You are on page 1of 2

PENTAKSIRAN SETENGAH TAHUN 2016

SKIMA JAWAPAN
Bahagian A (25 markah)
1B
2A
3C
4C
5D
6D
7B
8B
9A
10 C

11 D
12 A
13 A
14 C
15 B
16 C
17 D
18 A
19 B
20 D

Bahagian B (5 markah)
1 etnik Bajau
2 orang asli
3 etnik Bidayuh
4 kaum Melayu
5 kaum Cina

Bahagian C (10 markah)


1 Kheddah
2 bahan logam
3 Ujung Tanah
4 Kolamtanah
5 Taring anu

Kadaram
ikan berwarna putih
Jauhar
Ho-lan-tan
Harimau

Bahagian D (10 markah)


1 Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj
2 Yang di-Pertuan Besar
3 Bangunan Sultan Abdul Samad
4 13 Mei 1969
5 pelombong/peniaga

21
22
23
24
25

N 2016

C
C
D
C
D