You are on page 1of 15

KENYATAAN TUNTUTAN ELAUN PERJALANAN DALAM NEGERI

BAGI
SEPTEMBER
/
2014
(Bulan )

(Tahun)

MAKLUMAT PEGAWAI
Nama ( Huruf Besar )

LEONG AI SIENG

No. Kad Pengenalan

880307-52-6348

Gred / Kategori

DG 41

Jawatan

GURU

Pendapatan (RM)

No. Akaun

111132057154

Alamat Bank

MAYBANK

Gaji Pokok

RM

2,447.94

Elaun-Elaun

RM

978.39

Jumlah

RM

3,426.33

Jenis / Model
Kenderaan

No. Pendaftaran
Kuasa (C.C)
Kelas Tuntutan

Alamat Pejabat

SJK ( C ) HIN HUA, 96850 SONG, SARAWAK

Alamat Rumah

JALAN KIM SAN, 96100 SARIKEI, SARAWAK.

No. Telefon & email

016-8760933 marukoleong@gmail.com

LAMPIRAN B

NEGERI

1703.05

1,798.05

180.00

180.00

115.00

115.00

340.61
40.00
675.61

359.61
40.00
694.61

KENYATAAN TUNTUTAN
Jarak

Waktu
Tarikh

Butiran Pergerakan
Bertolak

Sampai

(k.m.)

Tujuan, tempat & tarikh :

27.08.2014

0730

0930

Song/Sibu

0930

1030

Sibu/Sarikei

Tujuan:
Mengiring murid menyertai Pertandingan
Deklamasi Sajak Bahasa Cina Peringkat
Negeri

Hotel Penginapan / Alamat Lojing :

No. 126, Jalan Meranti, 96100 Sarikei,


Sarawak.
29.08.2014

0515

0615

Sarikei/Sibu

0615

0815

Sibu/Song

(*) M = Elaun Makan

H = Elaun Harian

BSH = Bayaran Sewa Hotel

L = Elaun Lojing

tel

LAMPIRAN B

Bil. Hari Dituntut


M*

H*

BSH*

L*

L = Elaun Lojing

TUNTUTAN ELAUN PERJALANAN KENDERAAN


Bagi

500 km pertama

km x

sen /km

500 km

km x

sen /km

700 km selepas

1,000 km

km x

sen /km

Setiap km selepas

1,700 km

km x

sen /km

500km selepas

Jumlah tuntutan elaun perjalanan kenderaan

TUNTUTAN TAMBANG PENGANGKUTAN AWAM


(No. resit

Teksi

Teksi (Tanpa resit)

Van
(No. resit
Van (Tanpa resit)

Kereta Api
(No. resit
Kereta Api (Tanpa resit)

Feri / Bot
(No. resit
Feri / Bot (Tanpa resit)

( 09305 / 5446 ) - [ Song/Sibu/Song]

(No. resit

Lain-lain

Jumlah tuntutan tambang pengangkutan awam :

TUNTUTAN ELAUN MAKAN / ELAUN HARIAN


Bil hari x Peratus x Kadar Elaun Makan

100%

x
x
2

x RM

/ hari (Kadar Semenanjung Malaysia)

x RM

/ hari (Kadar Semenanjung Malaysia)

x RM
100%

/ hari (Kadar Semenanjung Malaysia)

x RM

65.00 / hari (Kadar Sabah / Sarawak)

x RM

/ hari (Kadar Sabah / Sarawak)

x RM

/ hari (Kadar Sabah / Sarawak)

Bil hari x Peratus x Kadar Elaun Harian

100%

RM

/ hari (Kadar Semenanjung Malaysia)

100%

RM

/ hari (Kadar Sabah / Sarawak)

TUNTUTAN BAYARAN SEWA HOTEL (BSH) / ELAUN LOJING


Bayaran Sewa Hotel
Nama Hotel :
(No. resit :
)
[ + ] Bayaran perkhidmatan (service charge ) 10%
[ + ] Cukai kerajaan (government tax) 6%
Nama Hotel :
(No. resit :
)
[ + ] Bayaran perkhidmatan (service charge) 10%
[ + ] Cukai kerajaan (government tax) 5%
Nama Hotel :
(No. resit __________________)
[ + ] Bayaran perkhidmatan (service charge) 10%
[ + ] Cukai kerajaan (government tax) 5%
Bil. Hari x Kadar Elaun Lojing

