You are on page 1of 2

Ante Vranković

Domjanideva 15
10380 Sveti Ivan Zelina

Ministarstvo pravosuđa
Vukovarska 49
10000 Zagreb

Sveti Ivan Zelina, 13. rujna 2016.

Fax: 3714-507
Na znanje: Hrvatska odvjetnička komora
Fax: 6170-686

2. POŽURNICA
rješavanja disciplinske prijave radi nezakonitog (ne)postupanja g. Dinka Cvitana od 27. srpnja 2016.

I OBAVIJEST O POČETKU ŠTRAJKA GLAĐU
Poštovani,
podsjedam Vas da iako sam Vam još 8. srpnja 2016. poslao nepobitne dokaze da su podatci koje Vam
je u službenoj komunikaciji od 28. lipnja 2016. dostavio g. glavni državi odvjetnik Dinko Cvitan, ili druga osoba
za rad koje je on odgovoran, naprosto vulgarno netočni, ili točnije: SVJESNO LAŽNI (link:
https://www.scribd.com/document/318201906/Dopis-Ministru-dokazi-da-je-Cvitan-dostavio-neistinito-izvije%C5%A1%C4%87e i iako
sam dana 27. srpnja 2016. Vašem Ministarstvu poslao i formalnu disciplinsku prijavu nezakonitog štidenja
očigledne, sirove i radikalne korupcije u USKOK-u od strane g. Dinka Cvitana, glavnog državnog odvjetnika RH
(link:
https://www.scribd.com/document/319899381/Disciplinska-odgovornost-Dinka-Cvitana-za-neistinito-izvije%C5%A1%C4%87eDORH-a-od-28-lipnja-2016), te iako sam Vam tim povodom – obzirom da u ZAKONSKOM ROKU od 30 dana od vas
nisam
dobio
nikakav
odgovor
još
1.
rujna
2016.
poslao
požurnicu
(link:
https://www.scribd.com/document/323043656/Disciplinska-odgovornost-Dinka-Cvitana-po%C5%BEurnica-1-9-2016 )
Stoga sam, duboko razočaran i tim nezakonitim postupanjem Vas, tj. Ministarstva pravosuđa, odlučio
danas iznova stupiti u potpuni štrajk glađu, a kojim od Hrvatske odvjetničke komore tražim hitno rješavanje
mojih disciplinskih prijava od 13. 3. i 13. 9. 2012. i isplatu cjelokupne naknade štete za umišljajem zvjerski
potpuno uništeno mi zdravlje (ZOO, čl. 1052 i 1095 - za koje potraživanje mi je za pravo, pravomodno dao i sud presudama
Prekršajnog suda u Hvaru u predmetu I.J 34/2013 od 26. 5. 2014., a koju je potvrdio i Visoki prekršajni sud u Zagrebu presudom broj JŽ
2509/ 2014 od5. 3. 2015.), a od Vašeg Ministarstva očekujem pokretanje disciplinskog postupka protiv g. Dinka

Cvitana koji, kako sam to vrlo podrobno i nepobitno dokazao u svojoj prijavi od 27. srpnja, svjesno, i to
vulgarnim lažima, štiti korupciju u USKOK-u, a time i kriminal u HOK-u.
O dodatnim pojedinostima mojih potraživanja, HOK de biti obaviješten ovih dana.
S poštovanjem,
_____________________________________
(Ante Vrankovid, v. r.)
POTVRDA O SLANJU u MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

Povratnica iz HOK-a