You are on page 1of 364

DATE

04.01.10

05.01.10

SL.NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

CUSTOMER NAME
Bibi Asma
Charnjit Singh Sandhu
Mrvi Prakash Reddy
Sudhindra
E. Ranjitraza
Sachin
Bhagyashree
Charnya Santhanam
Chandan K.N
Manohara Chettupali
Nagesh Biligiri
Sreenivas Rao Nettem
Gopapakrishnan B.R.
Arpit B Chokshi
Avinash K.S
Senthihl Kumar
Nurul Amin
Nanjeet Singh Thakur
Savrav Mukharjee
Ananthavel
Purushothama Naidu Ganne
Uma Shankar Dhavala
Srinivasa G Rao
Bhushan C Pawar
Sunil Kosly
Jyothi Mayi
Ravindran Dinesh Babu
Shashisekara K.M
Nithin
Venkatesh R
Bheema Shankar
Karuna Kumar
Mahadev
Naveen Gorur Dharanegowda
Swarnabha Seth
Ashok Gupta
D.S Manjunatha
Thirmal Rao
Raghavendran Chandrasekaran
Ashoka Setty
Sharath
Swarup
G.P Pandey
K.S. Subbarao
Sanjay Kumar Rajhams
Dipu M Khan
Vaibhavi Devdatt Walvekar
Anjan Lahiri
Chethana

MOBILE.NO. PHONE NO
9845150205
9611980797
9845678084
9886185732
9886682946
9739212937
91-9900177970
9986779941
9900176696
080-23636340
9611288776
41843231
9611131257
9980795981
080-41540983
9845180229
9449826489
9886388625
9986073001
91-9611900118
968684299
9901227400
9886122428
91-9886146064
9901997078
080-25651044
9620000532
9845465046
080-25423798
9845068956
9886382678
9845320194
9980482220
9945846000
8050066030
9844222021
9731005957
9164103999
9731280179
9845062131
9740535148
91-9886632322
9448915600
9980098134
9535722185
9343510741
9845490814
9916911544
9742204061
9980505229
9449258122

08172-225496

080-32952953

080-26662814

080-41625101

821-2415061
080-42055609

06.01.10

07.01.10

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

Sandip Shankar Jaigude


Manish Bhatia
Sahshi Arora
Suma N
Jayanta Dey
Sunil Musti
K. Dileep Kumar
Ganesan Mariappan
Sejaul Haque
Srekanth Maghnti
Sushanth Divakaran
Ananda Kumar G
Aditi Verma
Rajinikar Reddy
Suknya Trivady
Subhash
Prashant Sharma
V. Sadashiva
Selvin Dhavidhu
Rajeshwari
Jagannath Vasanthkumar
Varun Menon
P. Rajkumar
Dominic Saninuo
R.Ashok
Devyani Tekaday
Sattar Sheikh
Arunkumar
Rababa Khan
Rajiv Shrikant Mantri
Avinash Chinchalkar
Atul Misra
Kandal Rao Arithcti
Sukhvindeer Kaur
N. Chiraj
K. anitha
Sai Kumar
Radhakrishnan Priya
Prajith Sreedhar
Gokulakannan Palanisamy
Virendra Paliwkl
Srishail Hiremath
Ishani Ghosh
Kannanvr Praveenkumar
Bhari Shankarappa Sunil Kumar
Ramanjanaya G.C
Pradeep K.N
N.N. Sridhar
Ravi
Kijana Balakrishna

9845272547
9886283592
9972411922
91-9845859353
9845698817
9945488155
9902843843
9611133780
9980677152
91-9243860034
9900134819
9945234178
9886295444
8088997899
990009224
9945571000
9343770729
9880990209
9611300366
9449456227
9741166553
9916952316
9901779977
9611022668
9880731392
91-9901500689
9880350505
9845261462
9886185749
9845100143
91-9880280547
9844158800
9620524258
9886807716
9972462770
9916597881
9845690566
9686442222
9020811299
9916365640
9845590424
9739463356
9739933381
9845871863
9980921411
9900549468
9448845733
9845232652
9945565036

080-40937743
080-25397347

080-41503452

080-41500209
080-28521256

080-23194886

080-42015986
080-26662126
080-25340767
9180-4163224

080-23146442
0484-2577745

080-25658681

080-23445358

0824-2217465

08.01.10

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149

Satya Siva Prasad Amalakanti


Udbhav Gupta
Rashesh Mukundbhai Nandhi
Sithara
Hemalatha
Amith
Mastinder
Praveen
Anil Kumar S.J
Ilachezhian.V
Mythri Nidamarthi Venkata
Manjunath
Chandra Sekhar Yaparthy
G.S. Sriram
E. Navin Kumar
Chandra
Raj Kumar Soni
Rajeev Harve
Linson Joseph
Sudheer Mahapatra
Arqum Beg
Vigneswaran K
Vinod Krishna A
Hari Nagarajan
Anish Babu N.V
Pradeep Vijayakumar
Vinu Vamdevan
Mohamed Ansari A
J.Prasanna
Tarun Singh
Sathyanarayanan
N. Prasanna Kumar
Susinder T
Suheeb Ahmeed
Prashant Satapathy
Swamy D
Naveen Mahendra
Hanish Sivaramakrishna
Ramesh
Jagadeesh M
Anupama Sheshanna Gowda
Vikas A.V
Ramya Krishnaiah
Thirumalesh Yadagiri
Biswajit Das
Nusahad
Priyanka R
G.R. Suresh
T.B. Nedungadi
Vijay Simha K.P

9663622300
9980724444
9036959418
9886209554
9945550549
9916449880
8105601518
9448991289
9986030550
9880408915
9845043072
9972096000
9739056939
9886194514
9902770352
8088734292
9620212664
9632426262
91-9886060056
9741236238
9980966993
91-9880012356
9886425532
9538050788
9840470089
9964666610
9980018969
9845388681
9886051272
9448440747
9845600355
9916944169
9620901260
9845905915
9880707316
9686860261
9980338894
9535323471
9886224666
9481103534
9886514815
9481026767
9845306957
9980938650
7886355262
9916920522
9611103605
9845339092
9611109229

080-41539207
079-26607247
08259-230549

08151-238957

08192-222413
0836-2261487
080-41710363
080-23310762

080-42172492
9180-4207914
080-28543191

080-22277487
23604936
0821-2500355
42134146
080-41559040
080-23521012
41707494

4942578578
080-28062242
080-25724543
080-88848900
080-42049139

11.01.10

150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199

Srividhya Lakshmi
Sunil Mudgal
SamrasimreegM
Vishal Krishna Naik
Satya Varatharajan
Nitin Tondon
Raghvendra Viswakarma
Nambadamada Thammaiah Roopa
Praveen Saxena
Rajaram R
Divya Joy
Mohammed Sayeer
Vidhushi Chandan
Mariam S Joseph
Ramanand Pattath
Amit Amrvita
Balaji Ariyanan
Suresh Reddy
Premanat N
Devasenan Thambidurai
B. George De Bel
Ganesh Banti B
Bharat Kumar L
Srinivasa C
Satya Narayanan
Ashok Rawat
Tamara Mathai
Lakshay Nijhawan
Rijesh Chandran
Apuxva Goyal
Santosh R
Ajay Chakravarthhi
Swapna
Satyapriya Das
G Prasanna
Darshan Bettadapura Manjunath
Mrs. Swati Rhishikesh Panat
Vineet Shukla
Karthik Sheshadri
Rajeshwari
Praveen Kumar Karkala
Shantal R Sutrave
Gunanathan
Rajasekhar Nannapaneni
Sukumar
Kumara Bhagavath
Pradeep Unni
Umang Trivedi
Ananth K murthy
Vinod Thomas

9986898250
9632223693
9886010982
9008655889
9886678524
9741866883
9164612378
9980162365
9980734580
9538801324
9886219407
9611198748
9663331423
9845226188
9900962756
9886628617
9731090986
9980005539
9900217088
9900601785
9480489595
9845236464
9845190009
9008403258
9945686891
9845163845
9980949242
9886635343
9886436363
9845541809
9886732800
9964261985
9980190170
9739801323
9886558768
9421672817

080-40932559

9901001820
9611134166
9759960928
9886298856
9742798304
9686579220
9731171811
9845158913
9611105903
9886328950
9611195386
9845499770

080-25729366
080-23434166

080-41316165

080-41142142
9180-2648037
080-25732111
080-23424242

080-25551063
25740501

9180-2678943

08118-772575

080-32981974

9180-3983167

12.01.10

200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249

Sathish Kumar Prabakaran


Vinay Munivekatappa
Kalpana
Harmeek Singh
Raminder Anuja
Preetam Reddy Gadam
Vikaram Raghunathan
Krishna S
Aiswarya K
Nagendran S
Naveen
Ananda Kumar H.L
Shreevatsa
Sharamabajava
Santharam Venugopalan
Aravindan Srinivasan
Vidyadhar Achari Banala
Sharad Mehrotra
Subramanyam Vembu
Sourabh Sharma
Amit Tiwari
Poonam Vora
Anshul Rastogi
Mr. Shenoy Hejmadi Krishna
Jayashree Nayak
Joseph Sanju Marangoly
Lilina Swaroop
Stevan John Cabral
Rajgopal P Deshmukh
Mrs Antoinette Boben
Shanmugam
Manpreet Singh
Madhu S
Sanjeev M Tvli
Surabhi Vaslaru
Dileep Aathresh
Sumatheenora R
Krishnamurthy K.N
Vinay
Santosh Muddar
Diptesh Bose
Saurav Jain
Aravind.N
Kandukuri Aneef
Hariprasad Kulkarni
Umashankar Hugar
Venkatesh
Anil Singh Rawat
Salachander Johnson alwyn
Neeti Sharma

09886609983/0
9632218238
9886727759
9986571829
9632718724
9902012405
9945274075
9880707643
9845153470
9663798765
9449996939
9448280430
9008677099
9611071000
9972527374
9663365630
9945784739
9379758841
9611167286
9243737475
9986493741
9742055923
9740030716
9901633678
9980994906
9740177088
9972994550
9901633994
9986418807
9845221124
9739213477
9886264244
9632219574
9902917651
9972093120
9620271901
9871631365
9845693204
9980567336
9886108507
9972300981
9343736789
9886373965
9035461634
9742338541
8095473381
9980201103
9986506834

0422-2543109

28532985
25843149

9180-4148031

0821-4263445
080-23572709
6600077

0820-2537956
080-42088804
25537831
0820-2554347
080-23682239

0251-2565466

080-30296956

13.01.10

15.01.10

250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299

Tanya Pathak
Mahesh
Pradunm
Jyothi Lakshmi
Vekataccchalapathi K
A. Pavithra
Mohammad Jaffer I.S
Smuti Srivastava
Umar Unas Khatri
C. Veefa Raghava Reddy
Sanjeev Kumar
Mallikarjuna N
Bindu
Vibhu Taneja
K. Jagadesan
Prasad
R. Kalai Raj
Chandranandince Iyengar
Ajit Kumar
Seethamma Raju Indukuri
G. Ayyapillai
Pradeep Kumar
Anantharaman Vikas
Suresh Adiga
Shrikantha Vadiraja
Shridhar Venkatesh
Santanu Talukdar
Raghupathy SR
Prakash Chandra Mabarana
Johny Jain
Nanda Kumar
Suni R
Venu N
Suneet Agarwal
Chirag Gooalia
Pawan Kumar Sethi
Suresh Babu Yuvs
Sireesha Perumal
Shabi Shalul
Deepak
Shradha Agrawal
Rajat Chandrasekharan
Shally arora
Sumath Kumar Rant
Ashish Verma
Ranjit Kumar Sharma
Sandeep
Aurobindo Ghadai
Soumya
Varinder Romley

9980159733
9036025535
9972098048
9448738373
9901452462
9741546056
9611015354
9739668586
9845034234
9916294353

080-28450378

9845353350
9845643861
9739173308
9448644006
9986106159
9840582681
9663373549
9844554666
9740832669
9449217642
9886696700
9880047979

080-25501261

9844995996
9886153859
9886388731
9886256103
9900919230
9739099183
9902143399
9916457281
9980277466
9886638291
9902900004
9611703227
9590754865
9986935244
9845559948
9880642553
9886099850
9845420546
9886060005
9019524085

0820-2579992

080-26531131

080-23311841

08232-222151

080-23499374
080-22211125
0816-2212053

080-66440000
3624281357
0422-257113

40048330

9180-2518307
080-41642939

9739863188
9886741801
9986528677
9342500053

080-22576591

18.01.10

300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349

Vinitha Venugopal
Ligy Jasmine Terrance
Sakuntaladevi Vidhyasankar
Mohammed Rashao Khote
Shoma Mukherjee
Sanjeev Jain
Puneeth Isloor
Bhru Dhody
Mangalan Singhania
Sanjeev Kumar
Bhima Sekhar
Madhan Baliga
Rakesh Joshi
Abhijit Deshpande
Madhu Pininti
Anil Kumar .G
Esther
Gaurav Singla
Naveen Kumar Aluvala
Raghu Rushi R
Prachi Mishra
J. Trilok Chand
Vivek J Amir
Ramesh Rudraya Palivesa
Ranganath P
Sreenath Nagarur
Jeevan Marcel Jamed
Muthulakrishnan
Saravanan Kumar
Ipsita Bhattacharjee
Syed Mohamed Bukari
Lilavati Sripad Shirodkar
Shenoy Sukumaran
S. Rajesh Kumar
Rajeev Rajan
Ashwin Venkatesh
Ravikumar B Muragundi
Muraleedharan M
Shivakumaraswami.S
U. Ramesh Babu
Sitansu.Sekhar Jena
Subramanya Kotra
Suprith
Ravishankar Lakshmanan
Kumara Swamy
Parul Kesharwani
Purushotham Muralidhar
Satish Kottipure
Yashveer Singh
Murari Singh

9448389989
9845687018
9742022246
9620301039
9845498300
9845244040
9986906431
9845062422
9740192021
9900163990
9886991647
9902016512
9008677577
9844289604
9880834878
9845318921
9972153000
91-9243047837
9986578571
9686621245
9008202202
9986013280
9845204102
9916327924
9686568413
9886282128
9901989418
9886945343
91-9986070453
9739063819
9902528082
9632751745
9886105753
9902833205
9986507880
9886219340
91-9886311412
9845128712
9986186696
9620959501
9886259338
9008396427
91-9742226495
9986049064
9902926000
9986120250
9448557804
9900179672
9945888045
9902122600

080-26663344

080-26589741

080-41470189
080-41649257

080-25463253

9180-4125289

080-26590667

9180-2550259
9180-4106190
0821-2361394

19.01.10

20.01.10

350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399

Suresh A.V
Karthik R
Anand N Jain
Nimesh Madhavan
Ashish Kumar Tiwari
Prakash Nagarajan
K. Srinivasan
Baleswar
Somasundar C.S
Deleep.C
Rajiv Jaisankar
Bharath Hanumanalu Puttaswamy
Dr. Praveen Kumar Monagavi
Dr. Shashina Giriraja
Ravi Kumar Srinivasaiah
Jayani Khanna
Reddaiah Reddy Bonasiri
Kumari Archana
Pavithra Ganesan
Shenbakavalli
Anupriya Sinha
R.P Hiremath
Poornaprajna.N
S.N. Dhananjaya Murthy
Aparajita Bhattacharya
Raghu Basavaraju
Sriram Desai
Sunita Manikrdo Rokkar
Gaurav Rajhans
K.M Ibrahim Khaleelulla
Druva Raju
Vikram V Kanth
Archana Rajakumar
Anandha Krishnnan K
Srikanatha Reddy B
Chiranjeevi Surampudi
Venkateswara Goud
Srikanth K
Safal Shetty
Madhu bhanlinata
Hanuman Prasad D
Rajaram R Adhiakar
Chaitanya C Namdiholi
Rajan Ramadas Mugoor
Biju P
Sheela Mary
C.G. Asha
Vinitha Lily Sundaram
Liji Sasidharan
A. Bulul Latif M. Mulla

9701454958
9845766772
9844111701
9686566536
9886741495
9901968067
9880265983
9008088788
9845084382
9480194733
9886305134
9972788011
9042467058
9886078468
9886296350
9740088492
9900864191
9632999663
9740532846
9980022666
9845041538
9901121422
9448245218
9731370370
9986085976
9731301405
9902084063
9886314184
9632729374
9900977667
9845249586
9611022996
9900988331
9845071588
9342504410
9986315656
9845218064
9845490666
9845079844
8050958848
9945196505
9036476311
8105290060
9844402471
9986092739
9742206343
9884058662
91-9632962245
9901112538

26506287/413

9180-2574017
080-23497332

08472-266962

9180-4012216
04362-222149

080-41637824
08518-224226

080-26797052
080-26574283

044-22233651
9140-2301082
0831-2418877

21.01.10

400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449

Jeyagowri
Prashanth Mallikarjun
Dorai Raj
Sahana Nagarajaehari
George Daniel
Rahesh Sooganagouda
Lakshminarayan Ramanath
Sylvia Monis
Dinesh Kumar A
Yashwanth I.N
M.Rajani
Mani Sethu
D. Raghavendra Charyulu
Naveen Kumar N
Dhanya Gopalan Kutty Menon
Aditya Singh Lodha
H Raghavendra Rao
Pramod R Rathod
Ramamurthy Mahesh
Harsha M
M.R Mohamed Faiq
V. Bhanu Prasad
Mithun Ashok
Arun Kumar
Deepti R. Shetty
Shibu Lawarance
Nagaraju Kommu
Vandana Ajith
Sanjeev
Pai Ashok Manjunath
Ritesh Kumar Murthy
Narendar Reddy J
Subramanian Murugesen
K.Vijaya
Ravindra Bhat
Gautham Venkatesha Murthy
Vinodh Kumar C
Nagaraju
Nadeem
P.H.Lakshminarayana Achanya
Vpinder S Bhalla
Santosh Chidambar
Amit Kumar
Nagendra S.K
Purushothama Rao
Vishal Dubay
Y. Abilash
Yogesh Kanchan
Shravani
Niyas Ahamed

9845533900
9845542513
9900493191
9449976457
8105315684
91-9945373188
9845055879
9663332585
9940817965
9731312147
080-9740955204
9916902075
080-4471721
9686412766
9900154727
080-23373907
9448230712
9880653860
91-9663311500 080-22083500
9741044577
9845134003
9972490099
23336719
9886227008
9243068186
9845544966
9886697239
9686022220
9845670521
9945710125
9945080220
9880787071
41356990, 413
9945878077
080-25845924
9916913109
9243433364
9886203743
9886203743
9535568683
8746222589
9986068878
9036819991
9886162261
9900918655
9741910069
9845089364
080-26688643
080-23624030
9886529007
9176156246
9886626413
080-23637272
9845414350
9844019974
9900156845
9482488231
9731608000
9886556829

22.01.10

25.01.10

450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499

Deepti Bharadwaj
Sasikala
Achin Gupta
Jitu Krishna
Arpita Deshpande
Ramesh
Padmavathi J.S
Anurag Panuly
Janakiram Chengamaraju
Sakaria Vergiese Sacaria
V.P.B Swaroop
Yashwanth Melwanki
Dr. Yashoda Rave
Prakash Balachandran
Venkatasubramanian Sambasivam
Vipash Jayaswal
Rohit Kumar
Mupparaju Siva Rama Krishna Bose
Ritika Saxena
Dr. Avinash Sharma I
Payaswini Shettigar
Jenitha
Puneeth C.B
Rambabu
Srinath T.K
Sunil Raina
Kalyan KN
Anand B
Anoop John
Sunil George
MVV Ramrao
Bharath Kumar Ramani
Sushma Shivakumar
Sreepriya
Thiyagu Settu
Muhammad Abdul Cader
Sumit Das
Priyanka Jain
Sheena Jacob
Mukesh Jain
Gurvinder
Vinodh
Namratha Jagadish
S.R. Gudi
N. Lakshmikant Sharma
Ajoy Ghosh
Sari Sachinmon
Anoop
Jaganath SR
Angamuthu Loganathan

9008779490
9886441694
9740733807
9739981470
9886789904
9886041570
9886655067
9341066223
9945274232
9892201130
9663366330
9482176962
9611781235
9740088500
9916404710
91-9886229338
9590964254
8050810090
9901402365
9739012909
91-9611304761
9880938251
9742835301
9243115471
9180344333
9980075921
9019637641
9900520507
9880504066
9880861944
91-9901971550
9980042247
9480006453
9945696075
9902326155
9845827571
9916710191
8050092589
9886130415
9845454290
9740416161
9880282762
9980985400
9448301705
9880008336
9845871699
9746109452
9886625409
9845114446
9036498200

080-65711511

080-65961555

080-25599995

080-23462453

9180-2523749
080-23152062
080-41834421
080-41120000

080-25185219
080-67250444

080-41327723

4702662313
080-2695221
080--27971717

27.01.10

28.01.10

500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549

Rao Shankar Suryanarayana


Satish Swaminathan
Dorairaju
Nasir Abdul
Shaik Faridur Rahman
Harish Siddaiah
Girish M
Ekta Chandha
Ayaaz Ahmed Syed Nawaz
Suwdar Kumar Challa
Susanta Kumar Barik
Vinaya Kumar
Gokul Muttu Narayanaswamy
Jayasingh Shivaji Hajare
Sushma Rani Shekhar
Puja B Amin
Veena Nagesha Rao
Gowrishankar K.R.
Chaitanya kumar K
Suchan Kumar Moodbidri
Raghunandan M
Kandasamy
Ashish Mathur
Dr. K.Kenchaiah
Vimal Kumar
Venkateshwara Subramaniyam
Praveen Vyas
Gurpreet Singh Sambhi
Bhavya Shree Dwarakanath
Vijay Radhakrishnan
SJV Cheellaiah
Ravi kumar K
Bhavani Bobba
Hema Math
Sahul Ameed M
CH, Siva Kishore
Amit Dahiwadkar
Bhavana
Man Kumar Morla
Chandraprabhu K.B
Naveen Kumar Mynahall
P.nagaraju
Vishwanatha
Hemanth Kumar
Tridiv Murthy
Sujit Lalwani
Shobin K
Dara Singh
Neel Adithya Nahata
Faiz Ala Faizi

9845027403
9980540302
9916156666
9845109072
9980836445
9845182929
9916906680
9743999683
9986226400
9900481333
9686033100
9980480586
9844101047
9325592572
9945314930
9898698331
9980084947
9632136689
9739571412
9900779591
9845008485
9945501218
9980507740
9632388120
9945113699
9900510131
9535119492
9886644516
9620461697
9480358103
9972040426
9845420148
9742541128
9480704609
9980633006
9739096362
9663314251
9611105314
9886345601
9845421865
91-900924482
9916482577
9980051265
9845902541
9886990054
9844289582
9945551251
91-9945210410
9886784610
9008511888

080-28540839
9180-6450178

080-26692625
080-23616189
080-22560956

080-25559931
0581-2412419
080-26694406
080-22264607

41066921
080-28445848
080-26506391

080-23393272

080-41605436
080-23386522

29.01.10

550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599

Santosh Henvy
Rajeswari Kannan
K. Sandya
Sindhukumari P.S
P.V. satish Kumar
Harsha Vardhan Kallepalli
Vageesh Umesh
Nachiket Vaidya
Abinav Das
V. Danies
Prashantha G.K
Ramanathan Narayanan
Sanjay Roy
Rashmi H.S
Sushanta Kuneon Mishra
Ashok Basapur
Naveen Kumar M
N. Hariprasad
Prakash Mirji
Veena Srikanth
Nandish
Prafnll Vasant Karnik
K.R. Pradeep
Srikanth Kannebattula
Kuldep Ashwat
Suresh Bhide
Bindu S Chandra
Bharath Renata
Arindam Dutta
Suresh C Maiiargi
Mikki Kopil
Jan Larence
Ram Prashant
Anjum Bector
Gigu Gigi George
Ankol
Shweta Anay Shukla
Rajanand V Shetty
K. Ranganathan
Nithin Lobo
S.Prithvi
Mrs. Prashanthi S Mdhyastha
Jayan Thermmdom Rappai
Srinath Satyanarayana
Ravi Ramakrishnan
Neha Kathal
Jaya Ram
Sudheer Babu Thatiparthi
Divya N.K
R. suresh Chowdary

9880754007
9880635624
9740522596
9886126559
9731230049
9731231593
9008016964
9844489658
9886264244
9980544742
9900269116
8123214156
91-9916940331
9900195752
9740178474
9900503900
9916086351
9611979739
9035102829
9535026012
9845139532
9535314046
9845010541
9008176078
9916922400
9845795858
9945118787
9433330176
9844513185
9986642569
8105829758
9886241783
9980895687
9986006842
9880146464
9880327753
9611981119
2332875-0821
9886101090
9972466277
9880804623
9741500013
9739987111
9886702296
9343678512
9972577468
9880521206
9035708418
9611120110

080-25450205

9180-4215746
020-6632641
080-42050042

080-23465636

22218206/222
0129-2262663

033-24360172
080-26722629

080-22227567

080-25220379
9972837946
9180-2554078
0824-2411245
9180-2330586
080-23531296

080-25491558

01.02.10

02.02.10

600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649

Deepa Divakaran
Sichan Murgad
Natarajan Totadhri
T.J. Derick
Justine Prabhu
Nandin Nagaraj
Janardhana
Shrimati Laxmi Pai
S. Rama Krishnan
Kota Suresh
Phaneesha S.S
Neetha Raja
J Dhwya
Prashant Sanshi
P. Ravi Kumar
Poonam Dhakane
Vijay Sankar
Make Kalyan Kumar
Sivasubramaniam
Partha Das
Blaze Sudeep
Shravan
Pallavi
Ajit Kumar
Sukant Gupta
Sumit
Sumit Biswas
Shikha Gupta
Rajan Kumar
Puneet.Kumar
P.V. Vadivelan
Jyoti Singh
Mahesh H.M
Surendra Reddy
Priti Mahicha
Karthikeyan G
Vijaya Kumar Lavuluri
Reshma
Krishna V.R.
Rajesh Laksanan
Neel Kamal Sen
Aishwarya R
Deepa Nagarajan
Apoorv Kalra
N.G. Muraly
Ravikumar
Ramakrishna Vegi
Saji Plavila John
Rachl
Shivakumar.S

9980350350
9972523909
9845092707
9845306765
9980213296
9845379860
9880705792
9900814129
9550553111
9972166299
9886183027
9442165499
9972515751
9900136414
9739188075
9740643103
9886988081
9663313242
9880344501
9448976571
9986100333
9844554666
9341493740
9731722400
9901027377
9880354129
9980441510
9085809874
9731992992
9845232424
9886766937
9538101555
9342873153
9741299662
9916515468
9986336163
9972722677
9036006787
9900211726
9886141295
9845075035
9986330222
9342735619
9994577729
9916137626
9620473477
9880308940
9845859282

080-42157303
25490448
080-41926048
080-23511064

080-23385733

04543-262469
080-23103781
0217-2343627

080-41342000

080-42181277

080-41261340

080-41440408
080-66813000
080-40207152

080-41320055

0821-2582332
0422-2460896
080-6734000

03.02.10

04.02.10

650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699

Pavi Kapoor
Mahesh Chauhan
Saurabh Kumar
A. Balakrishnan
Akash Baliyan
Shashi Kumar
Pattamuthu Arumugam
Manjunath
Kirthi Jain
Amit Kothari
Omprakash Biyam
K.S. Umesh
Md. Adil Farhan
Ms. Rajalakshmi M Patil
Prayana
Rashi Sheik
V. Bhagyalakshmi
Chandresh Kumar P Jain
Manav Cikka
Ipsita Mishra
Lakshman Gupta
Syed Hussain
Vinayak Badkundri
Rajat Pandia
Snehal Sharma
Anand
Saravathi
Pranav Mehta
Sachin Yadav
Naveen Kumar B
Sijin Mathews
C. Elaveheran
Amlan Kusum
Nagesh
S.V.L Srinivasa
Saumay Ambujakashi
Joshva Rabindra
ArunKumar K.M
Dr. N.S. Muhantashetti
Uma Priya
Maya Thomas
Nihayath Ulla Khan
siddharath Ravi
Anilkumar Bhat
Asha Ranganatha
Avra Poddar
Jagadeep Shetty
V. Naypal Singh
Shiva ram
Kiran

9886239803
9980533990
9632577664
9663385200
9790973424
9740990064
9886758261
9886737283
9980477177
91-9739442251
9845296885
9880399999
91-9980955775
9886435354
9916106005
9845812515
9880591850
9739008779
9663934562
9845364564
9535148318
9590443553
8028060818
9740403434
9740522664
9538545735
9739393102
9740391404
91-9986817693
9845346974
9986003751
9740395036
9845732580
9886033570
91-9964423346
9845424434
9008476736
9448157237
9600433719
9945308214
9980554724
9740222393
9663872306
9845874745
9972548825
9445588720
9664391729

080-41327151
080-22919784
080-22674522
080-23159537
0831-2453015
080-22722833
080-25539507
080-22269500
080-40924446
080-22324238

080-41342060
080-41633808
0751-4015910
08224-256207

080-40419000

080-23650273
0831-2470235

080-28602428

25403287

05.02.10

08.02.10

700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749

John
Elison Marih
Maria Lina
Amid Khulsum
Gopalan
Suresh
Arjun
Arun
Balaji
Meera
Sheela Mary
Murthy Pulugurtha
Sameer Muthalik
Malay Arunkumar Desai
Sanjana Mohankumar
Kumar
Jayashreehi
Kreethi Kulkarni
Sree Ram
Subramanya.B.R.
Vihari Komagagini
P.K Venkataraman
Nagaveena
Anita Nair
Yamini
Thanuja
Kiran Kumar Varma
Jossy D' Souza
Vinginiva J
Manab Hembram
Shreedhar Torgal
Srini Ravindra Kumar
Pavan Rewankar
Leela Randeep Kumar Payarla
Sivakumar K
Sreenivasa Murthy
Shivendra N
Siddharth Mukerjee
Kasivishwanathan A.G
Pankaj Anand
Prakash C.P
Naveen Gurusiddaiah
B. Jyothi Raj
Nirmal Anjana Reddy
Pooja Lama
Yashaswini H.P
Sreeprasanth
Bijeesh Chathoth
ArunKumar D
Neelam Niya

9844459359
9241760274
25428652
9590201316
9590121679
9739627890
9900385612
9448219321
9739677796
9980533201
080-26653133
91-9886313280
9840937676
9008288118

998006400
9448462937
9844865321
9880346683
9663304400
9731930514
9739002418
9379177235
9880426928
9845189791
9945200599
9886551678
9980788115
9880015986
9902790440
91-9342026248
9972025936
9880713080
9972585014
9620224280
9845496924
9243143345
9845517311
9052550151
9972744119
9980306202
9620207332
9611811887
9632218720

080-25262937

08255-275285
080-39284500
080-26481131
080-22698727

080-23397912

0471-3229389

09.02.10

10.02.10

750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799

Vijayakrishnan H
Sindhu S
Apurva prakash
Ravindra M.K.
Lokeshwara Prasad
Malaya Kumar Pradhan
Saikunda Venkateswarlu
Mahesh Basavanna
K. Deepa
Nirmaljeet Kaur
Hemanth Corur
Sandeep.Ramesh Mohhile
Ananda Sen
Vipin Jain
Seetha Raman S
Subham Sarkar
Hinu Thampi
Syed Hassan
Michael Madhu Kumar Vasa
Rajagopalan Raghavan
Vijayalakshmi
Alok Kandelval
Deepa Bagepalli Krishnan
Rajesh Bhattacharjee
Melfy Rachl Abrahan
Sonia Uohra
Hemachandra Rai
Sanjeev Kumar
Gayathri Devi Kedla
Chiradeep Das
Vijai Velu
Dipankar Samanta
Modhusudhan Sundara
Syed Taiq Ahmad Quadri
Rahul Siddi
Sumeet Malotra
Sathiyamurthi
Roseena SM
Vivek Vig
Vino. B
Vinayak Sammasnj
Robin Rathan Kumar
Veena
Kasi Viswanadh Chunduri
K. Bhaskaran
Keerti M.S.
Anil Bharath
Seshadri Vasu S
Anubhal Bhattacharya
Arun Raghavan

9632044665
9986012802
9900958228
9741784975
9008733755
9972511990
9880090264
9481439761
9986056992
9632666122
9980541704
9972034057
9739008961
9740084090
9986661767
9886741181
9886098928
9972901010
9845228712
9740223761
9986694006
9844240528
9845107444
9886643492
9844011759
9480532151
9686569973
9341422291
9590138623
9663396810
9986625299
9886534990
9886885786

26686489

080-42070415
080-22193987
04324-261403

9180-4160258
080-41536697

080-26931516

080-41487464
080-3200383

0824-4268218
080-23106206

080-25463006
080-41687207

9886990269
9986040682
9886754216
9886760591
9880833911
9945407402
9620011104
9945378477

080-23104764

9845374153
9742013608
9845356040
9008032768

080-25476392

262566

11.02.10

12.02.10

800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849

S. Habeebur Rahaman
Pradeep Kumar Bellary
Ashok Kumar
Ramesh
Purakkat Vijayan
Radhika A
Girish Venkataswamy
Raghavendra H.N
H.K Ranganath
Geetha Madhavi
Rajesh Tamilarasan
Vijaya Prasad
Christopher Raviraj James
Kiran G
Vittalaraya Shenoy
Karthick Palanisamy
N.Kavin
Shibu Mathew
Vinod Padmanabhan
Nitin Agrawal
Kaushik Indarapo
JohnCherian
Suresh Ampanna
Naveen Kumar
N.Naruneeth Kumar
S. Narayana
Aditya Hegde
K. Surendranath
Kokila Nagaraj
Narayan Prasad Agarwal
B.V Seshasayee
Gijikrishnan K.S
K. Rachel
T. Satayanarayana
Rakesh Damadaran Nair
Madan Venkataramana Rao
Prasanna
Sriram C
Sheethal J
G. Srikanth Reddy
Mary Jose
Shabana Khanam
Pardhasaradhi P
Sriram Benua
Vinay Kumar Batha
Reuben Damel
Ramya P
Vijaya Kumar
Sugesh.D
Raveendra Janardhana

9902052592
9731700665
9845157417
9845068052
9880896052
9886453459
9972522290
9980433002
9900967022
9394445230
9886726955
9980006396
9907422069
9900520305
9845904451
9980400445
9790012662
9845943523
9916925350
9986030472
9845191260
9980034053
9481604537
9980139215
9945274630
9964246524
9448961989
9945301896
9731307538
9845892017
9731038309
9986027095
9886453833
9836610444
9590607044

080-25591031
080-41686671
080-26681880
080-26613965

080-26842241
4226634181
080-25451163

080-25348418
080-40909274
22283754
26691837

0044-2871071

080-42106232
080-41212463

080-50698984
9886014919
9845622662

080-23493373
080-25732143

9886753412
9886456542
9611598000
9900155613
9840444360
9739000980
9663601094
91-9740001042 9180-42063111
9632817625

15.02.10

850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899

Arun Kumar
Prashanthi Chapala
Nishant Puttanaik
H.A Kiran Kumar
Sabu P Kuriakose
Dharmaraj Seettharaman
Debashis Rout
Shaheer Aynilcalonyil
Ravindra Vyas
Vipul Hirawat
Dravim Bhanodasrao
Sunil Maloc
Ranish Ravindran
Vivek Baid
S. Narayanan
P. Chakrapani
Simon William
Murali Veeranna
PrasadRaghavendra
Pritee Verma
Shashi Kumar
Iyappan
Subramnya
Mahadevan
Selvakumar R
Reema Shetty
C. Hemanth Kumar
Asit Ranjan Pani
B. Rajesh Babu
Biswa Ranjan Singh
Nalini H.M
Manzoor Elahi
Takdir K.M
Ramesh.Bapiger
Dr. Rajeev Kumar Dhanda
Kalpana Mahadevan
Wasif Siddiqui
M. Manikandan
Shijv Mathew
Tom T.N
Prathima Hareesha
Divyashree
Venkatesh Perumal
Mohan P
Rashmi
Mathangi
Renu Raj
SIB Shankar Roy
Ravi Ahuja
Tenhabail Krishna Prasad

9740511001
080-41273752
9986038391
08682-253101
9886510957
9886402928
9742225634
9986155228
9916227545
9945283789
9008011876
9448494424
0091-9620092325
9844022648
9731558177
91-9341644446 080-23202020
9740622711
080-42055158
9886678839
91-9972584867 9180-2299641
9850985624
9986019529
9341665691
9980795356
9916104816
9845146542
9901000766
9845001606
9590441428
9980636886
9663369461
9880282879
9886196518
9845428017
9535323471
91-9915223483
9845256881
9886064620
9448240214
9886834010
9890096015
9886330633
9900466999
9986020074
9945768411
9901233688
8095891527
9902299422
9632177444
9731811335
9008611995

080-40934828
26770529

080-25713716
080-42118224
080-26758822
080-25245326

080-41132147

16.02.10

17.02.10

900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949

Sukanya Ponnuraj
Dev S Sukumar
S. Narendran
Kishore Kumar Reddy
Devendra N
Venkata Narayan Konanki
Sreeramana Gadhamsetty
Hariprabu
K. Suresh.Jey
Binuraj Somanathan Nair
J.N Prasad
Arun Besuadri
Shito Joseph
Pravalika
Gajurapalli Kumar
Sarala Purushotham
C. Purushotham
Virgiwia Sheela Matiloa Kujur
Usha P K
Soumya
Nadishwar B.R
Sanjev Kumar katti
A.T. Muddappa
Tijo Philip
Shreenivas Kamath
D. Srilatha
Kanad Das
Subramaniam Chithambaram
Kiran M.R.
Dominic Aloysuin Joachim Marcaenhas
Manish Lal
Mohan Venkateshan Sivaresan
Ajeet Kumar Jha
Satnam Singh
Shankar P
Sujay Kumar Matangi
Hanumantharaju
Sandeep.Sunder
Vinay Kumar
Shabadi Somanna
Deepak
Doulene Ternandes
Tanveer Bellari
Devanshi Mayur Kanani
Shilpa Eranezhath Sreenivasan
B. Pratap
Sridhar Sreeraman
Pousali Bera
A.N Shivananjappa
Reshma Hussain

9916102915
080-26789072
9611833630
28385302
9986610029
9739840865
91-9845064147
9845387367
9945070276
9916704906
9880089866
9886135112
9844007351
080-26644682
9538411777
9663384166
9739958505
9079853573

0821-4253506
9739958505

9845260150
9845720940
9986923393
9966576943
9886244410
9845844019
9900268077
9741496674
9886636358
9980623595
9944452581
9980514080
9845340491
9901088150
9880384315
9449484591
9886000743
9880201237
9886308705
9980092515
9886456780
9886025852
9900267836
9632222573
9743286339
9845111630
9986998265
9632520809
9845564894
9880495839
9916104415
9845949393
9986004629

0820-2523949
26577788
080-25274883
23303910
080-25468624

080-42072989
080-23499340

080-41874135
080-41860381
080-26713929
080-26660905

080-23425698
080-23655790

080-26621949

18.02.10

950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999

Mohan Ramanath Pai


Gajendra Kumar Khera
Rajkumar Goklamey
Jobi George
Sujata Prakash
Rekha Marimuthu
Anil Kumar Kasat
Krishnakanth
Krutika B.K
Subramanian
Kaushik Burman
S Hariprasad
Rajasekhar Dara
G. Rajesh Varma
I Harintra
A.S.P Rajasekhar
Prabhakar Dharmala
Karthik Venkataraman
Sayed Vajeeb
Kavita Malhotra
Manish
Vijay Anath
K.A. Shah
Ramamurthy N
Saravanan Kannan
Chandrashekar P.N
Sanket Mittal
Apoorv Kushwaha
Lokesh K.P
Vikas Nareshrao Bangade
Vikram
Gausay Saxsena
Lauinq Bhambhani
Navin Kumar Sharma
Deepak
Bhavana Sayesh Chande
Mohit Mahajan
Sayesh Karsngy Chande
Shusha larm
Mamgala
Asiya Mallick
Balamurugam Subramanian
Lavina D'Souza
maran Natarajan
Raksha G. Hassanand
M.Jagadeesh
Sabeer Mohammed
Mary Teresa Thomas
Ajantha J Shetty
Rajendra Reddy Pallala

9342908708
9810330697
9341233202
9611809033
9972142001

080-41530130

9611679570
9731866442
9845262585
9535119025
9845684383
9986034050
9845400277
9986768998
9986760539
9241647870
9632199799
9008733002

080-41539289

9535227160
9945396595
9916249143
9342222896
9845026252
9886628987
9845189171
9886515799
9740614614
9972215327
9036445438
9886948550
9880590999
9886446090

011-22823776

080-65906648

080-2225829

080-41125384

9663852413
9916130159

9844265857
9986034947
9886930190
9342011911
9900168885
9886530444

9180-4163404
080-25469390

19.02.10

1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049

Ram Pravesh Mishra


Shailaja
Arfa anjum
Nilesh Prakash
Nakul sharma
Nikita Misian Rohan
Shirley Rohitu Menon
Chushalakshmi
M. Vijayan
Hemavathi B Shettigar
Samabh Singh
Ansu Mathew
Sajid Nadeem
Kunal Kaushik
Masum
Amit Prakash
Paresh
P. Manikandan
Manoj Kumar Battu
B. Ganesh Kumar
Gangadharaiah G.B
Raghu C
K.G. Bhat
Manniee Vinay Rao
K. Subbaiah
Rishma Mary Jorge
Hiremath Shekharayya
Mr. Vashi Motiram
Smita Rao
Hemant manohar
Ujre Raghurama Nayak
Smyamala Devi
N.meghana Reddy
Satyajit
Praveen
Varsha Gangadar
Pratik Mehta
DK Anand
Menaka Hegde
Shobha Krishnan Menon
Malleswara Rao
Kusum Shivaram
Shahnawaz
K.J Kriphakorra
Amit Trivedi
Smita Sahoo
Rajat Singhani
Prasanna Kumar
Rajib Sarma
Akshata Javalirao

9739141877
9980934339
9686821443
23656971
080-66072174
9916116734

9916730159
9980930604
080-25455513
91-9901765507
9740200993
080-41743714
9880768235
9845198300
9845391501
9886544479
91-9972627871
8123505056
9035428828
9845267675
9743126007
080-41305265
9845215871
9845263024
9742397817
9449246183
9986485505

9180-2663019

080-26725108

080-23671535
08274-256918
080-23402949

9538016333
9880055863
9620902194
9449431606
9986030320
9538802622
91-9886625721
9972097926
9845226681
9448828156
9663366054
9845064531
9611130365
8105853033
9880544561
9980533552
9886110313
9742204360
9686233881
9739661030

080-26750929
080-28603236
080-23625624
0866-2842087
080-23535576

080-42053592

22.02.10

23.02.10

1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099

Gaurav Jhamb
R. G. Krishnan
Shubhakar Subbaiah
Jagadish Srinivas Dodugu
Padmajaa
Ramaiah Manjunath
Vishal Sharma
B.Shivaraj
Sandesh P Gowda
Shankar Krishna Bhat
Balvir Kaur
Vinay
Srinivasar Reddy
Raveendra Janardhana
Mahadevan Kailasam
Chenna Jagadiswar
Navneet Kaur
S. Rathnammal
Animesh Kumar
Kalyani Seetamraj
Bhimasen Pradhan
Hariganesh C
Sivakumar Jaypal
Nagabheeshma K.B
Vinit Ray
Ganesh S
Gopi Chandra
Karthik A
Chandrashekar Venkataraman
Radha Krishna Eswarappa
Jaiganesh
Venkatesan Nadimuthy
Jitendra Singh Yadav
R.Shivakumar
Rakesh N
Dr. Arun Kalanikal
Mohan Kumar
Elizabeth S.H
Abijit Paresh
Ansuman Dash
Ajay Kumar Dasari
Ramesh Ganiga
C.Siva Reddy
Kamatchi Neelappan
Siddharth Abhishek
Aniket Kumar
Uma Nagendra
Avinash Vasanth
Sunil Kalamatho George
Jason Abel

9945036832
9740076232
9986828386
9342209889
9743974350
9448312953
9663383322
9242108945
9008911288
9986206718
9845400990
9632817625

080-23644319
080-22260781
080-23210250

25722573

9242360134
9686569456
9986643408
9980088688
3535183258
9663373409
9986825776
080-40297510
9538123451
9986006272
9986156127
9880883913
9886173263
9886149578
9448792797
9845178138
9741222988
9632685740
9886650864
9916519758
9008651274
9901007119
080-28392626
9886131750
9844045516
9742201698
9986019325
9663394497
9880774777
080-41505544
9620215738
07595020879(0000441204-492
9880502284
9342970780
9900330808
9845854622
91-9900215392 9180-2345161
9740144577

24.02.10

25.02.10

26.02.10

1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149

Bija M Scaria
Muruganandan.Raju
Amitalok Budkuley
Sheela Devi
R.N. Prasad
Sree Ranjani.G
B. Aswartha Narayana
N.K Nayak
Raghavendra B
Nanda Kumar
Parita Shah
Archana Sukumar
B. Sunil Shetty
Vinkateswara
Shabana Riyajahmad Manver
Siva Ninanpudi
Vivekanandan J Subramanian
Mandar Ingale
N.Mallikaoyuna
Rasool Firoz Khan
Sharil Dantis
Tapas Kumar Mangal
G. Bharadwaj
Thiagarajan Govindaraj
Dinesh Viswanath
V.L Ramesh
J. Sivakumar
Anirudha B.S
Dr. T.M Veeraiah
Subhashini Ramesh
Jinu John
Pravin Dominic Pinto
Prenganathan
Ravi Balagopal
S. Santhosh
Hemanth Kota
Sajid Nadeem
Sanket Tripathi
Sudhakar Babu Tamminedi
Virendra Singh Raghuwanshi
Roshnee Padhy
Venkatesh Konapur
Mayank Kapoor
Rajnish Dhingra
VijayaKumar
John D'suza
Ajith Kumar
Naresh Babo
S. Kuppuswamy
Atmen Firdose Ravoof

6886000490
988664080
9535191040
9629151715
9845100975
9901511559
9916504259
9448052744
9844787650
9481781363
9886158445
9886118314
9900001349
9886661035
9881492536
9916834884
9880108770
9986076168
9886172455
9008200300
9886884929
9845402774
9980188778
9945566377
9880800155
9902043254
9448394777
9663604112
9741677511
9620013396
9886504547
9900206691
9448218389
9972040280
9845392630
9886724989
9886211672
9731029610
9972048125
9880833666
9448204351
9741020909
9880141974
9742266791
9845112977
9916137049
8971277821

080-25260302
25353993
0233-2323605
080-41693107

080-30586444

080-25520822
080-65357471
080-26560666

080-23391004
080-23653790

080-25220929

01.03.10

02.03.10

1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199

Dr. Kowser Malik


Manah K. Saha
Edmam Benike S
Jiny Jacob Kuriakuriakose
Tarun Kumar
Anu Varma
Varun Patel
Prasun Kumar Maharaj
P. Kumaraswamy
Manoj Singh Bisht
Nagarjuna P.G
S. Mahapatra
Anand M
Prashant Saxena
Willam James
Sneha
Sahana
Deepa Goerge
Tasmiya Hussni
Komal Agarwal
A. Sitala Pathi
Vinod
Vincent Paul
Mahantayya Hiremath
Maria
Ronald Paul
Shanta
Abishek M.V
Josephine
Ednad Jayarama
Santhosh Kumar
Mawohar M.V
Shwetha Natarajhan
Vinod Kumar Nizamkari
Supreeth.R
Rajesh Narasimha
Bekal Kottakunn Abbas
K. G. Venkatesan
Emmanuel Thomas
Jitesh
Avinash Kumar Yadav
Ramadevi
Himansu Sekhar Pati
Sowmya D.M
Ankit Singhal
Rajesh K.V
Merlin
Mrs. Jayashree D Kamath
Lalana J Shenoy
G. Santhosh Kumar

973927971
9008719889

9986039374
9886781510
9845173106
9916115523
9844832491
9343434323
9980932188
9900541583

28435231

9573780519

9916054491
9845293518
9844804593

26616484

9886806980
9342552954
9886524474
9880777035
9845961035
9986666006
9686029225
9845345194
9845136466
9980137114
9844171833
9886197242
9886293365
9008306255
9972025880
9886991012
9886026020
9739060669
9886846263
9886427121
9880602462

080-27707506

080-65904958
080-41280503
25263180
080-23549604

0824-2453124
0824-2495178

03.03.10

04.03.10

1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249

Hiresh Mehta
Vishwanath Janardhan
Shiva Kumar
Divya Gupta
Pradeep A.R
Soumya Ramesh Rao
Syed Sajid
Raghunandan Nochura Balasubramaniam
Bharateesh H.R
Biraj Kumar Bhuyan
S.V. Chakravarthy
Venkatesh Mahendrakar
Anil
Jaya Krishna Thupili
Pareesh Pednekar
Sujeet Kumar Karu
Rohan Jinagenda Patil
Bhaskar N
Mahesh Ramachandran
Krithika C.D
Bikesh Behera
Vimal Jain
Dony Devasia
Sandeep Mehta
Karthik Rangaraj
Nitasha Dhir
Sujai Gopal
Tanuja Reddy
Subash Sanan
M.P Kakaraddi
Karthikeyan Somi Sekaran
Narayana Prasad Kageshwar
Pushpavathi Chandrashekar
Kashyap Doshi
Dr. Judhindra G Kulkarni
Anirban Dutta
Senthil
Sesh Mohan Rao
Krishna Venkata Subramanyam Mani
Shivaraj
K. Tharani
S. Ambhuja Bharant
Amit Shukla
C. Benjamin
Sudipta Ghosh
Prashanth P.B
Sudir Pai
Suresh G.S
Ravi Kumar N
Francis Xavier

9845024772
9740448879
9964399854
9900421207
9731233022
990205566
9740067926
9845857915
9886863578
9008016737
9980091395
9986923393
9535185289
9901457463
9980027370
9886633584
9986601855
9552546877
9845195577
9538802787
9008427618
9964119941
9742405756
9986015303
9886477712
9663375198
9980132213
9019119940
9845655559
9480399333
9740063393
9886626061
9342660635
9886091848
91-9845231013
9916117187
9945473273
9986372798
9642522334
9880083366
9686202863
9901098618
9731765178
9986323122
9900151365
9740083218
9611800068
9986076831
9945468455
9845764498

080-25247807
080-26391926

9180-2617104

080-26615914

41250990

080-30537227

080-26562903
9180-42058500
041179-22351
080-42050578

9180-4203932

05.03.10

1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299

Mini Menon
Manikandan Sankaran
Mohammed Imtiaz
Ramesh Rananrithan
Dr. Ashok Manjappa
Shridhar Venkatesh
Depak Rao
Gurulingaraj
Puneet Anand
Jiji Shamsudean
Loveleen Kaur
Krishna Moorthy Bala
Romgannoo K
K.A. Gowtham
Megha Raguvaran
Suresh L Ahuja
Abhijit Kulkarni
Shreeshylan R
M.D. Raja Manilkam
Mahantesh
Srinivas
Venkata Kriehnan G.M
Kavita
Srikumar
Dhirendra Lobha
S. Anand
Naveen Kumar Chebrolv
Shanthala Ganesh
Philip Thomas
Srvnnasa PrasadManjunahta
Praveen Shivananda
Lakshman Kumar N
Anand.
Tanmay Mishra
Ramadevi
Anand Gupta
Archana
Naveen
Sarthakk Verma
Adinarayana Manujunatha
Mithun Prabhu
Jayaram
Arvind Noone
Sangeetha kumari
Santhil Murugan
GanapathyKamath
Hridayesh Kumar Panday
Prashant Choudhary
Avva. Pradad Shetty
Jeyatha Sen

9901150533
9880034678
9886910071

9886354762
9845242510
9538301943
9907966667
9731759450
9880593259
9945671823
9844002743
9611102047
9880793988
9449577816
9845438010
9886760291
9845969547
9900260212

080-23282127
080-26591313

9180-4127365

080-30711054

080-26655437

9916095354
9611579101
9844431390
0821-2331917
9449822395
0821-2512395
9845673897
91-9886084397
99457299959
9342527398
9880075908
9535352945
9886187287
9986278180
9964721559
9632722519
9886567400
9880103612
9632399199
9845445755
9632735889
9880758585
9611104981
9972238907
9986625355
9448284488
9901454561

08.03.10

09.03.10

1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349

Chandramoul
Yothisha M.K
Tanuja Mysore Veerabadrappa
Bharathi Babu Putti
Nelson P Saldanha
Samiulla
A. Sagar
Priyanka K.A
Vikas Seth
Vijay Puttayya
Sunil. P Kesudi
Manikanta M
Jitesh Joshi
Herislankai.S
P. Kalyana Chekaranty
Bala Badriwath Nagarajan
Srinivas L Rao
Omkar Singh
Ramya R
Reuben Stephen
Lakshmi Narayan
S.S.Rinath
Deepi Gupta
Subin John
Soumendu Gupta
Yogesg Lakshandani
M. Sateesh
M. Satish Kumar
Prabhukumar S.P
Chandra Sekhar G
Vivek Jain
Anita Joshi
Biju R.K
Jayesh Kothari
Priyanka Saini
Priya Rajeshwaran
Vindhya Appachu M
Raja Kumar Grandhi
Suresh Mandalapu
Shanta Turamari
Bijumon P
P.S. Krishnamani
Prasad J.V.V
Narendra Rappan
Kavitha Pokuri Subbaramaiah
Prasanna R
Kiyeho
Ramesh. Shivaramaiah
Saravanan Krishnamoorthy
Sameera A.P

9886366194
9986452611
9845279458
9980375850
9611054411
9986334482
9740210544
9972596026
9972541690
9844580868
9880742948
9886484707
9916134202
9900622116
9611166670
9740441703
9886581252
9632840404
9945494854
9880215787
9845030151
9916255982
9900724983
9880455992
9900426812
9448579131
9886326252
9845417001
9741980933
9731730270
9900100580
9986178154
9341223141
9902357067
9035323660
9620189334
9980403945
9620374549
9611838485
9448180145
9663372838
9945517731
9611944552
9632522533
9964540629
9731533115
9489111100
9980130665

080-41912982
080-2806232
0831-2459184
8202571425

080-25702035

080-25483725

080-25476327

080-22252771

080-42055105
08535-222052

080-41503417

080-41683177
04344-241616

10.03.10

1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399

Hegde Venkatraman S
Sonis Tonar
Sylvia Kerkar
A. Ramesh
Anil Kumar
Shahvir Tarapore
Namita Singh
Amit Pahuja
B. D. Vijaya
Vikas More
Santosh
Sasi Kumari
Sumit Virmam
Biju Kesavankutty
Bhaskar Anand Rao
Sini Chandran
Abhijit Biswas
R. Sangameswaran
Arun Kumar Ramachandran Nair
Balarj Kishan Biswas
Diptanshu Shekhar Kuar
Suresh Babu
Srivarna S.J
Suresh kumar
Mani Nair
Charitha K
Yamuna M
Siby
Subbaraju
Fazeelath M Wajid
Praveen Kumar V.R
Mahadev Suvash Pukale
Gautham T.R
Dillan Perez
Varunya Sree M
Chetan
Subhranshu Kumar
Meera Gafoor
Mohammed Sikander Khan
Rohit Kumar
Savitha Nagarajan
Ajith Kumar Selvaraj
Venkateshwar T
Ankit Rana
Sagar D
Karthikeyan N
Ganesh Rajgopal
B.V. Venugopal
Bhaskar Srinivasan
D.L Rajagopal

9986474225

08384-233110

9049081097
9986007310
9243417677
9845202322
988675255
9731303080
9845192220
9986372611
9741202325

0832-2289710

9880008339
9480611298
9845001398
9980422640
9886806308
9538967391
9632366287
9611711244
9886749380
9686579136
9886428828
9535133007
8971220074
9886146593
8105187273
980888794
9845051077
9901788118
9845954007
9986516243
9886170975
9739979402
9845169360
9986024460
9880966133
9886220767
9886276098
9886460972
9845480360
9999036758
9945678448
9481034246
9611108096
9632488966
9986020523
9480428147

080-41502660

40432791

080-26966557
080-26966705

080-23400067

080-26613699
080-65704949
08350-270160

080-41101956

080-26481929
08172-267108

11.03.10

12.03.10

1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449

Adarsh Saurabh Kapoor


Mahabaleshwar Hegde
Amit Suresh
Laxmichaya Kamath
Santhosh T Antony
Rashmi Saraf
Dr. A.D Mathod
Ramya B
Pushpa Sudhakar Shenoy
Vijay Kumar Gupta
Sharif Abdul Hafeez
Praveen Kumar
Rhea Muddaiah
Divyashree.A. Rao
Anant Shivanand Kamat
Karthik Nagendra
Mohammad Imran
Vijaya lakshmi B.N
Vineet Sharma
Gana Selis
Himansu Kumar Mohapatra
Kulanthaviel
Abdul Hakim
Latika Roy
Ramachandra K.N
Poonam Singh
Manish Kumar
Alok Sukhwal
Bidisha
Madhavan V.S
Naveen
Shrikanth V Hegde
Somashekar
Ameevali Amlani
Subba Suresh Rao Sathf
H.B Netrakar
Aruna
Sudip Roy
G. Vamsi Krishna
Robinson Jose
Svjit Mohite
K. Varadha Raju
Prashanth S
Sanjeev S.A
Kareemmulla Shaik
Mahesh Uppara Gummala
Vipin Arora
Manish Amte
P.P Harish
Vasan M

9886749098
91-9480724804
9902968252
9480792707
080-66208286
9916195230
9481641750
9611722550
9449263449
9742221646
9886409383
9972600887
9663854440
9535142696
9448942547
9945276596
9916144470
9916537121
9620209398
9971533504
9886120580
9620202301
9986076370
9008866883
9880469177
9980573103
9741646666
9900153215
9880924267
9611955199
9343248744
91-9886393710
9845037243
9844677288
9341224759

080-25301098
0824-2225718
0832-4203922
08472-246500
0821-2471445
08134-258116

080-26679530
9180-2335985
080-23343302

65303657

9180-2685273

080-41213710
9886760010
9845981093
9663399562
9900572971
9731566122
9900266033
9886638928
9880388664
9008200117
9886623211
9739997701
9980571246
9900266037
9980977007

080-39918275

080-23499475
080-25227846
080-66266816

080-26620250

15.03.10

1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499

Anjan Kumar Dutta


Sreejith sreekumar
Maya Menon
Asireelan Prince
Rajesh
Sohan Lal Nautiyal
Mohan Raj K
Umesh
V.Manivanna
Sylvia P Saldanha
Sudarshan.L
Aldrin Solomon Joseph
Nataraj.R
V.N Vijay Kumar
Padma
H.V. Vasu
Abhijit Das
Santhana Krishnan.S
ZebasulanA Khan
K.S. Srinivasa Setty
B. Sureshkumar
E.G. Shantharam
Hiranya Talukdar
K. V. Venkatachalapathy
V. Bheemasenachar
Naina Achappa
Shinu.J. Thomas
Rahul Kumar Rai
Vinay Venkatesh Dharwadkar
Arun Prasad Sarkunan
Arnab Bordoloi
Hima Bindu
Ganesh Narayan
Neuaipalli R kothandaraman
Bency. S
Vinayak Bhat
Sanjeev Kumar Nargota
Prashant B.K
Ranga Ananth Puranik
Anand Rajasekaran
Alagappan A.M
Anu Mehta
Vishal Saboo
Sandeep Sen
Srinivasa Rao
Arunkumar S
Geetha B
Sunil Bangale
Pandinalcan
S.R. Prasad

9740196242
9886659153
9845452795
9886132274
9880002242
9902060772
9738941405
9448171418
9880432242
0091-99861108

080-28378705

080-42056695
080-25232400
0824-4259582

9886182235
9945612309
080-26765875
8050774160
080-40913965
9945199669
080-41552829
9844038123
9668048158/9986008600
9611597777
9480538010
9886561338
41207497
9880434129
9900298715
080-26641278
9663081301
9341223161
080-25280763
9449241107
080-26724649
9880281168
0821-2472027
9036126765
9886145203
9008011855
9916700083
9886279121
9986875351
9845057986
9742491040
9880509776
9341921828
9980069877
9886523906
9886272382
9845673830
9930898116
9845010518
9739002569
9448833806
9739010811
9916364546
9449881791
9845026844

9901854665
080-23220551
080-25392311

080-22130717
080-23284344
080-49976623

080-41136438

080-23232596
080-41068186
080-25659831

16.03.10

1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549

T.M Nagamayna
Manjulakumari Doddamane
Shashi Kumar
Shwehta Anard
Reshma Susan Varghese
Pradeep Rama Shetty
Dwarakanathan
Rucchika Chanana
Arjun Ajith naik
Rahul Agarwal
Kishori Hegde
Veena K,M
Chitra Srinivasan
Veena K. R
Vidya Sriraman
Lakshmi Mallya
Anita Nagarajan
M.Venkatesh Kumar
Pushpa Agarwal
Rinto Chukkiri Vareed
Venkata Sandeep Pusetty
Anurag Srivastava
Rambabu.S
Srinivasulu.T
Manashis Nayak
Sanjana Pegu
Vikram Gopinath
Prashant B Kandar
Srinivasalu T
V. Chandra Sekhar
Sorabh Kapoor
Atashi Mukkerjee
Areena Manikandan
Sheetal Mudola
Marila Singh
Kavitha
Kethan Phutane
Prasad Oommen Kurian
S.T. Patil
Afsar Pasha
S. Phaneendra Kumar
A.N Prasad
Rupert Ajay D;silva
Ravi Agarwal
Valanarasu
Shraddha Singhai
Anuj Kumar
Anjani kumar Patel
Reekha Srinath
Bhushan Adhikari

9739096557
9845381333
9845596160
9845315607
924320004
9845282505
9986003866
9008420726
9880457879
9986230358
9740392810
9845536033
9448118543
9845332009
9845386483
9449761644
9886412842
9986582692
9552546829
9886672483
9916927919
9902244855
9916425381
9916464676
9740444122
9980069877
9902244855
9916193638
9986712704
9900156340
91-9901666855
9900129072
9986526701
9480184170
9739570007
9880846074
9740015535
9972811033
9885061365
9739049937
9845531101
9986857635
9740064561
9008949933
9986953591
9980180612
9986454168

080-22961564
23340956
080-65391018
080-25501398

0824-2222848

080-26798194
080-26636247
080-22440359
080-22566206
080-26532639
080-32903972
0836-2466402
080-25353315

41873273

080-25273652
080-40949629
080-23666171
080-25802957
080-23431208/

0824-4250405
080-22215822

080-41212052

17.03.10

18.03.10

1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599

Asnish Ssharma
Nitin Abdul Azeez
Vishal
Arvind Agrawal
Sandhya Mohan
Arvnima George
Thilak Kumar
Rekha Devi S
N. Prema
K.P Rajendra Kumar
G. Nelsm
Malyavantam Sathya Prakash Yashas
Chita G
Geetha Sagadeesh
Shweta Pripati
Jyothish Talukdar
Vyjayatnhi
Savrabh Paul
Vijaykumar V.J
Vinoo Seaueira
Lokesh P
Biju Joshwa
Anshumita Bakshi
Pramod
HemamaliniK
Freesto K Francis
Dr. Swathi
Hatcholli Mulemath Virupakshaiah
Dhanray Chogh
Junia Sebastian
Pubali Jana
Sujatha Doreswamy
V.U Senthil Vadivel
Ajay Kumar .P
Nihar
Pushpalata Itagi
P. Natarajan
Jayasree Sasidharan
Muralidhar Patnam
Sindhu Krishna
Deepa B.G
Leena Munikempanna
Vinodh
Suraj Desai
Ms. Maya bahubali Upadhye
Kalyani Reddy
Thomas John
C. Muni Somappa
P.R. Eric Harry Mathias
Ramakrishnan Pkaveen Kumar

9535193122
9986831231
9902761086
9731209000
9880247785
9739004642
9986205053
9901933735
9740286826
9902020285
9980636929
9972011110
9900278256
9886308683
9986275416
9886778917
9740277436
9611123440
9845585015
9945739384
9980182509
9243160810
9739011290
9008444036
9986195856
9916398476
9845910244
9449815153
9845025206
9845957770
9880295359
9880007331
9916739391
9886383078
9986651817
9916424057
9845838386
9980010181
9739099802
9900243034
9845300832
9845001809
9739992278
9980037639
9480344144
9901813459
9448943503
9449625563
9972977000

080-40204414

25541319
62728543

080-23388180

080-22234281

08251-230391
080-23349851
080-22258679
080-23141235

080-25665181
080-40394039

0821-2903748
080-41715416
080-23148288

0831-2422209

080-25445209

19.03.10

22.03.10

1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649

Sudhir Kulkarni
Renuraj S
Harihar
Naresh
Vikas Arya
C.V. Arun Kumar
K.N. Narasimhaiah
Ravikumar
Janai S Ravi
PNV Srinivasa Rao
Manoj Yarashi
Veeralakshmi
Nayeem Ahamed
Deba Kalyan Dash
Shalini P
V.S. Vijay
Vidya Shenoy
Rajiv Ranjan
Cav Murthy
Shridhar R Pavatikar
Pramod Krishnamurthy
Arunkumar K
Vinod Nethicath
Ajith S.J
Raghuram T.H
J.Naresh
Prabha Panchanadan
Anjana
Shridhar G Rao
Shweta Donurmth
Latha Nanjegowda
Veena Kshatriya
Adarsh Kumar
Shankarshana Biswasroy
Sunitha H.K
Avishek Ghosh
Sujith Ramachandran
Arun
Laxmikanta Behera
Naveen Bali
Sinjo P Alex
Musthafa
Jayaraj Putti
Goutham Vasudev
Rao Thotampady Raghavendra
Madanagopal Vedalaveni Gangadharaiah
Javed Azam S
Ravikumar Bapatla
Snigdha Mehta
Athreya

9845821507
8971251185
9916922276
9886058398
9986442280
9986035796
080-67221000
9731397927
080-26694370
9886842544
9590051595
9900191514
9845693228
9611110394
044-22741046
9986859120
9632142001
9880674385
08276-278554
9986941771
9945603990
0091-9663966466
9449031257
080-26711257
9342409604
080-23588798
9986049203
9986022066
9845211236
41305072
9845977027
9916902161
9248332002
08568-286488
9880165350
080-25356090
9844769409
9739975450
9449642218
0836-2375508
9880688088
0836-2351164
9886458255
9916025514
9739317977
9742467925
9886790585
9900117615
9731601130
9341968103
9591813701
9902007480
9448678883
9900213833
080-67136397
9449719819
9844182493
9900996099
9241809899
9620000684

23.03.10

1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699

Rhea S Kotian
Vinti Kapur
Depak Fernandes
Krishnandu Banerjee
R. Sreekataiah
Anoop Mathew
Anil Kumar Vasista
Anand Manohar
Shourya Pratap Singh
Nanda Gopal G
Prashanth Nayak
Narendran V
Praveen Muralidhar
Manivannan B
S R Manohar
Supriya M Kadollar
K. Vanisri
Raju N.J
Deepak Agarwal
Manisha Johri
P. Ganesh
Rambabu J
Loraine Monteiro
Himanand Chengalalth
Roy Zachariah
Venu Madhav C
K. Ravikumar
Bhoobathi.R
Chetan Nagesh Pandit
R. Kantharaj
A. Joseph
S. Adhikavi
Neelesh
Emma Misra
Smitha Cherian
Subramanian V
Santhosh S
Dr. H.R. Nagendra
Kala D.P
Gopal N
Girish Kumar
Meera Kairan
Sunilkumar V Kulkarni
Debarati Guha
Arun
Jayaprabha Mapanna
Abhishek Kumar Sinha
Vijai Bahadur
K. Balanagamma
Kanya Kumari

9886735220
9972177071
9448014136
9886719909
9449012123

080-25448887
080-64535394
083282-28236
080-42025237
080-65653299

9886066639
9739006376
9886620340
9739087275
9880426894
9449194386
9886520290
9986845309
9845030127
9740639234
9788042624
9008233883

080-41502030

9980417961
998035585
8123908479
9886836651
9845189706
9535033009
9886267292
9845804578
9901372207
9886649795

080-25213124
080-25358853
2485309-2403888
04298-230355
080-41694146
080-23622429

080-26489634
080-32488118
080-25736782
080-23683200

180-25475694
25475694
9945226677
9590077314
9986291968
9449154820
9972029884
9986181006
26612669
9916246719
9986285460
9632540574
9342672722
9632033100
9742660267
9686601364
9886330270
9243446756
9611132763
9611568885

080-28451425
0490-2492743

22639992

080-41741701
25253012
41559040

24.03.10

25.03.10

1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749

Amit Kumar
Pramod Kulkarni
Paulvin Varghese
Chandan B.V
Rauvl Maitoo
Madhumita Bisvas
Sudhakar Krishnamoorthy
Rajeev Gautham
J.Sridhar
Prabhat Kuamr Mahapatra
Saptarshi Guha Thakurta
Vijayakumar Subramaniam
Baarisn Shanbhag
Louis Mark antony
Dhanya Nair
S. Manohar Reddy
Sayon Majumdar
Nilesh Jagdale
Ravindranatha Reddy G
Dr. P.Narayana Bhat
Raghunathan A
N. Prasantha Pavan
Tejaswini Talvri
Mridnl Baldi
Shyam Venkatesh
M.P. Ramachandra Rao
S.Kathirvel
R.S.A Louis
Anjan Kumar
Vijay P
Jagdale Nilesh Marut
Madhukar Salunke
Shikha Vaeshney
Venkat
Udhayakumarn
Rajesh
Jatin Gandhi
Mohan T.S
Anoop K.A
.Mrs. Geetha V
Shriya Prasad
Shivaputra L Patil
S.N Basavaraj
Kamakshi Suresh
Shantini Suresh
Hemalatha
Devaraj
D. Sreenath
Sowbhagya Prakash
Komal Kumar Singh

9902819751
9980825891
9900221494
9886821000
9845087951
9844294317
9886632111
9663382037
9008770618
9731116666
9986329921
9611132903
9886748148
9986071218
9342809498
9880561816
9731422089
9663302281
9986154239
9741899322
9980515781
9886539294
9900570736
9620310503
9886001908
9880017747
9886726116
9341324362
9880009660
9741872742
966330281
9986075921
9538995270
9663331862
9886564282
9886338337
9243420691
9880311169
996436940
9945271088

080-42056098
080-40968407

9886812501
9341213361
9448512955
9448818756
9980078781
9845959039
9880622466
9845351795
9880066420

080-23326716
080-23155512
080-23421559
080-25252908

080-41605361

080-42139107

080-25951704

28562681

080-26912017

080-26760921
080-41212162

26491364
0824-2296252

26.03.10

1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799

Kumar N
Priyanka
Damodhar Nayak
A. Bindu Madhavi
Rajesh
Govind Singh
M Rajanna
Ravindran
Ramkumar Ragam
R. Sivaprasad
Chaitanya Kompella
Velmaran
Sanjeev Kumar Nargota
Gaurav Singh
Prastina Mary
Prince Thomas
N.P Ramesh
A. Kalyan Babu
Milesh Shrichandara Goead
Leena Gopinath
Amrinderjit Singh
Abhilash Kulkarni
Bhanu Prakash Kar
Namak Singh
Thinagaran Muniswamy
S.Senthil Kumar
Sheila Selma Bilung
Jince George
Dhiran Rajan Doss
Meghana
Hannah Shirley Decosta
Venkata Prasad
V.N Murthy
Kiran Kumar
Ravi
Shekar Babu
Ajay Kumar N
Janani Sivakumaran
Shirish Shekle
Geeta Reddy
Srilaxmi Kamath
Raghuram.A.S
Prithviraj P
Dr. Anand H.K
Gian Chamd
Madhulika
Dr. Srinivas Rajagopala
Rajesh Jayapalan
Chudarathna
Swetha Ravindra

9916516443
9845215957
9972542626
9845120658
9886003725
9980215129
9845394608
9945033414
9902805928
9632733448
9886481362
9945805742
9886494926
9980540290
9448368145
9441017244
91-961142525
9880520404
9986047726
9886623632
9986415644
9448454619
9845004363
9886954133
9008677855
9916504622
9980053787
9986349466
9945208990
9886006078
9663999799
9986071641

080-23465899
9180-6696418
080-42043274
080-26687290
0821-2341119

080-41645949
080-23479960

9845692034
9880600188
9008355011
9663365681
9845600633
9886240865
9686577628
9945237333
9945667013
9900564675
9663823428
9739529009
9449123237
9880455222

080-41214545

29.03.10

1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849

M.Mahesh Kumar Reddy


Jayakar Thupili
Lavanya G
R.S. Sandeep
Laxman Basappa Shiraguppi
Dr. Manoj Kumar Samal
S.M Mantur
Ajay kumar Maheshwaram
P. Jhansi Rani
Susanta Kumar Panigrsh
Meena Santhanagopalan
Malathi Prasad
Sarah John
Shubham Dadel
Rajiv R Masu
C.G Kotiswaran
Amet Chitkara
Shivanagouda Jakkanagoudar
Justin Goorgo
B.S. Prasad
Pralha
Mangala
Shwetha Sampathraj Bantia
Anita N
Manjunath M.B
Anthony Nirmal Raj
Narasimha Swamy
Vivek Modi
Vimal Kumar
Shanmugavel S
Ruchi Prajwal
Gururaja Hariwar
Shyam Tapadiya
Sachin Patil
Subroto Bhattacharjee
Pooja Rautela
Dr. Shakila Naidu
Naveen Nagendra
P.V. Vijaya Raghavan
Subrata Duari
Wishy Arora
Smitha
K.S. Srikanth
Saurabh Bhateja
Tabasreem Yasmeen
Arun
Chinmaya J.B
Deepak Mohan
Vijay Kumar Panday
B.Srija

9590321861
9008177220
9611301058
9886085440
9449747445
9945175917
9448222244
9901805034
9440081672
9885331445
9900149681
9740656404
9886894502
9886806299
9448287603
9342503373
9845703004
9986023364
9739363353
9845989058
9880539537
9845517949
9886725093
9986061658
9742270554
9900154298
9818997313
9632144033
9916309221
9845489960
9845146881
9341385655
8095332497
9811604747
9035767507
9740633223
9663369172
9888011511
9590378701
9845092142
9900210775
9740296325
9980945904
99863343013
9980258427
9900699011
9886434467

0835-3221122
0835-3222227
08554-223456
080-26486617
26580248
080-25674315
084-72221998
9180-2334424

23395083
22424040

080-65715093
9180-2542233

080-26395868

40925445

30.03.10

06.04.10

1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899

Naveen Kumar
S. Ramaswamy
V. Srinivasa
Siva Kumar
S. Sujatha
Nazia Mohamed
Nagendra Kunuturi
Purshotham Miskin
Mahesh Deshpande
BennyBaby
Vishal V Parula
Molly M Zachariah
Prakash J
R. Ravikumar
Chana Basavana Gowda R.C
Srinivasa Kancharana
Varadaraj
Mahendran Shanmugam
Praveen Kumar W
Devansh Rastogi
Prashant Menon
Mangala A.V
Tripsy Dugar
Dr. Kush Dhody
Anuradha Rao
Reba
Glen antony Williams
Shanmukappa Huliyappa Bhavani
Shivakumar Raju
Shivashankar Gopal
S. Deepak Kumar
Samik Ghosh
N.Nagaratham
L.A Moses Raja
Anirudh Kovtha
Kapilesh
Romala
Srikanth C
S.P Rengasubramaniam
Saurabh Srivastava
Laveena Chandrama Subramani
Sandyalaxmi Salam
Bharat Kumar mehta
Prabhat Kumar Pathak
A. Saravanan
Nnagamathscoma Rao
Rupali Vijay
Svishnutheshr
Umamaheshwari S
Jawaharlal

9972808783
9448993087
9620049247
9940966943
9886143679
9611900552
94485100941
9739176008
9886693190
9886311268
9611103084
9632177078
9880660050
9538995182
9945983535
9448146368
9611833133
9986006144
9591694339
9663100333
9900114588
9350366600

080-26654058

080-25348706

41289398

080-23147555
08182-67059
080-25225562
022-32504331

9845202237
080-28540985
9845010435/9036015972
9449047783
9486187819
91-9880660567 080-41062218
9845537607

40453800
080-25530860

9663485858
9620208360
9886267404
9945817686
9845538445
9741497954
8009719560
9900348932
9986873675
9241771853
91-9945744966
9886757450
9535352945
080-23510945
9740067775
9845490163
080-28436002
9740088774
9900251802
080-23334137

07.04.10

08.04.10

1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949

Liaquath Ali Jkhan


Harshavardhan P
Manojkumar V Shah
Prabhakar K
B.G. Rajagopal
Subhalakshmi Adhya
V.N Basavaiah
Rakesh
Lambu Mohan Rao
R. Arun Kumar
Nipa Ganguly
Vasanthakumar
Maheshwarayya B
Amit Jain
Mithilesh Kumar Singh
Anant Rao Kulkarni
Komal
Hema malini K
Jenifer Abraham
Manjushree.S.Hegde
Shankarappa
Seshadri B.S
R.S. Rajmane
Atul Pathak
Mahesh Kumar P
Vishal Koul
Dolly
D. Guru
A. Dinesh
Fahmeed Husain
Divya .V
Prashant Goel
Jayarami Reddy
Subhashish Sengupta
Ramesh Choudary M
Harprasad
Neetu Baid
Krishna
Nandhita
Mary Kavitha
Chudarathna Chinnaswamy
Shanthi Vijaya Kumar
Poonam Zham
Leelavathi K.R
Winston Robert Gardener
Shiva Das Ghosal
Ramu Kenneday
K. Vinayagar
V. Pandly
Koel Ghose

080-22222759
9900740059
9448472216
9448970586
9036162398
9845526330
9449341566
9845365781
9900655437
9886204889
9901830916
97318822351
9686448354
9880574444
91-9916961486
9972307738
9731563459
9986195856
9986296457
9035690858
9902070834
9844008911
9739986013
9986918202
9008104290
9844208865
9886328326
9900408488
9611895428
9986002869
8050656242
9980211536
9916438289
9741350337
9734110713

9481904247
9449123237
9945844124
9916327659
9986058907
9943983621
9535030395
9986113387
9886065201
9901996985
9742395348

080-40998608
08472-266458
080-26641459
23287840
080-23493098
080-26530348
08224-253298
8040951239
8040293064

9180-2583723

26698496
080-28602990

080-40927883
080-23494526

66596627

080-23194411

080-22989785

09.04.10

12.04.10

1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Mrs. Shilpa R vernekar


D.S Gnaneshwar
Shubhra Shailee
A. Satya Srinivas
Diana
Mallikarjuna Rao CH
Chanda Kulkarni
Ramakrishna Mandalapu
S. Jeevana Jyothi
Joseph Oliver
Dr. Chandana Rajashekar
Sudha
Sheshadri N.N
V. Venkatesh
V. Rangaswamy
V.Ramanna
Anand Hiremath
T. Ranjit Mal
Raja K.M
Janakiran Musunuri
S. Viswanathan
P. Narayana Reddy
Santhosh S.G.L
Ranji Gupta
Esha Kakkar
Ravi Gulati
Arul Anand J
Rehu Agarwal
Vilas. V.
G.L Chandrashekar
Prasanna Muthuraman
Vijayakumar S
NidhiRaj
Lakshmana Kumari V
Anwar Manippadt
Prakashathma
Dr. S.K Mukerjee
K.S. Umesh
B.C. Jayapal Reddy
Y. Jaya Rama Reddy
Seetharaman
Dalwinder Singh
M. Shantha Kumar
Sandeep Roul
Dr. Mohamed
P.K. Veeranna
Anandi Chowriappa
Sujanya Medara
B S Ramesh
Divya Balsubramanian

9986513224
9845463677
9448175176
9880845279
9900203816
9886116151
9886700759
9686570993
9845550468
9886105947
9980155133

0831-2483562
080-26968124
25836549
41699503

0824-2424296

080-26662128
9449371354
9480165612
9448871721
9880781109
9845705272
9900910482
9620072111
9886170185
9844152555
98869044511

08392-277174
04285-260616
080-23388429
080-265993585

91-9611132270 9180-6662868
9986003060
080-22875046
9901920602
080-2800325
9980540508
41507942
9845242488
0831-2454750
9945341295
9986481842
9945276186
080-40936261
9538446968
9538992790
9448456480
080-25714775
9008416040
08258-274275
9591224911
9844518615
080-22195901, 23648090
9448276014
9945068988
41201913
9845150835
9872607566
9845649936
9180-22232633
9686193905, 9845977001
9886587369
080-26642737
9480134092
081292-263368
9845168641
9902698690
080-62534023
9845800962
9945234892
080-23579047

13.04.10

14.04.10

17
18
19
20
21
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Amar Kant
Maheshwar Moreshwar
Praveen
Vijay Vikram
T. Valeiappan
Shyam Sundar
Sulagna Bhatacharya
Sandeep Seshadri
Ashish Kumar
Giriraj
Rajesha
Tiju Thomas
Abhishek Sinha
Ashish Garg
Shilpa Sandeep Patil
Vikas Sharan
C N Dechamma
Rahul Kumar
Naseer Humayam
T S Sudheer
Diwan Aniruddha Diwan
Sanjeev Agarwal
T k Kumar Manjunath
S M Laxmeshwar
Srinivas Uppaluri
Chand Kumar Sharma
Mohan Raju
Satish Nagaraj
Prashanth Jain
Raghu Reddy
Shwetha Srinath
Mohit Suri
Bharat MR
Vijay Kumar Bavirisettty
M G Satyanarayana Rao
Nilesh Kharinar
Ravisha G
A Subramanyam
Dalia Banerjee
Vijay Kumar
Suraranjit
Ganesh Palaniappan
Amita Bhattacharya
Yogesh Srinivasan
satish
Abhilash Peter
Gahul Shah
Thimmaiah Devappa
Nidhi Pundir
Satish Nagaraj

9902060102
9008613080
9886605145
9880329097
9449048000
9845065098
9902738857
9986003846
9986698493
9886249873
99006379616
9686575588
9379861119
9901844994
9900221510
9008021570
9886076702
9731313899
9845036337
9448373880
9844313546
9620225871
9448075908

9844355345
9980000901
9945938123
9448389447
9900331144
9916120049
9986067874
9916710179
9845010043
9886293888
9844270025
9972630255
9739624274
9880185202
9036000493
9945560188
9008966227
9742203281
9535235674
9900272944
9886320404
9886548089
9620336667
9945938123

22374510
30296988

0836-2442443

0816-2283880
41370700
0816-2273522
23391895

41507603

22350246

15.04.10

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Nishant Rajashekaran
Leena Pishe
Vinay Rungta
Subramanjam Srinivasan
John Thomas
Venkat Narayan
Mrinalini Chaudhry
Srikrishna Guru moorthy
P. Paidanna
Naveen
Khyati Attri
Ameet Kumar Rana
Sushant Naik
L. Priyanka
T.C. Mallappa
P. Sandeep
Malala Santosh Giri
Sanalkumar Puthan Veedu
Shankari
Balakrishnan
K. Madhu Sudhan Rao
Usha Srinath
Praveen Kumar Kalbhani
Sriram Sridharan
Suresh Boddu
Rajesh Chirumamilla
N. Srinath
Suresh Samuel
Senthil K.R.
Nisha Kumari gupta
Dr.Girish Babu.N
Mala H P
Santhosh Giri
Naga Pradeep
Kaushik
Binu Vidhyavardhan
Kishore Kantilal
Ramanam Shankar
Shashank Ramesh
Shajeer Kwaja
Lalana guru Prasad
Manmohan singh
Mamta Sanjeev
Anthony Raj
Madhu
Hemapriya
Francis
Minakshi Das
Shwetha Prasad
Denil Das

9986196108
9845010270
9739132454
9663321158
980480030
9341257019
9739363346
9886990885
9972622943
9916995490
9731552825
9845121966
8951399225
9916472949
9845033044
9663366458
9845099056
9738751912
9739094852
9740863636
91-9500023350
9880070470
9845071575
9980142684
9902377661
9740183337
9916653211
9620220484
9740793125
9036948339
9902948705
9880833001
9845099056
8095474713
9845595095
9886838430
9845052285
9886311807
9008232232
9980822880
9845083679
9980015600
988600811
9341414131
9880454239
8105099844
9741179047
9980739015
9886703483
9886423328

080-41717662
080-26663699
9180-22863394
41660022
080-268456641

080-26688616

080-42099083

080-23213784

16.04.10

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Subransu Sekhar
Shivshankar
Rachna Gupta
Shangamesh Joglekar
Pushpa Hegde
Dayanand Goddi
Amit Kumar Agarwala
Mahesh Sadashivan Padmananhan
Surya Narayana Rao
Susmitha
J Lakshmi
Pulichena Sre Vani
Mohammed Ismail
Norma Lobo
Suresh P Kharoll
Nithin Thomas James
Shefali Prakash
Jayashankar
N Manjunath
Shaji Pila
S Sesha
Sneha David
Prakash D S
Prasad KS
Tejaswini.L
Manjunath Palani
Prateek Ketaruka
Nitesh Uniyal
Ravishankar Arya
Sridhar Devanga Jai
Ramya Balu
Saleena
Padma Swamy
Deepak KR
Pragna Salu
Sridhar DJ
Bhavani Manne
Suchitra Balaji
Srinivasan Vijayaraghavan
Suraj Balachandran
Mary Alice Royan
Devakrishna
Chandrashekar Nayak
Jahnavi Ravi Iyengar
Krishna Murthy
Rama Chandran
Mridula
Samesh Mathew
Jancy Koshy
Pani Kumar Emmidi

9611955664
9986506255
9845691754
9867162206
9538003732
9900982125
9980038363
9845546913
9886342825
9916038106
9448993002
9177741374
9008302237
9844411316
9448527464
9886452308
9845000009
9663330632
9120699660
9880688006
9448970586
9980748667
9620201690
9900172631
9880336627
9886692902
9986903770
9900106268
9980165729
9686271041
9916999082
9686495555
9741290982
9632727224
9886143118
9686271041
9945680702
9742290956
9886328252
9845510648
9986283370
9448352561
9838961755
9740066154
9880020408
9900711644
9482020517
9880583256
8105737985
9845632084

080-28086375
080 - 2671754

080-26789975
080-25462596
0831-2480216

080-26780003
080 - 2545067

0427 - 229099

19.04.10

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Jaya Prasad
Rajesh N
Nazim Khan
Ram Gopal Sultania
Sathya Prakash
Nisha Goenka
Sriram Nateshan
Anupama Kopri
Dr Manmohan Attavar
Shashikant A Mirji
Balasubramaniam
G K Krishna Prasad
Rama Kershava Murthy Narasimha Prasad
Santhosh Kumar
Kasturi Cavalae
Kiran Chainani
Chandergowda Settihali Ramaiah
Sidharth Patru
Kasturi T
VVS Murthy
Bilas KR Raut
Manjunath V
Satheesh Kumar
Pratibhan Alagu
Ashwini Nayak
Jayesh Nair
Ganesh Ramanam
Shivappa
Tanmayee Madhugiri
Pradeep K.R
Pooja Kirthi
Mary Ann
Geetha Srinivasan
Rajkumar Sanvel
Mudassar Syed
Bhanak Ridamtos
Anupama A Shivahatii
K Nagaraja Udupa
Venkat Payala
Chandra Reddy
Pallavi
Ramya Balu
Padma swamy
Vaishali Mahendara
Ramanathan
Suryakant L Narayankar
Deepak Sharma
Neha Ashish
Rajalakmi
Manik

9986376125
9902983005
9845959719
9845543510
9008307497
9845182603
9945502768
9844666260
9742022581
9945703570
9945193706
8951965553
9902811722
9342209677
9880288873
98886813413
9008007271
9900163266
98863288878
9030850878
9886471642
9243468215
9986184414
9611677522
99160366650
9449188209
9845059176
9880738940
9945163477
9845205871
9880434361
9945636032
9844299650
9880832276
9845096404
9901856932
9880288236
9632183579
9900221925
9910999082
9741290982
9611896302
9448040092
9880844300
9620876915
9972024421
9845091704
9980889889

080-23470015
080-26685108
080 - 4146985
080 - 2663338
0831 - 246648
080 - 23181555
080 - 2340373
080-25504859
080 - 2552113
080-26593921

080-23343356

0831-2446792
0820-2573834
080-40961068

0831-2451323

20.04.10

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Jay Mahindra
Ramprasad
Bhaskar
Rajath Rajshekhar
Prashant Hemant Mandaliya
Devaraja
Renuka
Anand
Ms. Araketi
Vivek Parida
Gurabasappa Sigh
G. Suryanarayana
Sonali Sahu
Dr. Danappa Chandrabasappa Patil
Sudhindra
Sreekumar G
P. Srihari Sastry
Ritu Gupta
Kiran M Danadamani
Ranjit Raphael
Jayakumar Balaram
Santosh
M. Parameswaran
Maheswaran Bose
Raghavendra Shukla
Leonard Andrew Peters
Meenakshi Sundaram
Lokesh
Cheshma Tilak
Manju Sood
Senthil Nathan
Rahimunissa Khan
Ramachnadran
Remy Francis
Ashok kr sharma
Karthikiyan
Disha Kadarapura
Ravish Malhotra
Sandeep Bhatia
Ramakrishna Hullur
Elora ghosh
Ajay D'souza
Rakhee
Sanmatri D Jeevan
T.K Prakash
S. Raghu Kumar
N. Venkatesh
Chandra
N. Venkatesh
Preeti M Gowda

9663022110
9900822752
9986193908
9686444954
9901726833
9980525575
9342607654
9535207616
9449189209
8056234323
9980787022
9900249353
91-9986627106
9448126610
9611110936
9980164414
91-9886048051
9916271942
9986387090
9632177621
9845800401
9980014280
9901481609
9986344072
9632202586
9886996611
9620083585
900048977
9980679489
9886896054
9886084088
9603547759
9980364199
9916667522
9900003957
9880116231
9845128193
9880724807
9901699766
9731499224
9902067599
9742271331
9845750914
9980455675
9845515518
9845037960
9886522632
9739986170
9886522632
9844037620

0831-2420617
08373-266209
08482-226134
080-26654369
080-25277654

8025356461

080-25943701
080-25304135

080-22224370
080-27253571

21.04.10

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

P. Prakash
Iyengar Bhashyam
Suneel Kumar Morla
Mangala Kolalmath
Sandya Ramavlai
Avinash Adhyapal
V.R. Kulkarni
Veeranna Ramesh
Rahul
Shushila
Jitesh Raj
Indranil Mukharjee
Raja Gopal
Preetam
Geeta
Maheswara
Kaushik Sarkar
Lata Krishna
Pavan Kumar P
Shrikant
Nesh Athanjum
Nithan K.R
Srinivas
Shanthi
Prasanna
Suparna Menon
Soumya Rajan Pradhan
Vinay K.V
Bharathi Rao
Manisekaran
Shivarama
Srikanth Kodali
Raj Narayan Sharma
Jayachandran Divakaran Pillai
Rajwant Kaur
Madhavi Lata
Venkatasubbaiah
Navneet Singh
Ramesh Sundaran
Chakshu Deep Raina
alok Shivaji Rao
Manish
Sanjay D Patil
Renvi Choudhari
Shitikantha Chand
Seshadri
Vinay Nagendra
Ebenezar Jeyasingh
George Mathew
Khalid Naeem

9886146861
9880078424
9886137324
9886532482
9845191039
9731455855
9444842902
8971957952
9671104064
9739981208
9886257767
9916140531
9980068926
9980068926
9880434361
9986344072
9866183140
9739098428
9900298673
9342257587
9739626761
9886208409
9980525997
9535388595
9945377765
9886787946
9900946633
9945922711
998627668
9480777599
9880214616
944983482
9980414131
9845528772
9611128082
9880028475
9880012529
9717100654
9663396796
9845012693
9448230456
9986481279
9972008007
9901751898
23513543
9480777809
8050314144
9341580146

25577785
080-23586539

080-42062437

080-25950536

0831-2452756

080-25477929

22.04.10

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Nagaratna M.P
Sabita
Nirmala
Seema Bhattacharya Das
Varun Kumar
Koushik
Srinivas
Raghunath Reddy
Namrta Dhar
Vani Prasad
Rishabh Jain
Prerna Mahadik
Mohammad Ali
Vishwa Kirana
Arjun Prakash
Laxmi Ravindran
Ravishankar
Abhijeet Gurudutt
Tripta Sharma
Vandana Boggaram
Rahul Pradeep K.R
Arvind Ashok K.R
Hemanthan S
Varun Goyal
Varun Sadda
Mutahhar
Anand Shsarma
Praveen K R Isaac
Mohammed Faraz
Prasad J.G
C.N Prasanna
Ayesha
Anil
Dr. Shivaji R Bhagat
Dr. S Jagadish
Tejaswini B Patil
P.C. Joshi
Sjowri
Himanshu Singh
Listo K Tan
Anand
Muralidhar G
Hareesh V.S
S Hariharan
H.R. AchuthaMurthy
Eknath Pai Kasturi
Mukund Patel
Sshahendar Ram
Mansi Agarwal
Vithal Ganapati

9740555099
9886147899
9916912608
9740363189
9769295594
9880663661
9986531550
9611688778
9845952766
9741001342
9845234879
9538307109
9448417575
9845337410
9845515518
9995858774
9900240299
9740288722
9945806627
9901194411
9964842145
9964465485
9742994374
9900239262
9900298218
959137100
99725616319
9886953190
9448487176
9591352851
9845064708
9880141577
9742501589
9448201522
7814006135
9343450155
9632911559
9916376237
9880333332
9845697012
9986659751
9901466375
9686348383
9845044608
9900311663
9880540063
97396559927
9845229411

080-26615090

080-25490558

0831-2419235
080-25259293
080-26485494
43402949

080-2661633

23.04.10

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Johnson Thilakaraj
Rajeev Kamal
Porairaj Vembu
Sabita
Geetha Jagtap
Suresh Haripant
Ananth Padmanabh
Geugrekutty Kurian
Raghava Keshava Joshi
Ramesh Kumar R
S. Subrahmanyam
Manjunath
Hitesh Palrecha
N.K Sharma
Ivan Disouza
Mohammad Faisal Ghaus
Anurag Yadav
Shaathi Prabhakar Myasore Ranga Rao
Andrey Fernandez
Jaiden Thomas
Mohammad Ismail
Soumya Susan Peter
Tina Hiranand
Manish Narayan
Chandrappa
Ramesh Nataraja
Shaila Shankar Hegde
Vamsi Krishna
Dorai Ramaswami
Sarayer Sridhar
Asma Razikha
Kanti Jadia
Vikas Pandey
Anand K.R
Faris
Santosh
athmanda
Lakshman Karada
Shameer Javeed
Disha Chhabra
Jayalakshmi Bora
Ganesh Chandra
Balaji Raghavan
Rajesh Mani
Sunil Joshy
Archana Guduru
Vinod K.R
Meena Naragaj
Neelima Gudipati
Anima Nandi

9686031577
9986759502
9880277655
9886147899
9845026693
9886841353
9845403560
9739002759
9449571285
9880033047
9972012454
9880746488
9901904471
9449820303
9845085875
9740830099
9886144890
9449031392
9845719116
9986259044
9686240880
9986259044
9986638999
9980083094
94812244422
9845315898
9620210231
9901452455
9845037814
9886570068
9342875983
9980156931
9620901404
9986076102
9844538578
9980198869
9886604824
9448369567
9832018880
9036181818
9341261105
9886310378
9980399044
9742282000
9611198533
9844016650
9591646996
9449074038
9945054916

080-23391799
0828-3260195
22067034
080-41307459
080-25710764
0824-2496261
080-41530997
0819-231392

26.04.10

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Abhishek Sharma
Ananth Kirha V N S J D
Surojit Mnjamdar
Asha Reddy
Karan Bajaj
Kannan Venkatraman
Ramaa A
Ira Mukund Pathak
Deepak Sehastian
M K Ganesh Chandra Bagchi
Bashyam Joseph Louis
Sunit Sengupta
Ravi Prakash
Sindhu Prabhakar
Santhosh Kumar B.S
Laxmi
Bincy Easow
Ramanathan
Apoorva Chandra
Anil Kumar
Ahmed Riyaz
Abhra Dutta
Mohan Naidu
Ashok KR
Abhinav
Krishna Badrinath
Peter Martis
Akshatha Ravindra
Amit Garg
Rajkumar Dham
Devdass Kattemar
Rohit Maheshwari
Dhanya Menon
Papia Sarkar
Muralidharan Kesava Pillai
Jagan
Arjuna Vinayagaam
Blossom Margret
K venkataraman
Guru Praveen
Saurabh Deshpande
N C Rajashekaran
S P Patil
Varsha Vaman Bhandarkar
Biddanda Chengappa Nanda
Ramu MS
Dr N B Seetha Ramiah
Chandra shekar
Dr R Prakasam Setti
J Srinivas

9731398287
9611347939
9886603241
9880939137
9880502525
9880399477
9916326325
9880593033
9845027720
9341261105
9945011702
9243490533
9845079721
9972799188
9482227048
9845131395
9448478118
9632751214
9980005878
9900383296
9880045058
9611711644
9916386899
9448468433
9900204288
9980894881
9620201371
9916216183
9845287581
9480147112
9845176499
9880044400
9986034807
9731099000
9901955899

23376671

32479112
25296158

9980566667
9980099525
9945132117
9620917828
9448190453
9448272176
9632199144
9900508627
9740404050
9880825431
9916266105
9886296367
9886357957

