You are on page 1of 5

Effect size

Code

0.5
0.14
0.09
0.23
0.41
0.09
0.77
0.43
-1.35
0.2
0.34
-0.241
0.103
0.251
0.362
0.07
0.009
0.401
0.062
0.2
0.81
0.184
-0.16
0.517
0.45
0.249
0.41
0.6
0.049
0.367

C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10
C11
C12
C13
C14
C15
C16
C17
C18
C19
C20
C21
C22
C23
C24
C25
C26
C27
C28
C29
C30

KESAN SAIZ

Kesan Saiz Meta Analisis


1
0.5
0
KESAN SAIZ
-0.5
-1
-1.5

sis

SUBJEK
PdP

EX<0.2

0.2<ES<0.5

KESAN SAIZ
0.5<ES<0.8

0.8<ES

BIL KAJIAN