You are on page 1of 2

FORMAT RPH

Mata Pelajaran
&Bilangan Murid:
Tema/Topik
Masa
Standard Kandungan
(Tajuk)
Standard
Pembelajaran/Hasil
Pembelajaran/Objektif

Tingkatan 1A & 39 orang

:
:
:

Penyenggaraan dan Kesinambungan Hidup


1 jam
2.1 Sel struktur, fungsi dan organisasi

2.1.1 Menerangkan benda hidup dibina daripada sel yang menjalankan


fungsi hidup dan mengalami pembahagian sel.
2.1.2 Menunjuk cara penyediaan slaid sel haiwan dan sel tumbuhan
mengikut prosedur yang betul

Aktiviti P&P
EMK
BBM
Sikap Saintifik dan Nilai Murni

Pentaksiran
Refleksi

:
:
:
:
:
:

Inkuiri
Sains Dan Teknologi
PowerPoint, Komputer, LCD projector, papan putih, sel bawang, sel pipi
Jujur dan tepat dalam merekod dan mengesahkan data
Tahap penguasaan 1-2

Aktiviti P&P
PerkembanganPembelajaran

Aktiviti p&p

Perlibatan

Penerokaan

Catatan/Nota

Murid didedahkan dengan tayangan


video/memorandum mengenai
pembahagian sel (mitosis).
Murid-murid disarankan untuk membuat
peta minda mengenai apa yang mereka
ketahui mengenai sel.
Murid ditanya untuk memberitahu
bagaimana luka boleh sembuh sekiranya
kecederaan berlaku
sesi soal jawab
Melalui respon, menggalakkan murid
membuat bacaan/rujukan dari buku
berkenaan dengan sel.
Murid menjalankan eksperimen /
penyiasatan saintifik tentang sel haiwan
dan sel tumbuhan dengan menggunakan
mikroskop untuk memerhatikan sel
bawang dan sel pipi.

Panduan utk pelajar buat


catatan mengenai :
- definisi sel
- melukis dan
melabel struktur sel
- menyenaraikan
fungsi bagi setiap
struktur sel
Murid dipecahkan kepada
beberapa kumpulan untuk
membincangkan panduan di
atas.

Penerangan

Murid membentangkan maklumat yang telah


diperolehi berkaitan dengan organel sel haiwan
dan sel tumbuhan yang terdiri daripada :
- membran sel,

Murid digalakkan mengguna


kertas majong untuk tujuan
memudahkan pembentangan
bagi menjelaskan bahagian-

- sitoplasma,
- nukleus
- mitokondria
- dinding sel
- kloroplas
- vakuol.
Pengembangan

Penilaian

bahagian yang terdapat pada


sel haiwan dan sel
tumbuhan.

Murid diminta untuk menerangkan bagaimana


pembahagian sel dapat menyebabkan penyakit
kanser dan tumor berlaku pada manusia.
Guru menyediakan lembaran kerja untuk
mengenalpasti tahap penguasaan murid.
Guru meminta pelajar membuat rumusan terhadap
topik pembelajaran yang telah dipelajari.

Lembaran kerja juga


disediakan untuk pelajar
dalam melabelkan struktur
sel haiwan dan sel tumbuhan
serta fungsinya.