You are on page 1of 20

Gerak Gempur Sejarah PMR 2010

1

Maklumat berikut berkaitan kaedah kajian sejarah iaitu kaedah arkeologi.

Melakukan proses gali cari
Menjalankan kajian saintifik

Apakah maklumat yang dapat diperoleh daripada kajian tersebut ?

2

I
II
III
IV

Kesahihan kelahiran tokoh
Ketepatan usia bahan kajian
Pentarikhan budaya masyarakat
Perbezaan tafsiran fakta sejarah

A
B
C
D

I dan II
I dan IV
II dan III
III dan IV

Senarai berikut merupakan zaman pra sejarah di Malaysia.

Zaman Paleolitik
Zaman Neolitik

Apakah persamaan kedua-dua zaman tersebut ?
A
B
C
D
3

Bentuk kepercayaan
Sistem bermasyarakat
Aktiviti perdagangan
Penciptaan peralatan

Senarai berikut merupakan kerajaan awal di Asia Tenggara.


Kedah Tua
Majapahit
Srivijaya

Apakah persamaan antara kerajaan tersebut ?
A
B
C
D

Pusat pengeluaran rempah ratus
Pusat penyebaran agama Hindu dan Buddha
Pemerintahan tentera
Pelabuhan entreport

1

Gerak Gempur Sejarah PMR 2010
4

Jadual berikut menunjukkan Laksamana China yang pernah datang ke Melaka pada kurun ke-15.
Laksamana
Laksamana Yin Ching
Laksamana Cheng Ho

Tarikh ketibaan
1404
1405

Apakah faedah kedatangan tersebut kepada Melaka ?
A
B
C
D
5

Membekalkan tenaga buruh
Mempelbagaikan ekonomi
Mendapat perlindungan
Mengukuhkan pentadbiran

Monolog berikut mungkin berlaku ketika Parameswara tiba di Temasik.
Parameswara : Em.., sungguh baik tempat ini. Pasti nanti tempat ini akan
berkembang maju !
Mengapakah baginda berpandangan sedemikian ?
A
B
C
D

6

Kedudukan yang strategik
Keanehan peristiwa yang berlaku
Kebaikan pemerintah Temasik
Keindahan pantai Temasik

Rajah berikut menunjukkan tugas pembesar di Melaka.
Menguruskan pasar dan gudang
Menguruskan cukai

X

Memeriksa alat timbang dan sukat serta mata wang
Siapakah X ?
A
B
C
D
7

Bendahara
Temenggung
Syahbandar
Penghulu Bendahari

Pernyataan berikut berkaitan dengan peraturan perdagangan di Melaka.
Surat kebenaran berniaga
Apakah tujuan surat tersebut ?
A
B
C
D

Memudahkan pungutan cukai
Menjamin keselamatan pedagang
Menyimpan barangan pedagang
Menambah pendapatan kerajaan
2

Melaka telah jatuh ke tangan Portugis.  Menggalakkan perkahwinan dengan anak raja dan anak pembesar Melayu  Anak-anak mereka menggunakan gelaran raja pada awal nama. Apakah tujuan mereka berbuat demikian ? A B C D 10 Menyemai perpaduan Mengeratkan hubungan Mengukuhkan kuasa politik Mempertahan warisan tradisi Mengapakah kuasa-kuasa luar berikut ingin menguasai negeri Perak ?  Acheh  Belanda A B C D 11 Memajukan negeri Menguasai hasil bumi Mengukuhkan pertahanan Membekalkan makanan Senarai pekerjaan berikut dilakukan dalam masyarakat Melayu.Gerak Gempur Sejarah PMR 2010 8 Pada 25 Ogos 1511 . Apakah iktibar daripada peristiwa tersebut ? A B C D 9 Berbangga dengan kekayaan negara Berwaspada dengan kuasa asing Bermuafakat menyelesaikan masalah Bertolak ansur dengan pendatang Maklumat berikut merujuk antara tindakan orang Bugis di Johor.  Membina istana  Membina kubu  Membina saliran Kebiasaannya pekerjaan tersebut dilakukan melalui sistem A B C D serah kerah upah tradisi 3 .

