You are on page 1of 72

weddings 2017

CONDITIONS / UVJETI

CONDITIONS / UVJETI .............................................................................. 3


VENUES / PROSTORI .................................................................................. 7
4-COURSE MENUS / MENU 4 SLIJEDA.................................................. 12
3-COURSE MENUS WITH BUFFET DESSERTS / MENU 3 SLIJEDA S
BUFFET DESERTIMA ................................................................................ 21
4-COURSE VEGETARIAN MENU / VEGETARIJANSKI MENU 4
SLIJEDA ......................................................................................................... 25
4-COURSE VEGAN MENU / VEGANSKI MENU 4 SLIJEDA ............... 29
BBQ BUFFET MENU / BUFFET ROTILJ MENU................................ 33
BUFFET MENU ........................................................................................... 40
KIDS MENU / DJEJI MENU ................................................................... 45
FINGER FOOD AFTER MIDNIGHT SNACK...................................... 48
CANAPS / KANAPEI................................................................................ 55
WEDDING CAKE / SVADBENA TORTA ................................................. 57
WELCOME DRINK / PIE DOBRODOLICE ....................................... 59
OPEN BAR .................................................................................................... 61
ALCOHOLIC DRINKS BY BOTTLE/ALKOHOLNA PIA NA BOCE 66
WINES / VINA ............................................................................................. 68
CONTACT / KONTAKT ............................................................................. 72

CONDITIONS / UVJETI

Conditions
Uvjeti

CONDITIONS / UVJETI

MENU PRINTING / IZRADA MENU-A


Hotel takes care of menu printing and folding by hotel standards
Hotel izrauje menu-e po hotelskim standardima
MENUS
In the case that the wedding is confirmed and wedding deposit paid, then menu tasting for 2
people is 50% of total price.
U sluaju da je polog uplaen i vjenanje potvreno, degustacijski menu za mladence je 50% od
ukupne cijene menu-a
If the wedding is not yet confirmed then menu tasting will be charged at full price.
U sluaju da vjenanje nije potvreno, degustacijski menu se naplauje po punoj cijeni
It is possible to combine different menus and the hotel will price a new menu accordingly
Mogue je kombinirati razliite menu-e, te sukladno s izborom menu-a hotel postavlja novu
cijenu
It is possible to have a maximum of two different menus (kids menus not included)
Mogue je imati najvie dva razliita menu-a (ne ukljuuje djeji menu)
Hotel needs to have a finalchoice of menus 15 days prior wedding
Hotel mora imati konani izbor menu-a 15 dana prije vjenanja
Buffet menu is served for parties of 30 or more.
Buffet menu se slui za grupe od 30 ljudi i vie
WINE TASTING / DEGUSTACIJA VINA
Booking at least 10 days prior tasting
Rezervacije primamo najkasnije 10 dana prije degustacije
All wines for tasting available on the spot
Sva vina za degustaciju su dostupna
4

CONDITIONS / UVJETI

Price 20 for 6 tasting glasses (0,10 lit each)


Cijena 20 za 6 degustacijskih aa (0,10 lit po ai)
Hotel sommelier will present Croatian wine characteristics and recommend best pairing with
chosen menu
Hotelski somelijer predstavlja karakreristike hrvatskih vina, te preporua vina koja se sljubljuju s
izabranim menu-om
ZAMP (Zatita Autorskih Muzikih Prava)
All fees toward ZAMP (music royalties) are paid by the wedding couple
Sve pristojbe vezane uz ZAMP plaene su od strane mladenaca
CONTRACT / UGOVOR
Shall be signed after deposit payment and confirmation
se potpisuje nakon uplate i potvrde plaenog pologa
DEPOSIT PAYMENT / UPLATA POLOGA
1.000,00 deposit payment if wedding is confirmed. Deposit is non-refundable in case of
cancellation
Uplauje se polog od 1.000,00 , ako je vjenanje potvreno. U sluaju otkazivanja, polog je
nepovratan.
ROOMS / SOBE
For all questions regarding the rooms please contact our Central Sales Department on
reservations@alh.hr . In case you have a wedding dinner in our hotel of 30 guests or more (not
including wedding planner and staff), we give the best room available one night free of charge to
the newlyweds.
Za sva pitanja vezana uz sobe molim Vas da kontaktirate na Sredinji prodajni ured na
reservations@alh.hr . U sluaju da imate svadbenu veeru u naem hotelu s 30 gostiju ili vie (ne
ukljuujui organizatore i osoblje), mladencima dajemo najbolju dostupnu sobu besplatno na dan
vjenanja.
5

CONDITIONS / UVJETI

CORKAGE FEE / OTVARANJE BOCE


Hotel does not allow outside drinks. All drinks during the wedding must be purchased from the
hotel.
Hotel ne doputa donoenje vlastitog pia. Svo pie, ukljuujui vodu mora biti hotelsko
WHITE CHAIR COVERS / BIJELE NAVLAKE ZA STOLICE
White chair covers for the dinner set up are included in the menu price.
Bijele navlake za stolice tijekom veere su ukljuene u cijenu menu-a
Chair covers are included in the price of the wedding ceremony.
Navlake za stolice su ukljuene u cijenu ceremonije vjenanja
MUSIC / GLAZBA
Allowed until 23:00. After 23:00, you have an option to move to Laurea room until 03:00 a.m.
It can be arranged for an extra price
Glazba je doputena do 23:00. Nakon 23:00 postoji mogunost prelaska u dvoranu Laurea do
03:00. Moe biti dogovoreno uz nadoplatu.
FINAL INVOICE / ZAVRNI RAUN
Should be paid prior to your check out from the hotel or right after the service is done. All
payments are done in Croatian currency Kuna, in cash or by credit card.
The prices in Euros are for your information only; the hotel does not accept foreign currencies.
se plaa na recepciji pri odjavi iz sobe, ili odmah po zavretku usluge. Sva plaanja se vre u
hrvatskoj valuti kuna, gotovinom ili kreditnom karticom. Cijene u eurima su informativne; hotel
ne prihvaa strane valute

VENUES / PROSTORI

Venues
Prostori

VENUES / PROSTORI

PALM TERRACE is the perfect choice for the most beautiful day of your life.
Saying you vows, while overlooking one of the most romantic cities... like a real
fairytale.
VRT PALMI je savren izbor za najljepi dan u Vaem ivotu. Izgovarati zavjete
gledajui jedan od najromantinijih gradova kao prava bajka.
Sitting: up to 150
Sjedea mjesta: do 150
Rental price for the wedding ceremony:
Cijena najma za ceremoniju vjenanja:
500 for up to 150 chairs, white or beige chair covers and one table for the
registrar
500 za do 150 stolica, bijele ili be navlake za stolice, te stol za matiara
For ceremonies only, the Palm Terrace can be leased from Monday to
Thursday. The rental price of 500,00 includes 3 hours of exclusivity.
Ukoliko imate samo ceremoniju vjenanja, Vrt Palmi moe biti iznajmljen od
ponedjeljka do etvrtka. Cijena najma od 500 ukljuuje 3 sata ekskluzive.
If you are having a wedding dinner on the Palm terrace, the rental price for
wedding ceremony is 250,00 .
U sluaju da je svadbena veera takoer u Vrtu Palmi, cijena najma za
ceremoniju je 250
The wedding dinner can be organized on the Palm Terrace, where you and your
guests can enjoy a beautiful view of the Medieval Old City, the Island of Lokrum
and Adriatic Sea.

