itl)3I' i rcgl'~. Clla,''''' 6 Judl!lu: u IrrI',U.i T!:it .. III i!!i(ll~i!i BAa JUd~ ~ , .lI(j l'IiiO' IE!. l;!"IIm os; elm e;r£ ; PnmpJ/r.J'I]!i. il) j co-a rio lJu lev is.'~!!IitQ:o. 6 J uua u; G ~ OT"Jt"(! Li!iyj; I tIlillJtJ, IJl e i) aOhi StlJlldkll'!Jul~ Ui'fUl]lmU~e" 0 ll!6oo LliIII ::!I"'~ ~ 1lJ~:!' dtlli or,lfu I big !

'!Iil1'JH"U do 1l'!I.m..JlII. - 'I .... Cet:H 11. ~IC Mill ~~Ii' duetlollu., CUlh"!!!F CHili, CLlI'ro't'!!!I1 ili., - ii. ~ PlIJ'lL.u :D::l'I':l iIIJ I!I. mer ~ .. ~. mn (II rt~:o aJ -mil ~ Bp'rl DI'!!!, w", Sli'l c:IUlfil~ Q',IIJI'l!!l. n. !HOI ~'!:OrbtiDc"elo - :I.' f'h aN l.loDIIi :::;tu.d lo~. ]lUIrJ);&.u k, C:fLlifO rllil.fi. k J:III"U:::UiJ .Jfe:rl!lrl '" c{j, !l.:ml;lJ'lell!.D.tlI 111)1~ C! e.~rid4Uill~.i!j. BiJJ; ii1 ~ C(JDi!i&{l" ile ~cor~t\DORI.

A •. ~ . Ie'!:'. - N~. t.e 'fi.'i (j1ii'i,i!oDl1l!. i!i:p!!ilA:! )IbIS' 1)4;l,Olrl!!i'fiOIi. d.ur 6 iC'lii/!1I!1!1'!, CO do cI-c..do ard.a'tll. iBlrltundo 0 't.1lI(lD(l.oIHlllfI1I o. m:lll:~ ftiCeDtl!!i dEli,i!ilr!Q<ii, R' IJ I51'Jn!loIiCl; :iii"'"", lim. C lit'!" _I t-Joctl. l",l!,nlIJlO~ ~Od~ ~ oIlI me' cS:>i!'IJC~ iii [!!I!i"it, II) nelflJl'Clu:r. QI.!lO '[;nln ..,C g rU!I D'i lIJIUI, Vii''' 1i;U, !tlll,q UI) Bm 1-01 n LII I) tOile Q

mDllhor 1S!!IlI'la At['e'l.'e'f'-I"~. "

g,iJiCl dh:! ~i:!drlo. - _!ll~ .!JI,\.~l!o.t'llJ< de ~I!l !ipitDti.!'l il1IlJIIIJ tr~ rn.! IPw [3..."'1. - t.· L1Ir [lI~.mUa: UllIltl!:di Arfil!l~~ ShnU(I 70ilO $oil,!;:]: .~6J1ucli< alll'i.'~, Holt'l1'li'Vl!lod;, • Iuro"", fili!i.~, RODe!:: MOh!f!! M~VIlJ .. (h·lId~Hi'U St.ul!!lo~. Cul'lle!, c! ~r, il::.J IroJ"[I B!'I. - 1J, ~ i!I.IeAl-.rlC~ Jr:JIif ~ l-'.Jlil-tlc--lDe Mille .ProClw,C .. itloc B. ~ul 'ii'1i!1I' CH~·. 'C:"Hrornjr.L

Polito 13 eM, n~! u' .• - 0 IIi'iip!!I1 ;file 'WI]~, ~ Ittm H(9'd 100 1t .' ,do:; Rel.s !! ill nibul.a diG 511 rni!lio ClrLn{!'u. lIU.IIllto i':lU't j, IC: I;XUO !DiD 1110 p~r,~ei!i d(!lj!, m IllI r,oUZ(i.!l lrooll.=

[1'1.0 do.r 10 Llif'~hl~ !po r (fiLl'I[rl, ~(I ill

IIJU~ oj M •• , A BUli. IllterplI'''l.nc.ao dl!!l m!!!.lor 'S'u.i", lnl! iloJ QeD IJarqlJ.elro (IQ VIl,)J:q'{t.

