PENDIDIKAN ISLAM

Arahan: Jawab semua soalan yang berikut.

MODUL 1 - PMR

1. Ayat 1-5 surah Al-Baqarah menjelaskan tentang ciri-ciri orang yang bertakwa. (i) Senaraikan dua ciri orang yang bertakwa. (4 markah) – – – – Menunaikan solat Mengeluarkan zakat Beriman pada ajaran Al-Quran Beriman dengan hari Akhirat.

(i) Beriman dengan Al-Quran merupakan salah satu ciri orang yang bertakwa. Apakah tujuan Al-Quran diturunkan kepada manusia? (2 markah) – Sebagai panduan hidup manusia merangkum hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia sesame manusia. (i) Terangkan dua kelebihan terhadap orang yang beramal dengan ajaran AlQuran. – – – 1. Ayat 34-37 surah Al-Baqarah menerangkan tantang kepatuhan malaikat terhadap suruhan Allah S.W.T.. (i) Nyatakan bukti ketaatan malaikat kepada Allah S.W.T. (2 markah) – Segera sujud (member hormat) kepada Adam apabila diperintah oleh Allah (i) Nyatakan dua cara syaitan memperdayakan manusia supaya menjadi rakannya di neraka. (4 markah) – – Memperdaya manusia supaya mensyirikkan Allah Mengajak manusia melanggar perintah Allah (4 markah) – – Menunaikan solat dengan khusyuk Mentaati perintah Allah dan menjauhi segala laranganNya 1 (4 markah) Mendapat keselamatan hidup di dunia dan di akhirat -hidup sentiasa tenang dan mendapat keredhaan Allah

(i) Jelaskan dua cara untuk menjauhi diri daripada tipu daya syaitan.

PENDIDIKAN ISLAM

MODUL 1 - PMR

1.

Ayat 83 surah Al-Baqarah menerangkan tentang perintah Allah S.W.T. kepada Bani Israel. (i) Nyatakan dua perintah Allah S.W.T. kepada Bani Israel selain menyembah Allah S.W.T. (2 markah) – – Berbakti kepada ibu bapa Membantu orang miskin

(i) Kaum kerabat ialah orang yang dekat dengan kita. Nyatakan dua cara berbuat baik kepada kaum kerabat. (4 markah) – – Membantu kaum kerabat yang susah sama ada dari segi kewangan atau tenaga Bergaul dengan baik serta hormat menghormati antara satu dengan yang lain (i) Jelaskan dua kelebihan berbuat baik kepada kaum kerabat. (4 markah) – – Lahir sebuah keluarga yang bahagia Kehidupan keluarga dalam keadaan tenang dan tenteram

1. Ayat 155-156 surah Al-Baqarah menerangkan tentang bentuk-bentuk ujian Allah S.W.T. kepada manusia. (i) Mengapakah Allah S.W.T. melarang umat Islam berputus asa dalam kehidupan? – (2 markah) Kerana sifat berputus asa akan melemahkan umat manusia

(i) Terangkan dua hikmat ujian Allah S.W.T. kepada manusia. (4 markah) – – Meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Manusia sentiasa muhasabah diri serta memperbaiki kelemahan yang lalu (4 markah) – – Setiap manusia akan menerima ujian daripada Allah Musibah atau ujian diturunkan oleh Allah untuk menguji tahap keimanan dan kesabaran hamba-Nya 2

(i) Nyatakan dua pengajaran yang diperolehi daripada ayat di atas.

PENDIDIKAN ISLAM

MODUL 1 - PMR

1. Ayat 168 surah Al-Baqarah menerangkan tentang makanan yang halal dan haram menurut Islam. (i) Nyatakan dua ciri makanan yang halal. (2 markah) – – Binatang halal yang disembelih dengan nama Allah Makanan yang bersih dan tidak memudaratkan badan (4 markah)

(i) Terangkan dua akibat terhadap individu yang mengambil makanan yang haram. – – Boleh memudaratkan kesihatan tubuh badan Mempengaruhi kelakuan seseorang kepada kelakuan yang buruk (2 markah) – Dalam keadaan darurat seperti ketiadaan makanan yang halal

(i) Bilakah Islam mengharuskan umatnya makan makanan yang haram?