VENUES / PROSTORI

Svadbena veera moe biti organizirana u Vrtu Palmi, gdje Vi i Vai gosti
moete uivati u predivnom pogledu na srednjovjekovni Stari grad, otok Lokrum
i Jadransko more.
Minimum number of people for the Palm Terrace is 30. If less than 30 people,
exclusivity fee of 1.000,00 is required. Staff (wedding planners, photographers,
band, DJ) is not included in the final number of people attending.
Minimalan broj uzvanika za veeru u Vrtu Palmi je 30. U sluaju manje od 30
uzvanika, cijena najma za exkluzivnost je 1.000,00 . Osoblje (organizatori,
fotografi, bend, DJ) nije ukljueno u konani broj ljudi.
Sitting: for up to 180 people / Buffet dinner capacity: 140 people
Sjedea mjesta: do 180 ljudi / Kapacitet za buffet veeru: do 140 ljudi
GLORIJET
Beautiful lounge area for an intimate ceremony. Mediterranean ambience and a
dash of history is what make it perfect.
Predivna lounge terasa za intimne ceremonije. Mediteranski ambijent i daak
povijesti je ono to Glorijet ini savrenim.

VENUES / PROSTORI

RESTAURANT SALIN (back up in case of rain) / back up u sluaju kie


Terrace - sitting: up to 60 people
Terasa sjedea mjesta: do 60 ljudi
Inside - sitting: from 60 for up to 180 people
Unutra sjedea mjesta: od 60 do 180 ljudi
In consultation with clients, the decision about back up option has to be
finalized by noon on the day of the event. The hotel brings the final decision.
U konzultaciji s klijentima, odluka o back up opciji mora biti donesena do
podne na dan dogaanja. Konanu odluku donosi hotel.

10

VENUES / PROSTORI

LAUREA
Laurea is a room which can be easily transformed into any type of room you
need for your event. Laurea room is perfect if youre still not ready to say
goodbye to your guests and wish to continue your wedding celebration; in that
case, Laurea becomes a private party room.
Laurea je dvorana koja se lako moe promijeniti u bilo kakvu vrstu dvorane koju
trebate za Va dogaaj. Laurea je savrena ako jo uvijek niste spremni oprostiti
se sa svojim uzvanicima i elite nastaviti proslavu Vaeg vjenanja; u tom sluaju
Laurea postaje privatna dvorana za zabavu.
Music is allowed until 03:00 a.m.
Glazba je dozvoljena do 03:00.
Rental price (per night): 500 which includes the dance floor, cocktail tables and
chairs with white covers.
Cijena najma (za jednu no): 500 to ukljuuje plesni podij, koktel stolove te
stolice s bijelim navlakama

11

4-COURSE MENUS / MENU 4 SLIJEDA

4-course menus
Menu 4 slijeda

4-COURSE MENUS / MENU 4 SLIJEDA

Opal
Carpaccio od hobotnice
s peenim paprikama, lisnatim salatama,5 vrsta papra i limun dresingom
Octopus carpaccio
with roasted bell peppers, green salad, 5 types of pepper and lemon dressing

Ravioli s tartufima i mozzarellom


Ravioli with truffles and mozzarella

Purei medaljoni
marinirani u tandoori masali s krumpirom timbalom, parogama i umakom Holandaise
Turkey medallions
Marinated in tandoori masala with potato timbale, asparagus and Hollandaise sauce

Kola od sira i borovnica s kremom od jogurta i limuna


Blueberry cheesecake with yoghurt cream and lemon

Cijena: 90,00 po osobi


Price: 90,00 per person

13

4-COURSE MENUS / MENU 4 SLIJEDA

Ruby
Ceviche s kozicama, krastavcima i mungo klicama
Ceviche with prawns, cucumbers and mung bean sprouts

Riblja Chowder juha sa koljkama i kozjim sirom


Fish Chowder soup with shellfish and goat cheese

Filet orade peen na aru s rattatouille povrem i salsom od zelenih rajica


Grilled Sea Bream fillet, with ratatouille vegetables and green tomato sauce

Semifreddo od jagoda
Strawberry Semifreddo

Cijena: 90,00 po osobi


Price: 90,00 per person

14

4-COURSE MENUS / MENU 4 SLIJEDA

Sapphire
Salata od pruta i peenih tikvica s komadiima pakog sira i krutonima s okusom enjaka
Prosciutto and grilled courgette salad with Pag cheese pieces and garlic crouton

Krem juha od cvjetae s okusom smraka i buinim uljem


Creamy cauliflower soup with morels flavour and pumpkin seed oil

24 sata peeni telei kontarfillet


s pire krumpirom, peenim lukom i reduciranim umakom od peenja
24 hours roasted beef contrefilet
with mashed potatoes, baked onions and reduced gravy

Kola od limuna i borovnica s pjenicom od vanilije i humusom od badema


Lemon and blueberry cake with vanilla mousse and almond hummus

Cijena: 100,00 po osobi


Price: 100,00 per person

15

4-COURSE MENUS / MENU 4 SLIJEDA

Emerald
Selekcija hrvatskih suhomesnatih specijaliteta
s 3 vrste maslina i kiselim povrem, grisinom i pastom od suhih rajica
Selection of Croatian cured meat specialties
with 3 types of olives and pickled vegetables, grissini and dried tomatoes pasta

Risotto od vrganja s kremom od dimljene mozzarelle, chipsom od rajice i tostiranim pinjolima


Porcini risotto with smoked mozzarella cream, tomato chips and toasted pine nuts

Junei file s gratiniranim krumpirom , mille feuille patlidanima i umakom od crnog tartufa
Beef fillet with potatoes au gratin, mille feuille aubergines and black truffle sauce