. ,SnbiJlo G1JIn~lvfiS ~iiI_ ~Ol tiM). - l ••

o ~11I11(Jp D~O_ Ie ~ Uu III II'DvlB.ta! Sill

lhsCi. n 0 J'flzJIl 9. ~ri!'!OI'lJnt.a, o.r ~,.J.iJ.", H:!'tp.o!!U que no- 'rI. ;; !l.'!J 11.llll!l; U I!J i1!:l[l]OB< I[J zt-CiJJiI!'mLlo. r::li!i '[" Min ~J!~ B'11l~ :'"!I). [:i lem 'Uid(!l, - :I .• Q IJ lUI) .\r~.,.:r IOU3Jf'14l 'le~jJ D n. ~ 4" Nfio J eUi 1'! -:ii. '" ;-"':'"1(11 All (f'I,j).:

3001;1,111 Nllltl Idade '0[11'1 c: {Oolm.

ibn}. - flt;!JIIO ,e,.oIUllmClld. ~ ittl'll~ t _fill: nllllii_l.ill hiM l"! !'.!l G com ,0 !Il;Do11j) d~ ,DllIl;u-

I . l.:Lq .Ii!! I III Qll~ nO ~Qnl!.twrn 0 ~T'lJ,

10M f"g'u~r. IOLllfinOO !!I.D nrllJ:l'o lijU 1110..

GD,'Ii'lol..IJ IIl.llid~ PO d(!.ID(h!. [pOl' [lJQlu:r~ 1C.(J!,IJj'U~

J11 CM"yllJe. •

AlIJl1lilll. - 41.1 Q!!I t:1'!'I'Ilc 1.P.1II1'!l 1[lIt~rp:ri:'I!I:!!I do 0 JrQ~ d~ "1C~f""(jfJOfilQrro tOl'ilIliii :M!O'!i~ Bu.o, l'.at-'l/}' RlIIth .Mll-Ir-'2.iII I?~tb[lrr .Ill IIIIi!liIlI)ll" IP-Ii [1Hnll)l,:Ilil ~ &LyC!llftll. ~I M~:__\Il.O:Q :5,." lI:IoabWQol1. (;1111101""

D!~. .

iD]>!)m X. - 0 mBlhOO" 'Um, CI, ThlIUg:h!l.

FlI!I1rl.!~' ~J' em dlJl'V.ldlll. 0 Sfn.tJ~ flo z,or,fO.

30

~"HI![!inMiiJIII.nl rniiii Hilil nllllill t!ll1I! i nlili..i lilil n"'l].ull.~

~ ~

~ ~

j [IRRU'~nDf II ~

~111.lltllln"II]I~lljU! !IIIIIIUl.llllllllii 111i., 1~IIJlI~nll.!lil i iU'':

.A!itOr-o i!i. till :IIlnurl dade (Ciitlm bJ8). - A !I!'IUL 'IKriU1{!!il! ~11'1 pM Lil I Ita IlU)l1ii:-1Il0:!l e e .. U IT ·U 0 • t'lkL8 . i! I) nYil1i.1illW II'i i!l D~e 1m,i!1'1l ~c rr 1L1'~1Ii CU I:'tOI!lM<fiil e 'i! Be IItOB'I. ~e D..,n~II it I ru:t .Il'i!I"". oi!<il!m Il! e.o 1II)!I'ei'.i;!' I!l 0 sau p!lflu.dol'l~rn 0, COn&.LD~.[I, Uti ~bl!l !i1ilg~1i10!l que ;m nhnt ,~ qua :a.~ud!f: t 1I.I'1l!(!' rom tin:rani (;0. e !CIt~U~tI.do ae .'jtC-l!.lJo otw(ll ~ ~':'i3. q UI!! d a~![!.fiI tlJ:II m 'IJ, ~"liI!. <OJ numta 1103 !n'ti'f.il1!tl!!i!'l, ent rlia 1:II!H1I!. do rle ne~ule AIj or{!I!!.·D@ ~'J.'I. ,01;]11'(;011- e. ~(I!S IlIIllD ou (i~ ~H lie-ill ill ut" DIOS 11IlQ!ld rir das lliUB:8 IIP"lLC,III& M!I ~19mlll ., ••

D ~p !!IV mi. - {Ii !J_>eu. pi! IIi.U,j!'a, & dOli @ ~ :rJ-I) dd o;<I!![!] !i1!1"I:J.mtl.lHe l!imb.jta.e-.nd". LQfi ChllDi!iY" ~lJlIe iU· d~ :n'iIl'ID .. ;!! 10 . Gill

m Av I e 1JI0n!!lo Ill,. N hJi;;Uf'rn melbor do !Q !,,!,I~ ~liIi p!ll-d!) Pli"t lafc>.,I,he ilAo ml.I'IIIl;IO!l6!1. !U.rJ 1lIr.C.~'~lfl flIlJIO!l.. ~!fI1l' r I) " ~ • ~ Ii!(l. !PIII'!:''~h' t~ ald'A'.flU. Shldlof!,. t;uh'!H' t:.LlJr.

