You are on page 1of 2

GEGANTS DE ROQUETES

POBLACIÓ: ROQUETES

COMARCA: GARRAF

NOM GEGANT: JOAN

NOM GEGANTA: EULÀLIA

ANY D’ESTRENA: 1993

ESTRENA CÒPIES: 2005
CANVI DE VESTITS:

CONSTRUCTOR ORGINALS: Merche Arqué

CONSTRUCTOR CÒPIES: Taller Drac Petit

INDUMENTÀRIA:

BREU HISTÒRIA:
Els gegants representen uns pagesos a recordar de les vinyes que ocupaven les terres on
s’ubica l’actual Roquetes. En el seu bateig van estar acompanyats pels altres gegants de la
comarca.
FOTOGRAFIA:

Gegants 1993

Actuals (2005)