1. Ayat 201 surah Al-Baqarah menerangkan tentang kepentingan doa dalam kehidupan mukmin. (i) Senaraikan empat adab berdoa. (4 markah) – – – – Suci daripada hadas Berpakaian menutup aurat Menghadap kiblat Memilih waktu yang mustajab seperti selepas solat (4 markah) – – Untuk mendapat sesuatu kebaikan Untuk menolak sesuatu kejahatan atau masalah yang dihadapi (2 markah) – – – 3 Sesuatu yang diusahakan tidak mendapat keberkatan Mudah kecewa apabila menghadapi kegagalan

(i) Jelaskan dua kepentingan berdoa kepada Allah S.W.T..

(i) Apakah akibat terhadap seseorang yang berusaha tanpa berdoa?

PENDIDIKAN ISLAM

MODUL 1 - PMR

1. Ayat 219 surah Al-Baqarah menjelaskan tentang keburukan arak dan judi kepada manusia. (i) Apakah maksud arak dan judi? (2 markah) – – Arak bermaksud semua jenis minuman yang memabukkan Judi bermaksud permainan yang menggunakan wang/duit dan sebagainya dengan tujuan pertaruhan (i) Terangkan dua faktor yang menyebabkan seseorang itu minum arak dan berjudi. – – – (4 markah) Inginkan keseronokan hidup di dunia Terpengaruh dengan ajakan kawan Lemah iman (4 markah) – – – 1. Ayat 255 surah Al-Baqarah dikenali sebagai ayat Kursi yang menerangkan tentang sifat, kekuasaan, dan keluasan ilmu Allah S.W.T.. (i) Senaraikan dua nama Allah S.W.T. yang tercatat dalam ayat di atas. (2 markah) – – – Al-Hayyu Al-Qayyum Al-Azim (4 markah) – – Dapat melembutkan hati dan member ketenangan jiwa Terhindar dari gangguan syaitan (4 markah) – – Supaya manusia sedar bahawa kehidupan di dunia hanyalah sementara Supaya manusia melakukan amal soleh sebagai bekalan di akhirat Lahir individu yang berdisiplin dan bertanggungjawab Dapat menjadi warganegara yang berguna

(i) Huraikan dua hikmat pengharaman arak dan judi kepada masyarakat.

(i) Jelaskan dua kelebihan mengamalkan ayat Kursi dalam kehidupan harian.

(i) Jelaskan dua hikmat Allah S.W.T. menjadikan hidup dan mati?

1. Ayat 256 surah Al-Baqarah menjelaskan bahawa Islam member kebebasan kepada individu memilih agama mereka sendiri. 4

PENDIDIKAN ISLAM

MODUL 1 - PMR

(i) Mengapakah Islam tidak memaksa penganut agama lain memeluk agama Islam? – (2 markah) Untuk member kebebasan kepada seseorang memilih agama yang disukainya (i) Antara kesan buruk taghut ialah masyarakat berpecah belah. Nyatakan dua amalan taghut yang masih berlaku dalam masyarakat islam. (4 markah) – – Menyembah berhala Mempersendakan hokum Allah (4 markah)

(i) Terangkan dua akibat buruk terhadap orang yang tidak mengikut ajaran Islam. – – Allah (i) Setiap amalan manusia akan dihisab oleh Allah S.W.T. pada hari akhirat dengan seadil-adilnya. Jelaskan dua hikmat beriman dengan hisab. (4 markah) – – Melahirkan mukmin yang ikhlas dalam dalam melakukan amalan Takut melakukan dosa kepada Allah Tidak memperoleh hidayat Hidup dalam kesesatan

1. Ayat 284-286 surah Al-Baqarah menerangkan tentang sifat-sifat kesempurnaan

(i) Nyatakan dua amalan batin yang baik. (2 markah) – – Bersangka baik Takut kepada Allah (4 markah) - membetulkan penyelewengan akidah - Membimbing manusia melakukan ibadat 11. (i) Hadis merupakan sumber syariat Islam selepas al-Quran. Nyatakan pengertian hadis dari segi istilah. - hadis dari segi istilah bermaksud setiap ucapan, perbuatan, pengakuan dan sifat-sifat yang disandarkan kepada Rasulullah 5 (2 markah)

(i) Jelaskan dua hikmat rasul diutuskan kepada umat manusia.

