SEK KEB ALAM MEGAH DUA PERSIARAN KUALA LANGAT, SEKSYEN 27, 40400 SHAH ALAM KERTAS KERJA PROGRAM

KECEMERLANGAN MURID TAHUN 6 2009

PENDAHULUAN
Program Kecemerlangan Murid Tahun 6 adalah satu aktiviti yang dijalankan untuk murid tahap 2. Program ini dijalankan berikutan beberapa program persediaan UPSR yang telah dijalankan untuk meningkatkan prestasi akademik murid-murid. Program ini juga merupakan salah satu program untuk memperkasakan sekolah dalam bidang akademik.

RASIONAL
Memberi peluang kepada murid-murid untuk meningkatkan muridpotensi diri dan bermotivasi dalam menghadapi persediaan UPSR. Memberi peluang murid-murid untuk berinteraksi dan muridbertukar-tukar pandangan. bertukarMemberi pendedahan tentang kaedah bimbingan ke arah kejayaan murid-murid. muridMemberi pengetahuan serta memahami situasi pembelajaran di rumah. Memberikan pendedahan tentang rangsangan dan dorongan terbaik ke arah kejayaan murid-murid. muridMemahami tentang perkara-perkara yang dapat menghalang perkarakecerdasan fikiran murid-murid. murid-

OBJEKTIF
Mencari dan mengenal potensi untuk membina keyakinan diri murid. Menanamkan sikap mementingkan kaedah pembelajaran yang berkesan. Memberikan murid persediaan fizikal dan mental ke arah kecemerlangan potensi. Memberi pengetahuan serta memahami situasi pembelajaran di rumah. Mendapatkan keberkatan ilmu sebelum menghadapi UPSR. Memberi pendedahan kepada murid-murid teknik-teknik muridteknikmenjawab soalan UPSR.

KUMPULAN SASARAN
Murid-murid Tahun 6 Ibubapa murid Tahun 6 Guru Tahun 6 Guru-guru yang terlibat

TARIKH & KOS PROGRAM
MAC – NOVEMBER 2009 Sumbangan RM200 setiap murid

AHLI JAWATANKUASA INDUK

Penasihat: Pengerusi: Naib Pengerusi I :

Puan Ros Aini Bt Che Man (Guru Besar) Puan Yeoh Suat Chu (PK Kurikulum) Puan Siti Jarah Bt Razak (PK HEM)

Naib Pengerusi II : Puan Norlia Bt Ahmad (PK Kokurikulum) Setiausaha: Penyelaras: AJK: Puan Fairuz Kamila Bt Ahmad Kamal Puan Zaleha Bt Mohd Noor Puan Rosni Bt Ismmail Puan Aishah Bt Muhammad Radzi Encik Mohd Najib B Mustapha

AHLI JAWATANKUASA PELAKSANA
Pengerusi: Setiausaha: Penyelaras: AJK: Puan Yeoh Suat Chu (PK Kurikulum) Puan Fairuz Kamila Bt Ahmad Kamal Puan Zaleha Bt Mohd Noor Puan Rosni Bt Ismmail Puan Aishah Bt Muhammad Radzi Encik Mohd Najib B Mustapha Puan Rohana Bt Mohd Said Puan Sangita A/P Applasamy Puan Norlaily Bt Mohd Yusof Encik Abdullah Bt Mohd Saad

PENCAPAIAN UPSR 2006 – 2008 & UNJURAN PENCAPAIAN 2009

GRAF MENUNJUKKAN PENCAPAIAN UPSR MENGIKUT SUBJEK DARI TAHUN 2006 HINGGA 2008 (B. MELAYU-PEM)
100 98,1 98 96 94 94 PERATUS 92 90 88 86 84 82 80 2006 2007 2008 TAHUN 2009 2010 B. MELAYU (PEM) 96,7

GRAF MENUNJUKKAN PENCAPAIAN UPSR MENGIKUT SUBJEK DARI TAHUN 2006 HINGGA 2008 (B. MELAYU-PEN)
100 98 96 94 PE RATUS 92 90 88 86 84 82 80 2006 2007 2008 TAHUN 2009 2010 B. MELAYU (PEN) 95.5 94.6

98.1

GRAF MENUNJUKKAN PENCAPAIAN UPSR MENGIKUT SUBJEK DARI TAHUN 2006 HINGGA 2008 (B. INGGERIS)
100 98 96 94 P E RAT US 92 90 88 86 84 82 80 2006 2007 2008 TAHUN 2009 2010 88.2 86.6 90.7 B. INGGERIS

GRAF MENUNJUKKAN PENCAPAIAN UPSR MENGIKUT SUBJEK DARI TAHUN 2006 HINGGA 2008 (MATEMATIK)
100 98 96 94 P E RATUS 92 90 88 86 84 82 80 2006 2007 2008 TAHUN 2009 2010 90.3 MATEMATIK 95.6 95.3