Tonka beans panakota sa umskim voem i burbon vanilijom


Tonka beans panna cotta with forest fruit and bourbon vanilla

Cijena: 105,00 po osobi


Price: 105,00 per person

16

5-COURSE MENUS / MENU 5 SLIJEDOVA

5-course menus
Menu 5 slijedova

5-COURSE MENUS / MENU 5 SLIJEDOVA

Aquamarine
Carpaccio od goveeg filea s romesco salsom, dimljenim paprikama, rikulom i dimljenom soli
Beef fillet carpaccio with romesco salsa, smoked bell peppers, rocket and smoked salt

Juha od graka s poiranim jajem prepelice, pjenicom od lososa


Peas soup with poached quail eggs and salmon mousse

Kozice u tempuri s riinim rezancima i ljutom salsom


Prawns in tempura with rice noodles and hot salsa

Filet brancina s peenim povrem iz penice


Sea Bass fillet with oven-baked vegetables

Dubrovaka rozata s cvjetnim laticama i eleom od ljiva


Dubrovnik flan with flower petals and plum jelly

Cijena: 105,00 po osobi


Price: 105,00 per person

5-COURSE MENUS / MENU 5 SLIJEDOVA

Amethyst
Carpaccio od tune s rikulom, balsamico dressingom i kaparima
Tuna carpaccio with rocket, balsamic dressing and capers

Hladna juha od krastavaca s chilli uljem, salsom od paprika i kozicama


Cold cucumber soup with chilli oil, bell pepper salsa and prawns

Cannelloni s piletinom, gljivama i umakom od rajica i bosiljka


Cannelloni with chicken, mushrooms and tomato and basil sauce

Telei kotlet (french rack) s peenim celerom, mladim krumpirom i umakom od luka
Veal chop (French rack) with roasted celery, young potatoes and onion sauce

Kola od limuna i borovnica s pjenicom od vanilije i humusom od badema


Lemon and blueberry cake with vanilla mousse and almond humus

Cijena: 110,00 po osobi


Price: 110,00 per person

5-COURSE MENUS / MENU 5 SLIJEDOVA

Diamond
Rolada od mozzarelle s povrem, peenom sipom i salsom od zelene rajice i peperonina
Mozzarella roll with vegetables, roasted cuttlefish and green tomato and peperoncino salsa

Krem juha od paroga s parmezanom i prenom rikulom


Asparagus cream soup with parmesan and fried rocket

Tortellini punjeni pinatom i ricota sirom, s vongolama i dimljenom butargom


Tortellini filled with spinach and ricota cheese, with clams and smoked bottarga

Janjei but
punjen maslinama, patlidanom i suhim rajicama,
kuhan sous-vide s gratiniranim krumpirom, marelicama i umakom od rumarina
Leg of lamb
Filled with olives, aubergine and sun-dried tomatoes,
Cooked sous-vide with potatoes au gratin, apricots and rosemary sauce

Tonka beans panakota sa umskim voem i burbon vanilijom


Tonka beans panna cotta with forest fruit and bourbon vanilla

Cijena: 115,00 po osobi


Price: 115,00 per person

3-COURSE MENUS WITH BUFFET DESSERTS/ MENU 3 SLIJEDA S BUFFET DESERTIMA

3-course menus with


buffet desserts
Menu 3 slijeda s
buffet desertima

3-COURSE MENUS WITH BUFFET DESSERTS/ MENU 3 SLIJEDA S BUFFET DESERTIMA

Topaz
Carpaccio od hobotnice
s peenim paprikama, lisnatim salatama, 5 vrsta papra i limun dressingom
Octopus carpaccio
with roasted bell peppers, leaf salads, 5 types of pepper and lemon dressing

Ravioli s tartufima i mozzarellom


Ravioli with truffles and mozzarella

Purei medaljoni
marinirani u tondoori masali s krumpirom timbalom, parogama i umakom Hollandaise
Turkey medallions
marinated in tandoori masala with timbale potato, asparagus and Hollandaise sauce

Selekcija slastica
izloenih na buffet stolu. Izbor od 5 vrsta slastica,
po kreacijama efa slastiarne selekcija sireva i rezanog voa
Dessert selection on a buffet table
Selection of 5 types of desserts, pastry chef's selection of cheeses and cut fruit

Cijena: 105,00 po osobi


Price: 105,00 per person
22

3-COURSE MENUS WITH BUFFET DESSERTS/ MENU 3 SLIJEDA S BUFFET DESERTIMA

Tanzanite
Ceviche s kozicama, krastavcima i mungo klicama
Ceviche with prawns, cucumbers and mung bean sprouts

Riblja Chowder juha sa koljkama i kozjim sirom


Fish Chowder soup with shellfish and goat cheese

File orade peene na aru s ratatouille povrem i salsom od zelenih rajica


Sea Bream fillet grilled with ratatouille vegetables and green tomato salsa

Selekcija slastica
izloenih na buffet stolu. Izbor od 5 vrsta slastica,
po kreacijama efa slastiarne selekcija sireva i rezanog voa
Dessert selection on a buffet table
Selection of 5 types of desserts, pastry chef's selection of cheeses and cut fruit

Cijena: 105,00 po osobi


Price: 105,00 per person

23

3-COURSE MENUS WITH BUFFET DESSERTS/ MENU 3 SLIJEDA S BUFFET DESERTIMA

Citrine
Selekcija hrvatskih suhomesnatih specijaliteta
s tri vrste maslina i kiselim povrem, grisinom i pastom od suhih rajica
Selection of Croatian cured meat specialties
with three types of olives and pickled vegetables, grissini and sun-dried tomato pasta

Risotto od vrganja s kremom od dimljene mozzarelle, chipsom od rajice i tostiranim pinjolima


Porcini risotto with smoked mozzarella cream, tomato chips and toasted pine nuts

Junei file s gratiniranim krumpirom, mille feuille patlidanima i umakom od crnog tartufa
Beef fillet with potatoes au gratin, mille feuille aubergines and black truffle sauce

Selekcija slastica
izloenih na buffet stolu. Izbor od 5 vrsta slastica,
po kreacijama efa slastiarne selekcija sireva i rezanog voa
Dessert selection
on a buffet table. Selection of 5 types of desserts, pastry chef's selection of cheeses and cut fruit

Cijena: 120,00 po osobi


Price: 120,00 per person
24

4-COURSE VEGETARIAN MENU / VEGETARIJANSKI MENU 4 SLIJEDA

4-course vegetarian menu


Vegetarijanski menu
4 slijeda

4-COURSE VEGETARIAN MENU / VEGETARIJANSKI MENU 4 SLIJEDA

Amber
Inuni ceviche s lisnatim salatama, maslinama, spaghetti krastavcima i krutonima
Anchovy ceviche with leaf salads, olives, spaghetti cucumbers and croutons

