You are on page 1of 6

‫מאנטאג פר’ קרח‪ ,‬כ”ח סיון‬

‫מו"ה חיים סופר‬

‫החתן כמר יואל‬

‫הי"ו ‪ -‬ק"י‬

‫הכלה מרת מרים‬

‫ני"ו‬

‫מו"ה ליפא בלומענטאהל‬

‫תחי'‬

‫הי"ו ‪ -‬מאנטרעאל‬

‫דינסטאג פר’ קרח‪ ,‬כ”ט סיון‬

‫הרב חיים שלמה זלמן מייזעלס‬
‫מו"ה צבי מרדכי (הערשל) בערקאוויטש‬
‫מו"ה יוסף מענדל ברוין הי"ו ‪ -‬ק"י‬
‫מיטוואך פר’ קרח‪ ,‬א’ דר”ח תמוז‬
‫מו"ה הערשל יאקאבאוויטש הי"ו ‪ -‬ק"י‬
‫דאנערשטאג פר’ קרח‪ ,‬ב’ דר”ח תמוז‬
‫הרב יחיאל מיכל קלוגהויפט שליט"א ‪ -‬ב"פ‬
‫מו"ה זלמן גליק הי"ו ‪ -‬ק"י‬
‫מו"ה לייבוש האס הי"ו ‪ -‬מאנסי‬
‫מו"ה אברהם הערש אויש הי"ו ‪ -‬ק"י‬
‫עש”ק פר’ קרח‪ ,‬ב’ תמוז‬
‫מו"ה ברוך בער מאריס הי"ו ‪ -‬מאנסי‬
‫דינסטאג פר’ חקת‪ ,‬ו’ תמוז‬
‫הרה"ג בנציון משה האלבערשטאם שליט"א ‪ -‬ב"פ‬

‫החתן כמר חיים ארי'‬

‫בן הגה"צ אבד"ק קאפיש שליט"א ‪ -‬חתן הגה"צ אבד"ק לאנדסבערג שליט"א‬

‫החתן כמר שלמה יו"ט‬

‫החתן כמר יואל‬

‫שליט"א ‪ -‬וומ"ס‬

‫החתן כמר שמעון‬

‫ני"ו‬

‫הכלה מרת יטל‬

‫החתן כמר לוי יצחק‬
‫החתן כמר מרדכי‬

‫הרה"ג יוסף יושע העשיל בלום‬

‫תחי'‬

‫הכלה מרת רבקה‬

‫ני"ו‬

‫ני"ו‬

‫ני"ו‬

‫החתן כמר מרדכי אלימלך‬

‫תחי'‬

‫תחי'‬

‫ני"ו‬

‫הכלה מרת פיגא‬

‫ני"ו‬

‫ני"ו‬

‫תחי'‬

‫מו"ה יונתן שווארטץ‬

‫הי"ו ‪ -‬מאנסי‬

‫הרה"ג מענדל הערש גרינבוים‬

‫שליט"א ‪ -‬ב"פ‬

‫הרה"ג שלום אליעזר כ"ץ‬

‫שליט"א ‪ -‬ב"פ‬

‫בן הרה"ג שמעי' גרינבוים שליט"א ‪ -‬מח"ס סייעתא דשמיא‬

‫הכלה מרת ברכה עטיא‬

‫ני"ו‬

‫החתן כמר יצחק מרדכי‬

‫תחי'‬

‫תחי'‬

‫תחי'‬

‫הכלה מרת חנה שרה‬

‫הרב אורי האלבערשטאם‬
‫מו"ה יצחק שמואל שניטצער‬
‫מו"ה משה אהרן דייטש הי"ו ‪ -‬וומ"ס‬
‫מו"ה אברהם אלימלך ווייס הי"ו ‪ -‬ק"י‬
‫הי"ו ‪ -‬וומ"ס‬

‫הכלה מרת רייזל הענדל‬

‫ני"ו‬

‫שליט"א ‪ -‬קאשוי‬

‫שליט"א ‪ -‬מאנסי‬

‫הכלה מרת איטא אסתר‬
‫הכלה מרת חנה‬

‫החתן כמר ישראל אלימלך‬
‫החתן כמר יוסף‬

‫תחי'‬

‫הכלה מרת קריינדל תחי'‬

‫החתן כמר אברהם זלמן‬

‫הי"ו ‪ -‬ק"י‬

‫הי"ו ‪ -‬ק"י‬

‫תחי'‬

‫הכלה מרת דבורה‬

‫ני"ו‬

‫החתן כמר דוד יואל‬

‫שליט"א ‪ -‬וומ"ס‬

‫מו"ה נחמן יודא הכהן לאנדא‬
‫מו"ה שמואל מאיר שפילמאן‬
‫מיטוואך פר’ חקת‪ ,‬ז’ תמוז‬
‫מו"ה זלמן בער שווארטץ הי"ו ‪ -‬וומ"ס‬
‫דאנערשטאג פר’ חקת‪ ,‬ח’ תמוז‬
‫הרה"ג שמחה אהרן שטראהלי שליט"א ‪ -‬וומ"ס‪ ,‬דומ"ץ וויען‬

‫ני"ו‬

‫הכלה מרת מינדל‬

‫ני"ו‬

‫החתן כמר ישראל‬

‫תחי'‬

‫הכלה מרת גאלדא‬

‫ני"ו‬

‫החתן כמר אלימלך‬

‫בן הגה"צ אבד"ק פאקשאוויץ שליט"א‬

‫הי"ו ‪ -‬וומ"ס‬

‫ני"ו‬

‫הכלה מרת רבקה‬

‫החתן כמר משה‬

‫הי"ו ‪ -‬ב"פ‬

‫הרה"ג פנחס כ"ץ‬

‫ני"ו‬

‫הכלה מרת פיגא מינטשא‬

‫תחי'‬

‫הרב פייביל דזשידלאווסקי‬
‫מו"ה משה אלי' צבי באנדא‬
‫מו"ה הירצקא ווייס הי"ו ‪ -‬וומ"ס‬

‫ע"ה ‪ -‬לאנדאן‬

‫תחי'‬

‫תחי'‬

‫הכלה מרת טעמא הענטשא‬

‫תחי'‬

‫חתן כ"ק אדמו"ר מכונת הלב שליט"א‬

‫מו"ה אהרן יודא שווארטץ‬
‫מו"ה שאול ברוך גרינוואלד‬

‫הי"ו ‪ -‬ב"פ‬

‫הי"ו ‪ -‬וומ"ס‬

‫מו"ה משה בצלאל שטיינמעטץ‬

‫הי"ו ‪ -‬וומ"ס‬

‫מו"ה יעקב יוסף לעפקאוויטש‬

‫הי"ו ‪ -‬וומ"ס‬

‫מזל טוב!‬
‫אראפנעמען עין הרע‬
‫טוט ארויסהעלפן צו‬
‫טרעפן דעם ריכטיגן‬
‫שידוך שנעל און גיכן!‬

‫ווען ס'קומט צו שידוכים וואס‬
‫מען טרעפט זיך אסאך אין‬
‫די מויל פון אנדערע איז‬
‫מען מער אויסגעשטעלט צו‬
‫באקומען אן עין הרע‪.‬‬

‫עיני ישועה שטייט גרייט פאר אייך אין‬
‫די צייט ווען איר האלט ביי שידוכים מיט‬
‫אייערע חשובע קינדער און וועט טוהן גאר‬
‫שטארקע פעולות ביז צום הערן א גוטע‬
‫בשורה למזל טוב גרינגערהייט!‬