RM

RM

/ hari (Kadar Semenanjung Malaysia)


60.00

/ hari (Kadar Sabah / Sarawak)


Jumlah tuntutan BSH / Elaun Lojing :

TUNTUTAN PELBAGAI
Yuran kursus (No. resit : _____________________)
Bayaran tol & tempat letak kereta (No. resit : __________________)
Bayaran dobi (No. resit : _______________________)
Bayaran pos, telefon, teleks, fax (No. resit : __________________)
Bayaran cukai lapangan terbang (No. resit : _________________)
Bayaran excess baggage (No. resit : ___________________)
Kerugian pertukaran matawang asing (@ 3%)
(bagi Singapura, Selatan Thailand, Kalimantan dan Brunei Darussalam
Sahaja)

LAMPIRAN B

UN PERJALANAN KENDERAAN
RM
RM
RM
RM
RM

BANG PENGANGKUTAN AWAM


RM
RM

20.00

RM
RM
RM
RM

09305 / 5446 ) - [ Song/Sibu/Song]

RM
RM

40.00

RM
Jumlah tuntutan tambang pengangkutan awam : RM

60.00

AUN MAKAN / ELAUN HARIAN


RM
RM
RM
RM
RM

130.00
-

RM

RM

RM
Jumlah tuntutan elaun makan / harian : RM

130.00

LAMPIRAN B

SEWA HOTEL (BSH) / ELAUN LOJING


RM

RM
RM
RM

RM
RM

RM
RM
RM

RM
RM

240.00

RM

240.00

NTUTAN PELBAGAI
RM
RM
RM
RM
RM
RM
RM

Jumlah tuntutan pelbagai : RM

0.00

JUMLAH KESELURUHAN TUNTUTAN :


PENGAKUAN
Saya mengaku bahawa:
(a)
(b)

perjalanan pada tarikh-tarikh tersebut adalah benar dan telah dibuat atas urusan rasmi;

tuntutan ini dibuat mengikut kadar dan syarat seperti yang dinyatakan di bawah peraturan-peraturan b
bertugas rasmi dan/atau pegawai berkursus yang berkuatkuasa semasa;

(c)

perbelanjaan yang bertanda (*) berjumlah sebanyak 20.00 * telah sebenarnya dilakukan dan dibayar oleh

(d)

panggilan telefon sebanyak RM ____________ dibuat atas urusan rasmi; dan

(e)

butir-butir seperti yang dinyatakan di atas adalah benar dan saya bertanggungjawab terhadapnya.

Tarikh :

02.09.2014
(Tandatangan)

PENGESAHAN
Adalah disahkan bahawa perjalanan tersebut adalah atas urusan rasmi.

Tarikh :
(Tandatangan)
Nama

Jawatan :
b.p. Ketua Setiausaha
Pegawai Pengawal

PENDAHULUAN DIRI (Jika ada)


Pendahuluan diri diberi
Tolak Tuntutan sekarang

Baki dituntut / baki dibayar balik :

LAMPIRAN B

RM

310.00

bawah peraturan-peraturan bagi pegawai

a dilakukan dan dibayar oleh saya;

gjawab terhadapnya.

(Tandatangan)

(Tandatangan)

Ketua Setiausaha

awai Pengawal

RM
RM

RM

310.00

Kenyataan Tuntutan Tambang Pengangkutan Awam Bagi


Perjalanan Bulan September 2014
Tambang Ekspres
Masa
Tarikh
Bertolak
27.08.2014
29.08.2014

0730
0615

Dari

Ke

Song
Sibu

Sibu
Song

No. Resit/Tiket

Tambang
RM
RM
RM

JUMLAH :

20.00
20.00
40.00

Tambang Teksi
Tarikh
27.08.2014
29.08.2014

Masa
Bertolak
0930
0515

Dari

Ke

Sibu
Sarikei

Sarikei
Sibu

Tambang
RM 10.00*
RM 10.00*
JUMLAH : RM 20.00*

Diakui bahawa tuntutan tambang-tambang pengangkutan awam seperti dinyatakan di atas adalah sebenarnya dibelanjakan
oleh saya untuk menjalankan tugas rasmi di luar pejabat.

(LEONG AI SIENG )
No. K/P : 880307-52-6348