Apakah tindakan masyarakat tersebut seterusnya ? A B C D 15 Cukai sungai Cukai kampung Cukai bebas kuala Cukai labuh batu Mengadakan perayaan Gawai Berpindah dari tempat tersebut Melapangkan kawasan tersebut Bersama-sama menebang pokok Mengapakah undang-undang adat diamalkan dalam kalangan masyarakat di Sabah ? A B C D Menanam semangat patriotisme Menjamin keselamatan negeri Melaksanakan hubungan yang adil Mengeratkan hubungan masyarakat 4 . Apakah jenis cukai yang dipungut di tempat-tempat tersebut ? A B C D 14 Seorang tua dalam kalangan masyarakat Penan telah meninggal dunia.Gerak Gempur Sejarah PMR 2010 12 Maklumat berikut merujuk rumah-rumah orang Melayu. Reka bentuk rumah Melayu dipengaruhi oleh unsur dari luar alam Melayu Apakah unsur luar tersebut ? 13 I II III IV Siam Belanda Portugis Vietnam A B C D I dan II I dan IV II dan III III dan IV Peta lakar menunjukkan tempat-tempat tertentu di sepanjang sungai yang dijadikan pusat pungutan cukai.

Peta berikut menunjukkan kuasa luar yang mengancam negeri Kedah pada akhir kurun ke-18 Bagaimanakah Sultan Kedah menghadapi ancaman tersebut? A B C D 17 Memperkuat kubu pertahanan Memohon bantuan luar Memperbesar angkatan tentera Memindahkan pusat pentadbiran Kenyataan di bawah adalah berkaitan dengan kegagalan Pulau Pinang sebagai pelabuhan   Pulau Pinang gagal mencapai kemajuan perdagangan Kebanyakkan kapal dagang berdagang di Betawi dan Riau Apakah kesan daripada kenyataan tersebut? A B C D 18 Melaka berkembang sebagai pelabuhan Pembukaan pelabuhan baru di Lingga Singapura menjadi pelabuhan British Kewujudan negeri-negeri Selat Carta alir menunjukkan perubahan pucuk pimpinan kerajaan British di London Sebelum tahun 1873 Parti Liberal Tahun 1873 Parti Konservatif Apakah kesan perubahan tersebut terhadap negeri-negeri Melayu? A B C D 19 Menguasai hasil bumi Penyeragaman budaya Persaingan kuasa barat Menyebarkan agama kristian Rajah berikut merujuk kepada persengketaan yang berlaku pada tahun 1870-an 5 .Gerak Gempur Sejarah PMR 2010 16.

Tahun 1826 1874 1896 Peristiwa Pembentukan Negeri-negeri Selat Pengenalan Sistem Residen Pembentukan Negeri-negeri Melayu Bersekutu 6 .Gerak Gempur Sejarah PMR 2010 Dato’ Kelana Syed Abdul Rahman Persengketaan di Sungai Ujong Dato’ Bandar Kulop Tunggal Apakah faktor yang menyebabkan berlakunya persengketaan tersebut? A B C D 20 Perebutan takhta Desakan pelabur asing Hak memungut cukai Menguasai kawasan pertanian Maklumat berikut merujuk kepada desakan Sultan Idris dalam Persidangan DURBAR kedua di Kuala Lumpur 1903.   Mengkritik pemusatan kuasa oleh Residen Jeneral Mengembalikan kuasa Raja-raja Melayu Apakah kesan daripada desakan tersebut? A B C D 21 22 Pembentukan Jemaah Menteri Perlembagaan negeri dipinda Pemantapan kerajaan tempatan Penubuhan Majlis Mesyuarat Persekutuan Mengapakah Sistem Residen dikatakan menggugat kuasa sultan dan pembesar Melayu? I II III IV Penghapusan amalan perhambaan Pemerintah tempatan dipencenkan British menguruskan pentadbiran pusat Cukai dikutip oleh Majistret dan Pemungut hasil A B C D I dan II I dan IV II dan III III dan IV Peristiwa berikut merupakan usaha British menguasai Tanah Melayu.

