1 0 ArlO. - N.

" 6,

,

] 1 de Agos 0 de 1928

..1 oola tltfit;t(1, no ,ifme ra.d1llquua if: !iii e iado1 oee itlltJr"rt!lull Cl}m Adolphe MenjQll- D« pliS"Clt!em em P'(If'i-J

t' mfcP,.';'Ml {l lUll jl,rnaifsla on«, t.NI1l 6(1 su« arte, !1 f1rt:OCflpaf'i' d.fJi .. omore«: .Ii"(1 fiIJ~(J .~'Z"lm(1 e (f efi .'1111111ttl.,

• de ~/lU! fJ 'Cn/(t)ra.

~I 1'1 I IlI.h.11 'III II, I illl III Irll1lr:111 IrMI.IJUI III Irll!.'"lTJ..Ill 1[IIUl1IlI 1III!'f"ITil I III IL_ Imr~ ~I~ ~l_~"!i(II![ !Jjl i !iili lUI. Illl!IITUIII !llIl!t1HI~llIDI3IHEII'I"'IIII!I~ __ ~_I!I!!' ~, ,

'!'

'.' ,.,

,;,

Pf'lOfH'f'~if!J do: :t ----- '5iimiClEDJ'-JE, N-,--Ii\CIO;N'/iL llI!liE TiDPOOlU.!P1A :

~ "'_d_a~Q_.o. AlOO1"n~lt~'O !1;1' i(J,NarllM: d~ G~i¥d!lil •

---------!d' ,lmpif>i!'.f.t4(il : ~

---- RJ]..l D®< ,Ei"E:i:.UU!I;, !loS ~ L[flIDiOl1 ' ~

b

'l'.IlUJPONIl}J: IEliJed:c.~g;1 nm~"t1Io :iOOO: AdmlILl1dJll!.""Q~ ~

~lJd,lI:ll~ !l:EHD j, is'J,!IiI:~ !iI:!J' RO:u.~Il, l;'ioNtl ~_ ~

;

~

,Mfi'\i[)Nmo' :M~l A [.tU1Il'[!i~, ~ i

", I"

FI'

.. , ,.

.

Iii

Col]n:~llm : ]j]'~it.: ~ m~~::~ ::::': ~::: :,~:::'~~::: 'I=:

~ ,~, ~ ~ Ii! ;! I .... ill ... Ii;! ,1 I ... i..I: ~,1. _:';:.1 : :~

~ C\oII!!l'fi'!.U "r:t~lifUc!j!u ~ II mlzl!i8i,j ':II~: 'j!" ~~--

AUT~tgn ,i;(~lIIll1il!li" ~~ e ,~r;;~~i1liiOi' Co:~J!lineJj,Wi e Illin ~ iJ mi!illtlJI •• ' ••••••• "... • •••• • • • 1'1_

!!I I!i J< ~ ~ ., •••••• , •• ,~.,." •• __ ~

II iI ~ I _"' , __ ,,'" 7IlIIOO

- '~D~.olLlu ~Or~ilU!U. ~ i:l m~1I!!i •. ~ ~ ~ 181I0OI -

iBiD [TO !Ri. ~',-~------------~-

:~:

.. ,

';'

,

!!I!rlli !.I!]!Fjijli: il~11 :iIi 1!'!:ljijl.il~ iili !-!i!'!~I:; i !i i iii iii ii-iii l.1l1i .. I-llI: 1'11.11 III ... 1illlPITIlii Ii 1i".1IIi1I 1·1Ii I

m •

- -

~ ~

UI. I!iBli III IFiIi I ~1111 1'1U:1 1111 1=1111 "III IJ~ I iIl:1 III I .. " IllIIll III IJmIIlI'1 III II III IJII1~dI-"'I"3rl U I.!:II'I 1111 1=tIl I :lill Il..Ii I ]ill Ii'li lUI: I J!=I III I II: I-["~I III I tIIll 1111,111111 III, I mil 1[1 IJiIi.:.1 "II-Ii II

m ~

:;' Supl emen to qu i nzen ~J de 10 SECUl'O '-- D~rector i A \N!'I mnc, de A lmldda.., ~

.fC]WOvUM'[1Ii • ¢lltiUU III - AA;ra1 i!iUIDrI}S. rC1<:1J II tl!!'~~"!] Inl!lllll/e;. "':!I, ~p~i!IIrm :sO~ 'IlUeJ QO.l dl1l:n,It~, ,p, C[I,l!!O IEIIII'llllm09< I)Df m iJr.!} CiClr 6(1 rnpnl. nt1io [!M Uqlllllt·n 11fio~ CQ-f'ilI!fi t"liltO !~h;m,!' h i!! eome "do '~!!l ulI'milm~1!I Gs. 1110 i!I'qli:!!l pro 06· U.fio·, dIP,: ce 111 of 0 rtf! e Q ml'i'L'L UH".! IlO;;6 ! ~m 0 ~ pnt'!:\ 0 !'li"'B.!ii ~'\'iJ' ~~,m ~ tlio dill eJ· IU!I'ifI i!I~l"!~tfllna 11 i'lI(:IO[l i'!I~.L !l;:uJ (I; Ei ::iU"Lo t:lo ~U!-t!ILDlIC ITtll'! d ... nne. lilll'l'fj I'Illtllil m II I ,t IlIo 10'''!Bcl'I jj~, vl!lrda,d OIl DO 1l,n:.,,1IJ1 -1 n Que I['J !'ltR'b~'I .. (;!t On,fcfl (I; tUJ1I .... ·~e "'Ull11l:: iHfIo ~ I) III· m~,[,jIoeDI~O. m I!!!l n [!.!.l:t:!. ,o,re! C"l!ll< Del ~ Mom SJip rrn: "i. i)11 ~'\ ~l!,I'!.~fi.. I~'ii:ft.-!A ;Fjj i'>£! C' ~li m Jl'DIli1:01:'hi i uhn (:!I'uel p:nrn eom i!{atll"-6poU$. 'I'l!.1e; ~. lUi. '?!I!!l:f'.1,ulle. u nui. o.llii".I, (l:1i",~n~ iill~,D!-.[!>,. f,e'm(llll com pi!'ii' 1it: r ,fi !;!Il!Ii], It.illr~ifb. qu q j! BIIe1'9l1ll1 os Dio lSi!JtA a tUtlmli. ,DIII.l~ M'lielt1 lIlI"n fli eo Itlil.!'f'f'''fM.,.."i 0 ~I ... n !(iI'I) r:'bua 1I'i:l. multo 'PJII1'"11 IOL1'fm' _ 0 '!IIU':: 1 iYi. L~ m!l~l!l o~ I,! n il(!; 1j1I'-'(le F IF!!!!! [l!Dlldll! ~ it ' .... d!i!ll!I ::m IDr~IR:UIlIII,'!i .q,UD taz, iltlru n 1;;:11 1S6 p eli'm Ito!! ili',£!" B ea'lllI' 'wd it. a"l 'I ~li!Ii I!! ~tBl dB'fO I!-t'L" ln \"IG~ti.yo'. ~tC·fDn'l)li1Ie~(I~, Mle" ,~~ Ml,p:u1 0 t(i '!l : - 'I ." A l!l).rmll! t llii ~\!:,Z d,1) oht-I' (I ~ ~il rr.itQ.QS ~Iw::. (hHi"~r!I 6 l}~i'I ~1Ii 1 O~~ iilQo:il 'pro prio ~, -~.'" [m tlO!'!l~ If 01 .tIll 'I[]](; r!!!l'~ Wg t'I,~ ill! i. i:I"'.otlJllIt:o.e-!l, 4i!J J'.~ q ne C JJ.!i1i I il~ 0 !:;[lD b i'!~ldllllll' 10m! 1,.I"ttn!1. ~I 0' ;;0,-,,1,,1>1). iiI~ ,itO .'1!~itS4 • ..:11,Ue'lt10!L .B f!, "'e-~~~I it~i'l. t ,{} ea. '(JDJe"yYl .-fa Mw. ,..1 V".r/~ffl, ,Ai DM!!:mfllrn. /(irl}r1f¥$fflo.i!'l.i. (ll Pf'I~tr:Ji;. ,1lfJr:t'JliU/d""r' ;;[. ~ 't:! ,I:) rl~t;lS: ,n' !IItt'll, flilo ~lll'JiI('i' tJe.~ff1Ja~do.' - Ii "tOll d.!:!!ro Ut~ ?I-'Dta ell, rlU I:': 111 II l!I~t Mldj;"~. 1I1~IEi ['IIIMeteu 11I~ '~TCi!. d(i U Ill' lillO, I!!cti01- a;~l' ~([ rDi llilll,tll!) nrC roll[fll .,U!1lf':-. 0 ~ltill IJUllMf rfI1m~.

,.lI~fiI ji, 11!l1J(!~ii\IlI, ('L III 'I 11':1 DI~ - ~~IJi.. !!.e'u 111.,. mi;;IIIUo. ,[]Ijj, I··U ,",,~p!.'i. ~ 11'1 !fi! rn i"iIr 101 I) ~t i'!I. eLnJ:i ~ 0 r1' t;~ I m ljI[" tI~ y'r-L '110 ~o "~ 1 D I)nl.t.. ~Oo C(nrJ/tJO. ~T'I eQ'" IF~, Hn~~ Co.hCli'II ~'Il'I!~~clli Q lJ]um ra em qu HLl'i lJu~JIL~miJ'" oom lI'in i!i.~LLl-rCi. III II"I!IH':'lIt I. iDU,11UL rI.5!!!l Ri!L~II[][i8 IlJ!I;"r~.,) ~".!l~, ,il! I"f' ~hJ(jilrtlt!, t1 ~ i'if~~~ te, el~ IF r:!lliAlJ; Ill, P'Odi'.!lr/L t.ij m IJ ..:: m ~~Il:r.~ 'V" l'-i ~ iJ p.ri;li'iL II ~rH~'ti P .. III P'j'ifIoihU!(i F'~ :S~L.\I !1Itf. ,::!. IlJxJ!l.ril .:; t ... • 1:>1; ton 1 C'':~ ""~ ~; !I!. 'III u '101 n~! t,M!!r urn ILl lul2. Pi>c,)f1Ulg. i:l~ que ~!a lit r.,~ j. I:) l'\ol'llg'llll;!i!l: 'ii_

Zc~'GtlL~fn Qi - .0 5 I,'le '1'!.g.',!jJll)~ '~lllt&f'jlI i'"~~ 1i~i3 illl!l 0' Ala lJu;uJo de: ,.S",aat"li .MIlilMnjo "Di'ljll) ,,(i,Q III 11: Ir~ t ,liIl.'IJn~~.lIj"o:! L~. 'IT! Ii!} :!j!mm ~i!ll~ Il.IJm,d .. 11'1!i1! lilt! DC::J.~~Jb. -, .. ,.~ I.uh!! Yd~l"l': '[" -I~~~"'! r· lSi. >i:' 0 Iiii ~ ~Hes iIj p Ii jj i!!"'. o!lo b.~ ... Vu d • ~"r tl1lli"~I!li~'LL~~ j 1d'~H 110 du J&,ll't'uLlll9llR LUI"'l T"IlG!Uifl~ r,'~ ~ Ij:Ji, '!'Ir.,· Do :'Il!!i~ r~fI, .AulfLl~~· p~ r J 'I;;:; 'il'l"lJtlll-la''O~. ~! fI[i'Io(LIL ; Tr&vl:!i. 8, Illiill 51!1"11ta 'Fi1Ihi1:&. :~;. [,'IBiJOll. - ':ili.. Ui' '(inr;(Li'il(loIli. -.a:. ~ n.L! n~ !oJ:; CIi~ ungu '. r.R 1m • :'liU'J iii ~ II .• !!; 'flil!lr,~lllIo 0,([, (,~6P~TII!lJ~~ e M'iU'~iiI. LtJ:Ii$1II iP'~!l!~ .. 'a dodl o"'fi\bC!IIl\e Li ti ilIlo (yo,!:, l'''~.

Ad.,g;Fdo~!!!! lito I. h!. - AiIllIliI'LIH! f"jjj que igQl!I teHl. ,f.r,-UJ~,i E; 1. 1l1!P-o~>!iJ. - j ... Fr'.f!nc.c~. IfI,U"'~ 'm.tt., U IISIi!~ 9" ,m, '~;I,ll{.!ll m !>'O,V, J'lllB,SO.tI:.,~ S(PIILO 1l'0I.. tl'l !illllo-~~' r~'II~do Illo U)'!i Pfl). '11.ml!!! ~a!!i!i IlUi l-i"I, -!:I, Q ~l<lli .fI'~111'.[I 0, ~ ~.uro Oi!O g .~l'I'i1 ~,fi. ~~mO' dl!l~!e ~,Ul!Itfi, :r1Ll,~I!io.

.m!l:!liEiP,!:!1 MIlIr."'k1 U:' ~'r·t.uo) _ ,-'Ii .... l,ij}U~~l!l 1!i ~LI.j).(rs ,'ana~~u!i. !1 it. P.3f.H(I!"'U. "l't. rtJli'!'l ml!tio :ri!!cbt! II 00 ~ UIJI[L ~t J"" !t oulio'~ ~J1. ~I;i'i; 'Il; illU", s,1;i! ~~1i'1. _,:ill. ~ "['Il~:!I g,a. !~.m. :!IC~' IflJ.o~.

;1 !illllllllillllllliliUliI!!I1i1 Iii!!;! i'!!i jjiulill"i:ni i iIIi!i ililii iiili i ilill~

~ [ R U'I~HDfH[r

t:::

~ . t:IUI 1111 IU[J 1111 I.!J u I I!lUI 11111 nlliill IIUI Iill I 1111.1 1!l11 11:il1. !1I1I[lili-=,

MMio d!lli lC!)n~I!!I"tIl.o VI(J'lrJl .• - Ni'iiG a.el}ti; qy~ ~ p~!IIi~~ mnllliQ! I!I. IltrlJllMli'tiio (iJlI1jj roItOii'\l!,IUI:!I 'll!J t!iJt!fJ..& (Ii!! artn;glill..!i dll!! II;:hl!l!i 1ilI~ !Com ,III"" rllilloll-~!.!.'tl\l'~ m(ii"~,d~::'i I!I o,~, 'rnme~ em ~UJe ~l'il'!{ii FJlm '1" ~AiII' 1C0mm rrllll, ~ !IJn~ b'm r.lu~ iii 10tni ml!JO,'t(Jo '~'~I"li. d,~, bll~.d e diD. D(Io"'" 'V ..... ~ U\ CI !!!I.~h:.d',j!!I;:r l1iIii!'~1 b· 0 lIo'"U III U;L"!1 [I Jljie!ilildo' 05, I[]ndlfTfJ'~"~ que t1JB!I"~a.. ~~O _ O!L ~e-S:WlIIIl~e", ~ - 1 •• .:n6lt.ii.~z.' n~t! ~~ ~,o 0"0 Jc:ilJ ta HI! [L;tI~); c !u't' or D" & n. ,I!:M~l"~t~ sss, 'I ~ \:'i,"i!J~ ~I!'O ~t.Y F~lr~~ ~HlflJ;ei;, ;t.iliJ"!~... 'fOrI,; ~iU' ,(U,. ilii. & _) -::i!. 1'-1 iJ,r~ IilCG 'lji1i!l1or'l 1'9mlil<UEI, ~2'1 :tI~.j!JFJI iil'Lu 11.1 0:-0" I~ >'1. ~Ji'~;j);@II'II. C;i'!!IUgf\j'j~ n ~U. S. A.) .-:1 •• M.nd,~, ,I] G I hI-I] ~- leorn doli!l U. ~"'. D',,!:I': r,3I'ror. po riil i~ J:!< .Ai !"ill fO ~ iT! i'II Q ~~ lrF~,r~ ei\ ililldl(!j n:i'J.o >!: b !'!'~1lI tl. AITi(; rh:::tJi [0'01' ~tl! dlo!!" WIllE .. tefoiL .t V'i!(llll,~. UIQiU,1wOOd. 1C~'!U'OJ"lll~ ~ U. s. '&,).

M+ ]iIl'. P'., ~ ~.!!o A d~" trublJJ~o ~Le p.f!,cmta3. ,d tHUvr.a .fM(lG e III, II!!I!I!j:i;u! i:'i Le ~, ~'1"~i}1il". FIIl)i"~!I,j'i!i'j. \' I i!l!:r" C 'BI BlD!l:hill1I1c., G -s 1:11, N.L~l"on: ,J!i!i !!in, eo:r·t. !J:)6 0'0 Elrl!(l!1o!: :: ~ijj.jU'\!Ui~, Pil}~ II ~ lie 'I': ~".!1II].iJ.,"_ ,- 2'.';' lJ8fi1l. ootJ~er/r.· H'(!!r:u'i, de DIfI l'1H;J)II!I.I,i}" CI.Ei."~ i:aO.iol>f; '!';li!lrr.r fI,',!U'L ~Ii'lJtfili1. 1','\7eu'O- H.fellll: 0' .. heeL..;: 1:;1 ~'hL[JJ1[l1, N'OlLrt Jl ~"'r,f: ne('q l,lD. '!i/I,'U!I UI!! In :P>Dwi!iII.: IPI'i I iHf4I. Rtil'(:!i'I{:J 'Ie: [jIi'gi!i; S\l~.a V. ~II ~ .l!(:.! '.~~·I ~ ~ liR"OL11. ,'!;.rlHlild lhie'l , -~ i)u 11'01.1 f. IlRUU P,'.aoU i. ;:\1 i)U 'lie • .lIi)i'IID Stitli(lil n.g: a g~tll' fc~ L ill) UI'.[]IIJ Il~,i11 ~ : f "nu\:' ~~dli:tlli!lr _ - ::1'.. i!I Ol!< i'Llj;~ rl·I'!lIit~!I. ct.!::! Dl!ttlrl:i.i~o i)1i" \fi'I :;\lilgIf!I ~ FIf.lU I~my. Gflmrrg., !l}'llrl'tlll. 'l\'ii~ ~ifll" IOIII.C c,J'aU. l'i,I5i~B~i!jil:

LI ~'I'\g5Ion B LEi~'ln,e fi'>t!l!l i~n,

IEUeIlrdHo IW, - 0 1"J9111 'P 110 r.i!!~9.;1i 1] i11J< e Jl'IJIoH. ';urn'!JJ [lIII!D I}OC!l ~ ~o:t>l] Ii' illl'll~ ~ de ':1'111:5 It! ['eEi'llIlitfi~ '" r:tJi li"-ILd II, i;:!!i rr~.o: (.,o~, IIlIi. Oill-' b>r,ilI. fl!Zl;f!, ~"'II LI'1I) ~ ,i!'!l<:l'i!'\"f'-ltCt:S d I,! ill'" it;. z<:.a etlim 1Da.~u!! 6 ,'j mol!. d 1 D'(i C'alllt~a._ Ua!&. il:om Q 'h1\~. il ,::!'I,:O-I,I:r.~IffIO>!ll"!o ifj, fl'i IJlJil'tU\_'I. ~ 0 1!iF(t~, 1m 1811; L d~ TIll. !iii 1'8," .dos g6!ad~s. iUA !;t01J1 ~ul h.i'ilitd __ 11:.9 t::::11Ifi,O 1!1 ~ \' tJlr! o.! fU ·.it! 4'0.10 0 1!OII'1" de 0 na~.fo r'On~J'1i9m4 e il!Qi[i}O ni:!Si :cAo .16z i!. !lIIiM !'it- Ii'tl10f>I!J" ,~lI'idl! [;i!! I >i!lJ!..'I'ti.!" 0 rlorliitI .d D [prDtag!';i.[j I,!I.~ do m~ii!li motl~lI"o"O_ qY6 Iii. M(1I11 "'s:.~ 1.0<'i?~. - .fI:.. (!l IProlii.tl:6~IIf!oI~ diG Q U1$ooio fflfl\ft~rli;;i&1') ~Ui. ntjlll ~i IhJ BiI:". I!'tIAli, <:I u!1i ~~ Urn I"!L !J!1lIE1 ~ ~'IJ'tOi.QIF e >!li iI:~U t"il) 1:1 r.ONf 1n0 pn ot", lo.ffl ,Ml!l:' lJ a~ lem" !l.r.urafij de '''Ill'i''AiiMiIF!

. AZOlliDIh:lki' 't'e1~i!ibBi mHil hl; (A,U.R!li). - ~rllo!!j. ~ '!;Ifl!lc:l; i'IITl'l.euoll(:I It i1~~oC [.(ii'fii r.nllit c!!tr'i!~jI iGu n" IWII'1'elE1,'1 LO ~ !::! Ll, Jjr"i' l!],d! [!. Jll'F!(I:.mt ~t Olll""~ ool4lIl'~ ,N;IIi(i ltIi(1l'!:,{)tI.~ mol) III 'Ii'l1l!1i'Ii1!!. 0, III cdiE"t:'l!I.;n do, Cl'ndfUa !I!,CCOo'lr.~~ 10 'no. IF.a''lPl!leth'l!:!i Cit 1i!1!I~!i!ll]t" 1!r'II...! 1 ,.0 -e<;lJ:lI1eg~,o.

J'oa:ll B:otllo. = ~ ,~' Hdi, (Jo- t.,.b",I(i&.1 Dii ",!!liliD!: iii LirCi Wi rilil I,j} J)M~! iiS,. - ~.I' To !'Ii 'tIQI1Ie.111 !!io!:l, .Q.p!J:rtl.1lJl:t!lU!ih~ tB::Itll!!fiU~r ~1Ib ,!i~II4!:~(i!.

MllJUI!!i' \yo ] r, -A 'ft~fI'Ili,ttt i:;OOe 1 t')>tJ tl!1). 1IIliJ'9 1110 ,t:L .• o ,5.,; de ~-il >IJ!:I:,DUr ,:Jit;.lhilo ,III, u:r;lIio IIJIOr J:'[11 ~ IS~, ,[li1'f1J11 MIIUj, Mont1,i!i1i'!i'l os ea ~ ~ul !lti!":!i Dl''' ~Ul!l ~ l a ~ - t. ~ C;l"Ji!iln~ mil ti!Jrt'i !!i~I:n (II .U!!"i~UII('iiA;l!~ A; rsL~ilihl;Ei, MRr'A Antollitl.,,*, An!Jl.~l:if: 'LIOM~= ~llTIo AUd ['j! I' NIIII,,," n~ d ,,"11; Mm!!i dl(i T(lli r~ !!II. r,: "'!lI-1'~aUilli SIJ,FU'I): '~lln'l} En~:rI!lle,l1" ~'m~ [iit!'i'll~i'I ~ ; Ci n[!lilU Ill, .II., M U l!] ~I!'IT '; 0 !l:1I! !filiI{' ~ro dIG, I'J.'r~l!r~~ r' .• TfI;ij H(i.m 1iI11;l,-11 ~ 0 eon4'i!i'j d i!J F~1''' 1111'0, Y;~lIlltl.ti,r; ifJ HI'L '1.1111 s X H. toui~ :!!l~.i1Ite. - :;l!.1;l A tlll'l!I~ tIio oil e; hn 'r1i1o IOr~o k. G !!J. l!I'GJ;llI~ I1!C ~ Pnmous I'I:B.,Y(!t'~ S.1.u,tIJll[II~ 1l1.1!iol.lywoo"'. !l::!IHrOf-l!lI:l!i,. - or.t ... A dn Lew COdf: ~Jc 11l'0 Gol tb"'T,J,g, :!il ~udlv. I!;lIhTI!li[' cu,y. GILII ~Or:D ~f,ft,.

'Umlt :odmlnuior!l. ,dD oJCllLMU i)'!i (""I:j'!ltil~ - [!I I st .. .1 U L~1jJI Iii!! N'f)I.'"!Nti. Cbnlar ~ 460'9. R.tm,j,' 8.0 -U::'R. ~rn~b- Jt'h:1..':foil"d; 0 r1I!~. ~:h.d. bMCHI' ~ ~~~ C n; A r'l! Lnll 'L ~ l!l'Bal!f1 R I'ebo : l);ij!ilJ 'ffill e~j). !l], .. ~ rgO '''.Ii t ... h: 0 !Drl'!1 ilil ro 111'1 nUt m. (';tN!TliG.!I IIlBI'l:.Il,[!l1:" ~ 00 t.n.m,!ln~ liIIatl ~e ~! 1\ p~J ~h(i!. ;p'i'nfi It Le~,;r,h i iO _p~~ dI'!!i Hml Ion. ljll{l1n(l 11:1;,' Ii'J Dial I 10 j;l'~,,'j II dB ei!llit"o !l:1!!,Il"Bi 1"0. THi Il',j; :SIlllNH(i : !l) 1).!!'(N01111li< t.l!!ro~ IF!}I r,O.. 1':.11 ~h"il .,tI'~"',;,J,rilll~: & crLIIi{U 'Ii. ~Dm~ dill n.~illlllEi Dnl : Os i ~m.fl(j.1!I dJ£!< HO,.I ~{I" Phl~ ~p., ;:' d{:. 1.1'iI1t"~T !i'! Donflild Me ,_Ij. jll il ~ .!fj Irmili 1:1.. .fIi!I! U:IIJ. Do,r~ Bill !r'lAIDoe r: ,& milo ilJe Ri!I~~ CA. ~~ m,!!!1 ~ !l':l!Iom([oQ t. K-slli. -aUiJoo il:ll I Ita, (:!JI([]) 1[11 a.tl:u -,qUAl ~jdo" C1.'~dJ,ir.(.i ,,:I

"g!~i"'m~t~1 L~o = I.ij" till I Umo.s DO Ct. ~~,!d!lil' II I 0 DO lDilI!r.'iJ0~r i!. ~~!I">~ dl!i' ~.llml!l FallfliIJ ~f' I0l1tfX14. ICOll ~t",·g,foI!l- mg III ~Q lPudii:! lIlIili'-II, '·I.U,~d!:il, ~!I'l'~ ~~ A-la, - iIJIllI (! I 11 e f'(i.~i!I il1I :"I!IP!O rill, '~III),j llilA:U!I'II'!i Ith Ft011 lliill!r.'~ o II] IRtl ral". FtUlma ~nlag~(NjQ ~ ~ pri:l\',111 'D~,o,. it~1.\ ,jj It. 'Ili1f'c.~~:3ldl.\ 1(1 d,,", !!!~e<~u(;ll.~ ~" ~HnfI Po" ,R!I'[r eo I'Il~ ~liiJ.. ;n f't-[lj,'h [ljilll{loriG ~ !&orn. iti"'tlliTIJjbel'lo 0 !rL IlItl~lIri!!"€'lu cl.~~(jol hI ~oil!~ (."oi1Ifi'@ ~.I!I"lfjj tI Ii! o. A Jt,I"-.!lI,,·'~[IIf'Ii!.! !I'!n ~ ~ru. n~o I!)~ !::lIIn 0< flU []Jj1!)J lI">Dmo'.o ril'! dB !!rr,l>. IDifi:S. ill IlfiU ria ~ :Ei. ,g;I! El die< :9 !1Jl [;III£! ~ 8, <Crflll'L ~ (I'll>!) 1IUil;:adilii 'l{I'"",,,,, 1[11" !!t.1:)~.o.UI5OIlo d Ir~g!:lm--.!:lO a O!b],A 1j:!l.~1 'proSBn tI~rn o.

iEIlIlhulnnt'D do ICgmlniL - N~o 3-Il:OOlDOB. >Ill il.i1l ~.loill 1,111 '111t'1'1 "'.11" ~ fll. IQ:itha ~ i) 'iI',!!!f-iJ,QI D{!! nu '11 e A,:; CjjJHI';!jj ,Nf!/ff:'~~'. Ahu'lllt:\ Ii~ D< '~'o! !Iii 1;lilllldo .. m bJ'111J1~ Cci:!. corq l,.l,oI!J Go" lill!:!liJrcQi DID~ .opOI'I,(I' frO, 1:O'lI..i I Q P UCIilo J~Ill riG coa" iO:'IUIIll. it. 1n0i'11Ilg(! m _ :';0' ! I mm It! l1li1;-; el .. ~r8. Go 'n 0, il!;, 1l'i'~i'i,1 11jlI1Ui -~ P~'OJ !l':(.tI!loU, "iD;Ji, U~ !Il tJ or,~, jl'Ortlllgui):s.l'!I, nOli!; d t:J Il!m r!llmo "0 IiJ,F!i1r;:1lf11!1;6fl (I 1& e po~a. de tL tl LU:jJ "fir (!~ L'!~ .... II b.iJ~. A rlJ'rel'~~n "'01 ho[j'tl. e 1!If"Li. lI1,lIIr!'do [il,Df:]l'IL8 ~ ~ilItDeI,p.I",!lm ~ i!iXiIl!l:'IIf;ilO !II.!!! ,~e~ ~~IlI!IIl"

RItlU, JJ~'li~, - 0 1(i1Jj,"e.o~i!.flor doi) ~ Ulll'l;~ ...1If.'Wii PSFlelifiJ'. Am qlll.Q -e'[Ll!;, !trot ID .U!IIiII. ii'll1I; ,.I\E,':nMi' ~ J\o,till[!i!i ,hj(.nil:",II'Ii:!_ ,00 • fi [Il;. It~r~ r!)i( II. r;.~ 0 IDlltIltC!'~ :LeU"", 4!~ Ell'! rrnn, ituJ I ~I;~II \·:I.d",rhi. ~ !I:!lI-Il9qlf.l!! II '~1'!!!! ~ lad li!i~ iiUIllIli3- O~!!IIP1lit;llU. i'if!.i)."" il,ll~!fi Ill~Q 'iilIO~~ ru, ,~, Ilr!15~[lilr. !l!i IIlIlJiDU. ~ BSIJiIil!10 [[;[.ol!. "OIll5,~1< :pill!:lll5!!! :gJ !.SO.

¢~l\IfI' til' ..,.IYIliIn.. - ,.I!iJ'I!l :D:rll'~Iiai~ il!iu~ elu 1r.'I~ItIl'M!IJj]·&.. diH, .lcltfl'lla. mu.~ it,. J.~,r .. L!ll!:eoe;-., roo~. ,0," prlll.Rj~. r.l!i!l ~mjlj'I,I'~!li llitiifi iiltll~ i!l'I~,~ jillrlHDi ~ :iiu.lJI w p w!:U~.!l:t'~!I:',arllL,

(S&SIIJ na ~gID~ Ill)

..

3

if

f o

.

Cinema"

«parasite

usurpador» ? !

-- \-

!'W. ~

_ .. " ~ .V'

F'J.Z.;r.IOS smrir,~ d~ p£n:l. tWoU de m~Jc:.1a? ~ :[1 (31QW~,

. _e ... !Ii: ~'I:._ 11"".

iLe Ui1t.galr'"D ItOID. 'ct'lllt _:!!it; aru i lUIuem :<1.0 'lkm.'~,m!ili as res ..

, ];ill)'C!:5~:b il~iI a.dh ... ~; d:\ d:lL.a1lll!lC:a Itr iSti Ilcat[';jd~ it: aSSll:tn· bram-n,Q5 as, 1'ma mri'i;;;illi~ [~i1lo5 aes ·lI.Jodell!:~ JE!Ub~,i(_'Q.SI P!iLl'i que sal'T!t~ iii! tei!:b~ _, ~a,VOf.\e!l:e,o~~, ou._ m~lh(tl' wtQ.~ D·' ]!QDdc-r. a !l;niF1~Q ~~, [I!l!d:~hda ii!I,i1It~!I)ili:aJ, G:~ tih:fi~S:. ,

MJrma S;~ q'!l~ ~ ene d~ l.efJlm mOtte em Po:J'.tu,Kol t11-Oli,lHia po'/" I~blle f)Q.rItil$Jta [lslJl'pflllDI' q:u,(J' J'n~db todo (I prllS'i e q:ll~ 'Iiln-aQ c,Olltente ,rom O~ seus midas ,(1' an"·

• ffUJidwafos. fJllNJ se nmltifjl1.'Mm cq-mo I.ofl1J.'ll~05~ se cal tl!fOra. (]f){)de§,(Jlldo d.:M Pl'O{Jl'ffJoS c;d1ftl:J(]S U!(Jtrai5~,

o pu-as.ila ~ !!!:SU, DI!:!ID. die vt;1:' _ ,it iii! CIll!tma n • ,

'Em prute aJi~hllm:a i!l1:l1 mgrg,dQ i;;'i,rili~ad~i OS ami!!)!, It es dcf1ill:SQre8 d.o ~~ab!lcl It q,lll;g; s:jjl!i~m didio:i!!u·i."]o ..ja dnc· 1ri:arli!lV,i;1~ia1 Dn~.f,iarn I $~il!i :r-et:cio doe :DIf!i;iU' pdo :riillit:uJlo-. diS.;H i t;~!I.' d~ l!!;S~dor--a,~m:a!. 8J['b;:: que" ~~llId!D! 1il!0vj ssima IE. div>f,~~ da ~eatrnl~. m~:iall 1111) iSDbnrtol)~ ~D:l"it 0;) ~U:S lC:uI,~ ltO'u~ tlf,tlii:a.:!!! ,mas ilULIS 1t:61lthii'~ e P~t~llos.a!l! Gil S;-d:031 Rr5 quaDS nao .ti~gdoJ;1!U',all!! ]lor :l~ 101 1 abl adioil nem ]ma~III!La.· ram ILLIllelli ha ve:r corn~1l.d~ llma il:mi~!iJ :Ll9 'liJ;,albalhM dI~~te de 'tlll!la tAm ara cillltima'i'Oj![';iJJ!l:a.

,Em J;!,'I!;mib,urgg,(t pal'lh.. do mJ[l.~do, SI: ,uspomsa bi!Li;~~ia 101 CiDtma dl& e;~,alS :'lll-e, 1Lb.~ lIli.o Ic.a'b&.m~ mmo s.ej:al!nl, a, da i[J~m.l~ Ilfida. ~naii!l,lila tl1ii1a e qJlIl~l1jtidiv.a de: a!illto!le.5 i& die IDbl'~ 1(!~Iil"ai~'1 a da h~h~~og~f!,I!~da,.d!t das Icom~nh·[il.B' e d!l:H!!i elenees, a dama '~Il{ljD_~ ~I .fi.miWiCcif'ijJ t:i~, (1DE!'i't~ :5;a81 '~aILla.:!S 1O!t.US i~'PDO~izad.a;s seta bases ~ ~ dn ,(;a1Ilbd,a de (!J:R)m.'S pToIIIPli.eI~JL'1~ dlt ~~~, dlt ~:5,pltdicW!D ~IH:. :m"eO· dadas e :9,!I!b·aru.Ddil-di~:51 Ij,jOm;tlhl(:~ WIl: dO"i :tIn'i.l$ g';l!LiJl'~"SO$ tlLCl.r~iMi das l~fm!S, expluradlMM'i a da v;ll/~dI~d6 iDrC~!ll~O~ $,IUlrnl,~l 1iIi!? T;Ii!l'i~, ¢o<Di~di~iIfI.'h=.sil a da sua tllpi dt2 ~, >f:!mliilllil a da d£'si)mem'~ dia ilLdli5C~:'P~~~. da dli£:5.(!lri~D.41(lo 'Ph!iiteli:edec.11t5. da ~!ilis.ll1cia, de dir-",!i:wres id"'n"::-65~ iI!L1~':l tlililll-odd:u:h,:. $~j ~ a c.a:t ad! a pOl' to'dO$, ii)$ tHGIM C ,il'ko(f~ po.r ~t,e,! 10 ~&rro Ie: deeidido ap~io mo:r:.:d ilil!JC es t!!lll'P.~io:s lb(.!l II: C! DI~' iFoUll "

Ii. LIII!:la .0 Cm~m.a, it.iiDI ti s'boa mal C6tfiifi(:al':.a:ill fo[ilmlMl~ir· nos mimi fil~~ 'b,J:~:i!l (;OQ!! Q aha.~O' tdI~ ,a'liiiDS :dU;u,~ :a!Si I~ib i~6e s. IlII)S d,-dild~ eSpd]lWi:aolas d~ 5e:1l1lIJ!ld~ m"4~m! ~ j:iJ j3j o:is:t: dll) b~ .. lrlD U: .fa2::La.:s.t! o.'bj [' ~t'IIb. aljfl1mJ: ~BflUOO~ 'i:II'LU;, ,5le:. :agr-a"'lIf.'IJm 5111stadCirnmelliIJ-eiagtu, ik: :M-'Il~:ii" itii1 I!:~n;dl~ mall;. ouas -ou tn..s s;a!a.s,.:dIe f.'mj,ec~. ." "

,,'Para que t'l!oil:am'oS! 'I ~11.1!:~lf.\o nos. a 'DO:!!! mesIT1©IS?! :Mali) fo:J.

o Cill eJD iI. i}'I1!¢ .dles~d.!.l (;'O!l i!). 'pl1bl i co DO. lb::e :peHlerie.1iII ill 'Piliad!lll' ,em rn.~lma d~ t&:ilibn. 101 h:aboQ e qultj ;g:i\to :f~n iior:i.1ilo'll d.e i:litrRstp-alndu l:s, e~~:I!~ncia.s ,e, aoo o'bjec~i'lil'Q-,S! dI:a: :5na J lllll(.._[m. ¢ pt'i!cfu;amt:g_'tt. qlJ.aEililt(l' a~ ,f: irtU:!!l.1 :t1llci:l8 .re· elarn:ti;~ag] Q,1lt: e:.~ti,"i1'e:ss.e: :Me::m is I~m iifQama CO fih'a :a.iiiIl!nib ~;,~·tea~o df: i&Sfi'~et:leuloj)~ de ollHra oatorez:a], 1i!I:a;5i 'I-gdo.:s: li!i! ~ 5 ~lIS«i,tJ'Ii~i:s. d~ :li.o,h~;;r~S&a!t :II! ,mW:!'Os. ruj]DlaJ.es !!iii:!: [odi· l'iduos.

