διαδρομές

Ν ο ητ ι κ έ ς

διαδρομές

στόν

χῶρο

τῆς

πίστης

Μηνιαῖο φυλλάδιο τοῦ Ἱ.Ν. Ἁγίας Τριάδος Πετρουπόλεως | Σουλίου 167 - Τηλ.: 210 5013108 | Τεῦχος 26ο - Σεπτέμβριος 2016
ierosnaosagiastriadospetroupoleos.blogspot.gr - agiatriadapetroupoleos.gr - facebook: agiatriadapetroupolis

Δρόμος δέν ὑπάρχει...
τόν δρόμο
τόν ἀνοίγουμε...
προχωρώντας
καί συγχωρώντας...

ο
τ
κ
τα η μ α
κ
Ἔ άρτ
π α ρ 016

Οἱ γεωργοί καί ἡ ἄμπελος.
Μικρογραφία εἰκονογραφημένου
χειρογράφου, 11ος αἰ. μ.Χ.,
Ἐθνική Βιβλιοθήκη Παρισίων.

Ξεκινοῦν οἱ Δραστηριότητες τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ
Ἁγίας Τριάδος Πετρουπόλεως

ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ... ἐνορία

ἐν δράσῃ!

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,
Μέ χαρά σᾶς προσκαλοῦμε ὅλους στήν ἔναρξη τῶν Κατηχητικῶν
Σχολείων καί τῶν Νεανικῶν Συνάξεων τοῦ Ναοῦ μας καί ὅλων τῶν
ὑπολοίπων δραστηριοτήτων πού γίνονται σ' αὐτόν.
Στίς 25 Σεπτεμβρίου, Κυριακή καί ὥρα 11:00 π.μ., μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας στό
Πνευματικό Κέντρο τοῦ Ναοῦ μας, θά τελεσθεῖ ὁ Ἁγιασμός γιά τήν ἔναρξη τῶν Κατηχητικῶν
μας Σχολείων καί ὅλων τῶν δράσεων.
Κάποιοι μᾶς εἶπαν ὅτι ἡ ἐλπίδα ἔρχεται κι ἐμεῖς τούς λέμε ὅτι ἡ ἐλπίδα ἔχει ἔρθει ἐδῶ καί
2016 χρόνια καί εἶναι ὁ Χριστός. Ἄς μιλήσουμε λοιπόν, ΝΑΙ γιά τόν Χριστό!

2

Ἄς κάνουμε τήν ἐνορία μας ἐπίκεντρο καί σημεῖο ἀναφορᾶς τῆς ζωῆς μας.
Ἄς ἀφήσουμε τήν εἰκονική πραγματικότητα καί ἄς γευτοῦμε τήν ἴδια τή ζωή.
Ἄς γίνουμε κοινωνοί τῶν βιωμάτων μας στήν ἐν Χριστῷ ζωή.
Ἄς ἀναβαθμίσουμε ὅλοι τήν καθημερινότητά μας μέ τό κάλεσμα τῆς ἐνορίας μας.
Ἡ ἐνορία μας εἶναι ἡ οἰκογένειά μας. Εἶναι αὐτή πού μᾶς συνδέει μέ τή ζωή,
μέ τόν ἴδιο τό Χριστό.
Ἄς εἴμαστε ὑπερήφανοι γιά τό Χριστό μας. ΝΑΙ, πᾶμε στά κατηχητικά σχολεία.
Ἔλα κι ἐσύ! Ἄς μή λείψει κανείς!!
Μακάρι νά καταφέρουμε νά σπάσουμε τά δεσμά τοῦ καναπέ, τοῦ laptop καί τοῦ tablet, τῆς τηλεόρασης
καί γενικότερα τῆς εἰκονικῆς καί ψεύτικης πραγματικότητας, ἡ ὁποία μᾶς ὁδηγεῖ σέ ἀδιέξοδο.
Ἄς ἐπικοινωνήσουμε μέ τούς ἐν Χριστῷ ἀδελφούς μας, ἄς μήν ὑπάρξει οἰκογένεια πού δέν θά
προτρέψει τά παιδιά της ὥστε αὐτά νά δώσουν τό παρόν στόν ἁγιασμό τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων.
Τήν προηγούμενη χρονιά, χάρη στήν εὐλογία τοῦ Κυρίου, συμμετείχαν πάνω ἀπό 100 παιδιά στά
Κατηχητικά Σχολεῖα μας. Μέσα ἀπό τά Κατηχητικά οἱ ἀξίες τῆς πίστεως, τῆς οἰκογένειας καί τοῦ
Ἔθνους μποροῦν νά μεταλαμπαδευτοῦν στά παιδιά μας, τή στιγμή πού ὅλοι θεωροῦν ὅτι εἶναι
ἀπαρχαιωμένες. Πρίν ἀπό τήν ἔναρξη τῶν μαθημάτων τά παιδιά θά ἀπολαμβάνουν πλούσιο πρωϊνό!
Ἐφημέριος Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Τριάδος Πετρουπόλεως,
Ὑπεύθυνος Νεότητας
π. Σπυρίδων Ἀργύρης