GRAF MENUNJUKKAN PENCAPAIAN UPSR MENGIKUT SUBJEK DARI TAHUN 2006 HINGGA 2008 (SAINS)
100 98 96 94 P E RATUS 92 90 88 86 84 82 80 2006 2007 2008 TAHUN 2009 2010 91.4 91.8 SAINS

98.1

GRAF MENUNJUKKAN PENCAPAIAN KESELURUHAN UPSR DARI TAHUN 2006 HINGGA 2008
100 90.6 90 PERATUS 80 70 60 50 TAHUN 84.9 83.6 UPSR 2006 UPSR 2007 UPSR 2008

GRAF UNJURAN PENCAPAIAN UPSR TAHUN 2009

100 80 PERATUS 60 40 20 0

96.82 98.37

89.2

93

94.55 86.1 BM PEM BM PEN B. INGGERIS MATEMATIK SAINS % LULUS BIL 5A

25

TAHUN M/PEL

2006 96.7 94.6 88.2 95.6 91.4 84.9 11 11.8% 93

2007 98.1 98.1 90.7 95.3 98.1 90.6 14 13.1% 107

2008 94.0 95.5 86.6 90.3 91.8 83.6 24 17.9% 134

2009 96.8 98.4 89.2 93.0 94.6 86.1 25 21.4% 117

PEM PEN BI MAT SNS % LULUS BIL. 5A
BIL. CALON

PROGRAM YANG AKAN DILAKSANAKAN

Program Motivasi Murid Kelas Tambahan Bengkel Teknik Menjawab Soalan UPSR Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik dan Sains Majlis Permuafakatan Ibubapa dan Guru Majlis Restu Majlis Solat Hajat Program Gerak Gempur (Latih Tubi) Malam Kenangan Murid Tahun 6

Perbelanjaan Program Motivasi
Pendapatan Sumbangan 116 murid X RM30.00 RM Perbelanjaan Makanan & Minuman Murid (116 X RM3.00) X 4 Kali Saguhati Penceramah RM500.00 X 4 Kali Pelbagai RM

RM3,480.00

RM1,392.00

RM2,000.00

RM88.00 RM3,480.00

RM3,480.00

Perbelanjaan Kelas Tambahan
Pendapatan Sumbangan 116 murid X RM40.00 RM Perbelanjaan Saguhati Guru RM4,640.00 Kertas Pendua RM1,160.00 RM RM3,480.00

RM4,640.00

RM4,640.00

Perbelanjaan Bengkel Teknik Menjawab Soalan UPSR
Pendapatan Sumbangan 116 murid X RM20.00 RM Perbelanjaan Saguhati Penceramah RM200.00 X 8 Kali Kertas Pendua RM

RM2,320.00

RM1,600.00

RM720.00

RM2,320.00

RM2,320.00

Perbelanjaan Majlis Permuafakatan Ibubapa, Guru & Murid
Pendapatan Sumbangan 116 murid X RM20.00 RM Perbelanjaan Makanan & Minuman 232 X RM6.00 Saguhati Penceramah Pelbagai RM

RM2,320.00

RM1,392.00

RM800.00

RM128.00

RM2,320.00

RM2,320.00

Perbelanjaan Majlis Restu
Pendapatan Sumbangan 116 murid X RM10.00 RM Perbelanjaan Makanan & Minuman 176 X RM6.00 Pelbagai RM

RM1,160.00

RM1056.00

RM104.00

RM1,160.00

RM1,160.00

Perbelanjaan Majlis Solat Hajat
Pendapatan Sumbangan 116 murid X RM10.00 RM Perbelanjaan Makanan & Minuman 176 X RM6.00 Pelbagai RM

RM1,160.00

RM1056.00

RM104.00

RM1,160.00

RM1,160.00

Perbelanjaan Program Gerak Gempur (Latih Tubi)
Pendapatan Sumbangan 116 murid X RM30.00 RM Perbelanjaan RM

RM3,480.00

Kertas Pendua

RM3,480.00

RM3,480.00

RM3,480.00

Perbelanjaan Malam Kenangan Murid Tahun 6
Pendapatan Sumbangan 116 murid X RM40.00 RM Perbelanjaan Makanan & Minuman 116 X RM30.00 Hadiah Pelbagai RM

RM4,640.00

RM3,480.00

RM1,105.00 RM55.00

RM4,640.00

RM4,640.00

SEMOGA PROGRAM YANG DIRANCANG DAN KOMITMEN SERTA KERJASAMA DARIPADA SEMUA WARGA SKAMD DAPAT MENINGKATKAN PRESTASI UPSR SKAMD BAGI TAHUN 2009

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.