1840 Pengaran Raja Muda Hashim meminta bantuan James Brooke untuk menamatkan penentangan di Sarawak Apakah faktor kejayaan James Brooke mengukuhkan kuasa di Sarawak ? A B C D Kekayaan kewangan Kekuatan ketenteraan Kemahiran berdagang Kehebatn berdiplomasi 7 .Gerak Gempur Sejarah PMR 2010 Apakah iktibar daripada peristiwa tersebut? A B C D 23 Apakah strategi yang digunakan oleh Penasihat British bagi mengukuhkan kuasa mereka di Tanah Melayu? A B C D 24 Tabah menghadapi cabaran Kepekaan kepada masalah bangsa Berwaspada terhadap kuasa asing Berbangga dengan sejarah negara Memaksa rakyat membayar cukai Membuka sekolah Melayu di kampung Memperkenalkan jabatan-jabatan baru Melantik raja sebagai penasihat pentadbiran Garis masa di atas menunjukkan peringkat pengukuhan kuasa James Brooke di Sarawak 1846 Sultan Omar Ali Saifuddin mengiktiraf James Brooke sebagai Raja Sarawak yang merdeka 1842 Sultan Omar Ali Saifiddin mengiktiraf perjanjian antara Pangran Raja Muda Hashim dengan James Brooke 1841 Pangeran Raja Muda Hashim melantik James Brooke sebagai Gabenor dan Raja Sarawak.

lesen perahu dan senjata. ada cukai tanah.Gerak Gempur Sejarah PMR 2010 25 Mahkamah di Sabah semasa Syarikat Borneo Utara British Mahkamah Majistret Mahkamah Anak Negeri Bidang kuasa     Kes pembunuhan Kes penculikan Kes rompakan X Apakah X? A B C D 26 Apakah kepentingan Piagam Diraja yang dianugerahkan oleh kerajaan British kepada Syarikat Borneo Utara British (SBUB) di Sabah? A B C D 27 Hukum adat Jenayah Jual beli Juvana Menubuhkan kerajaan Menjamin keselamatan Mendapat kuasa mentadbir Menambah modal perniagaan Dialog berikut mungkin berlaku semasa Sabah ditadbir oleh SBUB Penduduk kampung X : Kami bersusah payah mengeluarkan hasil. tetapi kami tidak dapat menikmati keuntungannya. cukai kepala. Penduduk kampung Y : Ya ! kita juga dikenakan macam-macam cukai. Apakah pengajaran daripada dialog tersebut ? A B C D Bekerjasama untuk kesejahteraan hidup Bertoleransi untuk keharmonian kaum Berwaspada dengan kuasa asing Bersatu mencapai kemajuan 28 Pelabur di Tanah Melayu pada awal abad ke 20 * Guthrie * Sime Darby * Harrisons and Crosfield Senarai tersebut adalah berkaitan dengan perkembagan tanaman A B C D kopi getah tembakau kelapa sawit 8 .

Gerak Gempur Sejarah PMR 2010 29 Peta tersebut menunjukkan perkembangan landasan kereta api di Tanah Melayu Perkembangan tersebut dikaitkan dengan A B C D 30 penanaman getah pertubuhan bandar perlombongan bijih timah pengurangan pentadbiran Garis masa di bawah menunjukkan sebahagian daripada peristiwa perang pembebasan Kedah. 1836 1831 1823 Sultan Ahmad merancang menyerang Siam Tunku Kudin berjaya menawan semula tentera Kuala Kedah Tunku Abdullah memimpin 3000 tentera tentera menyerang Siam Mengapakah perjuangan tersebut gagal ? A B C D tentera British memberi bantuan kepada Siam Taktik peperangan kurang terancang Kelengkapan perang tidak mencukupi Kedah tidak mendapat bantuan luar 9 .