Risotto od kozica, s grakom i metvicom


Prawn risotto with peas and mint

Punjene lignje
sa sirom, groicama, posluene s peenim mladim krumpirom i umakom od rajica
Squids stuffed
with cheese, raisins, served with roasted young potatoes and tomato sauce

Tradicionalna pita od jabuka s umakom od vanilije i cimeta


Traditional apple pie with vanilla and cinnamon sauce

Cijena: 95,00 po osobi


Price: 95,00 per person

4-COURSE VEGETARIAN MENU / VEGETARIJANSKI MENU 4 SLIJEDA

Turquoise
Carpaccio od tikvica i patlidana s mozzarellom, pinjolima i pestom od bosiljka
Courgette and aubergine carpaccio with mozzarella, pine nuts and basil pesto

Krem juha od bue s buinim sjemenkama i uljem od bue


Pumpkin cream soup with pumpkin seeds and pumpkin oil

File kovaa duplo mariniran s tartufata pireom i mahunama


John Dory fillet double marinated with mashed truffles and green beans

oko libido kola s umakom od vianja i indijskim oraiem


Choco libido cake with cherry sauce and cashews

Cijena: 105,00 po osobi


Price: 105,00 per person

27

4-COURSE VEGETARIAN MENU / VEGETARIJANSKI MENU 4 SLIJEDA

Zircon
Salata od hobotnice u koarici od parmezana s kaparima i maslinama
Octopus salad in parmesan basket with capers and olives

Jastuii od kampa s umakom od kampa i crnog tartufa


Shrimp pillows with shrimp and black truffle sauce

Cannelloni punjeni povrem i sirom sa salsom od rajice i peperonina


Cannelloni filled with vegetables and cheese with tomato and peperoncino salsa

Creme Brulee
Crme Brle

Cijena: 85,00 po osobi


Price: 85,00 per person

28

4-COURSE VEGAN MENU / VEGANSKI MENU 4 SLIJEDA

4-course vegan menu


Veganski menu 4 slijeda

4-COURSE VEGAN MENU / VEGANSKI MENU 4 SLIJEDA

Peridot
Tartar od krastavaca i suhih rajica s peperoncini salsom
Pickles and sun-dried tomato tartar with peperoncino salsa

Krem juha od graka s prenom rikulom i uljem tartufa


Peas cream soup with fried rocket and truffle oil

Wellington rolada s bundevom i gorgonzolom


Wellington roll with pumpkin and gorgonzola

Semifreddo s 5 vrsta oraastih plodova


Semifreddo with 5 types of nuts

Cijena: 80,00 po osobi


Price: 80,00 per person

4-COURSE VEGAN MENU / VEGANSKI MENU 4 SLIJEDA

Spinel
Peeno marinirano povre s mediteranskom tapenadom i kremom od kadulje
Baked marinated vegetables with Mediterranean tapenade and sage cream

Orzoto s umakom od brokule i bademima


Orzotto with broccoli sauce and almonds

Timbal od palente s ratatouille povrem i umakom od suhih rajica i timijana


Polenta timbale with ratatouille vegetables and sun-dried tomatoes and thyme sauce

Vona salata
Fruit salad

Cijena: 80,00 po osobi


Price: 80,00 per person

4-COURSE VEGAN MENU / VEGANSKI MENU 4 SLIJEDA

Crystal
Zeleni gazpacho s gvacamoleom od brokula i tortilja
Green Gazpacho with broccoli guacamole and tortilla

Punjene tikvice s quinoom, bademima i metvicom


Courgettes stuffed with quinoa, almonds and mint

Peeni tofu sa zelenim risottom


Baked tofu with green risotto

Kola od mrkve
Carrot cake

Cijena: 80,00 po osobi


Price: 80,00 per person

BBQ BUFFET MENU / BUFFET ROTILJ MENU

BBQ buffet menu


Buffet rotilj menu

BBQ BUFFET MENU / BUFFET ROTILJ MENU

Gold
Predjela
Starters
Dalmatinski prut s dinjom / Dalmatian ham with melon
Salata od paste sa unkom / Pasta salad with ham
Pikantna salata od govedine / Spicy beef salad
Koktel od kampa / Shrimps cocktail
Rotilj
From the grill
Tandoori piletina s pikantnim ananasom / Tandoori chicken with spicy pineapple
Rebarca s krumpirom od timijana / Spare ribs with thyme potatoes
Ramstek s patlidanom sa ara / Rump steak with grilled aubergines
Dalmatinske kobasice / Dalmatian sausages
Lignje s blitvom / Squids with Swiss chard
Janjei kotleti s peenim paprikama / Lamb chops with baked bell peppers
Umaci
Dips
Umak za jela s rotilja, curry majoneza, ajvar, hren / BBQ sauce , curry mayonnaise, ajvar, horseradish
Salate
Salads
Lolo rosso, iceberg, rikula, curly endive / Lolo rosso, iceberg, rocket, frisee
Salata od krastavaca s kiselim vrhnjem, rajica s lukom, kupus sa slaninom / Cucumber salad with
sour cream, tomato with onions , cabbage with bacon
Salata od mrkve i oraastih plodova / Carrott and nuts salad
Razni preljevi: masline, kapari, kiseli luk, krastavci, paprike, feferoni / Different dressings: olives,
capers, pickled onions, cucumber,bell peppers, hot peppers

BBQ BUFFET MENU / BUFFET ROTILJ MENU

Preljevi
Dressing
Francuski, balzamini, vinaigrette, jogurt / French, balsamic, vinaigrette, yogurt
Izbor kruha
Selection of bread
Razni kruh i maslo / Different bread and butters
Deserti
Desserts
Tiramisu / Tiramisu
trudel od jabuke / Apple strudel
Poirana kruka / Poached pear
Vone tortice / Fruit tarts

Cijena: 90,00 po osobi


Price: 90,00 per person

BBQ BUFFET MENU / BUFFET ROTILJ MENU

Silver
Predjela
Starters
Antipasti s pestom / Anti pasti with pesto
Mediteranska kus-kus salata / Mediterranean couscous salad
Grka salata s feta sirom / Greek salad with feta cheese
Dimljena sabljarka s rikulom / Smoked swordfish with rocket
Dimljeni losos s maslinama / Smoked salmon with olives
Rotilj
From the grill
Pilea krilca na azijski nain s pilaf riom / Asian chicken wings with pilaf rice
File orade s komoraem i maslinama / Sea bream filet with fennel and olives
Pikantne kozice, lignje sa ara i granitirani krumpir / Spicy prawns and grilled squids and au gratin
potatoes
Hobotnica s gljivama i mini rajicama / Octopus with mushrooms and cherry tomatoes
Entrecote odrezak / Entrecte
Janjei kotleti s timijanom na komorau sa ara / Lamb chops with thyme on grilled fennel
Umaci
Dips
Whisky umak za jela s rotilja, umak od soje, pesto od maslina, chimichuri, ajvar
Whisky bbq sauce, Soy sauce, olive pesto, chimichurri, ajvar
Salate
Salads
Lolo rosso, iceberg, rikula, curly endive / Lolo rosso, iceberg, rocket, frisee

