You are on page 1of 8

Parent Stock (PS) larda uygulanan bir program

Gün Aşının Tipi Aşılar Aşı Suşu Uygulama


Canlı/inakt Yolu
1. gün if Marek (Kuluçkanede yapılmış) H120 Sprey
HB1

IB +Newcastle
7. gün İnaktif Newcastle+IBDV Derialtı

10. gün Canlı IBDV İntermediate İçmesuyu

16. gün Canlı IBDV İntermediate İçmesuyu

23. gün Canlı Newcastle LaSota İçmesuyu

40. gün Canlı IB H120 İçmesuyu

55. gün Canlı IB+Newcastle Atomist

10.hafta Çiçek (kanat zarı)+S.enteritidis Derialtı

11.hafta Canlı IBDV İçmesuyu

14.hafta Canlı Newcastle Atomist

16- İnaktif ND+IB+IBDV+


18.hafta EDS-76 + S.enteritidis
19- Canlı Newcastle Atomist
21.hafta
Ticari yumurtacılar için uygulanan bir program
Gün Aşının Tipi Aşılar Aşı Suşu Uygulama Yolu

Canlı/inaktif

1. gün Marek HVT+Rispens Kas içi

3-5. gün Canlı Newcastle HB1 Sprey

5-7. gün Canlı Newcastle HB1 HB1 İçme suyu

8-10. gün İnaktif ND+IBDV Derialtı

10-13.gün Canlı Gumboro İçme suyu

16-19.gün Canlı Gumboro İçme suyu

21. gün Canlı Newcastle LaSota İçme suyu

8.hafta Canlı Çiçek Kanat zarı

9-11.hafta Canlı Newcastle LaSota İçme suyu

16.hafta İnaktif Kas içi


ND+IB+EDS76
Ticari broylerlere uygulanan bir aşılama program

Gün Aşılar Uygulama Yolu

1. gün Newcastle HB1 Sprey

11. gün Gumboro İçme suyu

16. gün IB+ Newcastle Sprey


(LaSota)

21. gün Gumboro İçme suyu


alternatif program

Gün Aşılar Uygulama Yolu

1. gün İnaktif ND Derialtı

15. gün Gumboro İçme suyu

IB (H120)+Newcastle Sprey

21. gün Gumboro İçme suyu (şartlı)

35 günde Gumboro çıkan kümeslerde


Damızlık Hindiler için Aşılama Programı

Yaş Aşı Uygulama Yolu


(hafta)
3 ND Sprey

6 ND Sprey

12 ND Enjeksiyon

20 PM-3 Enjeksiyon
Pasteurella/Erysepelas

24 ND PM-3 Enjeksiyon
Pasteurella/Erysepelas
* Hemorajik enteritis bulunan yörelerde 4. Haftada canlı HE aşısı kullanımı
önerilebilir.
Sürü sağlığının izlenmesinde kullanılan serolojik testler
Metod Antikor Tipi Kullanıldığı Hastalık

(HI); tip spesifik IgG, IgA ND, IB, EDS76,


Mycoplasma

AGP; grup IgM IBV, IBDV, Reovirus,


spesifik İnfluenza, Adenovirus

SN IgG, IgA IB (H120, M41,


D274,D1466), Reovirus
(1133), IBDV (standart
serotip 1, subtipler), tüm
viruslar
Aglütinasyon IgM Mycoplasmalar,
Salmonellalar, E.coli’ler,
Hemophiluslar

ELISA IgG, IgM Tüm virus

IgM, IgG sistemik humoral bağışıklığı/enfeksiyonu gösterir.


IgA mukozal humoral bağışıklığı/enfeksiyonu gösterir.
HI: Hemaglütinasyon-İnhibisyon Testi
AGP: Agar-Jel Presipitasyon Testi
SN: Serum Nötralizasyon Testi
Aşılamalar sonrasında ELISA ile ölçülen antikor seviyeleri

Test Canlı Aşılardan İnaktif Aşılarla Saha Enfeksiyonu


Aşılamadan Sonra Aşılamadan Sonra Sonrası
15000-25000 (etçi) Etçi 7000
20000-30000 Yumurtacı 40000
(yumurtacı)
ND 1000-5000

IB 500-3000 4000-7000 8000

IBDV 3500-6000 (20. 6000-9000 Yaşa ve


Hafta) aşılamalara bağlı
2500 broyler olarak değişir.
Reovirus 500-2500 200-5000  5000

AE 4000-6000 -/- ?

CAV 2000-3000 -/- ?

EDS-76 -/- 2000-3000 ?


Yumurtacılarda, hayatları boyunca yapılabilen aşılar, kaç kere yapıldığı ve bağışıklık kontrolü

Aşı Kaç Kere Uygulama Yapıldığı Kontrol, Monitoring ?

Marek* Genellikle 1 kere (Canlı) AGP, ELISA

Newcastle* Birçok kere canlı ve inaktif Civciv yarka döneminde 3 haftada bir, yumurtlama döneminde
 4haftada bir HI testi ile 25-30 kan örneğinden yapılır.
Civciv yarka döneminde 3 haftada bir, yumurtlama döneminde
 4haftada bir HI testi ile 25-30 kan örneğinden yapılır Civciv
yarka döneminde 3 haftada bir, yumurtlama döneminde 
IB* Birçok kere canlı ve inaktif 4haftada bir HI ve ELISA testleri ile 25-30 kan örneğinden yapılır

Çiçek* 1 kez canlı Deride aşı yerinde nedbe izinin oluşması yeterlidir.

EDS-76 1 kez inaktif HI-ELISA ile aşılamadan 3 hafta sonra

AE 1 kere canlı AGP, ELISA

Salmonella  2 kere canlı/inaktif Aglütinasyon

Mycoplasma  2 kere canlı/inaktif Aglütinasyon, HI

E.coli  2 kere inaktif Aglütinasyon, SAT

Hemofilus  2 kere inaktif Aglütinasyon, AGP, ELISA

IBDV* Birkaç kere ELISA, AGP


canlı/inaktif

You might also like