PENDIDIKAN ISLAM
(ii) – (iii) –

MODUL 1 - PMR

Terangkan dua perbezaan antara al-Quran dengan Hadis. (4 markah) Lafaz dan makna Al-Quran adalah daripada Allah manakala lafaz hadis daripada Rasulullah dan maknanya daripada Allah Berikan maksud hadis aqwal ( ‫ ) اقوال‬dan hadis af’al ( .( ‫افعال‬ 4) markah) Perkataan atau ucapan Nabi, hadis yang disampaikan berdasarkan perbuatan Nabi S.A.W..

12.

Umat Islam wajib berpegang kepada akidah yang benar. (i) Nyatakan maksud akidah. (2 markah) - akidah menurut istilah bermaksud kepercayaan dan keyakinan yang mantap tentang kewujudan Allah serta sifat-sifat kesempurnaan-Nya berdasarkan dalil nakli dan akli. (ii) Terangkan tiga faedah mempelajari ilmu akidah. (6 markah) – – – Untuk memantapkan keimanan dan keyakinan tentang kewujudan Allah Dapat mengamalkan kepercayaan berlandaskan Al-Quran dan sunnah Dapat mengenal ajaran akidah yang salah (4 markah) – – Menuntut ilmu daripada alim ulama yang berkelayakan Berhati-hati dalam menerima ilmu yang diragui

(iii)Nyatakan dua perkara yang membina kekuatan akidah.

13.(i) Nyatakan dua peranan iman dalam kehidupan manusia. (4 markah) - membimbing manusia kea rah kebenaran - menjadi benteng kepada manusia daripada melakukan maksiat kepada Allah (iii)Terangkan dua cara untuk menjadi Muslim dan mukmin yang sejati? (4 markah) – – Mempelajari ilmu fardu ain dan fardu kifayah Sentiasa berdamping dengan ilmuan 6

PENDIDIKAN ISLAM

MODUL 1 - PMR

(iii)Jelaskan dua kelebihan pelajar yang yakin dengan qadak dan qadar. (4 markah) – – Sentiasa sabar dengan ujian Allah Sentiasa berusaha untuk Berjaya

14. Orang Islam hendaklah yakin bahawa Allah S.W.T. itu wujud. (i) Nyatakan dua bukti yang menunjukkan kewujudan Allah S.W.T. (4 markah) - kejadian siang dan malam yang silih berganti - kejadian cakerawala seperti matahari, bulan, bintang dan sebagainya (ii) Terangkan sexara ringkas proses kejadian manusia berdasarkan Al-Quran. (4 markah) – – – – Bermula dengan percantuman antara sperma lelaki dan ovum perempuan yang membentuk muftah Selepas itu terbentuk segumpal darah dan seterusnya menjadi seketul daging Kemudia terbentuk tulang serta anggota secara berperingkat-peringkat sehingga terbentuk badan Setelah itu Allah memasukkan roh ke dalam jasad (iii)Berikan dua tujuan Allah S.W.T. mencipta tumbuh-tumbuhan dengan pelbagai rupa, bentuk dan rasa. (2 markah) – – Untuk membuktikan kekuasaan Allah Supaya manusia boleh berfikir tentang kewujudan dan kebijaksanaan Allah 15. Sabda Rasulullah s.a.w.:

‫عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبى ص كلى الل كه علي كه وس كلم ق كال : ت َرك ْكت‬ ‫ك‬ ‫ك‬ ‫ك‬ ‫ك‬ ‫ك‬ ُ َ ‫فِي ْكككم ا َمريككن لككن ت َضككل ّوا مككا إ ِن ت َمسككك ْت ُم ب ِهِمككا : ك ِتككاب اللككه وَسككن ّة ن َب ِيككه‬ ِ ّ َ ُ َ َ ّ َ ْ َ ْ َ ْ ِ ْ َ ِ ْ َ ْ ْ ُ ( ‫) رواه مالك‬