Συντακτική ὁμάδα

> Ὁμάδα Νεότητας
Ἁγίας Τριάδος Πετρουπόλεως
> π. Σπυρίδων Ἀργύρης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΕΝΟΡΙΑΚΗΣ
ΔΡΑΣΕΩΣ 2016-2017
ΚΥΡΙΑΚΗ
10.30-11.00 ΠΡΩΙΝΟ ΚΕΡΑΣΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 25/09 ΑΓΙΑΣΜΟΣ-ΕΝΑΡΞΗ
10.30-11.30 ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤΩΤΕΡΟ: ΝΗΠΙΟ,
Α΄, Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 25/09 ΑΓΙΑΣΜΟΣ-ΕΝΑΡΞΗ
11.00-12.00 ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΡΡΕΝΩΝ ΚΑΤΩΤΕΡΟ Γ,
Δ, Ε ,ΣΤ, ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 25/09 ΑΓΙΑΣΜΟΣ-ΕΝΑΡΞΗ
11.00-12.00 ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΘΥΛΕΩΝ ΚΑΤΩΤΕΡΟ Γ, Δ, Ε,
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ/ΜΕΣΟ ΣΤ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ, Α, Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ/ ΑΝΩΤΕΡΟ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Α,Β,Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 25/09 ΑΓΙΑΣΜΟΣ-ΕΝΑΡΞΗ
12.00-14.00 ΕΝΤΕΥΚΤΗΡΙΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ ΘΥΛΕΩΝ
12.00-13.00 Αθλοπαιδιες (ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ) ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
13.00-14.00 Αθλοπαιδιες (ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ) ΤΜΗΜΑ ΕΦΗΒΙΚΟ
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΗΠΕΔΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
17.00-18.00 ΣΧΟΛΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ 24/09 ΕΝΑΡΞΗ
(ΜΑΘΗΤΩΝ) ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΛΥΒΑ
18.00-19.00 ΣΧΟΛΗ ΣΚΑΚΙΟΥ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ 25/09 ΕΝΑΡΞΗ
19.00-20.00 ΣΧΟΛΗ ΣΚΑΚΙΟΥ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥΣ 25/09
ΕΝΑΡΞΗ
18.30-20.00 ΟΜΙΛΙΑ- ΣΥΝΑΞΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ 25/09 ΕΝΑΡΞΗ
ΔΕΥΤΕΡΑ
09.30-10.30 Γυμναστικη για ολες τις Ηλικιες ΕΝΑΡΞΗ 16/09
12.00-13.00 ΣΥΣΣΙΤΙΟ ΑΠΟΡΩΝ
16.00-19.00 ΣΧΟΛΗ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΟ-ΕΦΗΒΙΚΟ
ΕΝΑΡΞΗ 05/09
16.00-18.00 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΡΟΤΗΣΤΗΡΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΝΑΡΞΗ 03/10
16.00-18.00 ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΚΥΡΙΩΝ (ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΧΑΤΖΗ)
ΕΝΑΡΞΗ 17/10
17.00-18.00 Γυμναστικη για ολες τις Ηλικιες
ΕΝΑΡΞΗ 16/09
18.00-20.00 ΚΥΚΛΟΣ ΝΕΩΝ ΜΗΤΕΡΩΝ (ΚΥΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΚΑΜΑΡΙΑΝΑΚΗ) ΕΝΑΡΞΗ17/10
19.00-20.00 ΣΧΟΛΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΕΝΑΡΞΗ 07/11
ΤΡΙΤΗ
12.00-13.00 ΣΥΣΣΙΤΙΟ ΑΠΟΡΩΝ
16.00-19.00 ΣΧΟΛΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
18.00-19.00 ΣΧΟΛΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ (ΑΡΧΑΡΙΩΝ)
ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΛΥΒΑ 24/09 ΕΝΑΡΞΗ
19.00-20.00 ΣΧΟΛΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ 24/09 ΕΝΑΡΞΗ
(ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΩΝ) ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΛΥΒΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ
09.30-10.30 Γυμναστικη για ολες τις Ηλικιες
ΕΝΑΡΞΗ 16/09
12.00-13.00 ΣΥΣΣΙΤΙΟ ΑΠΟΡΩΝ
16.00-19.00 ΣΧΟΛΗ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
ΕΝΑΡΞΗ 05/09
16.30-17.30 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ ΕΝΑΡΞΗ 03/10
17.00-18.00 Γυμναστικη για ολες τις Ηλικιες
ΕΝΑΡΞΗ 16/09
2