C!lHrQrfi13.. POII' II D II 1,1 nil', c..olrl III 'm UI1C

e \. unus BOtr(i:ii;UB:riO m'i Bta rio ill 1tI!~ c,o.r.'1[tiitlrl ~e&1) e .. omo 0 IILIltl maoeloii~(!O' 1):;\0 .e c:ol iJ:r! t1 O. ,i"nc:ant ... .:Lrnn-I!(iI. Illti. I mp-as!l!lJHldf!.[l(!, dill U!.~ lIIi~r I) lI'!.r.n rc.:.~P'lJlII'C(t.

11m ~i!r>6bV~ .. ~ Pd1"4ia i? ViJ!"kinl.Q, 0 h\lml-:lli3 Jj'ijjo[j}i8.11 ce d 1::1 il:liOIF,E riihjLn i!ll;!i SIld U~I" Ii"h!l1FC" il'a1 ptH.u) D;I!. ·kl.o. l!T~n,,"i!i. por ItolHll'lL ~ L1f. l'oa r'iJlllltrll'ul(; ;jJj th'U.llt.i'D'J ~ JM~ B lLlI1~ Ulli (POI!JI<ilI). 51m o:glt . .,I1!!1 ... QlUI!:mill. ~1'1 rtlulM. IU I1llP'rl Blhl' ,(1:1; 111,,111 I~

1 ' Teu ... ,. CliIlJTI<llle 'DIJIU\T!j CD. llI'e S!lmrrt~ J"Ul'rl';IH. G~l~J!!It (D' !JolI"l"ot. J)i,0~1 ,~ Ime ifill!! I~ FlomdvlJiulIl"'l" Ga~ron NoOr' (Mo, d!C Iif!. 'lou ~L Gall L·,.6tlIHTO (MIlt1'!;lIIrldl.'l) II! ;pt· flLlJ:g·tirili .& lD;!\:iI!IiIlIIJlljl.

!Rod J..4 n:OICQlOiIl U"~ n!iffiOU ~o\·t!rrc.:

M.'tro---f~ 1J1I:h, .liD Som!a 1il}1!. ,r.y_I'i;',[!t tu.:r. r':IlIU i'Or-l I ri., i!;nl'tlt'n em sp !Jbol iIlIli.!I em mgl~ .. i:"~(1 ffi ltlll~Le ~I:tn:!l p(u"LII gue • m.n.!J. ,lIm~I"L':IlIDijJlI, Fill-cog rlllfiMl do!'!' ;i'Li'tI~ LJIN. qLl memf,lou. p 10 1!Jjrf'i'lt). fE!lprmiu~illj!l it D postlllill, IJDeODlLr,n...05 I rn IIfllgl.lflUI.!l, I; bJi.cal"'l.l]~ 11 I:"~ 9.bo.::l. que n~.(iI Lnd Ic.nmol!!< IJ'(!II"qU 1Il!.g 1 .:eJl'I.o 8.uundoa de gt, t:lli.

1I0oC!llli!l<i:: 1!II!IIJJ!dh!l. - '.. O~ l!iii!: .. ti:Ji.e~1\ t'I Manla~ • .tl Satrffldar.~H'fi_m; m.Dnl llitlc ~fi -labil. f,lil~ Trl!'llil.r,!!!r" Ern 81i. plrte£'lie" r"'rlltdfl n,lCh!l'nl'l., Fr1e iIlT'lc'il: ICI fiIl!IUJD B,

t:h~l!P',!ll:! r. _;;. ~.'" Rou ollib. \ Illlfifi~IT.lI) !!If:) "1m co. 'Tum :~ni:'! 1~1i10 t!lilltO l - :fi. I I:!:~ I-cl. (OIll'~'I'!:I~~~ p.or umll 'C:QIEiJi'l !i.1ilIbl HI e' II'Op.M~.