ComQp Jl!Qre~ d.e:fe.lLdefo1,.!e. da eo:octlufa,,:ia 'iP'liQV(lIcad:a: p!)~ e$~d:S, jlO,'i.':!S e ,a1fif~~$ dt1~ ,a\st!rve,Dt~, f~ de d~'r.:r1Lm~:!Q! lOI:iiern'V1O,1

De.,L:lr.JindAli.se, Ie, a!puki~:OilILd'il!~:!!iifi; are ""n. (Ie [~$:5.e :p$~1.

Tit!, e. Jimaii!l :a$~ac.M~lii ~u1,J1as ai, qUem. ~,d.::utetrammte 000 pef'll:;C.C:~I!!!II.

N[E~ C/IlIuh qne. 08 emp:u.esMiiJiS, de: ·I:oUfada.S. :pUatlit~, :a ~.D"~O do /Oot-.&Gl1 I! a :sua ~lM'm!t, n:pmdo !m lode Ill! pais. itgpetta:s~m dies ,tslit;,ai't[5, olidlt'hs jll!cdi~, ~i!!:~ ~ .~" ~miS5'e:m 001 drcIlJli5lI:reve5\5e:m" ,f'r,etcnde!!!l-se:, fmDl'IC;l" ,a.as, t~~ doe mDr~e. 'P~& !e1i1ulta!r ilia :!!I'lla d!:~d.cia a ,ariI!" lI::.a!U'OilfI~_q_ [i.~Cal r«'D~i) q,u,e !'alh!),ilI lIIas ~mtlliim, 'I:e'l,e, ill! dglil'Uto d~ Ue m~aJ' ~iu. mt!l!liB ,a_ ~~ da ~ijadtl d~ jogo cia 'bola.'1 pM' Q:empto.

E 1''t;,1i!ii i [pIoo,6sHo ld~,r q,ue I!J!maJ ~jLiI!!5l ac:gsa~olt:!j mah 'ms]'s~ote:5! fcims ~i!!! Cme:ma. iIl'''::Z3J, q Ile: a im pqrt3!i;!.o d~ fil:, rues !M;'tir.aD;1e'UMS m~ll11~ u ma. dreD~iem emlto 8 &1l~L'V,d de: ~iI-o p!UaMr,a do pa(s_~ b'lllk! ,lilla-is bm:tllila,j'~l "I Llan:h:;; ~ Ciiirki se: e-me:m,3ml:g'~~ p!r~ctfia a ];!,Q'$5:;J, ~ i,mlg.!lWQI tlW'lIIg' mlc::Ji e fko~moCfira •. ~ ,:II.CRSlt::tJl~·SI!l; q_!l.I:e 05 Hlmes e.sblIllJlIt:i;r,0'.5: ifiem, 3iD iiiilciiilliJ:S, ,i["I!:p:r~stfil:aiiE, lii.lii:a 'liitilidadie, ~lfIim~ J{!8 3iuhrLU6'ie~, li:uja i IIlpo:daw'iJl = mit(1b'iie (/~c-t~ I ~ !:iil:' m&'Il· elena l!limn ;tS; cDndoofJDeis" • ,.

Ii 'Bd~'fltilI !sIt: es lraJllho crltiriOtj irn:via tam'bim !1rue Qp!!ir ;J;!;;t.tgr-al mn.nte !r'::pl!l'D!5 ~ 'vi [Ld~, de eqlJ'. 'pt.,!; itSha u~!t:i:ra.! d~ !oot~ooll. e a ,[111 Ui:5l~.o die ;pe:~5! k':a;b,-,a'i;o pa.:il sere m ltradi!IJzida\S' if: ulJ;lfo!t8udad,ils1 o IfI]lIle .<lilIlda! DaD aeonteceu, q,g:~ $.~,ib~mo~ :oej:i1 ;£ prov,;t1i~ qoe a.ooDJ:e;;aj 'f!M motivoo qUI! jrulg;a1lRo51 o:cio:~, di!-!!fi3ir.,

'* •.

Mm uS f'l)d~ ~u.'!ri!!~.gt!l(S, fD:l1D'Illiuio:5 itOli.'~ra. dl .. /lrlit do Si]~ei~ qjllle '1P~I5L~ ~erii tom.~m l.1im:a 1!I!olj'R Att~ S.olllo:ra; C (I, :sqlU.'I.!lit~

-'iliA. prfmiflr:J(l., ll"JB eslmm. $eRda. "~ftjf!~o das C((J'lllfJarnhi05' df(Jffl:iUim.fj t1es(J'oiad(l~ vet« trufJ}$Ifr.t1 do cl/l.t!m(j~ e~t.OllJm~se .ac's:u:a:lm-.enJe lec.htJd(J {lata' a: af(rt. do testro»

Qlle i'tirmids;'i'tJi ~g~o E: q_ I;l.!t i'iJ!!!hs!:a! dltb:raJ:!l~ s'e: eaoenaEl1 ne:!diLiI wmil9!lo q!.1e: brnd-'ll ae cell!

A ,m'i'.i.Dci.a II I[',dueto. de .compal!lhia,s, tltabailS. desale] ad;[J.8,,:,da :i~d'll~b'i~ diD! Cillcma .~ !

QI~e o(!'.lJ.l'pan.hiillS, s!Mio ~5-aS e dil' {yllae M d~s1ll9j il,mID) ~

'N !sle [D:S'Ia:i1iJt~ arp,e!JjJ.;iS dlbis t~:i1lb:l!J;S de :tisb!Xilj 'IUD dit priJl!1eirn cl3S5~. !Ill Sb ],.yi5i1l iI; 'O-l.l,b;o '~':I:cb'il':irC(:ii '0' ]'OO'i,q1.ll.UUl de }dm~~.dI.a,~ lE:Qllor.un fi'tas.. E~~&, ,cuja C®ostrtlll;~tI foi ·WiII, ~j ti,1lJ1lI.ca 1.gfi['4Ui. manter-se eomo 'lea:~~ e.x-c~pllllliiia a ,ipoca inicial, m~d da CiXlPF;['(I,gO 'Ieni])!oririli. d~ Palmira Bas.tlllS,1 0 q_!,]J~: CI[I]J_-5'tili.hliu 0 i1[1J.e:; em i:f:rfa de iEJ"81~ 5e:

Il;hit~, <€lilIm ~hicil!l, 'fOd;iUi M oom~a.llIhl:a!l~Ue ld tentMam furimla dJe:p'l$ !ll~ ;g,i!o, l!udi;::if,~m ]l!!m.r.5~'ifII;['.ar, AptIl a~ ~ I6~:xfDiQi!t~~ dllle:matiJ;iriifil1!a5~ ::Imi!idi!. c.om :I~~.mes VlstiJiS~ :1"e-'Vi51~!Si II!: di! ea'bdos. 1ml..nC'6:!!!1 eOIls{!{; u:m ::Jibri__r..lli,g as. ·po'.rtas il[Il!.!~:Jro '~t;::~¢;5: Tpol:' $~m~.lia. 0 S~,OO Lufsil COoiill 'jj ma com;· 'poollilia pe:rm:;mente: de opud'ij. d~sde q~(: ~:5,ta 'Pa:dil!. .em, ICX('IJIIr',s!iO paf;iI. 0 ~ms.UD.~ 1C(I:m.s,£Ii!la'f":5!1l:·~a, f.::t::bado, pi:ir bib de giIJit emp:J'e~, 'it;Xp,lu.ra.u.r:a. (lOrlldir:caj !i.e OSi SieILS 1J;l1fi0rl,lrie:hlll:'iQs, piti5S0~5! (:~tl.l:a$i !!;!i :gag.'~ ~'Ii~5~T.m . .1daptilldo ;3' C~· Hie.EI12i ,fIiliD.diam&[Ilt:mdo~,5:e; em mohv-Ci5: il:l.'l.l>iil: 0 :s;r • .ar. R i'l;a:rdo JOf'gt al~il iC q llI:e !I:le$.ur.~~m ma ,000ea~tlEo em. q,llle; :3 s .sUM :aEP'~f;ii~:es e ,as Su.a5 !OOiiju:Lild~t$ !liD qde [\t'!i!i~ii.la a tifialtto pw:!l., ess:e:m sn &lIi1ti:!il~d~as Ie: _]),u:,e:Ilc.hida:5. e Ir~.Il~1l ~lfQ. (j[itil: a.:s, COOlI!l!t~~ - cr!moO! m.~Si _ .a1etari. que. !;ej a.:1ll abs'lll'tilS 00

wg,lIIIIe'.f J!.~~o:g!!lflJ:!Or!,~;'¥t~, .

10 P,fih~gama 'I,'!le. dI~J!,O'ii de: 'U!!:!lI, mal~~[(I,Jea;h-al • .'1!l~lQl>01lI! ,I) c.m,eman Y.limo,]oi d~~!)rMIM ]X!o!J:C05 mc;sc;s1 ng~ .. :liM: ~ ~\llIJaQ Jj~iuj~H~, ~ ~f: D,eh ,lh,e: nile fM p<!&5!g~el p~~J~lir, ,~e_m, l?l ~~~', ~~l~.[lT d:~, I;v]p~4~ 0 st~ pPOptLe ..

'1Ul:2' iilIiIl ;m ,~Id,l!l:.;j!! !t mu L~ meou 0 Crnel!ll!L, •

o VUI¢dadlt$j :arp6, 11)1J!!:5fiCt;!5S.o de ~mpanhla.:!l, d~. 1:e:ah. I~xib illil i,1as: IBIID. '~rr:ime~a. m~o<~ mas '~t'i'C dt :rlt~;lt.!f· :Y!f a e~p1.of.a.~ tea~ ,em que: Jt!~i o bWc. dCi, bito. D~!.l"'2 ail Q asCii cW't~, ~ c: ~difh:a'l!!!t!t~, dt: eseit' (II !l:aseo d.a oCillm·, ~_ia. q III! 01 expli!)]'B 01 'CIII§mQ' d.a: !ll.'!lt ~:da~·a. no SaliLll, ,f;O~'1 ,d.1t o.lilIde :r)l)~mi!.lli1mte Sirlilb E5llu a_~a q!llli5, pf;Q'~.It!Jtr 'llO<!tIJ II) ,.~!:i~ij, ,f;eDer~\ Im~, ~_:_dD~, ~ :~o~i ~r af.,L'I:I :3.'lbiam" 'P$;r.a 51! ~Iq' ;)Ij~(lQi to F'i1;!!;jli !f~;m:;~ ,~ f-Jlmes qJoeg

8&811 em naodJa cQ"l:!!bib(l~Jl'am parra ~!S ,m,~~"lgill'~~:S iIll!,l,!;i:

Qri:dm~~~ _ 3, ;scisll.o da 'C;Q:c;I;[;i:a:~ia q,u~ ,_!:!;tle g::!lh31va b~'I;UI"fundi) hll!l:i;IJIllC~lr<limGite.

p(: $C!d~ 'qii1e;<iipeDa~ urn -m'iCIQ gr.i3:n!liJii: l~aho (Ie ,ea'~.egOIr~a ~ta hD'1~ t~!ls:f(l:!:'mtWJo ,~m tm.em::Jj: (I! ~D L~~. ' Como t e!!~:tt'l;i< QiiU.t: a, 1BdL'i5tria d_Demato~rilia ;rd~aloiij;{)j~ as e:ompaJ!!j])l;:-~, dr3:triati~~, as, !llllaif.:, 'fi~(!.l ~ laade-se na '~;,",~DA;i:ai ate M: forruD 'Tl.'tim.'il,S do ~~lla WJ,l.'! I'p.;IId,o[!p, 1 t

N.1i(!i to\l~~,'uil.oC!:S, I't lIle Dmll!J~m p011i1lta,. em dtivj ~a '0- 'Iil~Ssc! ,<Ill[] Of '~I(il 'Ic:atrnr de iIlJ!:nhum modo mC!lmp1tll'tt:i, .oem 0 !!IItiliclO q,!.'!e: l')~'i;i!!, m~t:e.i'IoIHo:!!i e CWltma.l 3. v,tJ:!rdadi!', 'p~,iEm. ;I)~ d.e;, todo: Amict.r-.s Plato, fieri m.a_gls am~·eil. JJ{J'itQ~.

A mviaoilidade:' d!e:. d~'ta'IIiII:i.oadas bv]U';nf!es - Ill. Iltm (I; .dI~C!;)fi:b.6c~ ? - n!1[o re~ide: pmlPf.nammte na IOOll<Cl)noi!:mlci;;t .qi!il!~ lll¢!!, fa:~em. 108 ts~ctr:t~j)::i cmli!:watof,ri f[OCliS, mail 3~i'Vsi& '1!:1Il :P[t:l~O e de WD:a: pe.irlli.21iililncl<iI if: etlnliiili:lil' dlad.e mil,l:OHs., '"JilL sua millor !l3.l . J as COJifil,~iill:iit3S !lilt hoeornlc q~>e :r'-'W:r:~m :a p:ii"fliIi'U:i.e~ di!:nom'iiD~m -s~; ao e!itili) msilldNp di!: '!;m::am bs [[I'b~.!;i;O<i ,~ no i!lU!!i!l_dlo teaJrnl CO:!l~ ~a.!!!1·!~ mil ::t\'eJl'.1ID'3!S J:a_mCe:!l'~:a;vejs e m'il ~:SlJl1h:::!iS ,:XlledlQ.'~a'S. jdStiJ:lC3:ti~ dla. itHlIjfueD~; de me:iIl050]llmO e aM da re- 1~U_~ ('Om '9i~t: .010 :plblllcas ~o acillhidas~ tal o e.LtDOC! e.

tal 00 !r(:"~d6~I(Ii 'gUJ~ ap~s;ellltilm, ~

(] ]lIublic~, !ug;b0 !t'ol, ii!a, D~VIl1Ii1~ial t~m, i;lS ol~:t a;bi£:li"Io~.

E e:-ispo:rq;'Il'l: iSG [!(i~]~~ :[!j!5i 'ciltj:gpRI!lihri[:l~. "belmi, lQ:ri~'l n'Lg3,dJ['i~, e S0 a.:pLa'llde es ibODS progtamas, q!l!le elas ae5£ll1IlPenhem 'b~lC..m. '.A;!3.S~ ]h~5l 'C0D1i~~~, ,I3:1o:r,;;d e m::llterfu]mentli!i, (I 1E;S-. :r~Ii~i) ,'it !Iii des emF'e;s~(!~lI' p~ essas WJJ~:nh$ :ilia, e:s1a J'c!l:had~ a '!pIiDi'i'fiiOa., CfI!filft:DfiI d.Lz!i-lo hem dr!!t. E Sic tiI:iIJ Sit :r-e:trm dil:;lIh: - di!\: :.lIil~Y;Il:tii :.l!l:'.t!>tas 'C, ,[110 fQ:rgQi;~[ii!::rli,-]h.t 'l;t::riQ;S, es~ctj~W~;i t.nt!llZ~ Q D!lFlZ: ~ 'lii'oHa ~s ~$I~ $, ~ CIII~p.1i toq!Jel' a q,l;a;em nito C:5C!L'!llru1i5'!llill e:m !3o'l1e:!!:',[iLtM' 1?fimeiro '0. :f!r.a1[1 Ilia saa euUmra ,e 1M ;SElUS g~Sh:Ui. 'e plt':lmnc':::Hii.

Uma eumpe;LiJl.ai;-1[o; :ll'iI!3itivi! ,dle eertas deslh~~1E8 tQp.:l,-a, :a ~a f!!!iiI,'!:c p~vint::liaa, no '~al 4![p"dir.L!ita liLS.ll:r,p'l)dlitl'iol (!j_ ue .e: 0 Ci:n~~, Sit ~. !lI1ii!.3:~~,>d!adli!l: lit ~ (:01iI.:s~nlt(ao das fita:s, pFl»~m, a '~.oi!i!mde~ iP\u>i;I,im:5~iiljll(ud I~ a ii.:J!!tdiJ!~1J ciJl! e.g. le::rl:~bm riD .. ! iQ ;)jC>Qihimmt~ em !L'>e,tb'a,! ~ de Q['aM ~ ;[I] 'l_)f(!!vliIiIll;:i:;] !IJ~)[i ilmonll. q'l.u;~ ,I}'bw~a&as aq_lildM iClondJri,~~~ 51 ~l!! tJ.'rIl'J'CJfJ-' menl.e Ii) que rilll a e,3.'pHa]. AeoD,tul!cl~ p;i:ltvti!flltJ,rJ (~, ~mr 'fire !iii llilMmO i;:!iIoDli !l) teailro ~

- 110 o.rI!r-.go ~ukJ 0'111 para :SuiiDo$ ma:i ~ rit~!lk10~ l! L:Lllr~

g,1}S8cer1!!ll dol5! Q. u, it' lI.a.!l fih,s :S1U.pg:l!:m '~!5iIii'iL£ (Ii m.<lim!S, ttrd"i't:l ad~Krio dO' 1lg-atro '1;l0Jl50~5o'~e 'em dI~ ~f ql!lt: ~!ii me~ot pf.lf"itJ: da PD;:miarb'o ,do pais. i!i :POpu'ardo rnr~l qm! Il'~O Mm ClflSNl:dl" nile P r®!:i sa. ,da~ ··'P:f},l'll Dtl.l{!l' (J S1:J'd' f)lda 110· fl.eg/~,!, Se 0 argUll!Ilf!:oto '\1',ales~e q:llatu ,1)0 nl'i.~m:a!! j,,I'Il::d ~ DliCDit.!!: ~!lkci;iil, }D,1i~:!]""i!3t: it III ire.1",~aiJ; 3.01 t~:ltrOi, Mas I!!:W

qlll:j!llq'll~f d~ ~5i ~a.o, (Olbt'. _

o CmJl.~!;!lEi, ~iJld~ :Il!ai 5l qut: II) 't!E(IIJi.To, ]li[]diil:j 'pdo (1111- ·m\rio. is ll:Iib:J:I1il:hlQ.o, enbe ,ct pC']IIuI~Wi) que 'I.1'i.'!;I'e:, ~f;:,s~:;:Id~ d~, f;l'alLdes lCe;mbo<s, exoel~j' 10m3 obro edllu;a.ti1;'B, ~ inSblJJii'l![l de '9a8tflo alt:IlIIit:~ alim. d_:a :sua missl1ll r.eocre~:~i~a q,liIiill. e a ma~. Oo.l!I.ht..l:iiiJ;a I!. ;t,m ,F!exa.l! a, :illl):~:S ,a~i'te;eia;;1l). ~U;oDifiRaiilie$ a po~i''i'eL ~~ 'It-r'llfc:~ora, it di~iilil''i't:ilt;t. dli: _ iUl!rtlj(~, fi]mes;. 1IlIi~ e5i5a d.tese:mpenh~,~a '~:!I!mIb£IIIl D 1~1Itm 'pdili!5i 'p!!::" eDlS ~II;!£: ~f.~qJif_nteme:J1k 5e: RiP;C;e5eJlflam•

o Cioema. ,e '1JIIIIi instr!.lD'u':!liOO didacticoo '!;fistl.:!i.l de 'i_;iJoimeira. ij)J.'Icliem. 0 'PU!'iilindl!Jio.~ ~1Ire llliio m do Stll:!1 C"aftHl'lh.o, te:m.., m,c.rtliE, d:i!iI t!!:b bl'OlllH:a if: da m2l.quma ~e 'Pr,ojeoltl.o'l !!lllli$i d~'kilo (lilt ICasal, 05: ,Iiliiliis Ibcl.o~ ,dDc.o'es; do. DliuodD.1 es i3A;il;lul.Qci 1;I;I.i!:1i!.'!0:5, :5.o~i'lis ,~ h:S1 ~'¥Q:S ge m~~,tIitFIliIUo, (1,5. :i!'i1(:i1l$ ill:. 051 c-os1ume5i de: 'lodm as fte:ti(l!i!;::5i d,o g!(Ibo. '05 d(l:5>CtI1ini-, 'J;I;!.e:1I1~ d.a seiinda 6 {ioS amilILtamentoo, dO' 'I_;Ir:OlVe::S5Q, 'lnldo :i~h) ,~ 'Par d~ C'_Uo~cm'llifidi<Ls. ill, ,;:w,e-.cli:ll'am2I.S, 'k'aTIs;po~I'OS: .dIa sana '!'e;a~l lIu, eriilo;o:t I~n~sa meIilLi~, e: (lui!) d~~mpe;. n.h.o :SiC c:o;llifi!l1l :a 1;'udadcioo$ ,arli:stiiS, O'ILi:!i!fUJ s; do.:s, qUills:e Q.r~isi, kid.o$ os de m'll;DOl ~;I;!;v(;rgsdl!!!itaJ _:__ ((!Dli~ce-tiI!m 051 Prl m&~1'os tfhmfO£ DO l'8Jblado sciDLco !£: :ni!io D!tJi,5, ~hi· diG::;. 0 @1~s,UJl!<!I:doir piU'a.sit;iTiQ~ ch:leit1 .. ihlt.S Ii) esp~lr,il'Q. llil) mesmo paiS!iiJ! gue 0 e.o:ri.qliiec't; !::om D,~,61!:;'S q,M a.te 0 aDa1· faDeto :ttiG aifq,~ixi3l, por Qli~!rSl,Mr.Ula.. CIb.DiO e:la~s.]1i~a.rr. pgjs, :i~m" ~r-C:liIJ~ d.a, 'f!li:,rtlidte ~ da .ju~{~~j !lie,. IJl$cI!llrf';,i(:.iiio .~ ii! ~'S!'tismQ' :a obr.3, CUUVJiM ;e: 1 Q~ugiii,C_Jbn-3] do C]~ lI1e:ma? ,E iOO:m.'ilI h_a:veJi:l esla d.~ D:el'Ce:J'~fi'E eill~.e o.ti8 '5!e:m ;a iI:11pOtl'l~:a!i;rLoC!; dit' fitil~ ~baril~ei.r.:1!S?' C!!J;inU t::u;;tr d,~ I!lldes·

~- .

vabadl!l! ;e:.sb~~me.!llkiia> 0 qli~ ~f: dltS~Iil!~:te corn essa lm' porta~oH eum p.af5 ol!!de. 5:1;1: to ~om~car.DiO:S a !lill,ltt!!ii, t Il;!O iP'eldeDdo dill: 17istlJ, ~ dist1!J.itL[t 'qUE: 'DO:) ~~'pa~ d6e:s em JXl'J1IU1!LL~l!{I :a.c.ti"ll .. d~dJe., rjotllg~SH e: 1!;1l!![tl,lil'(!,j 0 :ngm,i:l:!rOO d~ CiDlellll~.s i Jtd.!i1zid-o 'ill, m~lti, So das m:a:i!S, 'ICfmiJo$::;!~. e fftmo· s:as ,fCO.ll.!i;:DIt:!l doe.fD:ato.S!ci1il!:;a.s ainda agQ:fca eustam a ehs:[;:lid

***

,A.s. li;mguas: vl,e:rmas h[Q de. M'ra_~c1)8]' que estamcs v.elll· d ~dos. :ao 1Joiro. ~me.fi eane e aes imP'lll[tad~, e; eribid1llfeS. lP~rtu:.eue:s~. ~lI!o iiilJcS :mmmo&i,iiMI, ,iEpo de tritaJ!' qLl:i!: ~O:Dc~mQ.8, d.!!:ilbf:lra:dillm;tlllill~! C'Om ,~, :1Il0'-~, 3!ht!l!d~, ~ol. 'i![l(iooJr [(lL~ 0 '~~i!I,1!ro ,u;.adquna a ~I~O ,iJJlIjJ~ ~ ir'ef.~!Ore.~. o lI;J.ut:: D'i.!I~'Ili;i:!IiI dil11l; d.e !boa fi, mm, a cU5'Cd~.n!1:1a tran(j~il.i'!i; e ,q~ ~liil!;_IJ.;QS C-a!.l'1Ze.S de, aepoj:!,l die i!l['j~trir 2i.'ilI Cigtl,l:ID8. '1II1L!l1Il ereses maJed'icililS<, apeb:r p;ua a ":i"]3!~U da iruiu:slria porh..a:eue:sa. ;ill f~lll:l!l!', ~cndo it,[j],'Iliid:a ~sie o'bj I!:c:llivQ;~' ~s e 'd~...s te(jft''f~{s; (J./~g:tJsti(td~£ pdQ "fise d.e t1"ahan~()j f!l00c'filitflrl-am €I! Sun' rl'Olural OIt'I{Q!I1r-d,Q<ai"

o 'i!:sh'biihx:imelloo da ,mdu.sb;i::Jj, p~.ra~~llesil de limes. q:1II.e ;gijO:5'E: 'C0115qU~ s~.m 3 cm!'~ern~1I6, tsk:Illl,leila! de.v€i.ndo esta :~e,1jl'~Ur m.Q~:h]idadl.es. \'i!iria.cs~ !:ib.iilCQi'ttI!:.ra. e staaies eer- 1ifiiS, par:a: a~l:iilll.a.ir a drcii;a.~>I!'illI de oioo q,1l~ 'tl'tl!likl ~U!:;:iR ~ 'P.I):tI["Lb • as, ~;a.5 ,lILaG _:mlOS .'r::sqJII.l.~~;:!.En!tJi;5 d~ qllll~ i;J. f~~.me i I!:ss;e:g" cla1mil:,I!Ii~c llll.ttlnill(,[D:o I'IL~ ~. q_ Ile:. !!il310 'pi!l!dmd~ nunca a ])'~-' d~~~[j, pilmil.l[~'Ilt;:s.tt 'COJf!lpoetir ,!:jQ.m iLII estea nge:U:f) em ([OOIlitJ· d::ld!l:. ~!lt~ IllCII 't;IIlLImid_ade ''IIu:anio <II ebras de: .eD'iil'~21.~ d,lJ,fl'I, ~oJ1hn'IJ.aremoo a imporlar.. oom,!'-, l~iilII, tod;ti a [par til:sucede, as ~~U(;1lII las d:oo ,produ ~o.res C:iilcfucS.. mili~o em bOl':"tI as _tCa.,pJ h.Jcm _di!:l oi!ru~ilirpad~,. e <i!p.o)lFa:"I~S:l' os ~ILi.tE:

Jli;l]"i! d,d~d! do t~:tioo. •. ilIlI!i!F~m (]lillie: se Org::tlllSe. 3, CUOe'IJ1.aIto:cr;dm a. n:ill;i.QIIII.'lil i r'aail'lo!, Na", e: a ddllSa do '~I&::!.b~, [lito ~ ,~, d(!i Cinem[i l:tO,:rtu.r!.l@! mas !3 ci0!l! die;s.emP:i:'t~f,::lidos da S'1;t,1:1!!l:aJ e :aJ1'tt.5i c~'I::JiIti'!il,l)s, es 1i11!1:(Jj~!li1 Jhlloulildo.-sl!: esld-

- ~ioo. p'l~h,liUe:ses., o.&~ tees es~e:r~1;IjJDl ,il'lllht::ri!r 0 p;;io !\uiJ<!i. tdriano. S'lt li.lJ$ibiG is.a a j,d:~a de ~!l.idarICJd:iLdlr;:: b.ll mRIl!:,'i. II;; p~o' its:.:ion I)~I _milii a II! S.i:r'C"il.c",a de:: i;!J'"illJhio i rripi3i.

QI\i.:ai[l,dio, i!1ll :P;ofl.ll~iI!J. s~ :1:i!.!!II.lliarem estclid'!IWi. :3 "':ller. (Ii 'P!!::5iD~l 8:rtb~j!Oo qUii: -flots ;recfot~m u:il) 8.:: ncomud~r-.i S! m.plnme;gte pox IPIIOIP','!lr dl) ttatro~ Hoi d~ iDlpdNe !J:l4lif '!lm conj(liDto {!Jill: m.~redmefitGSi Q Ilrt: no ('ioclLla, ~a.l!Iib~, 1jf!t.:i!:tf:s: 5<e ;estadle:iam~ St-Ill q!lt a il:h.i:l.D.l;eJ.:r.iI dL[t ~i;ena Jll~:5' ~bM

Cl)minM. ~.

A '1,1' Ell ,~o (:!oil,' An.MIEIli)l\

I! l,!ll! !I!. i ilpi III! !II!! !!I!.!I !! I!! I !I! I!!I!' I!! m'. "I!" •• III • Ri • IHII iii '1111 li.iiI "iliil I.ili iii ""i.iiI iii! illlili •• i !ii! t!_il '!II! .!I! !!I'!' i.iii iii iii! !'''_. 1Ii.1 11!1! I! !II! ~l !I '..! I!!.!I I til !I II II I 1Il.i! ill !!I I'll. I III • 11;1 Ii II. i III II Ii iii i iii i Ii

AOS CONCOR'R EN'iJ' s:.s QUE A 1~iL.t\ SE tr ~ R~ L ~'I E.."l. g:; 0 ~NI';IEMI' MAS CONDICaES QU~ PO'R'B~~, ~S'[' ... '&.:s:e:'Li6lC'~ DAS~ :1l2SHNA.M.o.SE VA~'IADOS E 1j,>"A:UOSiOS P~H!:.M!OS.

E:SSAS CO~[;!]'~llIES SERAil:Il EXFGiST..A..S. EM ClNEF.IL(,I B fGlU.AJ ... M.IE~'T,~ NO SE-CU'1I0 C[NE!GRA.~ FIC:O~ Rt!~ ~ A p,A.rnNA !QUI~ZEN'AL CON"sAa:R~IDA PEV,..;O SECU1.0 A ASSU~T(JiS DJ! CHi/,lEMA, ~.!\ MIE:$M;';

-------

~I~JnI ... ~~~~1!! ... ~:J~!!~!!..... ~I!!!!.!! !!....__ !:I'!fII.:E:!!'''''.~II!II!!l''JII]" __ !!;!I. !!.:I!!!!Jt"II!IIf"!I[ .......... II!!'!I' !! 01;1

1!fI~!!',!!l""!! ,!!I !I ;I! !I 'i!! !!! I! !t, !!I ,!! !I I! !I !! II:! !I I! !I 11!l1 !! ~ • I! !I • !I:! !! I! !I • !I • !!! !! I! !I • !It • t! !I I·!I • !I!. •

LAURA lA PtA N'lE

lilaSNII em S}. lo~§.i.~~ .MissDHrl, &{,eldos U'f1i(ios. til I de NOtJttJ1,'WO de 1IlO.f. !J€:n.ao - tz pal d;! nt.igOI1l fl',(ln(:f!sa.e . I-Jfl m(Hl arnetieana,. Ii ~ { reo II",.;; (! TID Clifi)/W(J. alJl l{oJIUWOQdJno il]HO t:f-e 1921 ~ {1m 00.f M:s (jrmu!ci,n'Q~ df? Christie. Ap« rHmJl SSlflUl Comf'tiu:uue, d i s IJ () e de {or" OSII1",(J'~ tClr:nlo ,e ••• admlradOTe5.

J

(i ,~' '\ ''!V1' .. ,f)

UMA CA'- R-"T'A D-'E' A' R- T····U' R O' ···U· -A' 'R"I'E

,- ~. ........~' '~'.,..', .:: ,- . .... .,' .. ' .. '. . ,\ ,'.-

'!- I !!Ii - r I!i II Ii ,~ Ii • II I!l !o 11'1 !l Ii ,II II • I!!II II I!! ~ Ii .. II • • !II 01 ;;; i ~ .. 01 • II I! ;;; .;II • 'I' iI iI • 'Il 'I! Ii rjI If' iii • iii I ,I ,I, ,I' rII ~ iii ,II ~ til II ~ ~ ~ foI .. • I' !Ill I!J ~!I! i ~ !II !l 'I ~ ill

. ~ "_ :Hao po dJ~ ~:k:t11al"' .@j 'r.iI~er i[il]e,~sa,_ gu~ ~eg t~ ao i',sr. I] st.u :n~me, ,~, 'I:eSta dime! 'rellLs:la e

ao 1eF 0 :S~11 a:rl[go :ulh~l.!IlaJd.1!) '~ullemat~graha N.l'!,uQlIJa~.,

P,e:n£jJ, e ,~~e ,em p'o([l1iJ~311 nem tod,-a '3S pessoas q~'€ se i[JJte:ressarml pelo Cjl1i!;rilla :p€llseI.1!i como

o meu bom a,Iltl'i,go!

Cim~matog.rnfl_a naclenal, ;absojlll~a'men~e, maci'~-R~, nlIQ) existe em nenham pai$. do mundo, Nos esnidies american 00, (!Ii"~jeD.ta, par. cenhl des 1i~C[b!ll:(ns e dos ,fllr lis has $mO ~9'~~.n~e:iro<6. Nos '~sludi(]\5 a lem ~e-s ei1: isbt a :me'S:tI! a :p e:J'(e!]1~g,em,.

No 1iiltimo iill1lle 'Qj'ue fiLz para 'Ufa,tJer T(;m.~$l,iuJ€-Jlll eS·~.vam representados nada raenos de

caterae P~]S~s. _ -

,[ a Ufa ~e?: a, Y,~lla. de s l~. distribu.1i!;lo '111 m dos maleres ~ecl,amos de Hlme" Comp:l'\eusa:Q prolu Ild~. 0.3 19e.ces.slcllaiile, de im:teftlJatio:niU UF 0 fill!tm~ ... 'Ii'

Em Es,paiD~~" a gril\'lild~ sQcied.ad~ iil:]'lil'lllD! C.eStiill'*' ('at "fur es ssus ~.diB.I~~ 'a Berlim e p frtli dllIl~ filmes. eO,1lil @, 'iJl:E·m.elk~! de .MmPick,. Dentre de iBlgL1J!IIlS a[lj;Q~, tem, :ass~:m, criado um .~~.k:[eo' n'J)L~i1(lj :ijl~ teressante de M(.ii1i,c~\S e artlstas espauhois,

E em :P'O[ tu faJ ?

Em .Porl~\~all Wltin R.lJ8're:1ll1 es a U_lma[ es lil .. QS:SQS flllbm::3J'mH::es, dos e5'critores. d'D! :s4culo passade, que eu ~osli(i! J1!.'i lIIIto de ter JiI~ ,minD. biMro'~~p. mas q,lti~ u:;o ,dJe&~]O ver [lJQ ecra«, com r.aJRS ex~ cep9~ SSI'- ~a~ lLIOOlm~n1Je,.

Esper:o poder if.' a, Porl,u ~.al ~ elo N a,m]' e ~Irei t-<ll~,O 0 possivd IF' or o:r.~aDia!' ,~J.n,e. ,(J:ff-fJi'!'e de; coLa,b~r,a~g luso-alera ~!' 0"111 me:s.m!lJO mals laf,~a, 'bom a .. Ispalii ha, Franca Ie; AJem~,Dha",

Os alemaes ir;Io :II. IPOl"~1!g,a1 e iOS ])@If~iUgllJ@SeS 'V.!r:lo a, Berlim IE pe[lj~o, q~e ~e.~(DS tude ,a g.a~ nktar c~m ~s:l:e. i[]11'e:r·,c~mbio.