7

PENDIDIKAN ISLAM

MODUL 1 - PMR

Hadis di atas menerangkan tentang dua perkara yang ditinggalkan oleh Rasulullah s.a.w. sebagai panduan hidup mukmin. Berdasarkan hadis di atas : (i) Nyatakan dua panduan tersebut. (2 markah) - Al-Quran - Hadis (ii) hadis. – – (iii) Hadis. – – 16. Terangkan dua kelebihan berpegang teguh dengan ajaran al-Quran dan (4 markah) Mendapat rahmat Allah dan petunjuk Allah Mendapat kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat Terangkan dua akibat menolak dan mempersendakan ajaran al-Quran dan (4 markah) Terkeluar dari Islam Setiap amalan baik tidak akan diterima Allah

Sabda Rasulullah s.a.w.:

‫ع َن أ َب ِى ب َك َرٍ رضي الله عنه ، ع َن الن ّب ِي النبى صلى الله عليه‬ ّ ْ ِ ْ َ َ ‫وسلم قال : أ ُغ ْد ُ عال ِما أ َوْ مت َعَل ّما أ َوْ مست َمعا أ َوْ محبا وَ لات َك ُن‬ ّ ِ ُ ً ِ ْ ُ ً ُ ً َ ْ ْ ‫الخامسة فَت َُهْل ِك‬ َ َ ِ َ ( ‫) رواه الطبراني‬
Hadis di atas menerangkan kepentingan menuntut ilmu. Berdasarkan hadis di atas : (i) Tuliskan potongan hadis yang membawa maksud “Jangan jadi orang yang kelima, anda akan binasa”. (2 markah) ْ - ‫وَ لات َك ُن الخامسة فَت َُهْل ِك‬ َ َ ِ َ ْ (ii) Jelaskan dua peranan orang berilmu terhadap masyarakat. (4 markah) – – Menyampaikan ilmu yang dimiliki kepada masyatrakat Menegur kesilapan yang dilakukan masyarakat (4 markah) 8

(iii)Jelaskan dua akibat terhadap individu yang mengabaikan ilmu pengetahuan.

PENDIDIKAN ISLAM
– – tidak mendapat kejayaan dalam hidup dipandang hina dan tersisih daripada masyarakat

MODUL 1 - PMR

17.Fardhu terbahagi kepada dua iaitu fardhu ain dan fardhu kifayah. (i) Nyatakan contoh fardhu ain dan contoh fardhu kifayah. (2 markah) – – Fardu ain – solat fardu Fardu kifayah – menguasai ilmu perubatan (4 markah) – – Tidak mmendapat keberkatan dan keredaan Allah Jiwa sentiasa tidak tenang dan tenteram (4 markah) – – najis. (i) Apakah maksud bersuci menurut istilah syarak? (2 markah) – Bersuci menurut istilah syarak bermaksud membersihkan diri, pakaian, dan tempat daripada najis dan hadas (i) Senaraikan dua hikmat bersuci dalam Islam. (4 markah) – – Keluarga akan hidup harmoni dan selesa Masyarakat terhindar daripada penyakit Mahir dan pakar dalam sesuatu bidang dan kemahiran Negara bertambah maju dalam segenap bidang

(ii) Senaraikan dua kesan ke atas individu yang mengabaikan fardhu ain.

(iii)Nyatakan dua kepentingan fardhu kifayah kepada masyarakat Islam.

18. Islam menganjurkan umatnya supaya sentiasa bersuci daripada hadas dan

(i) Istinjak boleh dilakukan dengan menggunakan air mutlak atau benda kesat. Jelaskan cara istinjak menggunakan air dan benda kesat. (4 markah) – – Hilangkan najis tersebut kemudian basuh dengan air mutlak hingga hilang bau, warna dan rasa Mengesat tempat yang terkena najis menggunakan tiga bahagian batu atau tiga benda kesat sehingga diyakini bersih 19.Solat ialah tiang agama. 9

PENDIDIKAN ISLAM
(i) Nyatakan empat perkara yang membatalkan solat. (4 markah) – – Meninggalakn salah satu rukun solat Berhadas kecil atau besar (2 markah) – – Mendapat pahala yang berlipat ganda Lahir pemimpin berkualiti

MODUL 1 - PMR

(i) Terangkan dua hikmah solat berjamaah.