‫† ƒ   ‡  ‚ ƒ ~ ‡ ƒ – ˆ‬

‫‪718.885.4455‬‬

‫פראוועט אייער שמחה מיט הרחבת הדעת‪:‬‬
‫‪THE‬‬
‫‪MALL‬‬

‫‪chasuna‬‬
‫† ƒ   ‡  ‚ ƒ ~ ‡ ƒ – ˆ‬

‫אבי המוסדות ואם הצדקות המסורה לנו מאבותינו ורבותינו מדור דור‬

‫‪it’s more than just savings.‬‬

‫זוממער שידוכים | פר' קרח ‪ -‬פר' שופטים | תשע"ו‬

‫‪1‬‬

‫עש”ק פר’ חקת‪ ,‬ט’ תמוז‬
‫מו"ה יושע אשר ראבינאוויטש‬
‫מו"ה משה ארי' רובינשטיין הי"ו ‪ -‬וומ"ס‬
‫מו"ה אליעזר שניטצער הי"ו ‪ -‬ק"י‬
‫מאנטאג פר’ בלק‪ ,‬י”ב תמוז‬
‫מו"ה חיים אלעזר קעסטנבוים הי"ו ‪ -‬וומ"ס‬
‫דינסטאג פר’ בלק‪ ,‬י”ג תמוז‬
‫הגה"צ אבד"ק מישקאלץ שליט"א ‪ -‬וומ"ס‬
‫מו"ה אסף וואהלבערג הי"ו ‪ -‬ב"פ‬
‫מו"ה משה אלעזר פרענקל הי"ו ‪ -‬ק"י‬
‫מו"ה אליעזר שלום שטיינער הי"ו ‪ -‬לעיקוואד‬
‫מיטוואך פר’ בלק‪ ,‬י”ד תמוז‬
‫הרה"ג אהרן צבי טויב שליט"א ‪ -‬וומ"ס‪ ,‬אבד"ק באלטימאר‬
‫מו"ה מרדכי אנשיל לאקס הי"ו ‪ -‬ב"פ‬
‫מו"ה אברהם קליין הי"ו ‪ -‬ק"י‬
‫דאנערשטאג פר’ בלק‪ ,‬ט”ו תמוז‬
‫הרב שמואל שלמה טעללער שליט"א ‪ -‬ק"י‬
‫הרה"ג יצחק דוד לאנדא שליט"א ‪ -‬וומ"ס‪ ,‬אבד"ק שאללא‬
‫מו"ה יודא בעריש לויפער הי"ו ‪ -‬ק"י‬
‫עש”ק פר’ בלק‪ ,‬ט”ז תמוז‬
‫הרה"ג נתן נטע מאשקאוויטש שליט"א ‪ -‬וומ"ס‬
‫מו"ה אליעזר גאלד הי"ו ‪ -‬וומ"ס‬
‫מו"ה אברהם לעבאוויטש הי"ו ‪ -‬ק"י‬
‫מו"ה משה פאלקאוויטש הי"ו ‪ -‬וומ"ס‬
‫מו"ה ישראל יצחק ראזענצווייג הי"ו ‪ -‬מאנסי‬
‫מו"ה יחזקאל ישעי' שווארטץ הי"ו ‪ -‬טאהש‬
‫מו"ה ישראל העניך שעהר הי"ו ‪ -‬ק"י‬
‫הי"ו ‪ -‬מאנסי‬

‫החתן כמר מאיר‬

‫ני"ו‬

‫החתן כמר יצחק‬

‫ני"ו‬

‫החתן כמר הערש אלימלך‬
‫החתן כמר שמואל דוד‬
‫החתן כמר ליפא‬

‫ני"ו‬

‫החתן כמר דוד‬

‫הכלה מרת רחל‬

‫ני"ו‬

‫ני"ו‬

‫החתן כמר בנימין יוסף מאיר‬
‫החתן כמר יואל‬

‫ני"ו‬

‫ני"ו‬

‫החתן כמר אברהם שלמה‬

‫ני"ו‬

‫החתן כמר שמעון ישראל‬

‫ני"ו‬

‫החתן כמר שמואל הערש‬

‫ני"ו‬

‫החתן כמר יחזקאל שרגא‬

‫ני"ו‬

‫החתן כמר אברהם‬
‫החתן כמר יודא‬

‫ני"ו‬

‫החתן כמר אהרן‬

‫הרה"ג גדלי' ליעבערמאן‬
‫מו"ה אליעזר מענצער‬
‫מו"ה הערשל הערשקאוויטש הי"ו ‪ -‬ק"י‬

‫הכלה מרת פראדל‬

‫תחי'‬

‫שליט"א ‪ -‬וומ"ס‪ ,‬בן אב"ד בעסערמין זצ"ל‬

‫הכלה מרת פראדל‬

‫תחי'‬

‫הכלה מרת מרים‬
‫הכלה מרת חוה‬

‫תחי'‬

‫תחי'‬

‫הכלה מרת חי'‬

‫שליט"א ‪ -‬לאנדאן‬

‫תחי'‬

‫תחי'‬

‫תחי'‬

‫הכלה מרת רחל‬

‫תחי'‬

‫הכלה מרת רחל‬

‫תחי'‬
‫תחי'‬

‫הכלה מרת חי' בילא‬

‫הרב אלעזר פריעדמאן‬
‫מו"ה משה יודא באש‬
‫מו"ה מרדכי ישראל ראזענטאהל הי"ו ‪ -‬ק"י‬
‫מו"ה ישראל ברוך לעבאוויטש הי"ו ‪ -‬ק"י‬
‫מו"ה אברהם דוד מאסרי הי"ו ‪ -‬וומ"ס‬
‫מו"ה אלחנן זאב קלאגסבאלד הי"ו ‪ -‬וומ"ס‬
‫מו"ה חיים משה אלימלך כ"ץ הי"ו ‪ -‬ק"י‬
‫שליט"א ‪ -‬ק"י‬

‫תחי'‬

‫הכלה מרת חי' לאה‬

‫מו"ה שלמה אהרן פריעדמאן‬
‫הרה"ג משה בעק‬
‫מו"ה מיכאל חיים כהן הי"ו ‪ -‬ק"י‬

‫הי"ו ‪ -‬וומ"ס‬

‫תחי'‬

‫הכלה מרת שיינדל‬

‫ני"ו‬

‫תחי'‬

‫הי"ו ‪ -‬ב"פ‬

‫הכלה מרת גיטל‬

‫ני"ו‬

‫הי"ו ‪ -‬ב"פ‬

‫תחי'‬

‫הכלה מרת שרה רבקה‬

‫ני"ו‬

‫שליט"א ‪ -‬מאנסי‬

‫תחי'‬

‫הכלה מרת הענטשא‬

‫ני"ו‬

‫הי"ו ‪ -‬ק"י‬

‫הרה"ג משה שמואל האניג‬
‫מו"ה לוי הערש פריינד‬
‫מו"ה דוד אונגאר הי"ו ‪ -‬ק"י‬
‫מו"ה מאיר יושע בערקאוויטש הי"ו ‪ -‬ק"י‬

‫תחי'‬

‫הכלה מרת פריידא מילכה‬

‫ני"ו‬

‫החתן כמר יוסף מאיר‬

‫מו"ה יחיאל ברייער‬

‫תחי'‬

‫הכלה מרת חוה חי'‬

‫ני"ו‬

‫החתן כמר אשר אנשיל‬
‫החתן כמר אהרן‬

‫הכלה מרת מרים‬

‫תחי'‬

‫הכלה מרת מרים לאה‬

‫ני"ו‬

‫החתן כמר דוד יואל‬

‫הכלה מרת יוטא‬

‫תחי'‬

‫הכלה מרת זיסל‬

‫ני"ו‬

‫החתן כמר ארי' לייב‬
‫החתן כמר יושע‬

‫ני"ו‬

‫הכלה מרת יוטא‬

‫תחי'‬

‫מו"ה יחזקאל אברהם זאב מענצער‬
‫מו"ה יעקב יצחק טייטלבוים הי"ו ‪ -‬וומ"ס‬
‫מו"ה גרשון מענדל איינהארן הי"ו ‪ -‬מאנסי‬
‫הי"ו ‪ -‬וומ"ס‬

‫תחי'‬

‫הי"ו ‪ -‬וומ"ס‬

‫פראוועט אייער שמחה מיט הרחבת הדעת‪:‬‬
‫‪THE‬‬
‫‪MALL‬‬

‫‪chasuna‬‬
‫† ƒ   ‡  ‚ ƒ ~ ‡ ƒ – ˆ‬

‫אבי המוסדות ואם הצדקות המסורה לנו מאבותינו ורבותינו מדור דור‬

‫‪it’s more than just savings.‬‬

‫זוממער שידוכים | פר' קרח ‪ -‬פר' שופטים | תשע"ו‬

‫‪2‬‬

‫מאנטאג פר’ פנחס‪ ,‬י”ט תמוז‬

‫מו"ה עזריאל יצחק הערמאן‬
‫מו"ה גרשון מאיער הי"ו ‪ -‬וומ"ס‬
‫דינסטאג פר’ פנחס‪ ,‬כ’ תמוז‬

