You are on page 1of 2

Skima Jawapan

KSSR 2/2016
Pendidikan Moral Tahun 2
Bahagian A
1 b
2 a
3 a
4 a
5 b
6 a
7 a
Bahagian B
1 saya terus memberikan segelas air kepadanya
2 saya bermain dengan anaknya
3 saya berasa gembira kerana dapat membantu pak cik
4 memberikannya kepada nenek
5 saya terus mengajarnya
Bahagian C
1 memberikan
2 benar
3 amanah
4 bangga
5 mengakui
6 bersalah
7 menolak
Bahagian D
1 sama rata
2 adil
3 mengeratkan
4 gembira
5 bahagia
6 bangga
7 tidak berbeza
8 berat sebelah
Bahagian E
1 mematiakn suis televisyen
2 membantu datuk
3 gembira
4 membuang sampah

Bahagian F
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Bahagian F
/
X
/
/
/
X
/
X
/