1800-19.00 ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΦΑΝΟΥΡΙΟ
19.00-20.00 ΣΧΟΛΗ ΓΟΝΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΟ ΚΕΡΑΣΙΩΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΚΥΚΛΟΣ ΟΜΙΛΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ) ΕΝΑΡΞΗ 19/10
ΠΕΜΠΤΗ
12.00-13.00 ΣΥΣΣΙΤΙΟ ΑΠΟΡΩΝ
16.00-18.00 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΝΑΡΞΗ 03/10
17.00-19.00 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΛΕΞΙΜΑΤΟΣ
18.00-19.00 ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΕΥΧΕΛΑΙΟΥΑΡΧΟΝΤΑΡΙΚΙ Π. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΕΝΑΡΞΗ 06/10
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
09.30-10.30 Γυμναστικη για ολες τις Ηλικιες
ΕΝΑΡΞΗ 16/09
12.00-13.00 ΣΥΣΣΙΤΙΟ ΑΠΟΡΩΝ
16.00-17.00 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΕΝΑΡΞΗ 07/10
18.00-19.00 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΕΝΑΡΞΗ 30/09
17.00-18.00 Γυμναστικη για ολες τις Ηλικιες
ΕΝΑΡΞΗ 16/09
19.00-20.00 ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ - ΠΙΑΝΟ - ΧΟΡΩΔΙΑ ΕΝΟΡΙΑΣ
ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΛΥΒΑ ΕΝΑΡΞΗ 07/10
20.00-21.00 ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ – ΠΙΑΝΟ ΧΟΡΩΔΙΑ ΕΝΟΡΙΑΣ
ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΛΥΒΑ ΕΝΑΡΞΗ 07/10
20.00-21.00 ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΝΑΡΞΗ
07/10 ΜΕ ΤΗΝ ΜΑΡΙΑ ΚΟΡΔΕΤΖΑΚΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ
11.00-12.00 ΣΥΣΣΙΤΙΟ ΑΠΟΡΩΝ
09.00-13.00 Σχολη Ζωγραφικης ΠΑΙΔΙΚΟ
09.30-11.00 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΝΑΡΞΗ 03/10
15.30-16.30 ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΞΕΙΣ ΝΕΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ- ΛΥΚΕΙΟΥ
25/09 ΕΝΑΡΞΗ
16.30-18.00 ΕΝΤΕΥΚΤΗΡΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ, ΠΙΝΚ ΠΟΝΚ 25/09 ΕΝΑΡΞΗ
16.00-17.00 ΣΧΟΛΗ ΘΕΑΤΡΟΥ Α΄ ΤΜΗΜΑ 24/09 ΕΝΑΡΞΗ
- ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΝΕΩΝ -ΠΑΙΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ-ΤΡΑΓΟΥΔΙ) ΚΩΣΤΑΣ
ΤΖΑΦΕΡΗΣ
17.00-18.00 ΣΧΟΛΗ ΘΕΑΤΡΟΥ Β΄ ΤΜΗΜΑ 24/09 ΕΝΑΡΞΗ
- ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ-ΤΡΑΓΟΥΔΙ) ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΑΦΕΡΗΣ
18.00-19.00 ΣΧΟΛΗ ΘΕΑΤΡΟΥ Γ΄ ΤΜΗΜΑ 24/09 ΕΝΑΡΞΗ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΦΗΒΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΓΥΜΝ.ΛΥΚΕΙΟΥ (ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ-ΤΡΑΓΟΥΔΙ) ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΑΦΕΡΗΣ
18.00-19.00 ΣΧΟΛΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ (ΑΡΧΑΡΙΩΝ)
ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΛΥΒΑ 24/09 ΕΝΑΡΞΗ
19.00-20.00 ΣΧΟΛΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ 24/09 ΕΝΑΡΞΗ
(ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΩΝ) ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΛΥΒΑ

3

3

Κατηχητικές Νεανικές Συνάξεις

Κάθε Κυριακή
στίς 10:30 π.μ.
πλούσιο πρωινό
γιά τά παιδιά!

Τά Κατηχητικά μας Σχολεία θά λειτουργοῦν ὡς ἐξῆς:
Σάββατο
ΜΕΣΟ ΑΡΡΕΝΩΝ (Α΄, Β΄ Γ΄ Γυμνασίου) μέ τόν κ. Θωμᾶ Ἀναστόπουλο
15:30-16:30 μ.μ.
καί τόν κ. Κωνσταντῖνο Κασσό

ΑΝΩΤΕΡΟ ΑΡΡΕΝΩΝ (Α΄, Β΄, Γ΄ Λυκείου) μέ τόν κ. Σωκράτη Δέλγα
16:30 - 18:00 μ.μ.
Ἐντευκτήριο - Ἐπιτραπέζια παιχνίδια - ἐλεύθερος χρόνος
Κυριακή
ΠΡΟ-ΚΑΤΩΤΕΡΟ
μέ τήν κ. Χαρά Κρυσταλλά,
10:30-11:00 π.μ.
(νήπιο & Α΄, Β΄ Δημοτικοῦ)
μέ τόν κ. Ἰάκωβο Παπάζογλου,

μέ τήν κ. Ἀντωνία Βαριατζά καί τήν κ. Μαρία Γεωργοπούλου
11:00-12:00 π.μ.
ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΑΡΡΕΝΩΝ
μέ τόν κ. Σωκράτη Δέλγα

(Γ΄,Δ΄,Ε΄,ΣΤ΄ Δημοτικοῦ)
και τόν κ. Κωνσταντῖνο Κασσό
11:00-12:00 π.μ.
ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΘΗΛΕΩΝ
μέ τήν κ. Μαρία Παπαμήτρου

(Γ΄, Δ΄, Ε΄ Δημοτικοῦ)
καί τήν κ. Ἑλένη Λούπου
11:00-12:00 π.μ.
ΜΕΣΟ ΘΗΛΕΩΝ (Στ δημοτικοῦ,Α΄,Β΄ Γυμνασίου) μέ τήν κ. Παναγιώτα Κουκούλη
11:00-12:00 π.μ.
ΑΝΩΤΕΡΟ ΘΗΛΕΩΝ

(Γ΄ Γυμνασίου & Α΄,Β΄,Γ΄ Λυκείου)
μέ τήν κ. Παναγιώτα Σαράφογλου
18.30 - 20.00
ΣΥΝΑΞΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ-ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ-
μέ τόν κ. Γεώργιο Ἀραμπατζόγλου

ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΜΑΣ
12:00-13:00 μ.μ.

Ἀθλοπαιδείες - Ποδόσφαιρο (γήπεδο 5Χ5 Γρηγορίου) Δημοτικού

13:00-14:00 μ.μ.

Ἀθλοπαιδείες - Ποδόσφαιρο (γήπεδο 5Χ5 Γρηγορίου) Γυμνασίου - Λυκείου

12:00-14:00 μ.μ.