‫החתן כמר צבי‬

‫הי"ו ‪ -‬וומ"ס‬

‫הגה"צ אדמו"ר מראפשיץ‬

‫ני"ו‬

‫החתן כמר יואל נחמי'‬

‫הכלה מרת חי'‬

‫ני"ו‬

‫החתן כמר חנני' יו"ט ליפא‬

‫שליט"א ‪ -‬ב"פ‬

‫מו"ה ישכר דוב (בערל) בר"מ ווייס‬
‫מו"ה שלום יודא קליין‬
‫מיטוואך פר’ פנחס‪ ,‬כ”א תמוז‬
‫הרה"ג ישעי' יוסף בריעף שליט"א ‪ -‬מאנסי‬

‫החתן כמר אביגדור דניאל‬

‫הי"ו ‪ -‬וומ"ס‬

‫החתן כמר שאול‬

‫הי"ו ‪ -‬וומ"ס‬

‫ר"מ בישיבת באבוב‬

‫מו"ה יושע פנחס בוכינגער‬
‫מו"ה יצחק גאלדבערג הי"ו ‪ -‬מאנטשעסטער‬
‫מו"ה אברהם מרדכי גאלדשטיין הי"ו ‪ -‬ק"י‬
‫מו"ה משה מאיר גאטליעב הי"ו ‪ -‬ק"י‬
‫מו"ה מנחם הארטמאן הי"ו ‪ -‬וומ"ס‬
‫מו"ה יהוסף מאשקאוויטש הי"ו ‪ -‬ק"י‬
‫מו"ה יצחק אייזיק שלום קרויס הי"ו ‪ -‬טאהש‬
‫דאנערשטאג פר’ פנחס‪ ,‬כ”ב תמוז‬
‫מו"ה אליעזר דוד גאלדבערגער הי"ו ‪ -‬וומ"ס‬
‫מו"ה אשר יודא לעווי הי"ו ‪ -‬מאנסי‬
‫מו"ה בערל פעלדמאן הי"ו ‪ -‬מאנטרעאל‬
‫מו"ה אברהם ברנ"נ ראטענבערג הי"ו ‪ -‬וומ"ס‬
‫עש”ק פר’ פנחס‪ ,‬כ”ג תמוז‬
‫הרה"ג מאיר שפיגעל שליט"א ‪ -‬לאנדאן‪ ,‬בן כ"ק אדמו"ר‬

‫מאסטראוו‪-‬קאלאשין שליט"א ‪ -‬חתן כ"ק אדמו"ר מסטאניסלאוו‪-‬לאנדאן שליט"א‬

‫מו"ה משה צבי אבערלאנדער‬
‫מו"ה יקותיאל אלי' אייגנער‬
‫מו"ה מאיר הערש גרינפעלד הי"ו ‪ -‬וומ"ס‬
‫מו"ה יושע פנחס ווייס הי"ו ‪ -‬ק"י‬
‫מו"ה אלטר ברוך לעווי הי"ו ‪ -‬וומ"ס‬
‫מו"ה מאיר מיכאל סאאל הי"ו ‪ -‬ק"י‬
‫מו"ה חיים עהרנטאהל הי"ו ‪ -‬וומ"ס‬
‫מו"ה יצחק אייזיק שווארטץ הי"ו ‪ -‬וומ"ס‬
‫מאנטאג פר’ מטו”מ‪ ,‬כ”ו תמוז‬
‫הרה"ג מיכאל בער ווייסמאנדעל שליט"א ‪ -‬מאונט קיסקא‬
‫הי"ו ‪ -‬וומ"ס‬

‫הי"ו ‪ -‬ק"י‬

‫ר"י שדה חמ"ד נייטרא ‪ -‬טשעסטער‬

‫הי"ו ‪ -‬וומ"ס‬

‫ני"ו‬

‫ני"ו‬

‫הכלה מרת מרים טויבא‬

‫ני"ו‬

‫החתן כמר אהרן אלכסנדר‬
‫החתן כמר משה בנימין‬

‫החתן כמר אפרים שלום‬

‫ני"ו‬

‫ני"ו‬
‫ני"ו‬

‫החתן כמר שמואל לוי‬
‫החתן כמר דוד‬

‫ני"ו‬

‫ני"ו‬
‫ני"ו‬

‫ני"ו‬

‫הכלה מרת ריקל‬

‫תחי'‬

‫הכלה מרת שרה רבקה‬

‫תחי'‬

‫תחי'‬

‫ני"ו‬
‫ני"ו‬
‫ני"ו‬

‫תחי'‬
‫תחי'‬

‫ני"ו‬

‫הכלה מרת יוטא רבקה‬

‫ני"ו‬

‫הכלה מרת לאה‬

‫ני"ו‬

‫הכלה מרת פעשא‬

‫החתן כמר חנוך זונדל‬

‫ני"ו‬

‫הכלה מרת פיא‬

‫תחי'‬

‫תחי'‬

‫הכלה מרת פראדל‬

‫שליט"א ‪ -‬וומ"ס‬

‫מו"ה יצחק גאלדבערג‬
‫מו"ה אברהם מרדכי גאלדשטיין הי"ו ‪ -‬ק"י‬
‫מו"ה יושע פנחס בוכינגער הי"ו ‪ -‬וומ"ס‬
‫מו"ה פישל ליכטענשטיין הי"ו ‪ -‬וומ"ס‬
‫מו"ה מרדכי לייב מיטטעלמאן הי"ו ‪ -‬וומ"ס‬
‫מו"ה שמואל משה פריעדמאן הי"ו ‪ -‬וומ"ס‬
‫מו"ה הערשל ברא"י מאנן הי"ו ‪ -‬ק"י‬
‫הי"ו ‪ -‬מאנטשעסטער‬

‫מו"ה משה לייב לעבאוויטש‬
‫מו"ה משה יצחק האס‬
‫מו"ה מאיר נתן גאנץ הי"ו ‪ -‬מאנסי‬
‫מו"ה בערל פעלדמאן הי"ו ‪ -‬מאנטרעאל‬
‫הי"ו ‪ -‬וומ"ס‬

‫הרה"ג ישראל יעקב טירנויער‬

‫שליט"א ‪ -‬מאנסי‬

‫בן הרה"ג רבי אלימלך שליט"א‬

‫מו"ה מענדל מארגארעטען‬
‫מו"ה יעקב כ"ץ הי"ו ‪ -‬ק"י‬
‫מו"ה משה ברא"ש מייזעלס הי"ו ‪ -‬וומ"ס‬
‫מו"ה פסח חיים קרעמער הי"ו ‪ -‬ק"י‬
‫מו"ה משה מאנדעל הי"ו ‪ -‬וומ"ס‬
‫מו"ה שאול יעקב יוסף מאסרי הי"ו ‪ -‬וומ"ס‬
‫מו"ה אהרן פריעד הי"ו ‪ -‬טאהש‬
‫מו"ה ישראל שלום פריעדמאן הי"ו ‪ -‬ק"י‬
‫הי"ו ‪ -‬מאנסי‬