26581252
26851824
08192 260453
23592176

08194 235274

27.04.10

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Anna Shanthi Noronha


N B Rajeev
Saslim Arif
Vagesh
Johnson Varghese
Sridharan Vasudevan
Balasubramaniam
Yogeshwara.V
K Puri
Muralikrishna
Ankush K Deshpande
Pandikumaran
Balasubramaniam
Renuka Devi chandrashekaran
Shashidhar Shukkala
Vinata Pande
Balaknath Dutta
Bhaskar Sjothi
Vishnu Vallabh
Settr Theodere
Swati Kota
Srinath
Ajith
Basavaraj
K. Siddappa
Kulsum Ali
Marivenkatesh Krishna Das
C.B. Adibhaskaraiah Setty
Hookunda puttalingagowda Sundar kumar
A.Shivarama
G.N.R Mohana
Thimmaiah K.A
Larissa Rodriges
Yogendra
Rajat Mathew
Shambhavi Rudramuni
Shas Hidhara Murthy
K.Siddappa
Milind Narayan
Suresha
Manjegowda
Swaminathan
Gorge Mathew
Vikas
G.N Rajendra
Vipay R
Srinivas Kumar
Vishal Heeralal Ssharma
M.R. Suresh
Santosh Arehall Vijay

9845917664
9342695059
9880880697
9342562658
9901960860

9986159946
9845514214
9845449936
9845694576
9632351527
9740044700
9739010734
9986046528
9980029363
9916110105
9880438423
9900965954
9480247801
9907307656
9980966665
9611896870
9448668069
9448128948
9880647894
9880617690
9945679100
9844089823
9448040511
9448385596
9448422279
9845966281
9632582608
9845037678
23194344
9448852740
9448128948
9986506508
9844094749
9448150422
9739009715
9446200034
9449839188
9845549392
9739385230
9620751585
9886261185

26721445

30972509

26841147

08192-260436
080-40919908
080-23144282
08195-223525
080-22457236
080-22423507
080-6785596

08172-243432

080-41623586

9180-4148860
28533344

28.04.10

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

H. Chandrashekar
Sadananda
T. Prakash
Jayaram
Sivakumar Kandasamy Rajendra
Yogender Kumar
A.Subramani
Ankush Sharma
Azmathulla Baig
Gururaj Narayana
Bharat Prakash
Raja Ghosh
Charudatt Mishra
Deepthi jain
Deepthi Lal
Rahul Chopra
Shwetha Donurmath
Supreet Kaur
Ramaswamy Shanmugam
Chandra Balakrishna
Gwahati Mintazir
Radha Swamy
Seema
Dr Yashodha Ramanath
Balachander
Subhas Kumar
Vikas
Antara Tyagi
Hemalatha Parthasamy
Bharathar Ramaswamy Sai Prasad
Dr T K Srinivas Vasu Setty
Dayanandiah G M
Yaseen Mohammed
Shyam Kumar
S Sunil
N Sudhakar Rao
Vanchinatha
Rajesh P Dave
Suresh Babu M V
Thomas Manil Rego
Premalatha Uppoor
Praveen Kumar R
Muppana Ganga Vijaya Bhaskar
Suresh Kumar
C Anuradha
Vijay Bhaskar
Bopanna C j
Ramesh S Bhat
Mrs Sanoubar Zafar
Manish Bharghava

9901188999
9341229590
9448000300
9845377988
9886218417
9632582608
9886122575
9902822001
9880597472
9480328643
9731140404
9845366003
9448373936
9916101514
9900243922
9741000660
9742554452
9886075271
9611922055
9740516117
984583557
9886189009
9845220806
9980526166
9886897361
9740844334
9341337742
9980622800
9663372811
9342685184
9482982468
9945434764
9008399883
9019562898
9019961588
9035428848
9880074616
9884877384
9986380996
9845017557
9886840898
9035179414
9740380770
9886732310
9880257314
9886461190
9980068410
9449856441
9445007806
9686000822

080-28435244
080-26891736
080-26663713
080-41686817

01632-222080
080-40247388

080 66562816

23412455
26794531

0422 2341059

0831 2480441

29.04.10

30.04.10

39
40
41
42
43
44
45
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
1
2
3
4

Mahadevan L P
Sameesh P Rajan
Subba Pradeep Kristan
Leela Devi Thamizharason
Kannan Iyer
Ankit Sinha
Rajesh Wari
Seema
Seema Chhotram
Harshini
Raghunandan
Srinivasan Saidapur
Sreenivasalu
Amada Maria
Subramanyam
Vinoth Kumaar John
Venkata Krishna
Anuj Khanna
Sajendran Narayana
Anand Sudhakar
Vijay Krishnan
Divakar B N
Nihar Merwadkar
Murigeppa N Harapanahalli
Abhay Sharan
Kenneth Seen
Sudhakar Mangalgiri
Indranil Banerjee
Dr. Ashok.C
Ranga Kishore
Ajith KR Shenoy
Chandra Mouli Nilkanthan
Anuj Phogat
H H Suresh
Gangadharaiah. D
T G Narasimha Moorthy
Vikas Pawar
Kuldeep Giri
Sahana
Anil Prasad
Franklin Samuel
Saurabh Deshpande
Bithal Das Agarwal
Amit Walia
Kamalesh Devangam
Gajendran
Tareen Noor
Subhajit
Madhavi Bhagre
Surendra Reddy

9880497306
9900629169
9686851003
9916733134
9902804592
9886740461
9886089884
9916165261
9902071418
9900116031
9845599200
9663378259
9686685267
9886028823
9986074017
8904453944
9243019969
9845273404
9972937215
9886722547
9902599886
9902166533
9986241003
9481680482
9845223519
9480453310
9901488554
9972529718
9886542373
9980401931
9886629109
9343707557
9916082412
9900121121
9845042209
9845632302
9986158426
9481470091
9886216399
9663798000
9886789620
9845517226
9845540656
9731303812
9741900058
9845206995
9900822940
9916786181
9916823683
9972955077

65366718

4426210316

23222353
0836 2222653

03.05.10

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Soumya Subba Rao


Jesudos
Balaji Rajesh
Rajeshwari
Sarvajett Ghorpade
Kavitha Sudheer
Navin Kumar
Aditi Chanchani
Ravi Kumar
Viqyeta Agarwal
Sonal Bartaria
Shahnawaz Banil
Mohammed Ali
N. S. Visweswara
Krishnaswamy M.S
Rajitha Kanchanakunda
Santhosh
Mrs Nafis Bano Khan
Venkateswarlu Vennapuja
Veena S Mascarenhas
Mrs prema D Acharaya
R M Pasha
Mohammed Salman
S Ayappan
Karthick
Venkatesh Shankar
M R Bhat
Jinu Raghavan
Srinivas
Jagadish Manjappa
Ranjith
Rama Subramaniam
Selva Kumar Ponnuswamy
Savitha Ramani
Abraham Solomon
Madan
Rajesh Kadavath
Jacob
Nitya Kalyani
Madhu Kapoor
Raghavendra
Jai Suhas
Suresh
Vishwas Lawrence
Sudhir Nagaraj
Sudhir Singh
Ajey
S.B. Vyas
John Rodrigues
K.N. Panchappakesaw

9845452165
9243162425
9036925271
9341251771
9900300553
9845191657
9845046300
9008355933
9845857892
9008700111
9980016642
9739912840
9945331452
9902096400
9972988225
9945079658
9886700955
9448386617
9900261830
9480346619
9845294187
9740288662
9448998470
9845425518
9741350808
9886726365
9986067076
9886472914
9900199221
9880234146
9980104919
9880031107
9663326468
9902611119
96118972
9845277435
9886548290
9845061958
9243417691
7686472091
9632280433
9686938595
9845002020
9740199996
9764999768
9481655768
9886095222
9449986732

080 26692325

9448486617
08251 252387
080 23300467

080 28522147
25340306
39831223

0831-2480268
23433523

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
04.05.10

Manikavelu Gaunder
Ravi Krishnan
Bendangrenla Aier
M. Tara Prasad
Felix John
Shivananra S
Harsha Patil
Joachim Manvee
Vijay D Doshi
Shanmugham K.C
C.N Rajashekar
Hetna Naik
K.R. Keshava Reddy
Ashwini Patavardkan K.V
D. Souza
Ashwini Shrinivasa Rao
Vishwanath
Ashwin
Trivikram Rajesh Jalladi
Bojanna Krishnappa
Kishore Kumar MVV
Venkata Sai chaitanya Kumar
Dhananjay Rao
Madhan
Ganapathi
Satish S
Manish Gupta
Deepak
Prashanth Kumar P.K
Swetha

9448066660
9845061365
9742993827
9972525592
9845567865
9845254421
9663643210
9845541704
9844023274
9845788313
9845101469
9986086031
9845028141
9980142695
9845519503
9880652126
9448993298
9945122006
9739646079
98804151930
9945089709
9986035513
9945501337
9986486361
8105063063
9886404580
9741107770
9886001007
9739093578

Swetha Sripada

900838501

Veena Satish

9845188541

V N Raja

9980730405

Sailashree

9740656408

Sara Vanan

9945985247

Amit Rathi

9916085251

Sawrab

9845041047

Parameshwara

9448565221

Vidya Laxmi

9448565221

10

mukund

9371645205

11

Antony Houis

9845925132

12

Luprna raolt

9739915404

13

Pallavi Puranik

9449137677

14

Abey john

9845062326

15

Mini Narayana

9845198374

16

Sripada damali

9008385801

17

Trupatimaya mishra

9960581180

18

Vinay shankar

9739865838

19

Bhuvanesh A R

9986411431

20

Nagaraja.R

9845558960

03862-241551
080-22215820
080-23158392
23411173
080-23282818
080-23218526
25354699

0820-2532052

080-41124667

080-28606346

8026663202

sawrab@gmail.com
prasanth_vidya@gotmai
prasanth_vidya@gotmai

antony.priyakumar@sieme
luprarout@gmail.com
purnik.pallavi@gmail.c

mini_narayananp@yahoo

trupatimaya.mishra@gma
vinaysk99@gmail.co
bauvanesh.a.r@gmailo.
rajalakshmi.nagaraj@yaho

05.05.10

21

Mamtha

9008502323

22

Ruchira varma

9739041670

23

Basawaraj Jayawant panthan

9845673168

24

vasanth

9448844404

25

Prasana Krishana

9845208165

26

Ajay yogimath

9901766125

27

Jayaram

9844005560

28

Rakesh Kumar

9886197081

29

Rachana Vasant

9986698627

30

Nano Kishore

9880033770

31

Payal Nagwani

9008955442

32

Jithendra pagadala

9886182384

33

Sunana Nagaraj

9886467506

34

Rajasekar Gopalakrishnan

9880657814

35

Rajesh

9341968048

36

Babby

9844097259

37

Abhishek mauti

9986698064

38

Meenakshi Viswanathan

9611311993

39

amit Sureka

9632288447

40

Kishore

9940603434

41

Raman viswanathan

9611706000

42

Yasmin mathan

9845347698

43

pradeep Rao

9972919770

44

sugandhini k

9845688163

Bhagiath bai H

9739053283

Arun Kumar

9741013418

Vinod Plakkal

9011888199

Ajit Dmgadas Bhaskar

9945299802

Nand kishore Kulkarni

9449831519

Sathish andy

9945757757

Vijay Kumar K Mehaswade

9480209176

DR Sairam C

9886629112

mamtharules.23@gmail

basnpathan@yahoo.c
8242459284

arknpraranna77@yahoo
ajagimath@yahoo.co
jaikarish@yahoo.com
Rakesh_722@yahoo.c
rachana_nodian@tes.c
nalugronp@santyam.ne
payal_nagwani@mtosy.
Jithendra_pagadala@infos
sunaina_nagaraj@mindtre
gopal.rajasekar@wipro.
raja809@gmail.com
gadadhar.b@gonafasoftwo
abhishek.nantig@logica
menakshi.viswanathan@wi
quit.sueeka@wipro.co
kishor.kr@gmail.com
vamani.viswanathan@tip
yasminmathan@maileven
pradeep.raos@tcs.co
sugandhini@gmail.co
bhagiath_baih@yahoo.
arunkumar223389@gma
vinodplakkal@gmail.c
ajitdb@gmail.com
nkk@vsnl.com
andysayith@gmail.co
sputnikgv@yahoo.co
csairam19@yahoo.co

Vekatsha Bhat

9980015494

10

Desmond P Fernandes

9740611669

8026792583

11

Anand Kumar

9986386154

12

Suraraj Pradhan

9980377474

8042149546

13

Hari

9880011544

8025532797

14

Usha M Shetty

9900210569

15

Vanesh Ranian

9880935574

16

Vijay kumar M B

9986071281

17

Nikumj Radhu

9880379149

18

giri babu

9886169349

19

Sindhuri kolli

9611577877

20

Ruddhi naik

9880323146

21

purushothama

9741311511

22

srinivasan

9980118451

23

keerthana mainkar

9742220649

24

praveen gopinathan

9886607540

25

Gutte lakshminarayan

9620271852

26

vijay s Kulkarni

9900110028

desonond531@gmail.c
shave_shilpi@yahoo.c

vaneshrangan@gmail.c
vijaykumar.beedi@quest.gm
nikumj.vadhu@wipro
pgbabu@hotmail.com
sindhuri.kolli@aero.bombar
ruddhi@gmail.com
kspurumani@gmail.co
srinivasan_munirathinam@g
keerthana_mainkar@infos
pg26nair@gmail.com

shivakumar.guheewipro.c

hublivijay@gmail.com

06.05.10

07.05.10

27

Radhika kiran

9900109014

28

pradeep kumar

9886739312

Mohammed

9902636056

julier anand

Kusuma Rajesh

9845546239

Savitha naik

9448286632

Shashank

9900153487

Basalingapa Karjigi

9448839143

Laxmi Bem Narambhai Parmar

9900244147

Raghu rajan

9880991072

8025531058

pradeepprakhar@gmail
koenigseggxxx@hotmail
8025369178

Bijash

9880303180

10

N chandra shekar

9900116979

11

Rangaswamy garudappa

9845559697

12

Raveen

9844045737

13

Venkatacharam

9886985810

14

Bhanu Prakash thamatam

9620209213

15

Bhargav. P.n kakalur

9945563933

16

Gudiual vittal rao

9448411114

17

Shekhar

9902954110

18

Nishesh

9591985069

19

Narendra sunderajan

9900546324

20

Devjeet mukherjee

9880437843

21

Ipsita jeva

9880042453

22

Karthiksitaraji

9845255191

23

Sridhara bajji kit.m

9900921568

24

Arun Kumar

8147876088

25

Murali

9449827504

26

banival muralidhar

9448689599

27

Sndha

9880415296

28

meenakshi pandey

9902951000

29

U S umesh

9980453696

30

Alamuro Srinivas

9449805170

31

Saikat ,slik

9986730003

32

R Ragu kumar

9986660803

33

Sidappa kapali

8312495386

34

Mame mathari

9945564168

35

B C Shivalinge gowde

9448077462

36

C R Chandra Shekaar

9845429079

37

Sudhakar

9538801771

38

Manigandan

9886731232

39

naveen kumar

9663522334

40

Divya g shekhar

9886168558

41

Rakesh jha

9845744916

42

Pashikanthimadhu

9663299007

43

Sara Vanan

9886090307

44

Anil kacob

9845294662

45

Nitin Sadashiv bhandari

9901305956

46

Seshavadhani

9944431712

Abhishek S

9902766205

Shashiraj kundapur Ramesh

9986823572

blrkrp_2004@yahoo.
8023588368

shashnalety11@yahoo.
8023364327

kamalaraghu19@yahoo
bijutty@gmail,com
8026694933

rangaswamyg@kpitcummi
8028600029

venkalaksh@gmail.co
bhanuprakash@gmail.c
bhargav.pn@gmail.co

shkhar.xsharma@ipmerga
nishesh.prasad@gmail.
narendrasunder@gmail
devjeet9211@rediffmail
ipsita.jena@ gmail.co
8023312088

vvbajji@yahoo.com
itarunkumar08@gmail.c
murali.dvc@rediffmail.c

meenakshipandy2084@gm
8028525170

saikat_maitra@swissre.
golalvangith@gmail.co

manu.78_in@yahoo.co

Vsudhakar1@gmail.com

manigandan.km@accentn
maveenkumar.dark@qyestgl
divya.gx.sikhar@ipmarga
Rakesh.jha@accanture
madhu.pashikarti@accentu
saravanan.nagaraja@accen
anil.joc@wipro.com

nitin_sadashiv Bhanda

ramani.s@gmail.com
80212545767

shashiraj.kramesh@accent

10.05.10 1
2
3
4
5
6
7

sowjanya.chara@goodric
feelinghigh@rediffmail.
scs@lntecc.com
george.renjith@accenture
mathaugilatha@yahoo.

Sowjanya chara

9620296107

Mariola tauro

9900270503

Sathish

9731305501

Renjith George

9916662135

Mathangi latha

9741784907

Rajesh Gawhale

9342253902

8040744777

Pradeep

9341250445

8023305246

10

Indrajeet singh yadev

9711817085

11

Abhijeet sumav

9900779255

12

Rama vara prasad

9036770933

13

Supreeth kadavigere

9886070810

14

Sreenivasa Rao

9886016511

15

Mohammed Zuhaib

9448188806

80266250423

16

Ramanujam

9886571513

8023528726

17

K R Sethuram

9972542995

8023284841

18

H R Prakash

9945793808

9448490550

19

Gadigeppagauda Patil

9448120462

80362335857

20

N Lakshmipathy

9945480040

21

Rishi agarnal

9945033669

22

Malaviua Gogoi

9886515025

23

Venkakamana

9448203186

24

M A varughese

9980056131

25

Satish kumar subbiah

9008026782

26

Shiva nanda

9844141729

27

Nayana Jyathi

9880524454

28

mahendra kumar chduhan

9844088371

29

Rithesh s

9886267428

30

P Shivappa

9742101535

80192262247

31

Girish G Vidya

9880002130

802558371

32

Haridas

9886898012

33

Vidya gopal kulkarni

9972928623

34

Arvind Mishra

9620226693

35

Melissac Titvs

9663514295

36

Apoorva Rao

9945468642

37

M R RAJAN

9845185972

8023307201

38

S J Jalandar Nath

39

J Swarna Latha

9844009993

918202922485

40

Nawarata vera

9448138472

8026601429

41

Saraswathi

9632623749

naidakshmipathy@hotma
rishi999us@yahoo.co
malavika.gogoi@delphi.
8023336131

satish_101@yahoo.co
8026652639

nayana.jyoti@gmail.co
8022211666

ritesh.siddaraj@gmail.c

haridasmk@gmail.co
8023159226

melissatitus83@hotmail
divinity.apoorva@gmail.
8025543662

42

vinod

9886561917

43

jayali

9448444239

44

Manjutra

9242559459

45

saravana Kumar

9900650438

Sudha Koppad
Bhatathisutha Manjunath
Venkateshan Murali
Thomas Sabastian
Bangalore Krishnamurthy Chandrashekar
V.Thimmegowda
Mythili Thadi

indsjy3@gmail.com
abhisuman@gmail.co
ramvara@gmail.com
supreethtenmir@hotmai
srinivasa.mandara@itcin

8904670730
9845342414
9945911661
9341719465
9980146434
9972651575
9738673829

8040992297
801117931091

saravana.kumar@gmail
0836-2777079
080-25309440
080-26744179

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

Laxmana Jagadisha
T. Ramakrishna
C.K Sundar
Ramanth Narayan
Mahesh Kumar V
V.S Prasad
Manisha Khandagle
Harinath Babu
Shiva Ram Krishna S
Chandan Homa
Purohit Vishwanath Gurunath
Tamisharasan Kamalakannan
Nirmal Lashali
Karthik Vishwanath
Harish Pani
Arun Sambasivam
Bragadish Natarajan
Sheetal K
Fernandis Maria
Kamal Kant Malav
Yuvaraj Varadharaj
K Rangaswamy A R Shylaja
Chandan A
Narasimha Prasad
Ganapathi mallya
C.V. Saradamhal
K.K Govindan
Krishna Koushik N
Viresh Kumar
Jeeomes
Madankumar T
Kamala Subramanian
Farah Aman
Mallikarjuna Hampali
Sooryanarayana
Preetan Anagondanahalli
Kishor Kumar Bhagyamma
J.Tirupathi Reddy
Badrinath M
Krishna P
Alok Kumar Roy
Shiva Shankar G.L
Shahfaral Attar
Radna Merline Medina
Thomas
Subramainan
M. Tharak Raj
Selvavishwa Varthanan
R. Govindharaj
Ramya H.S

9964115424
9845458988
9845177500
9845017093
9243033789
9845217170
9894412733
9342679414
7760088758
9945301809
9845488399
9740890195
9740515972
9886520540
9880416595
9342333876
9008999744
9986487936
9611036220
9986027981
9535201371
9481483525
9886525094
9845537647
9886844087
9480675865
9886502640
9980949098
9886784113
9886779285
9342714848

04344-263945

080-42136398
080-26685513
080-26656340
080-41157746

080-26595933
080-26606448
080-42006182
080-42090224

080-25362282
9972314373
9448967195
9886854253
9886798854
9449277686
9686454774
9845904997
9902624251
9901000366
9986682193
9901540474
9886750400
9880750979
9972029884
9945530223
9047077661
9448444100
9880035050

080-23623697
9180-2528634

080-41758117
080-22441568
4259259622

11.05.10

58
59
60
61
62
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Shantesh Kelvekar
Arun Sandeep Willson
Srinivas A
Ravireddy Talla
P. Deepak Kaho
Arun Prasad Raman
Aditya Todi
Babu R
Raghunandan Thamitkar
Ravindranath Chowdry
Srijit Pande
Shivakumar.H.K
Mohammad Azeerudeen Ahammed
Aparinita S Das
Ramesh Jayantilal Chotaliya
Vikram K.C
Voorjahan
Supriya
Shilpa M Dhakappa
Satish Akundi
Nishi Sharma
Shruthi Nchil
Ramachandran Kaliankara
Karthik Umashankar
Nagarapu Trinadho Rao
B. Banu Prakash Rao
Navrozl Faronk Mistry
Sudha Nagaraj
Manish Nema
C. Subcakakshmy
Pradyumna Kunar Mishra
Sorabh Chawla
Supriya
Sreenivas Pendyala
Sunil K Nayak
Siva Kumar Chedde
Sowmya Cchandrashekar
Srinivasa Rao K
Venkat
Suresh
Uday
Gorantla Nagabhushanam
Vasantha Kamath
Nalini Kanta Das
Narayanagari Janardhana Reddy
Rajendra Chandrsekhar
Nirali
Gursamiba Chandok
Sarojani Baswani Dharmoji
Kiran

9902382851
9886041240
9844988848
9740167458
9845172297
9686899110
9980199739
9738705443
9740329826
9900981377
9901599366
9886001684
9986697369
9886235937
9886077648
886341489
9972513830
9916709832
9880175796
9686585257
9986006055
9341411609
9880646478
9945191070
9448371370
9980197105
9880691075

080-28454729
011-47026447

080-26585940
080-42084275
0816-2290302

080-26570329
9740069246
28600389
9886718739
9980560735
9886232278
9845585560
9742290893
9886189861
9986372497
9341198190
9611899750
9885930623
9686222334
9986016013
9449353870
9886765069
9980100842
9901451151
9886001513
23437253
9611276405
9986176675

9180-2679101
080-28521937

23399216

080-23411472
080-41649393

46
47
48
49
50
51
12.05.10

K.M Appanna
K.M Nanjamma
Mansi Ajit Deshpande
P. Sriram
Sneha Shukla
Shiva Sageshwara Rao

9448721168
9448976701
9945198245
9880944695
9739592969
9886330064

1 manoj kumar jagan

9916396557

2 vijaya kumar

9742983108

3 ambrish jrivedi

9243026265

4 prashant hegde

9481888443

5 Gauran sharma

9886300697

6 Shadab wahar

9845177700

7 prathidhar

9901025877

8 Prakash T N

9945766811

9 Sheena george

9886289542

08276-266654
08274-247381

10 T.N Krishna Reddy

9963737282

11 Joseph pravhakar 9886376184

9886376184

12 Naveen thuppadhalli

9480815285 08262)220843

13 Alphonse mary varghese


14 Anuradha nayak

80571220182

9019818182
99025170121 08247-2448126

15 Shaveta kumari

9880327201

8041520670

16 Durga saranya pitani

9243052134

8862248644

17 V R asha naik

9986486294

8025436756

18 Mangala A V

9663100333

19 Raoan Senthilkumaran

9448358996

20 Sucharita

9449126236

21 Suly gome l

9945601518

22 Vidya shridhar bidarahalli

9686023729

8026723224

23 josephime comsiahce shan les

9849235018

80571223982

24 Prema

9845896375

8023393549

25 shailja goyal

9980098278

9845098278

26 Samiksha Rai

9886686029

27 Komala.j

9620770022

28 Karthikeyan annaduri

9886212266

29 Padmaja

9886017325

30 Vidya shankar

9480733517

80214364732

31 amarhth k

9741981400

80410400000

32 Shobhita rao

9845660740

8026484128

33 Viswanath Chamsdhu

9845880932

34 manojkumar halakatti

9945284962

35 Srinivasa prasad

9886794294

8023433459

36 Sriranganarayan

9845204482

8041723761

37 ranthi Kumar reddy morthaya

9538688342

8042053949

38 Kavitha ravindra

9845918414

8041750743

39 mvkesh kumarn rai

9886396028

8042015174

40 Sudhir kumar

9886404266

41 Sidharth Dokania

9886777844

42 Bindurao. Kulkarni

9449112884

43 thirusenthil kumar sevagapandian

9945829695

44 R.s Suresh

9900139812

8026680426

8025358888

22258723

8023449812

13.05.10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

45 B S Bandodkar

9880198300

8023621212

46 Auburn savio grainger

9845834846

40040404

47 Shams stallone

9845290903

48 Joseph machnaim

9845326935

49 Shekhar

9008267000

50 Surgawa rayava

9845632585

51 Satikumar tathanaik

9916999097

52 Beky

9845951100

53 Mitul Kumar

9663374347

54 Reha Qureshi

9620203942

55 vinay B yadav

9900210602

56 sheetty

9480815355

57 sumit passi

9986077952

ponnammal mahalingam
nilima raao
nishantbahopia
rajesh hegde
ramesh kumar vasudevan
jaleel azim
suryanarayan ramnath
indu balaji
raaghavendra
saavitha puttasome gowda
susheel hegde
vijay s prabhu
arun dubey
sye basha s
bala saheb kriparam
manoj
madhusmita raautaray
vasantha raamaswamy
vaatepu mark hannah deborah
vijaya ragavan sennaakesa babu
shishirverma
swarna sukumar
tumilan td
bashirahmed is mulgund
gurunandan bokkasam
ravi mehrotra
money varghese
nagesh bhat
prakashmudda
Jaghanath
Pardha Sarath Jha
Rajesh Gopal
Kenneth Das
Kavitha L
Anvesh Amarlapudi
Trupthi Magdum
Pradeep Kumar S.G

8040292938

8026484007
80172268758

9740084475
8026586641
9986159516
8242458374
998045574
nishant.bahopia@questglo
rajesh.hegde2000@yaho
98455873313
919886748194 rameshkumar.vasudevan@k
9994076667
jaleel@zinson.net
9980496496
8066211480
9845400007
8022427234
9740076112
8022410453
98845529178 8025289188
susheel.hegde@yahoo.
9980797368
8971908788
v.srinivasa.prabhu@accent
9845881396
aarundubey75@gmail.c
9742675000
8042086127
9902622422
9880671004
manojnkumar@gmail.c
9902300666
8041154423
9632356506
8026481385
9686566172
hannah_mark@infosys.
9443510984
4844267243
9740219934
shishir.verma@accenture.com, verma.
9845371890
8041212051
9845188978
8025279185
9945105798
bashir_mulgund@yahoo
9880389137
8023645021
ravi_meh@hotmail.com
9886211200
9886708280
money.varghese@gmail
9448160598 9.1180E+012
9632644770
8041682380
9886581170
jaganath_devaraj@mindtre
9008066988 9180-4212201
9980833881 080-25281113
kennethdias@hotmail.c
9986421241
9739096605
kavitha_l01@infosys.c
9916696567
anvesh_amarlapudi@infos
9880366996 080-40199151
9886959156
pradeep_s_g@yahoo.c

14.05.10

38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

H.S. Sridhar Murthy


Chandreashekar
Manu Devarajandervga
Latchumana Valliappan
Venkata Cahalapathi
Ramesh Nyathani
Saravanabavanandan
Abhinav Gupta
Shobith K
Mahesh Chwdra Gupta
Natarajan
Sadananda
Satya Jit Dey
Kaushik Ghatak
Matur Venkataswamy Reddy
Sshinnel Srikanth
Farhad Kias
Arbol Chandrashekar
Patil Venkatagowda
Aneglindi Siddlingappa
Ankit Soni
Vinayak Ponleshe
Chander Damodharan
Henry David Raje
Dakshinamoorthy Thopay
Sunder Kr. Bhardwaj
Govindan Lakshman
Satyanarayan Reddi
Radhika Murhty J
Dr. Veena Chiranjev
Seema Jalekoti
Ranganatha Maligi
Sharathi Mallya
Sreekanth Eruvanji
Dr. Manoj James
Vinay Bagaria
Alexander Rajendran
Rajlaxmi Dora
Bhaskaran T.K
Laila Koroor
A. Kurien Jacob
Jagadish Prasad
V.T Padmasani
Subhajit Mukherjee
Santosh
Santosh Basavegowda
Sriram R
Minivenkatappa
K. Rama
M Rayappa

9845221058
gesv@rediffmail.com
251266-08134
9886014161
manu_durga@mcafee.
9341626766
latchumanavl@gmail.c
9916253368 9180-66267072
snramesh@yahoo.co
9845764633
9916132767
ssaravan@techmahindra
9008511226
abhinav.gss@gmail.co
shobithk@hotmail.co
99455512511
mahesh_gupta@gmail.
9945234129
9880109584
natarajansrin@gmail.c
9480364980
de.satyajit@gmail.co
9899924328
9886285244
kaushik.ghatak@gs.co
9448015995
9448474031
farhad.kias@gmail.co
9886500907
9448012720
9449823370
9448651601
9740329692
ankitsoni@hotmail.co
9620131533
vinayak.ponveshe@gma
9845041395
chander.d@collabera.c
henry.david.raja@logica
9916129007
9663266766
dsubrana@in.ibm.co
9741165681
skby@ntrs.com
080-23654875
shajpl@yahoo.com
sreddi@sapient.com
9980214793
9886158515
sadhika.murthy@rediffma
9844125572
08134-251289-252629
seema.techikoti@gmail.
9620000133
9880179795 080-26608194
2213177
9886891957
sreikanth.esuvauti@gma
9448037605 080-22065093
bviraj@tisb.ac.in
9008497596
alex_sjc@yahoo.com
rajdara@gmail.com
9632546486
91-9880166863 080-28444479
9901041506 080-41218377
9448075382
kurienjacob@yahoo.c
9880717177 080-28452459
974042776 080-26679456
9886180756 080-41732466
9845739999
santhosh_vaali@yahoo
9980411888
9591810368
sriram.r@gmail.com
9845390137
23433958
9448544899 080-23438899
9845612403

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

17.05.10 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Praksh Anand
Nagaram Gupta
Dharani Raman
Dharnesh Yediyurappa
Y.S. Suneel Reddy
Hanumanthappa Ramesh
Vinay Vasanthakumar
M Siddalinga Swamy
Nandeesha Shirugunda Nanjegowda
R A Venkatachalan
Harindran Ananthosh
Vedagiri Venkata Naga Murali Krishna
S.M Sonnad
Supriya Kestur
Priya Kashyap
Arun Kumar R
Biju C.A
Uma Shankar
Sharad Sharme
Usha Nambiar C.K
Teena Ramappa Kudagi
Nagamani N
Sameer Shaw
Sonid Sharma
Rukmani Krishnamoorthy
Subadra Aruinb
Santosh T
S.R. Prakash
Pradeep
Biranchi Narayan Mohanty
Bhaskar Kumar
Thomas Chacko
Ganesh .s
Surinder Mohan
J. Srinivasan
H.S. Jayashankara Murthy
S.P Jagadeeswara Rao
Anitha
Jothhi Krishna
Rakesh Meena
R.N. Kumdur
Ramachandra Kulkarni
Lakshmana Kannan
Praseetha Kalathummarath
Amos Awaghade
Sampath Tnlasi Ragopal Iyengar
Jennefer Jone
Sajid Wasim
Raghu
Vinoth Kumar

9008963636 9180-42027439
9986002041 080-23327883
91-9789752658
dhaaru.raman@gmail.c
9900177558 080-28463768
9980010735
30926124
9845699715
9886629013
23516405
9886411067
2361560
nandeesha.sn@tcs.co
9845430125
venki54@gmail.com
9845282321
9980164805 9180-30598172
9886302574 080-41302044
9448357077 080-22353940
9900145326 0821-2512973
9535533733 080-65388285
9844776645
arunkumark01@yahoo.
9845862329
9986082115
umashankar_g@infosys
9886726557
sharad_iitk@yahoo.co
9886447733 080-23434563
9945289188
teena.kudagi@gmail.c
9611129514
nagamani240885@gmai
9900690551 080-41715949
9986069580
40919985
91-9994348490
rukubadri@yahoo.co.
9008044066 080-25225252
9740090386
9886174945 080-26595108
9972288144
deepc@rediffmail.co
9945530108 080-23398434
contact_bhaskar@yahoo
9886652857
91-9987265588 022-65930365
9900722100
ganesh_dsp@yahoo.c
9036002639 080-25423301
9845018902 080-23322786
9449814945 080-23414693
9902340913
pjagadeeswararao.s@gma
ann.sun@gmail.com
9686576783
9243469609
9845000947
9845119078
8095891168
9886066980
9342014751
9880299316
9980919612
9880539374
9886220002

080-28603749
9180-26690075

23562612
080-41463813

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

18.05.10 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Sharath Malalur Parahesh


Sheethal J
M.S. Anurda Ram
J.B. Rajkumar
Srinivasa Sudhakar Pasupuketi
Sanjay Mahesh Purohit
Phani Raja Gajjala
Vinoth Kumar
Nagaraja Shivappa Salotagi
Anuradha Athmi Heremath
Rakesh
laxuman
K.J Vinay Kumar
Laxmi
Shekhar
Geerje Abraham
anjula Gvrtoo
Natarajan Bhaskar
V. Prabhakar
Andiappan Murugan
N. Ashalatha
Abhishek Srivastava
Gitangshu Bhattacharjee
Nitin G Naik
Giriraj Ladhr
Deepak Gurumurthy
Aravind Chockalingham
Smitha Sathyanarayana
Sivakumar

9886223404
9986076913
9986007535
9739150907
9243434399
9945225227
9740398326
9880963711
9886641649
9972331981
9036665684
9972671311
9964651358
9900092077
9480338676
9590433150
8105742047
9980563780
9343132040
9986063134
9632692910
9986666726
8095393226
9845933572
9845002233
9741498239
9242418141
9916000689
9986035852

Marianne Azavedo Pereira


Raviraj
Mahendra Kunhody
Subrata Aich
Vabala Lattanaik
Keshav Gaikwad
Kumar Gaurav
Ravi Shankar Venugopal
Vinod Kumar Palavalli
sabavaivan Balasundaram
Alpa Priyavadan
G. Ravanan
Saraswathi R
Yogesh Kulkarni
Oni Bhattacharya
Marigank Shukla
Goparaju Venkata Subramanyam
Suneelkumar Gurav
Rajiv Ranjan
Kumbha Srinivas Rao
Bhavaiva Venkatesh

9880719340
9739842279
9845043870
9986557936
9886827532
8971230893
9945543432
9900160820
9538850369
8971957221
9945200483
080-22133404
9845201446
9900550597
9886215257
9986792756
9845065089

9180-2523597
9180-2543192
9180-2553315
9180-4152938

9448147003
9986635546
9741988704

080-23514703

080-41292626
26688001
080-30295672
080-41213548

080-41728369
08373-240369

080-26570203
080-23606857
9980567376
080-26710825

080-23592945
080-26710259
044-24829358

080-23341712
080-22441920

9180-2523435
080-41213602

080-23218215

Neha Rathi 19.05.10

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Sangeetha Chellappan
S. Suresh Babu
T. Reddy Radha Sravanthi
Subha Dutta
Ranga Swamy G.B
Navaneethan Kotticaveedu
Sanjay Krishnanand
Rajasekaran Natarajan
Sandhya
Gautham Ramesh
Santosh Gopinath
Rajinish Walt
Amitha Anne Gowda
Lokanatham Kotholla Nagaraja
Guthalu Krishna
Ashish Kumar
Manoj C.V
Prasad Nagaraja
Dr. V Kumaraiah
Rajiv Ranjan
neeti Bassi
Nilanjan Chakroborti
manoj kumar
Chawda Vivek Nalinkumar
Satya narayana Murty
Seth U Madhavan In Chora
Surekha Purushotham
Bhavani Harish
Balasubramanian
Simon Solomon
Ratnakar Sinha
Chandrashekhara Sanjay
Manas Shubhronath
Umanath Ramanath Javale
Dasam Dhani Kumar
Rasna Ramadas Kengini
Dr. Perinchery
Aprana Kadhakrishna
Ravikanth Mallappa
Akshay Deepak Kumta
shobhika
Ashwin
Shashikanth Sidnal
V.Damodaram
G. Lobo Prabhu
Jagadisha M.N
Arun Kumar
Anupriya Sinha
Shilpa Prabhakar
Kiran B

9611600228
9916771800
9632099558
9731008830
9845656222
9740084848
9845709848

080-41512598
080-41520381

8088802364
9620678073
9845014701
9611077669
9844123456
9886635363
9845810079
9008988664
9141755313
9986779937
9880862416
9880277423
9448147003
9886163753
9886050873
9164964369
9898443836
9845198597
9980177444
9986030730
9845382734
9845917940
9845314475
9663304658
9845876313
9886496895
9945010517
9901866773
9900519001
080-32954184
9845482874
9008800666
9986075028
9886333487
9845283290
9880227876
9900488389

080-25392130
080-26684998

080-23410959

080-41866600
080-26561651
080-41927054
080-25494528

9880924957
080-23640799
8880022666
8123371953
9845300176

9900520486

Neha Rathi 20.05.10

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Gejjalli Nagaraj Anand


Krishna Chandra Reddy
Lakshmaiah
Johnson Mathews
Narashimha Murthy
Rajasshi
Roger Samuel
Rahul Sachder
Bojja Shah Venkat
Abhinav Kumar
Ramdas Krishna
Mohit Ssharma
Sulith Maria
Mallikarjun
Arun Chakravarthy
Diwan Singh Yadav
Kuldeep Gupta
Dinesh Reddy
George Samuel
Panbaj Kumar
Akanksha Davera
Nagarajan Nadarajan
Vinay Kumar M S
Arunkumar Kannan
Gauri Narayana
Hanchate Ramachandra Rao
Vivek Sridhara
Nagachandra P.S.
Javeed Ahmed
Mallesha Belvadi Gaviyappa
Prasidh Ramabadran
Shelly Aggarwal
Ashok Kumar Ratnagiri
Abdul Khayum SK
Swapna Percholit Ramasubramanian
Sarah Julic Jayaraj
Parini Prasad
Ambika
Sandeep Heda
Adarsh s Durgenon
Narayan Hebbar
Vidya Sumesh
Jaydeep Sengnpte
Shashank Chaudhary
Subhadip Banerjee
Ummer Sshareef
K N Shankara
B.B. Ramakrishna
Binish George
Sibichen K Mathew

9742220903
9845699075
9916429841
9845377969
9945057267
9008026948
9886777777
9980162500

23200073

9342536134
9880043269
9873232023
9481921174
9036010929
9448125100
9886853024
9980549214
9620336669
9845660524
8105000966
9886653685
9741414381
080-26695433
9886176650
91-9686566533 9180-4029310
9980170761
080-26573546
9900115630
9845674674
080-26574305
9945028720
9980266997
9180-2660635
9916260659
9742275325
9241435561
7910183487
0161-9269211
998052636
9844392745
9632245090
9742412244
9886232623
9845546125
080-65591966
9871959238
9591987149
9620201010
9620201911
9980775052
080-25447505
9880161584
080-26570498
9448150354
0821-2334465
9900665708
9535770770

Neha Rathi 21.05.10

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
1
2
3
4
5
6
7
8
9

S. Balakrishnan
Padinjarathil Gopalakrishnan Prasad
Lijesh N C
K.V. Mohandoss
Krishnamurhty Raghu
Anoop Murali
Rahul onden
Kavitha Suresh Babu
Kiran Kumar Pandeti
Anil Kumar Potnuru
P. Dilip Kumar
Pamela Santosh Henry
R Varun
R. Veera Raghavan
G. Rahamatulla
S. Kranthi
Prashanth Kumar
Narayansinti Sreedevi Choudhury
Swarna Divakara Salian
Nikhil shet harinarayan
Sheetal trivedi
Sreedhar reddy b
Shivappa manju
Raveendra mambaalli
Puneet Kathoalia
Vijay Kumar
Samaresh Pati
D.C. Prakash
V. Timmegowda
Koutilya Kumar Gogineni
Ramanarayan natarajam
Prashanth Gundu Rao
Nitish Shangari
Kate Lovina Gracias
Harshita Agarwal
S. Jerome Santosh Kumar
Mrinal Kanti Ghosh
S.S venkateswaran
Jyothi Lakshman
M.D. Rajnarayan
Saohin Guddad
Raien K Bhatha
Ramesh R
Ranbiah Rajgopal
Kuldeep
Manis N Arora
Rajeshwar Kailash
Mangala N.M
Shobit
R. Anna Poorna

9686193894
9448559084
9980100832
9894601220
9945046235
9663301295
9663356870
9900310697
9986636208
9620412356
9538238331
9880754007
9980369584
9986569822
9008144665
9448792662
9901410920
9742501507
9886618867
9449830229
9980023921
9740190042
9886244729
9535004678
9845847999
9972567095
9480840246
9980025058
9886324302
9900196808
9980143099
9845141805
9901794917
9538716877
9945519631
9880267371
9886696228
9901047943
9632744855
9844035224
9686601483

044-24761576

080-28541589
080-28099954
080-28099954

080-23515832
26221325
080-23452047
080-26633604
080-40933967
0820-2526103
8025295537
8028452063
8032544529
8212471394

080-22952555
0821-2412734
080-26996092

080-42153386
080-23311380
080-22444360
080-23332953
080-41679555
23122351

9886382622
8095501477
9980162683
9481802595
9663366504
9886713364

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

Jasov Tom Thomas


Smitha Sriram Segu
Shesha Sai Srinivas Yerroju
Authi Sampath
Jayanth
Kumaraswamy H H K S Roopa
Shyni Padmajan
Akshatha Ramesh
Dinamani Shivashankar
Anandaraja Chakraborty
Sunil Ramesh Shinerj
Rakesh K Singh
R. Regina Kasturibai
Renugadevi Natrajan
Bipin Albert
B.Balaji
Skanda Prakash
P.V. Shibin Kumar
Sabeer Mohammad
Srinivasan Sapparam Bangarubabu
Mithun Ramesh
Bidya Bhusan Chhualsingh
Sandeep Tambrahalli
Gangambika Prabhu
Sampathraju
Manohar
Meenakshi Thamana
Manohar Chebbi
H.V SeelaRamu
V Somani
Smitha Manoharan
Sridhar Rajurs
Preeti Aiyappa
Surabhi Jain
Deepa Balasubramanian
Satyen Saho
Pandiaraya Lenin
Anuradha Sharma
Ajith Kr. Saho
P.C. Belliappa
V.S Ganjihal
Nitin Bharadwaj
jOHN sHALEM sANGOLU
Srinivasan C Janarthanam
Nivesh
Sateesh Kayanahalli Lingaraj
Dhananjaya
Sankara Guha Dwatakanath
Adarsh s
Ahalya Chandrashekar

9886791023
9845192337
080-23617836
9739144179
9743999668
26692403
9743999661
080-23483618
9916320435
080-23397925
9538237947
0474-2532939
9886682008
9945294490
9632544776
080-26493006
9902944368
9620282729
9945735243
9886991289
9845587492
080-25486546
9036124341
9808674747
9741422226
9886930190
9980132893
9180-6737020
9986051619
0816-2292954
9686569472
9663385020
9629969011
0452-2384354
9743121321/9964773749
9845550694
9945910000
9886008490
9980600111
268350
9845049166
080-39806026
9341230417
080-28600968
9880550464
080-40184200
9449597871
0824-23360
9741233913
9980993181
9986008556
9986065960
9845020240
25537780
9663754372
9379623987
9448046655
080-26687068
9611805096
080-41341274
8095484106
9786289367
0428-651972
9449035457
9945689349
9980029144
080-23334427
080-23642830
9845262683

Neha Rathi 24.05.10

60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Sharon Lewis
Vilas Kavalur
Satyan Kumar
Prijeesh Gopalan
James Prabh anand Bhaskar
Minnie Murugesan
Prabodha Ranjan
Maheshwari Rajudra
Chittraju Ravi
Prabha S Chandra
Suraj R.S
Deepak M
Arun Badri
Abhay Itty Zachariah
Prakash Sathasivan
Rajesh Kundapur
Vittal Vijayakumar
Saleem Maqbool Khan
Rakesh Motilal Sidhwani
Bala Shanthi
Muralidharan Kesavan
Kovvuri Vara Prasada Reddy
Hari Prasad K
Sudhakar
Panniam ValliHaridasam
Nagendra Prasad B.S
Sudha Koppad
Shameer Vattathooru Valappil
Kannan
Santosh B.V
Mani
Prashanth Lakshman Rao
Madhukar Gowda
Usha Vishwanath Holalkere
Shivaputrappa Adiver
Ashwini Kelralapura Basavaraju
Nambarai Venkatakrishna
Joby Thomas
Deepthi
Kalavaguwia Vinodreddy
M. Subramanya Bhat
R. Selvi
Sandhya Sreedharapura Sreedhararao
Jeena Joy P
Nirmal Chandrasekapan
Namgual losel
C.J Kuncheria
Shivakar
Sandeep M.K
Vishal Bhaveshkumar

9886626451
9611780550
9845062248
8123903343
9844214089
9844500166
9980620200
9880590925
9845119111
9880383057
9449003080
9972266755
9886092170
9845499873
9886990196
9880248777
9845517334
9916302253
9663432009
9845821519
9845099864
9945595690
9980513401
9845804592
9632218055
8904670730
9886926767
9986340813
9945303236
9343458939
9980003269
9886458544
9341424111
9535408542
9663371059
9916009123
9448810678
9986187063
9845303333
9901365951
8050643469
9880447232
9449721156
9880711091
9901245456
9448460439
9632722446
9945281011
9731399359

080-23415829

26995270
080-25425222

080-41426982
26576436
9180-2657643
0424-2269931

0836-2777079
0466-2370953
080-41587700
080-28454911
9180-2372053

080-25099826

080-42191447

080-25346558
08223-258292

080-25664095
080-23154943

Neha Rathi 25.05.10

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Saravanan Ravi Chardron


Gopalakrishnan Nair
Sreeharsha Tumkur Ramegowda
Natarajan Ramachandran
Nandhini Sekar
Sncharite B
Amandeep Dhillon
D.M Venkatareddy
Balaji Gopalan
Ayalasomayajula Vasishta maharshi
Jay Krishnan
D. Saravanan
Gaueon Dutta
Nupar Bhaskar
Subharam
Gayathri Balasubramanian
D. Srinivasu
Suhas Shripad Nerurkar
Amith Aravind
K.V. Gopal
Ravi Kiran Gurram
Seemanti Ghosh
Nikhilkumar
Rajesh
Prakash Puttanna
Abhishek Prasad
P. Chaitannya Reddy
Mahalakshmi Niranjan
Vivin George
Krishnamoorthy
Suchitra Bakthavathsalam
Swati Singh
Prashanth Manunathajah
Manu Venugopal
Venkataramana S gorti
Mohammad Shafick Aganalkar
Nitin Shashidhor Kulkarni
Kiran Bual
Opdhoundigul
Ravi Yoganatha Babu
Kamarajan Gopal
Subhashis Biswas
H.N Srinivas
Mulesh Kumar Gupta
Venkatesh Gopalrao
Narasimha Sayram
Himanshu Lohani
Rama Swamy G
Tubegere chickkapapaiahkrishnaswamy
Aripala Narayana srikanth

9980006740
9902956849
9740144008
080-23227323
9845314025
080-41998802
9740508508
044-45548325
9739007789
9886053072
9980994975
9740082182
9180-2366014
9440480027
080-42147043
9986332799
080-23642614
9740399363
9731099226
9844065188
080-41321388
9731300252
9481475534
080-40935794
9036131452
9845070958
080-41994060
9886922265
0820-2526183
9886314531
080-25436057
9740186332
9611101148
9986144031
9880623799
080-41288622
9886797122
9880607669
08382-254850
9845522730
080-28495784
9972374998
080-41683053
9742204535
080-41742290
9449070656
080-26960656
9916926616
080-42015098
9916133828
9900448682
080-23401670
9448837767/9448907977
9972233110
080-41369100,
9482264497
9886040852
080-22444700
9880393743
080-22264742
9448312520
9448355679
9663161261
9611434613
9845576177
080-23417461
9241500119
9886271702
080-23348664
9538311409
9742266212
080-40932207
9845228188
23412516
9886726751
080-41523018

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

Neelima Racham shetty


Geetha
Santosh kumar G
Mahesh Ysdav
Valenian Disouza
Rakesh Roushan
Krishna Venkata
Madhuri
Suresha Chalathodka
Deepa Samabh Deshpande
Tanuja Deepak
Nandish
Ang Shuman Chawdhury
G. Suryanarayan
Sameer
Girish Babu Nanjundadda
B. Rajendra Kumar
Viji V Nani
Ram Murti Kumar
Sumesh Thazhath
Prashanth Kumar
Sameer Nagar
Y.V. Shetty
V. Gurumurthy
Girish Shet
Sudeep Mohan Mahadev
Manoj Kumar
Prashanth N Bhandary
Krishna Reddy
Tanushree Mishra
Rashmi Srihara
Prajwala Pallagatti Manjunath
Jegadeesh Krishnana
J.L Laxminarashima Shastry
Deepika R Bharadwaj
Suvendu Rajan Mohanty
Chitra Vairavan
Vinays Ramachandra
Priya Swamy
Bavadeep Reddy
Remmy P Thomas
Nayak Srinivasa Thirthahalli
Daglur Appaiah Chetty
Emmanuel Abhishek Soy
Jitendra Sachde
Shefali Prakash
Syed Imran
Anu Elizabth
Saista Tarnnum
Sreeraj Nambiar

9900246529
9900293592
9964135219
9916035112
9845538072
9986016779
0821-2371115
0810-5874008
9008006690
9620917828
9845229411
9886397911
9845145191
9845744883
9845438184
9448091780
9360068368
9008666677
9008290290
9886118808
9448490606
9731058004
9844572481
9886757155
9880860169
9916963467
23535517
9972851227
9740844229
9900270891
9886892464
9900979051
9731130584
9739835657
9731052525
9632677440
9902247416
9036109005
9880066119
9986076229
9448331079
9986697183
9448042345
9845900009
9632811998
9632821642
9986024135
9900003723

9845082289

080-26184114

080-41570863

8192220559
080-26697183

080-28542877
080-30961605
080-23563324
080-26566672
080-23404032
080-65983519
04266-270595
080-28600990

Neha Rathi 26.05.10

Neha Rathi 27.05.10

62
63
64
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
1
2
3
4
5

Ullas Udaya Hebbar


Chaya H.V
Arun N.R.
Doraiswamy ravindra
Eswaran venkata
Sandeep dhas
Sukumar
Tanaya mukherjee
Pradeep prahllad
Thapan vijay chengot
Aswini kumar biswasroy
Danappa sannakki
Vijaykumar machupalli
Abhishek malhotra
Sajan shaji
Gopalkumar
Prasanth sankolli
Mari balasundram
Girirajan
Ramesh subba rao
Tallapragada venkata
Vinay joshi
Nitesh bhardwaj
Ramachandran
Kumaraswami
Upat kr samanta
Shaibal bhattacharya
Pallavi deshpande
Laxmi
Edward prakash
Mohan lakshmaiah
sankar murthy
shaji namath
Poornima basavaraju
Deepa subramani
Ramya rajakumaran
Vignesh
Mathew
Kumar naviot
Sebna divya
Abhishek chaudhary
Srinath soundarajan
Viraj naidu
Prasd nanjundappa
Roshni venkatesh
Pooja Kothari
Nishant Sharma
Fazal Alasvi
S. Sridhar
Hanumanth Raju

9945838237
9916824364
9980554490
9845012697
9632245555
9343752214
9900222660
9888106180
9888002710
9663333312
8971173281
9035697580
9611977335
9900171731
9448866101
9620240164
9844108373
9880382164
9902616161
9886740838
9845159237
9731773000
9886933836
9845045894
9845228835
8050749115
9886444925
9886339338
9900520194
9845798157
9740225091
99880425247
9945587792
81005838452
9901866755
9845188098
9448504793
9980092467
9986026764
9886389138
9886221023
9901451066
9620201864
9886563800
9844421888
9611746000
8095635364
9449033707
9008077882

9916984037
0821-2361211
23391066

080-26677258

080-23367070
080-26852664

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
31.05.10

Manasa Pradeep
Allah Baksh
Shanka Gopinath Nandan
Kiran Prakash Costa
Venkata Ramana Unnam
Gopalakrishnan
Raju
R. Subramanian
R.C. Kothari
Sunny Chadda
Manoj Georje
Genlire Shaller Peters
Vishnu Swaminathan
Sudipto Ghosh
Kumar Vikas Singh
Kenekal Sharavanthi
Vidya Rangaraju
Soumya Lal
Hemanth
Vipin Venugopal Kumar
Balakrishna
Milce George Rajeev
Avinash Nithyanand
A. Ramalingam
Hiresh gupta
Shivakumar Munireddy
Dr. T Shivanandappa
Sridevi
Sowmya Somanath
Usha Ramesha
Kallappa Appanna
Anand Balakumar
Chandru Yathhish
Vishvanath Chennamale
Umesh B.T

9945680806
9845265630
9886324214
9880514000
9341962077
9019747217
9986410802
9845203741
9448477560
9886390263
8088430643
9008633442
9880071418
9886761826
9742204075
9844595075
9845522657
9739393853
9880248909
9886398401
9886642914
9886951205
9980321551
9443554042
9980511887
9945688132
9480475885
9892154984
9980565940
9481281230
9845545833
9886058549
9448109022
9880724851
9741377255

080-23624494
080-25719383

080-28452267
080-41248001

080-41072431
080-41159833
080-25880125
9180-2661733

080-66813074
0484-2310850
080-23397127
009-42662722
080-42167189
8212513210-8
0824-2270372

080-26607814
080-40936916
080-25452929

1 Ranjani

9986486357

2 Anuj Mathur

9901772908

3 Nagarajan

9880268465

452264142

4 Murugesan Perisamy

9611238178

8028540526

5 Asha

9964592800

8192225989

6 Rajesh Ntaraj

9342502886

8025239947

7 Vishwanath

9945324262

8 Madhav

9845145190

9 Sharmila

9945569636

10 Vishwanath

9741544008

11 KungiriMahesh

9980799379

12 Talson Thomas

9035005009

13 Sridhar Kalapale

9986572214

14 Mria Kutty

9442368680

15 Shashidhara

9611748438

4262261818

16 Robert

9995437536

17 Anitha

9886333695

18 Venkata Rama Reddy

9620231143

19 Mookambika Somashekar

9886854474

20 Umamaheshwari

9900963260

21 pankaj

9845327467

8023432802

22 Bola Prabhakar

9844467914

8242492332

23 Ashok Kumara Dyavarasegowda

9901965965

24 Amarnath venkat

8105282400

25 Krishna Priya

9886878778

26 Pankaj Dixit

9845748812

27 Munirathnam Naidu

9448737565

28 Vijayakumar

9902722155

804155000

29 Devegowda

9448246926

8236255154

30 Sriram Ennapadam Vasudevan

9886144420

31 Nagendra

9880804405

32 Anupam Mukherjee

8105906590

33 Rohith

9538259802

34 Sardeep

9886690045

35 Thagarajan

9786673427

36 Dipika Babu

9880208402

37 Shipra

9844604250

38 Manjunath Rangappa

9980043334

39 Prabharathi

9845269090

41 Venkata Chandra Sekhar

9986146613

42 Inamdar

9945235242

43 Shrikanth Gholap

9845212156

44 Aloka Kumar Banerjee

8026614622
8025455674

8025241925
8025600460

8162291937

9845936211

8025346128
8023471091

46 Rajatha Rao

9481889517

8040230700

47 Ramkumar

9740002288

8022283866

48 Vasu Rmakrishna

9845177474

821252715

49 Bhupesh reddy maddu

9008622955

8025510955

50 Lokesh

01.06.10

8026606517

91449041091

45 Pramod sitaram

01.06.10

988039048

40 Pradeep Ravindra

8041521089

98863310696

51 Piyush Agarwal

9900127432

52 Arun kumar

7760897617

53 Trishul

9740195555

54 A chavudappan

9972546606

8023143245

55 Santwana Samantray

9945058686

804129461

56 Clerrit mathachen menamparampil

9860015828

57 Vijaya Kr

9845999640

58 Ramesh Balu

9663333025

59 Soura Singha Bnaerjee

9900155144 80412269960

60 Siddhant Sinha

9916763146

1 Kumar Padmanabh
2 Rohit Chandrashekar
3 G. Chandrashekar

9742270142 N/A
9945888552 080-25223301
N/A

N/A

4 Sunitha Prasad

9886632691 080-23431352

5 Pankaj Goyal

9886348016 N/A

6 Swetha

9538090336 N/A

7 Giri Gowda

9902062062 080-26482297

8 Rahul Sasidharan

9886641715

9 Jaison

9742392337 N/A

10 Smitha Aiyappa Kanathanda


11 Atishay Jain
12 Ashwini.M.V.
13 Gaurav

9880803838 080-2311780
9845818562 N/A
N/A

080-40787777

9886812443 080-25742060

15 Sandhya Prasanna

9880056223 N/A

16 Saumyo Ghosh

9008025953 N/A

17 Vishan Jain

9740994186 N/A

18 Mahesh

9880832925 N/A

19 Swathi Rajeev

9916526769 N/A

20 Paul Pandian

9916066652 N/A

21 Achuttan Bangarajan

9663187654 N/A

22 Bhuvana Nailur

9742743998 N/A

23 Balaji g

9900196190 N/A

25 Rajesh venkataraman

9590456349 N/A
99861988214 N/A

26 Amith Bhadravathi

9740555660 N/A

27 Srinivasan

9741864222 N/A

28 Neetha Nair

9845570728 N/A

29 Manoj Singlachar

9740069714 N/A

30 Navneet Gupta

9740544911 N/A

31 Venu P

9845578478 080-40903501

32 Varun

9945194495 N/A

33 Sunil Kumar

9900116303 N/A

34 Rajkumar Venkatachalam

9916976166 N/A

35 Ramgopal chalamalasetti

9916361664 N/A

36 Shishank Mathur

9342415900 N/A

37 Manu

9241007008 N/A

38 Nagaratna kumari

9845359391 080-25933910

39 Duttadey Alis Madan Laxman

9091976007

40 Paresh patel

9900449227 080-23333763

41 Zaheer Ahmed

9986756193 N/A

42 Ayan Ghosh

9845932810 080-41305204

43 Masthaaiah N

9611822887 N/A

44 Ravikantha.narasimhulu

9886444208 N/A

45 Sridhar Narasingha rao

9916136217 080-22988803

46 Ramesh mani

9060062662 044-26380994

47 Vijayan packirscoady

02.06.10

99880739472 080-25661560

14 Vinay Begur

24 Krishnamurthy Bagavathula

02.06.10

rahul_31477@yahoo.com

1 Hecer Lathiya

8316419777

9535135000 N/A
N/A

080-50106507

2 Jane

9845812963 N/A

3 Rashmi Kalamadi

9886663542 N/A

4 Sundararaj

9842683342

5 Dinil Antony

9880690781 N/A

6 Divyashri Prabhu

9845254900 N/A

7 Padmashree

9448487580 N/A

8 Kavitha Byalakar Mahadevaiah

9611981000 080-23282037

4272313109

9 Srinivasa Prasad

9845948869 080-26767458

10 Venkata naga rama kumar bmmisetty

9448091238 N/A

11 Madhu.s

9341665802 080-23202491

12 Akhil Pratap

9945176562 N/A

13 Rajesh Ahuja

9845521582 N/A

14 Sampath Kumar Sadayappan

9972027200

15 Manish Kumar Jha

9980144003 N/A

16 Pawan Kabra

9886544550

17 Richa Kanoonga

9739980432 N/A

18 Sachin Kumar

9986017620

8042129141

988005050

802339558

19 Vikas
20 Ananad s bellap

9902937494

21 Shamsundar

9937396125

8041827355
8025400645

22 Srikanth rudrapatna nagaraja


23 Preethi p g

9742280163

25 Sarojini srinivas

9449639581

26 Reena Aiappa

9900173362

27 Sharon Mac John

9980085210

28 Jeoloni Sharif

9980504982

29 Bangalore Chandra Hara Lukavati

9343715811

30 Dr. Appanakanoa muthanne

9845396309

31 Dr. Channa Raju

9448584569

32 Suresh kr arjunan

9900214146

33 Raghvendra Bangalore gangadhar

9886033088

34 Senthil kr soundarajan

9632178045

35 Vandana chandrasekaran

9886084171

36 Nikhil Chilhatey

9740238140

37 Hariharan Kalyanak Krishnan

9880514044

38 Vijay Divecha

9342884719

39 Rathish Sreekantan

9886612323

40 Vidya Sagar Dahiya

9591055111

41 Sriraj Mishra

9916104838

42 A.V. MadhavMaheshvaran

9880439405

43 Srinitha baa

9618217415

44 Suman kr Dhole

9739977969

45 Kishore kr

9731399366

46 Hanosh T L

9900728702

47 Vipindas Kizhakkan
3/6/2010

03.06.10

970332693

24 Priya kunasekaran

8032959155

99722305070

1 Prashant Iyer

9845665926

2 Vedant Dugar

9902020893

3 Varun Gupta

9742270112

4 V Sagar Gummadi

8772234382

8042104162

988644516

5 B K Yadunath

9448263278

6 Nandakumar chandrashekar

9945055499

7 Sukumar Ramswami

9845816298

8 Iries Anish

9739728735

9 Seladitya Das

9632097979

10 Anil Venkata Kashyap

9008483124

11 Arjun Bangalore Subramanya

8892700420

8212341091

8026680057

12 Abhishek Saurabh

9900216454

13 Sriram Ramdas

9845007599

14 Neeraj Sehgal

9986008904

15 Amruth Hanji

9164558551

16 Suriya Narayan

9845542471

17 Dakshayani Shamappa

9886694044

18 Ambika Ganesan

9597505038

4324241276

19 Balamurugan Ramakrishna babu

9845744852

8025421481

20 Vasu B R

9880407370

8023597324

21 Ramesh Jayaraman

9972049784

22 Ashish Kumar Singh

9972521800

23 Rahul Juhani

9739980028

24 Padmanjali

9448669619

25 Sree Devi

9886572465

26 Satish Sinha

9845089330

27 K Murali Krishnan

9886798705

28 Meenakshi shetty

9886571181

8258285149

29 Amruta Prashant Burji

9480005576

836233189

30 Sreedevi

9886572465

31 Rahul Dilipsingh Johani

9739980028

32 Shilpa Bangalore

9886162088

33 Rajesh Kumar

9880047620

34 Azmath Pasha

9980056253

35 Manoj Sethu

9880214709

36 Harsha Bakshi

9620206074

37 Vadiraju Krishnacharya Pappu

9845315893

8212457535

38 Revathi.R

9980142760

8030972434

39 K Radha Krishna Reddy

9964777120

40 Hamish Mithun Kumar Johnson

9880160886

41 Prasad Nagaraj

9739917124

42 Ramesh Balasubramaniam

9886143576

43 Amaresh Ballali

9986376528

44 Ananat Chilkunda

9845002982

45 Jeyaraj Ramasubbu

9008092805

46 Shobha Somareddy

9980106874

47 Ramakrishnana Nagendra Prasad

9731006099

48 Suresh Kothapalli

9900962370

49 Sriram Ramdas

4/6/2010

04.06.10

804284046

8032502599

26950312

8066569318

984507599

50 Arun kr Huruli Borasandra

9481777077

51 Arathi Kappadan Odhoyoth

9880354434

52 Prasad Korwarkar

9845548974

1 Yashwanth Singh Chouhan

9980757950

2 Arnab Banerjee

9740694667 08041548000

3 Radhika Miglani

9035711817

4 Sreenivasulu

9903520543

5 M Abdul Kalan Azad

9449409937 08392257325

6 K R Srinath

9845031619

7 Pratheep Prabhakaran

9663453535

8 D B Ramakrishna

9845632126

9 Sanjaya d

9880292100

8028437690
8026781419

10 Subramanya Baskaran

9880080009

8025564980

11 Andal Kanappa

9481200261

8026590027

12 Amarendar Sammota

9886491595

13 Gaurav Dutta

9731099226

14 Kritika Rao

9738075286

15 Krishanan Lakshmanan

9789095637

16 Mohan Das

9845945680

17 Smurti Patil

9886086889

18 Rudra Prasad

9880499472

19 D V Suresh Babu

8971112909

20 Lakshmamma

8212498877

8023600913

21 Vineet Jain

9880004746

22 Shilpi Sangma Nixon

9880458650

23 Salma Nasrullah

9886122536

24 Santosh kr Radhakrisna

9964355343

25 Jayasheela Prashanth

9900789453

26 Kumar Esh Roy

9741170033

27 Arun Prashanth Gaddam

9611105807

28 Pramod Kumar Nayak

9632455779

8042062947

29 Rosine Jose

9986038705

8040962615

30 Nutan Naik

9844838352

31 Kesar

9845825902

32 Sailendran Kara

9902860140

33 Dr. Anil

9448348636

34 Sreeju
35 Sandhya Megha Mala

9845433102

8025710055

36 Lakshinarayan Sundaram and geetha Lakshin

9343808790

8212483619

37 Sindhu Sulake Raghu

9916822710

8226222172

38 Guru Datt Balepur

9481101018

8023449538

39 Sridhar Ranga Rao

9845110224

40 Vipin Vasudev

9845514808

41 Sathish

9448731771

42 Bharat Kumar

9620207088

43 Sonal Srivastava

9379105479

45 Vikram Khurana

9972937848

46 Suresh Kr Kumhi

9986463886

47 Anad Krishnamoorthy

9901939439

48 Roveena ramanand

9945494278

49 Felix Deneiel

9845560583

50 Mahesh Yadav

9900095434

51 T N Choodamani

9880813268

8041103007

52 Srinivasa Rao.p

9986170360

8026482531

53 Smitha Sadashiv

9972497050

54 Vineesh Thalethodi

9632733677

55 Susheel Navanale

9421175175

8025340222

56 Jaikrishanan

9739004641

57 Bharathi Saravanan

9448547128

58 Shashidharan

9900217313

59 Rahul Paul

9886244153

60 Deepak Thomas

9663304923

8026793041

Neha Rathi 07.06.10

61 Tiruvale Dhiraj Bhandary

9972451896

8244264243

62 Prince Davidraj

9731542000

8032499239

63 V Giridharan

9986573294

1 Epratha

9341269471

2 Ashok Kumar

9632696147

3 Jayanta Datta

9632479479

4 Ashish Soni

9740399448

5 Ruma Mohandas Gopani

9986952048

6 Ryan C Majumdar

9845342762

7 Johnson Praveen Paula

9632661211

8 G Rajaiah

9945277366

9 R P Jeyakumar

9590126291

epratha_sarat@yahoo.co.in
8067061124

8042052272
8028386678

10 Smitha Mahapuresh

9845749059

11 Kameswara Rao

9916179665

12 Fazal Ashreen Taj

9901287371

8025805963

13 Daniel Naveen Chandra Daniel Sunath

9972808799

8028608408

14 Kamalpreet Sing Sawney

9632900388

8025951240

15 Madhu Patilkulkarni

9962135436

8067250571

16 Gowtam ai

9980063897

17 S.Rajesh Babu

9886330056

8026421713

18 Brahmandam Katiki

9886300041

8030972645

19 Pradeep Kumar

9663063107

20 Abhinaya Kunche

9000257478

21 Shiva Prakash Babu B S

9448208587

22 Gaurav Khandelwal

9972067604

23 Krishna

8025348656

8912724696

8041204801

24 Suchithra Ramachandra Prabhu

9845570053

8023415536

25 Anupama Ramachandran

9916995472

8025293523

26 Vineha Kandru

9902920286

27 Vishal Pathania

9480339071

28 Sri Lakshmi

9538773643

29 Kiran Kumar

9980012448

30 Manjunath B H

9900165282

31 Alok Singh

9739007035

8041463507

8041238705

32 Sushena R
33 Narayan rao Pasupaleti

93790986899

34 Mitesh Sharma

9902018051

35 Jessica celene Janardhan

9900271248

36 Arwyn r lobo

9840014927

37 Manikantan Nair Radhayamma Sajith

9900456716

38 Rakesh Balia

9845000106

39 Dadesh Chandra

9415114444

40 Sanjana Nagalla

8025576950
4712363336

8041202195

41 Pungnur Virupakshappa

9986521430

42 Anatha Padmanban R

9900265078

43 Mandala Mukundhe Reddy

9620511999

44 Tonse Sudhakar

9341370333

45 Uday Bannuv Chikkevagowda

7838647617

46 Uday Priya Ranganathan

9008557556

47 Richa Wahi

9886648072

8023390008

NEHA RATH08.06.10

48 Shaktimoy Banerjee

9916513066

49 Alex Mohan

9742278422

8041430992

50 Arun Halonen

9492224949

51 Gagan

9739973282

52 Senthil Nanthan Ravi

9742290881

53 Sreenivasulu Naidu

9886156006

54 Prejish Suresh

9731225593

55 Surya Narayan

9886027751

56 Usha R Topagi

9880454348

57 Kot Gurmurthy

9164211208

58 Prajwal Rama Chandra

9845709868

59 Lohith Joyappa

9845304231

60 V Mappidathy

9902400577

61 Viraj Parthi

9900588555

8039272004

62 Ashok Singh

9538368496

8023380828

63 Nivya Rose Vincent

8095092187

8153263335

64 Kushal Dhammi

9243161985

65 Sarath Kumar Ambdas

9741988644

66 Haasine Chandra Sekar

9886387912

67 Shashi v Mansata

9844010956

8022214574

68 Ramachandran Subramaniam

9632480104

804016989

69 Deepthi Tripura Sundari

9986388414

8212330909

70 Rajesh Rama Rao

9916135708

8026794531

71 Parameshwara Kurrekappa

9980165040

891270589

8832455990

8518271626
8040928587
8023490015
8023181234

8030525316

1 Srivastha

9845559325

2 Suresh Narasimhan

9880063446

3 Vasanth Vittal Setty

9845013383

4 Kathiresan

9449077873

5 Samarth Devadas

9845991251

6 Raghuvir Singh Hemsingh Rathore

9686600437

8042274048

7 Sridhar Manickah Gouindaraj

9886132977

8030583081

8 Mahesh Kumar Patil

9916997082

8026584569

9 Bapure Jyothi

9742117639

8026584569

10 Pannagashree Vijayanarasimha Pakka

9900810368

11 Indu Mani

9845515844

12 Sanjeev Reddi N A

9986478344

13 Mahesh Puttaraju

9886676360

8023382278

14 Siddhartha Seksaria

9880178901

8041651988

15 Vinay Kumar Vasa

9886944582

16 Mukul Chaubey

9731044377

8026092243

17 Jayanna Krishnappa

9845061744

8028600874

18 Kanya Shivdutt

9341071612

8023547394

19 Suchitra Somalli Anjanappa

9900117751

8042075076

20 Rajagopal

9448903980

8025741032

21 Chandralekha

9980128680

22 Pinki Das

9632044332

23 Nahna Nirmala

8039831327

8224253020

24 C Nagaraju

9986457340

8224253020

25 Yoganarasimha

9845790204

8023504917

26 Varun Murthy

9886231590

8067256833

27 Suresh Rangappa

9945566877

28 Sridhar Srinivasan

9739912882

29 Santosh Kumar Chaturvedi

9845472975

30 Bindu CHAndrashekar

9845597693

31 Fayaz Ahmad Mahammad

9880435552

32 Sridhar Rangarajan

9980521081

33 Kallol Karmallar

8026564843
8028520945

984520359

34 Chandrika Srinivas

9379536445

35 Anuradha Paniguali

9739049094

36 Daya Mania

9845612199

37 Manish C Thacker

9448277788

38 Tamil Ayyauwu

9902768865

8364255111

39 Chetan Saxena
40 V P Naik

9900234261

41 Umadevi Kalmat

9880572802

42 Sarika Nayak

9900422966

43 Soumya Kuttyar

9986998420

44 Rashmi Kuruvanka Rao

9845651354

45 Amitha Vikram Ramesh

9980515935

46 Sreenath Adravath

9663033008

47 Matti Madhava Rao

9448625521

8254230423

48 Vamanacharya

9448072065

8023337647

49 Sri Kumar

9945647321

8025247321

50 Bhaskaran

9740149731

8025715216

51 Ashok Myan

9739455530

52 Venkata Narayana Reddy

9959914446

53 Dinesh Kumar

9886329895

54 Neeraj Jain

9900944222

55 Luey Monteiro

9740538511

56 Madhavan Radhakrishnan

9741964616

57 Murali

9538970320

58 Duvvuri Lakshmi Surya Manoj

9538361156

59 Rohan Charles Devadas

9986003927

60 Soumitra Chakraborty
61 Binoy Charanchal Gopalakrishnan

8535220014

8026763306

8026562778

974009220
9880597296

62 Sesha Iyengar Muralidharan

8023203084

63 Krishna Venkata Ramanaran

9845927385

64 Ngaraj m

9482227879

65 Bharadwaja

9742501255 89127333504

66 Vishani

9845539668

67 Shwetha Mruthyunjaya

9886366759

68 Sidhartha b Karantha

9880753737

69 Bhagavan Narayana Malluri

9845550255

70 Shameena Basheer

9900597107

71 Aparna

9845291500

8025484105

72 Kamal Pandey

9731000799

5944265789

73 Rajendra Kumar k

9945879369

8066580218

74 Gyaneshwaram

9900164625

8025452862

75 M Priya

9448797142

76 Jyoti Banishree

8042033369
8023208278

09.06.10

77 Hemanth Kumar K

9731487683

78 Sulochana Parameshwara Aithala

9008518552

8242215259

79 Kochikar Krishna

9845091419

8041293373

80 Divya Shetty

9886536216

81 Shylaja sampath kumar

9620213364

9341226486

82 Shivani Jain

9880358145

8026484398

1 Parmjeet Singh

9448067659

2 Jasveer Singh

9916899306

3 Swati Panda
4 Raj Kumar Mohapatra

9901753683
99686860799

5 Amrita Singh

9535087953

6 Balram Yadav

9739218825

7 Amit Kumar

9535087953

8 Skanda Murthy Yadur Suryanarayana

9845847940

9 Sathyanarayan

9844110596

6784251025

10 Vibhu

9920962065

11 Gummireddy Madhavi Latha

9535277377

12 Praveen Ojha

9886748183

13 Priyadarshini

9880325068

14 Suyash Shrivastava

9740001291

15 Selva Kumar Ranganathan

9880144669

8026324388

16 Ashok Kumar Saxena

9845180132

8023664172

17 Tenzin

9886507188

8025704521

18 MV Pindun

9901272479

19 Oliver Reynold Soans

9972098569

20 Sudharshan

9740077022

21 Kannada Pradeep

9980955331

22 Shah paresh

9620210693

23 Syed Thaseemuddin

9880122037

24 Santosh Manjunatha

9845821720

25 Ahmed Sait

9900611747

26 Ramalinga Gupta

9986364724

27 Ram Chaitanya Devinenei

8025726651

8042166101

8022214288

91961110538

28 Ajay Shenoy

9886018495

8041293944

29 Ananth Rao

9986164924

26587126

30 Sapana

9845240247

31 Vinesh RAGHAVAN

7760643243

32 Govinda

25365333

33 Bharati Jacob
34 Khalee

9632977100

35 Krishnakumar

9845513096

36 Mallela naveen

9538867365

41317119

37 Sunil Bansal

9164063747

8032216291

38 Rama

8040339546

26542953

39 Kaushik

9886357144

40 Mohit

9741577866

41 Pooja Srinivasan

9986048283

42 Pallipparath

9611073530

43 Yashneet

9845516332

44 Thomas

9845748844

8040794000

45 Vinod

9632221964

46 Utpal

9448970438

47 Linda Manu

9900157083

48 Jeyamme Narayana

9989774405

49 Sunil

9740440404

8041717653

50 Aslam sait

9448258169

23549328

51 Champa

9886423179

52 sNadigara Rudrappa Gangadharappa

9449863659

53 Harish

9686311002

54 Sanghamita Roy

9986666836

55 Anjali

9591061662

56 Seetha Swamy

9880219449

25741518

57 Sujatha

9916020662

821254304

58 Ramchandran

9845170983

26642620

59 Adinarayana

9845745398

22587096

60 Gopalakrishna

8022932414

23432722

8362746768

30961268

61 Snehamoy

9900263940

41956939

62 Yogita

9886204280

5712742838

63 Hariharan

9980936635

64 Veera Reddy

9901459626

65 Durka Arunkumar

9008740743

66 Arnab

9886651102

67 Manoj

9886181720

68 Rasmi

9886181720

25183052

69 Sutejas

9900141088

8212540265

70 Venkata chalapathy

9742482051

26620908

71 Babanna Kedareshwara

9844188212

8312468131

73 Venkatesh

9448454240

23425240

74 Neetu

9880856414

75 Manohar

8904187738

76 Roshini

9632522772

77 Suresh

9845809090

78 Sreekumar

9739090719

79 Sunil Thomas

9986623168

80 Pankaja

9980961295

26392881

81 Narayan

9980961295

26392881

82 Sekar

9845902834

25635245

83 Umadi

9448278897 83125818137

84 Rathnakara

9900276078

85 Suresh

9880682000

25806160

86 Anita

9449068897

8312488377

87 Brite Joseph Jerome

9886785861

88 Isaac

9740069151

25472090

89 Nandidni

9901135393

26729193

90 Rajanish

9900188544

23437586

91 Peeyush

9845018866

22267431

92 MAnoj

9845207773

23494009

93 Praseeja

9842787089

94 priya

9880677547

22223899

72 Sharan

23532106

28525814

NEHA RATH10.06.10

95 Amit

9986074257

96 Praveen Kumar

9886067920

97 Balakrishna Singh

9742123588

23548992

1 Shibani Arushi

9886212838

9342112838

2 Naresh T Rao

9845041844

3 Prashanth

9886480515

8026652817

4 Sambhav Bandari

9886818880

414624248

5 Krishnamurthy

9482834824

6 Rekha

9901940816

41682336

7 Jobin Tharayil

9008030575

41699525

8 Channappa Prakash Hanumanthaiah

9741966455

23211433

9 Shivkumar

9741972223

25546114

41302084

10 Shikar mishra

9742746136

11 Lalnumauri

9844255417

12 Surajit

9986075158

13 Girish

9886040056

14 Gopal

9341260993

15 Girisha

9980612095

16 Suryanarayana

9448369251

17 Mohammed

9449008127

18 Varun

9686860688

19 Fayaz

9886540930

41304118

20 Viji

9880006876

40637054

21 Utttam

9986017191

25421536

22 Yatin

9900217702

23 Kunjumol MATHEW

9449340317

23577096

24 Dinesh

9845701389

26690891

25 Muzamil

9886628717

26 Munduri Sreelaxmi

9900420889

27 Narendran

9480457464

28 Guruva Reddy

9900196011

29 Subhash

9886028404

30 Lohit

9740274648

31 Rajya Laxmi

26694966
23470046

41745220

26580080

32 Mohammad Shabid

9035726716

33 Suyashan

9449032819

34 Aruna

9740488663

35 Puneet

9886035829

36 Suresh

9008582999

37 James

9243750009

38 Abhu sinha

9620368378

39 Srinath

9916921807

40 Arindam

9901566995

41 Madhulika

9480767444

42 Srikanth Kanavi

9886409722

43 Anees

9164630163

44 Preethi Prabhakaran

9845245057

25483400

45 Guruprasad

9448067833

25725945

46 Mahesh

9663367921

25240310

47 Srikanth

9035153799

48 Gajbir

9731322744

49 Sudhir

9899976428

23648000

50 Vijay Kumar Bhatia

9845890690

23682424

51 Sara Kasthuri

9902699527

41613286

52 Jayasheel Kalgal

9880619591

53 Amit

9844084926

54 Anand Balla

9611809714

55 Rajesh

9845478467

56 Shirshendu

9986922924

57 Priya Thomas

9742220907

58 Prathyusha

9986870586

59 Srinivas

9740366310

60 Nanda

9886912106

26092214

61 Ramesh

9880535038

26092214

62 Manoj

9731584830

63 Lakshmi Manasa

9686753014

64 Viswanatha

9845767878

65 Venkata

9036279270

66 Divya

9632572825

67 Samuel

9916536124

28385223

68 Sharath

9886381519

26688066

69 Sruthy

9986507671

41511901

70 Savithri

NEHA RATH11.06.10

41512445
67251161

8212362949

23394832

28385302

71 Geetha

9845063592

72 Sandipa

9886086632

73 Tirumula

9535517719

74 Anurag

9632333001

23536521

41693197

1 Nupur Gupta

9986032602

2 Ajay

9886897173

3 Amala Irudhayaraj

9986716767

4 Revathi Rajendran

9620088222

5 Shaik Karimulla

9341378478

41626232

6 Sujanth Anton Raj

9443556880

4522581801

7 Chinten Patel

9739095066

8 Ranjith Kumar Ayyan Durai Kalaiarasi

9886644535

41843864

9 Umesh Pujeri

9916501476

26604515

10 Phani Kumar Velagapudi

9886643103

30756558

11 Sajid Iqbal

9880847070

12 Mr. C. George

25803186

13 Lakshmanan Krishnan

9739906546

14 Parthasarathy Kumara Nellur Variyam

9620648160

15 Manoj Graves

9972749749

16 Ramesh G Menon

9740956157

17 Mridula M Nair

42050489
41725547

18 S Siva Kumar

9886298523

19 Manju Prabhu

9880515388

20 Aditya Sharadha

9880628433

21 Priscilla M Cardozo

9886501702

22 Shivam Singh

9663395348

23 Alok Shrotri

9916906719

22989272

24 Hindol Bhattacharya
25 Sanjay Navanath Pawar

9620996168

26 Edwin Joseph

9945262260

41999448

27 Dhanpal

9444846147

41743279

28 Prinu Pannipuzha mathew

9611955775

66588000

29 Swathi T Rao

9886166174

30 Manpreet Chaddha
31 Prashanth Gotalehindi

9448016954

32 Shirali Ramananda Shet

9449102053

33 Sunil Kuupathil

9886787186

34 Adarsha

9886790611

35 G N Srinivas

9845435044

65350041

36 Domnic {anenghat Varghese

9986512732

28439393

37 Tarunesh Pasuparthy

9980620010

41169417

38 Ganesh Selvamuthu Kumar

9880124252

411798920

39 Naseer Ahmed Shindoli

9945595085

40 Sivaramakrishna

9731333645

41 Sanyukta Karan

986053035

42 Sagar Chhatwani

9538294293

43 Sanjay Navanath Pawar

9845309309

44 Raghunatha rao

9986729072

45 Kumaran Sambardam

9980400330

46 Lingappa

9900131801

47 Megha wells

9900336824

48 Mahesh Ishwar Bamane

9535515002

49 Bhajirathi krishna
50 Pradeep Kumar
51 Raghu Mulu

23642626
9886739312
9+480075930

52 Dr. Pradeep K. R

8105235185

53 Ambika

9845459026

54 Mythili Kurpad

9673797022

55 Venkateshwarlu

9663363000

56 Mukesh Kumar Codha

9740981431

57 Abhilasha Shira

9900163310

58 Gaurav Arun Hublikar

9008673045

59 Bhat Srihantha

23441496

41311496
24356262
26588087

60 Sudhir Sarangappany

9900084508

61 Radhika Gupta

9686571081

62 Dinesh KR Pandu Ranga

9886760578

63 Vijay Kr Padmanaban

9008488300

64 Bijoy S john

9789094737

65 Vivek Khemani

9886778465

66 Lakshmamma

9901822334

67 F Jemima

9740297436

68 Devaki Shamarayan

9482383108

69 Lakshmi Narasimhan

9902026073

70 Anant Agarwal

9886776312

71 Pasashiva murthy

9731600819

72 Siva KR Bondada

9663666005

73 Shwetha joyappa

9535013327

25674221

23337809

Neha Rathi 14.06.10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

74 Divith Shetty

9986040246

75 Mudit patni

9986082656

22989041

76 Proanathanthi Satyanarayanan

9900150640

25113514

77 Amuthavalli

7700876088

78 Kiran. B.g

9886574310

79 Shreelakshmi

9449084040

26746674

80 Prateek aropa

9342604320

28457871

81 M Chokkappa Muniswamappa

9845041819

82 Shagnik Saha

9986507532

83 Ashwini Nedunchezhiyan

9840662984

84 Sandeep gopinath

9886793408

85 john Selvam

9886898523

86 Guruvan Guruswamy

9611108196

87 Arasu Ramakrishnan Elango

9845999446

88 Amiya KR Tripathy

9341411619

89 Sivan Bansilal

9448350593

90 Sandeep Kumar Mitra

9880217730

91 Meera Malhotra

9844022773

92 Hodigere Siddalingappa Ramachandrappa

9448703729

93 Sandip Shankar Jaignde

9845272547

94 A K Sachitanandan

9845020250

95 Ritika

9886200922

96 Kollangi Venkataramu Raghavendra

9845546799

97 Swati Singh

9886132052

98 Vinay Radhakrishna

9980902074

25538786

99 Thimmaiah

9886385077

42008694

Krishna Thapa
V. Vijaya
Manoj Kushalappa
Vigneswaran S
Sathya Bhavana
Vinod
Abdul Rahman
Sonal Kedia
Shailesh Bagree
Sagya Martin Guther King
Syed Mubakar Ali Mshal nazir Ahamed
Vinod P kulkarni
Rahul Sharma
Sujata Kannan
Pallavi Bhaskar
Changal Reddy Gari Samantha Babu
Ravi Kiran D
Chitral Sumanth Kumar
Shweta Sachin nayak
Lalit Chawala
Jayalingappa
Sohoban Babu Pommi Krishnamoorthy
Sagar Rai
Vijayadasa Udupa

41655515
41523447

8394225170
25539603
25729870

9008315253
9945181791
9845070342
080-22262934
9731936313
080-25526969
9945978572
080-41489679
919379711977
23490389
9844834449
080-41278843
9886274270
080-42039783
9845731371
9980417027
080-30756256
9886362840
080-65339724
9980633500
9886722963
0091-9844969495
9482604569
080-28525219
9900870891
9886452863
080-32812255
9916935757
080-26695343
9448032760
9902803266
9986937365
9845000923

0821-2342011
080-41309589
080-23218383

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

Sandesh Hassan Nandeesh


Desirazu narasimha Rao
Sachin
Satyam Suwas
Alok Kavan
Ramya Jaina
Abhishek Kumar Gupta
R. Keerti
S Arun Kumar
Balaji Kalyanasundaram
Shrihari Varadharajan
Manju G
Harish Kashyap Gopalan
Nand Gopal Poddar
Mithil Vishwanath Puthran
Adithya Bhoopalaun Somashekor
Narayan Murthy M.V
Girish S Thatte
Vineet Chhabra
Shantanu Agrawal
Nikhil B Radalam
Panchamal Ramamohan Shenoy
Mala Singh
Ananth A
Mohammad Alli
Mujibur Rahaman
Gururaj Sagarao
Shridhar Veikant Kamath
Ritu Nargas
Tejavathi Pullagurer
Dr H r Sathyanarayana
Venkatarao Chappidi
Parvathi Chikke Das
V.S Ramabadhran
S.K Mallesh
Shafique Huda
Vidyanan D
B.R. Ravindranath
Roshan Shivashankar Hadal
Joseph Pinto
Paresh Patel
Bijel E C
Snelvan Goradia
Sanjana Kalveshalli Kashinath
Kiran Chandrashekhar Betgeri
Peateek Singhal
Mahesh Bandekar
Vivek Aiyappa
Mohammed Rafoick
Syed Hameed

9036184672
9449566659
9845763290
9880233480
9845048649
9886219623
9739009711
9035449251
9341602180
9845037763
9880020332
9900966503
9538881878
9341967748
9448490740
9844077290
9740037948
9739007921
9901160750
9845274646
9972133669
9902218135
9845579474
9019370175
9945499855
9980165628
9880477077
9880195414
9620902361
9964721552
9886122450
9845711814
9945825720
9845003136
9611896948
9886144807
9845287618
9886238823
9449850581
9900449222
080-95502550
9986168205
9844792178
9632203870
9740190088
9986549839
9538238039
9739861802

08172-250403

080-22933245
080-25393044

080-92422584

080-25262878
9341330427
080-41258289

080-23408345
080-41101652
25536020
080-26649084
91824-249312
080-42053181

080-41635590
080-41670091
25421603
26694957

080-22445952
080-26420768

22269667
9180-2356290
080-23108585
080-23337634
080-23393182
08192-237613
25535483
9180-2357117

25523082

75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
Neha Rathi 15.06.10

Kamini d chattopadhyay
Korcha Basavaraj
Phami Kumar G
Chiottanahalli
Heelivahanna Kadegowda
Kishore Babu Potca
Hiriyanna Ambalike
Hulivana Kadegowda gangodaiah
Ramu Mekalachoruvu
Virupakshi n
DR.Krishnamurthy
Krishnamurthy V
Panduranga ganesh rao sindhia
Mahesh babu
Shobashri
DR Uttam chand
Vinod Gupta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

98459449940
9448080676
9886679509
9845014020
9845014020
7676728480
9845996610
9845014020
9739049469
9731755990
9886233373
9845015421
9845371958
9845966355
9844009284
9845017040
9845073206