BBQ BUFFET MENU / BUFFET ROTILJ MENU

Salata od krastavaca s kiselim vrhnjem, rajica s lukom, kupus sa slaninom / Cucumber salad with
sour cream, tomato with onions , cabbage with bacon
Salata od mrkve i oraastih plodova / Carrotts and nuts salad
Razni preljevi: masline, kapari, kiseli luk, krastavci, paprike, feferoni / Different dressings: olives,
capers, pickled onion, cucumber,bell peppers, hot peppers
Preljevi
Dressings
Francuski, balzamini, vinaigrette, jogurt
French, alsamic, vinaigrette, yogurt
Izbor kruha
Selection of bread
Razni kruh i maslo
Different bread and butters
Deserti
Desserts
Kola od sira
Mousse od bijele i tamne okolade
Vona salata i krema od vanilije
Bavarska krema
Cheese cake
White and dark chocolate mousse
Fruit salad and vanilla cream
Bavarian cream

Cijena: 95,00 po osobi


Price: 95,00 per person

BBQ BUFFET MENU / BUFFET ROTILJ MENU

Platinum
Predjela
Starters
Salata od paroga i artioka / Asparagus and artichoke salad
Izbor dimljenog mesa / Selection of smoked meat
Koktel od kozica s dinjom / Prawn cocktail with melon
Pilea salata s mandarinom / Chicken salad with tangerine
Rotilj
From the grill
Tuna i blitva s dalmatinskim umakom / Tuna and Swiss chard with Dalmatian dip
Pilea prsa na ranjiima / Chicken breast skewers
Yakitori junetina / Yakitori beef
File od janjetine mariniran u medu i rumarinu, i pire s uljem tartufa / Lamb fillet marinated in honey
and rosemary and potato puree with truffle oil
Prolica na povru sa ara / Rib eye steak on grilled vegetables
Black angus tournedos i krumpir s pancetom / Black angus tournedos and potatoes with pancetta
Umaci
Dips
Whisky umak za jela s rotilja, umak od soje, pesto od maslina, chimichurri, senf, ajvar
Whisky bbq sauce , Soy sauce , olive pesto, chimichurri, mustard, ajvar
Salate
Salads
Lolo rosso, iceberg, rikula, endivija / Lolo rosso, iceberg, rocket, curly endive
Salata od krastavaca s kiselim vrhnjem, rajica s lukom, kupus sa slaninom / Cucumber salad with
sour cream, tomato with onions , cabbage with bacon

BBQ BUFFET MENU / BUFFET ROTILJ MENU

Salata od mrkve i oraastih plodova / Carrotts and nuts salad


Razni preljevi: masline, kapari, kiseli luk, krastavci, paprike, feferoni / Different dressings: olives,
capers, pickled onion, cucumber,bell peppers, hot peppers
Preljevi
Dressings
Francuski, balzamini, vinaigrette, jogurt/ French, balsamic, vinaigrette, yogurt
Izbor kruha
Selection of bread
Razni kruhovi i masla / Different bread and butters
Deserti
Desserts
Kola od banana / Banana cake
Baklava / Baklava
tapii od okolade / Chocolate fingers
Voe / Whole fruits
Pjenica od limuna / Lemon mousse

Cijena: 110,00 po osobi


Price: 110,00 per person

BUFFET MENU

Buffet menu

BUFFET MENU

Jade
Hladna selekcija
Cold Selection
Dimljeni losos i Gravlax s naranom i kremom od goruica / Smoked salmon and
Gravlax with orange and mustard seed cream
Marinirana Teriyaki peena govedina s pikantnim gljivama / Teriyaki marinated roast beef
with spicy mushrooms
Puretina peena u glazuri od meda s umakom od ananasa / Honey glazed roast turkey
with pineapple chutney
Prut s dinjom / Prosciutto with melon
Ceviche od inuna na posteljici od rikule s kaparima i mini rajicama / Anchovy ceviche on rocket bed
with capers and cherry tomatoes
Salate
Salads
Stakleni rezanci i salata od kozica / Glass noodles and prawn salad
Curry pilea salata / Curry chicken salad
Salata Nicosia / Nicosia salad
Selekcija zelene salate s domaim preljevom / Selection of green salads with homemade dressings
Salata od rajice i zelene paprike s feta sirom / Tomato and green bell pepper salad with feta cheese
Juhe
Soups
Dvaput kuhana bistra juha od rajice s tortellinima / Double boiled tomato consomm with tortellini
Topla selekcija
Hot Selection
Medaljoni od tune s mladim pinatom / Tuna medallions with young spinach

BUFFET MENU

Peeni telei kare na kompotu od gljiva / Roast veal loin on mushroom compote
kampi preni u woku sa zelenim povrem na azijski nain / Wok fried shrimps with
Asian style greens
Pikantna piletina s rotilja s peenim lukom i enjakom / Spicy grilled chicken with
roasted onions and garlic
Pasta Penne s artiokama i confit od rajica / Penne pasta with artichokes and tomato comfit
Gratinirani krumpir i luk / Potato and onion gratin
Prena ria / Fried rice
Selekcija vrtnog povra / Selection of garden vegetables
Slastice
Desserts
Selekcija svjee rezanog voa / Selection of sliced fresh fruits
Svjea vona salata s mentom / Fresh fruit salad with mint
Pita od badema / Almond pie
trudel od jabuka / Apple strudel
Kola od karamel pjenice / Caramel mousse cake
Kola od pjenice kave / Coffee mousse cake
Kola Frou-Frou / Frou Frou cake
Pavlova s mijeanim sezonskim bobicama / Pavlova with mixed seasonal berries
Selekcija peciva / Assorted breads and rolls