‫הכלה מרת חנה‬

‫ני"ו‬

‫החתן כמר מנחם צבי‬

‫תחי'‬

‫הכלה מרת יהודית בלומא‬

‫החתן כמר לוי משולם פייש‬
‫החתן כמר יצחק נחמן‬

‫תחי'‬

‫תחי'‬

‫הכלה מרת חנה חי'‬

‫הי"ו ‪ -‬ב"פ‬

‫הי"ו ‪ -‬ק"י‬

‫תחי'‬

‫הכלה מרת לאה יוכבד‬
‫הכלה מרת חנה מרים‬

‫ני"ו‬

‫החתן כמר שאול יחזקאל‬

‫החתן כמר יואל‬

‫הכלה מרת ליבא‬

‫תחי'‬

‫הכלה מרת לאה‬

‫החתן כמר נפתלי הירצקא‬
‫החתן כמר חיים‬

‫תחי'‬

‫הכלה מרת חי' גאלדא‬

‫ני"ו‬

‫החתן כמר דוד מאיר‬

‫תחי'‬

‫הכלה מרת ניסל תחי'‬

‫ני"ו‬

‫החתן כמר משה צבי ארי'‬
‫החתן כמר דוב‬

‫תחי'‬

‫הכלה מרת עלקא מרים‬

‫החתן כמר משה מרדכי‬

‫הרה"ג יצחק אונסדארפער‬

‫הכלה מרת גיטל תחי'‬

‫ני"ו‬

‫החתן כמר אברהם יעקב שמעון‬

‫הכלה מרת חנה‬

‫הרב בנימין צבי ליכטענשטיין‬
‫מו"ה יודא ביקעל‬

‫שליט"א ‪ -‬וומ"ס‬

‫דומ"ץ שפע חיים צאנז‬

‫תחי'‬

‫הכלה מרת פערל‬

‫ני"ו‬

‫החתן כמר שמחה ישראל‬
‫החתן כמר יואל‬

‫ני"ו‬

‫תחי'‬

‫תחי'‬

‫הכלה מרת חנה שרה‬
‫הכלה מרת חי'‬

‫תחי'‬

‫הגה"צ ברוך טייטלבוים‬

‫שליט"א ‪ -‬ק"י רב ביהמ"ד ברך משה ‪ -‬ויואל משה ק"י‬

‫בן הגה"צ אבד"ק וואלאווא שליט"א ‪ -‬חדב"ן כ"ק אדמו"ר מסאטמאר שליט"א‬

‫תחי'‬

‫הכלה מרת ליפשא‬

‫ני"ו‬

‫החתן כמר אברהם‬

‫תחי'‬

‫הכלה מרת חי' אסתר‬

‫ני"ו‬

‫החתן כמר יחזקי'‬

‫תחי'‬

‫הכלה מרת בלומא‬

‫החתן כמר פנחס אלי'‬

‫הי"ו ‪ -‬וומ"ס‬

‫מו"ה יצחק אלחנן ראזענפעלד‬

‫הכלה מרת לאה‬

‫מו"ה יקותיאל הילל שפיטצער‬
‫מו"ה שמואל דוב סטרולאוויטש הי"ו ‪ -‬וומ"ס‬

‫הי"ו ‪ -‬וומ"ס‬

‫תחי'‬

‫תחי'‬

‫תחי'‬

‫תחי'‬

‫הרה"ג יונתן עסטרייכער‬

‫שליט"א ‪ -‬לאנדאן‬

‫מו"ה יונה ראטענבערג‬

‫הי"ו ‪ -‬ק"י‬

‫‪THE‬‬
‫‪MALL‬‬

‫‪chasuna‬‬
‫‪i t ’ s mo r e t h a n j u s t s a v i n g s .‬‬

‫פראוועט אייער שמחה מיט הרחבת הדעת‪:‬‬
‫‪THE‬‬
‫‪MALL‬‬

‫‪chasuna‬‬
‫† ƒ   ‡  ‚ ƒ ~ ‡ ƒ – ˆ‬

‫אבי המוסדות ואם הצדקות המסורה לנו מאבותינו ורבותינו מדור דור‬

‫‪it’s more than just savings.‬‬

‫זוממער שידוכים | פר' קרח ‪ -‬פר' שופטים | תשע"ו‬

‫‪3‬‬

‫דינסטאג פר’ מטו”מ‪ ,‬כ”ז תמוז‬

‫הרה"ג מרדכי רוקח‬

‫בן כ"ק אדמו"ר מקאזלאוו שליט"א ‪ -‬חתן כ"ק אדמו"ר מקאליש שליט"א‬

‫החתן כמר ישכר בער‬

‫בן הגה"צ ר' פייבוש שליט"א‪ ,‬אבד"ק אברכים וחתן הגה"צ דומ"ץ סקולען שליט"א‬

‫החתן כמר אליעזר זוסיא‬

‫שליט"א ‪ -‬ב"פ‬

‫הרה"ג פנחס שנעעבאלג‬

‫שליט"א ‪ -‬וומ"ס‬

‫הרה"ג ברוך איצקאוויטש‬
‫מו"ה גדלי' סעגעדין‬
‫מו"ה משה קאהן הי"ו ‪ -‬וומ"ס‬
‫מו"ה ליפא שפיטצער הי"ו ‪ -‬ב"פ‬
‫דאנערשטאג פר’ מטו”מ‪ ,‬כ”ט תמוז‬
‫מו"ה נחמן שלאגער הי"ו ‪ -‬וומ"ס‬
‫עש”ק פר’ מטו”מ‪ ,‬ר”ח אב‬
‫מו"ה אשר איזאק הי"ו ‪ -‬ב"פ‬
‫מו"ה עמרם מאיראוויטש הי"ו ‪ -‬מאנסי‬
‫מו"ה שלמה מענדלאוויטש הי"ו ‪ -‬ק"י‬
‫מאנטאג פר’ דברים‪ ,‬ד’ אב‬
‫מו"ה שלמה אבראמאוויטש הי"ו ‪ -‬וומ"ס‬
‫מו"ה משה מרדכי גרינפעלד הי"ו ‪ -‬ק"י‬
‫מו"ה וואלף לייב ווייס הי"ו ‪ -‬וומ"ס‬
‫דינסטאג פר’ דברים‪ ,‬ה’ אב‬
‫מו"ה חיים מנחם הערשקאוויטש הי"ו ‪ -‬וומ"ס‬
‫מיטוואך פר’ דברים‪ ,‬ו’ אב‬
‫הגה"צ אבד"ק מעשי למלך ווייטצען שליט"א ‪ -‬וומ"ס‬
‫הרב אברהם יעקב הערשקאוויטש שליט"א ‪ -‬טאהש‬
‫מו"ה יעקב משה גרינפעלד הי"ו ‪ -‬ק"י‬
‫מו"ה משה אהרן שטערן הי"ו ‪ -‬וומ"ס‬
‫דאנערשטאג פר’ דברים‪ ,‬ז’ אב‬
‫מו"ה משה זילבערשטיין הי"ו ‪ -‬וומ"ס‬
‫מו"ה אליעזר מייזעלס הי"ו ‪ -‬לאנדאן‬
‫מו"ה אהרן נוסענצווייג הי"ו ‪ -‬וומ"ס‬
‫מו"ה אשר יודא שלמה קרויס הי"ו ‪ -‬מאנטרעאל‬
‫מו"ה שמעון שלמה ראטה הי"ו ‪ -‬וומ"ס‬
‫עש”ק פר’ דברים‪ ,‬ח’ אב‬
‫הגה"צ בערל ראזענבוים שליט"א ‪ -‬מאנסי‪ ,‬אדמו"ר מסטאניסלאוו‬
‫מו"ה שלום דוב יאזשעף הי"ו ‪ -‬ק"י‬
‫מו"ה חיים יודא פראנצויז הי"ו ‪ -‬וומ"ס‬
‫מו"ה רפאל אהרן קאהן הי"ו ‪ -‬וומ"ס‬
‫דינסטאג פר’ ואתחנן‪ ,‬י”ב אב‬
‫הגה"צ ישעי' רובין שליט"א ‪ -‬וומ"ס‪ ,‬אבד"ק קערעסטיר‬

‫ני"ו‬

‫החתן כמר שמואל אבא‬

‫שליט"א ‪ -‬ב"פ‬

‫החתן כמר יצחק‬

‫הי"ו ‪ -‬ק"י‬

‫הכלה מרת חנה מירל‬

‫ני"ו‬

‫הכלה מרת רבקה‬

‫ני"ו‬

‫ני"ו‬

‫החתן כמר שלמה מרדכי הכהן‬
‫החתן כמר אליעזר דוד‬
‫החתן כמר לוי יצחק‬
‫החתן כמר שלמה‬

‫ני"ו‬

‫תחי'‬

‫ני"ו‬

‫תחי'‬

‫הכלה מרת אסתר‬

‫תחי'‬

‫הכלה מרת דבורה‬

‫תחי'‬

‫הכלה מרת פעסיל‬

‫החתן כמר מאיר וואלף‬

‫הכלה מרת רחל‬

‫ני"ו‬

‫החתן כמר ישראל הערש‬

‫מו"ה משולם פייש ווערצבערגער‬
‫מו"ה זלמן מענדלאוויטש‬
‫מו"ה חיים אליעזר פריעדמאן הי"ו ‪ -‬וומ"ס‬
‫מו"ה הערשל גראס הי"ו ‪ -‬מאנסי‬
‫הי"ו ‪ -‬וומ"ס‬

