You are on page 1of 22

1986, 1 septembrie

-

deschiderea noului edificiu „CASA ALBĂ",
construit conform unui proiect individual, avîndu-i printre autori
pe arhitectorii A. L. ZOLOTUHIN, P. TEAJCO, T. DIMA,
tehnolog - Faina TLEHUCI, directorul Bibliotecii.
Prezentat la concursul republican pentru cea mai reuşită
construcţie arhitecturală, proiectul este distins în anul 1989
cu Diploma Uniunii Arhitecţilor din Moldova.

„În anul 1986, în centrul campusului
universitar, a fost inaugurat un splendid
bloc al bibliotecii, incomparabil și unical...
din Republica ... " (Popa I., Regina Cărţii
în Nord, Biblioteca Universităţii din Bălţi
// Literatura şi arta, 2003, 31 octombrie).

„Trebuie să vezi giuvaerul arhitectural
al bibliotecii universitare din
Bălţi, să te uimeşti cu adevărat,
căci prin descriere nu se poate reda.
Construit acum cîţiva ani, cu oberlihturi enorme
în tavanul holului de intrare,
giuvaerul mereu pare nou, sclipitor.
Liniştit, cum i se cuvine unei biblioteci,
îmbietor pentru miile de studenţi
care intră zilnic aici.
Este un unicat blocul bibliotecii
de la Universitatea din Bălţi”.
(Leonid Busuioc „Valorile se modifică” //
Făclia, 1993, 19 noiembrie).

Realizat de
Silvia CIOBANU,
șef Centrul Marketing. Activitate editorială
Redactor:
Elena HARCONIȚA, directorul Biblioecii
Biblioteca Științifică USARB
1 septembrie, 2016