Maklumat berikut adalah berkaitan dengan peraturan British di Terengganu    Undang-undang binatang buas Peraturan tanah baru Keperluan pas membuka tanah Apakah kesan daripada pengenalan peratran tersebut? A B C D 33 Pembersihan tanah kerajaan di Kuala Telemong Menyebabkan perang terhadap British Mencetuskan Kebangkitan Tani Penangkapan pemimpin petani Madrasah di Tanah Melayu pada awal 1920 * Al-Masyhur di Pulau Pinang * Al-Diniah di Padang Rengas * Il-Ihya Assyarif di Gunung Semanggol Madrasah tersebut berperanan menyebarkan A ideologi kapitalis 10 .Gerak Gempur Sejarah PMR 2010 31 Ilustrasi tersebut menunjukkan pertempuran pejuang Pahang dengan Inggeris Mengapakah Dato’ Bahaman menentang Inggeris ? I II III IV Perlucutan gelaran Pembinaan balai polis Menetapkan peraturan tanah Melarang membuka kawasan baru A B C D I dan II I dan IV II dan III III dan IV 32.

” Akhbar yang dimaksudkan ialah A B C D 36. 11 . Petikan di bawah merujuk kepada tujuan penerbitan sebuah akhbar pada awal kurun ke-20 di Tanah Melayu “…… menyedarkan mereka yang lalai dan menjagakan mereka yang tidur dan menunjukkan mereka yang sesat….. Apakah peranan tokoh tersebut? A B C D Mengasaskan fahaman radikal Memimpin penentangan bersenjata Membangkitkan kesedaran kebangsaan Mencetuskan idea gerakan pemulihan agama 35. Al-Ikhwan Al-Imam Neracha Saudara Peta 3 merupakan Kawasan Kesemakmuran Bersama Asia Timur Raya yang merupakan rancangan ekonomi Jepun.   Abdul Rahim Kajai Harun Aminurrashid Maklumat di atas merujuk kepada nasionalis di Tanah Melayu.Gerak Gempur Sejarah PMR 2010 B C D ideologi timur idea tradisional idea pembaharuan 34.

Gerak Gempur Sejarah PMR 2010 Peta 3 Apakah iktibar yang dapat diambil daripada rancangan tersebut? A B C D 37 Bersatu padu dalam semua tindakan Berhati-hati terhadap propaganda dari luar Bekerjasama untuk meghapuskan penjajah Bersama-sama mempertahankan kedaulatan negara Selepas sepuluh minggu tentera Jepun mendarat. Apakah iktibar daripada peristiwa di atas? A Berbangga dengan sejarah negara B Bersatu mempertahankan negara C Menguasai strategi peperangan D Mengimbangi komposisi kaum 38 Senarai berikut merujuk lokasi pendaratan Jepun di Tanah Melayu pada Disember 1941. seluruh Tanah Melayu termasuk Singapura jatuh ke tangan tentera Jepun.    Singgora Pattani Kota Bharu Mengapakah Jepun memilih lokasi tersebut? A Taktik serangan B Terdapat kubu pertahanan C Kemudahan jet pejuang 12 .

O.   Frank Swettenham R. Winstedt Bagaimanakah cara penentangan mereka? A Melalui akhbar B Mengadakan demontrasi C Mengemukakan memorandum D Membuat tuntutan di Parlimen 13 . Apakah sebab kegagalan tersebut? A Tiada senjata moden B Tekanan daripada penduduk C Dihalang oleh Pegawai Daerah D Menghadapi masalah kewangan 41 Apakah persamaan di antara parti-parti politik di bawah?   A B C D 42 Angkatan Pemuda Insaf ( API ) Angkatan Wanita Sedar ( AWAS ) Menuntut pilihan raya Menyokong Malayan Union Membentuk perpaduan kaum Menyekat kemasukan imigran Senarai berikut merujuk kepada bekas pegawai British yang menentang pelaksanaan Malayan Union.Gerak Gempur Sejarah PMR 2010 D 39 Mendapat sokongan penduduk tempatan Mengapakah Jepun memperkenalkan dasar pentadbiran yang berubah-ubah di Tanah Melayu ? A B C D Mendapatkan sokongan rakyat Mengatasi ancaman komunis Memupuk perpaduan kaum Menghapuskan perasaan perkauman 40 Kiai Salleh Karim telah memimpin orang Melayu menyerang orang Cina di bandar Batu Pahat tetapi gagal.