‫תחי'‬

‫מו"ה ברוך יודא פריעדמאן‬

‫תחי'‬

‫הכלה מרת רבקה פריידא דבורה‬

‫ני"ו‬

‫הרה"ג חיים מאיר ארנסטר‬

‫שליט"א ‪ -‬מאנסי‬

‫בן הגה"צ ר' ישראל שליט"א ‪ -‬חתן כ"ק אדמו"ר מנייטרא שליט"א‬

‫הי"ו ‪ -‬ק"י‬

‫הכלה מרת גיטל לאה‬

‫ני"ו‬

‫ובן כ"ק אדמו"ר מסטראזניץ שליט"א ‪ -‬חתן כ"ק אדמו"ר מסאלקא מאנסי שליט"א‬

‫תחי'‬

‫הכלה מרת רויזא פיגא‬

‫ני"ו‬

‫החתן כמר ישכר דוב‬

‫הכלה מרת מרגליא‬

‫הרה"ג איתמר ראזענבוים‬

‫שליט"א ‪ -‬מאנסי‪ ,‬רב דקהל אור מרדכי‬

‫הי"ו ‪ -‬וומ"ס‬

‫מו"ה יושע משה טייטלבוים‬
‫מו"ה חיים מאיר ברי"ל ציג‬
‫מו"ה ישראל יעקב קאסירער הי"ו ‪ -‬מאנסי‬

‫תחי'‬

‫הי"ו ‪ -‬מאנסי‬

‫תחי'‬

‫הי"ו ‪ -‬מאנסי‬

‫תחי'‬

‫מו"ה יהוסף עסטרייכער‬
‫מו"ה שמואל ברא"ל בראך‬
‫מו"ה שמעון כ"ץ הי"ו ‪ -‬וומ"ס‬

‫הכלה מרת יהודית‬

‫תחי'‬

‫הי"ו ‪ -‬וומ"ס‬

‫החתן כמר יושע הערש‬

‫ני"ו‬

‫הכלה מרת סילקא‬

‫תחי'‬

‫הי"ו ‪ -‬ק"י‬

‫החתן כמר אברהם נטע‬

‫ני"ו‬

‫הכלה מרת רייזל חנה‬

‫תחי'‬

‫ני"ו‬

‫הכלה מרת מרים רחל‬

‫תחי'‬

‫החתן כמר אלעזר יואל‬

‫ני"ו‬

‫החתן כמר שמואל שמעלקא הכהן‬
‫החתן כמר ישעי'‬

‫ני"ו‬

‫ני"ו‬

‫הכלה מרת גיטל‬

‫החתן כמר חיים יושע‬

‫ני"ו‬

‫הכלה מרת גאלדא‬

‫החתן כמר יואל יצחק‬

‫ני"ו‬

‫החתן כמר וואלף‬

‫ני"ו‬

‫החתן כמר אליעזר‬
‫החתן כמר ישעי'‬

‫ני"ו‬

‫החתן כמר שמואל נפתלי‬
‫החתן כמר מענדל‬

‫ני"ו‬

‫תחי'‬
‫תחי'‬

‫הכלה מרת דרעזיל תחי'‬
‫מו"ה רפאל עקשטיין‬
‫הכלה מרת ריזל תחי'‬
‫מו"ה שמעון יקותיאל זושא געלב‬
‫הכלה מרת חי' שרה תחי'‬
‫מו"ה ברוך הערש מאשקאוויטש הי"ו ‪ -‬ב"פ‬
‫הכלה מרת לאה תחי'‬
‫מו"ה משה דוד מאנדעל הי"ו ‪ -‬ב"פ‬
‫‬
‫ƒ‡†~ƒ‡‘~‡‡–Ž‡‡‬
‫הכלה מרת חנה רחל תחי'‬
‫מו"ה הערש אייזיק רוטנער הי"ו ‪ -‬וומ"ס‬

‫ני"ו‬

‫—†ƒŒ‡†‡~ƒ–~Š†‬

‫Œ„Š†ƒ‬
‫ני"ו‬

‫החתן כמר ברוך אברהם‬

‫ני"ו‬

‫ני"ו‬

‫‬

‫הגה"צ חיים שלמה בערגער‬
‫מו"ה יוסף קעלנער הי"ו ‪ -‬ק"י‬
‫מו"ה שמואל ארי' שווארטץ הי"ו ‪ -‬מאנסי‬
‫מו"ה אשר זעליג נאה הי"ו ‪ -‬וומ"ס‬

‫שרה‬
‫דבורהחנה–‡Œ~‡–Š‚Ž’ƒ—•‬

‫הכלה מרת‬

‫הכלה מרת‬

‫תחי'‬

‫שליט"א ‪ -‬מאנסי‬

‫תחי'‬

‫שרה ’ƒ—ƒŒ–‡‚…ƒŒƒ˜‬
‫תחי'‬

‫הכלה מרת ליבא‬

‫…˜‬
‫מזל טוב חתן כלה!‰Š‚‬
‫החתן כמר נתנאל‬

‫תחי'‬

‫הי"ו ‪ -‬וומ"ס‬

‫הי"ו ‪ -‬ק"י‬

‫הכלה מרת‬

‫ני"ו‬

‫החתן כמר טובי' הכהן‬

‫שליט"א ‪ -‬וומ"ס‬

‫הי"ו ‪ -‬ק"י‬

‫ני"ו‬

‫החתן כמר יושע ארי'‬

‫הרב ברוך יודא גאנץ‬
‫מו"ה אפרים רובין‬
‫מו"ה בערל ברוין הי"ו ‪ -‬וומ"ס‬
‫מו"ה חיים מרדכי וועזעל הי"ו ‪ -‬וומ"ס‬

‫תחי'‬

‫הכלה מרת פרומטשא‬

‫ני"ו‬

‫החתן כמר יואל יודא‬

‫הכלה מרת ראכל‬

‫מו"ה שמואל נתנאל יאזשעף‬

‫הי"ו ‪ -‬ק"י‬

‫תחי'‬

‫הכלה מרת מרים‬

‫‡’ƒ—•ƒƒ†~‡‡ˆ~‡‚–Ž€‬
‫~€„ƒŽ†~ƒ€Š‡•Š‡‰Š‬
‫הגה"צ נתן זעגעלבוים‬

‫תחי'‬

‫שליט"א ‪ -‬ב"פ‪ ,‬רב דקהל דרך מחזיקי הדת וויען‬

‫…˜ƒŽ‚Œ˜Ž‚‬

‫~Š–—‚€—~Ž•”ƒ~‡‡–—Œ…‚‬
‫‚~Œ‡–€–‡‡†’~–~‡‡ˆ~—‡‡Ž‬

‫Œ˜Ž‚’•„—‬

‫בויעט אויף אייער נייע‬
‫שטוב מיט די אור‪-‬אלטע‬

‫Œ‡†ƒƒ~~‡–ƒƒ†‬
‫—†Ž‡€€Ž•‬
‫~ƒŽ„–‚‡‡Š‡€”•‚‬

‫רבי מאיר בעל‬
‫הנס פושקע‬

‫פון שומרי החומות‬
‫די פושקע וועט אייך אי''ה‬
‫ברענגען א געזונטע‬
‫און גליקליכע לעבן!‬

‫~Š•~Œ~‡–ŽŽƒ‬

‫!  !"‪
#‬‬

‫  

‬

‫פראוועט אייער שמחה מיט הרחבת הדעת‪:‬‬
‫‪THE‬‬
‫‪MALL‬‬

‫‪chasuna‬‬
‫† ƒ   ‡  ‚ ƒ ~ ‡ ƒ – ˆ‬

‫אבי המוסדות ואם הצדקות המסורה לנו מאבותינו ורבותינו מדור דור‬

‫‪it’s more than just savings.‬‬

‫זוממער שידוכים | פר' קרח ‪ -‬פר' שופטים | תשע"ו‬

‫‪4‬‬

‫מיטוואך פר’ ואתחנן‪ ,‬י”ג אב‬

‫מו"ה ישעי' יעקב בינער‬
‫מו"ה הערשל יאזשעף‬
‫מו"ה אלחנן קלאר הי"ו ‪ -‬וומ"ס‬
‫דאנערשטאג פר’ ואתחנן‪ ,‬י”ד אב‬
‫הרה"ג דוד גרינפעלד שליט"א ‪ -‬ק"י‬