Ἐντευκτήριο - Ἐπιτραπέζια παιχνίδια - ἐλεύθερος χρόνος ΘΗΛΕΩΝ
3

> Ζωγραφική
> Ἁγιογραφία
> Σχολή Σκακιοῦ

4

5

5

> Σχολή Θεάτρου
> Σχολή Μουσικῆς
> Μαθήματα
Μουσικινητικῆς

5

> Γυμναστική
γιά ὅλες τίς ἡλικίες!
μέ τήν Σταυρούλα Ἀγγελοπούλου

τμήμα Α

ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ
καί ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ στις 9:30 - 10:30

τμήμα Β

ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ
καί ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ στις 17:00 - 18:00

> Σχολή Παραδοσιακῶν
Δημοτικῶν χορῶν
υπό τον χοροδιδάσκαλο

Παναγιώτη Καλύβα
Κάθε Τρίτη & Σάββατο
18:00 - 19:00 Τμήμα Αρχαρίων
19:00 - 20:00 Τμήμα Προχωρημένων
Κάθε Κυριακή
17:00 - 18:00 Τμήμα Μαθητών

> Πρόγραμμα Ἐνισχυτικῆς διδασκαλίας
ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ και ΠΕΜΠΤΗ 16.00 - 18.00
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ 16.30 - 17.30
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΛΥΚΕΙΟΥ
ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16.00 - 17.00
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Εὐχαριστοῦμε θερμά τούς καθηγητές
τοῦ Φροντιστηρίου Μέσης Ἐκπαίδευσης

γιά τήν προσφορά τους
στό Ἐνοριακό Κοινωνικό Φροντιστήριο
τοῦ Ἱεροῦ μας Ναοῦ.

ΚΑΘΕ ΣΑΒBΑΤΟ 9.30 - 10.30
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
Οι εγγραφές πραγματοποιούνται
έως τέλος Σεπτεμβρίου στους Ιερείς
του Ναού.

6

7

7

>
>
>
>

Μαθήματα Νοηματικῆς γλώσσας
Μαθήματα Ἀγγλικῶν
Σχολή Γονέων
Συναντήσεις Ἐνηλίκων

7

Ὁ Ναός προσφέρει συσσίτιο
καί τίς 7 ἡμέρες τῆς ἑβδομάδος,
καί τό Σάββατο διπλή μερίδα,
σέ πάνω ἀπό 130 ἀπόρους
συνενορίτες μας,
καθώς ἐπίσης ἐξασφαλίζει
καθημερινά σέ 23 ὑποσυτιζόμενα
παιδιά τό πρωινό τους γεῦμα
στά σχολεία τῆς ἐνορίας μας.
Ἐφαρμόζεται τό σύστημα
τῆς αὐτοδιαχείρισης.

> Πνευματικές ὁμιλίες στό Ναό μας
Α. Ἕνα σημαντικό ἐκκλησιαστικό πρόσωπο θά τελεῖ ὁμιλία στό Ναό μας 1 φορά
τό μῆνα.
Β. Ἀρχονταρίκι μέ τόν π. Σπυρίδωνα κάθε Πέμπτη 18:45-19:15.
Γ. Σχολή νέων μητέρων μέ τήν κ. Καμαριανάκη κάθε Δευτέρα 18:00-20:00.
Δ. Κύκλος Κυριῶν μέ τήν κ. Χρυσούλα Χατζή κάθε Δευτέρα 16:00-18:00.
ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΣΤΟ ΝΑΟ:
Α) ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Β) ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΤΙΣ 18:00 ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ
ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΦΑΝΟΥΡΙΟ
Γ) ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ ΣΤΙΣ 18:00 ΙΕΡΟ ΕΥΧΕΛΑΙΟ
Δ) 1 ΦΟΡΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ
Π Ρ ΟΣ Κ Υ Ν Η Μ ΑΤ Ι Κ Ε Σ Ε Κ Δ Ρ Ο Μ Ε Σ :
Α) ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ
ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΕ ΙΕΡΕΣ ΜΟΝΕΣ
Β) ΚΑΘΕ ΔΙΜΗΝΟ ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