. Mengapakah persatuan Melayu mengambil tindakan tersebut? A Menuntut diadakan pilihan raya B Menentang Malayan union C Merundingkan kemerdekaan D Mewujudkan kerjasama ekonomi 44. Apakah perkara yang diberi penekanan di dalam kempen tersebut? A B C D Sokongan penduduk Kekuatan ketenteraan Bantuan kewangan Kekuatan parti politik 14 . Mengapakah berlaku perubahan dalam cogan kata UMNO daripada Hidup Melayu kepada Merdeka? A B C D 45.Ada yang menghantar telegram dan surat bantahan ke Pejabat Tanah Jajahan di London.. Menubuhkan kerajaan sendiri Merapatkan jurang ekonomi Menyatupadukan rakyat tempatan Mendapatkan sokongan pemerintah Mengapakah Parti Komunis Malaya melakukan keganasan berikut?    A B C D 46. Persatuan-persatuan Melayu telah ditubuhkan atau dihidupkan semula. Menyerang balai polis Membakar bas Membakar kilang Mendapatkan sokongan rakyat Menjamin kedudukan kerajaan Memulihkan ekonomi negara Menubuhkan negara republik Kerajaan telah melancarkan kempen “memenangi hati dan fikiran rakyat” pada tahun 1950-an.Gerak Gempur Sejarah PMR 2010 43 Maklumat berikut merujuk kepada situasi yang mungkin berlaku di Tanah Melayu sekitar tahun 1946..

Home Guard ditubuhkan di peringkat kampung untuk membantu pasukan polis dan tentera menjaga keselamatan..  Sekolah Melayu  Sekolah Tamil  Sekolah Cina Apakah persamaan sistem pendidikan di atas? A Tenaga pengajar terlatih B Sukatan pelajaran bercorak tempatan 15 . Bersyukurlah negara kita diberi kemerdekaan.Darurat masih belum tamat : Benar. Ah Seng Rama Abu : Negara kita akan diberi kemerdekaan pada 31 Ogos 1957.  Ditubuhkan pada tahun 1949  Dianggotai oleh wakil pemimpin pelbagai kaum  Dipengerusikan oleh E.Gerak Gempur Sejarah PMR 2010 47. Anggota Home Guard terdiri daripada kaum lelaki dan wanita.. Apakah tujuan pihak British bertindak sedemikian? A Mengukuhkan perpaduan kaum B Meningkatkan pelaburan asing C Mengurangkan bebanan perbelanjaan D Menggagalkan perjuangan komunis 49 Senarai berikut berkaitan Jawatankuasa Hubungan Antara Kaum. Maklumat berikut merujuk kepada langkah kerajaan membanteras ancaman komunis di Tanah Melayu.C Thuraisingam Bagaimanakah jawatankuasa tersebut berjaya memupuk perpaduan antara kaum? A Menubuhkan parti pelbagai kaum B Mewujudkan kompromi melalui rundingan C Menggubal dasar pelajaran kebangsaan D Mengadakan perhimpunan besar-besaran 50 Senarai berikut merujuk sekolah vernakular di Tanah Melayu. Apakah iktibar yang diperoleh daripada penubuhan Home Guard? A B C D 48.E.. Berilmu dalam kehidupan Berwawasan dalam peperangan Bersedia mempertahankan negara Bekerjasama membangunkan negara Dialog di bawah mungkin berlaku di Tanah Melayu semasa Darurat. : Tapi.