(i) Jelaskan dua syarat sah khutbah Jumaat. (2 markah) – – – – 19.Islam Memuji Allah Berselawat ke atas Nabi Memngingatkan manusia supaya bertakwa kepada Allah Membaca sekurang-kurangnya satu ayat Al-Quran menggalakkan umatnya pengertian solat melakukan sunat solat sunat seperti solat sunat solat sunat

Tahiyyatul Masjid dan solat sunat Rawatib. (i) Jelaskan Rawatib. – – Tahiyyatul Masjid dan (2 markah)

Tahiyyatul Masjid – solat sunat dua rakaat yang dilakukan sebaik saja seseorang itu masuk ke dalam masjid Rawatib - solat sunat dua rakaat yang dilakukan sebelum atau selepas solat fardu

(i) Terangkan dua faedah melakukan solat sunat Rawatib. (4 markah) – – Membentuk sifat ihsan dalam diri Mendidik diri supaya sentiasa berdisiplin dan beradab (4 markah) – – Membina kekuatan dalam diri Mencergaskan akal (2

(i) Nyatakan dua kelebihan solat sunat dalam kehidupan pelajar.

19.Masyarakat Arab Jahiliah mempunyai pelbagai kepercayaan atau agama. (i) Apakah maksud jahiliah? markah) 10

PENDIDIKAN ISLAM

MODUL 1 - PMR

Jahiliah bermaksud tidak tahu dan sesat daripada agama samawi (2 markah)

(i) Nyatakan dua kepercayaan tersebut. – – Agama menyembah berhala Agama Kristian/yahudi

(i) Terangkan dua perubahan yang dibawa oleh Islam terhadap amalan masyarakat Jahiliah. (4 markah) – – 22. (i) Menghapuskan amalan dan kepercayaan karut kepada mentauhidkan Allah Mengubah akhlak masyarakat yang keji kepada akhlak yang mulia Nyatakan secara ringkas riwayat hidup Rasulullah s.a.w.. (4 markah) - Nama penuh baginda ialah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim Bin Abdul Manaf Bin Qusai Bin Kilab - Ibunya Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf Bin Zahrah Bin Kilab - dilahirkan di Makkah pada hari Isnin 12 Rabiulawal Tahun Gajah/20 April 570 Masihi - digelar Al-Amin oleh masyarakat Quraisy kerana sifat amanahnya - mendapat wahyu pertama ketika berusia 40 tahun di Gua Hira` (ii) Jelaskan dua sebab Rasulullah s.a.w. berjaya memperolehi keuntungan yang besar ketika menjalankan perniagaan Saidatina Khadijah r.a.. (4 markah) – – Keunggulan peribadi Rasulullah S.A.W. Memiliki sifat terpuji iaitu jujur dan amanah

(iii)Terangkan dua sifat terpuji Nabi Muhammad S.A.W. yang perlu dicontohi oleh setiap pelajar. (2 markah) – – Kita hendaklah bersabar dan tabah menghadapi dugaan hidup Kesusahan dan dugaan hidup akan mendidik jiwa seseorang menjadi kuat dan mantap 23.Dakwah Rasulullah s.a.w. sentiasa mengikut perkembangan semasa. (i) Nyatakan dua aspek penekanan dakwah Rasulullah s.a.w. di Mekah. (2 markah) 11

PENDIDIKAN ISLAM
- berdakwah dengan hikmah dan bijaksana - menghormati pandangan dan hak orang lain

MODUL 1 - PMR

(ii) Nyatakan dua ancaman dan penyeksaan yang dihadapi oleh sahabat Rasulullah – – S.A.W. dalam usaha Musyrikin (4 markah) Mekah menyekat dakwah Rasulullah S.A.W..