Cijena: 90,00 po osobi


Price: 90,00 per person

BUFFET MENU

Coral
Hladna selekcija
Cold Selection
Dimljeni losos s hrenom i zainima / Smoked salmon with horseradish and condiments
Preni crveni sneper u maslinovom ulju s povrem i ipsom od luka / Quick seared red snapper in
olive oil with vegetables and onion chips
Govea pisanica na zelenoj salati sa snanim tajlandskim preljevom / Rare beef tenderloin on green
salad leaves with Thai dressing
Salata od piletine kuhane na pari i gljiva / Steamed chicken on mushroom salad
Krike peenog teleeg buta u kremastom umaku od kapara i tune / Slices of roast veal loin in creamy
caper and tuna sauce
Salate
Salads
Salata od povra s umakom od kikirikija / Vegetable salad with peanut sauce
Salata od rajica i mozzarelle u vinaigrette umaku od bosiljka / Tomato and mozzarella
salad in basil vinaigrette
Salata od paste penne i curry papra / Curry pepper and penne pasta salad
Selekcija zelene salate i sirovog povra s domaim preljevom / Selection of green salads and
crudits with homemade dressings
Salata od krumpira sa slaninom i lukom / Potato salad with bacon and onions
Salata od zelenog graha s krutonima od enjaka / Green bean salad with garlic croutons
Prena salata od povra / Fried vegetable salad
Juhe
Soups
Kremasta juha od bue i narane s kozicama
Creamy pumpkin and orange soup with prawns

BUFFET MENU

Topla selekcija
Hot Selection
Kola od raka i krumpira s majonezom od soje i senfa / Crab and potato cake with
soy and mustard mayonnaise
File brancina u maslu od octa estragona na ratatouille povru / Fillet of Sea Bass in tarragon vinegar
butter on grilled vegetable ratatouille
Piletina s rotilja s umakom od graha / Grilled chicken with bean sauce
Purei medaljoni s patlidanom u mauranu, i umakom od paprike / Pork medallions with aubergine
in marjoram and bell pepper sauce
Govei medaljoni s dalmatinskim umakom / Beef medallions with Dalmatian sauce
Farfalle tjestenina s chilli umakom od rajice / Farfalle pasta and chilli tomato sauce
Krumpir peen u penici u umaku od maslinovog ulja / Oven roasted potatoes in olive oil sauce
Sezonsko povre pripremljeno u woku / Wok fried seasonal vegetables
Ria sa sezamom / Sesame rice
Deserti
Desserts
Selekcija svjee narezanog voa / Selection of sliced fresh fruits
Svjea vona salata s mentom / Fresh fruit salad with mint
Selekcija mini slastica / Mini assorted pastries
Mini creme brulee / Mini crme brulee
Mini Dubrovaka rozata / Mini crme caramel
Schwartzwald torta / Black forest cake
Mille-feuille s bademima i kremom od vanilije / Mille-feuille of almond and vanilla custard
trudel od jabuke / Apple strudel
Selekcija peciva / Assorted breads and rolls

Cijena: 100,00 po osobi


Price: 100,00 per person

KIDS MENU / DJEJI MENU

Kids menu
Djeji menu

KIDS MENU / DJEJI MENU

Elmo
Sirovo povre s umakom
Pilei tapii s umakom od ljive
Preni krumpir
Pjenica od okolade
Raw veggies with dip
Chicken fingers with plum sauce
French fries
Chocolate mousse

Cijena: 30,00 po osobi


Price: 30,00 per person

Caillou
Salata od krastavaca, mrkve i mini rajica
pageti Bolognese
Vona salata
Cucumber carrot and cherry tomato salad
Spaghetti Bolognese
Fruit salad

Cijena: 30,00 po osobi


Price: 30,00 per person

KIDS MENU / DJEJI MENU

Tintin
Pilea juha s rezancima
Pilea prsa s rotilja
Pire
Kola od okolade
Chicken noodle soup
BBQ chicken breast
Mashed potatoes
Chocolate cake

Cijena: 30,00 po osobi


Price: 30,00 per person

Nemo
Salata od rajice i zelene salate
Cheeseburger
Preni krumpir
Sladoled od vanilije i keks
Lettuce and tomato salad
Cheeseburger
French fries
Vanila ice cream and cookie

Cijena: 30,00 po osobi


Price: 30,00 per person

FINGER FOOD AFTER MIDNIGHT SNACK

Finger food
after midnight snack

FINGER FOOD AFTER MIDNIGHT SNACK

Lapis
Hladna selekcija
Cold selection
Umak od humusa, pesto od pistacija
Sendvi od unke i sira
Pecivo od rajice, mozzarelle i maslina
Hummus dip, pistachio pesto
Ham and cheese sandwich
Tomato, mozzarella and olive crostini
Topla selekcija
Hot selection
Kroketi od krumpira s ketchupom i majonezom od inuna
Potato croquette with ketchup and anchovy mayonnaise
Selekcija grickalica
Selection of Dry Snacks
Taco ips sa salsom od rajice
ips od paprike
Taco chips with tomato salsa
Potato chips with paprika flavour

Cijena: 20,00 po osobi


Price: 20,00 per person

FINGER FOOD AFTER MIDNIGHT SNACK

Onyx
Hladna selekcija
Cold Selection
Rosette od paprene peene junetine u bageti
Dimljena piletina i curry jabuke u kruhu od sezama
Rosette of peppered roast beef in baguette
Smoked chicken and curry apples in sesame bread
Topla selekcija
Hot Selection
Ranjii od morskih plodova s balzaminim preljevom od gljiva
Seafood skewers with mushroom balsamic dressing
Selekcija grickalica
Selection of Dry Snacks
Taco ips sa salsom od rajice
ips od paprike
Taco chips with tomato salsa
Potato chips with paprika flavour

Cijena: 20,00 po osobi


Price: 20,00 per person

FINGER FOOD AFTER MIDNIGHT SNACK

Apatite
Hladna selekcija
Cold Selection
Selekcija sirovog povra s peenim umakom od patlidana
Umak od guacamole i pikantnog sira
Selekcija hrvatskih suhomesnatih proizvoda
Assortment of crudits with grilled aubergine dip
Guacamole and spicy cheese dip
Assortment of Croatian cured meat
Topla selekcija
Hot Selection
Mini pizza s ketchupom
Mini pizza cut with ketchup
Selekcija grickalica
Selection of Dry Snacks
Taco ips sa salsom od rajice
ips od paprike
Taco chips with tomato salsa
Potato chips with paprika flavour

Cijena: 22,00 po osobi


Price: 22,00 per person

FINGER FOOD AFTER MIDNIGHT SNACK

Sunstone
Hladna selekcija
Cold Selection
Junei tataki s pikantnim tajlandskim umakom
Kremasti sir u pogaici od enjaka
unka s krastavcima
Beef tataki with spicy Thai sauce
Cream cheese on garlic focaccia
Ham with pickles
Topla selekcija
Hot Selection
Burger od junetine s prenim krumpirima
Beef burger with French fries
Selekcija grickalica
Selection of Dry Snacks
Taco ips sa salsom od rajice
ips od paprike
Taco chips with tomato salsa
Potato chips with paprika flavour

