You are on page 1of 6

SK TENANG STESEN, SEGAMAT

PENTAKSIRAN SUMATIF 1/2016

SEJARAH
Tahun 6
1 jam
Bahagian A : Pilih satu sahaja yang betul.
( 20 markah )
1. Salah
A.
B.
C.

satu faktor pembentukan Malaysia ialah?


Menjamin keselamatan negara
Mengamalkan sistem demokrasi
Rakyat senang bergerak antara negeri

2. Apakah negeri yang tidak terlibat dalam pembentukan Malaysia?


A. Filipina
B. Singapura
C. Pahang
3. Siapakah pemimpin dari Persekutuaan Tanah Melayu yang terlibat dalam
pembentukan Malaysia?
A. Tun Temenggung Jugah
B. Lee Kuan Yew
C. Tun Muhammad Ghazali bin Shafie
4. Bilakah Tunku Abdul Rahman Putra Alhaj mengisytiharkan pembentukan
Malaysia?
A. 15 September 1963
B. 16 September 1963
C. 17 September 1963
5. Di manakah referendum telah dijalankan pada tahun 1962?
A. Borneo
B. Sarawak
C. Singapura Utara
6. Tujuan penubuhan Jawatankuasa Perundingan Perpaduan Malaysia adalah untuk
A. Mengadakan referendum
B. Memberikan penerangan kepada pemimpin
C. Meninjau pendapat penduduk
7. Mengapakah sambutan Hari Malaysia penting untuk negara?
A. Mengukuhkan perpaduan
B. Memantapkan ekonomi
C. Menjamin keselamatan
8. Berikut adalah sebab-sebab pembentukan Malaysia kecuali
A. Menjamin keselamatan negara
B. Mencapai keseimbangan kaum
C. Memajukan pendidikan negara
9. Sebelum pembentukan Malaysia, Sabah dikenali sebagai
A. Borneo Utara
B. Negeri di bawah Bayu
C. Malaysia Timur

10.

Dalam Sejarah Melayu nama Johor dikenali sebagai


A. Ujung Tanah
B. Johol
C. Jauhari

11.

Nama negeri berikut berasal dari pokok kecuali


A. Melaka
B. Pahang
C. Kelantan

12.

Nama ibu negeri Kedah ialah


A. Alor Setar
B. Kangar
C. Ipoh

13.

Seri Menanti ialah Bandar Diraja bagi negeri


A. Perak
B. Selangor
C. Negeri Sembilan

14.

Ketua Negeri bagi Wilayah Persekutuan ialah


A. Sultan
B. Raja
C. Yang di Pertuan Agong

15.

Negeri yang diperintah oleh Raja ialah


A. Kedah
B. Perlis
C. Pahang

16.

Negeri yang tidak bersempadan dengan Johor ialah


A. Pahang
B. Negeri Sembilan
C. Selangor

17.

Manakah antara gelaran ketua negeri berikut adalah benar


A. Perlis - Sultan
B. Kedah - Raja
C. Pahang - Sultan

18.

Kenyataan berikut adalah tentang Tun Abdul Razak bin Dato Hussein kecuali
A. Merupakan Timbalan Perdana Menteri Persekutuan Tanah Melayu.
B. Terlibat dalam membincangkan hak dan kepentingan penduduk di
Sarawak dan Borneo Utara.
C. Pegawai kanan kerajaan yang menjadi anggota dalam Suruhanjaya
Cobbold.

19.

Negara-negara berikut menentang pembentukan Malaysia kecuali


A. Indonesia
B. Filipina
C. Brunei

20.

Ketua Negeri bagi Negeri Sembilan ialah


A. Yang di-Pertua Negeri

B.
C.

Yang di-Pertuan Besar


Sultan

Bahagian B : Tuliskan nama tokoh yang terlibat dengan pembentukan


Malaysia.
( 5 markah )
Tun Abdul Razak bin Dato
Hussien

Tunku Abdul Rahman Putra AlHaj

Tun Datu Mustapha bin Datu


Harun
Lee Kuan Yew

Penglibatan
1. Menjadi Timbalan
Perdana Menteri
Persekutuan Tanah
Melayu
2. Pencetus gagasan
Pembentukan Malaysia
3. Merupakan Yang diPertua Negeri Sabah
yang pertama
4. Merupakan pemimpin
utama Singapura yang
menyokong
pembentukan Malaysia
5. Ketua Menteri Sarawak
yang pertama

Tan Sri Datuk Amar Stephen Kalong


Ningkan
Tokoh

C. Lengkapkan Jadual di bawah.


( 5 markah )
Negeri
1. Pahang

Ketua Negeri

2. Sarawak
3. Negeri Sembilan
4. Perak
5. Perlis

D. Padankan
( 10 markah )
1. Perlis

Alor Setar

2. Kedah

Kota Bharu

3. Kelantan

Bandar Melaka

4. Melaka

Kuching

5. Sarawak

Arau

6. Pulau Pinang

Klang

7. Selangor

Bandar
Maharani

8. Johor

Seremban

9. Negeri
Sembilan

Kota Kinabalu

10.Sabah

George Town

E. Jawab soalan di bawah.


( 10 markah )
1. Nyatakan satu sebab pembentukan Malaysia.
.
2. Berikan tiga negeri yang terlibat dalam pembentukan Malaysia.

.
3. Siapakah nama pemimpin yang telah menyatakan gagasan pembentukan
Malaysia?
.
4. Namakan empat negeri yang gelaran ketua negerinya ialah Sultan.
.
5. Namakan dua negeri yang nama asalnya diambil daripada nama pokok.
.

Disediakan oleh:

Disahkan oleh:

Pelajaran

Penolong Kanan Kurikulum

Skima Jawapan
Bahagian A:
1.
2.
3.
4.
5.

A
A
B
B
C

6. B
7. A
8. C
9. A
10.A

11.C
12.A
13.C
14.C
15.B

Bahagian B:
1.
2.
3.
4.
5.

Tun Abdul Razak bin Dato Hussien


Tunku Abdul Rahman Al-Haj
Tun Datu Mustapha bin Datu Harun
Lee Kuan Yew
Tan Sri Datuk Amar Stephen Kalong Ningkan

Bahagian C:
1.
2.
3.
4.
5.

Sultan
Yang di-Pertua Negeri
Yang di-Pertuan Besar
Sultan
Raja

16.C
17.C
18.C
19.B
20.B

Bahagian D:
11.Perlis

Alor Setar

12.Kedah

Kota Bharu

13.Kelantan

Bandar Melaka

14.Melaka

Kuching

15.Sarawak

Arau

16.Pulau Pinang

Klang

17.Selangor

Bandar
Maharani

18.Johor

Seremban

19.Negeri Sembilan

Kota Kinabalu

20.Sabah

George Town

Bahagian E:
1.

3.

Menjamin keselamatan negara/Memajukan sosioekonomi/Mencapai


keseimbangan kaum
Perlis/Kedah/Perak/PulauPinang/Pahang/Selangor/Melaka/NegeriSembilan/Joh
or/Kelantan/ Terengganu/Sabah/Sarawak/Singapura
Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj

4.

Kedah/Perak/Selangor/Kelantan/Johor/Pahang/Terengganu

5.

Pulau Pinang/Melaka/Pahang/Sabah

2.