You are on page 1of 5

PLAN DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT

NUME ŞI PRENUME: P.T
VÂRSTA: 9 ani
CLASA a II A
DATE DE CONTACT: ŞC CU CLASELE I-VIII „C-TIN SANDU ALDEA
INFORMAŢII DESPRE STAREA SĂNĂTĂŢII:BUNĂ
DOMENIUL DE INTERVENŢIE:COGNITIV-MATEMATICĂ
ECHIPA:ÎNVĂŢĂTOR, ÎNVĂŢĂTOR ITINERANT
ALTE PERSOANE.FAMILIA
DATA ELABORĂRII:1.10.2009
DATA REVIZUIRII 23. 10 2009OBIECTIV
E

METODE ŞI MIJLOACE
DE REALIZARE

PERIOADA

O1-să
scrienumel
e în
concentrul
0-100

Explicaţia

1.10.2009

O2-să
recunoască
sistemul
poziţional
de scriere a
numerelor
formate din
ZU;

-Conversaţia,
-Explicaţia,
-Demosntraţia,
-Exerciţiul,
-Jocuri aritmetice,
-Fişe de lucru;
-Activitatea directă;
-Material intuitiv,
Observaţia

O3-să
numere în
ordine
crescătoare

O4-să
recunoască
locul unui
număr întrun şir
(vecinii)
O5.-să scrie
numere
dictate

CRITERII
MINIMALE
PENTRU
EVALUARE
A
PROGRESU
LUII
-scrie cu
ajutor
numere în
concentrul 0100;
citeşte
numere;

METODE/INSTRU
MENTE DE
EVALUARE

-valorificarea
pozitivă permanentă

-observaţia şi
îndrumarea;

1.10.2009/23.10
.2009

-numără
crescător cu
ajutor;

compară şi
numeşte cu
sprijin
vecinii;
-scrie cu
ajutor
numerele
dictate

-evaluarea orală
-fişe de lucru
-îndrumare

-evaluarea scrisă

exerciţii de adunare cu numere formate din unităţi cu trecre peste ordin pe bază de material intuitiv(desene. ÎNVĂŢĂTOR ITINERANT ALTE PERSOANE. -Observaţia 23/10/2009 20/11/2009 O2. jetoane. . -„ cu operaţii matematice corespunzătoare. -valorizarea pozitivă -observarea şi aprecierea. -Exerciţiul. -Material intuitiv.FAMILIA DATA ELABORĂRII:23. -Observaţia 23/10/2009 20/11/2009 CRITERII MINIMALE PENTRU EVALUAREA PROGRESULUII -rezolvă exerciţii de adunare şi scădere în concentrul 0/30. -Material intuitiv. -Explicaţia. fără trecere peste ordin. Demosntraţia.PLAN DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT NUME ŞI PRENUME: P. -corelează semnele „+. 2009OBIECTIVE MIJLOACE DE REALIZARE PERIOADA O1-să adune şi să scadă numere naturale de la 0 la 30. -Exerciţiul. -Explicaţia. Demosntraţia. -evaluarea scrisă. - METODE/INSTRUMENTE DE EVALUARE -rezolvă cu sprijin. beţişoare) -îndrumarea. fără trecere peste ordin -Conversaţia.T VÂRSTA: 9 ani CLASA a II A DATE DE CONTACT: ŞC CU CLASELE I-VIII „C-TIN SANDU ALDEA INFORMAŢII DESPRE STAREA SĂNĂTĂŢII:BUNĂ DOMENIUL DE INTERVENŢIE:COGNITIV-MATEMATICĂ ECHIPA:ÎNVĂŢĂTOR.*să adune numere naturale de la 0 la 30 cu trecere peste ordin * REPREZINTĂ UN OBIECTIV MAXIMAL CARE VA MAI FI RELUAT PE PARCURSUL DEMERSULUI TERAPEUTIC Conversaţia.2009 DATA REVIZUIRII 20.10. 11.