'l.~ ib._'1 ,. ...1_ _jj t "

&. 1)1 nosse b!!t.J,o celli, e na:SSQ mar, as .II]Ios5:a!S piU!iiag~si 1:OirlltllS as nossas ~orliJ:}<l!$IIlV',aS n:ahnanS'j

tio camadas peles d de:~~.r~, do Cm~ma nad,anal, p:!l5Sad'@, []!O ~6 acs eC:f(J.rlfi ~ artuglaes1t'5~ mas 1i1.~S do m1JJ nde illlt;e.]:rO,

ED,S, filme.s ]] i~, s.e[io mai~ cams dO! que aq'lII d~ que s~ fa~e]n. ad:1I1a]mf!nli~ fjDl P~Ji.['h!J,e.at Como .:. :till ~1!l bow amig,o, 'IF' ocl e meite ibellll p@:D~T.~, :o.:lial conl'0 a(~b;Sll" es .1:1ile.u s diaa ]];@, estran~.'e]ro e (ij meu es1atiQ' 't:n:t f'ritn~!, nl1ll, AlemaDlb_a e talv~z~ 11m d!~ III .Amtrica, 1II,~Ilb' ~Em seDio um obj1ecl 111'O :;, £a~e.ll 'W ais 'tard e, dll oTal III m ,un P,o\tmg31

~ nssse d~a espero ,e:u contrar 0 O(DnCI1I1"S'o, d,~ bomem hi ~etigeOC!!'tes, que, OOil!lIl'O' V., sabem ,e~ claro e sa.be.om. coOllpreoen.de.I Q,ual ,e, 0 1IiI'erdadie]n, camimbo IqJlI.1le dlev1t :se~tliD.iili" 0 'Cml@:ma pO(ftl!Jji~~"

III .. II -!' ~ II i .; ~ 1'1 I!' II ~ !I! II ~ ~ 'I 'I '. '. ; 'I 8! iI! ~ !!! • iI • II' gj .. '~ II Ii Ii i' .. • 101 ~J III ii, II Iii' ~ • !13 III I Il ~ !II ~ II iol • • :I • liiI II : ! II ~ Ii;;;;! Ii' 'I Ii..... II II I tl II I! •

Do rCOla,lo H'u~: emvio iilm g~au]de abra'00 e ereia na de iica~o do selll

V elho ~mjg!l) Am'i 11~ [h.!l~RT E!:

Filme portugues, que e, :;10 mesmo tempo urn

d '" '. d ~ ll .. , " d H

__ OCUm'f'lntarlO, .. ,318 maravi has n,i:l.tural:S·:~ a IJ:l.a-

deira, fantasia dramatics escrita e realirada lP~)r

M:an uel Luis Vi,eira

ARTIUR DUAR:TE

.it/a (ilme Iler l'alltstndeIlil (O Es udante b:aiJla:rrno). flf'al'r$ot!o pela U!(j'j, e que. pQ8SlDellJt~,.te {l(j JJT-6xima i1pOCI1J E.tro ull:dda ntlrn dn~' prlmeiros Ctn mas de Ltsbofl, pdQ r~lJfr:sdrlf1 Rflal. Lopes .Freire'.

A I is.~a d.o~ f l [:m ,,~, pi'~- uuad!l)5! ~r vi;Jota~o pu·bllca no C::ODfCJl.U'SO' aaual de Po otOf} lag, .:1 IE om he d da re ~] s t :iii uerte ~ a,m~Tiil:atLa~ dltmODsl:D'a que cJ!!-o slo as Iltas a mO'~OO&5 de Imndic rea ismo que teem as simpa.tw do pi1blic_~. Pa.ra 0 li:UiHpilO aJf, apeeseetarnes, [lOis. a ~Din~ lisla ~

If'92IJ., ffllrrlOFesqlJa~ dece hish5:na dl!: amo;r mat !hmal , ]92l, To! rlfJle /J-(p.)i.t1; q,i1~ pm;hl .:1 luta d3. liD.odd:adc ern busee (\00 e:xHQ-.

t 922'. Robt¥? dos Boseues, 'bela filUlibsia m~dieva1.

1 "23~ 0 carro oobeFlD. 1!=!.3uai;.a!) .b.ediea da hUldl:a~1l) d.G:s. Es~;ad.os; UDidios.

19'24; II bt'(iJUj,() t: ,'IU;-O 10, QUtro millie patrio1JJl:-.o. 't:jjllii!

~edJeg (!! antuior. -

1925,. Grol1de p(ir(J.f1l1~ })Oe.ma da gD~. 1926;, Bea« (ksj ". Il:tnli~IJ' <1;00 arner _&,lIt~]!;;;d.

***

;;§,. _,.. .'111!11~. -r!!! 1; !'. I .. r .... !'~ I.~ " •• !I.II:I.JI. !!III!!IIIEII>!! i III I •• ~i~iii,.-i~ III ~:JI. Po e-I. e .... ~'II,.1I II .01 .; .~I ~

~ • ~ _ - _ ..., • ~ ... ... iii l.'~

A I'I.QI..P~I~. ME:l'1JIlU e Ka- :.: Ii ;00 •• ' III ' >Ii '" I. 7" .• ~.' ~

:"'by:OJ C:amnl'. an 'r~rur ~ ~ • .. .. , .. ~

:~«:i!P~ c~d05l1 a Holly· !..... • ~

wiOod. eD&'(!Inb':uam u W a ~. .

pilha de 'bdQs ]!,us-ellltl!-s de "

nupc ias des ssus :ilImi~:os Il. ~. • . '. • • '. '... "'. • !

cam aeadas, : ~ ii' . ~.. !O ,0 * i!o. • .. !i!Il' : .• ~

'\'\ allace Be:e:ryj d.eptoi:s, •.•. _ .. - - - •.. - -" - •.••....•••.••.•...•.• - ...•• . _., - .iII !'~.'" ••••.••••. , •..• _ ••.. -= . .!

de ·g.mi p_oorurn d.c .'l:r ts .. _ _ .

dia.s., q,ue: ,ff btan,~elill ~'Olibs as lP:n_:g,Cll'p .. n~ j!QIalb~rlils de HoiLYWQo~, d.e}!3:l'OIJ II .'l.'h:n~1 i para olerec~-la. :ao ,r;h!~Clt11 a.m{gi)~ 'LUlilil .cB:JfDlremli. d~ 'P[i:rti':~3, de rara bel~za IE: utEbdllG.e, cam '11m !!:!i:l!e.lih.O~iJ. maquiD'lSIllJlJi t}ut: ae:cun:J.a !Jim iIlcE.Ild...e:d-01''

d.1l!: cilt~S:1 d£ ~d a. 'te.1. (J1Ll-E: ,s al::liI::rl?J. _. ,

C~~ B_(ji~ tambem ;md~1J de I'(!!]:al em 10J3. ale:: Qjl:ll~ enCO-Db-QU !llfIl. abridor d!1: caria s, '!:rnvejad(ll de pcd.r'as p.r!!:cio..· sas, . IE< q Ill:~ b." e~lldJglIID lu.(ar. em cima da 5~i;ln!~ja. d,1C:

Me ~ou_ iil: 1aJ:~tz Co le,solv(Ii a aDrlr uma p:H'k, pe.~o rn.CIIIO~ d.a jme~~ C'O~,~spo:l1d _ cia q ue lhe d~('"l,(em 0.& sus •. fa'!l-~.

'Em.i1 Jaonm.,g;s or-erea!.l-lh.e 'lim hndo :alS<CI. am t~CI!!! de pofuiil.'l1il eMOpea. e Eslh~r. Ralston, om rtJ0flO< d~ pit,[!tds~ qlli!: masea :J. ho-ra, C)I dilca. da se!!Il an!!. o mli!~ II!: aiada miJ;l_i:5ltra !)Diln.s ~fOr[IHI_(:'ffe5 illte~!n::l!l:es:.

Q P:J'~:!;~Dt~ de Ch~tt:r Ct!Hlm II *- 'bem qjl(D_e u Ill. p!fJ,IlI:~ f~:m, ~e m-Qdllj ~ ta]"e-z '0. f,[D,e a 'todlilJ.~ :!:i'l!1!"t:r3, pel!! !'i'!ll.:i'!! o:nf!!D~auia.d~. (omo ,ell!: "OP 10 p!i,_::11 UIlIl ;afP;ar-eJ~o. 1l5pfi:C~;J" de nl'rfLil:ri.e:m pam b-aI$Liillll:.i!iIto, do seu f~ III e so Il1S!00dt:-,. e am da pOrq_ut.: idlw:tiJi.oCo ~b~:bl!l!to en.Oom es 1 ibios. do. I!lIO~:f'O .. GOll· kliQ Qf!tR:ccL:ll a ~eDJou DIm Imdo ~mtl!-shl,ll:hli:-t.!J;p!l< die DIJrD,. CQ;gJJ as .iotc:i.ais diu .arti s~a ..

***

o mmiltllll',IO ·1mlJ;Qtl.ifO Laj ~S. B.iNl QlII.U: fo'i ('oD.lralilAllo

pela Paf,:IImo'lll1t IIlIi. e~, de u..m.~, e que es~e~~ Qib~ibagd.c dJes-de. e::nt.li-Q pan 1.1 refurida Icmpn!ia I u'i.dllldt!J reiP'£=ntio.a!Di.eot!!: 0 seu oonlr.:do ~. Jtear:rr~S:!iOll a pahia:..

Go III 0' exiP~ ica(iD1 dliz -se q,ue a pf\e.5!I:iQ(::a Ill. 01 c~!:rHOl S~ loman lleC:~l~ 'oa s ua tef't<L, POI' mot l ViJi d;;:. al~).IIlQs as,S1lllItos d.e carider ]!ri'ado. Dll!r"<iifl.le a su.a perma illldf!. em HoUrwoM.j Lajos; Bu-o adJapti;;l1.!1 iii' !ie1Jj pm;prio r:l_ra rna Hotel l[]],~iall ibte.:rp:£-ektdo p,or Pc~a N~R)·.i i 1~$l:reve!J i!lI ore] lioal !lia Ultima O'l'den~ 'Pa.tra Emil J:::n:Jjgigg!i. if:!: fez l:amib~m a ~::t:pl:a~(i II;:: Qr-d!!;Cl~O de: 8r!:e:ll~ de ;1 1Cf'T11._(J ~ (t(lc(l~. pnm~1fdI ,o.br.:l, qlJ!l;:: fihno'!.l ;g,~ .EstadM U.ntdo, !I) grande .ii.:rU~b. dlt. Val'Jetiades.

* t: .. [If:

Maurice Cbe"il!ic--['~ qlle roi ilaSlSaJi iil~glJ.g5l dla,5, :Ai l-OD-· dre:s:. e:stcve :reC::eI!lk:lJ;u:;g,le de: p3..S_~at.c:m em Paris" d!ulI;'iIIlD.1c: aJ L:lima..s b..oXilSF antes de 1Ie:~rt-S~c .I fll'OfPl'iedade: que PO, s· ~U'l ell:!. CaD.Jfil~,.La·Boc::c--'a. Em, I'--esposl~ h ini!iJ.me.r-as pregllgtas q'li~ LIi€: dirijf ir.Lm. (be:vatlie.:r m'Mrlfesfollil .mai~ uma '!jI'e~ i!lI pr3.wr ds ir pan :iii Awtrl.ca filmaJ", ID .!'l :a@~iUiIOll imeiliiat.:limeDtll: :

o!§Nm:~ decs.ejlili' que Q puibtic.o SlJi~li!i~ "I.Ile ;0' e5qJge\;'O\.

V!)]ta;rltol tM!M os 2i.IUtS. a p,a~M ~qu~ ~~W:I!l; mesU. Com· p.v>tl!,':ndl; ~m 'lill1I.I.c pal'~ '1Ji.Dli illh-o de P;a~LS, COIlILO eu.. e im· iJi)O:5~ve[ e.s~:aJ ,alguDs U~Si s.e:m ~r i::Ji sua q]lI.lerdda c.unade~.

***

Os triggg:aJi.s me~caD()S ,l:o.l!lce.duam 0 ,di~orc:ig; reqg,s·

rido (lor DDlotle:.s did RJ.o'. S(:~ mandlul Jaime 3rtiDe.-z: del Rio, l_DtU:K!i,adc por '!Jim jO<1'lIlai ,de ND"i"a Y'i):rrk:. f.e.spondeDl: 4!r.iaD me "'-Pu ao q,HIt ,da d~~iIi!'!I, i;: :tIi.B !ida ]iI1e e:dDU ,g;Ul~tQ .~.:rralol F1<os oit!) .moo de: fe1i:cidH1d~ 1!I;!Je: me Plopo:rC'IlID"lIU-.

DruOIe:5, dei. Riol tit nr;;:rloilai¥'a 'flisi!M a Eompa, assim que t'i2::rmmasse: a ('iita V.~'Majlifa. Q.f!I!~ ~br~. fa.z~d..Q' 00In. 0 ar;:t'o;r !t:S:paLDhol JoslE Cj\t:5JK!~

'.:t: .•

to p-Jo1afDOida mascu}'iDO clio. filmili,i: l.~ lUifimaci',(l,

cditada pg:la Casa Gi'illliffit!l!l:i. liE (j j QIV&m. espanhol 'rci!i!,

q~e: lomcm [pM't-e gO ~onCUr50' Emd.ka.

Nail 8uadOo1J >0 '~IF,;'I!lba~ b,.m d~ Clhit:d~Si Fa.n'dl m.;) gm'Oo fI1me F(1~'II, da f O:I! 'e em i![!.lE:: f.a:z u:m. l1I:r.iiildp.e. i1:ra'be 'i:I.I!.!_~' se :alpaLmlila ~Oll:' uma eunllpeii!'" hr!lil(:-.fl! '(JJD-C sa ~e-te&.! de. fa'2ler par sar Pareell eeme 0 SL,u::eS5(l:E' de:. Vi,lg~hjjJCli 'mOlls slio dDI!i .Iu~s dilereates Ie: BY nea ~ti! .p.od-ern~ ~r i:ss~ S11!r ~Ub5hlJg hl(!l ij?Dr :J-Q,nf-le. Poz,i! ". po>1S, urn fla5(!(11 :SOD !-.Sile ponto de _ ~.sta e C0il!10 pd~Cllla c:aDs~.dt-]'a S~ mlllHo '~gfnjor ;010 .seUr/to afa. 'ent(>e '~6'.l'i C-(I'Ilb.ocmdo po[' Nora supn:ma. Gtda. 'L:ssell! po:rem. di~-sc Q,!Je ;,;p§;rE~ eD~.an· ta..dflcJ':3. cit eDi'O[peia iP'Il'ir que: Be apaix,oJ:HI 0 p!!'1Ddpl!: an be,

***

·N.g C:;!,'PittJ.] Cmem~, de B:al'cs:]olIa. ee!,e·bDI;l1l.:!;t. tim a! m.flllm~c. il!!l ~i!Jg ~iL dll:!ilicadla. as CIrLa,[H;:u das escelas municlpa is" tl!ndo comp.1l£ccid ']I m~ dlt rn.M. if; qjurinheDtll:5~ P;r,e-

jecto l.1<se it OraluJe PaFo.r/(t _

. COlli it mesma pe1ieub s..e ofurcc!ln,1. Ollka S~~O m__:ftl.~;g,~ 1 a il.liJjr[JJi~o, die Baree[oDa, A saiL}, Iq asil 51!: enUi!;1Il de o ti";::L:ais e 5<OM~d,e$,

• •• •

:Eiil'Li], hili e '!JIM DOVoI) actor it~D;tma'tl!J,-J!r-MiCoD bi3ifC~dO'Jl€s, q,g.~ 'rj'ai 'i!:sife;;lF·Si2: oI:Oli:l1!1 ,QaI~ 'tJia pe::H.Cr:l!h. !!: __ !baidia dlo JIlJo m:aDce E' m ~1U1$tF.iUJ de Il~Q madrel ds E'o[']!l1'1iof: Pere'!. E:!Iakh. A dire'C~ dil!:~te m.'D1i!: fOl Il:ru:ome:.!ldiadla. M (n:st:leDadO'J' aJem~o' Bl-otlu!.e:[[' e ~. ~ot;Qf;JaJj[_.a. ~ Ii· ·[U'i5huI'1. Come< :!it; ,..~ iI!ISi eataBles nf'l-o QjGe.l1-em ~ t m'l1lI'o m::m.ad:amm~~· ]»-1" OT~ ~ ,~()yef.llllaf··se C'OM ;)j prnm d.iIi elisa.

* ••

~l DiI!! Ciii ill.mfuJsl qu.e; dj strilbu_ig 3i M:aria. Casajlfl.aD_a, iii. jovem RCt_~Z esp-aoholil_Qjoe vai estr;e::tlJ'.J5(;, '0' pr~oci~. iPa• pel Rum :Edme n'll. ~Iln{iu. a respelto d.,e:j;)j esta Q·pWilh) ~

oiiEsII:<Ii ra:pa]'i~ e e:t"mu;kfdioa.rialmeDtlt. io~eHIIUI't~; a ~J [p'(!I!I'r!lJ qUi!: ;Eli :lli1:aJ tumiIurra 1l'lJi-m pri,.5,O mai$ cw1i), i;I,'I.l!e: 0' uc8ual, 'p;I'i:s q'l.JliIiI1do !l:iil hrabdba gl!.l~ DI~r:;l ha tiue-ssidade. de: upetir 35 ~!D3:51!o.

***

It. vida 'Irigic'a da li_l_ha m:B~s Dov;t do I!:zar Nicoiau [[I a. :j!ra· dIilqUt;_3 J.w.aslacial e:sl3 swdo po$la it.m :5«[i!i_3 ~ :a\_.atlog~l 'W arlltl~ Pm,nmm _por .Mor B!E~ieg. A prnla~ ~{tJlJ&ta IE: d~l;\:m.pcoftl.~da per Lee Plmi. D.ll~e que Elsie :llme: "opo:rcio:!uui, Ii) ~ 5-tjO de SIC '\l'_-erem :nile pUSOili!> q,1IIt\t hi aDOS. Dtli i:dti1 sO'!:.h:d-.od~ (ilt, S. iP'de.rsibuqo, OCI);!!]m~ 'li'a.iii!ii b:ciJlb.aot,e; h.lifM.

• * •.

.O! dois [l;krjncil!~ polpti!5l dD iiIImc .04 P,!ifJa (La_ .Pa~'D{l), !tiiJI!Ii aJj!llMtn!o It: 'au do dQ n!lIPfl.'m.!l;;t de: Karl W D1!m.oell~l', tf.g~m CQiifi.ar;iIl)S, a William Si)¥d ~ l-upc: 'f;dcz. Ja $':: falQ.lJ. 08 l!:Jnld.a;p.~ dlo hmlo..

9

I!'

Eduardo Brazao nos "Olhos da Alma"

.... iii ••

t!tlrM~ ,~ro.zao. ,adcm:1o do or/~S. i-nMFfJnrtf!$. de Oil oihoa. !I'a .tUm Ii. ~1I!1J"t1' i!iIiil qMQ'iil se f}('-effl ,,..:I il"toof ,Doo,,'p"~ I'-~(ur.. (:"1500 sena: 1i'I"(",I~J/i'tI j)/~{!fff! C Nt!$l>fJJ' 1_r)p.i?8, nWfrQ dm; 5Q'fmij. do fllrm' (}('Iy:-,fll,'(td:;;, ;J{' D. Wlf;l\i'i~~(fJ fi(· CO;'jlro

Dos maieres 3dQf~~ ])QTrug De:e , Ed!.l;;JI~do ~rado noi gm des l'ui.:ssllfIlo:';; que fJ~r(lJm CmC:1!Il31 iii!: ofo, . '1Ji LillitOO'l ai.c!m de- j,Djfcia, ~ · .. lul i.aDi!t~ m'Ol Pt.imn lJ:asiUQ. ~dl.liru.,os ,M d.a!5i Ullim:i\!;O jf!&.l~ I;o;e!i-r; >l;o.mD .A.lID.il~ R~y ('o~ il'l;-.g e I. A]iiTits d;u C[JJnhEl~ 0 C(!.pilul'lli' XXX di!l!5 suss /l1cmQl'ias uco.tda j'aiPid~ mu~ II) facio, 0 prime:in mm~ if~~[(Jo para ;;'i! It.m.pllr~ C!i!Jide.vnla, dQ PQrlO" em 1921),

1t-:;e uo mili.l1cm"illiad-Q ca.pihllo ,::

Pili l(j~ef o lieilGr dfj's Pupilas, i'nl'f1Fcssan.d:CNtle detldrm;; por e'5Sa orte Ufo illlcrcnie do. tcatn;ll~ mods resffif(1'. de gesfos SdOfios; (Jiuisi mIl os. !5x.lb!(~, pols, GI b"fn.~ e lI:lll) {f()sl,el ~lf} meu 1'f'(luCl/JuI'; era It1 .prlfl,re€ra Oe'2 rjl&€. ell. me podia' cr~'nC{lr.

No lV"aH1l de 192 J ~ Vir Iflnia lIe Castro II! Alrn.-eida; a 1l(JSS:Q {fran,,/' escriiora. orgtJn{ror:~ Ilm(J. empte&J (lift.£rnatogrtiflcc. £' ,rnmf'otantla·.,nt? paf(J. ,0 sell &e-IIClIl(/O tUme - 'i:0s 01110.8 do. a!i:nU:a> - e.;r:,(tcut,el. fl,(j oenlade.. 0.' mea prim if 0 persoll6f.{l!m 11£&i{1 01/(' iflt1 c(jmple.'tr~ pfj'ra~o f/SopeCladofJ' fa 0. ·simvies pOtu 0. aTt tS/,(l·.

Eda::mliJi l'muo - Ie pe:ll!S, Ioi - D!Lo. ,DOS. 'if:xp;ni'COlJ ~I,'" q'lJ.!3l: >t:l).l1s.idevavol $8 I!Il:ples" o!Cli:o simples. pam i!lI alr~:bt.ai!i :;l, ci Il.ltmat(lg,ra:Ha. E~id!efile:milil1i:e Q,1IL1t {io:[l,tiI mmvei eomlEdiagb: q.lio ditRou a f'OItIlD:I:!iLf. l1ma idea. :SOl;)TII3 a.:; enermes ~il" bUid :ldi!:Si d.eSS:1 arte ~ :!JlDda idrea, das di ~rlcuhl:ade:s, q ~i; tI;:!a encerra pin'a Qi5 qll~ :<Ii eullivam. (] itlli~ :0.,0 eap!luJo dRS:

Nern'{jri(1$ olie:ret:e p;trtk111ar iotew5'e e a !Lana q-';L~' !Ill 3U!'6,iil dJ!)S: OUlf}S da .(lh~a e Ilia &l"fJi(l de Pedro. diri.e LO alii! art lsta 'iii (It:: q'!lIt: i'~c: rt:Il;lOOd.IlliZ ,8,5, p:lIJ1»I,:R:Ii:D!!l, ts:a:l!:![[tda.is~

E ~m' Ii) m IJ/S f}rof~1liIo e s~inr:/U'fj' {J.FMer' qUfl ,Vf]l1iJo' de« Ike a,s' Rottc/as :f-cialhw$ d (J''''fS''f'l.l~£) d.a n'OSSO .I~lffle Os o.lb.(I!I di3i alma af.m,~ em Parl.s'.

&$ilil .ti1').N~,!'jla~l'], t~II.l',~ IOlf(lf ~o d;:a ,',' ,de ,/){]J!(J'fflbra, n:O' C~ln.emt1 ,~Sclrxb da ,A~n;lt}(J Cb"chg, 1l111B l!l'atuie. Ill!' elegante sa.la d,(j' .Af.e:IIiL~e: G~IlI~rate CiDf.m~;t(iiiril]llbii:llllu~: ,COnM.'SIOnaJ'ia d;o :Eil me. ptJ'l'tl. Q' Fttlitf"tl.

'fJ()emQS Uflla mta che/Q e llmff {lssrsMn'Cia IIl~UD ~st:'1(Ji~'rd(J~ tanto dfJ' flI1Ult/O cfega~toe' como p1'ot·S!Ji'an(Jr.

.Ai sua e-sp'tildllt!a c.rJ'a¢o do ,f!ftlJ, lh"Ollf~io. (J.sse morei'fO 'l,j!j'de/ih: que' cmsenlJei com tanio (1fl1fJl' e ([lIe' 'V. Bx, ill tdo admlr,o.oe:1RUJll-te oompte.efdde.tiJ~ ~r-gdm~ #rumso pd'(j COjJ!~p~dt;i, e p,eia ooMwllfJ/,erp,eJo¢.D.

ecrmmioo a 'V. E.:f.;j, com ,'f)r:rr.iade,ir(l. (Jl~gl'ld~ qf1~ ill sala jfltf!rm (:e:tJ U111(l, OM!l='do tllJll~l(j~~l'C(1 aD' I!Ftmdc aetor; ,qfli1!i Ido mtJJ'fJ1JWlaSameflfe il~t~f'pf'e~o'U 0 ~mSG~'ro dmlll [;t.;5 yi::li1:1 plOD~I?:Dt dans les i;;~D.!iodel1t:es d, reif~eJlt au deliii des h."U~illOlllS hom!ilitm ..

Q,uuefl'~ e$~(JJt' ai fHJ'FlJ .lim dar u.rr~ 'lb!,(l~~ de ~eci!J.'o Mcclmento 6 fJ.(it'YJ UUJ. dr:',er ~ men at l1~~h() d'? '$IJf' Ii!i. prime{HJ !il f~wl(if' ;tum Itaa'll par'is{cn5C, (J1(Jflie. dfli11J pl1bUoo d~ no1~t;ilia(lt!.es, Q ~,(:Jfell't() de {1F/is/(!. ~.rfiiH1Ul" tog:Ftdll'co do i'lQSSO ,g.N:1Ild.1l itram,oJ' ndo .sJl'5, ~ IJ(1100 OOffl'Q! trmr.h~m .aQ silima arte.

U'mQ! ,~u~~ d!lt £)!".tQg"M$.

OUEM SAO E 0 OU[ fA1£M

NIUJJA ViftDY

,PifalJl.(i!!$~ ,ar lesian 21 I rorm.iJ8:a., OOIll urn. 'Hip~ penillDlSUhl1"

( Ap~i;uD:a.~a pd~ CMU.t:llita.1 q uls ![_ue ~ :fr'l[~,a~ enscen a dor russe l"ur,U,!U1Sk.l', 31111 L,i!o da fam.ml1i'~ l'be. abrisse :<iI$ pertas ,do ~tl1d.i!) .. !'1M :>eo..,,; Inrrs: ,o'p~Z.cr.liD-S~. ~lai~ l1II[dif:'J ~l~j Ttl,]"] a Dskjl' alP]I~l'Ow:--a. a VQ~x.of E, iii ~~ IC"oPlipldaq, R dlS~ bib~C;lo !til!!: Cd'SDi!!ll!Nl' e 1Jh~ cOIlIii,ou !.lID pa:~1iI:rllt(i 'l!J~ f;i1m~,. Em :5,~Al,L[liL, h:z. a ifl!l~e,nna de: Co.r.al¢es :h~'l"-d'c{)S. fi1me pM"l\lll am SI;:I!! n:ii: por (imrte!: PalliU~ ,l:h:.p!)j!; l!:;Oo.f:iara.!ll~ lhe d uas pefson:lgen~1 .sillflll'lta[lI!"~Ilir:o'h:', lCo IiJ.Dclt. il!Sl~, fa~ m:ando ~ DJll1L 11100 [Hme iV'i!!.1l:'i". de: BQlild:uu)z, re.:d.i:tadJo ~m B!!:rbm, il)!iIld!t'iElltt:rp:'Ieta. 0, pa;el de: !f:!jj !Jd:aot€: de 'Lim :erande C:~f~iitO\, Ii!' htr6i. do II; IDlt-drnW<il1 if; o~lra ll!:! fUme A ...1~l..l!i,Cll da Serra, de 'CMIbQDlf.I!!t~ :iL!io'5Dtd~ ,c5l:tu:fd.o lilt: .tn ,TtJrlfl'!'(1.~ n~1I0, ebra de L L. ]3:iJLl!{[ L1 st~ til!'a.d!a i!lc i:iima l~lid!a. CS]i).!i,ii:lhG1ia!. 0 tipc di!:: Nadia Ve ld v! Si!!:'IIS olho5 e seus cabslos '[)Je,~rD~" sna I(;~[' m,OrCDd. Ia-la hia,m tQo.mar POl:' u.m::Ji andalusa e eis ]l!OfQlue lh~ c:",;orflW;,iJiili. !i) papel de: ,maria. ern Q.fili1i a i1IUJSl~ i IU::rllEjta.

VOl.FG:A.NG ZI£Z:I?'R

Na5l!:e:u itm CiiILdD'Il~,ti~ O'.bi<Ctd .A.lltL61t:a. !liD N!ili:r!~ ,S, '20 de Janeir~ de: E90! Seu -pai c["a d!t ,odlL:lilIi ,ri115U ~ sua mae :!!Iwm.t &trnou-.3ie", aiJ~ q'Ltatro !JJ'ItI):r_ ~OIllllO (Lo;ti:rr teatral III d~~d(: t.'llil!io 1iI'1ll111l::;a deixeu de f>~P"Ii1i~e:[l'tHJ' ,t~I!J;S es Rlne(05 ':, ,iib,~llI:nll!5" eow~di.a ~I lopeu~ e ate m.'liliSie.h~U.

A(is DOV(: M~:j., '".iiiilhii. para a ALelmaDh a ~ !b:Ii!ll~ hti .a. ,mm ira~{I, d~ emPJ~-io5 pi;::La 1ii'a;rt~-dad!t OS suas aptidAles. Cumo ttnha reeeb id.o 1U!.m;). .E~cdJi;l:IIit~!£: >i;:d1.H;.a~O alEim, [.i6d~ represeatar lila seena es j Ml1irul, :hu(les,J c£lm 0, mais

p~, :RCit.t!,lo g :[",i!I1Ulcfi. ,

N'ilio hl!. mui~c' qut, (Ili,Ui'i'i! I) Ci 1II~i!la1 'h~:D.do .i~ f~itO' au,mel"ilSOi!!l hlmlC$l. Tn'bid~I,I'1Ji CQm Gn:,~ Ni;Ji,5'b,f;l:m e! ],~«Dte.:iiE.!!:n'ie" It:~m,. B.r.ij!i'Mt~ Hclm. !t sua U]1~lma. C1'ia~o if!!} a l~Il[$!JItJ a$!I!:DiI die. (:.a.mille Fhi.!lIILIID. '!!Ii DlM'il..rlO de TlI!tr~zai ii!I~ hlt!.:1J~ T'Jre &~ HaQ'qht~ iJe Ja!:quF:s ,!F~'!fd.eri :se.J!itlJldg o :W~ m:rJ:I;(:.e de Zob; bll!bilID.cl ~~f!': !£!!tL que p.l tC'DtEOI!!I (11 seu ra[l!in!o pesto Ii. p:rClllli1 pdQ dii'l'l:i1 papel, W oUgallDi 'CIJiJ.l S~f;ra0:5.e a 'IHIlIl eulmra :I~'S{ca. 'ill!LtM~tau sendo ILlm d.i;stuuo homera de de.~pcrlfli, e qJlil.e .D~O se 5IJP'I!,i: ae \'€.m,~o :na fl~IIIir.a, do mif::iiL'" don:aQ..o' mmt: ~ (u.j'a lP~ioolo-.gi:iL ~1.fidDIi ~t~IiI~IIIII~lIG.

]g'~c:i.g:u, Illg(ir.i!. :ti, :50 I;!; a 1l'id a, ~lmjlt CJato-~["o!iJH~ '8 ",tD, I!1gtal"d ~Ctrh5t:a 1&¥:p.aooo1. qJlIl~ 5~ rem, .Qj'I:5Jtil[qgu.ido no b(fX~J 1IiI .. !) ('()o_i-ba~S~, liu 'ri1:flf!~'S ,~, In: esi~l mao Na A[;: tufl_ntb.~ f~Ul_ho.'il .0 ~mp'cl:OliI.ato, do. fL.oretoe. A dl'ehL~" tIXInfloJJ:·Lb~ ~"'!lOS Jm .. Ilxn"t:tDl~Si jlIapei 5i ,l1a~, Silas !IlC!j.a~ 'Pt,l£(:ul~ il:'1Il, 'qrJil,~ :5!a~ :ap,roVi3:1t.a.do.S ,~ m~l"lrtc~ do< hlJi.i:tl,r;m, tit d,~J.iIO:r~o, coomo ,e :llIahufliL

-- ---

,

Oa, lUto.tii!li!o!li, j'e i,t.QflC'!J q:1!I.e ¥!C];,(!j!fiei;.}:m, bl. tI: 01 :p.iLIIiD .. i!I!!liil' l!i.tm.;'i, 'f.e-ml[!liD'lCo'tdOi nl!1l, c:!l itii'ii.pO'1l em ,Plrfii!l.8 lilI'UI if:iJ;iil:',mal!il, 'it!!'!! t:(ii:nif;['C1m C:U~EFILO ~ ,¥I!;nd.~ nfi~. ,Ci{iJ",e 1'II'!i::iM, d'D ;$SCULO c nOS ,It'i~u,a.lbdelCim~:rI,if;® ~ qUtC' '''iIt!!::m.Qlc In :p111I'~:1 i'i::a~li,es. A rIIo!l!!!,~ tev,il9i~ iCoOn ti .. nllilflllfloi ;:II ,!ti .. lg.8 ,iliIQ iCiililnt:nifi;e d.CHlj. J~l'ri Ii!!'¢~iilail' fl) ~~1!Ii ,-, Ique, ,~m. m!ii.t.crlOi ide cilJl~mOrl~ glt';(lf~o, OC;!I;Oft'Ii:'mJ,

I niil EUl"o,QI Ie A m.cl"",i.c.:;t.

11

II II·. lIil iI::=:i • P!i 1i.~ !iii'1! jill! .HI IliI! • II!!! II~ ~ ii'l .11111 1111 I1I1JIJ if i 1111 I-IE. III II Ii ~ I!l!ll • III • Iii' ! i! ii !l!1!ii ill 11'1[.. III • liili !I~ illlII • II! I Il a; I Lil _ r~ 11'1 Iii. iii. Ii Ii ! ~ II II ITiI • II Ii i!i ! '- I I' •

I 0 Cinema no ]apao II Que cor pr ferem? 1

~------------------~----~~--~

Em mllliito po gCO tempo. 0. Ja[¢lo 00'0 ~ilIl]U orl,ullsat umll 'P]lod.i1~ilO' cm~walo,g]".ifica qjU:a:5L 19lml ~ de idg~tl::lJas :{r.a.fl'de:s lJiil(:iles, (80' o-c!del:!l~~- Isso :DiiG Ii (:111 ,Quilsabldu ita, E'Ilfo.p::I" ]Wiirt) lie cs .fiLUL~ jr!l;iJ'1I'D~' !tiill) :5i1o JiJ.'lojedados, IOO~ llQS50.S Ii: i DiG m:w!IS~ v.is!1lIi qll)l(: cs dra.mas qli.~ exibem alPena.!:

J~pdli]m, a vida j,:J])on!Ual.

Pele CUDbi1'lQ, 00; es ,I!:Wope:OB ,~ dif~,!:ilmeld~ CC:II!,premdem. a iiLd<e oiponio. 05 japGlii.eses illll.ereS$ilim-:R: milito, peio~ tihne5 da ci~jlts~ Ocid:9bD.

Uma n~(:egte '!5iatistig .Dola que, 'Do. j1mpmo. dQ 591 E'f~s.cellilc fiJ;r,f) ~ :no u.lfLmo ,;u!.o mrpo:rtado5 ::um £ilm¢5,,,, •• a.Q;l,tricilliIO's,

Ad.:! Q:l,eD~g~ M ~4 utudios e:-mJ!;l:manogra fh:o.s, j'a~m.eses. prod:n.ZiI!m. 400 J.M.m:~ per ago.; iProd'lltlQ :rigornsamt.lllte naCil)D:.d e dF,; lijglt iDJil). ~ ~.rta iltIlIJ. aniea pelfcttl:8!, !!adO' iDedUo Ilil indltllsbii!l 3clll1:lll do ULmJl,!:.

Na~ama:ra K'aw]rlI'3i 0 amm:i.!iof' cntusi~la do tilm~ i ~rpol!!b. tiil~ !Il!bte mClII.&:tllt.o ma ,E'LUQPfl, ;!lIIla:!t VelU, !!lJEg'O· ciar OIliD1::radoo com mmas, iral!!CC53S, e alemfs, a :h.m de iI1:rpoo'tu ne sen pais um bf~ ;mu.al de ,w-Q de Zool Wm~

A:s :5IDU [lit tiIIeln.a D.O Ja~ uai'o mnpai~m 0 'D''IlmQQ de. '5~ mas. ha palo de WOO te.atrosJ 'Cll!Ildl~ :5.4:, pmjectaiOi ill es DO illJ~'cnalo de. duas J:'epre:s.uila,o.~ cka'W_:::litkas.

Em q,tliil::, c~r unic~ ;EJfd'!!n:m a<;, JeitGlles qUi;:!id rn.pdwiiIi ClmJ{llo ,;J

'Vtrde, ~p3iil QIll azul i

0111 eadeDdeDli qjllle iP'C'dc ser alteJ'D~cihnR~!IlIe:~ Como ati aq ul, nas lJirEs. ~e[eir,rd~ s o6.u~?