23538266
080-23359983
23359983
0821-2342874

8023715189
8026586725
8023481032

Swathi Bonthala

9243205480

Chokkam Narayana Reddy

9845183809

Subhash Javvaji

9663379087

Nani Srinivas Batta

9900128528

Shamik Pande

9886409688

Nitish Kumar

9972851901

Krishna Sumanth

9008025182

Raghavendra Padatri

9449341476

Saurabh Laddha

9740096740

K.T.George

9342842113

Ashish

9611033773

Vikram Punoshot

9880487000

Vishal Katyal

9611896985

Prashanth Sharma

9663572035

Shachi Devi karnam

9986731819

Shankar Ganesh Kandasamy

9632773614

Vishal Kapanna

9900413384

0821-2515779

Pooja Hegadi

9731417377

08354-235951

Deepika Ahlawat

9742744673

Sonal

9844834449

Pinlay

9538998217

Narendran Nagarajan

9611122934

Vinayak Ram Chandra

9980531165

Abhijit Ghosh

9845411218

Harsharaj

9916483413

Karthik

9900516116

Reddy

9886395412

Vikas

9845353890

Gaurav Suthi

9945140243

Srinivas

9845514993

Debashish

9902488668

Bharath T. Prasad

9886639766

Sujatha Vijay

080-23608149

26682979

080-65652919

080-23101162

080-41219025

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Neha Rathi 16.06.10

Sona

9886785709

Srinath Kandasamy

9986022971

Vijay KR .HJ

9035704972

Sabha Alam

9731154233

Shree Kumar

9980080645

Upendra

9731169992

Sunita Parate

9424486040

Harihara Sudhan

9379017903

080-41538375

Palaniappa Manivasagam

9916994775

080-42036908

R.Venkatesh Balu

9980073868

080-26655074

Narasimha Govinda Bandelkar

9900373004

0824-2456004

Renuka Fakkirappa Kalappanavar

9164037348

9886725010

Narayan G Banlekar

9008319513

0824-2214357

Dharani Animireddy

9739906223

Govindaraj Krishna Kumar

9686228430

Indu.R.Kanjingat

9742803850

Shree Devi

9739623627

Rahul

9980527141

Mahesh Kumar

9632064698

Raja Pawha

9810393553

Sudeendra

9902722566

Pankaj sudhakar Patil

9620877230

Raghunath

9880593871

Ajay

9008906060

Mujumdar Pradeep Prachad

9845215612

A Ghosg

9611121959

10

Kumar Nagarajaiah

9886623095

11

Mohana Krishna

9986631360

12

Suhasini

9886300914

13

Daulatrao Rane

9964535092

14

Bindiya

9008029351

15

Krishna Kumar

9884609142

41548114

16

Krishna Kumar

17

Easwara Karthik

9448350542

26492048

18

Nagalingappa

9980888006

19

Sriramachandra Somashekar

9886315474

20

Sindhunandinee Mohapatra

9886474425

21

Nilesh Saraf

9742279665

22

Navneet Kumar Singh

7760251711

23

Sathyamurthy

9900452871

25742142

24

Saroj maria joseph

9663394494

23626243/45

25

shashank mishra

9886052811

26

Balasubramanian

9342854774

27

ETI Jain

9916780537

26965201

28

Vamsikrishna

9739208939

25234288

29

Harish chandrappa

9900116383

26786529

30

Bhosaby

9845536745

23353277

31

Vijay Prakash Earappa

9880702529

23425289

32

Shashank mohan jain

9341030408

32929685

33

Narayanan

9880723448

25004196

42078785
23238962
22932323
28382478
25520064

17.06.10

34

Prakash

9986921603

25731831

35

Jibin k james

9590433153

4985219152

36

Deepa Suresh Kumar

992099618

23626243/45

37

Vinay Muniappa

9739969973

38

Vidya Jantli

9611407385

39

Sridhar Jonnala

9886341079

26684085

40

Ravi

990521089

41954446

41

Sherry Mendus

9902031785

Ramganesh Sudhakar

9901522112

anuradha c.s

9845844333

mohammad arif ibrahim ali

ravi bhusen pandey

9343485468

venkata subrahmanya kalikeswara rao

9845289054

8026931502

pankaj bhatnagar

9845928017

66588000

amitabh rath

9008788009

25226486

nutan m

9916898232

sandeep dakshina murthy

9900948513

10

radhakrishnan

9902156156

11

gaurav

9741555433

12

sarojini

9972999760

13

adhavan singaraj

9620202425

14

nirmal kumar

9845200347

15

satish jagannath

9980224445

16

nirmal kumar subramani

9886177333

17

himanshu sahni

9731506060

18

anup nadgir

9986591893

19

sudheer mathukumalli

9686271462

20

swathi padmanabha

9945555272

21

galagekere nagaraj

9845113853

22

swathi shekar

9743119995

23

abinash sarangi

9731700211

24

shakeb mohammad ali

9886061618

25

gurdeep singh

9845181582

26

sakthivel sellappan

9886447246

27

ganesh r

9632777448

28

shailendra c m

29

gayana y j

9986029955

30

ramakumar bala

9964775064

31

binita banerjee

9916600871

32

dorathy

9663380543

33

Rajan Sampathy

984520125

30291407

34

Sukanto Dasgupta

9740920254

40312500

35

Sushma desh

9880622906

8212332211

36

Siddaramanna

9845211307

37

Pannag

9886351302

38

prabhu murugan

9632533004

39

Lasya Basavarajappa

9880836992

40

Lakshmi

9008268162

41

Sriharisridhar despande

9886756169

26323561

42

Anuj Jain

9620233816

41227646

8039813000
8050077965

41707875

23324898
22437426
26420202

23625843
40589400
23498968

26531648

Neha Rathi 18.06.10

43

Maitrayee Kaushal

9916940847

44

Subhash Jacob

9341252193

23602968

45

Sai Kiran

988793373

8912767097

46

Sharada

9945050593

47

Karam reddy

974211119

48

poorna.jyothyi

49

Subhashini

9686567463

50

Kempanna

9880446576

51

Giridhara

9036021335

52

Abhinanada

9538028311

53

Swarna

9900178000

26756262

54

prakash

9901981587

42147062

55

Ramya

56

Sandeep

9880712423

57

Kiran

9886331108

58

Rajkumar

9845382734

59

Shishankar

60

Sudeep

9880768680

Basavarajamma

9972916355

Rajan

9448571105

Sandeep

9742245294

Gargi

9986304450

Pwan

9986782769

Chiranji

9410519122

Smitha

8971972199

Priya rao

973900819

Manjula

9341029015

10

Rashi Sikka

9740788330

11

Patricia Florence

12

Narendra Kamath

9886012198

23518068

13

Somashekar

9343932276

8172233083

14

Poornima Vishwanath

9620210668

39876784

15

Ashwini

9980833376

16

Nagesh

9663133110

17

Amaresh

9886818912

18

Ramghalli

9845285595

19

Sumitra

9449001041

20

Rahul agarwal

9900156568

21

Ramuhalli

9845285595

22

Amaresh

9886818912

23

ramachandran rajesh

9886711428

24

praveed

9880054511

25

rishabh parSHAR

9740181661

26

SHRIKANT

9880000351

27

Ramachandran

9845033502

28

Ekta Kaur

9986825770

29

Sathish Kumar

9740944885

30

Vinod Kumar

9886091245

25717579

31

Swarna Latha

9986319924

9739057075

32

Avinash

9902388224

8183221719

26693131

26763919

26658855
813527526
23682168

9242645333

23148387

6512330261

33

Tarun Kanti

9986032385

34

Pranav pradeep

9535148625

35

Shallabh Ramesh

9739462825

36

Vivek

9980018307

41643023

37

Thilagavathy

9845577934

25458287

38

Jayashree

9886406525

39

Neelima

9482231018

40

Thoreshettahalli Shivalingaiah

9886649528

26619973

41

Jayalakshmi Srigiriraju

99165410114

26668320

42

vrajlal

9980010693

23345548

43

Manoharan

9740643152

25342153

44

dewa ram

9739184811

45

subbayan

9740918319

46

Suresh

9008003275

47

Madhu belur siddappa

9535052850

48

Santosh

9900521266

49

Ganesh venugopal

9886789607

50

Thipperudraswamy

9632549747

51

Pinaky

9845692353

52

Thokure ramanath

9449640075

53

Ravika Datt Nireshwalya

9880649263

Sunny ashok

9986582720

54

Neha Rathi 21.06.10

23344367

65631472

25273548

1 Rohit Gambhir

9916554554

40258689

2 Subin.k.s

9916387749

43520173

3 Shahim Johnny

9900113852

41244444

4 Sweta Maritha

9342209989

5 Dr.B.R.Kamath

9845490857

8242443904

6 Gajendra Singh

9845147409

8212455389

7 Ashwini Thamaih

9901688777

25248107

8 K.P.Satyanarayana

9591812204

41556785

9 Prejish .S

9731225593

10 Ayona Sharma

9900104241

11 Joseph John

9845042979

28440509

12 Sudhir.S

9845382517

26671860

13 Venkataramana

9481810324

14 Rajagopalan
15 Sadagopan Natarajan
16 Karan Nagpal

23411478
409954530

9901455362
990648960

17 Mandayam Sumani Vijaya

9880185953

18 Venkataramana Kannappa

9845691630

19 Nagaraja

9448865411

20 Krishna GVV Chappa

9731700900

21 Roy Kenneth Daiy

23663202
23339320
22243742

22 Krishna Kumar Kannanpalli

9901516161

25249275

23 Kannan Narayanan

9886911901

8212482539

24 B.S . Krishnan

9916292294

23484646

25 Raji Ramachnadran

9986029442

26 Yogeeshappa MB

9900001574

9449760329

27 Jairaj

9448361953

22560474

28 Varadaraj

9449347047

26634849

29 Hemachandra Hunaganahally Bettegowda

9902244114

30 Azam Ali

9611104797

31 Jayraman

40765727

99166308387

32 Srilekha

23634480

33 Nanjundappa

9740917565

34 Karthik Krishnaswamy

9742084696

35 Venkataramu Anand

9845180178

36 Rohit c

9844219056

26323558

37 Bhagyalakshmi

9611431544

8212541659

38 Triveni Manjunath

9620232430

39 Sreenadha Reddy

9663382409

40 Sachin

9741101455

41 Sunil Kumar

9986004608

42 shivananda

9449644043

43 radha ranganthan

9886313704

44 kamala bharathi

9535084279

45 nagaraj babu

9986081258

46 prasanna rao

9880444873

26661885

47 jayanand r

9886216095

8312415733

48 jyoti tyagi

9886520718

49 prema viswanath

9880253328

50 chandrashekaran

9845023935 80 26610584

51 kamala bharathi

9535084279

8042063823

52 turaga sridevi

9550500958

8040989831

53 skanda prakash

9008674747 0821 2500594

54 shelton joseph

9886044881

55 lalta prasad

9901069930

56 george john

9845495364

57 sounak sen

9632229096

58 gangadhar padala

9686602757

59 ram ganesh

9445040790

60 vikram anand

9845065060

61 renzil connor

9880271203

62 jeyanthi ramasamy

26573053

23453008

8212567308

8041468201

8039286261

4286267036

63 rudresh kumar

9880748315

64 chandni bangera

9731153000

65 meera chandrashekhar

9845567649

8025930621

66 irani chaudhari

9448148849

8026572848

67 damudaran raman

9880574980

8041267980

68 pradeep nair

9967070321

8042134048

69 g.thimynarasambadan

9741266558

70 amit kumar

9740183708

71 niranjani

9886328304

72 arun sagar

9886098861

73 umakanth givvimani

9741005455

74 kurien koshy

8023326034

8023434094
8025471159

75 ramya srinivasan

9448492278

8025293853

76 a.sukuntha

9889767178

8026714685

77 rajengowda hosagowda

9886473951

78 neela s

9945471255

Neha Rathi 22.06.10

79 vanama santosh

9741399564

80 koride nataraj

9590866804

81 deepak mathews

9739249093

82 dilip sankar

9663371184

1 Prabhakar

9945321234

2 Stanley Shekar
3 Bobby Augustine

9986093637
96325157231

4 Kamal Ramchandani

9900147357

5 Mohan Chandu

9945587031

42179401

6 Riyaz Ai Khadri

9342508193

26669315

7 Ramchandran Karthikeyan

9886353363

8 Raguveer

9845404989

9 Balaji GopalaKrishnan

9916728282

28608549

10 Gandhimathi SundaraRajan

9845634221

11 Rahul Borkar

9686451455

41504150

12 Nandan Shivkumar

9845937407

13 Archana Gupta

9886753142

14 Sahil Mathachan

9901066884

15 Vinod Ramachandra Patil

9880476198

16 Namita N Korranne

9880554378

17 Leela Kodihalli Sidhappa

9964563633

18 Raghavendra

9901644663

19 Chandrashekar B Tulapurkar

9448351401

20 Pooja Dubey

9986723073

21 Roma Arayali

9916800859

22 Jagamras alva

9886734123 23371302/2490

23 Narayan Swamy

9972192999

24 Anil Jnambarahalli

9880609242

25 Shrutakinti Padhy

9916988837

26 KaMESH rAGHAVENDRA

9880415583

27 eRIC bERNARD D'souza

9845243558

41143146

28 P.Lokanath

9886212439

85710221234

29 T.M.Lokesh

9739004224

8162280673

30 saramma samuel

9341232490

23416255

31 kishore kumar chinthapalli

9886379019

41649660

32 samuel samuel

9343831830

33 Amrendra Kumar

9731188566

34 Karthik Shetty

9886159288

23181024

35 Kaavya Bhat

9446311789

8251204541

36 MD Shafi Tarafdar

9886105453

37 Deepti Marimadaiah

9886121851

38 Sharath Babu

9916120573

39 Thondoti Phani Manohar

9980462370

40 Mahalakshmi Srinivasan Raman

9663354615

27839204

41 Ranganathan Sriram

9845392651

27839204

42 Archana Neog

9916453396

43 Suhani Shriya

9742000849

44 Ashutosh Jena

9986249759

45 Teresa Celetine Moran

9449991247

2222095

46 Vinoth Kumar Ramasamy

9902035063

41269530

28444716

28542637

26630097

25450168

Neha Rathi 23.06.10

47 L.G.Kishore Kumar

9769211952

23424303

48 Vandana Kalyan Ram

9739007645

23367191

49 Karan Mehra

9845256007

41262304

50 Rajeev Kumar Singh

9632188466

42106870

51 Ramaswamy Srikanta Swamy

9845044266

26647735

52 Koshy Zachariah

9844067072

25536985

53 Bandana Mishra

9916453395

54 Ranjitha Nagendra

9686203883

55 Manthri Sundararaj Narasimhan

9440499090

26392366

1 Shivram Harihar

9964985972

22232345

2 Vinod Vaidyanathan

9739841482

40033455

3 Sadanand senapati

9986243035

4 Keshava Chandra Dixit

9686759967

5 Padmanabh
6 Durgesh Tewari

9620210568
98620901142

7 Sathish Kolar Ramamoorthy

9880201469

8 Girish Mathapati

9916760635

9 Sarnila Mangaraj

9391934343

10 Vijay kumar

7259166780

11 Ajay pandharinath

9916330444

12 Naresh Kumar

9845204371

13 Deepak Sharma

8105888700

14 Suma Yathish

9035868789

15 Vasudev Mariyappa

9901733114

16 Dayanandaiah

9880233225

17 Sandesh Prabhu

9620201147

18 Srikant

9008014396

19 Jefry Rabello

9448130223

20 Sudeehna Banerjee

9902016633

21 Rajkumar

9820222238

22 Maheshwari Rajendran

9880590925

23 Geetha Yella

9490055040

24 Vijay KUmar

9845178141

25 Akash Lal

9632018291

26 Vijayashekar Javaragowda Karigowda

9844519765

27 Sathish Krishna

9845058759

28 Kiran Kumar

9731999072

29 Shahnaz Gul

9796322434

30 Rajendra Prasad

9845543238

31 Sumy John Pellissery

9845459454

32 Neetu Radhakrishna Nair

9567458111

33 Sarangapani

9448818279

34 Ravindra D Noubade

9243417900

35 Rohin Bhargava

9611896062

36 Vinod Narayan Bagi

9986003772

8354200172
23638767

23395893

42193861

23201279

1942428613

37 Chinmoy Mohantz
38 Rajesh Jakka

9986035950

39 Prajwal Narayan

9900258666

26688789

40 Sunil Shetty

9980079890

23410540

41 T.N.Gonabal

9481809156

23597285

42 Narasimma Jayaram

9894401068

23605238

43 Dayanand

9980020717

23515590

44 Ashish Rajadhyaksha

Neha Rathi 24.06.10

26534558

45 Vijaya Sampath

9880198818

46 Kharul Ravindra Vyankatrao

9894401228

47 Santhosh Kumar Kalluri

9916442626

1 J.Sathish

9845094232

23672430

2 Poonam Mangharam

9845372703

23331098

3 venkatesh Prasad

9611897894

26594966

4 Gururaj purushottam Kulkarni

9972040404

5 Neelesh Durgapal

9980531570

6 M.Shashikanth

9480002678

7 Sudhir

9632311622

8 Karan Chawla

9945911411

9 Asheej Thariyulla Parambath Kommery

9886575864 66567000 etxn

10 Mohammed Ali Asgar

41488386

2223511421

984495468

32433963

11 Mohammed Fazlu Akbar Sharrif

8050735708

32433963

12 Gitika Gumbar

9900644744

42019160

13 Bujji Krishna R B

9845368837

14 Mugesh Govindasamy

9448450108

15 Keshava Rao

9448342420

16 Vaibhav Gupta

9899266822

17 Ashwini Vijayakumar

9900281418

18 Deepak Channaveeraiah

9482516111

19 Narendra Vodgenahalli Krishnamurthy

9986035855

20 Megha B Hirenath

9482661391

21 Lalith Jain

9886297870

22 Kavitha Lakshinarayan Kanala

9611255006

23 Kunal Mishra

9880154210

24 Siraj M A

9900724462

25 Vinod Nalla

9845770997

26 Punithavathy

9739097103

27 Ashwini.M P Sonale

9008233266

28 Somashekar Amaravati

9986649160

29 Lakshmana

2360256
4215285

25551221

944827550

30 Ashwini Vijayakumar

9900281418

26394280

31 Ramachandra Moorthy Bhaskara

9901306036

22932837

32 Visharad Pandez

9739266514

33 Sandip Kumu Mondal

9845109697

34 Vallabha N Halyal

9880123121

35 Praveen P

9164001879

36 Debasis Dash

9538802916

37 Sunil P S

9986573221

38 Krishna Chaitanya

9945565432

39 Subasi Ramraj

9880643754

40 Ajeesh Kumar

9916701494

41 Saroja Kumar

9880227980

42 Pavithra Muthumanikam

9972832686

43 Pavya Karthikeyan

9500721228

44 Amit Kumar

9972595370

41229221

45 Abhishek Jain

9663371570

46 Vishal Allum

9945299991

47 Santhosh M L R Nagaraj

9740924242

48 Kamini Shah

9945022025

49 Binny
50 Shilpa

Neha Rathi 25.06.10

41635847

984539871
988036425

51 Josephine

9886130885

52 Ignatius Pinto

9845446179

53 Easha Singh

9742056028

54 Maltesh Gurunath Joshi

9844873778

55 Sanjay Kumar

9945599899

56 Amrutha Rudrappa Umaprasad

9008474794

57 s GOPAL

9845692852

58 Giovindarajan Subramanian

9994430002

4344267305

59 S B N Prasad

9845696276

23158721

60 Dipanian Das

9986785023

41279153

61 Machaiah B A

9449852619

25714114

62 Venkataraman

9845874118

63 Vijayalakshmi Adampalli Venkateshappa

9880160535

64 Akkishetty Nagaraja

9900420362

65 Ravichandra b j

9611755999

66 Santoshi

9845907798

67 Suhas Dhondiram Nalapure

9886858953

26608924
25259187

28530220

1 Payel Basu

9916504918

26714994

2 Cheluva Kumar

9900235078

8212412193

3 Muralidhar Kote

9632966880

4 Thara Shenoy

9482141562

5 Naveena Poornima Chandra Shekharaiah

9686971751

6 Abhiram Jain

9611578920

7 Shanti Subramanian

9845020050

8 Prabha Shanmugam

9842461330

9 Anand Kumar

9945255666

10 Shivakumar

9986186696

11 Srinivas Bharath

9880744271

12 Rosh Joshua Christoper Nehermiah

9845748270

13 Sakshi Kaplush

9731524479

14 Arvind Kumar

9880705226

15 Smriti Sharma

9900128099

16 Buchupalle Gangi Reddy

9742185660

17 Sathish Kumar

9880388150

18 Bhabani Shankar Pradhan

9880568699

19 Vijay Simha Joshi

26763568

25599802

988635260

20 Deepak D'Souza

9845688439

41120422

21 V Velumurugan

9886769459

22 Sundara Rajan

9880293730

23 Lavina Lobo

9845201072

24 H R Srinivasa Prakash

9845530224

23447315

25 Raman Raj

9886751611

42181208

26 Rajashri Nagendra Ambati

9980031200

23644683

27 Pawan Kumar Agarwal

9886581376

25345593

Neha Rathi 28th june

28 Ravikumar Muragcrid

9886311412

29 Harish

9845443207

30 Shekar Naras

9845898213

31 Yogisha Basavaratappa

7760812236

32 Roshan Sripad Renu

9845000957

33 sravani darisipudi

9535175513

34 Subin Pallissery Porinchu

9886436636

35 purushotham

9886051140

36 pradeep kumar setty

9538914232

37 anil chandrashekariah

9916101809

38 karthik satyanarayan

9980573820

39 saju abraham

9443327680

40 Santosh

9986377306

41 Pallav Mathur

9986081003

42 Lakshmana

9886508059

43 Deepti rao n

9535113513

44 Venkata Prakash Reddy

7760513010

45 Chandra Kant M,ishra

9035283733

46 naveen kr

9972567776

47 deepu nair

9886487754

48 arengapandian

9008116218

49 sarawathi

9886082468

50 Sowmya Bangalore Nagaraja

9902583021

51 Rajendersingh Saini

9611042272

52 Sandeep patil

9620501235

53 Sathish s

9986321710

54 Sumalatha Challa

9740879425

25598288

41061938

4344405605

25341864

22443521

8552202001

1 Richard .a Eastelino

9480502841 0824-2428378

2 hanbert.j.dsouza

9886478054

3 Annalakshmi

9035492401

4 girija girih

9901046327

8023345773

5 varatharaj subramaniyam

9986066738

8041314601

6 Dipankar goswami

9739007720

8041668963

7 Deepak S P9008556906
8 Jaishankar
9 Srinivasan lakshmi narayanan

8212304098
98806663315
9535150620

8023156054

10 Srinath

9900658886

8023349673

11 jahnavi talur

9886593749

8026892522

12 jayanth kumar

9880125219

8026792150

13 gorthipalli Bikshavathi

9483273004

25506395

14 sumaiya sultana hussain

9035799721

15 Sabidha karunakaran

9379170841

16 matilda D souza

9845193027

17 Joseph Binoy

9900283449

18 Ravi Jagoish Varyani

9845816506

19 Vinod kumar muthu

9886722545

20 B V Lakshmi

9845258003

21 Sharda murthy

9880090437

22 Balaji Arcot Sundara yadivew

9886324515

23 Bakula suresh chandra parekh

23369217

242212509
8025294222
8023369204
8041693176

24 Srinivas anand

9008555422

25 shoba

9886278042

22232229

26 umme thjira afshan

9342504062

8023330981

27 Durga Vepuri

8105399622

28 mallikarjune Veluru

9886270739

29 seshadri sridahar

8023378443

30 rama krishnan mesdikonda

9538067689

31 tasha mary

9449551454

32 Archana

9845648191

33 V V subramaniya

8105899779

34 Babaiah nalla mastan

9902949672

35 Ragimakala srinivas

9481902859

26390479

36 Viren Sawhney

9880920532

8022210839

37 Rama murthy narasimha murthy

9886606835

8152240099

38 Berirand Vanspall

9845578525

39 Santhosh Kumar V K

919164600055

9.1840E+011

40 Bharath Prakash

9731140404

41 Dhanamjaya manjeshwar bhat

9740077141

42 Neeraj kumar yada

9449028822

43 Acchuta venkata nagaraja

9900366119

44 Chanabasappa shirkoli

9741309851

45 hariharam Rajagopalan

9901903765

46 jyothinagaswra Rao

9916911697

47 Madha H S

9980181999

48 Sardhya Rani

9880510448

49 Yuvaraj niranjanamurthy

9900157573

8026079430

50 Rakesh kiruba

9972145145

8042138259

51 suhas ambale nagaraj

9844254621

52 ashok kumar

9008377331

53 Saroj kumar gupta

9886285474

54 Haritha Gottipati

9181145800 80632246787

55 Achishek

9590008711

56 Ramaswami balasubramaniam

9448079611

57 vinay.seelam

9740296948

58 G indhuamathi

9739725986

59 vidush bhartia

9844129443

60 Araund Dharmapuri kumar

9972097926

8028603836

61 S Swamy

9740088050

2.6666E+011

62 manjula bai

9480815099

26587033

63 thirdha sritari basettyhalli ananda

9845532538

26653474

64 Krishna murthy

9341809434

65 Prashanth kota nagendranath

9886431199

66 jaspinder singhsony

9005761090

67 Babitha jalahalli

9632775806

68 Vish wanath

8042186300

23411319

8026770461

69 Lakshmamma N

9880923696

70 Ved Prakash singh

9926947742

71 prolirr sankar

9008500730

72 murtara yakub jonar

9886581952

73 Baji syed

9886010549

Neha Rathi 29.06.10

74 soumya nagendra

9916175158

75 Deepak kubendran

9980835989

76 S S Raman

9901073808

77 subhash dixit

9901466119

78 tagatapura madaiah suresh

9901917427

79 joseph prakash

7760032765

80 ravindra nvguri

9845539252

81 manoharan

9845068604

82 Shalini

9880036752

83 Yuuraj

9980819640 98880855987

84 johnson

9886207589

85 murali krishna bheemineni

8105738077

86 Praveen anand

9945033277

87 Chandappa

9008245820

88 Sreekanth Reddy parvath

9740785909

1 Ajit Kumar

9448993025

2 Neha Gurlhosur

9964072832

3 K Sham Raj

9845457662

4 Ratish Ravindran

9611224224

5 Srihari Venkatanarasimha

9886997497

6 Swar Sameer Dattatray

23343786
26568149

23583835

998192191

7 P B Ranga Rao

9886736864

8 B N Giridhar Rao

9845050220

9 Prajna Kulkarni

9591635035

10 Anuradha Garg

9972745323

11 Pushpa Latha

9886112862

12 Ashwini Manjunath

9886329863

13 S Pramod

9916751451

14 Kaushik reddy Sadhu

9742274655

15 Harish Singh

9740535750

16 M Poornachandra

9945444366

26724449

17 M.Sethumadhavian

9731477600

23650024

18 Kiruthika Venkateswaran

9686900844

25500543

19 Anupam Gupta

9341222803

20 Vijay Ojha

9900051733

22995000

21 Lakshmikanth Subramaniam

9500411990

4224389527

22 Madhu H N

9902064026

23 Nalini Unnam

9341962077

24 Ramamurthy ramesh Kumar

9886065720

25 Balakrishna rao

9845135826

26 Saraswathi bangalore Venkatesh

9886707576

27 Rajasokharam

9972066002

28 Vijay Kumar

9880358677

29 Roshan Badumanda

9845087148

30 Ashutosh Gupta

9008197725

31 Sharada Balakrishna

9845185403

32 Yajjuben Baruan

9845144966

33 Kiran Kumar N

9632822588

34 Manjushree

9845327029

25005000

35 Siddharth Kapoor

9663331257

42010598

26584871

41709030
25274654

41280764

36 K.Murali Krishna

9008025259

37 Murutza Yusuf Hakim

9886783391

41400337

38 Shriyans Katariya

9945602300

26743577

39 Bohimiya Shareen

9603846797

40 Jayalakshmi

9900210531

41 Vinay Kumar

9663324430

42 Kalikote Keshavan Nambiar

9886170972

43 Vyasaraj R Kulkarni

9880026102

25216092

44 Jagmohan Singh Bjamra

9880237504

64566645

45 G V Sivakumar

9449854495

26724495

46 Spatica Ramanujam

9535214600

47 Lionel Geogege

25296580

48 Divvela Nageshwara Rao

9886439595

49 Ravindran Sukumaran

9886394294

50 Kalavathy

8012498383

51 Tejaswa RaO

66266619

985333291

52 Nanda Hiregowda

9886994699

53 Debarhin

9980554000

54 RAJKUMAR cHOHAN

9731191803

40199433

55 RAMESH

9845007356

26613925

56 sURESH

232291666

249002

57 Ambujakshi

Neha Rathi 30.06.10

65567000

22238975

58 Vijitha Sanjeen

9632499480

59 Lokesh Maremalla

9632840748

60 Sharath Byregowda

9845400742

61 Promit Sanyal

9663308661

62 Peter Ivan

8129869234

63 Tushar Kumar Dutt

7411411360

28394069
23371751

1 Dompe Donald

9620875896

2 Guruprasad

9844813521

3 Naveen Chandan

9986599650

4 Manikandan D

9741784967

412605081

5 Anantha Narayana Agasthiya

9880631526

23562243

6 Nagaraj

9731799008

7 Rahil Saxena

9044259177

8 Aniyan Abraham Paul

9538306801

9 Narayan Prakash Rao

9448737427

8202573137

28604220

10 Chitra Manjunath Shetty

9986016067

11 Shivajirao Madan Gaekuad

9448073850

12 Chandra bose

9611898762

26481813

13 Ramaswamy Gowda

9900158058

26487500

14 Manish Deoli

9342417510

15 Tiruvur Govindarajan Radhakrishna

25288455

16 Mathew M Jose

9742204598

41664413

17 M Radhakrishna

9849003422

65981501

18 Rajani

23671746

19 Pavan Ramakrishna

9986026099

20 Preetha Ashok

9886739337

21 Rajnish Sharma

9342540813

22 Sharwani

9620211898

23363286

23 Ramya Muralidharan

32499488337

24 Avinash

9916781902

25 Manjendra Singh Ahuwalia

9686800183

26 Subhakanta Rana Singh

9611799466

27 Ramesh Babu

9731280358

28 Ravikiran Thatishetty

9880325122

29 Sandip Jain

9611985089

30 S Srinivas

9894401117

42184699

31 Pushpavathi

9945165517

41660636

32 Abdul Rub

9886222870

33 Mahesh Patange

9880179419

34 Yati chugh

9611134583

35 Madesh rajandran

9980782811

36 Vinoth kumar

9741855144

37 Joyita Roy

9021411236

38 Siddhartha

9686448619

39 Sutha Sundaram

9916831472

40 Nandeesh

9379916122

41 Arun kumar

9886549057

42 Shobhana P B

9886222471

43 Emmanuel Muthukumar

9008169274

44 Sarita

9845587579

45 Raghavan sbluarajan

9620877724

46 S C Sanikoppa

9740073609

47 Chitrashree s s

8251236403
22580233
52268088
8362373609
23218635

48 Madhusudhan

9986048076

49 Mamtha venkata

9972100133

50 Upasa Gupta

9740441238

51 Karunakar

9886678160

52 Vijeta Chandrashekar

9620677130

53 Siddhesh muley

9886208599

7612412186

54 Monan Satyaranjan

9880251014

23478987

55 Damodhar Govindprasad bheda

9742447000

56 Hemanth Kumar Puttaswamy

9945282823

57 Deepak Yeggina

9916765369

58 Lingamurthy Gupta

9740966887

59 Mantha Manohar

9886456901

60 B M Rashmi

9845714976

61 Sreekanth Ramadas

9663365707

62 Ravi shankar

9980866762

41684559

23493281

23444162

63 Ranganatha
64 ramesh

9886817517

65 Ramgopal

9845421029

66 Jayaram

9686572630

67 Josphene

Neha Rathi 01.07.10

25463270

68 Rinki Dey

9620310432

69 Rajashekar

9686571788

70 Sandeep

9481514563

71 Vikram reddy

9986068034

1 Sandeep Gajaran Bhat

26645769

9845138061

28542828
8242492263

2 rohit ramesh

9880491833

3 Aruna Maratha

9886238081

4 Karthik Beninamara Radhakrishna

9986317829

5 Devi Samayapuri

9632177407

6 Mahesh Sharma

9 Rajesh Kumar Rathnavel

41721491
09884995458
9886625762

11 Rosemarie Umanath

9845410669

12 Preeti Kakhandki

9611873779

13 Uday Hambirao Kamte

9986595911

14 Chaluvaiya Ramanohar

9986043839

15 Prabhakar Natesan

9945340995

16 Mohan Kenchaiah

9886711596

17 Srikanth

9886293729

18 Eric Edwin

9320497490

19 Adidtya Kumar Acharya

9901443160

20 Koushik Ramani

9845247275

21 Aishwarya Lakshmi

9845016665

22 Vidya Hosur

9880629864

23 B V Sunder

984532064

24 Manjunath

9880309999

25 Gangadhar

9845513083

27 Gouse Basha Syed

40322000

9916901419

10 Prabhat Rajan

26 Shruthi Shetty

266888911

968600441

7 Waheeda Begum,
8 Thamarai Selvam

26655346

9845400582

28439192

25224629

266696695

23331705

97423456569

28 Preeti sukumar

9980540166

29 Mithun Ramappa

9886160589

30 Neal Anthony Royan

9900128612

31 Sajjan Sharan

9845722640

32 Balakrishna.s

9611066422

26530547

33 Deepa Aithal

9448015781

23390024

34 Subrata Sen

9741366544

26966271

35 Amit Bansal

9742395375

36 Shivanna NARASIMHA

9741103575

37 Sooryanarayana Mehandale

9845902856

38 Jagadeesha

9448879777

39 Chandrashekar Babau

23364231

28531140

99729143997

40 Sanman Suhas

9886084250

41 Subramanium Mohan

9945539330

42 Viraj Naidu

9901451066

43 Sujith Somsundar

9845211023

44 Gurudatta Ganapati Gayatri

9845855425

45 Nagarajan Raghavendra Prasad

9845947097

46 Seenappa

9324184501

47 Pravinchandra Thakkar

23687617

48 Bhargav Achar Srinivasa

9880035050

49 Subramanian Krishnamurthy

9845194297

50 Nagarajan M M

9886032080

51 Prashanminma

9986357594

26395881

Neha Rathi 02.07.10

1 Sachin

9945355960

2 Srikanth Garanj Sheshadri

9845605836

41171382

3 Girish Soragavi

9880461463

23106627

4 Suresh Sundar

9632422440

5 Ravi Kumar Timme Gowda

9880750783

23150848

6 Nandini Prakash

9845944756

28661093

7 Indrajit Agarwal

9902759940

8 Sumati Abhishek

9448364375

9 Syeda Shamshad Sultana

26723449
23437612

10 Pushpavati

9449614591

11 Urvashi Singh

9620727570

12 Ashwin Menon

9916910203

13 Salsavart Ravindra

9986270400

14 Rohit Bansal

9611372372

15 Sridhar Vanarparthi

9845320481

16 Swetha Yarragndi

9248600790

17 Mahitha Nalasani

9663327585

18 Anil Kumar

9008590040

19 Aman Preet Singh

9686793887

20 Malavi D

25363367

21 Uma Shankar

9342195222

22 Bhindinganavle Nagesh

9880931103

23 Neelesh Garhewal

9611132710

24 Sunil Kumar Sharma

9972198765

25 Kanisha

9901047671

26 V Venkatesh

9611895058

27 Arihant

9886727370

28 Sridhar Vanarparthi

9945908758

29 Devashish Kumar

9886010956

30 Rudolph Mascarenhas

9845928436

31 Parvez Khan

9900261206

32 C P Muthanna

9945361705

33 Anshuk Bhattacharya

9886053225

34 Jaya

9986211085

35 Abhishek

9880270949

36 Jasmine Tiwari

9740013603

41515027

37 Kripa Raviraj Ullal

9900948476

8242416341

38 C N Chandrasekaran

9900200005

25455699

39 Ravi GV

9945999006

40 A Sridhar

9632079000

41 Shivaji Raju

9845182751

42 Shree Kiran C Vasista

9900087481

43 Ayyasani Venkateswaran

9443689725

44 Pradeep

9886625075

45 Surekha Suresh

9845374721

46 pavithra

9844266322

47 Swareddy pothireddy

9731019001

48 ranjit kumar

9901406060

49 saravana thangarasu

8951189688

50 Deepak Gangadhara

9886726858

22268328

65950100
8274247285
26719649

4362241303
23547904
25292023

51 Manjunath

Neha Rathi/06.07.10

1 RAHUL d'sOUZA

99886845759

2 S Muthu Rajesh

9740403040

3 Mallikarjuna

9845136119

4 Manohar

25369246

5 Devarshi Vajpayee

9902981000

6 Ramkrishna

9845264651

7 Staraman

9845161017

8 n s kAMATH

9448850172

9 Bhargava Narasimha Murthy

9481773735

26666295

10 Sachin Ghanashyam Mulay

9881090346

11 Ajit Mulay

9822759284

12 Gaje singh

9535375051

13 Malagon Danahally

9480558611

14 Nisha Nizam

9902122666

15 Madhatri

9845013630

16 Venkatesh Vinay

9945433113

17 Kedarnath Bharadwaj

9845326961

18 Vimal Kumar

9742577375

19 Rev DR J Samuel

9900199778

20 Pramila

9844113312

26634308

21 Santosh Bafna

9448150216

8372253533

22 John Wesley

9901770890

23 Mohan Gurudath

9916853105

24 Chakala Narasappa

9449294447

25 Usha Mukunda

25835129

4972782741

23348657

26 Swetha Guruprasad

9008002621

27 Ashpak Ahmed

9845769222

28 arati Joshi

9448312580

23645738

29 Charimanda MANDANMA

9945520442

8274257305

30 vEERA CHOWDARY cHAVA

9538767627

67258219

31 Shekar Narayan

9742798082

32 Ranjan

9845404690

33 Anath Raman

23437221

23203730
26602778

34 Snehal Kamlesh Patel

8123391455

35 Sai Ramya

9901999366

36 Minu Mukherjee

9986525425

41709000

37 Devaraj

9448245043

8261239449

38 Mohammed Hanif

9986116372

39 Nugenahalli Thirumalachal Srinivas

9845489603

28370398

40 Megha Veerabommala Ramasubramanya

9886579568

65304150

41 C Srinivas

9972091611

23347781

42 Dada Saheb Vasant Landage

9538881672

43 Anand Shivaprasad

8951843008

44 Thiyagu Rajakannan

9986172930

45 Laxminarayan Bairy

9449208478

8202570188

46 Srimathi

9945287507

23356687

47 Basayya Sangayya Sarangamathi


48 Rekha
49 Smitha

25579905
8971972199

28604550

Neha Rathi/07.07.10

1 Vijay Kumar Kenche Gowda

9845985683

2 Suneesh Nazar

9886729365

25231015

3 Hemachandra

9845504862

27933513

4 Balasubramanian

9986973983

5 Panduranga Vadlamudi

9886444511

6 Manjunath

998648115

7 Srinivasa Jeedula

9845026256

8 Sathya

9741627962

41956819

9 Jagan Mohan Reddy

25531292

10 Dharmappa Poojary

9740011511

25577634

11 Mahaveer Bhurat

9740570620

8394204606

12 Chandrahasa Poojary

9845657011

41355087

13 Sunil Kumar

9916055112

25397379

14 Arjun Gopi

9840124464

15 Mukesh

9008673092

42121268

16 Kumaran Rajagopal

9611978665

26840232

17 Prakash

9731204941

18 Purnima Varadaraya

25841311

19 Balasubramanian

9972224402

20 Sureah Kumar Ramiya varadaraju

9886524060

21 Mithun Raj

9916823065

22 Rajendra Gandhi Gurunathan

9880185450

23 Om Prakash Sharma

9900353424

24 Shuvendu Kumar Mishra

9008988575

25 Arivalagan

9738582269

26 Parthasaraghi

9845659585 2342907(0821)

27 Sandhya Krishna

8123403045

28 Subhrasu Mishra

9945473125

29 Sumiya Kanachi

9945491906

30 Vydadi Ravi Kumar

25744780

988026870

31 Sadasiv Bura

9916159667

32 Sunil Makik

9972371360

33 Rekha Nissi

9886074011

34 Prathynsha Kokko

9916897233

35 naveen kumar kuppili

9008760406

36 dhanram singh

9880402428

37 Gautam Mannur Cherukara

9986008188

38 Jaya Das

9972158071

39 Jayanth Karana Sundara Murthy

8636450175

25710527

40 Ashwini Hegde

9880577633

41625033

41 Prashanth Venkataiah

9008114828

26754022

42 Sathish Kumnar

9886739931

40940642

43 Gopalakrishna

9886662341

44 Suresh Nesargi

9591495947

45 Avinash Laxminarayana Bhat

9845047154

46 Srinivasan

9739970834

47 Arun Prasad Venkatasubramanian

9043586172

48 Hebbal Samuel Vijay

9449825386

25806433

49 seshagiri

9880693700

23612966

50 Tripurari Kumar

9886390833

23601507

51 Mathew Philip

9845375676

25240896

52 Karthik

9980144004

267909354

53 Ravikala Shenoy

9448355025

54 Sreejith

9880510460

4912531920

56 Vijaya Kumar

9739096835

67244332

57 srinath

9886389540

58 Suresh Vaswani

9900156625

59 Abhay Agarwal

9886502565

60 Santosh Gopinath

9880617121

61 Sudhir

9845159318

62 Tamilaeasan Muthusamy

9972997088

63 Lakshmi Sukhavasi

9916127799

64 Sudheer

9886433327

65 Savitha

9886185170

23473276

66 Madhuri

9676078038

42188262

55 Nithin Koneri

67 Kirubamandhari

Neha Rathi/08.07.10

22212378
39827893

98450756976

4296271840

68 kaavya bhat

9449611789

8251204541

69 nagashree

9845685846

70 chandan

9980565648

71 ramakrishnan

9449341227

72 smitha swamudasan

9845059197

73 Jithesh Raj

9886257767

74 Sandeep

9916117236

75 Pratyush Ravi

9886095314

1 Vinoda Badiga

9845094904

2 Geetha Vishwanath

9886653294

3 Bhagya Lakshmi

9986033282

4 Achala Dwarakanath

9845694465

23203730

5 Syed Asgar

9916134224

41161817

6 Divyabh Mishra

9916036695

7 Prashan Singh

9880243042

8 Arjun Mohit

8095693998

9 Manesh Thomas

9880331426

10 Meeky Mohanty

9739094954

11 Kiran Chinthapalli

9731211211

41649660

12 Charles Dayanand George

9620960141

25833203

13 Saravanan Subbananiah

9742293879

14 Sruthisree

7676391954

15 Rajani

9742994233

16 Srinivasan

9535192975

17 Manoj Kumar

9743374416

18 Konganda Aishwarya Belliappa

9845240268

65629668

19 Abhilash Chalattil

9449059744

25839744

20 Arup Goswani

9739990026

42178031

21 Vijay Lakshmi Koneti

9886651993

22 Nagaraju

9845367249

23 Chinmay Jain

9886050963

24 Ajish Gopan

9008200833

25 Vathsala Srinivas

9449648498

23689811

1662220444

25344732

41221111

26 Rajan Dalawai

Neha Rathi/

9/7/2010

27 Manisha Dube

9886004904

28 Kanakarajan Srirama

9845610391

29 Kishore Kumar

9632220100

30 Pathiyam Sathish Menon

9740645743

31 Girish Sundar Raju

9845861860

32 Avin Chakravarthy

9916370666

1 Amit Srivastava

9632055224

2 moksha shetty

9845966724

23493833

3 charulata sinha

9900546586

42181245

4 raveendra
5 Dayanand madana govalan
6 Yoganarasimha murthy narasaih

9880080277
98455099663

28383719

9845100451

7 Srinivas

Neha Rathi/12.07.10

25347063

22864266

8 Vikram mohan

9886171357

23341878

9 Chintan

9036675488

28397070

10 Kuldeep Kumar

9686860340

11 Shaik Abdul Bhasha

9742800888

8647231797

12 Gopal

9886111555

2334925

13 Shashank

9972004004

14 Manyam Girish Babu

9686570119

15 Sarbani Majumdar

9886655731

16 Swetha

9901873623

8623242524

17 Gajenan Shripad Bhat

9448797458

26578350

18 kanishka mahajan

9611108386

19 sreenivasa moorthy

9972878767

20 shubham chandra

9036223430

21 Karishma Agarwal

9916915229

22 Ajaya Kumar Swain

9008703463

23 Ramanagouda Patil Sachin

9945512924

24 Saroz Mittra

9886499861

25 Kupusamy Parimathan Madhan Kumar

9980055400

1 nagendarn

9667798765

2 apahaira achappa anil kumar

9880707393

3 Surjeet Kumar singh

9886316640

4 Trupti Kudtarkar

9241328604

5 Boby Kuruvila George

9945519567

6 Anshul Kumar Gupta

9845767930

7 Naresh Dahat

9663385243

8 Vikram Gandhi

9916953654

9 Rajendra Saini

9611042272

10 Palanvel

9945281102

11 Aravind

9880777659

12 Ravish

9900236501

13 Arpan

9391384141

14 Aditi Shrivastava
15 Vivek

67252251
23388129
40432000
23657273

25477929

4563222068

9845611860
99008111633

16 Azhra Sadiqua

9880789786

17 Mohan Kumar

9844011940

18 Prabhu Raj

9243210121

8214267892
8392265021

19 Jaya Prakash

9886595465

8214288572

20 Devraj Narayan

9886522754

25004576

21 Chaitanya

9845999028

22 Vijayakumar

9980144699

23 Riddhi Mukherjee

8971234938

24 Vikram Sridhar

9886689560

25 Nataraj

9845505069

26 Chandramathi

8392257846

27 Lokesh

9916133626

28 Kanna Chandra

9731868264

29 Shoba

9845767188

30 Padmini

988613637

31 Joju Jacob

7760413244

32 deepak

9986007876

33 Prem

9008377611

34 anamaneni vasudev lakshmi

9986242939

35 Steven

9448547126

36 Vinoth Kumar

9986025192

37 Atul

9241442082

38 Ranjita

9611177555

39 dakshayani

9986340344

40 Kavana

9663984425

41 Nawneet

9741784870

42 Prijessh

8123903343

43 Shrikanth

9844995996

44 Tejaswi

9611109638

45 padmaprasad

7259598283

46 senthil

9986362629

47 ramesh

7259359596

48 mangala

9481447025

49 gopikrishna

9900155342

50 prajeetha bankavadi lokesh

9980960400

23493666

51 manoj kumar

9945508842

40882504

52 balamurugan ramachandran

9845597365

22584223

53 kishore

9886775366

54 nagalatha mydur

9845284977

55 Manoj kumar

9739688861

56 nisha gopalshamala ramaprasad

9481066292

57 ml wango

9663674106

58 ubboor gurumurthy

9448342457

59 balambal vijaylakshmi

9901083240

60 dayala kumar

9731116429

61 ashith surendra

9741885758

8242485375

984501157

26636639

9986068638

67172829

62 chandrappa
63 Manish Kumar Ojha
64 Deshmukh

26481982
28485184

8242411578

23496715

2696800

28661735

65 Anantha Padmanabhan

9449323210

66 Prabhavathi

9886494173

67 Amit Sharma

9686454707

68 Antony

9480996357

23193030

25462492

Neha Rathi/13.07.10

69 Shanti

9449822901

70 Vailatt Thomas

9480331700

25462492

71 Satish

984571745

72 Manju

9740190042

73 Nagaraj

9945240631

74 Meryn Mark Oommen

9538403848

75 Abhishek

9686660100

8212542538

76 Nikhil

9663644811

42185758

77 Rohan

9886349228

25537600

78 Ramadevi

9886349563

79 Smita

9481806453

80 Jayalakshmi

9365870581

81 Subbulakshmi

9845463742

82 Purohit Vishwanath

9845488399

42136398

83 Suresh Alphonso

9901095403

66569222

84 Paluk Agarwal

9880567003

32947516

85 Niteen Chandrakant

9448147822

8312428119

86 Kashmira

9972404002

87 Balakrishna Rao

9886641462

88 Vijayakumar

9886667908

89 Sharmistha Panda

9449230410

90 Maj Mehta

9845333313

32544529

23597285

255001494

1 Vivek kumar jindal

9845999639

41272623

2 Manoj Pasur Duraiswamy

9886208166

28391801

3 Ambli Manjunath

9448006606 83985280216

4 Gurunath

9448270104

5 Suganeswaran

9739975954

6 Satish

9448696108

7 Bhaskar Hegde

9448125335

8 Maruthi

9448745690

9 Abhinandan Raosaheb Patil

9901851199

8338251658

10 Ravindra

9448129574

11 Joseph

9986115527

12 Sagar Dhanapal Chavaj

9449399555

13 Srikant

9448143070

14 Ramappa

9449132373

15 Varun Kumar

9742273371

16 Ambli Manjunath

9448006606

17 Archana Prahlad

9886707297

18 Guruprasad

9845739979

19 Sudip nath

8892752646

20 Mohammed Alimuddin Ahmed

9845077321

23541321

21 sanjay Chajer

9845019104

23101035

22 Shashidhar

9845219958

23 Rama Subbareddy

9742977702

24 Jayante MADHUMITA

9986466524

25 mADHUMITA

9449818202

26 Mahesh kumar

9986660166

27 Dhirat Prabhu

9845006141

28 Iswaryadevi Thilak

9916496566

8353255222

40651858

8212344149

25262345

29 Priyadarshini Kulkarni

9916264839

30 Anjan

9343536380

31 Puneet Jayaprakash Kidiyoa

9901077466

32 Chandrashekar

980968945

33 Balakumar

9901877447

34 Ameya Kilara

9611675308

35 Vinay Heera Naik

9845764310

36 Hemanth Kumar

9008477955

37 Suman Kuliani

9845901775

38 Shashank Kant

962014102

28436777

40977082

39 Deepa

9880294788

40 Suhas Bangalore Sreevathsa

9845775750

41 Bijao Banerjee

9916486267

42 Vijaylakshmi

9945795959

43 Balamurali

9901454316

26720937

44 Nataraj Kumar

9900965823

39830891

45 Parthman

9845828879 2852229*7

46 Nagaraj

9945183761

47 Adaickalasamy
48 Janrdhan
49 Raman Chauhan

9845401171
988886085680

23341214

9741411224

50 Shreelyee

22864266

51 Sandhya

9986026045

52 Karthikeyan

9880970106

53 Manoj Saiprasad

9886722607

54 Chitti Babu

9900188996

55 Pooja Bhande

9738251317

56 Susanta

9886971774

57 Rakesh Nayak

9845468205

58 Nataraj

22989766
23446327

40316815
23414691

59 Krishna

9535191719

25532566

60 Nakul

9535103424

23414152

61 g b kashyap

8095502295

62 Muthulakshmi

9449831131

63 Jayamurugan Palanivelu

9886539067

64 Srikanth
65 Deepa kannimangalam Vaidyanath

9972590343
98804776533

66 Shyam Kumar

9845439428

67 Abdul Khaliq Sharief

9945395658

68 Rajeshwari Prakash

9845698154

69 Rachit Chawla

9880669395

70 Vishal Chahal

9886681946

71 Neelakantan

9740797312

72 Gabgadhar

9880738225

73 Vinay Maheshwary

9886312521

74 Jonathan Suhanth Ranjan

9980991086

75 Kavitha

9945796695

76 Dhondu Rao

9448005307

77 Vinod Kunjan Pillai Raveendran Pillai

9945274287

40955182

78 Ravichandran

9880706899

22186311

23646221

Neha Rathi/14.07.10

79 Abhilash Prabhakaran

9632811863

80 Rahul

9945390909

81 Kawajeet Singh

9342137094

82 Prakash

9845702012

1 Sudhindra Galagali

9886406821

2 Shiv kumar

9900104563

3 Krishna Murty

9611622400

4 Dharanee Sudhir Anamandala

9739010983

5 Aishwarya Krishnamoorthy

9886634824

6 Shantinath

9945961546

7 Vittal Gowda

9902691010

8 Srinivasa

9448282850

9 Chandrashekaran

9449818492

26587455
23391961

41150204

22234380

10 Vijaya Raghavan

9742000710

11 Prerna Jain

9739600273

12 Ramamurti Natarajan

9481603259

13 Pradeep

9986030849

26728549

14 Monik

9916841931

22720227

15 Prasanna
16 Ragini Gurum

98440493258
994534889

17 Bhojraj shetty0

9448252247

18 Vishveshwarya

98880017525

19 Abhinash Shain

9916722704

20 Ankit Mehta

9731844222

21 Mudassar Kamran

9538043656

22 Caiti Hasan

9844107952

23 Sanjiv Murthy

9980200767

24 Poorna chandra Meghanath Thiyagu Nadanma

9600074328

25 Arun mathew george


26 DR Shafiulla Nijamuddin KHAJI

9845452570
9900292078

28 Ashish Srivastava

9845228670

29 Pavan Kishore

9886635935

31 vipparty pradeep

40934398

90368654322

27 Ram Mohandas Rao

30 Ipsita Priya darshini

26769423

9972920301
98866938730

32 Arun Kumar Puonnuraju

9886355220

33 Manish Kumar

9916655666

34 Amala Irudhayaraj

9986716767

35 Sumona Das

9980821541

36 Nethravathi

9916120184

37 Merianda Carumbaya

9902318288

38 Sowmya Balakrishna Ghorpade

9880233519

39 Manica Sharma

9886294458

40 Ashish Kumar Shukla

9740780792

41 Narayan

26485369

25633660

26643026

42 Prashanth

9845098642

23155141

43 Venkat Mohanrangam

9880592789

41906769

44 Amit Soni

9900253005

45 Kadhiravan Bakthavachalam

9901508508

46 Mukund Holla

9686265626

25227104

47 Gaurav Mathur

9902875526

48 Santosisni

9845812908

49 Sudhakar Shet Kudtarkar

9448240436

50 Harini Shivakumar

9886001684

51 Binay Krishna Adhikar

98454320852

52 Dinesh

97401999366

53 Venkatesh
54 Ankit sharma

23530821

9845719545
994597789

55 Shankar Subramanian

9845204922

56 sadashiva

9844065662

57 basilvas

9845409293

58 Jitendra Shimen

9845136852

59 Diana Augustine

9916376162

60 Chetan Hebbar

9845807527

61 Nagarathanjan Mohan

9880754761

62 Ujwal Desai

9886133361

63 Mohammed Karimulla

9986611917

64 Vikramjeet Singh Sandhu

9379906618

65 Achyutumi Srinivasa rAO

9986019926

66 Divya Nagaraj

9739006083

28452093

67 Sunjay Krishnamurthy

9972130205

41521834

68 Shreyas

9886108464

69 Lokesh Palyakere Srinivas

9632744440

70 Beston Ronald Boss

9342647964

71 Murali Ramakrishna

9845736161

72 Kiran singh

9886397465

73 Deepa Nugehalli Padmanabhan

9845847421

74 Nadiya Khalid
75 Gangaraju Seetharamaiah

9916293874
98459352145

76 Puneet Verma

9886500893

77 Keithiga

9901136061

78 Preeti Mehra

9980755442

79 Jacob Meraykutty

9036331897

80 Santhosh Kumar

9972877259

81 Siddharth Narayan

9741399288

82 Vishwanath

9008558455

26026734

4179227255

83 Muniswamy

Neha Rathi/15.07.10

84 Sankalp Singh

9886779048

85 Sathish Kumar

9986427021

86 Mahendran

9986531326

87 Geogre Mathew

9916428577

1 Niranjan Narayan

9620203915

2 sHIVAJI gUPTA

9343137646

3 Anand Mehan

9845400656

4 Ragavendra Reddy

9886881717

5 Babu Narayan Katapadi

9343342587

6 Pavan Kishore

9886635935

7 Anoop

9036209470

8 Prahazl Mirji

9035102829

9 Niranjan Nyamagud

9620208915

4212315683

10 Deepak Matada Doddaveeraiah

9972299566

26692549

11 Prakash Valsay

9342965303

25231527

12 Rohin Mahajan

9663359235

13 Jaishree shubash

9008233677

14 sidharam bapurao nadagouda

9739320034

15 Lakshmi Kantha Reddy

9980120772

16 Hanumath

9448059419

17 shammu shajahan

9986439111

18 Chidambaran

9362210107

4252224590

19 madathil sunil kumar menon

9740207023

32957881

20 Abhishek paul

9486582599

40968474

21 antony pathrose

9880141515

25231631

22 sachin kshirsagar

9886332510

23 ramkumar sugavaram

9980838730

24 balaji philip abrahim

9845000831

25 vikas srivasatava

9663300655

26 ashin kumar das

9886777189

27 prabhu seerangan

9972532763

28 KAPIL bHAH

9611590849

29 Jitendra Kumadammu

9611584029

30 Rahul BALANDU

9663361575

31 DEEPAK KR

9739097602

32 Dhiraj Patil

9901644552

33 Mohan Veeranna

9844186019

34 Sriram Gopal Bindiganavale

9845346727

28524572

35 Bangalore kemdiah chayadevi

9980080640

26396940

36 Aanchal Karnwal

9900158515

37 Prashant

8362371995

41744330

99110014651

38 Krishna Mysore Chidambarareshwara

9845178808

26590823

39 Sunanda Kumar

9880809145

8183226969

40 Periapandi Jeyaram

9741297461

40187653

41 Aboobakar Siddiq

9740733766

42 Guna Shekar

9844659645

43 Ravi Singh

9916834403

44 Rajeesh

9945140168

45 Mathan Kumar

9986350058

46 Varaprasad Yadav

9243132411

47 Giri

9900164135

48 Ashwini Kudathini Basappa

9844581014

49 BAHUBALI kABBIR

9740177665

50 Bharath Nazarey Manjunath RAO

9900844002

23380630

51 SHEELA hARRIETTE

9900418152

41687066

52 Subramanian

9900580540

53 Nishanth

9945468470

54 Hari Krishnamorthy

9686690963

55 Mahendra Muniyappa

9945030249

56 Alagaraja Pichaimuthu

9894593862

57 Shaik Yedulla Peer

9620772786

58 Pallavi Garg

9379017014

59 Srinivasa Murthy

9972837371

25480812

9443789307

28474896

60 Anjaneyulu Govada

9663366479

49039636

61 Indira Kodimaniyanda

9845132844

22220081

62 Cariappa Cdanda Mitra

9886102750

22220081

63 Deachanna Kodendera mACJIA

9945466390

22869202

64 Manoj Biraddar

9620201450

65 Girdhar Gurha

16.07.10

66 Srinivasa Chamanahally Kempattigowda

9740900394

66292098

67 Sivakumar Ganapathy

9751036137

4212315244

68 Salkar Mahesh Narsinha

9740900394

26661979

69 Nagappa

9448041394

70 Sindhu

9448529188

71 Nagaraju

9125498765

72 Sakhdeep Kaur

9845188993

73 NAGENDRA pRASAD

9886550790

74 RAMAKRISHNA

9986021680

75 SUbramanian

9449850543

76 Sachin Mahajan

9980006605

77 Daita Sai Murali Dhar

9900504034

78 Vineet Panikere

9986004176

79 Baskaran Ganesan

9945284684

80 Hemanth Kumar

9980161025

81 Kanagaraj

9740788688

82 Raghu Belavadi Manjunath Shastry

9972097215

83 Wrichik Basu

8971959891

40880456

84 Anusha

9739012816

42168917

85 Rithesh

9945561203

86 Prashanth

9986327604

87 Balan Sashipal

9886479849

88 Jothivelavan

9449809379

89 Purushotham

9686111771

90 Harmeek Singh

9620746251

91 Bejoy Joseph

9740941063

65723701

1 Vittal Krishna Inamdar

9880791305

2 Gangadhara Gurappa

9620202985

26670433

3 Jeevandas

9008790813

4 Deshpande

9448380165

8372280165

5 sridevi chandrika

9880188366

40766054

7 Sriharsha Mudradi

9886494651

23444704

8 Dhanya Murali

9686022885

9 Moses Rosario

9731198000

6 Ashwini Hantmanigao

10 Kannadasan

9901337694

11 Veena Patil

9972605559

12 Thrivikram Kumar

9742379534

13 Amresh Kmar

9886633289

14 Saifulla Khalid Shaik Mahaboob

9980335131

15 Jagadesh Pupeethi Rosaiah

9845967890

16 Vinay

9632477993

17 Jeevan Kumar Rajapatruni

9972990248

18 Sachin Gupta

9538885457

23633904

19 Vera Venkat Santosh Rammohan

9620134105

20 Shariq Rahman

9980614455

21 Chada Sriram

9845219046

22 Annam

9886051792

23 Agha Qamar Abbas

9972044271

4104174

24 Jui Ashish Mote

9003003096

66947827

25 Santosh Pai

9980073077

26 Dhanush Kumar

9449522838

25702964

27 Chakkarareddy

9480234998

8136244385

28 Durga Bhavani Vemuri

9739666956

41255705

29 Naveen Umesh Naik

9980168507

30 Katapatti Muniswamy Kiran

9972688669

31 Vidya Sagar Babu Gadde

9886708588

32 Ramakrsihan

9845961695

33 Chaitanya Karehonn

9902009911

25401604

34 Richa Taneja

Neha Rathi/19.07.10

35 Vandana Devi Kataria

9986249429

36 Srihailam

9663966227

37 Hareeshwar

9731559246

38 Mahesh Kumar

9886157508

39 Ananth

9945224493

40 Manisha BAKSHI

9945233261

41 Pruthvi

9538882389

42 Shrireesha Meka

9035927663

43 Gopala Krishnaiah

9441645002

44 Vincent Dhawala

9880287727

45 Mohammed aftab

9741497781

46 Tabrez Pasha

9538412786

47 Gandhi Mathi

9880201430

48 Sushil Karwa

9986510872

49 Sai Viswanath Chamarthi

9538932143

50 Sundaresha

9844868541

51 Parikshit Sharma

9901455175

52 Brian Patrao

9845573019

53 Shaji Veluthedath Sundaran

9449814441

54 Anil Sesha Kumar RAVURI

9916137078

55 Gayathri

9448479280

2511080

56 Priyabrata Dixit

9739008061

6782263466

57 Suresh Kumar

9886668285

58 Anjana Krishna

9980406751

59 Srinivasa

9008301039

60 Shadakshara Swamy Kyathanahally Nanjappa

9448469672

61 Hariprasad

9945811770

62 Niranjan

9448193368

63 Vijay

9740711443

64 Amit

9886124757

65 Sathish

9880162470

66 Sai Jyothi

9448075155

67 Raghavendra

9035412001

68 Rohan

9900240411

41621268

28520261

8472223308

69 Somajit

9972929967

70 RAGHAVENDRA

9994854411

71 Venkat RAMESH

9916941355

23452639

7 PAROMITA Saha

8971226361

23605797

8 Aniruddha Mitra

9448949847

23605797

9 Srihari
10 Pavan

9741353001

11 Deepak Krishnamurthy

9980966661

12 Yogesh Khandale

9980999013

13 Venugopal Krishna rao

9845557299

14 Bhopal Singh

9902922797

15 Komal Rohit kumar mehta

9739010150

16 Anand R Sni

9379215969

17 Guru Vasudev

9945146361

18 Anish Chandy

9845312608

19 Lakshmi Shankar

9845339778

20 Suria Kumari

9980042423

21 Bhawin Shah

9379544021

41313363

22 Hitha Mandira Shivappa

9008419892

8276271037

23 Anne Shantha Maria William

9986513930

25456180

25420311
64503326

42172096

24 Leela Khan
25 Priyanka Bonaik

9886241410

26 David Dore

9900477114

27 Neha Naresh Mehta

9886931661

28 Shahina Giriraja

9741126548

29 Gopalakrishna Visvanathan

9980100779

4162221457

30 Sudha Marasandra Srinivasamurthy

9243474175

26695643

31 Ramanand

9448047477

32 mukunda hegde

23122056

2456438

33 Shankaragouda

9448337117

34 Erannarao

9342676555

35 shwetha agarqwal

8105055666

36 navneet kumar

9886891560

37 babu

9845844929

38 Girish Babu

9945785810

39 Pawan Piddar

9845459909

40 Kumarjit Biswas

9986604641

41 Sumitra Sarkar

9932744049

42 Narayan srinivas

9731083201

26582137

990206048

23379195

43 Lakshmana Murthy

8362353548
42023183

25536096

44 Aakansha Singh

9620216128

45 Kartikeyan

9620933324

46 Shivanna

9341064645

47 Kadirvel Udaykumar

9740855335

48 gowtham kopram

9886897901

49 Ravikanth reddy

9686689322

50 Prabha Mani

9986451853

51 shankar basavapatna ananthram

9845535543

26740451

52 sha Kiran Hanumanth

9448862804

8174228338

53 sandeep narasimha

9845576051

Neha Rathi/20.07.10

Neha Rathi/21.07.10

54 Tarun Kumar

9902778888

55 muktaben vinayak

9980572324

56 Lvant Asamulla

9900215642

57 srinivas rao

9019155749

58 Lekha Venkateshan

9945166679

59 Shreyas Ramachandra

9739460171

60 Naveen

9945095828

65675378

61 sandip maity

9845717299

40992001

62 nanjundappa

9972433699

63 ghouse ahsan khan

9916831935

64 vanaja krishnan

9740270487

65 nidhi sinha

9986189267

1 Satya RANJAN Mohanty

7760510030

2 Shanmukkappa

9845252805

3 BAPUJEE Kumar Samant Singhar

9740988433

4 Payal JAGGI

9880123095

5 Bhuvna Kasinathan

9845119758

6 Krishnan Kumar

9980216016

7 Preeti Krushna Patnaik

8088504127

8 Nagajyothi Swarupa Devara

9731577996

9 Ramaraj Nagorathira Babu

9986077872

26769346

22698157
25577029

40885969

10 Divya

9916288514

11 Lkanath

9740060255

12 Reema

9886922185

13 Pallavi

9901004397

14 Venkat Rathnam

9945059490

15 Ranga RAO

9845131318

16 Jonna Gadla Sagar

9980108996

17 Amlan Kumar

9886037942

18 Ramesh

9448338760

19 Namrata

9739062072

20 Renu

9845511887

21 Vineet Kumar Singh

9986772032

22 Prakash

9880501150

23 Ararna Sreenivasan

9986698673

24 Richard Willian Francis D'souza

9886655851

66773359

25 Ramesh

9448338760

8192242895

26 Venkata Subramani

9916504782

27 Nagarajan

9845785254

28 Janani

9886627020

29 Anand

9886355000

30 Sambitosh

9886103083

31 Madhusudan

9880145698

32 Venkataraman RAJAMANICKAM

9901609000

33 Prathyusha

9916556489

34 Narendra

9900567085

35 Gopalakrishna

9663200311

36 Pushpa Suresh

9341232822

1 Vivek Gupta

9731006877

2 Ganesh Babu

9900236144

8212542538

41874499

41906805
26484113

22446725

3 Karunakaran

9886310299

4 Neha

9739998435

5 Raj kumar

9845269543

6 Kushal

9845404778

7 Suryakumar Shetty

9449821190

8392256586

8 Shivayogi

9845081549

23399370

9 Sharanappa

9986022439

10 Swathi Thiagarajan

9845485578

11 Parikshit

9900017167

12 Girish Krishnamurthy

990540416

22448666

13 Parminder Sinh

9880211014

42116379

14 Sham Kumar

9620232452

23325395

15 Ramya Nagaraj

9611226256

26711420

16 Vinutha Kanaginhal

9972464279

17 Sreedhar

9886282180

18 Suresh Srikant

9845436821

19 Satish Amathe

9886533117

20 Govind Bhat

9845359347

21 Naeema
22 Shivarama

Neha Rathi/22.07.10

41151788

26622085

23662834
934240962

23 Aravind

9845621119

24 Narahari

9448476681

25 Georgie John

9845021420

26 Munisonnappa

9448056269

27 Vinod

9880767500

28 Gargeyi Radhakrishna

9880137631

29 Ajay Tadimarpi

9886637115

1 Vishal shekar

9379087200

2 Prasanna Kumar Revoori

9880091550

3 Nithya Devaraj

9739314018

4 Gangadhar

9845513086

5 Krishnappa Ramachandra Prabhu

9945106606

6 Sunil Kumar

9901166445

7 Ravi Bhuwalka

9886712123

8 Manik Chopra

9980157090

9 Raghu Prasad Satyanarayana

9845211490

23181234

23218687
23560211

10 Aditya Kailashchandra

9686471132

11 Gayathri Govinda

9845348275

12 Monishita Bathiya

9880841270

13 Shilpa Katti

9611435537

8221227830

14 Veerabhadra rao gadde

9916343583

40957210

15 Dhamajit

9980008622

16 Rahul Unnikrishnan

9980009837

42079287

17 Aagamuri Meghana

9886647120

25662401

18 Sijo Cyriac

9632800112

19 Sunil Kumar

9980055456

20 Reetha Adyanthaya

9901877553

21 Sunbbarao Nagaraj

9449610082

22 Gururaj Madhava

9003013044

23 Shrinivas

9916107844

41539385

24 Vijaylakshmi

9243416545

25 Manjunath

9845246557

26 Srinivas Pasupatti

9663387274

27 Shruthi

9740653008

22330391

28 Somashekarrapa

9886616519

23431337

29 Prasun

9739396608

25683392

30 Saroja

Neha Rathi/23.07.10

26636882

31 Bharath Kumar

9611911533

32 Sampath

9845512479

33 Mudar Nemeraj Rajendra Kumar

8258230549

25272854

1 Shalini Singh

9008044995

2 Shwetha Joshi

9739411332

3 Sunil Kumar

9886366123

25089424

4 Pankaj Kumar

9845766002

41906878

5 Kavya Vinay Setlur

9980135212

26694792

6 Anshul Mangal

9611855033

41260521

7 Saurabh Lakhere

924308264

26726014

8 Ganeshan

9900114412

40932510

9 Imran Khan

9880220553

10 Kishore

9986048020

11 Shilpa

9945685909

42057668

900180283

23417921

12 Jagan Krishnamurthy
13 Prashanth

9972718718

14 Chinna Krishna

9980060535

15 Ramya

9440014749

16 Goudagaon Veerana

9844460833

17 Jayamma

9886391543

18 Ranjeet Kumar

8554248566
25362455

998040085

19 Roopa

9738841187

8153262226

20 Reghu Melapurath

9986121456

28474267

21 Mahesh

9448016274

22448257

22 Apoline Tauro

9739033320

23 Ramya

Neha Rathi/26.07.10

8192250118

900825544

24 Kalavathy

9449721483

25 MANish

9886739564

26 Kavitha

9980524109

27 Meera

9980318005

40464369

28 Krishna

9886044733

4602275396

29 Abhishek

9986033490

30 Vishal

9731766167

31 Samar

9845232310

32 Ramya

9632228369

41608329

33 Sarvana Kumar

9886861603

40944616

34 Kishow Kumar

9686570960

35 Anagha

8123371954

1 Rohit Sharma

9980039791

2 Rosari Christy

9980077228

3 Madan Kumar Jha

9481789399

4 Arun Prasad

9535381050

5 Sudeep

9845937318

23445359
25986334

25660271

23181017

6 Antony Simon George

9632200925

7 Balaji

9901955889

8 Suresh Kumar

9449820176

9 Anurekha Sadhasivam

9611565745

10 Movva Uma Maheshwara Rao

9342584667

64532779

11 Tejaswini Dattanshetty

9986128339

8472245960

12 Rajendra Singh

9591259005

13 sowmya ramachandra

9900152703

14 Raghavendra

9986024538

15 Rijoy Meethale Purayil

9886747311

16 Guruprasad

9845327167

26710440

17 Kumar Lakshmanan

9449346931

42157479

18 Rajiv

9742069454

19 Sathish Shivanna

9945363636

23415190

20 Edwin Titus

9448045667

25552618

21 Srinivasan Raman

9538911915

22 Abhijit Ram Gargote

9535519101

23 Chidambarananthan

9362210107

24 Priyanka Ghosh

9663309427

25 Mohammed Raffiuddin Sayed

9845849923

26 Venkatakrishna Rao Maddipatti

7204347372

27 Sreenesh Bhat

9980681886

28 JAYA rani

9739189014

29 Gouri Basu

9008065541

30 Leelavathi Thirumalapura Shivalingappa

9980331853

31 Nalini Thirumalapura Shivalingappa

9845840196

32 Vidyasekaran

9480974361

33 Kiran Mishra

9686567366

34 Santosh

9481233333

35 Puravi Kasan Chetti

9972590354

36 Tutu Moni Barman

9486355426

37 Rajaninath Gandhi

9886220868

38 Machaiah

9739442977

39 Ramesh Pushpadant Doddanavar

9844041956

40 Prakash Kumar Singh

9916215703

41 Ratna Prem Kumar


42 Stuti

Neha Rathi/27.07.10

42043159
42286675

44269594

8312482555

9945666685
93719176476

5122598689

43 Madhushankar

9845660327

23579492

44 Rohit Pushparajan

9916102906

2226342665

45 Archana Kamat

9886188863

46 Carnien Coelho

9449766680

25522870

47 Nirmala

25452043

48 Saroja

26582441

49 Mayank Deepak Shah

9663000600

50 Hirebhat

9449177816

51 Ramani

9986777320

52 Alisha Thakuri

9845916086

53 Lakshmi

9880655825

1 Sanoop Mohan

9742477632

2 Aarti Chandran

9343866052

42019342

41538480

Neha Rathi/28.07.10

3 Lokesha Hoovannagowda

9686671255

4 Sarvana Srinivasa

9448847497

5 Jaepy Kurian

9845687742

6 Anudeep Reddy

9916335885

7 Prajin Kumar

9611897641

8 Satish Subramanian

98453536117

9 kishore sreenivasan

9844056503

10 Ganapati

9986394380

11 madhusudan

9900370738

12 gokulnath jayram

9620207027

13 sankar swaminathan

9845592425

41228725

14 krishna basavanthappa

9845641175

42061960

15 Gayathri Vanur

9972622339

30506503

16 Govind

9448072449

8212517826

17 Padmini

9845842828

18 Poorna Anand Trikannad

9902027715

40951738

19 samak

9448438038

8182265566

20 deepak kumar jain

9972523234

21 meghana badrinath

9341218299

22 Srinivasa

9900299112

23 debashish Kumar

9886470351

24 Appaiah

9980000502

25 Deepti Viswanatha

9900585543

26 Leshie Christoper

9741248078

27 SAmak

9448438038

28 Vaddi Bharat

9022782632

29 Prashanth Patrick Saldanha

9845937828

30 Akhila

9663305944

31 Srirama murthy maddisala

9986881154

32 Yellappa anand kumar

9945309091

33 siddhaiah

9901943433

34 Muralidhar

9980900112

35 gopal krishna

9845283693

36 gurmeet

9740667119

37 Basalin

9880072032

38 sahana

9900497845

39 nagaraj

9945674305

40 Srivatasa

9900950511

41 ASHOK

9845212567

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

9901719999 8151310551
9620981789
23536751
9611341420 8518254212
9972940232
41686975
9742851258
9632320661 033 24934903
9844129101
23434125
9886774878
26592564
9008174742
9916364694
9880093866
23190762

K H narendra Babu
Arjun Singh
Shadeb Ali Khan
B Praveen Kumar Reddy
Aparjita Ghosh Dastidar
Soumyadip Banerjee
Robn Mathew
Kavita Kumar
Padmavathi Kaduballu Subbaiah
Deepa
Vidyanand Prabhu

22587722

23220717

23460157

23207845

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
29.07.10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Shamsunder
Rachala Krishna
Gaurav Mengi
Indla Papi Reddy
Adit Chaudary
Sachin Arya
Shailesh Pant
Amlan Basu
ganga Vara Prasad Moka
Shanthi Paramasivam
Santosh . S. Adiga
Praveen halagur
vinod Kumar
Ashok Kumar
Poonam
Vidhya
Sumir
Seema
Sandeep Gargeya
Deepjani Ghosh
Arun Chidambaram
Darivs Washington
Vikas Tripathi
Gayathiri Dhandapani
Akshaya
Prema Latha
Narendran
Sachin Vaze
Damodhar Naik
Deepak. S
Binumon V T
Rohan Nadkumar Kakade
Ramasamy
Vinayak Coimbatore Sivanand
Praveen Kumar
Ramya Vasudevan
Santosh
Muneeswaran Raju
Edwin Rajan
Satya Prakash Singh
Shantamma
Aravind
P. J Thomas
T Anshuman Singh
Ruchir Thakker
Sri Lakshmi Mitta
Kumaraswamy
Mrs Sharon Poongaran
Shivanand Rajender Patil
G K Ganapathy

9964189041
9019282434
9886398554
9972331331
9886304206
9632829249
9886347354
9880248852
9880855666
9886079371
9845454544
9886791238
9945743192
9611799228
9845181582
9620395559
9880288077
9880284806
9742998523
9686609959
9845659629
9972199778
9886672189
9620709500
9886293666
9341224255
9972596074
9900799712
9980477110
9448239292
9916367714
9538301770
9886894685
9880325711
9986464320
9900377213
9986007115
9880427121
9880653630
9731764155
9880471222
9848033316
9886019704
9916139109
9341248007
9483000492
9945608555
9986394380

23645941
23625021

41162094

25531604

41105473
25536238

25487288

25849005
41260458

25454471
25635479

4822252189

28520261

26684619

9341188287

30.07.10

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

Ganesan Devarasan
Deepika Ganodaiah
Hanumanth Rao
Radhika
Ashok Sreerangapuri
K Anand
Patrick Allen Mendiz
Siva Shanmugam
Saurabh
Rajasekhar Tuljapur
Sathyanarayanan. N
C . Easwaramoorthi
K Vasu Babu
Atima Kumar
Sankara Baskaran Ramesh
Suresh Kumar Murugesan
K N Ashok Kumar
Jaya Krishna Pacheneela
Prashanth k Rao
Chhavi Bajaj
Vijay Nair
Jayachandran Rathnakara
Aravind Sreenivasa Murthy
Vikram Kale
Rui Savio Dass
Nagaraju
Nadeem Ulla Khan
Amitha
Muniramaswamy. B
Narayanappa Sudhakar
Ramappa
Mallikarjun
Surendra
Victor
Bipin Patil

9916133382
9845014020
9972220602
9742026500
9663988448
9632551299
9980478478
9886762262
7676192387
9448006022
9880957885
9538176006
9986814769
9886013363
9945515035
9880981103
9845503688
9900251434
9972077288
9686570703
9916338279
9964649909
9845612148
9620204134
9886724560
9845878859
9741288533
9743331784
9448082387
9980906391
9845181496
9449111256
9845422444
9845912633
9845907932

Anantuni Kasi Viswanath

9700228512

Shivarpatna Raghavendra Govind

9880011102 22442382

23359983

41470360

23412067

42096427
40455207

23426389
42055626
42055889
25529226

26392387
25655394

02.08.10

Baichitti Devendra Kumar

9945452041 42083105

4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Sheela Amit Bhursad


Hari Gopal Donepudi
Venkatateshwarlu Boggarapu
Preethi Srinivasalu
Krishnendu Banerjee
Manasa Sarvadeva
Praveen Ishwarchandra Jhamnani
Rohit Gulati
Lokesh Raju
Ashwini Subbarao
Sreekumar
Sowmya Kommuri
Hari Sankar M
Kasturika Sen
Tejaswini Kaujaligi
Narayan Swami
Ananda Murthy
Tamila Muthan
Sanju yee Varghese
Yoradindia Reddy
Vimala Shettigar
V.N.Venkatesh Kumar
Asha
Ravindra Kumar
Sarawathi
Chandra Babu
Mundlur Phanandra Babu
Ramakant Kulkarni
MVS Tabassum Fatima
uttama Banerjee
Saurabh

9482174354
9986046516
9845073328
9740411000
9886719909
9986146844
9341016169
9880267927
9916133626
9886471295
9901799006
9731744733
9916632476
9886772083
9886319545
9448008011
9845070400
9686989291
9986613000
9811703603
9243981325
9945601834

VINOD KUMAR
ARUN KUMAR HK
A.THAMANNA
T.R RAJESH KANNA
SURESH BABU PAMIDIMUKKALA
SANDEEP R.K
A.VIMALA

9845124771 VINOD@VRDIKACONSULTE
ARUNAKUMAR_HK@REDIF
9900162499
9886654137 KANNAACT@GMAIL.COM
9343093138 SURESHBABU@ATKINSGLO
9986003738 SANDEEPSHETTY23@YAHO
9243716543 GREAT_VGREAT@YAHOO.C

1
2
3
4
5
6
7

8.36E+009
26535072
23222191
42025237
41759621

2530793

23349942
9740805079
9731016024 23201279
9886401481
9901672229 8.39E+009
9448484645
9739151561
9538311060
9880199422

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

03.08.10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

SUMIT BANSAL
KEMPE GOWDA
MOURESH BADIGA
SANA SARAFF
SANDEEP HARIDAS
ALLAN PRAKASH JULIAK PINTO
LAVANYA GANDIKOTA
JVAN TEXEIRA
RAGHAVENDRA LAKSHMANARAO NAZAR
PRIYADARSHAN SHIRODKAR
RAHUL BAPAT
UDITA SAHA
VARGHESE DANIEL
SHAKUNTALA
SRINIVAS BHAT
JAGANNATH LAKSHMINARAYAN RAO
SREEDHAR LOKARAY
RAJESHWARI
SUJATA MATHUR
SUMANA URMILA DAS
SAGRI NANDA KUMARE
SUSHEELAMMA
SHANKAR C
ANANTHAPADMANABHAN
SWATI
SUSHEELAMMA
VINAY MK
BIJI SKARIA
PRAVEEN.SAWKAR
PRASHANTH KIRAN
RAJENDRA ISHWARAPPA
JANAJ SHAH
Subbe Gowda
Talreja Chimanlal
Roopa Gopal
Ashwini Anat Purohit
Venkata Rajashekar Reddy Maram
Shankar Lal
Aniket Patra
Shyam Babu
Chenappa
Sabu
Umesh
Mohammed Arif Ansari
Prashanth
Mallesh Bangalore Adavappa
Venkata Ravi Shankar
Mayank Mathur
Ramaswamy Raghavendra Reddy
Vaibhav Shinde

9916045410
9448482797
9731424344
9611529021
9900366557
9886010551
9611677266
94481233600
9880722099
9845307429
9742266049
9886487994
9480347161
9972474154
2455701
9480119842
9980760675
9448112556
9845699406
9342445701
9980228730
9449115479
9900378870
9845546565
9986015130
9590203385
9845775522
9980493520
9886100562
9449566975
9844052525
9916597763
9448908966
9845007862
9980820752
9845665706
9632228287
9341421907
9886210496
9886181685
9880009777
9742225634
9880105783
9886066216
9242540560
9341041783
9886127003
9902599558
9739004689

SUMIT.BANSAL@TCS.COM

MAURESH.BADIGA@IN.IBM
SANASARAFF@HOTMAIL.C
SANDEEPHRAIN@GMAIL.CO
ALLONPINTO@SIFY.COM
LGANDIKOTA@GMAIL.COM
TEXWOODS@HOTMAIL.CO
RANAZARE@IN.IBM.COM
PRIYADARSHAN.PRAKASHC
RAHUL.A.BAPET@BOEING.
UDITA.SAHA@GMAIL.COM
LITROC77@HOTMAIL.COM
CHETANNAGARAJ@HOTMA
RAGHAVHAL@YAHOO.COM
JAGANNATH.NARAYAN@WI
SREEDHAR.LOKARAY@ITC
M_KALUTI@YAHOO.CO.IN
SUJATA_MATHUR@YAHOO.
SUMANAURMILA@GMAIL.C

KRUPANANDAS@GMAIL.CO
91K SHANKAR@GMAIL.CO
PADHU@IGATE.COM
SWATISTAYS@GMAIL.COM
MENONONY@YAHOO.CO.IN
VINAYMK47@GMAIL.COM
BIJI08@YAHOO.CO.UK
PRAVEEN.SAWKAR@IGATE
PRASHANTH.KIRAN@CAPG
RKAYHBL@YAHOO.CO.IN
JANT@IIMB.ERNET.IN
64536302

26635670

26785370
25479187
41626687
41497470
1472256738
26590580

04.08.10

05.08.10

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Suryakant
Lokesh
Anand Sundaram
Raju Thapitha
Shashishekar Hegde
Dawa pakimo
Parampreet Singh
Jyothy
Sandhya
Krishnan Saha
Uday
Mayura
Tratno
Deepak
Vineet
Shakuntala
Srijata
Indira
Amrit Bhat
Sulochana
Venkatakrishnan
Nupur
Arunachalam
Sathyanarayan
Sowmya
Krishna
Ramya
Elicherra Ravindra Prasad
Rithika
Mathew
Shreyas
Bharani
Supriya
Anurag
Santosh
Satyanarayana
Somshekar
Srinivas
Usha Kumar
Vithal
Kavitha
Prakash
Ramanna
Tarachand
Sameer
Deepshika
Rohini
Salyala
Anil Kumar
Elias

9482242555
9663331239
9886739236
9740991672
9980178630
9900873611
7760765323
9686569463
9902985330
9008026447

1612678999

40886209
23615630

9743455456
9916441845
9886927381
9591813054
990517893
9886329886
9448146334
9538857525
9945440490
9972567970
9945230910
9886366084
9845283515
9886791238
988056553
9742742337
9845575368
9986712802
9845846913
98458221123
9611129773
9986021306
988695000
9535223975
9880674664
9632453718
8121582981

23315969
23227002

41554693
30212121
8212481485

28515388
65328373

26841739
35075000
65964008

26571222

9448242125
9740603373
9740555776

41033443
25506325
26393644

948039850
9980678000
9358744414
9986558377
9535232034
9986606682
9743843477

41663478
23438362

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
06.08.10

Ramachandra
Rajeevalochan Nagabhushan
Abhishek
Nagarathnamma
Amar
Sriansh
Sachidanand
Sharath
Thukarama
Ajith
Ketan
Vinay
Jitesh
Ashok

23640773

9980722442
9916120404
9972471202
9900291442
9886734798
9845924648
9986034315
9986037892
9845559448
9886137916
9880484912
9886789905
9620193192

SANTHOSH TAPOVAN

9980263602

SHUHAB U TARIQ

9886444844

KARTHIK

9611039922

PRAMODH OLIVAR MENEZES

9886552891

VIJAY KUMAR POTTODA

9986514518

KUMAR KUNAL

9343650631

DIBAKAR MITRA

9945160216

RAM SATHISH KUMAR K

9379864445

ROHITH H

9845381692

25242468
41673936

26391522
23116131
26684753

10

SATHISH PREMNATH SUBRAMANIAM

9008301149

11

SHIVARANA KIULUNAN

9986016897

8023656685

12

SAURABH AGARWAL

9742266482

8066563724

13

PREMANAND SESHADRI

9886678825

8025433893

14

ANUPRIYA ADIRAJAN

9940151563

15

VINI CHOWDHARY

9886955461

8023221335

16

SHARAD PESHWANT

9449676278

4344293555

17

INDIRA KHANNA

9945085454

18

MERIN JOHN

9945078078

19

EAYALAXMI

9480339357

20

SACHIN KUMAR

9845422579

21

SERTAJ AHMED KHAN

9886265048

22

BHAUKAR

9844786089

23

SHREE HARSHA

9538877598

24

SURYAPRAKASH

9886093095

25

SOUVIK KHAMARU

9742270046

26

RAMYA NARAYANAN

9740677007

4985201059

27

NANDITHA

9620988777

8022459404

28

RAJEEV KUMAAR JAYARAM

9880794877

29

SAROSH JAMADAR

9886244776

30

PENPA TSERING

9972268126

31

TEJASWINI

9845443056

32

VIVEK KUMAR THACKER

9008277833

33

KRISHNAN

9243353449

34

HEMANTH KUMAR

9700689163

35

KAUSHIK RAY

9980496693

36

HARISH AGARWAL

9886070833

8362791858

8067111974

37

ANAND KRISHNAN

9972502597

38

ANIX P JOHN

9986923733

39

TARUN MITTAR

9845918911

40

MADHURI ABHAY GUPTE

41

09.08.10

8022442920

42101358

NAIMUNEESA

8065681503

42

SUNDAAY RAVI

9845021683

43

K V ACHARYA

9342545356

44

SAI VENKATA KRISHNA

9916453216

45

BALAKRISHNA PILLURU

8050500701

46

ABHIJIT MEHTA

9740557691

47

VEGI RAJESWARA RAO

9632033992

48

S RAMESH RAO

8025260792

8040298372
25780014

RAMSHANKAR NATARAJAN

9900540039

4254273139

SWETA SINGH

9740980456

LAKSHMI VIJAYKUMAR

PRAKASH KADUR PUTTARANGAPPA

7259615790

MALLELA DASARI SHARAT CHANDRA

9611299977

ANAND VIVEK

9844433038

RIKABCHNAD RAJU BHURAT

9844050336

8394224405

S M PRAVEEN KUMAR

9448562237

8173244037

ANSUYA

9844917800

10

SABITHA SUBATHKUMAR PAI

9886795398

11

SAROJA

9449832441

12

MENAN

9980488411

13

RAKSHITHA SUDARSHAN

9739429191

14

PRADIP MANILAL KANAKAI

9845057163

8025245270

15

MANISH GUPTA

9008561502

8040954500

16

SUJINI DUVVURU

9663381367

8040943321

17

RAJA SEKHARA KUNA

9945368036

18

SUSMITA

9972283838

19

RAMULA BOLABANDI

9449790903

20

MANISH MOHANTESH

9742366825

21

VIKRAM GUPTA

9742677710

22

MATHEWS VARGHEES

9731343930

23

ARCHANA ANANDATIRIHE

9481486788

24

ARPITA AJIT

9845187876

25

MANJUNATH HULIKUNTE CHANDRASHEKAR

9986257990

26

NARASIMHULU.BOLLINERI

9986711996

27

SHOUVIK BISWAS

9743999714

28

JANA

29

S RAJKUMAR

30

UTTAMA MUKARJEE

9980666228

31

NAGARAI PRASAD SRIPADE

9845292867

32

CHANDRA SHEKAR SK

9845628260

33

MAMATHA GOPAL

9743999966

34

DEVAKI BOOKYA

9916094482

35

RENU KEDIA

9886279982

36

JACOB MILTON ISAAC

9342248242

8042123413

37

JUBY JOSEPH

9844013843

8041376060

38

SACHIN SHANKAR SHINDE

9845293040

4842319585

8025572246

9980335387
9590437821/99

4287246435

8067272600

10.08.10

39

KRISHNA GOLLA

9916945899

40

IYENGER RAGHUNATH

9741415930

8022083415

41

SIDDAGANGAMMA

9448769642

42

SINDOHA RAMANNA MANJUNATH\

9686177400

43

RAMESWARAPU CHITTI BABU

9663326678

44

ANKUR SHARMA

9036011716

45

KARRI SRI LALITHA BALANJANI

9886732103

46

M.RAGHUKAL TILAK

9916755450

47

LALCHANI

9980549920

48

MURALI S.P

9886733830

49

DHEERAJ NAIK

9483622233

50

HIDYATHULLA KHAN

9341237562

51

AMRIT PAL SINGH

9886856816

52

CHETHAN KUMAR PK

9902777919

8067253190

53

MOHANRAM VS

9448504433

8212333444

54

SOWMAY NAGARAJAN

9343856452

8026690755

55

KUMAR PADMANAV

9886520755

56

SANJAY.GONI

9880822612

8066601000

57

ARCHANA SING

9591353898

8042104076

58

DAGURAGAR K PATIL

9880060012

59

GANAPATHI MADHU MOHAN REDDY

7259974439

VARINDU SING

9740186479

BHASKAR GOSLA

9611783515

VINEET

9986174050

SHIV

9972627120

KAVITA KUMARI B

9886714457

SHWETA BHIDE

9916555331

BAPU CHAWDARY

9945677355

DEEPAK MANI

9845704325

SIRISH SHRIDHAR

9632911220

10

ASHOK KUMAR

9402466533

11

JINU CHAND VS

9611897192

12

RANGANA

9886608340

13

RASHMI D'SOUZA

9886341601

14

SURYA DHURJATI

15

PUSHKAL RAJ VENU

16

LOWIS FATHIMA

9845785297

17

NALINI PANDU RANGAN

9916404230

18

NARAHARI NARASIMHA

19

RICHN DAS

9886656226

20

JESINO SELUIVO FERNANDO

9886643450

21

PAWAN KUMAR

9986806207

22

MOHAMMED ZUBU AHMED

9844115794

23

RADAKRISHNA

9916137626

24

SURESH RAMAKRISHNA

9632221674

25

RANJITH SHENMUGAM

9880816142

26

PHANEENDRA KUMAR

27

ramamurthy venkatesh

9900003697

28

ARTHUR D

9535884848

29

RAGHAVENDRA

9663181000

8026426544

8026681532

8040971607

25296593
41699529
8025239758

994225213

22932496

11.08.10

30

KHYAMANAVAN

9901028903

31

NAGENDRA

9740754900

32

SACHIN

9945712321

33

AVINEET PRAKASH

8088241711

34

JASMINE

9900567077

35

DIVYA NEELAKANTH

9986468880

36

SHEEBA

9886122176

37

RAMESH

805603364

38

RASOOL

9632623986

39

JAYALAKSHMANAN

40

KUMAR SAJAN

9036582535

41

PRATAP

9845364894

42

RONALD DENESH

9845715276

43

SREERAJ

9731366005

44

Y RUSHABENDRA SWAMY

9900156584

45

SHIVANAMJAIAH.G

9901973670

46

MEGHA S.PATIL

47

P.PANDURANGAN

9901477558

48

KURAPAI SIVARAMA KRISHNA

9986082054 80416756071

RISHI SINGH

9008617220

CHELLADURAI VELUSAMY

9986674007

ASHWIN KUPPAGADDE LAKSHMANAPPA

9886669396

8023410588

SNEHA JAISHANKAR

9901297912

8042087102

SUDHINDRA

9902133337

8066572511

SHANA FELICIA PRABHU

9740843373

8242458548

RAGHURAM HOSABETTU

9742829841

8023130446

AMIT PREM

9886065324

8242429258

8026393616

23204671

9731934474/9740142845

ADITYA

9980913000

8022261687

10

ROSHAN ASHOK

9740075832

28388532

11

KUSHAL AGARWAL

9620623508

12

MARIANNE THOMAS

9902771820

13

PREETHI SUNDARESWARAN

9844060969

8023348338

14

ESHANA NATESH

9880415280

8023220698

15

HARSHA RAMESH

9886812990

8023225954

16

SANDEEP JHA

9740899066

17

ABHINAV DEY

9880475949

22932836

18

manoj kumar gupta

9886262374

8041151194

19

HEMA THOTHA

9741469553

9.1804E+011

20

NAGESH

9448352050

21

RAMAPPA N

9845181496

22

ZAHEER THERUVATHKATH

9916289336

4602224318

23

SAJU JANARDHANAN

9739388639

4985204448

24

LAVANYA LATHA AMARALA VENKAT

9900704000

8023254160

25

PREETI RODRIGEES

9740999440

26

AHSAN HUSSAIN

9632433544

27

CHETAN

28

RAJAT

29

RAVI B.R

30

SHIVALINGAPPA

9880760061

31

S.VENKATESH

9916588732

9986316460
98115775846

8026586772

12.08.10

32

PRADEEP KUMAR K

9886659253

33

RAHUL PRABHAKARAN

9902930947

34

DR KASHINATH

9886517959

35

SARASWATHI

9741775479

36

ARSHITA SHARMA

9632811440

37

SWETHA KUSHALAPPA

9945042279

38

UJITHA KUMMARA

9738572778

39

KALYAN KUMAR M.V

9900263396

8023534035

40

HARISH PATTABHI RAMARAO

8105011001

8041270268

41

SMITHA GUPTA

9008030945

8028495607

42

K.AMARNATH

9886709630 80234969046

43

CHANDRA MOHAN

9611603978

44

ANANTH GOPINATH KORNI

9900506456

45

FREDRICK

9845033355

46

JAGDISH

9980808804

47

CHANNARAJ MAHENDRA

9986190097

8276262779

48

M MARY SHIRLY

9945694616

8025302136

49

RISHI

9741596295

50

S.KRISHNAMURTHY

9740850714

51

PRASHANTH PUTTANNA

9900521188

52

LEKKALAPUDI KARUNAKARAN

9845719269

53

RASHMI ASWAL

8095475440

54

ANANTH BALKOT KRISHNAPPA

9886010803

55

DEEPA RAMESH

9886115181

56

VASANTH KUMARI

9448643040

57

VIDYA RANI

9535052654

58

PALICHERLA SAREEN KUMAR REDDY

9620346258

59

PRACTHI KAMRAR

9980816351

60

AABHA TULI

9663233339

61

JITENDER KUMAR

9611909529

62

VSAM DHOOT

9886040328

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Prasanth
Venkateswara reddy
Zachariah Varral
M. Pavan
Shwethashree
Faizaw ahmed Khan
Savthlal Horilal
Prasanna Mirji
Ballupet Somappa
Vasupradha P P
Gurupreet Kaur
Kamal Kumar Tyagi
Vineet V Pai
Sharad Kumar mehta
V. mahalakshmi
Supriya Lamba
Padmja Shankar
sunny Chabria
Sriya Basavaraj

9916747005
9590369290
9482537097
9740326681
9880912592
9900602454
9008744996
9845199154
9448734738
9632948393
9342243975
9844503373
9844121570
9590297596
9739647484
9844133069
8088239045
9972011711

8041827200

8023478707
8041504776

KARUNAKARAN-L-NAIDU@A

8041485448

080-2540270

23584131
044-23634604
23438308
28394351
41259567

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
Neha Rathi/13.08.10

Arunkumar narayanappa
Poduval aparna
Venkata Ramana Murthy kotra
Punit Kumar
Ramesha Krishnappa Kalkudi
Dipayan Mitra
Gaurav Thamb
Binu Baby
Bharat Dhirajlal
Ganesh Babu Sangisetti
s Lalita Prasada
Gurugahalli karisiddiah Sangameswar
Jayasheeli
Chikkathyamma
sudha doshi
M. Varadharajan
Giridaran Arivudaiselvan
Vimala Davidson
Ashok Kumar Golla
Sezhiyan Thiagarajan
B.P Ashok
Suresh kumar.
Savitha Shekharappa
Ashika
Gururaj
Archana Bandaru
Raja Sreenivas Rangam
Prasana D
Praveen Kumar dusethy
Meghana Rao
Varshini Murali
Aditya D.y

9986507573
991629388
9731263214
9341215298
9741115510
9980573918
9945036832
9035747302
9342674772
9008025589
9986046110
9845000109
9880426928
9945108574
9482011974
9900999044
9900134078
9845494955
9986856777
9980339861
9945532432
9886445015
9945361889
9986552906
9980863761
8971110229
9739270234
9731877916
9538080321
9886711266
9686229016
9035765320

26568876
23573045
41213803

26699679
25045416

08392-266024
40904260
26961569

Jaydeep Banrjee

9916290303

Venkatram sathish

9901972051

8022443887

Rajesh

9739012601

8022253177

Saumil H Joshi

9731955655

Sesha narayana yerram

9900366880

Rajni Kanth se

9972307681

Lakshmi Kanthamma Lakshmi Narasimhaiah

9886897979

Nagireddy Patil

9008787087

Amrita Singh

9743999836

10

Nirmala

9952229478

11

Pathi Gopal Krishna

9880391849

12

Sudhongshu chakravarthy

9611805098

13

Shivraj s Nilajkar

9742020177

14

Amrendra kumar singh

9886201118

15

Pradeep indresh

9886890774

17

Ravindra reddy Sabbella

9901004064

18

Abhishek Patil

9591545049

19

Premila Dilip

9845536864

8023238498

8026791189

23336624

Neha Rathi/16.08.10

20

Kaushik Saha

9663377596

21

Rakesh Bommy

9591988121

22

Arun arvind

8105322344

23

Chetan Dolzare

9611811119

24

Peter Jerome Cardola

9008875510

25

K.v.g Manjunath

9880309999

26

Abraham

9449272987

Krishnan vijay

9449631467

Anidita s Bantwal

9847004312

Sairajan

9739202120

Raghavendra

9886723587

Chetan Gurudath

9880028765

Venkatapathy

9886607999

Raghavendra

9980930059

Suresh ck

9980522263

Sadtu kudra

9535175111

10

Sreejith gopakaumar

9739555534

11

Sebi Joseph

9986607369

12

Juby Baskaran

9886412349

13

Somnath Baishya

9591987159

8041206072

14

Nidhi berry

9886896960

8066604444

15

Venkata nagendra kumar Kundavara

9886445711

16

Pushpa m

17

Lingaraju chelur Kallappa

9886396389

18

Jai Prasad

9740405386

19

Gauri

9845634801

20

B.S.Sidram

9449774759

21

Ramkumar Selvakumar

9742768531

22

Nagaraj Shivakumar

9342514991

23

Jaya nilakanth

9448081057

24

Sai srijan

8105355444

25

B.muniram swamy

9448082387

26

Susheel kumar raina

9850687645

27

Anuj kumar roy

9663033477

28

Gautam shah

9886742820

29

Naganandini bp

9886404666

30

Mohammad tariq ansari

9611328267

31

Deepa jose

9448735726

23601545

32

Muruganatham periyasamy

9741655991

4324271526

33

Ashish soni

9740399448

34

Mrs.b n leela

9972600254

35

Binod b r

9845028475

36

Vijay raghavan lakshman

37

Sunil

38

antony francis

39

Prathibha bharat doshi

9945811346

40

Venkatesh rama hathwar

9481245720 08022933306/

41

Tejender singh thakur

9482519880

802293311

42

A G Prashak

9880114559

8065367513

43

Debolina Mukarjee

9686356543

8030266538

8202524158

4972789135

8042172348

23473321

8041466926

8026652317

8212542931
8212371596

9448876561
9945877535/8050971066
8312436463

Neha Rathi/17.08.10

44

Ajay Jacob Abraham

9844514313

45

M.S.Divakar

9845714124

46

Shashwati

9611122514

47

Kiran kumar koduru

9986683880

48

Tarun kumar mohapatra

9916516691

49

Chinmaya panda

9886408961

50

Amit maheswari

9845884238

51

Gaurav mitla

9632521521

52

Nelamma devashetty

9341210803

53

Rathinavel

9886908234

54

Malin fouzia sulthan

9900422077

55

Ramakrishna keshav

9243103332

56

Mohit kumar saxena

9740109144

57

Rajesh vaduvoor parthasarathy

9741599223

58

Smitha naik

9886097433

59

Abhilash tom patrick

9886635607

60

Edwin ti

9448045667

61

Saurav

9901600711

62

Neha sharma

9886672901

63

Ashish Madan

9986180922

64

Anand govind machori

9880514648

65

Mukunda

9845280883

66

Purushotham

9845999633

67

Gomathi

9886188871

68

Prabhu murthy

9538928599

69

Anumod a.s

9900299622

8025721107

70

Gurunandha rao

9972041393

8023156323

71

Ramesh kumar

9972185600

72

Padmanabhan

9845001127

8022260672

73

Cloford praveen kumar andrew

9980833819

8025567601

74

Rakesh raj

9945887975

75

Senthil

9741600009

76

R.Senthil prabhakaran

9741600009

77

Mathanda vanita karambaya

9945473946

78

Kottanathilkkal prabhakaran

9916539868

79

Kishore balasubramanian

9900261837

80

Shipna chandak

9886750874

81

Krishna

9845196803

82

vineet lal

9845141475

83

Sujatha

9886037263

84

Devi haridas

9945399662

85

Raghavendra reddy t

9886881717

86

Sutha.s

9916831472

87

Bharath ruma krishna

9900166368

88

Srividya

9448480973

89

Thanemozhi christina selvaraj

9448937565

90

Chirutha hassan

9986217071

91

Hari krishna

Abinaya ravi

9916166310

8025724083

Ankita Rajesh joshi

9880528360

8025543539

8026963453

8214257623

802534801

8025842005

3
4

A.S.tconnurappa

Prathusha duvure

9845124196

A.Susainathan

9342856900

Dhanraj

9845167767

K.Lokesh

9663331239

Uday Bhasheer

9008144339

10

sumit sharma

9916137221

11

Veena rao

9972222588

12

Vaneeta bhatia

9739090167

13

k.j muralidhar

9845099777

8026585093

14

Sivesh babu naidu

9845066522

8026637375

15

Rekha

9620411115

16

Bijoy Rohan pinto

9886020854

17

Neena mukarjee

9880347629

18

Praj rasmita swain

9341386414

19

C.M Dhanarajaya

9845021675

20

zohra

9902841661

21

Basawaraj baderni

9845944460

22

Upendra

9845216901

23

Priyanka Venkatesh

9686602143

24

Priyanka Venkatesh

9686602143

25

Nandakumar balasubramanian

9952488766

26

Sai ramesh madireddy

9686669169

27

Sarita

9620963169

28

Kumara ramu Raghuramaiah

9916448492

8026568418

29

Sudharshan rajagopalan

9845129854

8066649863

30

Yogesh Prakash

7259179483

31

sharada Pandit

9945495845

8026392961

32

Saya Sreenivasulu

9845055842

8026891168

33

Raju alagundi

9611225116

34

Jaikisan

9448800317

35

Ravindra

9449518612

36

Bhanu Narasimhan

9880676933

37

Mohammed Younius

9845282586

38

Anand shivaprasad

8951843008

39

Polali Jayarama Bhat

9845156560

40

Ananthkrishna

9845261263

41

Akshatha manjunath

9480774698

42

Shristi modi

9448490712

43

Esha singh

9742260680

44

Mahendra ramlu

9448105502

45

Swetha mukunda

9886336844

46

Manoj

9740220512

47

Aravina sharma

9845003805

48

Gajendra eshwara

9844011270

49

Prashanthi

9008306252

50

Dheeraj bellur kumar

9901288529

8023220742

51

Ankita rajesh joshi

9880528360

8025543539

52

Abhinaya ravi

9916166310

8025724083

25421317

8022444273

8041689003

8026714170

8242228783

8041216790

22255032

53

Neha Rathi/18.08.10

Rohit prathip kumar

9945608302

Manjunath

9880939133

Shailaja Ram manohar

9886636286

V.Narayan

9448008011

C.Venugopal

9980020349

Balasubramanian

9743375531

Sushmi majunder

9845372730

Kshirj jain

Daniel santosh

9686449206

Prasad.k

9880870706

10

Radha n

9845751431

11

A.L.A Nathan

9845718176

12

Navneeth k

9739460346

8022442044

13

Mohammed safar

8123988625

8023433156

14

Somashekar shashikumar

15

Smritheelaya

9585235196

16

Narayan

9845538667

17

Raman

9902341612

18

Melanie

9880921354

19

Manish sinnghvi

9845540810

20

Mahesh Radhakrishna

9880007682

21

Vijayakumar

9880832558

22

Varatharajn

9611155774

23

Hanuman

9985012231

24

Rajanikanth m.c

9845594055

25

Jyan texeira

9448133600

8242221414

26

Dr.puttamma v

9901884464

8182234176

27

Balaji santhosh

8105807047

28

Jackson thresiamma

9886008851

29

anil kumar s.j

9486030558

30

Hariprasad

9620641240

31

Stanly sudarshan

9972755226

32

Ramachandran krishnan

9731746855

33

Sathyanarayanan

9740499445

34

Swarnima

9742260811

35

Krishnamurthy

9845878782

36

Kavitha.r

9880372460

37

Sandeep kumar

9986345744

38

Sheethal

9945263981

39

Lavanya

9886399116

40

Arun kumar selvarajan

9900168816

41

Rahul gupta

9916136548

8042046513

42

Debraj ditta

9880430919

8041306894

43

Veenitha kumar shetty

9964022993

44

Vrun p

9900916981

45

Anand narayanan

46

L.shivalinga

9449325356

47

Subhashini

9611262686

48

K.R.Venugopal

9611799733

49

MD Hissan saik

9901289954

8028605114

9740443904
4344266284
8025843802
8040045349
8040045318

8065307187

990097540
8023334011

Neha Rathi/19.08.10

50

Bojja shah venkat

7259168408

51

Uma praksh rao

8088279083

52

Manjunath

9743127704

53

Muralidharan

9844674444

54

Ravi basavarajappa

9900766447

55

Raghavendra Venkataramana

9900594364

Sudhir krishna

9844314048

nitheesh bharathan

9916917893

Narahari sagu

9845025700

Carlton oliver

9449861853

8028383643

Madukkamoottil joseph simon

9448075819

8025741175

Amit singhal

8095642150

Kareemulla basha shaik

9880454854

G K shyam prakash

9845988409

8066266891

Anjanil gupta

9379737209

10

Nitin mittal

9320601127

11

Devi Jagadeeswari ramasamy

9008002357

12

Shikha kashyapa

9886110249

13

Shahina giriraja

9741126548

14

Prakash lingadall

9900036117

15

Jagan mohan hari

9448978556

16

Supriya kalla

9620290796

17

Ashok kumar

9972877911

18

Naveen rajan

9845805505

19

Raju t r

9945179361

20

Lokesh Poojappa

9845277814

21

Bharat patil

9845322089

22

Lavina

23

Mythili moitra

24

Mary samuel

25

Jayeeta chakrabarty

9880904912

26

Arun kumar

9845966177

27

Prikshat sharma

9448682656

28

Vinay maheswarappa

9986763843

29

B.Sundar

30

Minal sharma

9036755175

802522872

31

Ramprasad upadyaya

9972063999

8026607229

32

sharmila mande

9886287555

8041512445

33

Venkatesh.prabhu.k

9945344773

8023602262

34

Kiran uppinakudru

9901100655

8026791756

35

Kusuma kumari k

9986947918

36

Neeraj gupta

9964513005

37

sunil rai

9986733414

abhijeet kumar

9886435369

38

Neha Rathi/20.08.10

8023613640

1
2
3
4
5

Aarthika
K.V. Paul
Mall amith Kumar
S.V.S.R.K Prasad
Alex George Manappurathu

8022131181

8026572064

9886446090
9632754279/8904578423
97392189302

924255533

9629732933
9880276299
9945433266
984546698
9901244330 080-25831040

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Neha Rathi/24.08.10

Peeyush Kamal
Shiye Sgarma
Priyanka Garg
Ambar Anant
Bhaskar Reddy Yeddula
Divya Saneth
Arunabh Chowdhary
Rai Shekar Singh
Sekhar Manicls Avasangar
Hari Kumar Nair
Gundala Kalpalatha
Priyanka Sarkar
Manjunatha .V
Basavareddy
Hemant Gholkar
Sandeep Kumar Mishara
Indrajith K G
Sawan Kumar Sahoo
Yogesh
Hemant Sahoi
Keshav Prasad
Meenakshi Balakrishnan
Dr. Umesh K
Anmol Walia
Harish Thoilapalli Sathyanarayana
Spandana Makira