Bandar Hilir. Melaka Apakah kesan daripada peristiwa tersebut? A B C D 54 Penubuhan Persekutuan Tanah Melayu Pemansuhan Malayan Union Pengisytiharan kemerdekaan Penamatan darurat    X Perlembagaan Persekutuan berkuat kuasa pada 31 Ogos 1957 Penguasaan British ke atas Negeri-negeri Selat terbatal Persekutuan Tanah Melayu merupakan negara demokrasi 16 . pakatan UMNO – MCA terbentuk. Mengapakah pakatan tersebut perlu dibentuk? A Menuntut kemerdekaan negara B Memujuk Parti Komunis Malaya menyerah diri C Mengutip derma untuk menjayakan Rancangan Briggs D Menghadapi pilihan raya Majlis Bandaran Kuala Lumpur 53 Pernyataan berikut merujuk kepada satu peristiwa di Tanah Melayu pada tahun 1956 Rombongan dari London telah disambut dengan meriah dalam perhimpunan besar-besaran di Padang Merdeka.Gerak Gempur Sejarah PMR 2010 C D 51 Bahasa ibunda sebagai pengantar Sistem nazir yang sama Rajah di bawah merujuk kepada faktror kemenangan Parti Perikatan dalam Pilihan Raya Majlis Perundangan Persekutuan 1955. Faktor Kemenangan    Kebijaksanaan pemimpin Kesanggupan berkongsi kuasa X Apakah X? A Sikap tolak ansur B Bantuan negara luar C Kewangan yang kukuh D Berpengalaman mentadbir 52 Pada tahun 1952.

A B C D 56 Perjanjian London Perlembagaan merdeka Pemasyhuran kemerdekaan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu Darurat ditamatkan PKM menyerah kalah Kebijaksanaan pemimpin Kerjasama antara kaum Majlis negeri meluluskan Rang undang-undang penyerahan Sarawak atau Cession Bill. Surat pekeliling No. Mengapakah penduduk Sarawak menentang penyerahan tersebut? I II III IV A B C D 57 Mengetepikan Perlembagaan 1941 Menggunakan tipu muslihat Mengurangkan kuasa pembesar Membantah kemasukan kuasa luar I dan II I dan IV II dan III III dan IV Maklumat di bawah telah membangkitkan kemarahan kakitangan kerajaan terhadap British di Sarawak.Gerak Gempur Sejarah PMR 2010 Apakah X? A B C D 55 Mengapakah kemerdekaan Tanah Melayu pada 31 Ogos 1957 telah dicapai tanpa pertumpahan darah.     Posok Momogun Persatuan Cina Sabah Pertubuhan Kebangsaan Sabah Bersatu Pertubuhan Kebangsaan Kadazan Bersatu 17 . 9 Apakah reaksi mereka terhadap perkara tersebut? A B C D 58 Menghantar surat bantahan Mengadakan demonstrasi Meletakkan jawatan Menampal poster Parti politik berikut telah bergabung membentuk Parti Perikatan Sabah pada tahun 1962.

Tokoh Tun Abdul Razak Tun Adam Malik Negara Malaysia Indonesia Apakah kesan perjanjian tersebut ? A B C D Penubuhan Asean Pemisahan Singapura Penamatan konfrontasi Pengasasan MAPHILINDO 18 .Gerak Gempur Sejarah PMR 2010 Apakah tujuan gabungan tersebut dibentuk? A B C D 59 Menyertai pilihanraya Menuntut kemerdekaan Melindungi kepentingan penduduk Membantah penyerahan Sabah kepada British Rajah berikut merupakan langkah pembentukan Persekutuan Malaysia 1963 Jawatankuasa Antara Kerajaan Suruhanjaya Cobbold X Cadangan Gagasan Persekutuan Malaysia Apakah X? A B C D 60 Jawatankuasa Eksekutif Jawatankuasa Hubungan Antara Kaum Jawatankuasa Perundingan Perpaduan Malaysia Jawatakuasa Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu Kedua-dua tokoh dibawah telah mewakili negara masing-masing dalam Perjanjian Pemulihan Hubungan yang ditandatangani pada Ogos 1966.

Gerak Gempur Sejarah PMR 2010 Jawapan No soalan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Jawapan C A D C A C D B C B B A D B D B C A C D B C C B A B C B C A A C D D B B B A Muka surat 12 21-24 38-41 51 47-48 63 66 98 117 125-126 154 169 158 186 195 5 13 32 40 48 44 49 60 81 108 104 111 131 146 165 179 190 204 208 203 5 12 13 19 .

Gerak Gempur Sejarah PMR 2010 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 A C B A B A D A C D B C A D C C C A C A C C 17 48 53 56 59 72 88 98 93 107 121-122 125 140 136-137 152 166 167 178 181 192 214 224 20 .