111M l!i.<ilBl~ :S!(loC)[)in~' ('·IIn. Ili,!:!'a~ d,1!! S,oolo Aula!DI1 D) .-l. IIt.SCl"o ... .n. em £L nl(.t'~ 01.1 em ~II Ran. - '2:" pt]Q (I !!I l'e\'o Itn)rlu Ff!Jl'!<II. l" 110 Eom{Ji1J. ,01ltr05 ,r,:;lemif:.tl ~{ii. II.I!Uo-,p: rl'llnCo.9, 1Ii4::m doB, 'IlU ,I!.DCOlllil:'3. no .IIIrU.!,O fj]ue i\-1llb-1:'1i t1.tli pl!ltJ!Ldmo jiO Cf~'li(J (I.· Dti 111,ero~ .. - iJ. t Ml'1ndill llC ~ ~r '!l.LL!} iltIl \,'OZ !I(iJa :l"t:'~11E~().

'B'1UI!il~:3 'CM:!I'JlI' ulJ!1l'll'l. - t. to 010 Th, Sl L!.'!i.lfLNI C:o.""h,C IJoMfii:!CwrJ' ]1Il!&~ IJIu.T.~n Jhl~ i r'i lug. tloll:r""oo Bt".l. IEOUI _ oo.d. C.[!.U r6r~nll:, U. S •. ,~. -2 .... Uililr.ll m. ~ :'f}!IiJ'liail Rl!lot",l. Aih-fj:rUmo-,lfl,ot~m, ~J ,iHL!) alroW Itt;:L1 au. m i (j, noma" Ei:&CL"!!l\'O- ;;fi,'ij. 'tm! I.I!d(llf PIJ1C1.

.J~J Roori,gtlll.!l :iJBmta.·- is Ii. DIlIliJeL!

I"nli';!!'ITI tllmt :S1l:!.1,!'IIOB~ M~1 1I;J,!ill'alllJon tijoC;. lioUy !!Iod. CIIIII ~l)j'DIift:: ~IU}l' PI C!!:-fifi.i' l Uulte.1.t Mil t :!5''lidio~. T.ro(i :J, nr ,M'!):CUitli 1lI(11l1J1. fJlOllY,",I)&II. C~IU""Ii';IM i!Ii, :·]Sor'mll. Sberu'fll": .1lell:'l!I-Gohl ,1!l~:U rtl,),(:J:' tua~o!li .. cuh'''''''' C LU C.~ 1'<o,r.1!l1 , 'U. 8,:

Z'lIIuo. - l.IlLI!:II F~zifiUii:lllll WlIIl"1Je],' ];111"0 :!!Itll illO • 4M SQIiiM!'~ !BOuJ •• ' I:I)Oll21fWiiiOoil, ClJ,I~ tiol:'ilil i'iI, U. B. A..,

Q~tu do vc~ 1I,i:'!. -:So pt'IJ.t. ... quI!! n.1)' .-.nlill " p.a.ell~nr 1 (ilfi'I; "li.1! pI}FgL!illtL. OhM Il"lJmi'fillei'r!lIl!l. '!lUI) 011'01;'1 i' Ciem3lptD&~

00 pl'i!l pG 11;0 de HoI. , a·IU· ,I) lI"!.'()'(t~. iO'l"lit.:Q~;:<,~. N~. :J"'1~·1'IiI"~U'l9~ In. g. (bE! ~ dos 1lT'1-" ~Ur'l'tII<ih)Hi"!l. ~!!bl)m<l't!~ bern

qll1~JidO {I - C"'Ini\U IIn.s ~fii Krh) e qUIll (I

II!lmplil!grn r;rtt ,obe(le;eIPm 1111u'll.o& 'ID U·

doso",. E. I"m IJir'i1DIC"!j _Pllir,1!! 'n iJiIVi,Lji,1'I1,. !hi (..fl.(lfI, p:rf'!run~U1i1iJ1 ~flllo . 1 All U!IlIi! P r-

uc.c I'll it. 181lB !!.:Ji·'I.:'g-or[a III ,Q.i'i.o Undfllll urn co.le~d IliI l!Ilftl!l nUO l

!IlI'oll lit . '!';!:" 1113 - ~.,. ... lJ'!iIuW Ie' I'W'I- ~O IIFi)if'I<ilI1't _q1ll n'IIt:!IIZ0blill!l'll p~aldo9 i!!Iml::bbal:·

q" • fie:!" i!i. i!lU:!. 'M'iliZ, Clf)mo l'i(!'Ft. j'j. qUf! ,1!El!lm 0 I}om..:li in'onc Canpadf] m5(1 e 111m 't.D~ ~~ij)ll!ldlo.. IV· fI!~'!li'!m ~ [Uoll"'" I1fI d=i~!II' 1"1'I'1i~ H'I Mer, n 1'1 ~m \\". PitI,

.t!.uf'i ~Zl'"fl. ttl!,1 D to. OU .£1 ~e'il D l~'IIk:r (fI'rlLu. dr. '" 11~:r Woir~. IkrHm-lll!'lle'ilK fi. 1':'(4) j'(j .. ri!i.<Ilsc, M. - ~,:;! 0 PO('/Ll 'VtlRa· bwuio' II 1l1li U. [liiO !fo'~ IIMI bldo tm !Pa rtug;!li~.

L~UOr d(!l r(:S ~f1Io. - 01lJ mUle-II lJIIe melllt'lunlll, b>:lm ll:!:IlI.iiIo MWifi-J! :Ji!;u.II"liG,!!l c ule {1£1!i1JlIne 11'0. if ml,i"Tit I'll !JIm Ido" !Ij;&fi'IIO Ill! RlGCPO 'N n "0 IF !,Ime... ~fl rtio PIfO,"D,r11~J~ It! ~[j ~ !ij;E ~MdO:J iUml U! t1:g., ri'l iti'L ~Ao ~ d,o.m03; dlz 'r quaHl O!l. ,IlIPM' I' lli~g"S, p.or-q lie.. tOll N!JU:I. It mb~f!'I Q 0 li.'I jI'Ce!O''1lI11llill1! il'IB Dr-(ll~U'l:Ol'i)B.. O~ dm. m,DI. ~Ol'\~m. - -. I) .pf,ell U]'f!l:ilOS. pelo . r. n, 1!Jti l~a3lC"~ !It rlll' III'. q 1l'J} tlilm a "ll'~lI'mtl!.cno ~a Qfll."lfi,!l a n".I1UI. 1IIIcm!.\,

.H!I;!bem. - ~ot'm ~ Tli.~m 1lI(~g8 : ilJlIllllt:!I Arn.!'l~ :;:U_ljdlo~. '1'200 :9 ll'UiI :MO'il1~ BGI~L, J~ !!Ioil~f (jlll-d, (~i'lIIU!JoI'~1 111, DOl DI'ICB ~:!! tell!): '!.V!iti'U'H" Bros ... mHo • ~"-Z ' u g ;;et lIlGul., HOi i~n!il'o!JO~, J(".;itl'l 'Oft! 180. I!i iII'IIllI!lC NCI1;r.l!oll'rO: ~(! Gli"OotT(l1 (I wy Ji-M:!!Ji'ilI:r. 'ud.oll!, Cui ~ltr City. C!I! lHO'fiilll;t\, U. is. .l,. Tado !!ill'! I J(!~. !P,Rn Do] O:r.'<D! C JiiUD0-.Q 'to.mlK!m Clm '~Bpl!llIbol.

Jd 0'1 1;], ill. _!I'I1IhDnL!I. ~ 1.· T~bi'l.l~. (.OIl! 'II .... I(! rn~lit~R! CUI;! ,- 2. ~ N!o W! IJl 11.<iI. nlllliLC- "'0 >com 1..,... kl(J Cl n ~1100 6um p}."~Cl6,DI PI" o. - .a: •• 'li'".I1bli.ib:o. I'm 1PJ1!\ncn, (lQI'hl (!!.~A lI'i1Iulldo (I prln ~ifJ3I1 p:rLJjel :r!~ m~lilI1.niJ die IA Voot" IrJsa. urn ~ Imi!l t.lJjo 3Irlllu.rnll!'i!lto ~ (1.0. iI!"'uHtli" IC. Pllliflhol Jn5~

i.ltl i"l9i c.o.r1'fl\of'I'I (£1 Caballero .oi IUlHJ i!I <C1J~ III ro!.'SH:E.!)t;;Io ptr tiflnC~ .... Roger LlOD.

{:IJIIGM'tic(iI (i1i"pl!Jl'IO). -fnll'~l..lllll'.mo!ll M ~W~. ,La.,!! P'~'!l,\·r~. ~ !.a 0 mft.14 qtll!l ~ tm 1lGtl<f! I i'lll)!I- orIn;;:: eli! If 'fi' ~ te mom'" JJIU!, . '~"'m an MUlK~ Q!iL1!! II,n~c 1"1 !111l)!I .tj 0 PHI-

I"ole ~lIIln ro. .obre 1"11 1i.Pf!'LHQSII !Ill'U~UI. $4LO I!lI:!'lVi a. 1:IlIII'Lei'll~01L'I i el:tl~010 oe ol'IIQ:L t~.titlllubo-~ , - l!. <I J:::;;1tI ~~1l.

10 bOI!HlilID '1111111' i!iU![i eli i'l.-Ai!I! BU!1i!l ~ml-· ada,·;· .. !!to ~<i:! lima, a'Li[] ~J Uif'hlill.!l!!i nil f,IULm,

rlb iIIm mil Ho. tffi u-dorM!I; ~tlm 'm ni\o hl[),\;e:tla q LII rn J h!!~ 11 -S.8..i!i. Agn. lllJe«rno-a Q ~hflt'i"l!1 !Ill !I]I InU·"'~M @, UIN; prGlc:rlm 011 !I!,R'IJDJrdit Ii' (I i!tI f' Jo li1!!J iI'I m·en. c:er aut-rO!!i em~n te !liLm ~ ~Oli iii B"r. iI~ <rifll~.

HiI!l~C:U d.1!I JIIS!D Din. - A III li!!'mll)O

P·I1 .... lI.ihr",ltu. U p-I:-!Jldio. A eb':I~ men· 1::101] illUi), !iBID ~~1 Of ~ iii .kloll1irt!l.. l:o'I]1.Il111ua ! atlfi Lhlmdo.. Tern ];lout([! IT! ;d~ !lI!,l:l1l [l(Lii ill . II) fI Q:me q_D. lHi&' um ip' Duddl 1mD'. Di:lf.g 1l.1!1 \·,!!i"Ii'!IIIII(le1 N! rnlfLIl~ Cllli.m.a.~1!1 r.lJ· clle T.A'Ll1g11nolUl.

JI\~ had:!) U:. ~l!Ir~IHIi. -I .1 l-'m Pcp(}N:tt Emfr.6hffJ(/a. DiJ.I"lJ Lib 'E:!..e !!Ion; f'm 0 &1 fla me.{a R"iiC, J:Al.L.lir.o: l. P'II:aDt!!l fJ il'a[ O·~]rI'llll:r. ~ 'f. "'- (:Onl ,0 m.ulD' de 'f(o (jo,.[ot. !f~ mo. dOlls n~ [I] o!! ~ 1..1 m DO Il:QIl' cJ " all P'o no Th'OU. - .3 •. 1 Em Two !Ita' qu_a.roRtcn~. n.U.i.llI..o JfIlloliJ.

!iIlOU . - I • I C.[!.lI'mfl'fi Bo'U ~~o !l:lo'ro. ~ :'ilDi!II I'lLml'l. ..,~ iF F~.De!ll. UouJ. l"o!!050[1· IlIltF .• 1.0, FIlI:'~ B. 'Ill •• - :2:.. It.m 'r-a~~ "btl 11,111 ~B1:JO; - ":l,1 ,J:t all! M leiilmcJII noUi (1,10- g:~~r~ Colli'!. dll mill ~ "11 1II'i" .. 1 ~tit. D 11< UI«40 II1f; 'OCllI'J!il!'lpO~U.leDel,IIJ d.o Ci'nNUo, Iit.. ~.

!!J;lg"ln(j~m6r d it.hn.Dlfl. ,~ ~.1Ii 1Ra:c:um

::'ri:o-yw-ro. - ~. OJ 1l:~ti",em!;lIIte.

A'il?.t.:f {PLUS

AS .. es,pcg,s,t:as IliU'IO ,cu:sia,rm 1~I~he'lfQ", - NAo r\e.s,p~nd,elfnOS 8l mals; de tl"\~S prelll!lJlnta.s d'a ca,da \16%.""" As eal~tas, ~e ICO mI $uli~;a da.vem :5elli' e mI d€i re 9ad a:s a M IU L TIl P IUS.

31

FABRJCO ,BELGA

REPRESENT ANTE :'

AD. ,SIRET

.168 - RUA DE sxo JULIAO ----- L '·O~·

F(Jitrm),s 'ira ftSfr"rllr(Jl~ !!sta Gil iSI(1 (UlC('mt.fJUOfa dos e:Slud.ffJS de Nat Roach' stlhr! "milo bcm Q .:J.f'ilIl uator, fJf11D mf,Jn(}S como motktD IJiasJloo dllJl!O de llill deNcadQ cirud

32

lEONA MIAY

BREV ·MENT I .• Urn interessantissimo CONC,URS'Q