9900176059
9686852302
9900733447
9880193306
9901233559
8892724072
9686566461
9945100541
9741127974
9886122820
9741116458
9731398708 080-41531424
9986376286
9886016826
9980002861 080-41531424
9844179589
9886435898
9731944055
9611131672
9916919434
9535059595
9845689269
26605046
9845222940
23612883
9538995262
9980187779 080-26321924
9886560625

Viswanath rao.v

9880128834

8022352748

G.N.Sandeep

9880106256

8041680750

Subramanian chandramohan vinoth

9845803056

8041906000

Chandra mohan

9945406172

Sooraj.ka

9632936489

Neha chauhan

8971242377

Shakeer ka

9902766766

Vikaram

9886719292

Hema bindu

5688254609

25354959

10

T.James

9902587773

8025715057

11

Saket kumar

9880831196

12

Sangita ohri jain

9845108590

8025274428

13

Dharani kumar

9845679474

8028518014

14

Nithya ravindran

8095210035

15

Pukit agrawal

9901691495

16

Venkatesh.v.deshpande

9844043374

17

Rahul wamanrao meshram

9591999637

18

Sathyam sundar

9901399899

19

Ina dawer

9535141570

20

Bharath nagesh

9845039003

66937732

26711018

Neha Rathi/25.08.10

21

Rupa mohan

9739848516

22

Archana tiptur

9886724883

8134250905

23

Anusha raj

9731396969

8023381453

24

Sushma lakshmi

9845210658

804663032

25

Rajesh tc

9845368788

8023626026

26

Vatsal rameshbhai dave

7760892820

2792240934

27

Bhumika mehata

7760892820

28

Vatsal rameshbhai dave

7760892820

29

Harshal kiritkumar

9900242308

30

Ravi sankara vara prasad

9886036532

31

Sindhu.s

9972828053

8394265133

32

Karthikeyan

9886726821

8026710739

33

Morasa sowmya

9980159656

34

Vani

9845668194

35

Subhash

36

Vittala.chittam

9945651411

37

Vinay belliappa

9845832016

38

Swarna ganeshwara dayal

9972097684

39

Kalaivani.g

9900401653

40

Bara gopala

9886064333

41

Shalini jain

9845217236

42

Pooja baggana

9483616016

43

Manikyam

9443026349

44

Ponraj gounder

9902298057

45

Sumanth surendra

9980701699

8022449570

46

Suptha shetty

9886656338

25580168

47

Ram prasad

8088279027

48

sukhwani

9341964597

49

Swati gupta

9243555585

50

Raj prabhu

9916711732

51

Mandikal narayanaswamy

7760990750

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

2792240934

948340111

Deepak gopal Rao


9900600356
S.Vishnu Chaitnya
9008133888
Mohan B.K
9986137277
Shivakumar
9948533333
Siva Sundeep Bairu
9885799847
Prashant Mathapati
9886875265
Roshan Arun Dsouza
9901657098
Swapnil A Kulkarni
9980209397
Sibgathulla
8050778843
Sreekumar C P
9845697991
Veera Venkata Satyasree Ranga Nayakulu Kat9632746333
Rohit Kumar
9448811893
Ravi Kanth Adepu
9611188722
Veneet
9886792968
Praveen Parameshwara
9900477822
DrRaj Kalsa
9886107277
Praveen J Shetty
9741493224
Chetan Venugopal
9845035091
Srinivasa S
9845964488

8023437392

8276313788

080-26755552

080-65990066

0831-4201003
080-22580884
080-26713120

080-67123002

26.08.10

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

Krishnappa
Bharathi Ashok Jain
P.K Sandhya
Tumkur Revanna Nagaprasad
Vidya Iyengar
Mohammed Safiullah
K.J Purushotam
Jayesh Sharad Salgaonkar
Sendil Kumar Nanda gopal
Nanditha Balasubramaniam
Bhaskar K. R
Lakshya Goel
Nishat nazneen
Kamalesh
Deepti Girish
Venkatesh
Ramchandra Gurunath
Anil Putta Naik
Anirban Mukherjee
Gaurav Bansal
Umesh B Rao
Harikrishna
Meghana Raosaheb Patil
K Shridhar
Srinivasan
Jilu alex
Ajay Kumar N
Naga Venkata Anil Kumar Kota
P.Vijaya Bhaskar
allen chellaiah James
Snigdha Saha
Ramya Umesh
Mahesh Sukumar
Prasun Ray
Puneet anand
Karthik Ramohalli Gururaja Rao
Chandrasekhar V
Sourav Basu
Satish Kumar Narayanasettu
Johnson Jayaraj
T Venkata Kamesh
Sathyamurthy
Hari T M

9448158461
9741015297
9902553894
9448448967
9880842097
9901024009
9845088344
9980755446
9900162589
9886552813
9945922448
9986005270
9448600911
9986032174
9886414066
9886924177
9986275617
9742776694
9902018035
9731833885
9962069351
9742371000
9538994558
9535169875
9986573367
9731051867
9880600188
9741322774
9901049000
9880062772
9901042149
9731435435
9739802942
9632333766
9611674588
9539011788
9880898888
9900097076
9538488999
9900514594
9845943062
9739445957
9880272581

Sheky

9945104923

Sunil kumar kalanadhabhatta

9742137137

Chinthu jose mattam

9535528950

8042229529

Sagar reddy

9738234268

8624211909

Prathap gopinath

9980626193

8023497641

Pradeep kumar

8088653221

Chandha sah

080-25719013
080-23141898
080-22222802
080-25710327
080-42158317

080-30781831
080-25460284
080-28563612
080-40936916
0836-2264438

8041466316
080-22213770

080-22217706
080-23658824
9180-4133002
080-22263649

080-41764339
080-23338449

23406577

Prasanna kulkarni

8095702827

Dr.tushar v.shah

9632577344

8028453309

10

Jayalakshmi vinayak

9900554681

11

Venkatesh mahadesh

9845408024

12

Sumit mitra

9743383853

13

Radhika bhalla

9686576106

14

Vasu Raghavan

9008969094

15

Craig ashley

9845819075

16

Sunil kr dokania

9844244944

17

shivaraj

9740876658

18

Suhas k Kangindhi

9986768223

19

Padma Muthuneni

9341999049

20

Subhalakshmi Subamani

9880951017

21

Kabadi Sundarsa Gnaneshwar

9845026403

22

Shwetha Kamath

9902096914

23

Deepmala

9741762000

24

Shekhar Chandra

9886557910

25

Soumyadip Banerjee

9632320661

26

Palguna Sharma

9901020007

080-28425840

27

Usha Banu Jagini

9886067092

080-25723240

28

Iyer Gowrishankar Ramanathan

9900580525

080-25249230

29

Dr Rohan Kumar Gulwadi

9845603685

0824-4251133

30

Sudhir Yemuna

9880522210

31

Vidyashankar R

9448389987

080-23311385

32

T.V. Muniyappa

9611976346

080-28462502

33

Harish M J

9844009944

34

Rama Srinivasan

9886711935

35

Utsah Garj

9739009419

36

Rashmi Kuruvakkat

9742542985

080-40992297

37

Chandrakala Hemanth Kumar

9243401336

080-65633207

38

MD Umadevi

9691380925

39

Vinod Kumar nair

9663399380

40

Laxman V

9886885273

41

Mohit Mathur

9611432362

42

Juri Bharlrav

9741062255

43

Ranganath Sheshari

9972120846

44

Adarsh G

9663376097

45

Vijay Raghawin

9663384418

46

Amreek singh Dhanpal

9741113811

47

Babu Vinodh Kumar R.V

9632944336

48

Tridibesh Satpathy

41109939

49

Deepak sundar

9741177557

50

siddhaiah

9901943433

51

Padeep Govinda Rao

8105510282

52

Abhisheghmenon

9886965951

53

Shankar Nanjvndeswaran

9741109851

54

Chitrapura Raja Raveendra

9611104856

55

Patalappa

9448175518

56

Rajender Kumar

8095465806

080-25442208

57

Anand Vishwanath

9845232327

080-41714619

8023508581

080-25401070

080-26675847

080-66940625

27.08.10

58

Abhijit DE

9342162193

59

Pulipati Veerakumar

9740531250

60

Deepak

9886991878

61

Harish Kumar Johari

9901000772

62

Anusha Venugopalan

9740072099

MANITHA.S

9880877600

KIRAN SHIVASHANKARAPPA SHIKARIPUR

9845225557

NAVEEN SHARMA

9880728033

DINKEL BALAN

9916419513

PVSR ANIL KUMAR

9620688887

PRIYA SIVASHAN KARAN

9611568990

ANUP NAGENDRA

9886239984

NIRANJAN MURTHY

9880790571

NAGESH KUMAR SILLE

9986257531

10

KARTHIKEYAN NATRAJAN RATHINASABAPATHI

9940764635

11

RASHWIN_SHETTY

9880840769

12

M.JUNAID

9880311163

13

RICHA SRIVASTAVA

9986021848

14

NAGESH .K.P

9945539836

26664284

15

KIRAN KUMAAR NAGARACHAR

9900113652

21300443

16

SHASHIDHAR NARAYAN TANTRY

9845695028

8026585879

17

SAHIL NES

7760581313

18

PRAKASH CHANDRASEKARAN

9845945925

19

DEEPA ASHOK

9448118170

20

BENEDICTUS

9741411551

21

SHEBIN GEORGE

9845106959

22

DINESH KALIDAS SHAH

9449007043

8023147355

23

CHHAGAN SHAH

9341236197

8023226123

24

TALAPOTTA ROOPA

9886533682

25

W.P.SURESH KUMAR

9243106998

8023612409

26

POORNA.P

9620201181

8042052909

27

G.R.VINAY

9731267778

8023564235

28

ADNAN ANWAR

9740318729

40993087

29

MANDUTA PRAVEEN

9916139096

30

HARISH MUKUNDAPPA

9980211220

31

GOUTHAM.S.N

9886266213

32

GOPAKUMAR RAMAKRISHNA

9686183183

33

NATARAJAN DHIRAVIAM

9243049030

34

CHANDRAPRABHA DORAISWAMY

9886070431

35

KUMAR.B

9986108075

8028511324

36

SIMI MATHEW

9886031802

8041676082

37

KAVITHA.B.R

9886747725

38

KIRAN KUMAR.A

9886652232

39

KUSHAL.B

9986655385

40

SIMANTA KUMAR TALUKALAR

9611432165

41

GIRIJA

9845539840

42

CHANAPPA

9448031281

43

SUCHANDRA.C

44

SRIDEVI PANNEER SELVAM

45

SUBRAMANYA GEEJAGARU THIMMAPPA

9535706706

080-40414802

080-26584405
8128441289

40961220
4546230117
25452653

41664756

7122555343

46

SHIMA BINDU

9494289433

47

MRS.REETA AUGUTINE

9663811679

48

KIRAN HEBBALE RAMAMURTHY

9900112573

49

SUGANA SATTISN

50

Y N.VAMAN MURTHY

9448556971

51

RAHULCHORARIA

9886050044

52

K.SANKAR

9880173103

53

ANGEMUTHU LOGANATHAN

9036498200

54

R.THUALASIRAM

9964185800

55

PAVAN REDDY

9880322663

56

BANGARADKA VISHNU RADHAKRISHNA BHATT

9844053440

8023499336

57

DR HACHMAN SRIKANRAIAH VIJAYA

9844053440

8023499336

58

SAILESH SESHU

9986261327

42038718

59

SANJI AVINASH

9972400922

8023344153

60

NAAGA VENKARA DHARMA LINGESHWARA RAO MA 9620973777

8666534764

61

S.TAJUDEER

9845952418

62

RAMYA SUBRAMANYA JYOTHI

9844087752

8212545858

63

RAMYA MADHUSUDANAN

9900271718

28516944

64

PRAVEEN KHARKWAL

9986342210

65

SHIRINATHACHARYA.LINGALPUR.MANACHARYA

9845828777

66

NIDHI LOHIT

67

MANORANJAN SAHOO

9901994876

68

NARENDRA HOSAHALLI ANANTHRAMAIAH

9900173166

69

BASAPPA NEELA

9449647255

70

KAMAL TANGA

9844038450

71

R.MUTHU KUMAR

9886117152

72

VINAYAK SHANKAR HEGDE

9972565539

73

JOSEPH PRAKASH

7760032765

74

HELEN PANEERSELVI IRUAJAYARAJ

9663999116

LAKSMI NARASIMHA

9845480532

75

Neha Rathi/ 30-.08.10

8023325273

08194231846 ,
26324603

8227275791

Kumar papanna

7760581525

Thangavel p

9449404737

Dharmichand jain

9844141772

Kultar kaur

9886194577

Kurmapu lokesh

9886795831

8041771517

Yagna narayanan

9741833911

8065311513

Deepa bovegowda

9844708191

Sriramulau rangaraj

9886713401

8041242442

Kalyanaraman venkateswaran

9880110163

8041371827

10

Padmanabhan

9845289059

8028439989

11

Priyarajan das

9986447207

12

Muralikrishnan

7676808253

13

Ujwal jayaram

9980594225

14

Vijay

9886718807

15

Manish bhatia

7760966716

16

Pravin kumar

9986568168

17

Gurpreet singh dhaliwal

9900322230

18

K.R.Bhardwaj

9844011141

19

Olivia lolita dcunha

9740095700

20

Siva sankar

9502927896

8023332773

Neha Rathi/ 31.08.10

Neha Rathi/ 01.09.10

21

Manaesh arun sathe

22

Pallipa hu anand babu

8904878421 808904878421

8040100900

23

Shaik mansoor ellahee

9742544508

24

kulangara jayachandran

9980994505

25

b.k ramasunder

9845159765

26

Gangabyraiah rajagopalaiah

9886439006

27

Siddharth agarwal

9886999055

28

Magesha puttannaiah

9886739027

29

Nandini devare

9886117047

30

Sunil betageri basavannappa

9980089696

31

Sanju ramadas

9740377265

32

Smriti goyal

9845120044

33

Sakthivel ranganathan

9742269475

Kasu anitha reddy

9845233361

Aqil nida

9731125442

Sharan cj

9901505170

Vivek venkatachalam

9880424242

Bhaskar

9845447286

Nagaraj

9886393976

8026966668

Sarvottam kamat

9845452400

8362352561

Rama krishna

9901377666

8026932782
8212415734

8022426387

8026632704

rupesh gandhi

9886570473

10

Mansur

9900129246

11

Angamuthu srikavi

9750036694

12

Shankar e

9886127937

13

satheesh b n

9986027190

14

Srevam kumar

9945066700

15

Ashok ananth nayar

9341051912

16

Anand narayana

9916779749

17

Preethi goravigere anandkumar

9740016161

18

roopa

9972312573

19

Anand p

9901022804

20

Shiva kumar

9945165761

21

Basavaraj

9980677515

22

Kunal badani

9472524278

23

Vinod ganapathi g

9845233487

8026721401

24

Arun jhon

9538452648

8041718707

25

Lakshmikanth

9845122178

26506236

26

Vikash chandra singh

9980724724

27

Venumbaka venkata krishna reddy

9845035599

8025282522

28

Sachin dhamu

29

Dinesh divakaran

9986639484

4792468382

30

Vivek sharma

8971088088

31

Sarojini

9343437492

32

Srinivasa rao kola

9591793900

8666536820

Parashuram

9845939636

8023539636

Srikanth rr

9845129022

8026569560

Srinivas reddy

9886346522

Naveen kumar v

9008301614

Pham mantravadi

9916959931

8222252296

8041253499

8066260000

Hema mohan

9880588233

Mahantran

9886341821

Subramaniam

9441889850

Ashwini muralidhar

9880943900

Harsha kumar

11

Sreeja achuttan

9741455977

12

Mathew mathai

9844075370

13

Jayendran sundaram

9916161562

14

Shon thomas

9900272150

15

Praveen kumar

9886506860

16

Zara lulu colaco

9742324605

17

C.S Srinivasa murthy

9449445311

8026675762

18

Anita singh

9972585290

8025542190

19

Harjit singh

9845616296

8040953656

20

Solomon devaraj

9901699592

8025435620

21

Anil kumar v

9741127600

8023502229

22

Smita pg

23

Somaghosh

9482919623

8022932611

24

Ashok harish narang

9986006021

8041518487

25

Komattil ramnarayan

9845547733

8202922465

26

Varalakshmi

27

Chaithanya Mirle Kanthoraju


Krishnan Noochum
Padavagodu Venkatagiriyappa Giridhara
R. Rangvittal
Sangeetha K
Chetana Holehonnus Mutt
Enakivs Charles
Mani Ramchandali
Praveen Tippa
Subesh Sebastian
Enorch Raj
Balasubramaniam Ramamurthy
Hanbal Nagendra Ramamani
Ganesh Pitchaiah
Manu G kuriabou
Nikhil Dayanand Balickar
Manish Kumar
Viswswara Rajashekar
Meenakshi Jain
Thiruvi Swaminathan Jaishankar
Satyendra
Joyotirmay Mallik
Saraswathi
Anand Srinivasan

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Neha Rathi/ 02.09.10

8023417158

10

9845157287
9497042079
9845342007
9845681518
9611262729
9901885125
9740502095
9740135996
9886746534
9986463657
9980857188
9448682519
9611837075
9880965059
8041058995
9844846789
9741133554
9880017907
9538397902
9740900721
9845262708
9685659465
8252525956
9945847832

Avinash kalbhavi desai

9986371879

Arun t v

9986002356

Anupama bhimraya

9880506648

Darshan.k

9900518642

chira

9845917906

8025441214

080-23430228
00-26694435

080-25614134

080-25614134
9180-2362507
080-23362212
0484-2740502

8023518284

Neha Rathi/ 03.09.10

Sushma siddhilinga hiremath

9611700884

Krishnarao

9620083586

T.Arunsiva kumar

9535210260

Sreedharan

9900158770

10

Tirumala srinivasa

9845171425

11

Hari babu

9731395605

12

Anooj koushik

9900539445

13

Akhilesh

9845726482

14

S.arun kumar

9739127183

15

Gururaj

9980744588

16

akash srivastav

9742109521

17

Kadevella adi chandra

9902735837

18

Pavan kumar atri

9740744228

19

Chethan umapathi

9916564249

20

cHANDAN SEKAR

9902735837

21

S.Ashok kumar

9900109954

8025532347

22

Raghuveer hs

9945388007

8026715570

23

Satyanarayana srinivas

9880650058

24

Sukhpreet kaur

9611008105

25

Harit

9611226703

26

Ratna bhattacharjee

9902532372

27

Neeraj garg

9342324009

28

Swailendra tiwari

9620202709

29

Sunil kumar j

9663000177

30

Mothi raju

9008316496

31

Pradeep

9886414334

32

Doraiswamy

9448686135

33

Anand kunchanur

9964651529

34

Abhishek gujjar

9538821095

35

keshavaprasad

9740078018

36

Venugopal

9845908723

8041213543

37

Rasu kn

9880535026

42012089

38

Rudra

9880535055

26083300

39

Jami mohan rao

8892927559

40

Yasha sringeshwara

9591082372

41

Ashwini gupta

9731899881

42

G.vikram singh

43
44

Priya bhapl
Shweta shirur

8023641053
8040417935
8041301067

8028604074

8040936030
8214246807

8025315024
8040949568

8026648729

8880139141

9902046957
9663479568

Rama ts

9900100321

Gaurav sharma

9986781124

Aditya raypalyam vittal

9902444115

8039827074

Sathyanarayanan sargunesan

9972109000

8042015089

D.kandala rao

9980245778

8020580378

Prashant mohan

9008433337

Milind barve

9922939929

Amritha balasubramanian

9886139576

Bendil jayaraj

9741700788

10

Jaya kishore tunga

9945154435

11

Srinivas rao dayanand rao

9980139148

23691348

SHALINI

06.09.10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

12

Praksh.m

9845013710/998

25501261

13

Madhuchandra srinivasa

9880079413

25537787

14

Gopalakrishnan krishnan

9986013919

15

Rabvi venkataraman

9901854754

16

Swaroop kurian

4816431337

17

Madhu ganjalagud swamy gowda

9632360351

18

Nagesh

19

Thangaraj palaniswamy

20

Venkata sarath babu

9886325521

21

Nachiketh achar

9845201982

22

Rigil

9886319230

23

Dattukumar

9036456861

24

Sandeep

9886283309

25

Makendeya vishwasan

9739776033

26

Ravikiran

9945479360

27

Vikram anand

28

Viveke radhakrishnan

9886150045

29

Gunashree

9480035687

30

M.vonod

9886598894

31

Sirish choudart

Rajlaxmi
Ranjit Doolapeta Prasad
Sundarajan Chakravarthy Vasudevan
Anil Kumar Narayana Pillai
Lohit Kumar.K
Sudarshan L.S
Krishnamurthy
Kaveri
Perumal Rajaram Raghuveer
Swamynathan Thyagarajan
Binish.T
Juthica Bopanna
Kelachandra Joseph Kuanvicca
Sharad Narayan
Sanjay Ramachandra Sangam
Bhanu Kumar Ramappa
Narisha
Kanchana Sudhir
Gowthaman Selvaraju
Rashmi Rangarajan
Vinod Kottayil Chandan
Srinivas Prasad
Harish Dharaman
Mithun Sammer
Sunitha
Ponpathrin Krishnan
Fiji Serathin
Rajeev Ranjan Jha
Vignesh Attur Radhakrishnan
Vincent Fernandez

8065832343

9448110817
99002844000
8032483676

8482261498

9972531121

9740401474
9845333996
9845267711
9731911557
9901700300
9945134566
9620271901
9916999569
9916840709
9980561077
9611341409
9845469204
9845013366
9591630309
7760961421
9886280300
9845153402
9886080602
9740223871
9845392348
9845629540
9886353091
97399803661
9980293214
9945200746
9880171436
9980522303
9731633544
9886343157
9845318198

25200570
41471018

22440474
4682288347
8274254084

67823200
23646642
22284807

41302059
42190774
26390076

SHALINI

07.09.10

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Nuggesalli Krishna Swamy Raghunatha


9845642378
Megala
9566589671
Vyshali Nagabitusham
9880058455
Bindu Mangalk Mittal
9845281158
Arpita Agarwal
9686191761
Sunkara Mahidar
9886772132
Sonali Patil
9663875871
sUDIPTA bASU mALLIK
9686578064
Ajeesh Kumar
9900227117
Suganya
9986099865
Prateek Khandelwal
9886528097
Indu Chandrasekhar
9741177556
Anjali Chandrasekar Geetha
9886302526
Praveen Babu
9972417248
Anuradha Johnson
9686752898
Ramasubramanian Inanaguru
9945588166
Bahubali
9900248423
Jaswinder Singh
9686152152
Vishal Vazandar
9886330277
Satisha Valagerehalli Ramanna
9686570008
Richard Joseph Peter
9845272744
Vinay Kumar Gurayappa Karanam
9886482275
Vijayakumar Natesan
9686191299
Rajendra Vishakantaiah
9886046381
Rajesh Subbarao
9845346731
Joydeep Bhattacharya
9739000976
Hadinaru Venkataswamaia RAVIKUMAR
9902020338
MONCOMPU saNANTHASIVAN kISHEN kUM9739914928
Chandrashekar Kakal
9880008337
Jaykumar
9900112329
Ganesh
9448353377
Sandeep D Mello
9902011458
Venkatesh
9845572239
Madan Mohan
9845819810
KANtha Raj
Praveen Dube
8971903171
Yashoda
9449066111
Lokesh Poojappa
9845277814
Mahadevappa Shetty
9980302325
Lavina Bhambani
9886446090
Shyam Sunder
9980680050
Shyam Sunder Mundhader
9945111345
Sharath Bhushan
9886655935
Chitra Adinarayana Reddy
9886089139
Ram Bharath Reddy
9482511111
Ajit Kumar
8970480797
Raghavendra Rao
9448852356
Ravi subramaniam
9448491391
Jitendra Bachhawat
9880214141
Neela Benaka Reddy
8050865359

42720000/002
40970492

40961215
23202061
67136473
41700191
41202516
23472531

28474045
23409329

40262250

28564291
26932506

08.09.10

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Sujay
Ramesh
Sumitra
Dinesh Muciliath Jayadevan
Kumaravel Rajendran
Asheesh Darwai
Aseem Kumar
Ramakrishnan
Vinod
Sajit
Raj Cherian Vadana
Preetham
Gopal
Suyash Sikawar
Sunil Kumar
Shekar Bangalore Suryanakanarao
Niby Antony
Sudir Arni
Shwetha Yogesh Khandkar
Chitra Pattabi
Parul gupta
Sudhakar Vadlapatla
Srinivas Acharya
Prem Kumar Dharamalingam
Dinesh Kumar Nittu Chonnaiah
Manoj Seshadrinathan
Aravind NAYAN
sRIDHAR
Ashit Kumar Padhi
Krishnaveni Ramachandra
Ninan Podira
Debashish Padida
Laxmi Goswami
Tukesh Joshi

Vaideshwaran S
Pradeep Kanhenally Chandrashekar
Lovejoy Marina
Maneesh Kumar Pant
Divya Nair
BABuraj.M
Deepa Mamidala
Divya NAIR
Anoop Puthenkathil
Chetan
Srinivasarao Koppaku
Venkatesh Kempalingaiah
Giriraja Velysham
Ramalingam
Arun Mohan
Anil Pandurang Kale

9480002845
9449160038
9845836770
9481805674
8050704733
9739656305
9035180326
9880422277
9986220502
9900541207
9886000468
9886030968
9845013110
9986612398
9886649407
9845736474
9663189000
9886272755
7259179473
9886317178
9663421212
9980018016
9538993794
9894601132

26592739
26721429
41267586

25838209
25725795

26614304

42109115
23376226
40933256
4272443487
9740733855

9632158876
9886767107
9448220913
9886267198
9740783212
9886196300
9742278402
9620572727

40960520

25476602

9739847666

984520421
9986067949
9686679002
9663032323
9900157173
9663372868
9611129022
9632384384
9886332471
9845841280
9739968160
9845065389
9741126548
9480052159
9986023974
9686661235

41269016

4832735671
26569560
40993803

41307008

42184256

09.09.10

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Senthil Kumar
Kota Sasikumar
Subhra Shankar Ghosh
Ramaswmy Srinivas Murthy Srinath
Sampally Vinod Srinivas
Ravendra Kumar
Rahul Raj
vINOD kUMAR sWAMINATHAN
Anitha Muniswamy
Vishwanath
Vasi Chandrasekhar
Kota Sasikiran
Shubanjan Sarkar
Yadendra Singh
Raghavendra Parepalli
Rajarajeshwari
Thanuj Kumar Medikurthi
Sriram Venkatasubramaniam
Anupa, Gopal Kulkarni
Jacnith David Samuel
Prabala Siona
Jonathan SAMUEL sINGH
Ranjay Kumar Narothui
Karun Kapoor
Praveen Kumar
Narendra Kumar Nulu
Robin Puthethu Joy
HAJRA hUSSAIN
aGATHIAN
Vijayaprabhakar
Srikanth Golla
Chandrakala
Akila
Ganesh BASAVARAJ
Ganesh R Iyer
Ageem Kgaopinath
Venkata Naveen
Ranjit Singh
Jinoj Titus
Surapaneni Radhika
Manu.N
Rohit Dhameja
Vijayalakshmi
Nagarur Sreenivasa Reddy
Hitesh Raj Durga Prasad
Neha Kiran
Thimmegowda Hanumathaiah
Chethana Vikram
Prashant Nair
Ritesh Prasad

9972416027
9902959006

9886088984
9740366075
9663383416
8971968340
9686567808
7829121314
9980311800
9741115673
9686662007
9902959006
9916065534
9880080732
9916459441
9611011335
9916133327
9632400118
9972921611
9886324060
9008359800
9886412330
9886445222
9972095384
9886744572
9886743035
9632696153
9620710945
9972130723
9886772126
9243018110
9741449440
9880438889
9845021758
7708600388
9886251211
9036135743
9740803579
9632859306
9008373720
9449838402
9886331876
9739097936
9008642253
9880999414
9902099584
9731992275
8095035299
9845104449
9916290111

66565439
42197807

28425984

489320291

28397704

22440776
4226525192

66565017
42055626
25463746
42158303

67136726

Shalini

13.09.10

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Chandrashekar
Shylaja
Suma
Pushpa Raha
Subba Reddy
Hari
Pavitra Krishna
Rajesh Rangasamy
Tanay Sharad Chandai
Dudduvalli Puttaswamy Gowda Paramesh
Shivabasappa Kabbur
Manoj kunjukri Kurup
Sudhir Kumar Sahu
Ramya Kundgal Vasudevamurthy
Rajamohan Dhanush Kodi
Md Zuber Khatib
Kezhasono Meyase
Monika Chawla
Umashankar
Ganesh Govindaraj
Vijendra Narendra Kumar
Arun M kUMAR
Beari Madan Mohan
Kamireddy Anvesh
Prashanth S
pOORNIMA
Sathyanarayan Kengarajan
Soundarya Mahalingam
Bharath Mukunda
Rajeev Kumar
Ramakrishnan Rajaram
Bindu Sanjay
Sitamma
Sarala
Pragna Raviraj
Shruthi Padmanabha
Sidharth Pallai
Phani Shankar Ayyagaraj
Mamata Unki
Sudhakar
Garrae Venkata Sateesh
Gitumani Barman
Shreeman Narayana Dash
Eswar Kumar Immandi
Nagaraj Prakash
Gopalakrishna Subramanya
Hariprasad Gunapala Shetty
Raveesha Kumar
Satheesh Kumar Rai Ramamajal
Arwa Murtuza Lakdawala

9844874171
9916831961
9663314185
9845022066
984575043
9916219358
9986700040
9886031157
9844303017
9844083279
9945115851
9880746107
9535218969
9243192741
9886041171
9740694623
9980015751
9900143963
9945814906
9900245552
9972589101
9916506569
9535688007
7795747800
9901966112
9886766732
9886286708
9880179053
9845110784
9741940270
9886497939

30283952
23412662

30283902
30283904

25845145

28483212
41221222

23393224
26646968

4344279817
25486858

9880231446
4105824480
9900402603
9886974726
9900877336
9663384383
9845156763
9739281160
8123425693
9741007729
9886117437
9535000474
9731466877
9449077074
9743593513
9448497076
9902699120

26481243
26693101

23506015
30290908

41691949

66565810
23564104
23564104
23564104
41227866

Shalini

14.09.10

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Haribalan
Srinivas Rao Kattuboiwa
Jagadish Kumar Gopalaiah
Ganesh Saravanampatti Palaniswamy
Girish Kalapanahalli Gowda
Radhakrishnan
Rajan Sankara Subramanian
Renjith Gangan
Suma
A G S Nagarajachari
Ayuma
Shwetha
Udayabaskar Radhakrishnan
Hanchinmani
Anantha Padmanabha
Arunachalam Arumugan
JBIjoy Roy
Neeraj Krishnan
Raju Srinivas Raghavan
Parthasarathy Lakshmanan
Shivshankar Reddy
Arun Kumar Suresh
Samuel Alexander Taylor
Harish Narayan
Muralidhar Nandappa
Pushpa
RANJITH sHASTRY
Leonardo Andrew Peter
Nithin Satheeram
Lakshmana Manjunath
Pappu Porselvi Sankaran
Swaroop
Balamurugan Sethuram
Swamy Reddy
Veera Reddy Eda
Thomas Mathew

9980068923
9886771969
9845885598
9986661096
9986085607
9481908303
9986013782
9886214406
9480328940
9482989832
9880295614
9986145196
9845656590
9886724197
9880689760
9845012537
9741811225
9986935124
9844262810
9980819949
9980911140
9900729652
9842388934
9448334196
9880561598

25450501

41159372

25210683
25440358
41613749
8362441977
23300017

4348232423

831220949

9535321409
9886996611
9980424638
9845485778
9986022806
9902100025
9663076373
9739145750
9739007533
9901699291

Vilurni Ponnur Kapila

Shivayogi Dandi
Shirin Hameed
Pradeep Sadhana Nagaraj
Ramakanth Miryala
Subramanian Chandrasekar
Mithun Mukherjee
Penunarteha Venkata Satyanarayan Raju
Anant Kuravi
Basavaraj
Manju Ann Joseph
Ajay Sharma
Saumya Vijayakumar
Mahboob Bashasab Nadaf

66667255

42023276

26596773

9740472935
9916717139
9886394384
9880500770
9880337586
9886593599
9986006977
9886773021
9900644100
9036895532
9845088120

25304052

Shalini

15.09.10

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Zenoba Sarosh Burjorjee


Jugnu Rajakrishnan
Nayan Bhaskar Kamat
Arvind Mohandas Aiah
Munirathnam Duraisamy
Ganganagatta Keshavappa Sathish Kumar
Sivakumar Laxmanaperumal
Manish Agarwal
Gayathri Shastry
Senthil Ganesh
Pramod Ballekatte Malleshaiah
Dinesh
Jayamurugan
Sridhar Ramamurthy
Varun Kumar
Prasanna Kumar Ajiri Kailaje
Ramandeep Kedia
Nagaraju
Suresh Gangadharam
Rajesh Chauraja
Narayan
Tulasi Ram
Predeep Kalatari
Rakesh Vugranam
Daneesh Shivashankar
Manas
Pranab Jana
Kishore Kumar
Muthaiah Thangarajan
Sharala Velayutham
Twissi Thondal
Md Fahad

Baby Priya Munirathnam


Md Immad
Arun Kumar Vijaya Kumar
Krishna
Padminimukkala Prasashanth

Subahamanyeshwariah
Meghana Pawar Mehra
Joylin Sherat Rojario
Shashank
Anubuti Sinha
Jithin Roy
Ramesh Ramachantram Keth
Kabadi Sundarsa Vittal
Seema Yadav
Vipindas Vazhuthakkadu
Joseph Jay kumar
Naveen DC
Maheshchandran

9845129713
9480058308
9845902824
9845354536
9916556644
9980921909
9535247147
9972633113
9739846112
9620901625
9632026696
9686139039
9886477732
9845056633
9972529627
9448770486
9880460174
9611551188
9008011994
9742270102
9886675014
9980563779
9886545629
9980177319
9972963376
8892478479
9845387056
9886090828
9880141548
9741126548
9448201312
9980073293
9731031751
991822077
9916135028
900806681
9986531790
9945922119
9900766444

25520727
4843116364
41125858
41262135
26932328
41636540
30733395
43402400

23331382

41557245

22023320
8023439510
41062220
25295592

26890010

9449773381 oct
9886239115

9538233230
9880125661
9535245482
9845012453
9739548417
9008711922
9900262594
9902804907
9845002345

23530020.00

26648888
41534613
41256415
41500707
23348020

Shalini

16.09.10

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Venkataragavan
Munoor Kamalesha
Srikanth Pulaguru
Krishnan Sivakumar
Sreenivasa Rao
Kingsley Fernandes
Deepti Singh
Deepti
Sneha Jain
Pooja
Kalakata Seshadri Reddy
Manjunath Ramesh
Bande Siddarmappa Gari Mallikarjun
Anil Kulkarni Ramachandra
Pratiba Bharathi
Nagaraja Kurugerd Shettar
Deepti Chandra
Balasubramanian Veelakandan
Ramya
Rohan Dattarty Randalkar
Rajeshwari
Shriram Krishnan
Prashanth Vishwanath
Rakshitha
Srinivasa Shetty
Mario Joseph Lewin
Dominic Panino
Ahetasham
Ramachandra
Md Sithik
Exaltaca Visia Podrugue
Manjula
Mahech Thenakohi Mani
Shwetha Nagavar
Abhinav Verena
Ajesh Ponnappan
Sheela
Shilpa Ashok Mankane
Sikha Verma
Nallur Sarvanappa Shivu
Siddharth Srivastava
Sreedhar Reddy Simuni
Nikita Gulati
Deepesh Kumar
Anand RAMESH
Mahith Anand
Subhabrat Chakraborty
Sathish Kumar
Kumaresan

9902522544
9448141734
9972015558
9945961565
9980033922
9916344597
9916150489
908477992
9686602039
9480520488
9886099375
9845090950
9880597818
9686188001
9731260242
9880724455
9620977727
9980563100
9663216579
9886221945
9880730870
9972677288
9845717127
966335774
9448024246
9845305995
9611022668
9844478624
9743023444
9663852384
9764598268
9945202821
9844071579
9886343715
7869670393
9886316667
9972837173
9742278249
9986736865
9945170448
9900001873
9916925273
9620553747
9341336166
9916039300
9880482235
9686660479
9379969460
9731455337

8242451734
4104000/5167
42019361

25719013

26661683
40243547

25254772

23331647

26716052

17.09.10

Shalini

20.09.10

28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Pooja Bhat
Archana Bainkrodu Narayana
Kurapaty Sudheer
Shobana
Supriyo Roy
Rajiv Padmanabhan
Harish
Renneti Komaltrani
Sunitha Joseph
Poornima
Ravi Kumar Kadirvelu
Rupesh Shantamurty
Vijay kumar
Shivaranjani chelladurai
Kantha Raju
Kanhaiya bhagat
Jiji mathew
Naresh Babu
Bowel betha
Padmashree Kulkarni
Basanna
Chinappa Sakithivel
Arijit Saha
Arijith Ghosh
Santanu Deb Barma
Raghunandan
Sakthivelu Arunachalam
RAHUL jAIN
Venkatesh
Rajini Ramakrishnan
Veerabhadra Swamy
Viswagupta
Sathyanarayana
Nazneen
Brahmananda Reddy
Ramesh Babu Subramanya
Aparna
Gosavi Venkataramana
MANOHARAN sUBRAMANIAN
dAPHEN
Bhaskar Khemchandani
Shinto Joseph
Amit Kumar
Gururaja Venkataraj
Anil Kumar
Vijay Kumar
Abhishek Rajasekharappa
Prameela

9986211871
9845116660
9916597737
9845120484
9986046881
9902299281
9972685000
9898594699
9886289206
9740432044
9845471610
9880671471
9900755999
9731031959
9980567769
9886623433
9886246815
9591850122
9620215713
9916139035
9880536082
9845758059
9916597823
9379154533
9620566620
9986501203
9902401651
9916587671
9481907876
9448242128
9449399696
9449240821
9844021067
9740982555
9986355732
9844439156
9742278830
9845219809
9986662433
9845055260
9686555997
9686190916
9686190917
9686190915
9916230160
9901270708
9986991032
9886278743

Shrinivas Badiger
Ahtesham Akthar

28571915
7923290806

23311227

26851867
25227350
65142112
42028147
25231578
41243654

26662801

8134252250

40808707
40808707
40808707
23451443
26540369
23635555

927376628

5952340031

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

Shifali
Mallika
Vinod Suresh
Poornima Veeranapura Kumar Swamy
Saraswathi Palvti
Bhupendra Gopal
Amshiv kumar
Mahesh
Ahalya Alvares
Ajay Pujar
Arun Kallappa Killevar
Shyam Mohan
Rajagopalan Ravishankar
Farah Fatena Ashraf
Siljumon Sebastin
Kishore Jayaram
Nagesha Venkata Sudheendra Rao
Jenbina Sanggi Rangasamy
Prashanth
Karthee
Disawalla
Rajasekar
Himadri Shekar Ghosh
Anupama Prakash
Varghese Koluthana Joseph
Murthy
Samar Hafeez
Arvind Gopal
Joshua Pillai
Shantha Kumar
Mahesh Kumar
Ramprasad Honaganahalli Lakshmi Narayan
Aparna Sardar
Deepthi Bachalapur
BHAvya Rajagopal
Pottipareddy BAHrat
sreekanath Narasimhan
Rajasekharan Dinesh
Balakrishnan Varadarajan
Pavithra Konaki
Suresh Chalathadlu
Anupama Prakash
Maniprasad Kotari
Ruchira Bhattacharya
Pradeep
Dilli Babu Radhakrishnan

9448091215
9448379103
9845863565
9538753990
9538337477
9886378772
9448593241
9886646277
9880537195
9844074693
9448192469
9980843429
9845205329
9886497074
9739011920
9986006567
9886006790
9886180022
9886781077
9886887514
9901188211
9741504567
9611885060
9945002529
8212455521
9972224402
9986668112
9880250752
9740710133
9940731212
9916822671
9741233923
9686661247
9742279519
9964623965
9986917991
9886807715
9731315859
9880217590
9739977785
9008006690
9945002529
9739438267
9591464005
9740314444
9739010709

Kaveri Niyogi
Balakrishnan Varadarajan
Rahin
Gangadhar Uppala

8312454052
8312476469
42289262
25219325
4865265514

23536418
41267082

25847494

8772280417

42164060
26509329
42079160

9880217590
9342502363
9686535158

64509388
22272781

Shalini

Shalini

21.09.10

22.09.10

60
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
1
2
3
4
5
6

Ajith Sasidharan
Rahul Meesaraganda
Praveen Rose Mary Danam
Sijin BABU
Baliga
Narasimhan Tirumale Vinjamuri
Mutnuru Shilpa Reddy
Stephen Dilip Raj
Bhaskar das
Judith sherin emmanuel
Ashutosh Pathak
Vinay Dwarkanth
Nanda Kumar Reddy
Raghavendra Doddagoudar
Rakesh Kumar Thaploo
Arthi Anil Nayak
Sanjay Babaje Kulkarni
Ramanjenya
janish Saigal
Kandasamy Ravikumar
Radhika Maddula
Prakash MARWAL
Shankar Palanivelu
Sushant Aher
Ravi Kiran
Vijayakumar
Uttam padmanabh Kini
Chitta Sakthi Prarama Jyothinath
Mohan Kumar
Spandana Priyadarshini
Sangeetha
Anand
Sourav Sinha
George
Purwa Malu
Ramkmar Sunder Babu
Shalini saxena
Amber Jain
Sumit Senwal
Ronald Salin
Vind Kottayil Chandran
Lakshmi Narayan Raju
Vikas Arya
Suresh Chidambaran
Udaya Kumar Raju
Srinivas tHATIPELLI
Rajesh Mohanty
Manjula
Nandkumar Venkat Rao
Kumar Shyam

9844059009
9958417645
9886497269
9632032543
9845023320
9845217240
9880937602
7760803321
9901455892
9629693764
9731166833
9880136763
9880911107
9880245485
9886623605
984582314
9611965432
9686333708
9341889799
9845804578
9036026668
99860100909
9916725544
9980736017
9972435651
9980845689
9632719562
9916320203
9886750661
9739202628
8892978616
9845040472
9739390977
9845885854
9742709055
7765677760
9740252999
9980775294
9341336517
9845334203
9845629540
9845684108
9986442280
9035790722
9880045269
9900135443
9379969101
9945202821
9845040643
9845042961

28444002
8554233720
28543391

22698010

23334195

28604784
23393678
25702017

8612314038

23607460

67170497

Shalini

23.09.10

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

RAnjit Dileep Naik


Meenakshi
Syed Wasim Ahmed
Kannayiram Govindasamy
Krishnappa
David
Amar Vasant Rao Patil
Ashish Khosla
Atul
Arun Kumar Chekut
Manish Gupta

9742223041
9845857485
9880114999
9840050709
9845791297
9916149412
9448129081
9611130612
9880855621
9611111265
9880230907

Anand Moorty Shobha

Srinivasa Geetha Rao


Prathima Krishnamurthy

9880929673

Tasneem

9845588644

Soundararajan

9945338221

Ravindran Koriseetar

9448111300

Srinand Somasundarar Sharma

9980244443

ulchshana Jamshed Billimoria

9845114551

Rajesh

9900425161

Laxmi Narasimha Nishtala Venkatesh Vijaya

9686493021

Padmavathi

9986918202

Radhika Malai Ramachandra

9945045545

Devika Sanardhana

9880866611

Naveen Naik

9901732397

Vinod Patwari

9886890683

Kalaivani

9886819112

Jyothi Kashinath

9844840856

Richa Agarwal

9686691830

Santhosh Kiran Pullela

9916293335

Monidipa Ghosh

9611135385

Varun Sethi

9741711004

Sharmash Dudella

9886616638

Utsav Jain
Ammu Jerome
sANDHYA tINTRIPURAM
Durupudi Sriganesh
Marylatha Faife
Anshuman Singh
S.Mohan Kumar
Arvind Mysore Subbarao
Olinda Malonda Menezes
Hiridhara
Shripad Digamer Rao Joshi
Rangavittal
Nagendra Ramachandran
Suruchi Parwar
Umervali Niyamathulla
Gaurishankar Visvanathan

23485931

26391339

9900107641
9845172180
9008175657
9880358292
9972095465
9845126871
9535192447
9968557575
9686700275
9902170073
9845347070
9849452622
9845681518
9972233844
9739581609
9986902962
9945282812
9880957432

Muruga Prashanth

32550634

22203818

28451479
65344968
26932401
4251426

26395955

3326797910
26588360

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

Srikanth Reddibina

9880512152

Ravikumar Garagadoddi Ramaiah

9880017588

Arun Kumar Jaipuria

9686569747

Tina Mohan Manari

9743990275

66182038

Mukesh Mechu

9880641202

32983510

Manjuu

9739481624

Jagadeeswari Ronanki

9441219658

Arvinda Rao

9945445402

Damodaran Subramanian

9880589853

Dattaguru Hegde

9986081005

Narayana Ambalpady

9663395082

Ambika

9620938625

Ganesh Kamath Kaup

9845131903

4024093172

40949595
25727117

41067450

Cheryl Dsouza
Sunil Kumar Balasubramanian

9008307624

Ravi Kumar Pamela

9591523969

Leena Anandagopal

7829199866

Rajeev Malhotra

9900399266

Sachin Dambalkar

9972000049

23132190

Linganahalli Munisha Nagaraj

9900388388

28561948

Uday Chandraghathi

9844023788

26555391

Giriappa Balachandra

9845111559

23151819

DR Prakash

9008317236

Dr Prasanna Kumar

9844014355

23367703

Nallaraju Raghuraman

9902167627

27830090

Ramachandra Suman

9845109070

26638254

Aravinda Jagadeesha

9916922303

23355864

Medasini Radha Krishna Mohan

9886574007

Sreevidya Prashanth

9845231228

Venugopal Kamath

9845738078

Bhaskar Vemana

9611122176

Pothireddy Kailash Reddy

9535007649

Rakesh Ashwathapappa

9731688223

Akshatha Praveen Hegde

9980161803

Raghu Veera Kumar Arja

9019619066

Viivek Kumar

9611123363

Niti Srivatsav

66422389

8242218078

8212302065

9538146054

Surya Kundan Kumar Pamarthi

9590652199

Nilesh Gupta

9980084897

Gayatri

9902522660

Aruna0

9923411056

Soma Das

9632966165

26850642

Deepak Naidu

9591976083

41930000/6117

Druvinal Manik Thomas

9980528085

Sudeershan Venkatraman

9901288230

Paresh Yeshwanth Pai angle

9845736835

Mrs Hyainath Bebeird

25475523

Suresh Siddhalingaia

9886835141

Chaitanya Mandarthi Adiga

9900825876

Prashanth Suresh

9900235238

24-09-10

61
62
63
64
65
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
78
79
80
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Saritha Barkur

9945177726

Amarnath Bhardwaj

9880423160

Sudheer Gopalan

9845037549

Jehan D souza

9980164851

Harikumar Rajasekharan

9986350853

Krishna Prsad

9480181846

Manjula Kumar

9880192296

Megha

9845845000

Suvarna Prakash

2465874

Preeti

9886542378

Kamal Kumar Agarwal

9886783061

Vishwanath Prakash

9845048854

Mirle Lakshme Gowda Lalithamma

26690688

Sivarama Vasantha

9845544245

Pachakkottathil Venugopalan

9916901595

Vijaya Kymar

8970070700

Alice

9739147718

Supriya

9916929324

Prem Kumar

9845799326

25463927

Saurav

9845110752

41308846

Praveen Kumar Achar

9731566355

Shiva Kumar

9844012222

Emaya Bharathi Muniappan

9986588094

26892910

Mahaboob Pasha

9845030486

815030486

Ranjani Mukunda

9845285039

25287096

Poornima Patil

9945190795

Basavaraju

9740429626

Varun

9845900174

Charithra

9980999983

Rupesh Kumar

9900504015

Roque Norbert Pinto

9342807878

8242476043

Md Immad

9901822077

23331582

Rekha Shankara

9845667607

26607372

Srividya Kailasam

9980711336

Sunil Kumar

8892153061

Raju Sureka

9845240000

Jinendra S

9663369072

Lakshmi Ramanathan

9916944333

Sujith Isaac Joseph

9663381650

Pradeep Kumar

9632033799

Shivanand Iyer Sundaran

9867360210

Christopher Nargunam

9886203157

Parul Pathak

9663312168

Bramheshwar Raoi

9538792425

GAURAV dOGRA

9880241509

32951794

aRCOT jAYARAM sUNITHA

9886559959

30514059

Nikhil Gupta

9886200600

Abhishek Chauhan

9916303219

Santhosh Mandya Nagurao

9901902640

Aurga Rao

7904595111

25444677
23101549

23564486/87

64502132

28441073

Shalini

27.09.10

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Vihtamoori Sridhar Tatacharyulu

9741115340

Sandhya Suresh

9886493407

Shyla Mirle Kotegowda

9945400363

Fouzia Mahaboob Alikhan

9535346266

Jayita Ghosh

9886625203

Shalini Sinha

9886121923

Rajeeva Hanumanthappa

9902264681

Sivagurunathan MANI

9845246966

Manjubalaji

9620212401

Shankarnarayan Girish Adiga

9880629925

Sornam Karthikeyan

9886886387

Rohan

9886221945

Jyoti Priya

9663633811

Sathya Natesh Sriram Amarnath

9611668133

Sumitra

9449609791

Abdul Khader Imraan

9986032748

Shyjith

9880458392

Nagaraja Maira

9980045962

Shailesh Kumar Purushotham Bhai Parekh

9740095695

BAHvik Parikh

9901045993

Muniyappa

9845052361

Sangeeta Singh

9986394758

Showkat Hassan Lone

9845204331

Rafathulla Khan

9632932150

Jayendran

9686579273

9845674930

Krishna

9880837702

9880659502

Geetha Vapi

9845435411

K S Jain

9341264411

Prabhanjan Bhimsen Kmragi

9449552348

Surajit Mohanty

9861798982

Omishaa Sundran

9886089884

Mahesh Kumar

9880398619

Anil Puttabuddhi

9886396694

Gadipalli Jayaprada

9972399303

Manish bhawasinka

9986313907

Kulkarni Ramkrishna Ajeet

9845249857

Bande Uday Subhas

9448148411

Chandra Sekhar Reddy

9845086732

Dilin Abraham Kuriakose

9742768000

Avik Pramanik

9886289544

Tanya Pathak

99802159733

Chandrasekar Ntarajan

9980087287

Vijay Anand Ramachandra

9900095707

Aniket Ghorpade

9880677671

Srikanthamurthy Raghavendra

8970650345

Lakshmi Varadaraj

9535160175

Jithesh Othanachan Shanmugam

9886689173

Manjunatha

9980571245

Veena Vijaya Arya

9900268930

Rajmohan Jayatal

9686877588

9741542080

9448375011

22989088
9845062874

Shalini

28-09.10

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Saroja

9845900058

Vivek Rao

9972030104

Hegde Samitha Jayachandran

9880349388

Sandeep Kumar Nadanalige

9844874535

Avinash Hulisukunte Khadripathi

9743118882

Saroja Kumar Nayak

9880227980

Madhusmita Beherek

8095872206

Tejaswini Prakash

9561858727

Poornima

9448995048

Neelakanteshwar

9886189143

Ruheen Yonus

9880339219

Jayati Niyogi

9886439611

42079160

Hooviah Gowda

9449181269

8182249571

Rustum Ali

9902347003

22932839

Aswani Kumar Kancherla

23384338
820221864
9743118882

23332282

9945633467

Chitra dey sarkar

9901799087

KARN sANTHOSH kUTE

9916130960

42128110

Priyadarshini

984402337

26701642

Babu Anbal;agan

9980543228

Suresh

9972307993

Ganapathy

9845118125

gunasekharan sambhabachan

9945174862

wilfred chandra kumar

9880495283

gandhi babu

9443352186

sheshikanth gowtomukala

9845850384

Prasad Raju
Prabhakar

9900152314

23373162

41668087

934197962

Gautam Chowdary

9845165866

22248418

R Kannan

9845165794

22248418

Girish Madhusudan

9901900099

Suneesh NAIR

25231015

lAKSHMI NARAYANA gOWDA

9964699699

Renuka Gunjahalli

9845311308

23546671

Nagesh Kalenahalli

9448106208

871252008

Guruprasad Satyanarayana

9886094411

Nandkishore Kulkarni

9449831519

Boppana Venkanna Babu

9686689863

Kirtan Ghushyabhai Pandya

9900185995

41154995

Sudhakar Pola

9945689402

41646701

Pelee Hekha

9742807047

Shylendra Kumar Chinappa

25501279

974226407

Samarth Gupta

9611895088

Raja Ganesh Subramani

9902033554

Deepak Agnihatri

8095990271

Adarsha Kumar

9980868000

Naga Pavan Kumar Chavali

9008977990

Bhaskar Mukherjee

9731119715

Raja Shankar Bychenahalli Ranaji

9481669312

Blabhadra Parija

9845870669

Devadas

9845049951

28474850

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

Viswanathan

9886704009

Sherkhan

9886911260

Anil Kumar Kikkeri Puttegowda

9880240484

Konda Raghu Nadha Reddy

9886034413

Darasingh Tomer

9343651733

Shymala Sharma

8095864554

Suresh

9845002373

Vikas Sharma

9663398790

Selvaganapathy Ramakrishna

9845043345

Mugundan

9986239130

Dhanpal

9535187170

Arehalli Basappa Shiva Subramanya

9886028820

Kiran Vemula

9620842846

Sumithra BHAt

9972428282

Sathish

9845111354

Kapilan Balasubramanian

9986579304

Ravi

9886641862

Raghavendra

23564339

Ranjith Joy

9008495849

Vidya

9620444488

Rakesh Jain

9686579403

Shankar Narayan

9449210524

Hanumatha Venkataravana

9845014709

Narendra Kumar

9741188907

Sindhuja Soundaraj

9611349686

Raveendra Rayama

9742700047

26483523

41827200

23723431

26584908

23568984

40227305

25544768

EMAIL ID EXPECTED DAREMARKS


sagcharanjit@gmail.cm
11.01.10
m_rpr@yahoo.com
17.01.10
sudhindra12@gmail.com
11.01.10
ranjitrahae@yahoo.com
April
11.01.10
bhagya.s@hotmail.com
11.01.10
s.charanjait@gmail.com
knchandan@gmail.com
06.01.10
cdmandara@gmail.com
20.01.10
22.01.10

gopalakrishnanbr@yahoo.co.in
08.01.10
arpit.chokshi@gmail.com
25.01.10
avinash.shaker@gmail.com
Interested
samsen4u@gmail.com
24.01.10
noorulameen86@gmail.com
22.01.10
nanjeet.thakur123@gmail.com
15.01.10
Wipro
saurav14in@yahoo.co.in
11.01.10
Infosys
ananthavel_e@infosys.com
16.01.10
Infosys
purushothama.ganne@wipro.com
09.01.10
Wipro
us.dhavala@tcs.com
09.01.10
TCS
srinivasarao@tataelxsi.in
End of Jan
Tata Elxsi
bhushan.pawar@wipro.com
25.01.10
Wipro
koshey.sunil@gmail.com
09.01.10
First Source
Wipro
dineshb.r@tcs.com
09.01.10
TCS
shashishekara.m@mphasis.com
10.01.10
Mphasis
joshinitinv@gmail.com
15.01.10
kolhar@gmail.com
29.01.10
karuna_ramachandran@hermanmiller.com
19.01.10
mahadevan_pillai@mahindrastya.in
16.01.10
gnaveend@gmail.com
18.01.10
swarnabhaseth@gmail.com
15.01.10
ashoksan@gmail.com
16.01.10
0-32952953
21.01.10
thirmalrao@gmail.com
16.01.10
raghavendran.chandrasekaran@wnsgs.com
12.01.10
ashokashetty@yahoo.co.in
26.01.10
shari.hs@gmail.com
gyan.prakash@nhp.com
10.01.10
kss.subbarao@gmail.com
27.01.10
sanjayrathans@yahoo.com
dipumkhan@yahoo.com
20.01.10
vaibhavi.bonk@gmail.com
11.01.10
anjan.lahiri@wipro.com
09.01.10
Wipro
pchethana@techmahindra.com
12.01.10
Tech Mahindra

24-2217465

sandip_jaigude@infosys.com
15.02.10
Infosys
manish.bhatia@wipro.com
07.01.10
Wipro
sahshi.arora1@wipro.com
12.01.10
Wipro
suma.n@pace.com
16.01.10
Pace
jayanta.d 22.01.10
Wipro
sunilmusti@tcs.com
11.01.10
TCS
dileep.2380@gmail.com
22.01.10
Tesco
gansdot@yahoo.com
10.01.10
aejaul@gmail.com
moth of Jan
srikanth.maganti@thomsonreuters.com
15.01.10
heysush@gmail.com
19.01.10
ananda.gangaraj@goodrich.com
17.01.10
aditi.verma@wipro.com
20.01.10
rajiniker10@gmail.com
10.04.10
sukanyatrivedy@gmail.com
18.01.10
16.01.10
sadashivatraders@yahoo.com
Feb
selvindhavidhu@gmail.com
18.01.10
mv_rajeshwari@yahoo.com
15.01.10
jagan.nath@astrazeneca.com
17.01.10
12.01.10
rajkumar.periannan@arvnmeritor.com
20.01.10
dominic.saimu@hcl.in
15.01.10
rashok3@hotmail.com
21.01.10
devyani.tekaday@gmail.com
01.04.10
sheikhsattar@rediffmail.com
25.01.10
n.arunkumar@hp.com
29.01.10
rababa.khan@gs.com
11.01.10
rajivmantrij@ti.com
24.01.10
avinash.chinchalkar@gmail.com
March
atulm@isl-india.com
17.01.10
akcndal@techmaindra.com
15.01.10
sukhvinder.kaur@cavvergys.com
21.02.10
infosys90@gmail.com
10.01.10
a.kuranathachalam@accenture.com
16.01.10
adikarla@yahoo.com
16.01.10
priyark.naven@yahoo.in
16.01.10
prajithsreedhar@gmail.com
21.01.10
Oracle
gokulakananpalanisamy@wipro.com
30.01.10
Wipro
Infosys
shrishail.hiremath@wipro.com
16.01.10
Wipro
ishani.ghosh@wipro.com
16.01.10
praveen_pk1@rediffmail.com
15.01.10
bssunil@techmahindra.com
20.01.10
Long term
raman_gc@yahoo.co.in
17.01.10
pradeep141@hotmail.com
17.01.10
nn_sridhar@yahoo.com
01.02.10

satyasivaprasad@rediffmail.com
01.03.10
udbhav.gupta@gmail.com
13.01.10
Interested
rashesh.gandhi@gmail.com
13.01.10
sithara2k6@gmail.com
20.01.10
hemajain86@gmail.com
27.01.10
anithagurram@gmail.com
21.01.10
mastinder@gmail.com
15.01.10
praveen_ae7@yahoo.com
28.01.10
anil.sagi@gmail.com
ilanchezhian_velaichamy@satyam.com
05.02.10
mythrivalluri@yahoo.com
17.01.10
manjnathmp@hotmail.com
12.02.10
chandra.yaparthy@gmail.com
01.03.10
gssriram@hotmail.com
13.02.10
Interested
navin808@gmail.com
cvcmsap@gmail.com
rajsoni007@gmail.com
06.01.10
rajeev.harve@mphasis.com
15.01.10
Mphasis
linsonjoseph@hotmail.com
15.01.10
IBM
sudher.mahapatra@oracle.com
17.01.10
Oracle
arqum.beg@subexworld.com
23.01.10
Bahamas
vigneshwaran_k@infosys.com
30.01.10
Infosys
vinodkrishna.anumula@keane.com
18.01.10
Keane
hari.nagarajan@wipro.com
15.01.10
Wipro
anish.babu@quest-global.com
16.01.10
Quest
pradeep_vijaykumar@wipro.com
28.01.10
Wipro
vinu.vamdevan@hcl.in
11.01.10
HCL
ansi_anis@yahoo.com
18.01.10
17.01.10
tarunsingh@gmail.com
10.03.10
14.01.10
npk_smn@yahoo.com
Month of May
talk2susinder@yahoo.com
18.01.10
suheeb@gmail.com
18.01.10
sadpathy_prabhat@yahoo.co.in
15.01.10
Interested
kswamy44@hotmail.com
18.01.10
naveen.mahendra@gmail.com
15.01.10
hsivaram@adobe.com
05.02.10
uk, europe interested
rameshbvb@gmail.com
25.01.10
jagadeesh666@yahoo.com
24.01.10
anus_2k6@yahoo.co.in
22.01.10
avvikas@gmail.com
22.01.10
ramya.2987@gmail.com
16.01.10
y.thirumalesh@yahoo.com
25.01.10
biswajitdas10@rediffmail.com
21.01.10
atigullah_tokhi@yahoo.com
priyanand015@gmail.com
17.01.10
sureshiyer@fillronafist.com
tbn@powericatid.com
26.01.10
kpvijaysimha@yahoo.com
22.01.10
Interested

lakshmi_srividhya@yahoo.com
sunil.mudgal@db.com
muthapwram@gmail.com
01.04.10
vishalsjce@gmail.com
23.01.10
sathya5k@gmail.com
April
nitin.tandon@colt.net
17.01.10
raghvendrav@gmail.com
17.01.10
rupa.ponnanna@gmail.com
23.01.10
Cambridge
praveen.saxena@gmail.com
16.01.10
HCL
rajaaram@gmail.com
14.01.10
Wipro
divya.joy@krbs.com
23.01.10
Easiprocess pvt ltd
md.sayeer@gmail.com
16.01.10
Symphony
vidushi.a.chandan@accenture.com
30.01.10
Accenture
mariam-s.joseph@hp.com
17.01.10
HP
ram.pattath@hsbc.co.in
01.02.10
HSBC, interested
amit.amrutia@logica.com
15.01.10
Logica
b.ariyanan@accenture.com
15.01.10
Accenture
suresh.lomada@gmail.com
01.03.10
Attra infotech
premanath.muniswamy@mindtech.com
11.01.10
Mindtech
deva82speed@yahoo.co.in
16.01.10
TCS
george.bel@pace.com
15.01.10
Pace
ganesh_banti@infosys.com
25.01.10
Infosys
mailbharath@yahoo.com
14.01.10
Tesco
0-25551063
16.02.10
sathyasai7@rediffmail.com
25.02.10
ashok@huawei.com
25.01.10
tamara.mathai@gmail.com
16.01.10
lakshaynijhawan@yahoo.com
23.01.10
rijesh.mc@gmail.com
15.03.10
goyal.apurva@gmail.com
15.04.10
santhosh_mca@hotmail.com
20.03.10
kajaychakravarthy@armlink.com
25.01.10
swapnasandeep0725@gmail.com
23.01.10
satyadas03@gmail.com
14.01.10
prasanna.govindaiah@gmail.com
06.02.10
darshanbm@yahoo.com
19.01.10
swatibawane@rediffmail.com
18.01.10
vineet.mymail@gmail.com
23.01.10
karthiksheshadri@gmail.com
March
rajeshwari.g18@gmail.com
25.01.10
praveenkumar.srivit@gmail.com
23.01.10
shantalvc@hotmail.com
15.02.10
gunanathan@gmail.com
15.01.10
raja.nannapaneni@gmail.com
31.01.10
Interested
ssuku137@gmail.com
bhagavath@iwavesystems.com
07.03.10
pradeep.unnni@wipro.com
13.01.10
umang_trivedi_2000@rediffmail.com
Good Rich
vinoopthomas@gmail.com
01.02.10
Hindustan Unilever

satish.kumar4@wipro.com
15.01.10
Wipro
vinay.munivenkatappa@wipro.com
15.01.10
Wipro
kalpana.kaliappan@wipro.com
17.01.10
Wipro
harmeek.singh@quest-global.com
23.01.10
Quest
raminder.a@hcl.in
30.01.10
HCL
preddx@thoughtworks.com
24.01.10
Thought Works
uki_rags83@yahoo.com Chhilli Fariffs
s.krishna@hp.com
20.01.10
HP
aiswarya.krishna@wipro.com
Wipro
nagendran.s@gmail.com
1st week of feb Tesco
naveen.dundumadaiah@in.tesco.com
16.01.10
Tesco
anand@tecnomic.com
10.02.10
Tecnomic
shreevatsas@gmail.com
18.01.10
Mindtech
24.01.10
Movik
vrsanthu@yahoo.com
04.02.10
Intel
aravindan.srinivasan@yahoo.com
20.01.10
Hindustan Asociates
vidhadharb@intelligroup.com
23.01.10
Intelligroup
sharad_mehrotra@infosys.com
18.01.10
Infosys
vembusubramanyam1951@indiatimes.com
18.01.10
India times
sharma_sourabh@hotmail.com
10.02.10
Tata camunications
amit_mact1@yahoo.co.in
21.02.10
poonamvora@gmail.com
26.01.10
anchul_rastgi@infosys.com
01.02.10
20-2537956
04.03.10
jayashree.nayak09@gmail.com
jmaraugoly@gmail.com
01.03.10
lilinaswaroop@gmail.com
15.01.10
stevancabral@gmail.com
30.01.10
rajgopal_deshmukh@rediffmail.com
25.01.10
0-23682239
21.01.10
shan28@yahoo.com
nagpalmanpreet@gmail.com
18.01.10
madhu.sachdev@wipro.com
27.01.10
Wipro
sanjeev.tuli@nokia.com
04.03.10
Nokia
surabhi_v@thbs.com
18.01.10
THBS
dileep.aathresh@wipro.com
25.01.10
Wipro
sumatheenorar@gmail.com
16.01.10
Sasken
nk004367@techmahindra.com
08.01.10
Techmahindra
vinaymehta23@gmail.comWipro
santosh.huddar@gmail.com
24.01.10
Tata Consultancy
abose@hp.com
07.02.10
HP
savrav_jain@infosys.com
01.02.10
Infosys
aravindan@nds.com
22.01.10
NDS
aneef.kandukuri@wipro.com
15.01.10
Wipro
haviprasad.kulkarni@gmail.com
10.02.10
HP
nhumashankar@gmail.com
18.01.10
Techmahindra
venkateshwr@gmail.com
14.02.10
IG
anil.rawat@wipro.com
Month of Feb Wipro
balachander.j@irely.com
20.01.10
Irely
neeti_shusma@satyam.com
Satyam

tanya_adhya@yahoo.com
23.01.10
Arvind Ltd
mahesh.madhusudan@mphasis.com
17.01.10
Mphasis
14.02.10
IG
jyothi.laxmish@gmail.com
29.01.10
venkat11.jk@gmail.com
22.01.10
pavi_janis@yahoo.in
Month of Feb
mohammad152no@yahoo.com
15-02.10
srivastava.smriti@yahoo.co.in
rangjyotoverseal@gmail.com
08.02.10
raghavachalla@gmail.com
31.01.10
nsanjeev1980@gmail.com
mallikarjuna1@gmail.com
22.01.10
Interested
bindupillai24@gmail.com
23.01.10
vibhu.taneja@gmail.com
20.01.10
232-222151
10.02.10
rishiprasad99@yahoo.co.in
kalai1914@yahoo.com
23.01.10
ctiyen@gmail.com
22.03.10
navsmiles@yahoo.co.in
10.02.10
sram.fico@gmail.com
15.01.10
gayyapillai@gmail.com
24.01.10
01.02.10
vikas.anantharaman@gmail.com
25.01.10
suresh.adiga@gmail.com
25.01.10
shrikantha.vadiraja@atlant-co-uk
18.01.10
vshridhar@hcl.in
22.01.10
santanu.talukdar@gmail.com
07.03.10
raghupathy.sr@microland.com
24.01.10
Microland
prakash_c25.01.10
Infosys
johany_jain@infosys.com
30.01.10
Infosys
nanda2.k@tcs.com
25.01.10
TCS
suni.ranakrishna@wipro.com
19.01.10
Wipro
venu.ranaboyana@wipro.com
21.01.10
Wipro
suneet_agarwal@infosys.com
29.01.10
Infosys
chirag.godalia@gs.com
30.01.10
GS
pawans@hcl.in
21.01.10
HCL
sureshbabu.yvvs@hahoomail,com
22.01.10
Mphasis
sireesha.perumal@wipro.com
13.01.10
Wipro
shabi.shahul@gmail.com
23.01.10
send mail interested
deenet123@gmail.com
23.01.10
shradharyp@gmail.com
22.01.10
rajat.chandrasekharan@csr.com
25.01.10
shallyarora22@yahoo.co.in
25.01.10
surath.ront@sasken.com
25.01.10
asho602@yahoo.com
ranjitksharma@yahoo.com
25.01.10
dsandeep11@yahoo.co.in
15.02.10
koolbapi@gmail.com
01.02.10
soumya.kram789@yahoo.com
varinder.romley@gmail.com
25.01.10

v.vinita@gmail.com
13.02.10
ligygilbert@yahoo.com
11.02.10
sakunthaladevi@gmail.com
30.01.10
rashad_khote@yahoo.com
21.01.10
shomz@hotmail.com
sanjeevkarba@yahoo.co.in
send tariffs dubai, uk
punnukmc@yahoo.co.in
March
dhruvdhody@gmail.com
25.01.10
mangalam.singhania@hp.com
05.02.10
HP
sanjeev.k@honeywell.com
25.01.10
Honey well
bhimasekhar.m@tcs.com TCS
madhav.baliga@thomsonreuters.com
01.02.10
Thomson Reuters
rakesh.r.joshi@jpmorgan.com
24.01.10
Jp Morgan
abhijit.deshpande@mindtech.com
25.01.10
Mindtech
madhu.pinninti@sasken.com
30.01.10
Sasken
anigovin@in.ibm.com
24.01.10
IBM
esther.prashanthi@hp.com
07.02.10
HP
gauravsingla01in@yahoo.co.in
25.01.10
naveen.aluvala@gmail.com
24.01.10
drrushir@gmail.com
03.03.10
prachi_richi@yahoo.co.in
31.01.10
jaladitrilokchaond@gmail.com
04.03.10
vivekj.amin@gmail.com
01.02.10
ramesh_palivela@rediffmail.com
13.02.10
nth_ranga@yahoo.co.in
sreenathn@gmail.com
29.01.10
jeevanjames@yahoo.com
05.04.10
muthukrishnan.muthu@yahoo.co.in
24.01.10
saravana.pillai@gmail.com
01.02.10
bhattacharjee.ipsita@gmail.co,
13.02.10
sued.mohamed@lgcns.com
01.02.10
01.02.10
cetshenoy@yahoo.com
24.12.010
rajesh.kumar1995@yahoo.com
rajeevleit@gmail.com
23.01.10
ashwinvenkatesh@wipro.com
22.01.10
Wipro
ravikumar.murgundi@hcl.in
25.01.10
HCL
m.muraleedharan@tcs.com
20.01.10
TCS
smath06@gmail.com
HCL
rameshbabuu@hcl.in
25.01.10
HCL
sitansu.jena@hcl.in
22.01.10
HCL
subrahmanya_kotra@infosys.com
01.02.10
Infosys
suprith.hr@accenture.com
24.01.10
Accenture
vanishankar.l@tcs.com
22.01.10
TCS
kumar_swamy.sr@hp.com
06.02.10
HP
parul.kesharwani@wipro.com
23.01.10
Wipro
purushotham_muralidhar@honeywell.com
30.01.10
Honey well
satishk01@gmail.com
23.01.10
Interested
yashver.singh@acenture.com
30.01.10
Accenture
murari@tataelxsi.co.in
25.01.10
Tata Elxsi

suresh.akuthota@headstrong.com
01.02.10
Head Strong
karthik.coundiny@gmail.com
02.02.10
anand_n_jain@yahoo.co.in
01.04.10
nimesh.madhavan@gmail.com
01.02.10
ashishtiwarivds@yahoo.com
24.01.10
25.01.10
mailksrini@gmail.com
1st week of feb
balaeswar@gmail.com
22.01.10
somasunder@gmail.com
15.02.10
cdiliproy@gmail.com
rajiv.jaisankar@colt.net
27.01.10
bharatha.vvs@gmail.com
24.01.10
pragenes@gmail.com
01.03.10
shahinabmc@yahoo.co.in
28.01.10
ravi.attila@gmail.com
01.02.10
jayant516@gmail.com
reddybr77@yahoo.com
25.01.10
HCL
archana.singh.cse@gmail.com
Infosys
pavithra.ganesan@gs.com
30.01.10
Goldman Sachs
shenbakavalli@gmail.com
27.01.10
Pace
anupriyasin@gs.com
30.01.10
GS
raju.hiremath@mphasis.com
07.02.10
Mphasis
poornaprajna.n@tcs.com
25.01.10
TCS
dhananjaya.m@sonata-software.com
27.01.10
Sonata Software
31.01.10
ARM
raghu.b@quest-global.com
30.01.10
Quest
sairam.desai@gmail.com
23.01.10
Thought Works
sumita.solekar@headstrong.com
01.02.10
Head Strong
gaurav_rajhans@infosys.com
Infosys
01.02.10
Wipro
dhruva.raj@wipro.com
End of Jan
Wipro
vikram.kanth@ge.com
03.02.10
GE
archana.rajakumar@wipro.com
23.01.10
Wipro
anandhakrishnan.kandasamy@wipro.com
23.01.10
Wipro
reddybsrikanth@yahoo.com
30.01.10
chiranjeevi.surampudi@csr.com
30.01.10
venkyonnet@yahoo.com
01.05.10
srikanthk1985@gmail.com
30.01.10
safal_shetty@yahoo.co.in
12.02.10
madhu.adiga@gmail.com
01.02.10
dasari_prasad05@yahoo.com
1st week of feb
0-26574283
15.02.10
c.sdidy@hotmamil.com
29.01.10
rajan_m2@yahoo.com
01.02.10
mail.pbyu@yahoo.com
26.01.10
sheela.netto@yahoo.com
30.01.10
cgasha@gmail.com
01.03.10
vinitha.lily@gmail.com
20.02.10
lijisasi24@yahoo.co.in
20.03.10
31-2418877
1.02.10

vguwri@gmail.com
20.02.10
prashlol_2000@yahoo.com
bk_dorai@yahoo.com
30.01.10
sanmiseh2830@rediffmail.com
15.02.10
george.m.daniel@gmail.com
26.01.10
rjesh.sooganagouda@tcs.com
25.01.10
TCS
ramanath.eram@wipro.com
26.01.10
Wipro
sylvia_monis@dell.com
27.01.10
Dell
dinesh.kumara@hcl-axon.com
24.01.10
HCL
yashwanthnagraj@gmail.com
29.02.10
ITC Infotch
rjani.malisetti@headstrang.com
01.02.10
Head Strong
monickavasagam.x.sethu@jpmorgon.com
26.01.10
Jp Morgan
raghavendra.charyulud@tcs.com
28.01.10
TCS
naveen.n@quest-global.com
30.01.10
Quest
dhanya_menon@infosys.com
05.02.10
Infosys
aditya.lodha@gs.com
01.02.10
Goldman Sachs
raghavendra.sr.rao@oracle.com
31.01.10
Oracle
pramod.rathod@sasken.com
1st week of feb Sasken
mahesh_rao1@infosys.com
31.01.10
Infosys
harsha.naniraju@in.tesco.com
30.01.10
Tesco
faiq.mohamed@honeywell.com
23.01.10
Honey well
bhanuprasad.v@tcs.com
01.02.10
TCS
mithun.ashok@astrazeneca.com
07.02.10
Astrazeneca
fonproohator@gmail.com
06.02.10
deepthishetty21@gmail.com
March
shibu_law@yahoo.co.in
06.02.10
nagaraju.kpmmu@gmail.com
01.02.10
vandanadekal@gmail.com
30.01.10
sanjeev.sukumaran@thomsonreuters.com
0-25845924
24.02.10
ritesh292@gmail.com
15.02.10
narendert116@gmail.com
30.01.10
subramanian_murugesan@hotmail.com
April
vijaya.kongava@gmail.com
20.02.10
ravibhat888@gmail.com
31.01.10
gc0040520@techmahindra.com
29.01.10
c_vinodhkumar@yahoo.com
05.02.10
nadeem_khatri@in.com
phlacharya@yahoo.co.in
09.03.10
bhalla@ncbs.nes.in
09.02.10
santhosh_chidambar.joshi@db.com
31.01.10
DB
amit33.k@tcs.com
01.02.10
TCS
narendr_k01@infosys.com
07.02.10
Infosys
purushothama.rao@logica.com
20.02.10
Logica
vishal_duby01@infosys.com
13.02.10
Infosys
asmash1.v@tcs.com
29.01.10
TCS
yogesh.skanchan@tcs.com
26.01.10
TCS
shravani_srikonda@infosys.com
Infosys
Infosys

deeptib11@yahoo.com
01.02.10
Interested
janthuru.sasi@gmail.com
30.01.10
Techmahindra
achin2203@gmail.com
12.02.10
Infosys
jitu.krishna@gmail.com
26.01.10
IBM
arpita.deshpande@wipro.com
30.01.10
Wipro
ramr1972@gmail.cm
1st week of feb Wipro
padma.murthy@wipro.com
08.02.10
Wipro
anurag_p@thbs.com
27.01.10
THBS
janakiram_c@mahindrasatyam.com
30.01.10
Satyam
0-65961555
06.02.10
swaroop.vpb@gmail.com
13.02.10
ymelwanki@yahoo.co.in
29.01.10
yashoda.ravi@yahoo.com
15.02.10
Interested
prakash@hutchtrust.com
03.02.10
venkatdba@gmail.com
15.02.10
vipash.jayaswal@gmail.com
21.02.10
er.rohitkumar@gmail.com
06.02.10
msrkbase@gmail.com
03.02.10
saxena.rtika@gmail.com
dravinash6@yahoo.co.uk
April
15.02.10
k_jenitha2000@yahoo.com
05.02.10
puneethcb@gmail.com
05.02.10
grambabu4u@gmail.com
01.02.10
srinath.tk@in.ibm.com
31.01.10
IBM
rainasunil102@gmail.com
28.01.10
IBM
kalysark@in.ibm.com
28.01.10
IBM
b.anand@ara- 23152062 AXA
anoop.john@axa-abs.co.in
06.02.10
AXA
sunil.george@cranessofware.com
27.01.10
Crane Software
ramaraom@nds.om
01.03.10
NDS
bharathms83@gmail.com
31.01.10
Oracle
sushma.gs@tcs.com
15.02.10
TCS
sreepriya_j@yahoo.com
15.02.10
ARM
thiyaguarc@gmail.com
10.02.10
TCS
muhammad.cader@gmail.com
02.02.10
Nokia
1.sumitdas@gmail.com
1st week of feb Wipro
priyanka.0708@gmail.com
01.02.10
sheena.jacob@axisindia.co.in
30.01.10
0-41327723
gurvinderpsg@gmail.com
April
vinod6059@gmail.com
12.02.10
namratha.jagadesh@gmail.com
07.02.10
gudideeps@gmail.com
30.01.10
lakshmikant.sharma@hotmail.com
01.02.10
ajoy1406@yahoo.co.uk usa, uk, latin america
sari.sachin@gmail.com
29.01.10
anoopmadathinkd@gmail.com
01.03.10
jaganath_sk@yahoo.com
01.02.10
loganathan.a@hotmail.com
31.01.10

0-28540839

15.02.10
satish_swaminathan@infosys.com
30.01.10
Infosys
dorairaju.gk@quest-global.com
01.02.10
Quest
nasir.abdul@wipro.com
29.01.10
Wipro
shaik.rahman1@wipro.com
15.02.10
Wipro
hsiddaia@in.ibm.com
31.01.10
IBM
girish.mohanaswamy@wipro.com
29.01.10
Wipro
ekta.chadha@madura.adityabirla.com
12.02.10
syed.ayaaz@gmail.com
01.04.10
sundarchalla@gmail.com
01.02.10
13.02.10
vinaya210@gmail.com
gokulmuthu@gmail.com
01.02.10
jaysing.hajare@gmail.com
1st week of feb
sushma2808@gmail.com
06.02.10
amin.puja@gmail.com
28.02.10
veena@gmail.com
15..02.10
gowrish21@gmail.com
01.02.10
chaitanyakumar.kamatham@gs.com
07.02.10
suchin.kumar@gmail.com
7.02.10
raghunandan@airtelmail.in
15.02.10
kumar_ij@yahoo.co.in
10.02.10
nitinashish.mathur@gmail.com
10.02.10
usa, uk, europe
0-26694406
13.02.10
vimalkumar@hotmail.com
08.03.10
subbusvs2001@yahoo.com
10.02.10
IBM
praveen.vyas@tcs.com
07.02.10
TCS
gurpreet.sambhai@wipro.com
Wipro
bhavya.dwarakanath@wipro.com
15.02.10
Wipro
vijay.radhakrishnan@accenture.com
31.01.10
Accenture
chelliah.james@astrazenica.com
14.02.10
Astrazeneca
k.ravikumar@g.com
20.02.10
GE
bhavani_bobba@infosys.com
31.01.10
Infosys
hema.math@wipro.com Wipro
sahul.ameed@in.ibm.com
08.02.10
IBM
sivakishore.c@tcs.com
13.02.10
TCS
a.deepak.dahimadkar@accenture.com
End of Feb
Accenture
bhavan.vanamala@oracle.com
31.01.10
Oracle
mani.morla@hp.com
05.02.10
HP
chandra.prabhu@tcs.com
31.01.10
TCS
naveenkumar.mynahalli@in.tesco.com
06.02.10
Tesco
nagu28@gmail.com
04.02.10
hona007@indiatimes.com
hemanth166@yahoo.commalaysia, interested
tridiv.mistry@gmail.com
02.02.10
is.sujitlalwani@gmail.com
07.02.10
shobinkc@gmial.com
06.02.10
dara.bhaukar@gmail.com
06.02.10
neelnahata@yahoo.co.in
21.02.10
fa_alfa@yahoo.co.in
07.02.10

santosh.henry4@hotmail.com
26.02.10
14.02.10
sandy1571@yahoo.co.in
08.02.10
sindhuswamy@gmail.com
06.02.10
satish_pv@hotmail.com
05.02.10
harsha.vardhan1@wipro.com
2nd week of fe Wipro
vageesh.u@gmail.com
06.02.10
IBM
nvaidya@antennasoftware.com
01.02.10
Antenna Software
abhinav.das@wipro.com
08.02.10
Wipro
varughese.daneil@tcs.com
05.02.10
TCS
prashantha.gk@in.bosch.com
10.03.10
Bosch
ramanthan.narayanan@tcs.com
15.02.10
TCS
sanjay_roy@mindtree.com
02.02.10
Mindtree
rashmi.h.seetharan@tesco.com
15.02.10
Tesco
sushanta.omm@gmail.com
IBM
ashok.basapur@gmail.com
05.02.10
Infosys
naveen.kumar@autonomy.com
08.02.10
urhariprasad@gmail.com
06.02.10
pmrji@gmail.com
08.02.10
veenasrihere@gmail.com
07.02.10
gowd.nandish@gmail.com
10.02.10
10.02.10
krpradeep@krpradeep.com
srikanth_kanne@yahoo.com
01.5.10
kuldeepahlawat@rediffmail.com
07.02.10
y2ksaurabh@gmail.com
05.02.10
binduchandra1@yahoo.com
06.02.10
bharath_r99@yahoo.com
March
d_arindam@rediffmail.com
02.02.10
sureshmaicfargi@gmail.com
19.03.10
nikki.kopil@gmail.com
15.02.10
26.03.10
ram.prashant@gmail.com
18.03.10
anjum.bector@gmail.com
11.02.10
gigu.g5@gmail.com
06.02.10
finite@rediffmail.com
05.02.10
shweta.anay@gmail.com
27.02.10
rajanand.shetty@gmail.com
10.02.10
lilarang@hotmail.com
21.04.10
nithinlobo@hotmail.com
07.02.10
arithv.s@mann-hummel.com
20.02.10
prashanthismadhyast@gmail.com
jayan.napai@astrazeneca.com
007.02.10
Astrazeneca
srinath_s@infosys.com
03.02.10
Infosys
ramakrishnan.ravi@astrazeneca.com
07.02.10
Astrazeneca
neha.kathal@accenture.com
05.02.10
Accenture
jakrishnappa@in.daksh.com
30.01.10
IBM
suthatip@in.daksh.com
30.01.10
IBM
dkumar@in.daksh.com IBM
suresh.chowdary@tcs.com
08.02.10
TCS

dedivaka@in.imb.com
Feb-10
IBM
sinchanm@nds.com
1.03.10
NDS
totadhri.n@nsn.com
06.02.10
NSN
derickj@mindtree.com
08.02.10
Mindtree
justine.prabhu@in.ibm.com
06.02.10
IBM
nandini.naragaj@sasken.com
13.02.10
Sasken
pristineine@gmail.com send dubai tariffs
shrimatipai@yahoo.co.in
10.03.10
0-23385733
March
suresh.kota17@gmail.com
08.02.10
phaneeshass@gmail.com
06.02.10
neeths@gmail.com
25.02.10
dhwya.jeyakaran@gmail.com
15.02.10
prashant.sanshi@gmail.com
07.02.10
ravi.1204@gmail.com
22.02.10
dhakanepoonam@gmail.com
22.02.10
vijay217@lycos.com
26.02.10
kalyan.nmit@gmail.com
10.02.10
drizzlingsky@gmail.com
27.02.10
0-41342000
20.02.10
frsudeep@yahoo.com
15.02.10
kpshravan1@gmail.com Interested
pallavibadarinath@gmail.com
12.02.10
navsmiles@yahoo.co.in
10.02.10
Interested
sukant@artizen.in
07.02.10
mangal.sumit@gmail.com
biswas.sumit@gmail.com
shikha815@gmail.com
14.02.10
rajan24u@gmail.com
6.02.10
puneetz.k@tcs.com
TCS
pvadivel@in.ibm.com
14.02.10
IBM
jsingh@thoughtworks.com
05.03.10
Thought Works
mahesh_muddegowda@mindtree.com
15.02.10
Mindtree
surendra.amurivalla@gmail.com
15.02.10
pritim@bharatsilks.com
21.02.10
gkarthik78@gmail.com
21.02.10
Send data card plan, interested
lvijaymba@gmail.com
10.02.10
Interested
reshma_ceul@yahoo.co.in
04.03.10
krishna.vr@mann-hummel.com
01.03.10
rajeshlaxman@gmail.com
01.03.10
neelkamal_sen@rediffmail.com
14.02.10
Interested
aishwarya.ravendran@gmail.com
07.02.10
Interested
deepa79@gmail.com
01.04.10
kalra.apoorv@gmail.com
21.02.10
Interested
ngmuraly@brbnmpl.co.in
14.02.10
sravikumar19481@yahoo.co.in
08.03.10
chouramu@gmail.com
05.02.10
saji_john@mindtree.com
08.02.10
Mindtree
rachl.id@mindtree.com
20.02.10
Mindtree
shiva.sadashivaiah@hcl.in
08.02.10
HCL

ravi.kapoor@wipro.com
06.02.10
Wipro
maheshchauhan@sify.com
19.02.10
Sify
sourabh.jha@hcl.in
05.02.10
HCL
a.balakrishnan@religaretechnova.com
06.02.10
Religare, global sim
akashkumarb@infotechsw.com
06.02.10
Infotech Sw
kumarshashi@hotmail.com
14.02.10
pattamuthu@gmail.com
14.02.10
vinsje@gmail.com
15.02.10
Interested
kirti@rajendracomputer.com
17.02.10
prehier_computer@yahoo.com
17.02.10
0-22674522
17.02.10
umeshaa@gmail.com
13.02.10
adilfarhan@yahoo.com
10.03.10
Interested
benda@rediffmail.com
01.03.10
yagapre@gmail.com
10.02.10
rashingrrr@yahoo.co.in
bhagyavlakshmi@gmail.com
20.03.10
vinodvideo@yahoo.com
16.02.10
manav.sikka@rediffmail.com
20.02.10
ipsita_aew@rediffmail.com
05.03.10
lak214@yahoo.com
12.04.10
Interested
sdhussain@hotmail.com
13.02.10
vinayakbadkundri2007@rediffmail.com
20.02.10
rajatpandita@hotmail.com
13.02.10
Interested
snchal_sharma@swissre.com
20.02.10
anandin.seshadri@gmail.com
13.02.10
sravanthi.c@hcl.in
13.02.10
HCL
pranav..mehta1@wipro.com
10.02.10
Wipro
sachin.yadav@hcl.in
12.02.10
HCL
naveen_kumar.b@hp.com
08.02.10
HP
sijin.mathews@wipro.com
08.02.10
Wipro
c.elanchenan@quest-global.com
Mid of feb
Quest
amlank@nds.com
21.02.10
NDS
nagesh.badami@accenture.com
14.02.10
Accenture
svlsr2000@gmail.com
01.03.10
NDS
asaumya@techmahindra.com
25.02.10
Techmahindra
joshvarabindra@gmail.com
27.02.10
Tesco
arunkumar.km06@gmail.com
10.02.10
niranjansn@yahoo.com
19.03.10
Interested
uma.priya81@yahoo.com
09.02.10
mjandnaya@gmail.com
nihayathbest@gmail.com
12.02.10
siddharth.ravi@yahoo.com
28.02.10
anilkumarbhat@gmail.com
20.02.10
asha_ranganatha@yahoo.com
10.02.10
avra_poddar@yahoo.co.uk
March
jugzee@gmail.com
20.02.10
singh.vinaypal@gmail.com
11.02.10
April

john.b@gmail.com
em213@gmail.com
feb end
maria.lina@hotmail.com
March end
gopalanrao@rediffmail.com
01.03.10
suresh123@yahoo.com
arjunk@hotmail.com
08.03.10
aru@yahoo.com
01.03.10
balaji@gmail.com
meera.nair15@h.com
sheelaraj@gmail.com
14.03.10
mail.mur@gmail.com
09.02.10
Wipro
sameer.mutalik@wipro.com
10.02.10
Wipro
aryanshog@yahoo.co.in
10.02.10
HP
sanjanam7@gmail.com
13.02.10
Tesco
Tesco
njoseprire@gmail.com
15.02.10
keerthi.kulkarni@microfocus.com
21.02.10
asreerama@gmail.com
13.02.10
subbubr@gmail.com
13.02.10
vihari@gmail.com
21.02.10
pk.venkataraman@gmail.com
25.04.10
rrveena@yahoo.co.in
15.02.10
anitanair.10@gmail.com
13.02.10
yaminiambareesh@yahoo.co.uk
13.02.10
thansthans@yahoo.co.in
25.02.10
kironvarma@gmail.com
jossy14feb@gmail.com
03.03.10
vjosephine@gmail.com
15.02.10
manab@texportgarments.com
13.02.10
sdtergal@yahoo.com
20.02.10
sriravin28@yahoo.com
14.02.10
pavan_gr27@yahoo.com
13.02.10
leelapradeepreddy@yahoo.com
20.02.10
sivakumar.kuppuraj@wipro.com
15.02.10
Wipro
sreenivasamurthy.hs@isofthealth.com
22.02.10
Isoft Health
shivendra.narayan@wipro.com
12.02.10
Wipro
sidhartha.mukerjee@accenture.com
03.02.10
Accenture
kashi_ganeshan@infosys.com
20.02.10
Infosys
panand@informatica.com
27.02.10
Informatica
cpprakash@yahoo.com
20.02.10
Infosys
naveen.gurusiddaiah@microfocus.com
21.02.10
Microfocus
jyothirJB@ACTIVATEAPPS.COM
14.02.10
pooja.lama1@gmail.com
31.03.10
yashaswini.hanji@gmail.com
12.02.10
centanialdate@gmail.com
01.03.10
bijeeshc@gmail.com
12.03.10
arunkumar2205@gmail.com
15.02.10
neelamgoyat@gmail.com
19.02.10

vijayakrishnan@yahoo.com
13.02.10
ssindhu_mys@yahoo.com
21.02.10
mkraviin@gmail.com, ravindra.keshavamurthy@nokia.com
bavjjlokesh@gmail.com
12.02.10
malaya.pradhan@accenture.com
20.02.10
Accenture
v.saikunda@accenture.com
15.02.10
Accenture
mahesh.baavanna@sasken.com
12.02.10
Sasken
deepa.kannaiyan@sasken.com
12.02.10
Sasken
nirmaljeet.bhourji@tcs.com
28.02.10
TCS
22.02.10
Infosys
sandeep_mohhile@thbs.com
13.02.10
Torry Harris
ananda.sen@db.com
21.02.10
Deutsche
vipin_jain@mindtree.com
17.02.10
Mindtree
seetharamanan_5@mindtree.com
06.03.10
Mindtree
subham.sarhar@sonata-software.com
10.04.10
Sonata Software
14.02.10
Accenture
syed.hassan@wipro.com
Feb
Wipro
michal.vasa@wipro.com
3rd week of febWipro
rajagopalan.raghavan@accenture.com
20.02.10
Accenture
14.02.10
alokmadhuri@yahoo.com
15.02.10
teachdrdeepa@yahoo.co.uk
15.03.10
rajesh.bhattacharjee@gmail.com
15.02.10
Interested
reachrachel80@yahoo.co.in
16.02.10
soniauohra3@gmail.com
17.02.10
Interested
shccralsandech@gmail.com
21.02.10
15.02.10
aabharna@yahoo.com
25.02.10
chiradeep.das@gmail.com
15.02.10
vvelu@arrow.com
21.02.10
Arrow
dipankar.samanta@wipro.com
15.02.10
Wipro
madhusudhan.sundharn@atkinsglobal.com
Atkins Global
tariq_q@thbs.com
17.02.10
THBS
rahul.siddi@wipro.com
15.02.10
Wipro
sumeet.malotra@mahindrasatyam.com
Mahindra Satyam
l.sathiyamurthi@accenture.com
19.02.10
Accenture
roseena.manuel@tcs.com
20.02.10
TCS
vigvivek@hotail.com
15.02.10
DELL
vinominu@in.ibm.com
IBM
vinayakec087@gmail.com
15.03.10
rathan.r.kumar@gmail.com
30.03.10
veenalokesh@hotmail.com
15.04.10
cnviswanadh@yahoo.co.in
24.02.10
keerti83@gmail.com
anilbalaraj@gmail.com
05.03.10
seshadri.vasu@gmail.com
28.02.10
anubhal.2@gmail.com
28.02.10
arun@accosted.net

shrahman@chennai.net
20.02.10
Interested
pradeep44@yahoo.com
20.02.10
Interested
ashok247@yahoo.com
20.02.10
ramesh@syrtoon.com
18.03.10
USA
vijayan746@gmail.com
01.03.10
radhika.ashokkumar@gmail.com
27.02.10
girish.v@stridesasco.com
23.02.10
raghavendra.n@indiatimes.com
20.02.10
rangdeep.prem@gmail.com
April
vsgeethamadhavi@gmail.com
18.02.10
e.rajesh55@yahoo.com
17.02.10
Interested
vijayaprasadrr@gmail.com
18.02.10
Interested
12.02.10
kiran.gazz@gmail.com
20.02.10
20.02.10
karthikse@hotmail.com
20.02.10
kavinn@techmahindra.com
20.02.10
Techmahindra
shibu.mathew@in.bosch.com
22.02.10
Bosch
vinod.padmanabhan@wipro.com
15.02.10
Wipro
nitin.og@tcs.com
26.02.10
TCS
kaushik.i@tcs.com
20.02.10
TCS
kjcheri@yahoo.com
17.02.10
Mindtree
suresh_sany@yahoo.co.in
16.02.10
Wipro
naveen.sukondarajappa@keone.com
1st week of ma Keone
22.04.10
sn@adarshdevlopers.com
2nd week of march
hegde_adi86@yahoo.com
20.03.10
12.04.10
knag2@allstate.com
10.03.10
narayanp.agrawaal@arm.com
28.02.10
bvssayee@hotmail.com
15.02.10
giji365@gmail.com
14.04.10
krachel86@gmail.com
takala_satyam@hotmail.com
06.03.10
rakeshdn@gmail.com
01.05.10
v.nadan@tatatea.co.in
15.02.10
Tata Tea
prasannakumar77@gmail.com
22.02.10
cmplxqty_sri@yahoo.com
17.02.10
write1sheethal@gmail.com
27.02.10
drsrik_redd@yahoo.co.in
21.02.10
m.maryjose@yahoo.com
29.03.10
shabanakhanum@hotmail.com
20.03.10
pardhrsaradhi.p@hcl.in HCL
Interested
sriram.benur@accenture.com
28.03.10
Accenture
vmay.bathla@in.ibm.com
18.02.10
IBM
reuben.deniel@wipro.comWipro
ramyap@infotechsw.com
15.02.10
Infotech Sw
vijay.ramkipalli@tcs.com
20.02.10
TCS
sugesh.d@awgoindia.com
15.02.10
Cable & Wireless
jraveendra@hotmail.com
21.02.10

arunmodgil@gmail.com
April
prashanthi_ch_reddy@yahoo.com
18.03.10
nishant.puttamaiah@gmail.com
21.02.10
kiranhakumar@gimail.com
dharmarajs@collabera.com
21.02.10
debashisrout1@gmail.com
24.02.10
shaheen1811@hotmail.com
ravindid@yahoo.com
19.02.10
mastivipul@yahoo.co.in
02.04.10
drppavim@live-co-uk
03.03.10
sunilmeloc@gmail.com
20.02.10
ranish.s@graymatter.co.in
01.03.10
vivekbaid777@gmail.com
02.04.10
Accenture
p.chakrapani@accenture.com
21.02.10
Accenture
simon.william@accenture.com
20.02.10
Accenture
murali.v@in.bosch.com
26.02.10
Bosch
prasarag@cisci.com
220.02.10
Cisco
pritee.verma@headstrong.com
Head Strong
iyappan@gmail.com
darmendran@yahoo.com
26.02.10
mahesh.mg85@gmail.com
19.02.10
selva.kumar@cw.com
01.03.10
shetty.reema@gmail.com
hemanth@mbtravel.in
09.04.10
asit.rajan@kieen.com
02.04.10
bdrj@rediffmail.com
07.03.10
biswa.singh@rediffmail.com
21.02.10
Interested
nalini@plmtechnology.com
26.02.10
manzoor14@gmail.com
01.03.10
takdirm@gmail.com
27.02.10
Interested
rameshbvb@gmail.com
03.03.10
rajivkumard@yahoo.com
25.03.10
kalpana.m82@yahoo.co.in
27.02.10
wasif_123@hotmail.com
03.03.10
m_m_mani@hotmail.com
20.02.10
shijumathew555@gmail.com
05.03.10
tomappu@yahoo.com
20.03.10
dsdivyamba@gmail.com
25.02.10
venky@plmtechnology.com
26.02.10
mohan1.p@tcs.com
25.02.10
TCS
rashmi.bhagtami@igate.com
01.03.10
Igate
mathangisandilya@accenture.com
Accenture
renu_raj@infosys.com
01.03.10
Infosys
sr0054460@techmahindra.com
01.03.10
Techmahindra
ravi.ahuja1@wipro.com
20.02.10
Wipro
prasad.tk@wipro.com
20.02.10
Wipro

interested

suku_p@yahoo.ocm
02.03.10
sukumar.dev@gmail.com
1st week of march
s.narendranmca@rediffmail.com
01.03.10
swe.kishore@gmail.com
01.04.10
hallidevu@yahoo.co.in
22.02.10
Interested
ca_venkat@sify.com
ramana_gs@yahoo.co.in
04.04.10
hariprabu2010@yahoo.co.in
28.02.10
binurajsnair@gmail.com
01.04.10
jnprasad2001@gmail.com
13.03.10
arun.beshadri1@gmail.com
27.02.10
sijujoseph@yahoo.com
01.03.10
pravalika10@gmail.com
28.02.10
getkumarreddy@gmail.com
04.03.10
Interested
saralapurrushotham@yahoo.com
10.03.10
purushothamc2002@yahoo.com
10.03.10
vkuzur@yahoo.com
26.01.10
22.04.10

0-25274883

nadishwarbr@yahoo.co.in
20.02.10
sanjeevkumar.katti@gmail.com
08.03.10
0-25468624
11.05.10
tijovphilip@gmail.com
20.02.10
kamath_srinivas@hotmail.com
01.03.10
srilu.rishi@gmail.com
20.02.10
d_kanad@hotmail.com
20.02.10
c.subramonian@tvsmotor.co.in
22.02.10
TVS Motor
kiran.rudramuni@tcs.com
01.03.10
TCS
dominic.mascarcnhas@tcs.com
26.02.10
TCS
manish.in@in.ibm.com
21.02.10
IBM
mohan.vs@hcl.in
28.02.10
HCL
ajeet.x.kumar.jha@accenture.com
25.02.10
Accenture
satnam.singh@accenture.com
25.02.10
Accenture
shankar@infosys.com
23.02.10
Infosys
sujaykumar_m@rediffmail.com
06.03.10
Xchanging
hanumantharaju.sp@gmail.com
01.03.10
HP
sandeep_sundar@yahoo.com
24.02.10
pothu_vinay@yahoo.com
04.04.10
shabadis@lcpitcummins.com
getdeepsm@yahoo.com
05.03.10
doylene.frnandes@db.com
22.03.10
tanveer-s.bellari@db.com
22.03.10
devanshikanani@gmail.com
22.03.10
shilpaes.102@gmail.com
22.03.10
pratapvcc@gmail.com
25.02.10
sridhar.sreeraman@gmail.com
27.02.10
bera.pousali@yahoo.com/pousali.bera@gmail.com
01.03.10
0-26621949
29.01.10
reshmah786@gmail.com
01.05.10

kheragk@yahoo.com
07.03.10
goklaney@hotmail.com
April
usa, uk canada, interested
jobi.george@anite.com
02.03.10
Already using matrix
sujataprakashb@yahoo.co.in
01.03.10
velehabt@gmail.com
24.02.10
anil.kasat@gmail.com
06.03.10
k_krishnakanth@yahoo.com
24.02.10
krutika.bk@db.com/kruthika88@yahoo.com
22.03.10
subramanian.kuppuswami@tcs.com
22.02.10
kaushik.burman@cognizant.com
28.02.10
shariprasadh@gmail.com
28.02.10
Interested
rsdora6@gmail.com
15.04.10
grajeshvarma5@gmail.com
hani121@gmail.com
asp.rajasekhar@gmail.com
10.03.10
pdharmala@gmail.com
May end
karthik.v76@gmail.com
03.03.10
najeeb.sayed@marks-and-spencer.com
Interested
kavita_malhotr04@gmail.com
24.02.10
manishparganiha@gmail.com
01.03.10
vijayananth03@gmail.com
27.02.10
25.03.10
04.03.10
saravan.n81@gmail.com
14.03.10
chandrapn@gmail.com
01.04.10
Mindtree
sanket.mittal@headstrong.com
27.02.10
Head Strong
apoorv_06@yahoo.com
27.02.10
TCS
lokesh.kp@quest-global.com
27.02.10
Quest
vikasbangude@tataelxsi.co.in
25.02.10
Tata Elxsi
vmunjal@microsoft.com
16.03.10
Microsoft
saxsena_g77@yahoo.com
24.02.10
IBM
lavina.bhambhani@in.tesco.com
13.03.10
Tesco
nsharma11@sappient.com
alujalaram@yahoo.co.in
07.04.10
sayeshchande007@yahoo.co.in
7.04.10
01.03.10
jayeshchande007@yahoo.co.in
07.04.10
simkiran@gmail.com
10.03.10
bandhe2001@yahoo.com
08.04.40
pentobala@gmail.com
01.03.10
lavwal@hotmail.com
maran.natarajan@itcinfotech.com
24.02.10
april
jagadish@yahoo.com
01.03.10
write2sabeer@yahoo.com
may
divinelightng2002@yahoo.co.uk
march
ajanthashetty@yahoo.com
22.02.10
rajendra.pallala@gmail.com
28.02.10

rpmishra@yahoo.com
01.04.10
shailaja.n@gmail.com
24.02.10
bandhe2001@yahoo.com
08.04.10
nilesh.parekh@ibsplc.com
8.02.10
nukal.sharma@gmil.com
01.03.10
nikita.miriam@yahoo.co.in
07.04.10
shirley.rohan@hotmail.com
07.04.10

m_vijayan@yahoo.com
23.03.10
hemavathibshettigar@rediffmail.com
15.03.10
surabhsing7@gmail.com
1st week of may
ansu.mathew@yahoo.com
27.02.10
coolnads@gmail.com
kunalkamhik@hsbc.co.in
27.02.10
HSBC
interested
masum_k@yahoo.com
20.03.10
VMWARE
interested
amprak@gmail.com
01.03.10
Infosys
parmehta@cisco.com
02.03.10
Cisco
pounraj.manikandan.80@gmail.com
28.02.10
Techmahindra
manoj.bhattu@gmail.com
08.03.10
ganeshbalrej@gmail.com
05.03.10
gangadhargb@hotmail.com
12.05.10
raghu.chire@gmail.com
22.03.10
bhatkg@gmail.com
27.04.10
mgl@airtelmail.in
29.04.10
subbiahandemand@yahoo.com
13.03.10
amul.george@gmail.com
28.02.10
ca_sha@rediffmail.com
29.04.10
vashi.priya@hotmail.com
27.03.10
ksr_simmi@yahoo.com
20.03.10
hemant.manohar@gmail.com
14.03.10
usa, uk, send tariff
vandananayak_4@hotmail.com
28.02.10
smydevi1@in.ibm.com
13.03.10
nmonikareddy@gmail.com
01.04.10
satyajit_sahoo82@yahoo.com
28.02.10
praveenhealteem@hp.com
25.02.10
varsha.ganganagoudar@gmail.com
06.03.10
pratik.mehtap@gmail.com
26.02.10
Interested
dkaravind@yahoo.com
27.02.10
menakaram@vsnt.net
27.03.10
Send data Card tariffs.
shobha.gopinath@gmail.com
10.04.10
66-2842087
27.02.10
kusum.shivaram@yahoo.com
25.05.10
shaan876@gmail.com
01.03.10
kriphakorra.jotaiver@wipro.com
01.03.10
amit.trivedi@wipro.com
28.02.10
Wipro
smitasahoo@tcs.com
27.02.10
TCS
rajatsinghani@gmail.com
27.02.10
TCS
prasanna.pras@accenture.com
28.02.10
Accenture
rajib.sarma@wipro.com Wipro
akshatha.javali@gmail.com
27.02.10
TCS

gaurav.jhamb@wipro.com
28.02.10
Wipro
krishnan.rg@saint-gobaiw.com
26.02.10
Saint Gobair
lathashubhakar@yahoo.co.in
pjsrinivas@gmail.com
04.03.10
padmajaa.paluvay@nokia.com
21.03.10
manjunath20-4554@yahoo.in
15.04.10
vishal.d.sharma@gmail.com
15.03.10
0-22260781
18.04.10
Interested
sandesh.gowda@gmail.com
15.05.10
0-23210250
15.03.10
jasdeepsaroas@gmail.com
18.03.10
vinay.n@ge.com
ge
interested
gsvr@reshi.developers.com
18.04.10
jraveendra@hotmail.com
01.04.10
mahakv@yahoo.com
chennajagadishwar@gmail.com
07.03.10
navneetkaur_iitr@yahoo.co.in
21.05.10
18.04.10
meanimesh@gmail.com
15.03.10
kalyani.seetamraju@gmail.com
20.03.10
Interested
pradhan.bhimsen@gmail.com
28.02.10
bariganesh.chandrasekaran@rocale.com
06.03.10
Oracle
jskumar@hotmail.com
15.03.10
Astra Zeneca
nagabheeshma_balehanine@mindtree.com
27.02.10
Mindtree
vinit_raj@infosys.com
07.03.10
Infosys
ganeshsrinivasan3191@gmail.com
15.03.10
Tesco
gopi.d@quest-global.com
27.02.10
Quest
karthiksurappa@gmail.com
26.02.10
HCL
interested
chandrashekar.venkataraman@csr.com
28.02.10
CSR
radhakrishna.eshwar@csr,.com
28.02.10
CSR
jaiganesh.sekar@gmail.com
27.02.10
Accenture
venkatesan.nadimuthy@wipro.com
28.02.10
Wipro
jits.yadav@gmail.com
01.03.10
27.03.10
rakeshn@gmx.net
13.04.10
uplandsdental@aol.com
08.03.10
shanthimohan292@gmail.com
12.04.10
elizabeth.amate@yahoo.co.in
abhis77@yahoo.com
01.03.10
ansuman.dash@gmail.com
01.03.10
ajayrid@yahoo.co.in
06.03.10
rganiga@hotmail.com
27.02.10
csiareddy1@gmail.com
05.03.10
nup4@hotmail.com
01.03.10
siddarthavishek@gmail.com
08.03.10
aniketnilj@gmail.com
01.03.10
avinashvasant@gmail.com
May-10
sunil.george@nokia.com
14.03.10
Nokia
jasonabel@rediffmIL.COM
08.03.10

biju99ms@rediffmail.com
08.03.10
Infosys
muruganandam@wipro.com
01.03.10
Wipro
amitalok86@gmail.com
03.03.10
devi.daffodil@gmail.com
20.03.10

sree.ranjani@wipro.com
04.03.10
aswarthb@yahoo.com
12.04.10
benne@sify.com
12.04.10
interested
bnraghavendra@gmail.com
March
interested
nandu9815@gmail.com
07.03.10
06.03.10
archanasach@gmail.com
01.04.10
sunilbannampalli@hotmail.com
02.05.10
Interested
15.06.10
shab_manec@yahoo.com
06.03.10
06.03.10
jsvivek@hotmail.com
08.03.10
Interested
mandar.ingale@gmail.com
01.03.10
malli02@yahoo.com
06.03.10
r.firozkhan@in.ibm.com
06.03.10
IBM
sharil.dantis@wipro.com
06.03.10
Wipro
tapas.kumarmangual@accenture.com
04.03.10
Accenture
gbaradw@yahoo.com
March
Atkins
g.thiagarajan@accenture.com
01.03.10
Accenture
dinesh.vishwanathan@genpact.com
05.03.10
Genpact
0-26560666
12.04.10
jayaram_sivakumar@cargill.com
06.03.10
bs.onirudho@gmail.com Interested
veerutm143@gmail.com
01.01.10
send usa tariffs
subbashini.muppala@gmail.com
jinusms@gmail.com
03.04.10
pravin_pinto@hotmail.com
09.03.10
send usa tariffs
renga1976@rediffmail.com
07.03.10
10.04.10
pranaruthisanthosh@gmail.com
09.04.10
hemanthkota@yahoo.com
coolnads@gmail.com
april
Interested
sanket.tripathy@gmail.com
04.03.10
Interested
sudhakar98@yahoo.com
01.03.10
viru.raghu@gmail.com
01.06.10
roshneepadhy@gmail.com
06.03.10
venkibe035@gmail.com
mayankapoor@gmail.com
06.03.10
rajnish.dhinga@honewell.com
Honey well
k_vijay76@yahoo.com
March
Wipro
dsouza.jhon@wipro.com
01.03.10
Wipro
ajith.kumar@capgemini.com
13.03.10
Capgemini
planning@hal-india.com
kuppu_swamy@hotmail.com
05.05.10
atmen.firdose@yahoo.com
13.03.10

kowsermalik@gmail.com
sahamanash@gmail.com
04.03.10
jbbala3b@gmail.com
15.03.10
jinyjacob.kuriakose@cgi.com
tarun.kumar@cgi.com
varma.anu@gmail.com
varun_111@hotmail.com
prasunmaharaj@gmail.com
26.03.10
20.04.10
manoj.singhbisnt@gmail.com
nagarjuna.pukkunth@accenture.com
05.03.10
Accenture
samiran.mahapatra@unilever.com
Unilever
anand.m@gs.com
10.03.10
GS
prashant.saxena@wipro.com
06.03.10
Wipro
wjames@yahoo.com
30.03.10
lsneha@gmail.com
Last week of March
sahana.m@hotmail.com
02.05.10
geordee@hotmail.com
23.03.10
hussnit@yahoo.com
10.05.10
komaldave@yahoo.com
2nd week of march
Last week of March
vinodchandra@yahoo.com
15.03.10
paul_vincent@rediffmail.com
10.03.10
mahantesh21@gmail.com
mary_sehni@hotmail.com
12.03.10
ronalddavidpaul@gmail.com
17.03.10
shanta.kumar@gmail.com
15.05.10
abhishek.mukkoth@gmail.com
21.03.10
vjosephine@gmail.com
ednad1947@rediffmail.com
28.07.10
01.05.10
manohar.mv@gmail.com
15.03.10
white6102002@yahoo.com
Anytime between April-sep
vinod_nizam@yahoo.com
15.03.10

0-41280503
nrajesh28 15.03.10
TCS
abbasbk@hotmail.com
25.03.10
kg.venkatesan@fosbel.com
07.03.10
emmanvel.ramapuram@orangecounty.in
29.04.10
12.03.10
interested
aeroavi@gmail.com
20.03.10
ramadevi.venleat@gmail.com
08.03.10
himansu.pati@hotmail.com
03.04.10
ankit.singhal09@iimb.ernet.in
28.03.10
coolnanobrian@gmail.com
15.03.10
antonymerlin@gmail.com
20.04.10
ashokamath.m@gmail.com
11.04.10
j_r_pp@yahoo.co.in
11.04.10
santamail@rediffmail.com
09.03.10

hiteshmeta08@gmail.com
01.04.10
vishwanath.achar@powerint.com
14.03.10
shivakumarsharma@gmail.com
10.03.10
interested
divya90210@hotmail.com
pradeepar22@gmail.com
07.03.10
soumya20rao@gmail.com
07.03.10
sajid1406@yahoo.com
vasudhav@vsnl.com
15.03.10
hr.bharateesh@gmail.com
08.03.10
Wipro
biraj.bhuyan@wipro.com
08.03.10
Wipro
chakravarthy.sayani@valtech.co.in
14.03.10
Valtech
venkatesh.m@hp.com
08.03.10
HP
anilkumar203@yahoo.co.in
07.03.10
jayakrishna.t@hp.com
27.03.10
HP
paresh.pednekar@tcs.com
07.03.10
TCS
sujeet.karn@igate.com
08.03.10
Igate
rohan.pat 08.03.10
Wipro
data card tariff
bhaskar.narasimhaiah@wipro.com
End of March Wipro
mahesh.ramachandran@thomsonreuters.com
Thomson Retuers
krithika_devaraju@swissre.com
10.04.10
Swissre
bikashcb@collabara.com
15.03.10
vimal_jain_85@yahoo.com
24.03.10
donydevasia@gmail.com
sandeep_bm@yahoo.com
22.04.10
send usa tariffs
karthik2kn@yahoo.co.in
27.03.10
nitashaldh@gmial.com
sujai.gopal@gmail.com
13.03.10
tanuja_jk@rediffmail.com Interested
subashsanan@yahoo.com
07.04.10
Interested
inrelan tariffs
07.05.2010
sskarthikeyan@gmail.com
2nd of May
hariprasath@yahoo.com
10.03.10
pushpashekar23@gmail.com
06..05.10
Interested
kddoshi@hotmail.com
3rd week of march
sudhi.anes@gmail.com
15.03.10
dutta.anirban@gmail.com
31.03.10
senthil_bhojan@hotmail.com
10.03.10
smr7000@rediffmail.com
05..04.10
3rd week of march
80-42058500
18.03.10
tharani.krishnawamy@wipro.com
10.03.10
Wipro
ambhuja.bharant@wipro.com
07.03.10
Wipro
amit8.shukla@tcs.com
09.03.10
TCS
tobenji@rediffmail.com Tesco
sudipta.g@sonata-software.com
19.03.10
Sonata Software
prashanth.benakappa@headstrong.com
08.03.10
Headstrong
sudhir.pai@gs.com
20.03.10
GS
suresh_gs@mindtree.com
21.03.10
Mindtree
ravi.maney@yahoo.com
08.03.10
data card tariff
francisxavier.c@gmail.com
15.03.10

minimenon21@gmail.com
14.03.10
enomaka.ponds@gmail.com
13.04.10
mohammed.imtiaz@gmail.com
01.05.10
ramesh_r@ti.com
25.03.10
drashok711@rediffmail.com
09.03.10
shridharv@vsnl.com
05.04.10
deepakvrao@gmail.com
26.04.10
11.05.10
puneetgate@gmail.com
jijishamsudean@rediffmail.com
20.03.10
interested
loveleen_k_j@yahoo.co.in
15.03.10
bbmbala@rediffmail.com
26.04.10
28.04.10
gowtham_ka@yahoo.co.in
10.04.10
interested
megharags@gmail.com
01.04.10
sureshahuja@hotmail.com
01.05.10
abhi_kulkarni@mahindrasatyam.com
08.03.10
shreeshylanr2002@yahoo.co.in
10.04.10
15.03.10
15.03.10
26.04.10
venkata.krishnan@logica.com
13.03.10
Logica
kavita_sunku@mindtree.com
21.03.10
Mindtree
srikumar@satyam.net.in
05.04.10
Satyam
dhirendra.lodha@shahi.co.in
11.03.10
anand_drait@rediffmail.com
20.03.10
uk, europe
nchebro@mgail.com
shanthala_ganesh@yahoo.co.in
15.04.10
21-2512395
25.04.10
nnsini.hsn@gmail.com
15.03.10
praveen.shivananda@gmail.com
02.04.10
usa,uk
lk8899@gmail.com
15.03.10
yours_ag@yahoo.com
mishra_tanmay@yahoo.co.in
13.04.10
24.03.10
anandgupta.anand@gmail.com
1st week of ma interested
archana_gf2005@yahoo.co.in
naveen.n1986@gmail.com
May
sarthkk.verma@gmail.com
april
adi.manju1965@gmail.com
09.03.10
prabhu.mithun@gmail.com
10.05.10
mr_jey81@yahoo.co.in
1.04.10
osramvang@bsnl.net
05.05.10
sangita.kumari@wipro.com
10.03.10
Wipro
santhil.dhakshinamoorthy@wipro.com
1stweek of apri Wipro
ganpathykamathh@gmail.com
Infosys
hridayesh@thbs.com
15.03.10
Thbs
prashant.choudhary@db.com
DB
02.04.10
jeyanta.sen@thomsonreutors.com
Thomson Retuers

chandramoul.r@itcinfotech.com
14.03.10
ITC infotech
yathisha.mk@in.bosch.com
28.03.10
Bosch
tanuja.mv@ibm.com
13.03.10
IBM
bbputi@yahoo.com
15.06.10
interested
merilyn@rediffmail.com uk, europe tariff, interested
sami@synte.com
01.04.10
Interested
achintaysagar@yahoo.com
15.03.10
priyankakhabkar@gmail.com
20.03.10
seth_vikas@yahoo.com
10.04.10
vijayphiranath10@gmail.com
22.03.10
kerudi747@gmail.com
20.03.10
mainibm2005@yahoo.com
20.03.10
jiteshmj@gmail.com
15.03.10
heri_mcf2004@yahoo.co.in
12.03.10
19.03.10
bala.badrinath@gmail.com
15.03.10
raolings@gmail.com, sril send short and long term and vfs tariff also.
kumar_onkar@yahoo.com
13.03.10
stephenauber@yahoo.co.uk
26.04.10
Interested
srinivath@kpmg
May
interested
deepa_gupta@infosys.com
15.03.10
Infosys
subinjohn1@wipro.com
13.03.10
sghara@gmail.com
Nokia
yogesh_lakhandani@infosys.com
15.05.10
Infosys
M. Satee 17.05.10
Siemens
satishmohanveku@yahoo.co.in
21.04.10
Interested
prabhukumar@hotmail.com
20.03.10
Interested
pcr_ganga@yahoo.com
15.03.10
Interested
vivek.jain@fmr.com
10.04.10
Interested
anu1974@gmail.com
19.04.10
Interested
biju.rk@rediffmail.com
22.03.10
Interested
jayeshkothari1@rediffmail.com
17.04.10
Interested
priyanka67@gmail.com
20.03.10
priya.gctcse@gmail.com
15.03.10
vindhya.mathranda@wipro.aol.com
15.03.10
rajakumar45@gmail.com
15.03.10
mandalapu_suresh@yahoo.co.in
01.06.10
shanta83@gmail.com
19.03.10
seebiju@gmail.com
17.03.10
krishnamani_psk@gmail.com
26.04.10
prasadjvv@yahoo.com
Last week of March
nareendrarappan@gmail.com
19.03.10
kavitha8080@gmail.com
20.03.10
ikscma@yahoo.com
29.03.10
ramesh.s84@gmail.com
sarankrish@gmail.com
13.03.10
sameera.ap@wnsgs.com
15.03.10

28.04.10
sonirtonare@hotmail.com
23.03.10
sylviakerkar@yahoo.com
26.05.10
ramesh.akkana@yahoo.com
16.03.10
anik7@rediffmail.com
15.03.10
huttarapore@yahoo.com
23.04.10
nammy82@gmail.com
19.03.10
pahujaamit@yahoo.com
17.03.10
bdv@rsil.com
15.03.10
vikasmore_80@yahoo.com
20.03.10
tpsantu@gmail.com
01.04.10
sasi9@hotmail.co.uk
10.04.10
sumit_virmani@infosys.com
16.03.10
Infosys
bijuk@infosys.com
11.03.10
Infosys
bhaskaranand.rao@gmrgroup.in
15.03.10
GMR
sini_chandran@infosys.com
21.03.10
Infosys
abhijit_biswas@infosys.com
14.03.10
Infosys
sangameswaran_r@infosys.com
22.03.10
Infosys
ramachandran.arun@wipro.com
12.03.10
Wipro
bhanja.biswas@wipro.com
12.03.10
Wipro
dskvar@gmail.com
15.03.10
Jenpact
sureshbabu.yk@thomsonreuters.com
20.03.10
Thomson Retuers
srivarna_ 20.03.10
Thbs
sureshkumar.a@hcl.in
HCL
mini.nair@oracle.com
16.03.10
Oracle
charitha_k@infosys.com
16.03.10
Infosys
yamuna_m@infosys.com
20.03.10
Infosys
siby.mathew@nsn.com Nokia
0-26613699
04.05.10
interested
teachfazee@yahoo.com
22.03.10
interested
uk, europe
praveen.400@gmail.com
28.03.10
interested
pukale@in.com
04.04.10
interested
uk, europe
mymafiaera@gmail.com
20.03.10
interested
perez.dillan@gmail.com
31.03.10
interested
varunyasreem@yahoo.co.uk
20.03.10
interested
interested
uk, europe
subbranshu.x.kumar@jpmorgam.com
01.04.10
Jp morgan
interested
mirage810@gmail.com
06.03.10
interested
cvkhan@yahoo.co.in
25.03.10
interested
rohitkumar1985in@yahoo.co.in
19.04.10
nagarajansavitha@gmail.com
17.03.10
ajith.ganglion@gmail.com
01.04.10
reach_venkat@yahoo.com
ankit_rana@rediffmail.com
15.03.10
sagardidde@rediffmail.com
april
karthik_nagaraj78@yahoo.com
01.06.10
ganesh.rajgopal@tcs.com
22.03.10
bvenugopal@moog.com
30.03.10
srinivasabhaskar@gmail.com
22.03.10
derajagopal@yahoo.co.in
10.05.10

addikaps@gmail.com
03.04.10
mghegdesrg@yahoo.co.in
06.05.10
amitoosam@hotmail.com
24.03.10
Cayman islands
pooja.kamath8@gmail.com
02.05.10
santantony@gmail.com
12.04.10
docrashmi123@yahoo.co.in
30.03.10
unirdm@rediffmail.com
05.04.10
ramya.bhandaram@yahoo.in
04.04.10
21-2471445
14.04.10
vijaygupta_2008@rediffmail.com
19.03.10
sharifabdulhafeez@gmail.com
01.04.10
kalyanam.praveen@gmail.com
rhea.muddaiah@gmail.com
22.04.10
divya.abhimanyu@gmail.com
18.04.10
anant.kamat@cgt.com
20.03.10
CGT
karthik.nagendra@info.com
19.03.10
Wipro
mohammad.imran@wipro.com
15.03.10
Wipro
vijaya.lakshmi1@wipro.com
18.03.10
Wipro
vineet.sharma1@wipro.com
16.03.10
Wipro
gamax.sehi@tcs.com
17.03.10
TCS
himansu.k.mohapatra@accenture.com
25.03.10
Accenture
kulanthaivel_k@infosys.com
20.10.10
Infosys
abdul.hakim@honeywell.com
13.03.10
Honey well
latikaroy@db.com
26.03.10
Deutsche Bank
ramachandra.kn@sonata-software.com
17.03.10
Sonata Softwainterested
poonam.singh@thomsonrtures.com
01.04.10
Thomson Retuinterested
manish.kumar1@wipro.com
18.03.10
Wipro
interested
alok.sukhwal@gmail.com
01.04.10
Interested
bd_sha@yahoo.co.in
09.05.10
Interested
madhavan.vs@gmail.com
28.03.10
Interested
Interested
shrikanth0209@yahoo.com
28.04.10
Interested
bsmasketins1@yahoo.com
20.04.10
Interested
uk, europe
ameerali_a@hotmail.com
23.03.10
Interested
asmokhansathe@gmail.com
0-41213710
20.04.10
aruna83@gmail.com
15.03.10
rosudip@yahoo.com
30.03.10
vamsiguturu@gmail.com
20.03.10
robyengmaill247@gmail.com
sujit.mohite@wipro.com
17.03.10
Wipro
kakasla.raju@wipro.com
17.03.10
Wipro
prashanth.sadashiva@wipro.com
15.04.10
Wipro
sanjeevj@nds.com
22.03.10
NDS
kshaikh@hcl.in
19.03.10
HCL
mahesh.uppara@hcl.in
19.03.10
HCL
vipin.arora@headstrong.com
20.03.10
Head Strong
amtes@rediffmail.com
21.04.10
interested
harish_pp@rediffmail.com
21.03.10
interested
vasan00@gmail.com
21.03.10
interested

ayekaydee@gmail.com
02.14.10
interested
sreejith_sreekumar@rediffmail.com
26.03.10
interested
maya.manoj@gmail.com
20.04.10
interested
prince.tigers@gmail.com
1.04.10
interested
torajesh_s@rediffmail.com
next week
sohanln@hotmail.com
km_raj358@yahoo.co.in
27.03.10
yup96@rediffmail.com
v_manivannan@hotmai.com
19.04.10
sylviasoldanh66@yahoo.co.uk
01.04.10
passinthrvnow@gmail.com
aldrinhp@gmail.com
08.06.10

0-26765875

vnvijaykumar.01@gmail.com
10.04.10
sripadvam@gmail.com
10.04.10
hvvasu@hotmail.com
abhijit.dm@gmail.com
01.04.10
krissanthanan@gmail.com
26.03.10
zebakhan22@yahoo.com
26.03.10
10.04.10
suri_12@rediffmail.com
03.04.10
egshantharam2001@gmail.com
May
hiranya28@gmail.com
20.03.10
0-25280763
12.04.10
vbachar@gmail.com
11.05.10
shish1234@gmail.com
03.04.10
shinee.thomas@wipro.com
Wipro
sk.rai@tcs.com
27.03.10
TCS
vinay.dharwadkar@tcs.com
20.03.10
TCS
arun.prasad@hcl.in
19.03.10
HCL
arnab.bordoloi@wipro.com
20.03.10
Wipro
bindu.b.rajshekar@jpmorgan.com
april
Jp morgan
ganesh.narayan@wipro.com
18.03.10
Wipro
nrk.raman@oracle.com
17.03.10
Oracle
bency.s@tcs.com
19.03.10
TCS
vinayak.bhat@hcl.in
10.04.10
HCL
sanjeev_nargotra@infosys.com
24.03.10
Infosys
pbkamdar@gmail.com
29.04.10
interested
0-23284344
27.04.10
ajayamand_rr@yahoo.co.in
27.03.10
am.alagan@gmail.com
26.04.10
anubickey@hotmail.com
saboov@gmail.com
09.04.10
sensand@gmail.com
21.03.10
srinivas_w@rediffmail.com
22.03.10
sarunakumar1985@gmail.com
20.03.10
meetgitab@gmail.com
May
sunilbongale@aricent.com
21.03.10
pandi.1950@yahoo.co.in
01.04.10
20.04.10

interested
uk, europe

uk, europe

nagamayna@gmail.com
23.03.10
manjula.doddamane@gmail.com
10.04.10
jmshashi@gmail.com
20.03.10
Interested
anand.shwetha@gmail.com
06.05.10
Interested
vachel.red@hotmail.co.uk
08.04.10
annpoorna45@gmail.com
20.04.10
vdwarakanathan@yahoo.com
22.03.10
rchana@gmail.com
20.04.10
drajunnaik@gmail.com
01.07.10
10.04.10
26.04.10
Interested
0-26798194
26.04.10
Interested
srinivasanchitta@hotmail.com
26.04.10
Interested
veena_bolla1964@yahoo.co.in
12.04.10
Interested
vid.10@hotmail.com
26.04.10
Interested
0-26532639
26.03.10
Interested
anitanagarajan@hotmail.co.uk
26.04.10
Interested
mvpanchu@yahoo.in
30.03.10
amitsworld@yahoo.com
23.04.10
rinto.vareed@wipro.com
01.04.10
Wipro
sandeep11_polisetty@infosys.com
Infosys
anurag5.s@tcs.com
21.03.10
TCS
rambabu.s@hcl.in
03.04.10
Interested
srinivasolu.ais@gmail.com
15.04.10
IBM
manashis@rediffmail.com
05.04.10
sanjanapegu@gmail.com
02.04.10
15.05.10
pbkandar@gmail.com
29.04.10
srinivasuluacs@gmail.com
15.04.10
chandra.v@gmail.com
21.03.10
sorabh.kapoor@iconpk.com
17.04.10
atashmukarjee@gmail.com
01.04.10
arunamanikb@yahoo.com
15.04.10
sheetalmudda83@gmail.com
29.03.10
m_83singh@yahoo.co.in
04.04.10
kavithapg@ncbs.nes.in
15.04.10
kphutane@gmail.com
27.03.10
prasad_kurian@yahoo.com
06.04.10
interested
t.spatil@quest-global.com
15.04.10
anpaper.2007@yahoo.com
04.04.10
phani33@gmail.com
10.04.10
p_spanner@rediffmail.com
17.04.10
rupert111@gmail.com
23.03.10
ravi.kaushikproducts@gmail.com
april
clt_valan@rediffmail.com
15.04.10
24.04.10
anuj_k@thbs.com
19.03.10
anjanikumar.patek@iconple.com
rekhasrinath@yahoo.com
10.04.10
interested
bhushan_abu@hotmail.com
29.03.10
Sasken

uk, europe

HCL

usa, uk

sha.ashish@wipro.com
25.03.10
Wipro
nitin_azeez@dell.com
27.03.10
DELL
vishal_m@thbs.com
22.03.10
Torry Harris
arvind.agrawal65@gmail.com
08.05.10
IBM
sandhyamoh@gmail.com
15.04.10
Infosys
anuarunima@gmail.com
22.03.10
urthilak@gmail.com
03.4.10
12.04.10
10.04.10
kumarrajendra@gmail.com
16.05.10
vijinelsm@yahoo.com
12.04.10
yash_965@hotmail.co.uk
05.05.10
chitra.psg@gmail.com
geetha129@gmail.com
05.04.10
shweta.tripathi28@gmail.com
10.04.10
j_talukdar@yahoo.co.uk
20.04.10
vyjayanthiavinash@gmail.com
paul.saurabh@gmail.com
31.03.10
chellamvijay@gmail.com
27.03.10
vinoomex@hotmail.com
10.04.10
interested
p_lokesh17@rediffmail.com
22.03.10
joshwa.biju@gmail.com
05.04.10
anshumita06@gmail.com
26.03.10
pramodlg@gmail.com
02.04.10
kh_malini@rediffmail.com
10.04.10
freesto@gmail.com
swathishriya@gmail.com
30.03.10
viru1953@yahoo.com
15.04.10
romichugh@gmail.com
10.04.10
interested
jsebastian@almtlegal.com
04.04.10
pubali.jana@tcs.com
TCS
sujatha.d@in.bosch.com
06.04.10
Bosch
senthilvadivel.vu@quest-global.com
10.03.10
Quest
contactajaykumar@gmail.com
17.04.10
ICON
nihar.patra@wipro.com Wipro
pushpaitagi@gmail.com
22.03.10
p.natarajan@kaverisoft.com
01.05.10
jayasreesasidharan@gmail.com
27.03.10
dharmurali2004@gmail.com
04.04.10
sindhumukund@gmail.com
10.04.10
Interested
deepu.bg@yahoo.com
26.03.10
leena.munikempanna@gmail.com
End of March
vinodh1978@gmail.com
28.06.10
07.05.10
mayabu67@yahoo.co.in
23.04.10
kalyani.001@gmail.com
2nd week of april
thoms_john_mai@yahoo.com
29.04.10
0-25445209
02.04.10
ericmathieaspg@gmail.com
18.04.10
ramakrpr@yahoo.com
20.03.10

interested

sudhir.kulkr@gmail.com
04.04.10
renuraj.18@yahoo.co.in
01.04.10
harihar80@gmail.com
10.04.10
long term
cal today
naresh_kumar03@infosys.com
15.04.10
Infosys
emailvikasarya@gmail.com
05.04.10
HCL
arun.kumar@in.calyon.com
25.03.10
Calyon
knnarasimhaiah@yahoo.com
29.05.10
HAL
interested
ravikumar.kaluvappa@hcl.in
03.04.10
HCL
janani.ravi@oracle.com
25.03.10
Oracle
pnvsrinu@yahoo.com
Interested
manojy@gmail.com
17.04.10
nishatiara@gmail.com
25.03.10
nayeemahmed01@gmail.com
april
debakalyan.dash@gmail.com
30.03.10
shalini.kukunoor@gmail.com
vsvijay@yahoo.com
april
vidyabshenoy@rediffmail.com
29.03.10
rajiv.smile@gmail.com
23.03.10
04.05.10
0-23588798
05.04.10
pramod.krishnamurthy@marks-and-spencer.com
07.04.10
mail.arun@yahoo.co.in
28.03.10
vinodnet@yahoo.com
04.05.10
ajith.javarappa@logica.com
28.03.10
raghuram_th@rediffmail.com
15.04.10
interested
jnaresh84@gmail.com
26.04.10
prabha_panchanadan@hotmail.com
17.04.10
interested
anjurajeev123@gmail.com
10.04.10
rao.shridhar@gmail.com
23.04.10
drshwetamath@gmail.com
24.03.10
j.nlatha@yahoo.co.in
28.03.10
veenakshatriya@yahoo.com
25.03.10
adarsh_k@thbs.com
01.04.10
Torry Harris
shankarshana.biswasroy@wipro.com
26.03.10
Wipro
sunitha.hk@tcs.com
27.03.10
TCS
avishek.ghosh4@cognizant.com
29.03.10
Cognizant
sujith.r@tcs.com
26.03.10
TCS
04.04.10
HCL
lkbehera@techmahindra.com
29.03.10
Tech Mahindra
bnaveen1@mmm.com
29.03.10
sinjoalex@yahoo.com
26.03.10
28.03.10
jayarajputti@gmail.com
10.04.10
gouthamv@hotmail.com
05.04.10
traghavendrara@gmail.com
2nd week of april
madan1973@gmail.com
30.03.10
sjavedazam@hotmail.com
2nd week of aprinterested
data card tariff
rbapatla.cdp@gmail.com
05.06.10
snigdha29@gmail.com
01.04.10
ath8484@gmail.com
26.03.10

sheasunaina89@yahoo.co.in
16.04.10
vinti_k@yahoo.com
20.04.10
interested
derekfds@rediffmail.com
29.04.10
banerjee.krishnandu@gmail.com
25.04.10
0-65653299
03.05.10
avm909@gmail.com
25.03.10
anilvasista@gmail.com
25.04.10
interested
anand.haran@gmail.com
01.04.10
shourypratap@rediffmail.com
03.04.10
g-nanda@rediffmail.com
12.04.10
prashanth.nayak@aceord-soft.com
01.04.10
narendran.vijayarangan@gmail.com
01.04.10
mpraveen31@rediffmail.com
01.04.10
manivannanvdm@gmail.com
01.04.10
srmanohar@hotmail.com
20.04.10
interested
85309-2403888
06.05.10
sreekanish@gmail.com
13.04.10
rajudking@gmail.com
30.03.10
agarwaldeepak76@hotmail.com
03.04.10
manishajohri@yahoo.co.uk
20.04.10
last week of April
ram50cr@gmail.com
27.03.10
monteiro.lorraine@yahoo.com
01.04.10
hemanandc@hotmail.com
03.04.10
roy.zachariah@wipro.com
05.04.10
Wipro
venu.chakka@tcs.com
27.03.10
TCS
k.ravikumar@aricent.com
30.04.10
Aricent
bhoobathi.r@quest-global.com
10.04.10
Quest
chetan.pandit@tcs.com
06.04.10
TCS
0-25475694
20.04.10
20.04.10
adhikari_iimc@yahoo.com
april
april
Interested
emmamissra14@gmail.com
10.05.10
Interested
biju.cherian@gmail.com
03.04.10
subramanian001@gmail.com
santhosh.shivarudrappa@keane.com
Keane
hrn@vyasa.org
y.kala123@gmail.com
03.04.10
gopal305@gmail.com
June
lakshmanal@gmail.com
01.05.10
kirmeer@yahoo.com
13.04.10
sunil.kulku@gmail.com
04.04.10
guha.debarati@gmail.com
02.04.10
arun.infy@gmail.com
22.04.10
jayapmm@gmail.com
26.03.10
abhisheksinha81@hmail.com
04.04.10
vijaib.singh@gmail.com
02.05.10
skanyakumari@yahoo.com
11.04.10

Send usa, uk, Global tariffs

a3k3@hotmail.com
10.05.10
pramodhk1@gmail.com
03.04.10
paulvinv@gmail.com
04.04.10
chandan.bv@tcs.com
03.04.10
TCS
rahul.mattoo@wipro.com
07.05.10
Wipro
mita_biswas1@yahoo.com
01.04.10
IBM
sudhakar.krishanamoorthy@tcs.com
29.03.10
TCS
rajeevg@thoughworks.com
27.03.10
Thought Works
sridhar.jampala@hcl.in
april
HCL
prabhat.mahapatra@wipro.com
29.03.10
Wipro
saptarshi.thakurta@wipro.com
04.04.10
Wipro
vijayakumar.subramaniam@wipro.com
26.03.10
Wipro
baarish.shanbhag@wipro.com
05.04.10
Wipro
louis.markantony@accenture.com
19.04.10
Accenture
dhanya.nair@sap.com
10.04.10
SAP
singa_manu@yahoo.co.in
16.04.10
23.04.10
01.06.10
ravindranatha.reddy@gmail.com
01.05.10
24.04.10
raghunathan@gmail.com
31.03.10
prasanthapavan@gmail.com
12.04.10
tejaswini.77@gmail.com
04.04.10
mridnl.baldi@gmail.com
04.04.10
reachshyamv@gmail.com
31.03.10
mpr.rao@gmail.com
29.04.10
kathir_be79@yahoo.co.in
10.04.10
rsalouis@gmail.com
07.05.10
interested
anjanguru@gmail.com
30.03.10
IBM
vijay.pottigari@inatech.com
31.03.10
Inatech
nilesh_jagdale01@infosys.com
01.06.10
madhukar.salunke@gmail.com
01.06.10
shivaeshy@gmail.com
venk.rr@gmail.com
03.04.10
interested
sendall uk plans
uday2517@gmail.com
07.04.10
r_rajesh-nair@rediffmail.com
27.03.10
jgandhi23@gmail.com
08.04.10
tomohan@yahoo.com
10.04.10
interested
diptanic.bhavanik@ey.in.com
geethav18@gmail.com
24.04.10
shriya_s@yahoo.co.in
slpatika@yahoo.co.in
11.05.10
kesbasavaraj@yahoo.com
11.05.10
suresh.kamakshi@gmail.com
13.05.10
shantini_s3@yahoo.co.in
26.05.10
interested
Send usa, uk, Global tariffs
hema0216@gmail.com
31.03.10
10.04.10
d_sreenath@hotmail.com
06.04.10
20.04.10
komal_si@hotmail.com
05.04.10

kumar.swamy@ness.com
15.07.10
priyanka.pussesgotham@gmail.com
24.04.10
nayakdg@gmail.com
05.06.10
bindu_madhavi5@yahoo.com
april
pprajesh@hotmail.com
11.04.10
govisingh@indaksh.com
18.04.10
18.04.10
17.06.10
ramragam@gmail.com
05.04.10
r.sivaprasad72@gmail.com
inagadapu@yahoo.co.in
05.04.10
velmaran_gem@yahoo.com
10.04.10
sanjeev17july@rediffmail.com
03.05.10
gaurav1418z@gmail.com
02.04.10
prastina_mary@infosys.com
30.03.10
princethomas_p@yahoo.com
29.03.10
npriyengar@yahoo.co.in
06.05.10
kalyan.amadi@gmail.com
05.04.10
TCS
milesh.gogad@subexworld.com
9.05.10
Subex world
leeng80@gmail.com
1st week of jun Capgemini
amrinsin@cisco.com
26.04.10
Cisco
akabhilash@yahoo.com
19.04.10
Wipro
bhanu.kar@wipro.com
30.03.10
Wipro
20.04.10
docdivakar@yahoo.com
23.05.10
gopalakrishna.senthil@gmail.com
02.04.10
sheilabilung@gmail.com
17.04.10
jince.gk@gmail.com
01.05.10
dhirados@dc.ibm.com
18.04.10
meghana.ashwath@gmail.com
29.04.10
hannah_decosta@yahoo.co.in
15.04.10
svenkataprasad@yahoo.com
02.04.10
vnmoorthy@gmail.com
17.04.10
kiranwithu1981@gmail.com
17.04.10
ravi.kadap@gmail.com
shek_law@yahoo.com
16.04.10
ajaypircian@gmail.com
16.04.10
janani007@gmail.com
10.04.10
shirishs00@yahoo.com
10.04.10
geeta7@gmail.com
srilakshmikamath@gmail.com
raghurams@gmail.com
05.04.10
prithviraj.p@subexworld.com
april
dranandhk@yahoo.com
01.05.10
interested
gian.chand@telecs.com
16.04.10
madhulika3002@gmail.com
10.04.10
visitsrinivasan@gmail.com
14.04.10
chooda@ymail.com
20.04.10
r.swetha@hcl.in
10.04.10

HCL

send all uk europe plans

maheshmba03@gmail.com
06.06.10
Capgemini
jayakar.thupili@tcs.com
17.04.10
TCS
lavanya_g@dell.com
15.04.10
DELL
rssandeep@yahoo.com
24.04.10
01.05.10
doctor_mks@yahoo.com
june
35-3222227
01.05.10
ajay.maheshwaram@tcs.com
12.04.10
554-223456
15.04.10
sasanta.k.panigrahi@accenture.com
01.05.10
meenasgster@gmail.com
29.03.10
malathi_777@yahoo.com
04.05.10
linkuptosj@rediffmail.com
04.05.10
shubham1313@yahoo.com
rajiivrmalu@gmail.com
17.04.10
chandr25@gmail.com
30.04.10
amit.19@gmail.com
16.04.10
gouda@mindtree.com.com
07.04.10
itsjustinhere@gmail.com
10.04.10
prasad4779@rediffmail.com
24.04.10
30.04.10
30.04.10
aquafur44@yahoo.com
24.05.10
anita_ujwal@yahoo.com
01.04.10
manjumb@gmail.com
10.04.10
anthonynirmal_raj@yahoo.com
02.05.10
Simha_hai@rediffmail.com
vivek_modi1@yahoo.com
may
vr71@ntrs.com
02.05.10
interested
subjanshan@gmail.com
16.04.10
ruchi.bakliwal@gmail.com
16.04.10
guru.hatwan@gmail.com
11.04.10
22.04.10
sachinmba2003@gmail.com
01.06.10
subroto86@gmail.com
11.04.10
poojarauleta@gmail.com
shakilan@gmail.com
21.05.10
naveenz90@gmail.com
pvvr333@gmail.com
29.04.10
subratadurai@gmail.com
wishy.arora@yahoo.com
10.05.10
smithareddy.kunta@gmail.com
30.04.10
05.05.10
saurabh.bhateja@gmail.com
08.04.10
tabasreem.yasmeen@wipro.com
01.04.10
Wipro
arun_005@yahoo.com
04.04.10
Mindtree
chinmaya.balakrishna@wipro.com
2nd week of aprW ipro
deepak.mohan@hcl.in
15.04.10
HCL
vijay.panday@logica.com
31.03.10
Logica
srija.balan@keane.com
06.04.10
Keane

naveen.sharma@keane.com
01.05.10
Keane
seetharam.ramaswamy@gmail.com
april
vadlamanity@yahoo.com
07.04.10
gursem.sk@gmail.com
suji.smile@gmail.com
dvnaziamohamed@gmail.com
03.05.10
nagendra_reddy_k@yahoo.com
25.04.10
miskinpn@gmail.com
13.05.10
mahesh1.deshpande@gmail.com
14.04.10
bennybabyty@gmail.com
10.06.10
visalparola@gmail.com
01.07.10
musimoll@yahoo.co.in
23.04.10
j.prakash@hotmail.com
01.06.10
raviplus@gmail.com
15.06.10
gowda3413@yahoo.co.in
Another 3months
srinivasa.pavan@yahoo.co.uk
01.05.10
shmahendran@gmail.com
01.05.10
wuppuluvi@gmail.com
july
devanshrastogi@gmail.com
05.05.10
menonpras@yahoo.com
20.04.10
mangalfun@yahoo.com
05.04.10
17.04.10
kushdhody@gmail.com
15.05.10
arra06@hotmail.com
0-28540985
10.05.10
sweetchariot@rediffmail.com
interested
shb_2005@rediffmail.com
rajvs.cisa@gmail.com
april
shivashankar.gopal@gmail.com
18.04.10
kolardeepak@yahoo.co.in
april
samin.gosh@aworkflor.com
13.04.10
vathnam467@gmail.com
28.04.10
uk, usa, china, westindies, interested
writetojiyaji@gmail.com
15.04.10
anirudh_kovtha@infosys.com
10.04.10
infosys
kapileshp@in.ibm.com
10.04.10
IBM
romala_menon@infosys.com
11.03.10
infosys
srikanth.c@lntemsys.com
04.04.10
Lntesys
sp.rangam@gmail.com
02.07.10
CSC
saurabh.ssrivastava@wipro.com
05.04.10
Wipro
laveena_cs@infosys.cm
11.04.10
infosys
sandhya_laxmi@infosys.com
10.04.10
infosys
mehta.bharatkumar@gmail.com
10.04.10
infosys
prabhat.pathak@hcl-axon.com
15.04.10
HCL
saravan_a01@infosys.com
11.04.10
infosys
v_nmrao@yahoo.co.in
01.05.10
meetrupalipatie@gmail.com
10.04.10
vishnuteerty@gmail.com
End of April
maheshtlm@yahoo.com
jawahorlal@gemsugers.com
02.06.10

liaquath@gmail.com
interested
harshavardhan1234@rediffmail.com
30.04.10
472-266458
02.05.10
skprabs@yahoo.com
End of April
0-26641459
subha_adhya@yahoo.com
17.04.10
04.06.10
clorakesh@gmail.com
16.04.10
0-26530348
03.06.10
pandunanga.arun@rediffmail.com
03.05.10
send tariff for europe and uk
nipaganguly@yahoo.co.uk
27.04.10
vasanth.s.kumar@oracle.com
18.04.10
Oracle
maheshwarayya.b@astrazeneca.com
18.04.10
Astrazeneca
amit.jain@tatatea.co.in
13.04.10
Tata tea
interested
mithilesh.singh@aricent.com
12.04.10
Aricent
anantharao.kulkarni@astrazeneca.com
27.04.10
Astrazeneca
17.04.10
jenn.abraham@gmail.com
hmanjushree@gmail.com
20.04.10
shankarappasarthg@gmail.com
06.05.10
sheshadribs@rediffmail.com
15.04.10
viplpump@yahoo.com
06.05.10
interested
13.05.10
mahesh_kumarps@yahoo.co.in
16.04.10
koulvishal75@gmail.com
17.04.10
may
gurud@tataup.com
04.05.10
dinu.ambati@yahoo.co.in
23.04.10
fahmeedhusain@gmail.com
may
venkatekrishnan.divya@gmail.com
14.04.10
prashant.goel@oracle.com
14.04.10
Oracle
jayarami.reddy@stericsson.com
15.04.10
Stericsson
subhashishsen@gmail.com
may
Oracle
ramesh.chaudary@tcs.com
TCS
hariprasad_ble@infosys.com
13.04.10
infosys
02.05.10
k_13@gmail.com
18.04.10
nandu143@gmail.com
21.04.10
j.marykavitha@gmail.com
23.04.10
interested
chooda@ymail.com
23.04.10
shan_eli@rediffmail.com
23.04.10
poonamzham@yahoo.com
22.04.10
leelaamit2009@gmail.com
23.04.10
10.05.10
shivdasg@yahoo.com
10.05.10
usa, uk, Intersted
ramu_kenny@yahoo.com
28.04.10
interested
vinayagark@gmail.com
15.04.10
koelghose@yahoo.co.in
16.05.10

shilpanaik15@gmail.com
10.05.10
ganeshwar.ds@mpasis.com
may
20.04.10
akella.satyasrinivas@tcs.com
17.04.10
TCS
diana.pushpa@hp.com
18.04.10
HP
mallikarjunara.c@in.bosch.com
15.04.10
Bosch
drchandakulkarni@gmail.com
may
ramakrishnam@hotmail.com
20.04.10
jeevanayothis@gmail.com
24.04.10
jomnativy@gmail.com
chandanarajshekar@gmail.com
29.04.10
chandrakal@yahoo.co.in
29.04.10
sheshadri.nn@gmail.com
17.04.10
06.05.10
06.05.10
06.05.10
anand1109@gmail.com interested
permanent
392-277174
04.05.10
rajakm@gmail.com
20.07.10
mjNkirM@REDIFFMAIL.COM
25.04.10
v_sadahalli@yahoo.com
30.04.10
0-265993585
09.05.10
24.04.10
16rajni@gmail.com
esha_kakkar@jubilantbiosys.com
17.04.10
0-22875046
usa,uk,thailand, australia, china, send all the tariffs keep travelling
arulanandj@gmail.com
17.04.10
30.04.10
31-2454750
06.05.10
30.04.10
interested
prasan.18@gmail.com
25.04.10
vijaykumar.p@ge.com
02.05.10
GE
nidhin@gmail.com
23.04.10
Infotech
lvankadh@in.ibm.com
18.04.10
IBM
amanippadt@gmail.com
258-274275
02.05.10
mukerjeesk@hotmail.com
17.05.10
interested
0-22195901, 2364809022.04.10
interested
01.05.10
01.05.10
srimash@gmail.com

80-22232633
sandeeparawal@yahoo.com
interested
drmadashfaqe@yahoo.co.in
07.05.10
1292-263368
15.04.10
05.05.10
medara_rk@yahoo.com
24.04.10
27.05.10
divya_b@infosys.com
18.04.10
infosys

send uk, urope tariff

amar.kant@itinfotech.com
20.04.10
It infotech
mmkatre@easunreyrolle.net
22.04.10
Casunrey rolle
praveen_g@infosys.com
20.04.10
infosys
vijay.vikram@gs.com
19.04
Goldman Sachs
rd.valliappan@gmail.com
02.05.10
Oriental Bank of commerce
svshyam@gmail.com
may 3rd week
sulagna.bhattacharya@gmail.com
25th may
Group Travel , Interested
sandeepkseshadri@tcs.com
20th april
TCS
ashishkumar6@wipro.com
19th april
Wipro
giric@dc.ibm.com
1st may
IBM
rajesh_sortur@yahoo.co.in
18th april
Interested
tomtiju@gmail.com
10th april
abhishek_iit2003@yahoo.com
26th april
Airbus call him
garg_ashish@emc.com
may 3rd week EMC
patilsundeep@hotmail.com
30th april
vikas.sharan@gmail.com
dech83@rediffmail.com
17th may
rahul.kumar3@wipro.com
15th april
Wipro
humayum@indian-designs.com
sudheermanjunatha@gmail.com
28th april
asdiwan@yahoo.co.in
21st April
aggy_sanjeev@yahoo.com
Uk & Europe , interested
lkkumarmanjunath67@gmail.com
28th april
sudhir_laxmeshwar@yahoo.com
end of may
Uk & Europe , interested
vasandharau@hotmsil.com
3rd may
Uk & Europe , interested
mohan@kalyanidevelopers.net
nsatish_07@rediffmail.com
1st may
prashant4life@gmail.com
1st junne
pinech@yahoo.com
3rd may
20th april
imohitsuri@gmail.com
mrnateshbharat@gmail.com
vijaykumar.bavirisetty@wipro.com
wipro
15th may - 30t Interested
nil12khairnar@gmail.com
20th april
ravishag.ec@gmail.com
subbu.annadevara@gmail.com
20th april
dalia.ban@gmail.com
15.05.10
vkumar@walmart.com
may
swaran@gmail.com
may
April end
yogesh@f1-dd.com
may
11.05.10
may
thimmaiah.kd@asainmall.in
pundirnidhi@gmail.com

nishantr@gmail.com
lthomas@geobasbnsinessmroads.com
April\May
may
subrasrinivasan@gmail.com
may
thomasos@sify.com
venkat2500@yahoo.co.in
may
mc209@ntrs.com
02.05.10

katlri@csc.com
June
amitkrana2004@gmail.com
30.04.10
sushant.naik@gmail.com
18.04.10
Send other uk plans
priyanka.lpatty@gmail.com
23.04.10
80-22863394
sandeepsmail1@yahoo.co.in
17.04.10
sangiri_45@hotmail.com
Emergency
0-268456641
24.04.10
shivashankari@gokuldasexports.com
25.04.10
balaky@gmail.com
19.04.10
madhu_lak009@yahoo.com
25.04.10
ushasrikanth31@gmail.com
25.04.10
pkalbhavi@yahoo.com
may
29.04.10
infosys
suresh.boddu@arm.com
30.04.10
Arm
rajesh123_ch@yahoo.co.in
03.05.10
Arm
srinath.nooka@aricent.com
Aricent
suresh.samuel@everettsupport.com
01.05.10
Evertt
msenthil.kumar@quest.com
April End
Quest
nisha_mini1984@yahoo.co.in
April
girishbabu1977@gmail.com
7th may
mala.padmaprabhu@gmail.com
27th april ,longterm [ dependent visa ]
sangiri_75@hotmail.com
May mid or end
kaushik@iavindia.com
April end or may
Mid of may
kishoregovam@gmail.com
May
ramanams@gmail.com
UK & europe
May 1st week [ Dependant Visa ]
s.kwaja01@gmail.com
May
lalana64@yahoo.com
singhmohan@yahoo.com
May
mamta_sanjee@rediffmail.com
May
araj@gmail.com
May
madhuh@gmail.com
May
May end
minakshi@yahoo.com
End of April
Mid of May [ Dependant Visa ]
May

s.sekhar08@gmail.com
pachgalle55@gmail.com
rachna_gupta1980@yahoo.com
21st April
s_k_j@rediffmail.com
pushpa.s.bhat@gmail.com
6th june
daya.sg@gmail.com
20th April
amitbiet83@gmail.com
24th april
mahesh.p@pierianservices.com
April - may
custards@rediffmail.com
2nd may
susmita.d.dash@gmail.com
16th May
daliparthis@yahoo.com
Interested
chandra.velpula@gmail.com
20th April
mohamedismail13@gmail.com
May
normaslobo@gmail.com
4th may
sureshsuhasini@yahoo.com
may
nithintj@gmail.com
2nd may
shefali_09@hotmail.com
22nd April
jayashankarp23@gmail.com
24th april
kirnam_nath@yahoo.co.in
2months
shajivpillai@yahoo.com
8th May
snehaprab@gmail.com
End of April
snehadavids@gmail.com
4th june , europe&uk
prakash_ds123@rediffmail.com
IBM , 1st May
First Source , 21st april
tejaswini_lokanath@gmail.com
Infosys , 24th April
manjunath.p@tcs.com
TCS , 21st April
prateek_kataruka@infosys.com
Infosys , 25th April
nitesh.unioyal@oracle.com
Oracle , April end
arya@hp.com
HP , 27th may
catehhedj@gmail.com
ramyabalu@gmail.com
24th April
April End
Mid of May
dkdevivedi@gmail.com
May
pragnasp@gmail.com
catchthedj@gmail.com
bhavani.mannne@gmail.com
23rd April
suchitra.j@gmail.com
14th May
wsvr_4953@rediffmail.com
10th June
surajbala@hotmail.com
April End
May
May - June
jahnavi.ravi@gmail.com
May end
May Mid
May end
m4mridula@yahoo.com
May Mid
April End
May
kumarpani@gmail.com
30th April

j.prasad@accenture.com
2nd May
shatabisha@gmail.com
Interested
nazim1978@yahoo.com
June
ramgsultania@gmail.com
April End
satyaprakash.d@gmail.com
30th April
goenkanisha@hotmail.com
1st may - 20th may
sreeram138@yahoo.com
1st june
anatraj@yahoo.com
May 13th
dr_attavar@rediffmail.com
s_mirji@hotmail.com
18th June
balu.gattu@gmail.com
10th june
0 - 23181555
Mid of May
prasadgkn@gmail.com
8th May
santhosh.billava@gmail.com
23rd April
0-25504859
22nd May
chainanikiran@gmail.com
30th May
gowda1502@gmail.com
29th May
sid.pat@tcs.com
TCS , 22nd April
kasthuri.chinnaswamy@in.ibm.com
IBM , 24th april
vmdie@nfrs.com
NTRR ,1st May
bilas.raut@indaksh.com
IBM ,May
manjunath.v@tcs.com
TCS , 26th April
satheeshkumar.myilswamy@atosorigin.com
Atosorigin , 22nd April;
parth@techmahindra.com
Tech Mahindra , May
ashwini.nayak@tcs.com
TCS , April end
jayesh.nair@terex.com
Terex
ganesh.ramanam@tcs.com
Tcs , mid of may
13.05.10
12.05.10
05.05.10
20.05.10
20.05.10
geethatts@gmail.com
26.04.10
10.05.10
03.05.10
anupamashivahatti@yahoo.com
04.05.10
knudufu@gmail.com
01.08.10
raopayala@gmail.com
30.04.10
creddyc@gmail.com
15.05.10
pallaviamitnaik@yahoo.com
May
ramyabalu@gmail.com
10.05.10
05.05.10
mani000@gmail.com
may
drnarayanka@gmail.com
03.05.10
dpk.shr@gmail.com
Interested
nehagodani@gmail.com
02.05.10
manikgupta@gmail.com

may
ramprasad.swaminathan@gmail.com
may
jbhaskar@parker.com
rajathr@gmail.com
may
pmandaliya21@hotmail.com
28.05.10
may
31-2420617
10.05.10
asambamoorthy@yahoo.com
25.04.10
373-266209
01.05.10
vivke.parida@gmail.com
30.04.10
482-226134
04.05.10
sury_g@rediffmail.com Interested
sonalisahu16@gmail.com
04.05.10
Interested
gsreekumar@gmail.com
27.04.10
pssastry@isro.gov.in
24.05.10
guptaritu1984@gmail.com
26.04.10
kiran_danadamani@infosys.com
ranjit.raphael@tcs.com
27.04.10
TCS
jbalaram@gmail.com
29.04.10
Tech Mahhindra
bhavani.manne@tcs.com
03.05.10
TCS
param.m@tcs.com
23.04.10
TCS
maheshwaranb@nds.com
may
NDS
raghavendra.shukla@accenture.com
15.05.10
Accenture
leonard.peters@in.tcsco.com
Tesco
iyyappasami.m@tcs.com
15.05.10
TCS
May
letal_c@hotmail.com
may
manju_088@hotmail.com
may
ashleyoneo@gogglemail.com
10.05.10
ramachandran_r@thbs.com
02.05.10
10.05.10
05.05.10
mailsuresh868@yahoo.com
05.05.10
30.04.10
01.05.10
rashmi.hullur@philips.com
03.05.10
10.05.10
01.05.10
mail2sanmathi@gmail.com
prakash142@yahoo.com
19.05.10
menonmk@vsnl.com
19.05.10
Interested
n_venkat@vsnl.net
30.04.10
uk, europe interested
shashat19@gmail.com
July
Interested
n_venkat@vsnl.net
may
rnmgowda@indiatimes.com
02.05.10

may
24.04.10
kmmangala@gmail.com
July or August
a2avin@gmail.com
01.05.10
vijay_kulkarni@sbi.co.in
23.05.10
veeranaramesh@gmail.com
April end
26.04.10
skapoor@gmail.com
02.05.10
01.05.10
ps.rajagopal@yahoo.co.in
may
May end
may mid
kaushiksarkar@hotmail.com
Interested
latak@gmail.com
24.04.10
pavanasap@hotmail.com
25.04.10
shrikant.dahale@gmail.com
may
ABP
25.04.10
IBM
mithan.kumar@questglobal.com
26.04.10
Quest
balakrishnarao.ms@intemsys.com
Intemsys
shanthim@firstsource.com
01.05.10
First source
prasanna.viswanathan@oracle.com
may 2nd week Oracle
sups026@gmail.com
Interested
saumyaranjan1980@rediffmail.com
01.07.10
bharathi_rao@gmail.com
01.05.10
srikanth.k.007@gmail.com
jayachandrandp@gmail.com
17.05.10
Interested
ishiqa_malthani@yahoo.com
19.07.10
ramesh@olamnet.com
April end

02.05.10
may
s_p_nadagouda@yahoo.co.in
May
renvi.choudhary@gmail.com
20.05.10
chand@infiniti_research.com
May end
vinayr1@hotmail.com
10.05.10
06.05.10
0-25477929
10.07.10
May end

mpneha35@gmail.com
29.04.10
sabita.chavan@gmail.com
24.06.10
10.05.10
rinkusopon@gmail.com
17.06.10
varun.kumar@jda.com
07.05.10
koubang@gmail.com
24.05.10
07.05.10
01.05.10
namrta.dhar@gmail.com
01.05.10
prernam735@gmail.com
may
05.05.10
12.05.10
varunchandrashekaran@gmail.com
10.05.10
02.05.10

may
tulasi@vsnl.com
may
01.05.10
a.a.aravind@gmail.com
may
hemanthan@gmail.com
June
goyalvarun@gmail.com
02.05.10
reddy.svrn@gmail.com
July
sweetmutahhar@hotmail.com
30.04.10
interested
anand231@gs.com
03.05.10
GS
isaac.kumar@thomsonreuters.com
Thomsan Reutors
rayaz@infinity.reserach.com
may
Infinity
prasad.jakkula@wipro.com
charan8623@gmail.com
01.05.10
s_ayeshas@yahoo.co.in
01.05.10
anilr1978@gmail.com
ak57ak57@yahoo.com
23.05.10
0-25259293
27.05.10
aryanganesh@yahoo.com
16.05.10
babbajeshi@hotmail.com
15.06.10
ansnym0use@gmail.com
26.04.10
himansu23a@gmail.com
lintokton@gmail.com
16.05.10
anandkm1884@rediffmail.com
murali.ghatigar@gmail.com
14.06.10
hareshm2003@yahoo.co.in
stazy09@gmail.com
24.06.10
12.05.10
15.05.10
shawn@page-exports.com
01.05.10
mansi.iitm@gmail.com
30.04.10

30.04.10
02.05.10
03.05.10
sabita_chavan@gmail.com
05.05.10
10.05.10
drhsmesh45@gmail.com
20.06.10

0-23391799

1st week of may


15.06.10
rokkamramesh@yahoo.co.in
28.04.10
17.06.10
01.05.10
hitesh.palvecha@gmail.com
Interested
0-25710764
01.06.10
24-2496261
04.05.10
Interested
faisal@infiniiiti-research.com
infinity
anuragyadavmca@gmail.com
30.04.10
Capgemini
20.06.10
05.05.10
thomas_js@gmail.com
05.05.10
05.05.10
ss.peter@gmail.com
02.05.10
1st week of may
10.05.10
ramesh.n.raj@gmail.com
03.05.10
vdasari@ciber.com
02.05.10
md@celtyes.com
02.05.10
10.05.10
08.05.10
06.05.10
pandey.vikas@gmail.com
05.05.10
May mid
s.nandavanam@gmail.com
20.05.10
05.05.10
shameemjaveed@gmail.com
1st week of may
02.05.10
07.05.10
ganesh_chandra@gmail.com
10.05.10
reachbalaji@gmail.com
rajesh.mani@gmail.com
2nd week may
30.04.10
archana.gdr@gmail.com
03.05.10
dagavinod07@gmail.com
meera_nagaraj@yahoo.com
01.05.10
5.05.10

28-3260195

saj351@yahoo.com
02.06.10
surojit.m@gmail.com
30.04.10
02.05.10
01.05.10
vkannan_23@yahoo.com
a_ramaa@rediffmail.com
may end
irapathak@gmail.com
13.05.10
deepaksehastian@hotmail.com
interested
bagchi2001@yahoo.com
15.05.10
louis.bashyam@gmail.com
08.05.10
sunit.sengupta@tcs.com
30.04.10
TCS
ravi.poddar@in.ibm.com IBM
sindhu.p@sonatasoftware.com
10.05.10
Sonata Software
santhoshkumar_siddappaji@mindtree.com
1st week may Mindtree
rai.lakshmi@gmail.com
May 17th
May 3rd
r.josyala@ytahoo.com
May 21st
May
May 9th
May 8th
mn_yenineni@gmail.com
May 7th
May 20th
ab.gupta@yahoo.com
May mid
May 10th , Migrant
May 5th
akshatha.aithal@gmail.com
May 6th
amit1307@gmail.com
May7th
rkdham@gmil.com
May 9th
May 10th
May3rd
d.menon@gmail.com
May 15th
May 1st week
sruthi_mp2007@yahoo.co.in
22nd june
May 3rd
May 5th
blossom.paulraj@gmail.com
June end 2010 / Longterm
venkat_jpnagar@yahoo.com
28th April
gurubuffet@gmail.com
saurabh_h_desh@yahoo.com
May 10th
raj_nalkunda@rediffmail.com
May25th
patiljs@gmail.com
May 26th
varsha.bhandarkar@gmail.com
May 14th
May 1st
ramums@yahoo.com
May 8th , Interested
May 5th
takeitforu@gmail.com
June 1st
194 235274
May 25th
srinivas.jaligama@gmail.com
October 1st , Interested

shanthi_dsouza72@yahoo.com
June 12th
May 25th
arpusan@gmail.com
May 8th
vagesh_4@yahoo.co.in
May 1st
johnson@fossilindia.com
sridharan79@yahoo.com
balasub_ramaniam@yahoo.co.in
Interested
yogeshwara.v@db.com
May1st , Deutsche Bank
k.puri@in.bosch.com
May 4th Bosch
muralikrishna.km@sonata-software.com
May 22nd , sonata
ankush_d@thbs.com
May 5th , THBS
c.pandikumaran@accenture.com
May 1st , Accenture
b.shanmugasundaram@accenture.com
May 5th , Accenture
renukadevic@infosys.com
May 9th , Infosys
shashidhar.c@tcs.com
May 1 st week, TCS
bn.dutta@hotmail.com
bhashar.kakati@anitc.com
champak.rath@gmail.com
s.kota@yahoo.com

May
17.05.10
17.05.10
kulsum.ali@gmail.com
may
0-23144282
17.05.10
195-223525
17.05.10
0-22457236
17.05.10
shivarama07@yahoo.com
18.05.10
18.05.10
thimmaiahka@yahoo.com
17.05.10
may

192-260436
0-40919908

r.mathur@gmail.com

milindk12@yahoo.com

172-243432
mbm2007@rediff.com
16.5.10
12.05.10
interested
dgmattam@gmail.com
12.06.10
vikas376@gmail.com
10.05.10
vijay1608@gmail.com
may
srinivasche@gmail.com
17.06.10
roshu13@yahoo.com
15.05.10
suresh.mr46@yahoomail.com
26.05.10
santoshavi@rediffmail.com
04.05.10

17.05.10
17.05.10
prakash507@yahoo.com
17.05.10
0-26663713
17.05.10
infysiva@gmail.com
15.05.10
yogender.kumar@gmail.com
08.05.10
ankush_sharma02@infosys.com
08.05.10
infosys
azmathulla.baig@tridentmicro.com
10.05.10
Trident micro
gururaj.vjjainkoppa@in.tesco.com
may
Tesco
bharath.p@tcs.com
may
TCS
raja.ghosh@firstsource.com
17.05.10
First source

0-28435244

deep801412@yahoo.com
07.05.10
deepthi.lal@gmail.com
drshwethamath@gmail.com
Dependent
May
ramasamy.s@corp.aol.com
chand1950@gmail.com
May
pradhaswamy@diagnosys.com
05.05.10
04.05.10
yashoda_r@lyoos.com
28.05.10
subhas_here@yahoo.com
15.05.10
vikas@datawaysolution.com
hsarathy@gmail.com
25.05.10
vasavilnb-chitradurga@yahoo.com
08.06.10
08.06.10

shyam.k@realbridgeconsultsorg.com
05.06.10 - 05.09.10
sunilchandragoud@hotmail.com
06.06.10
sudhakavn@gmail.com
05.05.10
vanchikr@gmail.com
rajesh.dave@hotmail.com
suresh2mv@gmail.com
16.06.10
manil@brilliantprinters.com
17.05.10
11.05.10
kumar.praveen71@gmail.com
08.05.10
mgvbhaskar@gmail.com
15.06.10
sureshkumar.venkat@gmail.com
04.05.10
anubuni@gmail.com
10.05.10 - 10.06.10
mailtovijaybhaskar@gmail.com
Jun-10
bopanna.cj@gmail.com
08.05.10
31 2480441
10.05.10
arverah_786@hotmail.com
05.05.10
manish.bhargava@astrageneca.com
09.05.10 , Astrageneca

mahadevan_periaswamy@mahindrasatyam.com
10.04.10 , Satyam
sameesh.rajan@bt.com
08.05.10 , info infosys
subba.kristan@bt.com
10.05.10 , Infosys
leeladevi_t@infosys.com
08.05.10 , infosys
kannan.i@dell.com
05.05.10
ankit.sinha@accentue.com
08.05.10 , accenture
rajeshwari.n@tcs.com
Tcs , Migrant
seema@doventech.co.in
May
cllora_c@yahoo.com
harshinishetty@gmail.com
s.raghunandan@gmail.com
08.05.10
05.05.10
snookala22@hotmail.com
mandy27nov@rediffmail.com
08.05.10
s_putrevu@yahoo.com
10.05.10
jvinothkumar@gmail.com
05.05.10
bkmohan.puppala@gmail.com
06.05.10
May

May 1 st week
vijay.gopalkrishnan@subeworld.com
divakarbn@gmail.com
07.05.10
nihaar@gmail.com
15.05.10
36 2222653
15.05.10
abhaysharan@yahoo.com
kennethfeen@yahoo.com
abhijitsm@yahoo.com
28.05.10
neelbn@gmail.com
vet.ashok@gmail.com
20.05.10
ajithkshenoy@gmail.com
May
anuj.phogat@gmail.com
02.06.10
suresh@civiltech.co.in
16.05.10
tespriuthouse@yahoo.co.in
19.05.10
10.05.10
pawar.vikas@unilever.com
10.05.10 , Unilever
kuldeep.giri@wipro.com
10.05.10 , wipro
sahana_kamath@infosys.com
06.05.10 , Infosys
aniltesco1@gmail.com
Tesco
franklin.samuel@accenture.com
18.05.10 , Accenture
shresth.saurabh@unilever.com
May , Unilever
bitthal@satyam.net.in
May , Satyam
amit.walia@shell.com
May , shell
kamlesh.devangam@etkinsglobal.com
May
gajendran.sundaramurthy@krbs.com
KRBS
tareen_noor@hotmail.com
09.05.10
subhajit.e@gmail.com
madhvi.bhagra@gmail.com
surendrareddy.t@gmail.com
Longterm

soumyapradhan@gmail.com
Shorterm
Convenient time to call afternoon
jesudoss@kruthi.com
balaji.rajesh@gmail.com
12.05.10 , longterm
raji@icuindia.com
anug1942@hotmail.com
Shorterm
kavitha@kesarimail.com
navniku@gmail.com
10.05.10
aditi.c@eguitabletourism.org
ravikumar_501@yahoo.co.in
May
viqyeta.agarwal@gmail.com
09.03.10 , 2 weeks
05.06.10 , 1 month
05.06.10 , 1 month
0 26692325
15.07.10
kris_sach@yahoo.com
20.05.10
rajithareddy8@yahoo.com
26.06.10
santhosh.c1979@gmail.com
16.05.10
musnasikhan85@gmail.com
Uk & europe , 15days
vennapusa_venkat@hotmail.com
17.05.10 , 2 months
veenashalveen@yahoo.co.in
24.05.10 2 years
0 23300467
28.05.10 , 6months
pasha_rm@yahoo.com
09.05.10 , week
salma_1374@yahoo.co.in
15.05.10
psayyappan@hotmail.com
29.05.10 , 5days
smartcarthik@gmail.com
01.07.10
venkat.shankar@unilever.com
Unilever , 17th amay , 6days
mr.bhat@sbi.co.in
June month , SBI
Capegemini
shrini.alwandi@yahoo.co.in
Accenture , may 2nd week , 30 days
jagadish.nanjappa@enzenglobal.com
Enzenglobal , next week
ramnath@in.daksh.com
IBM , May
ram.rajagopal@unilever.com
Unilever , shorterm
selvakumar.ponnuswamy@thomsonreuters.com
thomsonreuters ,short
savitha.ramani@target.com
target
abraham.prabhakar@kodak.com
kodak
madan.margabandhu@firstsource.com
First source
rajesh.ravindran@thomsanreuters.com
10.05.10 , Thomsan Reuters
opr@usindia.info
nityakpadmanabhan@gmail.com
mk@altltd.com
rbayari@krnthi.com
jai@caos.iisc.ernet.in
sssuressh@gmail.com
10.05.10
08.05.10
sudhirnagaraj@yahoo.com
agore@thoughworks.com

31-2480268
johnirodrigues@yahoo.co.in
23.05.10

velu889@yahoo.com
rkjalan@hotmail.com
bensc_7@yahoo.co.in
29.05.10
mtraraprasad@rediffmail.com
28.05.10
jelxjohan007@hotmail.com
20.05.10
0-23158392
10.05.10
harshvardhan.patil@yahoo.co.in
07.05.10
03.06.10
indovijay@gmail.com
01.06.10
shanmughamkc@yahoo.com
10.05.10
0-23218526
naikhet@hotmail.com
10.05.10
ashwinikvp@gmail.com
31.05.10
wllfg01@gmail.com
ashwini_nitte@yahoo.co.in
15.05.10
vkeregadde@yahoo.in
15.05.10
asowali@gmail.com
07.05.10
HCL
trivikram.rajesh@quest-global.com
10.05.10
quest
bojanna.krishnappa@wipro.com
08.05.10
wipro
mvvkishorekumar@in.ibm.com
10.05.10
IBM
chaitunamuduri@gmail.com
wipro
dan.rao@fiorano.com
franeis.madhan@gmail.com
Thomson Retures
ganapathi.thangavelu@hotmail.co.uk
15.05.10
TCS
satish07@yahoo.com
07.05.10
wipro
manish.gupta@capco.comcapco
deepak.sharma@atlanticdata.com
08.05.10
prashanthkumar.pk@mphasis.com
09.05.10
Mphasis
madhikery.swetha@axisbank.com
12.05.10
Axis Bank
may 10th

Leisure

may 11th

Leisure

vnrajamail@gmail.com
may 29th

Business

may10th

Business
Business

may 9th

sawrab@gmail.commay 8th
prasanth_vidya@gotmail.com
may12th
prasanth_vidya@gotmail.com

Business
Leisure
Leisure

may 10th

Business

antony.priyakumar@siemens.com
may
luprarout@gmail.com
may21st
purnik.pallavi@gmail.com
june 7th

Business
Leisure
Study

15-Jun

Study

mini_narayananp@yahoo.com
22-May

Study

30-May

other

trupatimaya.mishra@gmail.com
12-May
vinaysk99@gmail.com
bauvanesh.a.r@gmailo.com
16-May
rajalakshmi.nagaraj@yahoo.com
14-Jul

work
Business
Business
Study

mamtharules.23@gmail.com
30-May
23-May

medical
Study

basnpathan@yahoo.com
18-May

Leisure

16-May

medical

arknpraranna77@yahoo.com
28-May
ajagimath@yahoo.com
9-May
jaikarish@yahoo.com
15-May
Rakesh_722@yahoo.com
25-May
rachana_nodian@tes.com
tcs
nalugronp@santyam.net.in
payal_nagwani@mtosy.com
5/15/2010 infosys
Jithendra_pagadala@infosys.com
8 may infosys
sunaina_nagaraj@mindtree.com
22may mindtree
gopal.rajasekar@wipro.com
6 may wipro
raja809@gmail.com
20 june uk/Erope plane
gadadhar.b@gonafasoftwore.com
8 may senata
abhishek.nantig@logica.com
17may logica
menakshi.viswanathan@wipro.com
5/7/2010 wipro
quit.sueeka@wipro.com
7 may wipro
kishor.kr@gmail.com
04.may hcl
vamani.viswanathan@tip.com
16may tip
yasminmathan@maileven.com
23 may unilanen
pradeep.raos@tcs.com
9may tcs
sugandhini@gmail.com
17may arm
bhagiath_baih@yahoo.com
1-Jun
arunkumar223389@gmail.com
after getting
vinodplakkal@gmail.com
june 7th
ajitdb@gmail.com 15-May
nkk@vsnl.com 16-May
andysayith@gmail.com
16-May
sputnikgv@yahoo.com
15-May
csairam19@yahoo.com
21-May
venkatesh.bhat@sykes.com
30-May
desonond531@gmail.com
22-May
shave_shilpi@yahoo.com
25-May
pradhansuraraj@gmail.com
10-May
harifr@rediffmail.com23-Jul
14-Jun

Study
Business
Study
job
Business
Business
Business
Business
Business
Business
Business
Business
Business
Business
Business
Business
Business
Business
Business
Business
Leisure
Business
Business
Business
Business
Business
Leisure
medical
Business
Leisure
Business
work
Leisure

vaneshrangan@gmail.com
20-May
Business
vijaykumar.beedi@quest.gmail.com
5/10/2010 quest
Business
nikumj.vadhu@wipro
12 aug wipro
Business
pgbabu@hotmail.com
24maytesuo
work
sindhuri.kolli@aero.bombardier.com
30may satyam
Business
ruddhi@gmail.com
15maycognizant
Business
kspurumani@gmail.com
15 may tehmahindra Business
rinivasan_munirathinam@gmail.com
17 may interested
keerthana_mainkar@infosys.com
21mayinfosys
pg26nair@gmail.com
15may interested deta card
Business
shivakumar.guheewipro.com
15 maywipro

hublivijay@gmail.com
11may tesco

work
Business

radhika.kiran@logica.com
pradeepprakhar@gmail.com
koenigseggxxx@hotmail.com
10-Jul

Leisure

28-Jun

Leisure

blrkrp_2004@yahoo.in

Leisure

26-May

Leisure

shashnalety11@yahoo.com
25-May

Leisure

21-May
10-Jun

kamalaraghu19@yahoo.com
21-Jun
bijutty@gmail,com 8-May
doctarchandrasekhar@gmail.com
25-May
rangaswamyg@kpitcummins.com
22-May
hrajeevgawda@rediffmail.com
16-May
venkalaksh@gmail.com
1-Jun
bhanuprakash@gmail.com
1-Jul
bhargav.pn@gmail.com
14-May

visit
visit
Leisure
Business
medical
Business
Leisure
work
Business
Leisure

shkhar.xsharma@ipmergam.com
15-May
nishesh.prasad@gmail.com
20-May
narendrasunder@gmail.com
20-May
devjeet9211@rediffmail.com
20-May
ipsita.jena@ gmail.com6-Jun
sglengineer@hotmail.com
26-May
vvbajji@yahoo.com10-May
itarunkumar08@gmail.com
15-May
murali.dvc@rediffmail.com
28-May

Business
Business
Business
Business
Leisure
Leisure
Business
Leisure
Leisure

25-May

Leisure

meenakshipandy2084@gmail.com
26-Jun
12-Jun

srinivas@indiapaper.com
17-May
saikat_maitra@swissre.com
17-Jun
golalvangith@gmail.com
9sep[
30may satyam

manu.78_in@yahoo.co.in
21-Jun

Leisure
Business
Business
work
Leisure
Business

16-May
Leisure
Vsudhakar1@gmail.com
5/31/2010 l nt

manigandan.km@accentnse.com
21st may accentune
maveenkumar.dark@qyestglobal.com
5/15/2010 quest
divya.gx.sikhar@ipmargan.com
6 may j p magan
Rakesh.jha@accanture.com
14 may accenthre
madhu.pashikarti@accenture.com
14 may accenthre
saravanan.nagaraja@accentun.com
anil.joc@wipro.com
10 maywipro

Business
Business
Business
Business
Business
Business
Business

nitin_sadashiv Bhandari
21-May

Business

ramani.s@gmail.com
22may interested
ashishinath@gmail.com
20-Jun
shashiraj.kramesh@accenture.com
5/16/2010 accenture

Leisure
Leisure

sowjanya.chara@goodrich.com
7/22/2010 good rich
feelinghigh@rediffmail.com
1st june
scs@lntecc.com19 may lat
george.renjith@accenture.com
16 may accenture
mathaugilatha@yahoo.com
rajesh@ucamind.com
6 june ucamind
pradeepprint@yahoo.com
20-May
indsjy3@gmail.com25-May
abhisuman@gmail.com
5/11/2010 tesco
ramvara@gmail.com
august logica
supreethtenmir@hotmail.com
09 june interested
srinivasa.mandara@itcintech
16 may itc infotec

Business
Leisure
Business
Business
Business
Business
Business
Business
Business

work
visit

anramanjam@gmail.com
1st week june
krsethuram@gmail.com
1st week june
monicaenferprile@yahoo.com
1st week june

Leisure
Leisure

18-May

naidakshmipathy@hotmail.com
rishi999us@yahoo.com
20-May
malavika.gogoi@delphi.com
19-Jun
15-May
mavbethel

Leisure
Business
Leisure
Leisure

5-Jun

satish_101@yahoo.com
21st may

Leisure

nayana.jyoti@gmail.com
29-May

Business

Leisure
11-Jun

ritesh.siddaraj@gmail.com

Leisure
Leisure

girish.vaidya@gmail.com
9-Jun
haridasmk@gmail.com
vidyakulki@yahoo.com
12-May

Leisure
Leisure
visit

27-May

melissatitus83@hotmail.com
5-Jun
divinity.apoorva@gmail.com
26-Jun
engineering,hr@gmail.co
14-May
3-Jul

swarnara@hotmail.com
28-Jun
namrata_pv@yahoo.co.in
1-Jun
15-May

medical
Business
visit
Leisure
Business
visit

vinodoo7.s@gmail.com
15-May

Business

18-Jun

medical

june 7th

Leisure

saravana.kumar@gmail.com
meetprettykim@yahoo.com
21.06.10
bharathi.sutha@accenture.com
23.05.10
Accenture
usha_niru@rediffmail.com
07.06.10
agnelthomas1@hotmail.com
25.05.10
bkcs76@gmail.com
15.06.10
month of june
reachmythili@gmail.com
05.06.10

12.06.10
09.06.10
sundhar.ck@stridescarco.com
16.05.10
Strides
17.05.10
maheshvenukapati@in.ey.com
17.05.10
E and Y
j.bhushan@gmail.com
interested
khandaglemanisha@yahoo.co.in
23.05.10
mrb_babu@yahoo.com
23.05.10
Honeywell
dr.shivaramkrishna@gmail.com
24.05.10
chandann@yahoo.com
05.06.10
vinshwanath_purohit@yahoo.com
15.05.10
IBM
tamisharasank@gmail.com
16.05.10
Honeywell
nirmal.loshali@tcs.com
15.06.10
TCS
karthikvishwanath@hotmail.com
04.06.10
h_pani@yahoo.com
23.05.10
interested
arun@sriramherbals.com
may
Sriram Herbals
bragadish.natarajan@cognizaant.com
18.05.10
Cognizant
sheetalsk98@gmail.com
22.05.10
rohanmnay@gmail.com
25.05.10
kkmalav2004@gmail.com
30.05.10
yuvarajv1982@rediffmail.com
17.05.10
Xchanging
rangaswamy47@yahoo.com
10.06.10
chandan.ae@gmail.com
15.05.10
narasimha.prasad@cognizant.com
22.05.10
Cognizant
ganapathi.mallya@gmail.com
15.05.10
saradavijayakumar@gmail.com
Middle of June
kkgovindan@vsml.net
31.05.10
krishna@buzzgain.com
21.05.10
viresh9@rediffmail.com
22.07.10
jeromes22@gmail.com
30.05.10
madankumar.t@tcs.com TCS
0-25362282
20.05.10
farah.aman@gmail.com
15.05.10
mhampali@hotmail.com
15.06.10
20.06.10
kishorekumar_br@tnsr.com
14.05.10
jtirupathireddy@gmail.com
06.06.10
badri@inmobi.com
17.05.10
mailboxofkrishna@gmail.com
alokroy76@gmail.com
29.05.10
shivashankar.gl@tcs.com
15.05.10
TCS
faizal.attar@gmail.com
01.07.10
ericaedna_3@yahoo.com
05.06.10
thomasrodheey.2009@gmail.com
tharakraj@yahoo.co.in
selvarshnuvarthan@hcl.in
14.05.10
HCL
16.06.10
ramyahs@gmail.com

shanteshkelvekar@gmail.cm
arunwillson@gmail.com
15.05.10
srinivas.anjava@gmail.com
10.06.10
ramireddy_ranis@yahoo.co.in
20.05.10
dpkaho@gmail.com
11.05.10
arun.1982@gamil.com
20.05.10
aditya.todi1@wipro.com
16.05.10
wipro
babu.ro2@mphasis.com
04.06.10
Mphasis
raghunandank1978@gmail.com
14.05.10
interested
22.05.10
interested
shivakumar.h.k@logica.com
Logica
ajeej2k@gmail.com
17.05.10
HCL
aparimitadas@gmail.com
17.05.10
HCL
ramesh.chotalia@yahoo.com
markiv.kc@gmail.com
18.05.10
0-28454729
25.05.10
supriya.inita@gmail.com
04.06.10
shilpa_m.dhakappa@hcl.in
30.05.10
HCL
sands.erie@gmail.com
01.06.10
interested
nishi.sharma@hcl.in
17.05.10
HCL
shruthi.nchil@tcs.com
26.05.10
TCS
ramachandran.k@activewbet.com
17.05.10
karthik_umashankar@mcofee.com
23.05.10
trinadhorav_2001@yahoo.com
28.05.10
banutinko@gmail.com
04.06.10
20.05.10
0-26570329
23.05.10
manish.nema@nokia.com
23.05.10
Nokia
12.07.10
pradykr@gmail.com
30.05.10
sourabh.chawla@ti.com
15.05.10
mapsrajan@gmail.com
05.06.10
sreenivaspendyala@yahoo.com
20.05.10
Mphasis
sunilna@hcl.in
17.05.10
HCL
sivakumar.chedde.hcl@gmail.com
HCL
sowmya.gm@gmail.com
22.05.10
Tesco
srinivasa_koneru@mahindrasatyam.com
13.05.10
satyam
venky.kamat@gmail.com
june
sureshthecta@hotmail.com
15.05.10
Tesco
uday.soanpct@gmail.com
15.07.10
g.nagabhushanam@tcs.com
20.05.10
TCS
nkamath@gmail.com
07.06.10
nalini_das@yahoo.com
26.05.10
njanareddy@gmail.com
29.05.10
Tesco
c.rajendra@gmail.com
20.05.10
turakhianirali@yahoo.co.in
20.06.10
send usa and uk tariff
sahibachandok@hotmail.com
20.6.10
send usa and uk tariff
16.06.10
kirangivgh1950@gmail.com
01.06.10

274-247381

harishappanna@yahoo.in
30.05.10
30.05.10
deshpandemanasi@gmail.com
11.06.10
sriram.prathipati@gmail.com
ssneha.shukla@yahoo.com
16.07.10
siva.chamarthy@gmail.com
01.07.10
manojkumar.jagan@gmail.com
may28th
Business
vijayakumar_loganath@dell.com
18.05.2010
work
trivedi.ambrish@gmail.com
12.05.2010
Leisure
prashan2004@gmail.com
22.05.2010
Business
gsharma9@ibm.com
22.05.2010
Business
10-Jun Leisure

prathiba_bv2000@yahoo.com
july 8th
Leisure
prakashtn@gmail.com
22.05.2010
Business
sheena.velam@gmail.com
22-May Business
kitheeyer@yahoo.com
15.06.2010
Leisure
ipdagyan@gmail.com
30.05.2010
Business
03.06.2010

tomvalliyil@gmail.co.in
29.05.2010
basrur_nayak@hotmail.com
25.06.2010
shvetakumari1@rediffmail.com
june 7th
Leisure
17.06.2010

asha_naik@hotmail.com
01.09.2010
mangalfun@yahoo.com
14-Jun
rskumaran@gmail.com
01.06.2010
minnisuji@gmail.com
16.06.2010

work
Leisure

17-Jun

vidyasb8@gmail.com
25.05.2010
premkali4@gmail.com
shailgoyal3@gmail.com
15.07.2010
samiksha.rai@gmail.com
29.05.2010
komala.gowda@gmail.com
21.05.201
meeyan17@gmail.com
22.05.2010
padma68@yahoo.com
9-Jun
res_saikiran@rediff.com
amarhath.keskar@igate.com
1-Jun-10
shebhitarao@hot
mail.cominterested
22.06.2010
chensdhu@gmail.com
16.05.2010
ibm
manuch1979@yahoo.com
29.05.2010
jesco
ksprasad06@yahoo.com
23.05.2010
accenture
sriranga@mindtree.com
20.05.2010
mindtree
kranthi.reddy@tcs.com
17.05.2010
tcs
kavitth.ravimdra@hp.com
28052010 tip
mukesh.kumar.rai@sap.com
Jun-10
sudhir.paidisetty@hotmail.com
dokaniasid@yahoo.co.in
23.05.10
indurao.kulkarni@tcs.com
thirusenthilkumar.sevagapandian@loica.com
16.05.2010
suresh.rudrapatna@astva2eneca.com
6-Jun

bakachandra.bandodkan@astra.com
06.06.2010
auburn.grainger@gmail.com
21.05.2010
shams.stallone@mphasis.com
21.05.2010
joseph.machnaim@ge.com
shekhar.bhagai@orace.com
17.05.2010
sahkarabhotla@rediffmail.com
18.05.2010
ticl
saktikumarp@hot.in
18.05.2010
hcl
betsy.christopher@pracle.com
23.05.2010
oracle
jags_miki@yahoo.com
21.05.2010
oracle
rehanavu@gmail.com
22.05.2010
hcl
vinaybatku@gmail.com
31.05.2010
interested

sumit_2im@yahoo.com
25.05.2010
shankari.a@gmail.com
02.06.2010
nilimaa.rao@tcs.com
19.05.2010
nishant.bahopia@questglobal.com
22.05.2010
rajesh.hegde2000@yahoo.com
23.05.2010
ameshkumar.vasudevan@keane.com
18.05.2010
jaleel@zinson.net
26.05.2010
suryanarayan.ramnath@db.com
26.06.2010
indu.balaji@db.com
12.06.2010
raghavendra.adiga@db.com
31.05.2010
savgon@hotmail.com
04.06.2010
susheel.hegde@yahoo.com
v.srinivasa.prabhu@accenture.com
31.05.2010
aarundubey75@gmail.com
17.05.2010
sheik.basha@tcs.com
29.05.2010
24.05.2010
manojnkumar@gmail.com
28.05.2010
madhusmita.rautaaaray@gmail.com
20.05.2010
25.05.2010
hannah_mark@infosys.com
22.05.2010
vjragavan@gmail.com
02.06.2010
a@accenture.com, verma.shishir@yaahoo.com
22.05.2010
gowrisukumar@yahoo.com
06.06.2010
tumilan@gmail.com
22.05.2010
bashir_mulgund@yahoo.com
13.06.2010
gurunandan.b@gmail.com
17.05.2010
ravi_meh@hotmail.comm
money.varghese@gmail.com
nbhat@beckman.com
17.05.2010
prakashmudda@gmail.com
26.05.2010
jaganath_devaraj@mindtree.com
20.05.10
mindtree
80-4212201
07.06.10
rajeshiyer_blr@yahoo.com
23.05.10
kennethdias@hotmail.com
kavitha_l01@infosys.com
22.05.10
infosys
anvesh_amarlapudi@infosys.com
22.05.10
infosys
trupthipmagdum@gmail.com
04.06.10
pradeep_s_g@yahoo.com
31.05.10

gesv@rediffmail.com
21.05.10
01.06.10
manu_durga@mcafee.com
30.05.10
latchumanavl@gmail.com
19.05.10
venkata.chalapathi@hcl.com
21.05.10
snramesh@yahoo.com
31.05.10
ssaravan@techmahindra.com
15.05.10
abhinav.gss@gmail.com
29.05.10
shobithk@hotmail.com
22.05.10
mahesh_gupta@gmail.com
08.06.10
natarajansrin@gmail.com
19.06.10
28.05.10
de.satyajit@gmail.com
25.05.10
kaushik.ghatak@gs.com
24.05.10

hcl
techmahindra

GS

29.05.10
farhad.kias@gmail.com
20.05.10
29.05.10
May
ankitsoni@hotmail.com
27.05.10
vinayak.ponveshe@gmail.com
chander.d@collabera.com
24.05.10
henry.david.raja@logica.com
22.05.10
dsubrana@in.ibm.com
20.05.10
skby@ntrs.com 05.06.10
shajpl@yahoo.com18.06.10
sreddi@sapient.com
22.05.10
sadhika.murthy@rediffmail.com
01.07.10
veenachi@yahoo.com
15.07.10
seema.techikoti@gmail.com
01.07.10
ranganatha.maligi@db.com
20.05.10
22.07.10
sreikanth.esuvauti@gmail.com
22.05.10
jamesmanoj007@yahoo.com
01.06.10
bviraj@tisb.ac.in
alex_sjc@yahoo.com
22.05.10
rajdara@gmail.com
baskaran.tk@accenture.com
30.06.10
laila.kovoor@gmail.com
08.06.10
kurienjacob@yahoo.com
jagadish.prasad@chaitanya.com
19.05.10
pvenky1946@yahoo.co.in
June
subhajit_77@yahoo.com
07.06.10

santhosh_vaali@yahoo.com
28.05.10
sriram.r@gmail.com
19.05.10
26.05.10
0-23438899
12.06.10

Logica
IBM
NTRS
Sapient

DB
Logica

Logica
accenture

Chaitanya

Wipro

prakash_anand@mindtree.com
20.05.10
0-23327883
14.06.10
dhaaru.raman@gmail.com
dharnish.yediyurappa@ef.com
23.05.10
suneelreddys@hdfcinsurance.in
01.06.10

Mindtree

vinayvasank@yahoo.com
03.06.10
07.07.10
nandeesha.sn@tcs.com
15.05.10
venki54@gmail.com
01.06.10
a.harindran@tnt.com
14.06.10
murali.k.vedagiri@gmail.com
07.06.10
smsonnad@yahoo.com
21.06.10
kestur.supriya091@gmail.com
21.06.10
priyakashyap@yahoo.com
01.06.10
arunkumark01@yahoo.co.in
23.05.10
umashankar_g@infosys.com
25.05.10
sharad_iitk@yahoo.co.in
16.05.10
arunkumar3@gmail.com
31.05.10
teena.kudagi@gmail.com
June
nagamani240885@gmail.com
25.05.10
sameer_shaw@yahoo.com
06.06.10
somiasharma27@gmail.com
21.05.10
rukubadri@yahoo.co.uk
22.05.10
subadrapr@hotmail.com
18.06.10
20.06.10
srp55@rediffmail.com
21.06.10
deepc@rediffmail.com
August
mohantybn@bheledn.co.in
18.05.10
contact_bhaskar@yahoo.com
01.07.10
t.chacko@accenture.com
01.06.10
ganesh_dsp@yahoo.co.in
aditya_devgun@yahoo.com
30.05.10
jsrinivasan@indiasynergy.com
june
hsjmurthy45@yahoo.com
01.06.10
pjagadeeswararao.s@gmail.com
28.05.10
ann.sun@gmail.com

accenture

EF

tcs
TNT

HSBC
interested
Infosys

infosys
interested

accenture
hcl

HP

jothi.krishna@wipro.in
19.05.10
Wipro
rakesh.meena@wipro.com
21.05.10
kunchan@tb-india.com
80-26690075
07.06.10
yellkay@gmail.com
praseetha59@gmail.com
20.05.10
amos.awaghade@gmail.com
07.06.10
29.10.10
jennefer.jones@mphasis.com
01.06.10
Mphasis
mailsajid80@gmail.com
2nd week of June
vinothkumarnair@gmail.com
29.05.10

interested

sharathm95@yahoo.com
29.05.10
sheezj@gmail.com
25.05.10
04.06.10
jughee.rajkumar@wipro.com
15.06.10
sudhakaruja@yahoo.com
05.06.10
Indus Solutions
sanjay_purohit@infosys.com
25.05.10
Infosys
phariraja.gajjala@gmail.com
29.05.10
vinothkumar.ns@gmail.com
23.05.10
nagaraj.salatagi@gmail.com
02.06.10
373-240369
19.06.10
rakeshgondela@yahoo.co.in
19.05.10
laxumanp@rediffmail.com
07.06.10
vinaykumar1128@yahoo.co.in
19.05.10
laxmi.pattanshethi@hotmail.com
01.06.10
hatnahalli@yahoo.com
18.06.10
cochin007@gmail.com
17.06.10
anjula@mgmt.iisc.ernet.in
19.06.10
nbhaskar@tycoint.com
gdrmektesc@gmail.com
08.06.10
andiappanmurugan@yahoo.com
06.06.10
nagumalla.asha@gmail.com
06.07.10
abhishek.srivastava92@wipro.com
24.05.10
Wipro
gitangshub@gmail.com
17.06.10
ng_naik@yahoo.com
marbk@blr.vsnl.net.in
deepali_gurumurthy@wipro.com
21.05.10
Wipro
Complain(network Prob)
aravind.c@enzentech.com
30.05.10
Enzen Technologies
smitha.sathyanarayana@wipro.com
21.05.10
Wipro
send2sivakumar@gmail.com
12.06.10
marianne.pereira@gs.com
30.05.10
GS
ravirajd@gmail.com
25.05.10
mahendra.kunhody@logica.com
Logica
subrata.aich@gmail.com
21.05.10
interested
vabala.lattanaik@gmail.com
22.05.10
kesh2k@gmail.com
16.06.10
kumargauravraj@yahoo.co.in
14.06.10
ravivenugopal@gmail.com
22.05.10
Unisys
vinodpvk7@hotmail.com
05.07.10
b.sara@tcs.com
31.05.10
tcs
alpa.dalal@ba.com
20.06.10
gravanan@yahoo.co.in
panasaras@yahoo.com
kulkarniyg@gmail.com
06.06.10
oni.battacharya@gmail.com
15.07.10
shukla.mrigank@gmail.com
26.05.10
subugoparaju@infosys.com
26.05.10
sunil.gurav@gmail.com
24.05.10
r-ranjan68@rediffmail.com
15.06.10
kumbha@tataelxsi.co.in
22.05.10
Tata Elxsi
bhavanavenkatesh@yahoo.co.in
30.05.10
tcs

sangeetha3.c@tcs.com
30.05.10
tcs
kongusuresh@gmail.com
01.06.10
hcl
rrs143@gmail.com
20.06.10
subha.dutta@shell.com
19.06.10
Shell
rangaswamygb@gmail.com
27.05.10
navaneethanku@in.ibm.in
24.05.10
IBM
sanjay.shanbhag@symphony.com
07.06.10
Symphony
spellaku@in.ibm.com
24.05.10
IBM
sandyagr8625@gmail.com
04.07.10
gauthamramesh@in.com
26.05.10
santoshgiyengar@gmail.com
10.08.10
rajnishw@gmail.com
07.06.10
mahesh2780@gmail.com
31.05.10
lokanatham.kn@tcs.com
29.05.10
tcs
gvkrishna@yahoo.com
05.06.10
ashish.kumar@thorogood.com
31.05.10
manojcv@infosys.com
01.06.10
Infosys
nprasad@mail.com
0-26684998
15.06.10
r_ranjan68@rediffmail.com
15.06.10
nbassi@cisco.com
26.05.10
Cisco
30.05.10
manoj.ee21@gmail.com
vivekchawda@tataelxsi.co.in
msnmurty@techmahindra.com
07.06.10
techmahindra
sethu@sasmas.com
03.06.10
surekha.purshi@gmail.com
31.05.10
harish@hesindia.com
07.07.10
0-23410959
16.06.10
simon.solomon@wipro.com
Wipro
ratnakar.sinha@wipro.com
24.05.10
Wipro
sanjay.chandrashekar@gmail.com
17.08.10
manasnath@hotmail.com
20.05.10
yesesvee@htomail.com
p.dasam@gmail.com
01.06.10
rasna_r@thbs.com
20.05.10
Thbs
aravindp501@rediffmail.com
08.06.10
Unilever
aparnakaushik@gmail.com
02.06.10
rmallappa@gmail.com
27.05.10
akshay.d.kumta@accenture.com
23.05.10
accenture
shobhika.jeyachandran@gs.ocm
29.05.10
GS
ashwin.vakkaleri@tc8.com
25.06.10
tcs
shashikant.sidnal@in.ibm.com
04.06.10
IBM
dhamu999@gmail.com
gerina1972@hotmail.com
02.07.10
jagadish@tataelxi.co.in
23.05.10
hsarunk@yahoo.com
02.06.10
anupriyasinha@gs.com
07.06.10
GS
shilpapnair@gmail.com
29.05.10
kiranb02@yahoo.com
12.06.10

gejjalli.anand@tcs.com
14.06.10
25.05.10
nata.mech@gmail.com
29.05.10
johnson@preactor.com
25.05.10

tcs

rs_thangaiah@yahoo.com
rahul_sachder80@hotmail.com
shaherbalife@gmail.com
24.05.10
abhinav.kumar@gmail.com
ramdas.acharya@hotmail.com
23.05.10
29.05.10
22.05.10
arun.c@yahoo.com
26.05.10
26.05.10
kuldeep.g@tcs.com
TCS
dr.pingili@gmail.com
29.05.10
tiwanpanbaj2@gmail.com
24.05.10
Pero System
akanksha.davera@gs.com
28.05.10
GS
nnagaraj79@gmail.com
01.06.10
vinaykumarmsv@wipro.com
01.06.10
Wipro
iyer81@yahoo.com
26.05.10
gowri.narayana@gmail.com
01.08.10
Oracle
rama21k@yahoo.com
05.08.10
Oracle
vivek115@yahoo.co.in
25.05.10
nagachandra.ps@tcs.com
29.05.10
tcs

0-26574305

mallesh.bg@gmail.com
29.05.10
tcs
prasidh.ramabadran@pace.com
05.06.10
Pace
shelly.aggarwal1@gmail.com
26.05.10
ashokkumar_ratnagiri@infosys.com
22.05.10
abdul.syed@in.tesco.com
13.06.10
Tesco
swapna_212003@yahoo.co.in
10.08.10
sarahjayaraj@gmail.com
29.05.10
prasad.tarini@gmail.com
30.05.10
ambika.suttania@gmail.com
16.06.10
interested
cheda@gmail.com
01.10.10
adarsh.s 01.06.10
narayan.hebbar@gs1.hoydsag.com
23.05.10
vidyaks1@gmil.com
19.06.10
jsengnpt@yahoo.com
28.05.10
shashank.c@gmail.com
05.06.10
subhadip.banerjee@oracle.com
30.05.10
Oracle
ummer_s@thbs.com
26.05.10
Torry Harris
knshankara@hotmail.com
14.06.10
21-2334465
20.06.10
binish_george@infosys.com
24.05.10
Infosys
sibichenmathew@sify.com
23.06.10

balakrishnan.subranian@cablewireless.com
30.05.10
Cable Wireless
pgp.prasad@yahoo.co.in
31.05.10
lijesh.nc@cw.com
Cable Wireless
kvmssss@yahoo.com
15.06.10
ullas.kraghu@gmail.com
12.06.10
anoop.murali@cwgoindia.com
30.05.10
Cable Wireless
rahul.onden@cwgoindia.com
30.05.10
Cable Wireless
30.05.10
kiran16.sap@gmail.com
24.05.10
interested
Mindtree
anil_potnuru@mindtree.com
24.05.10
interested
Mindtree
dileep_puligundla@mindtree.com
24.05.10
interested
Mindtree
pam_santosh@yahoo.com
27.05.10
varun.mvj@gmail.com
16.06.10
02.06.10
0-23452047
05.06.10
kranthi.sambu@cognizant.com
01.06.10
cognizant
kprashanth.06@gmail.com
24.05.10
Pero System
sreedevi.choudhury@accenture.com
06.06.10
accenture
saliand@hotmail.com
08.06.10
nikhils.harinarayan@accenture.com
27.02.10
sheetal3vedi@gmail.com
31.05.10
sreedhar.reddy@guest-global.com
27.05.10
16.06.10
ravindra-mt@yahoo.com
11.06.10
puneet.kathpalia@gmail.com
20.09.10
vijaykicici@gmail.com
15.07.10
samaresh.pati@cwgoindia.com
30.05.10
prakashdc@gmail.com
30.06.10
21-2412734
20.06.10
koutilya.k.gogineni@accenture.com
27.05.10
accenture
ramanarayanan.natarahan@oracle.com
26.05.10
Oracle
prashanth.rao@headstrong.com
31.05.10
Head Strong
nitish_05@yahoo.com
13.06.10
katelovina@gmail.com
29.05.10
Tesco
h.agarwal2811@gmail.com
13.06.10
jerome.santhosh@gmail.com
05.06.10
interested
11.07.10
venkatss@hotmail.com
21.06.10
jyoshetty@gmail.com
19.06.10
mandyam.rajnarayan@yahoo.com
june
saohinguddad@gmail.com
30.05.10
burmaauto@vsnl.net
20.06.10
rameshrkpm@gmail.com
28.05.10
interested
20.06.10
kuldeepmisri@yahoo.com
29.05.10
manish1477@gmail.com
kailash.rajeswar@gmail.com
27.06.10
interested
anuraj_2108@yahoo.co.in
29.05.10

jason_thomas@mindtree.com
30.05.10
Mindtree
smithasegu@hotmail.com
25.06.10
tss.mit@gmail.com
15.08.10
IBM
aarthisampath@gmail.com
05.06.10
jayanth.jb@gmail.com
05.06.10
reach_yatish@gmail.com
10.06.10
sonshinegirlshiny@gmail.com
07.06.10
akshata.ramesh@gmail.com
14.06.10
shwetha.shivashankar@gmail.com
28.06.10
anandabrata.chakraborty@logica.com
01.06.10
Logica
sshingri@in.ibm.com
28.05.10
IBM
raksing4@in.ibm.com
28.05.10
IBM
renugan@gmail.com
05.06.10
bipin_albert85@yahoo.co.in
05.06.10
balaji_b@thbs.com
21.05.10
Thbs
skanda.prakash@hcl.com
05.06.10
shibin.kumar@hsbc.com
14.06.10
write2sabeer@yahoo.com
19.06.10
srinivasan.babu@goodrish.com
12.06.10
Goodrich
mithun.sit@gmail.com
30.05.10
bidya_ism@yahoo.co.in
15.08.10
sandeep.tambralli@hp.com
05.06.10
HP
gangavastrad246@gmail.com
02.06.10
rajusampath12@gmail.com
14.07.10
mano7_in@yahoo.com
25.06.10
hnnambiar@gmail.com
27.05.10
mamnoharchebbi@gmail.com
10.06.10
08.06.10
vsomani@rpmg.com
17.06.10
KPMG
smithamanu@gmail.com
06.06.10
sridhar@dayamkhomes.com
01.06.10
preeti.aiyappa@gmail.com
10.06.10
s_j4u@rediffmail.com
06.06.10
deepabalu@gmail.com
04.06.10
satyen_saho@mindtree.com
Mindtree
28.05.10
anu.auron@hotmail.com
thanubelliappa@yahoo.com
ganjihal.vs@gmail.com
27.06.10
nitin_baradwaj@swissk.com
06.06.10
shalemgj@gmail.com
28.05.10
srinivasancj@gmail.com
25.06.10
gdneshcse@gmail.com
29.06.10
sateesh.0111@gmail.com
dhananjaya_av@yahoo.com
31.05.10
sgg0405@yahoo.com
07.06.10
adarsh26_s@yahoo.co.in
05.07.10

sharon.lewis@accenture.com
12.06.10
accenture
vilas.kavalur@in.tesco.com
27.05.10
30.05.10
30.05.10
james.baskar@gmail.com
31.05.10
minnie.murugesan@itc.com
31.05.10
ITC
prsaepathya@gmail.com
01.06.10
01.06.10
ravi.chittraju@in.schreideetic.com
06.06.10
prabhachandra@rediffmail.com
20.06.10
surajrs@gmail.com
06.06.10
interested
deepakm@gmail.com
01.06.10
arun.badri@yahoo.com
15.07.10
abhay.zachariah@gmail.com
01.06.10
prakash.sathasivan@accenture.com
27.05.10
accenture
rajesh_kundapur@mahindrasatyam.com
25.05.10
Mahindra Satyam
01.06.10
saleem_m@infosys.com
29.05.10
Infosys
rakesh.sidhwani@gmail.com
07.06.10
bala.nikketha@gmail.com
08.06.10
drmuralidk@gmail.com
18.06.10
varaprasad.kovvuri@in.ibm.com
05.06.10
IBM
inform.hariprasad@gmail.com
01.07.10
sudhakar.venkbarao@ge.com
05.06.10
GE
hari.dpv@gmail.com
06.06.10
bornon2303@rediffmail.com
01.06.10
Mindtree
meetprettykim@yahoo.com
vvshameer@gmail.com
12.06.10
interested
kannan.j@quest-global.com
05.06.10
Quest
santosh.bv@quest-global.com
05.06.10
Quest
mani_b_s@rediffmail.com
12.06.10
interested
prashanthmys@gmail.com
12.06.10
Tesco
intersted
madhular.gmg@rediffmail.com
12.06.10
usha.hv@gmail.com
26.06.10
shivaputra_adiver@rediffmail.com
01.08.10
kbashurini@gmail.com
29.05.10
krish1709@gmail.com
05.06.10
Cables and Wires
jobymea@gmail.com
12.06.10
interested
deepthi.rajgopal@rediffmail.com
30.05.10
kvtvonstructions@hotmail.com
15.06.10
02.06.10
09.06.10
raosandy2006@gmail.com
05.06.10
jeejoy30@gmail.com
25.06.10
nchandrasekaran@viteas.com
04.06.10
nlosel@yahoo.com
01.07.10
06.07.10
shivakar.singh@gmail.com
25.06.10
sandeepmk1@gmail.com
07.06.10
interested
vishaljana@gmail.com
19.06.10

sravichandran@gmail.com
19.07.10
30.05.10
sreeharsha_r@infosys.com
30.05.10
Infosys
nrcha@yahoo.com
14.06.10
nandhhini.sekar@gmail.com
04.06.10
sncharitebal@hotmail.com
26.06.10
aman.pec.cs@gmail.com
31.05.10
dmvreddy@gmail.com
11.06.10
balaji@centreotgravity.in
16.06.10
Centre of Gravity
kowndsk@yahoo.com
10.07.10
jay@centreofgravity.in
11.06.10
Centre of Gravity
saran4716@gmail.com
01.06.10
18.06.10
nupur205@rediffmail.com
15.06.10
gayathri_b@tcs.com
29.05.10
dseinivasu2010@gmail.com
29.05.10
tcs
suhas.nerurkar@wifro.com
30.05.10
Wipro
amitaravind@yahoo.co.in
05.07.10
kalalegopal@yahoo.co.in
01.07.10
02.06.10
sg166@ntrs.com
06.06.10
Northen truest
nikhilmandulia@yahoo.com
24.07.10
s.rajesh79@gmail.com
04.06.10
20.06.10
incredibleabhi87@gmail.com
06.06.10
chaitanyareddy@thomsonreuters.com
06.06.10
Thomson Reuters
mahalakshmi.niranjan@cognizant.com
01.06.10
cognizant
vivin_george@infosys.com
31.05.10
Infosys
0-26960656
20.07.10
suchitra_bakthan@yahoo.com
05.06.10
interested
swati_singh@mindtree.com
30.05.10
Mindtree
prashanth_fi@yahoo.co.in
30.05.10
mashcancer@yahoo.com
05.06.10
Wipro
venkataramana.girish@wipro.com
28.06.10
Wipro
ajanalkar.mk@quest-global.com
05.06.10
Quest
web.nitin@gmail.com
31.05.10
Infosys
kiranboal@gmail.com
12.07.10
interested
opdhowdiyal@yahoo.com
19.06.10
ravi.yb@ge.com
12.06.10
June
subhashis1biswas@hsbc.co.in
01.06.10
HSBC
aredvsrinivas@gmail.com
27.07.10
interested
mukeshgupta@tataelxsi.co.in
31.06.10
Tata Elxsi
05.06.10
0-23348664
04.07.10
him.eaghs@gmail.com
ramaswamy.gnanasekar@accenture.com
31.05.10
26.06.10
arin.sri@gmail.com
29.05.10

neelima.r@rediffmail.com
20.06.10
rgeethabe@yahoo.com
05.06.10
santosh.krao@gmail.com
12.06.10
gymahesh@gmail.com
13.06.10
valelse@yahoo.com
10.09.10
rakesh_roushan@infosys.com
01.06.10
Infosys
vayaknk@gmail.com
23.06.10
vmadhuri.wipro@gmail.com
24.06.10
sureshac@in.ibm.com
30.05.10
IBM
08.06.10
devhhitanuja@gmail.com
06.06.10
nandish.sp@gmail.com
31.05.10
angcho@gmail.com
suryanarayang@minoland.com
svbapat@yahoo.com
28.05.10
girisha1980@gmail.com
19.06.10
rajendrakumar.baln@terex.com
vn.viji@gmail.com
09.06.10
ram.murti@hp.com
01.06.10
HP
sthazhat@cisco.com
30.06.10
prashanththolar@yahoo.com
28.07.10
samnagar@in.ibm.com
30.05.10
IBM
10.07.10
july
girish_vs@rediffmail.com
04.03.10
sudeep.mohan@hp.com
31.05.10
HP
manoj.k.iitr@gmail.com
15.08.10
prashanth.bhandaray@wipro.com
04.06.10
Wipro
krishnareddy.k@techmahindra.com
10.06.10
techmahindra
tanushree.mishra1@wipro.com
31.05.10
Wipro
hollarashmi@gmail.com
01.06.10
prajupallagatti@gmail.com
05.06.10
kjegadeesh@yahoo.com
01.06.10
0-26697183
17.06.10
deepika.bharadwaj@wipro.com
14.06.10
Wipro
suvendu1978@gmail.com
01.06.10
chitra.vairavan@med.ge.com
01.06.10
Ge health Care
0-30961605
01.07.10
priyaswamy240387@gmail.com
07.06.10
bobbyreddy@yahoo.com
15.06.10
remmy.thomas@hcl.in
04.06.10
HCL
ts.nayak1@gmai.com
15.06.10
0-65983519
02.06.10
emmansey@in.ibm.com
30.05.10
IBM
sachde32@yahoo.com
15.06.10
shefali_09@hotmail.com
03.07.10
imransworldin@yahoo.com
31.05.10
Tesco
01.06.10
techmahindra
tarannunsaista@gmail.com
01.07.10
sreeraj.nambiar@mphasis.com
06.06.10
Mphasis

ullashebbar@gmail.com
24.06.10
chaya.raghu@yahoo.com
11.06.10
arun.nr@hp.com
30.05.10
HP
j.tesh2008@yahoo.com
19.06.10
04.06.10
sandeep.dhas@in.tesco.com
05.06.10
suku52@gmail.com
pradeepprahllad@gmail.com
19.06.10
thapanv.chengot@arm.com
19.06.10
aswini.biswasroy@yahoo.com
sujapratha@gmail.com
12.06.10
vijaykumar.machupalli@gmail.com
abhishek.malhotra@gmail.com
31.05.10
07.06.10
03.06.10
harish.bal@yahoo.co.in
01.06.10
12.06.10
ravi.trs@sasuan.com
22.06.10
vinay-joshi@geind.ge.com
01.06.10
31.05.10
kbattikoppa@rediffmail.com
31.05.10

01.06.10
03.06.10
30.05.10
30.05.10
31.05.10
ramya.rajakumaran@gmail.com
30.05.10

31.05.10
aabhishek.chowdhury@ge.com
01.06.10
02.06.10
poojakothari_7@yahoo.com
10.07.10
nishant.sharma3@wipro.com
03.06.10
Wipro
fazal_chowthury@infosys.com
05.06.10
Infosys
sridharbochs@yahoo.com
14.07.10
hanumanthraju79@gmail.com
13.06.10

manasapradeep@gmail.com
19.06.10
allbaksh@in.ibm.com
01.06.10
IBM
nanadan.gopinath@tcs.com
10.06.10
tcs
kiran_pcoster@hp.com
01.06.10
interested
uvenkata@gmail.com
05.06.10
sriram1459@gmail.com
01.06.10
raju.singh2@hp.com
01.06.10
mtg@alfreolherberf.com
June
menkos@airtelmail.in
18.06.10

31.05.10
june
02.06.10
sudipto.comtact@gmail.com
01.07.10
kumarvikas_singh@infosys.com
11.06.10
Infosys
shravanthi1990@hotmail.com
22.06.10
raju.vidya@gmail.com
01.10.10
soumya_lal@infosys.com
12.06.10
Infosys
rajahemanth@gmail.com
25.06.10
vipivk@gmail.com
10.06.10
balakrishna.venkata@wipro.com
03.06.10
Wipro
milce.george@gamil.com
24.05.10
avinash.nityanand@quest-global.com
07.06.10
Quest
sinthuramalingam@yahoo.co.in
05.07.10
hiresh_gupta@infosys.com
05.06.10
Infosys
shiva.malur@hp.com
01.06.10
HP
tshivanandappa@yahoo.com
25.06.10
vishwaka_k@yahoo.com
sowmya.17th@gmail.com
20.06.10
usha.ramesh@accenture.com
05.06.10
accenture
0-26607814
August
anandbalakumar@gmail.com
yathishc@nds.com
07.06.10
interested
vchennamale@yahoo.co.in
20.06.10
umesh.bt@quest-global.com
10.06.10
Quest
ranjani@rediffmail.com
22-Jun
amathur@viteos.com
june
crajmet@gmail.com 1-Jul
p.murugesan@ge.com
1 month
gsasha363@gmail.com
5-Jun
rajesh_nataraj@in.ibm.com
5-Jun
10-Jun

sharmila.a@gmail.com
up_gupta@yahoo.com
kunigirin@gmail.com
10-Jun

sridhar.k@gmail.com
20-Jun

shashidhara.chandrappa@db.com
5-Jun

HP

interested

NDS

vrdsahayam@gmail.com
amita.galmane@gmail.com
venkata.reddyr@gmail.com
s.mookambika@gmail.com
umakasi20002@yahoo.com
pankaj@ca@malik.com
5-Aug
SRIPATHIAYRATH@YAHOO.COM
25-Jun
ashok.dyavarasegowda@hel.in
contack.krishnapriya@gmail.com
vasantham_naidu@rediffmail.com
vijay@ozonemedia.co.in
28-Jun

sriram.e.vasudevan@accenture.com
10-Jun
16 june n reachable

anupam.mukherjee@quest.global.com
16 june he will revert back
rohith.s@quest.global.com
sandeepsankalp@gmail.com
21-Jun
krishari83@gmail.com
11-Jun
dipikababu@gmail.com
shipra.aggarwal@rediffmail.com
6-May
manjas75@gmail.com
26-Jun
cattbob.83@yahoo.co.in
5-Jul
pradeep.ravindra@np.com
15-Jun
isekhar2@gmail.com
5-Aug interested
madhav.inamdar@forol.com
18-Jul revert back
shrikant.gholap@gmail.com
call on 5th june interesyed
induban@yahoo.in21-Jun family trip 5 juje
pramodms79@gmail.com
13 junehe will revert back intertesyed call on june 10
rajatha.rao@vaultinfo.com
10 june buy call later
ranm1961@hotmail.com
25-Jul aug seems interested
vasu@excelindia.com
14-Jun
bhpeshreddy@gnail.com
12-Jun
lcreddy@gmail.com
20-Jun interested long term call on 10 june
piyush.agarwal@hp.com
2-Jul interested
arunkumar@tcs.com
5-Jun intrested
tvanna@gmail.com 1-Jul intrested call on june 10
achavadappan@hotmail.com
3rd week june call later
sandwanainibm@gmail.com
clerrit@gmail.com
15 june not interested
vijaykr@sonicwall.com
6-Jun
ramesh_balu@infosys.com
3-Jun interested
rick20041380@gmail.com
11-Jun interested 11 june ireland
siddhantsinha20@gmail.com
19-Jun call back 19 june vnr 5 people company will provide
kumar_padmanabh@infosys.com
13/6 interested infosys
rohit.nambiar@axa-abs.co.in
27/07 axa.abs
chandrashekar_g@infosys.com
06/07 infosys
SUNITHAPRASAD1701.@gmail.com
25/06
pankaj.goyal@wipro.com
Wipro

swetha2808@gmail.com
12th june
giri.gowda@wipro.com
11th june Wipro
rahul_sasidharan@infosys.com
06/06 Interested Infosys
jaisonfon 5th june nds

smitha.aiyappa@in.tesco.com
1o july Tesco
atishayj51@yahoo.com
12th june
ashwini.venkatesh@in.tesco.com
05june Tesco
gaurav.s@indegene.com
12th june indegene
vinay.bs0809@gmail.com
7th june interested
N/A

4th June

soumghos@cisco.com
Cisco
N/A

10th june

N/A

N/A

N/A

6th june

N/A

5th june nds

achuthan_r@infosys.com
5th june infosys
bhvana.mallur@jda.com
15-Jun
balaji.graman@gmail.com
9-Jun
bvkmurthy@yahoo.com
13-Jun
vrajesh74@hotmail.com
N/A
N/A

N/A

srinivasan.srinidhi@yahoo.com
N/A
N/A

N/A

m.singlachar@gmail.com
5-Jun
gnavneet@gmail.com
N/A
venu_p@airtel.in 12-Jun
varungopal@gmail.com
5-Jun
sunilkumar.master@gmail.com
8-Jun
rajv.14@gmail.com 8-Jun
ch_ramgopal@yahoo.in
7-Jun
shishank@gmail.com
21/05/10
N/A

17-Jul

ratna.gudipudi@logica.com
7 june logica
N/A

N/A

N/A

N/A

zaheer_ahmed_mulla@yahoo.co.in
N/A
ayam_ghosh@hotmail.com
28-Jun
nadavalannasthnaiah@gmail.com
N/A
ravikanth_narasimhulu@rediffmail.com
7 june infinite
sridhar.narasingharao@itcinfotech.com
20 june itc infotech
ramesh.mani@infinite.com
7 june infinite
vijayan.hy@gmail.com
7 june infinite
hecer.lathiya@yahoo.com
Iterested canada call today after 5
dsouzajane@gmail.com
20 june itc infotech
rashmi.kalamady@gmail.com
7-Jun
N/A
N/A

19 june interested
10-Jun

divyashrip@gmail.com
N/A
shreyas.ibanez@gmail.com
1-Jul
kavitab@gmail.com
12-Jun

N/A

9-Jul

ramakumar.bommisetty@honeywell.com
6/14/2010 honey well
madhu_aehar@yahoo.com
7-Jul
akhil.pratap@logica.com
6/7/2010 interested logica
raj.ahuja@capegemini.com
6 june capegemini
sampath_s@thbs.com
thbs
manishjha@kpmg.com
6/7/2010 kpmg
kabra23@gmail.com5-Jun
kanoongoricha@gmail.com
7-Jun
sachinkr2@yahoo.co.in
7-Jun
mails4vikas@gmail.com
21st june
bellad.gnanad@gmail.com
23rd aug
25-Jun

srikanth_rn@infosys.com
7 july infosys
preethi.pg@gmail.com
11-Jul
priya.kuna@gmail.com
11-Jul
nskotekar@gmail.com
13-Jun
reenah13@gmail.com
7-Jun
sharon.sapro@gmail.com
26-Jul
jeelan_shariff@rediffmail.com
19-Jun
12-Jul

drkutappa63@yahoo.co.in
10-Jun
channa.raju@gmail.com
21-Jun
suresh83kumar@gmail.com
7-Jun
raghavendra.gangadhar@aegisglobal.com
6-Jun
sskd89@yahoo.co.in
7-Jun
vanadana.c@thomsonreuters.com
7-Jun
chilhatey.nikhil@gmail.com
8-Jun
harikarank@in.nds.com
12-Jun
vijay@tarchegolf.com
10-Jun
rathish.sreekantan@wipro.com
6/8/2010 wipro
vidyasagar_d@infosys.com
6/7/2010 Infosys
srirj_mishra@rediffmail.com
8-Jun
mahesh@creativenetwork.in
21-Jun
srinithabaa@yahoo.co.in
2-Jul
sdhole78@yahoo.com
2-Jul
kkishore81@gmail.com
12-Jun
hanoshte@gmail.com
13-Jun
vipindas.k@gmail.com
12-Jun
ppsai_45@hotmail.com
student
vedantdugar@gmail.com
varungupta19@infosys.com
11-Jun
gvsagar@gmail.com7-Jun
yadunathbk@gmail.com
8-Jul
nanda.kumar96@yahoo.com
24-Jun
arsukumar@gmail.com
iries.anish@gmail.com
19-Jun
seladtiya@infosys.com
7-Jun
anilvkashyap@gmail.com
12-Jun
indyarjun@gmail.com
1-Jun

abhishek_saurabh2001@rediffmail.com
21-Jun
neerajsehgalit@gmail.com
15-Jun
amruta.mh@gmail.com
suri.s@misys.com
dakhayani.shamappa@capgemini.com
7/17/2010 capgemini
ambikaganesan@yahoo.co.in
4-Jul
aarbala@yahoo.com
14-Jul
vasu_b_r@rediffmail.com
6/15/2010 Interested
ramesh_nitt@yahoo.co.in
1-Aug
asingh@microsoft.com
6/13/2010 microsoft
rahul_d@infosys.com
2 july infosys
kspadmanjali@yahoo.com
sree_061984@yahoo.com
2 july infosys
satisinha@cisco.com
6/10/2010 cisco
muralikrishna82@rediffmail.com
infotech
meenushetty08@yahoo.com
30-Jun
amruta.angadia@yahoo.com
16-Jun
sree_061984@yahoo.com
2-Jul
rahul_d@infosys.com
7/2/2010 infosys
shilpa2312@gmail.com
26-Jun
azmath_shaik@gmail.com
manojsethu@gmail.com
harsharb@gmail.com
15-Jun
vadirajkp@yahoo.co.in
20 june itc infotech
revathi.r@sonata_software.com
12 june sonata software
sahithya14190@yahoo.co.in
15-Jun
hamish_johnson@mcafee.com
12 june interested rental free
bs.ramesh@gmail.com
10-Jun
13-Jun

jeyaraj_r@infosys.com
13 july infosys
shobha@ekomate.com
21 june ekomate
rampnq@gmail.com
21-Jun
suresh.kpc@gmail.com
21-Jun
shriram@zelalife.com
23-Jun
arun@powerelectronics.com
6/13/2010 pawan electronics
arathi_40@infosys.com
19 june infosys
prasad.korwaskar@gmail.com
19-Jul
yschouhan@gmail.com
2 july student
arnad.banerjee@mindteck.com
20 june Mind tech
radhikamiglani@yahoo.com
22-Jun
seenukushi@yah.co.in
21-Jun
azadk7@gmail.com
20-Jun
k.r.srinath@olaer.in13-Jun
pratheep.prabhakaran@in,tesco.com
12 june tesco
dbramakrishna@msn.com
27-Jun
d.sanjaya@gmail.com
13-Jun

baaskaran.s@sobha.com
6/16/2010 sobha developers
kp.gopal@gmail.com3-Jul
amarendar.sammeta@capgemini.com
10 june capgemini
gauravdutta25dec@gmail.com
kritikarao@gmail.com
21-Jun
krishnana1@fss.co.in
9-Jun
mohanreviral@yahoo.co.in
23-Aug
smruti.patil@cognizant.com
13 june cognizant
rudra_prasad@asia.apple.com
dvsureshbabu@gmail.com
8/22/2010 sonata software
vibhiji@yahoo.com15-Jun
sacredserenity@hotmail.com
1-Aug
salma.nasrullah@gmail.com
15-Jun
santosh.radhakrishna@oracle.com
11-Jun
jayasheela_p@infosys.com
19-Jun
adrian.kumaresh@gmail.com
10-Jun
arun.gaddam@wipro.com
10-Jul
pramodnayak@in.ibm.com
06 june ibm
rosine.jose@capgemini.com
13-Jun
nn25@ntrs.com 19-Jun
kers24@gmail.com26-Jul
sailendran.k.k@gmail.com
10-Jun
anoldarbe@gmail.com
15-Jun
sreeju.koothaduth@gmail.com
sandhyamegha@gmail.com
Aug
sundaram 7/11/2010 call

sindhusronline@gmail.com
1-Jul
gurudatt_bgd@yahoo.co.in
29-Jun
sridhar.rangarao@gmail.com
15-Jun
26-Jun

bharat_k_a@yahoo.com
sonal.srivastava@igate.com
19-Jun
sureshmatrix@yahoo.com
10-Jun

g.journeys@yahoo.in
26-Jun
varmamagic@yahoo.com
16-Jun
smitha.nayak@db.com
19-Jun
vineesh.thalethodi@oracle.com
15-Jun
susheel.navanale@gmail.com
july
jaikrishana.nair@tcs.com
25-Jun

thjalengala@gmail.com
12-Jun
paulrahul@hotmail.co.uk
23-Jun
deepak.mthomas@tes.com
6/12/2010 tcs

dhiraj_bhandary@infosys.com
6/20/2010 infosys
prince.davidraj@oracle.com
6/24/2010 oracle
giridharan.v@defiance.tech.com
14 june defiance tech
sarathy_2212@rediffmail.com
25 june student
ashok.kumarl@tcs.com
26-Jun
jayanta_datta@mindtree.com
16 june mindtree
s_ashish@thbs.com
thbs
rumagopani@gs.com
15 june gs
sycmacmaz@yahoo.com
13-Jul

jey111@gmail.com12-Jun
smitha4n@yahoo.co.in
12-Jun
kameswara.doddi@wipro.com
14-Jun
ashreenfazal@yahoo.com
19-Jun
danimsuna@gmail.com
28-Jun
kamalpreet.sawney@wipro.com
wipro
madhu.pkulkarni@gmail.com
6/12/2010 tcs
gowtham_rai@infosys.com
6/16/2010 infosys
sullam.rajesh@gmail.com
14-Jun
bramandam.k@sonata.software.com
20-Jun
frompradeep@gmail.com
20-Jun
abhinaya.pearl@gmail.com
19-Jun
vikram.shivprakash@gmail.com
30-Jun
gaurav.inf@gmail.com
23-Jun
glkri@yahoo.com
june 3rd week
suchithra4p@yahoo.co.in
21-Jun
anupam_r02@infosys.com
14 june infosys
vineha.kandru@wipro.com
9-Jun
vishal.pathania@gmail.com
1-Sep
srilakhmi.kagitha@wipro.com
wipro
kirankumar.kulkarni@hcl.in
hcl 12 june
manjunath.hadapad@goodrich.com
28 june goodrich
getaloksingh@gmail.com
18-Jun
sushenar@gmail.com
13-Jun
narayana.pnr@gmail.com
1-Aug
mit_shr@yahoo.co.uk
27-Jun
jess_celene@yahoo.com
12-Jun
azloboe@yahoo.com
9 june interested rental free
sajithmr@gmail.com
9 june interested rental free
balia_rakesh@hotmail.com
cal and explain the rental free plan
26-Jun

sanjana_nagalla@infosys.com
13-Jun
san4sep@gmail.com
anantha_padmanabhan@yahoo.in
13-Jun
mandala.reddy@gmail.com
14-Jun
spai@manipal.com20-Jun
udaybc@yahoo.co.in
13-Jun
udayapriya.ranganathan@gs.com
20-Jun
richa_wahi@infosys.com
15 june infosys

s.banerjee@in.ibm.com
12-Jun
alex.mohan@tcs.com
19 june tcs
prhalonen@yahoo.com
15-Jun
gagan_kukreja@infosys.com
infosys
rsnathan25@yahoo.com
15-Jun
mail2cnu@gmail.com
18-Jun
prejishnair@yahoo.com
suryanarayan.patne@accenture.com
30 june accenture
usha.topagi@tcs.com
25 june tcs
gkote@hotmail.com15-Jul
prajwal_hansan@yahoo.com
12-Jun
ljoyappa@gmail.com
20-Jul
muppyi@tycoelectronics.com
25 june yco electronics
viraj.parthi@terex.com
19-Jun
ashok.b.singh@gmail.com
20-Aug
nivya.rose@gmail.com
15-Jun
kushal_dhammi@infosys.com
20-Jun
sambada@in.ibm.com
9 june ibm
haasine.c@gmail.com
15-Jul
svmansata@gmail.com
5 aug cal tomorrow moring without fail interested data card can be used in laptop
sureshs.592@gmail.com
3-Jul
deepti.princy@gmail.com
4-Jul
rajeshramarao@gmail.com
25-Jun
parameshwarappa.kurekappa@saskan.com
15-Jun
june end

suresh.n@guest_global.com
12-Jun
1-Jul

samathdevadas@gmail.com
send malaysia tarrif
rathorerh@rediffmail.com
26-Jun
sridhar.mg@gmail.com
23-Jun
mspatil06@gmail.com
jyothi.patil@tcs.com
tcs
pannaga_raj@yahoo.co.in
18-Jun
indu.mani@unilever.com
05 july unilever
sanjeev.na@gmail.com
21-Jun
maheshpuos@gmail.com
18-Jun
seksariasid@gmail.com
15-Jul
vinaykumar.vasa@logica.com
13 june logica
mukur.chaubey@in.tesco.com
16 june tesco
divyajayanna@yahoo.co.in
8-Jul
12-Jul

suchithra.somalli@gmail.com
25-Jun
saccni_730@rediffmail.com
20-Jun
12-Jul

pinkidas@in.ibm.com
12-Jun
neetucugati@rediffmail.com
15-Jun
cugatinagaraju@yahoo.in
15-Jun
skysinha@yahoo.com
20-Jun
varun.murthy@tcs.com
25-Jun

sureshrasura@yahoo.com
20-Jun
sridhar.srinivasan@oracle.com
16 june tesco
skchatur@yahoo.com
20-Jun
bindukli@gmail.com10-Jul interested
fayaz.mohammad@wipro.com
13 june interested wipro
sridharrangarajan@gmail.com
19-Jun
kallol.karmakar@misys.com
chandrisreenivas@yahoo.com
anu09.panigmahi@gmail.com
15-Jun
10-Jul

tmc@airtelmail.in
interested
tholgaya@gmail.com
6/25/2010 interested
chetan_nitk224eyahoo.co.in

vp.naik@gen26cobn.com
14-Jun
pessu_23@yahoo.com
1-Jul
sarika.nayak@in.tesco.com
12-Jun
soumya.kuttyar@in.tesco.com
12-Jun
rashmi.nagararao@in.tesco.com
12 june tesco
amit.padi@gmail.com
8-Jul
sreenathbtesh@gmail.com
15-Jun interested
mattivakil@yahoo.co.in
11-Jul
11-Jul

hskumar@yahoo.com
26-Jun
ashokm@infotechsco.com
infotech
cvsathya@gmail.com
10-Jun
dineshkumarr@infotechsu.com
12 june infotech
neeraj.jain@terex.com
15 june terex
5-Jul

maddy.civilian@gmail.com
2-Jul
murali.rama@accenture.com
12 june interested accenture
manoj.duvvrilakshmisurya@wipro.com
26 june wipro
rohan.charles@gmail.com
13-Jun
soumitra_net@yahoo.com
20 june ibm
binoy.pillai@in.ibm.com
20 june ibm
vatran.mr@gmail.com
24-Jun
23-Jul

n.koorse@yahoo.com
20 june ibm
bharadwajakv@iaeste.in
9-Jul
vishanishenoy@yahoo.com
2-Jul
shwethamar@gmail.com
15-Jun
karathsidharth@yahoo.com
19-Jul interested
bhagavan.narayana@hcl.in
14-Jun intersted rental free hcl
shameen.basheer@accenture.com
19 june accenture
aparna7ramesh@gmail.com
20 june interseted rental free
kamal.pandey@infosys.com
26 june wipro
rajendra.k@stiduanco.com
30-Jun
ggyanesh@in.ibm.com
14-Jun ibm
prishir78@gmail.com
10-Jul
jyotib2003@yahoo.co.in
14-Jun

hemanthkumar.k@tcs.com
12-Jun
24-Jun

realpai227@yahoo.com
16-Jul
divya.shetty@techmahindra.com
20-Jun
panka_29@yahoo.co.in
shivani.jain@siemens.com
9-Jul
1-Jul
1-Jul

swati.milkey@gmail.com
4-Jul
raj.mohapatra@gmail.com
4-Jul
amrita2803@yahoo.com
19-Jun
balram.yadav@in.tesco.com
18 june tesco
amit.alchemist@gail.com
19-Jun
skanda.murthy@tcs.com
19 june tcs
sathyainindia@rediffmail.com
19-Jun
vibhugupta@gmail.com
2-Aug
r.muralidhar@yahoo.co.in
19-Jun
pojha@bfgl.com
july interested uk and canada
priyadarshanie.ramasubramanian@in.tesco.com
19 june tesco
suyash.srivastava@
16 june accenture
selvatcs1@gmail.com
26-Jun
ausblr@hotmail.com
17-Jul
tenso2002@yahoo.com
25-Jun
25-Jun

orsoans@inormatica.com
25-Jun
sudhi.darapaneedi@gmail.com
18-Jun
pradeep_2207@yahoo.com
20-Jun
paresh.shah@gs.com
18-Jun
syed.thaseemuddin@accod.soft.com
20-Jun
itssanther@gmail.com
20-Jun
ahmedsait@hotmail.com
15-Jul
29-Jun

ram.devineni@tcs.com
12-Jun
ajay.shnoy@vodafone.com
27-Jun
25-Jun

anitachugani@gmail.com
27-Jun
vineshraghavan@yahoo.com
19-Jun
30-Jun

bhaati_jacob@yahoo.com
21-Jun
mohammedje@hcl.in
15-Jun
krishnakumar@gmail.com
24-Jul
naveenb_mallela@2infosys.com
20-Jun
sunilbansal@live.com
june last week
amruthar.ramamurthi@yahoo.com
1-Aug
kbhattagharjee@akiba.com
25-Jun
msinha@gmail.com
14-Jun
pooja_2883@2yahoo.co.in
3 week july
ravipmenon@gmail.com
22-Aug
yash.gupta@wipro.com
24-Jun
t.john@in.pwc.com27-Jun

vinod.srinivasan@wipro.om
15-Jun
utpal@mebl.iisc.ernet.in
29-Jun
linda_m_jacob@yahoo.com
9-Jul
22-Jun

sunil_499@yahoo.com
20-Jul
saitaslam@indiatimes.com
20-Jun
chaamps@rediffmail.com
2-Jul
nrganga@gmail.com
26-Jun
harishbs@tataelsi.co.in
3-Jul
sanghamitaroy@gmail.com
anjali.pyati@gmail.com
20-Jun
kravishan@gmail.com
20-Jun
19-Jul

ravichandrana@infosys.com
10-Jun
1-Jul

vgopal@yahoo.com 7-Jul
skarmakar@in.ibm.com
10-Jun
yogita_singh@mahindrasatyam.com
20-Jun
hariharan.krishna@wipro.com
13-Jun
july

durga_m@infosys.com
19-Jun
arnab.mukherjee@wipro.com
3-Jul
manoj.chillayil@csr.com
25-Jun
rasmimanoj@yahoo.co.in
25-Jun
sutejas@infosys.com5-Jul
venkadan@in.ibm.com
15-Jun
babannakh@hotmail.com
20-Jul
shrankodarum@yahoo.com
17-Jul
venkatesh.prasad@gs.com
26-Jun
neetu.akhar@thomsonreuters.com
10-Jul
manuthougti@gmail.com
14-Jun
roshni.thulasidasan@wipro.com
15-Jun
sureshhiremath@yahoo.com
18-Aug
sreekumar.020386@gmail.com
1-Jul
sunil_thomas1@dell.com
1-Jul
pankajets@canbank.com
9-Jul
9-Jul

sekar.sankaran@wipro.com
15-Jun
20-Jul
4-Jul

sur6123@gmail.com
15-Jul
20-Jul

jerome.jeyakumar@gmail.co,
15-Aug
issac.thambi@in.ibm.com
19-Jun
nanadini.goplakrishna@wipro.com
19-Jun
rajanish.venugopal@wipro.com
16-Jun
admin@mallingroup.com
22-Jun
atmanojrai@yahoo.co.in
praseeja.chandra@wipro.com
1-Jul
priyac78@gmail.com
20-Jun

pramanik.amit@gmail.com
14-Jun
praveen.mandapati@gmail.com
9-Jul
22-Jul

shibaniarushirao@gmail.com
30-Jun
nareshtrao@gmail.com
10-Jul
prashanth_tirumala@mindtree.com
14-Jun
sambhav@sunvalley.com
2 july Student
krishnamurthy.kallapur@in.tesco.com
26-Jun
rekhakudhir@yahoo.com
19-Jun
jobint@gmail.com 11-Jun
prakashahc@tataelxis.co.in
21-Jun
cshivkumar@tataelxi.co.in
21-Jun
shikhar_mishra@rediffmail.com
19-Jun interested
moir_c@yahoo.in 15-Jun
surajit.paul@mphasis.com
18-Jun mphasis
girish.k.s@hp.com 25-Jul hp
sgopal.177@gmail.com
june end
3-Jul

rao_chasu@yahoo.com
8-Jul
mapasha92@gmail.com
20-Jun
varunvermani@in.com
22-Jun
fayaz.ahmmad@gmail.com
9-Aug
viji216@gmail.com19-Jun
shanthimenon@hotmail.com
17-Jul
yatin.mehta@accenture.com
22 june Accenture
cdscmp@rediffmail.com
20-May
dinesh.kadekar@headstrong.com
19-Jun
muzamil.a1@gmail.com
19-Jun
sreelaxmim@rediffmail.com
31-Jul
narendran.krishnan@accenture.com
19-Jun call
bhagath_reddy@mindtree.com
17-Jun
subhash.kaiwar@gmail.com
25 june interested
lohit.sp@gmail.com
25 june interested
25-Jul

sabeedh@gmail.com5-Jul
suyashan.kumar@accenture.com
20-Jun
aruna.padmanabhan@in.ibm.com
puneet_at

16-Jun

drkrishnarajan@gmail.com
23-Jun
james@gardencitycollege.edu
23-Jun
abhusinha@yahoo.com
27-Jun
bharath.ks@itcinfotech.com
22-Jun

madhulika.g.rao@gmail.com
sriskandamax@yahoo.co.in
1-Jul
aneesjas@gmail.com
5-Jul ids software solution
preethi.prabhakaran@yahoo.com
5-Jul ids software solution
mysoreprasadkg@rediffmail.com
20-Jun tcs
mahesh-s.kumar@hp.com
1-Jul
srikanth.yandagandi@cognizant.com
15-Jun

gajbir.singh!@accenture.com
19-Jul
sudhir.pisipati@gmail.com
20-Jun
veekaybhatia@hotmail.com
22-Jun
manicham53@gmail.com
20-Jun
jaysheel.kalgal@gmail.com
22-Jun call
whitesand6@hotmail.com
24-Jan
anand.balla@gmail.com
20-Jun call
rajesh.rajappa@tcs.com
18-Jun
m.shirshendu@gmail.com
15-Jun
priya.thomas@accenture.com
dpratyusha@gmail.com
5-Jul
srinivas.bugata@wipro.com
14 june wipro
rameshnarayan@gmail.com
1-Jul
rameshnarayan@gmail.com
1-Jul
manoj.singh@atkinsglobal.com
3-Jul
cn.manasa@gmail.com
14 june wipro
2-Jul

v.vankataprasad@accenture.com
14-Jun
divya_jhanvi@yahoo.com
7-Jul
sams138@gmail.com
28-Jun
sharathkb@gmail.com
28-Jun
sruthy.rajan@gmail.com
4-Aug
28-Jun

sawandgee@yahoo.com
5-Jul
mitra.sandipa@gmail.com
gtr_gudipudi@yahoo.com
anuragkuverma@gmail.com
15-Jun
nupurbgupta@in.ibm.com
21.06.10
IBM
ajay.pins@gmail.com
End of june
Interested call
irudhaya@gmail.com
September
Buisness
revathy1412@gmail.com
13.06.10
Buisness
sharitt25187@gmail.com
5th july
sujanthantonraj@yahoo.com
19.06.10
Buisness
chinton_0333@yahoo.com
30th june
Buisness
ranjitha@netapp.com
24th july - 01s Leisure
umesh_pujerii03@yahoo.co.in
08.09.10
Buisness
velagapudi.phani@in.ibm.com
28.06.10
ibm
x.sajid@gmail.com
Buisness
ronngeorge@yahoo.co.uk
05.07.10
Family Visit
lakshmanan.krishnan@in.ibm.com
14.06.10
IBM
parthasarathy.variyam@infinite.com
14.06.10
Infinite
infocommanoj@gmail.com
21.06.10
Infinite
menon_ranhg@yahoo.com
20.06.10
Interested call
28.06.10

Leisure

sivak@microland.com
21.06.10
Microland
manju.prabhu@itcinfotech.com
20.06.10
Itc infotech
aditya.sharda@gs.com
19.06.10
GS
priscilla.cardozo17@gmail.com
30.06.10
shivamsing@gmail.com
19.06.10
Buisness
alokshrotri@yahoo.co.in
19.06.10
Buisness

hindul_bhattacharya@yahoo.co.in
21.06.10
Atkins
sanjay.pawar@atkinsglobal.com
21.06.10
Atkins
edwin.j@sonatasoftware.com
18.06.10
Sonata software
natarajandhanapal@yahoo.com
Jul-10 Leisure
mathew.prinu@gmail.com
26.06.10
Buisness
swati.t.rao@gmail.com
1st july
Buisness
mann.chaddha@gmail.com
july 10th
Buisness
prash7105@gmail.com
20.06.10
Buisness
26.06.10

Leisure

kuppathil@gmail.com
26.06.10
Interested
adarsha.shetty@quest-global.com
26.06.10
Quest
July 1st

Leisure

domnicpv@yahoo.com
10th july
tarunesh@fatfoods.in
17th july
Leisure
smk.ganesh@tktech.com
17.06.10
Buisness
naseer.shindoli@atkinsglobal.com
18.06.10
Atkins
sivaramakrishnan.v@manibalu.com
11.07.10
Leisure
sanyuktad@gmail.com
1st july
sagarchhatwani@gmail.com
18.06.10
bhattre@yahoo.com
raghunatharao.chenchani@techmahindra.com
25.06.10
Tech mahindra
kumaran.sam@gmail.com
july
15th July

megha.nagwera@gmail.com
18th july
Settlement
mahesh_ib@yahoo.com
15th Aug
bhagi7777@yahoo.co.in
28th june
pradeepprakhas@gmail.com
19.06.10
jdreeri@gmail.com
20.06.10
dr.pradeep.kumar@accenture.com
15th Aug
Accenture
12.07.10

kurpad.mythali@gmail.com
1st july
venkat2fico@gmail.com
19.06.10
mukesh.codha@wipro.com
26.06.10
Wipro
abhilasha.shiva@firstsource.com
20.06.10
First Source
gaurav.hublikar@atkinsglobal.com
july
Atkins
16th july

sudhir.sarangapany@gmail.com
7th july
nikhil.pasari@wipro.com
21.06.10
Wipro
dineshkumar.p@nsn.com
july
p.vijaykumar@accenture.com
18th june
Accenture
bijoysjohn@yahoo.com
10th july
vivek.khemani@connection.com
13th july
15th july
27.06.10

Dependent

ssdevaki@gmail.com
04.07.10
gln_sai@yahoo.co.in
12.07.10
12.anant@gmail.com
12th june
p.s.swamy@sbm.co.in
26.06.10
siva.bondada@tcs.com
25th july
TCS
shwethajoyappa@gmail.com

divithshetty@gmail.com
15.06.10
mudit.patnio@itcinfotech.com
30th june - 30t Infotech
satya.pran@siemens.com
14th june
Seimens
amuth_valli.r@gmail.com
25th june
kiranbg1679@gmail.com
7th aug
shree.bn@tcs.com
2nd july
TCs
arora.prateek@med.ge.com
Ge , call
arunivalu2000@yahoo.co.in
22.06.10
shagnik_saha@yahoo.com
01.07.10
ashwini.chezhiyan@gs.com
19.06.10
GS
sandeep.gopinath@cognizant.com
19.06.10
Cognizant
johnselvam84@gmail.com
5th july
gurug16@gmail.com
18.06.10
raelango@hotmail.com
30th june
amiya74@sify.com
14th june
HCL
24th june

sandmitr@in.ibm.com
IBM
meenamalhotra12@gmail.com
25.06.10
hrbhagya@yahoo.com
30.07.10
sandip_jaigude@infosys.com
10.07.10
Infosys
sachi@silkee.in
10th july
Ritika0012@gmail.com
19th aug
kollangi.v.raghavendra@intel.com
27.06.10
Intel
swatisinghss@gmail.com
25th july
iamvinayr@gmail.com
13th june
thimmscoorg@gmail.com
20.06.10
IBM
vhefkrishna44@gmail.com
16.06.10
indianviji@gmail.com
01.07.10
manojkushalappa@yahoo.com
imvicky@gmail.com
19.06.10
sathya.bhama@accenture.com
20.06.10

10.07.10
sonalkedia@gmail.com
07.07.10
shailesh.bagree@wipro.com
18.07.10
samaluki@yahoo.com
16.06.10
mubarak.career@gmail.com
04.08.10
vinodpkullarni@tataelxsi.co.in
20.06.10
rahul.s@sasken.com
16.06.10
sujata.kannan@accenture.com
17.06.10
pallavi3885@gmail.com
16.07.10
csamantha7@yahoo.com
16.06.10
Infotech
rkirand@gmail.com
01.07.10
sumanth33@yahoo.com
16.06.10
shwetarvce@gmail.com
19.07.10
lalit@chainwala.com
July
jayalingappa.a@sbm.com
05.07.10
shoban.pk@quest-global.com
26.06.10
rai.sagar.20@gmail.com
25.06.10
0-23218383
15.07.10

sandhuhassan@yahoo.com
17.06.10
dnrao@biochem.iiscernet.in
29.06.10
sachin_nike@yahoo.com
05.07.10
0-22933245
02.07.10
alokkavan@yahoo.co.in
02.07.10
ramya.jaina@accenture.com
26.06.10
Accenture
abhishek.kumar.gupta@accenture.com
26.06.10
Accenture
rk.keerti@gmail.com
20.06.10
arun.kumar1@reckittbenckiser.com
07.07.10
k.balaji@oracle.com
Oracle
srihari.varadharajan@accenture.com
25.06.10

harish.gopalan@hcl.in
26.07.10
hgpoddaar@yahoo.com
03.07.10
mithil.vp@prasannatechnologies.com
21.07.10
adithya.bhoopalam@gmail.com
02.07.10
interested
narayan.murthymv@in.bosch.com
07.07.10
girish.thatte@bp.com
21.06.10
vchhabra@globalgreencompany.com
26.06.10
shantanu.agarwal@globallogic.com
27.06.10
Logica
nikhilyadalam@hotmail.com
22.06.10
pr.sheney@yahoo.com
07.08.10
mala.s.amit@gmail.com
26.06.10
ananth_ad@yahoo.com
05.07.10
mohammad.alli@wipro.com
21.06.10
Wipro
mrahaman@in.ibm.com
17.06.10
IBM
gragred@yahoo.com
19.06.10
10.07.10
nargas_ritu@yaoo.com
21.06.10
tejalbansal@gmail.com
30.06.10
hrsnarayana@rediffmail.com
16.07.10
venkatarao.chappaidi@gmail.com
05.07.10
paree_das@yahoo.com
22.07.10
gayuv@yahoo.co.uk
30.07.10
bobdx_cool@yahoo.co.in
july
shafiquahuda@gmail.com
22.07.10
vidyanand_mahaveer@infosys,com
25.06.10
ravindrananth.belur@gmail.com
09.07.10
roshanhs@fico.com
17.06.10
josephpinto10@yahoo.com
19.06.10
0-23337634
26.06.10
ecbijcl@gmail.com
01.08.10
snel211@gmail.com
15.07.10
sanjanaik@yahoo.co.in
06.07.10
kiranbetgeri@gmail.com
01.08.10
prateek_singhal01@infosys.com
03.07.10
mahesh_ves@yahoo.com
01.08.10
vivek.aiyappa@wipro.com
18.06.10
manjanalkar@gmail.com
10.10.10
syedh31@rediffmail.com

29.06.10
21.06.10
gpkumar84@gmail.com
18.06.10
0-23359983
03.07.10
03.07.10
krishorepotta@gmail.com
30.08.10
ambalike@hotmail.com
30.06.10
info@varshagroup.com
03.07.10
meranu@infosys.com
01.07.10
26.06.10
03.07.10
29.06.10
pgr sindh July Aug SEP
29.06.10
aquatreat_9@yahoo.com
05.08.10
15.07.10
23.07.10
01.07.10 b.swathi@tcs.com
23.06.10 srihari.chokkam@gmail.com
14.07.10 subhashjavvaji@gmail.com
INTERESTED
06.08.10 batta.srinivas@gmail.com
26.07.10 p.shamik@gmail.com
19.06.10
22.06.10
01.07.10
05.07.10
12.08.10
11.07.10
20.06.10
27.06.10
25.06.10
20.06.10
01.07.10

unit_pro@rediffmail.com
saurabh.laddha@capegemini.com
CAPE GEMINI
georgepappen@gmail.com
INTERESTED
ashish.prasanna@gmail.com
vishal.katyal@gmial.com
prashanth.sharma@proteans.com
shachi.krao@gmail.com
shankarganesh.kandasamy@arm.com
vishalhudeth@yahoo.com
poojahegadi@gmail.com

25.06.10
25.06.10
28.06.10
23.06.10

narendran.nagarajan@gmail.com

20.06.10
20.06.10

harsharaj.raviraj@accenture.com
27.06.10 Upto 14.08.10
ACCENTURE
kartikprasad84@gmail.com
30.06.10
29.06.10
25.06.10

veniktools@yahoo.co.in
12.06.10 Upto 19.07.10
27.06.10
27.06.10
28.06.10

debashishm@microland.com
bharathp@microland
MICRO LAND
tinymomma@rediffmail.com

26.06.10

12.07.10
12.07.10
03.07.10

sonarao.vp@gmail.com
srinath.k@sonimtech.com
vijaya_hj@infosys.com
INFOSYS
rabiha.alam@subexworld.com
shreekumar@gmail.com
upendra@mrdg.iisc.ernet.in
swapnilparate@yahoo.com
hariirtt@yahoo.com
palawappa@gmail.com
venkateshbabure@ingvysyabank.com
INTERESTED

12.08.10
03.07.10

girijakalappanavar@yahoo.co.in

12.08.10

dharani.animireddy@thomsonventures.com
krishna.ctg@gmail.com
16.06.10 indu.kanjingat@thomsonventures.com
16.06.10 shreedevi.kandapanthodi@thomsonventures.com
rahul.rego@wipro.com
25-Jun
wipro
mahesh.kumarbhat@wipo.com
21-Jun
rajapawla@gmail.com
3-Jul
tesco
sudeendra.mattu@gmail.com
26-Jun
tesco
pankajsudhakar_patil@infosys.com
29-Jun
infosys
raghunath.pabhu@gmail.com
29-Jun
infosys
asunplugged@gmail.com
27-Jun
pradeep@civil.iisc.ernet.in
29-Jun
aghosh58@yahoo.co.uk
16-Jul
kumar.nagarajaiah@accenture.com
28-Jun
accenture
mohanakrishnan.c@gmail.com
28-Jun
capgemini
s.suhasini@gmail.com
26-Jun
16.06.10
25.06.10

3-Jul

bindiya.ramakrishna@in.tesco.com
17-Jul
tesco
krishna.kumar@mindteck.com
5-Jul
mindtech
k.k.kumar@oracle.com
27-Jun
oracle
easkar@rediffmail.com
12-Jul
nagalinga@yahoo.com
28-Jun
s.sumkavalli@igate.com
20-Jun
igate
sindhunandinee_mohapatra@mindtree.com
25-Jun
mindtree
nvsaraf@yahoo.co.in
24-Jun
er.navneetsingh@gmail.com
30-Jun
g.sathyamurthy@hp.com
july
hp
saroj.joseph@amaltas.com
16-Jun
amaltas
shashank_mishra@infosys.com
30-Jun
infosys
balasubranian.ksk@hcl.in
1-Jul
hcl
eti.jain@tcs.com
10-Jul
tcs
vamsi.toluganti@gmail.com
26-Jun
interested
harish3452@gmail.com
26-Jun
plastrusios@yahoo.com
27-Jun
vijayprakash.e@gmail.com
26-Jun
shashank.jain@hp.com
23-Jun
hp
anarayan@in.ibm.com
19-Jun
ibm

prakash_rajamannar@mindtree.com
5-Jul
mindtree
jibinkj@gmail.com
28-Jun
deepa@amaltas.in
16-Jun
amaltas
vinaykumarsm87@gmail.com
30-Jun
vidya_jan1985@yahoo.com
15-Aug
srjonnal@in.ibm.com
ibm
ravis_arun@yahoo.com
21-Jun
sherrymendus@yahoo.com
ramganesh.sudhakar@gs.com
28-Jun
interested
anuradha.cs@sasken.com
18-Jul
mdarif_5@yahoo.com
27-Jun
bravipandey@gmail.com
27-Jun
venkat_patari@mahindrasatyam.com
24-Jun
pankaj.bhatnagar@in.tesco.com
26-Jun
amitabh.rath@in.tesco.com
26-Jun
nutanmungila@gmail.com
1-Aug
sandeep.d.rr@gmail.com
3-Jul
radha.krishnan@wipro.com
23-Jun
gaurav1bansal@hsbc.co.in
5-Jul
1-Jul

adhavan.s@sonata.software.com
24-Jun
nirmal1kumarmuthu@hsbc.co.in
satish.ingavale@johncrane.co.uk
27-Jun
nirmalkumar.subramani@capgemini.com
6-Jul
himanshu_sahni01@infosys.com
17-Jul
annadgir@gmail.com25
jun
25-Jun
sudheer.mathukumalli@in.ibm.com
21-Jun
swathi.kedilaya@gmail.com
26-Jun
nagarajgp@yahoo.com
15-Jul
swathi1401@gmail.com
3-Jul
abhinash.sarangi@techmahindra.com
28-Jun
shakeb_ali@infosys.com
25-Jun
gurdeepsinghheer@gol.in
10-Oct
sakthivel.sellappan@in.tesco.com
27-Jun
gane98@rediffmail.com
26-Jun
gayana_yj@infosys.com
26-Jun
ramakumarb@gmail.com
5-Jul
binita.banerjee@gmail.com
10-Jul
dorathy.chris@gmail.com
5-Jul
sampath.raja@wipro.com
15-Jul
wipro
sukanto.dasgupta@eadsindia.com
30-Jun
desaisushma@gmail.com
10-Jul
1-Jul

pannagi@gmail.com
27-Jun
prabhu_mol@infosys.com
29-Jun
lasyab@gmail.com
18-Jul
lakshmi2111@gmail.com
1-Aug
srihari.sridhar@tcs.com
3-Jul
anuj_jain02@infosys.com
5-Jul

maitryeekaushal@gmail.com
25-Jul
jacob@ccf.iisc.ernet.in
17-Jul
sai.durgumahanti@wipro.com
24-Jul
karamreddyk@gmail.com
15-Jul
3-Jul

subhashini_so3@infosys.com
27-Jun
1-Jul

giridhar.narasimha@capco.com
25-Jun
abinandaor@yahoo.com
27-Jun
mailatpanda@gmail.com
7-Jul
prakash.sethia@ni.com
5-Jul
ramya.rajkumar@gmail.com
sandeep@sandeepleol.com
1-Jul
kiran_banerjee@yahoo.com
30-Jun
harish@hesindia.com
sandeeprao81@gmail.com
3-Jul
5-Jul

interested

rajan.prasad@tec.com
sandeep.lokkur@tcs.com
27-Jun
tcs
gargi.yadav@igate.com
25-Jun
igate
pawankumartj@tcs.com
27-Jun
chamali@yahoo.co.in
25-Jun
smithabr@gmail.com
26-Jun
raopriya@yahoo.com
15-Aug
vashi6@gmail.com
15-Jul
patriciagaynor@yahoo.com
20-Jul
rnkamath@yahoo.com
11-Jul
anjana.purnima@yahoo.com
4-Jul
poornima.eklaspur@si-infotech.com
1-Jul
ashwin.suresh@3i-infotech.com
infotech
majang@yahoo.com
25-Jun
amaresh.gandhi@gmail.com
22-Jun
supraexports@vsnl.com
10-Jul
sumitravaradarajan@gmail.com
12-Jul
rahul.k.agarwal@gs.com
1-Jul
supraexports@vsnl.com
10-Jul
amaresh.gandhi@gmail.com
6-Dec
rajesh.ramachandran@accenture.com
24-Jun
praveed_ek@infosys.com
25-Jun
infosys
rishabh.pa 27-Jun

shrikant.m.udikeri@accenture.com
27-Jun
ramachandra.subramanian@gmail.com
27-Jun
ektasaluja@hotmail.com
mail.to.sathishkumar@gmail.com
26-Jun
vinod.kumar@thomsonreuters.com
30-Sep
swarna.yerragonda@gmail.com
26-Jun
avinash.vg@accenture.com
26-Jun

tarun.kanti.das@accenture.com
27-Jun
pranav.ullal@imperial.ac.uk
1-Aug
shallabh.pal@gmail.com
15-Jul
guptavivek12@yahoo.com
10-Jul
7-Jul

jayashree.shetty@wipro.com
25-Jun
goginenineelima@yahoo.com
25-Jun
jashival@in.ibm.com
25-Jun
jaya_srigiriraju@yahoo.co.in
july 1st week
vraj696@yahoo.co.in
14-Jul
manoharan.v@ge.com
5-Jul
dewa.rewa@hcl.in
30-Jun
subbaiyan.v@icreate.in
10-Jun
sureshkannan.p@gmail.com
26-Jun
madhugowda17@gmail.com
sandhibt@gmail.com
26-Jun
ganesh.v031@gmail.com
26-Jun
thipperudraswamy.p@tcs.com
26-Jun
pymerchart@yahoo.com
shettytr@gmail.com
ravika.datt@yahoo.com
15-Aug
sunpatel1006@gmail.com
rogsys@gmail.com30-Jun
subio.k.s@esko.com16-Jul
shaidu.johnny@tnt.com
25-Jun
sweta.marutha@accenture.com
4-Jul
14-Jul
18-Jul

pavithra_bopanna@yahoo.com
30-Jul
drsmithaks@yahoo.co.in
10-Jul
prejishnair@yahoo.cm
5-Jul
ayonasharma@gmail.com
4-Jul
joseph.jj@wipro.com22-Jul
sudhirs2k@rediffmail.com
5-Aug
8-Jul
7-Jul

sadagopan.natarajan@wipro.com
25 june wipro
karonknight@gmail.com
1-Jul
vijayaonsrsas@gmail.com
3-Jun
5-Jul
july

vijju320@gmail.com 1-Jul
roy@agdpe.com 30-Jul
kannampalil@gmail.com
26-Jun
31-Jul

kbethur@hotmail.com9-Jul
raji.ramachandran@wipro.com
30 june wipro
yogeesh.basappa@gmail.com
27 june ibm
jairajm@yahoo.com
end of july
3-Jul

hbettego@in.ibm.com
25 june ibm
azam.ali1097@gmail.com
15-Jul
17-Jul
19-Jul

karthikkpc@gmail.com
4-Jul
anand_ccp@yahoo.com
rohit.030265@gmail.com
24-Jul
8-Jul

troo40580@techmahindra.com
4-Jul
sreenadha.reddy@wipro.com
23n june
sachinshanbhag79@yahoo.com
28 junr
sunilrsk1@gmail.com3-Jul
3-Jul

radha.ranganathan@gmail.com
12-Jul
k.bharathi@accenture.com
26-Jun
nmutagik@cisco.com
29-Jun
pathmudi@in.ibm.com
1-Jul
joya_myth@yahoo.com
6-Aug
jyoti.tyagi@wipro.com
27-Jun
premavis@yahoo.co.in
17-Jun
ms@zi.infotech.com
27-Jun
v.raj.vadakootgopi@accenture.com
1-Jul
sridevipt@googlemail.com
5-Jul
skanda.prakash@hcl.in
25-Jun
sheltonderuz@hsbc.co.in
28-Jun
shri_family@yahoo.in
25-Jul
1-Jul

sounak.sen@gmail.com
3 july\
gangadhar.p@kemkharma.comwell
4-Jul
manganesh.b@sonata.software.com
25-Jun
vikram.anand@arisglobal.com
4-Jul
renziloconnor@gmail.com
22-Jun
jeyanthi.ramasamy@gmail.com
2-Jul
rudresh.kumar@tcs.com
1-Jul
chandini.bangera@gmail.com
18-Jul
meera.nagaraj@.in.ibm.com
28-Jun
gksc.blr@gmail.com 7-Jul
damraman@in.ibm.com
26-Jun
pradeep.rn@gmail.com
15-Jul
gythivu@gmail.com28-Jun
amit.kohali@gmail.com
28-Jun
niranjani.kamal@gmail.com
1-Jul
arunsagaro@gmail.com
2-Jul
umakanth.givvimani@gmail.com
27-Jun
kurienkoshy@gmail.com
24-Jul
vasan.ramya@gmail.com
8-Jul
anu2akella@yahoo.co.in
25-Jul
ragivmbaaba@gmail.com
27-Jul
neelasampath@gmail.com
3 july\

santosh.vanama@hotmail.com
5-Jul
rajsharmakoride@gmail.com
5-Jul
deepak2427@gmail.com
4-Sep
dilipshankar11@gmail.com
10-Jul
20-Jul

stanleyshekar@yahoo.com
5-Jul
bobbyalen@yahoo.com
18-Jul
kkramchandan@gmail.com
28-Jun
mohanmariq@tameindia.com
1-Jul
riyazali_k@indiatimes.com
26-Jun
r.prabhu84@yahoo.com
3-Jul
Raghuveer@gmail.com
3-Aug
gbalaji75@gmail.com
27-Jul
rameshsurya1@rediffmail.com
1-Jul
rahulborkar@gmail.com
sept
nandaskumar@gmail.com
1-Aug
aby_manit@yahoo.com
28-Jun
sahil.mathachan@face.com
27-Jun
vinod2379@gmail.com
28-Jun
architect_namita@yahoo.com
30-Jul
sharathbabubg@gmail.com
6-Jul
raghuresh@rediffmail.com
26-Jun
shrikant.talapurkar@tcs.com
4 july tcs
pooja.dubey@wipro.com
2 july wipro
araylil@gmail.com 10-Jul
mjalva@hotmail.com
16-Jul
21-Jul
7-Jul

shrutakirti.padhy@wipro.com
30-Jun
kamesh@netapp.com
10 july interested
ericd_souza@yahoo.com
17-Jul
lokanath.p@tcs.com 3-Jul
trlkaveri@yahoo.com
1st week july
samsara3110@yahoo.co.in
18-Jul
kishinfo@yahoo.com
28-Jun
samsara3110@yahoo.co.in
18-Jul
amrendra.kumar@oracle.com
1-Jul
karthik.shetty@logica.com
27 june logica
bhatkaavya@rediffmail.com
15-Aug
shaf_21@yahoo.com1-Jul
maalyge.deepi@yahoo.com
26-Jun
shababu2@in.ibm.com
3-Jul
phani_manohar@infosys.com
3 july infosys
mahasri@gmail.com19-Jul
sriram.rang@gmail.com
19-Jul
archana.neog@datagenicgroups.com
17-Jul
suhani.shriya@wipro.com
3-Jul
jena.ashutosh@gmail.com
12-Jul
17-Jul

vinothkumar@nds.com
27-Jun

lgkumar@rediffmail.com
21-Jul
vandana_ram@infosys.com
1-Jul
karan@designforum.in
7-Jul
rajjevsingh161@gmail.com
3 july cognizant
srikantaswamy1945@gmail.com
3rd week of july
briazache@yahoo.co.in
24-Jul
bandana.mishra@datagenicgroups.com
17-Jul interested call after 4 today
ranjithamars@gmail.com
17-Jul intersted call after 8 today
narasimhan.manthri@oracle.com
1-Jul
h.shivram@ifciltd.com
31-Jul
vinod_v21@yahoo.com
15-Jul
sadananda_senapati@yahoo.com
25-Aug
keshava.cd@gmail.com
3-Jul interested
padmanabh.k@gmail.com
5-Jul
durgesh.tewari@sasken.com
28 june sasken
sathish@consultavelegal.com
15-Sep
girishg_mathapati@infosys.com
29-Jun
sarnila.mangaraj@gmail.com
15-Jul
vijay.x.kum@accenture.com
7/3/2010 accenture
ajaynerkar@hotmail.com
6-Jul
ngreshpalta@mainimal.com
16-Jul
4-Jul

sumayathish@gmail.com
2-Aug
m.vasudeva@gmail.com
17-Jul interested
dayanandaiah.s@sasken.com
4 july sasken
sandesh.prabhu@wipro.com
6/28/2010 wipro
srikantnair@in.ibm.com
28-Jun ibm
15-Jul

sudeshna3.b@tcs.com
5 july tcs
rajkumar@gmail.com
23-Jul
mahrajin@in.ibm.com
28 june ibm
sathishkumar.maddipatta@capgemini.com
29-Jun
vijay.k@in.abb.com
30 june abb
akashl@microsoft.com
29 june microsoft
vijayashekar_ik@infosys.com
9-Jul
sathish.krishna.mv@logica.com
1-Jul
kiranse@gmail.com
30-Jun interested
sheenu2605@gmail.com
10-Jul
rbompally@yahoo.com
30 june intersted
sumyjp@yahoo.com
10-Jul
neetu.r.nair@gmail.com
3-Jul
3 days

r_noubade@hotmail.com
3-Jul
rohin.bharguru@gmail.com
6/28/2010 wipro
bnvinod@techmahindra.com
7/18/2010 tech mahindra
chinmay.mohanty@in.ibm.com
4-Jul
jakka.rajesh@gmail.com
9-Jul
prajwal@dr.com 17-Jul
sunil.shetty@sap.com
9 july sap
tngonabal@yahoo.com
5-Jul

m.jayaram@tvsmotor.co.in
13 july tvs
andayanand@rediffmail.com
1-Jul
ashish.rajadhyaksha@gmail.com
6-Jul
sampathvijaya@gmail.com
7-Sep
ravi.kharul@tvsmotor.co.in
11-Jul
kalluri4u@gmail.com8-Jul
jsathish@aimil.com10-Jul
shrutika91@gmail.com
interested in china sim card
v.prasan@tcs.com 30-Jul
gururaj.kulkarni@wipro.com
3-Jul
neeleshd@tataelxsi.co.in
29 june tata elxsi interested
shashikanth18@gmail.com
30-Jun
sudhir.manjunath@wipro.com
29 june wipro
krchawla@hotmail.com
3 july interested
asheejttk@gmail.com
5-Jul
limraarts@rediffmail.com
17-Jul
limraarts@rediffmail.com
17-Jul
gitika.gumbar@gs.com
6-Jul
krishnarbs@gmail.com
15-Aug
gmugesh@gmail.com
12-Jul
keshu_rao@yahoo.com
2-Aug
vaibhavgupta2000@gmail.com
30-Jun
ashlibo9@gmail.com9-Jul
deepak_c1@dell.com
30-Jun
narendra_v_k@dell.com
30 june dell
megha.hirenath@keane.com
3 july keane
lalithjain@ymail.com
21-Jul
kavitha_kan@rediffmail.com
4-Jul
kunal.mishra@jpmorgan.com
jp morgan
sirajma@gmail.com17-Jul
vinodvalla@gmail.com
2-Sep
pp@isvr.sotom.ac.uk
12-Jul
ashwini_sonale@infosys.com
17 july infosys
somashekar.amaravati@cenduit.com
5-Jul
4-Jul

ashlibo9@gmail.com9-Jul
bhaskara@mbu.iisc.ernet.in
16-Jul
pvisharad@gmail.com
5-Jul
mondal.sandip@gmail.com
19-Jul
vallabha.halyal@gmail.com
27-Jul
praveencochin@gmail.com
10-Jul
debasisd@gmail.com
4-Jul
sunilps23@yahoo.com
10-Jul interseted data card also
k.chaitanya.koppala@accenture.com
12 july acenture
subasi.ramraj@gmail.com
ajeeshkumarn@yahoo.co.in
saroja_na infosys

pavithra_moz@infosys.com
3-Jul
karthiupavya@yahoo.com
22-Aug
amit_ak5612@yahoo.co.in
30-Jun

abhi.ini@gmail.com 5-Jul
vishal.allum@hotmail.com
15-Jul
santhosh.ferrari@gmail.com
oct
kamini.shah@hp.com
9 july hp
11-Jul

shilpa.b.ram@gmail.com
5-Jul
13 juy

iganaties.pinto@hcl.in
5-Jul
singhesha11@gmail.com
2-Jul
maltesh.joshi@shi.co.in
15-Jul
skmish@yahoo.com
2-Aug
amrutharu@yahoo.com
3-Aug
gopalan_blr@yahoo.co.in
govindarajan_s@cat.com
11-Jul
10-Jun
3-Jul

bamachaiah@yahoo.com
21-Jul
25-Jul

mail4viji@yahoo.com
10-Jul
nagarajan.qa@yahoo.com
10-Jul
ravi.3357@gmail.com
18-Jul
santoshi.ramu@gmail.com
9-Jul
suhasdn@yahoo.com
28-Jun
payel.basu@wipro.com
3 july wipro
cheluvakumar@yahoo.com
1-Jul
muralidhar.koty@yahoo.com
4-Jul
namaneshwari@yahoo.com
23-Aug
navinpc@gmail.com
july end
friendsmailme@gmail.com
30-Jun
Anitaarub@yahoo.com
7-Jul
prabhamca@gmail.com
anand@indian.designs.com
4-Jul
smath06@gmail.com
3 july interested
bharath@balunand.com
7 aug intersted
rosh_nehemiah@yahoo.com
10-Aug
sakshi_kapuish@infosys.com
arvind1580@gmail.com
29-Jul
smriti.sharma@capgemini.com
10-Aug
gangireddy@hcl.in 2-Jul
sathishkb@hcl.in 9-Jul
bhabanishankar@gmail.com
15-Aug
joshi.vijaysimha@gmail.com
1-Aug
deepakd@esa.iisc.ernet.in
18-Jul
velumurugan.venkatesan@tcs.com
3-Jul
sundara.rajan@tcs.com
4-Jun
lavinalobo@gmail.com
30-Jul
heragu80@gmail.com
9-Aug
raman.raj@cognizant.com
1-Jul
rajashrigupta@gmail.com
4-Jul
pagrawal@opiglobal.com
6-Jul

ravikumarbm123@gmail.com
3-Jul
harish.dharkanhalli@cognizant.com
2 july intersted
n.shekar@sify.com 12-Jul
itsyogisha@yaho.com
10-Jul
roshan.artdeco@gmail.com
18-Jul
sravani_d@thbs.com3-Jul
subin.pp@tcs.com 1-Jul
purushotham.pt@accenture.com
3-Jul
pradeepy@techmahindra.com
15-Jul
yanagar@gmail.com
30-Jun
karthik.satyanarayan@gmail.com
23-Jul
sajuabraham@wendthindia.com
1-Jul
santosh.pa@gs.com5-Jul
get2pallav@gmail.com
12-Jul
10-Jul

ndeepti@gmail.com
prakashreddy@gmail.com
5-Jun
chandra@rri.res.in
naveenkumar_n@infosys.com
5-Jul
deepunair84296@gmail.com
vr_reva@yahoo.com
11-Jul
tv.saraswathi@gmail.com
sowmy.nagaraj14@gmail.com
24-Jul
rajendrasaini@yahoo.com
5-Jun
sandeepap@techmahindra.com
4-Jul
aps_sathi@yahoo.co.in
4-Jul
challa.suma@gmail.com
10-Jul
hollywood_bharath@cfa.hoo.com
05.08.210
hanjovi@gmail.com
01.09.2010
student
anaa1980@yahoo.com student
girija2689@gmail.com
02.08.2010
student
varatharaj.subramaniyam@ge.com
25.07.2010
Ge
dipankan.gaswami@gs.com
10.07.2010
GS
deepak@rakighindia.org
21.07.0010
jaishankarv@yahoo.com
2nd july
16.08.2010
07.07.2010

jahnavi.taler@wipro.com
04.06.2010
wipro
jayanth.kumar@accentur.com
7th july
accentnye
20.07.2010

sabidha.karunakaran@accenture.com
02.07.2010
accentnye
dsouza_marilda1949@yahoo.in
18.09.2010
jbinoy@gmail.com
13.07.2010
ravuvaryani30@gmail.com
05.08.2010
vinod.muthi@gmaul.comn
15.08.2010
13.08.2010

Abhi_adore@yahoo.com
10.07.2010
balaji.sundaravadivew@hrveywill.com
14.07.2010

srinivas.anand@symphonysv.com
04.07.2010
symphony
shobajod@yahoo.co.in
20.09.2010
kafshanfareed@yahoo.co.in
03.07.2010
durgavcepuri@gmail.com
11.07.2010
veluru.mallikarjure@gmaiul.com
19.08.201
ssridhar@rri.rea.in
27.07.2010
krirmidi81@gmail.com
10.07.2010
tasha1113@gmail.com
11.07.2010
acharati@gmail.com
30.06.2010
srivul@yahoo.com
03.07.2010
21.07.2010

rsl.srinivas62@gmail.com
18.07.2010
VirenSawhney@hotmail.com
04.07.2010
sharadadistrbuters@gmail.com
02.08.2010
bertandvampal@hotmail.com
25.07.2010
sank600@gmail.com
04.07.2010
bharath_kdr@yahoo.com
03.07.2010
D.bhat@tcs.com
01.07.2010
tcs
neeraj.kumar@live.co.uk
25.07.2010
accchuta.nagaraju@intesco.
12.07.2010
chan.shirkoli@guest_global.com
16.07.2010
hariharan_rajagopala@dell.com
06.08.2010
nagasewar.chintala@tcs.com
03.07.2010
tcs
Madhuhs@ymail.com
02.08.2010
rani.mca@gmail.com
08.07.201
nyuvaraja@hotmail.com
14.08.201
mariarakesh@gmail.com
15th july
amblesuhas@gmail.com
15.07.2010
18th july
03.07.2010

haritha.sun@gmail.com
05.07.2010
17.07.2010
09.07.2010

vunay.seeram@inatech.com
03.07.201
indhur.mathi@wipro
16.07.201
deepabhartia@yahoo.com
06.08.201
09.07.2010
08.07.2010

manjulabaiksrtc.cpro@gmail.com
1st july
srihari_ba@yahoo.com
.02.07.2010
bvkmurthy@yahoo.com
4th july
prashanthkn@gmail.com
12.07.2010
01.08.201

babimom@yahoo.co.in
30.07.2010
nagesh_muni@yahoo.com
26.07.2010
18.07.2010

probir2006@gmail.com
11.07.2010
murtaza.johav@arm.com
18.07.2010
bajisyed@tcs.com
05.07.2010

svsowmya.hr@gmail.com
22.07.2010
deekubol@arm.com
12.07.2010
vasumaraman@yahoo.com
14.07.2010
subhash.dixit@tcs.com
15.07.2010
surahtasgarapura@y.mail.com
24.07.2010
hoseph p 19.07.2010

ravi.huguni@hd.in
04.07.2010
manoharan@baobsl.com
11.07.2010
shaps.v@gmail.com
05.07.2010
yuuraj.19999@redffmail
06.07.2010
johnsan.alwyn@aol.in
05.07.2010
murali_bheemineni@yahoo.com
1.07.2010
03.07.2010
14.08.2010

srikanthreddyparvath@gmail.com
28.07.2010
nikita91@gmail.com
30-Jul
neha.gurlhosur@gmail.com
5 july accenture
7-Jul

ratish.ravindran@gmail.com
1-Sep
srihari.v@tcs.com
3 july tcs
sameerswar@yahoo.com
14-Jul
pb_ranga@yahoo.com
19-Jul
giridhar_58@yahoo.com
26-Jul
prajna.kulkarni@tcs.com
3 july tcs
anumaud14@gmail.com
4-Jul
pushpa_angela@yahoo.co.in
28-Jul
ashwinimanjunath1986@gmail.com
20-Jul
pramid.siluveru@gmail.com
5-Jul
kaushiksadhu@gmail.com
7-Jul
harish.singhs@gmail.com
10-Jul
p.madanambedu@accenture.com
12-Jul
seithumadhavs@rediffmail.com
10-Jun
kiruthikav2@yahoo.com
5-Oct
anupam1729@gmail.com
1-Sep
vijay.ojha@hampsongrnp.com
5-Jul
lakshmikanth.s@in.bosch.com
23-Jul
halsan.madhu@gmail.com
1-Oct
rameshk@cvicing.com
25-Jul
balakrishna.rao@manipal.com
11-Jul
swathi886@gmail.com
6-Jul
rajasokharam.varana@wipro.com
10-Jul
vijaykumar01@gmail.com
10-Jul
roshan@zionconsulting.net
ashu.state@gmail.com
17-Jul
vishalbg@gmail.com
15-Jul
yajjubewb@hcl.in
15 july hcl
kiran.nclanatla@tcs.com
15 julytcs
s.manjushree@gmail.com
20-Jul
kapoor.siddharth@gmail.com
25-Jul

kmk.krishna40@gmail.com
29 june nokia
murtuza.hakim@wipro.com
3-Jul
shriyas.katariya@gmail.com
8-Jul
b_shareen@yahoo.co.uk
9-Jul
jaya.jagadeesh@wipro.com
3-Jul
21-Jul

sudha_352@yahoo.com
24-Jul
vyasaraj.ramarao@oracle.com
7-Jul
jagmohan.bhamra@hcl.in
3-Jul
shivkumarsarala@yahoo.co.in
15-Jul
spaticaa.r@gmail.com
14-Aug
7-Jul

nagesh.divvela@gmail.com
6-Jul
ravindaran.sukumaran@hcl.in
11-Jul
15-Jul
10-Jul

hiregowdar@!gmail.com
23-Jul
dbhn@yahoo.com 11-Jul
rkchouhan@gmail.com
19-Jul
28-Jul
16-Jul

vijitha_kr@yahoo.com
15-Jul
lokeshmaremalla@gmail.com
9 july interested
sharu.b@gmail.com
15-Oct
promit.sanyalpromit@gmail.com
30-Jul
peter.van@tcs.com10-Jul
tushar.dutt@tcs.com
3 july tcs
donalddandi@yahoo.com
30-Jul
guruprasad_mit@keane.com
10-Jul
naveen.chandani@wipro.com
20-Jul
mani180@gmail.com
10-Oct
dean.hma@hotindia.com
20-Jul
nagarajns@tataelxsi.co.in
5-Jul
rah_sax@yahoo.com3-Jul
aniyan.paul@gmail.com
16-Aug
raghu.prakash@yahoo.co.in
18-Jun
chitramshetty@gmail.com
17-Jul
madangaekuad@yahoo.co.in
17-Jul
chandra.bose@honeywell.com
28-Jul
sept

deoli.manish@rediffmail.com
12-Jul
rtiruouv@yahoo.com
2-Aug
mmjose@2gmail.com
12-Jul
mvadha_k@yahoo.com
18-Jul
mkrajani@hotmail.com
14-Jul
pavan.ramakrishna@gmail.com
25-Jul
preethameda88@gmail.com
3-Aug
rajnish.s@arisglobal.co.in
15-Jul
sharwani01@infosys.com
7-Jul

ramya.muralidharan@wipro.com
18-Jul
asavings1@gmail.com
12-Jul
manjusa@gmail.com
15-Jul
shubhakanta_r@infosys.com
3-Jul
rameshbabu@yahoo.co.in
15-Jul
travikiran321@gmail.com
sandip.jain@oracle.com
12-Jul
s.srinivas@tvsmotor.co.in
12-Jul
pushpminu@yahoo.com
7-Jul
gelrub@yahoo.com 5-Jul
mahesh.patange@ti.com
23-Aug
ychugh@lotuslabs.com
18-Jul
madeshr@nds.com
ssvinoth@gmail.com
25-Jul
joyiii82@gmail.com 8-Jul
sidmah342+@yahoo.com
6-Jul
sutha.san11@gmail.com
11-Jul
nandeeshbs@gmail.com
1-Jul
arun.p@quest.global.com
10-Jul
shobhanapb@yahoo.com
26-Jul
muthu.jan10@gmail.com
10-Jul
saritak@gmail.com25-Jul
sraghavan@rediffmail.com
6-Jul
18-Jul

chitrashree15@hotmail.com
15-Jul
madhusudhan.km@gmail.com
19-Jul
mamtha.vamana@hcl.in
13-Jul
upasna.menon@gmail.com
25-Jul
21-Jul

vijeta_c82@yahoo.com
12-Jul
muley.siddhesh!@gmail.com
10-Jul
mohan@juniper.net19-Jul
damodhar.bheda@hcl.in
10-Jul
heemanth@gmail.com
8-Jul
deepak.yeggina@gmail.com
11-Jul
lmurthu7@yahoo.co.in
3-Jul
manohar.mantha@gmail.com
9-Aug
bmrashmidev@gmail.com
24-Jul
sreekanth.r@subexworld.com
5-Jul
ravi.shankar@fosroc.com
20-Jul
ranga042@gmail.com
ramesh23353@gmail.com
18-Jul
r.dilip@tvsmotor.co.in
12-Jul
18-Jul

rinki.dey@gmail.com8-Jul
ganguppa.rajashekhar@unilever.com
11-Aug
sandeep.kim@lamticdata.com
5-Jul
vikramreddy03@gmail.com
10-Jul
sandeep0905@gmail.com
7-Jul

rohitsonu89@yahoo.com
31-Jul
maratha_aruna@yahoo.com
1-Jul
karthikmady07@gmail.com
2-Aug
devi.samyapuri@gmail.com
10-Jul
mahesh.s.sharma@gmail.com
8-Jul

tselvam@qualtrolcorp.com
5-Jul
rajesh_kumar@mindtree.com
10-Jul
prabhat.ranjan@gmail.com
6-Jul
rosemarie.umanath@gmail.com
preetikkdki@yahoo.com
6-Jul
uday_kante@yahoo.com
23-Nov
12-Jul
8-Jul

mohan_kenchaiah@mindtree.com
10-Jul
g_srikanth8181@yahoo.com
10-Jul
ericedwin82@gmail.com
15-Jul
urwzthaditya703@gmail.com
20-Jul
rvkoushik@gmail.com
12-Jul
aishi0210@gmail.com
10-Jul
vidyash@techmahindra.com
12 july tech mahindra
14-Aug

kvgmanjunatha@yahoo.com
18-Jul
23-Jul

shettyshruthi@hotmail.com
12-Jul
etl.gouse@gmail.com
12-Jul
preeti.sukumar@gmail.com
8-Jul
mithun.ramappa@db.com
7-Jul
neal_rayan@yahoo.com
sharanv.sajjan@accenture.com
accenture
balakrishna.aswathnarayan@wipro.com
5-Jul
deepa_aithwal@rediffmail.com
31-Jul
subrata.sen@e4e.com
10-Jul
bamit@nettapp.com 5-Jul
Nshivanna1763@yahoo.com
19-Jul
snmehendale@yahoo.com
18-Jul
sakleshpur.jagadeesha@gmail.com
17-Jul
sekhart.chandra@gmail.com
15-Jul
sanmanp@microsoft.com
29-Jul
23-Aug

viraj.naidu@noricangroup.com
22-Aug
sujithsom@gmail.com
21-Jul
gurudattagg@yahoo.com
12-Jul
prasaad.nr@intel.com
10-Jul
15-Jul

vbvvbv@gmail.com
krissubbu@gmail.com
15-Jul
nagarajan.mm@tcs.com
pachchu101@gmail.com
8-Jul

sachinhegde@hotmail.com
cintol@airtelmail.in 14-Jul
girish.soragavi@gmail.com
20-Aug
suresh12.s@tcs.com
10-Jul
travil1983@yahoo.com
26-Jul
nandin.prakash@oracle.com
25-Jul
agarwalaindrajit@gmail.com
24-Jul
abiuday@gmail.com
24-Jul
ssspashaa@gmail.com
9-Jul
pushpavati@yahoo.com
11-Jul
urvashis83@gmail.com
17-Jul
ashwin.menon@rediffmail.com
1-Oct
sabavart.ravinder@hcl.in
1-Aug
rohit.bansal@thomsonreuters.com
17 july thomson Reuters
sridhar.v@adea.com
11-Jul
madhuaca@gmail.com
15-Jul
malasanimahitha@yahoo.com
10-Jul
anil.h.kumar@gmail.com
10-Jul
apsawhney@gmail.com
31-Aug
mal_v_99@yahoo.com
31-Jul
22-Jul

bt.nagesh@siemens.com
16-Jul
needesh_garhewal@gmail.com
sonilkumarsharma@rediffmail.com
9-Jul
kanisha_as@yahoo.com
15-Jul
vevenkat@gmail.com
11-Jul
arihant.reddy@gmail.com
15-Jul
vsridhar@techmahindra.com
12 july tech mahindra
devu7@gmail.com 3-Sep
1-Sep

parvezkhan786@gmail.com
17 july sap
cvlmuthanna@hotmail.com
20-Aug
anshukb@gmail.com
25-Jul
adishesha_s@yaho.co.in
7-Aug
jasminetiwari@yahoo.co.in
5-Jul
kripaullal@hotmail.com
15-Jul
12-Jul

sunraios@gmail.com
1-Aug
sridhar.a@hcl.in 10-Jul
shivraji.b@slugsoftware.com
9-Jul
kini_vasista@yahoo.com
23-Jul
venkivanaja@yahoo.com
23-Jul
pdammati@gmail.com
mohansuresh007@hotmail.com
15-Jul
lpaveena@in.ibm.com
15-Jul
p_sivareddy@yahoo.com
10-Jul
r.kumar.ummaleti@accenture.com
10-Jul
kt_saran@yahoo.com
10-Jul
deepak.gang@gmail.com
10-Jul

m.karikat@in.ibm.com
15-Sep
rahul.dsouza@accenture.com
31-Jul
smuthurajesh@gmail.com
17-Jul
22-Jul
10-Jul

devarshi.vajpayee@wipro.com
12-Jul
vk_nemani@yahoo.com
24-Jul
thara1941@gmail.com
21-Jul
suarikamath@yahoomail.com
4-Aug
bhargava@tataelxsi.com
10 july tata elxsi
sachinmulay@tataelxsi.co.in
7/10/2010 tata elxsi
ajitmulay@tataelxsi.com
july mid
july

uma.angadi@gmail.com
july mid
nnizaam@sapient.com
17-Jul
madhatri@gmail.com
16-Aug
vinayv.1406@gmail.com
9-Sep
kedar800@yahoo.com
18-Jul
vimalk.kannur@gmail.com
19-Jul
revjsamuel_osk@yahoo.com
10-Jul
murty_pramila@hotmail.com
9-Aug
bafna_santosh@yahoo.in
27-Jul
ijohnwesley@rediffmail.com
2-Jul
mohan.gurudath@atkinsglobal.com
17-Jul
10-Jul

usha.mukunda@gmail.com
31-Aug
swethaguruprasad@gmail.com
24-Jul
ashahmed@in.ibm.com
12-Jul
arathi.joshi@yahoo.com
11-Aug
mandama81@yahoo.co.in
5-Aug
v.chava@tcs.com 11-Jul
shekar_n@infosys.com
12-Jul
ranjan.subramanya@gmail.com
17-Jul
16-Aug

khushisnehal@gmail.com
16-Jul
arikera.ramya@gmail.com
mukherjee.minu@gmail.com
30-Jul
26-Jul
ntsefoure

19-Jul

urmegha@gmail.com
15-Jul
srinivas_uom@rediffmail.com
28-Jul
dadasaheb.landage@gmail.com
7-Jul
an.sasty@yahoo.com
12-Jul
rthiyagu82@gmail.com
17-Aug
klbairy@yahoo.com
17-Aug
srimathirajgopal@gmail.com
16-Aug
shashi.bone@gmail.com
30-Jul

smithabr@gmail.com
24-Jul

vijay.kumar@tcs.com
n.suresh@gmail.com
18-Jul
hemachandra.ramakrishnappa@logica.com
15-Jul
balasubramanian.subramanian@logica.com
18-Jul
panduranga.vadlamudi@logica.com
17-Jul
manjunath.gururaja@logica.com
17-Jul
srinivas.jeedula@gmail.com
18-Jul
sathya.rao01@gmail.com
14-Jul
14-Aug

yadav@sethnagroup.com
7-Jul
mbhurat@gmail.com
24-Jul
chas4@gmail.com 24-Jul
sunil.k11@gmail.com
6-Aug
arjunnair@gmail.com
26-Jul
mukeshduivedi@yahoo.com
16-Aug
rkumran@gmail.com
18-Jul
friends.prakash@gmail.com
19-Jul
kamath_vikram@hotmail.com
10-Aug
morth123@gmail.com
18-Aug
sureshkumar.rv@hcl.in
12-Jul
mithunm18@gmail.com
19-Jul
gandhigurunathan@gmail.com
23-Jul
omsharma@firewei.com
11-Jul
shuvendu@aktisengineering.com
15-Jul
arivalagan.rajendran@cognizant.com
16-Jul
partha18@gmail.com
16-Aug
sandhya_sapare@mindtree.com
26-Jul
subhransu_mishra@rediffmail.com
15-Jul
sumimolo7@gmail.com
15-Jul
ravi.vydadi@gmail.com
15-Oct
sadaboora@yahoo.com
26-Jul
slnaik@gmail.com 30-Jul
rekan@rediffmail.com
17-Jul
prathyu.kokku@gmail.com
14-Sep
naveenkkuppili@gmail.com
25-Jul
14-Aug

gautam.cherrukara@igate.com
20-Jul
jaya.das@guintiles.com
20-Jul
jayantmol@gmail.com
16-Jul
ashwini.hegde@thomasreuters.com
1-Aug
prashu.bv@gmail.com
23-Jul
satish_kumar@mindtree.com
13-Jul
gopalakrishnan_mani@mindtree.com
24-Jul
15-Jul

avinash.nashbridges@gmail.com
1-Sep
29-Jul

arunsub@rediffmail.com
12-Sep
vhebbal@gmail.com
15-Aug
nsgiri2@rediffmail.com
24-Jul
tripurari.kumar@cepco.com
12-Jul

mathewphili@yahoo.com
1-Aug
karthik.hongal@gmail.com
24-Jul
1-Aug

sreejith.ramachandran@tcs.com
14-Jul
ks.nithin@gmail.com
15-Jul
vk1203@gmail.com
20-Aug
srinath.sn@gmail.com
4-Aug
suresh.vaswani@gmail.com
14-Jul
abhay.agrawal@hcl.in
12-Jul
santhosh.gopinath@thomsonreuters.com
19-Jul
sudhirp@nds.com 25-Jul
tamikrasan.m@gmail.com
26-Sep
lakshmisukhavasi@gmail.com
31-Jul
sudheer.chikkerur@hcl.in
16-Jul
drrvtj@yahoo.co.in 28-Jul
lavanyamadhuri@gmail.com
1-Aug
kirubamanohari@gmail.com
16-Jul
bhatkaavya@gmail.com
15-Aug
nagashree.rajagopalan@gmail.com
18-Jul
chandarnandi@gmail.com
aug
ennar_nr@yahoo.com
25-Jul
smitha.swmidasan@accenture.com
16-Jul
jithesh.s@tcs.com 16-Jul
sandeep.yv@techmahindra.com
26-Jul
pratyush.ravi@hcl.in
12-Jul
vinoda.sandeep@gmail.com
24-Jul
dbhagya@gmail.com oct
achala.dwarakanath@gmail.com
17-Jul
syedasgar@gmail.com
16-Jul
divyabhm@hotmail.com
17-Jul
prashant@proteans.com
17-Jul
arjun_mohit@hotmail.com
31-Jul
ctmanesh@gmail.com
28-Sep
meeky.mohanty@capgemini.com
12-Jul
kiran.chinthapalli@yahoo.com
17-Jul
charles_g@mindtree.com
17-Jul
saravananics@gmail.com
sruthisrees@infosys.com
aug 1st week
rajani_chamarthi@infosys.com
15-Jul
srinivasan_vp@infosys.com
15-Jul
manojkumar_gb@infosys.com
31-Jul
aishwarya.belliappa@thomasreuters.com
22-Aug
abhilash.chalattil@csr.com
24-Jul
arup_goswani@infosys.com
19-Jul
vijjikoneti@gmail.com
25-Jul
28-Jul

chinmayijain@hsbc.co.in
ajish.gopan@wipro.com
14-Jul
vathsala_sachar@yahoo.com

manisha.dube@atkinsglobal.com
25-Jul
ksrirama@in.ibm.com
nallu.kishore@gmail.com
satish.menon@goodrich.com
girishraju@in.ibm.com
avinc@ccivalue.com
26-Jul
amit.srv149@gmail.com
18-Jul
mokshashetty@yahoo.co.in
21-Jul billing problem
24-Jul

ravindra.vss@wipro.com
15-Jul
dayanand.gopalan@hcl.in
19-Jul
upayog@yahoo.com
28-Jul
sreenivas.cc@gmail.com
8-Aug
vikramohan@hotmail.com
2-Aug
chintan.nagendra@keane.com
16-Jul
kuldeepmishra@gmail.com
31-Jul
abdulbasha.sk@yahoo.com
21-Jul
gopalvenk@gmail.com
22-Jul
shashankangle@gmail.com
18-Jul
girishmr@yahoo.com
6-Oct
sarbani.majumdar@accenture.com
18-Jul
swetha.vakacherla@gmail.com
18-Jul
gajnbabu@indiatimes.com
26-Aug
kanishka_mahajan@infosys.com
amigo.shubham@gmail.com
31-Jul
karishma.agarwal@tcs.com
25-Jul
ajaya.swain@gmail.com
17-Jul
sachin_patil@infosys.com
15-Jul
sanozmitra@gmail.com
20-Aug
madhan.kumar@gnngroup.in
20-Jul
nagentran.s@gmail.com
anilkumar.achappa@thosonreuters.com
22-Aug
isurjeet@gmail.com28-Jul
trupti.kudtarkar@sungard.com
14-Jul
bobygeoge15@gmail.com
10-Oct
anshul79@yahoo.com
10-Oct
naresh.daliat@gmail.com
1-Oct
vikramgandhi@hsbc.co.in
18-Jul
rajendersaini@yahoo.com
28-Jul
palaniverg@tataelxsi.co.in
1-Jul
aravind.nair@wipro.com
15-Jul
ravish.shamanna@wipro.com
arpan.patra@gmail.com
16-Jul
adi.srivastava@gmail.com
3-Sep
vivek.subramanyam@gmail.com
20-Jul
sadi.2810@gmail.com
7-Aug
mohan@msca.in 20-Jul
fusiontree@gmail.com
7-Aug

devvnara@in.ibm.com
18-Jul
chaitanya@yahoo.com
19-Jul
aprijay@gmail.com19-Jul
niddhi.mukherjee@keane.com
22-Jul
vikram.mys@gmail.com
15-Aug
nataraj_mpatil@gmail.com
9-Sep
cgadigi@yahoo.com
24-Jul
lokesh.r@tcs.com 25-Jul
kyareena@gmail.com
shoh3murthy@yahoo.com
17-Jul
padmini.sh@gmail.com
17-Jul
jojujacob@gmail.com
22-Jul
deepak.singhal@aol.in
19-Jul
pp_777@yahoo.com
10-Oct
chaithanya.mahesh@gmail.com
16-Jul
steveferns@gmail.com
18-Jul
anguvinoth@gmail.com
23-Jul
ssbiradar184@gmail.com
20-Aug
ranjita_salian@yahoo.com
20-Aug
archshantha@gmail.com
20-Jul
kavs.4evr@gmail.com
20-Jul
nawbang@gmail.com
oct
prijeesh_gopalan@yahoo.co.in
20-Jul
shrikanthsoftware@gmail.com
17-Aug
tejasuwi@gmail.com
15-Aug
rianise@gmail.com17-Jul
senthilkumar84_2000@hotmail.com
ramesh.c@lanticdata.co.uk
17-Jul
mangala@lanticdate.co.uk
30-Jul
25-Jul

prahar_123@yahoo.com
july end
manoj.kumarkm@ge.com
12-Aug
balamurugan.ram@wipro.com
17-Jul
kishoresripada21@gmail.com
20-Jul
nagalatham.m@genisys.group.com
1-Aug
manoj_mita@yahoo.com
13-Aug
shamala_rp@yahoo.co.in
28-Jul
mlwangoo@gmail.com
2-Aug
addagudderangappa@gmail.com
3-Aug
lekha32@gmail.com
1-Aug
j.dayalkumar@yahoo.com
19-Jul
ashith_216@yahoo.com
5-Aug
mhchandrappa@yahoo.com
1-Sep
manish.ohja@wipro.cokm
23-Jul
july 26th

anaths16@gmail.com
10-Aug
c.prabhavathi@gmail.com
25-Jul
amit.sharma@atkinsglobal.com
29-Jul
ylat59@gmail.com28-Aug

shantimallar@hotmail.com
13-Aug
sdbbanglore@gmail.com
28-Aug
satish_radhakrishna@yahoo.com
19-Jul
manjunatha_expo@gmail.com
29-Jul
nallapet@yahoo.com
aug
menjumank@gmail.com
18-Jul
abiranga@gmail.com
22-Jul
nikhilrungta@google.com
25-Jul
rajimaa@yahoo.com
29-Jul
grd__dev@yahoo.com
17-Jul
smitagayad@gmail.com
24-Jul
24-Jul
24-Jul

vishwanath_purohit@yahoo.com
24-Jul
suresh_kumar@mcafee.com
17-Jul
paluckagarwal@gmail.com
17-Jul
darshana_shetyl2000@yahoo.co.in
9-Aug
kashmira.84@gmail.com
30-Jul
3E+007

10-Aug
4-Oct

sharmisht

24-Jul
6-Aug

vkjindal.steel@gmail.com
23-Jul
manojpduraiswamy@gmail.com
23-Jul
amblimm@gmail.com
6-Aug
gurunathcj@in.com6-Aug
suganeswaran@gmail.com
19-Jul
6-Aug

kageribh@gmail.com
6-Aug
6-Aug

abhinandapatil.1199@rediffmail.com
6-Aug
ravindraraip@rediffmail.com
6-Aug
joseph_newcolony@yahoo.com
28-Jul
6-Aug
6-Aug
6-Aug

varun2196@yahoo.co.in
6-Aug
ambhimm@gmail.com
6-Aug
archana.prahalad@thomsonreuters.com
6-Aug
gprasadho

6-Aug

dip.nath@gmail.com
29-Jul
ahmed.sts2003@yahoo.com
29-Jul
snehapackers13@rediffmail.com
26-Jul
shashi.dhas.kadappanavar@wipro.com
23-Jul
subbareddy.panyam@wipro.com
13-Jul
jayantjkn@gmail.com
1-Sep
SSARKAR134@YAHOO.CO.IN
30-Sep
mahesh_nli@yahoo.co.in
18-Jul
dhirajprabhu@yahoo.com
8-Aug
iswarya.thilak@gmail.com
1-Jan

priyadarshini.kulkarni@keane.com
anjan.ramderishnan@itennin.com
25-Jul
punett.kidiyoor@in.abb.com
31-Jul
chandru4u@gmail.com
17-Jul
balakum@hotmail.com
31-Jul
ameya_kilera@yahoo.co.in
3-Sep
vinayanaik.h@gmail.com
5-Sep
hemath.sapfilo@gmail.com
24-Jul
sumanguhani@hsbc.co.in
20-Jul
shashank_kant@infosys.com
30-Jul
dmathew80@gmail.com
10-Oct
bssuhas@gmail.com
24-Jul
bijao_banerjee@rediffmail.com
31-Jul
vgvenkat@gmail.com
24-Jul
brbalamurali@yahoo.co.in
18-Jul
kumar.n@unilever.com
1-Aug
sales@systemscontrol.com
19-Aug
raj_speedstar@yahoo.com
18-Jul
aamier@systemscontrol.com
19-Jul
janardhanrajurs@gmail.com
18-Jul
raman.chahun@capgemioni.com
14-Oct
sreemyee@hotmail.com
28-Jul
sandhyajana7@gmail.com
1-Sep
karthikeyan1129@gmail.com
1-Aug
manoj.273@gmail.com
2-Aug
chittibabu.n3@gmail.com
23-Jul
pooja.cul@gmail.com
20-Jul
susantapatrabangalore@gmail.com
7-Aug
rakesh@accord.soft.com
30-Jul
kolar_nataraj@yahoo.com
5-Aug
20-Jul

nakul.nr@gmail.com
25-Jul
girish.kashyap@hcl.in
25-Jul
aug

jai_067@rediffmail.com
20-Oct
srikanthkarri@gmail.com
2-Aug
2-Aug

shyamkk@yahoo.com
18-Jul
noorpasha@gmail.com
26-Aug
prakash.rajeshwari@gmail.com
20-Aug
rachitc@gmail.com
july 18th
v.chahal@in.ibm.com
23-Jul
vanaja_heelakantan@yahoo.co.in
20-Aug
gangadharan.r@gmail.com
25-Aug
vinrach@yahoo.com
4-Aug
jonathan.ranjan@hcl.in
20-Jul
kaveeonline@dell.com
2-Aug
mohan_mci@yahoo.co.in
22-Aug
vipillai@in.ibm.com25-Jul
ravichandran.dorairajan@johncrane.co.uk
18-Jul

abhilash.pk@hotmail.com
25-Jul
rahulkaju21@gmail.com
25-Jul
kawalyeet.singh@rediffmail.com
17-Aug
prakash.hulikere@gmail.com
10-Sep
sudhindra

24-Jul

ssk078@rediffmail.com
23-Aug
krishna.murty@accenture.com
24-Jul
sudhir.ad@gmail.com
10-Aug
aishu_kris@yahoo.com
7-Aug
pandith@souharda.coop
6-Aug
vvbiradar@gmail.com
5-Aug
srinivasamurthy@souharda.coop
5-Aug
chandrumolly@hotmail.com
3-Sep
vijayaraghavan.pv@guestglobal.com
24-Jul
hsmepreru@gmail.com
24-Jul
10-Aug

pradeepp11.k@tcs.com
20-Jul
m.m.monik@yahoo.com
21-Jul
prasannakothari@yahoo.com
25-Aug
ragini.gurram@in.tesco.com
23-Jul
6-Aug

vinodhgv@gmail.com
5-Aug
aby.shain@gmail.com
30-Sep
nikit77@gmail.com 1-Sep
mudassar86@gmail.com
5-Aug
pushpak16@yahoo.com
30-Jul
meghanath_27@yahoo.co.in
22-Sep
arun.george@wipro.com
25-Jul
drshafi_o5@yahoo.co.in
rmdrao@gmail.com1-Sep
ashish_6679@yahoo.com
1-Sep
pavankishore.c@hcl.in
15-Sep
srmahapatra7@yahoo.com
25-Jul
pradeep.a.vippasthy@capgemini.com
18-Jul dont call him comp is providing sim card
arunkumar.ponnuraj@philips.com
18-Jul
k.manish@hcl.axon.com
20-Jul
irudhaya@gmail.com
1-Aug
sumona.das@wipro.com
19-Jul
nethravathi.t@infosys.com
2-Aug
6-Oct

sowmya.ghorpade@gmail.com
12-Aug
monica1280@gmail.com
1-Oct
ashish_shukla03@infosys.com
1-Aug
13-Aug

prashanth.srinivasan@gmail.com
30-Sep
venkat.m@hcl.in 1-Aug
iamitsoni@gmail.com
1-Aug
bkathiravanphd@yahoo.com
2-Aug
mukundgs_holla@infosys.com
26-Jul

gaurav.mathur1@wipro.com
19-Jul
santosinijena@gmail.com
22-Jul
sudhakar.kudatharkar@gmail.com
1-Sep
kanmani48@gmail.com
24-Jul
vshashir@gmail.com
18-Sep
14-Aug
1-Aug

ankitsharma81@gmail.com
2-Aug
shankar_subramanian@mcafee.com
8-Aug
30-Aug

jitendra.shinde@lntemsys.com
1-Aug
diana.augustine@techmahindra.com
25-Jul
chetanrn@gmail.com
6-Sep
rahulenterprises@gmail.com
7-Aug
ujwal.desai@lntemsys.com
1-Aug
karimnt@yahoo.co.in
19-Jul
vi_k_ram@yahoo.com
1-Aug
AVSNI24@!YAHOO.COM
17-Oct
ZAPDIVYA@GMAIL.COM
19-Jul
scanj_999@rediffmail.com
17-Aug
ks.shreyas@gmail.com
1-Sep
lokesh.p.srinivas@gmail.com
24-Jul
bestson.ronald@in.tensys.com
1-Aug
murali_ramakrishna@yahoo.com
19-Jul
ksingh@gmail.com
24-Aug
24-Jul

khalid.nadiya@gmail.com
18-Jul
30-Jul

pverma4@sapient.com
31-Jul
26-Jul

preeti.mehra@gmail.com
21-Aug
sytmercy@gmail.com
5-Oct
santoshkmurthy@rediffmail.com
siddhrathnarayan@rediffmail.com
1-Aug
vishwa.suren@gmail.coim
26 jul;y
venkat.raghu@isw.in
22-Jul
ezzsankalp@gmail.com
15-Sep
SATHISH.MK@GMAIL.COM
15-Oct
mahendrasamynath@gmail.com
1-Oct
manish.gmr@gmail.com
19-Aug
25-Jul
JULY
JULY
july
5-Sep
aug

anoopmail@gmail.com
10-Aug
pmirji@gmail.com
nniranjan@muog.com
30-Jul

mddeepak13@gmail.com
20-Jul
p.valsaye@yahoo.com
26-Jul
rohin_mahajan@mindtree.com
18-Oct not interested
jaishree.shubash@gmail.com
20-Jul
20-Jul
nadagoudab@gmail.com
12-Aug
soujanya.vr8@gmail.com
5-Aug
iatdurga@yahoo.com
aug
shammu.shajahan@gmail.com
11-Sep
chidambaranathan_kn@yahoo.com
21-Jul
chefmenon@gmail.com
10-Aug
abhisekpaul@gmail.com
1-Sep
antonup@tataelxsi.co.in
24-Jul
sachin.kshirsagar@honeywell.com
1-Aug
ramkumar.sugavaram@yahoo.com
15-Aug
babuji@mindtree.com
29-Jul not interested
vikas.srivastava@wipro.com
23-Jul
ashin.k.das@jpmorgan.com
1-Aug not interested
prabhu.ns@gmail.com
1-Aug
KAPAL_44@REDIFFMAIL.COM
JITENDRA_DAMMU@REDIFFMAIL.COM
not interested
20-Aug

g04deepak@gmail.com
10-Oct
dhirajit@gmail.com
mohan.ve

25-Jul

sriram.bindiganavale@logica.com
26-Jul
shamala1@lide.com
23-Aug
aaanchal85@gmail.com
1-Sep
prashant.kolta@gmail.com
1-Sep
mckrishna2305@gmail.com
19-Jul
sunandshashibhushan@gmail.com
22-Jul
jperiapandi@gmail.com
8-Oct
siddiq.ab@gmail.com
2-Oct
titussgs@gmail.com5-Sep
ravi.redefine@gmail.com
1-Sep
nair.rajeesh@gmail.com
1-Oct
mathankumar.s@gmail.com
17-Jul
varaprasadyadev@gmail.com
17-Aug
g.mymails@gmail.com
23-Jul
a.kudathini.basappa@accenture.com
25-Jul
bahubalipk@hotmail.com
25-Jul
bmanjunath@ariba.com
26-Jul
s_harriette@yahoo.com
31-Jul
subramaniannr@gmail.com
28-Jul
nishanth.murale@gmail.com
24-Jul
hariharan249@gmail.com
1-Dec
mahendra.m199@gmail.com
12-Aug
alaguraj.84@gmail.com
13-Aug
sypeer@gmail.com6-Sep
pallavi.gargi@wipro.com
22-Jul
31-Jul

anjaneyulu@aol.in15-Oct
14-Jul

m.tracariappa@gmail.com
14-Aug
14-Aug

manoj.biradar@hotmail.com
20-Aug
ggurha@gmail.com
14-Aug
srinivasack@tkm.co.in
27-Jul
gsivakumar.ganapathy@gmail.com
2-Oct
msalkar@tkm.co.in27-Jul
27-Jul

sindhu.to@gmail.com
27-Jul
nagaraju.mavidi@gmail.com
1-Aug
sukhdeepr@gmail.com
23-Jul
bharathi_nagendra@yahoo.com
28-Jul
ramakrishna.kuchibhota@honeywell.com
19-Aug
jayalakshmys_28@yahoo.co.in
27-Jul
sachinmahajan@hotmail.com
15-Oct
saimdhar@gmail.com
30-Sep
vineetpaniker@gmail.com
19-Oct
ganesan.baskaran@ge.com
12-Aug
hemanth125@gmail.com
1-Aug
kanagarajkp@gmail.com
24-Jul
raghu.bm@rediffmail.com
22-Aug
wrichik.basu@ge.com
aug 11 aug
anusha.rammohan@ge.com
rithesh.bx@gmail.com
12-Aug
prachi_mb@yahoo.com
sashi.bay@yahoo.com
jothivelavan@gmail.com
1-Aug
kupum@yahoo.com23-Jul
harmeek.singh@guest_global.com
31-Jul
bejoy.joseph@gmail.com
vittal.inandar@sasken.com
25-Jul
gangarit@gmail.com
1-Aug
kjkini@yahoo.co.in19-Aug
rndeshpande99@yahoo.co.in
5-Aug
sridevi.c@in.ibm.com
1-Aug
ashkuttu@yahoo.com
1-Sep
harsheys1@gmail.com
1-Aug
dhanyamurali@gmail.com
1-Aug
moses.rosario@wns.com
31-Jul
kannadasa_swaminathan@hotmail.com
veena.gaitend@gmail.com
7-Aug
gthrivikram@gmail.com
2-Aug
amresh06@gmail.com
21-Jul
khalidsaifulla.sm@gmail.com
17-Oct
jagadesh.p.rosaiah@accenture.com
23-Jul
20-Sep

jeevan_kumar_r@dell.com
25-Jul
gupta.sachin@infosys.com
9-Aug

rammohanavvs@gmail.com
1-Aug
rahman.shariq@gmail.com
31-Jul
sriram@lotuslabs.com
5-Aug
urnah_sanka@yahoo.com
16-Aug
qamar.abbas@accenture.com
24-Jul
jui.andhar@gmail.com
9-Sep
santoshpai.bgm@gmail.com
24-Jul
dhanushm@gmail.com
24-Jul
drchakkarareddy@gmail.com
9-Aug
vemuridu@saic.com
15-Aug
nunaik@gmail.com23-Oct
kiran.muniswamy@logica.com
24-Jul
sagar.gadde@gmail.com
ramakrishnasr@rediffmail.com
20-Aug
chaitanya.karehonn@satyam.com
30-Sep
richa.sakhi@gmail.com
31-Jul
kataria.vandana@gmail.com
31-Jul
shri_s@yahoo.com
15-Aug
hareeshq@thoughtworks.com
25-Jul
maheshnarayanam@gmail.com
4-Aug
ananth_ps@rediffmail.com
4-Aug
MANISHA.BAKSHI@WIPRO.COM
11-Aug
pruthvib@gmail.com
4-Aug
vreachsm@yahoo.com
9-Aug

vincent.dhavale@accenture.com
24-Jul
maftabali@yahoo.com
4-Oct
tabrez.pasha@wipro.com
21-Jul
3-Aug

sushil.kaswa@gmail.com
saichamarthi@accenture.com
ms.sundaresha@tcs.com
24-Jul
parikshit_sharma@infosys.com
28-Jul
brianfp3@gmail.com
26-Jul
shaji_vs2

10-Oct

anil.ravuri@rediff.com
18-Sep
randmassociatesmysore@gmail.com
1-Aug
priyabrata.butun@gmail.com
15-Sep
sureshkumar128@gmail.com
25-Sep
anjana2k3@rediffmail.com
1-Sep
sreedama@gmail.com
31-Aug
kns1948@gmail.com
21-Aug
hari.bongale@gmail.com
1-Nov
9-Aug

vijaykarthik@hotmail.com
26-Jul
amitbjagtap@gmail.com
sathish.shakthivelu@gmail.com
6-Nov
saijyothi.kansetti@gmail.com
18-Sep
bnraghar@gmail.com
20-Aug
rohan@systemssadvsbs.com
25-Jul

somajit.deb@hotmail.com
4-Aug
RAGHAVENDRA.S@GABRIEL.CO.IN
28-Jul
avenkat_ramesh@yahoo.co.in
1-Nov
paromita81@gmail.com
7-Aug
aniruddha@ces.iisc.ernet.in
7-Aug
sri_nit61@yahoo.co.in
pavan.rama@ymail.com
23-Jul
deepak.swarna@tcs.com
24-Jul
yogeshkhandale@gmail.com
13-Aug
venugopal_krishnarao@mindtree.com
22-Jul
25-Aug

komalrm2003@gmail.com
31-Jul
anandsoni2003@yahoo.com
31-Jul
dev2882@gmail.com
31-Jul
anisr.chandy@wipro.com
15-Aug
lakshmi.rshankar@gmail.com
1-Aug
suriakadankot@gmail.com
oct
bharindshoh34@yahoo.com
2-Aug
hithamandira@gmail.id
1-Aug
anne.maria@wipro.com
31-Jul
khanleela@yahoo.co.uk
end of july
pbomich@yahoo.co.in
12-Aug
mys.david@gmail.com
22-Jul
nehanmehta@gmail.com
28-Jul
shahinabmc@hotmail.com
31-Jul
gkspirit@gmail.om22-Sep
ms.sudha@tcs.com21-Jul
9-Aug
9-Aug

lithal1_5k60@yhaoo.com
5-Aug
rao_eranna@licindia.com
sept
dmanish@ureach.com
1st week aug
bindasnavneet@gmail.com
31-Jul
girishbabup@gmail.com
25-Jul
12-Aug

kumarjit_biswas@yahoo.com
7-Aug
30-Jul

srinivas.rao@oracle.com
27-Jul
16-Jul

singr.aakansha25@gmail.com
kakhanna@in.ibm.com
25-Jul
22-Aug

udayk15@yahoo.com
4-Oct
gowthambm54@gmail.com
1-Aug
nkr76@gmail.com
1st week of sept
aug

shankarba@yahoo.co
25-Jul
indunarasappa@yahoo.co.in
28-Jul
sandeep7605@gmail.com
5-Aug

tarunkumara@yahoo.com
8-Aug
mukta216@gmail.com
26-Jul
asenkhan@gmail.com
bvsrao_bng@yahoo.co.in
1-Sep
lakegem8@gmail.com
23-Jul
shreyassr@nds.com
1-Aug
angel_eyes3821@yahoo.com
23-Jul
sandip.maity@ge.com
10-Aug
5-Aug

vanajakrishnan59@gmail.com
5-Aug
nidhi.sinha@wipro.com
2-Aug
satya.mohanty@igate.com
26/7
31-Jul

bsinghar@in.ibm.com
23-Jul
payal.jaggi@yahoo.co.in
31-Jul
bhuvna.kasinathan@accenture.com
27-Jul
krishna2.rai@atosorigin.com
1-Aug
preeti.patnaik@atosorigin.com
1-Aug
nagajyothi.swarupa@keane.com
1-Aug
nagonthira.r@ge.com
30-Jul
divya.nambiar@keane.com
1-Aug
lokeshrc@gmail.com
30-Jul
reemaanand@gmail.com
14-Aug
chaudhuri.pallavi@gmail.com
5-Aug
venkat.gm@tcs.com
24-Jul
rkgov4@gmail.com27-Jul
jonnagadla.sagar@tcs.com
30-Jul
amlan_kumar@yahoo.co.in
13-Aug
7-Aug

namrata.meh@gmail.com
8-Aug
renu.sabapathy@gmail.com
25-Jul
vineetkumar.singh@hcl.in
31-Jul
jaiprakash.v@gmail.com
1-Aug
aparna.sreenivasan@yahoo.com
12-Aug
richard.dsouza@thosonreuters.com
10-Aug
7-Aug

srpv25@gmail.com26-Jul
rangaswamy.nagarajan@hcl.in
26-Jul
janani.selvaraj@accenture.com
26-Jul
anand.goenta@apsarasilks.in
1-Aug
sambitosh.panda@gmail.com
31-Jul
madhu.igte@gmail.com
14-Aug
rvenkat_gri@yahoo.com
24-Jul
prathyu.the1@gmail.com
31-Jul

gopalakrishna.nagendran@yahoo.com
26-Jul
4-Aug

gupta_vivek24@rediffmail.com
31-Jul
31-Jul

karunboo@gmail.com
30-Jul
neha.kakkar@gmail.com
rajkumar1977@gmail.com
12-Aug
kushalprabhu@gmail.com
5-Aug
15-Sep

shivkumar@avm.com
8-Aug
sharanappaj@quest-global.com
21-Aug
swati.thiagarajan@wipro.com
6-Aug
parikshit.kar@wipro.com
31-Jul
girish.vankat@wipro.com
26-Jul
param7777@gmail.com
15-Oct
sham@amdlsed.com
7-Aug
ramyanagraj@yahoo.com
1-Aug
vinuthavr@gmail.com
21-Aug
sreedhar.kurakulla@gmail.com
31-Jul
ssrikant@in.ibm.com
26-Jul
satish.sreekanth@wipro.com
7-Aug
govindbhatk@gmail.com
31-Jul

ss_shastry@wayers.com
31-Jul
aravindusetru@yahoo.co.in
1-Aug
17-Sep

georgie_gj@yahoo.co.in
30-Jul
15-Aug

vinod_murugesh@mcaffe.com
7-Aug
gargeyi.radhakrishna@gmail.com
ajay_ta@yahoo.com
1-Aug
vishalshekar@rediffmail.com
1-Aug dont call
prasanna.revoori@sungard.com
15-Aug
nit_niit89@hotmail.com
1-Sep
8-Aug

customer@imperiapoolsindia.com
4-Oct dont call
sunilkumar.g@accenture.com
30-Jul dont call
ravi@bhuwalka@yahoo.com
7-Aug dont call
manikc23@gmail.com
5-Aug dont call
raghu.prasad@in.bosch.com
13-Aug dont call
1-Aug dont call

reddy_gayathri_rd@yahoo.com
15-Sep
8-Aug dont call

bioraise29@gmail.com
9-Aug
veerabhadra.rao@thomsonreuters.com
6-Sep
dharmajit@yahoo.com
8-Aug
rahul_unnik@yahoo.com
6-Sep
jyothurmayi.puttalapattu@gmail.com
1-Aug
sijo.cyriac@in.tesco.com
14-Aug
sunildutt_bn@thbs.com
reetha.adyanthaya@paconsulting.com
15-Aug
nagaraj.s.bdigo@gmail.com
28-Jul
gururajmurthy@mphasis.com
8-Aug
3-Sep

vishwanathvijaya@gmail.com
12-Aug
drdlur@dataone.com
9-Aug
srinivas.pasupatti@cognizant.com
3-Aug
shruthi.b.raghu@gmail.com
20-Aug
sssurpur@yahoo.com
18-Aug
prasun.majumdar@tcs.com
1-Aug
28-Aug

babji.mba@gmail.com
1-Oct
SAMPATH_S@MAHINDRASATYAM.COM
1-Aug
5-Aug

navnit2917@rediffmail.com
15-Aug
drshwethajoshi09@gmail.com
10-Aug
sunil.gupta@itc.infotech.com
20-Aug
pankaj.modi@gmail.com
1-Aug
kavyag.tunga@gmail.com
29-Oct
anshul.81@gmail.com
23-Jul
saurabh_lakhera@mindtree.com
30-Jul
ganeshan_raj@yahoo.com
15-Aug
imvanpsw@gmail.com
15-Sep
venukishore@gmail.com
oct
shilpa.hirapur@in.tesco.com
1-Aug
jagan.krishnamurthy@wipro.com
31-Jul
prashant.sikdar@wipro.com
30-Jul
2-Aug

ramyakathapalle@yahoo.com
14-Jul
veeranna.gm@gmail.com
9-Aug
hs.jaymana@gmail.com
16-Oct
kartikrajus@yahoo.com
8-Aug
roo[iraja

2-Aug

mailtoreghu@gmail.com
16-Aug
mahesh_tc@yahoo.com
7-Aug
5-Aug

ramyag.n@gmail.com
30-Aug
kalavathylns@yahoo.co.uk
2-Sep
manish.x.shah@oracle.com
30-Jul
kaviec2@gmail.com
5-Aug
meera.murthy@technicolor.com
15-Aug
krishnadas.konath@oracle.com
3-Aug
abhishekvijaysingh@gmail.com
30-Jul
vishal_andhalkar@infosys.com
2-Aug
samar.bng@gmail.com
20-Jul
ramyapm@heurionconsulting.com
1-Aug
sarvana.k.p@tcs.com
7-Aug
kishow.kumar@wipro.com
2-Aug
anagha.es@hotmail.com
15-Aug
rohitsharma_84@yahoo.com
15-Sep
rosarimb@gmail.com
28-Jul
jhamk@iocl.co.in 9-Jul
arunmuni_1234@yahoomail.com
28-Jul
sudeepak4@gmail.com
1 week of aug

simon.george@houseofpearl.com
2-Aug
bala_ji70@yahoo.com
7-Aug
get_ssk@hotmail.com
1-Aug
grace.sivam@gmail.com
7-Aug
arvindbuilders@gmail.com
10-Aug
tejaswini112@gmail.com
11-Sep
rajender.khasa@oracle.com
31-Jul
spwmyacr_28@yahoo.co.in
14-Aug
raghavendra.p@yahoo.com
9-Aug
rijoy.m.p@thomsonreuters.com
10-Aug
gurupbj@in.ibm.com
6-Aug
kumar.lakshmanan@wipro.com
2-Aug
rajivbhatia07@gmail.com
5-Aug
sahishshamanth@yahoo.com
12-Aug
edwin_ppe2003@hotmail.com
10-Aug
srinipirates@gmail.com
1-Aug
mail.abhijitgargote@gmail.com
1-Aug
chidambaranathan_ka@yahoo.com
1-Jul
priyanka.ghosh3110@gmail.com
14-Aug
rafign@gmail.com 1-Sep
vmaddipati@techmahindra.com
9-Jul
bhaiofcourse@gmail.com
9-Sep
31-Jul

prithwiraj.ghosh@tcs.com
9-Aug
leelavathi.ts@yahoo.com
15-Aug
nalinits@yahoo.co.in
15-Aug
vidguru@rediffmail.com
7-Aug
kiranmishra@hcl.in6-Aug
santosh.srinivusulu@gmail.com
16-Aug
pchetti@cisco.com
11-Aug
douglascooper@hotmail.co.uk
14-Aug
rajaninath@gmail.com
2-Aug
machaiahc@hotmail.com
17-Aug
ramdodds@yahoo.co.in
15-Oct
pravashsingh@gmail.com
8-Aug
11-Sep

stutisriv@gmail.com30-Jul
madhu@nashindia.com
1-Aug
pushparajanroht@gmail.com
6-Aug
archana.jain@accenture.com
30-Sep
carmen@ncbs.res.in
23-Aug
sidhnirmal@hotmail.com
15-Aug

mayank.shah@gs.com
songofbooks@gmail.com
17-Aug
nagrathnabk@yahoo.com
2nd week of Aug
alisha.samdre@gmail.com
lakshmi26@yahoo.com
aug 1st week
sanoop.kollarakdh@tcs.com
30-Jul
aartichandran12@gmail.com
15-Sep

lokesh_nvm@yahoo.co.in
7-Aug
2-Aug

jaepy@yahoo.com
anudeepvrlagala@gmail.com
5-Sep
prajin_kumar@hotmail.com
s.satish@ap.querydemnison.com
9-Aug
kishore.sreenivas@ey.com
22-Aug
27-Aug

mukaryote@yahoo.co.uk
23-Aug
gokulnath.jayaram@db.com
31-Jul
ssankarss@rediffmail.com
20-Dec
krishna.gowrapura@in.tesco.com
7-Aug
gayathri.gangadharan@in.tesco.com
14-Aug
9-Aug
sep

purna_anandt@hotmail.com
31-Jul
samakeg@gmail.com
10-Sep
deepakjain2c@gmail.com
1-Aug
meghana.badrinath@gmail.com
5-Aug
alahasingar.as@hcl.in
5-Aug
dk0031021@techmahindra.com
7-Aug
appaiah.bollera@in.tesco.com
8-Aug
deepthi.vishwanath@gmail.com
30-Jul
leshie.morrisow@rci.com
6-Sep
samaks9@gmail.com
9-Sep
sap.bharat@gmail.com
9-Aug
prashanth.soldonta@logica.com
2-Aug
akula_ray@yahoo.com
1-Aug
maddisala.sriram@gmail.com
2-Aug
16-Aug
8-Aug

rao.murali@gmail.com
31-Jul
gopalks@infosys.com
15-Aug
gurneet.singh.gulati@gmail.com
brajyane@hotmail.com
31-Jul
samasatyan@gmail.com
10 ssept
18-Aug

srivatsa.sv@tcs.com
24-Aug
ASHOK@DWPINTENIES.COM
22-Sep
naren_babu88@hotmail.com
24.08.10
arjun206@gmail.com
01.09.10
shadabalikhan@live.com
08.08.10
bpkreddy214.08.10
aparajita.dastidar@wipro.com
02.08.10
soumyadip.banerjee1@wipro.com
02.08.10
mathew.robn@gmail.com
16.08.10
kavita@kpmg.com
16.08.10
rukminiarchik@yahoo.co.in
Before aug 15th
deepabalasubramanian@gmail.com
vidyanand.prabhu@hp.com
01.08.10

15.08.10
going to meet Daughter
krisorthi@yahoo.co.in
11.08.10
Work
gaurav.mengi@accenture.com
07.08.10
papireddy.indla@gmail.com
06.08/.10
adit.chaudary@accenture.com
14.08.10
arya.sachin@gmail.com
01.08.10
shaileshpant@gmail.com
01.08.10
basuamlan70@yahoo.co.in
05.08.10
mgvprasad@hp.com
16.08.10
p.shanthi@unilever.com
16.08.10
ssadigas@gmail.com
14.08.10
praveen.hn@quest-global.com
02.08.10
vinvin@sify.com
ashokkumar@tataelxsi.co.in
31.07.10
mail2poonamsinghheen@gmail.com
10.10.10
Dependent Visa
vidhyavenkatraman@gmail.com
09.08.10
sumir.kannaw@gmail.com
19.08.10
aithal.seema@gmail.com
10.07.10
svgargeya@gmail.com
09.08.10
deepjani_ghosh2006@yahoo.co.in
10.09.10
arun.chidambaram@yahoo.co.in
08.08.10
w.darivs@gmail.com
24.08.10
vicky4444@gmail.com
11.08.10
gadh@stibo.com
20.08.10
akshaya.cadagatus@tcs.com
06.08.10
09.09.10
Family Visit
mnarendranath@yahoo.com
15.08.10
sachin.vaze@gmail.com
15.08.10
drdgnaik42@gmail.com
07.08.10
deepeop@hotmail.com
20.09.10
binuveus@gmail.com
15.09.10
ron_kakade@yahoo.co.in
ramasamy.eee@gmail.com
10.09.10
cs.vinayak@gmail.com
07.08.10
singh.osle@yahoo.com
07.08.10
ramya.vasudevan@ymail.com
12.10.10
JOB
15.09.10
hicswarmca@gmail.com
11.10.10
Job
edwinrajan@in.ibm.com
21.08.10
Work
spsingh@infosys.com
09.08.10
05.08.10
aravind.tronics@gmail.com
16.08.10
Family Visit
pjthomas.trinity@gmail.com
05.09.10
tasingh@rediffmail.com
07.08.10
Work Permit
ruchin.thakker@gmail.com
07.08.10
srilakshmi_mitta@rediffmail.com
Silver Atena
kumaraswamy_kv@yahoo.com
sharonpoongaran@yahoo.com
28.09.10
patil.shivanand@gmail.com
31.08.10
Work
27.08.10

ganesan.devarasan@wipro.com
14.08.10
work
04.09.10
shanumanth@yahoo.com
22.08.10
radhikamukhija@gmail.com
31.08.10
Marriage
ashok.sreerangapuri@wipro.com
kandharpaasnand@gmail.com
15.08.10
pmendiz@hp.com
09.08.10
shanmugam.siva@gmail.com
Work
saurabh.iitros@gmail.com
22.08.10
work
rajasekhar_tuljapur@mahindrasatyam.com
06.08.10
Work
gan_sat@yahoo.com
09.07.10
easwar.c@gmail.com
Aug
Deputation
babuuk@hcl.in
07.08.10
Work
atimah@gmail.com
21.08.10
ramesh.baskaran@thomsanreuters.com
02.08.10
suresh.murugesan@asiaappl.com
07.08.10
ashok.kumar.kn@sap.com
02.08.10
jayakrishna2006@gmail.com
16.08.10
pkrao82@gmail.com
30.08.110
chhavi_dhamija@yahoo.co.in
07.08.10
vijay037@gmail.com
14.08.10
jaichandra86@gmail.com
01.08.10
arvind.be@gmail.com
30.10.10
Work
kalevikram@hotmail.com
03.08.10
rui_dass@mindtree.com
Aug
Aug
nadeemuk@thoughtworks.com
09.08.10
pratham.1530@gmail.com
30th oct
22.08.10
Tourism
04.09.10
04.09.10
stalionbgl@yahoo.com
23.08.10
victorlazaro@yahoo.com
18.08.10
28.08.10

kashivishwanath@in.ibm.com
07.08.10

graghavendra@professionalaccess.com
05.08.10

balehitti.kumar@wipro.com
09.08.10

sheela_nsk@yahoo.co.in
15.08.10
harigopal_donepudi@mindtree.com
7-Aug
venkatanjana52@yahoo.co.in
23-Aug
preethisrinivasalu@yahoo.com
30-Aug
banerjee.krishendu@gmail.com
27-Aug
manasa.sarvadeva@gmail.com
Aug
preveen_jhamnani@yahoo.com
7-Aug
rohit.gulati@microsoft.com
20-Aug
lokesh_bms@yahoo.co.in
80aug
ashwini280@gmail.com
6-Aug
sreekumar_thilakan@dell.com
14-Aug
sowmya.k43@gmail.com
30-Aug
harisankar.sap@gmail.com
8-Aug
kasturikasen@in.com
3-Sep
tejukaujalgi@gmail.com
14-Aug
4-Sep
namurthy@ra.rockweel.com
8-Aug
ammu.tamil@gmail.com
10-Aug
sanju.94@gmail.com
7-Aug
gsrivanreddy@indiatimes.com
manohark@gmail.com
26-Aug
venkateshkumar@mneindia.com
aug
anmahalay@yahoo.co.in
sept
ravibhinde@sify.com
20-Aug
saraswathir3@gmail.com
15-Aug
chanu007par@gmail.com
7-Aug
schultz_nexus@yahoo.co.in
10-Aug
20-Aug
tabassumfatima579@gmail.com0
6-Aug
uttama.banerjee@hp.com
21-Aug
quitefar@gmail.com
7-Aug

NOD@VRDIKACONSULTENTS.COM
RUNAKUMAR_HK@REDIFFMAIL.COM

ANNAACT@GMAIL.COM
URESHBABU@ATKINSGLOBAL.COM
ANDEEPSHETTY23@YAHOO.COM
REAT_VGREAT@YAHOO.CO.IN

UMIT.BANSAL@TCS.COM

AURESH.BADIGA@IN.IBM.COM
ANASARAFF@HOTMAIL.COM
ANDEEPHRAIN@GMAIL.COM
LLONPINTO@SIFY.COM
GANDIKOTA@GMAIL.COM
EXWOODS@HOTMAIL.COM
ANAZARE@IN.IBM.COM
RIYADARSHAN.PRAKASHCHANDRASHIRODKAR@WIPRO.COM
AHUL.A.BAPET@BOEING.COM
DITA.SAHA@GMAIL.COM
TROC77@HOTMAIL.COM
HETANNAGARAJ@HOTMAIL.COM
AGHAVHAL@YAHOO.COM
GANNATH.NARAYAN@WIPRO.COM
REEDHAR.LOKARAY@ITCINFOTECH.COM
_KALUTI@YAHOO.CO.IN
UJATA_MATHUR@YAHOO.COM
UMANAURMILA@GMAIL.COM

RUPANANDAS@GMAIL.COM
1K SHANKAR@GMAIL.COM
ADHU@IGATE.COM
WATISTAYS@GMAIL.COM
ENONONY@YAHOO.CO.IN
NAYMK47@GMAIL.COM
JI08@YAHOO.CO.UK
RAVEEN.SAWKAR@IGATE.COM
RASHANTH.KIRAN@CAPGEMINI.COM
KAYHBL@YAHOO.CO.IN
NT@IIMB.ERNET.IN
end of aug
chimanlalt@05@gmail.com
21-Aug
roopa.gopa@fmc.com
20-Aug
ashwinisknl@gmail.com
15-Aug
raj.maram@gmail.com
12-Aug
gitagroupnet@yahoo.com
14-Aug
aniket_patra@mindtree.com
rsb@hp.com
12-Sep
4-Sep

sabu.kuriakose@gmail.com
11-Aug
umesharora72@gmail.com
16-Aug
arif.ansari@wipro.com
8-Aug
prashanthse@yahoo.com
16-Aug
manju.uvce@gmail.com
9-Sep
ravishankar.g@hp.com
16-Aug
mayank307@gmail.com
20-Aug
raghavendra.reddy@terex.com
16-Aug
vshinde.j@gmail.com
16-Aug

18-Aug
4-Sep

anandparthi@hotmail.com
19-Sep
sept

shashishekar.markandeya@terex.com
15-Aug
dawapakimo@gmail.com
10-Sep
pl_khera@yahoo.com
10-Aug
jyotirmoy.mallin@shell.com
8-Aug
sandhyashan

krishnendu.saha@ge.com
6-Aug
udayshankar162@gmail.com
15-Aug
mayurashankar@gmail.com
14-Aug
rathofun@gmail.com
9-Aug
deepakbhat@gmail.com
8-Aug
vineet.sharma@terex.com
15-Aug
shalu.tn@gmail.com
25-Aug
srijata.ann@gmail.com
7-Sep
indiravh5a@gmail.com
15-Aug
amrit.bhat@bg-group.com
20-Aug
17-Aug

krisvenky85@gmail.com
25-Aug
nupurgoenka2013@u.northwesterm.edu
15-Sep
arunachalam77@gmail.com
10-Aug
mamathamys@gmail.com
5-Oct
praveen.hn@quest_global.com
8-Aug
krishnaprasadrao@yahoo.co.in
20-Aug
rajanramya@gmail.com
4-Sep
ravindraprasad@yahoo.com
21-Aug
rithikaranbabu@gmail.com
4-Sep
mathew.thomas@wipro.com
30-Aug
shreyasmg@yahoo.com
17-Aug
bharani.rajavelu@gmail.com
17-Aug
supriyajha01@gmail.com
17-Aug
anurag.gurani@capgemini.com
11-Aug
santoshde@gmail.com
22-Aug
satya.kulkarni@thomsonreuters.com
21-Aug
somoshekhar@in.tesco.com
3-Sep
reddimsetti@gmail.com
10-Aug
b_nsha7@yahoo.com
5-Sep
chsvithal@rediffmail.com
20-Aug
kavitha.reddy@hp.com
16-Aug
12-Sep
4-Sep
17-Sep

sameer.ranade@hp.com
15-Aug
anurag_p@thbs.com
11-Aug
rohini.nair_u@yahoo.com
10-Aug
prakash.salagala@oracle.com
12-Aug
anil_sit_mech@yahoo.co.in
16-Aug
17-Aug

aug end

rajeevalochan.yagati@gmail.com
8-Aug
abhi.01@gmail.com
26-Aug

amarlahare@gmail.com
20-Aug
sriansh.panda@gmail.com
1-Oct
rmtsolution@hotmail.com
15-Sep
sharath.chandra2@cognizant.com
30-Aug
thukarama.reddy@gcns.com
aug
pp.ajitkumar@hp.om
21-Aug
kumar2111@gmail.com
28-Aug
vinaysoft@hotmail.com
1-Sep
jiteshan@gmail.com
12-Sep
ashokumar_m@rediffmail.com
15-Aug
SANTHOSH_TAPOVAN@YAHOO.CO.IN
SHUHAB84@GMAIL.COM
SRR.KARTHIK@GMAIL.COM
PRAMODH_MENEZES@SSGA.COM
VIJAY.PATTADA@ACCENTURE.COM
KUMAR.JUIT@GMAIL.COM
DIBAKARMITRA@YAHOO.COM
KRSK.NIILM@GMAIL.COM
ROHITH.H@GMAIL.COM
SATHESHPS@ADITI.COM
MALA.SRK@GMAIL.COM
MAIL2SAGARWAL@GMAIL.COM
PREMANAND.SESHADRI@GMAIL.COM
ANUADIRAJ@GMAIL.COM
VINI_CHOWDHARY@DELL.COM

MERINJOHN86@YAHOO.CO.IN
MAHESH.R1981@GMAIL.COM
SACHIN.KUMAR@HP.COM
SERTAJ-AHMED.KHAN@HP.COM
PAWAN79_TRADERS@YAHOO.COM
HARSHA.VASISHT@GMAIL.COM
FORSOVVIK@YAHOO.COM
RAMYAPODUVAL@GMAIL.COM
WNANDITHA@YAHOO.COM
RAJEEV.JAYARAM@WIPRO.COM
SAROSH_J@REDIFFMAIL.COM
PENTSEE@YAHOO.CO.IN
TEJASWINI_JOIS@YAHOO.COM
VIVEK.THACKER@WIPRO.COM
PVKRISHNANIYER@GMAIL.COM
HEMATH.KUMARM@WIPRO.COM
KAUSHIK.RAY@SIEMENS.COM
HARISH.AGRWL@GMAIL.COM

ANAND.KRISHNAN.PID@GMAIL.COM
ANIX.JOHN@WIPRO.COM
TARUN.MITTAL@GMAIL.COM
ZRAHMED72@YAHOO.COM
RAVI@MENONI.INDIA.COM
KSKRISHNA@GMAIL.COM
BALAKRISHNA.P@QUEST-GLOBAL.COM
ABHIJITHA.NITD@GMAIL.COM
RRAJESWARARAO@GMAIL.COM
N.RAMSANKAR@GMAIL.COM
SWETASI@THOUGHTWORKS.COM
LAXS83@GMAIL.COM
PRAKASH677@GMAIL.COM
SRD7@REDIFFMAIL.COM
ANANDVIVEK.NIE@GMAIL.COM
RAJUBHURAT@RRBGROUPINDIA.COM

SABITHA.PURI@ACCENTURE.COM
ALI.MENAN@GMAIL.COM
MSRAKSHITH@HOTMAIL.COM
PRADIP.KANAKIA@IN.PWC.COM
MANISH.GUPTA3@WIPRO.COM
SUJANIDUVVURU@GMAIL.COM
RK.SEKHAR@GMAIL.COM
SHUSMITA@THONDAPRE@WIPRO.COM
GUBBEWAD.MANISH@GMAIL.COM
VIKRAM99GPT@GMAIL.COM
MATHEWS.VARGHEESE@IN.EG.COM
ARCHANA.TIRTHA@IN.EY.COM
ARPITA.AJIT@IN.EY.COM
MANJUNATH.CHANDRASHEKAR@IN.EY.COM
NARASIMHULU.BOLLINERI@IN.EY.COM
MEONEARTH@GMAIL.COM
KUMAR_ECE53@YAHOO.COM
UTTAMA.MUKARJEE@ACCENTURE.COM
NAGASAI_PRASAD@YAHOO.COM
CHANDRA.SK@TCS.COM
MAMTA.GOPAL@MADUVA-ADITYABIRLA.COM
DEVAKI.BOOKYA@ACCENTURE.COM
SABLUKA.RENU@GMAIL.COM
MILTON_ISAAC@INFOSYS.COM
JUBY@TCMCNUS.COM
SACHINDE@REDIFFMAIL.COM

KRISHNA.GOLLA@ORACLE.COM
RDR_IYENGAR@YAHOO.COM
manjunath.parashar@wipro.com
BABU.R@TCS.COM
ANKUR10.5@TCS.COM
LALITHA_ANJANI@YAHOO.CO.IN
MAGHUKULTILAK@GMAIL.COM
MURALISPI@GMAIL.COM
DHEERAJ.NAIK@TCS.COM
JAVEEDSAFI@YAHOO.CO.IN
APSISHER@GMAIL.COM
CHETHAN.PK@TCS.COM
VSMOHANRAM@GMAIL.COM
SOWMYA044@YAHOO.CO.UK
KPADMANAV@YAHOO.COM
SANJAY.SONI@ITTIAM.COM
ARCHANA.SINGH68@GMAIL.COM
DAYAPATIL@HOTM,AIL.COM
MADDYA11@GMAIL.COM
BHASKAR_GOSLA@YAHOO.COM
VINEENIC@GMAIL.COM
NBSARA@YAHOO.COM
KAVITHA.BHOGADI@GMAIL.COM
SHWETA.BLOSSOMS@GMAIL.COM
DMOWDHGALYE@GMAIL.COM
SIRISH.KARANT@UNIFOTECHENTERPRISES.COM
ASHOKK@HCL.IN
JINU.CHAND@WIPRO.COM
RANJANA.UMESH@GMAIL.COM
RASHMI_DSOUZA@INFOSYS.COM
SURYA.DHURJATI@VSTGLOBAL.COM
LOWIS.FATHIMA@UNILEVA.COM
VIJAY2PVK@GMAIL.COM
NARAHARI_MURTHY@INFOSYS.COM
RICHA_DAS@HOTMAIL.COM
FERNANDU.SELVINO@TCS.COM
PAWAN.PATWANE@HCL.IN
ZUBERJAVEED@GMAIL.COM
CHOURAMU@GMAIL.COM
SURESH.PANICKAR@TATATEA.CO.IN
RANJITHR.SHANMUGAM@GMAIL.COM
PHARI@SERC.Iisc.enet.in
RVENKATESH2@MARG.COM
ARTHUR.DSILVA1@GE.COM
RPKAGWED@GMAIL.COM

SHARAN.KHYAMA@IN.IBM.COM
NAGENDRA.KUMAR@IN.IBM.COM
SACHIN.MISHRA@IN.IBM.COM
AVINEET_PRAKASH@INFOSYS.COM
KAVITHA.LAKSHMANAPPA@GMAIL.COM
DIVYA.NEELAKANTH@GMAIL.COM
SHEEBA_VASUDEVAN@HOTMAIL.COM
RAMESH.KANNAH@CONSILIUMINCE.COM
RASOOL.NAGUNU@HP.COM
ANU_MC@YAHOO.COM
KUMAR.SAJAN@LOGICA.COM
PRATAPPUCE@GMAIL.COM
ROMIE_CASTCLINO@HOTMAIL.COM
SREERAJ_R@INFOSYS.COM
VRUSHIH@YAHOO.COM
GSHIVAVENJAIAH@MOOG.COM
MEGHA85.PATIL@GMAIL.COM
PANDURANGAN.PANDUR@WIPRO.COM
SIVA.KURAPALI@GMAIL.COM
RISHI.R.8@GAMIL.COM
CHELLU1985@GMAIL.COM
ASHWIN274@GMAIL.COM
SNEHA_JAI@REDIFFMAIL.COM
SUDHEE_RDM@REDIFFMAIL.IN
SHONA2787@GMAIL.COM
RAGHURAM.H.K@GMAIL.COM
AMIT.PREM51@GMAIL.COM
ADITYA.VIRWANI3@GMAIL.COM
ROSHAN5600@GMAIL.COM
KUSHAL080@YAHOO.COM
MARIANNE.BLR@GMAIL.COM
PREETHI_SUND@HOTMAIL.COM
MUTTY1961@AOL.IN
HRMUT@YAHOO.CO.IN
SANDEEP.JHA@BSIL.COM
ABHINAVDAY@GMAIL.COM
MANOJ.GUPTA@ACCENTURE.COM
HEMATHOLTH@YAHOO.COM

ZAHEER_T@REDIFFMAIL.COM
SAJU.J3250@GMAIL.COM
LVENKAT1@IN.IBM.COM
PREETIROSE.RODRIGUES@3I-IMPAKED.COM
AHSANH.JOSH@SUNGARD.COM
CHETAN.GRANDHI@GMAIL.COM
RAJAT.NANULA@GMAIL.COM
RAVI_BR_79@YAHOO.COM
VENKAT@ICOM-DOPL.COM

PRADEEPKUMAR.K@LNTERSYS.COM
RAHULP@THBS.COM
DRKASINATH_1945@YAHOO.CO.IN
SWATHIKM@GMAIL.COM
ARSHITA.SHARMA@THOMSONREUTERS.COM
SWETHAKUSHALAPPA@GMAIL.COM
UJITHACHINTALA@GMAIL.COM
KALYAN.63@GMAIL.COM
P.HARISH79@GMAIL.COM
GUPTA.SMITA@UNILEVER.COM
AMARNATH.KOTHA@LOGICA.COM
ANANTHG_KORNI@INFOSYS.COM
FREDCOLACO@YAHOO.COM
JAGADISH_956004@YAHOO.COM
GANSH60@YAHOO.COM
MARY.SUMA@ACCENTURE.COM
GAPTARISHI@HOTMAIL.COM

PRASHANTH.VAIDY@ACCENTURE.COM
ARUNAKARAN-L-NAIDU@ACCENTURE.COM
RASHMI.ASWAL@WIPRO.COM
ANANTH.BALKOT-KRISHNAPPA@HP.COM
DEEPA.RAMANATH@ACCENTURE.COM
VIDYA.PETKAR@GMAIL.COM
SAREEN.P@TCS.COM
PRACTHI.KAMDAR@GMAIL.COM
AABHATULI@REDIFFMAIL.COM
JEETUJAIN@GMAIL.COM\
VDAYDHOOT@GMAIL.COM
prasanth.achanta@gmail.com
28.08.10
ivreddy2003@gmail.com
20.08.10
zavarkhi@gmail.com
01.09.10
pavankumar_muayela@yahoo.co.in
21.09.10
shwethashree.bn@gmail.com
faizan_ak@yahoo.com
22.08.10
savithlal.harilal@tesco.com
20.08.10
prasanna_d_mirji@yahoo.com
21.08.10
15.09.10
vasupradha.parasuraman@wipro.com
Wipro
gurpreetsateni@gmail.com
19.08.10
kamal.tyagi@itc.in
11.09.10
vineethpai@gmail.com
22.08.10
sharadk.mehta@itc.in
11.09.10
vsr1976@gmail.com
15.08.10
supriya_lamba@mindtree.com
30.8.10
vshankar.padmaja@gmail.com
sunny_chabria@yahoo.com
06.09.10
sriya2385@gmail.com
06.09.10

arunkumar.n@kpitcummins.com
21.08.10
apupod@gmail.com
20.08.10
venkataramanamurthy.kotra@tcs.com
21.08.10
puneethmishra@gmail.com
25.08.10
deepanandan@infosys.com
dipuyen_mitra@infosys.com
16.08.10
gauraw.jhamb@wipro.com
22.08.10
binu.peniel@gmail.com
20.08.10
baskar@sify.com
15.09.10
ganesh@tataelxsi.co.in
17.08.10
lalit_dn@yahoo.com
17.08.10
gksamyam2009@gmail.com
17.08.10
vjosephine@gmail.com
01.09.10
madhusudanmb.74@gmail.com
30.08.10
doshi.sudha@gmail.com
19.08.10
varadharajan.m@nsn.com
04.09.10
siri.a@tcs.com
20.08.10
vimdavidson@hotmail.com
16.08.10
ashokgolla77@yahoo.com
10.10.10
sezhiyant@yahoo.com
01.10.10
b.p.ashok@gmail.com
07.09.10
ksuresh@yahoo.com
31.08.10
savitha.avinash@gmail.com
01.09.10
ashikaavati@gmail.com
21.08.10
08.09.10
b.archana17@gmail.com
25.08.10
rajdreams8@gmauil.com
25.08.10
prasunad456@gmail.com
10.09.10
21.08.10
megs29.life@gmail.com
27.08.10
varshini.murali@gmail.com
aditya_yeleri@yahoo.com
10.09.10
04.09.10 jaydeep.b@hotmail.com
20.09.10 sathish@himatsingka.com
22.08.10
20.08.10
21.08.10
25.09.10
20.09.10
02.09.10

saumilharish_j@infosys.com
shyeram@in.ibm.com
rajnikanth.se@ge.com
lakshmi.kanthamma@sbi.co.in
nagireddy.patil@tcs.com
amrysingh9@gmail.com

01.09.10
25.08.10

sudhongshu.chakravorty@nest.global.com
190.09.10 srilajkar@gmail.com
16.08.10 amrendrak.singh@accenture.com
23.08.10 pradeepirv@gmail.com
18.10.10 ravindra.sabbella@gmail.com
23.08.10 mjabhishek@gmail.com
11.09.10 premila_dilip@yahoo.co.in
23.08.10

30.08.10
20.10.10
24.08.10
04.09.10
30.09.10

kaushik.saha2@eogmilaut.com
rakeshbammy@gmail.com
a.arun.aravind@gmail.com
chetan.dolzake@tatatea.co.in
pjcardofa@gmail.com

01.09.10
03.09.10
03.09.10
04.09.10
28.03.10
24.08.10
16.08.10
12.08.10

benopt@gmail.com
kvvarun.the17th@gmail.com
anne-vampire@hotmail.com
kk_sairaj@yahoo.com
raghu_suraj@yahoo.com
chetan.gurudath@gmail.com
sup@epi_india.com
raghav@nds.com
suresh.ck@mphasis.com

12.08.10
15.08.10
21.08.10
21.08.10
13.09.10
04.10.10
28.08.10

sreejithig@gmail.com
sebi.j@tcs.com
juby-bhaskaran@in.tasco.com
somnath.baishya@nokia.com
nidhi.berry@yahoo.com
kumar.kvmail@gmail.com

09.09.10
22.08.10
07.09.10

lingaraju.kallappa@in.tescu.com
rjpn@rediffmail.com

10.09.10
05.09.10
12.09.10
10.09.10

ramkumar_s06@infosys.com
nv.sachin@yahoo.com

10.09.10

saisrijan@gmail.com
06.09.10
04.09.10
25.08.10
17.08.10
10.09.10
30.08.10
20.09.10
22.08.10
24.08.10
07.09.10
20.09.10

susheelraina@gmail.com
anuj.roy@accenture.com
gautam.shah@accenture.com
nandu_6600@yahoo.co.in
mohd.ansari@hp.com
dalpats@gmail.com
murugananthan.p@gmail.com
s_ashish@thbs.com
kordassi@gmail.com
binodhr@gmail.com
reach2vj@yahoo.com

17.09.10

antswants@gmail.com
pratibhadoshi@rediffmail.com
121.09.10 venkatesh@sscu.iisc.ernet.in
12.09.10 tejenderthakur@gmail.com
21.08.10 agprao@tataelexi.co.in
debolina.m@tcs.com
20.08.10
22.09.10

08.09.10
19.09.10
22.08.10
21.08.10
15.11.10
22.08.10
25.08.10
27.08.10

ajay_abr@yahoo.com
m.divakar@reninbow.com
shashwati.dash@shell.com
kodurukiran@gmail.com
tarun.mohapatra@hotmail.com
chinmayap@aditi.com
amit.maheshwar@thomsonruten.com
gaurav.mittall@wipro.com

26.08.10
20.08.10
20.08.10
20.08.10
23.08.10
16.09.10
27.08.10
11.09.10
28.08.10
21.09.10
25.06.10
20.12.10
20.08.10
25.09.10
18.08.10
01.09.10
22.08.10
29.08.10
25.08.10
09.09.10
05.09.10
26.08.10
23.08.10
23.08.10
05.09.10

17.09.10
15.09.10
21.08.10
10.09.10
10.09.10
26.08.10
26.08.10
12.09.10
02.09.10
30.08.10
21.09.10
06.09.10

crathinavel@gmail.com
fouzia.sulthan.511@gmail.com
ramakrishnab@hcl.in
mohit.saxena@inmobi.com
raj_vb@hotmail.com
smitha.naik@wipro.com
abhi.tp@gmail.com
edwin_ppc2003@hotmail.com
saurav.agru@gmail.com
neha105@gmail.com
ashishmadaaans@gmail.com
anandgovind@yahoo.com
mukund-3177@hotmail.com
carzfinancials@yahoo.com
gomathi.aniyagowda@thomson.com
prabh-murthy@bt.com
anumod.sukumaran@logica.com
Gurunandha.rao@gs.com
ramesh.natarajan@thomsonsetion.com
p_ramnath@powercastel.com
cliff_3011@yahoo.co.in
rakesh.rao@thomsonretion.com
senthilprabhakar@yahoo.com
senthilprabhakar@yahoo.com
vaneeta78@yahoo.co.in
klailesh@in.ibm.com
bkishore_mailme@yahoo.com
shipna.chndak@gmail.com
vineet_mendivatt@info.com
sujatha.ankula@tcs.com
deviharidas@gmail.com
raghutapas@yahoo.in
sutha.san11@gmail.com
bharathan7@gmail.com
rsrividya@rediffmail.com
christhane@gmail.com
chirutha.hn@gmail.com
a_harih@yahoo.co.uk
abinaya_ravi@hotmail.com
ankitha42002@hotmail.com

10.09.10
27.08.10
05.09.10

prathyusha.duvvuru@tcs.com
susaipastor@rediffmail.com

16.09.10
04.09.10
21.08.10
28.08.10
04.09.10
03.09.10
13.09.10
29.08.10

udayapps2003@gmail.com
sumitsharma2k@gmail.com
veena.rao@hcl.in
meetu31082@hotmail.com
kjmuralidhar@yahoo.com
dbnlll@hotmail.com

02.09.10
22.08.10
10.10.10
28.08.10

26.08.10

23.08.10
25.08.10
31.08.10
20.08.10
28.08.10
30.10.10

bijoy.pinto@accenture.com
nmacma@gmail.com
swain.p@gmail.com
cmdlawassociates@yahoo.com
zohraa22@gmail.com
basav.bademi@gmail.com
koumudi3@yahoo.co.in
priyanka@thoughtworks.com
priyanka@thoughtworks.com
nandakumar_b@infosys.com
sairamesh_m@infosys.com
sarita@acbs.res.in
kumararamu@gmail.com
sudharsan.rajagopalan@logica.com
yogesh.khanar@gmail.com

27.08.10
16.09.10

sayasree@gmail.com

19.09.10
19.09.10
19.09.10
16.09.10
16.11.10
30.08.10
27.09.10
27.09.10
21.08.10
21.08.10
15.10.10

anbanshau@hotmail.com
mohammed.younus@gmail.com
an.sastry@yahoo.com
jayarama@ktkbank.com
ananthkrishna@ktkbank.com
akshatha.m@tcs.com
shristi.modi@tcs.com
esha.singh@hotmail.co.uk

24.09.10
03.09.10
22.08.10
30.08.10

atewsmk@hotmail.com
manoj218@gmail.com
arvinnarvin@gmail.com\

16.09.10
25.09.10
09.09.10
06.09.10
21.09.10

p.sammohinivishve@shell.com
dheerajbk25@yahoo.co.in
arkita42002@hotmail.com
abinaya_ravi@hotmail.com

15.09.10

rorphy@gmail.com

05.09.10
15.10.10

shailu_286@yahoo.com

05.09.10
24.08.10
04.09.10
28.08.10
18.09.10
11.09.10

vchnkkta@gmail.com
spbala77@gmail.com
sushmi.m@gmail.com
mailtokj@gmail.com
daniel.kumar@goodrick.com

12.09.10
22.09.10

radhans@hotmail.com

26.08.10
27.08.10
25.09.10
22.09.10

navneeth.k88@gmail.com
zafaryunus@gmail.com
somashekar.shekar25@gmail.com
rupa.thin@gmail.com

02.09.10
12.09.10
04.09.10
22.08.10
28.08.10

ramesh_m-r@db.com
melly.dee@hotmail.com
manish.singhui@mphasis.com
mahesh.krishna@keane.com

22.08.10
29.08.10
01.09.10
04.09.10
26.08.10
21.09.10
04.09.10
04.09.10
05.09.10
29.09.10
04.09.10
01.09.10

varatha@gmail.com
hanumanreddyk@gmail.com
rajnikanth4all@gmail.com
texk100ds@hotmail.com
drputtamma@yahoo.com
balajisanthosh1980@gmail.com
jackson.sheikh@gmail.com
anil.sathi@gmail.com
hariprasad.kannan@thomsonrevfrs.com
stanley.sudarshan@gmail.com
ramachandran.krishnan@oracle.com

25.08.10
26.08.10

swaenima@infosys.com

30.08.10
01.09.10
28.08.10
01.10.10
23.09.10
31.08.10
27.08.10
28.08.10
18.09.10
04.09.10

kaviecd@gmail.com
sonyent2001@gmail.com
sheetal.koul@rediffmail.com
lavanya.bathira@gmail.com
arun.selvarajan@wipro.com
rahul_gupta18@infosys.com
debrajdutta@dc.ibm.com
veeneeth_shetty@infosys.com
varunkandaroy@gmail.com
naanand@yahoo.com

14.09.10
04.03.10
31.08.10
25.09.10

subhashini.kodus@wipro.com
krvenugopal@gmail.com
mohammedhissan@yahoo.co.in

10.10.10
01.09.10

shah.venkat@gmail.com
dsprakasa@yahoo.com

23.09.10
23.08.10
22.08.10
30.08.10
19.09.10
25.08.10
05.09.10
05.09.10
25.08.10
25.08.10
20.09.10
29.08.10
30.09.10
27.08.10
26.08.10
01.09.10
12.09.10
25.06.10
01.09.10
27.08.10
25.08.10

muralidhara.hm@pharmane.com
ravivarma111@rediffmail.com
raghavendra.chidri@nokia.com
skrishna@hcbs.res.in
nitheesh_1@yahoo.co.in
hariaithal@gmail.com
carlton@cpltionweld.com
jovaqsi@gmail.com
amitdec18@gmail.com
kareemulla.basha@hcl.in
shyamprakash_gk@hotmail.com
anjanil001@hotmail.com
nitin_mittal18@hotmail.com
devi.saabu@gmail.com
s.kashyap31@gmail.com
shahinabmc@hotmail.com
plingadalli@vmware.com
jagan.hari@hcl.com
supriya.k@hcl.in
jpashokumar@gmail.com
nauraj@hotmail.com

27.09.10
07.09.10
15.11.10
30.08.10
28.08.10
02.09.10

lokesh_poojappa@yahoo.com
bharat.patil@gmail.com
lavirebhambhani@gmail.com
mythili.moitra@tcs.com
marysamuvel1951@rediffmail.com

18.09.10
24.08.10
25.09.10
28.08.10

arunkumar.melkote@wipro.com
prikshat_sharma@rediffmail.com
mvinayhere@gmail.com

01.09.10
25.09.10
01.09.10
8E+009
15.09.10
01.09.10

ramprasad.upadhyaya@wipro.com
sharmila.mandre@yahoo.com
venkatesh.ramaioho2@gmail.com
kiranuppi@gmail.com
kusumagnaneswer@gmail.com

23.08.10
25.08.10

sunil.rai@accenture.com

30.08.10

04.09.10
Sept
29.09.10
20.10.10
10.10.10

aarithikkarr@gmail.com
amithmall@rediffmail.com
svsr_K@yahoo.com
alex.m@limb.ernet.in

25.08.10
23.08.10
04.9.10
29.08.10
01.09.10
01.09.10
28.08.10
23.08.10
27.08.10
04.09.10
23.08.10
16.09.10
28.08.10
01.09.10
16.09.10
25.08.10
09.09.10
26.08.10
25.09.10
25.08.10
24.08.10
04.09.10
11.09.10
13.09.10
09.09.10
27.08.10
10.09.10
04.09.10
30.08.10
03.09.10
06.09.10
30.08.10
15.09.10
02.09.10
06.09.10
15.09.10
19.09.10
11.09.10
11.09.10
29.08.10
09.10.10
04.09.10
30.08.10
27.08.10
18.09.10

peeyush049@gmail.com
shhilpasherma06@gmail.com
ppriyankagarg@gmail.com
ambartyagi@gmail.com
bhaskar.yeddula@aricent.com
divisareth@gmail.com
arunabhchoudhary@gmail.com
raj.infy@gmail.com
shekar.m@hcl.in
hari_nair@genpact.com
kalpasalatha.gandala@aricent.com
priyanka.sarkar@ril.com
manjunatha.v@quest-global.com
b.reddy@accenture.com
hemant.ghokor@ril.com
sandeep_m@thbs.com
indrajith_kg@infosys.com
swan_005@rediffmail.com
yogesh.hirve@shell.com
hemant_sahai@yahoo.com
bnkeshavprasad@gmail.com
aravindbk@gmail.com
umeshkaviakaansh@yahoo.co.in
anmolwalia@gmail.com
spandana.vandseri@gmail.com
vishwarao@dc.ibm.com
sandeep2282@gmail.com
vinothsubramanian@hcl.in
chandramohan.b@hcl.com
soorajka@gmail.com
neha.chauhan@hp.com
shekeer-a.k@hp.com
vikram.1982@gmail.com
hema.malladi@gmail.com
friend77.james@gmail.com
jha.saket@gmail.com
sangitaoj@gmail.com
dkumar@thoughtworth.com
nithya.r@quest_global.com
pukit_953@yahoo.com
venkatesh.deshpande@sun.com
rahul781210@gmail.com
shyamsunder.v@hp.com
ina.dawer@tcs.com
nageshbharthi58@yahoo.com

05.09.10
20.09.10
01.09.10
04.09.10
06.09.10
18.09.10
18.09.10
18.09.10
18.09.10
05.09.10
04.09.10
11.09.10
28.08.10

rupa.mohan08@gmail.com
archana.tp@gmail.com
anuarchanies@gmail.com
lakshmiss77@gmail.com
rajesh@cagnizent.com
vatsal.dave@atkinsglobal
bhumi_29@rediffmail.com
vatsal.dave@atkinsglobal.com
harshal.shah@atkinsglobal.com
ravi.zakka@capgemini.com
sindhuja4@gmail.com
karthik_vkf@yahoo.com
sowmyareddy.m@gmail.com

02.09.10

10.09.10
10.09.10
08.09.10
08.09.10
28.08.10
16.09.10

subhash.narayan.blr@gmail.com
vittalachittam@ranbox.com
vinay.belli@yahoo.com
swarnadayal@gmail.com
km1612@rediffmail.com
gopi@jbar.com
shalini.jain@gmail.com
pooja.duddaiah@gmail.com

16.09.10
13.09.10
06.09.10
06.09.10
16.11.10
01.09.10
02.10.10
31.08.10
25.09.10

13.09.10
04.09.10
10.09.10
15.09.10
03.09.10
02.09.10
27.08.10
07.09.10
11.09.10
04.09.10
01.09.10
oct
03.09.10
30.08.10
16.10.10
15.09.10
12.09.10
02.10.10
Sept

gsponraj@yahoo.com
sumantha@techmahindra.com
anulika.shetty@gmail.com
ramdrpg@gmail.com
indersukhwani@gmail.com
ssgupta14@gmail.com
rajprabhu0@in.nds.com
dcmgs@ksrtc.org
deepakgkadam@gmail.com
vishnu_650@yahoo.co.in
drmohanbk@gmail.com
industeam@gmail.com
siva_sundeep@yahoo.co.in
praganmat@yahoo.co.in
roshan_dsouza01@infosys.com
swapnil.kulkarni@quest-global.com
sibgath.ulla@in.tesco.comm
cpsree@yahoo.com
ranga.katuri@ap.sony.com
ravikanthrk@capgemini.com
vineet.g@hotmail.com
praveen.parameshwara@honeywell.com
vipinkalra2000@yahoo.com
praveen.shetty@jpmorgan.com
chetan@pierionsimcer.com
srinivasa.s@cnzentech.com

15.09.10
25.09.10
29.08.10
01.10.10
oct
03.09.10
04.09.10
25.09.10
01.10.10
15.09.10
06.09.10
12.09.10
04.10.10
12.09.10
10.09.10
01.09.10
11.09.10
04.09.10
03.09.10
27.09.10
01.11.10
04.09.10
30.08.10
29.08.10
04.09.10
03.09.10
15.10.10
10.09.10
10.09.10
20.11.10
11.09.10
05.09.10
11.09.10
19.11.10
31.08.10
03.09.10
29.08.10
04.09.10
03.09.10
oct
08.09.10
03.09.10
17.09.10
01.09.10
02.09.10
01.10.10
01.09.10
15.08.10

bharatijain90@yahoo.com
samdhyapudmana@gmail.ocm
vnv_iyengar@yahoo.co.in
mdsafi9@gamil.com
jayeshsalgaonkar@gmail.com
sendil_gopal@infosys.com
nanditha.balasubrahmoniam@wipro.com
bhaskar.ramaiyer@pace.com
lakshyagoel@gmail.com
blessings19@hotmail.com
vkamlesh36@gmail.com
dgirish@merunetworks.com
rgkuherni42@gmail.com
anilnaik@rediffmail.com
am248@ntrs.com
gaurav_bansal01@infosys.com
umeshrao@umeshraocd.com
krishnalh@gmail.com
meghana.patil@tcs.com
srik747@yahoo.com
sesh38@hotmail.com
jilu.alex@quest-global.com
ajaypiruan@gmail.com
knv.anil.kumar@gmail.com
bhaskarudu45@hotmail.com
saha.singdha@gmail.com
ramyaumesh@gmail.com
mahesh_sukumar@hotmail.com
prasunray2005@gmail.com
puneetdrdo@gmail.com
karthik.gururaja@gmail.com
chandrasekhar.v@hcl.com
sourav_basu@infosys.com
satish.narayanasetti@hcl-avon.com
johnson.jraj@gmail.com
tvkamesh@gmail.com

sheky.deepak@gmail.com
skumar.bhatta@tcs.com
chinthu.mattam@wipro.com
sagar.duvvuru@wipro.com
prathap@hotmail.com
prdp_chaubey@yahoo.co.in

15.09.10

sonny288@gmail.com

09.09.10

praveen.panduranga@wipro.com
venkatesh.vinkatego@wipro.com
sumit83247@gmail.com
radhika.bhalla@biocon.com
vasu.raghavan@biocon.com
craig.ashley.laskins@accenture.com
dokaniasunil@yahoo.co.in
shivaraj.yk@gmail.com
suhas_kk@infosys.com
padma.muthuneni@logica.com
subhalakshmi.subramani@logica.com
sales@swansilk.com
drshwethakamath8@yahoo.com
deepmala.gupta@accenture.com
shekharchandrajha@yahoo.com
soumya_httk@yahoo.co.in
pal@vadiantinfo.com
usha@netapp.com
captaingowrishankar@gmail.com
shettyrohan@rediffmail.com
sudhir.yenuga@gmail.com
vidyashankar.n@gmail.com

06.09.10
14.10.10
02.09.10
02.09.10
01.09.10
25.09.10
10.10.010
15.09.10
04.09.10
04.09.10
10.09.10
17.09.10
13.09.10
28.08.10
31.08.10
30.08.10
23.09.10
08.09.10
26.09.10
05.09.10
12.09.10
sept
21.09.10

harish@pala-group.com

12.09.10
06.09.10

utsah.garg@wipro.com

03.09.10
05.09.10
01.09.10
06.09.10

ckvhk06@rediffmail.com
umadevi52@gmail.com
vinodknair@patni.com
lhvasanad@yahoo.com

04.09.10
05.09.10
04.09.10
03.09.10
15.09.10
01.09.10
03.09.10
23.09.10
30.08.10

bharagav_jiri@yahoo.com
arsheshadri@gmail.com
adarsh_vga@yahoo.com
drvijayr53@gmail.com
dhanjal.amreek@gmail.com
babuvinodkumar@gmail.com
t_satpathy@yahoo.com
sdeepak81@gmail.com

10.09.10
05.09.10

pradeep.gkvekarni@tcs.com

04.09.10
20.09.10
11.09.10

shankarr@cmltd.com
rajal.r@tcs.com

01.09.10
02.09.10
10.09.10

rajenderkumar.r@gmail.com
anandv@thoughworks.com

11.11.10

abhijit.de@gmail.com
veerakumar.p@quest-global.com
deepak_sulakhe@yahoo.com
harsh.johari@gs.com
anusha_venugopala@hotmail.com

15.09.10

manitha.singhvi@gmail.com

05.09.10

kiran.shankar@gmail.com

15.09.10

naveensharma28@gmail.com

12.09.10
04.09.10
12.11.10
01.11.10

dinkelbalan@yahoo.co.in
pvsranikumar@gmail.com
01.012.10 spriya17@gmail.com
06.09.10

anup.gupta@gmail.com

04.09.10

niranjanmurthy@tataelxsi.co.in

01.09.10

nageshkumar81@hotmail.com

06.09.10

mailtonrk@gmail.com

18.08.10

rashwin_shetty@yahoo.co.in

08.10.10

junaidmohammed@yahoo.in

04.09.10

richa.srivastava@accenture.com

SEPTEMBE nageshkp@tataelxsi.co.in
05.09.10

knagarajachar@sapient.com

01.09.10

shashidhar.tantry@kpituemmins.com

01.11.10

sahil28neb@yahoo.co.in

04.09.10

ccprakash@gmail.com

05.09.10

deepa_ashok@tes.com

SEPTEMBER
11.09.10

shebing@yahoo.com

13.09.10
23.09.10

galaxykitchens@gmail.com
roopa.chandran1@gmail.com

09.09.10
12.09.10

poorna_p@infosys.com

18.09.10

gr.vinay@tcs.com

02.10.10

adnanabhi1@gmail.com

01.09.10

mandunala.praveen@accenture.com

04.09.10

harish.mukundappa@wipro.com

06.09.10

goutham_sn@infosys.com

25.09.10

gopakumar.r.pillai@accenture.com

05.11.10

rajadnat@gmail.com

02.10.10

chandraprabha.d@gmail.com

03.09.10

kumar.balakrishna@wipro.com

01.11.10

mathew.simi@gmail.com

04.09.10

kavitha.br@gmail.com

15.09.10

kiran.adlooru@gmail.com

21.09.10

kushal@nk.ac.in

01.09.10

simanta.talukalar@wipro.com

15.10.10
21.11.10

c_v_shivapuji@yahoo.co.in

12.09.10

suchandra.ch@gmail.com

SEPTEMBE devisri_144@yahoo.co.in
05.09.10

subramanya.gb@hcl.in

15.09.10

bindnabl@gmail.com

10.09.10

reeta_augustine@yahoo.com

31.08.10

kiran.murthy@lenovo.com

01.09.10

suguno.s@tcs.com

10.09.10
06.09.10

rahulchoraria1984@gmail.com

10.10.10

kshankar29@yahoo.com

20.09.10

loganath.a@indo_mim.com

10.09.10

manirel92@yahoo.co.in

29.09.10

sripawankumar@gmail.com

19.09.10

srvishnu03@gmail.com

19.09.10

dekshro03@gmail.com

03.09.10

seshu.sailesh@tcs.com

10.09.10

avinash.sanji@tcs.com

01.09.10

vdlrao@gmail.com

11.09.10

rajudeer.syed@gmail.com

06.09.10

sjprithi@gmail.com

05.09.10

ramya.tekkemadathil@gs.com

10.09.10

praveen-kharkwal@gmail.com

11.09.10

shrinath999@gmail.com

27.10.10

sushma_lohit@yahoo.com

05.09.10

manoranjan.sahoo@sabre.com

SEPTEMBE ha_narendra@yahoo.co.in
19.09.10

brsavanur@yahoo.com

10.09.10

kamaltanga@gmail.com

05.09.10

rammuthukumar@gmail.com

06.09.10

vnihegde@gmail.com

10.09.10

josephprakash20@yahoo.com

06.09.10

helen1.i@tcs.com

06.09.10

laksmiguttulu@gmail.com

03.09.10

kumar.papanna@tcs.com
nptvel@yahoo.com
jaindc1@yahoo.com
kultar.sidhu@gmail.com
lokeshbgh@gmail.com
mynarayanan@hotmail.com
deepabc.dr@gmail.com
ranga1972@gmail.com
kalyanaramanv@ficoo.com
padmanabhan.ananth@wipro.com
priyaranjan28@gmail.com
muralikrishnan.c@gmail.com
vjwala21@gmail.com
vijayshivdas@gmail.com
manish.bhatia3@wipro.com
pravin.ac@gmail.com
gurpreetsdhaliwal@yahoo.com
krbharadwaj@hotmail.com
oliva1584@rediffmail.com
sivasabusji@gmail.com

25.09.10
18.09.10
13..09.10
03.09.10
06.09.10
09.09.10
12.09.10
13.09.10
03.09.10
04.09.10
04.09.10
04.09.10
03.09.10
15.09.10
01.11.09
22.09.10
20.11.10

08.09.10
05.09.10
07.09.10
01.09.10

msathe@prtm.com
anandbabup@tamilndia.com
shaik.mansoor@wipro.com
kulangara.jayachandran@alcatel.com

19.09.10
06.09.10
02.09.10
06.09.10
25.10.10
19.09.10
05.09.10
11.09.10
02.09.10
30.09.10
04.10.10
03.09.10
10.09.10

graja@vep-jkmail.com
sidd.agarwal@gmail.com
magesha.p@vep.jkmail.com
nandinidevare@gmail.com
sunil.betageri@gmail.com
sanjuramdas@gmail.com
smritigoyal11@gmail.com
sakthivel@in.ibm.com
kasuanithareddy@gmail.com
mailnida85@yahoo.co.in
sharancj@yahoo.com
vivek.venk@gmail.com

15.09.10
20.09.10
10.10.10

knagaraj@hotmail.com
sarvottam31@yahoo.com

01.09.10
25.09.10
10.09.10
10.09.10
03.09.10
04.09.10
04.09.10
03.09.10

srikavibpt@gmail.com
shankar-eaga73@yahoo.com
satheeshbn@gmail.com
ashokkanayale@gmail.com
anand.subuthi@accenture.com
preethigaru@yahoo.co.in

11.09.10
12.09.10

aprabnd@gmail.com

18.09.10
06.09.10
14.09.10
13.09.10
05.09.10
01.10.10

basavaraj.kumar@hcl.in
kunalbadani@gmail.com
gg.vinod@gmail.com
arunjohn@gmail.com
lbhujans@yahoo.com

08.09.10
28.09.10
06.09.10
08.09.10
08.09.10
06.09.10
11.09.10
11.09.10
28.09.10
12.09.10
06.09.10
12.09.10

reddyvvk63@yahoo.com
sachin15-1929@gmail.com
dinesh.divakaran@oracle.com
vs0061571@techmahindra.com
sarojinielur@gmail.com
siri_kola@rediffmail.com
parshuram-magaji@honeywell.com
sribs001@gmail.com
srini014@gmail.com
naveenkumarv@tataelxs.co.in
pham.mantravadi@in.tesco.com

05.09.10
01.11.10

hema.mohan@gmail.com
mahandranmahesh@yahoo.co.in

12.09.10
04.09.10
19.09.10
08.09.10
06.09.10
10.09.10

17.10.10
08.09.10
09.09.10
18.09.10
15.09.10
02.09.10
10.10.10
11.09.10
28.09.10
20.09.10

ash1987.muralidhar@gmail.com
harshar@csr.com
Sreeja.achuthan@cagnizent.com
mmathai99@gmail.com
jayendran.sundaram@db.com
shon-thomas@infosys.com
praveen.addanki@hcl.in
zaracolaco@gmail.com
cssmurthy@gmail.com
anita.singh@mphasis.com
h3vz@yahoo.com
solomon.devaraj@axa.abs.co.in
anilvk2002@yahoo.com
pg.smitha@gmail.com
soma@mbu.use.ernet.in
ashok.narang@gs.com
kvam.ichs@manipal.edu
varalakshmi225@yahoo.com
chaith_mk@yahoo.com
noochumpreth@gmail.com
pvgiridhar@horomail.com
rrv59@rediffmail.com
sangeethaponraj@yahoo.com
chetana.holehonnur.mutt@logica.com
enakivssses@gmail.com
mahi.ramchandani@gmail.com
praveent@hcl.com
odiyathingal@gmail.com
encohraj@aol.com
ramamuthy.balasubramanian@intinfotech.com

26.09.10
24.09.10
24.09.10
13.09.10
12.09.10
17.10.10
05.09.10
10.09.10
16.09.10
07.09.10
sept
15.09.10
12.09.10 ganeshp@huaweei.com
30.10.010 manu_kuriabou@infosys.com
nbaljskar@hotmail.com
14.09.10 manish607@gmail.com
26.09.10 rajamaiya@infosys.com
tinkjain@yahoo.com
premajaishankar@gmail.com
14.09.10
15.08.10 jyotirmay.mallik@shell.com
25.09.10
18.09.10 anandgreat@gmail.com
15.09.10 avibt003@gmail.com
09.09.10 arun.t-v@hp.com
02.09.10 anupama.bhimrajka@yahoo.com
11.09.10 darshankrishnan@gmail.com
20.09.10

sushmastjit1885@gmail.com
krishna.bhrie@gmail.com
saytosiva@gmail.com
12.09.10 mukund111@gmail.com
20.09.10 vshasn.venkat@gmail.com
25.09.10 hari_babu@infosys.com
20.09.10 anooj.koushik@gmail.com
12.09.10 akhilesh.khandelwal@bt.com
11.09.10 catch_arun111@yahoo.co.in
10.09.10 gururajgk@gmail.com
25.09.10 akash-srivastava@infosys.com
25.09.10 kds.sekhar@gmail.com
08.09.10 atripavan@gmail.com
18.09.10 chethansweetheort@gmail.com
25.09.10 kacs.sekhar@gmail.com
08.09.10 ashokkumar.shivaram@gmail.com
15.09.10 raghuveer.sampath@citi.com
12.09.10 s.srinivas@cargotec.com
08.09.10 kaursukhpreets@googlemail.com
08.09.10 sweetharit00@gmail.com
13.09.10 ratna.bhattacharjee@ge.com
15.09.10 neeraj-garg@infosys.com
09.09.10 shailendra_tiwari@infosys.com
18.09.10 suniljohn85@yahoo.com
08.09.10 mothi_r@thbs.com
08.09.10 pk.pradeep@yahoo.co.in
20.09.10 visalakshins@gmail.com
13.09.10 anand.kunchanur@quinfiles.com
12.09.10 ag0041120@techmahindra.com
13.09.10 keshavaprasad@hotmail.com
04.09.10 vijayaraghavan.venugopal@wipro.com
06.09.10 knr@avasarala.com
06.09.10 rudra@avasaralu.com
17.09.10 mohan-jami@yahoo.com
10.09.10 yasha.sringeshwara@yahoo.com
20.09.10 ashwini.gupta@wns.com
08.09.10 gv.singh@tcs.com
31.11.10 bhagatpriya@gmail.com
11.09.10 shweta.shirur@gmail.com
09.09.10 tsrama@hotmail.com
10.09.10 gaurav3.sharma@birlasoft.com
25.09.10 adithya.vittal@thomsensenters.com
19.09.10 sathya_0205@yahoo.com
10.09.10 kondalarao.d@birlasoft.com
26.09.10 prashat.baluragi@gmail.com
27.09.10 milind.barve@yahoo.com
12.09.10 amritha.bs@engglobal.com
18.09.10 bentecks@gmail.com
10.10.10 jayakishore.thanga@ovi.com
12.09.10 srg@ti.com
17.09.10
14.09.10

26.09.10
02.11.10
10.09.10
20.09.10
13.09.10
10.09.10
20.09.10
09.09.10
25.09.10

prakashm98@gmail.com
c.madhu.2005@gmail.com
kavgop@gmail.com
ravi.kumar.5509@yahoo.co.in
swaroopkurian@rediffmail.com
madhugsrvce@gmail.com
knnawada@gmail.com
thangaraj.p@hp.com
gvsarath@gmail.com