Cijena: 26,00 po osobi


Price: 26,00 per person

FINGER FOOD AFTER MIDNIGHT SNACK

Pearl
Hladna selekcija
Cold Selection
unka s tapenadom od maslina
Peena teletina s kremastom tunom i umakom od kapara
Umak od humusa, pesto od pistacija
Ham with olive tapenade
Roast veal in creamy tuna and caper sauce
Hummus dip, pistachio pesto
Topla selekcija
Hot Selection
Ki od pinata i slanine
Proljetne rolade s chilli umakom
Junei satay s pikantnim umakom
Spinach and bacon quiche
Spring rolls with chilli sauce
Beef satay with spicy sauce
Selekcija grickalica
Selection of Dry Snacks
Taco ips sa salsom od rajice
ips od paprike
Taco chips with tomato salsa
Potato chips with paprika flavour

Cijena: 30,00 po osobi


Price: 30,00 per person

FINGER FOOD AFTER MIDNIGHT SNACK

Moonstone
Hladna selekcija
Cold Selection
Junei tataki s pikantnim tajlandskim umakom
Kremasti sir u pogaici od enjaka
unka s krastavcima
Beef tataki with spicy Thai sauce
Cream cheese on garlic focaccia
Ham with pickles
Topla selekcija
Hot Selection
Burger od junetine s prenim krumpirima
Pilei fileti Tandoori
Domaa rotilj kobasica s ajvarom i senfom
Beef burger with French fries
Tandoori chicken fillets
Homemade grill sausages with ajvar and mustard dip
Selekcija grickalica
Selection of Dry Snacks
Taco ips sa salsom od rajice
ips od paprike
Taco chips with tomato salsa
Potato chips with paprika flavour

Cijena: 30,00 po osobi


Price: 30,00 per person

CANAPS / KANAPEI

Canaps
Kanapei

CANAPS / KANAPEI

unka s tapenadom od maslina / Ham with olive tapenade


Gljive sa salsom peperoncini / Mushrooms with peperoncini salsa
Peena teletina s kremastom tunjevinom i umakom od kapara / Roast veal in creamy tuna
and caper sauce
Marinirani dimljeni losos na wasabi kremi / Marinated smoked salmon on wasabi cream
Dimljena piletina s curry jabukama / Tea smoked chicken on curried apples
Rosette od paprene peene junetine / Rosette of peppered roast beef
Krema od biljaka s mini kozicama / Herbed cream with mini prawns
Salama s crnim maslinama / Salami with black olives
Kremasti sir s krekerima / Cream cheese on crackers
Inuni s kaparama / Anchovies with capers
Mini tortellini sa zelenom tapenadom / Mini tortellini with green tapenade
Bakalar brandade, paroge, slatki i kiseli enjak / Cod brandade, asparagus, sweet and sour garlic
Prena tuna s preljevom od crvene paprika / Seared tuna fish with red pepper dressing
Dimljena unka s krukama i cimetom / Smoked ham with cinnamon and pears
Mini mozzarella s cherry rajicama i maslinama / Mini mozzarella with cherry tomatoes and olives
Dimljeni losos, kremasti sir od vlasca i kavijar / Smoked salmon, cream chives cheese and caviar
Ceviche od mini Jakobovih kapica, chilli para i preljeva od limuna / Mini scallops ceviche,
chilli peppers and lemon dressing
Mini paprike punjene dimljenom skuom / Mini bell peppers stuffed with smoked mackerel
Hobotnica sa salsom od zelene rajice i dimljenom soli / Octopus with green
tomato salsa and smoked salt
Povre na mediteranski s kupom sira kripavac / Mediterranean grilled vegetables
with ''kripavac'' cheese cup

Selekcija 3 kanape-a po osobi 8


Selekcija 4 kanape-a po osobi 10
Selekcija 5 kanape-a po osobi 14
Selection of 3 canaps per person 8
Selection of 4 canaps per person 10
Selection of 5 canaps per person 14

WEDDING CAKE / SVADBENA TORTA

Wedding cake
Svadbena torta

WEDDING CAKE / SVADBENA TORTA

okoladna torta / Chocolate cake


Torta od mrkve / Carrot cake
Red velvet torta / Red velvet cake
Engleska torta sa suhim voem / English cake with dried fruit
Torta od jagoda / Strawberry cake
Torta od vianja i breskvi / Sour cherry and peach cake
Torta s pjenom od bijele i crne okolade /White & dark chocolate mousse cake
Torta od profiterola s kremom od jogurta i limuna / Profiterole cake with yoghurt and lemon cream
Sacher torta / Sachertorte
Torta s kremom od banane i kivija / Banana and kiwi cream cake

Cijena: 5,00 po osobi


Price: 5,00 per person

WELCOME DRINK / PIE DOBRODOLICE

Welcome drink
Pie dobrodolice

WELCOME DRINK / PIE DOBRODOLICE

Cocktail I
Izbor 2 koktela dana
Choice of 2 cocktails of the day

Cijena: 8,00 po osobi


Price: 8,00 per person

Cocktail II
aa pjenuca
Glass of sparkling wine

Cijena: 8,00 po osobi


Price: 8,00 per person

Cocktail III
aa ampanjca
Glass of Champagne

Cijena: 24,00 po osobi


Price: 24,00 per person

Ponuda je bazirana za jednu au po osobi


The offer is based on 1 glass per person

OPEN BAR

Open bar

OPEN BAR

Classic

Pjenuac, kvalitetno crveno i bijelo vino,


pivo, lozovaa, travarica,
vodka, gin, proek
bezalkoholna pia
Sparkling wine,high quality red and white wine,
beer, Williams brandy, herbal brandy,
vodka, gin, Prosek-Croatian sweet wine
soft drinks

Cijena: 24,00 po osobi


Price: 24,00 per person

OPEN BAR

Superior

Pjenuac, kvalitetno crveno i bijelo vino, pivo,


Jonny Walker Red Label, Martell VS, Absolut vodka, Beefeater,
Martini Bianco, Campari, Amaro Ramazzotti
bezalkoholna pia
Sparkling wine, high quality red and white wine, beer,
Jonny Walker Red Label, Martell VS, Absolut vodka, Beefeater,
Martini Bianco, Campari, Amaro Ramazzotti
soft drinks

Cijena: 34,00 po osobi


Price: 34,00 per person

OPEN BAR

Deluxe

ampanjac, vrhunsko crveno i bijelo vino, pivo,


Jonny Walker Red Label, Martell VS, Absolut vodka, Beefeater,
Martini Bianco, Campari, Amaro Ramazzotti
bezalkoholna pia
Champagne, top quality red and white wine, beer,
Jonny Walker Red Label, Martell VS, Absolut vodka, Beefeater,
Martini Bianco, Campari, Amaro Ramazzotti
soft drinks

Cijena: 60,00 po osobi


Price: 60,00 per person

OPEN BAR

Royal
ampanjac, vrhunsko crveno i bijelo vino, pivo,
Jonny Walker Black Label, Jack Daniels, Hennesy XO, Absolut vodka,
Beefeater, Martini Bianco, Campari, Amaro Ramazzotti, Baileys,
izbor koktela (Mojito, Caipirinha, Cuba libre)
bezalkoholna pia
Champagne, top quality red and white wine, beer,
Jonny Walker Black Label, Jack Daniels, Hennesy XO, Absolut vodka,
Beefeater, Martini Bianco, Campari, Amaro Ramazzotti, Baileys,
selection of cocktails (Mojito, Caipirinha, Cuba libre)
soft drinks

Cijena: 71,00 po osobi


Price: 71,00 per person

Open bar ponuda za 1 sat sluenja.


Za svaki sljedei 1 sat sluenja cijena se uveava za 30%.
The open bar offer is based on 1 hour serving.
For every period of additional hour, the price is increased by 30%.

ALCOHOLIC DRINKS BY BOTTLE / ALKOHOLNA PIA NA BOCE

Alcoholic drinks by bottle


Alkoholna pia na boce

ALCOHOLIC DRINKS BY BOTTLE / ALKOHOLNA PIA NA BOCE

Alcoholic drinks by the bottle 0.7 L / Ponuda alkoholnih pia na boce 0,7 L
This offer is valid only for orders of five or more bottles/Ponuda vrijedi samo za narudbu od
pet i veeg broja boca
VODKA
ABSOLUT 650,00 KN
GREY GOOSE 1100,00 KN
GIN
BEEFEATER 580,00 KN
RUM
BACARDI 600,00 KN
WHISKY
JOHNNIE WALKER R L 690,00 KN
JOHNNIE WALKER B L 970,00 KN
JACK DANIEL'S 690,00 KN
COGNAC
HENNESSY VS 880,00 KN
LIKERI/LIQUEURS
BAILEYS IRISH CREAM 600,00 KN
CHERRY BRANDY 400,00 KN
For orders of over 30 bottles a discount of 30% applies.
Za sve narudbe od ukupno 30 i vie boca odobravamo popust od 30%

WINES / VINA

Wines
Vina

WINES / VINA

WHITE
LIGHT, CRISP & FRESH
Malvazija Laguna, Agrolaguna, Istra, Croatia
Malvasia Dubrovaki Podrumi, Konavle, Croatia
Graevina (Riesling) Kutjevo, Slavonija, Croatia
Pinot Grigio Bolla, Veneto, Italia
Sauvignon Krauthaker, Slavonija, Croatia

21
28
23
29
26

DRY & MORE AROMATIC


Malvazija Kozlovi, Istra
Poip ara, Korula, Croatia
Chardonnay Belje, Slavonija, Croatia
Chardonnay Belje Superior, Slavonija, Croatia
Malvazija Alba, Matoevi, Istra
Chardonnay Krauthaker, Slavonija, Croatia
Chablis, Jean Marc Brocard, France

29
28
21
26
28
28
52

ROSE
Mouton Cadet, B.P. de Rotchild, Bordeaux, France
Couvee Kutjevaki Rose, Kutjevo, Slavonija Croatia
Rose Krauthaker Couvee, Krauthaker, Slavonija, Croatia
Rose Gali Couvee, Gali, Slavonija, Croatia
Whispering Angel, Provence, France

29
23
26
28
75

WINES / VINA

RED
ELEGANT & SAVOURY
Pinot Noir, Gali, Slavonija, Croatia
Merlot Laguna, Agrolaguna, Istra, Croatia
Cabernet Sauvignon, DP, Konavle, Croatia
Plavac Skaramua, Peljeac, Croatia
Merlot Festigia, Vina Laguna, Istra, Croatia

29
21
23
23
28

ROBUST
Postup, Istravino, Peljeac, Croatia
Dinga Skaramua, Peljeac, Croatia
Cuvee (CABERNET SAUVIGNON, MERLOT) Belje, Slavonija, Croatia
Babi Pliota, Central Dalmatia, Croatia
Plavac Milo, Peljeac, Croatia
Mouton Cadet, Baron de Rothschild, Bordeaux, France

28
29
28
29
26
52

SPARKLING WINE
Sohenline Brillant
Prosecco Le Contesse

21
26

CHAMPAGNE
Moet et Chandon, Brut, NV
Veuve et Clicquot, NV
Pommery Brut Royal, NV

73
73
73

WINES / VINA

CROATIA INDIGENOUS GRAPES CHARACTERISTICS (WHITE):


Poip
Region: Island of Korula, South Dalmatia
Colour & type: pale yellow to green, dry.
Aroma: fruity (dried fruit- apricots, figs).
Flavour: at first citrus, roasted almonds, apples, later minerals.
Pairing: all seafood, pastas, risottos, white meat and top quality Adriatic fish
Malvazija
Region: Istria
Colour & type: pale yellow to green, crisp.
Aroma: refreshing fruity (pineapple, melon).
Flavour: slightly acid, citrus, green apples.
Pairing: shellfish, creamy pastas, shrimp risottos, white fish, chicken, salads
lahtina
Region: Krk Island
Colour & type: bright, yellow to greenish, light and fresh
Aroma: soft fruity (apricots, pear).
Flavour: refreshing, apples, figs, cinnamon
Pairing: pastas, risottos, white fish, chicken, salads, fresh cheeses
CROATIA INDIGENOUS GRAPES CHARACTERISTICS (RED):
Plavac Mali (Dingac, Postup, Plavac Mili, Plavac)
Region: Peninsula Peljeac, South Dalmatia.
Colour & type: dark ruby to purple, rich and full bodied
Aroma: fruity (blackcurrant, plums and fresh forest fruit)
Flavour: jammy at first, later spicy with black pepper, vanilla and cinnamon
Tannins, acid, sweetness and alcohol are well balanced.
Pairing: dark meat, spicy sauces, game, blue fish and top quality white fish

CONTACT / KONTAKT

CONTACT / KONTAKT
Hotel Excelsior
Frana Supila 12
20000 Dubrovnik
Croatia
Ivana Ere
e-mail: ivana.eres@alh.hr
Ana Marija urija
e-mail: anamarija.curcija@alh.hr