You are on page 1of 13

Pensum de la carrera de Licenciado en Bioanlisis UASD

PRIMER SEMESTRE

CLA
VE

NOMBRE
DE
LA
ASIGNATU
RA

H
T

H
P

C
R

BIO014

Biologa
Bsica

0
2

0
2

0
3

DO
P100

Orientacin
Institucional

0
1

0
0

0
1

FIL011

Int a la
Filosofa

0
3

0
0

0
3

FIS014

Fsica
Bsica

0
3

0
3

0
4

ICS011

Int a las
Ciencias
Sociales

0
2

0
0

0
2

LET011

Lengua
Espaola
Bsica I

0
3

0
1

0
3

MAT
-014

Matemtica
Bsica

0
4

0
0

0
4

QUI014

Qumica
Bsica

0
2

0
3

0
3

2
0

0
9

2
3

PREREQUISI
TOS

SEGUNDO SEMESTRE

CL
AVE

NOMBRE
DE
LA
ASIGNATUR
A

H
T

H
P

C
R

PREREQUISI
TOS

CFI111

MORFOFUN
CION

0
4

0
2

0
5

BIO-014,
QUI-014

EFS

EDUCACIO

-011

N FSICA

HIS
-011

FUND
DE
HIS SOCIAL
DOMINICAN
A

0
3

0
0

0
3

LET
012

LENGUA
ESPAOLA
BSICA II

0
3

0
1

0
3

LET-011

ME
D133

SALUD
Y
CONDUCTA
HUMANAS

0
2

0
3

0
3

ICS-011

QUI
122

QUMICA
ORGNICA

0
2

0
3

0
3

QUI-014

SA
P103

SALUD
Y
SOCIEDAD I

0
2

0
3

0
3

ICS-011

SA
P105

INT A LA
METRO
INVEST EN
SALUD

0
2

0
2

0
3

FIL-011,
ICS-011

1
8

1
7

2
4

TERCER SEMESTRE

CL
AVE

NOMBRE
DE
LA
ASIGNATUR
A

H
T

H
P

C
R

PREREQUISI
TOS

BA
N109

INTRODUC
CIN
AL
BIOANALISI
S

0
2

0
2

0
3

CFI-111

BA
N207

BIOANALISI
S
Y
TECNOLOG
A

0
2

0
3

0
3

(BAN109)

BA

BIOANALISI

(BAN-

N302

S SOCIAL

109),
MED133,
SAP-103

CFI133

PROC
BIOQUMIC
OS
DEL
ORG I

0
3

0
3

0
4

CFI-111,
QUI-122

CM
O130

HISTOLOG
A

0
2

0
2

0
3

CFI-111

EST
133

BIOESTADS
TICA

0
2

0
2

0
3

MAT-014

QUI
-117

QUMICA
INORGNIC
A
CUALITATIV
A

0
2

0
3

0
3

QUI-014

SA
P104

SALUD
Y
SOCIEDAD
II

0
2

0
4

0
4

SAP-103

1
7

1
9

2
5

CUARTO SEMESTRE

CL
AVE

NOMBRE
DE
LA
ASIGNATUR
A

H
T

H
P

C
R

PREREQUISI
TOS

BA
N200

FLUIDOS
BIOLGICO
S

0
2

0
2

0
3

BAN-109

CFI122

GENTICA

0
2

0
2

0
3

CFI-111

0
3

0
3

0
3

CFI134

PROC
BIOQUMIC
OS
DEL

CFI-133

ORG II
CFI242

FISIOPATOL
OGA

0
3

0
0

0
3

IDI011

INGLES
ELEMENTAL
I

0
4

0
0

0
4

MIP
121

PARASITOL
OGIA
GENERAL

0
2

0
4

0
4

BIO-014

QUI
245

ANLISIS
CUANTITATI
VO

0
3

0
3

0
4

QUI-117

1
9

1
4

2
5

CFI-133

QUINTO SEMESTRE

CL
AVE

NOMBRE
DE
LA
ASIGNATU
RA

H
T

H
P

C
R

PREREQUISI
TOS

BA
N206

ADM
DE
LABORATO
RIO
CLNICO

0
2

0
0

0
2

BAN-109

BA
N210

HEMATOLO
GIA BSICA

0
3

0
3

0
4

CFI-242

BA
N214

INMUNOLO
GIA

0
2

0
3

0
3

BAN109, CFI207

BA
N223

URIANALISI
S

0
2

0
3

0
3

CFI-242

BA
N309

DEONTOLO
GA
EN
BIOANALISI
S

0
2

0
0

0
2

BAN109,
BAN-207

MIP

MICROBIOL

BIO-014

-111

OGA
GENERAL

MIP
-224

PARASITOL
OGIA
ESPECIAL

0
2

0
4

0
4

1
5

1
7

2
2

MIP-121

SEXTO SEMESTRE
CL
AV
E

NOMBRE
DE
LA
ASIGNATURA

H
T

H
P

C
R

PREREQUI
SITOS

BA
N211

HEMATOLOGIA
II

0
3

0
3

0
4

BAN210

BA
N21
6

INMUNOLOGIA
CLNICA

0
3

0
3

0
4

BAN214

BA
N30
5

PRACTICA I

0
0

0
5

0
2

BAN223

BA
N311

INMUNOHEMAT
OLOGIA

0
2

0
3

0
3

BAN214,
CFI-122

BA
N32
2

QUMICA
CLNICA I

0
3

0
6

0
5

QUI242

MI
P21
2

MICROBIOLOG
A ESPECIAL

0
2

0
4

0
4

MIP-111

1
3

2
4

2
2

SPTIMO SEMESTRE

CLA
VE

NOMBRE
DE
LA
ASIGNATU
RA

H
T

H
P

C
R

PREREQUISI
TOS

BAN
-304

METOD DE
LA INVEST
EN SALUD

0
2

0
0

0
2

SAP-105

BAN
-306

PRACTICA
II

0
0

0
5

0
2

BAN-216,
BAN-305,
BAN-311

BAN
-307

PRAC
ESPEC
(QUI CLIN Y
HEMAT)

0
0

0
5

0
2

BAN-322,
(BAN306)

BAN
-312

HEMATOLO
GIA II

0
3

0
6

0
5

BAN-211,
CFI-122

BAN
-323

QUMICA
CLNICA II

0
3

0
6

0
5

BAN-322

AR144

TOXICOLO
GA
AMBIENTAL
Y OCUPAC

0
2

0
3

0
3

CFI-134,
BAN-322,
MIP-212

INF103

INTRODUC
CIN A LA
INFORMTI
CA

0
4

0
0

0
4

MIP
-322

MICOLOGI
A

0
2

0
2

0
3

1
6

2
7

2
6

MIP-121

OCTAVO SEMESTRE

CLA
VE

NOMBRE
DE
LA
ASIGNATU
RA

H
T

H
P

C
R

PREREQUISI
TOS

BAN
-407

PRACTICA
PROFESIO
NAL
SUPERVIS

0
0

0
0

1
0

BAN-000

BAN
-700

TESIS DE
GRADO O
CURSO
EQUIVALE
NTE

0
0

0
0

0
8

BAN-000

0
0

0
0

1
8

Total HT = 118

Total HP = 127

Pensum de Doctor en Medicina UASD


Primer Semestre
CFI-1230 Gentica Mdica

Total CR = 185

CFI-1240 Laboratorio Gentica Mdica


CFI-2330 Bioqumica I
CFI-2340 Laboratorio de Bioqumica I
CMO-1420 Embriologa
CMO-2320 Histologa General de Organismo y Sistema Human
CMO-2330 Lab Hist Gral Org y Sist Human
CMO-3140 Anatoma Humana I
CMO-3150 Lab Anatoma Humana I
MED-3100 Introduccin a la Clnica
MIP-1330 Microbiologa
SAP-1100 Promocin en Salud
Segundo Semestre
CFI-2350 Bioqumica II
CFI-2360 Lab Bioqumica II
CFI-3110 Fisiologa Humana I
CFI-3120 Lab Fisiologa Humana I
CMO-3160 Anatoma Humana II
CMO-3170 Lab Anatoma Humana II
MED-1340 Psicologa Mdica

MED-4740 Semiologa Mdica


MED-4750 Lab Semiologa Mdica
MIP-1240 Parasitologa
SAP-2030 Salud Colectiva
SAP-3040 Lab Salud Colectiva
Tercer Semestre
CFI-1550 Fisiopatologa
ICFI-3130 Fisiologa Humana II
CFI-3140 Lab Fisiologa Humana II
CMO-2280 Anatoma Patolgica I
CMO-2290 Lab Anatoma Patolgica I
CMO-3180 Neuroanatoma
CMO-3190 Lab Neuroanatoma
MED-3260 Semiologa Quirrgica
MED-3270 Lab Semiologa Quirrgica
SAP-1160 Epidemiologa
SAP-1170 Lab Epidemiologa
SAP-2380 Gerencia y Polticas de Salud
Cuarto Semestre

BAN-2180 Inmunologa General


CFI-1560 Fisiopatologa II
CFI-1570 Lab Fisiopatologa II
CFI-2460 Farmacologa
CFI-2470 Lab Farmacologa
CMO-3210 Anatoma Patolgica II
CMO-3220 Lab Anatoma Patolgica II
MED-1360 Sexologa Mdica
MED-ZYY0 Asignatura Optativa
SAP-3350 Evolucin Sociohistrica Med
Quinto Semestre
BAN-3000 Imagenologa
BAN-3160 Hematologa Mdica
BAN-3170 Lab Hematologa Mdica
CFI-2480 Farmacoterapeutica
CFI-2490 Lab Farmacoterapeutica
MED-4210 Ciruga General
MED-6120 Infectologa
MED-ZZX0 Asignatura Optativa

SAP-2200 Biotica y Normativas en Salud


Sexto Semestre
CFI-4100 Endocrinologa
CFI-4110 Lab Endocrinologa
MED-2140 Nefrologa
MED-2350 Psiquiatra
MED-2360 Lab Psiquiatra
MED-4160 Dermatologa
MED-4230 Oftalmologa
MED-4240 Lab Oftalmologa
MED-6130 Neurologa
MED-6140 Lab Neurologa
MED-6150 Cardiologa
MED-6160 Lab Cardiologa
MED-6170 Pneumpatologa
MED-6180 Lab Pneumpatologa
MED-6190 Gastroenterologa
MED-7100 Lab Gastroenterologa
SAP-3050 Medicina Forense

SAP-3080 Lab Medicina Forense


Sptimo Semestre
FAR-3510 Nutricin (Medicina)
MED-1240 Neurociruga
MED-3280 Anestesiologa
MED-3290 Otorrinolaringologa
MED-4250 Lab Otorrinolaringologa
MED-4260 Traumatologa y Ortopedia
MED-4270 Lab Traumatologa y Ortopedia
MED-4280 Urologa
MED-4290 Lab Urologa
MED-5120 Oncologa
MED-ZZX0 Asignatura Optativa
Octavo Semestre
MED-3410 Pediatra y Neonatologa
MED-3500 Gneco-Obstetricia
MED-5200 Emergencias Mdicas
SAP-1060 Metod De La Invest En Salud
Noveno Semestre

MED-3370 Clnica Mdico Psiquitrica


MED-3440 Clnica Peditrica
MED-3520 Clnica Gneco - Obsttrica
MED-5230 Salud Pblica
MED-5240 Med Quirrgica y Traumatologa
MED-7110 Medicina Interna
Dcimo Semestre
MED-7990 Tesis de Grado