19.09.10
13.09.10

dattukumar@gmail.com\

10.09.10

va.arakienda88@gmail.com
12.09.10
12.09.10
04.09.10

vinodkumarm@india.tejasnetworks.com
sirish.choudhary@gmail.com
21-Sep
13-Sep

chakravarthy.vasudevan@unilever.com
14-Sep
anilkn@hcl.com 24-Sep
lohit.k.kumar@in.tesco.com
15-Sep
seesudu@yahoo.com
15-Oct
krishna_kn@yahoo.com
11-Sep
kaveri.k84@gmail.com
25-Sep
mailme.raghu@gmail.com
18-Sep
swamthya@de.ibm.com
11-Sep
binish.t@sbi.co.in 24-Sep
juthicabopanna@yahoo.co.in
19-Sep
kjik@xindiasteels.com
sept last week
sharad.narayan@accenture.com
sanjay.sangam@ametek.com
12-Sep
bhanu.ramappa@gmail.com
11-Oct
nanoha@yahoo.com
23-Sep
gowthaman.selvarajn@gmail.com
16-Sep
rashmi.rangarajan@accenture.com
12-Sep
vinod.kc@sonata-software.com
18-Sep
srinivas-prasad_l.r@hp.com
15-Sep
harish.dharman@quest-global.com
11-Dec
mithunk19@gmail.com
20sunitha@gmail.com
17-Sep
pkrk54@gmail.com 5-Oct
fijiperera@gmail.com
rajeevjha4@gmail.com
25-Sep
vignesh_r@thbs.com
13-Sep
2-Oct

ragluapatha_nk@yahoo.com
17-Sep
megala20@gmail.com
23-Sep
vyshali.nayak@gmail.com
1-Oct
bindu@anutone.com
17-Sep
arpita.agarwal@oracle.com
25-Sep
mahi72@yahoo.com
27-Sep
sonalipatil76@rediffmail.com
28 ssept
MAILS4SUE@GMAIL.COM
1-Nov
ajeesh3k@gmail.com
18-Sep
ramesh.dhayanand@gmail.com
17-Sep
prateek.khandelwal@gmail.com
24-Sep
indusharada@gmail.com
anjaliinc9@lairdtech.com
18-Sep
praveen.p.babu@in.tesco.com
anu.211@gmail.com
13-Sep
ramasubramanian.gnanaguru@cognizant.com
12-Sep
bahubali.jd@kentomics.com
29-Sep
jas.roshilla@yahoo.co.in
vishybir@gmail.com2-Oct
sathyaramanna@gmail.com
12-Sep
richiesince1985@gmail.com
10-Sep
gk_vinaykumar@yahoo.co.in
20-Sep
vnatesan@in.ibm.com
9-Dec
vrajendra@gmail.com
3-Oct
rajeshsubba@infosys.com
12-Sep
jbhatta@yahoo.com
11-Sep
v.ravikumar@sa.yokogawa.com
13-Sep
KISHEN_KUMAR@INFOSYS.COM
22-Sep
chandrakakal@yahoo.com
28-Sep
pjaykay77@gmail.com
4-Oct
ganeshar.74@gmail.com
3-Oct
sandmello80@gmail.com
12-Sep
21-Sep

thota.mohan@gs.com
13-Sep
23-Sep

praveen.jeet@gmail.com
10-Sep
23-Sep

lokesh_poojappa@yahoo.com
1-Oct
lavinabhambhani@gmail.com
19-Sep
shyam.sunder.h@accenture.com
11 sep[t
shyam_mundhada@infosys.com
24-Sep
sharath_bhushan@yahoo.com
4-Sep
chitra.reddy@accenture.com
14-Sep
bharathreddy.r26@gmail.com
ajit1969@gmail.com
16-Oct
raocimap@gmail.com
23-Sep
ravisubramaniambangalore@yahoo.co.uk
10-Oct
jitendra-bachhawat@hsbc.co.in
17-Oct
15-Sep

sujaymerwyn@yahoo.com
24-Sep
rameshkopu@yahoo.com
1-Oct
sumitra.rao@pace.com
15-Sep
dinesh.jayadevan@tcs.com
13-Sep
aerovel_05@yahoo.co.in
11-Sep
darwaisheesh@yahoo.co.in
15-Sep
aseem.kumar@quest-global.com
11-Sep
bramkrishnan@gmail.com
oct
nairvinod_g@infosys.com
`18 sept
sajitvg@gmail.com13-Sep
raj.vadana@tcs.com
13-Sep
preetham.av@gmail.com
1-Oct
video_gopal@yahoo.com
sept
suyash.sikarwar@gmail.com
20-Sep
sunil.suchendra@gmail.com
1`5 sept
shekar.rao@traveltours.in
1st week of oct
niky.antony@gmail.com
26-Sep
sudhirarni@gmail.com
14-Oct
dr.shwetha@gmail.com
16-Oct
chitra.p@atkins.global.com
18-Sep
parul123321@gmail.com
24-Sep
sudhakar.vadlapatla@johncrane.com
20-Sep
srinivas_acharya@infosys.com
1-Oct
premkumar.dharmalingam@tcs.com
20-Sep
nitturdinesh@gmail.com
15-Sep
manojseshadri@gmail.com
16-Sep
aravindnayan.dk@gmail.com
21-Oct
pb.sridhar@hotmail.com
10-Sep
ashit.padhi@tcs.com
10-Sep
sreeckg@gmail.com
9-Sep
gpninan@gmail.com
26-Sep
debashish.parida@gmail.com
13-Sep
lgoswami@in.ibm.com
tukeshjoc@yahoo.com
14-Sep
hivaidee@gmail.com
11-Sep
pradeep_chandrashekar@mindtree.com
15-Sep
loviedsa@gmail.com
17-Sep
pant_maneesh@yahoo.com
20-Sep
kpdivya@gmail.com
30-Nov
baburaj.m@hp.com
15-Sep
deepa.mamidala@gmail.com
24-Sep
divyanair_23aug@yahoo.com
18-Sep
anoop.puthenkattil@accenture.com
20-Sep
chethan_v25@yahoo.com
18-Sep
srinivasarao.k@capegemini.com
23-Sep
k_venkatesh@hotmail.com
1-Oct
girki1979@yahoo.co.in
20-Sep
ram_v46@yahoo.co.in
8-Nov
arunpmohan@gmail.com
15-Sep
anil.kale@in.tesco.com
19-Sep

kvsenkumar@gmail.com
8-Nov
s.kota@logica.com
19-Sep
subhso.25@gmail.com
15-Sep
rssrinath@tce.co.in 6-Oct
vinod@axtz.co.in 12-Oct
ravendra.kumar@logica.com
31 sept
rahul-raj@infosys.com
18-Sep
s.vinodkumar@yahoo.com
14-Sep
pragmay80@yahoo.com
15-Sep
oct

vasi.chandrasekhar@ion.bosch.com
20-Sep
s.kota@logica.com
19-Sep
shubhanjan.sarkar@thomsonreuters.com
4-Oct
ysc012@gmail.com
16-Sep
ragh.parepalli@tcs.com
1-Oct
rajarajeshwari.nagarajan@wipro.com
15-Sep
thanujkumar@gmail.com
15-Sep
srinivas.venkata@wipro.com
14-Sep
19-Sep

jacdavids@gmail.com
1-Oct
prabal.sidana11@gmail.com
18-Sep
jonathanssingh@gmail.com
13-Sep
ranjay.marothi@hp.com
25-Sep
karunkapoor@gmail.com
praveenkumar.nanjgowda@in.bosch.com
27-Sep
narendra141@yahoo.com
robinp.jay@wipro.com
13-Sep
hajressssssebum@hotmail.com
11-Oct
aganew@yahoo.com
14-Nov
poornabhaskar@gmail.com
2-Oct
gsrikanth78@yahoo.com
19-Sep
e.chandrakala@igate.com
17-Sep
akilashiv@yahoo.com
29-Sep
gabasavaraj@gmail.com
2-Oct
ganeshi@in.ibm.com
25-Oct
aggemkg@gmail.com
18-Sep
venkatanaveen_g@thbs.com
16-Sep
ranjit.erp@gmail.com
18-Sep
jinoj.titus@igate.com
20-Sep
radhika.pothuri@gmail.com
18-Sep
manu.neralakath@in.bosch.com
first week of october
rohit.dhameja@genpact.com
18-Sep
vijmurthy@gmail.com
oct
chinnum@gmail.com
8-Oct
hitesh.raj@db.com19-Sep
kiran.kiran@quest-global.com
11-Sep
uday@iiht.com 18-Sep
chetha.k14@gmail.com
15-Sep
prashantnair.8@gmail.com
26-Sep
riteshprasad1@gmail.com
Jan-11

kschandru@amphenol.in.com
15-Sep
shylaja0211@gmail.com
15-Sep
suma253@yahoo.co.in
25-Oct
pushparaha@gmail.com
26-Sep
26-Sep

krishna_bg@rediffmail.com
18-Sep
rajesh.rangaswamy@genpact.com
19-Sep
tanaychandai@gmail.com
2-Sep
dpp@amphenol-in.com
15-Sep
skabbur@amphenol-in.com
15-Sep
manoj.indiramma@igate.com
14-Sep
sudhir.sahu@gmail.com
9-Oct
ramyakmath@gmail.com
1-Oct
rajamohanrnd@yahoo.com
dec
zuber.khatib@igens.com
15-Sep
kezhasono.meyase@tcs.com
20-Sep
monika.chawla@gmail.com
29-Sep
shankar_us2000@yahoo.com
18-Oct
ganeshalka@gmail.com
19-Sep
narendra123@yahoo.com
26-Sep
arun.kumar@gm.com
29-Sep
b_m_mohan@yahoo.com
kamireddy_anvesh@infosys.com
24-Sep
prashanth.sreepuram@gmail.com
18-Sep
poornima.karanth@gmail.com
25-Sep
sriram_rengarajan@rediffmail.com
1-Nov
soundarya.m@ge.com
21-Sep
bharath0588@gmail.com
20-Sep
rajprint@gmail.com
10-Dec
rajaram@quest-global.com
18-Sep
bindu.s@db.com 19-Sep
2-Oct

sarala_ger@yahoo.com
14-Sep
mail2veenag@gmail.com
8-Nov
shruthi.padmanabha@gs.com
2-Oct
sp0040986@techmahindra.com
23-Sep
phani.ayyagari@gmail.com
25-Sep
mamata.janu@gmail.com
18-Sep
sudhaka.rao@gmail.com
17-Sep
sateesh.garrae@headstrong.com
20-Sep
govi_karthi@yahoo.co.in
19-Sep
sndshreeman@gmail.com
26-Sep
shri.ieswar@gmail.com
15-Oct
nagaraj.kanurmaruthi@wipro.com
18-Sep
gopala.krishna@bosch.com
25-Sep
haryshetty@gmail.com
2-Oct
raveeshudayawara@gmail.com
2-Nov
rsathishrai@yahoo.com
2-Oct
arwa007@yahoo.com
24-Oct

haribalan@gmail.com
19-Sep
rao.srinivas@wipro.com
19-Sep
jagadish.kumar1@wipro.com
17-Sep
ganesh.sp@hp.com5-Oct
kgeehu@gmail.com
11-Dec
radhakrishnan.sambamurthy@tcs.com
19-Sep
rajan_sankarasubramanian@mindtree.com
17-Sep
renjithgangan@yahoo.com
19-Sep
tmsuma@gmail.com
26-Sep
23-Sep
27-Sep

shwethal.j@gmail.com
rudayabaskar@yahoo.com
18-Sep
snhanchinmani@yahoo.com
1-Oct
hsan_india@yahoo.com
20-Sep
thesunnsethds@bsnl.in
26-Oct
21-Sep
25-Sep

raghavan@promahinfi.com
lparth2000@gmail.com
oct
20-Sep

varjunkumars@yahoo.co.in
samdawntaylor@gmail.com
30-Sep
17-Sep

muralidhara.n@unilever.com
sept end
oct
sept end

la.peters@gmail.com
oct

lakshmanamanjunath@315jml.com
6-Oct
selvees@gmail.com
15-Dec
swaroop.s@quest-global.com
20-Sep
balamurugan.sethuram@infinite.com
3-Sep
ppksreddy@gmail.com
24-Sep
veera.reddy.eda@accenture.com
24-Sep
thomas.pm@sonata-software.com
vskapila@yahoo.com
shivadandin@gmail.com
18-Sep
shiriroot@gmail.com
22-Sep
pradeep_gird@rediffmail.com
ramakanth.miryala@gs.com
20-Sep
sekar248@yahoo.com
sept
mithunmukh@gmail.com
v.raju.penupetu@accenture.com
20-Sep
a_kurvi@yahoo.com
27-Sep
basavaraj.md@db.com
24-Sep
manju.joseph@in.tesco.com
25-Sep
erajayks@yahoo.com
18-Oct
saumya.vijayakumar@gmail.com
23-Sep
mahaboobnadaf@tataelxsi.co.in
18-Sep

zenobyab@gmail.com
jugnu86ras@gmail.com
19-Oct
nkamat@cdcsoftware.com
26-Sep
aaiah@cdcsoftware.com
25-Sep
munirathinam.duraisamy@oracle.com
20-Sep
gksathish@reva-ev.com
3-Oct
siva_viveka@hotmail.com
27-Sep
manish-ag10@hotmail.com
10-Oct
gayathri.shastry@yahoo.com
tms.ganesh@gmail.com
19-Sep
bmpramod@gmail.com
26-Sep Suresh Ganga 9.0E+009
raourao@gmail.com
18-Sep Rajesh Chaura9.7E+009
jayamuruganarumugam@gmail.com
27-Sep
rsridhar@semacindia.com
21-Sep
varungreddy@gmail.com
20-Sep
prasannakumar.ak@sonata-software.com
18-Sep
ramandeep.kedia@3.com
19-Sep
sept end
sept end

rajeshpabad_c@infosys.com
1-Oct
narayan.path@hotmail.com
22-Sep
neolith.co@gmail.com
22-Sep
pradeep_kalatari@mindtree.com
24-Sep
rak-reddy@yahoo.co.in
22-Sep
sdaneesh29@yahoo.in
28-Sep
rinkimanas@gmail.com
pranabjana@hotmail.com
19-Sep
emailkishore@gmail.com
10-Dec
mlr@tataelxsi.co.in20-Sep
giri1979@yahoo.co.in
25-Sep
twissi.thonda@accenture.com
18-Sep
priya.jayaprasad@yahoo.in
4-Jan
imaads@gmail.com 5-Oct
arun_kumar15@infosys.com
25-Sep
krishna.bl@in.abb.com
5-Oct
prashanthhp@infinite.com
3-Oct
eshwar.mandepu@tcs.com
25-Sep
mpm8@ntrs.com 3-Oct
shashank.ns@gmail.com
1-Feb
any.scorpio22@gmail.com
12-Oct
jithin03@gmail.com 9-Oct
rameshkraca@gmail.com
27-Sep
sales@swansilk.com
27-Sep
seema_yadav@infosys.com
20-Sep
vipindaskkadu@thomsonreuters.com
2-Oct
josephjkdass@showtimegroup.in
25-Sep
naveendc@showtimegroup.in
23-Sep
m.chandra.k.m@gmail.com
18-Oct

venkat.ragavan@tcs.com
25-Sep
14-Oct
srikanth.p

20-Sep

shivayhan78@hotmail.com
19-Sep
sree.rao@wipro.com
21-Sep
kingfern@in.ibm.com
18-Sep
blazehans04@gmail.com
2-Oct
deeptichid@gmail.com
25-Sep
snehajain88@gmail.com
22-Oct
ppoojablr@yahoo.com
4-Oct
kseshuiam@gmail.com
18-Sep
manjunath26@rediffmail.com
9-Oct
mallikarjuna_bs@mentor.com
30-Sep
anil.kulkarni@volvo.com
3-Oct
bharathi.blr@gmail.com
25-Sep
nagarajshettar@indiatimes.com
24-Sep
deeptichandra@gmail.com
1-Oct
balasubramanian@nds.com
25-Sep
ramya.216@gmail.com
rohandr@gmail.com
27-Sep
rajeshwari.pratapsr@jda.com
25-Sep
shriram86_k@gmail.com
25-Sep
prash22184@gmail.com
28-Sep
rakshd12@ibm.in.com
3-Oct
13-Oct
24-Sep

dominic.savino@hecl.in
25-Sep
email2sham@gmail.com
9-Oct
tarapiltoo@yahoo.com
12-Oct
mohammedsithik.m@gmail.com
25-Sep
exaltoa@yahoo.com
4-Oct

srini_kola@rediffmail.com
25-Sep
tmmahechnair@yahoo.com
2-Oct
nagavar@gmail.com
3-Oct
abenav@live.com
ajeshponnappan@gmail.com
28-Sep
6-Oct

shilpamanakame@gmail.com
20-Oct
write2m2shikha@gmail.com
25-Sep
22-Oct

siddharth.srivastava@in.ey.com
22-Sep
sreedhar.simuni@gmail.com
22-Sep
niki_gulati@hotmail.com
1-Oct
deepesh_mt@hotmail.com
2-Oct
anandramesh_007@hotmail.com
2-Oct
mahith.nair@gmail.com
27-Sep
subhachak2002@yahoo.co.in
22-Sep
v.sat.kumar@gmail.com
23-Sep
sept

pooja.bhat@tcs.com
archana.bn@tcs.com
3-Oct
sudheer.kurapaty@accenture.com
18-Sep
shobana80@gmail.com
20-Oct
supriyo.roy@gmail.com
2-Oct
padhrajiv@gmail.com
28-Nov
harishrao@hp.com
20-Sep
komalirani.y@gmail.com
17-Oct
sunithajoseph@yahoo.com
1-Oct
26-Sep

ravi.kadirvelu@gmail.com
15-Oct
rupeshs@hp.com 20-Oct
8-Oct

shivaramjani.chelladurai@hp.com
20-Oct
prabhakanth31@gmail.com
25-Sep
kanhaiya.bhagat@gmail.com
16-Dec
jane.mathews@gmail.com
2-Oct
naresh.attiraju@wipro.com
24-Sep
betha.bowell@yahoo.co.in
25-Sep
kulkarni.padmashree@gmail.com
5-Oct
sept end

sakthivel_cs@hotmail.com
23-Sep
stratmaster_as@yahoo.com
23-Sep
arijit.ghosh@quest-global.com
31-Oct
santanu.deb@wipro.com
28-Sep
raghusira@gmail.com
24-Sep
arunachalam.s@gs.com
4-Oct
torahurj@rediffmail.com
25-Sep
dvenkatesh_rao@rediffmail.com
16-Oct
rajinir@hotmail.com
24-Sep
vswamy.ks@tantrainfosolutions.com
27-Sep
viswa72_gvg@yahoo.com
26-Sep
bks@uikorp.co.in 25-Sep
25-Sep

rbnre@bbv.in
6-Oct
kavitha.ramesh70@yahoo.com
14-Oct
aparna.devulapalli@gmail.com
2-Oct
venkatramana_gosavi@infosys.com
sept end
manohit@gmail.com
26-Sep
Oct

bhaskar.khemchandani@in.ibm.com
shinto.joseph@ldra.com
3-Oct
getamitkumar@gmail.com
3-Oct
venkataraj.g@ldra.com
3-Oct
anil.kumar@maxretailstores.com
3-Oct
vkumarbr@gmail.com
1-Jan-11
abhi1r@rediffmail.com
chiram_babu@hotmail.com
2-Oct
s.badiger@gmail.com
2-Oct
catch_ahtesham@yahoo.co.in
27-Sep

sifalihs@gmail.com30-Sep
19-Oct

vinodsureshbabu@infosys.com
26-Sep
gajnoory@yahoo.com
3-Oct
sarsawathi@gmail.com
26-Oct
bhupendra.gopal@gmail.com
1-Oct
dv_shivkumar@gmail.com
pvmahesh82@gmail.com
ahalya.a@gmail.com
10-Oct
rohanconstructions@rediffmail.com
1-Oct
akillekar@rediffmail.com
19-Oct
shyam.mohan@hp.com
27-Sep
ravi.shankar@wipro.com
24-Sep
farah.ashraff@tatatea.co.in
1-Oct
siljamon.s@gmail.com
24-Sep
kishore_jaya@yahoo.com
27-Sep
sjenbina@yahoo.com
18-Oct
prashanth_bm@hotmail.com
27-Sep
kartshy@yahoo.com
20-Oct
ronniedisawalli@tataelxsi.co.in
1-Oct
sekhar.byde@gmail.com
2-Oct
himadri.ghosh@sasken.com
28-Sep
anupamaprakash@indiafa.org
9-Oct
vkolutbara@rediffmail.com
14-Oct
morth123@gmail.com
29-Sep
samarjhafeez@gmail.com
18-Oct
naladambig@rediffmail.com
9-Oct
joshuapillai@gmail.com
30-Sep
15-Oct

kalase.mahesh@gmail.com
22-Nov
hir_prasad@rediffmail.com
15-Dec
aparnasardar@hotmail.com
9-Oct
deepthi.b@techmahindra.com
27-Sep
bhavya.kadambi@gmail.com
18-Oct
bharat.p@sonata-software.com
22-Sep
rsre@sonata-software.com
22-Sep
dinesh.rajasekharan@gmail.com
2-Oct
varadhrajan.b@ge.com
pavithra.konanki@wipro.com
24-Sep
sureshac@in.ibm.com
24-Sep
anupamaprakash@indiafa.org
9-Oct
maniprasad.fi@gmail.com
20-Oct
bhattacharya.ruchira@gmail.com
1-Oct
pradeep.mohan@wipro.com
28-Sep
dbabu7@gmail.com
23-Sep
kaveri.niyogi@gmail.com
varadhrajan.b@ge.com
1-Oct
5-Oct

gangadhar.uppala@wipro.com

ajiths@yahoo.com27-Sep
rahul.ftw@gmail.com
29-Sep
praveendanam@yahoo.com
21-Nov
sijin.babu@accenture.com
25-Sep
gan_baliga@hotmail.com
oct
narasimhan@in.ibm.com
1-Oct
shilpa.crony@gmail.com
26-Sep
dilip_7900@yahoo.com
7-Oct
bhaskar.das@wipro.com
28-Sep
judithsherine@yahoo.com
3-Oct
prok.ashutosh@gmail.com
2-Oct
vinay.dwarkanath@cognizant.com
nandakumarreddy.ar@gmail.com
28-Sep
raghavendrad@tataelxsi.co.in
25-Sep
eakesh.thaploo@capgemini.com
4-Oct
arthi.nayak@gmail.com
27-Sep
snjay_kulkarni@live.com
sept end

janishsaigal@yahoo.com
6-Oct
k.ravikumar@aricent.com
27-Sep
radhika.maddula@gmail.com
15-Oct
prakash.marwal@wipro.com
25-Sep
pdhanashankar@gmail.com
29-Sep
sushant.aher@hcl.in
27-Sep
ravi.rao@wipro.com
24-Sep
vijaykumar.ck@hcl.in1-Oct
uttamkini@gmail.com
2-Oct
jyothinathssp9@itlinfotech.com
24-Oct
mohan.venkatesan@capgemini.com
27-Sep
spandana.priyadarshini@wipro.com
26-Sep
vsangeethait@gmail.com
2-Oct
lnanad@hotmail.com
30-Oct
sourav.sinha@kcl.ac.uk
mgeorge@indiatimes.com
25-Sep
purwa_malu@yahoo.co.in
ramkumars@nds.com
26-Sep
shalu76@gmail.com8-Oct
amber.jain2012@gmail.com
26-Oct
sumitsemwal@gmail.com
25-Oct
ronaldrosh@yahoo.co.in
vinod_kc@yahoo.com
jlnraju@hotmail.com
emailvikasarya@gmail.com
30-Sep
chida.suresh@gmail.com
1-Nov
1-Oct

srinivas_thatipelli@yahoo.com
25-Sep
rajesh.mohanty@cadestech.com
18-Oct
4-Oct

nmaslekar@gmail.com
3-Oct
kumars@vxltech.com
3-Oct

ranjit.dilipnaik@itcinfotech.com
3-Oct
srinivast@bel.co.in29-Sep
syed.wasim77@yahoo.com
2-Oct
info@freedomopthalmic.com
10-Oct
krishnappe2oon@gmail.com
15-Oct
ijy.david@tcs.com 2-Oct
bhagyamar@gmail.com
27-Sep
ashish.khosla.06@gmail.com
atulkap@gmail.com20-Oct
arunkcherukat@yahoo.com
manish.gupta@colt.net
15-Oct
shobha.sreedhar.ma@gmail.com
8-Oct
prshanthlaludi@yahoo.com
utsav_jain@infosys.com
ammujerome@gmail.com
1-Oct
sandy_t53@yahoo.com
2-Oct
durupundi.ganesh@wipro.com
1-Oct
mfaife@hotmail.com
22-Oct
anshuman.singh1@wipro.com
30-Sep
mohanskumar89@gmail.com
4-Oct
arvind.ms@sonata-software.com
1-Oct
olinda.menezes@gmail.com
29-Sep
pvgiridhar@hotmail.com
10-Oct
shripad_joshi@agilent.com
3-Oct
r8v59@rediffmail.com
10-Oct
naginer2004@gmail.com
2-Oct
suruchi.pawar@gmail.com
umervali.niyamathulla@gmail.com
21-Oct
gshankar3@yahoo.com
6-Nov
graadiabetes@gmail.com
21-Oct
pkrishnamurthydiabetes@gmail.com
21-Oct
tasneem.mail@gmail.com
16-Oct
soundarin@gmail.com
korisettar@gmail.com
srinand.sharma@akzonobel.com
12-Oct
rjb394@hotmail.com9-Oct
rajeshd@nds.com
vijaynishtala@gmail.com
2-Oct
lakshmipos@gmail.com
drramachandra@gmail.com
4 1 2011
devika.janardhana@gs.com
1-Oct
naveen_n@thbs.com
29-Sep
vinod689@gmail.com
1-Oct
kalaivani.kalai@gmail.com
30-Sep
jyothis022@gmail.com
25-Oct
richagga@gmail.com
11-Oct
pullele.santosh@gmail.com
3-Oct
monidipaghosh@gmail.com
3-Oct
varunleo@gmail.com
3-Oct
sharmash.dudekera@honeywell.com
4-Oct

srikanth.reddiboina@honeywell.com
4-Oct
ravi.ramaiah@honeywell.com
4-Oct
arun.jaipuria@honeywell.com
1-Oct
tina.mohan@madura.adityabirla.com
29-Sep
mmechu@yahoo.com
3-Oct
manju.civil@gmail.com
15-Oct
jagguronaki@gmail.com
4-Oct
aravinda.rao@sony.ap.com
1-Oct
damodaran.subramanian@gmail.com
23-Oct
dattaguru.hegde@midtree.com
6-Oct
ballanarayana@gmail.com
3-Sep
ambika.karunakaran@keane.com
1-Oct
ganesh.kamath@aricent.com
4-Oct
skb3@ntrs.com 30-Oct
ravikumar.pamela@gri.com
8-Oct
leena.anandagopal@wipro.com
5-Oct
r4rajeevm@yahoo.co.in
Jan-11
sachindambalkar@gmail.com
oct 2nd week
drcmnag2006@yahoo.co.in
23-Oct
udayagc@gmail.com
23-Oct
drghaluchandra@gmail.com
24-Oct
23-Oct

drkanyar@yahoo.co.in
aditihospitalanekal@rediffmail.com
23-Oct
sumangowda@hotmail.com
23-Oct
arvi03@yahoo.com23-Oct
mohan.medasani@yahoo.com
29-Sep
vidya23_2000@yahoo.com
mid december
sudhavenukamath@yahoo.com
24-Nov
bhaskar592@yahoo.com
1-Oct
pkailashreddy@gmail.com
30-Sep
krakesh_50@rediffmail.com
9-Oct
shetty_akshatha@rediffmail.com
30-Sep
raguveera_arja@infosys.com
29-Sep
vivekkumar@gmail.com
27-Sep
niti.srivastava@wipro.com
1-Oct
kundans.pamarthi@gmail.com
4-Oct
nilesh_gupta@infinite.com
26-Sep
happy.cv2006@gmail.com
gsuresh.aruna@yahoo.com
soma.d.das@gmail.com
2-Oct
deepakn@infinite.com
3-Oct
01tmoo5@gmail.com
10-Sep
vvenkatr@vsnl.com16-Oct
paresh.angle@gmail.com
1-Dec

suresh_gat@rediffmail.com
chaitanya.a@lgcns.com
4-Oct
prashanth.suresh@thomsonreuters.com
16-Oct

saritha_barkur@yahoo.co.in
2-Oct
amarees_b@rediffmail.com
29-Sep
sudheer@aprocas.com
10-Dec
10-Dec

harikumar.r@hotmail.com
5-Oct
krishgvr@gmail.com3-Oct
manjulakkappa@yahoo.co.in
10-Oct
meghap88@gmail.com
15-Oct
4-Oct

preeti.p.kulkarni@gmail.com
10-Dec
agarwal.kamal@gmail.com
11-Oct
prakashcfti@gmail.com
12-Oct
12-Oct

p.venugopalan@intvalde.com
27-Sep
vk0031076@techmahindra.com
1-Oct

supriya.kumari@cognizant.com
2-Oct
premkumar.1977@hotmail.com
5-Oct
sunita_si@yahoo.com
7-Oct
u.prav.k@gmail.com9-Oct
2-Oct

dremaya@gmail.com
drmpasasharkh@gmail.com
20-Oct
ranjinimukunda@gmail.com
30-Oct
tonyawks.freak@gmail.com
basu.pl_14@yahoo.com
7-Oct
kirowdisplay@gmail.com
7-Oct
charithra@dnanetworks.com
15-Oct
rup_kr@rediffmail.com
gretta_norbertpinto@yahoo.com
23-Nov
imaads@gmail.com 6-Oct
rekha.r2@gmail.com2-Oct
srividya_kailasam@apilent.com
24-Oct
sunilkumarbethnedi.hcm@gmail.com
10-Oct
rgsureka@hotmail.com
6-Oct
jihenja@gmail.com 4-Oct
lakshmi_nm@yahoo.com
8-Oct
isaac.sujitha@gmail.com
oct
pradeep.pk@thomsonreuters.com
9-Oct
shivanand.iyer@gmail.com
15-Oct
chris_nargunam@yahoo.co.uk
6-Nov
parulp@ambaresearch.com
17-Oct
eshwar_in@yahoo.com
29-Oct
dogra.gaurav@gmail.com
1-Oct
sunitha_aj@mentor.com
10-Oct
nikhilgupta@accenture.com
5-Oct
abhishek_chauhan04@infosys.com
2-Oct
santhupesu@gmail.com
4-Oct
asbrogo@hotmail.com
17-Oct

suinjamoori@davind.brow
11-Oct
sans2007@gmail.com
17-Oct
mk_shyla@yahoo.com
9-Oct
fouzia.khan@tcs.com
27-Sep
jayithaghosh@yahoo.com
23-Sep
shalini.sinha@insrbint.com
4-Oct
hrajeeva@davidbrown.com
11-Oct
sivagurunathan.mani@gmail.com
10-Dec
manju.balaji@atkinsglobal.com
5-Nov
girish.adiga@intvaldel.com
2-Oct
sornaram@gmail.com
2-Oct
rohandr@gmail.com2-Oct
jyoti.priya@atkinsglobal.com
5-Nov
nateshmba@gmail.com
17-Oct
sumabhat1960@gmail.com
15-Oct
akimranr2@gmail.com
16-Sep
mailshyji@yahoo.com
26-Oct
nagu0881@rediffmail.com
10-Oct
blrapt@srilankan.aero
6-Oct
bhavik.parikh@paconsulting.com
30-Sep
muniyappa12@gmail.com
3-Oct
sangeeta.vkit@gmail.com
10-Oct
showkatl@microsoft.com
23-Oct
rafath_mys@yahoo.com
23-Oct
jayendran.sambasivan@thomsonreuters.com
12-Oct
krishna.s@newbyindia.com
27-Oct
geetavani.venkatappa@wipro.com
30-Sep
ksjain@jeevandiesels.com
10-Dec
prabhajan_kambagi@yahoo.com
15-Oct
suraji71983@yahoo.co.in
ranjana88@gmail.com
15-Oct
25-Oct

anil.smp@gmail.com
10-Oct
shiva.gvr@gmail.com
22-Oct
manish.bhawsinka@gmail.com
18-Oct
ajit123k@rediffmail.com
23-Oct
udayphysici@yahoo.co.in
23-Oct
chandra.pocha@tcs.com
1-Oct
dilinworld@gmail.com
9-Oct
avik.pramanik@gmail.com
1-Oct
tanya_adhya@yahoo.com
7-Oct
chandrasekar.n@evolving.com
11-Oct
vijay.ramachandra@itcinfotech.com
4-Oct
aniket.gharpade@gmail.com
5-Oct
raghavendra.s@federalmogul.com
10-Oct
valakshm@in.ibm.com
1-Oct
osijithesh@yahoo.com
8-Oct
manjucse@gmail.com
10-Nov
RYVEEN@YAHOO.COM
27-Sep
jrajmo@gmail.com

saroja.shanbogh@thomsonreuters.com
20-Oct
vinekrao07@gmail.com
20-Oct
dearmithu@gmail.com
27-Oct
sandeep.nadanalige@live.com
10-Oct
avinashhk81@gmail.com
10-Oct
sanja_mayak@yahoo.com
1-Oct
madhusmita.beheka22@gmail.com
14-Oct
teju_mitchel@yahoo.co.uk
23-Oct
poornimapange@gmail.com
23-Oct
neelkant.kr30@gmail.com
15-Oct
suheenay25@gmail.com
8-Dec
jayan55@yahoo.com
10-Oct
tshgowda@yahoo.com
27-Oct
rustam@mbu.iisc.ernet.in
29-Oct
aswanikumar@mbu.iisc.ernet.in
29-Oct
alwayschitra@gmail.com
10-Nov
karnkute@gmail.com
2-Nov
privogue@yahoo.co.in
28-Sep
babuanand@gmail.com
4-Oct
sureshb@avasarala.com
9-Sep
18-Oct

gunasekharan.sambandabadran@cmc.com
3-Oct
wilfred.kumar@atkinsglobal.com
11-Oct
gbabu_im@yahoo.co.uk
5-Oct
sheshikanth.g@embitel.com
10-Oct
prasad@invensoft.co.in
25-Sep
prabhakar.pv@gmail.com
gautam@ramms.co.in
27-Oct
kannanr@ramms.co.in
4-Oct
girisgh_m@thbs.com
1-Oct
n.suneesh@gmail.com
16-Oct
renukag@renukag-co.com
14-Oct
naghas@gmail.com
21-Sep
guu.narayana21@gmail.com
dec
nkk@vsnl.com
16-Oct
bvbabu@gmail.com
kirtan@mot.com 10-Oct
sudhakar.pola@in.tesco.com
21-Oct
peleehekha@gmail.com
11-Oct
shylendra.kumar@bd.com
9-Oct
samarth_gupta@hotmail.com
raj_subramani@yahoo.com
deepaka@loresoftware.com
10-Oct
adarsh.chegn@db.com
9-Oct
nagapavan.chavali@hotmail.com
27-Oct
bhaskar_m@thbs.com
4-Oct
rajshankar27@gmail.com
23-Oct
balabhadra.parija@ih.com
3-Nov
www.akilraja456@gmail.com
15-Oct

drkvim@gmail.com 3-Nov
sherkhan.abdul@gmail.com
4-Oct
anil.puttegowda@moindteck.com
4-Oct
raghunandan.reddy@mindteck.com
4-Oct
dara.tomer@gmail.com
shyamak_s@thbs.com
30-Oct
sureshkb1958@gmail.com
oct
sherma_vikas@yahoo.co.in
6-Oct
ramakrishnan@transpacasia.com
15-Oct
mugundan85@gmail.com
5-Nov
dhanapals.17@gmail.com
5-Nov
ab.shiva@gmail.com
14-Oct
oct 1st week
10-Oct

tjsathi@gmail.com 4-Oct
kapilan.balasubramanian@thomsonreuters.com
16-Oct
vravic@gmail.com 6-Oct
raghavendra@yahoo.co.in
7-Oct
ranjithjoy777@gmail.com
9-Oct
8-Oct
oct 1st week

vr_textile5@yahoo.com
16-Oct
robotics.alaren@gmail.com
sindhya502@infosys.com
raveendra.rayanna@wipro.com
4-Oct

DATE
04.01.10

SL.NO

CUSTOMER NAME

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Bharath V
Rahul Nagaraj
Subhash Karekade
Oliver Menezes
R. Sandeep
Deepak Krishna
Rakesh Nadig
GladysCelestine
Nirmal Anjana Reddy

9886666733
9632181217
9980962878
9845865995
9739085479
9880575645
9843689747
9740208345
9845517311

05.01.10

10
11
12

Karthik Dhandapani
Mayur kumar Gopapa Krishna
Sagar Pakle

91-9886100804
9900781633
9886285498

91-9886507298
22216773

06.01.10

13
14
15
16
17
18

Saurabh shekhar Malhara


Mohammed Jameeluddin
Ganaraj P.R
Asmley Hohn Coelho
Manjunath S
Iqbal Khan

8050683897
91-9886365398
9632422133
9241374221
9844737992
9463585167

0257-2263181
08472-254542

19
20
21
22

Viraj V Shetty
Madhu Basavaraju
Jeevan Raj BN
Rishika Rupam

91-9448164383
9620161017
9886823517
9972214798

0820-2523819

23

K. Krishna Murthy

24

Sanjay

9986006155

080-25245442

25

Arun Kannan

9746042056

080-6609501

26

Alka Tiwari

9886084594

27

Shruthi M.J

9620838372

28
29

Sachin Y
Archak Kumar Sarkar

9742002331
9986498380

30

Jeff Jacob Thomas

31

Vedamithra Shetty Attavar

9448762773

32

Rajendra Kumar

9464147197

33
34

Mandeep Kaur
Gaurav Chhabra

9915313754
9988697118

35
36

Manoj Kumar
Niloy Choudhury

9480773991
9845422266

37
38

Janmay
Abhav Kumar

07.01.10

08.01.10

11.01.10

12.01.10

MOBILE.NO. PHONE NO

91-9844851114

0824-2423155
deepak_krishna@rediffmail.com
080-26764681

0824-2222341
080-26601988

madhu.moneymoney@gmail.com
080-26891060
918282247765

080-285648210

9846831772 0475-2329339
91824-2481041

01675-225912
080-23642155

9845829932 08398-280203
8050686781

13.12.10

15.01.10

18.01.10

19.01.10
20.01.10
21.01.10

22.01.10

25.01.10

27.01.10

39
40
41
42

Shuaib Mammu
Sunil Talemad
Satish Shekar
Vinay Kumar Bathi

43
44

Amzad Ali
Tajinder Singh

45
46
47

Kiran Magajikondi
Navaneeth P.R
Aishwarya Shivashankarappa

48

Rohin

49
50

Sijith Kumar S
Ram Chaitanya

9886716362
9945020002

51

Afsaneh Rezvan

9964770361

52
53
54

Siddhartha Sur
Ravi Prakash G.N
Satish Kumar

9900001286
9880198325
9886068655

55

Stavin Larence D'souza

9844010785

56

Aneesh M Upadhyaya

9633857930
9986471553
9845500757
9036830082

4972704966
080-22227496

9379713554
080-25615080
08105079203/0981 0183-2225820
9844765580
9845622998
9844406342

kiranmagajikndi@rediffmail.com
9108212412945

9535250464

9480548291 080-23384347

57
58
59
60
61
62

K. Sankarshan Prasad
Bharath Kumar C
Varsha D.N
Girish Hosahalli Jayaram
Vikram Jain
Kushal C

9901293433
9538599070
9743326420
9980292972
9743407848
9900442091

080-23341363

63

Asheesh Paidipati

9986713837

080-23192958

64

Hitarth Ashok Patel

9916684376

65

Deepak.R. Hebbal

9731543601

66

Jimil

9633738345

67

P.Jasmine Sora Rajula

9741108600

68
69

Amar Akbulte V
Pavan K Kurdekar

9916250630
9986782204

080-22279070
080-26770012

70

Chandramohan B

9846060478

0485-2260478

71

Ushasini Basavaraj

9886242634

72

Ajeya Padmajeeth

73
74
75
76
77

Ashwini
Parashuram
SantoshKumar
Pradyumna Krishnappa
Subramanian Nachiappan

080-28461976
080-27630444
08375-232437
080-28435759

9844683355 080-23512287
9449741844
9880760050
9448011287
9964205149
91-9043256541

0820-2549105
080-25226028
080-26634545

28.01.10

78
79
80

Deekshith C.M
Afsar
Farook Khan

9886978990
0091-9902247531
9741183661

01.02.10
03.02.10
04.02.10

81

Littymol Varghese

9535221192

82

Syed Sameer Ulla

9886319054

83
84

Nagesh.M
Jaspreet Singh

9844422072
9044465855

85

Dilpreet Kaur

9815284418

86
87
88

Santosh Kumar Yalameli


K.I Prem Pillai

9342589279
9845912107

0824-2453466

Lakshmi Narasimharaju

9980188978

080-23438675

89
90
91
92
93

Zareen Khan
Manoj Kumar
Davinder Singh
Brajesh Kumar
H. Sameena

9901902023
9716762091
9611772772
9035285744
9731760934

080-26689704

94
95
96
97
98

Mohit Naresh Gujjar


Dr. G.Vidhya
Suman Babu Sampangi
Alwin Awto
Anoop Thomas

91-9611148843
9740252768
9620310241

9180-28603951

9633023643
9539109221

0480-2734924
0490-2454738

99
100
101
102
103
104
105

Teenamol Jacob
Molly Thomas
Joshy George
Swathy Ekambaresha
Benstin
Pradeep.
Siddharth Rao

9916494838
9895122817
9947876764
9480255887
9986929626

0460-2267465

9686122378
91-9632544825

106

Susan Benniyam Panicker

9620204413

107

V. Adesh Kumar

9916970036

08.02.10

09.02.10
10.02.10
12.02.10
15.02.10

16.02.10
02.03.10

03.03.10
04.03.10
05.03.10
10.03.10

24.03.10
29.03.10
12.04.10
19.04.10
20.04.10
28.04.10
30.04.10

1
1
1
1
1

Vishwanath
Faraz
P.G Sahikar
Syed Aejal
Shreya Ganapathy

9886378930
8105977289
9844305021
9886430145
8105506923

080-23468898

9811261713

0460-92245108
080-28460480

vishwanathkavali@yahoo.co.in
080-28532314

03.05.10

Danvini Ghosh

9448418283

06.05.10

K R Radhakrishnan

9443510146

4344242860

10.05.10

1
1
2

Alok A Khuba

9739669999
9538222588
9845567876

8472230812

14.05.10

Sam
Suhail Ahmed

17.05.10
25.05.10
08.06.10

1
1

Mohit N Gujjar
Paridhi Dabriwal

9611148843
9886610371

28603951

Arun Joseph Dominic Fernandes

9945867265

91824-2435227

1 Pranav Pratap

9742701169

2 Nimmy Padachery

9656952495

3 Dhaval vachhani

09.06.10

10.06.10

11.06.10

4 Mira Bakulbhaj

9019761930

5 Reema Rasikal

9377878485

6 Md Samir

9845225736

7 Mohammed Akram

9895275500

8 Mohamme Shamma

8893148472

9 Veena Kookal Nair

9746291141

10 Kishor Shetty

9164095434

11 Rasna Kumar

9539212319

12 Sunil Kumar

8050114388

13 Sonny Kuruvila

9164035975

14 Sreena Pallikara

9164563397

15 Prajwal Rao

9964942276

16 Sanjana

9809973461

17 Meera Baindur

9243109981

18 Md Samir Skazi

9845225736

8202551651

19 Jafar

9916674425

8022185000

1 Gaurav
2 Neha

9845799993

3 Kiran Kumar

9482251858

1 Avinash

9895137690

4602240499

2 Shilpa

9901731835

82353252221

3 Anees

9019782253

4952323405

4 Raksha

9901657969

8242454220

5 Manasa

9880796829

8255275117

6 Kubra Mohammadi

9964219704

7 Prashob Koodathil

9035566733

8242248164

8 Prakash

9964237648

8204291122

9 Rohan

8254275184

9964242731

8206524136

10 Shetty Rohan

9972826925

8258274404

1 Karishma Rao

9916911933

1 Abhinav
15.06.10
21.06.10
25.06.10

903554115

Suraj Nurani Ramakrishnan

8971911293
9916900090

1 Neha Sinha

9632722355

1 manasa narendra kumar

973974328

2 Debasish Manna

9449566016

3 Ajit Kumar

9945038420

23661206

22933354

30.06.10
2-Jul-10

06.07.10

07.07.10

1 Vinoth Asokan

9916002266

1 Partha Pratim Pattnaik

9886051090

2 Siddharth

9742399900

3 Nagendra Sandarsh Kadaba

9900660277

1 Anunay

9632988559

2 Gaurav Arora

9741112700

3 kirthi

9008066119

1 Charithra

9886923132

2 Avinash

9844354567

3 Nikhil Rao

9901655614

4 Susmit Gupta

9008303346

5 Megha Varma

08.07.10
12.07.10

13.07.10

14.07.10
15.07.10

8174231537

41146179

26710355

41217559

1 Veena Venkat

9916946722

4222457971

1 Ashok

9880016898

66601080

2 Vivekanada prabhu.n

9739277457

8065633856

3 Abhijith Vijayakumar

9964086176

8212363598

4 sabeeh ashhar

9980199899

5 suhasiniSampath kumar

9740155440

25536902

6 sharan

9964370397

26580201

7 prasana kumar

9742501820

26697947

1 Roshan

9845187022

25532150

2 Anuj

9972311024

25240856

3 Megha Chowdary

9900003943

4 Darshan Shenoy

9980151655

5 Manoj Joseph

9740369685

6 Jayalith Gangadharan

9611188556

7 Gangadharan

9880738225

1 sAKI sUBRAMANIAN

9845602032

2 Vikram Hegde

9845624955

1 Aditya Milind

9916554984

2 Sandeep

9741845247

8242424532

3 Aditi Shenoy

9611070771

8212477631

4 Ramil

9743534987

5 Swami Elampooraan

9845558631

6 Bijo Venkat

9036033655

7 VIPUL

9731933990

8 Shahzad Ahmad

8892177151

9 HAMED aHMAD
10 BHARAT

19.07.10

41295730

meghachowdary@hotmail.com

23226074

41705751

88516470
9844307007

1 varun vasudev

9742213823

2 Farzana Harish Padiyath

9731008970

65985728

16.07.10

3 Sonam Delker

9611291196

4 Gopinath Kodandaramappa

9731981740

5 Mrudula Manjunath

9986500602

6 Pooja Nagendra

9880365190

7 Namriotha

9986039072

1 Marlyn Thomas

9880460370

26684619

2 Bidisha Guha

9845836041

25350715

3 Nitin Adarsh Dattatri

9742454793

23353326

4 Gautham

9880303449

40934006

5 Rashmi Vasudev

9986638508

23549305

32927968

6 Vinay

20.07.10

21.07.10

1 Smit Kant raturi


2 Akash Jaiman

9986409733

3 Siddharth Panda

9901488299

4 Ravikumar

9176781632

1 Sandeep Gopinath Huilgol

9611517633

2 Deepak Kovaichelvan

9449826497

3 Rajat Mukesh Gulati

9158885051

4 Mayuribala Mangoulkas

9685279883

7162238579

5 Anish Varma

9493304922

8123985186

6 Aboobakar

9567819890

7 Arun Kumar Thandayuthapani

9886601676

8 Smita Pany

9900385383

9 Nagendra Sandarsh

9900660277

10 Jayadeva Ashok Kumar


22/7/10

23/7/10

98808175920

9879503761

1 Ruban

9731454239

2 Deepak

9972927979

8288233077

22586497

22264989

8242409067

3 Anand

900418242

4 Swathi

9845055200

5 Akash

9945112342

1 Karthik

9986001198

8242496573

2 Avinash

9986629169

2172341866

3 Subha

8904303712

4 Mohan

9980556828

7725701

5 Nishika

9880284389

65950285

6 praveen

9886821757

7 Anuradha

9880080555

8 Preethi

9972255542

9 Patula

9740357656

10 Avinash

9986629169

11 Rashmi

26.07.10

27.07.10

28.07.10

29.07.10

30.07.10

03.08.10

04.08.10

5/8/2010

06.08.10

12 Nikhil

9986698556

13 Sharon

9611188001

14 Namitha

9880319471

15 Bobby

9886847716

1 Anuj Dagur

9972311024

2 Ashutosh Panda

9945153965

3 Suryanarayan Gowri

9980946584

4 Bharath Sukumaran

9844469841

5 Rohit Balakrishnan

9886334265

6 Vinu George

9845888097

1 Rahul

9663395124

2 anudeep

9916335885

3 aNJUSHA

9845352440

1 Shabir Moiz

9886304820

2 Alan John Lobo

9620386240

3 Dilip Madaksira

9980377511

1 Shabir Moiz

9886304820

2 Alan John Lobo

9620386240

3 Dilip Madaksira

9980377511

1 Anand Paul

9886045060

25240806

25611382

23552344

2 Jays Eapen
3 Reena Anitha Lasrado
4 Saad Salman

9048383716 /
9886317176 0469 - 2602606
9880046089 08272 - 224845
9663302309

1 Archana

9738341079

2 Naveen

9686912256

3 Srikanth

9886034165

1 Midhuna

9900157615

23336624

2 Mrudula

9632201379

26713630

3 Surabhi

9964301599

4 Rahul Chandragiri

9986959263

5 Thupten Namdale

8971858850

1 Pradeep Kumar

9632666844

2 Vinayak

9986989450

3 Samarth

9900264636

4 Jatinder

9878173034

5 Goutham

9945789289

23473436

6 Manoj

9964776764

23375600

7 Varsha

998,676,554

25830537

8 Ramesh

9739276127

23622673

9 Manasa

9986447542

MANISH KUMAR

9845384345

23343463

839296264

23660330

09.08.10

10.08.10

12.08.10

KARTHIK LA

9986001198

8242496573

NUPUR SHAH

9900344441

8023615449

PRASHANT SINGH

9980022314

SATHISH KUMARAGURU

9899288831

MRIDULA KANDAVEL

9994329036

RUPAL MARIA

9725503964

STHITA MOHAPATRA

9886347038

SHIVA SHANKAR MANGALORE

9845796913

JAYANAT SRIKUMAR

9945279528

RANJITH SHETTY

9880988231

8204290104

POOJA VENKATESAH

9886914165

8026760637

KRISHNA MANOJKUMAR

9845161336

8022264564

DHEERAJ.R

9945070300

BANANI CHAKRABARTHY

9538104866

ARVIND M SWAMY

7259990925

STEVE VARGHEESE

9886396351

SINDHU.V.K

9945455204

VINEETH

9986174050

VIJAY KUMAR CHAUDARY

9740186779

10

RAKSHITHA K R

9743222647

11

ARUN MOHAN CR

9036068059

12

SHAMANTH

9916907355

13

ARJUN

9945210406

14

FENIL JOSE

9886239280

15

SOWMYA

9916116847

16

ASHWINI

9986534980

17

VARINDU SINGH

9740186479

18

VIJAY KUMAR CHAUDARY

9740186479

Keerthi Kiranmayee

9972810864

Padmanabasekaran

9591006737

nikhil maka

9902012737

gokul dakshan

9980433999

gunateji lakshman yadalan

9845174175

archit paralch

9752540400

sandeep huilgol

9886064606

sini shetty

9916727595

deepak bagal

9980477110

10

chauko kovoor

9480393359

11

shuba basanna

9844460186

12

sanal varghese

9035896469

13

sanjana kadaba viswanatha

9986754077

14

fazil farooque ahmed

9886225323

15

dinesh kumar

9742480334

4312708889

8023447879

8212511874

8023615467

8174232555

4272263015

13.08.10

16.08.10

17.08.10

16

sindhu basavaraju

9900580558

17

yagita garodia

9620876217

18

anoop d paul

9739830108

19

8023206667

nirupama

9980985978

Jayant Yerrapragada

9482504998

8023567193

Priyanka

9945562336

8041468655

Jayagiri santhosh kumar

9959212121

4065692162

Amit roy

9886453450

Godly Jacob Thomas

9980526082

sindhu Abraham

9947034706

Karthik ammaiappan

9986387657

Hasting shashikumar

9886421826

Praveen josi

9916854212

8472221235

Nitin Gautam

9719076623

8065680568

Sandeep Nageswara rao

9886074732

8023324324

Ritika gupta

9986509194

8025702140

Mohammed sarfaraz nawaz kh

9886237682

Harish Ahamed chemmenchery

9611807665

Amoghavarsgha

9743705157

Prasad

9902346759

8025293475

Prashanth govinda reddy

9886440666

8025293115

Anil

9972299111

Adesh tk

9535074014

Amitkumar sudhakar trivedi

9342389432

M.S.Kaushik

9742770301

8023566599

Sharanya s sanjeev

9742169916

8023641008

Josveena

9844833534

4802761222

Nikita Baliga

9916164741

10

Saquib mehboob

9742814120

8022111556

11

Mulki Sanat Ram shetty

9886622090

12

Shuialika

9916710605

13

Mayanke Goyal

9739459584

8041278912

14

Neethi shantha kumar

9886056772

8023386275

15

Arpitha ghosh

9901744339

16

Srinidhi

9611107464

8041757281

17

Ashwin

8105866716

8244255805

18

Matthew rohan ebenezer

9916364540

4023352031

19

Arun kumar raj

9986334383

1332260779

20

Santhosh deshpande

9886372294

21

Srinidhi k

9900823060

22

Ponnuvel palaniyappan

9886522932

23

Shyam prakash

9845161060

24

chetan Chikkanaswamy

9986285498

8025502097

8023411018

18.08.10

19.08.10

25

Raghu bindas

9445020846

26

Amrita vijay

9886830788

Ubaid UR Raman

9008415905

Amritha thorath

9916555236

Shantha kumar Kauyashree

9986850233

Abhijeet n.s

9901168111 08472 221594

Anushka ajit mangharam

7259836880

8023333789

Thomas jhon kandrikal

9916032026

8025535183

Kruthi

9886944373

8026850296

Satish

9845425155

Sharathchandra

9886645416

10

Carol mancy D'silva

9741772404

8242225633

11

Bharath K.R

9986242120

8026540088

12

Srinivas

8904904525

13

Sheetal Vinay

9986707217

14

Sameer Ahmed

9886495759

15

Mohammed Irfan

9387913314

16

Pawan Tadagani srinivas

9880935626

17

Soumya sudhakar

9008711604

18

Runa silvia das

9538321207

19

Niroop sanikam

9591006426

8025532363

20

Raghavan kapur

9845001318

8023536318

21

Bhargavi vasudev

9742096369

8023379568

22

Bhavyathmiva reddy

9845040034

23

Li foo michh

9886117803

24

Anna john

9916336218

25

Mayur venugopal

9739818085

Namratha nagendra babu

9902579558

Charth rabose s

9950810666

Darshan r m

9632876974

Gunasekaran

9980507714

Abhisheli s balu

9886703470

Prashanth purandara

9743877147

Pornanna

9742560450

Rahul ravindra

9960334324

syed nafeez ul haq

9740759418

10

Basil thambu

9446933569

4865252212

11

Amith premkumar

9740290681

8214263549

12

Nanda kumar

9886757629

13

Nagarsha k s

9886069343

14

Vaijayanthi deepak

9886262337

15

Anil kr sharma

9980597110

16

Esha krishna

9907292991

820256177

8023330856

4743291291

8025573072

8026763061

8025238986

8202527875

7122290854

20.08.10

24.08.10

17

Varun varma

9742275879

18

Madhunika alisha padmanabha

9986990996

8026677623

19

Abhishek roy gollamudi

9886545156

8026595256

20

Faraaz shakeel

9894129711

8025585371

21

sunil kadam

9844848864

80257804332

22

Raghunath d

9620439338

23

Karthik a

9886381310

24

Kushal binnamangala anjanap

9916644300

25

Satish davuluri

7259247760

26

rashmi narayan

9845988656

Amit G Nambiar

9538080619

Uttam kashyap.v

9986775737

Ullas sugunan

9605864257

Venkatesh mr

9538320445

Jahnavi mishra

9731121141

Nishanth

9900008118

Goutam madhav

9535800049

Shreyas

9008860001

Arun kumar tk

9886668064

10

Vinay rangaswamy

9742290971

11

Arun gopala krishna

9741215665

12

Siddesh raj patil

9742920509

13

Ashwinitumkur

9742290970

14

Priyanka pengoriya

9986054215

8041311559

15

rohit b

9036048190

25452991

16

Wasim ali

9886707923

17

Srinivas

9902343080

18

Nitin Keshav

7899181188

20

Mahindra

9036342103

21

Pooja manjunath

8892173063

8212472122

22

Nithin gangadhar

9900785995

8026748140

Sriharsha jigale

9686682155

8026643428

Sachin jain

9739212937

Shyam karur

9632721694

Krishna chaitanya p.n

9986029435

Pradeep.k

9036100811

8023315843

Anup

9481819785

8212545129

Rumenigo fernandes

9008344033

8322771987

Neha sharma

9986010785

Ashwini.n

9900789085

8030204920

8272239767

8023418808

4872441849

8023281862

10

Mohan kumar

11

Chandan kumar

9900116086

8026481647

12

Arjun

8105489777

8214252730

25.08.10

26.08.10

27.08.10

13

Srikanth meka

9986881124

14

Anusha ramegowda

9448171203

15

Shilpa pattar

9035718521

8151233088

Ashwini deshpande

Shobna

9739869084

Adarsh perumala sekar

9686454232

Mohamed

9740063153

Suneel b

Aditya prasad

9632701625

8028483220

Sandeep Duggani

9916204309

8312459354

Divakara gs

7259119787

9758859518/9884964322
8025936202

962021992

Abhijith jayaram

9916313900

10

Aditya shan bhog

9986889858

11

Praghana parameswara

9900358530

12

Shwetha shanthakumar

9844661401

8028385398

13

Varnit jain

9845044440

8022261284

14

Aditya adusumilli

9591234688

8022128268

15

Keshia stepanle d'sila

9886563389

8065593951

16

Ashwin

9886454516

8242275482

17

Prarthana vasudevamurthy

9538812803

8023417053

18

Divya pratap

9886825968

8025271906

19

Shibzada masood ul hassan

9886863680

23549629

20

Kaleem ahmed

9886893587

21

Preethi sankaran

9980240069

22

Asok b

9980927842

23

Ralhitha kittali

9916130575

24

Harsh jala

9886313136

8026644241

8026532379

Darshan

Sarika soni

9986026864

Naveen Ramakrishnan

9036030539

Kuruvilla maneesh

9845347531

Ashwini rajan

9880945746

M.Rajeswari

Sowmya.m

9845403841

Ian gofrey john

9844062271

Pooja Rangaprasad

9845763118

10

Deepak hagadur bheemaraju

9945813377

11

Kalsank sanjay pai

9611828678

8022712935

12

Pranamya mohankumar

9964498401

8026689021

13

Vibhan sharma

9741019910

14

Rajesh subramanya

9620133469

1
2

Pragathi Prakash CL
Senthil Kumar

4224342108

8088284857
25723320

8041281729

9886457379 080-25461317
9740989817

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
30.08.10

31.08.10

Poojitha Purushotham
Abhishek Upadhyaya CL
Suhail
Ajay Kumar
Navneeth Venkatesh
Aashish Chhaji
Almas Hussain
IPSA Gupta
Bina Ningthoujam
amrita Pradip Kulkarni
Ramya Rthan Kumar
Radhakrishamam Srinivasan
Bharath Ur
Manikanta
Ravi Hazarika

9591407806
9886746794
9048811881
8892887743
8971109975
9916424764
9886038651

Somanna am

9731783030

8272232186

Rashmi srinivasamurthy

9448701817

8025721851

Sagar ragabhushan

9964282732

Hneek saha

9845763725

Cicil deepak

9980783770

Anunitha thomas

9008837604

Nagalakshmi muniswamy

9731915172

80234644817

Anil chikkaveeriah

9986648790

8023517929
8065978991

1/9/2010

080-41242922
25089478

9902734414
9845927432
9972310355
26563118
9886645434
9739009040 0821-2546571
9888767713
9886232930

Krishnav b dave

9620215634

10

Suman stephen

9986008782

11

Prashanth mm

9535162660

Eshwar kumr

9986694564

Dhanmbir singh

9035360075

Dwayne sania

9886399410

Prasad vemulappaly

9880462557

Gangesh

9886194226

Mary shilpa

9916988735

S.Gayathri

9994597776

N.M.Ponnappa

9448358367

Nagaraj vijay

9886813403

aditi p

9741106883

Ajay vasireddi

9739934203

Dharmanna

Mamatha d

9342188349

Nishita thota

8870467112

Sandeepkumar patil

9480268055

Chitra roshni

8050561102

Deepak jp

9986998767

10

0821-2413305
0361-2462606
0496-2551371
0471-2285017

8025871927

8041478244

8362263999

8025358739

02.09.10

03.09.10

6/9/2010

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Saket mohan

Ramesh Govindswamy Lakshmana


Ritesh kr Sinha
Nishditha Mahadev
Nitin R.J
Mohammd Shahjeer
Dinesh Reddy
Sidek Hussain
Rajesh Kumar
Rohit Bezawada
Nagobhushan Sumuka
Padmanabhan Subramanian
Mary evelyn

9620791966

Mayur chindalur

9844313755

Sanjana chandrakant

Harish

9742757752

Preethi

9886713495

Paviraj

9886734242

Shrey navi

9008092096

080-23571350
080-26666334
0474-2746331

4936-202024

1 Anita Savaneer

9591060644

2 Suhas Kumar

8971764533

3 Veda Chintalamadivala Jayaram R

9980512911

4 Chandrasekhar

9886060479

5 Aasaish Palai

9886269942

42044074

6 Gajanana Balasundar Hegde

9986112454

8254235533

99001001120

41737339

8 Balaji Jayaraman

9003022454

9 Nishantha Gurumurthy

8095757878

10 Aradha Gupta

23408481

9916532622

1 Karan Adpangaya

8147266228

8242440992

2 Vanitha Ramachandra Swamy

9916778503

8214252787

3 Chetan

9922991189

4 sommya Raj Chettiyamtharayil

9526245376

4829273979

5 Vikram Manjunath

9986489608

26669353

6 Parikshit Vaibhav Shamakar Merry

9916369896

42071221

7 Jefrey MATHEWS

8/9/2010

9538538260
9886330269
9916448544
9916142826
9986099282
9886908855
9620078182
9448121776
9008315633
9739866010
9061544433

7 Vivek Shivakuimar

07.09.10

9902578794

966337195

8 Suhas Suresh Banageri

9620021651

9 Allan Varghese melloottu

9886207241

10 Aswin Sekhar

9591331770

11 Aswini Kumar

9539005821

12 Kshema Shivakumar

9538545714

13 Tarun Sharma

9901781500

1 Rajkumar

9535198228

9448280830

4662287478

09.09.10

2 Mohsin Khan

9886802411

3 Abhishek Ahuja

9880344805

4 Savita kARTHIKEYAN

9845272281

5 Shashir.s Bharadwaj

9620209018

26420008

6 Bincy Anu Subin

9946055742

2326425

7 Vinay Sundar

9986613052

8 Manaan Shaini

9902025659

9 Biji Mathew

9446912599

10 Nupur Chatterjie

9886269440

11 Yogesh Chigurupati Anand

9740179089

12 Jastin Joy

9961999201

13 Sunil PALGOTA

9886283555

41514945

1 Vinay Kumar

9538922370

815451798

2 Amritha Prasad

9902580848

3 Haarnit Singh Keer

9844792804

4 Priyanka Alur

13.09.10

14.09.10

9986654717

6 Anagha Gowrijayaraman

9379604997

41678839

7 Chethan

9980749194

23214520

8 priyam mohanty

9439766720

9 Swetha Singh Shamsundar

9535573434

1 Raghavendra Ramachandra Tah

9986076276

2 Rohan

9886570422

3 Akash Rao

9880912407

4 Apoorv Prakash Hiremath

9844298458

5 Mahadevan Swamy Lingashett

9986584613

22132505

6 Santosh

9741972106

80212362583

7 Avinash

9902299888

8 Abhiram Kumar

9036093823

23226197

9 Gunateji Lakshman Yadalam

9845194175

22452301

10 Jyoyena M Sastry

9886666379

41725454

11 Shiva Kumar C S

8050504163

25228820

12 Preethi

8904402990

8570256904

13 Martin Joh

9986009908

1 Gowrish Billinagga Harish


2 Rikith Bommashetty Naveen

15.09.10

98444432021

5 Vishwananada Blappa Giridder

9900088412

25595340

9844267479

961111107

3 Diana Nikitha Gore

9945100857

4 Suprabha

9880393809

5 Md Shahnewaz

9945532223

1 Manjunath

9986830163

2 Mangala Harini Thirugnam

9886781647

3 Awiz Ahmed

9845230067

4 Anusha Bhat

9916810140

8312471243

233662550

16.09.10

5 Sonia Rai

9844814753

6 Bino Peter

8088602381

7 Vrushali Kadam

9986834353

8 Lali Abraham

9880041717

8202561188

9 Elizabeth Roy

9448857424

80202561315

10 Navyashree

9535252436

23652999

11 Shoba Poobalan

9980906944

1 Nagarjuna Danda

9535499909

2 Vyasan Mannarakkal

9895802008

4952370381

3 Shylu Oomen

9447663479

4812556095

4 Rahul Parashuram Barad

9964448363

8362208180

94482225139

26390256

5 Ajay Purushotham
6 Rolin Lenta Saldanha

8892258778

7 Gowthaman Karaikal Gunasekaran

9742506480

8 Sarath Chandran Kammanadath

9995678219

9 Vimal Chacko

17.09.10

20.09.10

21.09.10

8153263508

9037672878

1 KARTHIK

9886253376

2 Tamilarasan Arjunan

9538923843

3 Soumyamaya Mishra

9937394414

4 Rashmi Paul

9845023677

41265130

5 Ankur Sharma

8095868452

7552750963

6 Trikal Patil

9535759049

7 Kshitij

9739314264

8 Niveditha

8123382065

1 ROSHAN mOTHES fERNANDES

9480138540

2 Kumari Moothedath CHAndran

9008936800

3 Madamala Kartheek Reddy

9886296653

4 Varnit Jain

9845044440

5 Gerrit Kuriakdse Thomas

9901294311

28436721

6 Jaychandran

9886751901

25230318

7 Md Fahd

9986715886

25806693

8 Chandan Jayanna

9844464313

26718662

9 Vijayendra

9886568380

10 tarun kumar

9611437182

1 Abhishek Shriram Chandak


2 Md Umar Farookj

8242417286

6712419412

821240264

8382257349

8612311936

9845720139

23491029

973190335

23536076

3 Anand

9886912238

4 Jins Jose

9745696754

5 harpreet Kaaur

9501556906

6 Sweda Priyadarshini Emmanuel

9535121117

7 Vinod Kempasetty Mahadevaswam

9739715865

8 Karthk

9945794050

9 Maneesh Varghese Kunville

9845347531

4862240160

65610897

22.09.10

23.09.10

10 Vibha Manjunath

9986484264

1 Trilokpati Padhy

7411630650

2 Vijay Manakawad

9972905780

8232223074

3 Nambi Subhalaxmi Thirumalai

9902832117

22932542

4 Sandra Albert

9448515244

5 Besilin Alex

9886244645

1 Pragya

9886465421

2 Vinay Srinivasa Reddy

24-09-10
27-.09.10
28-09.10

65962534

9449352060

23422300

Ninu Rose P[aul

9440840683

8259280247

Chennakesava Kadappa

9611100977

8558226398

9886861668

9886523136

1 Shantimala Abdul Rahman Junaid

9611453210

4994265343

2 Kishan Kumar

8893410101

4994260710

3 Binish Karunakaran

9846471839

4 Hari Nair Koodathil

9507014873

4994205414

5 Kanchumarthi Rajasekar

9989037324

7760749489

1
2

1 aswin gopal

EMAIL EXPECTED
ID
DATE OF TRAVEL
Student
bharathv22@gmail.com
rahuln13@gmail.com
subhashkerd@yahoo.co.in
menezes_oliver@yahoo.com
sandy79sandeep@gmail.com
deepak_krishna@rediffmail.com
chicage_rakesh@yahoo.com
glad.cg@gmail.com
nirmal2reddy.a@gmail.com

20.01.10
17.01.10
12.01.10
10.01.10
17.01.10
11.01.10
03.02.10
15.01.10

Student
Student
Student
Student
Student
Student
Student
Student
Student

dkarthikmech@yahoo.co.in
mayur633@gmail.com
sagar.pakle@honeywell.com

22.01.10
15.01.10
24.01.10

Student
Student
Student

smalhara1357@gmail.com
jamet-jameel22@yahoo.com
ganarajpr@gmail.com

12.01.10
15.01.10
22.01.10
Feb
17.01.10
05.02.10

Student
Student
Student
Student
Student
Student

manjunaths09@gmail.com
iqbalkaur1985@gmail.com

29.01.10
shetty_viraj@hotmail.com
1st week of Feb
madhu.moneymoney@gmail.com
26.01.10
jeevaraj05@gmail.com
16.01.10
rishika.r@gmail.com

Student
Student
Student
Student

krishkmurthy@gmail.com

25.01.10

Student

ts.vampire@gmail.com

01.02.10

Student

arunkanna.gaa@gmail.com

12.01.10

Student

tiwari.alka08@gmail.com

26.01.10

Student

mj.shruti@gmail.com

01.02.10

Student

mai14sachin28@gmail.com
archak.s@rediffmail.com

21.01.10
20.01.10

Student
Student

jeffxiib@gmail.com

1st week of Feb Student


29.01.10

Student

Jan

Student

Jan
26.01.10

Student
Student

18.01.10
24.01.10

Student
Student

tanmaytm@in.com, tanmaytm@ 23.01.10


24.01.10
avi.redice@gmail.com

Student
Student

vedhshetty@gmail.com

mmkmanoj@gmail.com
niloy12345@gmail.com

Interested
Interested

shuaibpa@gmail.com
sunil.talumad@gmail.com
satish757@ymail.com
vinny82@gmail.com

17.01.10
30.01.10
22.01.10
24.01.10

Student
Student
Student
Student

amzadali16@gmail.com
taj_inder_singh@yahoo.com

25.01.10

Student
Student

28.01.10
28.01.10
27.01.10

Student
Student
Student

15.02.10

Student

sijithskumar@gmail.com
ram.rallapalli@gmail.com

21.01.10
10.02.10

Student
Student

afsaneh.s.r@gmail.com

24.01.10

Student

siddhartha.sur@gmail.com
raviprakash_gn@hotmail.com
sathish.m68@gmail.com

23.01.10
22.01.10
23.01.10

Student
Student
Student

stavinlawrence@hotmail.com

27.01.10

Student

kiranmagajikndi@rediffmail.com
navaneethpr@gmail.com
aishu17acr@gmail.com
rohhinik@gmail.com

aneesh.34.jeet@gmail.com

23.01.10

Student

shankblaze@gmail.com
bharathgowda04@gmail.com
varsha.dn@gmail.com
girishj@gmail.com
vik_din@yahpp.com
kushalgowda23@gmail.com

24.01.10
23.01.10
27.01.10
30.01.10
28.01.10
16.02.10

Student
Student
Student
Student
Student
Student

p.ashish@hotmail.com

25.01.10

Student

hitarth135@gmail.com

28.01.10

Student

deepak.nav@gmail.com

30.01.10

Student

jimil1984@yahoo.com

18.02.10

Student

josorna22@yahoo.co.in

18.02.10

Student

amar_v_akbote@yahoo.com
pavaanccbnmit@gmail.com

25.01.10
04.02.10

Student
Student

last week of feb Student


chandrabalakrishnanxxx@gmail.com
ushasini_raj@yahoo.com

29.01.10

Student

ajeyapadmajeeth@gmail.com

Feb

Student

apraphu66@yahoo.com
parashuram16@gmail.com
sksantosh_2000@yahoo.com
prady_5652@yahoo.com
atm.nsubbu@gmail.com

18.02.10

Student
Student
Student
Student
Student

07.03.10
22.02.10
05.02.10

call today

cmd018@gmail.com
afsarpah@yahoo.co.in
farookk@gmail.com

15.02.10
14.02.10

Student
Student
Student
Student

jilsonlitty@gmail.com

syed.ulla@flykingfisher.com1st week of march Student


nageshreddy15@gmail.com
jasprsin@gmail.com

4.02.10
20.02.10

Student
Student

harmansahila97@gmail.com

10.02.10

Student

sandy_yals@rediffmail.com
kiprempillai@gmail.com
lnraju16@gmail.com

18.02.10
03.03.10

Student
Student
Student

zareen.khan1984@gmail.com
manojsengan@gmail.com
packers.movers@rediffmail.com
brajes084@gmail.com
sammeenah@gmail.com
motih_gujjar21@yahoo.co.in
vidhya_dr@yahoo.com
alwinato_v@yahoo.co.in
anuntpc9@gmail.com

13.02.10
19.02.10
14.02.10
20.02.10
25.02.10

Student
Student
Student
Student
Student

22.02.10
25.02.10
11.03.10
21.03.10
01.04.10

Student
Student
Student
Student
Student

20.03.10

teenamol_amn@yahoo.co.in
mollythomas71@gmail.com
joshyktdi!gmail.com
swathy_e@yahoo.co.in
bestin.kurian@gmail.com
aminprandy@gmail.com
sid23rana@yahoo.com

17.03.10
18.03.10

Student
Student
Student
Student
Student
Student
Student

shineyrosep@yahoo.com

31.03.10

Student

adesh1988@gmail.com

15.04.10

Student

25.03.10
15.03.10
15.03.10

vishwanathkavali@yahoo.co.in 28.04.10
faraz4grimstoy@yahoo.com
pavansalikar@yahoo.co.in
syed_aejaz@yahoo.com
06.05.2010
shreyaganapathy@gmail.com

Student
Student
Student
Student
Student
Student

dgamini@tisb.qe.in

Student

aldknirus@gmail.com
samyallus@hotmail.com
suhail.19@gmail.com

01.06.10
23.05.10

Student
Student
Student

Interested

mohit_gujjar21@yahoo.co.in
paridhi0709@gmail.com

09.06.10
03.07.10

Student
Student

arun_ferns123@rediffmail.com
paranav.singh12@gmail.com

04.06.10

Student

4-Jul student
25-Jun student
3-Jul student
25-Jun student
25-Jun student
1-Jul student
student
june

student
28-Jun student
29-Jun student
student
27-Jun student
27-Jun student

july 1st

student

jUNE END

student

28-Jun student

mansilight@gmail.com
4-Jul student
sameerkazi87@gmail.com
28-Jun student
jafkizha@gmail.com
2-Jul student
gaurav_loveall@yahoo.com july 1st stud Student
neha2090@gmail.com
3 july studen Student
kiranstar20@gmail.com
28 june stud Student
avinashv01@gmail.com
5-Jul student
shilpas8989@gmail.com
7-Jul student
ani_joey@yahoo.com
3-Jul student
yakshasweet9@gmail.com
7-Jul student
mansa.pr@gmail.com
7-Jul student
kubramohammadi.123@gmail.com
7-Jul student
prashobk8@gmail.com
7-Jul student
prakashkumar8808@gmail.com
7-Jul student
rohanshetty123@gmail.com
7-Jul student
rohan.flyingdolphin@yahoo.co.in
7-Jul student
karishma.rao@gmail.com
03.07.10
Student
14.06.10
abhinav007@gmail.com
03.07.10

nehasinha83@gmail.com
manasa.n.09@gmail.com
dmanna@ipc.iisc.ernet.in
ajitnay2005@gmail.com

nrsuraj90@gmail.com
STUDENT
25 july Studen Student
20-Jul student
12-Jul student
1-Aug student

interested rental free

vishunash@gmail.com
19-Jul
partha.pattnaik@gmail.com
8-Sep
siddicks0@yahoo.com
15-Sep
sandarsh1900@gmail.com
17-Sep
anunay_swart@yahoo.com
gaurav805@gmail.com
kirthi.kr@yahoo.com
charithra923@gmail.com
sept
avinashakshay@hotmail.com
15-Aug
nikhil1087@gmail.com
18-Sep
susmitgupta@gmail.com
varma.megha@gmail.com
sept
veena.venkat@gmail.com
20-Sep
ashok.bhat@gmail.com
vicky_dj83@yahoo.co.in
dhoniengg183@gmail .com
17.09.2010
sabeehashh@gmail.com
10.09.2010
suhasinisan@gmail.com
10.08201
sharan7blue@gmail.com
1-Sep
prasanna.pkr@gmail.com
20.09.2010
roshancharly_87@yahoo.co.in
11-Sep
anuj1986001@yahoo.co.in
5-Sep

student
student
student
student
student
student
student
student
student
student
student
student
student
student
student
student
student
student
student
student
student
student

1-Aug

student

darshan_shenoy@yahoo.com
frmanoj@gmail.com
jayalith2004@yahoo.co.uk
gangadharan.r@gmail.com
SUBRA_SAK@YAHOO.CO.IN
vickyhegde@gmail.com
adypawar@gmail.com
dsa_sandeep@yahoo.com
shenoy.aditi@gmail.com
ramilmittal@yahoo.com
swami.e.kt@gmail.com
bijivin@hotmail.com
vipulch1980@gmail.com
shazronit@gmail.com

20-Sep student
16-Sep student
8-Sep student
28-Aug student
16-Sep student
5-Sep student
28-Sep student
1-Sep student
1-Sep student
1-Sep student
15-Sep student
15-Sep student
10-Sep student
30-Jul student
30-Jul student

bharatbhandari87@gmail.com

29-Jul student

nair.varun85@gmail.com
farzana.9991@gmail.com

12-Jul student
15-Sep student

sonamdolker93@yahoo.com
gopinathperteetion@gmail.com
krish_mru2yahoo.com

23-Aug student
20-Sep student
1-Sep student

pooja.nagendra@gmail.com
mamritha612@gmail.com

20-Sep student

maslyn.thomas@gmail.com
bidisha9@yahoo.com
dattatriasarsh@gmail.com
gauthamg@gmail.com
sidrush@gmail.com
vinaysasi77@yahoo.com

7-Sep student

smitkant@gmail.com
akashmech@hotmail.com
siddharthpanda@yahoo.com
raviip6@yahoo.co.in

student

7-Sep student
30-Aug student
11-Sep student
19-Sep student
20-Sep student

student
sept

student
15-Sep student
22-Sep student

drsandeephnilgol@yahoo.com
16-Sep
deepak_kumarans@yahoo.com
18-Sep
rajatgulati@live.com
15-Sep
mayuribala.mangrulkar800@gmail.com
10-Sep
anishvrm@gmail.com
6-Sep
abu_ame08@yahoo.com
15-Sep
sagizoel@gmail.com
2-Sep
smita.pany@gmail.com
22-Sep
sandarsh1900@gmail.com
17-Sep
ashok.yj@gmail.com
14-Sep
reneemilton@gmail.com
25-Aug
deepak31187@hotmail.com
18-Aug
anand8903@gmail.com
13-Sep
swathiswaminathan@gmail.com
27-Sep
aks_carry@yahoo.com
14-Sep
karthika@gmail.com
avinashk.mail@gmail.com
rcvreddy@rediffmail.com
mohanleollb@gmail.com
nishika26@hotmail.com

student
student
student
student
student
student
student
student
student
student
student
student
student
student
student

13-Sep student
10-Sep student
15-Sep student
sept

student
13-Sep student
student
student
student
student

student
student
student
student
student
student

anuj1986001@yahoo.com
5-Aug student
ashutosh.panda@gmail.com
20-Sep student
gowrino1@yahoo.com
22-Sep student
bharath.2186@gmail.com
10-Sep student
kpbsgnrb@gmail.com
1-Sep student
vinulgeorge@hotmail.com
20-Sep student
rahuldevendra.sharma@gmail.com 26-Sep student
anudeepvelagala@yahoo.co.in
5-Sep student
ANUSHA.CHEMMANUR@GMAIL.COM
10-Sep student
rab_shabbyaa@yahoo.com
24.09.10
Student
alanlobo2000@yahoo.cp.in
09.09.10
Student
dilipmadakrira@gmail.com
03.09.10
Student
rab_shabbyaa@yahoo.com
24.09.10
Student
alanlobo2000@yahoo.cp.in
09.09.10
Student
dilipmadakrira@gmail.com
03.09.10
Student
anandpaul@gmail.com
20.09.10
Student
jayseapen@yahoo.co.in
10.09.10
Student
lasradoreena2@gmail.com
15.09.10
Student
saadsalm@gmail.com
15.09.10
Student
archanaeagles@gmail.com
1-Sep student
navsal79@yahoo.com
1-Sep
srikanth.bhat@gmail.com
18-Sep
midhu_menon@rediffmail.com
11-Sep
mrudula.v@gmail.com
18-Sep
surabhi.rajgopal89@gmail.com
26-Sep
therahulchandragiri@hotmail.com 20-Sep
khanthupten@yahoo.co.uk
prad_dpk@yahoo.com
15-Aug
vinayak.nani@gmail.com
26-Aug
samarth.varma@gmail.com
9-Sep
sandhu_j@rocketmail.com
25-Aug
gouthamn2004@gmail.com
10-Sep
ss.manoj.gs@gmail.com
13-Sep
varshaimib@gmail.com
16-Sep
rameshcr19@gmail.com
3-Sep
msnishetty@gmail.com
17-Sep
MANISH.BOL@GMAIL.COM

KARTHIKLA@GMAIL.COM
RITZSHAH22@HOTMAIL.COM
PRASHANTBHADORIA@GMAIL.COM
SATHISH.KUMARAGURU@GMAIL.COM
MRIDULA.TECHY@GMAIL.COM
DSOUZARUPAL@YAHOO.COM
MESTHITA.MSTHIT@GMAIL.COM
VMB.SHIVASHANKAR@GMAIL.COM
JAYANTSRIKUMAR@GMAIL.COM
RANJITH.SHETTY42@GMAIL.COM
VENKATESH.POOJA@HOTMAIL.COM
NT.KRIS@GMAIL.COM

ARAVINDMS02@GMAIL.COM
STEVEVBABU@YAHOO.COM
SINDHUKADEMANE@GMAIL.COM
VINU.HIC@GMAIL.COM
VJ.ARR101D@YAHOO.CO.IN
RAKSHUKRSHETTY@GMAIL.COM
ARUNMOHANCR@GMAIL.COM
SHAMANTHMAHESH@GMAIL.COM
ARJUNKANDERAYA@GMAIL.COM
FENIL.JOSE@GMAIL.COM
SOWMYA.MONY@GMAIL.COM
ASHWINI.NARAHARI@HOTMAIL.COM
VJ.ARNOLD@YAHOO.CO.IN
02.10.10
19.09.10
18.09.10
16.09.10
25.09.10

15.09.10
10.09.10
18.09.10
30.09.10
15.09.10
24.09.10
20.09.10
01.09.10
05.09.10

keerthikiranmayee@yahoo.co.in
padmawrn@yahoo.com
nikhil-maka@yahoo.co.in
gokuldarshan@yahoo.com
guna.yadalan@gmail.com
architparalch@yahoo.co.in
sandeep.huilgol@gmail.com
sinishetty@gmail.com
deeplop@hotmail.com
ckovoor@alun.mit.edu
shubshere@yahoo.com
kv_sanal@yahoo.co.in
kadabasanju@gmail.com
fazil.fahmed@gmail.com
dineshec@yahoo.co.in

25.09.10
10.09.10
20.09.10
03.09.10
01.10.10
26.09.10
13.09.10
10.09.10
13.09.10
28.09.10
16.08.10
18.09.10
28.08.10
10.09.10

22.09.10
07.09.10
24.09.10

14.10.10
05.09.10
10.08.10
13.09.10
25.09.10
20.09.10
10.09.10

sindhu.basavaraju@gmail.com
yogitagarodia@gmail.com
anoopspeaks@gmail.com
nirupamaj712@gmail.com
jayant.y@gmail.com
priyanka17@yahoo.com
jsanthosh2121@hotmail.com
amitroy@yahoo.co.in
godlythomas@yahoo.com
sindhu.abraham@gmail.com
mytfyre@gmail.com
hastings_kumar@hotmail.com
praveenjoshi@rediffmail.com
nitingtm@gmail.com
sandeep351@gmail.com
ritikag0204@gmail.com
sarfaraznawazkhan@yahoo.co.in
Harisc84@gmail.com
amogh.hitk@gmail.com
prsd.chandrskr@gmail.com
prashanth8000@gmail.com
anilrg2006@gmail.com
adesh.is@gmail.com
amit_baroda77@yahoo.com
kush.9604@gmail.com
sharanya.sanjeev@gmail.com\

15.09.10
09.09.10
27.09.10
15.09.10
17.08.10
31.08.10
27.08.10
05.09.10
20.09.10
15.09.10
24.09.10

nikitabaliga@gmail.com
saquibmehboob@yahoo.com
sanatshetty09@gmail.com
shiualik.malhotra@gmail.com
mayankgoyal11@gmail.com
tanya_meethi@hotmail.com
arpitha.ghosh.blore@gmail.com
v.a.srinidhi@gmail.com
ashenoy888@gmail.com
matt.ebenzer@gmail.com

14.09.10
12.09.10
22.09.10
10.09.10
20.09.10
17.09.10

santosh.arkalgi@gmail.com
ksrin_0488@yahoo.co.in
pponnuvel@gmail.com
shyamprakashr@yahoo.com
chethankool@yahoo.com

13.09.10

rag2brut@gmail.com
amritavijay@hotmail.com
77.ubaid@gmail.com
amrithathorath_87@yahoo.co.in
saggi_kavya@yahoo.co.in
Abhisalimath@gmail.com
anushka.nanghavaram@gmail.com
tjkandrikal@gmail.com
an.kruthi@gmail.com
satish00789@gmail.com
sharathchandra.s@gmail.com
carolmancy@rediffmail.com
bharathkodiyala@gmail.com
s06146@gmail.com

28.09.10

sheetal harse@gmail.com

14.09.10
10.09.10
20.09.10
15.09.10
16.09.10
14.09.10
15.09.10
25.09.10
22.09.10
01.09.10
10.09.10
28.09.10

14.09.10
12.09.10
01.10.10
29.09.10
16.09.10
24.09.10
17.09.10
24.09.10

11.09.10
15.09.10
09.09.10
20.09.10
18.09.10
30.08.10
21.09.10
31.08.10
20.09.10
22.09.10
14.09.10
02.09.10
16.09.10
05.09.10
05.09.10
14.09.10
13.09.10
19.08.10

sameer_uno@hotmail.com
mohamedirfan20@gmail.com
pawants2886@gmail.com
som.blueheaven@gmail.com
runa.sylvia@gmail.com
sikamnroop@gmail.com
raghvkapurds@gmail.com
sagitourean@gmail.com
athmiva.reddy@gmail.com
hellswonth7803@hotmail.com
annajohn0609@gmail.com
mayur078@gmail.com
nams7688@gmail.com
charthrabose@gmail.com
darshgoku99@yahoo.com
nalarajan@gmail.com
ababhishebbalu@gmail.com
pk.canara@gmail.com
michaypond@gmail.com
rahulrdani33@gmail.com
nafees.haq@gmail.com
basil20@gmail.com
amith_premkumar@yahoo.com
nandakumar.1234@yahoo.com
naga.14121987@gmail.com
vaij7788@hotmail.com
anil.thatrame@gmail.com
ashe27_air@yahoo.com

varunvarma17@gmail.com
m.a.padmanabha@gmail.com
letmeknowit@gmail.com
faraazshakeel@hotmail.com
sunkandam@gmail.com
raghu.d4@gmail.com
kar3190@gmail.com
kushal.b.anjanappa@gmail.com
dsatishchowdary@gnmail.com

10.09.10
25.09.10
19.09.10
21.09.10
17.09.10
14.08.10
29.09.10
14.09.10
13.09.10
12.09.10

amitgrambiar@gmail.com
uttamkashyap@gmail.com
ullas57@gmail.com

20.09.10
25.09.10
18.09.10
18.09.10
20.09.10
1509.1
28.09.10
20.09.10
16.09.10

17.09.10
20.09.10
15.09.10
20.09.10
20.09.10
10.09.10
18.09.10
28.09.10
05.09.10
10.09.10
09.09.10
04.08.10
24.09.10

12.09.10
04.09.10
13.08.10
13.09.10
12.09.10
19.09.10
17.09.10
17.09.10
04.09.10

drjahravimishra@yahoo.com
nishanth239@yahoo.co.in
goutham.madhav@gmail.com
shreyasbit067@gmail.com
aruntkkumar@gmail.com
ashvin1423@gmail.com
arungkumar21@gmail.com
siddy3602@gmail.com
ash.happy@gmail.com
pengariya@gmail.com
rohitbel@gmail.com
wasimkod@gmail.com
ysrinivasmais@gmail.com
nitinkesti@gmail.com
mahindra.anand7@gmail.com
manshapooja@gmail.com
nithingangadhara@gmail.com
jigale25@gmail.com
sachinpjain@gmail.com
shyambms@gmail.com
chaitany.padila@gmail.com
pradeep.kemp@gmail.com
anup.pu@gmail.com
fernandes.rumeingo@gmail.com
neha10sharma@gmail.com
ashunagaraj@gmail.com
mohan14683@yahoo.com
reach.chanan.r@gmail.com
arjunk1444@yahoo.com

25.09.10
12.09.10
16.09.10

19.09.10
09.09.10

srikanthm.123@gmail.com
anusha.ramegowda@gmail.com
pattar.shilpa@gmail.com
ashwini.ashoo7eng@gmail.com
ahobna.nift@gmail.com
adhemse@gmail.com

24.09.10
15.09.10
13.09.10
02.09.10
18.09.10
15.09.10
12.09.10
28.09.10

s.suneel125@gmail.com
a.p2235@gmail.com
sandeep09jsk@gmail.com
divakarags@gmail.com
abhi9886@gmail.com
aditya.shanbhog@gmail.com
praghna.p@gmail.com

18.09.10
16.09.10
20.09.10
05.10.10
10.09.10
12.09.10
10.09.10
13.09.10
14.09.10
17.09.10

25.09.10
13.09.10
20.09.10
20.09.10
10.09.10
17.08.10
02.09.10
25.09.10
18.09.10

varnitj@gmail.com
adityaa.kgv@gmail.com
coco_keshia@hotmail.com
ash.shetty9886@yahoo.co.in
prathnavasudev@yahoo.co.in
divyap25@gmail.com
sahibzada.masood@gmail.com
kaleem_hps@yahoo.com
preetisankaran@gmail.com
alok.bs@gmail.com
ralhithakittah@gmail.com
h_jalan@hotmail.com
darx16@gmail.com
soni.sarika@gmail.com
naveen.ramakrishnan@yahoo.com
maneesh.kuruvilla@gmail.com
ashwini.mj7@gmail.com
rajii23@rediffmail.com
sowmyam.333@gmail.com

03.09.10
26.09.10
11.09.10
24.09.10
10..09.10
12.09.10
17.09.10

15.09.10

pooja.rangaprasad@gmail.com
crzyb4u2k6@gmail.com
sanjaypai.1989@gmail.com
pranamya.m.88@gmail.com
vibhav.sharma@gmail.com
rajesh.balasubramany@gmail.com
pragathiprakash@yahoo.co.in
senthilkshan@yahoo.com

17.09.10
15.09.10
15.09.10
18.09.10
17.09.10
14.09.10
15.09.10
27.09.10
01.10.10
14.09.10
15.09.10
20.09.10
sep
12.09.10
20.09.10
17.09.10
21.09.10
01.10.10
28.09.10
18.09.10
22.09.10
27.09.10
30.09.10
01.10.10
12.08.10

11.09.10
20.09.10
29.09.10

15.09.10
13.09.10
12.09.10
16.09.10
28.09.10

poojithapurushotham@gmail.com
madmanabhi@gmail.com
suhail.cv@gmail.com
tobravoajay@yahoo.com
navneeth.ec@gmail.com
aashish_chhajs11@hotmail.com
alma3_abedi@yahoo.com
ipsagupta@gmail.com
frex_2@yahoo.co.in
amritapk@gmail.com
ramya.rathankumar@gmail.com
radhakrishnan1982.s@gmail.com
bharath.bcsavaraje@gmail.com
mani.nayer@gmail.com
ravi.hazarika@gmail.com
docvhaeen@yahoo.com
rashmi.2509@gmail.com
sagar.ragabhushan@gmail.com
aneek_saha@rediffmail.com
cecildeepak@gmail.com
anunitha-thomas@hotmail.com
nagu.gen@gmail.com
anilc-7@yahoo.com
dudekrishnavdave@gmail.com
sumanstep@yahoo.com
prashanth182@gmail.com

gayeeon835@gmail.com
nmponnappa@gmail.com
vijay_teen18@yahoo.com
aditi.14188@gmail.com
ajay_9@gmail.com
dharma-pidagannavar@gmail.com
mamathadore@yahoo.co.in
Tinishi.89@gmail.com
sandy_austin78@yahoo.co.in
chitra_roshini@hotmail.com
deepak3565@gmail.com

saket87june@gmail.com
12.09.10
ramesh.bmsit@gmail.com
13.09.10
r@ritesh-sinha.com
nishditha.mahadev@gmail.com
16.09.10
nitin_aj@hotmail.com
18.09.10
shahjeer282@gmail.com
20.09.10
reddy_dinesh@in.com
23.09.10
drsidek.axiss@rediffmail.com
14.09.10
rksalian@ori.com
22.09.10
rohith_0083@yahoo.com
19.09.10 nagabhushansumuka@gmail.com
18.09.10
psone@live.com
maryenelyns2@gmail.com
22.09.10
ccmayur@gmail.com
20.09.10
sanj22@gmail.com
28.10.10
harishgowda87@gmail.com
21.09.10
preethi.g@gmail.com
raviraj-idoyr@gmail.com
15.09.10
shareynavi@gmail.com
22.09.10
savanuranita@yahoo.com
29-Sep
21.09.10

24-Sep

challengeveda@gmail.com
22-Sep
chandru.sham@gmail.com
17-Sep
aasaish@gmail.com
20-Sep
gajananme@gmail.com
25-Sep
yes.vicky@indiatimes.com
18-Sep
balajis1@gmail.com
27-Sep
antnish@gmail.com
sony1369@gmail.com
23-Sep
kevin631danes@sify.com
18-Sep
vanitha_r1904@yahoo.com
25-Sep
agchetan22@gmail.com
20-Sep
soumyavaikam@yahoo.co.in
20-Sep
vikram_m588@yahoo.com
23-Sep
parix.shamakar@gmail.com
20-Sep
jeffreygmathews@hotmail.com
23-Sep
sbonageri@gmail.com
20-Sep
alanvarghese1988@yahoo.com
25-Sep
aswinsek@gmail.com
30-Sep
ashvini_223_03@yahoo.co.in
23-Sep
kshema27@yahoo.com
28-Sep
tarunsuvana@gmail.com
8-Sep
vajkarneedi@gmail.com
25 septy

affable.mohsin@gmail.com
20-Sep
ahujabhishek@yahoo.com
25-Sep
savitakarthik@yahoo.com
shashir87@gmail.com
20-Sep
bincy.subibhavan17@gmail.com
15-Sep
vinays.bt@gmail.com
16-Sep
manaanshaw@gmail.com
25 septy
bijimanoj_2006@yahoo.com
26-Sep
nupur.chatterjee@gmail.com
18-Sep
yogesh9180@gmail.com
19-Sep
jestynenjoy@yahoo.in
23-Sep
masterpalgota@gmail.com
22-Sep
vinykumar0222@gmail.com
24-Sep
amritha4491@yahoo.com
16-Sep
sounkeer@yahoo.co.uk
28-Sep
priyanka_alur@yahoo.co.in
17-Sep
vishwairiradder@yahoo.co.in
21-Sep
giggleface.anagha@gmail.com
20-Sep
chethanms07@gmail.com
22-Sep
mohanty.priyan@gmail.com
28-Sep
swetha06.singh@gmail.com
30-Sep
rahultahasildar@gmail.com
25-Sep
rohankotiki@yahoo.com
aakash.rao@gmail.com
30-Sep
appu.ph@gmail.com
27-Sep
maadhu_dave@yahoo.co.in
21-Sep
sanky.sagi@gmail.com
27-Sep
avinashkore@hotmail.com
26-Sep
abhiramkumar99@gmail.com
27-Sep
guna.yadalam@gmail.com
25-Sep
sanjanasastry812@live.com
20-Sep
getmyidentity@gmail.com
20-Sep
preethi.bt6@gmail.com
25-Sep
sept end

gaush.coorg@gmail.com
riky_grinch@yahoo.co.in
nikitha_dg@yahoo.com
subha2025@gmail.com
pesshaan@gmail.com
manjunathtr_4b@yahoo.co.in
cooky_rini@yahoo.co.in
awaiz.a@hotmail.com
anusha.nbhat@gmail.com

2-Oct
27-Sep
3-Oct
30-Sep
30-Sep
27-Sep
30-Sep
1-Oct

soneya.08@gmail.com
binopeter7989@gmail.com
vrushalikad@gmail.com
litroc77@hotmail.com
elizroy@yahoo.com
navyashree76@gmail.com
shobapoobalan@gmail.com
dareddy.sumit@gmail.com
mvyasan@gmail.com
shyluoommen@yahoo.com
rahul.barad@gmail.com
ajayprshthm48@gmail.com
rolls_sal@yahoo.com
kg.gowthaman@gmail.com
anyasarat@gmail.com
vimal2sin@gmail.com
krog.2687@gmail.com
tamil817@gmail.com
soumya-mishra@hotmail.com
rrushmi.paul@hotmail.com
ankurshrma83@gmail.com
trichd.fx@gmail.com
chill217m@gmail.com

28-Sep
25-Sep
26-Sep
6-Oct
6-Nov
30-Sep
29-Sep
29-Sep
25-Sep
1-Oct
28-Sep
1-Oct
26-Sep
3-Oct

1-Oct
28-Sep
1-Oct
30-Sep
1-Oct
27-Sep
27-Sep
25-Sep

roshan27 oct1987@gmail.com

1-Oct

kumarimc@gmail.com
29-Sep
madamala.karthikreddy@gmail.com 1-Oct
varnitj@gmail.com
27-Sep
gerit.thomas@gmail.com
23-Sep
jaichandranhal@yahoo.com
27-Sep
moh_fahd87@hotmail.com
30-Sep
29 chandan@gmail.com

8-Oct

vijisrao@gmail.com
tarun3585@gmail.com
abhishek.s.chandak@gmail.com
omer.6726@gmail.com
andoo523@gmail.com
jinsjose555@gmail.com
kaurhenpreet00@yahoo.com
sudpriya@gmail.com
vkm.creative@gmail.com
karthikrossi@gmail.com
maneesh.kunville@gmail.com

5-Oct
26-Sep
28-Sep

1-Oct
25-Sep

25-Sep
4-Oct
6-Oct
26-Sep

vibhamanjunath@gmail.com
trilok.padhy@yahoo.co.in
vijaymanakwad@gmail.com
subhalaxmi_n@yahoo.com

1-Oct
30-Sep
8-Oct
24-Oct
25-Sep

besilinalex@hotmail.com
pragya18@gmail.com
vinay1985@gmail.com
ninupaul@gmail.com
thechenna123@gmail.com
mailash_2k@yahoo.com
junnuclassic@gmail.com
kishumulleria@gmail.com
binish999@gmail.com
harimunnacl09@yahoo.com

27-Sep
5-Oct
2-Oct
10-Oct
18-Oct
2-Oct
16-Oct
16-Oct
16-Oct

7-Oct