‫החתן כמר משה יצחק‬

‫הי"ו ‪ -‬בלומינגבורג‬

‫החתן כמר יוסף‬

‫ר"מ בישיבה בקרית יואל‬

‫מו"ה יוסף גאנדעל‬
‫מו"ה אליעזר דוד האפפמאן הי"ו ‪ -‬וומ"ס‬
‫מו"ה אליעזר הערשקאוויטש הי"ו ‪ -‬ק"י‬
‫מו"ה יעקב יושע קליין הי"ו ‪ -‬וומ"ס‬
‫עש”ק פר’ ואתחנן‪ ,‬ט”ו אב‬
‫הגה"צ שמואל דוד טויב שליט"א ‪ -‬וומ"ס‬

‫בן הגה"צ מווייטצען זצ"ל‬
‫אדמו"ר מאונגוואר‬

‫ני"ו‬

‫הכלה מרת גיטל נייטשא‬

‫ני"ו‬

‫הכלה מרת מלכה מרים‬

‫ני"ו‬

‫הכלה מרת מלכה‬

‫החתן כמר מרדכי‬

‫שליט"א ‪ -‬וומ"ס‬

‫תחי'‬

‫ני"ו‬
‫ני"ו‬

‫הכלה מרת פריידא‬

‫תחי'‬

‫תחי'‬

‫תחי'‬

‫תחי'‬

‫הרה"ג ישראל יוסף לאבין‬
‫הגה"צ אנשיל אשכנזי‬

‫שליט"א ‪ -‬וומ"ס‬

‫החתן כמר שלום מאיר‬

‫ני"ו‬

‫הכלה מרת בלומא רויזא‬

‫החתן כמר יקותיאל יודא משה‬

‫ני"ו‬

‫תחי'‬

‫תחי'‬

‫הגה"צ דוד פעקעטע‬
‫הכלה מרת סימא פערל תחי'‬
‫החתן כמר שמואל צבי ני"ו‬
‫הרב יוסף זונדל שפיטצער שליט"א ‪ -‬וומ"ס‬
‫הכלה מרת יהודית תחי'‬
‫החתן כמר שמואל ני"ו‬
‫מו"ה ברוך מרדכי גאלדבערגער הי"ו ‪ -‬ב"פ‬
‫הכלה מרת זעלדא תחי'‬
‫החתן כמר יואל ני"ו‬
‫מו"ה ישראל ווייס הי"ו ‪ -‬ק"י‬
‫הכלה מרת מינדל תחי'‬
‫החתן כמר משה ני"ו‬
‫מו"ה רפאל ארי' סאלאף הי"ו ‪ -‬וומ"ס‬
‫הכלה מרת דבורה תחי'‬
‫החתן כמר צבי אלימלך ני"ו‬
‫מו"ה שלום עהרנפעלד הי"ו ‪ -‬וומ"ס‬
‫מאנטאג פר’ עקב‪ ,‬י”ח אב‬
‫הכלה מרת מירל דבורה תחי'‬
‫החתן כמר ישראל ני"ו‬
‫מו"ה ברוך יחיאל כייעם הי"ו ‪ -‬וומ"ס‬
‫הכלה מרת אסתר רחל תחי'‬
‫החתן כמר חיים ני"ו‬
‫מו"ה יעקב ישראל פריינד הי"ו ‪ -‬ק"י‬
‫הכלה מרת מלכה פעסיל תחי'‬
‫החתן כמר גרשון ני"ו‬
‫מו"ה יצחק עהרנטאהל הי"ו ‪ -‬ירושלים‬
‫הכלה מרת אסתר תחי'‬
‫החתן כמר אברהם יואל ני"ו‬
‫מו"ה יצחק מאיר צימענט הי"ו ‪ -‬ב"פ‬
‫דינסטאג פר’ עקב‪ ,‬י”ט אב‬
‫הכלה מרת חנה אסתר תחי'‬
‫החתן כמר משה בנציון ני"ו‬
‫מו"ה שמחה חיים סאנדעל הי"ו ‪ -‬ק"י‬
‫הכלה מרת שבע פערל תחי'‬
‫החתן כמר חנני יו"ט ליפא ני"ו‬
‫מו"ה אלימלך פריעד הי"ו ‪ -‬ק"י‬
‫הכלה מרת פערל תחי'‬
‫החתן כמר אהרן משה ני"ו‬
‫מו"ה נחמי' מרדכי שטוהל הי"ו ‪ -‬וומ"ס‬
‫מיטוואך פר’ עקב‪ ,‬כ’ אב‬
‫הכלה מרת חי' זיסל תחי'‬
‫החתן כמר יעקב ני"ו‬
‫מו"ה נטע כ"ץ הי"ו ‪ -‬וומ"ס‬
‫הכלה מרת שרה חי' תחי'‬
‫החתן כמר דוב ני"ו‬
‫מו"ה אברהם ישעי' מאליק הי"ו ‪ -‬ק"י‬
‫כ”א‪O‬אב‪F E AT U R I N G T H E L AT E S T C‬‬
‫עקב‪L L,‬‬
‫פר’‪E C T‬‬
‫דאנערשטאג‪I O‬‬
‫‪NS OF‬‬
‫‪FA‬‬
‫קלמן‪S H I‬‬
‫החתן כמר‪O N‬‬
‫שליט"א ‪ E-‬ק"י‪& O P T I C A L D‬‬
‫בנעט‪S I G‬‬
‫צבי‪N E R‬‬
‫הרב יוסף ‪S‬‬
‫ני"ו ‪ A L L‬הכלה מרת מרים תחי'‬
‫אליעזר‬
‫הכלה מרת גאלדא תחי'‬
‫החתן כמר דוד ישעי' ני"ו‬
‫מו"ה מאיר נתן גאנץ הי"ו ‪ -‬מאנסי‬
‫הכלה מרת שיינדל תחי'‬
‫החתן כמר נפתלי אלימלך ני"ו‬
‫מו"ה יצחק וויינבערגער הי"ו ‪ -‬מאנסי‬
‫שליט"א ‪ -‬לאנדאן‪ ,‬אב"ד סאלמאד‬

‫החתן כמר יוסף מנחם זאב‬

‫ני"ו‬

‫הכלה מרת פיגא אסתר‬

‫מו"ה משה קליין‬
‫מו"ה נפתלי משה אינדיג הי"ו ‪ -‬וומ"ס‬
‫מו"ה יצחק שטיינמעטץ הי"ו ‪ -‬ק"י‬
‫מו"ה מתתי' אירגאס הי"ו ‪ -‬ק"י‬

‫הי"ו ‪ -‬מאנסי‬

‫שליט"א ‪ -‬וומ"ס‬

‫הכלה מרת מרים באשע‬

‫הכלה מרת טראנא‬

‫בן הגה"צ אב"ד פריימאן שליט"א‬

‫הגה"צ פנחס צבי וויינבערגער‬

‫החתן כמר משה וואלף‬

‫החתן כמר ברוך‬

‫הרה"ג חיים אברהם זילבער‬

‫שליט"א ‪ -‬וומ"ס‬

‫שליט"א ‪ -‬וומ"ס‬

‫ני"ו‬

‫ני"ו‬

‫תחי'‬

‫תחי'‬

‫הכלה מרת יוכבד רבקה‬

‫שליט"א ‪ -‬לאנדאן‬

‫שליט"א ‪ -‬ב"פ‬

‫תחי'‬

‫הכלה מרת מרים חוה‬

‫החתן כמר משה‬

‫בן הגה"צ אבד"ק בעהוץ שליט"א‬

‫הגה"צ עמרם קליין‬

‫ני"ו‬

‫החתן כמר יצחק‬
‫החתן כמר יקיר‬

‫ני"ו‬

‫הכלה מרת סילקא‬

‫תחי'‬

‫הכלה מרת רבקה‬

‫החתן כמר אהרן‬

‫הי"ו ‪ -‬מאנסי‬

‫הגה"צ בעריש מייזליש‬

‫ני"ו‬

‫החתן כמר ישראל מאיר יואל‬

‫הי"ו ‪ -‬וומ"ס‬

‫הרה"ג אלתר טייטלבוים‬

‫הכלה מרת שרה סאשא‬

‫תחי'‬

‫מו"ה וואלף גליק‬
‫מו"ה שאול בראך הי"ו ‪ -‬ק"י‬
‫מו"ה נחמן חיים יאקאבאוויטש הי"ו ‪ -‬ק"י‬