-îndrumarea. să scrie şi să pronunţe corect litere . 2009OBIECTIVE MIJLOACE DE REALIZARE O1-să manifeste interes pentru a comunica cu ceilalţi. EXPLICAŢIA.FAMILIA DATA ELABORĂRII:1/. PERIOADA CRITERII MINIMALE PENTRU EVALUAREA PROGRESUL UII 1/10/2009 -foloseşte cu 23/10/2009 ajutor formule de salut. literă. ACTIVITATEA DIRECTĂ: O2-să construiascp propoziţii simple după imagini. O3-să identifice. -IMAGINI -CONVERSAŢIA -DESCOPERIREA DEMOSNTRAŢIA EXPLICAŢIA -ALFABETAR METODE/INSTRUMENT E DE EVALUARE -formulează răspunsuri simple la întrebările legate de imagini. -fişe delucru.scrie pronunţă litere. ÎNVĂŢĂTOR ITINERANT ALTE PERSOANE. -CONVERSAŢIA. -CONVERSAŢIA. grupuri de litere. -exerciţii de scriere. -aprecierea. cuvinte. 10. -citeţte cu ajutor cuvinte în care apar grupuri. -evaluarea orală. permanentă. cuvinte.silabe.10. -face legătura între sunete şi grup.PLAN DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT NUME ŞI PRENUME: P. . copiere. prezentare. 1/10/2009 23/10/2009 -identifică. -dialoghează cu sprijin. propoziţii.2009 DATA REVIZUIRII 23. silabe. în limita posibilităţilor sale pe teme cunoscute. -OBSERVAŢIA. transcriere.T VÂRSTA: 9 ani CLASA a II A DATE DE CONTACT: ŞC CU CLASELE I-VIII „C-TIN SANDU ALDEA INFORMAŢII DESPRE STAREA SĂNĂTĂŢII:BUNĂ DOMENIUL DE INTERVENŢIE:COGNITIV-LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ ECHIPA:ÎNVĂŢĂTOR. -DESCOPERIREA. -valorificare pozitivă. -îndrumarea.

textul narativ şi în versuri. îndrumarea.FAMILIA DATA ELABORĂRII:23. -evaluarea orală. autorul. METODE/INSTRUMENT E DE EVALUARE -identifică cu sprijin titlul. autorul.CONVERSAŢIA -EXPLICAŢIA -DEMONSTRAŢIA -EXERCIŢIUL -MANUALUL O3 –să alcătuiască CONVERSAŢIA -EXPLICAŢIA -DEMONSTRAŢIA 23/10/2009 20/11/2009 CRITERII MINIMALE PENTRU EVALUAREA PROGRESULUI -citeşte corect. ÎNVĂŢĂTOR ITINERANT ALTE PERSOANE. 2009 OBIECTIV E MIJLOACE DE REALIZARE PERI OADA O1-să citească în ritm propriu texte de mică întindere: -CONVERSAŢIA -EXPLICAŢIA -DEMONSTRAŢIA -ACTIVITATE DIRECTĂ 23/10/2009 20/11/2009 O2-să aşeze corect în pagină un titlu. -observarea comportamentului de cititor.cu ajutor. textul propriu: . -valorizarea pozitivă. permanentă -copiere. . -citeşte cu autoevalare ajutor un text de mică întindere. cu ajutor. simple cu ajut. 11. respectă intonaţia. la prima vedere PLAN DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT NUME ŞI PRENUME: P.O4-să citească în ritm propriu un text nou de mică întindere 1/10/2009 23/10/2009 CONVERSAŢIA EXPLICAŢIA EXERCIŢIUL ACTIVITATEA DIRECTĂ -scrie propoziţii -aprecieri stimulative. * un presonaj din text(numele): -aşează în pagină.2009 DATA REVIZUIRII 20.T VÂRSTA: 9 ani CLASA a II A DATE DE CONTACT: ŞC CU CLASELE I-VIII „C-TIN SANDU ALDEA INFORMAŢII DESPRE STAREA SĂNĂTĂŢII:BUNĂ DOMENIUL DE INTERVENŢIE:COGNITIV-LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ ECHIPA:ÎNVĂŢĂTOR.10. -aprecierea.

-aprecieri stimulative *REPREZINTĂ UN OBIECTIV MAXIMAL CARE SE VA MAI FI RELUAT PE PARCURSUL DEMERSULUI TERAPEUTIC .propoziţii simple după imagini -EXERCIŢIUL -DIVERSE IMAGINI. -alcătuieşte propoziţii după imagini pe bază de întrebări: Cum este? Cine /ce este? Cine/ ce face? Ce culoare are? -valuare orală. -PLANŞE transcriere.