Premetemos fOrm.l!llaf estas pre,glllutas e tl;umprimos" Tel1i!h apaJ:aVl'HJ ,M ucit-D$ de C,ift/No., Mas; cartes de een:swlita. (]:D.(: dirfi! -::m a M~# 'pIllS 'I!:i expnss:aJlIDf;Jlt-e:F ii;gm sjmple , PI1)!1't3J QiIJi em carla eu b.i1b.ete dcixa.dos na sueur,Ql do R'.ooB:i,ol ,011 :pos: oe:sc-:rit6:das d!a rna do S6culO', fi'1l'd~ dar iJ seu '!foro. s.~ 3S5im !D ~nl.egd..erem, aJ~ (11 dia 19' do CCll!'UllltJ!!:"

iR~50i 'V-c:r-sit)oa, S;eS!iIfi;lld~ a maioria.

]~ .:mWClpadame:Dt~ a~~1lIls 'l:otios ti!!lWS rnc:cbid(), e

,ql(l,(: se di¥i1il:em pilacs e.-4511~ ~p.~ IC a~u!, hi '!if'e:z predo .• ,mm9.l;!!dQ 01 pa.:dhlariiJiS, d.es:ta UniUl~. UD/S e I)ulros :5~O 'ODmlm.u. 1Il1J.Di J!OIilIW' ,ill e que: qgalqulM' dlo.s 'hms deve sell: carteg'adQ. Esses, vol.~ apt.W da sua, aJlwdpaOl.!l)" iincl:lli[(I8·be.D:liOS. .00 iIlWDe:JO do~ qllel aJimgS ['l:mbf:F.

I: "r;.51 - ~,i'£fiffll ,.

'12

Opinioes,

Definicoe s, A f irmacoes

VOU ti/irriulf' mIra eote« qll~ tal{l,,' e.2l pmCf;tJ' parmlo. .mf ,. pQr~l. (1l1:mef?tar (II ltlJrtr.I!l'T"O dfi}5 am.adOl'€S ~lr) ClnenuJ'~ e de ro(i(J. a r1.!X.f1ssif;iaPe rtNif1,.~jr. em noiaOO'is prfJpI-)ff,o(jl?is~, ~ 'fllint(J'(O ~os (iJ"I~S l(ilif{:ados ,!O mercado.

Com e{eilo. a ,~ndt~strl(J r.;~lleffl(Jtogrofl.c{l satre de 11ma' torR Q'filli'flal ,qflC t usn ::ernUNl de morte: 0 mp.~ co'{iUlismo. Sf: ~~m (iri'lsl'a CO'lf'juf$lO'll. os lC1fJnreS do P~lbtim POt' J'1ffltili Q{~' ,rJlJ{1$ itllcrprctQ(,-i5es dl1 alfa t.n.t>V!rga.. .d'{jl'a~ (} I« go, .f"xpio_racio CQ11W t~l1l pfOdtilD Hulw5trl:(jJ~ qfJ~ SUtNJ {J~f(j /-oC:ios os mfJ,Jf~D!J;. pr,QslUrl!dQ pDr ImUl pror!i.l'f,'(i-f),1 ~lItef15Iva.. mJ!r.t'UI e.3fJech~ de f,awfco ,em serie. o sell IWlfUJ. IUigtH-a (I ool)fr{1!1 de ~J Oo;l 01/:0 fdm~' POI' esi~¢o. ,tJte (J dia em qlre', pobrr: lim(i!O ~p~e~ldo~, 0 df!IU'Jm lora II! e. nmegado peios sellS ffUU3 fum. adnrf.. radores de outro: .temp.os,

Mas -pt.f)!1'ullior{ja - q{lt! S~ hd de !,(!}zer dess'fl phJd~'(;IJ.o in{ul'of? s iif'tlito simples. Cada fdfJtica C!fl~ "u31(}l!r~iflca OO'f~cenl:l'a os Sf!f~ ,(!sIOI'fOS {111m Oll dol's ~f(Jfl.cJ~ if! ,,,los {limes pOl" tertlf}OTada. Alas' ooNlpe#dores" tim! co~relTl a {Biqllirir (J£SGS OlJrQs.p,', rimifU .. ,il7Jp6clTl/lws (,t obNgardo tie COl1lfjrffF d~t~"tJ.s de IJias se« casef1{)J'~a ~tm o.ai'OI', Q~f.e Ihe-.s $iZI'OfiJr11 de' p.scr:llla • .E ms teras de tlodo 0 mundo ,esMa Slljelta.s as 1r:J.';~tt:IJC;,aS dUatariais. dos /ffCfUle-f,' Iromems ,r}e ~flgOcJoS e 'Q~ ,&msJdfJ-· frf]m 0' Ci~(1ma _no fT~t.£f'JU) p f de. igu:l.dJarJ.e da sa/sial/aria e do talhl) , J\'fa;~' p_~rue prO-"fIn,lil .a hOt,'(l. f!'17. QU(!)., SfJO 1(1:

Pft~O da ()Pllt~"uD. os gr(Jr:J.tiJes. {fu,m#(::lS do l-inClllfr!: dfJl}er(iQ eMU 10 Irlgar a 1iomens ",ulis t!3J::larccili'o'Sscbrc. I(iS tlle/I,imiJS l1Xi'Penti'(J. ~ lio pliMr'co. As somas I,fJ:nlasli~ er~.sl prodigaU2fU1f1!J oom lll'i'il(l prMUf::tia riO' desprorJfda .de 5etlSti! CWlJ'Um ~(I'mo de ~o (lrlls#co, SflTflQ consaCroa(Jl5 ~ '"rOO'Ii2'(J{"6.f) (ie ot;ra3 mfJi5 rM,OS suas, tam iU1'l1 mall; rc{iruJdtJ.:;.

r. SIIH)NlJl'

,

10 Ci«eJll(l: ~ 0: iNJff~m:;mlQ Idhd do, ~asiJ'il!o prim'6.rio,

. " ,~{oI'l'tlS' d~se.Jat((J mp'S/f'ar' em alprri'4:S palaW',(Js flll£ ·(]ll.x11~() h:,~efl_30 pOd! {J1'e-SI(lF ao INrSma ch(Jnulrio St~;r.c'· rtar e em I}(U'l iC1,dffl' eo emi~() da:s sc,;dflcias 'm~i:r:tJc-irlir'Rie:a.s. ,NdO se Nlldom. todfJoifl.' No ,ensino da medicil1tl natia poderd ulJ$.iUtl.I,. 03 dOonl,es (}U 0 h03pllu(~' antes (Ie u.~doJ' ii) cstruic:mle deoe freqfiefJ-lar os /I,(jJ., pU.'ills1 IJ"I'" fjr#pa(. Irotar os .rJOf!fltC.5,· rIII.UC(1 D l3.'b:ricac,do ,iii r4lioor fCJ.i IT.lGi& olJ,(!r(l(lodro do q~e ,em m~,cl'na r t traIf/miD IrJ~, en(.l1J"rrms ql-l,~ lrI'..rn 'iQil.f{]l1l se. torn« mf!dlco. j fas ll'i.1a e. menDS oenJadeirG qW!: 0 Cinema p6de p,res~ , 1:01' serojroo 1i1'C(l'Cul.d.De:I,s, abrcfl.ia'iiafJ ,0 lerfjpo da In:ici~oO e permltifft/a Urn Jmporl.r:Jflit! a(.a.f,gaFf1.6nio do lUlditfJt'lO, ,em, tudo 0 qae, bem ei1~entl(d(Jr. COllfjUIU~1 a "ralloo. operul'orio. da r8.l'/~ mddic.fl.

••••

PENSA VA 000 if?Fmll' a: (lIma$", S~l'f!ii.'o. qil.e id Ifj.rll!)

_ g.oS/(JOO do C'fi'€111(l I" t!SSCJ f1a~x{ja, fJQfemi {lofmla

sifflplesI11et,lJ'e •• , 11m din f~i.Jio" _acaS6~ ,ff B'fUaiicolll'i. onde se Idm(Jo(J H'ap!)I;:!W. {j'f,(j ftdl(l,l .. ~ QII.(1r140 IHmros tra/JalhrJr Abel Vt!i?CI1, stmtl'f/~o-n(}s eJi.~t!:tfi?(j.d(Js~ one/)ula.dos· de: CllJlls~lasfT~() pl!.i(1. S,JJa (:u-I'f1. E l;!f)flei {Ii' reptc~1W' fl(1fd .a lela. ,. _o papel de Jess e (lk lea !p'OSStls,- 51011:, de IkJ.uJ;,m~); eri'D.tiD par loon~t. de. Jjray, Co/JltMiI'ldro semlu'e, par-o :mlm WlI porllefJ.l:.ar alraCl'Wa.. J~Mre ,~ ill J~arw~! ilJodlJ'l'na. ,Por mHfO ,lado, i!,T,s: Iwroi'ljQS fillfJ/ffllfes

d.c H(;l~'rg /Jm,fjiUe e,~'CoolY't~.,.(Vn. sempr~ -.em 1)~i~l[l Ul'JUl {1pa~xo'liad(J. irm.{j. Q uit/!!.fQ Ii/me. ern qtii! eJ'Ilrl!1 na it(iNd /01 0 rJ,(J .M.Whe.I'N'Wi. p()r agar,a; f)c.I~fJfJ'-mrS' dO!; rrunlS tJes~MtJsJ QIW qUlu'o daros e frescos. ,~ dl1f)OJs pQlti~ rei par« Nice com teonee P~rret e lOS tIU!'IIS ,C()riltHa:das P'lr1l'l'C de GU';'lg:a{ld. q,r~e sera SrJrgjio" e Oil-Rolaltd; q'£t.'C sef~ Ma.f"

, Em se~ldal faJ't.. dQ~s fUmes par« a .."Prancolt-,' ,i,! • lerpreUlf"e1. lima obru Jfl.J!II!$a. e e£fJ '{'OJ f/rit1lmt'nJe, IfJ'Uf' e~ adminlwl FI~rte5Q. da. Runri.wi. JW'a:s ,em FlI"oJ:l!p;il, semprtJ. ,~ A rna il'l f'ro_nf;(l C nao' Qflt1t'O {/cl.J;lz.Ja m(J~s l

~JtJl; CI!$C~ BUTI III I

OlJiii"lDO .i1 q«.e es POd~l',(JjS plllbUcr;)s,. n!1ec.UlldfJ. 11.1!7 _ d'illamlle g,ae dorrtlUa pOl' t!.elrris (Ie tod&S 0 tUaDS dQ mundo, 51! d{!.'Ctd~'l'dO a Ir-oru/ot'mOI 0 CJ'n.cflu.~ oi1umQ lot'/a. ini,el"n'(u:.lo'liul para, Q Pl1IZ) ill lJeJczQ iI2' a EICW1.f;(1.0 (1.(1.$ Raf)ab" Huma'f'l(1!.j P Ah f (!.a MO fjlJt!:J'O ,r."JUil;l'~fflt. AI l1ui.sh:;a e a pim'ur.a rCf}.N!UJ1/affi sh.lllo'S de ~/~t'Q.pi.IO'; Ii'j! C'",.erua, /em atrfis (Nte. r)inl~ e C/f:iCD .an,jJiS de sllrpresa. Para que ,esteja ao ml1'f11 d;;:s Qulrus {U'1~" mu lWSSOS ment(f/id(1des eiJl'tJpe1'a::J, fJf'6Wiia al,~'(/.fj dlia$ .cer€l{:f}es. DiffpaS{W do. no&;" sonsi:bJU{/(l{le mm/e mil , dMf1J1 ne' ItfltQ/'Ito, Ijj' M .. dD se.cu.1Q~ COlNO >0 torltfmllsm()~ flJhrj fia R~Dlup(Jo, dell. e ~:t ao Sl}.clIfo prerothtde.

AI'IEL G'-'foo-cre:

o ezito de ~m 1~{ff1e nd", res[~lt,(I. da (I1li.Z .In_t-eroon~tlo

..,. de. tim CapT;c.~(JS.O aCC.so. .03 ~lie admiienl. BSSa IdcU cOl'1:clusllrlJ.r prorJ(jIi~ a ,:s:u-a lIj!bseoi"~ar4o slll~l!l'rlci.QI" o (!OO'SO C (lp€.nas Q e..xt1f'assfjo da w'gfl.O:r~'I1r:I{1. 'Repre.· santa i!'Xactf!l1Pel?;lf!. a i:ncolllprwllstlo i1(J. in'ldlgIJn.c{a. 0 t,~/Jo IUlO trfJ. pDi3, lim !{loot dlsfJ.~msarJo. pOT' am'(!l prof}€~ d~ttci{l {(l~clSi ta. E' Q £qll{lal~;ro ,r:;aliirio de Ulf1 f:SI01'l;,Q inM1iaenl,l!, 0 ~;dto de ,r.lm !time e 1:1<1110 ,.tSldta~l::e m~~ UmuJU.cIJ. l!:tpFJme (II :;iMetiM resrl.Uw;lo ~ta oorn'MJ\!~10 me.trjd~'C'a de. elemJ!nfos ejld.'C!nte8.

0000

O 00/(,11'" 10 enc.a~toJ a h~!.(j$:(i da 5etillt4 A rte()(I'''_$Is.k"~ en :ier i!i!md f1tte 9.tiPtl ••• So Gi ensoetladot IUio e lJ rn ,(Jnimaaor. se 0 inM/p,rBI;(! ,Mol;) pod;! e'.ldW'ior/~t' j'jI Sflll! :mT tieslUfdfJ11l.fiQ· f) fica Ud ilspo.sir.x~rl') nOOl't£:stll'fa dfJ cara,cteF dffS ptJrSOflfil:ge_ns que. repr',(!!i(J~t,(ll' nUfj'c.a. f)l!8~ sarli d~ run mall. mi'fjii'ro" A Frot!()(l. c~rr~ma'ogFdl~~a softJ2' da. lalla de inNfp,'I'~/,(J~S, :flUl!; Mmbem (I.e u.erdadei-, f05 Q'RhnadOf,~. '

'E.v6 FR r:CIS

O Clnem,r.l !ranr;~.'J De aqui ~, d'ois_ Qf.lOS, s.:,,!i 0 pl"imert'D d.fJ mundo. Entre 0$ JOf1.f1n.s- IllS 'lJ.crd(J~/r,(jmettle jOUBll.S1 Ill). espiFlU;rs qU)g l,eem a l11r:ds admlr(lj)~l £,~lltlIJNl' cil~'tguillf;;'U- Direi m-esmo que ~ a'SPa colflu". If.spenm que ,M~ ,entftJ1J fOI jCf .... :lIo.

lUPU PICIK

No 11~/nfl~ A m1ujJri:a ~p6i.!~ de BuUm ~o!!IDie ]eJdt. Dro:schke von Bulinil'~~ F£(llC~(1_d{J .soh (I dtreCf_'(w.de Cotl ~'. (J(lIi£le r~m(Jo,el artis/a i:rU;(Jffl(,l. ~ /lgUi'(i dO 'J(!.l!lo CQclieiro (lotlUeI, ,Ulefleckt~, 0< I,etol do cine-QfYJ'm-a

.-=I~ -I!Il"'ll • i ! !'!l!!!T I :II'!L: II!I • ill • 11111 I-iii' '111 I Ii i Ii tI i i ~ ~'! ! !j ! !!!!!I II 11 • [I!' 111', • !I.. • l~iI I !Ii' I hil Ii iii

[ASAR

N'A T AU! Kil[lgs.!O]]!~ aetriz !I: locma • .oflJ3 fjc~ de o.rl,Qem e5Pmli!.o']~ me.te~~ Com c, ~u, llOl~' nl!li.m acrnp]SlDO ~ l~Dt.Qo '1],'60' p:tliili, Tl) UiiUI:aJ (Bi:l'ID CalI,u6fiIJ ia), :iIJ hm rI:!I,e com.Imii.r,em IIiH~:h-.iJb:Ii~DmlQ. C :RQ]VJ!)',~ GeGr£c Jl,1Ihus A;IJ.derscli!" certeder de Los ABides.

:s.emiP'r~ e R~ qJlUestks. qllle: DOS :se.pax,mm, oi!ti tifibm im· po:rlaod:x que j'll1i:tiuoCasse o nesso di,vor'6~ Eram .dcm.a· .s.iadQ fl1litJ!1:~'S.Jio

* ' * ·~I;, .. p,

Lou ~5i! to.rt:aJn e pE:diljl) o divorc.i C', D3Seam:do·Sii: prillcl· palmtntt '!.till qo£ S 1.1. esp(!oS(Io! A.r~ Aoo.rd, :rrtisla de cinema, Bio' e~liool.l .5atisJalo-ciam'eu1trt. a pl't~ii(1li de Ilima'S. M'Ilpa.!l de u:n.iln~ que ~iitli II! ~i:oDb:OIll.'I!:Pl C~.:siL. :!!iii) lro.~il:.l~$S;i1lC [lspois de u ma larJ!1:l a'ld:Sellii1;"l;l. A artis til l&pI~~nta !QS:5tn 'QOI!:~ u . 11!U'3 P ~e1 c!!posto :3,0' 'que de ,emll'e:rihoo h<i ,'tri:s .~os. quando Edn.a, f,he, e po:s~ au'g10r de Art Aeo]ldi. sel ICltou o dh,6,r1l: to perque seu maride 110M, D'eia;t;i:ics: COm oi1ll:'a mliibCl". A Qulrn era LIi)Wl5!:~ l~n',Jl'a:illl.e !

* '* * *

iR81:pb~ave:s rooub-afu «ISilm.;:n~o ~om miss ,V.'Uiini':l

'Goodwllll~ :liilha de Vl!m ho.rn,e:m de m.qooCl<s. :A noli CIa eauSUIl Sillr:--'r.!Esa if!:mHc! lywoQoo. flU SiS V~j',~ia e ~~~ a.lJheei;a a dil(::EJ:I;l!t .... gmti:a.

1 ioila,IYj,·:!:!;! ~e: p:IlJ.f,ado. mas oos;o']"i!tt,i!JJJJ nc;o;D,l;;i h[p-,~e:!

Ahtb, CfO$!,agd. e sea mu.lh~i'. 'oi cl¢ qru.em dkliii!J. JiQ~ larqmou LIl;(ll film DIM' j~~(ln.

~t:: ~k ~r:. ::;~

..

Malil!:. P.rt~05t e Kenneth Harla..tl!, di!;:poi.s de 1e:5,~m s£'p~dl}5. diuratlre iIn:zc m~t~ Ii!: d~ ha'9e:rem mlls!!;(wd.o !.lID3i .seDtelli~ de divo.:meio,; ilSoi'li"ernm ~ol~a'Il' a. S&i' 10. ~$al mais IWido tit HoUfWOOd~. como se iiHhii'l ~[J,I~ .. dii sua sePHa~o, A gm jornrdial.ill deelarea a 3(:hiz:

lIf1{gJ;!;c,eth e ell vamos] ma.ts, ti.il!:J.cil i"eZII tellrbr ~'o:_rtu:lJia, ~loJj cer,ro. de q'IJ!~ ~~Of~ (: para s;:;m,gn'iIii. A:1al;iJID,1:!~n~!il

N0 ,,,?:IlJ:11p.o da idl3i t. :J:I£ig:lj a ~3m(!!~ aJ!!i [[]~~i)., ~I .illiaD·i· . ftsm 0 prnzer aa>qud:!IJ g~l!Ile :51Il:ll]llLe:5 ~ :J:>e:sp:ir1·:!:i.e. no ar ill SIlLa. a!.]~t.ia, e 3 SU~ veolur.Ji.

Cbarlie. poo~m, ~Ij) I.em trabalho, Cem a ilJ.01sa e (II estoma;go vnl.o-~, sente 0. a~jcatt. da jlj)lIiil!:. Vafutia bistemeDte ~!!: as barraeas s as (!IIi!' , dll;;mD~.dlo 0, ol!liti ehele de: ~lJsalisfI!:Ho~ ~petiles, nas p'equso3i!i. ~i$~ bd~5 ~Ui£ GS mu\. eaderes !l)1e.r~!:~m 3.0 d.e.s~Jo des feliees.

CIL;u-1ie, to ViI~a blllod,o~ 'Po5s\ii uma alma diE: c~j3lllca.

Para df ante de gm:! b<trraca de ,3:lra.c~esji C.omo d iante 'd~ um desfile, com III mi£~Q j pb:ress~ lit; :,) !lJD.tl;::S;lILa adm ir.a(:i:JJ. .A bs.onido. pelas rn.ce&ias d:lMI, paLb_a.voo. M-'IlI da, pCi qll!t um. ~atI.liU:1'j ,r~$I~, a Sa aptLU"ado, lhe mete DO 'bo15(11 Q. [pt"ti;idu.t!flt dlll sua ptl'J!Ioeza. Cha.riie )!i[~s.st:f.i.1C l!< I=rasstu(J;~ '~l!Iitru"ida. ahllfM, sob es ~lI:hlos cia feata, es :5u~p~ros. clio. estom>l:[o que p de ]:,:to!

~ !n~]1jJi tm ke;:o:fe. da barraca de !U!1 1t:QJ:l!"l.e-ii.SU-o, A '¥i~~a des Mlo$ e dD.S, piils,!e:' s, qo: ele .adiivimtb,a .SROOJ'OSOS Olll'ivalbetO' apdi~c~ agu('a,-Jhe: amd.a mais a fume.. Em"qLlrul'to lContempla ,gw.,o5i<lme-nte oS d!So~~ DaO d3! i", de que 0 latWQ, co .iii m~FOJ. tCaulel:;li. ,5IC :0ipj'J!)rim~ d.eI,c pk;i~ desta

lU, .lli~ ~ da a.I:fibei:rn 10' que .lA depo:iiilan... Mas: om :poik.a perce tiJl!:fJi a :lrulJIi10Ma do .:lIfilif,e d,;:. :alhejo.~ d.eita-lhe :! ~a.i). ~ a italF.~~hr;il c 0 _]'!t[6Sj!lo ~ Il'C sJitruidibS: :::L00 :se.o 1Pl".:p. p:r."d~J·J.oO qu:::, Jle~t.a itCr!l)IliIlJ,h,tl3,. c. ••. Cb.adii.oe I

HI Dm3 fOlJhma q_1;Il.e; cal do ceu ao:Urom1)iill!!iks, Charlie I:omp:ra lI1'IIIa pm~~o dt:: pastc:f ~ 'e aCM'ici:l e~. l'ol'uph!'(I:5i,~ d~dt:: e;sst: tl:$CUFO ~u~, a~:e:lWs s.~!'lmdos; ;mt.e5. juli:a'lit.(!l jonbo!rd.a!;1'e~, e pU;Q, d.a ICa,dcba. !:om um e~~<o, Oi"tUI:ho. ,1M! o \1'erd:ule:mo [}lIoprietm-io t.ni;;!l)~ba-se ~1i; p!)r acaS:D1 reeeflLhe...:e D qu.e The pute:llice. e Ch:n'lie e bdD par :~adr,iiO.

_ PI!H'sCS! II: t.lll·m 0., Para deslPi star 3. po]fcia, pe-!Id nil [pIIIDtt1l'a 'b~n":I~ dt. ancQl5ts q,U!1: Sf: filJ1e: de;paro. Encontra-se be;g,w a '&.e:gte: oom, u ma mrtUlidao de :iodirirllOO5 de; &ha"pe_u, de e~m e. lmdioe;, R 1b~lT.ai1:l!i, e 'J,lLm L ali ll' in 1:0 A Il:.om. e~w l:ulii,u;i5l!'s de: ~S:pe]h0;8 mrubJl!'IQs, ~ ChM'lile 'Pb';l~'LU 1).aJ-$iC. d.l::tc.I:c d~ sua ~ t:l::m. 'it!! zes :IIep.e.tJ:aa. U m ~Uda 'rntf.o.~ d'U z-se: poor sua ye~ ,oa. ~l'r~ClIII. I!'I1i)S MO ~~ :sfmpU liea:r :as cOI~a ", ~ ,. Trnva·se groll, :flllnosa p.~~,elgU'lt;~001 de. q,ue;:

ChaRte ~lJ. ''VeJi:lcedlo.r. e:nC:OIlih'ioI g.h;ri 3, P91b!!~

• tas ~J(i .aabcm osellJ martino. Ni![Q tazd.o 1Il~!t 0 pca"~

stgam ~Inda ma lSi acdtD t1t.D1!tuJe. E i mho, 'qlLle €le SC

Tcl' ~i:j!j !IlIQ tC~l"Q. '

c.ii :c,~ meio da prsl.a" '~1li plClj.1) ~pe.,t:ttc:ulli),. A :S;!.l;3. ;-!:pa:rl~ :IIlOlPl'emta, as, Sl.ltUi ,8tm,~gd~!1ii gaO' t!5iI:lidlad!a.s, 'P~'Ov~~ M apl~tl!.'~s do p,ubUeo que: 'tomil to, vai;illl~!IdD' ~ Ill! ilc'~lt:.a POf 'I;1!m :ri:!Jimel'(I! do iP']jIOf,r;aml!.

0. d,~nl!lll dO' Ci«;oo ~ tfU' ~c bl::!fh) '1ll!l1a 1l1:l'lita. e;5JI:rih!l. dl;) ,r~ e p.t'i.d~ ill Chrrrhc: Q.~U:. :!J.i) dj..;l, Si!:tDlilli.t~ (I, procure, 'P a CIt lr ,e !l:AlIotr;alar ..

J.1.b,$, il!l2le[iz[[] c.D.h:~ DO d:l:a s.e~tlinfe. CbMLie ja file!, t ~:IE~n:!~ ~ti!! po~{6a; (II :~1!Ii mlXlo d.e~pMec:e.u t 'CO,[fi e..1i! :::r. smiCefil..dade dos :i£stQS. SD:a tJitrada. 101 de.slibrida doe: iLlllpre'5fl£~o. 0 .'!!Dsaioj) ,i-lhe d'!Sh,l'or-avdi r; to pc'brC'. :s.cm, cU''3.. mit!; m biR:u~~ :imd:aJ ufo an:<Ii.DJa.J de:sm v;;:z, '!lID emPTi~,~o.

Ni1!J r~]l!re..~_glfl.Jl;.'\cI da 'ilmlC! 0. pes:s..u;ll !LIiuxilio:r 'Ciolm:5'e ]KI5~O ,em gfen~ It'bruuiC'];!_~d.g. '0' e!i;te"~cIJl}d III f:otQ,,, Clro.rlie~ q IJ.~ :;uDdil o;!o., peull~rn ,:I. 'e.spe:!E'aD,~ 0.'11: DtUPiU'" [lQ, (1n;AlI, l1.ll:ija hl.c.~ qlllI~q,I:I.!M."~ Nilda ~m 'QIolt3 cb l[I~na.t:a.. 0 pa. Mo ... ,"0. e C!J.c.bR~.a-~, Cifilin Pn1ZU1 como. maqJg~l!!lb.

No. Ci f'QJi CIl.il-ll LI!. ['claclo.D;a·:se C'om a ~Lnd!a ,tcuy~rt? j\km:J~ eot~ad'a. d.o pfopridlri.o c; - c:r:1 m!t.vUtivil- ;:tJlJ0~'~ODa se ~rd.id.amoeot,.;: p0"1' e]a., i\IJi;!:!r1!l!l l4I!ma.-o para. ccali deDte e tle prnt~te,a cODn <Ul Ibrruitahd!i!.di!;:$ do padn:stQ.

• l~milm ~JIl.«lnhet:i da· _]'ev,da,.lb.e que. ,SIc: e. f'roJ;m~IIl'te a Pfili1Clpa1 :!.'ilrae~9 de c.f1I:"'(I' c: que as saas ,~:pa.rIQ!5'e;s na P]S~ ~ ,0. c.xLhI! iina..'l1ce:i_r,o de todas as noifu~ cUrti!! 'i:ilil.vaid~o:::-.se m. :reiwm.a 111m si.II:iriJl) de I!i'rS~riihi.

/Ib_.s. els 'Que 0 ei.l:'cll 1C:()I'IIItt~ta um UOV"Ci' 8rlrs;!a'.; R!E:li, ~'Illmbii'1sb U3 c:o,~. it cuja !tle',~da imPUSSfOJlll. M~!:!!3!.

limit lioite" 1&. qUl~ 'ReJ;: !!:s'.oi ilJi.lJsl!:li:de" Cb..a:di1&1 !II! Ias~udo do. (ir~o e. eDrou.:gadOo d~ ,exeC u:lar lj) ,SC;UI D1lIileN diE. equi Ub:rrO'. I~[]m Oil ai uda de IUD [Uaq U 'Disbj Cspeta 'po. du ueae-se d.~ (Ii htlllldill.dtS, mas; est a oem po 1,1,& !imtt: ! Oi lIlm,resirio~ e·MD:fe;o!;id,Q. pH-ID na ma,

NtO~a.lfiemde an a"DalldO:DitJ; Cli3d~c: ~Dsa ua saa d~~l'IJ~; Qjua'tldo \ftC ,11U1lla.:a. seu ~ ado, 0 pRtt1i'3StO ,maltratarn-a. mais 'LUtHI. VH, -e: ela IllJ!!ira.lel'lI:a q_lJ.ere que Cha:rlli.e: a 'blIm.e., ';~D.l;Jlj; GlPm~e:l~i!. ~te ~r::i(Jsa. .DJil: 5Li.b~~Oi [lclid~"llie lima idea. V iblta 301 CUCOj dlz a RCJ; que: .r.1UllEl !Q a.mL4 '~'Z. 10 ~q_.gih bni'~.ta. [para es br3~5l da Inida err;lJ.y~te e. ~ easam.eDki, realisa-se,

_ Unida :Xio.'flJ 0 '~q Ilt!Lib.ri sta, vedeta ds. ,c.oiI!rpMiihia, Me:m~ jii 0100 de.ve tel?C'1." a viCli)€nci!l do seu pa.dtmilo. d,~ q,1liI~m obt~'i'e. a readmis ... ao d.c (harl.!e 03 troupe JIllli;: ,,",8.1 i::wtinrgou '!1,~liglllil para: outrn lurn. CharI' if: tiqe aceitLU. .simula qlJ~ e f~ Ii;z; II!: indiciUIl·Jlhe I) ~,uga!l;' DO li.hlino tCiU'rO. A meh. de fnR~U l'iji!~~ em 1llIIa.n:lta. 'I as ill' espe:.(:ri!'i:l.'il~llI do :gt;fi n"a]~ a V'lda J'!JJltAlJ d31ilu.1!:1a. tl')jue 3JI111. deeerto ~UiA ¢~f;!5S!1i'amEIilI'be: d,ol(lfijls.o ]lIa.I3. ,~le:'. (b.ad~e: eaa. '~tif Q 'LlUimo ~~D it tiQ !:6, hem fi~ no :sil ~Q onde se rew.o.t:av,a 00 C:uco e peg~ "IIi: ft.hd.d.ad.~ Qjue l,XIde:rIa dtC:!!i!ErLlI:a.rB sc ela nita. lhe MMe. sem d~1ifjd;fi1 in~oe;.ssjvd.l

liillk:-:prde • ,viti WJlJabumloj (had~e. Chaplm ; 1ff.r:'trr(1j 111~n:i.a Ke:~dCdJ; 0 parJrfJSl.'Q, JIllbo G.u~J.a; U eq.'fjlli-· bliBfa~ HMlJ Croik>!!:r I 0 I.lm;io'li .sta" G~tGiI:'S!e Davis:

Urn CIOIDliJ He:oq Bagman ~ .0 ,ro,'n.tfrl- egu}/, John Rand.

·PQ'B,RIE P'ALHA,COI

VhLrJrl!R ~ ('oUo dilrr,S'em '[I!m tt:i:r e 0., Valdeit' :5!~eJld!e um drl~ a mw.b..e.r l;1 O~ bJ:;J.(;o5l de Coilolll. Trava-se lorn e:obe 0:5. di[)i!:, hnllLtns:. it ml!lll.hJ!:l' !Ilo:rJ!'1I:; :a: (:id,C'otaimt.nh:: I!:

Vaider" ~cusadiJ odie alit1M' dQ,siI mOJ'te:, e cODdeg~d.o. ;iI. -pridG _(ie.l'if)t;tiuOll.

Vintc ~(j.S depois Q oreo pas$3 Itm cub. citad.e e 41" Q!ID ~Pi!:CIa.culQ ilOiS pri5:iO'.QtJil.J['"-Q~. ~ld.er I't'eo~e-Cl; oa ~~miltI. tao t;Qm~h~a. a. :sua IPfoo.pria hilla. EogM, nO'Na~ mas, C:;Olton c:lilIbt~a-'iI, e CJjU 1('1 Jt" a. lotio (!I CU!s~(li :impt::;dir iii ~iLJia~ menlo. E'l Valdcef. ap6s um..a sce;na Vloi)!elmt~ em qJl!ll;; $(: En"tlil~m ~:au:.:o'bl:m 10$ :og9mais do. ,d_um, Lile5 e &]~'ful1j'l~ <lilliif;.': [lfh.c:r.lI1i. a sua Nlh3, doLt 't:i~ ~,~ ·p:;r~oDa.~em It: 3, eD.tr.~,~ :a~ hOIJJ~m ~Iil~ cIa ama .. F~2:lilil1do ~~'I.oi ;gao re~! t~d.:ar.m! ~ s:e.u ;5Cil!Nl;h~.;,

1D~1!'l~: tCla,irrit ,RomllrH~1'1 Ella Br.m~ , IE! Vidor JM$(!D. RC'aliza~o d!~ IGil:o:[t~ Jacobi.

o 'CER'CO DE TR'OIIA

FIn.: B de. ir8i~d~ ~5:PJtdi!cuL",'I il~h'll~o d.8 Qbra doc ir:Il>-

_ lWiC.HJo". A:5s,stiJm~ a~ ra.pt(!,. de !1t:1ena. pd (.it pnDCI~

lr'tllj~"'[],O PariSi ,It, :ao ~!rw •. a '!Dm:!Jdia e ~ d_t!! s1:J:l1'lJ:';~o die l'rom 'pil!'lg~ g.t!:S;C!l. Pat>e;ce. qu.~ to, :ri!3!liza!:lof ,.M:a III :red :NoCI.a :oem :se.!!lrpN irm:J!lpl"h[j'~1lI a~ seD 'lHb3'~hiJ a amph~I[].d!!: [,l!:q,liI.er.id~ "D;i~lo .:liS'S IlD~ iJi. mas Clll;am~e: !COm.:!, 'lum ui!:~u~ados !Ill I!:Pi~ d~ti) do 1L-a'!iTalo die madiC'.ir<l" iii aDcendio d:::Ji cidadl;i; a I;OJ1'tdlll de carrn8.t a bllt~'~ha rul!.vd ,e aSi sccn.as nt ,orgLa"

PiiB~ipais jJ1'rerp~d~ ':. Edly DlJ~cl~a (H It.'1lI:a.). c5:ClJl~ml, m&5 ptrucc t~nw.; \~ ladimn li~tdamH (I Miis)~

Cui de V'Oi~ (HeitorJ c Carlo Aldilrl {Aq:llil.,:$). •

1S

t!'1i:1\_G Artistas

, I ~ i!i' i-II II II

Eric DOn .strt;!r11 In. , (}. l"froli (JlJ(Jr dQ \"~U\' _ ... U lir"t l" Q'f' M1!.ll Mr ;ffivOI8i

O ~;:tad.~r q'!1~ apaU:-01!tatament!l: 8.f'~Ue. ,0 ·tirn~.- - ;(i I d9 Mtista ,oa tdOl. ;Sle_mlPF~ 1!I.g;~ 0 lD:te:rptC'lt,~ era-

-

- p:reJ~]ul1!l' (!I ]Jl:Sxdm.o das :t~ :fu.elJlldad~:5l e:.mQtir

~ 'Ihe ball ~mi.'t~ It alma ~ iJlumg,o m8jico 'qut emana de toda a ,oon iOil aiae[oiII' 3Irl1:sHc;as, enmsiasma-se It 'Irl~ butta:llie. a SQ ad lILilii~~hll e 10' :tcu aplalll5.0.

E. ,0 ,t~C1 adiJo.:r il, d~ a.'fum, IIl!llP.<dlll). illlj IlIi!fo. ,0;

Qlla'l!ido~ ~:!:' uem;pt{l~ oEm, /tfe"of1QUfS~ €"iSS espeda<dior S1.c(J<Di~botll, nom, ~io. 8. ~mat~dora KeIl!il da. '!l)tl'_'K~ IlIIi~.a1ll de Iarla pele sab.i,Q, R1:rtwag" :rJJ!rnv'!l:'Z dlas Ic~1acwrl' bas, ii: a,dm,llfCIJI!:l! ,1;\ pu~e;Ua, verdadiC. Com q]lIle, llUJ restc enos ~e:.sms, a j []Y~H!l expriwa IilI pu;6:x isme .do p.lVtl\~", .6 ria 8r~t.Utl!: H~lm e neb, w::rLa, d~:5 ~ili'!ues a.d~sta:.5i dOl cioellilia aiemii~.