‫הי"ו ‪ -‬ב"פ‬

‫תחי'‬

‫אב"ד ניגרעשט‬

‫בן כ"ק אדמו"ר מזידיטשוב חרדים שליט"א‬

‫אבד"ק חוות דעת סיגעיט‬

‫הגה"צ יעקב יוסף טווערסקי‬

‫שליט"א ‪ -‬סקווירא‬

‫בן כ"ק אדמו"ר מסקווירא שליט"א‬

‫הרה"ג גדלי' כ"ץ‬
‫הרב חיים יוסף גאטליעב שליט"א ‪ -‬ק"י‬
‫מו"ה יצחק מנחם פילאפף הי"ו ‪ -‬ב"פ‬
‫מו"ה אברהם פילאפף הי"ו ‪ -‬ק"י‬
‫מו"ה אברהם שמואל עקשטיין הי"ו ‪ -‬מאנסי‬
‫מו"ה ליפא מארקאוויטש הי"ו ‪ -‬ב"פ‬
‫שליט"א ‪ -‬מאנסי‬

‫מו"ה יעקב ישראל פריינד‬
‫מו"ה ברוך יחיאל כייעם‬
‫מו"ה זלמן יוסף גאלד הי"ו ‪ -‬ק"י‬
‫מו"ה רפאל יושע פאללאק הי"ו ‪ -‬וומ"ס‬
‫הי"ו ‪ -‬ק"י‬

‫הי"ו ‪ -‬וומ"ס‬

‫מו"ה אלי' שבתי שמעא‬
‫מו"ה שמעון קליין‬
‫מו"ה משה באבאד הי"ו ‪ -‬וומ"ס‬

‫ע"ה ‪ -‬ק"י‬

‫הי"ו ‪ -‬וומ"ס‬

‫מו"ה יחזקאל שרגא אייגנער‬
‫מו"ה אשר לעמיל פעלבערבוים‬

‫הי"ו ‪ -‬מאנסי‬
‫הי"ו ‪ -‬טאהש‬

‫מו"ה מנחם מנלי ווייזער‬
‫מו"ה אברהם ברנ"נ ראטענבערג‬
‫מו"ה יודא לייב פישמאן הי"ו ‪ -‬ב"פ‬
‫הי"ו ‪ -‬וומ"ס‬

‫הי"ו ‪ -‬וומ"ס‬

‫‪F E AT U R I N G T H E L AT E S T C O L L E C T I O N S O F‬‬
‫‪A L L FA S H I O N & O P T I C A L D E S I G N E R S‬‬

‫‪WILLIAMSBURG‬‬

‫‪MR. SANDEL, OPTICIAN‬‬
‫‪DR. HAIM COHEN‬‬

‫‪29 GETZEL BERGER LVD.‬‬
‫‪MONROE NY 10950‬‬
‫‪845.783.6315‬‬

‫‪665 BEDFORD AVE.‬‬
‫‪BROOKLYN NY 11211‬‬
‫‪718.875.9000‬‬
‫‪STORE HOURS: 11:00AM - 8:00PM‬‬
‫‪FRIDAY: 10:30AM - 1:30PM‬‬

‫‪WILLIAMSBURG‬‬

‫פראוועט אייער שמחה מיט הרחבת הדעת‪:‬‬
‫‪WILLIAMSBURG‬‬

‫‪665 BEDFORD AVE.‬‬
‫‪BROOKLYN NY 11211‬‬
‫‪718.875.9000‬‬
‫‪STORE HOURS: 11:00AM - 8:00PM‬‬
‫‪FRIDAY: 10:30AM - 1:30PM‬‬

‫‪THE‬‬
‫‪MALL‬‬

‫‪STORE HOURS: 11:00AM - 8:00PM‬‬
‫‪FRIDAY: 10:30AM - 1:30PM‬‬

‫‪chasuna‬‬
‫‪it’s more than just savings.‬‬

‫‪29 GETZEL‬‬
‫‪ˆ – ƒ BERGER‬‬
‫‪‡ ~ ƒ ‚  ‡ LVD.‬‬
‫† ƒ  ‬
‫‪MONROE NY 10950‬‬
‫‪845.783.6315‬‬

‫זוממער שידוכים | פר' קרח ‪ -‬פר' שופטים | תשע"ו‬

‫‪N NY 11211‬‬
‫‪718.875.9000‬‬

‫אבי המוסדות ואם הצדקות המסורה לנו מאבותינו ורבותינו מדור דור‬

‫‪5‬‬

‫עש”ק פר’ עקב‪ ,‬כ”ב אב‬
‫הרב ישראל יוסף שטרויס‬
‫הרה"ג חיים קלמן קליין שליט"א ‪ -‬ק"י‪ ,‬אבד"ק סעליש‬
‫מו"ה משה ברוך כ"ץ הי"ו ‪ -‬ק"י‬
‫מו"ה אברהם מרדכי מארגארעטען הי"ו ‪ -‬מאנסי‬
‫מו"ה אברהם משה ראטשטיין הי"ו ‪ -‬ק"י‬
‫מו"ה אברהם מנחם שטערן הי"ו ‪ -‬וומ"ס‬
‫מו"ה דוד עמרם ניימאן הי"ו ‪ -‬מאנסי‬
‫מאנטאג פר’ ראה‪ ,‬כ”ה אב‬
‫הגה"צ בערל ראזענבערגער שליט"א ‪ -‬וומ"ס‪ ,‬אבד"ק בריגל‬
‫מו"ה דוד משה בערקאוויטש הי"ו ‪ -‬ק"י‬
‫מו"ה ניסים יוסף דאנא הי"ו ‪ -‬וומ"ס‬
‫מו"ה בנימין פריינד הי"ו ‪ -‬וומ"ס‬
‫דינסטאג פר’ ראה‪ ,‬כ”ו אב‬
‫מו"ה חיים שלמה פישער הי"ו ‪ -‬ק"י‬
‫שליט"א ‪ -‬וומ"ס‬

‫משב"ק כ"ק אדמו"ר מסאטמאר שליט"א‬

‫מו"ה יודא גאטליעב‬
‫מו"ה אברהם ברוך גרינפעלד‬
‫מו"ה חיים מאיר לעווי הי"ו ‪ -‬מאנסי‬
‫מו"ה מרדכי ישראל פערל הי"ו ‪ -‬ק"י‬
‫מו"ה יוסף אהרן רובין הי"ו ‪ -‬וומ"ס‬
‫מיטוואך פר’ ראה‪ ,‬כ”ז אב‬
‫הרב פנחס מארגענשטערן שליט"א ‪ -‬וומ"ס‬
‫מו"ה יצחק פייערשטיין הי"ו ‪ -‬ק"י‬
‫מו"ה שמעון קרויס הי"ו ‪ -‬ק"י‬
‫דאנערשטאג פר’ ראה‪ ,‬כ”ח אב‬
‫הרה"ג משה מנחם מענדל שלאגער שליט"א ‪ -‬מאנסי‬
‫מו"ה אברהם היללער הי"ו ‪ -‬וומ"ס‬
‫עש”ק פר’ ראה‪ ,‬כ”ט אב‬
‫הי"ו ‪ -‬מאנסי‬

‫הי"ו ‪ -‬מאנסי‬

‫כ"ק אדמו"ר מאשוואר‬

‫ני"ו‬

‫החתן כמר ישראל משה ארי'‬
‫החתן כמר מאיר‬

‫מו"ה אשר לעווי הי"ו ‪ -‬וומ"ס‬
‫מו"ה מיכאל צבי פריעדמאן‬
‫מו"ה חיים מאיר רוב הי"ו ‪ -‬מאנסי‬
‫זונטאג פר’ שופטים‪ ,‬ב’ דר”ח אלול‬
‫הרב ישראל מאיר מאקובעצקי שליט"א ‪ -‬ק"י‬
‫הרה"ג יוסף פאלאטשעק שליט"א ‪ -‬וומ"ס‪ ,‬אבד"ק שם משמעון‬
‫הרב ישראל הערש שווארטץ שליט"א ‪ -‬ב"פ‬