Menyeksa golongan hamba yang memeluk Islam Mengugut untuk membunuh sesiapa sahaja yang menerima Islam

(iii)Dakwah Rasulullah S.A.W. terbahagi kepada dua peingkat iaitu berdakwah secara rahsia dan berdakwah secara berterus terang. Nyatakan dua sebab Rasulullah S.A.W. berdakwah secara rahsia pada peringkat awal dakwahnya. (4 markah) – – Bagi mengelak penentangan secara terbuka oleh Musrikin Quraisy Supaya orang Arab tidak terkejut dengan ajaran baru (Islam)

23.Perjanjian Aqabah dipersetujui antara Rasulullah s.a.w. dengan beberapa orang penduduk dari Yathrib. (i) Senaraikan dua isi perjanjian Aqabah Pertama. (2 markah) - tidak menyekutukan Allah - Tidak membunuh anak (ii) Jelaskan dua langkah yang telah diambil oleh Rasulullah s.a.w. untuk mengukuhkan kedudukan umat Islam di Madinah. (4 markah) – – Mempersaudarakan golongan Muhajirin dan Ansar Membuat perjanjian dengan penduduk madinah termasuk orang Yahudi (4 markah) - umat Islam hendaklah bekorban untuk meninggikan martabat Islam - umat Islam hendaklah berusaha dengan bersungguh-sungguh untuk mencapai kejayaan hidup. 25.(i) Nyatakan dua sumbangan Saidatina Khadijah Binti Khuwailid r.a. dalam (2 markah) - membelanjakan harta kekayaan untuk perjuangan Islam 12 perkembangan Islam.

(iii)Terangkan dua pengajaran yang diperolehi daripada peristiwa hijrah.

PENDIDIKAN ISLAM

MODUL 1 - PMR

- memberikan sokongan dan dorongan terhadap perjuangan Rasulullah (ii) Terangkan secara ringkas riwayat hidup Sumaiyah r.a. (4 markah) – – – – Nama sebenar Sumaiyah ialah Abu Huzaifah bin Al-Mughirah Suaminya Yasir bin Amir Anaknya Ammar bin Yasir Sumaiyah sanggup mempertatuhkan nyawa kerana mempertahankan kesucian akidah walaupun tangan dan kakinya diikat dan diheret dengan unta dan dijemur di tengah panas (iii)Jelaskan secara ringkas riwayat hidup Saidina Bilal bin Rabah r.a. (4 markah) - Bilal bin Rabah ialah hamba kepada Umaiyah bin Khalaf - tangan dan kaki Bilal diikat serta diletakkan batu besar di atas perutnya kerana enggan menurut arahan tuannya supaya meninggalkan ajaran Islam - Bilal membantu Rasulullah mengembangkan ajaran Islam di kalangan hamba - Muazzin pertama pada zaman Rasulullah 26. (i) Nyatakan maksud adab menjaga fitrah lelaki dan perempuan. (2 markah) - menjaga tingkah laku atau tutur kata yang bersopan dan menjaga sifat semulajadi sebagai seorang lelaki atau perempuan berdasarkan syariat Islam (ii) Senaraikan dua adab pergaulan yang sewajarnya diamalkan antara lelaki dan perempuan muslim yang bukan mahram. (2 markah) – – Memakai pakaian yang menutup aurat Tidak berdua-duaan di tempat sunyi

(iii) Remaja lelaki dan perempuan masa kini sering terjebak dengan pergaulan bebas. Huraikan dua kesan pergaulan bebas terhadap kehidupan masyarakat. (4 markah) – – Maksiat berleluasa dalam masyarakat Mendapat azab yang pedih daripada Allah 13

PENDIDIKAN ISLAM

MODUL 1 - PMR

27.Rakan sekelas anda yang bukan beragama Islam jatuh sakit dan dimasukkan ke hospital. (i) Terangkan dua tanggungjawab anda sebagai rakan sekelas. (4 markah) - menghormati mereka - member bantuan ketika diperlukan (ii) Terangkan dua sifat yang perlu dijauhi ketika berkawan. (4 markah) – – Mengajak melakukan kejahatan Tidak jujur dalam pergaulan (2 markah) – – 28. (i) Disayangi rakan Mudah mendapat pertolongan Mengapakah Islam mewajibkan umatnya beradab kepada ibu bapa? (2 markah) - kerana ibu bapa membesarkan kita dengan penuh kasih sayang (ii) – Terangkan akibat derhaka kepada ibu bapa. (2 markah) Mendapat azab yang pedih di akhirat kelak (4 markah) – – Mendapat rahmat dan keredaan Allah Memperoleh keberkatan dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat (iii) Nyatakan dua ganjaran terhadap anak yang taat kepada ibu bapa.