~, 0 lt5ptE>t:ladolr toi I die :a'1;gom. m6dlJlii~, ~j asro .. ~

QU3D do, i!:m ,I,OOf'!; Q' tetrioof" peJ:a.t!!te: a biste"Q, q~ a desc I !Jdern e:xl:eDdo .i!lit.'!;1,adla I o.m:dt. serpeateia Wl:l iI!'~m~~'i ~Q ri o, lhe Co.!l!I'LlIlII: call 'D:iJ! S«Da em q Il! Thllllall a. i!:!,Ql'V8 de N i. il3S~ fote: Ci!:t:lO\D,d~d~ 1110 iI:re.ll6 do irm~~ !!II m~mo espe" cl!l:d(lll' mru-mlilJ"Jl)!,1 :

- Q ae :ioh~te futo,~rdia,! Que: t:r-(:>cI(:~Je 'ttpe:mi!l(\lir o ql!ll:!: Sllll!h.~ l!"~,~i:sml' .DO o¢,ga;ti'Vo esta tiListiii:'~ gI,il:S! bdil 'pai.~Em::t !

E 1;11 ilspectado:r mais IJma v,e;z lot 'ilIju.5t~ •. ~

Quando. 1110 R£I rms Re,;sl na soena Vii1lilica em que JC5U5 nstitlli a ~la ~ aj!!.lwhi!ll ~ go. fCi&~O lila, crim(;a $t, va] vendo :t"l!:fl~c~da a pedeita. :jr.a.da!~ do, cl'l?sOIl!ndo da lrtw a Il:1tl ~f.ma essa flirt. nos It'oI;l:lOOm:a "" :ff,ajjjdliQ~' mmo, H'< Sol <In!!: li<h~5QIl~i tSc:t,!ell,t!:g pi.'lr.l a Iris, Ir.!Iidl;l.zlido em m;a,ms1 alnda 31{ 0 1IlleSmD I:~ct:ado.r 8~1;t11!, ;

I~ que: PIlMifio e esta crlag{a I Q ne prometcdrua aJrlil5tfi, aU I~ma ~

,IE 0 upe:dad!H foi .Dla;~ I]Jmli ,.~zi~,j~..st.Q', ••

il!;lii :iiDiIQslo,poff'llI~ :5'I;;Dlp,fe. se ,!tSgU(:Ct.1L de. qlIl!: acima dJiI).5: :l!If.Mldu arlkt'is. 'Cyja. arte u havi8 ,ca.movidol M II!,m adi:'!ita maioOl'~ ,quI!: lhes iasu fia, i[J $~:g, lY'd-'CI:l:' I ,[hItS UaP5!!D'it~ it. chama que degitrn die s;u pr6prlo arde, llh~s arraaea 01 ~Q' de. <i!iifiOQO- e es de,~ It ~oJ'n.a :5uperiore!'ii, •

E USi:; :i:1I.£llisbi talJ.ii.tas ,,It-k& ~,g;g,o:mdO\, t 0 li'~lLl:3dor ,! E para rue que de dircito d&ve if u m l:ugrussimo qnil!lllb!Eo dos !!l'hUISJJS III ue 0 eSiJ«:l:ado:r e.xd Dl!>ivaml!lrte trilb L11ol:1i all) l'Dfterpre1e - ac te-se que me; [,,!tfir'[J1 !fI:Q ,j}plauso mel!ll~'.alf IJl: it!_~O ae a[ph.uso publieemente tIIl!3JIIlil"-e.s.t-adlo sob ::1, lo:r;ma. de palmasJ in.t~lizm.e..!:!it.e ain.dla. II!!) nS!IJdq entre IliOS DO >t:Lli!l1JlR - p(IIis ioi 11) Fcali~ad;j)r '0- ad[$la ,m,mmo rib ebra, embora Do'S pa:lmwie a sua ad!! 'IlW' iDtel'me:du. de tcroeB]'O'S.

Lo.og,g d~ mim preuder dibJIi'lJiW!r 0 merilo des iLfiM!["preks 011. q,ualUi.d-]o5l de lil:c:ru nas m:::Eos do ll'ieililadD-r~ mas e mtlivcl ql!.le 'I.lItlI arlii$~~1 pOor ImJlide I1[tU; seja, pOOe sempJ":t1 IJomar-u mawr '5(ib a. d.ift:c:-dEo de om clirectoiIll' de me;r.ecime;gJo.

T(idos. cs asti'M e i£,tril::li.S dl!:' hoje a.'~.Q,fF.rnm ~ ~ti:f.l!~ ria. III I;[e (iC'I;Jipam:il mad, da Gompltb!nc:ia It dla dedicacig de I!,ra,gdi:s reali Zadl;l]ji"~

Brl.ifm~ HdlJl1 a citata' brla de A'felroDptJilsJ. cmbo..n artista de: i~Ug;fll) e de fo.~eto, te.1'-nos>hi<!l dado uma ~u pel' f~t9, illl-e:qHlltltai;3o das (:i)'lnpLe::ns t1!W'a5 !lia bca O',Pflo lies ~ dJa perve:rsa bru~1 !ie DlIG flssi!: Fc.iib; L<lIljf?

Anl~ df.s8~ til.mcil ela era a :SLDlpl~$ e,cjjg,cand.a dll1m pcgsi~nato Q.!aa.l.qjI:lJltj" ~ ~s:n.fifmt.e c:..ompld:.trnemd-e do ci~

(Continua M p.tJgina 18)

Kink Vldf)r, 0 ~f1UI(ttUu d6 Gr.IL[ltie Pill' ill. ~ ,d(;l RaMah!.

...

~UATRO GRANDU mestres _I com ,~ tis nnomicas, el~ ~I cues de

!Ell ----tI Geo.rlalii!lp Ig1II1I'I II: ~ .~J"~ jiII!l:I'l i 1iI~. - ""It! il:Glb~nl!il~1

EM I L JANININGIS

11

ISI~a~ e u exprlessan

I~umu ~as suas criaaiD I fama

I J. n'llng~,

Q II Ulf!lO do:s no ~

So no T'1r1wIOr>. I1ra.!i Vel'dt.

[II - Wernli! r 11i'IiJ".(Lus,iI!I,,, - n - IK!!',Ii!IIJJII!II, <0 dr, Cilllglfirl;<o., e

,Ck1i1!!1dta. .. ,en' HOI6''''.

WIERNIEIR' IKRAUSS'

CON RAID VElDT

E!!k'.G:I II, F'il.l. J .\.v

~ ,

is

(Co~cl~" (fa, p&'gin'iil /5)

Fci 'D' graude me:s!;r.e:, des N:oe:ifl'lWf:J'S' e; da MOfI~ ,CtlIlf.sade que a edUCoill!l, eioe:Irft(j~lltoeDte:, .!ttl ]'aRr dela a mala;;). arti5'ta 'que SIjJ,lf]llfU;ll~e!J '0.0 DLu[[Ldio to ~m~~

Teria ·Iill.ve"!: ,,:>couldo, 8.0 O'Jile::rador q.lUte fillm.oo iMf~' e TeJ't'iool~einemal6.1mlfa.r a .iirida emblilfi:Ji bela :paiS;a~~m q.ne 'ti.a.ilto nes elllClaillto!ap se !iii ,etJllio ,clio ·tfl:a.1i:.::adOf 'Iari!'l:hn c[lJgo i;l}st.(J e cCJimpe5£Ilcia IUI:ol P'.lire:tlte t-m 10 da a. ebra, llio lfJ!I:o 1i'V~.e :s.uge.ridQ?

E a ])tq ll'tD:ili. ,Hwriitl ,Hae CQI1'tlilc'k teria die flllrllD.<IJ Uo :perreita d:!l:Scr1tD i!lI m.iJLaf,l€~. se 01 JILei:!l:.:d'Q:m.,e 1W_a.~JOO' de Cecil :8. De: lillile :3: nl'i.o ~ij)I.IIV&Slie ~;j) S:1Iipe:ri(l:rfl1'!l!_Dt~. ~Wo ?

E', lKl'is.. inCOill:l:es.li:\\"d 'I.lI1e, num Ilhae, C!; rea~i:!;Cldu e a prime:Hiil 'f~~ura, , ~le eabem ~odas as Jt.8~Ds.abilidtidiJt,\~ i, ele. (li C~iipHitoj) da :Jl:::hll ,"-' ,;coilimd~J1tJ!: du het~N,~l1i~o ,~iM'. alo que sob as 8UM oroert'S: '~.a balha ~ ill! f.~!tC:cJe de: i:iIm,a or.gti~:;1l:a ¢!i!il. que !j) SIMll ~a Iuz,

Cilcm~J ;alAli acase, alJi!tl.liS< oi:lJb013. ~!Ja~ q,i.I~ del'-e:~ Q ~m:!!; .~o ,;!i, ~~Dd~~ dirr~il:to:rrM; Uli.iUIi Gi::'i.:l:i d~1ii'E.!Q ~Qg)le ~!.l~ lem B . .Da:Ii'id W.. Griif~ [h, R:;tIIl;!,~ J'ij1l;i1i~ ki! d!::~ be::fto< ;ror R~x II!lIj1a~ 'life rom.be!.ilb~'Ijf.ia POlj;~(!! em m~ d.&1t:~ Ibui>olph V;aleD~o: Ado~]l'he Menjog ]KIt Charlie r.b.¢i.o~ Gl;ooria :SW';}iD:5-00 pn- l''htd; SOcmLdt, Do~o:t'eS, dd R~~ p?f Edwin ~a'I''¢W~~ 1 ;Jjck~i!:. CO~lln pi}t C.h.a],'!1in, nbcr' Plillh~ POI' Ene VOD .s'twh:e:i:gJJE1mQ:r~'a~.f :pOr Cecil :t~ D e Ii llle ~ it '~an t.Q:j II!J IDS.

John Gilu.cr! It:a~ 3, em do 'lite: lJ:oje: l, ,mt.es de. f'a.mr A GI'()~'d~ p(#'«d~ ,!KIb a diR!C~Q d~ Kiof 'Vidor; A.doJp:be l!:b::I!]j~~. _~.6 adq miuDome depois de Cb..a.clie Cbap]iD 0' 1£:[_ dmit.L~O na ()pfnlijc p.ribfh::a i JaJlC~: G,iJ.P.(!f nii..o~,1i~m a og:mh~'Cm :;mJc.'S, de ,;r'It'afj!L.k Bcr~a;g!t a t~!." !~'~lo '~]!!~iP'~e'1M A ,ff'a'f',fJJ S~IPF-gflUl: I' kllu.o':;' [k.", J,:1andlllmt..r:r1os. 'qlUit Ceeil B. De: .M.il!B.e p.!li:.!: em ,elf,~de.~tia 'to-do 0 W ... n:ta dJe ftodi La R.Qctlue 'j G" Vi. P,a bst it:om A fiua. 5i!'m Sol alil'riu. as perlas da 1ortUJ:l.a ill alJt ~[!lJ:t:to d!!!i:soDJibecida 6'.rem Gal'ib;o; H.. B.. W arner ~ra. pOlleD C:~iIiliIi~it.~d,o, 03Dks: de IDe Mille 0 '~e;r fe:itoQ, e<i!I(:.;Ifliliar >0 ~;?f;:,I, de rn.aio:r RS[:iJ!llll~b~d:::li(L~ de: que ha .. me!iD~C'i3. 0' ds 0' Rei dos .l&is.

]aIilMdiig;5: ~ 'POl' (::I"E:,'~Ci 11m dos, poum5i ,utistg :pam 'il III eJl1. ~ '~~111_~ d~!lI~ ,=e:~f!.'!. :a, ~~iJ ~ C_barlin Cba:pliml, te.m 81110 01 difeclor de :5i imesJJ1J1).

, ~ v~j;'!Jm!l);S, ::tillda ~~ qu.1!; POoDto _ ii' !i ~mpo!Fta.Q.~ c:J~ Oil!: 'l!1IlI bem ]';~·i~g@'r.

_ N~ no~ t~ ,H,QJmte::&.ido t.::mta vez~ ,ass.:ls.tlr <Ii UII:lGiJ :lit:a, 'L~.~O :iU'i.]!.[[!.~g~O ~ 'll!l(;r.iJ. 0 d!~~ pe:nho a 1!:.llf.1IlI' de: M'tl8'"' '~ d~ ]jlIQ1P~Q ,g,O!:!Ji~1I !!;!! ;ifl!!!alda·:r,g1.lPll e cs ~~narlo:!l, mOdtl:l.tOIS II:, ILil _~D.'hlntQI il lCoRj'!illIiID ai~d<l!lm08 pl~ljtameDtt,. porque 3 Je:a!.l2a~!tI! ~ de: El'llme:in. orde.m ?

All1falihi%lf',Il"~ ~s.~ 'b~'h Oblll,. {ji,IfJ,fJ: jn~di;!'Iti!I!:!il:~<t aiD,die. :!l!iJo vj mDS, '~!l.e gm, ~~~£;ho sm[dO<j M 3Ji"usta$ ([Hit 1ilJt:!:a ~~.h,;Jm. e:; lto h~I!JII1: de pi;i55ll!ii:r if) :bm.a ,de om h:.iii[l!lio~~ Oil! d~ UllII [t Gloria SWallS'iJlD;.. ,!IlliIG !hi grn.Ddlt~ ma~a.:s. de ,,,' ~1JU.u;;3o. Dal) hi :I iii! 3.1i da· 00 U.,,,. h!l~uo5o'Oj iDi$ M.Urg:al!!i.j de ,g,lII.tl:m a.amlra:lhi)s; .F'(Jll'stO IE[: 0 u.IIJmfJ d03 liGm{Ji'I;$. d'm'filll-a de m.:a.nci ra ma,a:i.:sbril ~ d!i!i:u !10< moodOi 1Um~ o,im ·~n·.i.m.a.

Jl Si,'fj:fcnfa dW1Ul t!Dpo£lt1.t. qu.e VlmDS, 111(1 Ti~]i, iil! q_1l!f: ~ ~g""t ti_nha.? &II'~' ,W,tupr,e'tts? .AJ~l1menl:o wt'!!re5':li<Wle'? :Scegari~5 rico 5 1- Tnjos: de: prt;COo? .Nad.a tii:s~ I A:flJtII!I!8 i!.l~m ~e:all~~i:!' a.rllmiraTd !ill; W:iliUe.r. RUlhma.nDu que, fli!i2: i!i~.e d!l)Cum:~D'~.<U'i'i!!' Illinil d!a.-Si ma.l:!; Ituri.o~ t .$Obe.£Das pc." 11!:u.iM i!I.'Ilie. temes v..istoO'.,

J'ulg~~s: tel' ifisarlo. 0 impo;rlru ... E~ -paptl qu~ (Ii re~H· ze"g::o:!" QJ~~.rn;p&Ilh:n IIlUIIn 1ilme~ OOGe e :io~f1.:mtesltLli'ljl'·dmeDte ,1))1 pr'Lm~i:r"o t:1r>e:adJ!lll' de Mte.:,. '0' primeiriD ttrndllct(l]i do seJl1Hmttlioo ~ ~t1 vida. Ilma pe:i!J!!u:La 'pode CDEl'l:ler de muit~ '1!:1.¢mmlg.~ .m:l!$ ~ i;M'IjliU lima bea diuc~i;io il em R:IIf-ll, UI!D. bo~ t:i.htw •.

lis; pt:i<r,t],uell DIl) dfu ,em qlJloe: em PG~laI h.o'lt"i'-eJ 'lim r,taLizad!Qt ditl'l!o db:se: neme, 0 'c~ ~E:.rn!1 nadol1:al :Jiud lim facio",

AD~~S d'S &!Dncl.w!f, '0.«0' q'!.l&:l.'O., pMe.m, dd:ut d;e; i[\t((ilrdar~ ItlI.OIEJ mmo tH:::Ji a medaJHia~ esta possue bOll bem 0 st-u, ·revefW.

Op!l!5tJ11jS. :3, j)hLfD8.U, Fril'Z La Of,. DDp6D'~~ C!i!(:i.D. B. ,i1Jf: ,li1ill~ ,AJ::!eli G-aEU:e:. Elii':: VtliD. :$'U:oheilD. WalIt!!:r :RlI,dhrn,[I'fiD, PaWl. Lm:fi, fJta1toe.] V Herhler, James; C'[il~e:. VickiI' Sjos:am, :K.i.riJ! Vi.dm- I ]tn. Iof,r:LlDii \fkfm .PI.cIliii:lI!Lri:t :R.e::I!I!!!. (~:l'~r'

c ~' ~ •

.li'l'mC.J:[ B~,i!e,. Jean EpS'~I!.iiD~ qlJ.l~t(k!ji .d.i 1~<I;I~fes m~-

djlii'~ ta.m.'bem. ~ ~m i.'::lil.ja,:s, jndii,itJ:1a,s, lIllIiil:iJ~ itdllil,1a:s. l'e~e;s:

Il:.a~m :al'mta:s: de (g,mpl'oOova.dio 1i'a~or J! .

.~ qlll~filI,.cJD ,!!Jtl.!l·~~' V~~S ]!,!l)$. sucede vu 11m J ilme em 1'1;tl£ :inthprtl-eSi d~ m;e.rlto! se ~a~h!.m de brn~-os .atadoo p[a, .iD,ldg:o!l~'rSJlc.ia de um director., m~~etes: que sabe.1Ih!}S (A_p.~~~ ~~ fuge.r ,muilo ~LUX!t~-DOS ,[l mente 10 'j'~, dil! C~e:5 .. Il!O poe:ma imtJ:rlm:

l!JtEl.ifl liI'wn.s:ifm, .a iJl'll8w do flJ'flW' 1L't:'~tJiI' P'.n.IIl!, l! 00 ac1.,..1'" EdlJit.~·'D,g~1nI,. OO'{1'(j~ ;illS i)J,II' C oor'loo'lurl.s','t1 m_~~1.'C6.1K!'

.,+ftl ri,(j~ $tmweo

01 r-IR~IM ~ IR 0 I~ 0 N6 _." ~S,S 01 ~SPAINM Oil D~ IC~NEMI~ 100GRAfl,A

O ,adm., .0 e51=!. a.~~O[ 9gl1cc.g,~g 0 ,falkio d~ C~Ls_1:aJj ~!O Re.tiiN~ e,m ~l_adrldrt pMa a _ ~~~l!: br ~o 4~ ,PnJ~c1.rn . COIIIV'e~o ~h~1 cl!e Clmlll!DJatoifrnfia~ r:~l~ so.lene ,mil1l1!:1!l a:3(1o f~~ Dla1'C~~.a pa:1'd! 0 pr,imeiJro d~ OufY~J'O-.,

Na IIJ.ltSl1Ia QC;Ul:iiO, ",eriflca·s!t. a .,!tHrtur.ll cia E~J~D Gernl d-:J. S~~ Ar~e ~ 0,5 l;]oJl1r,l'~is;tas. A :a~1Ilff.i1 'p.u:~ '0 lHl'b]im e a ~2 die: 'Oli~ubro! dia b :Ra~, Ir::~m iIl~ IlErandiosa fes.ta hisrP;aO!l)-~1D e,1[.LCil1IIi!i.

- Hal'm. u:plrIM;.t:mrl.a!9!e:s ~ t;ab d~~ ~ im es IdlesltIiti,~ de, t~dlos es piil~Si de Uq~'Il.a .e-!!:!p1DIIIn,oI,.1L Com:!l3Ira-5oe 1LIIJll, dia a od.a! p3lu. ll,.:lVElldo dlsclllirtos. c-onft:t'lhclaSj m.ill;ja. :1:1", i:.!ado:.;. ~t!.il;;Ges e 'Ol1b:.as ~:I:iUlihi!Sla~4e.s -1'101 kI(iriC-~ts die cad9- U!;!I diles e qUI:: ~uvino de lh:u;trac.]Q aes :fiil:mI!:S r~~t:thi1'd's.,

E:st-a ~!;;Ual) Ii:=;g,C~'8£ ,o:!ieialmeghl: a :31 de 0 !;du~ '1;)]10.

DUJ:dijlJl'e 't~.Q 0 m£S., s;im'lillJnl!!ame I;!it.e mIlD M Ii'ilibmnoo dlO C-o:mf~~5S0, l'~:dli2'il'8!'t, lIim das d.tcDomifiaifi~~ ReUoil5'oil:S da R~1!;a, a feua do Film!;': (c:om:un0'8 tic.llLieos d~ pell .. 1;:0]<8-"), Para 8~tes (CriD(:I!!!I"5Q:s" CiDo1t~OOJt[';il!m premlQS a R~_,a[ Aeac:lwa E!;:paDJlo-'l31. R R.eaJi SocitdiiQi!;: Gso,erMtca" Ii) 'Ci[cwl!o dll Ecla;s, AiLte", a ~cia~1!) da ]mpre:Ds;Ij1 a C:a~ dlt Galu:a e ~ Ct,ullw doo F'iLbM dg! [ril~d_rid.

Harn.,'Ti uma 'st:mal!1'l(l ;g~Dho]a, 'ffllim ~ta1o-3ihmi1: e oohB franco·flh$S:;l~s:omdjm.a:"a" ful:t'nt:r~(I! os melheres dHectQ~. GOm~silbor--e50 It m(i: ... lees e~pmlmojs.,

TambiEm $IS ;r> alisa dell!J.!JD!!>k.ul;oes do Fllme de' ensin-oJ. DaJ Ugi'l;1'u5i!liade~ .DIu aofjkatro dt:. ~ao (8]"10:5. DOS: (;ropcs escelaees, fiOo rC'ar:ce:iroe::~,r.lroddo ill: :m.o.s l:LI;:J$pi~Ri:5l~ :onlM it !rd orm:alOnos e lbil)S,tf;M-se"-hl[o. grallJri1t!lg;j,i!' '~e. pdf.;: was, de a,RrieuUV1r3., hi~:mme: 5oci~ l, cilJi!::ia,IiI!!l)..5 cCJom as: rn:i!JDI~~, p:rlmeu-os al.lXlllos., e::nsioo domi!b.i;lo, PRri~!) e eCQDOmia~ etc,

A Exp!}sii;Jo Ciliitrt'maJQ,irtifcn da Haia, :~c~,feJIL.u.till:

Jj: eereada, e.iJrFia a ~l~,d[~d,. a q'!laM ~otilidad~ do seu ,~. ~und e ,maquIi1ia:5" e 8_ pro:mna .Festa. dCI F h~!'f, de: tWllJ:clJ, m::mda a:~ ,!j;l.:IAi.$ mdhof>e5 p[ocliuoQes ~i.D~[1]atot:rijriG1lS.

No Col!!eresso p3de-w tomar p1I'le, j~ev~i1d1!l)~SC !Como C{l1l~I'C556'bS, ~od.os es -s[Jaolhcls e e:slrnJri.leirDS de arabes os ::iit;lmS~ de maier iciLi!d!ri q,p~ se sinlam m~~dOB pel~ di.~lll:tlc-.a~ilo it p.cio pfQ,~~- S50 dQ clo.l!:mat6-gmfo'. ~]iln diil! :SCCC~.O dl,~ (QD.f't,SiS~~tns· prrui.ssiooais r(clt!,i;:!i.!i1as.) .. l'am~i.m se 'p!!tiillilb; ,[I, m.c5-Q1Ctlio de mtliii)l'"(;!ij 'como .o;,@O~:i..';1 'las ,e.s}ltCt.td:OKS~ ,apeoas. e co.liJj, diJl!ioiloa Msfst!!Dc-.i~ 31 espeei'ttlllo!) C.1,Ile.ll[atoOf1;ri.:~irOOs iC:5:pe:Wjs pa.r:a, r!!l~$.

As comp.arnhllaS de O!imab.os de ft'flto oO:l;!cedem iI.fall,~ des d~OOlI05. na t;;uHa '~]lIt:d:u CJl)1llI bjJhd~ die: ida ,t. VitiltAj de:OOe c;!iI!L!iII!q,I.l.-~r 'iPOot~ dltii'aJ::lifl~ Ii) 1-e1l!li!P'!I' da &elebf.a:~ 01 do; OOHl~:re~. oom uma eJC.w.D.QliDla i!\iii'=,:5(; s'Ilp!e :&e:f de 40 por I!: till 10 ..

. Em Ba:rc:e10fi:ta V.a:1b:ci::'l e 1l1lliras eidades p;r.~param,-se: cOlPb6 es ~"Cia.i$ a pUvos r~lIl'rld!SSimJQS: .. F: c!.ua P.i"Op1~ ~i'il!id-'ll t fe:llai llilljl telas do!! Cllll!:liJl~$ de ~oda ,:1 &~M,

Os C:OIiQressLs1;3IS teem dire.ito A lCDt:rad3 pe-fllDdrbinh; na E~sl~!J! e ,3 ,j]s~,is;~rn aeS 'Vlirjas fi~::iIlttS 'IW pmji['C'o. A 0'Ii,. mal'a ltlllloicipa] de ,Madrid dJuii !lima ir'!?iIi:.t:;'P(io em :5111111 Mllrn. [Quc:ed!!!roSc·.lli.~~Q d~(I:mJij)5; !t [1], e.s-p ·cldculoo d.-verso&. Fa.edi:til"'-$e-lbu'M 0; aU&80 ,a.os nstus. cavalari~s reais e OQI%lO-8 s:filios: d.i(noSi dl;l: '9~!Sita~ 1:ra.1a.-,~ de ebter qiLIil: es !bore.hl' Cc'OlIIccdam tam btm vaota' ens.

As. (A.";'!S u; bido.i'1U ap.r~:stgtam. .oa ExpoS;t~(i il'Mldle$ s/d:'f'IJi6. JHg[lDlU ~i.o:l!Ilas alPe.:f~C!Ii.D!ilS. 'le_r!o ciilda '!.lm:a dois. e DO re~in'o ha,y!Y"a. t'Omo jii foi dJito. ilm~ lIm.poJleote sala. de: ~f()jt-«:OU_.

]kUi:Dund;D Ni~u.eUa., rot:lli~bd.'D d&te impo:rb,nlc: ~" S:LlllI~ e.s.;fe.v,~:

4:0 a:r.i !.lIJcl~ do 'Pl'(i!:arilllllo !:(II!;!.,S.I~Q; ilc.Dta. ~ hilS. ~ficad3 e.spt=if3J.l!p.ili dil/) nAs,cilitltIl,to d'~ll:ti 0. ,dla vudadcirn CLlJemat!)y

BIDGIITE HELM

A bela crUsta a'(!md, .que paf(J; n.6s. se reveto» ne hE'lYJ,{Jt(1; de f.b:t:r-O:p-oUs re qu~ 11(!11f"a 110 f)t'lnCi'l1QI {lapel f-eml-n ·no do fllmtl fr(jllc~.s 0 Diu'lltir,OI, se,gilil;ti:O .a glju~ de 'zota, cu.j(J. te(!r~~tl:<f'dD' e~M\ senclo leUa em 1brls~ par . tiMcel L ~ Herb ie r. .B r 11m. do prl'm~i'f(Js retratos d(l. ttfan«e De lela de/H}i q~c..

,(l'hra~ll ;f:t C4ffeifa do Clfteln'li.

,

iii-ii.ii !u~ II"'! !_!!I! !~I!IiIIin!IIiIIII"'lIiriiiill!l i ._. i !!II!! 1II1!!t!IIUII!IIlliIIll.lliiJ iiiii i.i:IIIU!J111 nlii~ lIIilliiil

groOO ,;:spanlboia. ql1it. "d~!e ser _rn~ lut,eromral :sd~:mcia~ lDd&.ir.La~ rCOm pe.lldu) m c~clopt:di(O d'i3 quantol 03 IiDcgt~ nUlIliIJifiO p~~ ~Rbu: irril(h..a~1;I< [lJ,,,0 .at da, ~lta t:cl'tura (IIa, ,oo.s;sa patria. d,emou.s.mr:il(J9. ~1i' idmt.e !Ib, potCD 1;~~lid;D;d,e ,dia ,go.ssa lL\~. da fW..a bel~;'Za des DO$!!I:!l: Il&IJ.5i!tm-eotos, das JlOss.a.s p:w;~e~ d:HI bQudadl;l: ill: f(Jf'mo!;lIj['~ des n6SS0S ri· lb.OIS lit. In!:1W.a ~l~1i'r~1 de tOOOIS i&S llriv.le,fLc08 qiloi!: Deas n05 qliiz Dulorg,;;u; IS q_!.le ~IHIUI.iImlI cil!l!ematoOt;rihctltDlF:J)'te lala.D(f(l'. U11:iI1 c;llg~lal de inap:re-d,a:rveis dOD:!! para a lIeall:!m,,~ d~, obr-3s 'Iif.erdade:r:ua.l!IIl!mti: m.ORumeIliltaJi~'i"

-li£TeMil-se em t:oot3 qjue IrH.Q6i:':!O mai5 poduosllS

ptissum orl!alII iz~~o.l!_!i eiI!iEHTI?tof,r~i~A!!ii .,IIJ.8io . meD~ pooere!i:aS" pcrquc ,1[iGi.:I,1 a:ra rn. 0 FJ.fiClpm aD discutirvd dI~ q~e i) c:' iIlclbal:Og,FJ.-f() !If guador di!: nqililn3. fOI1re d~ c:ullll!Q. .;:

pcder. _

c. ,. Se q_ urtremO:!i; ~~lil: as nossas p:r-o-dIU~~ p3.s:s-em :s tN;g:h~:iras: e qjUe UD'il d ~ol'Vam, c!:D.lupliu.das,; r~qlleu. cui ~UJr.a if: fIC<d~r; ,~ lIJoI)~ t-eV-.e.l' el£:nr ;il !l;~gemalo,&!faita pa·, 1:ria at) '!!rogO Q ii,rand.e pn:!dnt;;iq D~cioMl.:I

~=;~~ ~----~--~------------------~----------==~~==~~-~---

FILM~S,

RUSS10S

110 CRUZADOR POTEMKIN! [ liO flM D[ SI P HRSBURGOn

O Cine-Ifill iL"rrs,so. pilI51:eriOi[" a tira1iJrlJ~ U'¥olu~30 d~e 911, ,t awda. '!JIm mis.i:rio psn fi,[iS. 01 ta. I rneia, '1,lII!,!J, . -' ":~Dds.':ll critiClii. IJima Ibr,~v!!: .e '!iTaf:l DotLcia sabre Q:5i h;;atbal'hlitiS g,05 eshhlil!):.'1, s:o.vi~1:iil:OS, le'ii1'ilm<II:M a ~Rvi~o d~ q,11!l: !l]i Cin.ema di'ipiiilC'! nOI ~pJ~io bll1lc:bevista. di!! to-dos os elt:lru:utoo, lIJ,il~ss.i'l:'i!l)!i pil~ razt.lem d.eLe UTIl;3 da:5 m~i$ r()l'mliM;"l'~~ e 'Ilhfo:D'OoSa'S, di!:mOD..s,tra~De5 rle q_Ui}n.!o e HeHo rM1l'er.ilc da StiitiJr:!Ull hh;:: aeteres da melhor tempcr1l, realtsaderes Cfll.e l:r.ab3Jh:;l m ,;I, peesia 0 j m;igel!ls tomo oJ'r,illlJ" SCS If: todo UQI pe:~oal t~~mcOr ])M.s.uillg.Q, !I;t(l mam 5 rele .. 'ad6 :fdLl~ DID S!rnllld~ s~'!ll.ido :ac~ stlee, utan ~ la ii[li~2.lLilia1itl de belesa.

D&.sifi' Cioem [t ]Kl1ll(:r[!l eu uada il:rjJlnhe~~mos, /'IJ.afI 0 tet~ riool~ b.h m'E:;5~, e:dbido c.nlJiit D6~ It que 10'1 objei;lxtl de oonlrcvefSi~"" rti ~OJ~, amestea escassa 1& io~ufir:::i~Dh:. laJD.lo. niai , qo.e" segUIJ,flDo h.l.do IlOS 1~'!,1:l a &']1&', essa iJlelft:ula dew Iu. ofrldo ii:Qde:s iimfJQria.otis.simoo. q~,= d~ lodo Lb.!!: owiq,uil.;rrnm ~ in. lil!DBi dad It da a.cdo" n.io DOS m~.randio 0 m~lh.o[" do ~hallho do ' tUp.u-ks. PC'[lUmo!i, j05m? Ne~ o~:lDIm;a, prnva ,od-emo<'S apl!E$e:nt:rr d;(i a:i!id~!(I': - as atgnme:l!Iiws: D::!O eseassela t:!l a d~ko.dlE,.lil:\. D {HIla maDeira • cu doub-:at 0 f:ado e q'IIrS POt' 11m !ia:a,i~(Ji ELhite~ O.'!l: resto io- 1(,~tS:Sa.DUssimo, dieD:-ilixJQ de: !'Il1:gIUD;!i, ~p:diD:!;ij lD1io p-odilflmo.s. 1'1'alia.r toda a p:rooudQ !iO'V(~t[i;a.

Para l'Ol'rn.armos U'm j!,Jj21Q s~,g'iJ.]"rQ Idlcwt.riamns- 3s.:sistiJr pI.bmeiro ;l e:xfbi~CiI de 0 cf,~:ead(jt Pol,e"JklfI. e die 0 Ifm Ide S.. P.e.teulm'fgo., :~i[m~ ~dam~d.o:s; i;; lou:v;ar:i6S ern todos C),S t'O:!ISII p:rin!l;i~~ tn ~:n.le rO pri L'll~im.

T.l"ata,-:te, pmim, diii: obms; da prop.at<llUU evc:.rmel'lrua, mlllk_<;adas, por ioJiciali¥:RI II:: ~!b os .i:'iJllSfliciM do, i0l,tUIID'IlI de Mosco1i'i;Ii, p~~ ~ti'fl'OS~ ,q~ se pjdif:i!i :lOl'!itm' ~ ::J,S 'i;!'e:g SID'i!!i d!l, ~di:s~ 1.(I!IaJHdadie clas. pot!codas !Ztdd,eota_i' 9: P'!l7.(~1JJ,- oaS. om i.m.dcx.

Hii dmJ& :iliDoS a. ~eOSDC1 ale.m.li~ que i rie,oros~. pr.oi'b·irlldo 1lDlIJil;a:;!l vtlt.-s, a assisltncrn de crian~ a.ll:xjbi~D de ce.:rIos. f.iiI'DJ.~s.,. Iil!.!n ~ODc..MEU aDl";ui.'i3.(;lo. a 0 cn:t,zad'of' Polemltln. No !!ro.liLliiit>ll!j per UlllD d~tes mi:dCirios d:J!5l Ch;;'1JJlJoC~tildasl que; iIlUO~ £ ~~I",'d d !i¥e u. dar. rtl! t~w.rn{l do R~i,c:h l~'I,l'i~l'I:~J'61!! :ill p.~ibit;aD it 0 ~lt;JDod~ £ilmt: J'1[I~(i! foi proj«hu:lo em ,Bt.-l'· lim, dlm'L..I!!le :tIil,~'l1ma!l' ''i~'flDiW:a~ :11.0 r::abo us 1![!.1;tis, lam~ btml']w.f m ojJvQS mi_'i t;;riiJ<."iO'.!i, rOl dt. ieJ.'1J ,I} Ji']'oibido" f ou 2lgorn ;)utori!!ii8.1lin d~ JlO-~O! Ie t81_a-:se Itxlbwdo. co m !.lID 5'IJC 001 e.l'U.(~'h:·. luima das pri IlJcipais ~Iasil, c3]1liJ,al aI~ I. De:V',~mos ;;Ili ~I". l1li0 'l!:o'ta.nIO. b3BiC:i.d!a,; em :Il-OUcias, f:fdedliiJ,la:il, q!;l.e:' ~ :S'IJCe~o iIlI~O t tpllir3J!I1eote art' tko, ~ que M «iIil'J,lnmst!l$ !lh lDi&:5, aprDvcib:.m hc:m Or eosejo p:lFa If:-qHllodir QS ~~ 'idr.cais re:1III e.aJ.orosa:s. ma.niie:sla~es de PJ,irndQ"

Q. rCtil~'(ulQl Po1emk~'n. e I! ,ti)isl:Ofia da :s IJ bl(;'Ii'a~~, dos. ,lID I!]'iill blili-o~ .dI esS-e: l1-aoo- de r.u-erra da m:ar-,koha, 1:$::!.l'isl':aJ. (jjne rdhtll mjdii:Ji a. :l':ir.aea,s..._~da uv.o!lJ,t;,l1o. d~ 1000; iJ qUI!: 1le\l'C orif,,em - s.t.>J.!lIl'Ildo a pdieula - nos mtllgS bar~ iE' 113, alim~iI:I' ta~o de ricienle 'pouc-o s! qlU.e a b·.iJpglli~il) i1l:ct:bia. 0

~'iYill,lg e b:d:;uJo mararvillIi:l!JI!ia..m D,h:: e a. ptUcllll;;u e i!lilo d de graillldr: !iot~'iS1l: II!: il:iIllJ~iJ)J' mas dum illll~~SQ' 'vigor' artfslii:ii), (omlt,a, 'fIOr iIl.[j~ a.PRUD.tu '1 '¥id~ a. bOOid!o do Poitm.h,iR'; cODlb,a~tt;llIi1dD' o,luXD it. a.!ii 1t=il).l:ifiodida.c.!M; rlIr; '!,!l~ dL5i" 'h:utatn, 1i)9. gii( ~:ai8 !tOlD as lP:ri:'ilar;iJes. e IO,s ~of['iliitE'[l!I'osl dos marriuhe.ir-OS,r quI.!: dor.me:m ern moote, eomo ,illl1m.dJis~ tC. JI!CI!:'litem iF.li~e;s im,pbSS1'!.teis de trnf;liJ:'. - IgolrJs d~lull ae Ibbst:r~ VIll'OS ped;tri;IMi' die:' earne que cnehem uma m&a ilia, c©sio.ha. e des quais. S~ de.slPMl1de !Jim cheiro , a uoozabWld: 0, au -rnesme 'tifiJllPO que illma. mD'Ewdiade de ~l'we:g;:lli.e pulula

em elma, it UDtilIll iI}' p.rime:iilIo prot ~to,

tE:ss.e 'IO'~sto, esteade-se, 0 midh:Q die: bOlidQ d iz que a !i:alroe t:fi1 q,I.:L!!iSmO i pe::r('eibm,~!}te ,;:om~tive1. re; ~2.elln'~ qi!1~ lilts. pntltlrl.'StDS 'lTcrmes, 1iiJ[~ passam d~ mrcdC:llS,tFaS li1'nI'!,S. ,r/~asc-as' U!m Q!Zl1S! qne :p<tl a.C.aSI) Ihe cairnm, em cima,

V.m-j~_- seenas do Iilme wi!'io uos 1D0ll tran do. UJ,dual tJreot~~ como :st '\1lo mCIlDmdo 0 ,Odio- e: 0 dJe:s.e:jiJo de ljj'i'g~ I~D C3 aes ma.rifib.eiros, trntad,os ,dos 'O:lidID~ a tode c liiiomcuto.,. ee m d,~potis·mo ,~ luocid:ade. PoOr 'lim, 0, eemanda.mte :ffl'1l1l1& tod::Ji !ll: '~jpula;;.[o nil cobe ta e m;:rndn ql!l~ aqeeles ~ue esteiam desconteetes eoaa o raneho dle:-em wm passe ~m if:reote. A maio:.r:i3, 5lus:pe:i~mdo d;JJ iH1~tU;,M. f!ib!i'Ie.m-I~~ 'milS 'I.UIl~ d'l.l~ia de: maTi_nb,e iros , !illS orjmi.!jii8d_Qfie5 do ~'l\ote:sl.Q! nva.g~m 1!'~i!)'h:!!b!.mi!!Jlh~:. 0 'COm;;t];!!d811Ja~liIJiIDda-cs forma!' 8'1J!II!!i Ilpe:rtado ,gJiUPQ !! cobr.i1' Ii:Qm '!lml.lr~DOrmlC IO:IJ.a, plUf!l que 5C::~~1IlII p!'1' essa fgrm~ rlJ.-'i,~lad9:5i ~l!f):!; seas 'P'!'Q1U]OS COIB]mg'hc:irQ~, an:Qilll!lldo'!i'C mll;lPQi$ ag ,mar os. l!l!Iort~ e 'OSl mOFibUD~5.

A tr:i:pu!lll~-O, JOfilllliLi:blj :s-i'irbre :I, (:1J'bcrta~ pril!i5".,co~~;,'Ij 2LO,' gl,L<;;tmaM estes prepar::di'i'o!:ij] t;mt;]luaottl 0:'; o:!ii.!:i it.i s tlL'il!Iam ,~ rilt OJ. 0 JU'Jpe~ oom !lim :nC(]1 Cf.ILl.(:iH.!o d.~ (iIllro. Ie ~~g: J!I:r.,~ ciO'.!i<L.s; D as mios'l ,QEtiom.a. e a,d'rIlI eoDli a sl:lra PJ>ese_UYJ., E dt'D1'iJOCi da Jeea .u'W!lhf'l!:m~s.e treruentes alii \fitiwM~ rl1!S:Jie:m :ram iii 0 a dtsciljjl$!i1 Iatal, Or pdol!!o de e.l,~cu~o :j)'l:alli~ ()s mariuib. I[,os olliam.fio., aasiese . !E DO womm'~o '1i1:m. que: (11 G!tci.al iii a voz de .r'Qfo~ urn fil'ilo ulIl'ani e mala : .o;N.ilo, nlo, irm~os! E 'O! IldD1Xo em e'2 de: dis.par.al' e.ontra <Ii, S!.US .ecmpafi be:kto$, dispall'a i:olillln a oUeia1idade:, ~OC[Ll::mto ~ mpw.aii;<!ol apu"'5SElldaimt;lll:e! I iberta, da :~OO'Iia 08 'IXIl=v;ll&:mtdg;s, E, ct:lJlfo Itomif!(;ai iii. ma:!ao¥i. Os ,tnMio~eDos. t.odos a ~ml1~, p~rsl!::e.ll.!l:~lli matcriiJ[Ul~ iii_(: Qi!~m us: SJeU5: chdll5, q_1liil: lo~ :ll!!cm ii!:sllj:'Ii1.(t1nil!iJ):SjI JrClluocia:l1dio. a ddeza. Hill 5oe~a:5, dUDli :r~iI!~i~m05 crll; AlgtiJl'S ,oi[ciaiso iOerca,do<s~ :!!I~lIlI1btadOS, etirlado:5l .ilun pl!da~@o:!i, ~ IlJrlllir(lS :510 laD (;ados p~a borda. o pope" Il:om!l) as-paD to noS rIDl'lli.Ct_,> c Do Cdst;;) oa~ m~o~ pede miser-iICOl'dm:Ai iPOlF. DC! iL.!i! e lim Il:li!:I!'~'fib.tCll'D ['t !i,'piilnde.1be: ': ;i!fi~~ q,ut ,~, lcoha !:o;[lli~(ji, por'que oos: I:II~O' a 'tu-em6~~ ~ da.D!iil.(!!~lhc L:lim3. c~tiJad.a Ilia i!:<li~al fa·to.. GaR e au Crisoo 1PDi' um.3 escolil'till! ilO ut a.,

A m:,HlIatfo.'I ~ImCL abs;o! IJJla, do uario. dlirig'e-QP~ Odtss.a~ !!iuae. algUllS mm9~' de!iembB!fCam e :;P1:Jll~ l:am 30 pubUtcO. &ite ilcoue em '!!!J 3S:5a DO ~r1lt;;!, c 'f£_JIi.M CGDlO :rll,'lie:m 0309. CMlado-s. do .Pol.emnin, btlld~do a '

Ptirtcem qUrl/r'Q llld~'oitbU1Udades d';sHn'ias e i'tjSJlmem-se lwmQ .. Co.n ,efeifa. do (!sqlJertJa pOf'(1. (J diroila dll"ial1los (1sl(11' ae~iaO Moe Mill" Ttl!!. Po/a Nerfr,~i is Lillian, Q,isl,. qlf(j,.d.O~, aI/ita!. S-G' Italf1, flPC"RQS fie ,Maflon. DaDi (jele, .sI'J./Jl"ft ser uma bela aart», (j tamhdm IUl/~

esIll{mn.da h11/((J'lIora, ,e. Ct~Jo 'l'tMI'{J.~o ~IlS(H'i'm'(JPi Ig~l(Jlqlcn.Je ..

Ii T r iii! I!'. II jl • II II • Ii i 11 i i ~ i j i .!!'! ! !I I ~[J lI.i Iii 1" h~ i rii i iii i Iii • :ii iI :!!iIi I. I.Ii [1ii.1 •• i i !_ai I!I !!!l!11il .Ii Ii ~Iiil a ~ ! ~I " ! !II! II Ii • ~ Ii!. II ill I! i.-III • :1111 IIII Ii ~ !!! - Ii II !I I! II Ii iI Ii iii i !II!

!:.omum .;:om ,a~ :I.I:1-erilnr;lo as :5ltiRs 1::r~,~mLad'es ;l In{l,jlil~ ~!Q q,l~~ aparece. tri!.HIJ'::l.Dt!l:, As:5 im 19rmma 0' CFlua.tior Po l,em kin. film!!: p:arall cruj:1 .Fe:alLiza~o, 'q]ue :setu.'I1do S& aDrma i 3.s~[lm'bro:!:a1 (Ii gl)'!j1'iU'll.O d~ M.(I!!iW'IlQi ]t[.i'jI elhou :FIJ .dIrMi~~!),

It sua e:xribicllio ~m !B~rl lm, como dis:sim(i$ mais ~Ei IIlll. callilSOIl 'V:e.rd.::uieu!l) eo'hlisiasmQ e.o'tre es l:o:mlI~m;5tIDS. A1tll.,lJ;ls tflrDai~. pQ:rem, jt d!!:titlU'am ;ifu.a J!l!iI fervlU'g! desses '!tJfi.IJ[I· s~a:s'm(!lS:.. :11.nlibli>C!lii1do l'i1'5cr~S. deeu t1l~lidadla!!;, des ;:]:!l:(liIlt,e~Lmentos d~ l!1OS 'llue!:C ~iJl:rii1l1'l1 passade d lIu\lllelin mld!~tQ diJert,Oll(: dill eelalada :e.g. ,Li,1 me:.

o pm de S .. Pel;erslJurgo i lamb~m uma pe]fclIIb Qfmci.:111 d,~ propaj:l.'tld.a 6.0 i!:iI)mU!!IJs:mo. sa{d41 oomo a !.i:lrlJCrlor doD .e;stG.dii05 oiNe'Va~.

iPtd&.nde u:.r \UlilA jU5tifica~ dEJ :n.""'CJlJu~ ooh:ibc~i.sta, c: ~s;e ea:r:tde:.r fG-]\~o p.l\ej od.ICrI."I8. iPOl' ~ 1'!!l: m, litO ~. t~,~.IIIas de. f!,Ii1lnd(: belesa II;,': iDtt.ln[dadi~ 'C~mQ uma Vli:saQ de es~epe: !por o:rru:l!il]: carnialia urn OOod-o de ~.i.gt.j)s. qUB ~ao. em fbl,LSca do -pat!' da l;iidade. a;olbdo.<;, ~J om fl.lradlo dt: ~6~ e a :!!!l:,flrUI em que iIlI lPrl!tqO:D!ishL, que esta-

q'1.ltoa d[.sttLlllda, inIb sem Dllirne:N' dl! embH'i::~~oi!:$., c.:b.~ia't de hOlJ:!.CIlSI mulbu~ e ,g:'i~UI1;ilS, que 1i)!;t:]"~Lt:m ~~ 1L1l~n.lwiro~ as S~ElS ei:onQlm.rDas:. ,~ 5'IUIJ .ma.ntililiie.JliWS e 0.:;; seus kijas.. It :cotkia desh:!;!; al;4I'I!!keim ThWS. rnJi!3. ,:dc ills 3.ulo~ 'rh'ilM~ de Odessa! .q]1IlC '~I:I'~i a.:g;a, ae po,:rt.o als!lII.n5i !IlS~~~ dt&::!i de W~Q05 para jiltc:s;libell~c¢1I" a orde:m. () , cos-sa.oO$ an.'1!I(3m ~Jfopda.Dd.1lI hl:do Q q~~ eDooonl:ram. na sua £.Qfi~C IE di~-parandlo C-(I'IH (e;-_r.oe" Gilte, Dt e-:ntre os eadJa.'Yt.:r,e$ 'I)DC ecbrem iD ~gl.Q, 51JJg-e ill iillllita ~saJg.iIUJeDt[tda, duma. ml1ih~r. Inantland.o Di;iIS brn~M. um nUlin'bo e iP:e-i)fudo cl~me.l!I:tiaI"

Ap€kI.d.(ll ! . O's. eessdces dihipar-am ~ m~i!: e 'fiLhlfl; caeiftL ·r.ll'adi)s. tpeb~ ~a:5;. 0 Pote-rnkifl'. ,q~¢ 'cb!i!liJ'11a 'todas ItSW x~ 'OOtribaJd!i~ a eidade, 'il't"D.dlO-:5~, 0' !:i!lir de C!IIIIP1.aJas <E llloll1nmell!ms ,;;:: m'LIilns ,eti~m.db!l: ,s,e['SI1l :rl!-d!.u~m.doo :a M-~

l-om.'bNS peles iD~dlios... .....

.i (:5quLllHa iflil~n: do ~IM' NI!:~l'Oi cbt::!madla pe;las ·mrtlMi· dadt-t;,- ,clJ.~ia. d IOde55a' para dio.mio!;:1r !l) Poiemklrr, e ll.iisi~ H~I:HI5 aes PI:-e--Pi'ilr.~Ji1i'lP'~i d~e 'PaT." :a. 500! defeza if: a;p:f1e5>to QIJ i;ol:!lba:fe. 1 as os. Iie'v-oltoso<s ~£cam momb-l':a'o~; es aawlM .d1li UQ,itadlra:; em "ve:2 de os' ~tae.ilU:m~ ri1~1IiI ~1l's.l'\

22

ALFA,B,ETO

Sit 11;11 le:illOli .!i~~u'i:D;a, iii'~z. $It (iI,ltdi!tOili :a, 1:!r,~b#IlIi~ r:,g'bagrl.Iieos, de:cm:o Q.I[~ ,nail igooriiIJ (Ii q ue St!:fll, um o[akag,m::t. Parta rni(ll~ IIDesmo! d!:l, hip.ot~ gu~ o!ilo. ICO~ heee ~ 1IL1;1Th.~r. talttlt e kii;Q em. ~aJ: m.at~r;la.. It ddmi~! POf~omt.j). :im~'8e collDO :1II~!LJ.a '1PflCi1 compkm,'!!liiIl:.o e ~!:!mpli~DS1IIlli do qae llaU:IlJD:5I I~x~r.

,Db wi,ma ~ uma ]l!l!qliJ:~lli) :P!!:1l;~ an Wi teWp;D sJm:p1es ~ (:O!D:l'plcllti:ll,- tl:iMlstitmda. 'poo' l.am.li~ mais to L1 Dl:!II.OtS r«1:aro,gU!hu'~ II:: !Wm, D'S, eaatos a:rn:d.oi[jltlll~d{J~i as quais ~,unm-!5il:

OU h:cQam·~~ em circulo, c~l!lJS;JOal!lite se 'Ei'n:t~:[],dai A sua gti~idad.e. i;;ODS'i.sle~ ~'I.i3.!]d,(lj se fl~~h1l '1lI11lD pittllCltJi1 !E:1:!l aumeetar a :rnJtide:z. ,I:)~.o e, a p:roi;l'hmdidttcle: dl!l:, fiD'CO< do IQITI]PO ; dll)s.eaJr a. ~~ oe ~i~\i!,iMilo des raius !umJIli0Sill'$~ ~ dimi.lilfli:f 0 ,t:o<efiei~ote; de: ,::t'ilil;:;:rraQ1[O ;e;s.:Mrlca da ,,,bju~i'll'a.

S~ e:~Ets es priocipi1lls b~jj!Lates. dla a:p]ieil~D do. dia&a~liIJJi.

- - ii:f~.ill!~ qw:: ate:lldu- ao tempo de ,e:q}Q5r9fjO pr'Opl,",ia~ me:gt~ di~o.J' N:eslc ~g d.e.krJJJillll:j!i~.5~ ~!l:~iPre ,[I v~dai1~lm gmDd~a ~i;i:ii diar'["iII~I!D,1!~' ~Dl :r'cla~o ~ n[tt~ e a pmIUlIldklladi! t$ 'loco Ilia, obji!:ci~V'.:Ji I!!mpre.i:td~.

'f1ll6-n;c:uneDte: dci,e)ll3.'s;e eada :rI,~mu>o, lIll.edillldo e dia.· mt.1irtJ .dl.a a.btirlwa (".:H'I:i~e1 if:1ilI1I:r~ @ IC. nt-Ol .~li3d.s;)1 ft,pre-· W[],diD·..Q em OJ ll; lIIlr::un'~ ch,ide-:!it:: ;aJ dis.aroda :ioC:!itl []bliiJdJa pOE i!i,CJiuelcs; DU [j]t:roSj q:w:: per :5;u.a ''Hi0! se dGV"am ae q,IIU1:r drade ([[J,l!IIllipliQm-::;~ po-r sri. ]):IiOpriOS} i irg;'VU1em-:se: as :[:fR~iUS: e !l);~ 1J!1iQ!.oero~ dll:~idiadO{l, POl 10-0 i g,dja'!;8lln, 'i) milIleru Q.or gL::t&a,gnt3 a &m:puga: em h.M[llOID.!a 100m a D~e~~d.ad.e [UIIlim lb:Sa ..

.ill. d:LiID-S tipos doe '~i.:t~w~ OC'l1Ji'ar-~D~ hem!!)!, ~pi!:" nas, de a.lftliD'S, .!'43, p.ri:~l~i!'~ i!Ii ,cal~l!ll t~["J(,O< :;Ii ii['o,!1: a~ m.a r~2i_it: 1m.!J!Sfi h;.rtu(ia 1:81,(i. ~,[].I;I:[IIIIl.~mC:I!!l\t::, :tim,llfi,l;;~dJJ) '~oo !E!;1It~ ~ILI.o plie5tadco J!'O'T 'Ilm p~u~uo 31pi1l11d'I!!Jo II:.b.1madlo leMm~r IrO. ~mp.r(g(ljt9 [:I~ 0 II;,t'll,g)LQo diil:, d~llc.c L~.

o ~m]HeglJido dfu:hr,iJgma 'obedlitti~ a l'fuoLM u.pas. Em :t!c;rall, c -da ohli:1l: t,i~.iLlI' e acem~]l:tl12L. '~~'llma ,!:aJ:ti_~t_1o d~ marfr.Itl3.il S! com 'IjI',IlfIM ill: cale uladas aberturas, E, Olll (5.o:i1:s

a bm,Llf'd~, ~tilo_ f!l:l'tas D'Il1tnJ ,dlil::iiofAI .e lralidg ~1rnI! l\y:r,g,oo d~ 1lJ:m, . Jl!!tqlU.eillifii !i:il:iO, H~!) a:.oO 'Iu:bo DIi~W.I~(I! da!, otb<j ~Ii:H1;i'3. (di iJllr-a·' !o!ma'5. .dI~ :ftlt;;!l,(iiJ))1 I1Hi pm i.nl.t.:tmoidio d~ ])~.{l!J.~O~, lamlo::llS .ifi01ifldaSi po.r 1!D.~1(l, die 'IJ IQ 3.Jn:J Qh;:!1ior !3J ~.& tuib.o CODSe:. i!U.eIlll-.5iE. :ab~rniQ1".I~ !i'!i!!ll8.1ogills b dJl1i dtafm.fllHli iris. Cbama. s.t: iriS _]lida :5!em~lh:aD~ c'!IIm Hi Iris uo",l.b.u.

T od~ a eal!D~rn a~ tilinaf ~!&Ll11 pej>D WeWiOiSj dill}:ls cU<liba· gmas" 0 Pl'im~WOI eol&!!a.'!ioO' :::libill.,! d1a. .f! bj~ili.'!i'3" :te.[1i'!C pilIii lIe:!f:uJM a ma..iM oD. fl1it:1lI0r Diti,d!Ii::~ dot i ma.,g!!:f!l :!lo'b ,1 :ii!'i::~i;Io de I(.I~ fonlt:; ]i(liltIIilOsa 'i_ 0 ~1h_D4!l~ _ ~a,I.$ P:"'li~iB 1![li::;gJ~ d.oell:ll)mJ1L;II.1iol it: iII. hoi![I ~I;:m ~Cllll ~ca 1"'~S~ '~I:i!. :sr~IQ.o;!,do !1 belli~ [Il;f{! m.~;;j.lIla hc;r,b;olll,tal do ~J.XQ OPti:COI .e: o.a E:*emi· d.:i.diC; d~ um il:l.IJbo 'O.IJ, .(l!i~i1i: ~.eiir'O.

A; 'G:pi!ra~1'o dQ ~bl'ml dOl ~~fr;:],e·lna a~ m.e·s~'o 'kmpo qfll~ ~ da :i rnaJli ~'Ijl'da faz ::lIpta1ElO!t;[" Jil:-liitlilm!I!:DI't!:!: a 11l:i~{i!'IiIl, ARlfm, !::1M'i!\Oi'iill~ '1!::J:Jli!te esta ma:!lIII!:'~£a d!i::: lDlI.(iaC:i.o d~ .5U1.'l,<iS1 ij!uall!ll.i!: ij,l~ ~xDc~'t~ til! initSlrlOO oolljlUgadcr de: ao~o 'i!

!de.tto I;-ia:ra Q trH~dr:-ir. 5. " _

l1lillllJl!a[!;!.e:[g,~e kin i:£ sniJ5lihdd1(li liSt~ :proc~~ 'p0~ i.iIlIII g.uq thilllDadlo (lb.rlr Ol!;;! !echo;/' rem' C()n~mI$; E:sw ::;.ikI, simplfM 1(11111 tfllJfJl~~ e: ::IIllfilf.a ve.['tical~ :tIii1)ni~cr.g.l~iis e dl~g~~

- I

- N' -

~r "" "

L.1·····EMA1

001:9.. COOSOaDte. ,0, ci"imriiill !!i.e: d.iuciji.o QIU seaude q,n~ Si!: a.dGJlII:a

Para IJ Ilia melbol[" agsim]b~co das nessas fi'ilb.?r~ vames I ira d In: u"'~ iI!5l ,tm d!l;lj~ ~':t~ 11[1 ples, T emes ~Il:i. ~Q de. beca dl!: IUll:1 til!:;a;l:rll;;ll Q,ue; scbe e dJeooe. Esta DDt.:ea!lIiSdi~~ r::hama-iill:: em D I,l nU;J;I,cJlahl.n1 Cim!Lelliialliiiicili~ ':, - ail,.l,. au ;Bll.lM~t':r()Cf' em toorlif?,€ls ~jl1l.p.'C5. ,~h's, se 1J:"~ml05 um.a j anela ~ a, ,11 bJ Urn iJ'i!ii OIl1J fl;;.ehM'mQB e.m :!iIeii ~lid!lJi '¥·e[l;'t~-cal i(lI'LI. lliiM"i:lODtaJj~ a deacm ~D::JiIli[1} s.eri ~ - a~rif' QIl encerrar €!m OO'f"WIDS' allfllo.s.

E:nes, .I!I:lOllOlllneHl:tliKS JM;Idc:m e~!!1:CI~f'se: em to!!l!li!$ i)S sen-

'iidJoo. ~

Os; . ~rlSj 0.$, (olld'l:ts-dJrlffQgITU1,S if: as OOtlt'r4a.s 'Srmpies II!: au_pl(JS ~f;!.[1iI'l!:m d~ po:mt~acao elllitr!t. as ~[IJ~I '!:l1D'B1!) as ¥i~Jl!llLas It Q!5i demai;s P!)D'tlMl oo,tu as ~\rJ:;lS,

~m eases die; porm;em:!l)J~~o_ to Jf is ~plic;a~:i:e; p:mi. s;ubliD.h:ll' uma ex:gllft;.SS:lul um dlc:~a..IhC:j !.\!!1tQ :DlO:~~V~1 t111i1~ partD.~ nla.II~<ldl!:, iruporliOLDt~ 1[I;a al;~ s~b!le: a qeal tI!~e se se,lIl.u"OOur,a~ 0Ii, i5to (.b~ma~.s~ aRiiiliOl1llS4fdor POI" Ir.~ls.

,01li0, ,.w., • '!IP-' '!I!r!'~'

eMma-Sf: !OMll...,e;t.f,.h(J. ~n:t QU fU8.tlo iJ.1U;;tJtleada ~o 3i[panclllilh:noo~ sua .... .e Dill! r-ap:~do, mas. pr(j;tr~~:i.o.lr at: 'D mas :!:lDbt,~ (nil~ ~'I:!}~gCgs., A", prirn.~lro eIlii:'ll'tu·tr-st::r]rua tl~do lenM; :n(rilJ:tai;' :fIlO s,=~d'ill~ 1'ffs/J.o f'Jep,!,(j(Jj oUlomdJ8cff. o 'Il~! c r d a ,p~nh,ul:¢QJ tell:fill;i), e, lfl:!:iu:il tQ!Q enc« (lHli1 (J!.L ,t!'lCfldoodo tern, ,i).:pfQ..l:imad'a.I!II.!:m!tg;!1 C!i de IU.I!f;"!, .~~ mt: Ulll1.'l :i@. E~~mplo : - 'PnlLdia die: 'IJ m P~g'l: ~~ ('P'B~!!: ti'li1'il '!!liD pLauo ~ef.M eu em ~r~Dd.c pl;;LDO g~r.ll) ; 0 Ibo.:!il'leo :;,fa'Sta_..s~; ;ill -''i1jsto Ir,EI!llS~f,Il:l:Al,rs~ ~o brt:.'};IQ~-S'I;;i (eD~deat>o) lii.!JJ.D1 fum [1:10 de 'lio· m, DS e ,mU.!".RLUI;i:5 j],'~~t.'il!!d-'!ll' }!&IL~US; <II ¥Iis~o 1.:ra:ilS.f'o.rma-5'e de IllitQ¥-o, (~·,~d&!1d~) IIlI.lDli g,tJ:} prem e;!' p all"! 00.111 lli?dc p/QJ'to 00, plfft1a QI\Nll!i1r,!'!teO pOi[" ill: xoi';.~e]'],i;l91 dir,.': 1I.lg:j3, .mll4Lll~ rclwru.SlL I ;:1. ~,~.(ii 'lii'i!),~Ita, a traDldorm.M'r".se ,eIliead.e::Jltu] il:1!Ii DaiLO ~111C ~c a,f~:51Jj d.e.i:l.aIl.d!o ~;!raz de' si. ueta est~ de ~iiliil- pfOduz:~d:t!J 'piJa:s: sua .. hUlas.

,f'a.rra 'i!:n(!!II~M 'Ll [I] .f!R.;c(ld:eadofucll'::li..se !b ,di.Miri'llma :56~ Dr~ :ii, s~'¢iilIa q;LW: S~ u.auim~'1J I (C'l:liaDl::toSlG a isttl, .on: JO~dJ ; 'Iil'oUa-se a:hz clll'm a]lid u::rula. film.adla:iiil1!l.Di IIIUIDi!:ro d!~ ]m:a..' ~"(i!}S V&r·'18vd elltu um e !llOl8 [tl!l::lirti~ i d'cllW~:50 .abliE:~se:: :::I, li)bj~ ,;;:l"iVfl: e ® ma:i.t.alftll.a :sabre '0< ~pgt!l) qjue :5C: ]l'R:t~Dde. E •• " tllma·~ <il$ im.a.~~IlIS !!I~:'i';ah.m- 5ie" ~'b~l3:e:m'i~f:1;, e.:l!Ii~ !l:adef:n.l:i.·.~.

Re..oeDt~1i:iCIiI:!s ~iI:tm-s~ feito '0 eRc{ulfIOr/O d!JJm elilil!:eri':!:me.nl.o d~ diarl':,gma s.))b;r-e Ii!!ID. &ILCUIL".am'!!oto ,e:m, it'S" rj)[j. rdle 'iHi:iJi, OOrUf!.fll' Simples ou, aupla1- s6bre IlIm:a, (:II b~llI,rri!

de dIiL.i!ltf"a.g Q1::'~ o'!J, l"]Coe' \!'~rMli. .

T!Il!d:a" estas cliulilil:dJlaQti~Si ,!!S'h:!o. 30 alit'~I[j,c:~ de IIl,LQalq_IJ,t:.:~ 1CI!]le;bl!'(io,. ,Nt! te;.:!!:tl,. M'f,C! ~!t 'liidl $ilIliD, ~ "bi:e .. ~lL'iam.en,~!& 'Ii: ;;],01 :::IIca@. I~U:fi.~ 0 ~~~lto :5.f;:;1"~:a d";sOIli!llcXQ. CQD'trillpmiiuC>eDte.. o :Sed ~bii;lo ~:r:n;pp:go, e rtjjlU.(: n:it'O esti :ao alt::wc.cf: d~ todi(i.5, ''i'u.!ilo qi!;lil;l:~ D~O' h1lvmdlo c.-~:pa-c~dii!ld.~ iOOllSb«H '!:,a d.e. j lLta.· ~ .D.8~ IDEo .e ~os:s Lm iiIItio)1!ir's&!ilI.Dla lIII!ifor,me if:: lilJa.rmollic [! td~""J ~o ~I!li i!t1l!_

hr;t~o die

p'idam~l:e ~1itD'g, :j!j, 'polt~:a at~ a9 !5(}]\did!Q :aJlbo~r:gIJ.e. do La.lI:dlliho g,rilifisl3, 'V'O I 1t8. a it5:5il ,easa ,t~ :!51!IJ1 um ~}est~ caUl" td/lll~ !!. t1m'~do, deixa 0, rlilblo de. J.irnli31~ prem'io do. 81m, ~Ol ~~b!l~ ,I), :~&:t" UI,(lg.$~~da a q,iJ# ,5QI.'Il~:a. a. ~~.~ iflijc lIIiIW te:m :P'~OI p,::tra. dar ,ii05 ,(ji.nil~." E a :$111~ {'il,~a.~ q,'I.I~.mId!J) :ii, m,'IillD£,r :r&pluiioll .com. a5'_pe.ruM ,it ~i1a, ,es.m,oL~~ pMa!. ni)~. ,s;s,m ,I'WII, aooJmeI!!lt:Iid.o pD:f ['Je:md~!; F.:li.IOSi qJUiC ;~;p~ni)$ (.Oiiil~

'1P:N~Jlde - ," Eisla5 ~efma'5i ls",J:aa:&li5 'de:m bern 'p!D'.r IIl!Hlit,as :pc11cylas de. oulr.ts '!I;I:romdimcia.s.

A crUirm no,to.u tfl mibeCll :m'lil\(lfal'li1'dmmre 0 :r~~to dlt em 0 {1m cit 3. ~ttr5.DU!go iii ,~!.1e:rra!5U :jI,pl'eSmmdmi S'li:II1 I.o!lli:pa~ ,ie:I!!5: ll~i-Cal:S" d!3:e:1m:ad.n, ~ ma., mm, es. c:ub.\ve:res eo_ ,[1 ]ama da;s, trill,dI.~u~ 'Iil:, Ii} po'bre 5Dl&d..Q, q,!iLe: mspm e ~ e:Dt-~lh.e: 110 !5R ;n;QUi'tQ,! be;J;ll.~di!:i' de, frio e d~ respanoou

..

LVii IDE PUTTi

No IUm(J Trlstesas de Sal::mis. (-cTht Sc:ttaWs of .5atatl!i!).) qo l~"pr6loa ~ a difeC{:llo d D. W: (Jrj1fWI.

De uma singular (ofl1HJ!5{Vd. rwlQbili ou-« 0 ,uti. tl'i'lblJthO' em Vatiedades:,

ao taae do ;W;£Mnle emU Jt1ii~irwsl' e em ii!JlOtli" com Vladimir GoldorOlD. A, Amyica ,fJfreliatolt-G d Europa, rOO fO tem s~retlldfJ com. Olitl'()S ~i.shJs de ~1!lf1Isc.uJioel rm!rlto,.

2'4

Revolucao

o fiil m.~ Is] ado COI.Otin Lia cOMbitu] odo !II! ,as.51JD~O 5.eOQ.· cIoDd! p~lJminaoh: iJjQ mWldim. !tLDel!D~toR1r:lfic(ll. ne.l~fidi;l:;rn,·no uns, comba:t~m·~c. eutrcs c entre estes ~ I!(l,1;1sj totrilid.ade iios (:ig~lM ballllJf;1;.';,es. Os a.m!!Ir.kaD0:5. porem. ~mm de ;pm - 3p~lG '~ ~~lJJram q,ue ell!: Sli ]KipgJ~e: D.3i Em,ol,p;3i, (.'(Imo l::li. ItSE~ illitODte:,:::·e;nd.o, ~o !Qjl!le parec:~ D;g.S, Es~ ados U idos..

Jalius AU.51JC.m ~rg, directer d.tIi E!J!fOlPa FOli; ,es-iJ!!;'fil! :fCcCTLrem~le !tID. Bodape;st~ ood.c ~ It'BC-'CDrrOIlli com as, pu- 54Il1alidladl~~ ,mats e,:w, t.1i'i.rltoda da m~uslrria lCiiIJJE;!!Da.o,lcl. fi~ I: com 1M, membI'Q.'" do (JQvbDQ. SeJ'lIDdo C-tJiil'Sta. (JI (lbju:livo de tais e.Db~vi las hri '0 'tI:'8tM'~e da inlnd:ucao. do liLme blado, iIla HIilII,gl'ia. It. d~ sua ap~ic:a,iI:o ;is aot;mtdi-

dades htl.l!l(g;;l.["a5. .

.No:;. msio.s n:u:IICcicos: amUiea't1M dlJI o.t!:i£m.a, ,0. inre~ ]'tss~ e eada 1;Te~ mai.o.r pd.a (ilS!a q,ti~ 01 filme Ialade parece e;5.tll d.esJLfiado iii ,O'bt.er DOl :ID!C:luJo da mesma io.dU_:sbia. Se,lWllclio as noHl;ifiS fMDtOdas pidos princ •. p.iiiis. J;1l:~d!JJoru:, :::II lJ,3.i'tilr dis. JuJ ura it:IlDPQFada hilVe.d rti"ui;;t, diii: h'~~DtC5i f'ilmll1:5, ~iDcm.l!Iiisa.do~t 0 :c.OJme:l'l) de ~~ 3.$ CQm m· talaif,iks iFJiolra ~:rliW;~iD. die I~is filll1~s.}1 St; Rpr.o~im;:)j de qiiimilrumlu5 it espera-se i;)lliI,e 00 p]'mcfpio de Janeiro ~e~:3i de mnl.

A l-es de ]'ttr,!t~ar ;a,~ E:st.ado~· UD ido~ Jesse w!k.'f D aimadO".ii' ti Plil':il.m.oUllJ'~ fn as ~guiD~e5 euriesas d~I!;J-H.-

Ira~~ :a n.I II!. jl!lM8JiUs:la ~b:a:[lJi!:& • , . .

-N[JO ereie que a d.c!Koberta do emellllait~gl';3Jo Ialante ~ faz·l!i[' d~s;ap;u;eoel:' as {ll'llllllestr.d.S. r~a. mrnh.aJ 'Pilvtlf:, DilI(l1 CI< q u.etQ ]Kil' DeMoM 'Pre(O' ~ slCf'il~ ccuui Dar·. mh~n.a lima. 'I;~POro~ intelra com <II Q. 031 lPule.fLci.o ser so.lJidi:rio. (0 pfdfJrio jl!$Sil Lasky IOf' instntmeft#St(J. num« O!fqti.~

fm pfnlls..d()1lQlj, .

;EO Cil:lJll$ma falad:o e~cootn·-~~ ailllldla .no ll:S~ado Icxpef"im~b.t. APUll dissQ. ::Ii q,jjjJa.lli.d.u;!.~ das emissC'es. t ta~ 'QIgc; es seas, pe:1a riq'lleza diU ~rnbmD'tes! ~'hi. p~i:!~L'iSio' e peb. o"tidez da e~CI.iI(loi gao dl!ix:Ul1 que Cli It ;putaa;or-olli iate, C]M 'fe:cba 0$ olbos. piZ:roe:ba l}D.itq!lBII,' d~lIm(a C:Dil.J.e; i!) fihll;t: ~gn.aN e ill OJlg'lle:sira ,cl)}ol:ada 110 ~III lU:J.1ar b.~bihlal. S\l.Qe:de q'll~ 0' voiume do ~m, e 'po.r veii5eSl Gt:m~illdCi. Resta dios~ com preci.sa(! a :suilii ampllHilI.dt.iI d.t.'llligdi) :as leis da m.dhOi' :u:L1s:ti(:a. ~r '1;;;lI:a,cl:a lR'eote d!t't;tcg[gr~:nd:as.

~ ~;Ii(.ll",t!!I:s'm.o i ri go oo:sa [1] e.o te a MO]U.tio co.m a pr~' i'ilQ;aO cia im~~em., v.a~~t~ it U ill iw d~c:t["iC;j) il;]11]~ II;;~fJ ilO' ~o1li,gl(ll da pelie illia. A ca.da. imaRem p6 de ,co;rre;s.jKlJ1de]' lI.IIillIi 50nm:id.ade, 0 pa.:"'~a;il dlt: um da.Di~igQ pddill :sa vista ao ,m~~o tCDi]J'Q Que 'il ]Ilufb.lioo· p~l'Ceb~ 0 bater !!loS! .s,t;uSi ,c;a]~D~.

<!iEm NlilIva, 'Yolk moo, e~tud~os da [Pua!J,:!,IJI;Lllt~ - q_1!:I:t. U~ ,DI~fil :sid!;) kdmdM. apos; ttl "LU'~id~ dru; m~ IrQ.lJfJ~S [1illiiI! liollf' ... ood - ~b1.il):5, ,~)ra(1l.s. :a &Sta. d&$cil)·b~I~,. iiliiJ1.rlr t~ttros de VaJriCdades;. e.flj.qjli.i!~D:tO es~a'ml;is q_1!!!:a :LDv~' ~o,. ali1DElm.1'I,; DOS pum:ib.. d 3r (i!bras rt(i'!i.m.~tieas: (Ill Hr.Lc.as O;imjl&ta.s.

'ij lJ.:ltro (In IC~ !lii:(!i bobine.s. <desk .f!&iero de pc! klJll:::li!i! bas~ lam pD:1li ~egum.r DlW ~S"p I! ctic ll~O m 1!II~~i;ri;i. Film!u:i.os ::11.5.40. R~l'a~~~!:S:l d_aD.:s~ II:! dim&l® d.t: 8&Joba'~n.5; e d.e pal b~- 90~. 01 publie:o DUW-O~ iftQ me:8!J1O ~empo· quit oS: 'i'E. Se:D~e rate om p.D'3.'le:F 1ll~[Oi.li"1 po.rq.I':lI~1 ift.a~as 3,(!, e.iliJp]j\~;f;\l. jl!!dicios,o. d.os: ~rilb~S: ,130M, vt: Dlluilo mt.~Ib.cl' Q'I.,l..!! i!J as cODd.i~M .b1iJ~ ul u.ais . 0 te:.abD,

Om v.itr'11liO~i 0 ~r. !Iii hEll ~liiDRQ (Q Q)-lJ]Jide v.iolin.hta.1 ;acq,glesoeu eQ!i se:1' fillIJ.tlliM r:o.quoo.hlllocava.

-'!I:M,.~ aQ SmaOI!lis.oJQ .absolul:o M ;apiti\l;'lboi ~"IfS~lf:l'3;- 1 l.\O mt's:mo lemp!l! que QI1 ~ e~ac:kl:m~t~ a SODOl'Jdade:

QiJI 1mb I.lmi!::nlii sob 'M d!~s do il!rti_'it'~, V.e;1 pel>O$ IPrimci .. m~ plaoo~, os poI'meoores, II!: ~ rnJllllelas da sua h~l;n~a.. ,~ mlOl'mrnoos: J!'R(.blA$ ri!I.a 51J,:J, :J1tiIiQ) (.o!!ll!ii.dl::r-aviii1me:I!iI~

do hlme

falado

- - --

r:.tI~m5$~.dO& : a c:adi!iJ ge5t~. OOrJi'!&Sp.0.lld.c: !l) I UJil]bJ~ ,[I d~1J![i:\ au a fOr(3 '0 btitlD;5, !!:Ul a~c:u('ifLOo, c:mq, ua 'lo ~rn ciDe.m.ato.e~bdO\. Que 1lQ~~ffiQ li~ol de Lgt~I'])fe:ta~.o pua 0$ mg.SLC:i)S. C [p~ os 3ilUWils ~

·"lOs adl..st.:l5 d:~ ClDnI; erto co ·preelli.dc..l'3 In "0 bcm l.:5'OO, q_DJ'Zo 1);5. maieres dl!: !C!lbte des qU'!!ft:i!fi $il:guu iI!I f.>Ml!mliPLo d~d,o por Usha iE:J.man. As, poo:x-~ma.!i. ereclll~.e:!i! qUle ~~ eemes se.l.'io ,b de iP'aderews!ki"

cE.ntao.t D~ mais p t:jJIICI!ba5 p()'I1'Qa~liJ~ da Am.&icall oQde t~is 'ved!~t::s!'5i lIi!Io f!6d~ m :ir.1 (lIS nmaLi6reS die l)gl!, mg!j:~ea ~IQ e o [I: ve.ml par' pm -prec;o m~dicoi Em. viirl u.dc: dn K,I![I essa de IlIo];a :dmJil!.1!$ Oo.'bm31 os mais .a.dm~m'V~is attii't~~ dg. mUDd!) 'it OIjlj'l7imioo.M.o, 1lito.do~o.s; hJ.mbim, dUJr:a.nJJ!!: laq[g, ~empa (iJpji5 ~ seu d1esa~xecimt:I1I0 da t.ertiP~

Por IOU~ro lade, l1ina 0Ci1rdlP'Qgde!lcia de: HoUyw-o..od ]!lam (Ii fl:rll/ollol' Herald. de Nova Y ort, aJIlliifida q l;I.e a Ao:srema,e;ao iDa Cme:ilndifll. ICIDtn: e ~o®l d !!I! ern a tOlri· [1(:0, :n& t~m prnva;?e]moeDtc para1~io em aeehuma ddade do i1g.'bo., Ds adores d~ CjD~I!II:i\ Qi;I<IiJ'm.~ sala ,de especi.il'1;010. que :S~ V!S!!:W (li(::ulJ3] ,me gm3 mrnlidilifll ~D$IO"sa do Voh ~ O'llWl ,0. .I1i.IIJIDI!: la.L3idl~ salas que bze:m, ailJuDJ,a$, de;hl$.,

i I:D]) OJ:" 1:1. 0 'f ~ ,I 'II ceo 5'. . . .

J)Dtl2~~ Hodg~, D m~po.D.dle[J)~~ dO' ExllibiioF He~ ro~d. aa~nta qJue os lIIC!~iS dt. Cinem:::Ji J:'OOo1:lihec:t:m~ emilim, que es :fIi.hill~ f::rllad!os devem ser 'tiidJos em lirlha d(: ~oDI:a. As es c 0.1 as de declama cIo if: de dilil'.o. lS~m ~m It eoorm.e COill(:>t;In~nd.a. Hil iOOoteJ1;t$. de ac:ki~ d~ Cbl!&ma q,ut· E;jIjgh::im ~ctualme.iilt~ 500 g,(il:b !i: pOJ 5ema~a .e C11j~::;. (t!rd~il:nl.d08 b.auarlio, a ze;:r>D se ~ se ad:apm.w ~ .I!ii!lJi"a g~ 'tfll.a~o>. Ha WtlUoS adores m HoUfW0od que: h:em a. ~. iri~l1da do, l.e:!t'~, aias ~. POO[priM trat.am de es~1[ldill' a. art.c. de iii m:!1:U e dll!' rle:clamu.

O's. eDSJ:eIlild~tif1.s; mi);~rtfi!iI1l-S;f.': iiualmrnl:e mlllH~ ~ P'l'('O' clJj~dos ~o.m Oil lIDC!iV,a~(!!" ~nql.larm.to rufUlI!S ti~~.!i ja hnuvmem dtri~i.do' 1I;115lC~D~~~es. die te2Li;r.o. M.a_~, de: 1[1 po.! 'i.':ml"D f.ooh~eem a 3!!fi!:e do· di1i1fi1!:fi. 0 Uti m;:Uil)F aboru:ameDtD p.mllili1'i III. diE;! terem lU!e~~itlrad!s, d~ ler' mm~o· mais: .d!1!:. 011'11 a'Il.fI"D:ko

Os UCf.iik!U.~ s!o meOOi IdizES. Os :an:',t1U'meot!llS ntll!' clam -se a,p~nA$ .iI :a;c~o. ~ILrl~05i I.um idtas pillr.il. 1C'.s: clll:sm:a~ d.os. -sc:;e.I!Il:bi~, mas nI.o pa]"a liiMQf,(I$ ([Ig fulR<5!~ Ern ill ~:s.IrIt.Dt~ .e n:Iil! as rpah.'i'1f'as, tqUI£i ]h~ jI!ite"ess~:!j;~a. 0 uh:"os !$crifO]\e5litmD ,d~c('!!'do mlaber-ar ]Uu:kiamelI!e ~o.l'D. e.l s;.

As r,Jand~ tOODlpaDhias am~:fm~g:as.. c:omo i Sl'bio.(!l e e:sUil. :rek.rid'o\J do s.Ui:MS!i."Pi'am!!:'Il~E:: :;:uiQpt2i.'Dd.o I) utmt r~::tdo! DO pdQ meDoS; IIlI fj 11J:!:e: com. rlJiid.os.. It aililld..a. II) (i~ me mll.lsi.· cil i;{l.le, ~1$1(!i :0 porrtit!J1r:iJ1 a ,1]I.Ht:[~e.m Ilia imagg!'i~'I' ,~'hrti esla ill~lm~ e a 'pe..' rlUH.~I[joi D q Uijl: fQr!;R il R!iI!.mII' l!.iItCil:l!ime:1m1~ a ]aTl'!!Dra da.s: 'titl!a;s,

DItJXi'is. Cia OIl V H3.gm:ph» com oeD. V:U:af1Qn!Z: (192'6,) c 'iI.'p(J~ c!(l1l1 10 s!!: g, MovidOoIll~ ,192"1 cMi,ga ::J. vez ill ",UI!Ii!\!USlID. d Il?:litP rimeo:lar ;j) :pr'Q<c~o Com ill' UIillOfii!!1 q,Ute; pro!ect'a utilistU' p:lra ,rlto(} ShOll! Baal if!: um film!!: d.¢ laura La P la.Illle;.

. r.J~·bim:5-f;; aIliun,c:ia q,Ui;t~rro de Noli. ~ liihoc q,ue:

Mmdmd .K!!I:'!esz ~el'Wma. 1?3J"a W,3.m&']', 'eiIOOI?in'!, lmpodaal¢s: ~ 'Iij(;(:mJ~ ,I;;U.jO dl!:i 0 t Q.(jb:li1e;lm.elllt~ ~~tl{], ~<qi I IlJiplIego

, .10 V~tafonlt. .

Bwh::]' Kea~C!Jl (Plllnplin(lS) e H any l:I.n!d.o:ll mc:3J!'3.11U, l,eU:ml..Dl],ItIlit.e I@ etnpreJ!o do ~OJll'J se:m :Jl 'I,l',!liZ. hliiiiia.tH'!, "!lOS sgm;:' P],~D'.!i ril.hne5- c6mtoo~. !Q_s 1li0vos ftihnl;:$ dt iRo.naJd ColImJllIl (The &!i~(J) e de VUJlfl1(ll. Book, (rhe II woke-

25

EtI[],-T]IlI~Tin. a l!:ril'fl.Ofc/int1rh, ue.d to de qlld/fO pll.f:{ls. l;UJO ~'nteli{.flm:.'io (!: cUJ'o aeroio os Iri!'Ij~ef'ilml[}.res des salas. de Cillfww Umla, ~;(;!S teet" adfl1lrll€i(). Gnifido arllJii'.Q proJ.'j'mal1ll'rlffl lW !{#tl.tl..~tJ.' 'C~(;ll e Q OlltroS (}(j/~U1'S

de Ci'jenu~

•• !!! • I!! !! !!I! !. II !I'II I!I!I Ihll • EI! II II i Ii II Ii ]; ii Ii Ii i ill • 1l i • Ii i Iii iii. [ill. iii i., •• [!J ! !! !I I! !I • iii • I Ill! II • [Ii. Ii iI • I'. I II • I!l • Iii.! i.!! !I I!II! I! II I' • Ii ••• II: • ill. II lit i .... ! ,jl_ il~ !

rlinf/) ll,tili!hi!.ri!iQ Q ~gom (ruidos e al!:om:p:liiid~u!l. ufo musis t:.aI).

Ii Sodooadll\i Movielollic, ;i "IIIual, a Fm: tllm 11' C'o:r.rjd!!ll OL~e aqui, t.em c:ombjo3(iiiE::!1 OC IJJ. P[rramOIlJjG~, r.t,etTO-GoLdi~ wIJ'1il !!: U.fiil:cd Adi~t~ ,ilQI [pa5:S{II que a First~N aficnal se ]lIre~ pu-a 1:11. m'l;ill a fic. ahJIDe.. mfia.b..nCiWt,(:, Cbaplin. Lloyd, 5e.lIl1.dt e Chf'~tiie; boa.amm de -g !tnlcnd!F:r ~Q a Eloctri,· cal RenaJrcB C.!J, ilO J)aSSD q, I!l.iii ,P ~ B. O. otilis:a 0 pi'bt:MSD oiIfhj)l.Mo.:Oif~ dii, ,!€Hath-o, CCiq».JItti{lD,'" da AlU£r:li~a.

CeSAR 0 QUE E DE css R

o entice f:ra.D~ ]~@ Ch~ta'l.imier, QCIllj:!atIU:1D"S£: dil)~i1ll11e laIa.do. e.s(.rt''i'1I: 'g, sll:g:Q:inre :

orA ill""'ClJ,~O .e .apl'ese:umd.a OOlll,i'l b:ndo. nas,c ldo 1IJj{l' .NOi'i'C' M.lllldo. N:a realidade '~ratii,-_1iJe da mise all. palm de uma tnve:o~~ ifranC!!S5, H~ oeK.a de ,int~ aries Uo.llJ GililJ.IllGnl, um des ~Q ses l!IaJis ,Q]orio~s in vcs;tii,gadores:., realli:a\t.ai 0 Iil 1IJ,e faladll)~ :sioCJ'oOllif.a(...j::Iol!D,uilo exacta do _ffo:S!o e d iI 'pal§, ro.

~:O«:lle:!DOS, lembmr·I1oo do ifiOO€s5'e q lII:e sLlsdt.(Ju 1110 pUibki..eo (!I :aparet:imtoll,1:G d!a~ cJ~b.(llto"!;allla5, que .oo:mbuc~ ram '11m iDc.olIll'~b\'Vclp~riodo de: vOla.

~O Iilme r~adlo v.3Ji. peis, ,S~1i'-I1QoiS d.e\l'b_hid,~ CIJol1J,Oo ~m.:;].

IDDl'H:!I.ade:. Abn!.l·:se: um L1:l>t]u.t.:rlliO. filJlS m.&lQ!i clneDKti@i,ra· ril;..'Q-S, a mpe.ilo da ino.,..a~.(I! e: as respostas sIfI t[Oo diver-sas (OW 10 mul tiplas_

!ilPteh m~ [] hI! ']ll.ule', '03:0 :sou JieuadanQ a. nc,e bumO'i. fo.-r,. m ilia de progr,esso e. Jliao oC:!o lillie VCD h~ a lliar !ix-iti) Ijj! sinI;fQ~[smo< da p:Ua'\ll'a e ~a. a~~.(I. M,;;I.5, tiM JlI!!:IlS0 ittue .::t sua .a;ph.c<l.t.fo 'S.t]::II dills m.lils _p:rahc..as. 0 Il.oe: l'atremifliS, d.oO!i DlDi!i:S dot! o.J:ijfem. il':!ik.~lJgl!:j D'1t? S'E:rn mlster ~t:OO're.r a alium 'I!:~-

..

~e.rnnto intti'lIiaciOHal par~ !:joe rt:a1iz..aC;~Q ,e:ja eC,ID-

:p.li'i!:eDGcda?

.:Ct-rlaOllifl,n!.c a jd~(l DaQ i 'P:lJ:'2i, des~ez:1:r I ~m 'bCla seja 1;IIi~h:ri,~d. IIJJO' !l;i:St::tdo. ,:ldlJj::tl dal-O ceisas, ;II! i III :J:ge:m animada mas muda, que S1l)!!tr!!:. ~ l:5timill'~~ o 'Pmsame:Dto.

Qmrnlo 0[0. parece rna is :'I h'ae~te:, mats real, ma is 'P'iv,iI. ;Ii cic.ltlll:lcati1)gra.~ Ii em ~I'e.s'l .qJ!.le nos abre ~O:J C;tm~ d ~c:~.i(!! muito ma]s. v.asto e muito mais iPf6~imo da v,Ida ~~

SCHEN ex E AS S U AS RESERVaS

o pro.dul.or ScJrut:llc.k, praldente a toG. t. afirm ' q Ii:~ tcdns as. ]KI:s..'iibmda:d~ C'{I3ti das aa n'o,~a, ic l' II!:'D! ca 0' fl!l~ [(!!~. cu.'md8d.o~~nte esill.dad.as. ~ I~u.e 0 som :a]}e:g~ seroa yti[lsado nos HImes depols 1ft!!: IIl!Iid"UIi'a reni!:do e so ende I) si1~odo e a :s.ilm'pl s _pa'D~om ima Mrom ,e:ol!lis.idu.ados iDsmidl!idt:5. Se g noQ'IlO r-actgr - ru;:sCfurn Sc:henc:k: - lIJilo J6r cmpu:;gad!o ~05 Wlmes com toda <Ii m~liif,c:ot:ia !;l: kld.as as. lPe:':;;UI~"3es DfjC~ja:s~ 0 ii'ublieo :!':D[~ 'J;:I;lDa f(lo]'l~ d.es..il us:;:",.

Irne Germaine ]ltlla~ 1Ii1b:l bs ,J!ll~F!i: curicsas e dM.ti.u. ~;as fi~MdiS do :ill.i!li..lullJ< des It ia ees 1M, ~Saoe:VIil,:

~O ~rl:lldt.: pr(]gres5OO :sera 0:[0 0 lhlme bJ:uLo.1 mii.:!i. pe:1.1J< men.i)'!j, !Ill filme mru.s~Cilt Hanaenia de imaltco5, Harmenia d.~ :SODS. Dois modes de e.xp_t~s!>.t-~ fJro{u~,damelJi~e; humaIIl,OS e mtu acieaais, que u[h~'D;I~_"iS!Jm 3$ Irl!)oIlite.b'lls da liJ:L,tlla~I!:.!iJi. Rtc'PJoli'itI' Ii!!DtO c f I ~Ig: fOlllado •. come saudarei Com 1!:!!fI.lll.:!:il~:5Imo 0 ;J,dv<e:oto. do mOle tIlHl:i.lca], ccn rOfJJJC uma ~!raillde l:;Isa fronoesa ja Ij]I realizolil .. 10

26

I

B:COS

(Conti'nu(ltlo da pdg. 8)

IDlIf3:iln 0 aao de 19&11 a Polenia import'O~ ].081 Illme:s., 5!i:~do 51 pw eeato de 'Or gi:::m araerreana. Em 1926; os. falme,sJ :ame;r:l.~:U1!J.S l[',epl'e.8tl.ll~:1vam 5~ pm if\Coto~

A AtemaJliu fomf.(,l!:u 10 poor canto g.es.s iIJ j lIJ.p!l)rt~~ 'iil: a Franca '16 JKi'1 C~IIit~~ CD mo no aJllfi pree>e:dent;;::. (D fnrim.l!:· elwmhll d~m~1iii alll.Ellea:~:hnl, ]KIrqwz: 1!l:JJ:i I 9'26 Mrn. de Ii' P@]'O eente,

Desde 2..0 de m~c:o die 1923:. data d8! .fr.:u;"d ~(Jo da een$!lta cme:malo.i!l'afca pa]a~31 a Peleuia impgdDIi ~634.. llilllll!S.

***

Aniw. Pa,te f!Qi !!$~omhid:il !(lM3 1'iBiPl"~~Dt:u (:.n.m Leo

(h.allt'V irifi. 8.eU p_r,o,ximi) mmt; ~·tj.tu'l::lid.'e. Emqu(In',r) 6 ctdflde dQt' 'lie. nVII~1fe tile flit!! nellps).

•••

Para que suas trmls hiva.s. pudle:ssem v.§.- le E: OJ &~~

Hllrl, '50lia I!Il ah ci~ebre c:.r[a~o, :R:;L1Il10fll ,'o'fil'al'ro selie iloQ e. o'b tne. da.!5. ;auibtJriliade:s ,ecleswt-i(:iIo$ I iJ!~~ P. J!lM3. se pro~ i~tiH' es;i~ jj1 me cos C:ODl\1'tM!I.t~, 1I..ll3drilii:ll.os de S~ Jay.me e S. Sa.'l!ll[fiJfio ..

* * $i'

o des~Dhadr;)l' BO'rjs: Bi1i'Mi" 0' nu,to;r' dos. 'h'~jes de Ca~ SDi'ilQ!N1,J! m.::ta]ha de: OiJroD da. Eipl!)ls~c.ifo das &t,e:s; D-e~or;a.~ Ii~~. ~1Illldo.l1 .!lImil. H~l efad.e ~d.c publi~LdladJe. iotitob dl~ ~Al'bc;n$!o' ,~ tll~O Q!b16Ct!VO iCQnS'5!I<: DOlI aBa~o. dill:: lRdqll.et· let! d.1t ~!!~ ,h 00 !!:h ur-.aSi I pl<fJ.C&JtfiSI ete, II ~.ill I!!i Cm!!:.l.D2 11: .IJ1s.pirada iIlO CmE:ma .

*::t ..

lnhl.( ThruJl~ ~ No:_rmdl SIJiW-.e~i' D.\l Still. Ftoe:~te v~afe.m a .Bnrop,3, d,;:SI:O br1I"UD rumil love 1;S'kl(r3.ta. VIe-n~st 'lUll: a e::~~as hOJ!'M ill ~ e:D contra. itDI .Ho.nyw\D1tItdJ p3iXa. ~am k'-i~'h.a:J- ImOS ~s' w.HM. da . fl~'tTo. Ch.ama.·:s E"iI'a WII B~m (abron I ~-llle 1SSim. ,0, ape:lidQ os com:panb.e.:iMs de ;ialem~ ill' ~ftm n ~Q5i de idade.

* .* *

A So~Rdlt du!!:mat.Q~Iit:: ·Vi.e.IJI¢DSC 'cMDDdbl ]lIlter~ na.t ieaal FUm", ;;!!S liill:ou' U m aC~;i'ldo eo m a oK Wa.fo.e[' Br.oss F.im$1Io. a. :iim_Pl!I:rt.3lmte ~1.]',lIIa. :iilliilie.n.em:!1 mIOS t,e:rmo!i. da CJI,II1:L~ 'mil! eg$c~'mIadiM' bc(!olliuio pd8, ]trma. die VJeOil Il:om&;;arl. :Ii. s:lJia ,md1l,!l,~iil) aa AlIISbi:a ,'PO'1' cont<li d.B. :s.ociedm.d!e aDK;~ 1i']caJij_:a_ ,m5CmrudlJIl qUI!::. ~ UL..:bnel Kute:!5z,

***

:NO'l'O'Gi Itm~,s; ~ql!1'libbis Il:,l.1ii~ !:t:d~~1l) se :prnj seta :

La .Lim.a "fjd[J~, 31,dap1a(. 0. de U1JIDIi nOi~da dt:: ,oulrro, ~[tu.l~ 1 AltQf .1rf(1yt)r. atmfdo da povda de:. CODC-OO .Espi,tUl pda IESCI'ltoa. O. (';axmeD. de E.a.m" El ll.,r;)NG ae NQlJlda.fi~ de F,ulIiando Ddgado,

Um liloVIi) tURn: '~nti1u1rLdo Btl ,ACllla lJ/~/(Jia B' Bandetra V,gfmerh(1, tiid.do do rOID.I1lCi[; diu ~· . .:o.;tr31 Krasuoff! '!It.alJ SU' iKIslo em seeea POI[' llllibitsc.h pa~ a P3ramOWlI, o 'P!p~ dill) ~m.os;o., mO:t!i:e RllIs pout Ul'i t; d~empe;nh.,do POl' Eg:1.I1 JaoilH'llis"

***

Pa'l1ll _[.iJ:li~ II) :reru.izadOl" de AI DOfI,i.ada·.do marIO (qu.e

.DO BI"Mul se iJ1t.ihlilGUI 0 ),[(1/'0 C (Ii Cflit.().,/fJo)~ t:s Hi traballmndo. !IIum. novo :fi.lmilt. mideli{l,ji) que se inhll.l!~a A rJU ma Gm~(:l~a~ e Qjllle :sui inh~:rpreta.'do 'JiIOl" 111[8 La flute R'Il,¥ d,IArc, • .Mool'<l~.u Love:, It ~t3rgut;ri'~e. li'lifW:i:st.o;J;!,.

***

o mDb.d6 i.e Rod l~ .. Roc, lit!!. cow Ced] B,. de ~~m~

tttmi~o'!,i. I~OI!ll a co.ndus3.0 C1ia hh~ Coplam ~IDIJ'PIR(,F. em que J:ru:rodtc l·[1f! tem 01 priILi::ipa[ pRpd kmlilino. RoOd

I

h:m ganh.o dlitimrune:ule3.500 ~dbm; 'J:1OT s.Il:mallJa. Comll] t&da¥ I III' LIle parece pOUCl!l, .veda!l Iq·l.l.~ Ihe aumeIllJass~. il!!Si ve;Dd.mtmto~ P;;!I[',a, 5 .. 0001 d61aroe5~

;* * *

]Jla~ J.l~f deu ~. 11.1.'1 1Ilm... 'Pf~dCirPoe. GOaJ9..(!IU"'S(:

S;~fi'ed.(!, durante d.e-~eJi~ mltSd. '[i.e e a. C5,pc~ do. prJD~ t.ip~ na.'v~d M.di.,.,.l\,D~i 10 qua[ ~~d.arnu. l[J]oe: a acl!"~~ nilo ti· DI!!a qlJ~FldD' :aIlI1lil:CI::Jd' a ld~g lu:ll~iIl~ do reeemnaseide p¥'.a. n10 rror obstK:u1o'$, :a. sma earl ira p:rofnssiom.a].

fl:**

(hafl'll!: C'bapiilll" 0 i,£nittl C~(J.:;lofJ ja. CODlletj!(lll 101' ~MO ];!]me CUy L;~~ht~1 'CI~·I !e,2lmcLOI:O SO'l.l.a ~f.spria expn:ssl.oi II!: -uma .00 III edia da "lda IIJii:IlDdaJiils da ljII!I.,Q1\ I!;!,gdW'oi31 e: da "ida mikr.!1'!i1'~l"" ..

* ••

Will~am L }~rOWM.i11 fO'~ cootrnrndo COGl0 dil[',~(;.tOO' pan u~a. :sJrie: d~ pd.k~l:[L~, Sab e-se que J anet ;G8ynOi[' sed a lP1"i...ID·B~ra. at-hos.ta que tra~ood ~ob a SUi! dkRc~o..

**

SeW Da.uiell;; e om:], i~:1t1de pro[prb~m-i:ai ·Es.!;! :<t~l!rn

c::oDsti"lilImd.o a Soli a quarta ~ sa na praia de. Santa. lOlltc.a. As, DUU.:t.'S 'Ids ·~£:m··ga'S m~Ho b em MlILltad:U1 a lORl. 0, prn.zo •

* .* *

Roy o.'&C1, 0 des deDt~Si :semple vfd'1~~ quando, se

sorri, ::I${ii.:!lo,u !::1ll1!lltra:w rt'(lIm a c:.a ~a. tH l:lllif ::aahl i ,C'm m· tudle; do qual :51;:: ol:J:dp a intupte.l~ (,[mlitm 11ms POI' a:tI:o.

***

'. Ciludie Chaplin di~ il~~ lara. OIDa [}e]f&Llla de '8mbieurte

:baJJ.cb. ttpdo.- MerlL3I Ke;ll'Ile.dy CO.[flO sua leading 'auit-

B'II

a anco

da

!II

qumzena

FW1.MES BON$.

UfG.lt§m Hotel,,, PN.,' t!S~hi.~1 Mad" Christians; rmlIi~ Z'i]dor" ]o!I:HY;l.nr$. Gurer. rn\1'ol~).

1(, 0 lJesconJu~cldo. Ptoota.f011 isLaB, VqiDiil Valli e

~f'~]' Mal'MOD.t -

FJUIES JEGULftRES

DoUors_ Re:,dizado:r, S. BhlCld~JJ. ~ODde$i)! R·II;-'1'itt~r.{n; tJofir:fQ" {Co.od;:s).

o M.r~lcr~oM', Pro.la.j!o.l!iilis'ta] M.:a:J:IJ!omJe de na ~11ili~~!!:: 'uaI iZ.:J.d.(jf laflllu, P, K!JSf:in. rEi \f(ili)._

Pat e PaiQr;,Ji,on~ .d(Jtecti~. R'l:aJi.~ado,r ~ Laa Lau:vitn'!l~ (01Jw.pi;a).

DIN RlilCIOS us SI.l1lt.NS 0 PSiAS «(j1,8B~})

fi.1':Bl1.Q.llli1il m,!)Ii!1 -n Ii ii.iIlm lmlD ~ dI;,711:!.~l!! ItllidL!.:l '1I~iC.p'I"1iii ilor~ dllro9 • -'@lao rn~ LH tOllitl!li dlo:o~hilt.l!l! l'~lliml!Jiii.i:iarn~H.QI' I qUl!JiJI f' ;

qs,g Int";L"'!;!9 fti) ii!ier ultlli

SAO BAM "[OS ,Or,qdC .!DURAM lrt!ENSC1i' I'EMPO VENDEri' ~Sl! '~Di todos 05, &Ia.bduimmtos === ds LISB. 0 A. ~ PORTO

AGEN'IE G,ERAL ~ FRncisc:;~ A Y it 0

22. RUJI., DUll ..IU.....\1.iL.D.Ii.. 22

I -, PORTO .:::::::::::=~=

,

27

"

B I··' G: A·····:····. M·······: I A:·:····

. - . . " .... . ,'.. ' .

- --

"

WJl:tL d.~:!iii.hl!J1o. Ada lPJe:feud.e., eada I'et oom maiM WDt., ·V>D.!w ,na 0. tSi!Jtr'(!l. ':r&d, rqll~ a p~iil:ln~ e a q,ul£'m cia :0.10 (f m~nsJnJi' lo,i~ tu e!lCoiktro5 t:om Ada I' da. Q,c.;il jt se mll.lJ'lD~ e ijue WDiiII dasl \'f,S'Z~. ruJ! !I:\!tf~~sa[' a casal itDiL.QIi'l:n il) ma:rid(li! que: a p1u:..edl~. cJJe:~1D de descon'f:ia.o~ (: de t;il!t!lll!. Ao v.,N.a_. Eogel :ple!:iplta-se .~bre eL3I, ardwdJO' em &6b.ra It yetibe:~d.o-·lb!~ 0 pro.c~ime:Jltc. T.3Illa.~ itJ.lrni 'un ,:I. sua tdiri..a 1!!Jlc:e;! n D~(iI £(1M 3. iot~aQ de sell 13Jj IJ:d::llD.te, ,il 'ft.:ru.a, PJo:s;~do. Loil~ d~ ~mo:r. Ada m(.e: iOOm fllfid.l!tm 'buses, dt: mdhmrc:s, de:i!wos.

En,a!el fia. tl)laImeD.te: anasado., e .a:iD.tia. >iii ajud:mte 'iDe pUSiii3!de Eli~ a J!rm:~' 0 sell 311U(O lIoivrIl1 e a C(luscda.-hli M 5!1!Ia ,metme, ~:h:SveDtur;a.. E~"Ij qjltle :n'IlI!l!~ d!l!:~ de o amar I a cquie::$Q~. E tLr,cl proCIII:f,-il obh: It' 0, di~ 'fl,6i1'cio (II mai:s dep-ressa. poss:Jv'!l!l~ was C(i~O Q domiLilio d~ :S-Ia iIlluJl:htll;r ,e des.{oue:cidAll' o:llio, .Lo:a!ra ,,& e sen. dese-jilll RaI.lzado"

ELw1 qjM.: ''I7iv,,= m_:arU.allm>tlllt~ oem 1!U~. e:.llIicoDb-se ili. .ida ,e', para lhe poupaI' ,il ~ODha de diU" ae U!lUIlid.O 1lID fillho l!II.ttt!..~nll, ED!~l tC,lrmere que cia '[pO~ 'g~r-Jih~ .0 Dome. fia 'cuile:za de. qtl.l!: ,Ada j:& :nifo -perh~iDJOIt ae nD..ml!CfC des vu:v'Os. Urn .Ild'!l,o~i!do iili,ub,1:Lo. ft!ltm~C;tE:-:n!:e. '!.llD::II Ct;rtii Nih! de: 6bito f~~ ~ itom till auilio d,C5"~ doclII'l:lll!:l!l!o r1U'jia,do, CJ:Sa com lUi;sl,h ,ue iJ!oom Ill, ~ttdldo do afil.Mte.

ilnos de ,!;,C'Ilb.Jra ittlterle m ... ~1!: a 19S'~:a_S tt!Jc:rmem!~s prov'"a!~~ Om dI~i uma m:Ll.1lhez c:mr\f,dib;ecldla~ It em (;:D.jn.s f'u~'e.i, K ,i!dli~v,am dQ]'I~ (Il.;!,d 'g;tC~1 eBb em easa GIZ

EJIII'U.l. t~m ~ peqUUG ~ p~$'pttto ~ta. b-~h:eim..eD~Q . de eaOlali.sa~, e atl1,tOSi d~ ch1.1!mw, .D'I:l!.m ~red.Iil - a Olj:o> plimruD aJI.da:ir C;Mlnma !ir PJUl.ar $I!:Nl~ dQ stU oh:io ses re:!llp~,di."4Si mOMdo\l'~ 1UIl ai wi(mJb; doe: t beli~o e sua ~ EU~.

El1J!el OQiilrv.idil!!:3, Elisa 'para :iir o:tlill tl:le a Wll81 irf:p!,t'" WDt!lt'lo 110m Ci!Lfi·iCiOJl~.edo da eapital, .s6, ,.a:rn. tu ~)):!itt.j(ii de Un~ £lI~" ~31b&1' Q]ue c:Li?:CLdilra pedi-Ia sm ca.sam<C;D'fo.. fJa aml1~' IE a dlA!elaJ:\il:~' f..u-ihe au. que .o!l!lo 'i;e:m~tf!!!jit o m.otfilCblo da 50 a hlkitlbde SHl~:m,a.

Uli:h't dilll~mm;CII1 po:Rm I qUI!: :5i~r.t~ ~o palC>ai. llrt:lllde: as·

IClItIj1t5'eso dJt EDgd f,ljUJ:t: n!o tuda 3 sa cor,e.spo:ndidQ J.Mlla ru1istaJ, 'lot: 1Wltm.ra a iJi$i$lf~da dO's: seus ,Mbans. ELis3. -pei't:~bc 0' que se pa$:$S!1 e:![!.t:h~-5le t~ msreza. ,e. pede: a ED· id q_Ui!!:\: a ~cO'mpaJiiLhe a casa 0 q'Jl~ I::le fat:. par-.i JOlo Wi]· tar ~o cUe!...coDUrU! !:Ijjdl~ e!t'ta aq_uila fI.Hlt. o. QilS'V.1ill'Ojj~

M:a, q,g,e: tem 1I1DU!i. vi dl8i :noOmacb. ·It mal gilllih.a G S.llrt· cie:'llre:parn "lh',~rl S'l!!fpOIt ·e:octit:Jll,'tra:r em i~,e:l 0. ssu aJn];lifO., P'or mo U(:U$.~ !IS propootar. de Fi.'(.d, IlJ,ID j,ol1em baillru.iDo a, tq!J.em altlJ~, mas que 010. pode a~graI'-]!he !ll!tilll'~gIlla s~~ua~o. OIJ.e:.J~ l]bulal'·~e d~ gJ:Ila 'Vida d.El l:l1!.idados quotidlianoso e :ace:i't3. a esete do, (iin;d~dor" a qUt ill !!!lAo twa a ruer e::sgl.lecer EIl:!ii3~

Ad". e: EDi~] Lasam-s.e.1 ma:S1 d.corrida a hi:!: d<i!l mel. $Ul'itEmli as priwe:tr~ demr-m,'QDias, E'b. mulk~r deserdeD:}d" e rna dona. de C~I eemeca a ler S3Ll.drtde;s: da \fid-iJ d~ tilIlLaN:g h:: rnpn.s.. E~e:. tt:Ji1U.f! iPl"a>C:IL!r'al g i5:0iSe,j2'o do iazm Sifihg

..

28

Umas legendas que deram no goto

TJIiD. c.£mJ:D., iql;l.e ,!j£ (!!Cuital ~b D '~.fill:.c l!:it:u:d,611i~IlD.o dli:. r(Jl'th~'S. c:o:m uma )l!['Q'bidiade ill,xl!:! W.pllllX, ~d i.rma. a m~p~ ito do Ira lmUlo diJ' ~ r:adl!.lt~r da:1i h:ge:nda~ d{]1 ]li.lm!!: .0 Nei €los UeJs .0 se:~uiIJ:te ~

"' .. '. ieoo« sesronas (l mo{iific,ar (Ii b"tll IHfb~'J'JO em ./iQCf1 de SlJ:CeSslb·Q3 ,iJxlbl¢C5 da PI(j. e r.e~, . , t1qilUO qll:e otmo», corn JJI 'iJ;QsclIla de jm/as,. ,e' 11HlofJ,:I'

E [lJ!;f'eSOI!:Dtl'l ':

E" 1;."'e..rtJbt{,~' qi~ fJnctJiUf~i n2SSD. arimJssi10 ill'flln des e"~pl'(j?(J~ tiP.· fiJ11J(J.$ ~ razlJ(j para C6tOf logo to ·10S ':J'S scm; JNIH ie/N de ptli(lJim:J GCl. lIngll,agem tf" /fifo Ihe 11fte_ fOOrJFafll re((]!"(mcia deSpl"i11wI'Q,SQ os tatretros, pal' e'J.'em· pl,-,,, fie Ch(!gf/S 1Wctt~eNiJ. qm2: IlIln.C(1 1116;$ st1M"ra da Ijl~S· /t1or.rii. do clili'm'" em fuN1Igll' depfils di' tar ti.r.SM.aO(J {l. l1f'rgcmhnl:;'(i rJ'(!,r5(io d(l !&Dli~mt: de /U~jf"/if{N' que ,r.rh1'm5' i"It:I' Oaecn, ".em tremeu jNJl"lI-fJle as ttf:,~ntJ~'S dlj ~llBtIr(ll" [eilas PO'- OI'(}Z tfe;roo de tom» p),~·dl!em, A U(1.lim1 d' A lmdda. prooo~ (Jss~m qm;jsf ql~'(t lire b~l!1h:JQ~ SIt:/' rrlodn tOot if;: ]l!tZr!i'DIlIa imh. lias (!mfJr'~~'i:1S paNJ (J.ciJOf' ol?m qlle. ptM.scm «cerros e coereeus».

SaOI ii&rias: :in'.fa mia5inhas encadeadas II,HUM nas ou~, com D' i'IJ£ de nrem eoisas muitoilJ 'lFudadeuas. It mlill~Jo jll!lshls" _

A 'I.T~~i [I!!Il! de ,A[w.eida, q_fne OOllSRilN1.l Q. ~:rlQ'r oeSU!.'lip'qIo ;iJl :r1li:&..c~aQ das 1.e.~eDdll8, diOi .NM ,ffOs Reis. lIi~O i:eV'lllU se'Illo'll!!l:l!; a mod u'H1i(8.[' ill! S!!.!:'I1 It,:),b:!ilh~ 'Qiliaodio da eJtibi(.::io .clio ti[m~, ]irnm ts OdD -se, !::it! pj ~dp~Q. dessa alb; ¥-~~ :a su];ulmi.r Le:geodas. q_ m:~ j D Igo ill Ide5llu~:c~a,s. 0 !.H:u~tiJ' a~ valillr da sea ,:ld~b1ca.[j, Dio reeenhece a ~ o.aJQ. uer a autoiridadli: i.lIId_is~l1~vel 'PM1'I! Q (J;iiti~i' e. d.es:dia qJ'IloEm q'!.l~re que seja a d~(lIg5!!;rm'-'IIIiI£ ;

1..(1 III li!.e:, as ~,e:~e.1!.d>lJ!ii II.iLl]; e~~a~am, redi:~~d;as e..m bem pDrtLlj'Lt(:S ;

l.1I!! ~ ne ;JiUer:;ll.~;am !I] ~iPfrilAli dos iexios, e'!ifan.~(;lic{ils ~

3" II!! ~ O£ i!!!~ afastasam das 1iii!i1ISi3"i!$ co~}!r.ad:1:!: ,dos: mesmo!3. ~~xbl]ls..

A !t.~idiDsl~D.cia de tel' na sua freDte: ,1:5, lei£Ddas: em .iiD,gl~!:i. II!: t:m haoit:&. niio b hbpOO~!J! dc maIliUiSe:l:r1 310 mesme Icm~. as: hOi dliUJl;iJ-t:s dos ,Liu!ljl~ S;:rnl~5l D:;} IlCiiSS1, U.ll;ilDa"

o sr; leNh~s d~iIIIIlIiDd:a a sua alta c:ompe;t~Dda q,oondlil alude ir6:mica (;Ile:iIllA;:: a :ado~;to da 'pala~ fa OS'Clll0 em U1: de b.efJo. (Ii :s;1'biQ' c-eD'SI!1!.f ern caPil~ de dar ~1~ qli~"aU - niIo vames niats lmj,~e: -111) W" M:1Ii1dd, FUIlia:od~s; Sm· tana, o uuditi:ss::illllJi) fi'l(t,fess.o:r:' eaDlpDlid~fiSC'1 :t q,Ll!l!1li 3. dQ ellli'ca e a m(llrt~ im~d:ira.m que do NoV>C!, T estamenteteaduzisse es eutres e\i'a.n~d istas, alem dil!: S, -ttate:us. Ora D3. 'l!'ers!o do. [esuila, q_tlie. era lint ,~~ti.MJ.ist.a, [(j~ll h.e~co'i!;;b iJ I!l!ID hebralsante iilIl!b:'i'c,l~ Ii VI!:'1J]l 0 OSCuJiiD ec ~ I1do:l' r

Qilie.:Dto i !l:tidDlisd'Al! junle!! (illS iii [Ilpr--.f;[:~~S de lilmt3'i'. q neiira l! !-ir, "1ietli~l$. ,a.poIlI~[" rill(:!Q!) I;Q'DcrE:tO~ e a'llTll!fi:eiilM junto d i.i firlila Ca..s.t;ilo Lopes Ud.ll. qual, a .iJmpod~m.d3. que !tlil! p~~!JIll pr;:la 11 E: r.sa 01 i!: ~lI']"alll~ 0 d~ IJI!:b"t_o!-i. do I?e:i i!lm; lli!h;,

Con,"I~m, aiitld!a :ace!lituar que esse a_fl'R_Dj~, nill! q'I,l~1 hiJIl;rviI!: (Ii !tl1iO<lil.t1Jl de E:vila:c' d~1 i~~<;; e: inOlllli!l."l!!!5:JJ ci as diS ~1!:~l!::ndl8.s. (I(f~,g~D a iis 1.?J1J .~S.ii.i!dA5, foi 01 1IIJ],iOJ ft.:ilo p.t::lo jIJ..l'n~lts;h~, v.ii5!Jdo E: IliU:o.ca !t(!!lD Ci obj'!2:c ~i.vo d,E (:'1i!'SlI~~ !1 i !ilip<l;tias das .c:lilpn:~~ s.

,A,'5i m~ l~,gl:o.dM hZi~!IJII(I;:.t !;~mpfe: e: C:!l)Dtitli~aAmcs j'a~C:IiI,dD; Q_11::i.l!lldo 0 eoh:liderllli(Il[) COIlit1'~D i~mltE:, ~5 itt:nSl;Lcf-aS q,1l!t. mlM'..:;,,~.a.m; !>.Cm co:o.Sij.dJe r;a~~ dI~ lID,if;:nhUmll i!::tp.tt h~ C Of!ul os miD'Iriw.t:l!lItos Y,~madeirawt:D,h~, Li,1ii',re.~.

o sr, 1"eFtr{,~$j !i C OC'DltiOli<iI leo,do !Ill S~f~ fr) ChUJg,d~ lioo e esla re ;fist~i 'i!7le:riJir:aJi':\ que c:omit~!£:u Il!!m~ f~i~ ::I.I;;~D, b:z:..efidoO iiillsl Dlda~Oit.:!:i e raf~rDla(U~S; ~h.!l'DIio!->.i!Js" N;tII p:rc~pfii[) !5U"t.do sa allld LUI 1l!o.r lIi:!li~ de ueia ve::r., ~:;; m5.s ]~,gi,: Dldl'l$,; ,q_ue:!!" IIIaci,oo;;gm:!'l. quer hrasiletras, e a JaUa de Cion !-i.f:;! 1i1I~ te:d0311lD !I~It:.~, n!o 0 ,:i,'l,lhUL.<;"] a ah'ibuil' :11.0 101 gah!i,~a 1'1, q,~1;l: se re:·lere '!.1m ]lIPlicedi'me:Dto que, serta tens'!AI;:1l'el i SII1. €I~ 0' hou"fiSSle: t~dJO.

Semclh.:::Ji1li te alihl.de n:l:o admua em q,'Il!!!!ID debica !'!it'iS; Le,(IC:Ddas do 1&; doo ,Reis. :11:10 a:poDta..nd.o€!, 1m elas o q,u.t. p!):Ne..ntu::Ji mCm'um de menes ~famatkaJ. Q1II de: means 6'[ t~fII!bxi!l.

!. ;!!I!' • III i .i-il Ihil:i.i:l ~'H I.!I!'I II! !I!; !II! I!!!! ! ~ iI"'li !!I-i!I !!! Ii ! !I! ! !!I! !I! !II! !Ii ! .Iii·i i.iIi i Iii iI Ii II II !Ii • 13 iI lilt! iI Ii! Ii iii • Ii !I I! II • ~IIIIII I I! !I I III • 1111 • iii • I! !I • til I I! • I! !I ! III !I I! III •• '11 I! III • I!! II I II

:E;n!!ei. lmifidi3taIlUiTIl~, R!.i~ l"~willllieoc: iIY!.DJ. h~1JI[' Ad.a. que ;ill am!!.':a~i i ulJ!a.Ddo·a ;a aDlmt~ lite sell. m[frid~. :Engei L'I1re.rvem. V ~ oe:5'b~f'roDciilir·:;;1!: :i ,~Lid fdiddad& e j[r~ ilJ1a Ad", a. retimr-:w:, (QJI!,Q C:!ih :!iiI:!: ,ret:ILIS:ll~ ~]e el:pl!!Il ~.~ br !l~JaO,me:'[],~g. Ad,;;i ji[[E',;I ''o'iifiia£·:S~ 'I!: q,nei:t:jl'srl:' as auoo:r~~adle5, wotl"3. Il) marid~ alCil.safllldl)o-U de bLtami:ll.

'[E:mJi:el ,~ G,s:tido ~ I!:IlI(i!!l'rlfc~.do. nUir~tlIte: loOa~~s 5.<e:m~na~. agll!!~da Q< ,[Ij~iII dQ jtiJ[,~<limelito.. Qu.aDd!l I&.'h~: of marett'l:ll}. :I pob:re m:.liil!, !I!I,Uc,~ge-~ ,ilo trHmnal Ada co:m:~a :aMi j WKS. q!J,;:mlo !)'Qfi:'el!l ;.~:p6:s, !l) aMudoiill,oO de: Vte;d e ill oe s.<e: :::Jiplle- 5ie:~l~l(.a n(!l dom!.cm~ t:D.iiiI] 1!II,~;iln. ;a.,pll:!US f.!arn a] i TIlo:rrt:J'. [)o.f-ai!ll~ IlmH) fiiiUlIs;[II, da :(U.idif.;.D,da, e ~!DUI. ualito os: j ilhe:s, s;.e ,~etira1'am pa.ra d.di.'b~~a:~. ,[I'b'riiD,-·~ 'lima. iPOd~ flUe i!kt1 }1i:lB~ sa~iIl:m a IJiDlfa ~ll~t.adoroll, !!;rii~D~, d~ q_babo mo~, q,~It. au '!,1'!!:!i' 1Eili.s:a1 co:r:n:l.l ~ ~ :lllca:r-S:i;::,-llfl.e: n,DS 'br~i!'::6~ Ada nOit!i)[JJ

") ~ ..

es.ta ;sre~a eODb)VliidoOr.II. .o~ oJh68 eD('lu..ram.~s~Lb.e: d.e. 1~· E:rimi!S~ dlMoisil'e die: q Illere~ des.tro rr ;til felieidade daq_lleLa la· m.1Ji2l. l:lifii Wliliia '; 'peJo e(iID:~i';:irlDI s ode ~eja vb<1 il Jdiz..

QuaUdOI 1M: jUlze:S. ["~:f:lusilrn I teDta COD ~I'adize:t a!l. SII.Ia5 aC'llSai:;ots It Sb ]l!tJ1S.di em saIvar as, sOias. "!'itimas.. r!itm~ a fa[a.v. !IJ!I:.l~ ca... de slii!lbim~ rem vid:)11 aos pes: die. .il,Ss[cs. Ulo,,", l.1i. Urn. 'vl!:nl!:iIlIl! QjIiLt. ti'a.~afili tilll]n ]}Os-to (irn, ,i)oS< :!iMs (Iii as. EHJ!el ~ ab~r:d ",idAl! II!: cai DoS, bra.'ClJcj dO\ lilill.lib.~i b!ti~ jaoda. I[jo s-ed filhi Dlb.oO~

P.rineifla.is iuJirpn.tt: s. ~ - A d(i~ lrbl'~a J a.eet'bj u i 1 e.-USf11 ADita Dor.ri.s = -OliO' EngetJ' HeiDrich (li;e:.orj!e,

]l)i.rtc~iIo d.e Jaap Sp.ey.e.:l ~ ,:!.i'fuw.eiill,lo dt. .1'1 a.];, Gb::&s~~ docu:ra(.'Oe:s d,e: Ha.D:!; b,CQ'b!r'" ~ o.pHa.dor AJlJY.Ild Vin~;n. PM· dllII(lo tiTerra·Film:~ .. 1!i,pres~Dta~i'IQ lUll 1L1sboa PM' R;:ml L:!:p.e:s: Frei re"

UM

A

,ES,TIRELAS

~ '.

o dr. Filc/merl que se 911 ·lwh(i 'IJ{l~'tr sfdo .(J$$Q53lnado flu Tii;et, re 'l't!SM,m a lkrliltl e fh!IO 11m 1tJ.#(JT'WlI Ul'f1H)ll,.,/-ror&s tie tifJrcro (!-,I' ."osiic- f'f)~'{JOFI.(!-do Si!lJS cri'mpatrio/as. AI {rJfngro(la IIla8ff'(J'-r)" 110 'lllOlnP117:n

em '1m.' Q sarJr~m/~ dl~flS iJ)t1l!'t~ e i(J~t'nfDsa$;- rq:ti 'ffJ.S !it! Uj(l_.- t?irm /1.tor$lJ. e Pjt(J Parta,

30

Lti'lll1:t1i Cntar. - K u 1"0'" m i1Ii!Ji rjJIJ,e a re_!\'Pifl.IIUI ill,;jIi (10 ~le rfl1 do i.tH:ii'4() de 8eUn/ad_' ul.iIi ;;1111' 11II:r. 0 I! (!jtl ~r'I!ICll.. - 1 ,," lli,lLil~d,Ptl, 'Ii,i!;~eI1lU" fI' fl,leCeu i\N - OO-lUu"Q Ql!iIi'Olil'i-l'! dj~ umlt !II illl [] /I Lclit.. ~ III h~ "IL~ r~R do !Ii If~ 'i'li!l"i>en i!'imi!lDlllll D LO uta ICO~JII .. IDo,.d It ti !SY· ll!ii:lmiD't! an"" lIJfin p IJliIi dilll IIIm~ hLbul:1., - '2." , J 'liIJiI!It ill :lIno!:' Ie: Cl1.nfl'Oili FO!1f11' II ~f.11I1" lbillllbi'H';~Jll fJl!l~ pl'lmrl!'i\ ' ...... :1 Iuftw"l! >I!,m pIlPI!~'II d HiJlilclI 1JJ;8, No 8_Hpr~mi!1!11. emNRIi 'Ii IDUl'IDUIl' ~1I11,) -lltii.o IInf , .... ,. 1lillidil! II!! !lillb!!: de '11418UNIi. - A r .. " ern q ue eli'il i!! i!i ~ reeu fO~ "flu/Pllc" ,tlHR tr, E iI R"or',o, p!!IllII'~ d CIl:IIUI o~biD' IlII1l IIDdi!l! l:BtD!!I1 '~h!l!i pi! [111m o~ tJlu" '[laO' li,fi '1Ii~, m~n !.'Ial 1J.'~8o iDOI',R1U!OltJilili em ll:.dlBl ti:lf'~..o._

A.!!:!t""jHg. C!ftI!I!' ~ I;!i IJi!:r~![IiCO .G.o.~I:I) - "." lj., ~d i!,Ac dill OOIIlL-£'! NJlulI"ll'&Ji' " CQI;; I!. '11m ~i!l}nil:o' Bn11flTi I] HCIIi" U 1:1 qu· 11111 1II,g~ (lu" Com en Jill !J'Il ~ellll!! Q)lI 'W" bm I!'I do~ :111.10·. ,I]J-IL" a aJI'e. I'I.Elitl!. arlrma (]Jill! .::I, tem l~llillUI. oi!iI (.1 neo, POrUiJD~. IMlflll.n!!)·<lbe III ,Id.dlll !:!IILill mllilll, ] be aFli".o.!'I-llir. - _ ,1! Por DrA 'il~ -0 no !If'''' qU;fLrUi m. "~(! e, - 3. ~ NilIilJl\ h.ii. lIi~n dill II'!.S' aoliFll corn 'rp II~P'I to ,lIi Q'l:i bj ello dill. /)--nma d~ Ct!JffI U(M~I Iil; e tf~HIb(:Jl"lilg Ih - 11'11 J!-I'iii'i derm(!l Ai!!. outru lJii!!r8 uTi~al" mill'!! de"'!I!~"Ie r-.eI"'f'lNi'i."~' ql,ll~ d fltoDdomo:l!

, ~~l! em ;;:ndil!; c_,:u,t •

W. Cl..iI~Ulil1i.l!!ho ,-.li:m no.t'I ri. IIIIOR, :lJIloomi!'td~ IClIlofi I ~1 l'IoU1ll1jo 'OO'ili!oi.!,U.~!'Io, uu i'!I :Rf;! 1ft. fIo't'i) II !"I] tj111111'fi'IlUOI!I, 'COt'lIUI M I;flz-n qUill 'nO!! ~(jov POll:!' ~"'cl, 01 qutl !}r\tfII ~Ile ft 1.11,i!lIIH!!3I ilirJ C'lIUU.t: Ii'! A,b~ t P',R:tI ~ 1'iCUI:! AlIJutl I(!'I!I;;' I H ttl ~OlOr;r 11-11 B. empre 'l!,leJ ~ h Ilia. JDlllil!!im, N CI - n ioiJ,M W. .. !ji!lIFUm o~ lotJJ q_1!)!f!' 'til~-!I': I8"J btm ueedl '10. OUIiI1~ ~ Ill'" Ul"p:rcl.'" g]llB In", Inmel' IV dn 'HmO 1m. lJrtl(ft,~cl(fj Tem "aria. :1110 fol !II!I.IHelltIJll it) 1:0. U!lIi. tid U,OU,.

EmUlIl! :PIta. Cu!t~~,. ~ I. ~ 0111 -iilf ttiflLM (100 rume D.t. ~mo.1"e8 dtil'Mo,g',lIJ'! !lAO t J'I'I'Illll BOl'l",m 01'''", 'Doll"'li'O~ C~I ',·Jlo, ~1.Ll.' i't I~'a.li'" QU!~. 'Wifll'Ilel" O·l!'!.no!1, :rt9r ~.al!l.d !l]or&!l!!;"J. T'CiilTll SIl:Ditqeh~'. -~. Q lJ!;Di;I :Se~!!I1I a.I i"l. !Il! i'i} Don ;.'{. /UkO do Zr>rro'. 6 Dn"'ah1 itril"P. - :11:, ~ IlL D~ I'Mlnag ... m d~1Ii NIlJtJluqnt, II. qlUe III r'f! Fe r, • ilJfi..o 1t!lt&r;r,III, 1_c.dL~dn do, dblrH,Iuld'lll.

ZUI-l'lUli CCr!'I'l'I' !Iii 1"1;1 'Rnlnb!!l,'ii. -t.'" nl" 1I'1J1i-·e ~ &., en.' till 1 D ].;opel!. , I.t. "'. ! l"i>rll. d ' ilJl, R.Ubi!:i'iI lUI. LI lin~. qll ~ I h I!ld!'!lr;i to(lu ,!!I1II ll1 tor-In :Ii~~ !II, -1l. ~ H lI:I'ifI"ili! 01' A IlI1y fi'!! H~(ji d·Ai"~'!IlI. D. -ldCODI- ,GllGr3 l! l")~ j'!lTij;e. r:: r!!]l 'Tb III t,":cd 11 rd i"..a.~II!lI~ 11[!11i'~ iC i O:l'.f Ttl Q:., 6H~, nn11: [Ii 1~1 ~dlil nIH. iJlIl)ily'wnM. J3o~lln!l!!r.Id i L:rIil'hl:)f1lll !Jod I!}aU m'. W. :l'I. A..).

n. ~iif~OQ .. - ~I.· A iN1fCUl .. (tire ~tI

lo.q Ll' (;:11 ~111J11Il . m Q pr-'n~/fNJ' .t!neanm'"

dol' "'f:l, N~(fill'l\ K!l'II iI'It1l.:h; ~'I ~hJl 1{9"Ukll"J ~nm j'i,-iiJ plllr-l ,-:2, o!i Dls'l'rlCftJ~& ,i1:(!! mJIl,fJ1I ~;!'fO i!!!'~ 1 ntP f!pre tLfiI!l 0 .. .:181"6 t 11."1'0 I ~O F G~nrse 11.1'11'5&.

PlHtuJ~gO. - n ...·t!SO 6 ifJ;r;O- -I'~ ir'~"-c:ll!ill" jJ h1i1.d"' , II"~, llonlt'1l m ~UI"l"" _il." ,tHI. bl!i:J"m. Ii eil !lin": Unl ""'41 ~ram jIj~ :!;'u~ I fI:I! , JI'otlf'?,\'nn ,~'L~ tu'lza pi!liullllii!ll.: 'n,"liorn,j llro"l. S· lui Ui!i,!l,

iSlP'Ddlng ~A.111 C"8':lilep:ft). -, R!I!!UDS'I.LCiit. :d. -no'Ue~·.!I"d de r.:~l)lIiQI~e lI, f'~r11 s (iI".

:HnUl!:ll!Hii illllii:.i!!iI!ilPIii!!I!IIiUI lUI llillli !nlllllli! !iillli! li!jij illllli::

~ ~

! [~RRUPlnD(H[1 ;

~ II lJilll_l I ~lIJnll~Ir!1~'II.JIL~ III.! .II!! 11111 ~JUIII.I! '111' lULl u':

_ aDoime; (P!ifU"~f,III djlj, PI'I!)- =",1'lJlw gr{i!!G:'lo Pl!~" fi!il~,e Ilai~~iIUI iIIIueno tm1la. Ji:llt",J,''Il difl ~n!iil1i1'i! Q;~0 ~.i1o. :lite etl'1llf!J110:'ll mll~"h.r" rCOI'l m~ W IQ uc 1Il1li~. r:!l';-' OJ ~I:!I lI'1IifI a t'-~B ICi'i',e,I5J,!i' 'Nlil tltff Ci!lda rC..a"~". ,It ~ 1·1· r'inhlJi ,1,"0.",11 Ir...ti, rl!ll.lJu; !;omll'llI"~ .. r,t'i. '1100 '~'rL 'ill!! To(l [1:9 OB, &1IIt"LlOs, !I$ Dfl'LII' l tI.!!I d",l'

!ll'1111, ill Pliaae." hli~1 e IQ,U _~,,_u rt'!1lIf~hfl'

ffi'lmfrY!Ii!'. ,iii!'. 01 :!li!!iU (e Uz cODaonl!!i -I~ 'Illlo b du,' \filii (IJo qui!' tnID JJ n _il nt"l Wi're~ 01 dlll'-~elGE" William ,Q(]llt r. RpGebCl !Il 'C"'ti'li ftl)ij.i'I ;'n-cl it. em Unh1ell'. :!l'1, '8hli'~~,I;l!l."'" U IJ Iv ,r . 1 C~ t:r -, t.:.nJiJ'r'llml • Ne':Le Cln [L tii(Jl 'i'1m:i CQIli~l'1:I 111m. belflo ~~ r.ata del,lIi, ~" :I;loui v1:1 g,UJ" 1116 Ii'e.SM11 dlli ,

_ tn!M!!i, 1t1. :Ei:l:Bfiililli. - Gollllley, ll'll1ll'itl d,

ull L ',,111m Ill! IG 0 1i",1i\ pr1!ldll 11(;1:0 d,b ~orlJllI!. 'lltl IDfLilIIUI. e, j'i"I~:(.I,COlulin. n 1.0 (l!!!l UIlf!I hlli!.'. II'!!'IIPI[] IIlSPIIIOhilloll. !l!I rll ~ lU.Il-'" D Llui.1 &lc'll !J. Y'QI !lUe ifJ Ii'!} ID. ([i!I~m I'ICllI'tIoUl 0 pil pp-I d!ljl .... Il'mfillll... DLI'r!£!.I. ;qU!I!.!]!!:lo _ I.g, r 'i ,Ill iJiIlma a'[,IiI C:a1W!lIfM. Iij 11III~"Il"pn'I"II~1 IgiUfi,~1"f'I i)u ro '0. IKlO.lll ii'l1i. PomlJa. fU II1Ii'1 [;;LlI~!J ,[tq IJ ltiie~'to IllJ!: 1,i1<W J ft, e Ii illlUelllU ilium .r1o~ Dill m Broil! !iii) C'nlf/I,o. 01 ilrlil "i I!- Q 0 f I if! In ICi pit. nna l,ilI Oll 'i)ilj)3.,U'!lOi!1Ii JI!j L10 IDn;!Il'.IIIndo

b, m •. ,"

'¥'ivtll D(fn ,_'~IiiDd ~ -A gr . ,e Impltlr .. m p"mA3l U m!t 11:11180'1 pro~uinll'& I] e.ml q lie, pl"lr 'I' ,,~e Po fl. !l,jI, Lti'li"tlllfl~ ,I tl 0'111 i'! i1iIum Fllm -,<Ii. k'i,!/i'l1'EU!I!lcli chI!! rlt·", !tI, t.IJJ"IJ iii tl rn~ ptII:. 11II'L'fra ,6 .r.4'lIKflO 1ii'e iIIe. urnad:O("lIIrIII !I!J ,!'!'iJ:li?~'ldlJll'''',o 4111& '!!,l'Ilolid flr,III8o. ~ ::1,41 ... IlJttiffl~ r(\ontf'if't1o ',)1 nallz II! r'ia !DI!'J<T' Gif'IlJoli'gili :!!lei £.! G. f BIl' tOil t:e ~ ~~O II ~~. -~. 0 l'Vdo •.• lVr1rt- .. , ...tl'tl'ile~lI'!ll' '0 L 1I'I~ItH:i!:i!d.n Dor [II'(illJii:

B~;'iCb ij.liil"i!II ~ G~1!!ln:b~u.m Film.

';"0 6 '-., d" 1~lIIm;po., !Id fi.8 prllDI1:I-

ir 1'1. r;r-lll('~oi: i! ,l1ot'i DOllgl:!l'!l F IrlJ~TI ~ i!I :

Rtlblli tlo~ BO'Z'{f{J.j>$. S1l4 Jf(zlRsinlls Doupla~! iD ~/~lJl ,d, ZOrN} D.]C, fm~'D do ZrJrfQ, P ii4c"/" c (t~(JeTs,««Je:.!. 10 I1Hmwm rJt1Jtell'ie:. 0 lad,.~'fJ de 1!JrJ. gdM. It ce.

,A.do [I.iln!ll!o 1(i1!l:u!lIl:J!.- •• t PItiF,,!jj, jl!i"fib(r~. t4h~ ~, '~'III-rt.I'-r;il ""'''-(11. 1i',o~] fWf)[id :mmo, UoHy 00.(1, r.llllnOI'"TI'11II - '2: •• 'Nllili) ICi liiiill!ot,

lOiI"~illi'lIJI~. .i[lIIt'1llq IlofiI rio 'r~ LIll'i e !!!1m 'Q:tlD "'I,!ill.

- ,3." Jto:m IIIRf.t!;S.. '['III"ez; illlI!I'liIIi, 60 ~11'i, ID- l'all'l.T!!'I. In (OFiiDe..Bt! no !COm 9u1.tLdO do!,

H tiil4'lOlll til'] ido'!!. -

lBil1! r!lllo 'BIl'I~a; ~il.'b:r,i'in~!'). - ,~1II111i16 Jlr. l'I C'i!1 I.i IICIm1!O !i.ji. tim 1. !i!.o,"llf!j) 'Y.llU-n O. Diirl'l '!'~ t Mill!''' mal'''!!' e .Jnjj - h:'iIli di!. H~ . JlI, 11:')' PI!!. ~ 01 m 'D..

iC ,;olu" - 1 ... c ro The:R Ii1Ini>1i:lI Cii.Il~

tiD WI .. ("'tfl'l"'i.'. Jil~, ,1ll .. 1 .. T. ~i nun./Hni? PIQt!". p;II iIl1ll!l J3\1r. Ell 011 rw-o QtI. GlI.lI rl!JiJ/fifili

W. 8,,, A.), .

Ll!!,.ctuI. - A Caf.~ dos. CoIi1Maad,!!, C!llau.

Ii! rll'.["u ~ ,!1m II!I Ill. 'i) , I Blf~ C'i' 'rUII ,!i -I .e'" po~ ~Uii:!i~. D'" If ~rg1 n til, de ,Cutro 1(1 .... Lmc I '1110 ~1I111&D.U. IR B.i!Jfllll1. :J]~jlll-il! i?~l'lde cemsttIIUO:gII.O. A Wm!!!K'" ~ 1!1~Q-h I ~ l1li0 JJ~t"O pl!Il~ lEI I!'m, R!'!p nhift., 'I;lor'lltl!!l oil! I!Ip-L ~ 'J(jI dill Sf! l!lm FIlii' 111110 11K "'I" lie ~TIIII1tO' II II'l rcLl-O D l'IEHIII, dd ~a,1II 1Ifll'!itel' U~r-,~Ili. Kill unii'~10 !BP,!IZ:A,) 'r ,rl"\ 0 plljp~1 quiD GI'IOll. 0 tl'UII .... C'! ""11(1 u ga o!Ju,Q il'O I' if' _ "!,I,il iii O. cb~ I It 11m);; d' . ~Ulllh [lib&' htu,!!,

V'e~e no do ]h~ilJiBh!J1 - Jo~o f.! Au~

gll!!>L!!]I fIIo a Du~ca tPlr~Ji'lim em mi1\i!!_, U.e I1II Lrm Dl'v"i!.~~a'lllllnm. dl"co~. ~'J 'jrlllll!!! III Jl,llilfL T'e r~1 N!. en~ rnu1l1Jll 11 ('I. n~ ~m e 0 C"r'i~ aM dill. reno !I"R:llrn r1 n !!Jo 1i'll1E'~'" I (;'! e MOIl 'Ill It] !!olo. i!'Rin"! OfH~'j!f.f. d.e 11I::1I'I'lo!l, is ~~'Ii'II-. i)I''D'l, r ... l'll "'c.~ , [I,ll, ~.(: rd8'll1", JUrn !IiI"'l:I~f~ elll.!!'-·d'l' ml!, runO po:rl Il(EUl!i!I!. sn t6c.1 n 1I.°1~ IIih!l!il ro" ao QI.e eu ;rlnl;j)ji. !t-m l£!!IC':t-HO' e iLlilntrn~n to c.~n~RiI".uieiJ' l1!Jn~ '!JDr.ili.

Vir o!Lu. - Um.fl: It~nfil 'fll1lH:nda Pill? di!!lrlclL'iIU:!1II Q,e fI",lIinQIl~1l\ iI'J ,oJlld.fl:' m (ljfI ~,!. tn' I! (U1J:tM 1011 ';'L~ • lii~hil!i mes dJtlm' ~ II.o.do.--1 Nt 00 :R(i racahe m m.n:h! n e ~. e e~O Ci!Ll:'tOIl< llIl_ult ~ "learn l}J'c'\'clJld 031 \I!~ -lO:l~l(laaiJ !:l O!l gr~do (J!!. dll! mllill gOB to', uu Inh~ i'lI.U)C1 unmn ill LlO Dil:t'l ~ I'll' i~'OO, ,._ IJ 6 ,lIp[me :nOli: abo,"{\!! C.fl :A iIi!,91t[la.L1dc<~ l!]Jm~i'lI.

JliL i!IJ!Jl:e no!O., - {:om(!! ~B liJ 0111 d ~it l,~n. ~I its!l.'' k.' ",u.1 ifl·llir 11.: .... ~;t e ifI ~!!:!!"re:ie d 11111 do lIi. ~';:;~rlJ, III ~ltIru y. al'o:!' q:1l!/i iI;~ in I!'! .I oli'll , :t)ov fi~(iliilprO. Mu - ~·tlia(il('leoll:'l! tl"nDlJ.r'I~~II!. IIJl;lo In IiO::: ~ .<do,pt.n.dll ]lJelo ID'~'DClil

liJ.ewr :B hI mAo,,, dR lIJel.fi. p"J rnicJ u ! N-Fi

iii! !,(I!m <d. l 1lllJ. Y" IlliBV>CBrlO. lPo",IJI.~I[O. d l'ZerI" jI [i!I.!ilDi I:lJr!.

'ir,gm _ ~i: ~~ .. - t;a N1Iio 8.i!1Il-emo!\ Il. qu '~hD!li te fT'rrl'l. - :2,~ ii: uto c]i,(I ~II,~ tll~, 1)1: ltUl-o a j';1J'ru~'"s. e.U,!,a ~111(!1.!J8'4)o lIIbl!li!l!ft. 0. .~J LIII!!'!"ti'Ii .... i1Illghlll "l' 1'!IlI'~ Iii 111.1 LI:'Ii 't!E'! "I OO!:li'lo"(rEl'~l!lIlIIlie Ci.nlf"iIIO! In'!!!t t, IRU nn ftj"IIl fill ri!iu r I !!'I '!i. ~, 3". T~m 6 L!!!!]I Olll II'l(IIrldor ~lLILIrm I!I ... '!:! ,ilJI!lL~m~DIl£l I.:.li ~rICi:f Bo1oll. e:r.a..

Ad<ellLnQi Sou. - ,.. Os QlIillrO ca~· Iri 'ro$ .ao A1pocallpsf! ltl'oJ ~eloU-'-'!(I .m.o [;olll!.-C!J dna Jl!el.:fo!!lo. , ~ i,· G>!:Oil"ge :hi. _1lrl'tllir lilAc i1/III 1:lI'ilpllc.lI; 6 8.11"11"'11 um ,1!!1"11f[clo do (;Q(/tC(t" D'Or-ml!lndo IIImi1l Ju.. PPO!o~t!liO.

D,uuillu "lI~PB!!!.- t.6 ~m 'lDgl'!I..- _'" Ufi Uti!lw1 JIL rlUa.1 .. mt1,U!o. : ~ 3. ~ Rul'l1(loJ Il''bi :9.eb.l dr-ril'.j! I,J/. nO!'t-R .n(1o!l:n.IlD\' 111,_ G-O~E('II-!i L@'wlill. ,iIi Ill" r-6 I.'1IN n " ftl,"n('h", M '11 tdrl!o"'~, ,tlli!C~ 11!1I. Bii'Ow Jl'lIIll"1!i (j i-l:1'!ii:e PJ1U. ,nEt 03- 'D~t6r-1D"'I!'ttSB (la, Amtlr Fllj'(1t.

l!!!Iol!j}~1 !PUll ~ilI. - 'I:::m DfiliRlh. SU'Po-rrullo 'r[Ll '" IllIImb []] ilIlUiJ ~lI'an IZ;~!!, (I f,I !!1m ~lIIiIl'ai :ticl eJim iIIo_ CO Ilg 'Jim ..... to,.. Ill! qllO tlJ:'!! ,Olll!:'re~ .... J ~e I. d.(H:'~U"~f In il!'i, II:~ ~!!Ifllil. !teem !!e C:f(l tt i'!o··1 o·tl!'i1!'pr.fltu.

~,~ll!m ... f'I'D(j~Ho., - T""1'I1 llOili'i! 'F • .tO ~

, DQ . IJ' P rcO. (i 111:0, ,Bl'pJII' 0' tiU aLyj,k,l!.

f!%l!i:iDii!ll'l:lidlO \1" .. - 'lIfliJI'L re~~Ct.riUI (!; M.

p. to,.

«(PA,RA,M10IUNT FIIL,M» U~ S~ ,A.,

' ••• RUA 8RAAMCAMP, N"LQI 10~L, ~l SB,OA OCHt.'

.00 •• ,.0 8E IE U

~----~~---------------------~~-

eSTE, NOMEROI FO~ V~SADIO P'ELA COM[SSAO DE CENSURA

(

R~PRESE .~ T ANTE:

] 6,8 - RUA DE sxo jUl~AO

~~~-- L I 'BOA _

,I:~, . _Il .\. Ih

'"" i' 'J • I II . Vi

DOLORES BRIINK.MAN

Ii a fifm e cslJ{!f/a 1161" de Holl!HIPOod. tie tun grocioS(J hele~a, ell I, ioa o"~ d~pnrlos. predilecr (jUt' rlmjlr:J IJrc

eate« d R.Q srlu carreiru. I:.: uma IO!ftt. .ore ('mt!rita de potu (" l~$J.(J jogo w"llgW"Ul Ihe teo« tl flO/ifill.