‫הכלה מרת ברכה‬

‫ני"ו‬

‫תחי'‬

‫ני"ו‬

‫הכלה מרת פיגא‬

‫ני"ו‬

‫הכלה מרת אסתר‬

‫החתן כמר בערל‬

‫ני"ו‬

‫הכלה מרת רבקה‬

‫החתן כמר שלום‬

‫ני"ו‬

‫החתן כמר חיים‬

‫החתן כמר מרדכי אהרן‬
‫החתן כמר יעקב משה‬

‫הכלה מרת שיינדל‬

‫תחי'‬

‫הכלה מרת פריידא‬

‫תחי'‬

‫ני"ו‬

‫הכלה מרת גאלדא‬
‫הכלה מרת גיטשא‬

‫תחי'‬

‫החתן כמר שמעון דוב‬

‫ני"ו‬

‫ני"ו‬

‫הכלה מרת אסתר‬
‫הכלה מרת מינדל‬

‫תחי'‬

‫ני"ו‬

‫הכלה מרת פיגא‬

‫ני"ו‬

‫החתן כמר שמואל הילל‬

‫הכלה מרת חנה‬

‫ני"ו‬

‫ני"ו‬

‫החתן כמר משה שלום‬
‫ני"ו‬

‫החתן כמר שמעון‬

‫החתן כמר יוסף משה ארי'‬
‫החתן כמר יצחק יודא‬
‫החתן כמר מרדכי‬

‫הכלה מרת גיטל‬

‫תחי'‬

‫הכלה מרת צירל‬

‫תחי'‬

‫הכלה מרת פריידא‬

‫ני"ו‬

‫הכלה מרת אסתר‬

‫ני"ו‬

‫שליט"א ‪ -‬מאנסי‬

‫הרב גבריאל גאלדבערגער‬
‫מו"ה לייב האפפמאן הי"ו ‪ -‬ב"פ‬
‫מו"ה משה מענדל כ"ץ הי"ו ‪ -‬וומ"ס‬
‫שליט"א ‪ -‬וומ"ס‬

‫תחי'‬

‫הכלה מרת אסתר רויזא‬

‫ני"ו‬

‫הרב שמואל שמעון זילבער‬

‫הי"ו ‪ -‬וומ"ס‬

‫בן הגה"צ אב"ד פריימאן שליט"א‬

‫תחי'‬

‫הכלה מרת יוטא‬

‫ני"ו‬

‫הרה"ג יעקב ארי' לאבין‬
‫מו"ה מרדכי גאלד‬

‫שליט"א ‪ -‬וומ"ס‬

‫תחי'‬

‫תחי'‬

‫הכלה מרת חנה‬

‫הי"ו ‪ -‬וומ"ס‬

‫תחי'‬

‫ני"ו‬

‫ני"ו‬

‫שליט"א ‪ -‬ק"י‬

‫תחי'‬

‫הכלה מרת רעכל‬

‫ני"ו‬

‫הרב שמעון רייכמאן‬
‫מו"ה יוסף הערש מיללער‬
‫מו"ה משה אהרן קרויס הי"ו ‪ -‬מאנסי‬

‫תחי'‬

‫הכלה מרת אסתר לאה‬

‫החתן כמר יעקב‬

‫מו"ה אברהם גרינוואלד‬
‫מו"ה יוסף דוב וויינבערגער הי"ו ‪ -‬וומ"ס‬
‫מו"ה ישראל אברהם פעדער הי"ו ‪ -‬ק"י‬
‫מו"ה יוסף מענדל ברוין הי"ו ‪ -‬ק"י‬
‫מו"ה משה שלמה קלאגסברוין הי"ו ‪ -‬וומ"ס‬

‫הי"ו ‪ -‬ב"פ‬

‫תחי'‬

‫תחי'‬

‫הכלה מרת שבע צבי'‬

‫הרה"ג דוד עקשטיין‬

‫שליט"א ‪ -‬ק"י‬

‫ראה"כ הליכות חיים במבצר הכוללים ק"י‬

‫תחי'‬

‫הכלה מרת בילא מלכה‬

‫ני"ו‬

‫הי"ו ‪ -‬וומ"ס‬

‫תחי'‬

‫הכלה מרת שרה לאה‬

‫ני"ו‬

‫החתן כמר שמעון צבי‬

‫החתן כמר דוד‬

‫תחי'‬

‫הגה"צ נפתלי צבי מאסקאוויטש‬
‫מו"ה יצחק ראבינאוויטש‬
‫מו"ה יוסף חיים מאלח הי"ו ‪ -‬ק"י‬
‫מו"ה לוי הערש קרויס הי"ו ‪ -‬וומ"ס‬
‫שליט"א ‪ -‬מאנסי‬

‫תחי'‬

‫ני"ו‬

‫תחי'‬

‫תחי'‬

‫ני"ו‬

‫החתן כמר נפתלי הערש‬

‫החתן כמר יואל‬

‫ני"ו‬

‫ני"ו‬

‫החתן כמר יחזקאל שרגא‬

‫החתן כמר יואל‬

‫תחי'‬

‫הכלה מרת שרה חי'‬

‫החתן כמר ליפא יואל‬

‫החתן כמר ישראל‬

‫הכלה מרת חנה‬

‫ני"ו‬

‫החתן כמר שמואל צבי‬

‫החתן כמר ישראל‬

‫תחי'‬

‫הכלה מרת בלומא‬

‫ני"ו‬

‫החתן כמר אברהם אבא אביגדור‬
‫החתן כמר דוד ישעי'‬

‫תחי'‬

‫הכלה מרת העניא פעסיל‬

‫החתן כמר שרגא שמואל‬

‫שליט"א ‪ -‬מאנסי‬

‫הי"ו ‪ -‬ב"פ‬

‫החתן כמר מאיר‬

‫הכלה מרת בלומא‬

‫תחי'‬

‫הרב שניאור גאלדמאן‬
‫הרה"ג יודא גרינפעלד שליט"א ‪ -‬ק"י‪ ,‬בן הגה"צ מנירעדהאז שליט"א‬
‫מו"ה יונה דוד פערל הי"ו ‪ -‬ק"י‬
‫מו"ה יוסף יצחק פעלבערבוים הי"ו ‪ -‬ב"פ‬
‫מו"ה יוסף יאקאב הי"ו ‪ -‬מאנסי‬
‫מו"ה משה מאיר טייטלבוים הי"ו ‪ -‬ק"י‬
‫מו"ה דוד פריינד הי"ו ‪ -‬וומ"ס‬
‫שליט"א ‪ -‬ב"פ‬

‫הרב משה פנחס אייכלער‬
‫הרב משה גרינבערגער‬
‫מו"ה ישעי' נפתלי כהן הי"ו ‪ -‬ק"י‬

‫תחי'‬

‫שליט"א ‪ -‬ב"פ‬

‫תחי'‬

‫שליט"א ‪ -‬מאנסי‬

‫תחי'‬

‫‪Project@GitMorgen.com‬‬

‫מזל טוב!‬
‫צום‬

‫שידוך שליסן‬
‫אי"ה ביי יעדן אויף שמחות!‬

‫■ שטערקסטע קוואליטעט‬
‫■ גרינגסטע אויפן קאפ‬
‫■ שענסטע אויסקוק‬
‫■ צוגענגליכע פרייזן‬
‫וויליאמסבורג‬

‫בארא פארק‬

‫מאנסי‬

‫‪135 Rodney St.‬‬

‫‪4902 16th Ave.‬‬

‫‪6 Melnick Dr.‬‬

‫‪718.384.0099‬‬

‫‪718.817.2773‬‬

‫‪845.578.1773‬‬

‫פראוועט אייער שמחה מיט הרחבת הדעת‪:‬‬
‫‪THE‬‬
‫‪MALL‬‬

‫‪chasuna‬‬
‫† ƒ   ‡  ‚ ƒ ~ ‡ ƒ – ˆ‬

‫אבי המוסדות ואם הצדקות המסורה לנו מאבותינו ורבותינו מדור דור‬

‫‪it’s more than just savings.‬‬

‫זוממער שידוכים | פר' קרח ‪ -‬פר' שופטים | תשע"ו‬

‫‪6‬‬