(iii)Nyatakan dua hikmah menjaga adab pergaulan sesama rakan sekelas.

29. Islam menuntut umatnya supaya menjaga hubungan kekeluargaan. (i) Mengapakah kita perlu beradab dengan keluarga? (2 markah) – Kerana keluarga adalan orang yang paling dekat untuk meminta pertolongan dan sebaginya

14

PENDIDIKAN ISLAM

MODUL 1 - PMR

(i) Jelaskan dua kaedah yang patut dilaksanakan agar hubungan kekeluargaan tetap utuh. (4 markah) – – Meneruskan amalan ziarah-menziarahi dan bertanya khabar Menghormati golongan yang tua dan bertanya khabar

(iii)Bagaimanakah cara untuk menyelesaikan perselisihan faham di antara ahli keluarga?(2 markah) – Tidak memperbesar-besarkan sesuatu masalah kepada pengetahuan umum 30.Guru adalah orang yang mendidik kita. (i) Berikan dua sebab kita wajib menghormati guru. (4 markah) - guru adalah insan mulia yang sanggup bekorban masa dan tenaga dalam mendidik pelajar-pelajarnya - guru banyak berjasa kepada murid (ii) Terangkan dua hikmat menghormati guru. (4 markah) – – Memperoleh ilmu yang diberkati Allah Memudahkan seseorang memahami pengajaran guru (2 markah) – – Kurang didikan agama Tidak menghargai ilmu yang diberikan oleh guru

(iii)Jelaskan faktor segelintir pelajar bersikap kurang sopan terhadap guru.

31.Umat Islam diwajibkan menuntut ilmu sama ada ilmu fardu ain atau ilmu fardu kifayah. (i) Senaraikan dua contoh ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah. (4 markah) – – Ilmu fardu ain: Ilmu fikah, ilmu Tauhid Ilmu fardu kifayah: Ilmu kedoktoran, ilmu kejuruteraan (2 markah) – Menumpukan perhatian ketika guru mengajar 15

(i) Nyatakan dua adab menuntut ilmu seperti yang digariskan oleh Islam.

PENDIDIKAN ISLAM
– Membuat kerja-kerja rumah dan latihan yang diberikan

MODUL 1 - PMR

(i) Jelaskan dua kepentingan menuntut ilmu. (4 markah) – – Untuk meningkatkan keyakinan tentang keesaan dan kekuasaan Allah Dapat melaksanakan sesuatu ibadat dengan cara yang betul

32. Setiap pelajar bertanggungjawab menjaga keselamatan harta sekolah. (i) Apakah kepentingan harta sekolah kepada pelajar? (2 markah) - untuk memastikan pengajaran dan pembelajaran berjalan dengan baik (ii) Nyatakan dua kebaikan menjaga harta benda sekolah. (4 markah) – – Dapat belajar dengan selesa Dapat menggunakan harta sekolah dengan baik dan selesa

(iii)Jelaskan dua faktor yang berlakunya perbuatan merosakkan harta benda sekolah. (4 markah) – – Kurang didikan agama Tidak berminat untuk belajar

33.Setiap orang Islam hendaklah beradab dengan Al-Quran. (i) Apakah hukum beradab terhadap Al-Quran? (2 markah) - hukum beradab dengan Al-Quran adalah wajib (ii) Jelaskan dua akibat mengabaikan adab membaca Al-Quran. (4 markah) – – Dimurkai Allah Hilang keberkatan membaca Al-Quran (4 markah)

(i) Terangkan dua perbezaan antara adab membaca Al-Quran dengan membaca buku. – – Membaca Al-Quran wajib dalam keadaan berwuduk manakala membaca buku tidak perlu berwuduk Membaca Al-Quran wajib menutup aurat manakal membaca buku tidak ditetapkan sedemikian 16

PENDIDIKAN ISLAM

MODUL 1 - PMR

34. Tulis petikan di bawah menggunakan tulisan jawi.

Orang mukmin yang taat seperti tekun menunaikan solat fardu, patuh kepada ibu bapa dan guru akan dilapangkan kubur mereka seluas tujuh hasta.
(2 markah)

17

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful